ENERGIBALANSBERÄKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGIBALANSBERÄKNING"

Transkript

1 ENERGIBALANSBERÄKNING Brf. Eira Nybyggnad av radhus Upprättad: Upprättad av: Malin Ahlin

2 :00 2(4) Datum/Date Arb.nr/Order No. Allmän orientering Energibalansberäkning har gjorts för nybyggnad av radhus beläget i Lindbacken, Uppsala. Frånluftsvärmepump används som uppvärmningskälla och varmvattenberedning. Värmen tillförs rum via golvvärme. Beräkningar Beräkningar har utförts med VIP-Energy version Separata beräkningar har utförts för ett gavelradhus typ A och ett gavelradhus typ B. G:\Doc\628200\Vsber\Energi\Energiberäkning Brf Eira.doc Postadress/Postal address Besöksadress/Address Telefonnr/Telephone No. Telefaxnr/Fax No. Box 1013 Iggebygatan 12 Nat Nat VÄSTERÅS VÄSTERÅS Int Int

3 :00 3(4) Datum/Date Arb.nr/Order No. Beräkningsförutsättningar Krav på energihushållning enligt BBR 22, BFS 2015:3. Atemp För beräkningen har Atemp uppmätts på planritningar/fasader/sektioner upprättade av HAG arkitekter. Uppmätt yta bostad typ A: 126 m 2. Uppmätt yta bostad typ B: 149 m 2. Täthet Luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad 0,5 l/s m 2. Köldbryggor Köldbryggor för fönsterinfästningar, kantbalk samt mellanbjälklag är medtaget i beräkningarna. Ventilation Byggnaden ventileras med frånluftsvärmepump. Antagen drifttid grundflöde 50 l/s 24 tim/dygn. Fläktens totalverkningsgrad: 55 %. Temperaturkrav Bostad +22 C G:\Doc\628200\Vsber\Energi\Energiberäkning Brf Eira.doc Postadress/Postal address Besöksadress/Address Telefonnr/Telephone No. Telefaxnr/Fax No. Box 1013 Iggebygatan 12 Nat Nat VÄSTERÅS VÄSTERÅS Int Int

4 :00 4(4) Datum/Date Arb.nr/Order No. Resultat av beräkningarna Beräkningarna visar att byggnaderna uppfyller BBR s krav på högsta tillåtna genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, Um, samt klarar kravet på energihushållning enligt BBR. Värmegenomgångskoefficient [W/m 2 K] Total energianvändning [kwh/m 2 år] Installerad eleffekt [kw] Jämförelse mot krav W/m 2 K, kwh/m² år och kw Bostad typ A, Atemp < 130m 2 Bostad typ B, Atemp > 130m 2 BBR KRAV Verklig bostad BBR KRAV Verklig bostad 0,400 0,281 0,400 0, ,5 3,6 5,0 4,8 Bilagor Bilaga 1 Energibalansberäkning bostad typ A Bilaga 2 Energibalansberäkning bostad typ B G:\Doc\628200\Vsber\Energi\Energiberäkning Brf Eira.doc Postadress/Postal address Besöksadress/Address Telefonnr/Telephone No. Telefaxnr/Fax No. Box 1013 Iggebygatan 12 Nat Nat VÄSTERÅS VÄSTERÅS Int Int

5 Brf Eira bostad typ A 1 ( 5 ) Nybyggnad av radhus Datum: bostad typ A.VIP INDATA Allmänt Beräkningsperiod - Dag Solreflektion från mark % Vindhastighet % av klimatdata Lufttryck S:70 SV:70 V:70 NV:70 N:70 NO:70 O:70 SO: hpa Horisontvinkel mot markplan S:20 SV:20 V:20 NV:20 N:20 NO:20 O:20 SO:20 Formfaktor för vindtryck Vridning av byggnad 0 Ventilationsvolym Golvarea Markegenskap Värmeledningstal: Lera, dränerad sand, dränerat grus. 0: : : : :-0.50 TAK: [m³] [m²] 1.4 [W/m*K] Klimatdata STOCKHOLM Latitud 59.4 grader Högsta värde Medelvärde Lägsta värde Utetemperatur C Vindhastighet m/s Solstrålning global Relativ fuktighet % Byggnad Rotation [ ] Lutning [ ] Mängd Area m² Längd m Antal st Lägsta nivå m Högsta nivå m Beskrivning Byggdelstyp Orientering Angränsande temp C Andel av effektbehov % U- Psi- Chivärde med mark och D-U F1 Fönster 1 ÖSTER m² K F1 Fönster 1 VÄSTER m² K F1 Fönster 1 SÖDER m² K D1 Dörr 1 ÖSTER m² K Platta Golv Btg vattengolvv PPM 0-1 m m² K Platta Golv Btg vattengolvv PPM 1-6 m m² K Mellanbjälklag Bjälklag trä GV INNER m² 0 Tak Tak 1 TAK m² K YV1 Yttervägg 1 NORR m² K YV1 Yttervägg 1 ÖSTER m² K YV1 Yttervägg 1 VÄSTER m² K YV1 Yttervägg 1 SÖDER m² K YV1 Yttervägg 1 TEMP_I m² 22.0 YV1 Ytterhörn träreglar VÄSTER m W/mK Driftdata Driftfallsbenämning Verksamhetsenergi rumsluft Verksamhetsenergi rumsluft W/lgh Verksamhetsenergi extern Fastighetsenergi rumsluft Fastighetsenergi extern Personvärme Tappvarmvatten Tappvarmvatten W/lgh Fukttillskott mg/s,m² Högsta rumstemp C Lägsta rumstemp C Rumstemp passiv forc C Sveby 22 +vädring

6 Brf Eira bostad typ A 2 ( 5 ) Nybyggnad av radhus Datum: bostad typ A.VIP Drifttider Tid Sveby 22 +vädring Måndagar Fredagar == Måndagar Tisdagar == Måndagar Lördagar == Måndagar Onsdagar == Måndagar Söndagar == Måndagar Torsdagar == Måndagar Tid Ventilationsaggregat Tilluft Fläkttryck Pa Tilluft Verkn.gr % Frånluft Fläkttryck Pa Frånluft Verkn.gr % Reglerfall FF FF_Control Reglerfall Reglerfall Reglertyp Utetemperatur L Reglervärde L Utetemperatur H Reglervärde H Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden FF Tilluft [l/s] Frånluft [l/s] Driftfallsbenämning Veckodagar Veckonummer Driftfallsbenämning Veckodagar Veckonummer Aggregatbenämning Aggregatbenämning Veckodagar Veckonummer Starttid-Sluttid Måndagar Tisdagar == Måndagar Onsdagar == Måndagar Torsdagar == Måndagar Fredagar == Måndagar Lördagar == Måndagar Söndagar == Måndagar Värmepump Värmepump: NIBE F750 Andel av totalt vattenflöde % Ackumulatortank 0.0 m3 Seriekopplad NIBE F750 Köldmediatyp R407C Typ av värmepump Frånluftsvärme Lägsta temperatur kalla sidan C Högsta temperatur varma sidan 58.0 C Värme till tappvarmvatten Värme till värmeystem Effektreglering ner till 25.0 % Effektreglering upp till % Avgiven effekt W Värmefaktor 2.6 Temperatur varma sidan 45.0 C Frånluftsflöde 50.0 l/s Provningsstandard EN El-Effekt cirkulationsfläkt 1.3 % av kyleffekt El-Effekt cirkulationspump 0.2 % av värmeeffekt Prioritering av tappvarmvatten Värmesystem Driftspunkt 1 Driftspunkt 2

7 Brf Eira bostad typ A 3 ( 5 ) Nybyggnad av radhus Datum: bostad typ A.VIP Utetemperatur Framledningstemperatur Returtemperatur TAPPVARMVATTEN Kallvattentemperatur 8.0 [ C] Varmvattentemperatur 60.0 [ C] ÖVRIGT El cirkpump värmesystem 0.00 % av energiförsörjning till rum och luft Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning C Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 27.0 C Passiv kyla RESULTAT Beräkningsdatum :09:03 Detaljerat Resultat Tillförd energi Period Tillförd energi kwh (27) (20) (19) (29) (18) (25) (45) (33) (34) (52) Solenergi fönster Återvinning vent. Återvinning VP Återvinning tappvv. Solfångare Personvärme Processenergi till rum Latent energi Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Summa Detaljerat Resultat Avgiven energi Period Avgiven energi kwh (23) (24) (21) (28) (22) Värmeförsörjning Elförsörjning Transmission Luftläckage Ventilation Spillvatten Passiv kyla Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån

8 Brf Eira bostad typ A 4 ( 5 ) Nybyggnad av radhus Datum: bostad typ A.VIP Detaljerat Resultat Avgiven energi Period Avgiven energi kwh (23) (24) (21) (28) (22) Transmission Luftläckage Ventilation Spillvatten Passiv kyla Mån Mån Summa Nyckeltal Inre värmekapacitet [Wh/m² C] Yttre värmekapacitet [Wh/m² C] Medeltemperatur [ C] Medelvärde ventilation [l/s] Processenergi medel 3.86 [] Personvärme medel 1.00 [] Omslutningsarea [m²] Omsl. area x U-Värde W/K Luftläckage vid 50 Pa [l/s] Invändigt tryck medel [Pa] Specifik fläkteffekt 0.4 [kw/(m³/s)] Omslutnings-/Golv-area 2.26 Area fönster+dörrar/golvarea 1.44 Jämförelse mot krav Beräknat värde Tillåtet värde Jämförelse mot BBR 22 U-värde W/(m²K) Energianvändning Totalt kwh/(m²år) Energianvändning Värmeförsörjning 1 kwh/(m²år) Energianvändning Värmeförsörjning TVV 1 kwh/(m²år) Energianvändning Värmeförsörjning rumsluft 0 kwh/(m²år) Energianvändning El till fläktar och pumpar 1 kwh/(m²år) Energianvändning El till värmepump 36 kwh/(m²år) Energianvändning El till värmepump TVV 7 kwh/(m²år) Energianvändning El till värmepump rumsluft 29 kwh/(m²år) Energianvändning Fastighetsel 4 kwh/(m²år) Beräknad Installerad El-effekt kw Transmission: 2.9 kw Ventilation: 2.4 kw Tappvarmvatten: 0.5 kw Värmepump: -2.2 kw Dimensionerande temperaturer Inne Ute Mark Atemp: m² Klimatzon III Byggnadstyp: Småhus Elvärme

9 Brf Eira bostad typ A 5 ( 5 ) Nybyggnad av radhus Datum: bostad typ A.VIP Energibalans kwh kwh/m² Avgiven energi (23)Transmission (24)Luftläckage (21)Ventilation (28)Spillvatten (22)Passiv kyla Tillförd energi (27)Solenergi genom fönster (20)Återvinning ventilation (29)Återvinning till tappvarmvatten (19)Återvinning värmepump (18)Solfångare (45)Processenergi till rum (25)Personvärme (34)Elförsörjning (33)Värmeförsörjning (52)Latent energi Specifikation av energiflöden kwh kwh/m² kwh kwh/m² (33)VÄRMEFÖRSÖRJNING (37)KONDENSORVÄRME (2)Värmesystem (5)Värmesystem (3)Tappvarmvatten (6)Tappvarmvatten (47+48)BYGGNADENS KYLBEHOV (48)Kylning i rumsluft (26)PROCESSENERGI (48S)Sensibel kyla i rumsluft (40)Verksamhetsenergi rumsluft (41)Verksamhetsenergi extern (34)ELFÖRSÖRJNING (46)Fastighetsenergi extern (35)Värmepump (13)Frånluftsfläktar (43)VÄRMESYSTEM (44)TAPPVARMVATTEN

10 Brf Eira bostad typ B 1 ( 5 ) Nybyggnad av radhus - Bostad typ B Datum: bostad typ B.VIP INDATA Allmänt Beräkningsperiod - Dag Solreflektion från mark % Vindhastighet % av klimatdata Lufttryck S:70 SV:70 V:70 NV:70 N:70 NO:70 O:70 SO: hpa Horisontvinkel mot markplan S:20 SV:20 V:20 NV:20 N:20 NO:20 O:20 SO:20 Formfaktor för vindtryck Vridning av byggnad 30 Ventilationsvolym Golvarea Markegenskap Värmeledningstal: Lera, dränerad sand, dränerat grus. 0: : : : :-0.50 TAK: [m³] [m²] 1.4 [W/m*K] Klimatdata STOCKHOLM Latitud 59.4 grader Högsta värde Medelvärde Lägsta värde Utetemperatur C Vindhastighet m/s Solstrålning global Relativ fuktighet % Byggnad Rotation [ ] Lutning [ ] Mängd Area m² Längd m Antal st Lägsta nivå m Högsta nivå m Beskrivning Byggdelstyp Orientering Angränsande temp C Andel av effektbehov % U- Psi- Chivärde med mark och D-U F1 Fönster 1 NORR m² K F1 Fönster 1 ÖSTER m² K F1 Fönster 1 VÄSTER m² K F1 Fönster 1 SÖDER m² K D1 Dörr 1 NORR m² K Platta Golv Btg vattengolvv PPM 0-1 m m² K Platta Golv Btg vattengolvv PPM 1-6 m m² K Mellanbjälklag Bjälklag trä GV INNER m² 0 Tak Tak 1 TAK m² K YV1 Yttervägg 1 NORR m² K YV1 Yttervägg 1 ÖSTER m² K YV1 Yttervägg 1 VÄSTER m² K YV1 Yttervägg 1 SÖDER m² K YV1 Yttervägg 1 TEMP_I m² 22.0 Tak carport Golv Btg vattengolvv NORR m² K Köldbryggor Ytterhörn träreglar VÄSTER m W/mK Driftdata Driftfallsbenämning Verksamhetsenergi rumsluft Verksamhetsenergi rumsluft W/lgh Verksamhetsenergi extern Fastighetsenergi rumsluft Fastighetsenergi extern Personvärme Tappvarmvatten Tappvarmvatten W/lgh Fukttillskott mg/s,m² Högsta rumstemp C Lägsta rumstemp C Rumstemp passiv forc C Sveby 22 +vädring

11 Brf Eira bostad typ B 2 ( 5 ) Nybyggnad av radhus - Bostad typ B Datum: bostad typ B.VIP Drifttider Tid Sveby 22 +vädring Måndagar Fredagar == Måndagar Tisdagar == Måndagar Lördagar == Måndagar Onsdagar == Måndagar Söndagar == Måndagar Torsdagar == Måndagar Tid Ventilationsaggregat Tilluft Fläkttryck Pa Tilluft Verkn.gr % Frånluft Fläkttryck Pa Frånluft Verkn.gr % Reglerfall FF FF_Control Reglerfall Reglerfall Reglertyp Utetemperatur L Reglervärde L Utetemperatur H Reglervärde H Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden FF Tilluft [l/s] Frånluft [l/s] Driftfallsbenämning Veckodagar Veckonummer Driftfallsbenämning Veckodagar Veckonummer Aggregatbenämning Aggregatbenämning Veckodagar Veckonummer Starttid-Sluttid Måndagar Tisdagar == Måndagar Onsdagar == Måndagar Torsdagar == Måndagar Fredagar == Måndagar Lördagar == Måndagar Söndagar == Måndagar Värmepump Värmepump: NIBE F750 Andel av totalt vattenflöde % Ackumulatortank 0.0 m3 Seriekopplad NIBE F750 Köldmediatyp R407C Typ av värmepump Frånluftsvärme Lägsta temperatur kalla sidan C Högsta temperatur varma sidan 58.0 C Värme till tappvarmvatten Värme till värmeystem Effektreglering ner till 25.0 % Effektreglering upp till % Avgiven effekt W Värmefaktor 2.6 Temperatur varma sidan 45.0 C Frånluftsflöde 50.0 l/s Provningsstandard EN El-Effekt cirkulationsfläkt 1.3 % av kyleffekt El-Effekt cirkulationspump 0.2 % av värmeeffekt Prioritering av tappvarmvatten Värmesystem Driftspunkt 1 Driftspunkt 2

12 Brf Eira bostad typ B 3 ( 5 ) Nybyggnad av radhus - Bostad typ B Datum: bostad typ B.VIP Utetemperatur Framledningstemperatur Returtemperatur TAPPVARMVATTEN Kallvattentemperatur 8.0 [ C] Varmvattentemperatur 60.0 [ C] ÖVRIGT El cirkpump värmesystem 0.00 % av energiförsörjning till rum och luft Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning C Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 27.0 C Passiv kyla RESULTAT Beräkningsdatum :05:34 Detaljerat Resultat Tillförd energi Period Tillförd energi kwh (27) (20) (19) (29) (18) (25) (45) (33) (34) (52) Solenergi fönster Återvinning vent. Återvinning VP Återvinning tappvv. Solfångare Personvärme Processenergi till rum Latent energi Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Summa Detaljerat Resultat Avgiven energi Period Avgiven energi kwh (23) (24) (21) (28) (22) Värmeförsörjning Elförsörjning Transmission Luftläckage Ventilation Spillvatten Passiv kyla Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån Mån

13 Brf Eira bostad typ B 4 ( 5 ) Nybyggnad av radhus - Bostad typ B Datum: bostad typ B.VIP Detaljerat Resultat Avgiven energi Period Avgiven energi kwh (23) (24) (21) (28) (22) Transmission Luftläckage Ventilation Spillvatten Passiv kyla Mån Mån Summa Nyckeltal Inre värmekapacitet [Wh/m² C] Yttre värmekapacitet [Wh/m² C] Medeltemperatur [ C] Medelvärde ventilation [l/s] Processenergi medel 3.86 [] Personvärme medel 1.00 [] Omslutningsarea [m²] Omsl. area x U-Värde W/K Luftläckage vid 50 Pa [l/s] Invändigt tryck medel -9.4 [Pa] Specifik fläkteffekt 0.4 [kw/(m³/s)] Omslutnings-/Golv-area 2.62 Area fönster+dörrar/golvarea 1.62 Jämförelse mot krav Beräknat värde Tillåtet värde Jämförelse mot BBR 22 U-värde W/(m²K) Energianvändning Totalt kwh/(m²år) Energianvändning Värmeförsörjning 3 kwh/(m²år) Energianvändning Värmeförsörjning TVV 1 kwh/(m²år) Energianvändning Värmeförsörjning rumsluft 3 kwh/(m²år) Energianvändning El till fläktar och pumpar 1 kwh/(m²år) Energianvändning El till värmepump 39 kwh/(m²år) Energianvändning El till värmepump TVV 7 kwh/(m²år) Energianvändning El till värmepump rumsluft 32 kwh/(m²år) Energianvändning Fastighetsel 4 kwh/(m²år) Beräknad Installerad El-effekt kw Transmission: 4.1 kw Ventilation: 2.4 kw Tappvarmvatten: 0.5 kw Värmepump: -2.2 kw Dimensionerande temperaturer Inne Ute Mark Atemp: m² Klimatzon III Byggnadstyp: Småhus Elvärme

14 Brf Eira bostad typ B 5 ( 5 ) Nybyggnad av radhus - Bostad typ B Datum: bostad typ B.VIP Energibalans kwh kwh/m² Avgiven energi (23)Transmission (24)Luftläckage (21)Ventilation (28)Spillvatten (22)Passiv kyla Tillförd energi (27)Solenergi genom fönster (20)Återvinning ventilation (29)Återvinning till tappvarmvatten (19)Återvinning värmepump (18)Solfångare (45)Processenergi till rum (25)Personvärme (34)Elförsörjning (33)Värmeförsörjning (52)Latent energi Specifikation av energiflöden kwh kwh/m² kwh kwh/m² (33)VÄRMEFÖRSÖRJNING (37)KONDENSORVÄRME (2)Värmesystem (5)Värmesystem (3)Tappvarmvatten (6)Tappvarmvatten (47+48)BYGGNADENS KYLBEHOV (48)Kylning i rumsluft (26)PROCESSENERGI (48S)Sensibel kyla i rumsluft (40)Verksamhetsenergi rumsluft (41)Verksamhetsenergi extern (34)ELFÖRSÖRJNING (46)Fastighetsenergi extern (35)Värmepump (13)Frånluftsfläktar (43)VÄRMESYSTEM (44)TAPPVARMVATTEN

ENERGIBALANSBERÄKNING

ENERGIBALANSBERÄKNING ENERGIBALANSBERÄKNING Brf. Limone Nybyggnad av radhus Upprättad: 2016-05-13 Upprättad av: Malin Ahlin 2016-05-13 6282:00 2(4) Datum/Date Arb.nr/Order No. Allmän orientering Energibalansberäkning har gjorts

Läs mer

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER Beräkningen gäller hustyp Lone 160. Uppvärmning sker via vattenburet golvvärme på bottenplan och vattenburna radiatorer på plan 2. Orangeri ingår ej i beräkningen. Bortse från effektberäkning

Läs mer

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER Beräkningen gäller hustyp Lone 160 Parhus,. Uppvärmning sker via vattenburet golvvärme på bottenplan och vattenburna radiatorer på plan 2. Orangeri ingår ej i beräkningen. Bortse från

Läs mer

Datum: 2015-03-13. Företag: Byggherre: A-hus Uppvärmning i bostaden via vattenburen golvvärme på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2

Datum: 2015-03-13. Företag: Byggherre: A-hus Uppvärmning i bostaden via vattenburen golvvärme på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2 1 ( 6 ) KOMMENTARER Byggherre: A-hus Uppvärning i bostaden via vattenburen golvväre på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2 Förutsättningar för indata enligt bifogat dokuent. INDATA Allänt Beräkningsperiod

Läs mer

INDATA. Kommentarer. Yttre förhållanden. Klimatdata. Materialkatalog

INDATA. Kommentarer. Yttre förhållanden. Klimatdata. Materialkatalog 1(8) Innehållsförteckning INDATA 2 Kommentrer 2 Klimat 2 Material 2 1D-Byggnadsdel 3 2D-Byggnadsdel 3 Fönster & dörrar 4 Uteluftsventiler 4 Byggnad 4 Värmeskikt 5 Driftdatakatalog 5 Driftsdata tidsschema

Läs mer

Datum: 2014-09-17. Företag:

Datum: 2014-09-17. Företag: 1 ( 6 ) Lindhagen 1, Uppsala koun Datu: 2014-09-17 Utfört av: Maria Adeborg Sign: a KOMMENTARER VIP+ är validerat enligt IEA BESTEST.( International Energi Agency Building Energy Siulation Test ) Beräkningen

Läs mer

Datum: 2012-12-13. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: 2012-12-13. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER Användaruppgifter läser prograet in från filen Title.vpd när prograet startas. Uppgifterna i filen uppdateras under Katalogdata->Uppdatering av kataloger. Kryssrutan för användaruppgifter

Läs mer

Bilaga 4. Beräkningar i Vip- Energy 1.5.5. Renoverad byggnad med 2.7 fönster

Bilaga 4. Beräkningar i Vip- Energy 1.5.5. Renoverad byggnad med 2.7 fönster Bilaga 4 Beräkningar i Vip- Energy 1.5.5 Renoverad byggnad ed 2.7 fönster Växjö, 2011-06-15 15 poäng Exaensarbete/2BY13E Handledare: Tony Ti, InPro Installationsconsult AB Handledare: Leif Gustavsson,,

Läs mer

Datum: Företag: Värmeledningstal. Densitet kg/m³. J/kgK. W/m,K

Datum: Företag: Värmeledningstal. Densitet kg/m³. J/kgK. W/m,K 1 ( 5 ) Datu: 2016-02-18 INDATA Allänt Beräkningsperiod - Dag 1-365 Solreflektion från ark 20.00 Vindhastighet av kliatdata Lufttryck S:70 SV:70 V:70 NV:70 N:70 NO:70 O:70 SO:70 1013 hpa Horisontvinkel

Läs mer

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER DVUT enligt: Handbok för energihushållning enligt BBR22- Utgåva 2 INDATA Allänt Beräkningsperiod - Dag 1-365 Solreflektion från ark 20.00 Vindhastighet av kliatdata Lufttryck S:70 SV:70

Läs mer

Datum: 2014-06-05. Företag: Totalkonsult 0346-713043

Datum: 2014-06-05. Företag: Totalkonsult 0346-713043 14-0043 Tullstorp 180-50 Villa Tullstorp 1 ( 7 ) Tullstorp 180:50 (Villa Oxford) Stora huset Datu: 2014-06-05 Tullstorp.VIP KOMMENTARER OBS! Denna energiberäkning är teoretisk och därför kan den verkliga

Läs mer

Datum: 2012-12-13. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: 2012-12-13. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER Användaruppgifter läser prograet in från filen Title.vpd när prograet startas. Uppgifterna i filen uppdateras under Katalogdata->Uppdatering av kataloger. Kryssrutan för användaruppgifter

Läs mer

Datum: Företag:

Datum: Företag: 1 ( 6 ) Datu: 2016-05-21 Utfört av: Peter Sundark Sign: PS KOMMENTARER Energibalansberäkningen avser endast tillbyggnaden. Inga transissionsförluster ot befintlig byggnad. Väresyste: Bergvärepup NIBE F1255

Läs mer

INDATA. Aktuellt Hus. Bokelundskolan nya 0.7 VIP-Energy Structural Design Software in Europe AB Allmänt. Klimatdata

INDATA. Aktuellt Hus. Bokelundskolan nya 0.7 VIP-Energy Structural Design Software in Europe AB Allmänt. Klimatdata 1 ( 7 ) Datu: 2011-05-20 P:\Exaensarbete\ nya\nya fönster\ nya 0.7.VIP INDATA Allänt Beräkningsperiod - Dag 1-365 Solreflektion från ark 20.00 Vindhastighet av kliatdata Lufttryck S:45 SV:45 V:45 NV:45

Läs mer

Datum: 2014-03-06. OBS! Denna energiberäkning är teoretisk och därför kan den verkliga förbrukningen påverkas av bland annat följande faktorer:

Datum: 2014-03-06. OBS! Denna energiberäkning är teoretisk och därför kan den verkliga förbrukningen påverkas av bland annat följande faktorer: 1 ( 8 ) KOMMENTARER OBS! Denna energiberäkning är teoretisk och därför kan den verkliga förbrukningen påverkas av bland annat följande faktorer: - Solinstrålning påverkas av ev. persienner, arkiser, intilliggande

Läs mer

Datum: Företag: Sunda Hus Rådgivning AB

Datum: Företag: Sunda Hus Rådgivning AB 1 ( 6 ) Datu: 2012-03-29 Utfört av: Sune Häggbo Sign: SH KOMMENTARER Beräkning 2 Areor uppdaterade enligt A-ritning Systehandling ärkta "Till energibalansberäkning 120321" Konstruktioner hätade från storsektioner

Läs mer

Datum: Företag: Företagsnamn. Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: Företag: Företagsnamn. Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 8 ) INDATA Allänt Beräkningsperiod - Dag 1-365 Solreflektion från ark 35.00 Vindhastighet av kliatdata Lufttryck S:50 SV:50 V:50 NV:50 N:50 NO:50 O:45 SO:50 1000 hpa Horisontvinkel ot arkplan S:30

Läs mer

INDATA. Aktuellt Hus. FunäsdalenHus3 VIP BETA Structural Design Software in Europe AB 2007 KOMMENTARER. Allmänt

INDATA. Aktuellt Hus. FunäsdalenHus3 VIP BETA Structural Design Software in Europe AB 2007 KOMMENTARER. Allmänt 1 ( 5 ) Datu: 2008-02-20 Utfört av: Maria Adeborg Sign: a KOMMENTARER VIP+ är validerat enligt IEA BESTEST.( International Energi Agency Building Energy Siulation Test ) Beräkningen ofattar byggnadens

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-11-01 20:56 Utförd av:, Skärgårdslovet AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm Län: Stockholms län Atemp bostad:

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8244

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8244 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

LCC på ventilationssystemet på en skola En undersökning huruvida VAV eller CAV är mest ekonomiskt i längden

LCC på ventilationssystemet på en skola En undersökning huruvida VAV eller CAV är mest ekonomiskt i längden AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ LCC på ventilationssystemet på en skola En undersökning huruvida VAV eller CAV är mest ekonomiskt i längden Håkan Dahlberg Juni 2013 15 hp - Högskoleingenjörsexamen Energisystem

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-03-19 06:45 Utförd av:, Stiba AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Göteborg Län: Västra Götalands län Atemp bostad:

Läs mer

Nordiska Teknikhus Energiberäkning Typhus

Nordiska Teknikhus Energiberäkning Typhus VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Nordiska Teknikhus Energiberäkning Typhus Antal sidor: 10 Göteborg 2009-11-04 Projektnr: 863 54 01 Bengt Dahlgren AB Författare/H.

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2011-02-23 15:48 Utförd av:, Johan Skoog arkitektkontor AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: II Mellansverige Närmaste ort: Sundsvall

Läs mer

Datum: 2013-08-12. Företag: Cramo Instant AB. Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: 2013-08-12. Företag: Cramo Instant AB. Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER Väre källa: El Väresyste: Elradiatorer INDATA Allänt Beräkningsperiod - Dag 1-365 Solreflektion från ark 20.00 Vindhastighet av kliatdata Lufttryck S:70 SV:70 V:70 NV:70 N:70 NO:70

Läs mer

Sammanställning Resultat från energiberäkning

Sammanställning Resultat från energiberäkning Sammanställning Resultat från energiberäkning Resultat Fastighetsbeteckning: Freberga 6:171 Namn: Daniel Andersson Datum beräkning: 2014.09.04 08:04 Klimatzon: Byggnadstyp: Ort: Län: Uppvärmning enl. BBR:

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-12-04 Objekt: 14-006 - Söderhagen 1:8 Utförd av: Joakim Alterius, Alterius Engineering AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste

Läs mer

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11 TUVE BYGG BRF BJÖRKVIKEN Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11 ENERGIBALANSRAPPORT Antal sidor: 8 Göteborg 2014-03-11 Töpelsgatan 5b, 416 55 Göteborg Tel 031-350 70 00, fax 031-350 70 10 liljewall-arkitekter.se

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2012-09-06 21:32 Utförd av:, konsult.ing.byrå AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Göteborg Län:

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-10-04 19:40 Utförd av:, ALGEBA BYGGKONSULTER AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-10-04 19:37 Utförd av:, ALGEBA BYGGKONSULTER AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm

Läs mer

Sätofta 10:1 Höörs kommun

Sätofta 10:1 Höörs kommun Sätofta 10:1 Höörs kommun Beräknat av Andreas, 0346-713043. Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en Byggnadsort: Malmö 2013-05-27. Beräkning nr: 736 BYGGNADSDATA Lägenhet Zon 2 Zon 3 Totalt Typ mht

Läs mer

BYGGNADEN UPPFYLLER KRAVEN, BBR 14; 9:2 BOSTÄDER: ------------------------------------------------------------------

BYGGNADEN UPPFYLLER KRAVEN, BBR 14; 9:2 BOSTÄDER: ------------------------------------------------------------------ *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

Datum: 2012-12-07. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: 2012-12-07. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER Användaruppgifter läser prograet in från filen Title.vpd när prograet startas. Uppgifterna i filen uppdateras under Katalogdata->Uppdatering av kataloger. Kryssrutan för användaruppgifter

Läs mer

Bilaga G Indata Energiberäkningar

Bilaga G Indata Energiberäkningar Bilaga G Indata Energiberäkningar Reviderad 2011-05-13 med avseende på värmeledningstal för lättbetong, vilket resulterar i ett högre U-värde för några av fasaderna och en något högre energianvändning.

Läs mer

Sicklaön 377:2 Ytterlägenhet Nacka kommun

Sicklaön 377:2 Ytterlägenhet Nacka kommun Sicklaön 377:2 Ytterlägenhet Nacka kommun Beräknat av Andreas, 0346-713043. Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en Byggnadsort: Stockholm 2013-10-11. Beräkning nr: 1300 BYGGNADSDATA Villa Zon 2 Zon

Läs mer

D 4.5 : MONITORING AND EVALUATION REPORT FOR MOUNTEE PILOTS

D 4.5 : MONITORING AND EVALUATION REPORT FOR MOUNTEE PILOTS mountee: Energy efficient and sustainable building in European municipalities in mountain regions IEE/11/007/SI2.615937 D 4.5 : MONITORING AND EVALUATION REPORT FOR MOUNTEE PILOTS Name of pilot project:

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

Bo-Consult Objekt: Hagahill hustyp 3 Vellinge kommun

Bo-Consult Objekt: Hagahill hustyp 3 Vellinge kommun Bo-Consult Objekt: Hagahill hustyp 3 Vellinge kommun Beräknat av Anders Rydin, 15-482266. Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en Byggnadsort: Malmö 212-2-21. Beräkning nr: 256 BYGGNADSDATA Lägenhet

Läs mer

Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov

Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov Lunds universitet LTH Avd Energi och ByggnadsDesign Inst för arkitektur och byggd miljö 36% av den totala

Läs mer

Värmeförlusteffekt (FEBY12)

Värmeförlusteffekt (FEBY12) Resultatsammanfattning Värmeförlusttal (VFT) 21,5 W/m2 Atemp Tidskonstant: 10,4 dagar Klimatskal Um: 0,27 W/m2K Köpt energi: 66,6 kwh/m2 Atemp Summa viktad energi: 65,3 kwh/m2 Atemp -varav elenergi: 7,1

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Beräkningsrapport för uppvärmningsenergi enligt ISO 13790:2004

Beräkningsrapport för uppvärmningsenergi enligt ISO 13790:2004 Beräkningsrapport för uppvärmningsenergi enligt ISO 13790:2004 Byggnad Utskriftsdatum Älgen 11 2009-06-04 Nyckeltal Omslutningsarea Genomsnittligt Total kapacitet 350 658,1 0,184 191441 m² m² W/m²*C kj/c

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: xxx

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: xxx BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: xxx REMISSUTGÅVA 2006-06-29 Kompletterande föreskrifter gällande byggnader som använder el för uppvärmnings- och kyländamål. Föreslagna ändringar är markerade med

Läs mer

Sammanställning av specifik energianvändning för radhus med individuell ventilation och värmekälla.

Sammanställning av specifik energianvändning för radhus med individuell ventilation och värmekälla. Sammanställning av specifik energianvändning för radhus med individuell ventilation och värmekälla. Beräkningen avser: Husmodell: Radhus 115 Beställningsnummer: Ordernummer: Husets placering: Vallentuna

Läs mer

Energieffektivt byggande i kallt klimat. RONNY ÖSTIN Tillämpad fysik och elektronik CHRISTER JOHANSSON Esam AB

Energieffektivt byggande i kallt klimat. RONNY ÖSTIN Tillämpad fysik och elektronik CHRISTER JOHANSSON Esam AB Energieffektivt byggande i kallt klimat RONNY ÖSTIN CHRISTER JOHANSSON Esam AB UPPHANDLING SOM DRIVER PÅ UTVECKLINGEN.ELLER INTE? Det byggs allt fler lågenergihus. Alla nybyggda hus ska vara nollenergibyggnader

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

9 Energihushållning. 9:1 Allmänt. 9:11 Tillämpningsområde

9 Energihushållning. 9:1 Allmänt. 9:11 Tillämpningsområde Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser 1 Detta dokument är avsett som ett underlag för diskussioner om systemgränser som kan ligga till grund för formulering av energikrav

Läs mer

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 Preliminära resultat av mätningar Genomsnittlig innetemperatur: 22,6 º C (jmfr: BETSI: 22,3 º C i flerbostadshus, 21,2 º C för småhus) Trycksättningsmätning

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet. Svein Ruud SP Energiteknik

Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet. Svein Ruud SP Energiteknik Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet Svein Ruud SP Energiteknik Mål med revideringen (BBR16, fr.o.m. 2010-01-01) Målsättning är att de reviderade reglerna ska styra mot

Läs mer

Datum: 2014-06-19. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: 2014-06-19. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 7 ) Datu: 2014-06-19 Utfört av: Sune Häggbo Sign: S.H. C:\Projekt\Byggäster i KOMMENTARER Areor har ätts från A-ritn FU dat 2012-03-01 kopletterat ed ailuppgift Byggnadstekniska data har hätats från

Läs mer

Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9 BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2008:20

Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9 BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2008:20 13, avsnitt 9 BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2008:20 Denna författning träder i kraft den 1 februari 2009. Äldre bestämmelser får tillämpas på arbeten som kräver bygganmälan och för vilka bygganmälan

Läs mer

Energiberäkningar föreställningar och fakta. Johnny Kronvall Green Building Science

Energiberäkningar föreställningar och fakta. Johnny Kronvall Green Building Science Energiberäkningar föreställningar och fakta Johnny Kronvall Green Building Science Energiberäkning vad? En mer eller mindre kvalificerad prediktion (förutsägelse) av en byggnads energianvändning under

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Stockholm 1 sep 2006 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Generella synpunkter Vi anser att en skärpning av byggreglerna avseende energihushållning

Läs mer

9 Energihushållning. 9:1 Allmänt BFS 2011:26 BBR 19. 9:11 Tillämpningsområde. 9:12 Definitioner

9 Energihushållning. 9:1 Allmänt BFS 2011:26 BBR 19. 9:11 Tillämpningsområde. 9:12 Definitioner 9 Energihushållning Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 14 och 3 kap. 15 första stycket PBF. Avsnitt 9:9 innehåller också föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 7 PBL.

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2015:3 Utkom från trycket den 24 februari 2015 beslutade den 24 februari

Läs mer

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Gäddeholm Västerås stad förvärvade egendomen Gäddeholm 2003 Avsikten var att skapa en ny stadsdel Svårt att skapa tillräckligt med byggbar mark runt Västerås

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; BFS 2008:20 Utkom från trycket den 19 december 2008

Läs mer

Att ställa energikrav vid nybyggnation

Att ställa energikrav vid nybyggnation Att ställa energikrav vid nybyggnation Utmaningar och möjliga lösningar Jens Johansson Miljöstyrningsrådet www.msr.se Bred avstämning - intressenter MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSSTÖD PRISBELÖNT I EU

Läs mer

Energideklaration/analys/besiktning Håbo Kumla 2:2 I enlighet med vår uppgörelse har Energideklaration/analys/besiktning utförts den 9 april 2015.

Energideklaration/analys/besiktning Håbo Kumla 2:2 I enlighet med vår uppgörelse har Energideklaration/analys/besiktning utförts den 9 april 2015. Avdelning Marknad Handläggare HOLMLUND TOM Svante Fahlén HJÄLSTALEDEN 20 746 93 BÅLSTA Energideklaration/analys/besiktning Håbo Kumla 2:2 I enlighet med vår uppgörelse har Energideklaration/analys/besiktning

Läs mer

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: 2011-05-17 Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: 2013-01-18 av Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Energidesign utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp

Energidesign utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp Energidesign utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp Hur flödar energin i traditionella byggnader? Karin.Adalberth@primeproject.se Uppvärmning, varmvatten o fastighetsel Hur blir de energieffektiva?

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-10-14 11:40 Objekt: Utförd av: Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: Bernadottestigen - 3V Radhus, Gävle VVS-Tekniska Ingenjörsbyrå AB III Södra Sverige

Läs mer

Resultat från Um-beräkning

Resultat från Um-beräkning Resultat från Um-beräkning 2013-12-09 17:02 Objekt: Utförd av: Saxtorp 9:22, Hus B, Bostad - Utomhus, Arkitektur & Kemi Sammanfattning Um = (Summa U * A + Summa Psi*L)/Aom = 0,29 W/m², C Um krav = 0,40

Läs mer

VAD ÄR PÅ GÅNG? PBF, BBR OCH BEN ÖREBRO 20/ VERONICA EADE FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD

VAD ÄR PÅ GÅNG? PBF, BBR OCH BEN ÖREBRO 20/ VERONICA EADE FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD VAD ÄR PÅ GÅNG? PBF, BBR OCH BEN ÖREBRO 20/4-2017 VERONICA EADE FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD Att hänvisa till BBR BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2016:13 dvs BBR 18 t o m BBR 24 grundförfattning BFS 2011:6

Läs mer

Tolkning av energiberäkningar - Hur genomförs beräkningarna och vilka verktyg finns att användas. - Per Petersson - FLK - Sara Lundin Tyréns AB

Tolkning av energiberäkningar - Hur genomförs beräkningarna och vilka verktyg finns att användas. - Per Petersson - FLK - Sara Lundin Tyréns AB Tolkning av energiberäkningar - Hur genomförs beräkningarna och vilka verktyg finns att användas - Per Petersson - FLK - Sara Lundin Tyréns AB Sara Lundin Högskoleingenjör Bygg och anläggning, ekologiskt

Läs mer

Energioptimering av kommersiell byggnad

Energioptimering av kommersiell byggnad Tillhör examensarbete TVIT-5057 Ida Åkesson Installationsteknik Energioptimering av kommersiell byggnad Genom lagstiftning blir kraven på byggnaders energiprestanda allt hårdare och intresset för passivhus

Läs mer

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth Lågenergibyggnader Karin Adalberth Sveriges Miljömål ang. God bebyggd miljö Delmål 6: Energianvändning i byggnader Energianvändningen skall minska med > 20% till 2020 > 50% till 2050 > 2020 ha 50% förnyelsebar

Läs mer

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Solinstrålning Värmeeffekt, W Solenergin lagras Solvärme genom fönster Motsvarande solvärme till rummet Klockslag Fortfarande

Läs mer

Resultat från Um-beräkning

Resultat från Um-beräkning Resultat från Um-beräkning 2014-10-14 11:40 Objekt: Utförd av: Bernadottestigen - 3V Radhus, Bostad - Utomhus, Gävle VVS-Tekniska Ingenjörsbyrå AB Sammanfattning Um = (Summa U * A + Summa Psi*L)/Aom =

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

Att ställa energikrav och följa upp

Att ställa energikrav och följa upp Att ställa energikrav och följa upp Svante Wijk Energistrateg, NCC Construction NCC Construction Sverige AB 1 Lagkraven skärps Exempel flerbostadshus i Göteborg Följden av tuffare energikrav Marginalerna

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: GRÄNNE 1:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-10-19 Byggnadens adress: PLANEN 16 51890 SANDARED Utetemperatur: 10 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Innehållsförteckning 9 Energihushållning... 1 9:1 Allmänt... 1 9:11 Tillämpningsområde... 1 9:12 Definitioner... 1 9:2 Bostäder... 4 9:23 Klimatzon III - Åland...

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Agenda Hur ser fönstret ut när geoenergi är ekonomiskt? Energipriser Vad får vi ut från statistiken? Vällingby center - Borrhålslager Arlanda Akvifärlager

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Skällared 3:28 Adress: Galjonsvägen 4, 439 94 Onsala Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 220 m 2, byggår 1986. Värmesystem: Bergvärmepump IVT Greenline

Läs mer

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 HÖGHUS ORRHOLMEN Energibehovsberäkning L:\2 M 435\10060708 Höghus Orrholmen\5_Beräkningar\Energibehovsberäkning.doc all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 WSP Byggprojektering Uppdragsnr: 10060708 2 (6) Energibehovsberäkning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MALEVIK 1:180 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-10 Byggnadens adress: EKEBACKSVÄGEN 11 42935 KULLAVIK Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter

Ett hus, fem möjligheter Emma Karlsson, WSP 1 BeBo Energimyndighetens Beställargrupp Bostäder Emma Karlsson, WSP 2 Presentation Preliminär Rapport, Bakgrund Åtgärdpaketen, åtgärdsvis Diskussion om använda åtgärder Resultat, jämförelse

Läs mer

Resultat rapport. öst sydost syd sydväst väst. Lätt 48,8 51,8 46,4 50,6 47. Medel 48,8 50 43,5 48,8 47. Tung 50 49,4 41,6 55,4 50

Resultat rapport. öst sydost syd sydväst väst. Lätt 48,8 51,8 46,4 50,6 47. Medel 48,8 50 43,5 48,8 47. Tung 50 49,4 41,6 55,4 50 Resultat rapport Produkt: Silver 8 X Crystal Sammanfattning Montering av Silver 8 X Crystal på ett fönster minskar energibehovet med mellan 41-55 kwh/m 2 fönsteryta, beroende på byggnadstyp och väderstreck.

Läs mer

Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat

Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat Ulf Ohlsson Victoria Bonath Mats Emborg Avdelningen för byggkonstruktion och -produktion Institutionen för samhällsbyggnad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MENSÄTTRA 1:76 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-19 Byggnadens adress: ABBORRVÄGEN 5 13236 SALTSJÖ-BOO Utetemperatur: 14

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Beräkningsrapport för uppvärmningsenergi enligt ISO 13790:2004

Beräkningsrapport för uppvärmningsenergi enligt ISO 13790:2004 Beräkningsrapport för uppvärmningsenergi enligt ISO 13790:2004 Byggnad Utskriftsdatum Hököpinge 67:1 2014-12-19 Nyckeltal 184 Omslutningsarea 520 Genomsnittligt 0,176 Total kapacitet 46423 Innetemperatur

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 231084 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Borås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Viskarhult 2:42 Egna hem (småhus) som skall deklareras

Läs mer

Frillesås passivhusen blir vardagliga

Frillesås passivhusen blir vardagliga Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Lövekulle 1:74 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-25 Byggnadens adress: Svallåsvägen 125 44144 Alingsås Utetemperatur: 5 C Expert:

Läs mer