den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande:"

Transkript

1 Sammanfattning - Cross Markets Fund Fondföretag: LFG Asset Management S.A. Registrerad i Luxemburg Augusti 2009 Cross Markets Målsättning & Placeringsinriktning Cross Markets målsättning är att uppnå en hög nivå av riskjusterad avkastning och kapitaltillväxt. Under normala marknadsförhållanden kommer Cross Markets huvudsakligen att investera i svenska skuldebrev utfärdade av emittenter med god kreditvärdighet. En mindre del av fonden investeras i mer riskfyllda instrument i form av börsnoterade warranter, för att skapa kapitaltillväxt på de globala aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknaderna. Vid exceptionella marknadsförutsättningar och då de finansiella marknaderna så kräver, kan Cross Markets placera samtliga tillgångar i penningmarknadsinstrument. Cross Markets tillgångar kommer således att allokeras som en portfölj av överlåtbara tillgångar bestående av värdepapper som ger kapitalskydd och en portfölj bestående av listade warranter som skapar kapitaltillväxt. Allokeringen av Cross Markets tillgångar kommer att göras av Luxembourg Financial Group Asset Management S.A., LFG, och baseras på de råd som Swedbank i sin roll som investeringsrådgivare ger. Allokeringsmetoden som används av LFG och Swedbank för Cross Markets presenteras närmare i Prospectus för fonden med Special Section för Cross Markets Fund. Placeringar i skuldebrev: Cross Markets kommer huvudsakligen investera i följande tillgångar: obligationer, certifikat och andra skuldförbindelser utfärdade av svenska och utländska banker med hög rating (ej under Investment grade ); värdepapper utfärdade eller garanterade av Svenska Staten (exempelvis statsskuldsväxlar och svenska statsobligationer); och företagsobligationer, certifikat och andra skuldförbindelser utfärdade av svenska och utländska företag med hög rating (ej under Investment grade ). Placeringar i warranter: Cross Markets kommer att investera i warranter med följande egenskaper: köpwarranter, listade eller avsedda att bli listade; köp- och säljkurser måste alltid finnas tillgängliga i realtid och en andrahandsmarknad måste tillhandahållas av en market maker; utfärdade av ett finansiellt institut vars rating för långfristig utlåning uppgår till lägst investment grade; den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande: i. överlåtbara värdepapper; ii. valutor; iii. finansiella index (t.ex aktieindex, index på råvaruderivat, ränteindex, och valutaindex); och iv. andelar i börshandlade fonder (ETF:er) Placering i penningmarknadsinstrument mm: Cross Markets kan placera sin likvididet i följande: penningmarknadsinstrument vilka handlas regelbundet och vars återstående löptid inte är längre än 12 månader och; kortfristig inlåning (deposits) hos finansiellt institut. Intressekonflikt Det kan förekomma att Cross Markets placerar i instrument emitterade av Swedbank, som är investeringsrådgivare. Det åligger fondföretaget och Swedbank att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att Cross Markets intressen påverkas negativt av en sådan intressekonflikt. Risk Cross Markets tillhör riskklass 3 på en skala där 1 står för liten risk och 6 betyder hög risk. Låg 3 Hög En investering i Cross Markets kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det satsade kapitalet. För mer information om risk se Prospectus. Historisk avkastning Cross Markets har ingen historisk avkastning vid tiden då detta faktablad upprättas. Historisk avkastning är dock inte nödvändigtvis någon prognos för framtida avkastning. En fondandel i Cross Markets kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det satsade kapitalet. Vem passar fonden för? Denna fond är lämplig för de investerare som söker en hög nivå av riskeffektiv avkastning men vill ha minskande marknadsexponering vid en ogynnsam marknadsutveckling. Regler för utdelning Fonden lämnar inte någon utdelning, då fonden följer skatteregler i Luxemburg. Avgifter (class A units) Avgifter som betalas direkt av investeraren Inköpsavgift: 0% Inlösenavgift: 0% Avgifter som tas ur fonden (i procent av andelsvärdet): Årlig förvaltningsavgift: 2,0 % Årlig kostnad för förvaring och administration: högst 0,5% Årlig kostnad för revision tillkommer. TER (totalt erlagda avgifter) 2009: - Kostnader för 2009 utöver TER: - (dvs kostnader som varierar mellan åren, exempelvis courtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden). Omsättningshastighet 2009, ggr/år: - Skatteregler (class A units) Fondens beskattning: Fondföretaget erlägger en skatt kvartalsvis. Denna uppgår till 0,05 procent per år och beräknas på fondförmögenheten. Fondandelsägarens beskattning (fysisk person): Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men skatteavdrag görs ej. Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Publicering av andelsvärde Andelsvärdet beräknas normalt varje dag som är bankdag i Luxemburg och publiceras på Swedbanks Fondtorg, och i vissa dagstidningar. Att köpa/sälja andelar Försäljning och inlösen av andelar sker genom Swedbank och samverkande sparbanker (på bankkontor eller via Telefonbanken och Internetbanken). Vid försäljning och inlösen, som görs före kl (bryttidpunkt) viss bankdag, fastställs handelskursen normalt per samma bankdag. Vid försäljning och inlösen, som görs efter nämnda tidpunkt, fastställs handelskursen normalt per påföljande bankdag. Ytterligare information Fondföretag: Luxembourg Financial Group Asset Management S.A., med huvudkontor i Luxemburg Legal struktur: Cross Markets är en s.k. subfond till paraplyfonden. För Cross Markets gäller General Section i Prospectus samt Special Section för Cross Markets Investeringsrådgivare: Swedbank AB, Swedbank Markets

2 Förvaringsinstitut: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch Klagomålsansvarig: LFG Asset Management S.A., Luxemburg Revisor: Ernst & Young, Luxemburg Tillsynsmyndighet: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Fondens startdatum: Fondföretagets grundande: Den här sammanfattningen innehåller övergripande information om fonden. Om du, innan du köper andelar i fonden eller därefter, vill ta del av Prospectus, Simplified prospectus, hel- eller halvårsrapporter för fonden eller vill du ha mer information om fonden kontaktar du Swedbank eller samverkande sparbanker. Du kan också gå in på

3 Cross Markets Fund A sub-fund of an umbrella fonds commun de placement (an unincorporated joint ownership of assets) authorised under part I of the Luxembourg act dated 20 December 2002 This simplified prospectus contains key information about the Cross Markets Fund (the Sub-Fund). For more information before investing, please consult the full prospectus of (the Fund) dated (the Prospectus). For details about the Fund's investments please see the Fund's most recent annual or semi-annual report (if any). The Prospectus and the financial reports are available free of charge at the registered office of the Management Company and from the Distributor(s). The rights and duties of the investor as well as the legal relationship with the Fund are laid down in the Prospectus. Further, investors are recommended to consult their own professional advisers before acquiring, holding or disposing of any Unit in the Sub-Fund. Unless otherwise provided herein, all capitalised terms bear their respective meaning as ascribed to them in the Prospectus. Legal structure of the Fund Cross Markets Fund is a sub-fund of, an umbrella fonds commun de placement (an unincorporated joint ownership of assets) and authorised under Part I of the act dated 20 December 2002 on undertakings for collective investment, as amended (the 2002 Act). Management Company Registered Office of the Management Company R.C.S. of the Management Company Establishment date of the Fund Duration of the Fund and the Subfund Reference currency of the Sub-Fund Luxembourg Financial Group Asset Management S.A. will be responsible for, among other matters, identifying and acquiring the investments of the Sub-Fund within the Investment Objective, Policy and Restrictions set out in the Prospectus and this simplified prospectus. 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg. B The Fund was established on 13 March 2009 as a fonds commun de placement (an unincorporated joint ownership of assets). Infinite. The reference currency of the Sub-Fund is Swedish Krona (SEK). Definitions Administrative Agent Initial Offering Period Investment Adviser LU: Means BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, in its capacity as central administration and registrar and transfer agent of the Fund. Is set from 24 August 2009 until 30 September Subscription requests during the Initial Offering Period must be sent in writing to the Administrative Agent and be received by the Administrative Agent by 12:00 p.m. (Luxembourg time) on the last day of the Initial Offering Period. The Initial Subscription Price per Unit will be SEK 100. The Initial Subscription Price must be paid on the Launch Date. Means Swedbank AB, a Swedish public limited liability banking company with registered office at SE , Stockholm, in its capacity as investment adviser of the Sub-Fund

4 Launch Date Means the date on which the Fund issues Units relating to the Sub-Fund in respect of subscriptions received during the Initial Offering Period. The Launch Date for the Sub-Fund is set on 5 October Luxembourg Day Business Day Banking Means a day on which banks are generally open for business in Luxembourg (excluding Saturdays and Sundays and public holidays). Means each Luxembourg Banking Day and a day on which banks are generally open for business in Stockholm (excluding Saturdays and Sundays and public holidays). NAV Calculation Day Transaction Day Investment Objective and Policy Means the Luxembourg Banking Day on which the Net Asset Value is calculated in respect of a specific Transaction Day. The NAV Calculation Day will be the first Luxembourg Banking Day following the relevant Transaction Day. Every Business Day. Investment objective The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of risk adjusted performance and growth of capital. In normal market circumstances, the Sub-Fund will mainly invest in debt securities issued by high credit quality issuers, the remaining part of the Sub-Fund s portfolio being invested in more risky assets, i.e. exchange listed warrants and listed options, to create capital growth on the global stock-, interest rate-, foreign exchange-, and commodity markets. Under exceptional circumstances and where financial market conditions so require, the Sub-Fund s portfolio may be fully invested in Cash Management Instruments (as such term is defined below). Allocation methodology and process The Sub-Fund s assets will be allocated to a portfolio of Transferable Securities consisting of debt securities to provide capital preservation and a portfolio of listed derivatives consisting of warrants and listed options that provide capital growth to the major asset classes as described below. Such allocation of the Sub-Fund's assets will be made by the Management Company upon advice from the Investment Adviser. The allocation methodology used by the Management Company and the Investment Adviser in relation to the assets of the Sub-Fund is more fully described in the Prospectus. Investment policy Debt instruments To achieve the above investment objective, the Sub-Fund will mainly invest in the following assets: debt securities issued by qualified and highly rated Swedish and foreign banks, including certificates of deposits and other debt securities; debt securities issued or guaranteed by Sweden and other highly rated governments, their agencies or instrumentalities (e.g. Swedish treasury bills, and government notes and bonds); and highly rated quality commercial paper and other transferable debt securities, including floating and variable rate demand notes of Swedish and foreign corporations LU:

5 Warrants and listed options The Sub-Fund will invest the remaining part of its portfolio in warrants and listed options having the following characteristics: the warrants must be listed derivatives representing securitised options and constitute unsecured and unsubordinated contractual obligations of an issuer and rank pari passu in all respect with each other. For the purpose of the Sub-Fund, eligible warrants are call warrants; the warrants and listed options must be listed or intended to be listed on a stock exchange or a Regulated Market in accordance with Sections 3.4(a) to (d) of the General Section; bid-offer spreads must be available on a real-time basis and there must be a secondary market provided for by a market maker; the warrants must be issued by financial institutions whose long-term unsubordinated debt obligations are rated at least investment grade by a rating agency of international repute; the underlying assets of the warrants and listed options must either be: (i) (ii) (iii) (iv) Transferable Securities; exchange rates; financial indices (including but not limited to equity indices, indices on commodity derivatives, fixed income indices and foreign exchange indices); and exchange traded funds (ETFs). Cash Management Instruments The Sub-Fund may hold cash management instruments up to 100% of its net assets, which include: money market instruments which are regularly traded and whose remaining tenure does not exceed 12 months; short-term deposits with highly rated credit institutions provided that the credit institution has its registered office in a country which is an OECD Member State. Additional Investment Restrictions Investment Guidelines The Sub-Fund is subject to the restrictions and limits set forth in the section headed "Investment Objective, Policy and Restrictions" of the Prospectus. In addition the Sub-Fund will not invest more than 10% of its assets in UCIs or UCITS. In managing the assets of the Sub-Fund, the Management Company will seek to adhere to the following Investment Guidelines: it is intended to invest in debt securities with a maximum residual maturity of 10 years; it is expected that the total value allocated to warrants and listed options should on average be 25% of the NAV of the Sub-Fund; it is intended to always hedge all currency exposures, except in those cases where the Management Company actively seeks return in other currency pairs in relation to the Reference Currency; LU:

6 it is intended to invest mainly in Transferable Securities which are rated no lower than investment grade for long-term securities. The established rating organisations currently rating securities which may be purchased by the Sub-Fund are Moody s Investor Service, Standard & Poor s Group and Fitch Investor Service. For short-term securities, the rating will be at least Prime-1 as rated by Moody s or A1 by S&P. Description of Units Class "A" "B" Eligible investors Retail and Institutional Investors Institutional Investors ISIN code LU LU Reference Currency SEK SEK Initial Subscription Price Minimum Subscription Amount Management Company Fee SEK 100 SEK 100 SEK 100 SEK 1,000, % p.a. of the average NAV 1.0% p.a. of the average NAV Subscription Fee Nil Nil Redemption Fee Nil Nil Distribution policy Accumulating Accumulating Annual subscription tax (taxe d'abonnement) Subscription Process 0.05% p.a. of the NAV 0.01% p.a. of the NAV Subscription requests for Units of the Sub-Fund can be made to the Administrative Agent on any day that is a Transaction Day starting as of the Launch Date. Subscription requests must be received by the Administrative Agent by 2:00 p.m. (Luxembourg time) (the Subscription Cut-Off Time) on the relevant Transaction Day at the latest. Any applications for subscriptions received after the Subscription Cut-Off Time will be valid for the following Transaction Day. Subscriptions may be made only by investors who are not Restricted Persons by delivering to the account of the Custodian and Paying Agent cleared funds for the full amount of the subscription price of the Units being subscribed for pursuant to the subscription request, within 3 Business Days following the relevant Transaction Day. Redemption Process Redemption requests for Units in part or in whole can be made to the Administrative Agent on any day that is a Transaction Day. Redemption requests must be received by the Administrative Agent by 2:00 p.m. (Luxembourg time) (the Redemption Cut-Off Time) on the relevant Transaction Day at the latest. Any applications for redemptions received after the Redemption Cut-Off Time will be valid for the following Transaction Day LU:

7 Payment of the redemption proceeds shall be made generally 3 Business Days following the relevant Transaction Day. Conversion Sub-Fund's risk profile Units of the Sub-Fund cannot be converted in Units of any other sub-fund of the Fund nor can any Units of any sub-fund be converted in the Sub-Fund. The Prospectus constitutes the terms and conditions of the Sub-Fund. In particular, investors should refer to the extensive summary of the applicable risk factors linked to an investment in the Sub-Fund which can be found in the section "Risks Factors" of the Prospectus. Before making an investment decision with respect to Units in the Sub-Fund, prospective investors should carefully consider all of the information set out in the Prospectus, the relevant Special Section of the Sub- Fund, this simplified prospectus as well as their own personal circumstances. Prospective investors should have particular regard to, among other matters, the considerations set out in the Section "Risk Factors" and "Profile of Typical Investor" in the relevant Special Section of the Sub- Fund. The risk factors referred to therein, and in this document, alone or collectively, may reduce the return on the Units of the Sub-Fund and could result in the loss of all or a proportion of a Unitholder's investment in the Units of the Sub-Fund. The price of the Units of the Sub-Fund can go down as well as up and their value is not guaranteed. Unitholders may not receive, at redemption or liquidation, the amount that they originally invested in any Class or any amount at all. The risks may include or relate to equity markets, bond markets, foreign exchange rates, interest rates, credit risk, the use of derivatives, counterparty risk, market volatility and political risks. The risk factors set out in the Prospectus are not exhaustive. There may be other risks that a prospective investor should consider that are relevant to its own particular circumstances or generally. An investment in the Units of the Sub-Fund is only suitable for investors who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. Before making any investment decision with respect to the Sub-Fund's Units, prospective investors should consult their own stockbroker, bank manager, lawyer, solicitor, accountant and/or financial adviser and carefully review and consider such an investment decision in the light of the foregoing and the prospective investor's personal circumstances. Additional Risk Factors The Sub-Fund is subject to the risks described in the Prospectus and the relevant Special Section. In addition, prospective investors should note that the following risks apply to an investment in the Sub- Fund. Investments in warrants and listed options When investing in warrants and listed options, the price of the Units of the Sub-Fund may fluctuate more than if the Sub-Fund was to be invested in the underlying security(ies) directly because of the greater volatility of the value of warrants and listed options. Selection of Investments Unitholders will not have control over the allocations among the Sub-Fund s eligible investments. By LU:

8 investing in the Units, Unitholders are depending substantially on the ability of the Investment Adviser and the Management Company with respect to the selection of investments to which the assets of the Sub- Fund will be allocated. Reliance on the Investment Adviser The Unitholders have no authority to make investment decisions on behalf of the Sub-Fund. The performance of the Sub-Fund will depend in large part on the allocations proposed by the Investment Adviser. The aim of achieving the Investment Objective does not represent an assurance that the Investment Adviser will achieve it (or any particular level of performance) and the Investment Adviser is not obliged to take any steps beyond the exercise of the Investment Adviser s skill and care as an experienced professional adviser in the investments as set out in the Prospectus and the Special Section. No warranty is given by the Investment Adviser as to the performance or profitability of the Sub-Fund. There can be no guarantee that the investments made by the Sub-Fund will be profitable or will effectively insulate against the risk of market or other conditions which may cause the value of the Units to decline. Termination of the agreement with the Investment Adviser The agreement with the Investment Adviser sets out, inter alia, the terms upon which the appointment of the Investment Adviser pursuant to such agreement may be terminated. Upon the termination of the appointment of the Investment Adviser, the Sub-Fund s portfolio will be invested in Cash Management Instruments. This agreement shall become effective upon its execution, and shall remain in effect until the Sub-Fund is terminated unless the agreement is terminated, amongst others, on the following grounds: (i) (ii) the Management Company may terminate the agreement with a three months prior notice to the Investment Adviser; the Investment Adviser may terminate the agreement with a three months prior written notice to the Management Company. Conflict of Interest In addition to the general conflicts of interests disclosed in the Prospectus, the attention of investors is drawn to the fact that the Sub-Fund may, in the context of its Investment Objective, obtain direct or indirect exposure to securities or other assets issued by the Investment Adviser or Affiliates thereof. The Investment Adviser may have a conflict of interest in connection with such investments or transactions. Profile of the typical investor EU Savings Directive Taxation The Sub-Fund is suitable for investors who look for a high level of risk adjusted return but want a decreasing market exposure when the market performs in an unfavourable way. In scope. The Fund is subject to Luxembourg legislation. It is up to the purchasers of Units to seek information on the laws and regulations governing the tax regime of the purchase, possession and sale of Units at their place of residence and for people of their nationality. Consulting a local tax adviser or organisation is therefore recommended if the investor is unclear as to its/his/her fiscal position. However, the Fund's assets are subject to a subscription tax (taxe d'abonnement) in Luxembourg at a rate of 0.05% p.a. on net assets (except for sub-funds or classes which are reserved to Institutional Investors or UCIs which are subject to a tax at a reduced rate of 0.01% p.a. on net assets), payable quarterly. In case LU:

9 some sub-funds are invested in other Luxembourg UCIs, which in turn are subject to the subscription tax provided for by the 2002 Act, no subscription tax is due from the Fund on the portion of assets invested therein. The Fund's income is not taxable in Luxembourg. Income received by the Fund may be subject to withholding taxes in the country of origin of the issuer of the security, in respect of which such income is paid. No duty or tax is payable in Luxembourg in connection with the issue of Units of the Fund. Under current legislation, Unitholders are not subject to any capital gains, income, withholding, estate, inheritance or other taxes in Luxembourg with respect to their investment in the Units, except for (i) those Unitholders domiciled, resident or having a permanent establishment in Luxembourg, or (ii) the withholding tax as laid down below. In accordance with the provisions of the European Union Savings Directive (EUSD) which entered into force on 1 July 2005, withholding tax could apply when a Luxembourg paying agent makes distributions from and redemptions of Units in certain sub-funds and where the beneficiary of these proceeds is an individual residing in another EU Member State. Unless this individual specifically requests to be brought within the EUSD exchange of information regime such distributions and redemptions should be subject to withholding at the rate of 20% from 1 July 2008 until 30 June 2011 and 35% from 1 July 2011 onwards. Investors who are in any doubt as to their tax position should consult their own independent tax advisers. In addition, investors should be aware that tax regulations and their application or interpretation by the relevant taxation authorities change from time to time. Accordingly, it is not possible to predict the precise tax treatment, which will apply at any given time. Price publication Sub-Fund expenses The Net Asset Value per Unit of the Sub-Fund will be made public at the offices of the Management Company and Administrative Agent on each NAV Calculation Day. The Custodian and Paying Agent is entitled to receive, out of the assets of the Sub-Fund, a fee corresponding to a maximum of 0.30% p.a. of the Net Asset Value. The Administrative Agent is entitled to receive, out of the assets of the Sub-Fund, a fee corresponding to a maximum of 0.20% p.a. of the Net Asset Value. Performance of the Sub-Fund Supervisory authority Promoter Custodian and Paying Agent Administrative Agent Principal Distributor The Sub-Fund has no past performance at the date of this simplified prospectus. Past performance is not necessarily a guide to the future performance results of the Sub-Fund. The value of an investment and the income from it can go down as well as up and an investor may not get back at the time of redemption or liquidation the amount invested. Commission de Surveillance du Secteur Financier, 110, route d'arlon, L-2991 Luxembourg. Luxembourg Financial Group A.G., 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg. BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange. BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange. Luxembourg Financial Group Asset Management S.A., 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg LU:

10 Legal adviser Further Information Allen & Overy Luxembourg, 33, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. For further information, please contact Luxembourg Financial Group Asset Management S.A. Tel: LU:

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 30 October 2014 SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE USA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG,

Läs mer

SUMMARY SAMMANFATTNING

SUMMARY SAMMANFATTNING This is a translation of the Summary of the Prospectus. In case of non-correspondence between the Swedish and the English text, the English text will prevail. Detta utgör en översättning av Prospektets

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 26/09/2013 SG Issuer Issue of SEK 200 000 000 Notes due 05/11/2018 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme PART

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 26/09/2013 SG Issuer Issue of SEK 200 000 000 due 05/11/2018 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana; SFS 2013:1017 Utkom från trycket den 13 december 2013 utfärdad den 5 december 2013.

Läs mer

SUPPLEMENT DATED 23 JUNE 2015 TO THE PROSPECTUS DATED 20 MAY 2015

SUPPLEMENT DATED 23 JUNE 2015 TO THE PROSPECTUS DATED 20 MAY 2015 SUPPLEMENT DATED 23 JUNE 2015 TO THE PROSPECTUS DATED 20 MAY 2015 ARGENTUM CAPITAL S.A. (a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered

Läs mer

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 2 December 2014 FINAL TERMS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR [xx],000,000 Index Linked Notes under the Structured Note Programme Note and Certificate Programme Any person making or

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica; SFS 2013:374 Utkom från trycket den 10 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 18/05/2015 SG Issuer Issue of Up to SEK 250 000 000 Notes due 15/07/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner Aktieägares, för Auriant Mining AB, org. nr. 556659-4833, ( Bolaget ) förslag till beslut om incitamentsprogram till verkställande direktören genom emission av personaloptioner och teckningsoptioner 2012/2017

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 27/08/2015 SG Issuer Issue of up to SEK 250 000 000 Notes due 12/11/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

Swedish Kroner ( SEK ) Upto SEK 200,000,000 SEK 10,000. Not Applicable

Swedish Kroner ( SEK ) Upto SEK 200,000,000 SEK 10,000. Not Applicable Final Terms dated 22 June 2015 MORGAN STANLEY B.V. Issue of upto SEK 200,000,000 Equity Linked Notes due 2020 Guaranteed by Morgan Stanley under the Regulation S Program for the Issuance of Notes, Series

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021 i Aerocrine AB Terms and conditions for warrants of series 2011/2021 in Aerocrine AB

Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021 i Aerocrine AB Terms and conditions for warrants of series 2011/2021 in Aerocrine AB The English text is an in-house translation. In the event of any discrepancy between the translation and the Swedish text, the Swedish text shall prevail. Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 23/01/2014 SG Issuer Issue of up to SEK 250 000 000 Notes due 03/04/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 16/04/2015 SG Issuer Issue of up to 25 000 Notes in an aggregate principal amount of up to SEK 250 000 000 due 25/06/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the

Läs mer

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 10 March 2015 FINAL TERMS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR [xx] Index Linked Notes under the Structured Note Programme Note and Certificate Programme Any person making or intending

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION Translation the English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall prevail. BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION För/for REINHOLD POLSKA AB (org nr / Reg.

Läs mer

ANNEX SUMMARY OF THE W&C SECURITIES

ANNEX SUMMARY OF THE W&C SECURITIES ANNEX SUMMARY OF THE W&C SECURITIES Summaries are made up of disclosure requirements known as "Elements". These elements are numbered in Sections A E (A.1 E.7). This Summary contains all the Elements required

Läs mer

Final Terms dated 24 July, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Final Terms dated 24 July, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Final Terms dated 24 July, 2015 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of SEK TBC Booster Notes Linked to OMXS30 Index due July 2020 under the Programme for the Issuance of Securities Any

Läs mer

Verksamhetens art, omfattning och risker / The nature, scope and risks associated with the business

Verksamhetens art, omfattning och risker / The nature, scope and risks associated with the business N.B. The English text is an in-house translation. Styrelsens för Medivir AB (publ) motiverade yttrande enligt 20 kap. 8 aktiebolagslagen Report by the board of directors of Medivir AB (publ) in accordance

Läs mer

FINAL TERMS. dated 26 May 2014. in connection with the Base Prospectus dated 16 August 2013 (as supplemented from time to time)

FINAL TERMS. dated 26 May 2014. in connection with the Base Prospectus dated 16 August 2013 (as supplemented from time to time) FINAL TERMS dated 26 May 2014 in connection with the Base Prospectus dated 16 August 2013 (as supplemented from time to time) of UBS AG, London Branch (the London branch of UBS AG) for the issue of 5,000

Läs mer

Hur hanterar jag mina finansiella risker?

Hur hanterar jag mina finansiella risker? Hur hanterar jag mina finansiella risker? Produktionsrisk Risker Finansiella risker Vad kan jag påverka? Hur gör spannmålsodlaren? Säljer vete och raps på termin på börs avseende nästa års skörd 20 kontrakt

Läs mer

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015 ODIN Fastighet I Fondkommentar september 2015 2 Fondens portfölj ODIN Fastighet I september 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 0,0 procent under den senaste

Läs mer

FINAL TERMS. dated 26 January 2015. in connection with the Base Prospectus dated 23 June 2014 (as supplemented from time to time)

FINAL TERMS. dated 26 January 2015. in connection with the Base Prospectus dated 23 June 2014 (as supplemented from time to time) FINAL TERMS dated 26 January 2015 in connection with the Base Prospectus dated 23 June 2014 (as supplemented from time to time) of UBS AG, London Branch (the London branch of UBS AG) for the issue of SEK

Läs mer

Förslag från TietoEnator Abp:s styrelse till ordinarie bolagsstämman den 26 mars 2009 (Förändrade)

Förslag från TietoEnator Abp:s styrelse till ordinarie bolagsstämman den 26 mars 2009 (Förändrade) Förslag från TietoEnator Abp:s styrelse till ordinarie bolagsstämman den 26 mars 2009 (Förändrade) 1 Utbetalning av utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att en utdelning om 0,50 euro betalas från

Läs mer

FINAL TERMS. dated 9 March 2015. in connection with the Base Prospectus dated 23 June 2014 (as supplemented from time to time)

FINAL TERMS. dated 9 March 2015. in connection with the Base Prospectus dated 23 June 2014 (as supplemented from time to time) FINAL TERMS dated 9 March 2015 in connection with the Base Prospectus dated 23 June 2014 (as supplemented from time to time) of UBS AG, London Branch (the London branch of UBS AG) for the issue of 3,000

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013 TRAPPOBLIGATIONER Den nya förvaltningsformen för företag Målsättningar: Kapitalskydd och bästa möjliga marknadsavkastning utan att belasta likviditeten

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam was founded in 1944 and, with more than 10,000 apartments in its portfolio, is one of the largest residential property companies on the Stockholm Stock Exchange. With floor space totalling about

Läs mer

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Plc. Medium Term Note Programme in the amount of One Hundred Billion Swedish Kronor (SEK 100,000,000,000)

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Plc. Medium Term Note Programme in the amount of One Hundred Billion Swedish Kronor (SEK 100,000,000,000) This is a translation of the Base prospectus from Swedish into English. In the case of any discrepancy between the two versions, the Swedish version shall prevail. This Base Prospectus is dated and published

Läs mer

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 12 June 2015 FINAL TERMS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR [XX],000,000 Index Linked Notes under the Structured Note Programme Note and Certificate Programme Any person making or intending

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 04 March 2014 SG Issuer Issue of up to SEK 250 000 000 Notes due 13/05/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 29/04/2015 SG Issuer Issue of up to SEK 250 000 000 Notes due 07/07/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

FINAL TERMS DATED 4 DECEMBER 2013. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer)

FINAL TERMS DATED 4 DECEMBER 2013. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) FINAL TERMS DATED 4 DECEMBER 2013 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

INFORMATION SWEDBANK ROBUR VALUTA HEDGE

INFORMATION SWEDBANK ROBUR VALUTA HEDGE INFORMATION SWEDBANK ROBUR VALUTA HEDGE SEPTEMBER 2008 Denna broschyr innehåller information rörande Swedbank Robur Valuta Hedge 1. Fonden förvaltas av Swedbank Robur International II SICAV ( Fondbolaget

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 27/02/2014 SG Issuer Issue of up to SEK 250 000 000 Notes due 15/05/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 22/01/2015 SG Issuer Issue of up to 25 000 Notes in an aggregate principal amount of up to SEK 250 000 000 due 08/04/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the

Läs mer

FINAL TERMS WARNING. Issue of SEK 21,110,000 Index Linked Redemption Notes due 30 May 2016

FINAL TERMS WARNING. Issue of SEK 21,110,000 Index Linked Redemption Notes due 30 May 2016 FINAL TERMS WARNING POTENTIAL PURCHASERS OF THESE NOTES SHOULD UNDERSTAND THAT THE REPAYMENT OF PRINCIPAL ON THE NOTES IS NOT PROTECTED AND THAT AMOUNTS DUE IN RESPECT OF PRINCIPAL WILL BE DEPENDENT UPON

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 8 June 2015

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 8 June 2015 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 8 June 2015 relating to Autocall Structured Certificates relating to Shares (ISIN DE000CZ44LF2) to be publicly offered in the Kingdom

Läs mer

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen.

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen. Datum Referens 2012-10-03 CU 12:042 S 17,3 procent av aktierna i HITT har lämnats in i Saabs ovillkorade budpliktsbud; Saab ökar sitt innehav i HITT till 96,7 procent; Betalning för inlämnade aktier den

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFOMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFOMED COPY Dated 24/09/2015 SG Issuer Issue of up to SEK 250 000 000 Notes due 30/11/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 10 July 2013

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 10 July 2013 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 10 July 2013 relating to Unlimited BEST TURBO Warrants (the "MINI Futures") relating to the OMXS30 TM * Index to be publicly offered in

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 29/04/2015 SG Issuer Issue of Up to SEK 250 000 000 Notes due 05/07/2018 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 September 2013

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 September 2013 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 16 September 2013 relating to Unlimited TURBO Warrants (the "MINI Futures") relating to Shares denominated in SEK to be publicly offered

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

(ii) Series designation: Series A. (iii) Tranche Number: 1. Swedish Kroner ( SEK ) Up to SEK 200,000,000. (i) Series: SEK 200,000,000

(ii) Series designation: Series A. (iii) Tranche Number: 1. Swedish Kroner ( SEK ) Up to SEK 200,000,000. (i) Series: SEK 200,000,000 Final Terms dated 5 October 2015 MORGAN STANLEY B.V. Issue of up to SEK 200,000,000 Equity Linked Redemption Notes due 2020 Guaranteed by Morgan Stanley under the Regulation S Program for the Issuance

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Final Terms dated 5 June, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Final Terms dated 5 June, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Final Terms dated 5 June, 2015 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of SEK TBC Booster Notes Linked to OMXS30 Index due June 2020 under the Programme for the Issuance of Securities Any

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Final Terms dated 19 February 2015 (which replace the Final Terms dated 18 February 2015)

Final Terms dated 19 February 2015 (which replace the Final Terms dated 18 February 2015) Final Terms dated 19 February 2015 (which replace the Final Terms dated 18 February 2015) for BULL DAX X18 VON2 Constant Leverage Certificates based on the 18X Long Index linked to DAX ISIN DE000VS0AWX8

Läs mer

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (Issuer) Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (Guarantor)

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (Issuer) Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (Guarantor) Final Terms dated 18 March 2015 for T SHORT OMX VON14 Open-End Knock-Out Warrants linked to OMX Stockholm 30 Index ISIN DE000VS0ARD0 (the "Securities") Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main,

Läs mer

Finanskompetenscentrum 15 maj 2014

Finanskompetenscentrum 15 maj 2014 Finanskompetenscentrum 15 maj 2014 IBOR-skandalerna STIBOR-? Fastighetsägarna Utred STIBOR! (16 juli 2012) Banker stäms för räntemanipulation SvD (14 mars 2014) Antitrust: Commission fines banks 1.71 billion

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

FINAL TERMS. dated 10 March 2014. in connection with the Base Prospectus dated 16 August 2013 (as supplemented from time to time)

FINAL TERMS. dated 10 March 2014. in connection with the Base Prospectus dated 16 August 2013 (as supplemented from time to time) FINAL TERMS dated 10 March 2014 in connection with the Base Prospectus dated 16 August 2013 (as supplemented from time to time) of UBS AG, London Branch (the London branch of UBS AG) for the issue of 5,000

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 19/03/2015 SG Issuer Issue of up to SEK 250 000 000 Notes due 30/05/2018 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 21/05/2015 SG Issuer Issue of up to SEK 250 000 000 Notes due 20/07/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer