Datum: Företag: Totalkonsult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum: 2014-06-05. Företag: Totalkonsult 0346-713043"

Transkript

1 Tullstorp Villa Tullstorp 1 ( 7 ) Tullstorp 180:50 (Villa Oxford) Stora huset Datu: Tullstorp.VIP KOMMENTARER OBS! Denna energiberäkning är teoretisk och därför kan den verkliga förbrukningen påverkas av bland annat följande faktorer: - Solinstrålning påverkas av ev. persienner, arkiser, intilliggande byggnader, träd etc. - Processer so ger väre kan inte alltid tillgodoräknas fullt ut p.g.a. placering och användning av askiner. - Tappvarvattenförbrukningen kan variera kraftigt ed hänsyn till antal personer etc. - Inohusteperaturen och uteteperaturens årsvariationer. - Kliatskärens praktiska utförande. - Nyttjande av köksfläkt och ev. centraldasugare. För köldbryggor har 25 påslag av u-värden edräknats. INDATA Allänt Beräkningsperiod - Dag Solreflektion från ark Vindhastighet av kliatdata Lufttryck S:70 SV:70 V:70 NV:70 N:70 NO:70 O:70 SO: hpa Horisontvinkel ot arkplan S:40 SV:40 V:40 NV:40 N:40 NO:40 O:40 SO:40 Forfaktor för vindtryck Vridning av byggnad 0 Verksahetstyp Antal lägenheter 5 Ventilationsvoly Golvarea Markegenskap Väreledningstal: Lera, dränerad sand, dränerat grus. 0: : : : :-0.50 TAK:-0.00 Bostad 0.0 [³] [²] 1.4 [W/*K] Kliatdata MALMÖ Latitud 55.6 grader Högsta värde Medelvärde värde Uteteperatur Vindhastighet /s Solstrålning global W/² Relativ fuktighet Aktuellt Hus Byggdelstyper 1-diensionella - Katalog Byggdelstyp Material Från utsida till insida Skikttjocklek Väreledningstal W/,K Densitet kg/³ Värekapacitet J/kgK W/²K Delta- W/²K Otäthetsfaktor q50 l/s,² Solabsorption Tak 400 lösull Lössprutad ull Gipsskiva Golvbjälklag Cellplast Reglar s Trä Gran Vägg Tegel Fasadtegel Fasadtegel

2 Tullstorp Villa Tullstorp 2 ( 7 ) Tullstorp 180:50 (Villa Oxford) Stora huset Datu: Tullstorp.VIP Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag Mängd Area ² Längd Antal st Högsta Benäning Byggdelstyp Orientering Angränsande tep Andel av total väreeffekt U- Psi- Chivärde ed ark och D-U Golv Golvbjälklag TEMP_U 334.0² W/²K Tak Tak 400 lösull TAK 407.7² W/²K Yttervägg Vägg Tegel NORR 328.7² W/²K Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler Area ² Benäning Byggdelstyp Orientering Glasandel Soltrans. Total Sol trans. Direkt W/²K Högsta Otäthetsfaktor q50 l/s,² Fönster 3-Glas 1 NORR Ytterdörr Dörr 1,3 NORR Driftdata Solskydd Driftfallsbenäning Verksahetsenergi rusluft W/² Verksahetsenergi rusluft W/lgh Verksahetsenergi extern W/² Fastighetsenergi rusluft W/² Fastighetsenergi extern W/² Personväre W/² Tappvarvatten W/² Tappvarvatten W/lgh Högsta rustep rustep Flerbostad Medel Drifttider Tid Flerbostad Medel MÅND-SÖND Ventilationsaggregat Tilluft Fläkttryck Pa Tilluft Verkn.gr Frånluft Fläkttryck Pa Frånluft Verkn.gr Verkn.gr återvinning tilluftstep Utetep Driftp. L Flöde Driftp. L Utetep Driftp. H Flöde Driftp. H FTX Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden FTX Driftfallsbenäning Veckodagar Dagnuer Aggregatbenäning Aggregatbenäning Veckodagar Tilluft l/s,² Frånluft l/s,² Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid MÅND-SÖND Väre och kyla Värepup: NIBE F kw Andel av totalt vattenflöde Ackuulatortank 0.0 Seriekopplad NIBE F kw Köldediatyp R407C Typ av värepup Bergväre teperatur kalla sidan -5.0 Högsta teperatur vara sidan 65.0 Väre till tappvarvatten Väre till väreyste

3 Tullstorp Villa Tullstorp 3 ( 7 ) Tullstorp 180:50 (Villa Oxford) Stora huset Datu: Tullstorp.VIP Avgiven effekt W Värefaktor 4.2 Teperatur vara sidan 35.0 Teperatur kalla sidan 0.0 Provningsstandard EN Inklusive cirkulationspupar och fläktar El till köldbärarpup 2.8 El cirkpup väresyste 0.8 Prioritering av väresyste Väresyste Driftspunkt 1 Driftspunkt 2 Uteteperatur Fraledningsteperatur Returteperatur TAPPVARMVATTEN Kallvattenteperatur 8.0 [] Varvattenteperatur 55.0 [] ÖVRIGT El cirkpup väresyste 2.00 av energiförsörjning till ru och luft diensionerande uteteperatur för uppvärning Högsta diensionerande uteteperatur för kofortkyla 27.0 Passiv kyla RESULTAT Beräkningsdatu :07:51 Detaljerat Resultat ed aktuell drift Period Avgiven energi Tillförd energi (23) (24) (21) (28) (22) (27) (20) (19) (29) (18) (25) (45) (33) (34) Passiv kyla Transission Luftläckage Ventilation Spillvatten Solenergi fönster Återvinning vent. Återvinning VP Återvinning tappvv. Solfångare Personväre Processenergi till ru Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Sua Väreförsörjning Elförsörjning

4 Tullstorp Villa Tullstorp 4 ( 7 ) Tullstorp 180:50 (Villa Oxford) Stora huset Datu: Tullstorp.VIP Nyckeltal Inre värekapacitet [Wh/²] Yttre värekapacitet [Wh/²] Medelteperatur [] Medelvärde ventilation 0.35 l/s,² Processenergi edel 4.84 [W/²] Personväre edel 0.00 [W/²] Oslutningsarea [²] Osl. area x U-Värde(BBR16) W/K Luftläckage vid 50 Pa [l/s] Invändigt tryck edel -2.6 [Pa] Specifik fläkteffekt 0.7 [kw/(³/s)] Oslutnings-/Golv-area 1.31 Area fönster+dörrar/golvarea 0.18 Jäförelse ot krav enligt BBR Beräknat värde Tillåtet värde Jäförelse ot BBR W/(²K) Energianvändning /(²år) Väreförsörjning 0.2 /(²år) El till värepup 32.3 /(²år) El till fläktar 2.0 /(²år) El till pupar 2.1 /(²år) Övrig fastighetsel 12.3 /(²år) Krav ang. installerad El-effekt kw Transission 24.6 kw Luftläckage 3.1 kw Ventilation 2.4 kw Tappvarvatten 2.5 kw Värepup kw Diensionerande teperaturer Inne Ute Mark Atep: ² Kliatzon BBR19 III Verksahetstyp: / Bostad Elväre Verkningsgrad väreförsörjning: Energibalans Avgiven energi /² (23)Transission (24)Luftläckage (21)Ventilation (28)Spillvatten (22)Passiv kyla Tillförd energi

5 Tullstorp Villa Tullstorp 5 ( 7 ) Tullstorp 180:50 (Villa Oxford) Stora huset Datu: Tullstorp.VIP Energibalans /² (27)Solenergi geno fönster (20)Återvinning ventilation (29)Återvinning till tappvarvatten (19)Återvinning värepup (18)Solfångare (45)Processenergi till ru (25)Personväre (34)Elförsörjning (33)Väreförsörjning Specifikation av energiflöden /² /² (33)VÄRMEFÖRSÖRJNING (6)Tappvarvatten (1)Ventilationsaggregat (2)Väresyste (36)SOLFÅNGARVÄRME (3)Tappvarvatten (7)Ventilationsaggregat (8)Väresyste (47+48)BYGGNADENS KYLBEHOV (9)Tappvarvatten (47)Kylning i ventilationsaggregat (48)Kylning i rusluft (20)ÅTERVINNING VENTILATION (51)Väreväxling (34)ELFÖRSÖRJNING (50)Återluft (35)Värepup (14)Tilluftsfläktar (26)PROCESSENERGI (13)Frånluftsfläktar (40)Verksahetsenergi rusluft (15)Cirk.pup väre (41)Verksahetsenergi extern (10)Cirk.pup solf (39)Fastighetsenergi rusluft (12)Cirk.pup kyla (46)Fastighetsenergi extern (11)Kylaskin kofortkyla (42)VENTILATIONSAGGREGAT (37)KONDENSORVÄRME (43)VÄRMESYSTEM (4)Ventilationsaggregat (44)TAPPVARMVATTEN (5)Väresyste Projektanpassad rapport Benäning på saanställning /² Benäning på saanställning /² Elanvändning Projektanpassad rapport, Specifikation Elanvändning= x (10) El cirkpup solfångare x (13) El till frånluftsfläktar x (14) El till tilluftsfläktar x (15) El cirkpup väresyste x (26) Processenergi x (1) Väreförsörjning ventilation

6 Tullstorp Villa Tullstorp 6 ( 7 ) Tullstorp 180:50 (Villa Oxford) Stora huset Datu: Tullstorp.VIP Tillförd energi Sol geno fönster (4) Återvinning ventilation (18) Återvinning värepup (45) Processenergi rusluft (16) Elförsörjning(17) Avgiven energi Transission (56) Luftläckage (7) Ventilation (25) Spillvatten(12)

7 Tullstorp Villa Tullstorp 7 ( 7 ) Tullstorp 180:50 (Villa Oxford) Stora huset Datu: Tullstorp.VIP Energibalans - Diagra Avgiven energi per ånad Transission Luftläckage Ventilation Spillvatten Passiv kyla Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tillförd energi per ånad Sol geno fönster Återvinning ventilation Återvinning värepup Återvinning till tappvv Återvinning solfångare Processenergi rusluft Personväre Elförsörjning Väreförsörjning Teperaturer Rusteperatur 22.00

8 Tullstorp Poolhus version 1 ( 8 ) Tullstorp 180:50 Poolhus Datu: G:\VIP Energy\ Tullstorp Poolhus version.vip KOMMENTARER OBS! Denna energiberäkning är teoretisk och därför kan den verkliga förbrukningen påverkas av bland annat följande faktorer: - Solinstrålning påverkas av ev. persienner, arkiser, intilliggande byggnader, träd etc. - Processer so ger väre kan inte alltid tillgodoräknas fullt ut p.g.a. placering och användning av askiner. - Tappvarvattenförbrukningen kan variera kraftigt ed hänsyn till antal personer etc. - Inohusteperaturen och uteteperaturens årsvariationer. - Kliatskärens praktiska utförande. - Nyttjande av köksfläkt och ev. centraldasugare. För köldbryggor har 25 påslag av u-värden edräknats. INDATA Allänt Beräkningsperiod - Dag Solreflektion från ark Vindhastighet av kliatdata Lufttryck S:70 SV:70 V:70 NV:70 N:70 NO:70 O:70 SO: hpa Horisontvinkel ot arkplan S:40 SV:40 V:40 NV:40 N:40 NO:40 O:40 SO:40 Forfaktor för vindtryck Vridning av byggnad 0 Verksahetstyp Antal lägenheter 5 Ventilationsvoly Golvarea Markegenskap Väreledningstal: Lera, dränerad sand, dränerat grus. 0: : : : :-0.50 TAK:-0.00 Bostad 0.0 [³] 52.3 [²] 1.4 [W/*K] Kliatdata MALMÖ Latitud 55.6 grader Högsta värde Medelvärde värde Uteteperatur Vindhastighet /s Solstrålning global W/² Relativ fuktighet Aktuellt Hus Byggdelstyper 1-diensionella - Katalog Byggdelsty p Golv Btg 100 GV Material Från utsida till insida Skikttjocklek Väreledningstal W/,K Densitet kg/³ Värekapacitet J/kgK W/²K Delta- W/²K Otäthetsfaktor q50 l/s,² Solabsorption Cellplast Betong Noral RH *VÄRMESKI KT* Betong Noral RH Väreförsörj ning väresyste Trä Gran

9 Tullstorp Poolhus version 2 ( 8 ) Tullstorp 180:50 Poolhus Datu: G:\VIP Energy\ Tullstorp Poolhus version.vip Byggdelstyper 1-diensionella - Katalog Byggdelsty p Leca Isolblock 350 Tak 400 lösull Material Från utsida till insida Leca urverk Skikttjocklek Väreledningstal W/,K Densitet kg/³ Värekapacitet J/kgK W/²K Delta- W/²K Otäthetsfaktor q50 l/s,² Solabsorption PUR-Sku Leca urverk Lössprutad ull Gipsskiva Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag Mängd Area ² Längd Antal st Högsta Benäning Byggdelstyp Orientering Angränsande tep Andel av total väreeffekt U- Psi- Chivärde ed ark och D-U Tak Tak 400 lösull TAK 52.3² W/²K Golv Golv Btg 100 GV PPM ² W/²K Golv Golv Btg 100 GV PPM ² W/²K Yttervägg Leca Isolblock 350 NORR 70.5² W/²K Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler Area ² Benäning Byggdelstyp Orientering Glasandel Soltrans. Total Sol trans. Direkt W/²K Högsta Otäthetsfaktor q50 l/s,² Fönster 3-Glas 1 NORR Ytterdörr Dörr 1,3 NORR Driftdata Solskydd Driftfallsbenäning Verksahetsenergi rusluft W/² Verksahetsenergi rusluft W/lgh Verksahetsenergi extern W/² Fastighetsenergi rusluft W/² Fastighetsenergi extern W/² Personväre W/² Tappvarvatten W/² Tappvarvatten W/lgh Högsta rustep rustep Flerbostad Medel Drifttider Tid Flerbostad Medel MÅND-SÖND Ventilationsaggregat Driftfallsbenäning Veckodagar Dagnuer Aggregatbenäning Tilluft Fläkttryck Pa Tilluft Verkn.gr Frånluft Fläkttryck Pa Frånluft Verkn.gr Verkn.gr återvinning tilluftstep Utetep Driftp. L Flöde Driftp. L Utetep Driftp. H Flöde Driftp. H FTX

10 Tullstorp Poolhus version 3 ( 8 ) Tullstorp 180:50 Poolhus Datu: G:\VIP Energy\ Tullstorp Poolhus version.vip Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden FTX Aggregatbenäning Veckodagar Tilluft l/s,² Frånluft l/s,² Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid MÅND-SÖND Väre och kyla Värepup: BVP 4 kw Andel av totalt vattenflöde Ackuulatortank 0.0 Seriekopplad BVP 4 kw Köldediatyp R407C Typ av värepup Bergväre teperatur kalla sidan -8.0 Högsta teperatur vara sidan 61.0 Väre till tappvarvatten Väre till väreyste Avgiven effekt W Värefaktor 4.1 Teperatur vara sidan 35.0 Teperatur kalla sidan 0.0 Provningsstandard EN Inklusive cirkulationspupar och fläktar El till köldbärarpup 1.5 El cirkpup väresyste 0.4 Prioritering av väresyste Väresyste Driftspunkt 1 Driftspunkt 2 Uteteperatur Fraledningsteperatur Returteperatur TAPPVARMVATTEN Kallvattenteperatur 8.0 [] Varvattenteperatur 55.0 [] ÖVRIGT El cirkpup väresyste 2.00 av energiförsörjning till ru och luft diensionerande uteteperatur för uppvärning Högsta diensionerande uteteperatur för kofortkyla 27.0 Passiv kyla RESULTAT Beräkningsdatu :34:13

11 Tullstorp Poolhus version 4 ( 8 ) Tullstorp 180:50 Poolhus Datu: G:\VIP Energy\ Tullstorp Poolhus version.vip Detaljerat Resultat ed aktuell drift Period Avgiven energi Tillförd energi (23) (24) (21) (28) (22) (27) (20) (19) (29) (18) (25) (45) (33) (34) Passiv kyla Transission Luftläckage Ventilation Spillvatten Solenergi fönster Återvinning vent. Återvinning VP Återvinning tappvv. Solfångare Personväre Processenergi till ru Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Sua Väreförsörjning Elförsörjning Nyckeltal Inre värekapacitet [Wh/²] Yttre värekapacitet [Wh/²] Medelteperatur [] Medelvärde ventilation 0.35 l/s,² Processenergi edel 4.84 [W/²] Personväre edel 0.00 [W/²] Oslutningsarea [²] Osl. area x U-Värde(BBR16) W/K Luftläckage vid 50 Pa [l/s] Invändigt tryck edel -3.4 [Pa] Specifik fläkteffekt 0.5 [kw/(³/s)] Oslutnings-/Golv-area 3.64 Area fönster+dörrar/golvarea 0.29 Jäförelse ot krav enligt BBR Beräknat värde Tillåtet värde Jäförelse ot BBR W/(²K) Energianvändning /(²år) Väreförsörjning 1.0 /(²år) El till värepup 30.9 /(²år) El till fläktar 1.5 /(²år) El till pupar 1.5 /(²år) Övrig fastighetsel 12.3 /(²år) Krav ang. installerad El-effekt kw Transission 1.4 kw Luftläckage 0.3 kw Ventilation 0.2 kw Tappvarvatten 2.5 kw

12 Tullstorp Poolhus version 5 ( 8 ) Tullstorp 180:50 Poolhus Datu: G:\VIP Energy\ Tullstorp Poolhus version.vip Jäförelse ot krav enligt BBR Beräknat värde Tillåtet värde Värepup -2.3 kw Diensionerande teperaturer Inne Ute Mark Atep: 52.3 ² Kliatzon BBR19 III Verksahetstyp: / Bostad Elväre Verkningsgrad väreförsörjning: Energibalans Avgiven energi /² (23)Transission (24)Luftläckage (21)Ventilation (28)Spillvatten Tillförd energi (27)Solenergi geno fönster (20)Återvinning ventilation (29)Återvinning till tappvarvatten (19)Återvinning värepup (18)Solfångare (45)Processenergi till ru (25)Personväre (34)Elförsörjning (33)Väreförsörjning Specifikation av energiflöden /² (33)VÄRMEFÖRSÖRJNING /² (1)Ventilationsaggregat (37)KONDENSORVÄRME (2)Väresyste (4)Ventilationsaggregat (3)Tappvarvatten (5)Väresyste (47+48)BYGGNADENS KYLBEHOV (6)Tappvarvatten (47)Kylning i ventilationsaggregat (36)SOLFÅNGARVÄRME (48)Kylning i rusluft (7)Ventilationsaggregat (8)Väresyste (34)ELFÖRSÖRJNING (9)Tappvarvatten (35)Värepup (14)Tilluftsfläktar (20)ÅTERVINNING VENTILATION (13)Frånluftsfläktar (51)Väreväxling (15)Cirk.pup väre (50)Återluft (10)Cirk.pup solf (12)Cirk.pup kyla (26)PROCESSENERGI (11)Kylaskin kofortkyla (40)Verksahetsenergi rusluft

13 Tullstorp Poolhus version 6 ( 8 ) Tullstorp 180:50 Poolhus Datu: G:\VIP Energy\ Tullstorp Poolhus version.vip Specifikation av energiflöden /² /² (41)Verksahetsenergi extern (42)VENTILATIONSAGGREGAT (39)Fastighetsenergi rusluft (43)VÄRMESYSTEM (46)Fastighetsenergi extern (44)TAPPVARMVATTEN Projektanpassad rapport Benäning på saanställning /² Benäning på saanställning /² Elanvändning Projektanpassad rapport, Specifikation Elanvändning= x (10) El cirkpup solfångare x (13) El till frånluftsfläktar x (14) El till tilluftsfläktar x (15) El cirkpup väresyste x (26) Processenergi x (1) Väreförsörjning ventilation Tillförd energi Sol geno fönster (6) Återvinning ventilation (19) Återvinning värepup (38) Processenergi rusluft (18) Elförsörjning(19)

14 Tullstorp Poolhus version 7 ( 8 ) Tullstorp 180:50 Poolhus Datu: G:\VIP Energy\ Tullstorp Poolhus version.vip Avgiven energi Transission (48) Luftläckage (10) Ventilation (28) Spillvatten(14) Energibalans - Diagra Avgiven energi per ånad Transission Luftläckage Ventilation Spillvatten Passiv kyla Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tillförd energi per ånad Sol geno fönster Återvinning ventilation Återvinning värepup Återvinning till tappvv Återvinning solfångare Processenergi rusluft Personväre Elförsörjning Väreförsörjning

15 Tullstorp Poolhus version 8 ( 8 ) Tullstorp 180:50 Poolhus Datu: G:\VIP Energy\ Tullstorp Poolhus version.vip Teperaturer Rusteperatur 22.00

16 Tullstorp Villa Tullstorp Annex 1 ( 8 ) Tullstorp 180:50 Annex Datu: Tullstorp Annex.VIP KOMMENTARER OBS! Denna energiberäkning är teoretisk och därför kan den verkliga förbrukningen påverkas av bland annat följande faktorer: - Solinstrålning påverkas av ev. persienner, arkiser, intilliggande byggnader, träd etc. - Processer so ger väre kan inte alltid tillgodoräknas fullt ut p.g.a. placering och användning av askiner. - Tappvarvattenförbrukningen kan variera kraftigt ed hänsyn till antal personer etc. - Inohusteperaturen och uteteperaturens årsvariationer. - Kliatskärens praktiska utförande. - Nyttjande av köksfläkt och ev. centraldasugare. För köldbryggor har 25 påslag av u-värden edräknats. INDATA Allänt Beräkningsperiod - Dag Solreflektion från ark Vindhastighet av kliatdata Lufttryck S:70 SV:70 V:70 NV:70 N:70 NO:70 O:70 SO: hpa Horisontvinkel ot arkplan S:40 SV:40 V:40 NV:40 N:40 NO:40 O:40 SO:40 Forfaktor för vindtryck Vridning av byggnad 0 Verksahetstyp Antal lägenheter 5 Ventilationsvoly Golvarea Markegenskap Väreledningstal: Lera, dränerad sand, dränerat grus. 0: : : : :-0.50 TAK:-0.00 Bostad 0.0 [³] [²] 1.4 [W/*K] Kliatdata MALMÖ Latitud 55.6 grader Högsta värde Medelvärde värde Uteteperatur Vindhastighet /s Solstrålning global W/² Relativ fuktighet Aktuellt Hus Byggdelstyper 1-diensionella - Katalog Byggdelsty p Golv Btg 100 GV Material Från utsida till insida Skikttjocklek Väreledningstal W/,K Densitet kg/³ Värekapacitet J/kgK W/²K Delta- W/²K Otäthetsfaktor q50 l/s,² Solabsorption Cellplast Betong Noral RH *VÄRMESKI KT* Betong Noral RH Väreförsörj ning väresyste Trä Gran

17 Tullstorp Villa Tullstorp Annex 2 ( 8 ) Tullstorp 180:50 Annex Datu: Tullstorp Annex.VIP Byggdelstyper 1-diensionella - Katalog Byggdelsty p Tak 300 lösull Tak 220 lösull Material Från utsida till insida Lössprutad ull Skikttjocklek Väreledningstal W/,K Densitet kg/³ Värekapacitet J/kgK W/²K Delta- W/²K Otäthetsfaktor q50 l/s,² Solabsorption Gipsskiva Lössprutad ull Gipsskiva Vägg Tegel Fasadtegel Fasadtegel Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag Mängd Area ² Längd Antal st Högsta Benäning Byggdelstyp Orientering Angränsande tep Andel av total väreeffekt U- Psi- Chivärde ed ark och D-U Tak Tak 300 lösull TAK 95.3² W/²K Yttervägg Vägg Tegel NORR 124.5² W/²K Golv Golv Btg 100 GV PPM ² W/²K Golv Golv Btg 100 GV PPM ² W/²K Tak balkong Tak 220 lösull TAK 12.1² W/²K Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler Area ² Benäning Byggdelstyp Orientering Glasandel Soltrans. Total Sol trans. Direkt W/²K Högsta Otäthetsfaktor q50 l/s,² Fönster 3-Glas 1 NORR Ytterdörr Dörr 1,3 NORR Driftdata Solskydd Driftfallsbenäning Verksahetsenergi rusluft W/² Verksahetsenergi rusluft W/lgh Verksahetsenergi extern W/² Fastighetsenergi rusluft W/² Fastighetsenergi extern W/² Personväre W/² Tappvarvatten W/² Tappvarvatten W/lgh Högsta rustep rustep Flerbostad Medel Drifttider Tid Flerbostad Medel MÅND-SÖND Ventilationsaggregat Driftfallsbenäning Veckodagar Dagnuer Aggregatbenäning Tilluft Fläkttryck Pa Tilluft Verkn.gr Frånluft Fläkttryck Pa Frånluft Verkn.gr Verkn.gr återvinning tilluftstep Utetep Driftp. L Flöde Driftp. L Utetep Driftp. H Flöde Driftp. H FTX

18 Tullstorp Villa Tullstorp Annex 3 ( 8 ) Tullstorp 180:50 Annex Datu: Tullstorp Annex.VIP Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden FTX Aggregatbenäning Veckodagar Tilluft l/s,² Frånluft l/s,² Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid MÅND-SÖND Väre och kyla Värepup: NIBE F1145/ k Andel av totalt vattenflöde Ackuulatortank 0.0 Seriekopplad NIBE F1145/ k Köldediatyp R407C Typ av värepup Bergväre teperatur kalla sidan -8.0 Högsta teperatur vara sidan 61.0 Väre till tappvarvatten Väre till väreyste Avgiven effekt W Värefaktor 4.3 Teperatur vara sidan 35.0 Teperatur kalla sidan 0.0 Provningsstandard EN Inklusive cirkulationspupar och fläktar El till köldbärarpup 1.5 El cirkpup väresyste 0.2 Prioritering av väresyste Väresyste Driftspunkt 1 Driftspunkt 2 Uteteperatur Fraledningsteperatur Returteperatur TAPPVARMVATTEN Kallvattenteperatur 8.0 [] Varvattenteperatur 55.0 [] ÖVRIGT El cirkpup väresyste 2.00 av energiförsörjning till ru och luft diensionerande uteteperatur för uppvärning Högsta diensionerande uteteperatur för kofortkyla 27.0 Passiv kyla RESULTAT Beräkningsdatu :48:14

19 Tullstorp Villa Tullstorp Annex 4 ( 8 ) Tullstorp 180:50 Annex Datu: Tullstorp Annex.VIP Detaljerat Resultat ed aktuell drift Period Avgiven energi Tillförd energi (23) (24) (21) (28) (22) (27) (20) (19) (29) (18) (25) (45) (33) (34) Passiv kyla Transission Luftläckage Ventilation Spillvatten Solenergi fönster Återvinning vent. Återvinning VP Återvinning tappvv. Solfångare Personväre Processenergi till ru Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Sua Väreförsörjning Elförsörjning Nyckeltal Inre värekapacitet [Wh/²] Yttre värekapacitet [Wh/²] Medelteperatur [] Medelvärde ventilation 0.35 l/s,² Processenergi edel 4.84 [W/²] Personväre edel 0.00 [W/²] Oslutningsarea [²] Osl. area x U-Värde(BBR16) W/K Luftläckage vid 50 Pa [l/s] Invändigt tryck edel -3.6 [Pa] Specifik fläkteffekt 0.5 [kw/(³/s)] Oslutnings-/Golv-area 2.68 Area fönster+dörrar/golvarea 0.26 Jäförelse ot krav enligt BBR Beräknat värde Tillåtet värde Jäförelse ot BBR W/(²K) Energianvändning /(²år) Väreförsörjning 0.4 /(²år) El till värepup 48.8 /(²år) El till fläktar 1.5 /(²år) El till pupar 3.4 /(²år) Övrig fastighetsel 12.3 /(²år) Krav ang. installerad El-effekt kw Transission 8.0 kw Luftläckage 0.7 kw Ventilation 0.5 kw Tappvarvatten 2.5 kw

20 Tullstorp Villa Tullstorp Annex 5 ( 8 ) Tullstorp 180:50 Annex Datu: Tullstorp Annex.VIP Jäförelse ot krav enligt BBR Beräknat värde Tillåtet värde Värepup -7.1 kw Diensionerande teperaturer Inne Ute Mark Atep: ² Kliatzon BBR19 III Verksahetstyp: / Bostad Elväre Verkningsgrad väreförsörjning: Energibalans Avgiven energi /² (23)Transission (24)Luftläckage (21)Ventilation (28)Spillvatten Tillförd energi (27)Solenergi geno fönster (20)Återvinning ventilation (29)Återvinning till tappvarvatten (19)Återvinning värepup (18)Solfångare (45)Processenergi till ru (25)Personväre (34)Elförsörjning (33)Väreförsörjning Specifikation av energiflöden /² (33)VÄRMEFÖRSÖRJNING /² (1)Ventilationsaggregat (37)KONDENSORVÄRME (2)Väresyste (4)Ventilationsaggregat (3)Tappvarvatten (5)Väresyste (47+48)BYGGNADENS KYLBEHOV (6)Tappvarvatten (47)Kylning i ventilationsaggregat (36)SOLFÅNGARVÄRME (48)Kylning i rusluft (7)Ventilationsaggregat (8)Väresyste (34)ELFÖRSÖRJNING (9)Tappvarvatten (35)Värepup (14)Tilluftsfläktar (20)ÅTERVINNING VENTILATION (13)Frånluftsfläktar (51)Väreväxling (15)Cirk.pup väre (50)Återluft (10)Cirk.pup solf (12)Cirk.pup kyla (26)PROCESSENERGI (11)Kylaskin kofortkyla (40)Verksahetsenergi rusluft

21 Tullstorp Villa Tullstorp Annex 6 ( 8 ) Tullstorp 180:50 Annex Datu: Tullstorp Annex.VIP Specifikation av energiflöden /² /² (41)Verksahetsenergi extern (42)VENTILATIONSAGGREGAT (39)Fastighetsenergi rusluft (43)VÄRMESYSTEM (46)Fastighetsenergi extern (44)TAPPVARMVATTEN Projektanpassad rapport Benäning på saanställning /² Benäning på saanställning /² Elanvändning Projektanpassad rapport, Specifikation Elanvändning= x (10) El cirkpup solfångare x (13) El till frånluftsfläktar x (14) El till tilluftsfläktar x (15) El cirkpup väresyste x (26) Processenergi x (1) Väreförsörjning ventilation Tillförd energi Sol geno fönster (4) Återvinning ventilation (13) Återvinning värepup (51) Processenergi rusluft (12) Elförsörjning (19) Väreförsörjning(1)

22 Tullstorp Villa Tullstorp Annex 7 ( 8 ) Tullstorp 180:50 Annex Datu: Tullstorp Annex.VIP Avgiven energi Transission (67) Luftläckage (6) Ventilation (18) Spillvatten(9) Energibalans - Diagra Avgiven energi per ånad Transission Luftläckage Ventilation Spillvatten Passiv kyla Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tillförd energi per ånad Sol geno fönster Återvinning ventilation Återvinning värepup Återvinning till tappvv Återvinning solfångare Processenergi rusluft Personväre Elförsörjning Väreförsörjning

23 Tullstorp Villa Tullstorp Annex 8 ( 8 ) Tullstorp 180:50 Annex Datu: Tullstorp Annex.VIP Teperaturer Rusteperatur 22.00

Datum: 2012-12-13. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: 2012-12-13. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER Användaruppgifter läser prograet in från filen Title.vpd när prograet startas. Uppgifterna i filen uppdateras under Katalogdata->Uppdatering av kataloger. Kryssrutan för användaruppgifter

Läs mer

Datum: 2015-03-13. Företag: Byggherre: A-hus Uppvärmning i bostaden via vattenburen golvvärme på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2

Datum: 2015-03-13. Företag: Byggherre: A-hus Uppvärmning i bostaden via vattenburen golvvärme på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2 1 ( 6 ) KOMMENTARER Byggherre: A-hus Uppvärning i bostaden via vattenburen golvväre på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2 Förutsättningar för indata enligt bifogat dokuent. INDATA Allänt Beräkningsperiod

Läs mer

Datum: 2014-03-06. OBS! Denna energiberäkning är teoretisk och därför kan den verkliga förbrukningen påverkas av bland annat följande faktorer:

Datum: 2014-03-06. OBS! Denna energiberäkning är teoretisk och därför kan den verkliga förbrukningen påverkas av bland annat följande faktorer: 1 ( 8 ) KOMMENTARER OBS! Denna energiberäkning är teoretisk och därför kan den verkliga förbrukningen påverkas av bland annat följande faktorer: - Solinstrålning påverkas av ev. persienner, arkiser, intilliggande

Läs mer

Datum: 2012-12-13. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: 2012-12-13. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER Användaruppgifter läser prograet in från filen Title.vpd när prograet startas. Uppgifterna i filen uppdateras under Katalogdata->Uppdatering av kataloger. Kryssrutan för användaruppgifter

Läs mer

Bilaga 4. Beräkningar i Vip- Energy 1.5.5. Renoverad byggnad med 2.7 fönster

Bilaga 4. Beräkningar i Vip- Energy 1.5.5. Renoverad byggnad med 2.7 fönster Bilaga 4 Beräkningar i Vip- Energy 1.5.5 Renoverad byggnad ed 2.7 fönster Växjö, 2011-06-15 15 poäng Exaensarbete/2BY13E Handledare: Tony Ti, InPro Installationsconsult AB Handledare: Leif Gustavsson,,

Läs mer

Datum: 2014-09-17. Företag:

Datum: 2014-09-17. Företag: 1 ( 6 ) Lindhagen 1, Uppsala koun Datu: 2014-09-17 Utfört av: Maria Adeborg Sign: a KOMMENTARER VIP+ är validerat enligt IEA BESTEST.( International Energi Agency Building Energy Siulation Test ) Beräkningen

Läs mer

Datum: Företag: Företagsnamn. Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: Företag: Företagsnamn. Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 8 ) INDATA Allänt Beräkningsperiod - Dag 1-365 Solreflektion från ark 35.00 Vindhastighet av kliatdata Lufttryck S:50 SV:50 V:50 NV:50 N:50 NO:50 O:45 SO:50 1000 hpa Horisontvinkel ot arkplan S:30

Läs mer

INDATA. Aktuellt Hus. Bokelundskolan nya 0.7 VIP-Energy Structural Design Software in Europe AB Allmänt. Klimatdata

INDATA. Aktuellt Hus. Bokelundskolan nya 0.7 VIP-Energy Structural Design Software in Europe AB Allmänt. Klimatdata 1 ( 7 ) Datu: 2011-05-20 P:\Exaensarbete\ nya\nya fönster\ nya 0.7.VIP INDATA Allänt Beräkningsperiod - Dag 1-365 Solreflektion från ark 20.00 Vindhastighet av kliatdata Lufttryck S:45 SV:45 V:45 NV:45

Läs mer

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER DVUT enligt: Handbok för energihushållning enligt BBR22- Utgåva 2 INDATA Allänt Beräkningsperiod - Dag 1-365 Solreflektion från ark 20.00 Vindhastighet av kliatdata Lufttryck S:70 SV:70

Läs mer

Datum: Företag: Värmeledningstal. Densitet kg/m³. J/kgK. W/m,K

Datum: Företag: Värmeledningstal. Densitet kg/m³. J/kgK. W/m,K 1 ( 5 ) Datu: 2016-02-18 INDATA Allänt Beräkningsperiod - Dag 1-365 Solreflektion från ark 20.00 Vindhastighet av kliatdata Lufttryck S:70 SV:70 V:70 NV:70 N:70 NO:70 O:70 SO:70 1013 hpa Horisontvinkel

Läs mer

Datum: Företag: Sunda Hus Rådgivning AB

Datum: Företag: Sunda Hus Rådgivning AB 1 ( 6 ) Datu: 2012-03-29 Utfört av: Sune Häggbo Sign: SH KOMMENTARER Beräkning 2 Areor uppdaterade enligt A-ritning Systehandling ärkta "Till energibalansberäkning 120321" Konstruktioner hätade från storsektioner

Läs mer

Datum: Företag:

Datum: Företag: 1 ( 6 ) Datu: 2016-05-21 Utfört av: Peter Sundark Sign: PS KOMMENTARER Energibalansberäkningen avser endast tillbyggnaden. Inga transissionsförluster ot befintlig byggnad. Väresyste: Bergvärepup NIBE F1255

Läs mer

INDATA. Aktuellt Hus. FunäsdalenHus3 VIP BETA Structural Design Software in Europe AB 2007 KOMMENTARER. Allmänt

INDATA. Aktuellt Hus. FunäsdalenHus3 VIP BETA Structural Design Software in Europe AB 2007 KOMMENTARER. Allmänt 1 ( 5 ) Datu: 2008-02-20 Utfört av: Maria Adeborg Sign: a KOMMENTARER VIP+ är validerat enligt IEA BESTEST.( International Energi Agency Building Energy Siulation Test ) Beräkningen ofattar byggnadens

Läs mer

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER Beräkningen gäller hustyp Lone 160. Uppvärmning sker via vattenburet golvvärme på bottenplan och vattenburna radiatorer på plan 2. Orangeri ingår ej i beräkningen. Bortse från effektberäkning

Läs mer

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER Beräkningen gäller hustyp Lone 160 Parhus,. Uppvärmning sker via vattenburet golvvärme på bottenplan och vattenburna radiatorer på plan 2. Orangeri ingår ej i beräkningen. Bortse från

Läs mer

Nordiska Teknikhus Energiberäkning Typhus

Nordiska Teknikhus Energiberäkning Typhus VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Nordiska Teknikhus Energiberäkning Typhus Antal sidor: 10 Göteborg 2009-11-04 Projektnr: 863 54 01 Bengt Dahlgren AB Författare/H.

Läs mer

Datum: 2013-08-12. Företag: Cramo Instant AB. Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: 2013-08-12. Företag: Cramo Instant AB. Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER Väre källa: El Väresyste: Elradiatorer INDATA Allänt Beräkningsperiod - Dag 1-365 Solreflektion från ark 20.00 Vindhastighet av kliatdata Lufttryck S:70 SV:70 V:70 NV:70 N:70 NO:70

Läs mer

INDATA. Kommentarer. Yttre förhållanden. Klimatdata. Materialkatalog

INDATA. Kommentarer. Yttre förhållanden. Klimatdata. Materialkatalog 1(8) Innehållsförteckning INDATA 2 Kommentrer 2 Klimat 2 Material 2 1D-Byggnadsdel 3 2D-Byggnadsdel 3 Fönster & dörrar 4 Uteluftsventiler 4 Byggnad 4 Värmeskikt 5 Driftdatakatalog 5 Driftsdata tidsschema

Läs mer

ENERGIBALANSBERÄKNING

ENERGIBALANSBERÄKNING ENERGIBALANSBERÄKNING Brf. Eira Nybyggnad av radhus Upprättad: 2016-09-23 Upprättad av: Malin Ahlin 2016-09-23 6282:00 2(4) Datum/Date Arb.nr/Order No. Allmän orientering Energibalansberäkning har gjorts

Läs mer

Datum: 2012-12-07. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: 2012-12-07. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER Användaruppgifter läser prograet in från filen Title.vpd när prograet startas. Uppgifterna i filen uppdateras under Katalogdata->Uppdatering av kataloger. Kryssrutan för användaruppgifter

Läs mer

ENERGIBALANSBERÄKNING

ENERGIBALANSBERÄKNING ENERGIBALANSBERÄKNING Brf. Limone Nybyggnad av radhus Upprättad: 2016-05-13 Upprättad av: Malin Ahlin 2016-05-13 6282:00 2(4) Datum/Date Arb.nr/Order No. Allmän orientering Energibalansberäkning har gjorts

Läs mer

Datum: 2014-06-19. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: 2014-06-19. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 7 ) Datu: 2014-06-19 Utfört av: Sune Häggbo Sign: S.H. C:\Projekt\Byggäster i KOMMENTARER Areor har ätts från A-ritn FU dat 2012-03-01 kopletterat ed ailuppgift Byggnadstekniska data har hätats från

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-11-01 20:56 Utförd av:, Skärgårdslovet AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm Län: Stockholms län Atemp bostad:

Läs mer

Datum: 2013-06-03. Företag: Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB

Datum: 2013-06-03. Företag: Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB ZON 1 sihall indata 1 ( 19 ) Sundbybergs Sihall 5-760-01 KV Ug O och tillbyggnad Sundbybergs Datu: 2013-06-03 Sihall\Beräkningar\VIP energi\zon 1 sihall KOMMENTARER ZON 1 Bassängru Indatafil zon Zon Zon

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2012-09-06 21:32 Utförd av:, konsult.ing.byrå AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Göteborg Län:

Läs mer

Bilaga G Indata Energiberäkningar

Bilaga G Indata Energiberäkningar Bilaga G Indata Energiberäkningar Reviderad 2011-05-13 med avseende på värmeledningstal för lättbetong, vilket resulterar i ett högre U-värde för några av fasaderna och en något högre energianvändning.

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-03-19 06:45 Utförd av:, Stiba AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Göteborg Län: Västra Götalands län Atemp bostad:

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-12-04 Objekt: 14-006 - Söderhagen 1:8 Utförd av: Joakim Alterius, Alterius Engineering AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-10-04 19:40 Utförd av:, ALGEBA BYGGKONSULTER AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-10-04 19:37 Utförd av:, ALGEBA BYGGKONSULTER AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm

Läs mer

Sicklaön 377:2 Ytterlägenhet Nacka kommun

Sicklaön 377:2 Ytterlägenhet Nacka kommun Sicklaön 377:2 Ytterlägenhet Nacka kommun Beräknat av Andreas, 0346-713043. Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en Byggnadsort: Stockholm 2013-10-11. Beräkning nr: 1300 BYGGNADSDATA Villa Zon 2 Zon

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2011-02-23 15:48 Utförd av:, Johan Skoog arkitektkontor AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: II Mellansverige Närmaste ort: Sundsvall

Läs mer

Bo-Consult Objekt: Hagahill hustyp 3 Vellinge kommun

Bo-Consult Objekt: Hagahill hustyp 3 Vellinge kommun Bo-Consult Objekt: Hagahill hustyp 3 Vellinge kommun Beräknat av Anders Rydin, 15-482266. Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en Byggnadsort: Malmö 212-2-21. Beräkning nr: 256 BYGGNADSDATA Lägenhet

Läs mer

Sätofta 10:1 Höörs kommun

Sätofta 10:1 Höörs kommun Sätofta 10:1 Höörs kommun Beräknat av Andreas, 0346-713043. Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en Byggnadsort: Malmö 2013-05-27. Beräkning nr: 736 BYGGNADSDATA Lägenhet Zon 2 Zon 3 Totalt Typ mht

Läs mer

BYGGNADEN UPPFYLLER KRAVEN, BBR 14; 9:2 BOSTÄDER: ------------------------------------------------------------------

BYGGNADEN UPPFYLLER KRAVEN, BBR 14; 9:2 BOSTÄDER: ------------------------------------------------------------------ *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

LCC på ventilationssystemet på en skola En undersökning huruvida VAV eller CAV är mest ekonomiskt i längden

LCC på ventilationssystemet på en skola En undersökning huruvida VAV eller CAV är mest ekonomiskt i längden AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ LCC på ventilationssystemet på en skola En undersökning huruvida VAV eller CAV är mest ekonomiskt i längden Håkan Dahlberg Juni 2013 15 hp - Högskoleingenjörsexamen Energisystem

Läs mer

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 HÖGHUS ORRHOLMEN Energibehovsberäkning L:\2 M 435\10060708 Höghus Orrholmen\5_Beräkningar\Energibehovsberäkning.doc all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 WSP Byggprojektering Uppdragsnr: 10060708 2 (6) Energibehovsberäkning

Läs mer

Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov

Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov Lunds universitet LTH Avd Energi och ByggnadsDesign Inst för arkitektur och byggd miljö 36% av den totala

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

Sammanställning Resultat från energiberäkning

Sammanställning Resultat från energiberäkning Sammanställning Resultat från energiberäkning Resultat Fastighetsbeteckning: Freberga 6:171 Namn: Daniel Andersson Datum beräkning: 2014.09.04 08:04 Klimatzon: Byggnadstyp: Ort: Län: Uppvärmning enl. BBR:

Läs mer

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11 TUVE BYGG BRF BJÖRKVIKEN Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11 ENERGIBALANSRAPPORT Antal sidor: 8 Göteborg 2014-03-11 Töpelsgatan 5b, 416 55 Göteborg Tel 031-350 70 00, fax 031-350 70 10 liljewall-arkitekter.se

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8244

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8244 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

D 4.5 : MONITORING AND EVALUATION REPORT FOR MOUNTEE PILOTS

D 4.5 : MONITORING AND EVALUATION REPORT FOR MOUNTEE PILOTS mountee: Energy efficient and sustainable building in European municipalities in mountain regions IEE/11/007/SI2.615937 D 4.5 : MONITORING AND EVALUATION REPORT FOR MOUNTEE PILOTS Name of pilot project:

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Värmeförlusteffekt (FEBY12)

Värmeförlusteffekt (FEBY12) Resultatsammanfattning Värmeförlusttal (VFT) 21,5 W/m2 Atemp Tidskonstant: 10,4 dagar Klimatskal Um: 0,27 W/m2K Köpt energi: 66,6 kwh/m2 Atemp Summa viktad energi: 65,3 kwh/m2 Atemp -varav elenergi: 7,1

Läs mer

Energieffektivt byggande i kallt klimat. RONNY ÖSTIN Tillämpad fysik och elektronik CHRISTER JOHANSSON Esam AB

Energieffektivt byggande i kallt klimat. RONNY ÖSTIN Tillämpad fysik och elektronik CHRISTER JOHANSSON Esam AB Energieffektivt byggande i kallt klimat RONNY ÖSTIN CHRISTER JOHANSSON Esam AB UPPHANDLING SOM DRIVER PÅ UTVECKLINGEN.ELLER INTE? Det byggs allt fler lågenergihus. Alla nybyggda hus ska vara nollenergibyggnader

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

Resultat från Um-beräkning

Resultat från Um-beräkning Resultat från Um-beräkning 2014-12-04 Objekt: Utförd av: 14-006 - Söderhagen 1:8, Bostad - Utomhus Joakim Alterius, Alterius Engineering AB Sammanfattning Um = (Summa U * A + Summa Psi*L)/Aom = 0,23 W/m²,

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-10-14 11:40 Objekt: Utförd av: Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: Bernadottestigen - 3V Radhus, Gävle VVS-Tekniska Ingenjörsbyrå AB III Södra Sverige

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Från Kista Science Tower med dubbelglasfasad till Katsan med enkelfasad. Marja Lundgren arkitekt SAR/MSA och miljökonsult

Från Kista Science Tower med dubbelglasfasad till Katsan med enkelfasad. Marja Lundgren arkitekt SAR/MSA och miljökonsult Från Kista Science Tower med dubbelglasfasad till Katsan med enkelfasad Marja Lundgren arkitekt SAR/MSA och miljökonsult Kista Science Tower Varför dubbelglasfasad? Katsan Varför enkelfasad? Vikten av

Läs mer

Frillesås passivhusen blir vardagliga

Frillesås passivhusen blir vardagliga Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Solgården. Stefan Larsson

Solgården. Stefan Larsson Solgården Stefan Larsson Bakgrund Stefan Larsson (FoU solenergi + lokal småskalig energiproduktion ) Björn Karlsson, Bengt Perers, & Andreas Fieber (FoU energi i byggnader, LTH) Georg Lagnerius, David

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2013-05-13 17:44 Objekt: Utförd av: Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: 13047 Skapaskolan 10 S2000 Huddinge, Expandia Moduluthyrning AB III Södra Sverige

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 773200-0653. Postnummer. Telefonnummer. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas.

Energideklaration. Organisationsnummer 773200-0653. Postnummer. Telefonnummer. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas. Energideklaration Version: 2.2 Dekl.id: 64006 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens nan Brf Affärsannen Organisationsnuer 773200-0653 Utländsk adress Mölnbackagatan 3-7 Land E-postadress info@brfaffarsannen.se

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s

Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s Karlstads universitet 1(7) Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) Tentamen Delar, byggmaterial och byggfysik Tid Torsdag 13/1 2011 kl 8.15-13.15 Plats Karlstads universitet Ansvarig Carina Rehnström 070 37 39

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Carl-Henrik Böhme, Sweco Systems 023-66 66 480. Energieffektivisering inom VA VVS-system, El

Carl-Henrik Böhme, Sweco Systems 023-66 66 480. Energieffektivisering inom VA VVS-system, El Carl-Henrik Böhme, Sweco Systems 023-66 66 480 Energieffektivisering inom VA VVS-system, El 1 Klimatberoende energiförbrukning Grunder Påverkas av väder, vind Ej matematiskt beräkningsbar Hjälpmedel Effektberäkningar

Läs mer

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Utformning av ett energieffektivt glaskontor Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Uppföljning under system- och bygghandlingsskedet: Vilka möjligheter finns det i en ny glaskontorsbyggnad?

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Beräkningsrapport för uppvärmningsenergi enligt ISO 13790:2004

Beräkningsrapport för uppvärmningsenergi enligt ISO 13790:2004 Beräkningsrapport för uppvärmningsenergi enligt ISO 13790:2004 Byggnad Utskriftsdatum Älgen 11 2009-06-04 Nyckeltal Omslutningsarea Genomsnittligt Total kapacitet 350 658,1 0,184 191441 m² m² W/m²*C kj/c

Läs mer

Solallén - Sveriges första mörkgröna bostäder. Åse Togerö Utvecklingschef Hållbar affärsutveckling, Skanska

Solallén - Sveriges första mörkgröna bostäder. Åse Togerö Utvecklingschef Hållbar affärsutveckling, Skanska Solallén - Sveriges första mörkgröna bostäder Åse Togerö Utvecklingschef Hållbar affärsutveckling, Skanska Mörkgröna småhus 21 radhus på 79-91 m 2 7 byggnadskroppar med ca 66 m 2 solceller per byggnad

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth Lågenergibyggnader Karin Adalberth Sveriges Miljömål ang. God bebyggd miljö Delmål 6: Energianvändning i byggnader Energianvändningen skall minska med > 20% till 2020 > 50% till 2050 > 2020 ha 50% förnyelsebar

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

Ventilation - Energieffektivisering

Ventilation - Energieffektivisering Ventilation - Energieffektivisering 2013-02-19 www.exergi.net Nenet, Testpilot LEO 1 Utvecklar hjälpmedel Energi- och klimatrådgivare Föredragshållare Energikartläggningar och - deklarationer Marcel Berkelder,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem Energiberäkna och spara energi Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem 1 2 Sunda system och produkter för hållbart byggande Inledning Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial

Läs mer

Beräkningsrapport för uppvärmningsenergi enligt ISO 13790:2004

Beräkningsrapport för uppvärmningsenergi enligt ISO 13790:2004 Beräkningsrapport för uppvärmningsenergi enligt ISO 13790:2004 Byggnad Utskriftsdatum Hököpinge 67:1 2014-12-19 Nyckeltal 184 Omslutningsarea 520 Genomsnittligt 0,176 Total kapacitet 46423 Innetemperatur

Läs mer

Sammanställning av specifik energianvändning för radhus med individuell ventilation och värmekälla.

Sammanställning av specifik energianvändning för radhus med individuell ventilation och värmekälla. Sammanställning av specifik energianvändning för radhus med individuell ventilation och värmekälla. Beräkningen avser: Husmodell: Radhus 115 Beställningsnummer: Ordernummer: Husets placering: Vallentuna

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 141204 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Trettondagen Stockholmshem BÅ 2012 25 lgh ca 2295 m 2 A temp Sth stads miljöprogram FEBY 2009 MB Guld 1

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter

Ett hus, fem möjligheter Emma Karlsson, WSP 1 BeBo Energimyndighetens Beställargrupp Bostäder Emma Karlsson, WSP 2 Presentation Preliminär Rapport, Bakgrund Åtgärdpaketen, åtgärdsvis Diskussion om använda åtgärder Resultat, jämförelse

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Energioptimering av kommersiell byggnad

Energioptimering av kommersiell byggnad Tillhör examensarbete TVIT-5057 Ida Åkesson Installationsteknik Energioptimering av kommersiell byggnad Genom lagstiftning blir kraven på byggnaders energiprestanda allt hårdare och intresset för passivhus

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

Resultat från Um-beräkning

Resultat från Um-beräkning Resultat från Um-beräkning 2013-12-09 17:02 Objekt: Utförd av: Saxtorp 9:22, Hus B, Bostad - Utomhus, Arkitektur & Kemi Sammanfattning Um = (Summa U * A + Summa Psi*L)/Aom = 0,29 W/m², C Um krav = 0,40

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Energiberäkning för ett 128kvm enplanshus på platta

Energiberäkning för ett 128kvm enplanshus på platta Energiberäkning för ett 28kvm enplanshus på platta Allmäna indata till räkne-exemplet Huset är byggt på platta-på-mark med 30cm cellplast mellan betong och makadam. Ytterväggen består av en inre yttervägg

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Rapport Energideklarering Namn: HSB Brf Järven Adress: Stadiongatan 55 A-E Postnr: Ort: Malmö Datum:

Rapport Energideklarering Namn: HSB Brf Järven Adress: Stadiongatan 55 A-E Postnr: Ort: Malmö Datum: Sida 1 av 6 Rapport Energideklarering Namn: HSB Brf Järven Adress: Stadiongatan 55 A-E Postnr: 217 64 Ort: Malmö Datum: 2008-06-17 Sida 2 av 6 Nu är er energideklaration klar En energideklaration beskriver

Läs mer

Energideklaration/analys/besiktning Håbo Kumla 2:2 I enlighet med vår uppgörelse har Energideklaration/analys/besiktning utförts den 9 april 2015.

Energideklaration/analys/besiktning Håbo Kumla 2:2 I enlighet med vår uppgörelse har Energideklaration/analys/besiktning utförts den 9 april 2015. Avdelning Marknad Handläggare HOLMLUND TOM Svante Fahlén HJÄLSTALEDEN 20 746 93 BÅLSTA Energideklaration/analys/besiktning Håbo Kumla 2:2 I enlighet med vår uppgörelse har Energideklaration/analys/besiktning

Läs mer

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg En gång i tiden Nu Och snart BDAB-huset eller Byggnad 18 Energieffektivt Kostnadseffektivt Underhållseffektivt Närhet till

Läs mer

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Solinstrålning Värmeeffekt, W Solenergin lagras Solvärme genom fönster Motsvarande solvärme till rummet Klockslag Fortfarande

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Energi Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning 1 (8)

Tekniska krav och anvisningar. Energi Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning 1 (8) Tekniska krav och anvisningar Energi Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola,

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Beräknad och verklig energianvändning

Beräknad och verklig energianvändning Beräknad och verklig energianvändning 2016-11-29 Jasenka Hot 2016-04-05 Helhet exempel Norra Djurgårdsstaden, Stockholm Uppdrag åt Exploateringskontoret 1) - Begära in och granska energiberäkningar kontinuerligt

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: 2011-05-17 Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: 2013-01-18 av Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer