Ansökan Accesskonto. Utdelningsadress (gata, box e d) Telefon arbetet inkl riktnummer Telefon bostad inkl riktnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan Accesskonto. Utdelningsadress (gata, box e d) Telefon arbetet inkl riktnummer Telefon bostad inkl riktnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer"

Transkript

1 Kreditgivare och/eller kontoförande bank: Marginalen Bank Bankaktiebolag Org.nr: Kontohavare Efternamn, förnamn Ansökan Accesskonto Medlemsförbund (organisationstillhörighet) Utdelningsadress (gata, box e d) Telefon arbetet inkl riktnummer Telefon bostad inkl riktnummer Ortsadress (postnummer, ortnamn) E-postadress Automatisk överföring månadsvis via autogiro Jag befullmäktigar kontoförande bank att den 28:e varje månad föra över nedan angivet belopp från nedan angivet bankkonto till mitt nya konto. Bank Clearingnummer Kontonummer Önskad överföring per månad kr kr kr 500 kr Jag önskar att SalusAnsvar räknar ut ett fast månatligt belopp som överförs till mitt Accesskonto för betalning av nedanstående lån. belopp kr Första insättning skall göras i månad Automatisk betalning av lån Härmed godkänner jag att mitt Accesskonto på förfallodagen belastas för nedanstående lån Lån 1 (ange lånenummer) Lån 2 (ange lånenummer) Lån 3 (ange lånenummer) Uttag från Accesskonto (Obligatorisk uppgift) Vid uttag från Accesskonto, som jag kan beordra via telefon, brev eller telefax, vill jag att pengarna förs över till mitt bankkonto, enligt nedan (endast ett alternativ) Bank Clearingnummer Kontonummer Kontokredit Jag önskar koppla kredit till kontot, sänd mig kreditansökan. Jag ansöker om att bli kund i SalusAnsvar och Marginalen Bank Bankaktiebolag Jag samtycker till att personuppgifter behandlas och överförs till bolag inom respektive koncern och till SalusAnsvars och Marginalen Bank Bankaktiebolag:s samarbetspartner för fullgörande av avtal avseende av mig beställda produkter och tjänster, information och erbjudanden. Jag har tagit del av och accepterar Allmänna villkor för Accesskonto samt godkänner överföring via Autogiro enligt bifogade regler. Kontohavarens underskrift SalusAnsvars noteringar Kontonummer Handläggare Kontot registrerat (datum och sign) 13005: SA SalusAnsvar Aktiebolag. Org.nr: Styrelsens säte: Stockholm. Postadess: SalusAnsvar, Stockholm. Besöksadress: Tullvaktsvägen 11, Stockholm. Telefon:

2 Privat Vi är enligt lag skyldiga att förebygga och försvåra förekomsten av penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför ber vi dig svara på frågorna nedan. Det är vår absoluta strävan att göra våra handlingsplatser till trygga alternativ på finansmarknaden och genom detta hjälper du oss en bit på vägen. Vad är syftet med ditt sparande? Privat konsumtion Ekonomisk trygghet Till närstående Löpande utgifter Hur ofta tänker du göra insättningar? En till 5 gånger i månaden 5-10 ggr i månaden Vem kommer att sätta in pengar på ditt konto? (Fler alternativ möjliga) Jag, kontohavaren alt förmyndaren (vid barnsparande) Vi, kontohavare (om vi delar kontot) Min arbetsgivare Pension Andra Hur kommer pengarna att komma in på ditt konto? (Fler alternativ möjliga)? Föra över från mitt konto i annan svensk bank Andra kommer att sätta in pengar till mig från svenska banker Pengarna kommer från utländsk bank sätt Varifrån kommer pengarna? Sparande i annan bank Fastighetsförsäljning Arv Lön Pension Företagsförsäljning Hur ofta tänker du ta ut pengar? 1-5 ggr månaden Fler än 5 ggr i månaden Vet ej Vilken sysselsättning har du Fast anställd Visstidsanställd Egen företagare Arbetssökande Studerande Pensionär SalusAnsvar, Stockholm, Telefon:

3 Legitimationskontroll Kreditgivare och/eller kontoförande bank: Marginalen Bank Bankaktiebolag Org.nr: På grund av Finansinspektionens striktare krav på identifiering vid lånehantering behöver vi en kopia på giltig legitimation samt bevittning av din namnteckning. Är ni två personer som söker lånet behöver vi kopia på båda sökandes legitimation. 1. ID-handling Min/vår identitet styrks genom kopierad ID-handling nedan: Lägg ID-handlingen/-handlingarna i detta fält och kopiera handlingen/handlingarna inklusive blanketten. Det är sedan kopian med den/de inkopierade ID-handlingen/-handlingarna som skall bevittnas. 2. Intyg Att denna kopia av ID-handlingar överensstämmer med originalhandlingar intygas (av 2 oberoende personer, som ej är familjemedlemmar eller nära släkt, till exempel vän, kollega, granne etc,). Förnamn och efternamn Förnamn och efternamn Telefon dagtid Telefon dagtid 13100: SA Använd det bifogade svarskuvertet eller skicka blanketten till: SalusAnsvar, Bank, Stockholm. Skriv Frisvar på kuvertet så betalar SalusAnsvar portot. SalusAnsvar Aktiebolag Org.nr: Styrelsens säte: Stockholm. Postadess: SalusAnsvar, Stockholm. Besöksadress: Tullvaktsvägen 11, Stockholm. Telefon:

4 Instruktion för blankett Legitimationskontroll 1. Ta fram ID-handling och blankett Legitimationskontroll. 2. Lägg ID-handling med framsidan ner i kopiator. 3. Lägg blankett Legitimationskontroll med framsidan ner ovanpå ID-handlingen med ID-handlingen avpassad så att den hamnar inom ramen på blanketten 4. Kopiera över ID-handlingen och blanketten till ett dokument. 5. Låt två personer intyga att den kopierade ID-handlingen överensstämmer med originalet (observera att du inte kan intyga detta själv).

5 Information till dig som ingått avtal om Banktjänster genom SalusAnsvar Gäller från 18 juni 2009 Personuppgifter Genom att lämna begärda personuppgifter i ansökningshandlingar el. dyl. samtycker kunden till behandling av personuppgifter enligt följande. SalusAnsvar, bolag inom samma koncern som SalusAnsvar, eller annat bolag som SalusAnsvar samarbetar med, behandlar inhämtade personuppgifter för att förbereda att avtal träffas, för fullgörelse av ingångna avtal samt för fullgörande av rättsliga skyldigheter. Ovanstående kan innebära att information avseende tillhörighet till akademiker-, fack- och idéburna organisationer samt uppgifter om kunds hälsa (s.k. känsliga uppgifter) kan komma att behandlas. Om SalusAnsvar uppdrar någon annan att utföra vissa tjänster ställer vi samma krav i personuppgiftshänseende som om vi själva behandlat uppgifterna SalusAnsvar använder telefon, post och e-post som kontaktvägar. Genom att ingå avtal förmedlade av SalusAnsvar samtycker kunden till kommunikation enligt ovan angivna kontaktvägar. För att tillförsäkra en hög servicenivå och en säker kundadministration spelar SalusAnsvar in telefontrafiken med kunderna och lagrar på digitalt lagringsmedia. Kontakter och kommunikation med kunden samt kunds besöksmål och besöksfrekvens på SalusAnsvars webbplats loggas och sparas. Personuppgifter kan komma att användas för marknadsanalyser, riskhantering och produktutveckling. SalusAnsvar kan också, om kund inte begärt direktreklamspärr, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan SalusAnsvar komma att samköra personuppgifter med andra personregister för att tillföra och uppdatera exempelvis adressuppgifter etc. Kund kan skriftligen till SalusAnsvar anmäla att han eller hon inte önskar erhålla direkt marknadsföring, eller avböja viss eller vissa kontaktvägar för marknadsföring. Kund kan på motsvarande sätt anmäla att han eller hon motsätter sig att kundanalyser, som ligger till grund för behovsanpassande erbjudanden, utförs rörande kunden Kund har rätt att, en gång per kalenderår, efter egenhändigt undertecknad skriftlig begäran till SalusAnsvar AB, PULansvarig, Stockholm, kostnadsfritt få information om hur personuppgifter om kunden behandlas. Kund har även rätt att genom att skriva till ovanstående adress begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med lag rättas, blockeras eller utplånas. Klagomål SalusAnsvars policy när det gäller klagomål är att den klagande har rätt att, så snart som möjligt, få ett sakligt och korrekt svar. Om klagomål inte kan besvaras inom 14 dagar bör den klagande inom den tiden informeras om handläggningen av ärendet. Om ett klagomål inte kan tillmötesgås har den klagande rätt att få en motivering till detta, samt få information om vart den klagande kan vända sig för att få ärendet prövat utanför SalusAnsvar. Klagomålsansvarig nås på nedanstående adress: SalusAnsvar Klagomålsansvarig Stockholm att: Klagomålsansvarig Tvistlösning Kund som inte är nöjd med SalusAnsvars beslut kan, om beloppet som tvisten handlar om överstiger ett visst minimibelopp samt att anmälan görs inom angiven tid, få en tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), postadress: Box 174, Stockholm, tel: , e-post: Anmälningsblanketter samt information om ARN:s prövning finns även på webbplatsen Kund kan även låta pröva tvist med SalusAnsvar i allmän domstol 13101: SA BA08

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet från 10 000 kr upp till 30 000 kr OBS! Glöm inte bifoga en kopia på gilitig ID-handling Önskat belopp: Återbetalningstid WEBB 10 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 30

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård.

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Det finns roligare saker att spara till. Men inte så många bättre. Du kan säkert räkna upp en lång rad saker som du tycker skulle vara roligare

Läs mer

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas avsevärt. Det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom medför blir ofta en ekonomisk påfrestning

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club (2009-05-01) MEDLEMSKAP I LINDEX CLUB Kortet är personligt och skall bara användas av den person kortet är utställt till. Personen måste ha fyllt 16 år och

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg

Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg Ålandsbanken Bolåneskyddförsäkring Liv Har din familj råd att bo kvar ifall du skulle avlida? Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det som inte får hända faktiskt

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall. Flera barn?

Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall. Flera barn? Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall Genom samhället har barnet ett skydd när det vistas i skolan eller förskolan, men på fritiden står barnet oftast oförsäkrat. Genom att teckna en barnförsäkring

Läs mer

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Komplett uppsättning depåhandlingar Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver ni fylla i och underteckna depåavtalet samt ta del av den information som gäller för SIP Nordic

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer