UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER"

Transkript

1 Examensarbete 20 poäng D-nivå UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/04 Henrik Bark och Martin Zackrisson Datamagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004 Handledare: Thomas Padron-McCarthy Examinator: Lars Karlsson DEVELOPMENT OF THE CRM SYSTEM ADMETA SALES MANAGER Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 Sammanfattning Denna rapport beskriver utvecklingen av CRM-systemet Admeta Sales Manager, som utvecklades för företaget Admeta AB. Ett CRM-system, där CRM står för Customer Relationship Management, hjälper företag att upprätthålla en bra kontakt med och ha översikt över sina befintliga kunder. Applikationens uppgift är att vara stöd åt säljare och supportpersonal samt ge företaget en möjlighet att själva sköta faktureringen, som idag sköts externt. De tekniker vi använt oss av i utvecklingen av systemet är.net, C#, MySQL och SQL. Utvecklingsmiljön och programvarorna vi använt oss av är Microsoft Visual Studio 2003.NET, MySQL Control Center och ritprogrammet dia. Arbetet har gett oss inblick i metodlösningar, hur det är att bedriva konsultverksamhet för ett projekt samt även att på egen hand hitta på lösningar till problem. Abstract This report describes the development of the CRM system Admeta Sales Manager, which was developed for the company Admeta AB. A CRM system, where CRM is a shortening of Customer Realtionship Management, helps companies to uphold a good contact and have overview of their current clients. The purpose of the application was to assist sales and support personnel and to give Admeta the possibility to handle invoices, which are currently handled externally. The technologies we used in the development of the system are.net, C# and SQL. The enviroment and tools we worked with were Microsoft Visual Studio 2003.NET, MySQL Control Center and the designtool dia. This project has given us experience of methodical solutions, of running a consulting project and of finding solutions to technical difficulties. 2 (27)

3 Förord Vårt examensarbete omfattar 20 poäng och ingår i Magisterprogrammet i Datateknik (160 p) vid Örebro Universitet. Arbetet har utförts på företaget Admeta AB under våren Vi vill passa på att tacka alla inblandade på Admeta AB, särskilt vår handledare Leif Jägerbrand som har hjälpt oss med utvecklingen och designen. Fredrik Strauss och Jonas Svensson som har kommit med goda idéer och förslag. Vi vill även tacka Thomas Padron-McCarthy, vår handledare på Örebro universitet. Örebro den Henrik Bark Martin Zackrisson 3 (27)

4 1 INLEDNING ADMETA AB SYFTE MÅL METOD ARBETSGÅNG CRM-SYSTEM I KORTHET TRESKIKTSMODELL VERKTYG MICROSOFT VISUAL STUDIO.NET NET FRAMEWORK C# SQL MYSQL GENOMFÖRANDE KRAVSPECIFIKATION UTVECKLINGSMETOD KRAVUTVECKLING ANVÄNDARGRÄNSSNITT LOGIK DATABASSCHEMA Databaskoppling Databasens uppbyggnad APPLIKATIONEN LOGIN TREEVIEW LISTVIEW INSERTER SÖKNING KUNDMENY UPDATER CHART ANALYS LÄRDOMAR PRIORITERING UTVECKLINGEN SÄKERHETSANALYS RESULTAT Användaranpassning DISKUSSION MÅL VIDAREUTVECKLING REFERENSER BÖCKER INTERNET TERMINOLOGI (27)

5 1 Inledning I det här kapitlet redovisar vi åt vilket företag vi utfört examensarbetet, samt syfte och mål för projektet. 1.1 Admeta AB Admeta är bland de första företagen i världen att erbjuda ett beslutsstödssystem för att i realtid analysera effektiviteten av annonser på Internet. Med systemets hjälp kan ett företag lätt se var deras Internetannonser har högst respektive lägst effektivitet, dvs. vilka annonser som leder till försäljning och vilka som kan anses överflödiga. Admeta är helt oberoende i förhållande till medieföretag och annonsnätverk. Kunderna betalar för tillgången på systemet som används under och efter onlinekampanjerna. Tekniken som Admetas system är uppbyggt kring är patenterad och unik i sitt slag. Bolaget startades 2001 av Leif Jägerbrand och Fredrik Strauss inom ramen för teknikinkubatorn Chalmers Innovation i Göteborg. Idag är sex personer verksamma på heltid i bolaget. Utöver detta finns en forskningsgrupp inom artificiell intelligens på Chalmers tekniska högskola knuten till företaget. För mer information om Admeta se [15]. 1.2 Syfte Kravspecifikationen var det som låg till grund för vad som önskades av systemet. Nedan följer ett utdrag ur specifikationen för examensarbetet: Admeta är ett expanderande företag och har idag problem med att få en bra översikt över faktureringen. Den sköts av extern part, men Admeta tillhandahåller fakturaunderlaget. Detta betyder att Admeta är ansvarigt för att alla tjänster som företaget utfört faktureras. Ibland glöms fakturering bort, för att man inte haft en bra översikt över den, och det har lett till bortkastade pengar. En applikation som ger en överskådlig blick över tjänster och fakturor är därför önskvärd. Admeta använder sig av flera olika slags typer av fakturor och har därför svårt att kunna använda sig av generell programvara för att sköta om faktureringen. Systemet som eftersöks skall göra det enkelt att ha översikt över fakturering, klara av att påminna användaren om när det är dags att fakturera samt ha en avstämningsfunktion för att kunna avgöra om påminnelse måste skickas eller om fakturan blivit korrekt betald. Önskvärt vore om systemet även kunde visa statistik över faktureringen, dels för betalda fakturor och dels för det som skall faktureras framöver. Eftersom Admeta använder sig av cirka 15 olika konton vore det även bra att se statistik för hur faktureringen är uppdelad mellan dessa konton. Efter diskussioner kring specifikationen och Admetas nuvarande system kom vi till slutsatsen att ett CRM-system skulle utvecklas och att utvecklingen av detta skulle bli syftet med hela examensarbetet. 5 (27)

6 CRM-systemet skall hantera faktureringar som önskades av Admeta, men även fungera som säljoch supportstöd. Användarna (Säljare, Support, Admin) har olika roller samt rättigheter och skall i applikationen kunna skapa och hantera: Offerter Kontrakt Fakturor Övriga aktiviteter Detta skall kunna göras för alla kunder i kundregistret. En statistikdel skall även ingå för att få en bra översikt över fakturering och andra aktiviteter. 1.3 Mål Målet var att färdigställa en fungerande applikation, med full funktionalitet och en koppling mot en egenutvecklad MySQL-databas. 6 (27)

7 2 Metod 2.1 Arbetsgång Arbetsgången för examensarbetet såg ut enligt följande: Utredning av kravspecifikation Utveckling av designen och kraven för applikationen Specificering av detaljkrav för applikationen Design av MySQL-databas Utveckla systemet enligt treskiktsmodell Implementation av klasser och databasanrop Testning och felrättning I grund och botten liknar systemet som utvecklats ett traditionellt CRM-system. Skillnaden ligger i att applikationen vi utvecklat innehåller funktioner och verktyg som är specifika efter Admetas behov. 2.2 CRM-system i korthet Ett CRM-system, där CRM står för Customer Relationship Management, hjälper ett företag att hålla reda på information om sina kunder. Det får företaget att känna till kundens behov samt förbättrar relationen mellan parterna. Det bygger på att kontinuerligt samla all viktig data rörande kunder och göra den tillgänglig för dem som har tillgång till systemet. Det passar främst de områden som utgår från sälj- och supportfunktioner. Säljarna ser vilken kund som bör kontaktas och kan planera aktiviteter efter det. Supporten ser vilka typer av problem som dyker upp och kan åtgärda dem så att de inte återkommer gång på gång. Det ger samtidigt företagsledningen en bättre överblick på hur säljarna sköter sitt jobb samt gör att exempelvis en säljare som tidigare inte varit i direktkontakt med kunden snabbt kan sätta sig in i hela kundprocessen genom att läsa igenom kontakthistoriken. Systemet skall leda till bättre kundservice, effektivare arbete, bättre försäljning och därmed ökad vinst. 7 (27)

8 2.3 Treskiktsmodell Applikationen är uppbyggd enligt en traditionell treskiktsmodell (figur 2.1), då vi ansåg denna lösning mest passande till ändamålet. Figur 2.1: Översikt av treskiktsmodellen. Presentationsskiktet: På översta nivån finns presentationsskiktet, alltså det skikt användaren styr och ser. Översta skiktet tillhandahåller en brygga till det mellanliggande skiktet. Logikskiktet: Mellanskiktet innehåller funktioner och logik och sköter kopplingen mellan databasskiktet och presentationsskiktet. Funktionerna och logiken bearbetar och hanterar data, från de olika skikten, som sedan återges i presentationsskiktet. Databasskiktet: På den nedersta nivån sköts all kommunikation med databasen. Databasskiktet sköter kopplingen mellan databasen och presentationsskiktet och sköter all in- och utmatning från databasen. För mer information om treskiktsmodellen se [15]. 8 (27)

9 3 Verktyg Detta kapitel omfattar och ger en grundlig beskrivning av de, för oss, nya programvaror och tekniker som använts vid utvecklingen av Admeta Sales Manager. Microsoft Visual Studio.NET 2003.NET Framework 1.1 C# SQL MySQL 3.1 Microsoft Visual Studio.NET 2003 Visual Studio.NET 2003 (VS.NET 2003) var utvecklingsmiljön vi använde oss av för att utveckla applikationen. I april 2003 släpptes version 1.1 av.net Framework och samtidigt passade även Microsoft på att släppa version 2003 av Visual Studio. Själva utvecklingsmiljön är språkneutral, tillåter kodning och felsökning för alla.net-språk och ser dessutom likadan ut oavsett språkval. De programmeringsspråk som stöds är Visual C#.NET, Visual Basic.NET, Visual C++.NET och Visual J#.NET. VS.NET 2003 har även databasstöd baserat på ADO.NET samt ett XML-designverktyg. 3.2.NET Framework 1.1.NET Framework är en plattform för programutveckling utvecklad av Microsoft. Även om det i dagsläget inte har fullt utvecklat stöd för mer än Windows, så finns det planer på versioner av.net Framework för andra operativsystem, som t.ex. Linux, Macintosh och FreeBSD. En av de främsta anledningarna till uppkomsten av plattformen är att olika operativsystem skall kunna interagera med varandra på ett förtjänstfullt sätt. Tanken är att ett program utvecklat under.net skall vara körbart under Linux även om det är utvecklat under Windows..NET Framework består huvudsakligen av ett stort bibliotek som är uppdelat i moduler. Olika moduler används beroende på vad man vill åstadkomma, t.ex. kod för Windowsprogram, kommunikation eller webbutveckling. Med detta vill man uppnå att alla moduler inte behövs för alla typer av operativsystem utan att bara specifika delar används för det operativsystem som körs. Förutom att biblioteket tillhandahåller en kärna av programmeringsfunktioner ingår även en exekveringsmotor, Common Language Runtime (CLR), som beskrivs mer ingående senare. 3.3 C# Språket vi använde oss av vid utveckling av applikationen var C#, eller C-Sharp som det uttalas. Enligt utvecklaren Microsoft är det ett av de kraftfullaste objektorienterade språk som någonsin utvecklats. Admeta önskade att applikationen skulle utvecklas under plattformen.net och det fick vi ta hänsyn till när vi valde utvecklingsspråk. Eftersom vi båda var intresserade av att lära oss C#, var valet inte svårt. Vi började med att studera språket för att få full förståelse för funktionaliteten och se vad som skiljde C# från språk vi tidigare arbetat med. Se [1] och [2]. 9 (27)

10 C# är ett starkt typat objektorienterat språk som är designat att vara optimerat gällande enkelhet, flexibilitet och prestanda. Det skapades för att snabbt kunna utveckla ett brett sortiment av olika sorters applikationer för Microsofts plattform.net. Språket släpptes till allmänheten i juni 2000 och är nu, efter flera efterföljande versioner, uppe i version 2.0. Med C# ville man ta till vara det som var bra i redan existerande språk som C och C++, och lägga till förbättringar för att skapa något ännu bättre. Resultatet blev ett språk som påminner väldigt mycket om Java eftersom man endast använder sig av en symbol, punkt-operatorn, för att arbeta med medlemmar och funktioner. Detta motverkar förvirringar från C och C++, då man använder sig av någon av de tre operatorerna (::,. eller ->). En annan del som man slipper i C# är komplexiteten och problemen med pekare. Automatisk skräpsamling och typsäkerhet är numera integrerade delar av språket. En applikation skriven i C# exekveras på samma sätt som i Java. Detta innebär att applikationen kräver en exekveringsmotor, exempelvis CLR (Common Language Runtime), för att kunna exekveras på en dator. Till skillnad från en C++-kompilator som skapar maskinspråk, skapar kompilatorn i C# en Intermediate Language-fil, även kallad IL-fil. Det är den fil som CLR använder sig av för att göra en sista kompilering och översätta koden till ett maskinspråk som datorn kan förstå, innan applikationen startas. På grund av denna sista kompilering innan första programstart tar det lite längre tid att exekvera en C# applikation första gången jämfört med ett helt kompilerat språk som C++. Men efter första gången försvinner denna skillnad i och med att den helt kompilerade versionen används i fortsättningen. Tekniken för att skapa ett C#-projekt eller en.net-applikation kan du läsa mer om i Appendix A, [1] och [2]. 3.4 SQL SQL är en förkortning av Structured Query Language. Det är ett standardiserat språk som används för att ställa frågor till en relationsdatabas. Med dessa frågor kan man hämta ut, lägga till, uppdatera och ta bort data ur databasen. Strukturen av språket gör att det är enkelt att lära sig grunderna. Det finns både ANSI och ISO standard av språket och numera finns det flera olika dialekter av språket beroende på vilken databashanterare man använder sig av. För mer information om SQL se [4] och [6] (kapitel 5 och 6). 3.5 MySQL Enligt ett av de icke-funktionella kraven från Admeta skulle version av MySQL användas. Men eftersom det rekommenderades på MySQL:s webbsida att man skulle använda sig av deras senast utvecklade version , beslutade vi att göra så. MySQL är ett databasalternativ som är utvecklat av ett svenskt företag med samma namn. Den har fått mycket bra kritik av media och utvecklare och är idag ett av de mer populära alternativen. Arkitekturen gör den extremt snabb och enkel att konfigurera. I nuläget saknas stöd för skapande av referensnycklar, nästlade SQL-frågor, vyer, triggers och lagrade procedurer, men det är enligt MySQL AB på väg. Från utvecklarens webbplats kan man ladda hem relationsdatabasservern som vi använt oss av. Den bygger på öppen källkod, och är licensierad under GPL (General Public License). Läs mer om GPL på [12] och [13]. 10 (27)

11 4 Genomförande Detta kapitel beskriver hur projektet fortskridit, val av utvecklingsmetod och hur kravspecifikationen för applikationen vuxit fram från den diffusa kravspecifikation som vi utgick från. Vi förklarar även hur vi byggt upp applikationens logik, databasen och vilken typ av databaskoppling som används. 4.1 Kravspecifikation En stor del av arbetet utgörs av att utforma kravspecifikationen och utveckla designen därefter. Den största delen av examensarbetet bör fokuseras på detta, så att flödet mellan systemets delar fungerar bra. En viktig del är även att kunna förstå hur kunden, Admeta, vill att systemet skall fungera och även komma med egna förslag på lösningar eller förbättringar. (Utdrag ur specifikationen från Admeta) Kravspecifikationen var tvungen att delas upp i olika delar. Dels de krav som Admeta ställde på applikationen och dels de krav som vi själva ställde. Admeta AB önskade en applikation som uppfyllde kraven enligt följande: Det skall vara användarvänligt Det skall vara behörighetsanpassat Faktureringssystem Påminnelsefunktion Det skall byggas på plattformen.net Vi som utvecklare ansåg att projektet gav oss en utomordentlig chans att skaffa oss kunskaper som har hög efterfrågan på arbetsmarknaden och satte följande krav: Det skall utvecklas med C# De slutliga detaljkraven som utvecklades under projekttiden för applikationen kan ses under Appendix D. 11 (27)

12 4.2 Utvecklingsmetod Figur 4.1: Diagram över arbetsgången Eftersom det inte fanns någon klar kravbild för applikationen tidigt i projektet och eftersom specifikationen för examensarbetet var att upprätta design och krav för applikationen var det svårt att välja en metod att utgå ifrån. Mycket av arbetet låg i att utveckla en bra prototyp som senare kunde vidareutvecklas till en klar produkt i mån av tid. Ett klart metodval i form av vattenfallsmodellen, TPFD, RUP eller liknande var svårt att göra. Kraven fastställdes tidigt likt i vattenfallmodellen, men omformades senare. Allt detta skedde i korta inkrement. Det som var väsentligt för projektet var att utveckla kravbilden och sedan följa den så långt tiden räckte till. För mer information om utvecklingsmetoder se [5]. 4.3 Kravutveckling Utifrån den grundläggande kravspecifikationen för examensarbetet gick det inte att klargöra exakt vad som krävdes av systemet eller hur upplägget av det skulle se ut. För att reda ut funktionalitet och design gjordes först en grov skiss av systemet, och det var på detta sätt som utvecklingen till en början fortskred. Allteftersom tiden gick och kraven utvecklades växte även systemet. Ytterligare funktionalitet lades till och nya idéer tillkom för varje möte med Admeta då systemet diskuterades. Många delar tillkom och vissa föll bort, allt för att applikationen skulle bli precis som Admeta ville ha den. Eftersom det hela tiden tillkom nya bitar under gränssnitts- och kravutvecklingen fick den till slut frysas till förmån för implementationen, även om det fortfarande fanns ett flertal idéer kvar. Detta var viktigt för att inte ursprungsidéen med systemet skulle falla bort och att systemet inte skulle växa sig för stort. Under implementationen ifrågasattes vissa delars funktionalitet. Dessa blev tvungna att ändras eftersom de inte 12 (27)

13 interagerade med de nya bitarna i applikationen på ett förtjänstfullt vis. När programflödet i applikationen var färdigutvecklat kunde kraven fastställas och utveckling av databasen påbörjades. 4.4 Användargränssnitt Ett gränssnitt definieras som en förbindelse mellan olika enheter i ett datasystem. Användargränssnittet, eller GUI:t som man ofta säger, efter den engelska termen Graphical User Interface, är systemets ansikte utåt och är det som definierar vad som kan göras i systemet. GUI:t jobbar mot ytterligare ett gränssnitt som i sin tur jobbar mot ett mycket välkänt gränssnitt, nämligen SQL som är standard för kommunikation med relationsdatabaser. Alla dessa gränssnitt har en uppsättning regler för hur data som flödar får anropas och returneras. Gränssnittet som användaren jobbar mot var det första som utvecklades i systemet. Anledningen till att vi valde GUI:t som första steg i utvecklingen var att vi snabbt fick en bild av vilka behov och krav Admeta hade av systemet. Det skapades först genom skisser och växte så småningom fram till ett ickefunktionellt system. Panelerna formgavs och de tilltänkta användarna gav ständigt förslag på förbättringar och förändringar i gränssnittet. Detta var nödvändigt för att vi skulle introduceras till utvecklingsverktyget Visual Studio.NET, till Admetas affärsverksamhet och till hur de tänkt använda systemet. Med den inblick vi fick var det lättare att komma med förslag och förbättringar till systemet. Det var nyttigt att jobba så pass nära användarna eftersom de innehar mest kunskap om hur systemet kommer att användas framöver och hur de vill att det skall fungera. Det färdigställda användargränssnittet underlättade utformningen av de funktionella kraven för systemet. I figur 4.2 visas en stödgraf för GUI:t där relationen mellan de olika formulären, databasen och logiksskiktet kan beskådas. Figur 4.2: Stödgraf för GUI:t Login_frm: Formulär som visar inloggning för användare. 13 (27)

14 Main_frm: Formulär för huvudfönstret där användaren sköter det mesta av arbetet. AddModContact_frm: Formulär för att lägga till eller modifiera kontaktperson. ImportContact_frm: Formulär för att importera befintlig kontakt till klient. AddActivity_frm: Formulär för att lägga till en multiaktivitet för flera klienter. 4.5 Logik Logiken (figur 4.3) handhar de funktioner och anrop som kommunicerar mellan databasen och användargränssnittet. Det förmedlar intelligens till GUI:t och är ej synligt för användaren. Figur 4.3: Stödgraf för logik. Database_c: Logikklass för hantering av in- och utdata till databasen. Upprätthåller även koppling till databasen. 4.6 Databasschema Det första steget i designen av databasen var att utifrån design- och kravspecifikationsarbetet ta reda på vilka data som skall sparas och bearbetas i applikationen. Utifrån den informationen utvecklades en konceptuell datamodell. Ett exempel på en konceptuell datamodell är ett EER-diagram och det var vad vi valde att utgå ifrån. Se Appendix B. EERdiagrammet ger en överskådlig blick av databasen, dess primärnycklar och samband mellan de olika entitetstyperna Databaskoppling För att koppla upp mot den egenutvecklade databasen behövdes en databaskoppling. Det fanns flera möjliga alternativ för detta. Det går att använda både OLEDB och ODBC.NET komponenter i Visual Studio. OLEDB har stora begränsningar och passade ej vårt projekt, medan ODBC är ett stort och avancerat paket som innehåller väl beprövad teknik. Vi fann dock att paketet var något överdimensionerat för vårt projekt och valde att titta närmare på andra paket som tillhandahöll MySQL-kopplingar. De vi fann var Core Labs MySQLDirect.NET Data Provider 2.00 och MySqlDriverCS Core Labs tillhandahöll en mycket väl fungerande MySQL-koppling med mycket hjälp medan MySqlDriverCS, till en början, var svårförståeligt och hade en begränsad hjälp. Den största skillnaden låg i att Core Labs paket ej var kostnadsfritt medan MysqlDriverCS var ett projekt med öppen källkod och fick användas fritt. Vårt val föll på det senare alternativet allteftersom vi fick en större inblick i de båda paketens funktionalitet. För mer information om databaskopplingen se [17] Databasens uppbyggnad Databasen utgör en central del av programmet då all data lagras, hämtas och ändras däri. Den består av tretton olika entitetstyper. En av dessa entitetstyper är user, som används för att hantera 14 (27)

15 användare. Den håller koll på vilka olika användare systemet har och vilka rättigheter de har. I databasen finns också ett kundregister. Varje kund är lagrad i entitetstypen client. En kund har adresser, en besöksadress och en faktureringsadress. Ibland är dessa likadana. Adress är alltså en eller två entitetstyper som ett företag kan ha. Ett företag representeras av så kallade kontaktpersoner. En kontaktperson kan tillhöra flera företag och ett företag kan ha flera kontaktpersoner. Att en kontaktperson kan tillhöra flera företag är sällsynt men kan förekomma bland media- och webbyråer som har hand om kunders reklamannonsering. Under entitetstypen contactp sparas all nödvändig data för kontakt med personen i fråga såsom telefonnummer, fax, e-post osv. Tanken med programmet var att det skulle kunna hantera offerter, kontrakt och fakturor. Självfallet har dessa modellerats som egna entitetstyper. Alla offerter lagras i databasen under entitetstypen busprop. Entitetstypen contract har två subklasser i yearcontract och campcontract. Dessa representerar de olika typer av kontrakt som kan skrivas. En faktura, entitetstypen kallad invoice, kan bestå av flera olika artikelnummer. Dessa lagras som en egen entitetstyp, article. Ett CRM-system måste även ha kontroll på alla aktiviteter som sker gentemot ett företag eller en kontaktperson. Därför finns entitetstypen activity, som har en subklass support. Subklassen är en aktivitet i sig, men sparar även supporttid och liknande data som kan vara av intresse. En egen entitetstyp skapades även för noteringar som kallades notes. De flesta entitetstyper har någon form av notering som referar hit. Entitetstypen består endast av ett textfält av typen blob och ett unikt nummer för just den noteringen. För en utförligare beskrivning av databasens uppbyggnad se Appendix B och C. 15 (27)

16 5 Applikationen Detta kapitel visar olika typer av formulär och paneler som ingår i applikationen. Det förklaras även vilken funktionalitet de har samt hur de är avsedda att användas. 5.1 Login Den första sidan man möts av när man startar Admeta Sales Manager är ett fönster för att logga in i systemet (figur 5.1). Fönstret är uppbyggt av två textboxar där inloggningsnamn och lösenord skall anges och med förklarande text för var och en av dem. Det finns även två knappar där den ena leder till validering för de angivna uppgifterna i textboxarna och den andra till att programmet avslutas. Om man anger rätt inloggningsnamn ( ), rätt lösenord (Password) samt trycker på knappen OK, så kommer man vidare in i systemet. Om man anger fel inloggningsnamn eller lösenord visas ett förklarande felmeddelande för det inträffade och textboxen med lösenordet rensas. Trycker man på knappen Quit avslutas applikationen. Figur 5.1: Login fönster Funktionen hos detta fönster är att inte släppa in någon obehörig i systemet. Till detta använder fönstret sig av en klass som håller kontakten med databasen och tar reda på om användaren är behörig till systemet genom att jämföra angivna uppgifter med de lagrade uppgifterna i databasen. 16 (27)

17 5.2 TreeView Tanken med Admeta Sales Manager är att användaren lätt skall få en överblick över de möjliga alternativ som finns. Detta gjordes möjligt genom att bygga upp systemet på så sätt att det alltid finns en möjlighet att nå huvudmenyn genom en så kallad trädlista (TreeView). Trädlistan döljs aldrig och vid enkelklick på önskat alternativ i trädet visas den tillhörande panelen till höger. 5.3 ListView Mycket av informationen i Admeta Sales Manager visas med hjälp av listor (ListView). Detta för att få en bra överblick och samla information kompakt (se figur 5.2). Elementen i de olika listorna är klickbara. Genom att klicka på ett element i listan länkas man till en annan panel för att se vidare information. Listorna är även sorterbara genom att klicka på den kolumn man önskar att sortera efter, både i stigande och fallande ordning. Många paneler har en liknande struktur och relevant information i listorna visas enbart för den behöriga användaren. Med detta menas att informationen som visas är specifik för den inloggade användaren och systemets administratörer. Figur 5.2: Startfönster för säljare 17 (27)

18 5.4 Inserter Vissa paneler används till att skapa nya poster i databasen. Exempel på detta är när t.ex. en ny kund skall läggas till i klientregistret (se figur 5.3) eller en ny kontaktperson skall skapas för en klient. Då en ny post skapas i databasen sker det med uppgifter från en panels textboxar, comboboxar, radiobuttons eller dylikt. Olika panelers upplägg för att lägga till data skiljer sig en hel del beroende på avsikten för panelen. Figur 5.3: Panel för att lägga till ny klient. 18 (27)

19 5.5 Sökning I vissa paneler används en sökmotor för att söka fram information ur databasen till en lista (se figur 5.4). Genom att ange den text som är relevant för det man vill få fram av sökningen, samt eventuellt markera vilken typ av information man söker, letar sökmotorn i databasen efter matchande information. Av de data som överensstämmer väljs vissa poster ut och visas sedan i listan. Uppläggen mellan olika panelers sökmotorer skiljer sig en del då de är avsedda att användas i olika syften och visa olika resultat. Figur 5.4: Sökning bland de klienter som finns i databasen 19 (27)

20 5.6 Kundmeny Fliken för översikt över kontaktpersoner och historik över aktiviteter är ett exempel på hur panelen är uppbyggd för en specifik klient (se figur 5.5). Informationen som visas i listorna är klickbara element för att vara modifierbara och för att de skall kunna visa mer information om de klickas. Listan har även möjligheten att avgränsa historiken med hjälp av från- och tilldatum. Överst i panelen visas kort men väsentlig information angående klienten, som är angiven under fliken Client info. Hyperlänkarna i fönstret är klickbara och dessa leder till andra paneler eller öppnar nya fönster. Figur 5.5: Överblick över kontaktpersoner och aktiviteter för specifik klient. 20 (27)

21 5.7 Updater Viss information behöver uppdateras med tiden. All information kan inte uppdateras, men ett bra exempel på något som kan behöva modifieras är klienters kontaktinformation. För att uppdatera information behöver man bara ändra de uppgifter som inte överensstämmer längre i den redan angivna informationen och bekräfta det med ett klick på knappen Modify. Den tidigare informationen som inte ändrades finns kvar i databasen och den nya informationen som angavs ersätter den föregående. Figur 5.6: Panel som visar kundinformation för specifik klient. 21 (27)

22 5.8 Chart Den sista typen av panel som används i applikationen är den som används för statistik (se figur 5.7). Panelen är uppbyggd av en lista som visar den data som grafen återger. Det finns även möjlighet att välja mer specifikt vilken typ av data som skall visas genom att göra olika val bland dem som finns eller genom att söka fram en specifik klient. Figur 5.7: Panel som visar statistik för Supporttid. 22 (27)

23 6 Analys 6.1 Lärdomar I examensarbetet agerade Admeta AB kund och vi utvecklare. Examensarbetet fick ytterligare en dimension eftersom ingen specifikation för applikationen fanns klar från början. Utvecklingen av specifikationen blev alltså en stor del i examensarbetet. Genom det upplägget fick vi en bra möjlighet att lära oss tolka en kunds önskemål och utveckla ett system utifrån dem. Det gav oss också en bra syn på hur det framtida arbetslivet kan komma att se ut med kunder som bara vet på ett ungefär vad de vill ha. Mycket av arbetet som konsult går åt till att tänka ut smidiga lösningar och reda ut en kunds alla luddiga krav. Att vara duktig på teknik är inget unikt, men att vara duktig på teknik och att förstå kundernas behov är något som är väldigt unikt och eftertraktat. (Leif Jägerbrand) 6.2 Prioritering Målet från början var att färdigställa systemet. Allt eftersom designen utvecklades så växte även kraven på hur applikationen skulle fungera och beteendet för den. Det som från början bara såg ut att vara ett faktureringsprogram med avstämning för betalda fakturor hade utvecklats till ett CRM-system som innefattar allt som rör en kund. Vi märkte tidigt att utvecklingen skulle bli väldigt tidsomfattande, så därför prioriterades viss funktionalitet framför annan. Detta är också något som senare förmodligen kommer att inträffa i arbetslivet. Detta är ett vanligt fenomen inom programvarubranschen. (Leif Jägerbrand) 6.3 Utvecklingen En svårighet var att vi aldrig använt utvecklingsverktyget Visual Studio.NET tidigare. Detta blev inte ett så stort problem som vi trott från början, då vi lärde oss mycket av verktyget under designfasen. Vi kände även att det var nyttigt att få lära oss ett nytt utvecklingsverktyg, då vi i stora drag bara använt oss av Borlands produkter under studietiden. Eftersom verktyget Visual Studio.NET är väldigt omfattande hann vi bara lära oss de delar som var nödvändiga för utvecklingen av applikationen. Erfarenheten av att ha jobbat i den miljön uppskattar vi väldigt och anser vi vara extremt viktig. Många, stora och små, projekt utvecklas idag i.net-miljön och även om vi bara fått en försmak av det så är alla erfarenheter nyttiga. Vi fick även bevis för att de programmeringskunskaper vi fått under vår studietid varit av stort värde. Detta visade sig då vi valde C# som utvecklingsspråk, vilket ej ingick i någon kurs under utbildningen. Kan man bara grunderna i ett objektorienterat språk går det väldigt snabbt att sätta sig in i hur man använder sig av C#. Det som skulle visa sig vara mest problematiskt var utvecklingen av databasen. Som tur var läste vi en kurs i databaskonstruktion parallellt med examensarbetet vilket underlättade litteraturstudierna. 23 (27)

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU?

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU? INNEHÅLL Vad blir din roll Databaser vad är och varför Terminologi Datamodellering vad är och varför Utvecklingsprocessen SQL vad är det Data / Information / Kunskap Kapitel 1 delar av. Praktisk Datamodellering

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort 21 mars 2005 Pyramid E-handel med betalkort via DebiTech fr om 3.39A Betalningssätt I kontaktregistret har val av betalningssätt tillkommit betalkort eller

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Webservice & ERP-Integration Rapport

Webservice & ERP-Integration Rapport Webservice & ERP-Integration Rapport Hardwood AB Mustafa Lazem 930916-9713 Jonas Ahrne 920325-0379 Hasan Nerjovaj 940130-7195 Stefan Liden 920628-0639 2014-05-18 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte... 2 Projektbeskrivning...

Läs mer

Användarmanual medium

Användarmanual medium M Användarmanual medium Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F)

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F) L0009B Moment FL 1: Kursintroduktion. Kursinformation: G:\L0009B\Allmänt\KursInformationL0009B.pdf (F) Kursplan: Se https://portal.student.ltu.se/stuka/kurs.php?kurs=l0009b&lang=swe (F) Allt som markerats

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

iphone app - Users Net2 AN1116-SE Allmänt Starta Appen

iphone app - Users Net2 AN1116-SE Allmänt Starta Appen iphone app - Users Allmänt Denna app finns tillgänglig hos Apple App Store. Appen fungerar på alla iphone eller ipad med ios 5.1 eller högre. Starta Appen När Appen laddats ner och installerats finns ikonen

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

INNEHÅLL. Konfigurering av SQL Server. Egenskaper Kommunikationsprotokoll

INNEHÅLL. Konfigurering av SQL Server. Egenskaper Kommunikationsprotokoll INNEHÅLL Konfigurering av SQL Server Egenskaper Kommunikationsprotokoll 1 KONFIGURERING AV SQL SERVER SQL Server är nästan självkonfigurerande. Minne, anslutningar och buffrar hanteras dynamiskt. Man kan

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

Snabbguide webbhotellstjänster v 1.0

Snabbguide webbhotellstjänster v 1.0 Snabbguide webbhotellstjänster v 1.0 Innehållsförteckning 1.0 Allmänt...3 2.0 Översikt kontrollpanel...4 2.1 Desktop...5 2.2 Home...6 3.0 Domäninställningar...7 3.1 Ladda upp dina filer information om

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

Handbok Dela Skrivbord. Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Dela Skrivbord. Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Dela Skrivbord 7 3.1 Hantera inbjudningar i Dela Skrivbord.......................... 9 3.2

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC = Participant Identification Code URF = Unique Registration Facility CIMO 26.2. Hur förbereder jag mig på att mata in uppgifterna?

Läs mer

Rebus Web-import av kunder

Rebus Web-import av kunder Rebus Web-import av kunder 2003-03-06: Åbergs DataSystem AB. Version 1. 2005-11-11: Senaste revidering. Import av kunder till Rebus kundregister från en web-sites SQL-databas görs genom att man i kundregistret

Läs mer

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-förening Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning 2. Föreningsregister på webben 3. Logga

Läs mer

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare Hur du använder My easyfairs En guide för utställare My easyfairs En guide för utställare Page 2 Innehåll Hur du använder My easyfairs... 1 Hur du loggar in... 3 Hur du anger namn på din monter och läger

Läs mer

Användarmanual extra large

Användarmanual extra large XL Användarmanual extra large Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version /

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version / Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4.1 Version 1.4.1 / 170510 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser,

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Uppdaterat 2010-09-10 Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Innehåll Inledning 3 Begrepp 4 Sök användare 5 Sökområde 5 Hur man söker 5 Skapa ny användare 6 Användarinformation 6

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Innehållsförteckning Inloggningssidan... 2 Så här loggar du in... 3 Glömt ditt lösenord? Så här återställer du ditt lösenord... 4 Glömt lösenord till kundgemensamt rapportkonto?...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Log in 2. Home 3. My online visitors 4. Active chat 5. Settings

Innehållsförteckning. 1. Log in 2. Home 3. My online visitors 4. Active chat 5. Settings ImBox Manual v.2.0 Innehållsförteckning 1. Log in 2. Home 3. My online visitors 4. Active chat 5. Settings 1. Log in Första gången du startar ImBox behöver du verifiera ditt användarnamn och lösenord.

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Starta MySQL Query Browser

Starta MySQL Query Browser Starta MySQL Query Browser 1. Starta MySQL Query Browser genom att antingen välja i Startmenyn: 2. eller leta upp ikonen på skrivbordet för start av MySQL Query Browser och dubbelklicka på den. 3. Du bör

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

e-line Kort- och Bankbetalning

e-line Kort- och Bankbetalning 2007-04-04 e-line Kort- och Bankbetalning Upplägg av Pageset och rapporter i e-line 3.40A (2007-04-04) Upplägg Vid Internetbetalning i PBS e-line sker all hantering av kreditkortsdata på DebiTechs server.

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Innehåll. MySQL Grundkurs

Innehåll. MySQL Grundkurs MySQL Grundkurs Copyright 2014 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Innehåll Introduktion till databaser Installera MySQL lokalt Webbserverprogrampaket (XAMPP) Introduktion till phpmyadmin

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Henrik Häggbom Examensarbete Nackademin Våren 2015

Henrik Häggbom Examensarbete Nackademin Våren 2015 AV Henrik Häggbom Examensarbete Nackademin Våren 2015 1 INLEDNING Som examensarbete på min utbildning på Nackademin Programutveckling.NET kommer jag skapa ett webbaserat system för statistik, tabeller

Läs mer

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU?

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU? INNEHÅLL Vad blir din roll Databaser vad är och varför Terminologi Datamodellering vad är och varför Utvecklingsprocessen SQL vad är det Data / Information / Kunskap Kapitel 1 delar av. Praktisk Datamodellering

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 FactoryCast HMI Premium & Quantum PLC MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DATABASTJÄNSTEN...3 1.1 KONFIGURERING AV DATABASTJÄNST...3 2 KONFIGURERING MYSQL...6

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

BILAGA E till Programvaruprojekt ÅTERSTÅENDE PROBLEM MultiPC v1.0. Innehållsförteckning

BILAGA E till Programvaruprojekt ÅTERSTÅENDE PROBLEM MultiPC v1.0. Innehållsförteckning ÅTERSTÅENDE PROBLEM MultiPC v1.0 Rev 7 1(7) BILAGA E till Programvaruprojekt ÅTERSTÅENDE PROBLEM MultiPC v1.0 Här listas problem som kan behöva hanteras i kommande inkrement. De prioriteras alltså ner

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser, 32-64-bitars

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 1 (16) Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open ... 3... 4 Dokumentnummer Version Företag Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 2 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL

ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL Utfärdad av: Markus Persson Version: 1.1 Datum: 2013-05-31 Innehållsförteckning Område Dokumenttyp Ver.1.1 Advitum Innehållsförteckning... 2 Allmänt... 3 Varför

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Importera adressregister

Importera adressregister Importera adressregister Pacsoft Online 2014-09-25 2 Innehåll 1 Export och import... 3 1.1 Export från andra system... 3 1.2 Importfilens uppbyggnad... 3 1.3 Importera filen... 7 3 1 Export och import

Läs mer

Microsoft Operations Manager 2005

Microsoft Operations Manager 2005 Microsoft Operations Manager 2005 Grundläggande begrepp Syfte med artikel När jag började arbeta med MOM2K5 upplevde jag det som svårt att få en överblick över alla komponenter och hur dessa hängde ihop.

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.3.1 Dokument: MobProUpd331 Rev. A Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.5 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.5) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Så här loggar man in:

Så här loggar man in: instruktörmanual FÖR ATT LOGGA IN OCH HANDHA etruck Här får du en förklaring av hur instruktörsdelen av etruck fungerar. Som komplement finns också en kort manual för eleverna hur man loggar in och börjar

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

DIBS Manager. En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet

DIBS Manager. En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet DIBS Manager En introduktion till ditt administrationsverktyg på Internet Innehåll 1. INFORMATION TILL DIG SOM HAR ADMINISTRATÖRSRÄTTIGHETER I DIBS MANAGER... 3 1.1 Välj eget lösenord...3 1.2 Specificera

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.4 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.4) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

WEBBSERVERPROGRAMMERING

WEBBSERVERPROGRAMMERING WEBBSERVERPROGRAMMERING Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Quadri DCM Handledning för administratörer och användare i projekt som kör Quadri DCM. Version 19.20 2014-08-15

Quadri DCM Handledning för administratörer och användare i projekt som kör Quadri DCM. Version 19.20 2014-08-15 Quadri DCM Handledning för administratörer och användare i projekt som kör Quadri DCM Version 19.20 2014-08-15 Innehåll Syfte... 2 Inledning... 3 Begreppslista... 4 Förberedelser... 6 Quadri Model Manager

Läs mer

Installationsanvisning Boss delad databas

Installationsanvisning Boss delad databas Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (25) Innehåll 1 Inledning 3 2 Systemkrav klient 3 3 Serverinstallation 3 3.1 Systemkrav 3 3.2 SQL Server 3 3.3 Behörighet vid installation 4 3.4 Behörighetskontroll

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Handbok Dela Skrivbord. Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Dela Skrivbord. Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Dela Skrivbord 7 3.1 Dela Skrivbords huvudfönster............................... 7 3.1.1

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

Nyheter i. Solen Administration 6.6

Nyheter i. Solen Administration 6.6 Nyheter i Solen Administration 6.6 Solen Administration Nyheter och förbättringar Office oberoende. Vi använder SolenReportGenerator (SRG) för alla rapporter. Om Office finns installerat kan den fortfarande

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Plugboard Guide till Magento. Ecommmerce. Stöder - Magento 1.9.x

Plugboard Guide till Magento. Ecommmerce. Stöder - Magento 1.9.x Plugboard Guide till Magento Ecommmerce Stöder - Magento 1.9.x Vad är Plugboard? En introduktion till verktyget Plugboard är ett verktyg som hjälper dig hantera digitala flöden och sedan mellanlagra information

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5

Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5 Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5 Ljudböcker Elin Ullman 1 Innehåll Detta dokument... 2 admin.elib.se... 2 Logga in... 2 Förlag... 2 Inställningar... 2 Förlagsprofil... 3 Hantera böcker... 4 Skapa

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer