Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012

2 Ordförandens årskrönika var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet firades med pompa och ståt i Stadshuset i Stockholm. Alla var på plats. Drottningen, Anders Mellberg och alla vi andra som ville vara med och fira! 2012 var också det år då vi alla hästmänniskor gick samman och såg till att RGB (Rolf Göran Bengtsson) fick ett välförtjänt Jerringpris. Det är folket som röstar och i detta fall ridsportfolket som också tog mot priset. Vi kan så mycket när vi går samman och vi är så många och starka när vi alla går åt ett håll! Just denna styrka visade vi på ytterligare en gång när pengar samlades in till Sara så hon kunde köpa loss en häst med sikte på medaljer även i nästa OS. Dessa två händelser blev mycket uppmärksammade i media. En uppmärksamhet som vi så väl behöver. Jag är övertygad om att 2012 var året då ridsporten verkligen kom ut till allmänheten, dvs de som inte själva är aktiva. Skånes Ridsportförbund samlade under november alla aktiva medarbetare (anställda och ideella) till en Kickoff i Köpenhamn. Under två intensiva dagar arbetade vi med att hitta den röda tråden i vårt arbete. Vi hittade den både teoretiskt och i praktiken. En gemensam plan för hur och vad vi ska arbeta med i framtiden togs fram genom att analysera de svar som klubbarna har lämnat in på enkäten som varit ute under hösten. Rent praktiskt stickades och nystades det febrilt under hela mötet. Den röda tråden vandrade runt bland alla Kick off-deltagarna och en halsduk, som får representera vårt mer samordnade arbete i distriktet, växte fram. Den röda tråden för vårt arbete är upphittad igen och vi kommer att få prioritera och tänka annorlunda ibland, men det är en viktig process för att vi ska arbeta med rätt saker och inte bli händelsestyrda i vår verksamhetsplanering. Nu har vi klivit in i framtiden började med att vi nästan fick ett Jerringpris till. Men, Sara vann bara ett silver även denna gång. Grymt bra av oss ridsportare att se till att hon slog Zlatan och alla andra även om det inte räckte ända fram denna gång. Vi får trösta oss med att Jerringprisvinnaren Lisa också är fälttävlansryttare i grunden och att en silverplats också är mycket bra! Under våren kommer uppföljning av vår Kickoff att ske. Både genom att alla medarbetare samlas för fortsatt arbete med det som togs fram på Köpenhamnsmötet och genom arbete i de olika sektionerna. Planering och struktur gör att vi kommer att få mindre antal bränder att släcka och istället kan fokusera på hur vi fullföljer vårt uppdrag i Skånes Ridsportförbund. Vi finns till för att hjälpa våra klubbar, ryttare och kuskar med det som kan driva vår sport framåt. Nu kör vi Tack för ett kul, arbetsamt och mycket givande Nu är vi på gång! Vi galopperar in i nästa århundrade genom att ha en gemensam strategi för distriktet, vi har flyttat kansliet till Flyinge för att komma närmare hästar samt medlemmar och vi är grymt motiverade att finnas till hands för att driva hästsporten till oanade höjder. Vi ses på möten, på tävlingsplatser och i stallgången! Gott Nytt 100 år! Hälsningar Lena Malmqvist Ordförande Skånes Ridsportförbund Skånes Ridsportförbund gjorde under klubbesök och arrangerade 55 kurser 1136 klubbar i distriket genomförde i samarbete med SISU kurser som omfattade utbildningstimmar och deltagare

3 Skånes Ridsportförbund organisation och verksamhet Distriktet hade vid årsskiftet 114 anslutna klubbar med totalt ca enskilda medlemmar. Dessa siffror kan variera lite beroende på hur aktiv svarsfrekvens vi har haft vid inrapportering av medlemsantalet vid just avläsningstillfället. Vanligtvis blir vi tvungna att uppskatta ca 15% av antalet enskilda medlemmar utifrån föregående års siffror. Skånes Ridsportförbund består av huvudstyrelse, sektioner och kommittéer. Distriktet har under 2012 bildat två nya sektioner, det är tävlingssektionen och utbildningssektionen som har startats upp på nytt efter några år i vila. Distriktsorganisationen har en aktiv distriktsungdomsstyrelse och hela 9 kommittéer. Totalt har vi en organisation i Skåne som omfattar 87 förtroendeposter och ett kansli med 3 tjänstemän. På kansliet arbetar Maria G Sånesson 100% med arbetsuppgifter såsom organisation, planering, kurser, träffar och forum, besök, externa kontakter samt kommunikation. Susanne Walldoff arbetar 75% med ekonomi, hemsida och övrig klubbservice och Annika Pihl 25% med tävlingsadministration. Organisationens viktigaste uppdrag är att utveckla ridsporten i distriktet inom våra verksamhetsområden som är Ungdom, Utbildning och Tävling. Detta skall ske genom utbildningar, möten och forum, uppsökande verksamhet, service och administration, kunskapsförmedling, kommun och organisationskontakter, information, tävling, och ungdoms och barnverksamhet. Allt enligt ett basutbud för distrikten som är fastställt inom förbundet sedan början av 2000-talet. I Skåne har vi under 2012 haft ca 55 kurser. Distriktet har haft ungdomsledarkurser, funktionärsutbildningar, träffar och utbildningar för ridskolepersonal och för ideella styrelser samt mycket mer. Vi har även haft träffar för tävlingsarrangörer för att diskutera tävlingstermin och serieregler. Under 2012 gjordes det 25 klubbesök varav 4 handlade om nyanslutningar. På kansliet godkändes drygt 500 tävlingspropositioner under Under året minskade antalet enskilda tävlingsstarter något från ner till men då är inte seriestarterna på ca 4000/år inräknade. Inom organisationens tre större kommittéer; hoppning, dressyr och fälttävlan har det bedrivits talangutveckling för yngre ryttare under året, se separata verksamhetsberättelser. Under hösten genomfördes en större Web-undersökning av våra klubbars nulägen, vilka möjligheter och hotbilder såg man i framtiden och vilka önskemål hade man på distriktet? Hela 58 av våra 114 klubbar svarade, vilket i jämförelse med andra likvärdiga undersökningar är en mycket hög siffra. Detta underlag tog distriktets förtroendevalda med sig på en konferens där man under 2 dagars hårt arbete processade fram vad som distriktet skall göra och prioritera i framtiden. Sammanställningen från undersökningen visade att det finns en önskan och ett behov om fler utbildningar, fler träffar och fler forum inom alla verksamhetsområden. Vidare behöver distriktet bli bättre på att nå ut till våra medlemmar med det utbud som vi har. Vi måste använda alla våra kanaler såsom hemsidan, mailen, media, sociala medier och övriga nätverk mer effektivt och bättre för att synas än vi gör idag. I mitten av oktober firade Skåne att förbundet fyllde 100 år, det gjordes med ett stort kalas på Flyinge i samband med Breedersfinalerna. Drygt 160 festfirare anmälde sig och bjöds på en clinic med Silver-Sara och därefter på buffé. Under senhösten 2012 togs beslutet att flytta kansliet tillbaka till Flyinge. Anledningen var bristen på kontorsyta på Malmö Arena. Skånes RFs styrelse har haft 12 möten under Maria G Sånesson Välkomna till Skånes Ridsportförbund: Föreningen Bjärebygdens hästcenter, PRO Eventing RF, Föreningen Romeleåsens Sportryttare och Stenbacka FRK. Kansli Arbetsutskott AU Ridskolesektion Valberedning Styrelse Årsmöte Alla medlemsföreningar Ryttare med funktionshinder Skånes Ridsportförbund Distriktsungdomsstyrelse DUS Hoppning Fälttävlan Distans Working Equitation Tävlingssektion Dressyr Körning Voltige Avdelningsridning Ryttare med funktionshinder

4 Medlemmar Följande klubbar och föreningar ingår i Skånedistriktet: Albo RK Allerums RF Anklams RF Ausås RK - ej aktiv 86 ** Ballingslövs RF Bjäre RF Bjärebygdens Hästcenter NY 85 Björkhagens RF - privat regi 64 utträde Björnstorps RF 51 ** Bokskogens RK Bollerups Rid- o Körk Burlövs RF Båstad RK Dagstorpsortens RF Dalby RF Eslövs RK Everlövs RS 40 ** Falsterbo RF Fjälkestads RK Flyinge HK Flyinge RF Fredshögs RS 38 ** Fredskogs Kör- o RK 26 ** Frosta RF 143 ** Färs Härads RF Glimma RF Gustafslunds RS 67 ** Gärds RF Helsingborgs FK Henriksdals RF 43 ** Hittarps RK 123 ** Humlamadens RF Hässleholms HSF Hässleholms RK fd Röinge RK Hästhagens RF Klagshamns RF Klippans RK Knutstorps RF Kolböra RF Kristianstad RS 201 ** Kristianstad RK Kullabygdens RF Kullasällskapet - KUSK Kungshaga HSF * utträde Kungshults RF Kyrkoköpinge RK 25 ** Kågeröds RF Källetorps RS * 177 Landskrona RK Lillhagens RK Ljunits Herrestads RF Lomma RK Lunds Civila RF Lundåkrabuktens RiK 27 ** Löddeköpinge RK Malmö Civila RF Malmö RK Munka Ljungby RK 75 ** Naffentorps RF 34 utträde Osbyortens RF Perstorps Kör & RF Ranarps RK Rid & Musikför. Lindebolarna 45 ** Ringsjöortens L RF Rinnehills RF Romelåsens Sportryttare NY 40 Rydebäcks RF Råby RK Skabersjö RF 214 ** Skanör-Falsterbo RK Skepparslövs RF Skromberga RF Skurupbygdens HSF Skyryp Country Club RF Skånska Distanssällskapet Skånska Körsällskapet Skånska Ponnygaloppen * utträde Staffanstorps RF * 198 Stensäters RF St Herrestads RK Stävie RF Sydslättens RF Södra Sallerups RF Sösdalaortens L RF Torns RF Trelleborgs RF Troentorps RK 66 ** Trolleholms RF * Ej redovisat medlemsantal för 2011 ** Ej redovisat medlemsantal för % av ryttarföreningarna har inte lämnat in sitt medlemsantal för Trunnerup RF Tågarpsortens RF Vallby VK * utträde Vellinge HF Vellinge Travklubb Viarps Kör & RK 539 ** Willands RF Vinslövs RF 199 ** Vånga Rid- o Körkl. 86 ** Västerstads RF 107 ** Yngsjö Ponnygårds RK Ystad RK Åhus RK Åsbo PK Åsbo RF Åstorpsortens RF Älleköpinge RF Ängelholms RF Ödåkra RS Örestads RS Össjö HS Österlens RK Österlens RF Östra Göinge RF 115 ** Östra Torns RS Öveds Jakt & FK Summa föreningar därav 55 ridskolor per föreningar därav 50 ridskolor per Ridskolor = fet stil

5 ÅRSREDOVISNING DISTRIKT RESULTATRÄKNING (kkr) Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Offentligrättsliga bidrag Gåvor, stipendier och övriga bidrag 0 0 Medlemsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter mm Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Övriga kostnader 0 0 Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper 0 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT Noter: 1 Bidrag från SvRF, SDF, SISU och idrottslyftet. 6 SISU och SvRF bidrag. 2 Kurs och tävlingskostnader. 7 Kursintäkter från SISU 3 Lokal, kontor, profilkläder och resekostnader. 8 Källskatt och tävlingsbidrag. 4 Endast personalkostnader. 9 Kurskostnader genom SISU. 5 Rosetter, medaljer och plaketter. BALANSRÄKNING (kkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Priser Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserad kapital Årets resultat Ändamålsbestämda medel Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar 0 0 Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit 0 0 Övriga långfristiga skulder 0 0 Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

6 Dressyr Kommittén har bestått av: Peter Ljungcrantz ordf, Maria Carlsson, Ditte Egholm Hebsgaard, Sonny Elfvin och Eva Andersson Kommittén har haft 8 sammanträden under året. Följande lagtävlingar har arrangerats: Lag DM Msv B och Lätt A för häst, Knock-Outdressyr Lätt C och Lätt B för både häst och ponny, Dressyrallsvenskan Division 1 och 2 samt Lag DM för ponny. Bidrag: Dressyrkommittén har lämnat ekonomiska bidrag till flera tävlingsarrangörer med företrädesvis elit- och nationella tävlingar samt till flera lagtävlingar. Rosetter och täcken: Förbundsrosetter har delats ut till de tre främst placerade lagen i finalerna i Lag DM för häst, i Lag DM för ponny, Dressyrallsvenskan Division 1 och 2 samt i Knock- Outdressyr Lätt C och Lätt B för häst och ponny. Segrarna i Lag DM MB för häst samt i Skånska Mästerskapen för ponny/häst erhöll även segertäcken sponsrade av Agria. Jubileumsplaketter från förbundet är utdelat till DM placerade under hösten. Talang Skåne: Dressyrkommittén har genomfört mönstring, träningar samt avsuttna träffar för 25 uttagna ungdomar under året Arrangörs- /Fördelningsmöte: Dressyrkommittén genomförde fördelningsmöte under vår och höst tillsammans med kansliet. Förbundsmöte: Kommittén har deltagit i Ridsportsforum och tävlingskonvent som arrangerats av Svenska Ridsportsförbundet. Skånska Mästerskapen (DM): Arrangerades av Åstorpsortens RF för häst och Hässleholms Hästsportförening för ponny. Peter Ljungcrantz MEDALJÖRER 2012 Nordiskt Mästerskap Lag Unga ryttare 2. Amanda Börjesson, Chic, Dagstorpsortens RF SM Unga ryttare 1. Elin Aspnäs, Donna Romma, Willands RF SM Juniorer 1. Marina Mattsson, Beckham, Willands RF 2. Filippa Börjesson, Basic, Dagstorpsortens R Lag SM 1. Flyinge HSK Skånskt Mästerskap Senior 1. Sandra Sterntorp, Daily Pleasure, Åstorpsortens RF 2. Ann-Sofie Antonsson, Infernal T, Helsingborgs Fältrittklubb 3. Camilla Larsson, Dubai C, Everlövs R Skånskt Mästerskap Unga Ryttare 1. Amalie Egholm Hebsgaard, Bretagne, Åsbo RF 2. Maria Lindgren, Bacardi, Kågeröds RF 3. Filippa Börjesson, Basic, Dagstorpsortens RF Skånskt Mästerskap Juniorer 1. Beatrice Ivarsson, Bomerang, Dagstorpsortens RF 2. Sofie Andersson, Donna Samba NDS, Willands RF 3. Sofie Andersson, Dressman, Willands RF Lag DM Häst Msv B 1. Dagstorpsortens RF 2. Hässleholms HSF 3. Kågeröds RF Lag DM Häst Lätt A 1. Dagstorpsortens RF 2. Gärds RF 3. Sydslättens RF Knockoutdressyr Häst Lätt B 1. Ringsjöortens RF 2. Sösdalaortens 3 Sydslättens RF Knockoutdressyr Häst Lätt C 1. Färs Härads RF 2. Hästhagens RF 3. Frosta RF Nordiskt Mästerskap Ind Ponny kat. I 2. Sofie Andersson, Puccini, Willands RF 2. Amanda Svanberg, Lykkes Chester, Willands RF Nordiskt Mästerskap Lag Ponny kat. II 2. Klara Svanberg, Findus, Willands RF Svenskt Mästerskap kat. B 1. Klara Svanberg, Findus, Willands RF 2. Emma Linden, Stenbroåsens Ante, Rydebäcks RF 3. Clara Egholm Hebsgaard, Henfynyw Tywsog, Åsbo RF Svenskt Mästerskap kat. C 3. Kristina Elner, Karlsfälts Adriana, Osbyortens RF Svenskt Mästerskap kat. D 1. Sofie Andersson, Puccin, Willands RF 2. Amalie Egholm Hebsgaard, Extrem, Åsbo RF 3. Amanda Svanberg- Lykkes Chester, Willands RF Svenskt Mästerskap Lag för ponny 1. Willands RF 3. Åsbo Ryttarförening Skånskt Mästerskap kat. B 1. Clara Egholm Hebsgaard, Henfynyw Tywsog, Åsbo RF Skånskt Mästerskap kat. C 1. Elina Rosenqvist Ollies Flying Rocket, Klippans RK 2. Nikky Sejrbo Jönsson, Solvanfgårds Andvari, Klippans RK Skånskt Mästerskap kat. D 1. Amalie Egholm Hebsgaard, Extrem, Åsbo R 2. Sofie Andersson, Puccin, Willands RF 3. Klara Svanberg, Little Diamonds Dolittle, Willands RK Skånskt Mästerskap Lag för ponny 1. Åsbo RF 2. Everlövs R 3. Vellinge HSF Knockoutdressyr Ponny Lätt B 1. Lillhagens RK 2. Källetorps RS 3. Åsbo PK Knockoutdressyr Ponny Lätt C 1. Källetorps RS 2. Åsbo RF 3. Åsbo PK

7 Avdelningsridning verksamhetsberättelse Körning Kommittén har bestått av: Vicky H Andersson ordf, Eva Sjöberg Hansson kassör, Petra Carlsson sekreterare och Michael Andersson Avdelningsridning är en av få grenar inom ridsporten där alla i laget befinner sig på banan samtidigt och där det bl a är samspelet lagmedlemmarna emellan som bedöms. Detta gör att grenen inte bara är ypperlig för att skapa laganda, den är samtidigt rolig och underhållande och också ett ypperligt sätt att slussa in både unga ryttare och hästar i tävlingsverksamheten. Under året har en avdelningsridningstävling genomförts den 29 april på Malmö Civila Ryttarförening där tre lag deltog. Övriga planerade tävlingar under året fick tyvärr ställas in pga dåligt väder och för få anmälningar. Mila mästerskapen i Malmö Under 2012 arrangerades en hel del tävlingar i körning i Skåne, det kommer fler och fler tillfällen att starta i enskilda discipliner. Bra sätt för nya kuskar att komma igång! De riktiga tävlingarna som går över två eller tre dagar kräver mer både av arrangörer och deltagare, men trots det räknade vi in fem sådan i distriktet under året. Samtidigt har det pågått kurser och utbildningar av olika slag ute på klubbarna, körningen är aktiv i vårt distrikt! Faktiskt så mycket att vi nästan kan dela Sverige i Skåne och resten av landet. Inför 2013 ser det redan lovande ut, med två riktigt stora körarrangemang i Skåne, Åsbo internationell tävling i maj och SM på Flyinge i augusti. Resultat skånska kuskar VM fyrspann 1. maraton Tomas Eriksson, Åstorportens Rf SM par ponny 2. Gunlög Frost, Skånska Körsällskapet 3. Marie Nilsson, Skånska Körsällskapet SM enbet häst 1. Cecilia Qvarnström, Åstorportens Rf 2. Johan Herner, Åsbo Rf SM fyrspann 1. Tomas Eriksson, Åstorportens Rf 2. Fredrik Persson, Åstorportens Rf 3. Axel Olin, Åstorportens Rf Pia Petersson På Skånska Ridsportförbundets Kick Off i Köpenhamn den nov representerades avdelningsridningskommittén av Vicky H Andersson och Michael Andersson. När vi stänger år 2012 kan vi konstatera att avdelningsridningskommittén under året genomgått en generationsväxling. Inför 2013 står vi nu rustade med ett entusiastiskt och engagerat gäng med flera nya idéer att omsätta till verklighet. Vicky H Andersson Marie Nilsson, internationellt satsande kusk med sitt New Forest-par. Får vi se dem på VM i år?

8 Ryttare med funktionsnedsättning verksamhetsberättelse Fälttävlan Kommittén har bestått av: Sophie Jensen, Elin Bengtsson, Ingegerd Carlson, Mia Tegnér och Marléne Engström. Kerstin Berggren har efter många aktiva år i kommittén valt att avgå. Kommittén har haft 7 protokollförda möten under verksamhetsåret. Kommittén har under 2012 startat en facebooksida, Ryttare med funktionsnedsättning i Skåne. Sidan är uppskattad och har många besökare. I början av maj arrangerads ett möte på Lunds Civila Ryttarförening för instruktörer, ledare och andra intresserade av ridning för personer med funktionsnedsättning. Ett tjugotal personer deltog. Ridsjukgymnast Ulrika Stengard Olsson talade om ridningens positiva effekter för personer med funktionsnedsättning och Marléne Engström berättade om sin erfarenhet som ryttare med funktionsnedsättning. Mötet var uppskattat och kommer att följas upp under Kommittén har under året föreslagit ändringar i TDB för att förbättra möjligheten till digitala anmälningar för ryttare med funktionsnedsättning och för arrangörer att nå ut till målgruppen vid tävlingar med klasser för ryttare med funktionsnedsättning i ordinarie tävlingar. Förslagen har tagits upp på förbundsnivå. Mia deltar i en referensgrupp för att arbeta fram ett nytt utbildningsmaterial till förbundets ledarutbildning Funktionsnedsättning och delaktighetssteg 2 och 3. Ingegerd och Mia deltog i förbundets distriktskonferens inom verksamhetsområde funktionsnedsättning i februari i Uppsala. Viktigaste punkterna var tillgänglighet och information. Mia och Marlène har representerat kommittén i distriktets tävlingskommitté. Ingegerd och Mia deltog i distriktets Kick-Off i Köpenhamn i slutet av november. Ingegerd Carlsson Grattis till kommitténs ledamot Elin Bengtsson, SM-vinnare i FEI PE Grad 2 Team Test. På bilden sitter Elin på Opal, en av de hästar hon lånade under SM. Elin tävlar för Källetorps ridsällskap. Kommittén har bestått av: Johan Hwasser (ordf), Kerstin Svensson, Catharina Fransson, Anneli Siöland-Einarsson, Annika Andersson, Ingela Persson och Christer Sjöström. Deltagarna representerar Skånes fälttävlansverksamhet och har tillsammans god kännedom om sportens olika arrangörer, funktionärer och tävlingsreglemente. Fälttävlanskommittén har i år haft 5 protokollförda möten. Vilket fantastiskt fälttävlansår vi hade 2012! Kronan på verket var givetvis OS silvret och den uppmärksamhet grenen fick. Vi var särskilt stolta över att en skånsk ryttare fanns med i OS truppen i form av Niclas Lindbäck från Össjö Hästsällskap. Ribersborg var i år värd för Young Rider EM och på publiktillströmningen märktes att sporten fått nytillkomna tittare. Här på hemmaplan i Skåne har vi haft en aktiv tävlingssäsong med 15 tävlingshelger fördelat på 8 arrangörer. Tågarpsortens RF var en uppskattad värd för årets Ponny SM. Tyvärr satte det myckna regnet stopp för att några av tävlingarna skulle kunna genomföras fullt ut. Men det var vi som vi vet inte ensamma om i Europa detta år. Tyvärr så regnade årets DM för seniorer in. Kommittén har med någon person varit närvarande på de olika tävlingarna runt om i distriktet under Vi har även deltagit i den årliga fälttävlansträffen i Linköping som hålls i Ridsportförbundets regi. Future Eventers Satsningen på Future Eventers gick in på sin andra säsong under Syftet är att ge extra stöd till unga skånska ryttare (max 25 år) på ponny eller häst som startat lätt klass eller motsvarande i fälttävlan. Ambitionen är att uppmuntra och coacha unga ryttare för att utvecklas inom fälttävlan. Den 13 juni fick anmälda ryttare rida upp för tränaren Magnus Gällerdal. De 12 ekipage som valdes ut har under säsongen deltagit i 6 terräng-, 2 dressyr- och 1 hoppträning. Utöver det har 5 avsuttna träffar hållits. På dessa träffar har ryttarna bland annat lyssnar till föredrag om hovar och hovvård, hästens fysiologi och sadelutprovning. Varje ryttare betalade en avgift på 800 kr. Det har varit en mycket uppskattad och lyckad satsning. När detta skrivs vet vi att två av deltagarna är uttagna till olika landslag Dessa är Klara Lindén, Esther Lidén och Moa Nordfjäll. Johan Hwasser

9 Hoppning Kommittén har bestått av: Gun Kristoffersson, ordf, Bengt Sånesson, Jonas Holmberg, Anna-Karin Nilsson, Birgitta Ernblad, Maria Sundin, Maria Alfredsson och Agneta Svensson samt adjungerade från HDS Fredrik Reuterskiöld och Boel Sjöström. Kommittén har haft 5 protokollförda sammanträden. Den största uppmärksamheten fick ridsporten under året, genom att Rolf-Göran Bengtsson röstades fram och vann Jerringpriset. Detta har gett mycket positiv uppmärksamhet i media för ridsporten och framför allt hoppningen det gångna året. Under året har flera ryttare tävlande för Skånska klubbar visat framfötterna vid stora arrangemang. Bland annat har 3/5 av årets lag vid Olympiska spelen anknytning till Skåne. Finalerna i SM i laghoppning för ponny arrangerades i juni på Strömsholm. Flyinge Rf blev bronsmedaljörer i lagtävlingen och Dagstorpsortens Rf kom på en hedrande 4:e plats. Lag-SM för häst fick i år ett annat upplägg och Flyinge HSK kvalificerade sig till finalen i Globen där deltagandet resulterade i guldmedaljer. Både inomhus- och utomhus SM för häst arrangerades i distriktet Inne-SM av Flyinge HSK med silver i seniormästerskapet, silver och brons i UR mästerskapet till skånska ekipage.utomhus-sm arrangerades av Henriksdals Rf med guld medalj i senior mästerskapet, guld och brons medaljer till skånska YR och guld i juniormästerskapet. Ute-SM för ponnyer gick på Årsta Runsten utanför Stockholm och slutade med guld i kat B och Kat D. Vid inne-sm i Borås kammade skåne-ekipage hem silver i kat B och brons i kat C. Riksmästerskapet har fortfarande inte fått det genomslag som önskades och endast ett fåtal skånska ekipage deltog. Division 2 i hoppning är en lika populär tävlingsform som tidigare både på häst och ponny och tack vare SVELAND som sponsor kunde samtliga ekipage i segrande lag tilldelas segertäcken. Att 8 ekipage får starta i ponnylagen är en bestämmelse som är populär hos dessa. ALLA arrangerande klubbar skall ha ett stort tack för att de ställer upp så att serierna kan genomföras. Uppskattat tävlingskonvent gemensamt för tävlingsarrangörer, domare/öd och banbyggare arrangerades i Ystad. Deltagarna positiva och önskar att detta återkommer årligen. Arrangörsträffar har arrangerats under året. Många intresserade deltagare diskuterade sina idéer. DM för Ponny arrangerades av Åsbo Ponnyklubb. Välskött arrangemang och en mycket fin prisutdelning för alla medaljörerna. Skånska mästerskap för häst arrangerades av Trolleholms Rf. Hoppkommittén har stöttat Maria Sundins talangsatsning för juniorer och ponnyryttare. Deltagarna har visat ett minskat intresse och kommittén planerar ett annat upplägg på satsningen kommande år. Under Falsterbotävlingen arrangerades mycket uppskattad tränar/banbyggar-träff. Distriktets klubbar är duktiga tävlingsarrangörer som i många fall kämpar på trots vikande antal starter. Antalet inställda tävlingar blev dock inte så stort som först befarades. Gun Kristoffersson HÄST MEDALJÖRER 2012 SM Lag Guld Flyinge HSK Fredrik Jönsson, Henric Ankarcrona, Stephanie Holmén och Nicole Holmén SM inne UR Silver Stephanie Holmén Flyinge HSK VDL Titanic Brons Anna Persson Sydslättens Rf Cash Man SM inne Senior Silver Niklas Arvidsson Helsingborgs KRK Click and Cash 1155 SM ute Junior Silver Lizzie Kristiansson HFRK Cippyparflame vd Kleyenberg SM ute UR Guld Antonia Andersson Hästhagens Rf Quganda La Silla Brons Anna Persson Sydslättens Rf Cash Man SM ute Sen Guld Daniel Zetterman HFRK Glory Days DISTRIKTSMÄSTARE 2012 Junior Emilia Ruhr Sösdalaortens Rf Alsiss UR Ronja Gren Flyinge Rf Qrut Senior Kieran Carey Vinslövs Rf CTS Peanuts PONNY SM lag Brons Flyinge Rf: Sophie Siegeholt, Owen Roe, Alma Ljungberg, Atlas, Cornelia Georgsson, Jelle och Emelie Grönberg, Ubi SM ute Kat B Guld Maja Feuk Dagstorpsortens Rf Rock DJ Kat D Guld Emelie Grönberg Flyinge Rf Ubi SM inne Kat B Silver Sophie Siegeholt Flyinge Rf Owen Roe Kat C Silver Emelie Nielsen Ranarps RK Forever Reunited DISTRIKTSMÄSTARE 2012 Kat B Sofia Lindh Young Flyinge Rf Yakari Kat C Adam Carey Vinslövs Rf Woodside Golden Sol Kat D Philip Carey Vinslövs Rf Athlet Greenfield LAG Dagstorpsortens Rf: Maja Pålsson, Moonlight Dream, Maja Johansson, Ängsgårdens Dylan, Louise Snecker, Two Bears och Amanda Bellander, Westside Padraig

10 Skånska Ponny- & Junioreliten verksamhetsberättelse Distans Skånes Ridsportförbunds Hoppkommitté bedriver ungdomsverksamhet för ponnyryttare och juniorer kallat Skånska Ponny och Junioreliten. Ryttarna i gruppen som tagits ut på sina tävlingsresultat. Ryttare som tillhört gruppen på ponny får automatiskt följa med upp på häst. Flera av de ursprungliga ponnyryttarna har nu gått över på häst och det är glädjande att se att ett stort antal fortfarande rider och tävlar aktivt. Jag har fått mycket bra feedback av ryttarna och deras föräldrar om möjligheten att hålla ihop gruppen. Alla känner varandra väl och det är en mycket trevlig stämning runt träningstillfällena vilket också ökar gemenskapen när de möts på tävlingar. Utbyte av hästar sker också inom gruppen. Vi hade som vanligt mellandagsträning på Flyinge för Ann-Catrin Carlsson. För juniorerna arrangerades en träning hos Henrik Lannér i mars. Den 3:e maj hade ponnyryttarna träning på Flyinge för Ann-Catrin Carlsson och den 4:e juni tränade juniorerna ute på gräs hos Stall Lagerfelt. Resultatmässigt lyckas de skånska ryttarna bra under 2012, när detta skrivs har inte inomhus-sm i Borås ridits ännu. Emelie Grönberg från Flyinge vann SM-guld på Ubi vid Årsta- Runstens tävlingar i kat D och Maja Feuk från Dagstorp med Rock DJ vann SM-guld i kat B. Vid NM i finska Ypäja deltog Emelie Grönberg i det svenska laget kat D. Vi har för hösten en avsutten träff med bettlära på Flyinge och en unghästclinic också på Flyinge kvar, samt träning i mellandagarna. Kommittén har bestått av: Magdalena Boucaud, Linda Thell, Catharina Letzén, Kikki Mårtensson och Liv Burdett. Vi har under året bara haft två sammankomster den 11 juni hemma hos Liv och den 8 oktober hemma hos Magdalena. Vi har deltagit i budgetmötet på Flyinge den 22 oktober och Kickoffen den november. Kommittén är relativt nybildad och distansen har inte haft någon/några representanter hos Skånes ridsportförbund på flera år vilket gör att vi som nu sitter i kommittén får börja om på nytt. Vi försöker bli varma i kläderna och förstå vad vi har för uppgift och hur vi ska arbeta för att öka intresse, kunskap och ryttare till vår disciplin. Liv Burdett Maria Sundin SKÅNSKA PONNY ELITEN

11 Ungdomssektionen - DUS Kommittén har bestått av: Sara Andersson, ordf, Oliva Berglund Darell sekreterare, Mimmi Larsson kassör, Denise Dako, Ulrika Udén, Kajsa Svensson, Anna Gebre Medhin, Josefine Wahlberg och Malin Ingvert Under året 2012 har vi suttit nio aktiva ungdomar i distriktets ungdomssektions styrelse. Året började med ungdomsdagen i Flyinge. Där det bjöds på hoppclinic med Alexander Zetterman och dressyrclinic med Annette Fransén Iacobaeus, varvat av gymkhana, voltige, western, körning och mycket mer. De väldigt uppskattade guidade turerna runt Flyinge, fanns även på schemat under lunchen. Årsmötet hölls den 5 mars på Örestads Ryttarförening. Några anslöt sig till mötet och Malin Ingvert och Anna Gebre Medhin valdes in, då Adam Printzlow och Sofia Landin avgick. Efter mötet bjöds det på bullar och hembakade kakor. I maj genomfördes den årliga Vi i stallet-tävlingen på Klagshamns Ryttarförening, med 8 startande lag. Medan proven rättades och poängen räknades ihop, var det femkamp som gällde i ett av ridhusen. Dagen avslutades med en prisutdelning, där Östra Torns RS stod som vinnare. Dagen var mycket uppskattad. Året som gått har varit lärorikt för alla styrelsemedlemmar och vi hoppas att 2013 kommer bli lika roligt och lärorikt. Vi i DUS arbetar för er ungdomar ute på klubbarna i distriktet. Vi ställer gärna upp, vare sig det är något ni har funderingar över eller behöver hjälp med. Inget är för litet, eller för stort! Vår målsättning är att alla ungdomar ska veta vad DUS är, vad vi jobbar med och vad vi kan göra för er. Sara Andersson Aktiviteter som anordnas under 2013 är: 9 februari Ungdomsdag: Flyinge Kungsgård 6 mars DUS Årsmöte: Helsingborgs Fältrittklubb 27 april Teoritävlingen Vi i stallet ämne Sitt upp September Kick Off Oktober Hästkunskap cup DUS Skåne För tredje året i rad annornades vår uppskattade Kick off för alla Skånes ungdomssektioner i september. Lägret hölls under tre dagar i Höllviken och med hjälp av bidrag av idrottslyftets satsning Unga Ledare, kunde vi i år erbjuda ungdomarna en fullmatad helg helt gratis! Sandra Ruuda och Johanna Ingvaldsson kom och föreläste och det bjöds även på lekar, grupparbeten och samarbetsövningar. Under lördagskvällen inbjöds det till galamiddag där långbord var uppdukat och en trevlig kväll var framför oss. Under den lediga tiden i övrigt fanns det tid för idéutbyte och att stifta bekantskap mellan olika klubbar. Det var ett lyckat läger, som även våra utvärderingar från deltagarna visade. Hästkunskap cup var inplanerad i oktober, tyvärr blev det inte tillräkligt med anmälda så vi fick ställa in denna aktivitet. Vi hoppas på bättre lycka 2013! Under året har vi även varit och besökt några klubbar, som behövt ha tips, idéer och eller annan hjälp. Vi tycker är jätteroligt att besöka ungdomarna på de olika klubbarna i Skåne. ULK på klubbesök på MCR

12 Voltige verksamhetsberättelse Working Equitation Kommittén har bestått av: Ebba Printzlow, Carina Ingelsson, Linda Attin och Kim Nordin Vi har haft 4 styrelsemöten och har ofta kontakt genom telefon och mail. Fortfarande är voltigen liten i Skåne men vi ser en ljusning. Hässleholm, Eslöv och Lomma har lite voltige nu och vi hoppas att de kommer att skicka skrittlag till någon tävling. Det svåraste är att hitta en bra voltigehäst som är användbar till annat också, annars blir den för dyr att hålla. I Örestads tävling i april var både Sösdala och Eslöv med i skrittävlingen, men i oktobertävlingen hade Sösdala redan slutat trots vinst i sin debut. Österlens RK ställer alltid upp i våra skrittklasser med Örestads lag. Det har varit sex tävlingar i gamla sydserien, numera har vi allsvenskan och finalen var på Örestad. Hemmalaget vann division I och div II vanns av Laholm. Segrade gjorde också Örestads individuella lag. I Sydserien vann Örestads lag I lagtävlingen fem gånger och Eira Malmros Manfrinato segrade fem gånger i junior individuellt och Ella Filippa Velander vann miniorklassen fem gånger också. Sandra Anderberg vann seniorklassen två gånger. I nordiska mästerskapet som gick på Strömsholm blev Örestads lag nordiska mästare och i de individuella junior vann Eira Malmros Manfrinato och i minior Ella Filippa Velander. Skånska mästerskapet avgjordes på Örestad, där blev hemmalaget mästare. De individuella klasserna slutade sålunda: senior guld Sandra Anderberg ÖRS, silver Annica Andersson ÖRS, brons Matilda Lancing ÖRK. Junior guld Eira Malmros Manfrinato ÖRS, silver Zara Klementsson MR, brons Erica Svensson ÖRS. Minior guld Ella Filippa Velander ÖRS, silver Helma Johnson ÖRK, brons Max Mårtensson ÖRS. I SM som gick i Sala vann ÖRS lag I guld och i de individuella klasserna: senior silver Sandra Anderberg, brons Natalie Brixland, junior guld Eira Malmros Manfrinato, silver Ellen Jönsson, brons Erica Svensson, minior guld Ella Filippa Velander - alla från Örestad. Örestads lag har alltså blivit Skånsk mästare, Svensk mästare och Nordisk Mästare. Laget har tävlat mycket utomlands i år: Krumke: laget ej placerad men Eira blev femma i individuellt junior. Aachen: blev sexa i den stora klassen men vann uppföljande Sparkasse cup och det blev en högtidlig prisceremoni med nationalsång. VM i Le Mans och där blev Örestads lag sexa. Voltigekommittén har arrangerat en linförarkurs och en ledarkurs Inspiration. Eira Malmros Manfrinato har utnämnts till årets voltigör och Max Mårtensson fick ett ungdomsstipendie av Lions Ellenbogen som ett bidrag till fortsatt personlig utveckling inom sporten. Ebba Printzlow Kommittén har bestått av: Katarina Bowallius Tobiasson, Jenny Olofsson, Inger Nordahl, Mattias Bowallius, Madeleine Ekman, Julia Wittsell, Lotta Nilsson. Inför 2013 har Mattias Bowallius tackat nej till fortsatt arbete inom WE kommittén. Kommittén har träffats regelbundet under hela året var huvuduppgiften för WE Skåne presentationer och introduktioner. Uppskattar att kommittémedlemmarna sammanlagt haft ett tjugotal presentationer vid olika event och hos olika klubbar. Ett par utanför distriktets gränser (Tvååker, Växjö). Ibland uppsuttet men i de flesta fallen presentation, filmvisning och prova på lektioner. Det känns allmänt som om intresset för WE långsamt ökar och att fler nu även vågar ta steget att prova. Inte minst på tävlingarna har vi märkt att många intresserade kommit och tittat och varit sugna på att prova. Några Pay and Ride tävlingar har anordnats på KUSK i Höganäs och i Vinslöv. Tyvärr var antalet starter för få för att få ihop någon riktig tävling men vi hoppas på detta Kommittén har köpt in några hinder och hindermarkeringar som klubbar får låna vid behov. Vår tanke var att ha en komplett hinderpark för utlåning eftersom kunskapen om hur WE hinder bör utformas för att vara säkra är låg. Vi kommer dock inte att fortsätta med inköp till denna bana eftersom styrelsen ej tyckte att det var kommitténs uppgift. Vi har försökt få ihop material och intresserade av att erhålla ett nyhetsbrev men intresset har tyvärr varit för lågt. En kommittémedlem har gått steg två i domarkursen för att döma WE. Där deltog även en dressyrdomare från Skåne. Flera kommittémedlemmar deltog i banbyggarkursen som hölls av Jan Gustafsson. Där deltog totalt 18 personer. Några deltagare tillhörde andra distrikt. Vi har påbörjat framtagandet av en informationsbroschyr men eftersom det framkommit att man även gjort det på nationell nivå och vi kan ta del av den så har vi uppskjutit tryck denna. En medlem var på de nationella mötet för nyckelpersoner inom WE i Jönköping i november. Två medlemmar besökte (på egen bekostnad) Golega och WE tävlingarna där. Ett bra sätt att lära sig mer och få en känsla för sporten. Katarina Bowallius Tobiasson

13 Här finns vi nu! Telefon , alla dagar. Tisdagar även Maila gärna! Akuta ärenden på kvällar och helger skicka ett SMS! Maria G Sånesson Susanne Walldoff , Annika Pihl , Skånes Ridsportförbund Flyinge Kungsgård 1802, flyinge

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

Varför ponnysport? Jag har valt att dela upp ryttare i olika grupper. Hobby gruppen Små resurser gruppen Stora resurser gruppen Rutingruppen

Varför ponnysport? Jag har valt att dela upp ryttare i olika grupper. Hobby gruppen Små resurser gruppen Stora resurser gruppen Rutingruppen S i d a 1 Varför ponnysport? Jag har valt att både för mig själv och för er utreda vikten av ponnysportens existens. Jag har valt att hålla mig inom hoppsporten men jag tror och hoppas att mina tankar

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth!

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth! GOLFARENNovember 2012 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 PGA Touren nästa för David Lingmerth! Kallelse till Höstmöte 29 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12 Medlemsblad nr 2/12 Ymer Kuriren Boule - Bowling - Boxning - Cykel - Friidrott - Frisbee Gymnastik - Motion- Orientering - Skidor - Volleyboll I detta nummer bl.a. om; sid. 7-8 Boule sid. 8-9 Bowling sid.

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IfkGötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IdROttsföRenInGen kamraterna GötebORG ORdInaRIe årsmöte, Svenska Mässan. MåndaGen den 9 mars 2015 kl 18:30. Föredragningslista: 1. Mötets öppnande Inledningsanförande

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

IDSPORTÅRET I SIFFROR

IDSPORTÅRET I SIFFROR 014 IDSPORTÅRET I SIFFROR 1 Verksamhetsberättelsen för 2014 består av två delar. Ridsporten i ord och bild samt Ridsporten i siffror som inkluderar årsredovisning och koncernredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stora idrottsdagen. När Olyckan är framme. Sponsorjakt på Glimmingehus. Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012

Stora idrottsdagen. När Olyckan är framme. Sponsorjakt på Glimmingehus. Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012 1 2013 YIF Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012 Stora idrottsdagen Sponsorjakt på Glimmingehus När Olyckan är framme - Björn Grön, Gustav Thulin och Kristoffer Ohlson berättar Vi serverar Dagens

Läs mer

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång.

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång. 30 år med SKIF - en resumé av Bo Svensson SKIF Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund fyller 30 år, och som ett led i firandet vill jag ge våra medlemmar en liten återblick på de gångna åren. Det hela

Läs mer

FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR)

FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR) KRISTIANSTAD UNIVERSITY COLLEGE Department of Business Studies FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR) SVEN-OLOF COLLIN ELIN SMITH Department of Business Studies Kristianstad University College S-291

Läs mer

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Jag har aldrig haft så kul på en kurs och jag kommer aldrig att glömma den. Johan Hiller Tack för en underbar kurs. Sofie Söderholm Det var enormt kul och

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Som hand i handsken en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

nummer ett tjugohundratio utgåva: 16

nummer ett tjugohundratio utgåva: 16 01 10 nummer ett tjugohundratio utgåva: 16 Tidningen Göteborgshandbollen ges ut som officiellt organ för och av Göteborgs Handbollförbund. Upplaga är 10 000 ex. Tidningen nu även finns online, gå in på

Läs mer

KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År

KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År ADRESS- OCH TELEFONLISTA Förtroendevalda 2002-2003 Huvudstyrelsen Lars Öberg (ordf) Jöran

Läs mer

RidKLUBBEN en resurs för din kommun

RidKLUBBEN en resurs för din kommun RidKLUBBEN en resurs för din kommun Foto: Kajsa Thorén Svensk ridsport är unik i världen. Både när det gäller omfattning och tillgänglighet. Ridklubbar finns över hela landet och i varje kommun finns i

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Ju-jutsu Kai. Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 15. De brottas med teknikerna till nästa grad

Ju-jutsu Kai. Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 15. De brottas med teknikerna till nästa grad Tidningen Ju-jutsu Kai 1 2013 Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 15 De brottas med teknikerna till nästa grad Ju-jutsu Kai självförsvar med tradition och kvalitet www.ju-jutsu.se 1 Svenska

Läs mer

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens 2 0 0 8 Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets konferens innehåll Plan för RM-tävlingar 2009 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Årets Konferens i Vara--------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer