Naturvärden i nordvästra Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturvärden i nordvästra Sverige"

Transkript

1 Naturvärden i nordvästra Sverige

2 Området nordvästra Sverige

3 Fjällnära skog Detaljbild över området

4 Analys Jämförelse av uppgifter mellan nordvästra Sverige och övriga landet

5 Gammal skog 120% Beståndsålder 100% 80% 60% 40% 29% 29% 15% 19% 9% 9% 17% 29% % 38% 45% 0% Nordvästra Sverige, ej skyddat Övriga landet, ej skyddat Procentuell beståndsåldersfördelning av areal produktiv skogsmark, jämförelse mellan icke formellt skyddad skogsmark i Nordvästra Sverige samt övriga Sverige. Taxeringsår Källa: Riksskogstaxeringen

6 Procentuell åldersfördelning 120% Beståndsålder 100% 80% 60% 40% 20% 0% 29% 29% 15% 19% 38% Nordvästra Sverige, ej skyddat 73% 73% 19% 2% 6% Nordvästra Sverige, skyddat 9% 17% 29% 45% Övriga landet, ej skyddat 37% 37% 30% 22% 11% Övriga landet, skyddat Procentuell beståndsåldersfördelning av areal produktiv skogsmark, jämförelse mellan formellt skyddad och icke formellt skyddad skogsmark i Nordvästra Sverige samt övriga Sverige. Taxeringsår Källa: Riksskogstaxeringen.

7 Äldre skog än 160 år Preliminär analys av andelen skog äldre än 160 år, år Exklusive formellt skyddad skog. Preliminära analyser Axelsson et al Källa Riksskogstaxeringen, historiska data.

8 Naturvärden 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 10,5% 10,5% 2,6% 2,5% 2,5% 0,4% 1,1% 0,9% 0,3% 0,5% Nordvästra Sverige Berörda län exkl området Värdekärnor, länsstyrelsen Nyckelbiotoper, storskogsbruket Objekt med höga naturvärden, Skogsstyrelsen Nyckelbiotoper, Skogsstyrelsen Andel av den produktiva,icke formellt skyddade skogsmarken som är klassat som värdekärna enligt länsstyrelsen, nyckelbiotop enligt storskogsbruket och nyckelbiotop och objekt med naturvärde enligt Skogsstyrelsen. Observera att improduktiv mark förmodligen ingår i statistiken vilket ger en överskattning.

9 Nyckelbiotoper Genomsnittlig areal, ha prod. skogsmark Nordvästra Sverige 7,2 2,8 Övriga landet Medelstorlek nyckelbiotoper registrerade av Skogsstyrelsen, hektar produktiv skogsmark, jämförelse mellan nordvästra Sverige och övriga landet. Källa Skogsstyrelsens databas, år Andel nyckelbiotop registrerad av Skogsstyrelsen Nordvästra Sverige inom länen BD, AC och Z, enskilt ägd skogsmark 2,3% 0,6% Länen BD, AC och Z exkl. berörd del inom nordvästra Sverige, enskilt ägd skogsmark

10

11 Formellt skyddad skog Procent 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Andel formellt skyddat 10,30% 89,70% Nordvästra Sverige 1,20% 98,80% Övriga landet Skyddat 10,30% 1,20% Ej skyddat 89,70% 98,80% Andel formellt skyddad skog av totala arealen produktiv skogsmark, jämförelse mellan nordvästra Sverige och övriga landet. Källa: Riksskogstaxeringen. Taxeringsår

12 Frivilliga avsättningar Frivilliga avsättningar Norrbotten Västerbotten Jämtland Dalarna Värmland Frivilliga avsättningar inom nordvästra Sverige fördelat per län. Källa: insamlade uppgifter från skogsbolag, Fastighetsverket, kommuner, stift, Fortifikationsverket och allmänningar. Data är inte heltäckande. Enskilda ägare ingår inte. Impediment kan ingå i arealerna. Överlapp med formellt skyddade områden kan finnas. Revisioner av de frivilliga avsättningarna pågår hos flera skogsbolag vilket kan innebära förändringar av arealen frivilliga avsättningar.

13 300 Volym död och levande ved , ,8 22,9 7,1 215 Död Levande Nordvästra Sverige, ej skyddat Nordvästra Sverige, skyddat Övriga landet, ej skyddat Övriga landet skyddat Volym död och levande ved per i skogskubik per hektar produktiv skogsmark, jämförelse mellan formellt skyddad skog och icke formellt skyddad skog i Nordvästra Sverige och övriga landet. Taxeringsår Källa Riksskogstaxeringen.

14 Virkesförråd 250 Virkesförråd, m3sk/ha 200 m3/ha Nordvästra Sverige, ej skyddat Nordvästra Sverige, skyddat Övr. landet ej skyddat Övr. landet skyddat Virkesförrådet av levande träd i skogskubikmeter per hektar produktiv skogsmark, jämförelse mellan formellt skyddad skog och icke formellt skyddad skog i Nordvästra Sverige och övriga landet. Taxeringsår Källa: Riksskogstaxeringen.

15 Avverkningsanmäld skog Avverkningsanmäld areal per år Hektar Nordvästra Sverige Övriga landet Areal avverkningsanmäld och avverkningsansökt produktiv skogsmark per år, åren , jämförelse nordvästra Sverige och övriga landet. Källa: Skogstyrelsens databas och Skogsstatistisk årsbok.

16 Markägarkategorier Övrig a ägare 2% AB 25% Fördelning av markägarkategorier, hela Sverige, produktiv skogsmark. Källa: Skogsstatistisk årsbok. Privat a 56% Privata 18% State n 17% Övriga ägare 3% AB 12% Staten 67% Fördelning av markägarkategorier, nordvästra Sverige, inklusive impediment. Källa: Skogsstyrelsen databas. I staten ingår: Sveaskog, Fastighetsverket, Fortifikationsverket och kyrkan. I skogsbolag (AB) ingår: Bergvik, Holmen och SCA. I övriga ägare ingår bland annat: besparingsskogar, allmänningsskogar och kyrkan.

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 SKRIVMALL 2014-06-26 Nr NV-01846-14 SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 Miljökvalitetsmål: Levande skogar Datum: 20150114 Status (utkast eller slutlig): REMISSVERSION utkast Ansvarig

Läs mer

Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen. Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 2008 - SKA-VB 08

Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen. Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 2008 - SKA-VB 08 Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 28 - SKA-VB 8 Fyra scenarier om tillståndet i den framtida svenska skogen Hur

Läs mer

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Innehåll Så bevarar vi artrikedomen i skogen - 2 Utmaningen - 4 Det svenska skogsbruket - 8 De politiska målen - 14 Miljömålen - 16 SKOGSINDUSTRINS

Läs mer

Uppföljning av biologisk mångfald med data från Riksskogstaxeringen

Uppföljning av biologisk mångfald med data från Riksskogstaxeringen Uppföljning av biologisk mångfald med data från Riksskogstaxeringen Delrapport 1, maj 211 Elin Andersson, Länsstyrelsen i Jämtland Göran Kempe, Riksskogstaxeringen, SLU Artur Larsson, Artdatabanken, SLU

Läs mer

RiR 2010:8. Sveaskog AB och dess uppdrag

RiR 2010:8. Sveaskog AB och dess uppdrag RiR 2010:8 Sveaskog AB och dess uppdrag ISBN 978 91 7086 209 0 RiR 2010:8 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Näringsdepartementet Datum: 2010-05-03 Dnr: 33-2008-1415 Riksrevisionen

Läs mer

DEN FANTASTISKA SKOGEN

DEN FANTASTISKA SKOGEN DEN FANTASTISKA SKOGEN Massor av skog Som ett grönt täcke bäddar skogen in oss. Bortsett från kalfjällen och de större jordbruksbygderna så finns det skog överallt i vårt land. Skogen är till nytta på

Läs mer

Får en skogsbruksfastighet bli hur stor som helst?

Får en skogsbruksfastighet bli hur stor som helst? EXAMENSARBETE FASTIGHETSVETENSKAP EX-06-162 Får en skogsbruksfastighet bli hur stor som helst? Johan Skutin Examinator: Thomas Kalbro Handledare: Leif Norell, Lantmäteriet STOCKHOLM 2006 Förord Föreliggande

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Rapport Ny vår för skogen Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1 Utgångspunkter 5 1.1 Inledning och syfte 5 1.1.2 Avgränsning

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Juni 2014 2014-06-18 För att lösa det demografiska problemet med en åldrande befolkning behövs fler människor som kan arbeta runt om i Sverige.

Läs mer

Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING

Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING 2 Sammanfattning Andelen långvarigt sjukskrivna med en psykisk diagnos har ökat sedan 2009 och för kvinnor är den högre än vad den var i början av 2000-talet. Kvinnor har en högre

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Miljömålen på ny grund

Miljömålen på ny grund Miljömålen på ny grund Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011 Reviderad version av rapport 6420 rapport 6433 maj 2011 figur 1 Sveriges utsläpp av växthusgaser 1990 2009

Läs mer

Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla

Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla Innehåll Inledning 7 Ingrid Petersson Fakta om den svenska skogen 15 Hållbarhetsbegreppets intåg i skogen 27 Erland Mårald En arena för konflikter 37 Karin

Läs mer

Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet

Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet Jonas Kindberg, Jon E. Swenson och Göran Ericsson Introduktion Björnen tillhör

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer

Vikt och innebörd av skogskontinuitet för Sveriges biologiska mångfald

Vikt och innebörd av skogskontinuitet för Sveriges biologiska mångfald Vikt och innebörd av skogskontinuitet för Sveriges biologiska mångfald Alexander Nordstrand Degree project in biology, Bachelor of science, 2014 Examensarbete i biologi 15 hp till kandidatexamen, 2014

Läs mer

1 av 6 2009-10-08 15:22

1 av 6 2009-10-08 15:22 Naturkultur - frälsning eller villolära? - www.skogsstyrelsen.se 1 av 6 2009-10-08 15:22 Anpassa sida Webbkarta Söksida Startsida Kontakt/adresser Om Skogsstyrelsen Lediga tjänster International Startsida

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Förkortningar arter/miljöer: Översiktlig landskapsekologisk analys -ölea

Förkortningar arter/miljöer: Översiktlig landskapsekologisk analys -ölea Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Uppdraget 3. Vad händer i Svartedalen? 4. Framtida nationalpark 5. Landskapsekologisk analys 6. Analysområde 7. Utgångskarta 8. Övergripande intressen 9. Friluftsliv

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet. Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag

Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet. Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag Working paper/pm 2012:06 Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag Tillväxtanalys har fått Näringsdepartementets

Läs mer

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Sammanställning av resultat och trender i Sverige under tre decennier, samt internationella utblickar Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:15 CKB rapport

Läs mer

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Störst skattehöjning i Kiruna....5 Störst skattehöjning

Läs mer

jordförvärvstillstånd?

jordförvärvstillstånd? www.jordbruksverket.se Vem behöver jordförvärvstillstånd? Observera! I en broschyr som denna måste innehållet begränsas och förenklas. Texten i broschyren ger en ledning men ingen garanti för att en viss

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Ett renskötselanpassat skogsbruk. Foto: Inger Hellman

Ett renskötselanpassat skogsbruk. Foto: Inger Hellman Ett renskötselanpassat skogsbruk Foto: Inger Hellman Ett renskötselanpassat skogsbruk Följande åtgärder, som utvecklas i denna policy, är viktiga för att utveckla förhållandet mellan rennäring och skogsbruk:

Läs mer

Rapport 2006:04. Hur mår skogen och skogsmarken?

Rapport 2006:04. Hur mår skogen och skogsmarken? Rapport 2006:04 Hur mår skogen och skogsmarken? Tillstånd och trender för kronutglesning och markförsurning i Stockholms län 1985 2010 Författare: Torbjörn Nilsson Maj-Britt Johansson Åke Nilsson Institutionen

Läs mer