den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande:"

Transkript

1 Sammanfattning - Cross Markets Fund Fondföretag: LFG Asset Management S.A. Registrerad i Luxemburg Augusti 2009 Cross Markets Målsättning & Placeringsinriktning Cross Markets målsättning är att uppnå en hög nivå av riskjusterad avkastning och kapitaltillväxt. Under normala marknadsförhållanden kommer Cross Markets huvudsakligen att investera i svenska skuldebrev utfärdade av emittenter med god kreditvärdighet. En mindre del av fonden investeras i mer riskfyllda instrument i form av börsnoterade warranter, för att skapa kapitaltillväxt på de globala aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknaderna. Vid exceptionella marknadsförutsättningar och då de finansiella marknaderna så kräver, kan Cross Markets placera samtliga tillgångar i penningmarknadsinstrument. Cross Markets tillgångar kommer således att allokeras som en portfölj av överlåtbara tillgångar bestående av värdepapper som ger kapitalskydd och en portfölj bestående av listade warranter som skapar kapitaltillväxt. Allokeringen av Cross Markets tillgångar kommer att göras av Luxembourg Financial Group Asset Management S.A., LFG, och baseras på de råd som Swedbank i sin roll som investeringsrådgivare ger. Allokeringsmetoden som används av LFG och Swedbank för Cross Markets presenteras närmare i Prospectus för fonden med Special Section för Cross Markets Fund. Placeringar i skuldebrev: Cross Markets kommer huvudsakligen investera i följande tillgångar: obligationer, certifikat och andra skuldförbindelser utfärdade av svenska och utländska banker med hög rating (ej under Investment grade ); värdepapper utfärdade eller garanterade av Svenska Staten (exempelvis statsskuldsväxlar och svenska statsobligationer); och företagsobligationer, certifikat och andra skuldförbindelser utfärdade av svenska och utländska företag med hög rating (ej under Investment grade ). Placeringar i warranter: Cross Markets kommer att investera i warranter med följande egenskaper: köpwarranter, listade eller avsedda att bli listade; köp- och säljkurser måste alltid finnas tillgängliga i realtid och en andrahandsmarknad måste tillhandahållas av en market maker; utfärdade av ett finansiellt institut vars rating för långfristig utlåning uppgår till lägst investment grade; den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande: i. överlåtbara värdepapper; ii. valutor; iii. finansiella index (t.ex aktieindex, index på råvaruderivat, ränteindex, och valutaindex); och iv. andelar i börshandlade fonder (ETF:er) Placering i penningmarknadsinstrument mm: Cross Markets kan placera sin likvididet i följande: penningmarknadsinstrument vilka handlas regelbundet och vars återstående löptid inte är längre än 12 månader och; kortfristig inlåning (deposits) hos finansiellt institut. Intressekonflikt Det kan förekomma att Cross Markets placerar i instrument emitterade av Swedbank, som är investeringsrådgivare. Det åligger fondföretaget och Swedbank att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att Cross Markets intressen påverkas negativt av en sådan intressekonflikt. Risk Cross Markets tillhör riskklass 3 på en skala där 1 står för liten risk och 6 betyder hög risk. Låg 3 Hög En investering i Cross Markets kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det satsade kapitalet. För mer information om risk se Prospectus. Historisk avkastning Cross Markets har ingen historisk avkastning vid tiden då detta faktablad upprättas. Historisk avkastning är dock inte nödvändigtvis någon prognos för framtida avkastning. En fondandel i Cross Markets kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det satsade kapitalet. Vem passar fonden för? Denna fond är lämplig för de investerare som söker en hög nivå av riskeffektiv avkastning men vill ha minskande marknadsexponering vid en ogynnsam marknadsutveckling. Regler för utdelning Fonden lämnar inte någon utdelning, då fonden följer skatteregler i Luxemburg. Avgifter (class A units) Avgifter som betalas direkt av investeraren Inköpsavgift: 0% Inlösenavgift: 0% Avgifter som tas ur fonden (i procent av andelsvärdet): Årlig förvaltningsavgift: 2,0 % Årlig kostnad för förvaring och administration: högst 0,5% Årlig kostnad för revision tillkommer. TER (totalt erlagda avgifter) 2009: - Kostnader för 2009 utöver TER: - (dvs kostnader som varierar mellan åren, exempelvis courtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden). Omsättningshastighet 2009, ggr/år: - Skatteregler (class A units) Fondens beskattning: Fondföretaget erlägger en skatt kvartalsvis. Denna uppgår till 0,05 procent per år och beräknas på fondförmögenheten. Fondandelsägarens beskattning (fysisk person): Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men skatteavdrag görs ej. Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Publicering av andelsvärde Andelsvärdet beräknas normalt varje dag som är bankdag i Luxemburg och publiceras på Swedbanks Fondtorg, och i vissa dagstidningar. Att köpa/sälja andelar Försäljning och inlösen av andelar sker genom Swedbank och samverkande sparbanker (på bankkontor eller via Telefonbanken och Internetbanken). Vid försäljning och inlösen, som görs före kl (bryttidpunkt) viss bankdag, fastställs handelskursen normalt per samma bankdag. Vid försäljning och inlösen, som görs efter nämnda tidpunkt, fastställs handelskursen normalt per påföljande bankdag. Ytterligare information Fondföretag: Luxembourg Financial Group Asset Management S.A., med huvudkontor i Luxemburg Legal struktur: Cross Markets är en s.k. subfond till paraplyfonden. För Cross Markets gäller General Section i Prospectus samt Special Section för Cross Markets Investeringsrådgivare: Swedbank AB, Swedbank Markets

2 Förvaringsinstitut: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch Klagomålsansvarig: LFG Asset Management S.A., Luxemburg Revisor: Ernst & Young, Luxemburg Tillsynsmyndighet: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Fondens startdatum: Fondföretagets grundande: Den här sammanfattningen innehåller övergripande information om fonden. Om du, innan du köper andelar i fonden eller därefter, vill ta del av Prospectus, Simplified prospectus, hel- eller halvårsrapporter för fonden eller vill du ha mer information om fonden kontaktar du Swedbank eller samverkande sparbanker. Du kan också gå in på

3 Cross Markets Fund A sub-fund of an umbrella fonds commun de placement (an unincorporated joint ownership of assets) authorised under part I of the Luxembourg act dated 20 December 2002 This simplified prospectus contains key information about the Cross Markets Fund (the Sub-Fund). For more information before investing, please consult the full prospectus of (the Fund) dated (the Prospectus). For details about the Fund's investments please see the Fund's most recent annual or semi-annual report (if any). The Prospectus and the financial reports are available free of charge at the registered office of the Management Company and from the Distributor(s). The rights and duties of the investor as well as the legal relationship with the Fund are laid down in the Prospectus. Further, investors are recommended to consult their own professional advisers before acquiring, holding or disposing of any Unit in the Sub-Fund. Unless otherwise provided herein, all capitalised terms bear their respective meaning as ascribed to them in the Prospectus. Legal structure of the Fund Cross Markets Fund is a sub-fund of, an umbrella fonds commun de placement (an unincorporated joint ownership of assets) and authorised under Part I of the act dated 20 December 2002 on undertakings for collective investment, as amended (the 2002 Act). Management Company Registered Office of the Management Company R.C.S. of the Management Company Establishment date of the Fund Duration of the Fund and the Subfund Reference currency of the Sub-Fund Luxembourg Financial Group Asset Management S.A. will be responsible for, among other matters, identifying and acquiring the investments of the Sub-Fund within the Investment Objective, Policy and Restrictions set out in the Prospectus and this simplified prospectus. 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg. B The Fund was established on 13 March 2009 as a fonds commun de placement (an unincorporated joint ownership of assets). Infinite. The reference currency of the Sub-Fund is Swedish Krona (SEK). Definitions Administrative Agent Initial Offering Period Investment Adviser LU: Means BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, in its capacity as central administration and registrar and transfer agent of the Fund. Is set from 24 August 2009 until 30 September Subscription requests during the Initial Offering Period must be sent in writing to the Administrative Agent and be received by the Administrative Agent by 12:00 p.m. (Luxembourg time) on the last day of the Initial Offering Period. The Initial Subscription Price per Unit will be SEK 100. The Initial Subscription Price must be paid on the Launch Date. Means Swedbank AB, a Swedish public limited liability banking company with registered office at SE , Stockholm, in its capacity as investment adviser of the Sub-Fund

4 Launch Date Means the date on which the Fund issues Units relating to the Sub-Fund in respect of subscriptions received during the Initial Offering Period. The Launch Date for the Sub-Fund is set on 5 October Luxembourg Day Business Day Banking Means a day on which banks are generally open for business in Luxembourg (excluding Saturdays and Sundays and public holidays). Means each Luxembourg Banking Day and a day on which banks are generally open for business in Stockholm (excluding Saturdays and Sundays and public holidays). NAV Calculation Day Transaction Day Investment Objective and Policy Means the Luxembourg Banking Day on which the Net Asset Value is calculated in respect of a specific Transaction Day. The NAV Calculation Day will be the first Luxembourg Banking Day following the relevant Transaction Day. Every Business Day. Investment objective The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of risk adjusted performance and growth of capital. In normal market circumstances, the Sub-Fund will mainly invest in debt securities issued by high credit quality issuers, the remaining part of the Sub-Fund s portfolio being invested in more risky assets, i.e. exchange listed warrants and listed options, to create capital growth on the global stock-, interest rate-, foreign exchange-, and commodity markets. Under exceptional circumstances and where financial market conditions so require, the Sub-Fund s portfolio may be fully invested in Cash Management Instruments (as such term is defined below). Allocation methodology and process The Sub-Fund s assets will be allocated to a portfolio of Transferable Securities consisting of debt securities to provide capital preservation and a portfolio of listed derivatives consisting of warrants and listed options that provide capital growth to the major asset classes as described below. Such allocation of the Sub-Fund's assets will be made by the Management Company upon advice from the Investment Adviser. The allocation methodology used by the Management Company and the Investment Adviser in relation to the assets of the Sub-Fund is more fully described in the Prospectus. Investment policy Debt instruments To achieve the above investment objective, the Sub-Fund will mainly invest in the following assets: debt securities issued by qualified and highly rated Swedish and foreign banks, including certificates of deposits and other debt securities; debt securities issued or guaranteed by Sweden and other highly rated governments, their agencies or instrumentalities (e.g. Swedish treasury bills, and government notes and bonds); and highly rated quality commercial paper and other transferable debt securities, including floating and variable rate demand notes of Swedish and foreign corporations LU:

5 Warrants and listed options The Sub-Fund will invest the remaining part of its portfolio in warrants and listed options having the following characteristics: the warrants must be listed derivatives representing securitised options and constitute unsecured and unsubordinated contractual obligations of an issuer and rank pari passu in all respect with each other. For the purpose of the Sub-Fund, eligible warrants are call warrants; the warrants and listed options must be listed or intended to be listed on a stock exchange or a Regulated Market in accordance with Sections 3.4(a) to (d) of the General Section; bid-offer spreads must be available on a real-time basis and there must be a secondary market provided for by a market maker; the warrants must be issued by financial institutions whose long-term unsubordinated debt obligations are rated at least investment grade by a rating agency of international repute; the underlying assets of the warrants and listed options must either be: (i) (ii) (iii) (iv) Transferable Securities; exchange rates; financial indices (including but not limited to equity indices, indices on commodity derivatives, fixed income indices and foreign exchange indices); and exchange traded funds (ETFs). Cash Management Instruments The Sub-Fund may hold cash management instruments up to 100% of its net assets, which include: money market instruments which are regularly traded and whose remaining tenure does not exceed 12 months; short-term deposits with highly rated credit institutions provided that the credit institution has its registered office in a country which is an OECD Member State. Additional Investment Restrictions Investment Guidelines The Sub-Fund is subject to the restrictions and limits set forth in the section headed "Investment Objective, Policy and Restrictions" of the Prospectus. In addition the Sub-Fund will not invest more than 10% of its assets in UCIs or UCITS. In managing the assets of the Sub-Fund, the Management Company will seek to adhere to the following Investment Guidelines: it is intended to invest in debt securities with a maximum residual maturity of 10 years; it is expected that the total value allocated to warrants and listed options should on average be 25% of the NAV of the Sub-Fund; it is intended to always hedge all currency exposures, except in those cases where the Management Company actively seeks return in other currency pairs in relation to the Reference Currency; LU:

6 it is intended to invest mainly in Transferable Securities which are rated no lower than investment grade for long-term securities. The established rating organisations currently rating securities which may be purchased by the Sub-Fund are Moody s Investor Service, Standard & Poor s Group and Fitch Investor Service. For short-term securities, the rating will be at least Prime-1 as rated by Moody s or A1 by S&P. Description of Units Class "A" "B" Eligible investors Retail and Institutional Investors Institutional Investors ISIN code LU LU Reference Currency SEK SEK Initial Subscription Price Minimum Subscription Amount Management Company Fee SEK 100 SEK 100 SEK 100 SEK 1,000, % p.a. of the average NAV 1.0% p.a. of the average NAV Subscription Fee Nil Nil Redemption Fee Nil Nil Distribution policy Accumulating Accumulating Annual subscription tax (taxe d'abonnement) Subscription Process 0.05% p.a. of the NAV 0.01% p.a. of the NAV Subscription requests for Units of the Sub-Fund can be made to the Administrative Agent on any day that is a Transaction Day starting as of the Launch Date. Subscription requests must be received by the Administrative Agent by 2:00 p.m. (Luxembourg time) (the Subscription Cut-Off Time) on the relevant Transaction Day at the latest. Any applications for subscriptions received after the Subscription Cut-Off Time will be valid for the following Transaction Day. Subscriptions may be made only by investors who are not Restricted Persons by delivering to the account of the Custodian and Paying Agent cleared funds for the full amount of the subscription price of the Units being subscribed for pursuant to the subscription request, within 3 Business Days following the relevant Transaction Day. Redemption Process Redemption requests for Units in part or in whole can be made to the Administrative Agent on any day that is a Transaction Day. Redemption requests must be received by the Administrative Agent by 2:00 p.m. (Luxembourg time) (the Redemption Cut-Off Time) on the relevant Transaction Day at the latest. Any applications for redemptions received after the Redemption Cut-Off Time will be valid for the following Transaction Day LU:

7 Payment of the redemption proceeds shall be made generally 3 Business Days following the relevant Transaction Day. Conversion Sub-Fund's risk profile Units of the Sub-Fund cannot be converted in Units of any other sub-fund of the Fund nor can any Units of any sub-fund be converted in the Sub-Fund. The Prospectus constitutes the terms and conditions of the Sub-Fund. In particular, investors should refer to the extensive summary of the applicable risk factors linked to an investment in the Sub-Fund which can be found in the section "Risks Factors" of the Prospectus. Before making an investment decision with respect to Units in the Sub-Fund, prospective investors should carefully consider all of the information set out in the Prospectus, the relevant Special Section of the Sub- Fund, this simplified prospectus as well as their own personal circumstances. Prospective investors should have particular regard to, among other matters, the considerations set out in the Section "Risk Factors" and "Profile of Typical Investor" in the relevant Special Section of the Sub- Fund. The risk factors referred to therein, and in this document, alone or collectively, may reduce the return on the Units of the Sub-Fund and could result in the loss of all or a proportion of a Unitholder's investment in the Units of the Sub-Fund. The price of the Units of the Sub-Fund can go down as well as up and their value is not guaranteed. Unitholders may not receive, at redemption or liquidation, the amount that they originally invested in any Class or any amount at all. The risks may include or relate to equity markets, bond markets, foreign exchange rates, interest rates, credit risk, the use of derivatives, counterparty risk, market volatility and political risks. The risk factors set out in the Prospectus are not exhaustive. There may be other risks that a prospective investor should consider that are relevant to its own particular circumstances or generally. An investment in the Units of the Sub-Fund is only suitable for investors who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. Before making any investment decision with respect to the Sub-Fund's Units, prospective investors should consult their own stockbroker, bank manager, lawyer, solicitor, accountant and/or financial adviser and carefully review and consider such an investment decision in the light of the foregoing and the prospective investor's personal circumstances. Additional Risk Factors The Sub-Fund is subject to the risks described in the Prospectus and the relevant Special Section. In addition, prospective investors should note that the following risks apply to an investment in the Sub- Fund. Investments in warrants and listed options When investing in warrants and listed options, the price of the Units of the Sub-Fund may fluctuate more than if the Sub-Fund was to be invested in the underlying security(ies) directly because of the greater volatility of the value of warrants and listed options. Selection of Investments Unitholders will not have control over the allocations among the Sub-Fund s eligible investments. By LU:

8 investing in the Units, Unitholders are depending substantially on the ability of the Investment Adviser and the Management Company with respect to the selection of investments to which the assets of the Sub- Fund will be allocated. Reliance on the Investment Adviser The Unitholders have no authority to make investment decisions on behalf of the Sub-Fund. The performance of the Sub-Fund will depend in large part on the allocations proposed by the Investment Adviser. The aim of achieving the Investment Objective does not represent an assurance that the Investment Adviser will achieve it (or any particular level of performance) and the Investment Adviser is not obliged to take any steps beyond the exercise of the Investment Adviser s skill and care as an experienced professional adviser in the investments as set out in the Prospectus and the Special Section. No warranty is given by the Investment Adviser as to the performance or profitability of the Sub-Fund. There can be no guarantee that the investments made by the Sub-Fund will be profitable or will effectively insulate against the risk of market or other conditions which may cause the value of the Units to decline. Termination of the agreement with the Investment Adviser The agreement with the Investment Adviser sets out, inter alia, the terms upon which the appointment of the Investment Adviser pursuant to such agreement may be terminated. Upon the termination of the appointment of the Investment Adviser, the Sub-Fund s portfolio will be invested in Cash Management Instruments. This agreement shall become effective upon its execution, and shall remain in effect until the Sub-Fund is terminated unless the agreement is terminated, amongst others, on the following grounds: (i) (ii) the Management Company may terminate the agreement with a three months prior notice to the Investment Adviser; the Investment Adviser may terminate the agreement with a three months prior written notice to the Management Company. Conflict of Interest In addition to the general conflicts of interests disclosed in the Prospectus, the attention of investors is drawn to the fact that the Sub-Fund may, in the context of its Investment Objective, obtain direct or indirect exposure to securities or other assets issued by the Investment Adviser or Affiliates thereof. The Investment Adviser may have a conflict of interest in connection with such investments or transactions. Profile of the typical investor EU Savings Directive Taxation The Sub-Fund is suitable for investors who look for a high level of risk adjusted return but want a decreasing market exposure when the market performs in an unfavourable way. In scope. The Fund is subject to Luxembourg legislation. It is up to the purchasers of Units to seek information on the laws and regulations governing the tax regime of the purchase, possession and sale of Units at their place of residence and for people of their nationality. Consulting a local tax adviser or organisation is therefore recommended if the investor is unclear as to its/his/her fiscal position. However, the Fund's assets are subject to a subscription tax (taxe d'abonnement) in Luxembourg at a rate of 0.05% p.a. on net assets (except for sub-funds or classes which are reserved to Institutional Investors or UCIs which are subject to a tax at a reduced rate of 0.01% p.a. on net assets), payable quarterly. In case LU:

9 some sub-funds are invested in other Luxembourg UCIs, which in turn are subject to the subscription tax provided for by the 2002 Act, no subscription tax is due from the Fund on the portion of assets invested therein. The Fund's income is not taxable in Luxembourg. Income received by the Fund may be subject to withholding taxes in the country of origin of the issuer of the security, in respect of which such income is paid. No duty or tax is payable in Luxembourg in connection with the issue of Units of the Fund. Under current legislation, Unitholders are not subject to any capital gains, income, withholding, estate, inheritance or other taxes in Luxembourg with respect to their investment in the Units, except for (i) those Unitholders domiciled, resident or having a permanent establishment in Luxembourg, or (ii) the withholding tax as laid down below. In accordance with the provisions of the European Union Savings Directive (EUSD) which entered into force on 1 July 2005, withholding tax could apply when a Luxembourg paying agent makes distributions from and redemptions of Units in certain sub-funds and where the beneficiary of these proceeds is an individual residing in another EU Member State. Unless this individual specifically requests to be brought within the EUSD exchange of information regime such distributions and redemptions should be subject to withholding at the rate of 20% from 1 July 2008 until 30 June 2011 and 35% from 1 July 2011 onwards. Investors who are in any doubt as to their tax position should consult their own independent tax advisers. In addition, investors should be aware that tax regulations and their application or interpretation by the relevant taxation authorities change from time to time. Accordingly, it is not possible to predict the precise tax treatment, which will apply at any given time. Price publication Sub-Fund expenses The Net Asset Value per Unit of the Sub-Fund will be made public at the offices of the Management Company and Administrative Agent on each NAV Calculation Day. The Custodian and Paying Agent is entitled to receive, out of the assets of the Sub-Fund, a fee corresponding to a maximum of 0.30% p.a. of the Net Asset Value. The Administrative Agent is entitled to receive, out of the assets of the Sub-Fund, a fee corresponding to a maximum of 0.20% p.a. of the Net Asset Value. Performance of the Sub-Fund Supervisory authority Promoter Custodian and Paying Agent Administrative Agent Principal Distributor The Sub-Fund has no past performance at the date of this simplified prospectus. Past performance is not necessarily a guide to the future performance results of the Sub-Fund. The value of an investment and the income from it can go down as well as up and an investor may not get back at the time of redemption or liquidation the amount invested. Commission de Surveillance du Secteur Financier, 110, route d'arlon, L-2991 Luxembourg. Luxembourg Financial Group A.G., 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg. BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange. BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange. Luxembourg Financial Group Asset Management S.A., 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg LU:

10 Legal adviser Further Information Allen & Overy Luxembourg, 33, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. For further information, please contact Luxembourg Financial Group Asset Management S.A. Tel: LU:

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Utveckling på kort sikt ererfrågan

Utveckling på kort sikt ererfrågan Utveckling på kort sikt ererfrågan BNP- Lllväxt, Sverige SysselsäFningsLllväxt, Sverige 6% 4% 2% 3% 2% 1% - 2% - 4% - 6% Källa: SCB, Konsensusprognos % 1 8 6 4 2-2 - 4-6 22 24 26 28 21 212 214(f) KontorssysselsäFning,

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 Resultat Q4 2016 2016 1/10 31/12 2015 1/10 31/12 Δ % Hyresintäkter 553 551 0,4 % Fastighetskostnader -211-185 14,1 % Driftnetto 342 366-6,5 % Central administration (fastighetsförvaltning)

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Origo Quest 1 UPDATE. Oktober 2014 1. Hedgefond specialiserad på aktiva investeringar nordiska småbolag

Origo Quest 1 UPDATE. Oktober 2014 1. Hedgefond specialiserad på aktiva investeringar nordiska småbolag Origo Quest 1 Hedgefond specialiserad på aktiva investeringar nordiska småbolag UPDATE Oktober 2014 1 Disclaimer This document produced by Origo Capital contains general marketing information about its

Läs mer

Varför bostäder för Atrium Ljungberg?

Varför bostäder för Atrium Ljungberg? BO I VÅR STAD Varför bostäder för Atrium Ljungberg? Befolkningstillväxt/bostadsproduktion i Stockholm Antal 90-taliserna mot familjebildande ålder Befolkning efter ålder i Sverige 180 000 160 000 140

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 30 October 2014 SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE USA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG,

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

- 1 - IMPORTANT NOTICE

- 1 - IMPORTANT NOTICE IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

SUMMARY SAMMANFATTNING

SUMMARY SAMMANFATTNING This is a translation of the Summary of the Prospectus. In case of non-correspondence between the Swedish and the English text, the English text will prevail. Detta utgör en översättning av Prospektets

Läs mer

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 N.B. English translation is for convenience purposes only Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 The Board of Directors report referred to in Chapter 13, Section 7 of the

Läs mer

Bärkraftig tillväxt, trots allt

Bärkraftig tillväxt, trots allt Bärkraftig tillväxt, trots allt Economic Research Annika Winsth September 2010 Svag makrodata i höst 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 Kvot Globalt inköpschefsindex, tillverkningsindustrin (höger)

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman.

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman. LEGAL#13432449v3 Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 18 mars 2016 i Lund. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt

Läs mer

Andreas Wallström Economic Research 11 oktober 2016

Andreas Wallström Economic Research 11 oktober 2016 1 Andreas Wallström Economic Research 11 oktober 2016 Vad händer om han vinner? Republikanerna eniga om skatter, Obama care. Djupt oeniga om handelsavtal, men presidenten har makt. 45% högre importtariffer

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C Bilaga 3/Exhibit 3 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C Styrelsen föreslår att årsstämman

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer

Issue of Series Class D up to SEK 200,000,000 Secured Repackaged Equity-Linked Notes due 2022 (the Class D Notes )

Issue of Series Class D up to SEK 200,000,000 Secured Repackaged Equity-Linked Notes due 2022 (the Class D Notes ) SERIES PROSPECTUS dated 31 March 2016 ARGENTUM CAPITAL S.A. (a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 51 Avenue J.-F.

Läs mer

En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari)

En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari) En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari) Januari 2014 Andreas Wallström Torbjörn Isaksson Nordea Research 1 Bakhal global återhämtning Den amerikanska ekonomin

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella 2015-04-15 BESLUT Franklin Templeton Investments Corp. FI Dnr 15-1668 5000 Yonge Street Suite 900 Toronto, Ontario M2N 0A7 Kanada Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Cliens Mixfond Presentation, April 2015

Cliens Mixfond Presentation, April 2015 Cliens Mixfond Presentation, April 2015 Cliens Kapitalförvaltning Verksamheten startades Januari 2011 Fondverksamhet startades 2004 Partnerägt och fristående 11 st. anställda. Samtliga med lång, relevant

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 9 March 2014 FINAL TERMS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR [ ] Index Linked Notes under the Structured Note Programme Note and Certificate Programme The Base Prospectus referred to below

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 26/09/2013 SG Issuer Issue of SEK 200 000 000 Notes due 05/11/2018 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme PART

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Verksamhetens art, omfattning och risker / The nature, scope and risks associated with the business

Verksamhetens art, omfattning och risker / The nature, scope and risks associated with the business Styrelsens för motiverade yttrande enligt 20 kap. 8 aktiebolagslagen Report by the board of directors of in accordance with Chapter 20 Section 8 of the Companies Act Såsom motiverat yttrande enligt 20

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp This is a translation of the Base Prospectus from Swedish into English. In the case of any discrepancy between the two versions, the Swedish version shall prevail. This Base Prospectus is dated and published

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Final Terms dated October 14, 2016 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL. Series M Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates

Final Terms dated October 14, 2016 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL. Series M Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates Execution Version ISIN: SE0009164312 Common Code: 046809076 Valoren: 33784771 PIPG Tranche Number: 71303 Final Terms dated October 14, 2016 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Series M Programme for the issuance

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Såsom motiverat yttrande enligt 20 kap 8 aktiebolagslagen får styrelsen för EnergyO Solutions Russia AB (publ) ( Bolaget ) anföra följande.

Såsom motiverat yttrande enligt 20 kap 8 aktiebolagslagen får styrelsen för EnergyO Solutions Russia AB (publ) ( Bolaget ) anföra följande. Styrelsens för EnergyO Solutions Russia AB (publ) motiverade yttrande enligt 20 kap 8 aktiebolagslagen Reasoned statement by the Board of Directors of EnergyO Solutions Russia AB (publ) in accordance with

Läs mer

Chalmers Innovation Seed Fund

Chalmers Innovation Seed Fund Olle Stenberg Chalmers Innovation Seed Fund SiSP seminarium 110901 Livet före fonden Utveckling av offentliga finansieringssystemet NUTEK VGR Innovationsbron Privat Chalmersinvest Affärsänglar VCs M.fl

Läs mer

FINAL TERMS. dated 17 February in connection with the Base Prospectus dated 8 January 2016 (as supplemented from time to time)

FINAL TERMS. dated 17 February in connection with the Base Prospectus dated 8 January 2016 (as supplemented from time to time) FINAL TERMS dated 17 February 2016 in connection with the Base Prospectus dated 8 January 2016 (as supplemented from time to time) of UBS AG (a corporation limited by shares established under the laws

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea; SFS 2015:225 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Innebörden av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017

Innebörden av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 Innebörden av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 Agenda - Syftet med förslaget. - Vem berörs? - Vad gäller idag? - Förslaget i korthet. - Vad händer härnäst?

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning Ändringar från den 1 maj 2011: Socialtjänstlagen (2001:453), SOL Lagen (1993:387) om stöd och service till

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 27/08/2015 SG Issuer Issue of up to SEK 250 000 000 Notes due 12/11/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Final Terms may be addressed to

Läs mer

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 2 December 2014 FINAL TERMS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR [xx],000,000 Index Linked Notes under the Structured Note Programme Note and Certificate Programme Any person making or

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 26/09/2013 SG Issuer Issue of SEK 200 000 000 due 05/11/2018 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

1. Issuer: Argentum Capital S.A. (the Company ), acting in respect of its Compartment GAP & 2890 November 2016.

1. Issuer: Argentum Capital S.A. (the Company ), acting in respect of its Compartment GAP & 2890 November 2016. SERIES DETAILS 1. Issuer: Argentum Capital S.A. (the Company ), acting in respect of its Compartment GAP 2886-2888 & 2890 November 2016. 2. (i) Series Number: 2016-62 (ii) Classes: Applicable. This Series

Läs mer

SUPPLEMENT DATED 23 JUNE 2015 TO THE PROSPECTUS DATED 20 MAY 2015

SUPPLEMENT DATED 23 JUNE 2015 TO THE PROSPECTUS DATED 20 MAY 2015 SUPPLEMENT DATED 23 JUNE 2015 TO THE PROSPECTUS DATED 20 MAY 2015 ARGENTUM CAPITAL S.A. (a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 16/04/2015 SG Issuer Issue of up to 25 000 Notes in an aggregate principal amount of up to SEK 250 000 000 due 25/06/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 18/05/2015 SG Issuer Issue of Up to SEK 250 000 000 Notes due 15/07/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport 2016 1 januari till 31 mars 2016 Official report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience purposes only. Exchange rate used as

Läs mer

Hur ser finansmarknaden på den ekonomiska utvecklingen framöver? Prins Bertil Seminariet Handelshögskolan i Göteborg. Andreas Wallström oktober 2016

Hur ser finansmarknaden på den ekonomiska utvecklingen framöver? Prins Bertil Seminariet Handelshögskolan i Göteborg. Andreas Wallström oktober 2016 Hur ser finansmarknaden på den ekonomiska utvecklingen framöver? Prins Bertil Seminariet Handelshögskolan i Göteborg Andreas Wallström oktober 2016 Centralbankerna trycker även ned långa räntor Bank of

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

Final Terms dated 16 May 2017 ARGENTUM CAPITAL S.A.

Final Terms dated 16 May 2017 ARGENTUM CAPITAL S.A. Final Terms dated 16 May 2017 ARGENTUM CAPITAL S.A. (incorporated as a public limited liability company (société anonyme) under the laws of Luxembourg with its registered office at 51, Avenue J.-F. Kennedy,

Läs mer

SUPPLEMENT DATED 23 JULY 2015 TO THE PROSPECTUS DATED 19 JUNE 2015

SUPPLEMENT DATED 23 JULY 2015 TO THE PROSPECTUS DATED 19 JUNE 2015 SUPPLEMENT DATED 23 JULY 2015 TO THE PROSPECTUS DATED 19 JUNE 2015 ARGENTUM CAPITAL S.A. (a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered

Läs mer

FINAL TERMS. 28 November 2016

FINAL TERMS. 28 November 2016 28 November 2016 FINAL TERMS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR [ ] Autocallable Index Linked under the Structured Note and Certificate Programme Any person making or intending to make

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

1.1 Invoicing Requirements

1.1 Invoicing Requirements 1.1 Invoicing Requirements Document name The document should clearly state INVOICE, DOWNPAYMENT REQUEST or CREDIT NOTE. Invoice lines and credit lines cannot be sent in the same document. Invoicing currency.

Läs mer

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Jerry Köhlström Sektionen för underhållsorganisationer 1 Resultat av EASA-audit 2013 EASA Audit AIR.SE.09.2013 16 20 september 2013 Luftvärdighet (AIR)

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 30/03/2015 SG Issuer Issue of up to SEK 250 000 000 Notes due 09/06/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

SÖ 2000: (SÖ

SÖ 2000: (SÖ Nr 58 Överenskommelse med Sri Lanka om ändring av bilaga till luftfartsöverenskommelse den 29 maj 1959 (SÖ 1965: 52) Colombo och Stockholm den 3 september 1998 och den 22 mars 1999 Regeringen beslutade

Läs mer

Final Terms dated 22 March 2017 ARGENTUM CAPITAL S.A.

Final Terms dated 22 March 2017 ARGENTUM CAPITAL S.A. Final Terms dated 22 March 2017 ARGENTUM CAPITAL S.A. (incorporated as a public limited liability company (société anonyme) under the laws of Luxembourg with its registered office at 51, Avenue J.-F. Kennedy,

Läs mer

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN Delårsrapport Delårsrapport januari januari-juni september 2013 2012 VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN NETTOOMSÄTTNING 278,9 Mkr (278,8) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 28,9 Mkr (34,6) RÖRELSEMARGINAL

Läs mer

Credit Suisse AG, London Branch. Up to 10,000 Certificates linked to the ordinary shares of NCC AB, Skanska AB, JM AB and Peab AB, due September 2021

Credit Suisse AG, London Branch. Up to 10,000 Certificates linked to the ordinary shares of NCC AB, Skanska AB, JM AB and Peab AB, due September 2021 Execution Version Credit Suisse AG, London Branch Up to 10,000 Certificates linked to the ordinary shares of NCC AB, Skanska AB, JM AB and Peab AB, due September 2021 Summary and Securities Note This document

Läs mer

Privattandläkarna. Erbjudande till medlemmar Redovisningstjänster. För mer information kontakta

Privattandläkarna. Erbjudande till medlemmar Redovisningstjänster. För mer information kontakta Privattandläkarna Erbjudande till medlemmar Redovisningstjänster För mer information kontakta 2016 Magnus Jansson Privattandläkarna magnus.jansson@ptl.se 08-555 44 625 Birgitta Daniels KPMG birgitta.daniels@kpmg.se

Läs mer

Swedish Kroner ( SEK ) Upto SEK 200,000,000 SEK 10,000. Not Applicable

Swedish Kroner ( SEK ) Upto SEK 200,000,000 SEK 10,000. Not Applicable Final Terms dated 22 June 2015 MORGAN STANLEY B.V. Issue of upto SEK 200,000,000 Equity Linked Notes due 2020 Guaranteed by Morgan Stanley under the Regulation S Program for the Issuance of Notes, Series

Läs mer

Final Terms dated November 7, 2016 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL. Series M Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates

Final Terms dated November 7, 2016 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL. Series M Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates Execution Version ISIN: SE0009242043 Common Code: 046809238 Valoren: 33982201 PIPG Tranche Number: 71891 Final Terms dated November 7, 2016 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Series M Programme for the issuance

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

Certifikat Kina Autocall 3

Certifikat Kina Autocall 3 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Kina Autocall 3 Avseende: Kina Med likviddag: 22 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

1. Issuer: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

1. Issuer: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) FINAL TERMS 2 December 2015 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR [XX] Autocallable Index Linked under the Structured Note and Certificate Programme Any person making or intending to make

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (Incorporated with unlimited liability in England) Series M Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (Incorporated with unlimited liability in England) Series M Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (Incorporated with unlimited liability in England) Series M Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates Issue of up to EUR 20,000,000 Six-Year Autocallable

Läs mer