Bilaga G Indata Energiberäkningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga G Indata Energiberäkningar"

Transkript

1 Bilaga G Indata Energiberäkningar Reviderad med avseende på värmeledningstal för lättbetong, vilket resulterar i ett högre U-värde för några av fasaderna och en något högre energianvändning. De nya värdena är skrivna med kursiv stil. Följande sex byggnader finns tillgängliga för simuleringar Fastighetsägare Helsingborgshem Lindesborgsbostäder Objekt Flanken 2 Hagaberg 11:6 igtuna hem Rördrommen 1 jöbohem Elefanten 19 venska bostäder ystad 8 Trondheim 6 Indata är anpassad för simulering med IP energy, även äldre versioner är applicerbara. WP har mätt ytor då de inte funnits tillgängliga. Atemp har WP mätt upp. amtliga fastighetsägare har lämnat indata men i varierande omfattning. Då indata har saknats har WP gjort uppskattningar med hjälp av fastighetsägare. Om statistik inte funnits har EBYs Brukarindata för bostäder använts. Innehållsförteckning Gemensamma indata... 2 Flanken Hagaberg 11: Rördrommen Elefanten ystad Trondheim

2 Gemensamma indata Byggnaderna är bostäder, belägna i södra verige. 40 % horisontalvinkel alla väderstreck 40 % solreflektion från mark 60 % av vindstyrkan i aktuell klimatfil med låst vindriktning väster. Måndag till söndag antas människor vara borta 8-18, övrig tid hemma. Kontinuerliga flöden för ventilation. Flöden har justerats för att matcha simulerad energianvändningen till verklig energianvändning med utgångspunkt från gällande ventilationskrav. Ingen byggnad har kyla. Köldbryggor kring fönster, dörrar, bjälklagskanter, kantbalk och takfot är medtagna. Dessa är förenklade genom att dörrar och fönster antas ha lika köldbryggor samt att kantbalk och takfot är lika bjälklagskanten. Balkonger har inte studerats separat utan ingår i köldbrygga bjälklagskant. Dvs två olika köldbryggor har byggts upp för respektive byggnad. 70 % av värme från fastighetsel antas tillgodogöras byggnaden som värme. 2

3 Flanken 2 Parameter Adress Byggår Atemp Antal våningar Antal lägenheter Täthetsfaktor Konstruktioner Beskrivning/värde Lägervägen 19 a-b, Helsingborg m 2 3 vån och källare 15 0,53 l/s och m 2 vid 50 Pa tryckskillnad Klimatfil för Malmö har använts amtliga byggnadsdelar Genomsnitt av uppmätt luftläckage mot klimatskärm Byggnadsdel Material och värmeledningstal Utsida till Insida Tjocklek mm U-värde Källargolv Betong 1,7 W/(mK) 200 1,08 0 % solabsorbtion Källarvägg Betong 1,7 W/(mK) 3,48 0 % solabsorbtion Träullsplatta 0,075 W/(mK) 50 Ytterväggar Tegel 0,,45 W/(mK) % solabsorbtion Luft 0,1 W/(mK) 3 0,451 Lättbetong 0,17 0,106 W/(mK) 250 0,322 indbjälklag Mineralull 0,04 W/( mk) % solabsorbtion Mineralull 0,04 W/( mk) 100 0,296 Betong 1,7 W/(mK) 3

4 Typ Egenskaper U-värde Fönster 2-glas 80 % glasandel 76 % soltransmission (total) 61 % soltransmission (direkt) 2,70 olskydd samtliga fönster persienner: Gränstemperatur 24 C 80 % reduktion (direkt och total av solinstrålning) Dörr Entrédörr 0 % 2,70 Köldbryggor PI-värde Bjälklagskant 0,38 0,113 W/(mK) Gäller även för kantbalk och takfot myg 0,13 0,034 W/(mK) Gäller dörrar och fönster Ytor och placering Byggnadsdel Orientering Area/längd Källargolv 0 till 6 meter 468 m 2 Källarvägg Ytterväggar 0 till 1 meter 1 till 2 meter O O O O 80 m 2 78 m2 30 m 2 30 m 2 9 m 2 9 m m m m m 2 indbjälklag Tak 468 m 2 Bjälklagskant O O 156 m 156 m 48 m 48 m myg 90 m 4

5 Fönster O O O O 90 m 28 m 28 m 168 m 2 70 m 2 13 m 2 13 m 2 Dörr O 8 m 2 Driftdata Fall erksamh etsenergi erksamh etsenergi Personvärme Lägsta innetempe ratur Hemma 4 W/m 2 0 W/m 2 0,3 W/m 2 0,07 W/m 2 1,6 W/m 2 4,7 W/m 2 21 C Borta 1 W/m 2 0 W/m 2 0,07 W/m 2 0,07 W/m 2 0 W/m 2 0 W/m 2 21 C entilation Typ Flöde Drift Fläkttryck erkningsgrad fläkt FP-tal uppskattade värden 685 l/s Kontinuerlig 200 Pa 60 % 0,3 kw/(m 3 /s) Resultat ärme El till pumpar fläktar vrig fastighetsel erksam hetsel pecifik energianvändning Energiberäkning tatistik Hämtat från energideklarat ion / m 2 *år 142 /m 2 * år varav 5 /m 2 el 5

6 Hagaberg 11:6 Parameter Adress Byggår Atemp Antal våningar Antal lägenheter Täthetsfaktor Konstruktioner Beskrivning/värde Björkhyttevägen 71 A-D, Lindesberg m 2 2 vån 26 0,73 l/s och m 2 vid 50 Pa tryckskillnad Klimatfil för tockholm har använts amtliga byggnadsdelar Genomsnitt av uppmätt luftläckage mot klimatskärm Byggnadsdel Material och värmeledningstal Utsida till Insida Tjocklek mm U-värde Platta på mark Betong 1,7 W/(mK) 0,307 0 % solabsorbtion Cellplast 0,050 W/(mK) Ytterväggar Utfackningsväggg Cellplast 0,050 W/(mK) 95 0,47 50 % solabsorbtion Gavel Cellplast 0,050 W/(mK) 95 Betong 1,7 W/(mK) 100 indbjälklag Lösull cc600 reglar 0,057W/(mK) Betong 1,7 W/(mK) , % solabsorbtion 6

7 Typ Egenskaper U-värde Fönster 2-glas 80 % glasandel 76 % soltransmission (total) 61 % soltransmission (direkt) 3,0 olskydd vissa fönster persienner: Gränstemperatur 24 C 80 % reduktion (direkt och total av solinstrålning) Dörr Entrédörr 0 % 3,0 Fast solavskärmning 80 % reduktion (direkt och total av solinstrålning) Köldbryggor PI-värde Bjälklagskant 0,22 0,104 W/(mK) Gäller även för kantbalk och takfot myg 0,14 0,020 W/(mK) Gäller dörrar och fönster Ytor och placering Byggnadsdel Orientering Area/längd Grund Ytterväggar 0 till 1 meter 1 till 2 meter (gavel) (gavel) 160 m m m m 2 65 m 2 65 m 2 indbjälklag Tak 830 m 2 Bjälklagskant 204 m 204 m 37 m 37 m myg 287 m 305 m 7

8 Fönster skuggade 8 m 8 m 94 m 2 74 m 2 32 m 2 2 m 2 2 m 2 Dörr 26 m 2 Driftdata Fall erksamh etsenergi erksamh etsenergi Personvärme Lägsta innetempe ratur Hemma 4 W/m 2 0 W/m 2 0,3 W/m 2 0,07 W/m 2 1,6 W/m 2 8,7 W/m 2 21 C Borta 1 W/m 2 0 W/m 2 1,2 W/m 2 3,0 W/m 2 0 W/m 2 0 W/m 2 21 C entilation Typ Flöde Drift Fläkttryck erkningsgrad fläkt FP-tal uppskattade värden 0,5 oms/h Kontinuerlig 200 Pa 60 % 0,3 kw/(m 3 /s) Resultat ärme El till pumpar fläktar vrig fastighetsel erksamhetsel pecifik energianvändnin g Energiberäkning / m 2 *år tatistik Hämtat från fastighetsägar e 120 /m 2 * år 42 /m 2 * år 21 /m 2 * år /m 2 * år 8

9 Rördrommen 1 Parameter Adress Byggår Atemp Antal våningar Beskrivning/värde Ormbergsvägen 14-18, igtuna m 2 2 vån och källare i suterräng Klimatfil för tockholm har använts. Förenkling, källare helt förlagt under mark i, och. Antal lägenheter 17 enligt energideklaration 6 per plan enligt ritning Täthetsfaktor Konstruktioner 1,,01 l/s och m 2 v id 50 Pa tryckskillnad amtliga byggnadsdelar Genomsnitt av uppmätt luftläckage mot klimatskärm Byggnadsdel Material och värmeledningstal Utsida till Insida Tjocklek U-värde mm Källargolv 280 0,631 0 % solabsorbtion Mineralull 0,04 50 Källarvägg Betonghålblock 0,6 W/(mK) 0,855 0 % solabsorbtion (,, O) Träullsplatta 0, 075 W/(mK) 50 Ytterväggar Lättbetongväggg Lättbetong 0,17 0,106 W/(mK) 0,88 0,60 50 % solabsorbtion Utfackningsvägg Reglar CC600 0,04 W/(mK) 145 0,288 Tak Reglar CC ,04 W/(mK) % solabsorbtion 0,251 9

10 Typ Egenskaper U-värde Fönster 2-glas 80 % glasandel 76 % soltransmission (total) 61 % soltransmission (direkt) 2,70 olskydd samtliga fönster persienner: Gränstemperatur 24 C 80 % reduktion (direkt och total av solinstrålning) Dörr Entrédörr 0 % 2,70 Köldbryggor PI-värde Bjälklagskant 1,1 0,688 W/(mK) Gäller även för kantbalk och takfot myg 0,11 0,045 W/(mK) Gäller dörrar och fönster Ytor och placering Byggnadsdel Orientering Area/längd Källargolv 0 till 6 meter 540 m 2 Källarvägg Ytterväggar Lättbetongvägg 0 till 1 meter 1 till 2 meter ver 2 meter källarplan 72 m 2 72 m 2 36 m 2 63 m 2 69 m m m 2 Utfackningsvägg 154 m 2 Tak Tak 540 m 2 Bjälklagskant 144 m 144 m 36 m 36 m myg 20 m 10

11 0 m 196 m 272 m Fönster 6 m 2 0 m 2 84 m 2 92 m 2 Dörr 30 m 2 14 m 2 Driftdata Fall erksamh etsenergi erksamh etsenergi Personvärme Lägsta innetempe ratur Hemma 3,9 W/m 2 0 W/m 2 0,55 W/m 2 0,24 W/m 2 2,0 W/m 2 4,55 W/m 2 21 C Borta 1 W/m 2 0 W/m 2 0,2 W/m 2 0,1 W/m 2 0 W/m 2 0 W/m 2 21 C entilation Typ Flöde Drift Fläkttryck erkningsgrad fläkt FP-tal jälvdrag Uppskattat flöde 460 l/s Kontinuerlig Resultat ärme El till pumpar fläktar vrig fastighets el erksamhetsel pecifik energianvändning Energiberäkning tatistik Hämtat från energideklarat ion / m 2 *år 148 /m 2 * år varav 6 /m 2 el 11

12 Elefantenn 19 Parameter Adress Byggår Atemp Antal våningar Antal lägenheter Täthetsfaktor Konstruktioner Beskrivning/värde Planteringsgatan 9 A-G, jöbo m 2 3 vån och källare i del 45 0,54 l/s och m 2 v id 50 Pa tryckskillnad Klimatfil för Malmö har använts. amtliga byggnadsdelar Genomsnitt av uppmätt luftläckage mot klimatskärm Byggnadsdel Material och värmeledningstal Utsida till Insida Tjocklek U-värde mm Källargolv 0 % solabsorbtion Källarvägg 200 3,476 Platta på mark Yttervägg Tegel 0,45 W/( mk) % solabsorbtion Luft 0,1 W/(mK) 200 0,321 Lättbetong 0,17 0,106 W/(mK) 70 0,300 Tak Mineralull 0,04 W/(mK) % solabsorbtion 200 0,264 12

13 Typ Egenskaper U-värde Fönster 2-glas 80 % glasandel 2,7 olskydd samtliga fönster persienner: 2+1 Glas 76 % soltransmission (total) 61 % soltransmission (direkt) 1,5 Gränstemperatur 24 C 80 % reduktion (direkt och total av solinstrålning) Dörr Entrédörr 0 % 2,7 Köldbryggor PI-värde Bjälklagskant 0,542 0,355 W/(mK) Gäller även för kantbalk och takfot myg 0,15 0,062 W/(mK) Gäller dörrar och fönster Ytor och placering Byggnadsdel Orientering Area/längd Källargolv 0 till 6 meter 706 m 2 Källarvägg 0 till 1 meter 1 till 2 meter ver 2 meter 200 m m m 2 Platta på mark PPM 0-1 PPM m m 2 Ytterväggar 177 m 2 250m m m 2 Tak Tak 1255 m 2 Bjälklagskant 230 m 606m 972 m 992 m 13

14 myg 84 m 76 m 122m 91 m Fönster 2 Glas 2+1Glas 67 m 2 48 m m m 2 43 m 2 43 m 2 84 m 2 0 m 2 Dörr 3 m 2 18 m 2 Driftdata Fall erksamh etsenergi erksamh etsenergi Personvärme Lägsta innetempe ratur Hemma 3,4 W/m 2 0 W/m 2 1,0 W/m 2 0,24 W/m 2 2,0 W/m 2 5,9 W/m 2 21 C Borta 1 W/m 2 0 W/m 2 0,8 W/m 2 0,3 W/m 2 0 W/m 2 0 W/m 2 21 C entilation Typ uppskattade värden aggregat 1 aggregat 2 aggregat 3 aggregat 4 aggregat 5 aggregat 6 aggregat 7 Flöde* Drift Fläkttryck erkningsgrad fläkt 0,06 oms/h Kontinuerlig 200 Pa 60 % 0,06 oms/h Kontinuerlig 200 Pa 60 % 0,06 oms/h Kontinuerlig 200 Pa 60 % 0,072 oms/h Kontinuerlig 200 Pa 60 % 0,083 oms/h Kontinuerlig 200 Pa 60 % 0,083 oms/h Kontinuerlig 200 Pa 60 % 0,083 oms/h Kontinuerlig 200 Pa 60 % FP-tal Totalt värde 0,3 kw/(m 3 /s) 14

15 *Låg omsättning då programmet räknar på hela ventilationsvolymen ( m 2 ). Resultat ärme El till pumpar fläktar vrig fastighetsel erksamhetsel pecifik energianvändning Energiberäkning (oförändrad) / m 2 *år tatistik Hämtat från fastighetsägar e inkl tappvarmvatten total fastighetsel IU /år 15

16 ystad 8 Parameter Adress Byggår Atemp Antal våningar Antal lägenheter Täthetsfaktor Konstruktioner Beskrivning/värde ibeliusgången 4-6, ystadsfaret 4A, Kista m m 2 11 vån och källare i suterräng 99 st 1,2 l/s och m 2 v id 50 Pa tryckskillnad Klimatfil för tockholm har använts. amtliga byggnadsdelar Genomsnitt av uppmätt luftläckage mot klimatskärm Byggnadsdel Material och värmeledningstal Utsida till Insida Tjocklek U-värde mm Källargolv Källarvägg 200 3,476 0 % solabsorbtion Yttervägg Lättbetongvägg 1 KC bruk 1,0 W/(mK) Lättbetong 0,17 0,14 W/(mK) 20 0,862 0,740 Lättbetongvägg 2 KC bruk 1,0 W/(mK) Lättbetong 0,17 0,106 W/(mK) ,0 0,690 Utfackningsväggg Träskiva 0,08 W/(mK) Luft 0,1 W/(mK) Gipsskiva 0,22 W/(mK) Reglar CC600 0,053 W/(mK) , % solabsorbtion indsbjälklag Mineralull 0,036 W/(mK) , % solabsorbtion 16

17 Typ Egenskaper U-värde Fönster 2-glas 80 % glasandel 76 % soltransmission (total) 61 % soltransmission (direkt) 2,50 olskydd samtliga fönster persienner: Gränstemperatur 24 C 80 % reduktion (direkt och total av solinstrålning) Dörr Entrédörr 0 % 2,70 Köldbryggor PI-värde Bjälklagskant 0,73 0,077 W/(mK) Gäller även för kantbalk och takfot myg 0,24 0,030 W/(mK) Gäller dörrar och fönster Ytor och placering Byggnadsdel Orientering Area/längd Källargolv 0 till 6 meter 685 m 2 Källarvägg Ytterväggar Lättbetongvägg 1 0 till 1 meter 1 till 2 meter ver 2 meter 110 m m m m 2 310m 2 Lättbetongvägg 2 O 366 m m 2 Utfackningsvägg O 848 m m 2 indsbjälklag Tak 685 m 2 Bjälklagskant myg O O O 210 m 210 m 700 m 700 m 183 m 223 m 17

18 Fönster O O O 402 m 420 m 84 m m m m 2 Dörr 13 m 2 Driftdata Fall erksamh etsenergi erksam hetsenerg i Personvärme Lägsta innetempe ratur Hemma 3,4 W/m 2 0 W/m 2 1,1 W/m 2 0,3 W/m 2 1,7 W/m 2 8,3 W/m 2 21 C Borta 1 W/m 2 0 W/m 2 0,8 W/m 2 0 W/m 2 0 W/m 2 0 W/m 2 21 C entilation Typ Flöde Drift Fläkttryck erkningsgrad fläkt FP-tal och tilluft uppskattade värden 0,5 oms/h (F/T) Kontinuerlig T 600 Pa F 500 Pa T 50 % F 50 % 2,2 kw/(m 3 /s) Resultat ärme El till pumpar fläktar vrig fastigh etsel erksamhe tsel pecifik energianvändning Energiberäkning tatistik Hämtat från fastighetsägare / m 2 *år / m 2 *år 18

19 Trondheim 6 Parameter Adress Byggår Atemp Antal våningar Beskrivning/värde Trondheimsgatan 50, Kista m 2 5 vån Klimatfil för tockholm har använts. Antal lägenheter 34 st Täthetsfaktor Konstruktioner 0,66 l/s och m 2 v id 50 Pa tryckskillnad amtliga byggnadsdelar Genomsnitt t av uppmätt luftläckage mot klimatskärm Byggnadsdel Material och värmeledningstal Utsida till Insida Tjocklek U-värde mm Bjälklag mot krypgrund Mineralull 0,04 W/(mK) ,500 0 % solabsorbtion Yttervägg 80 Cellplast 0,036 W/(mK) 100 0, % solabsorbtion 120 indsbjälklag Cellplast 0,036 W/(mK) % solabsorbtion 200 0,190 19

20 Typ Egenskaper U-värde Fönster 2-glas 80 % glasandel 76 % soltransmission (total) 61 % soltransmission (direkt) 2,50 olskydd samtliga fönster persienner: Gränstemperatur 24 C 80 % reduktion (direkt och total av solinstrålning) Dörr Entrédörr 0 % 2,70 Köldbryggor PI-värde Bjälklagskant 0,34 0,144 W/(mK) Gäller även för kantbalk och takfot myg 0,13 0,033 W/(mK) Gäller dörrar och fönster Ytor och placering Byggnadsdel Orientering Area/längd Bjälklag mot krypgrund Ytterväggar Temp_U Avser mot utetemperatur O 555 m 2 m 2 702m m m 2 indsbjälklag Tak 555 m 2 Bjälklagskant myg O O O O 55 m 55 m 305 m 305 m 57 m 53 m 193 m 317 m 20

21 Fönster O O 8 m 2 7 m 2 93 m m 2 Dörr 60 m 2 Driftdata Fall erksam hetsenerg i erksamh etsenergi Personvärme Lägsta innetempe ratur Hemma 3,4 W/m 2 0 W/m 2 0,2 W/m 2 0,2 W/m 2 2 W/m 2 11 W/m 2 21 C Borta 1 W/m 2 0 W/m 2 0,3 W/m 2 0 W/m 2 0 W/m 2 0 W/m 2 21 C entilation Typ Flöde Drift Fläkttryck erkningsgrad fläkt FP-tal och tilluft Uppskattade värden 0,4 oms/h (F/T) Kontinuerlig T 600 Pa F 500 Pa T 50 % F 50 % 2,2 kw/(m 3 /s) Resultat ärme El till pumpar fläktar vrig fastighetsel erksamhetsel pecifik energianvändnin g Energiberäkning tatistik Hämtat från fastighetsägare / m 2 *år 173 / m 2 *år 21

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11 TUVE BYGG BRF BJÖRKVIKEN Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11 ENERGIBALANSRAPPORT Antal sidor: 8 Göteborg 2014-03-11 Töpelsgatan 5b, 416 55 Göteborg Tel 031-350 70 00, fax 031-350 70 10 liljewall-arkitekter.se

Läs mer

Bilaga B Beskrivning av demonstrationshusen

Bilaga B Beskrivning av demonstrationshusen Bilaga B Beskrivning av demonstrationshusen Fastighetsägare: Helsingborgshem AB Kontaktperson: John Nielsen, telefon: 042 20 82 20, mobil: 0730 70 09 20 Anders Olsson, telefon: 042 20 82 37 Total antal

Läs mer

Datum: 2014-06-05. Företag: Totalkonsult 0346-713043

Datum: 2014-06-05. Företag: Totalkonsult 0346-713043 14-0043 Tullstorp 180-50 Villa Tullstorp 1 ( 7 ) Tullstorp 180:50 (Villa Oxford) Stora huset Datu: 2014-06-05 Tullstorp.VIP KOMMENTARER OBS! Denna energiberäkning är teoretisk och därför kan den verkliga

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

Datum: 2015-03-13. Företag: Byggherre: A-hus Uppvärmning i bostaden via vattenburen golvvärme på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2

Datum: 2015-03-13. Företag: Byggherre: A-hus Uppvärmning i bostaden via vattenburen golvvärme på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2 1 ( 6 ) KOMMENTARER Byggherre: A-hus Uppvärning i bostaden via vattenburen golvväre på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2 Förutsättningar för indata enligt bifogat dokuent. INDATA Allänt Beräkningsperiod

Läs mer

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER Beräkningen gäller hustyp Lone 160. Uppvärmning sker via vattenburet golvvärme på bottenplan och vattenburna radiatorer på plan 2. Orangeri ingår ej i beräkningen. Bortse från effektberäkning

Läs mer

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER Beräkningen gäller hustyp Lone 160 Parhus,. Uppvärmning sker via vattenburet golvvärme på bottenplan och vattenburna radiatorer på plan 2. Orangeri ingår ej i beräkningen. Bortse från

Läs mer

Bilaga 4. Beräkningar i Vip- Energy 1.5.5. Renoverad byggnad med 2.7 fönster

Bilaga 4. Beräkningar i Vip- Energy 1.5.5. Renoverad byggnad med 2.7 fönster Bilaga 4 Beräkningar i Vip- Energy 1.5.5 Renoverad byggnad ed 2.7 fönster Växjö, 2011-06-15 15 poäng Exaensarbete/2BY13E Handledare: Tony Ti, InPro Installationsconsult AB Handledare: Leif Gustavsson,,

Läs mer

INDATA. Kommentarer. Yttre förhållanden. Klimatdata. Materialkatalog

INDATA. Kommentarer. Yttre förhållanden. Klimatdata. Materialkatalog 1(8) Innehållsförteckning INDATA 2 Kommentrer 2 Klimat 2 Material 2 1D-Byggnadsdel 3 2D-Byggnadsdel 3 Fönster & dörrar 4 Uteluftsventiler 4 Byggnad 4 Värmeskikt 5 Driftdatakatalog 5 Driftsdata tidsschema

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-12-04 Objekt: 14-006 - Söderhagen 1:8 Utförd av: Joakim Alterius, Alterius Engineering AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-11-01 20:56 Utförd av:, Skärgårdslovet AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm Län: Stockholms län Atemp bostad:

Läs mer

Datum: 2012-12-13. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: 2012-12-13. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER Användaruppgifter läser prograet in från filen Title.vpd när prograet startas. Uppgifterna i filen uppdateras under Katalogdata->Uppdatering av kataloger. Kryssrutan för användaruppgifter

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-03-19 06:45 Utförd av:, Stiba AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Göteborg Län: Västra Götalands län Atemp bostad:

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2011-02-23 15:48 Utförd av:, Johan Skoog arkitektkontor AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: II Mellansverige Närmaste ort: Sundsvall

Läs mer

Datum: 2014-09-17. Företag:

Datum: 2014-09-17. Företag: 1 ( 6 ) Lindhagen 1, Uppsala koun Datu: 2014-09-17 Utfört av: Maria Adeborg Sign: a KOMMENTARER VIP+ är validerat enligt IEA BESTEST.( International Energi Agency Building Energy Siulation Test ) Beräkningen

Läs mer

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg Energibesparing med Solfilm Rapport Helsingborg 2011-03-22 Författare Anna Vesterberg Uppdragsnummer 4019427000 SWECO Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg Telefon: 042-499 00 00 Telefax Sammanfattning Beräkning

Läs mer

Energiberäkna och spara energi vid renovering

Energiberäkna och spara energi vid renovering Energiberäkna och spara energi vid renovering Energibesparingsexempel med Weber Serporoc Fasadsystem Ett hus som är byggt av sunda material av hög kvalitet, som ger låg energianvändning och ett bra inomhusklimat,

Läs mer

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus Mattias Wallin Regionservice Region Skåne, Fastighetsdivisionen Verksam i fastighetsbranschen sedan 1999 Projektledare för Rättspsykiatriskt centrum (RPC) sedan 2011 Projektledare för NSH (Nya sjukhusområdet

Läs mer

Sammanställning Resultat från energiberäkning

Sammanställning Resultat från energiberäkning Sammanställning Resultat från energiberäkning Resultat Fastighetsbeteckning: Freberga 6:171 Namn: Daniel Andersson Datum beräkning: 2014.09.04 08:04 Klimatzon: Byggnadstyp: Ort: Län: Uppvärmning enl. BBR:

Läs mer

ENERGIBALANSBERÄKNING

ENERGIBALANSBERÄKNING ENERGIBALANSBERÄKNING Brf. Limone Nybyggnad av radhus Upprättad: 2016-05-13 Upprättad av: Malin Ahlin 2016-05-13 6282:00 2(4) Datum/Date Arb.nr/Order No. Allmän orientering Energibalansberäkning har gjorts

Läs mer

Värmeförlusteffekt (FEBY12)

Värmeförlusteffekt (FEBY12) Resultatsammanfattning Värmeförlusttal (VFT) 21,5 W/m2 Atemp Tidskonstant: 10,4 dagar Klimatskal Um: 0,27 W/m2K Köpt energi: 66,6 kwh/m2 Atemp Summa viktad energi: 65,3 kwh/m2 Atemp -varav elenergi: 7,1

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 Preliminära resultat av mätningar Genomsnittlig innetemperatur: 22,6 º C (jmfr: BETSI: 22,3 º C i flerbostadshus, 21,2 º C för småhus) Trycksättningsmätning

Läs mer

ENERGIBALANSBERÄKNING

ENERGIBALANSBERÄKNING ENERGIBALANSBERÄKNING Brf. Eira Nybyggnad av radhus Upprättad: 2016-09-23 Upprättad av: Malin Ahlin 2016-09-23 6282:00 2(4) Datum/Date Arb.nr/Order No. Allmän orientering Energibalansberäkning har gjorts

Läs mer

Resultat från Um-beräkning

Resultat från Um-beräkning Resultat från Um-beräkning 2014-12-04 Objekt: Utförd av: 14-006 - Söderhagen 1:8, Bostad - Utomhus Joakim Alterius, Alterius Engineering AB Sammanfattning Um = (Summa U * A + Summa Psi*L)/Aom = 0,23 W/m²,

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Datum: Företag: Värmeledningstal. Densitet kg/m³. J/kgK. W/m,K

Datum: Företag: Värmeledningstal. Densitet kg/m³. J/kgK. W/m,K 1 ( 5 ) Datu: 2016-02-18 INDATA Allänt Beräkningsperiod - Dag 1-365 Solreflektion från ark 20.00 Vindhastighet av kliatdata Lufttryck S:70 SV:70 V:70 NV:70 N:70 NO:70 O:70 SO:70 1013 hpa Horisontvinkel

Läs mer

TURIK Teknikupphandling av rationell isolering för ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus

TURIK Teknikupphandling av rationell isolering för ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus TURIK Teknikupphandling av rationell isolering för ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus Agneta Persson WSP Sverige AB 2011-02-17 Min presentation Bakgrund och målsättning med teknikupphandlingen

Läs mer

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem Energiberäkna och spara energi Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem 1 2 Sunda system och produkter för hållbart byggande Inledning Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial

Läs mer

Att ställa energikrav och följa upp

Att ställa energikrav och följa upp Att ställa energikrav och följa upp Svante Wijk Energistrateg, NCC Construction NCC Construction Sverige AB 1 Lagkraven skärps Exempel flerbostadshus i Göteborg Följden av tuffare energikrav Marginalerna

Läs mer

Bilaga C: Beskrivning av demonstrationshus. Teknikupphandling värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus

Bilaga C: Beskrivning av demonstrationshus. Teknikupphandling värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Fastighetsägare: STOCKHOLMSHEM AB Kontaktperson: Peter Axelsson, 08-50839496 Byggnadens namn: Område 170 Adress: Skattungsvägen 23-27, Åmänningevägen 64-68, Stockholm Det finns ca 1100 liknande lägenheter

Läs mer

Datum: 2014-03-06. OBS! Denna energiberäkning är teoretisk och därför kan den verkliga förbrukningen påverkas av bland annat följande faktorer:

Datum: 2014-03-06. OBS! Denna energiberäkning är teoretisk och därför kan den verkliga förbrukningen påverkas av bland annat följande faktorer: 1 ( 8 ) KOMMENTARER OBS! Denna energiberäkning är teoretisk och därför kan den verkliga förbrukningen påverkas av bland annat följande faktorer: - Solinstrålning påverkas av ev. persienner, arkiser, intilliggande

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

Datum: 2012-12-13. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: 2012-12-13. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER Användaruppgifter läser prograet in från filen Title.vpd när prograet startas. Uppgifterna i filen uppdateras under Katalogdata->Uppdatering av kataloger. Kryssrutan för användaruppgifter

Läs mer

Beräkningsrapport för uppvärmningsenergi enligt ISO 13790:2004

Beräkningsrapport för uppvärmningsenergi enligt ISO 13790:2004 Beräkningsrapport för uppvärmningsenergi enligt ISO 13790:2004 Byggnad Utskriftsdatum Älgen 11 2009-06-04 Nyckeltal Omslutningsarea Genomsnittligt Total kapacitet 350 658,1 0,184 191441 m² m² W/m²*C kj/c

Läs mer

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Utformning av ett energieffektivt glaskontor Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Uppföljning under system- och bygghandlingsskedet: Vilka möjligheter finns det i en ny glaskontorsbyggnad?

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8244

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8244 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER DVUT enligt: Handbok för energihushållning enligt BBR22- Utgåva 2 INDATA Allänt Beräkningsperiod - Dag 1-365 Solreflektion från ark 20.00 Vindhastighet av kliatdata Lufttryck S:70 SV:70

Läs mer

Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s

Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s Karlstads universitet 1(7) Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) Tentamen Delar, byggmaterial och byggfysik Tid Torsdag 13/1 2011 kl 8.15-13.15 Plats Karlstads universitet Ansvarig Carina Rehnström 070 37 39

Läs mer

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth Lågenergibyggnader Karin Adalberth Sveriges Miljömål ang. God bebyggd miljö Delmål 6: Energianvändning i byggnader Energianvändningen skall minska med > 20% till 2020 > 50% till 2050 > 2020 ha 50% förnyelsebar

Läs mer

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Åke Blomsterberg WSP Environmental & LTH Energi och ByggnadsDesign 2014-06-10 Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

INDATA. Aktuellt Hus. FunäsdalenHus3 VIP BETA Structural Design Software in Europe AB 2007 KOMMENTARER. Allmänt

INDATA. Aktuellt Hus. FunäsdalenHus3 VIP BETA Structural Design Software in Europe AB 2007 KOMMENTARER. Allmänt 1 ( 5 ) Datu: 2008-02-20 Utfört av: Maria Adeborg Sign: a KOMMENTARER VIP+ är validerat enligt IEA BESTEST.( International Energi Agency Building Energy Siulation Test ) Beräkningen ofattar byggnadens

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MALEVIK 1:180 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-10 Byggnadens adress: EKEBACKSVÄGEN 11 42935 KULLAVIK Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2012-09-06 21:32 Utförd av:, konsult.ing.byrå AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Göteborg Län:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BUR 131:42 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-26 Byggnadens adress: LÅKEBERGSGATAN 93 42334 TORSLANDA Utetemperatur: 6 C Expert:

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

Resultat från Um-beräkning

Resultat från Um-beräkning Resultat från Um-beräkning 2013-12-09 17:02 Objekt: Utförd av: Saxtorp 9:22, Hus B, Bostad - Utomhus, Arkitektur & Kemi Sammanfattning Um = (Summa U * A + Summa Psi*L)/Aom = 0,29 W/m², C Um krav = 0,40

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

Sätofta 10:1 Höörs kommun

Sätofta 10:1 Höörs kommun Sätofta 10:1 Höörs kommun Beräknat av Andreas, 0346-713043. Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en Byggnadsort: Malmö 2013-05-27. Beräkning nr: 736 BYGGNADSDATA Lägenhet Zon 2 Zon 3 Totalt Typ mht

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FRÖSVE-TOVATORP 1:33 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-02-23 Byggnadens adress: ÅKLEBY LJUNGAGÄRDET 54191 SKÖVDE Utetemperatur: 4

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-10-04 19:40 Utförd av:, ALGEBA BYGGKONSULTER AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-10-04 19:37 Utförd av:, ALGEBA BYGGKONSULTER AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Energidesign utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp

Energidesign utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp Energidesign utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp Hur flödar energin i traditionella byggnader? Karin.Adalberth@primeproject.se Uppvärmning, varmvatten o fastighetsel Hur blir de energieffektiva?

Läs mer

INDATA. Aktuellt Hus. Bokelundskolan nya 0.7 VIP-Energy Structural Design Software in Europe AB Allmänt. Klimatdata

INDATA. Aktuellt Hus. Bokelundskolan nya 0.7 VIP-Energy Structural Design Software in Europe AB Allmänt. Klimatdata 1 ( 7 ) Datu: 2011-05-20 P:\Exaensarbete\ nya\nya fönster\ nya 0.7.VIP INDATA Allänt Beräkningsperiod - Dag 1-365 Solreflektion från ark 20.00 Vindhastighet av kliatdata Lufttryck S:45 SV:45 V:45 NV:45

Läs mer

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering BeBo, är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Konstruktionsdetaljer

Konstruktionsdetaljer Anslutningarna mellan olika byggnadsdelar måste utföras noggrant om man vill undvika fuktproblem och minimera köldbryggor. På de följande sidorna visas några exempel på konstruktionsdetaljer. Sättet att

Läs mer

Datum: Företag: Företagsnamn. Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: Företag: Företagsnamn. Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 8 ) INDATA Allänt Beräkningsperiod - Dag 1-365 Solreflektion från ark 35.00 Vindhastighet av kliatdata Lufttryck S:50 SV:50 V:50 NV:50 N:50 NO:50 O:45 SO:50 1000 hpa Horisontvinkel ot arkplan S:30

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

Tunga klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva byggnader lätt att bygga rätt

Tunga klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva byggnader lätt att bygga rätt Tunga klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva byggnader lätt att bygga rätt Eva Sikander, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Svein Ruud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Arbetsgrupp:

Läs mer

Beräknad och verklig energianvändning

Beräknad och verklig energianvändning Beräknad och verklig energianvändning 2016-11-29 Jasenka Hot 2016-04-05 Helhet exempel Norra Djurgårdsstaden, Stockholm Uppdrag åt Exploateringskontoret 1) - Begära in och granska energiberäkningar kontinuerligt

Läs mer

Tekniska anvisningar Energi 2015-02-05

Tekniska anvisningar Energi 2015-02-05 Tekniska anvisningar Energi 2015-02-05 ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENERGI... 2 SYFTE... 3 Allmänna anvisningar... 4 Kravbeskrivning... 4 Effekt... 4 Energi... 4 Kompensation för skuggning... 5 Ventilationstillägg...

Läs mer

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Gäddeholm Västerås stad förvärvade egendomen Gäddeholm 2003 Avsikten var att skapa en ny stadsdel Svårt att skapa tillräckligt med byggbar mark runt Västerås

Läs mer

Nordiska Teknikhus Energiberäkning Typhus

Nordiska Teknikhus Energiberäkning Typhus VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Nordiska Teknikhus Energiberäkning Typhus Antal sidor: 10 Göteborg 2009-11-04 Projektnr: 863 54 01 Bengt Dahlgren AB Författare/H.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOSTRET 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-01 Byggnadens adress: RÖNNOWSGATAN 4 29631 ÅHUS Utetemperatur: 17 C Expert: Tomas

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Renovering av miljonprogrammet. Prata om ändringsreglerna i BBR

Renovering av miljonprogrammet. Prata om ändringsreglerna i BBR Renovering av miljonprogrammet Prata om ändringsreglerna i BBR Krav på klimatskärm vid ändring Generellt krav: Befintliga byggnader som ändras ska uppfylla samma krav som nya byggnader. Om den ändrade

Läs mer

Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov

Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov Lunds universitet LTH Avd Energi och ByggnadsDesign Inst för arkitektur och byggd miljö 36% av den totala

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TJÄRHOVET 5 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-04 Byggnadens adress: TJÄRHOVSGATAN 9 90420 UMEÅ Utetemperatur: 10 C Expert: Christer

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7 Byggnadens adress: 2015-10-14 Utetemperatur: SOLHAGAVÄGEN 42 16352 SPÅNGA -1 C Expert:

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund 2009-10-28 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KÅHÖG 11:22 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-12-16 Byggnadens adress: ÄNGSVÄGEN 2 43376 JONSERED Utetemperatur: 2 C Expert: Liselotte

Läs mer

Energieffektivt byggande i kallt klimat. RONNY ÖSTIN Tillämpad fysik och elektronik CHRISTER JOHANSSON Esam AB

Energieffektivt byggande i kallt klimat. RONNY ÖSTIN Tillämpad fysik och elektronik CHRISTER JOHANSSON Esam AB Energieffektivt byggande i kallt klimat RONNY ÖSTIN CHRISTER JOHANSSON Esam AB UPPHANDLING SOM DRIVER PÅ UTVECKLINGEN.ELLER INTE? Det byggs allt fler lågenergihus. Alla nybyggda hus ska vara nollenergibyggnader

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOTTEN 1:245 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-11-04 Byggnadens adress: TOTTHYLLAN 31 83013 ÅRE Utetemperatur: -3 C Expert: Johan

Läs mer

Energioptimering av kommersiell byggnad

Energioptimering av kommersiell byggnad Tillhör examensarbete TVIT-5057 Ida Åkesson Installationsteknik Energioptimering av kommersiell byggnad Genom lagstiftning blir kraven på byggnaders energiprestanda allt hårdare och intresset för passivhus

Läs mer

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 HÖGHUS ORRHOLMEN Energibehovsberäkning L:\2 M 435\10060708 Höghus Orrholmen\5_Beräkningar\Energibehovsberäkning.doc all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 WSP Byggprojektering Uppdragsnr: 10060708 2 (6) Energibehovsberäkning

Läs mer

Materialinventering av byggnad med rivningsplan

Materialinventering av byggnad med rivningsplan Materialinventering utförd av Kommun: Gävle Inventeringsdatum Ort/område Fritidsboda Fastighet: Fritidsboda 4:8 Byggnadstyp: Objekt: Fritidshus och förråd Anders Andersson 2009-05-01 Rapportdatum: 2010-05-02

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BILLINGE 3:53 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-10 Byggnadens adress: RÖSTÅNGAVÄGEN 9 24195 BILLINGE Utetemperatur: 16 C

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Nymilsgatans förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1977 Area

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FOTÖ 1:293 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-06-03 Byggnadens adress: SÖÖ 30 47545 FOTÖ Utetemperatur: 24 C Expert: Liselotte Larsson

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (5) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT 4 2 ENERGIBEHOV 4 3 U-VÄRDEN 4 4 TÄTHET 5 5 ÖVRIGT 5 3 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

Energiberäkningar föreställningar och fakta. Johnny Kronvall Green Building Science

Energiberäkningar föreställningar och fakta. Johnny Kronvall Green Building Science Energiberäkningar föreställningar och fakta Johnny Kronvall Green Building Science Energiberäkning vad? En mer eller mindre kvalificerad prediktion (förutsägelse) av en byggnads energianvändning under

Läs mer

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Byggnader från modernismens och rekordårens byggande uppvisar en variation i utförande, material och kvalitet. Många byggnader är kulturhistoriskt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer