Lokalt handlingsprogram Värmdö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö"

Transkript

1 Lokalt handlingsprogram Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna, företagen och de enskilda människorna samverkar. I vår vision lever det stora flertalet på sin inkomst och formar sina egna liv. Det finns utrymme och möjlighet för människor att förverkliga sina livsprojekt i egenskap av företagare, anställd eller på annat sätt. Stöd ges till de mest utsatta och dem som verkligen behöver det. Barnperspektivet är för oss en viktig del av ett medmänskligt samhälle. 1

2 Vad jag vill med Värmdö? - Ja, det ska funka helt enkelt. Bra skolor att välja på förstås och det ska vara tryggt å bli äldre här. Skulle man råka illa ut ska man få hjälp, komma på banan igen, typ. Och så att man tar hand om dem som inte fått det lika bra som vi. Det är ju sånt som känns självklart liksom. Det behövs ju mer bostäder, våra små har ju en bit kvar, men man vill ju att det ska finnas till dem en dag. Men bygg inte bort all natur, det är ju därför vi valt att bo här. Å så är det nära till sta n, med allt som finns där, men då måste det här med kommunikationer bli bättre, eller i alla fall inte sämre när det flyttar in fler. Förresten även mer företag borde få plats, alla kan ju inte pendla. Det gör ju vi bägge två nu, men ibland har jag tänkt att det vore skönt att spara all den tiden. Fint förresten att kommunen har fixat den där grillplatsen vid badet, till exempel. Dit har vi gått, men annars är det ju mycket barnens alla aktiviteter som fyller upp i veckorna. På sommaren brukar vi ta vår styrpulpet ut till något skär eller någon av krogarna. Det är lyx. Fast det är klart, kommunalskatten är lite hög jämfört med våra vänner på Ekerö, det pratade vi om på deras sommarfest. Nästan alla som var där hade lägre skatt. Och en del avgifter svider också, till exempel när vi skulle bygga till. Nu när avloppet kommer också, det blir skönt att slippa tankhämtningen, och jag tror det är en del som har riktigt dåliga avlopp, som bara landar rakt ner i viken, men det är svettigt att hosta upp så mycket. Sedan gör det inget om man går en charmkurs också. Kommunen är till för oss liksom. Flytta? Nej för tusan, det här är bästa platsen. Vi älskar Värmdö. Men jag har inte tid med fler frågor nu, jag måste iväg till träningen. Jo en sak till: cykelbanor, det är läskigt att cykla på stora vägen, särskilt när det är mörkt, det är så smalt. Det blir lättare att löpträna också, och för ungarna när de 2

3 kan börja cykla till skolan, eller till kompisar i alla fall. Nu kör vi ju oftast. Tack för du frågade, måste springa, hej! Vilka är Värmdömoderaterna? Vi är en ideell kommunförening inom Moderata Samlingspartiet. Vi har kandidater till kommunens fullmäktige, till landsting och riksdag, men framför allt är vi många medlemmar som jobbar tillsammans för att försöka göra Värmdö bättre. Du hittar mer om oss på Vad är ett lokalt handlingsprogram? Det är en del av våra tankar och prioriteringar inför den kommande mandatperioden. Det handlar om Värmdö, och det mesta är sådant som hanteras och beslutas i kommunen. En del ansvar faller på staten och landstinget, så där arbetar vi för att påverka. Det finns många fler frågor och mer i vår politik, vilket du kan få information om. En hel del av vardagen ligger utanför politiken, och så tycker vi det skall vara. Det finns mycket som ligger på oss själva, i familjen, tillsammans i grannskapet och i arbetslivet. Allt ska politiken inte lägga sig i, utan bara det viktiga och nödvändiga, och göra det bra. Är det här era vallöften? Det som kallas för vallöften skiljer sig från det vi vanligen menar med löften. Därför gillar vi inte riktigt att tala om vallöften. I det praktiska arbetet försöker man bli överens, man kompromissar, ekonomiska förutsättningar ändrar sig med konjunkturen och staten bestämmer en hel del över kommunerna. Men ut ifrån vad vi vet idag försöker vi här berätta om våra ambitioner och förslag. Hur har ni tagit fram det här? Vi har arbetat med möten där de Värmdöbor som är medlemmar i partiet har kunnat delta och diskutera olika ämnen och komma med idéer. Vi har tittat på andra kommuner. Vi har frågat ett urval Värmdöbor i enkät och fört många samtal vid dörrknackningar under de gångna två åren. Efter att ha jobbat med programmet på två konferenser så är det slutligen fastställt på en föreningsstämma den 13 mars

4 Kan ni inte vara överens allihopa, och jobba tillsammans alla partier? Det ligger i demokratin att lyfta fram egna idéer och skillnader mot andra partier. Det förtroende man fått av väljarna om vill man omsätta till beslut, åtgärder och verksamhet när man är i majoritet. Väljarna förväntar sig det. Är man i opposition är det svårare att få igenom det man gick till val på. Förhoppningsvis hittar man tillsammans en medelväg i en del frågor, och anstränger sig extra om det är riktigt lång tid för Värmdö. Nästan alla partier är överens om många beslut i kommunen. Gemensamma beslut tas raskt på mötet, skrivs inte om i pressen och blir oftast inte de stora samtalsämnena. I frågor där Vi bor i naturen skillnaderna är tydligare, kan det politiska samtalet bli tufft och medias intresse ofta på topp. Jag vill också vara med! Det är bra om fler Värmdöbor vill engagera sig i kommunpolitiken. Det är inte så annorlunda än annat ideellt arbete, tålamod och uthållighet krävs. Vilket parti du väljer är inte det viktiga, men vi hoppas förstås att du vill vara med i Värmdömoderaterna. Kontakta oss på tfn eller mail Vi bor mitt i naturen. Att promenera, bygga hydda, plocka svamp, bada. Spana efter djur och fåglar. Dofta, lukta och lyssna. Vi tror att om alla Värmdöbor inspireras till att göra lite, blir det mycket gjort tillsammans. Om var och en av oss inte slänger soporna fel, har bra avlopp och undviker onödiga transporter blir det stor effekt. När vi bygger om skaffar vi snålspolande installationer, tilläggsisolerar och satsar på smart belysning. Alla utsläpp är lokala, någonstans. Det ska vara lätt att göra rätt. Kommunen ska i sin egen verksamhet vara föregångare. Den största enskilda satsningen för naturen är utbyggnad av det centrala kommunala vattnet och avloppet, tillsammans med ny teknik för bra små enskilda avlopp. Tillväxt skapar resurser, resurser som vi behöver för att bygga ett hållbart samhälle. Trycket på stockholmsregionen är stor. Både mer bostäder och företagsområden behövs på Värmdö. Infrastrukturen behöver förbättras. Vi vill bygga nära kollektivtrafik, särskilt när vi bygger flerfamiljshus, men också uppmuntra till att använda den potential som finns i att omvandla befintliga fritidshus m.m. Där finns ofta redan boende och naturen är tagen i anspråk. I 4

5 planeringen måste hänsyn tas till särskilda kärnvärden i grönområden, när man bygger i anslutning till dem, så att vi inte förlorar det unika. Eftersom miljön inte har några gränser är det viktigt att vi samarbetar med andra kommuner, myndigheter och orter runt vårt gemensamma innanhav Östersjön. Värmdö är med i att begränsa den globala uppvärmningen. Vi tror på individens ansvar och delaktighet. Vi tror på teknikutveckling och människors rätt till ett gott liv. Vi vill att de som föds idag ska kunna gå ner till stranden och meta abborre, precis som vi gjorde när vi var små. Det är nära till naturen var man än bor i Värmdö. Både vild natur och vanlig natur men dessutom vänlig natur, sådan som är lätt att vistas i, skyltad och anpassad. Kanske finns det till och med ved på grillplatsen! Alla människors lika värde I Värmdö har vi lång tradition av arbetskraftsinvandring till fabriken. Italienare, jugoslaver, finländare med flera var med och byggde välfärd. De kom till oss både för att bygga sitt liv och vara med att bygga upp Sverige. Idag kommer flyktingar till oss, för att söka skydd, få ro från terror och våld och söka en möjlighet att få bygga upp ett vanligt liv igen. Jobb, bostad, utbildning för barnen ett vanligt liv igen. Inte som hemma där, utan något nytt att drömma om. Så småningom blir det hemma här. Vi vill göra det möjligt. Värmdö blir därigenom rikare med nya kulturinslag, ny kompetens och nya erfarenheter Vi föds som man eller kvinna. Alla har samma människovärde, ska ha samma möjligheter och samma frihet att forma sina liv. Kommunen som arbetsgivare, som servicegivare eller som myndighet ska inte göra skillnad, annat än när det är sakligt betingat. All form av diskriminering är oacceptabel, oavsett om det rör hudfärg, härkomst, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, fel mössa, kön eller något annat. Ny teknik för demokrati Kommunalt politiskt arbete kännetecknas sedan länge av långa processer, fysiska sammanträden och en betydande mängd papper, tillsammans med lokaltidningarnas veckoutgåva. Ledtiderna är långa och det tar år innan man ser förändring och resultat. Inte konstigt i en stor organisation men lite destruktivt för politiskt engagemang. Ny teknik och sociala media har förändrat bilden något. Hemsidor ger större insyn, e-tjänster underlättar för medborgaren, förtroendevalda och andra kan läsa underlag elektroniskt med mera. Fullmäktige kan sändas som web-tv. De första elektroniska samråden har prövats på planområdet. De sociala medierna ger flera möjligheter att sprida information enkelt och snabbt. I någon mån 5

6 har distansen och anonymiteten som tekniken medger också medfört ett hårdare kommunikationsklimat. De allra flesta förtroendevalda gör sin insats på fritid, tror på att man gör något bra för Värmdö och är inte härdade och tränade för tuffa angrepp. Fortfarande är sammanträden och möten på plats det vanliga sättet både för olika former av samråd och medborgardialog. Ett problem är den vardagsstress som många känner, vilket medför att det är ett fåtal som har tid att engagera sig. Dessutom ska man våga göra sig hörd. Vi skulle vilja utveckla tillförlitlig kommunikationsteknik som kan användas för samråd, synpunkter och förankring direkt på ett säkert sätt med varje hushåll, med ambitionen att engagera fler, inte bara de som har tid med möten, oavsett om det är enkla frågor eller lite större samråd. Värmdö har många föreningar, bland annat i form av samfälligheter. I ambitionen att hitta samtalspartner i området har dessa ibland engagerats av kommunen, eller omvänt, i frågor som ligger utanför deras lagliga ansvarsområde, för att lösa detta dialogbehov, vilket kan vara problematiskt. Kampanjer och debatt i en enskild fråga är bra, Önskvärt är att fler engagerar sig i helheten, där det ofta handlar om balans mellan sektorer, geografiska områden och olika önskemål. Värmdö skulle kunna pröva så kallad Medborgarbudget, en modell som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting. Hela Värmdö ska leva Värmdö består av öar. Några få av dem kan man åka bil till, många pendlar till stan. På de fem största öarna utan fast landförbindelse finns det ca 1000 hushåll som bor året runt, med glesbygdsförhållanden. På sommaren exploderar kommunen och vi blir nästan Det finns fortfarande många tusen fritidshus som kan bli permanentbebodda. I Gustavsberg planeras en kraftig lägenhetsutbyggnad när fabriksområdet friställs. Det kommer att stärka centrum där. Även på fastlandet bor en del på det vi nog kan kalla landet, andra har valt det som mer känns som villaförort, trivs i nya lägenheter i tätorten eller bor i före detta bruksbostäder i Gustavsberg. Allt mer kommersiell service finns nu här i kommunen, genom nya handelsområden. Att det finns någon affär kvar nära oss upplevs som önskvärt. Den offentliga servicen, skolor, fritidsanläggningar m.m. har expanderat, men kan inte finnas överallt. Det är heller inte rimligt att det som många ofta behöver, koncentreras enbart till Gustavsberg. De absolut grundläggande samhällstjänsterna måste dock tillgodoses överallt och över tid, även om lösningarna får variera. På öarna är det extra viktigt att lösningarna utformas tillsammans med de hushåll som berörs. De är 6

7 inte fler än att det går att föra samtal inför förändringar. Lagar, ekonomi, behov och teknik förändras. Skärgården är inte ett friluftsmuseum. Kärnvärden i naturmiljöer ska skyddas men självklart ska även de som bor i skärgården få bygga hus och brygga, kunna jobba, driva företag och ha familj. Det gäller också att tillsammans påverka statliga och regionala aktörer, när kunskapen brister om förutsättningarna och vad en tänkt förändring innebär. - Om man väljer att bo på landet finns inte allt som i tätorten, men en hel del annat att älska. Vi tycker det är bra om fler väljer att bosätta sig i sina hus på landet. Det gynnar kommersiell och offentlig service, som då kan bli bättre. Det står heller inte emot att det byggs fler lägenheter i centrumområden eller att villaområden förtätas. Med inflyttningen till Storstockholm behöver alla möjligheter användas. En del gillar ro, rådjur, grusväg och postlåda på rad. Några attraheras av utmaningarna att bo längst ut. Andra föredrar grannar, café, gatubelysning och postbox i trapphuset. Vi välkomnar alla. Ordning i den kommunala ekonomin A och O är ordning i kommunens ekonomi, liksom i familjeekonomi och företagsekonomi. Det är så enkelt som att lönen varje månad ska räcka till det nödvändiga, och till lite reserv och sparande. Det går inte att ha tomt i kommunens plånbok och låna varje månad. Det går inte heller att sälja det ena efter det andra för att klara månadens kostnader. Tillgångarna tar slut. Sedan 2007 har kommunen nått sitt överskottsmål varje år, utan trix och fix. Budgethållningen har blivit bättre i verksamheterna. Intäkter från försäljningar går enbart till att hålla nere lånen, och därmed minska räntan. Sunt och nödvändigt. Värmdö har ändå höga lån och behöver investera än mer när vi växer. Vi är oroliga över takten och många gånger blir investeringsprojekt dyrare än planerat. Det går inte att undvika att det behövs nya skolor och andra prioriteringar i kärnverksamheter, men vi vill hitta nya verktyg för att hålla igen. Vi kan inte skjuta allt till nästa generation. Risken med stora lån, när räntorna går upp, är betydande, precis som med bolånen hemma, utöver att det kommer ta mycket lång tid att betala tillbaka. Det kan handla om att låta andra investera, att använda standardkoncept, att förbättra kravspecifikationer och projektstyrning. Kommunen har också tillgångar som kan säljas för att växlas upp till nya objekt, som vi bättre behöver. Det går att införa krav på handpeng och lite högre internränta för att inte göra det för billigt att önska en investering i verksamheterna. Vi kan inte skjuta allt till nästa generation. Vi 7

8 kan också bli bättre på kostnads- och intäktskalkylering, med specialistkompetens internt eller externt. Vi vill sätta ett tak på hur stor låneskulden får bli i kommunen. Genom att till exempel säga att lånen inte får vara högre än kommunens årliga skatteintäkter, måste alla parter planera långsiktigt och prioritera. Samtidigt medger det investeringar, när det blir fler Värmdöbor och skatteintäkterna växer. Värmdö var 2006 skatteledande i länet. Med de skattesänkningar som successivt gjorts sedan dess är vi nu en bit ner på listan. Fortfarande ligger vi över andra ganska lika kommuner i länet. Skärgården har en merkostnad, men den är liten. Vi har fördelen av att mycket av vägkostnaderna, liksom renhållning och VA, betalas av såväl boende som sommargäster och företagare. Vi måste bli bättre att få ut mer för skattepengarna, genom att använda flera aktörer, se på hur andra gör, benchmarking, och engagera alla medarbetare. Alla boende betalar kommunalskatt, och det är viktigt att den hålls på en rimlig nivå. Om det offentliga tar lite mindre, så ökar friheten för den enskilde. Man kan då välja hur man vill disponera sin lön. Vi tror att kommunalskatten på sikt borde kunna ligga nära andra kommuner i länet. Det klokt att göra anpassningen successivt i takt med att kommunen växer och att kärnverksamheten fungerar väl. En del verksamheter finansieras av självkostnadsbaserade avgifter från brukarna, till exempel för bygglov. Även där ligger vi högt i jämförelser. Vi vill jobba mer med att effektivisera och förenkla, så att avgifterna inte behöver vara så höga. Servicen ska kunna vara bra ändå. I FOKUS 1. Sätt tak på skuldberget 2. Bättre kalkylering, upphandling och projektstyrning 3. Effektivisera så att avgifter kan bli lägre 4. Sänka skatten på sikt, med väl fungerande kärnverksamhet Företagare och jobb. Konkurrens och valfrihet Värmdö är företagaretätt. Möjlighet att växa, och anställa fler ges med rätt förutsättningar. En del av dem kan kommunen påverka direkt. Ett avgörande ansvar för kommunen är bra fungerande kärnverksamheter som omsorg och skola liksom att planera markanvändningen så att växande och nya företag i olika branscher får plats. När företag behöver bygglov, tillstånd och service vill vi att de ska möta en professionell, effektiv och serviceorienterad myndighetsutövning. Företag, precis som boende och turister, behöver goda kommunikationer på land och på vattnet. Värmdö kommun har ett delansvar för det, men mycket ligger på andra samhällsorgan, som vi tillsammans måste påverka. Arlanda är där det är, men vägar och sjötrafiken måste hänga med när vi växer. 8

9 Efterhand som Värmdö har växt har handels- och serviceföretag etablerat sig så att mer finns på hemmaplan. Vi vill skapa nya affärsmöjligheter, närhet till bra arbete, goda bostadsförhållanden och en aktiv fritid. Det minskar pendlingsberoendet och det blir ett mer levande samhälle, dygnet runt. Kommunen köper mycket varor, tjänster och service. Självklart ska vi vara tuffa i upphandlingar och få mycket för skattepengarna. Vi ska upphandla i lämpliga volymer och försöka förenkla anbudsförfaranden, så att lokala företag kan vara med och konkurrera. Kommunen ska inte utan särskilda skäl bedriva konkurrerande verksamhet. Sociala arbetskooperativ, daglig verksamhet, rehabilitering med mera har till exempel en stor betydelse för att alla ska ha en arbetsplats att gå till. Genom att erbjuda kommuninnevånarna möjlighet att själva välja bra skola, hemtjänst m.m. och att det råder frihet att etablera sig som företagare inom dessa områden, får Värmdö ett mer jämställt företagande. Nya aktörers kompetens kommer till oss och värmdöborna får bestämma mer själva. Flera kan välja arbetsgivare, oavsett yrkesval. Valfrihet kan utvecklas inom flera av kommunens verksamheter. Kontrollen ska vara noggrann, aktörerna seriösa och dåliga verksamheter som inte förbättras ska avvecklas, oavsett ägare. I skärgården är många multi-entreprenörer och berörs av många regelverk. Även om det finns motiv för varje regel kan situationen kännas orimlig. Det statliga regelverket är inte så flexibelt. Kommunen skall sträva efter att finna förenklingar i tillämpningen, utan att bryta mot lagen. Så länge det finns olika EU-stöd ska vi bidra till att de kommer till nytta här i Värmdö, med företräde för projekt som leder till varaktig verksamhet. Ett jobb är mer än en lön. Ett jobb är gemenskap, trygghet och frihet. Det ska löna sig att arbeta. Men jobben ger också resurser till allt som är vårt gemensamma - till vården, skolan och omsorgen. En bra samverkan mellan arbetsförmedling, försäkringskassan, yrkesoch komvuxutbildarna, kommunen och företagen leder till att fler kan matchas, oavsett om det handlar om lärlingar, praktik, nystart eller den nyanlände. Det vill vi, och det gagnar alla parter. I FOKUS 1. Arbetslinjen! 2. Lokalt anpassad upphandling 3. Enkla kontaktvägar 4. Bort med onödig byråkrati 5. Höjd ersättning i daglig verksamhet till 8 kr per arbetad timme 9

10 När den egna kraften inte räcker till Det är vårt ansvar att bekämpa sociala problem och utanförskap, ge människor med funktionsnedsättning och äldre med särskilda behov en trygg tillvaro med god omsorg och hög livskvalitet. Gode män, boendestödjare, anhörigvårdare och kontaktpersoner gör en viktig insats för att vardagen ska fungera. Även om alla människor har ett ansvar för sitt eget liv, klarar vi oss inte alltid själva eller orkar vi inte helt ta ansvar för våra närmaste. Då behövs skyddsnät och hjälp. Vi vill att all omsorgsverksamhet ska vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Problem som familjevåld, missbruk men även utbredd psykisk ohälsa utgör viktiga utmaningar som ofta kräver nya lösningar och samarbetsformer, särskilt när det gäller barn och unga som far illa och är på väg att hamna snett. Värmdö ska pröva alla former av samverkan med andra välfärdsaktörer, bland andra inom sjukvården, skolan, frivilligorganisationer, anhöriga och försäkringskassan, för att använda resurserna effektivt. Tidigt och nära samarbete mellan polisen, skolan och socialtjänsten är särskilt viktigt när det gäller yngre. Förebyggande åtgärder innebär bl.a. attraktiva mötesplatser för unga, bra bostadsmiljöer, deltagande i någon organiserad aktivitet på fritiden och att man kommer till skolan eller annan utbildning. Det ideella arbetet inom det sociala området är en stor tillgång. Det ska stödjas och uppmuntras. Vi blir äldre, men också piggare och tar ofta aktiv del i föreningsliv. Vi hämtar på förskola, reser och shoppar. Så småningom kommer behovet av hjälp. Man blir beroende av vård eller omsorg. Självklart vill man bestämma själv ändå, få ett bra bemötande och upprätthålla sin värdighet. Kommunen, som finansierar, ska bidra med bra information om utbud och alternativ samt kvalitetsuppföljning. Det behövs fler former av boende för äldre. En del vill bo kvar hemma så länge det går. Många söker aktiviteter, sällskap och närhet till service. De som är över 95 år och vill, ska erbjudas plats på särskilt boende utan behovsbedömning. Kommunen ska på bred front medverka i arbetet att förebygga brott och öka tryggheten. En närvarande synlig lokal polis och tillgängliga enheter att förstärka med är viktigt. Förebyggande arbete socialt vad gäller festkvällar, ungdomar i utanförskap, familjer som inte fungerar och missbruk minskar risken för brottslighet är nödvändigt. Viktigt är att samarbeta med väghållare, SL och fastighetsägare vad gäller belysning, buskage, tunnlar, bevakning med mera. Kommunen har i katastrofer och andra sammanhang ett brett krisledningsansvar. Det är nödvändigt att ha aktuella planer, utbilda sig för detta och öva under realistiska ledningsförhållanden. I det läget är upparbetade kontakter med 10

11 lokalt näringsliv, hela föreningslivet, religiösa samfund, statliga och regionala organ mycket betydelsefullt. I FOKUS 1. Fler boendeformer för äldre ger valfrihet 2. Reagera tidigt och tydligt, när det gäller unga 3. Ingen ska falla mellan stolarna 4. Ta fram strategi för vilken verksamhet som ska finnas lokalt respektive kan lösas i regionen 5. Nästa särskilda boende för äldre blir på Ingarö En skola som ser och stärker alla elever Vi tror att den bästa förberedelsen för framtiden är en skola som förmår att satsa på sina lärare, ställa tydliga kunskapskrav och ge alla barn rätt till stöd i rätt tid. Ingen skola får misslyckas med att se, uppmuntra och tillvarata ungas förmåga. Grunden läggs redan i förskolan, särskilt när det gäller att senare lära sig räkna, skriva och läsa. Kunskapsuppdraget är skolans huvuduppgift. Vi vill lyfta fram att mycket är bra i skolan. Att bara ensidigt fokusera på brister och fel, peta i regelverket och göra utspel, gör att arbetslusten i vardagen, stoltheten över allt gott som faktiskt till absoluta huvuddelen varje dag levereras i skolan reduceras till att alla tror att allt är fel. Väldigt många är nöjda med sina barns skola, lärare och kunskapsutveckling. Inte alla, men det måste vara målet. Alla ska gå ut skolan godkända i alla ämnen. Men det räcker inte, ambitionen måste vara att det ska ha varit positivt, tryggt och leda till intresse för vidare studier med yrkes- eller teoretisk inriktning. Vi garanterar att det fortfarande ska finnas möjlighet att få välja skola. Om det går att påvisa hur den producerade kvaliteten har påverkats av friheten att få välja och välja bort skola, att nya inriktningar inom pedagogiken har fått spelrum och att lärare har fått möjlighet att välja arbetsgivare ja, det får forskarna reda ut och debattera. Vi är säkra på att det finns en stor upplevd kvalitet i att kunna få byta kamrater, klass, skola, lärare och lärobok eller i alla fall veta att man kan få göra det. Att det offentliga har god kontroll, ställer tydliga krav, erbjuder föräldrar och elever bra information, att det är seriösa aktörer och ersättningarna följer barnet är viktiga delar i skolsystemet. Barn med betydande särskilda behov eller med andra speciella förutsättningar behöver förhöjd skolpeng, så att tillgång till stödpersonal och speciallärare kan säkras. Det är även då viktigt att skolpengen följer elevens val. Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn. Ofta lyfts kravet på behörighet och ämneskunskaper, men utan förmågan att fånga en klass, skapa lugn, tända en elevs intresse, ge den duktige nya utmaningar, 11

12 utveckla en grupp o.s.v. kommer inte eleverna att kunna utvecklas till sin fulla möjliga nivå. Vi behöver uppmärksamma och belöna bra lärare, skapa fler ingångar och karriärvägar samt skapa mer tid med elev och klass, där huvuduppgiften finns. Det är lärarens förmåga och de aktuella elevernas behov som avgör lämplig gruppstorlek. Onödiga möten och tung byråkrati ska bort. På sikt kommer statusen att öka för läraryrket, och locka rätt studenter till lärarhögskolorna. Det kan inte bara vara lärarens uppgift att skapa en god arbetsmiljö i salen. Andra vuxna i skolan och inte minst föräldrarna måste medverka. Eleven har rätt till hjälp och stöd men också skyldighet att passa tider, inte störa andra, vara uppmärksam och göra sitt bästa. Rektor har befattningsansvar enligt skollagen och det kommunala uppdraget ska vara riktat direkt till den enskilda skolan. Rektors ansvar ska vara tydligt för både pedagogiskt resultat, kundnöjdhet, ekonomi och arbetsmiljö. Rektor måste också få handlingsfrihet att lösa uppgiften, utan onödiga begränsningar. Vi vill både verka för fler fristående skolor och större frihetsgrad för de kommunala skolorna, för att öka utbudet av olika inriktning och profiler. Varje år avdelar Värmdö närmare miljoner kronor till förskola, skola, gymnasieprogram, komvux med mera. Det är mer än häften av hela kommunbudgeten. I FOKUS 1. Kunskap! 2. Belöna bra lärare 3. Arbetsro i skolan 4. Coacha lärare som skulle kunna mer 5. Bibehållen rätt att välja barnomsorg, skola, gymnasium, vuxenutbildning Med skola menas tillika förskola, vuxenutbildare m.m. Med lärare menas också annan pedagogisk personal. Fritid och kultur Kulturmiljön på Värmdö är en härlig blandning av bruket, landet och skärgården. Det går inte att utveckla ett samhälle utan att utgå ifrån arvet. Vi vill både känna igen oss och ha det nya. Om allt blir skyddsvärt blir inget unikt. Vi ska inte bygga kopior. Gustavsberg är berömt för sina arkitektoniska årsringar. Så vill vi att det ska få vara i hela kommunen och även i skärgården. Varje tid får sätta sitt avtryck. Vi har respekt för äganderätt och önskan att utveckla sitt hem. Vi ser tidsavtryck på busskurerna; egnahemsgröna med pulpettak på Ingarö, faluröda hytter på Värmdölandet och mörkgröna moderna i 12

13 metall i Gustavsberg och en och annan i galvad sträckmetall. Inga alls på öarna... där väntar man på båten i det någon byggde någon gång med det som blev över. Särskilt värdefulla miljöer ska skyddas, om det medför möjligheter till bevarande. Kultur är så mycket. Traditioner, populärkultur, nyskapande. Storstadens utbud är tillgängligt för oss. Vi vill lyfta fram det som är specifikt för vår skärgårdskommun. Vi prioriterar barn och ungdomar. Det är viktigt att få pröva på, utveckla sig och grundlägga goda vanor både inom kultur- och fritidsområdet. Inom idrotten gör föreningslivet fantastiska insatser, men det är också viktigt att kunna göra saker spontant. Lika förutsättningar för killar och tjejer innebär inte nödvändigtvis lika verksamhet. Både gruppbaserade och individuella sporter och kulturaktiviteter behöver få finnas, för att alla ska kunna hitta rätt. En aktiv fritid är ett skydd mot ohälsa och att hamna snett. Ungdomar vill ha inflytande och formerna måste hela tiden utvecklas. För vuxna satsar vi främst på bibliotek, det historiska arvet och de öppna fritidsmöjligheterna som till exempel cykelleder, elljusspår, skidspår, plogade isar, cykelleder, promenadstråk i skogen, kulturstigar, grillplatser och badstränder innebär. Vi utvecklar möjligheter att då att röra på sig spontant, njuta av vår natur och känna sig trygg där. Biblioteken får en ny roll, som mötesplats för kunskap, samvaro och kommunikation en viktig arena för demokratin. Den fysiska boken, tidningshyllan och den tysta miljön kommer långsamt att transformeras. Det historiska arvet från porslinseran, det sträva livet på landet och vid havet, och snart kanske också sportstugeepoken, ska vårdas och levandegöras. Inom kultur- och fritidsområdet är företagande viktigt. Fokus på upplevelseindustrin, turism, fysisk och psykisk hälsa gör att branscher utvecklas. Samverkan mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet är grundläggande, så att vi stärker varandra och skapar förutsättningar för utveckling i Värmdö. I FOKUS 1. Vi prioriterar barn och unga 2. Både för tjejer och killar 3. Turism 4. Mer hälsa på folk och folkhälsa 13

14 Planera för framtiden Värmdö ska fortsätta utvecklas som en bra kommun att bo i. Det ska vara möjligt att känna att värden man uppskattade när man flyttade hit, inte försvinner, även om en utveckling sker kontinuerligt. Närheten till naturen, Värmdös olika karaktärer, det egna ansvaret för lokala vägar i föreningsform och en fungerande kommunikation till arbetet är exempel på sådant som uppskattas. Trycket på bostäder är stort i regionen. Det är idag skillnad på intresset att bosätta sig i olika delar av kommunen, i förhållande till arbetspendling. Vi vill inte att Värmdö av princip ska växa, men inser behovet av tillväxt, både vad gäller bostäder och näringsliv. Vi tar vår del av ansvaret i regionen. Vi har möjlighet att planera flerfamiljshus i centrumnära områden, dels i centrala Gustavsberg i större omfattning, men också i Brunn och Hemmesta. Björkås/Djurö och Stavsnäs medger viss förtätning och kan kompletteras med lägenheter. Det ger resurser till att kunna förbättra centra till funktion, innehåll och utseende. För att behålla lokal livsmedelsaffär, något matställe med mera. för närservicen, krävs ett utökat underlag med bostäder för alla centrum. Kollektivtrafiken finns också där. Lokala verksamheter bibehålls och utvecklas med ökande befolkning och byggande. I förändringsområden där kommunen gör ny detaljplan från grunden, kan viss förtätning ske med småhus och viss gruppbebyggelse, men vi vill ändå att den luftiga karaktären ska bestå med ganska stora tomter, för att inte helt skapa nya villaförorter, där alla tomter styckats upp, sedan plansprängts och det gröna har kapats ned. Sedan har typhus monterats upp, och ingen känner igen sig. Byggrätten bör vara frikostig och följa tomtstorleken som princip. För de områden som nästan bestals på sin byggrätt med ett penndrag 1986/87, och skars ner till 60+40, måste vi försöka finna ett snabbspår med en förenklad detaljplan, som ger tillbaka de byggrätter området planerades för (150). Det kräver en samsyn på att inget mer förändras i det skedet, att de boende och länsstyrelsen är med på inriktningen samt att bra avlopp- och vattenförsörjning är säkrad. Det finns områden som är ganska enhetliga fritidshusområden idag, och kanske helt byggda för det från början. Om de boende inte vill ändra detaljplanerna där, ska de inte tvingas till det av kommunen. I nya exploateringsområden får det prövas för varje område, vilken exploateringsgrad som är lämplig beroende på läget, om det ska vara av enhetlig karaktär eller ett friområde vad gäller byggnadernas utseende. Om nyexploatering ska komma till, måste det ske i samspel med samhällstruktur som avloppsutbyggnad, cykelstråk, skolors 14

15 upptagningsområde, små förstaboenden, förbättrad väg eller annat som bra för alla. Vi behöver säkra mark för företagsområden och kommunikationer, till exempel spårreservat, då inte alla typer av företagande passar att integrera i till exempel centrumområden med bostäder. Det är orealistiskt att tro att grönmark inte kan behöva utnyttjas. Det ska noga beaktas att inte kärnvärden förstörs, till exempel smala passager i gröna kilar eller unika biotoper. Om det finns starka skäl för det, är så kallat kompensatoriska åtgärder nödvändiga, till exempel en grodtunnel, älgbro eller annan skyddsåtgärd. Med fler arbetsplatser här ute, minskar arbetspendlingen. Transporterna kan bli lokala istället för regionala, när det gäller service och varor vi behöver. Kommunen styr en del av inflyttningen med detaljplaner och olika typer av avtal. Konjunkturer kan dock störa planerna varför byggandet kan ske senare än planerat. Eftersom man inte riktigt vet vilka som kommer flytta in i ett område, så bör detaljplaneringen säkra tomter för offentlig service och byggnader som kan konverteras, från till exempel förskola till gruppboende. Att bosätta sig i ett tidigare fritidshus styr inte kommunen över, och det följer konjunkturer och pendlingsförutsättningar med mera. Värmdö har tusentals hus som är aktuella. Generellt är denna inflyttning positiv eftersom man använder ianspråktagen mark och en är dold bostadsreserv i regionen. Offentlig service finns i någon utsträckning för de grannar som redan bor permanent. Även om trafiken ökar teoretiskt, minskar belastningen sommartid när hus permanentas. Successiv permanentning ger inte samma pucklar i behovet av till exempel förskoleplatser som samlad ny gruppbebyggelse gör. I FOKUS 1. Behåll karaktären i gamla områden 2. Ge tillbaka de stulna byggrätterna 3. Förtäta centrumnära 4. Se permanentningen som en möjlighet 5. Mer mark för företagande Trafik och VA. Värmdö har en speciell situation när det gäller trafik. Vi har i princip en bro, snart två med den nya Skurubron, som förbinder oss med det egentliga fastlandet. Vi har få möjligheter till tvärförbindelser med hög kapacitet mellan kommundelar, på grund av havet. Trafiken pressas slutligen samman till väg 222. En ny Skurubro är viktig både för den vardagliga kapaciteten och för risken vid brofel, som skulle kunna isolera hela kommunen. Grisslingerakan måste få en permanent lösning i framtiden, som 15

16 klarar behoven när den provisoriska trefilslösningen inte räcker till. När det gäller Hemmesta, så är det naturliga på kort sikt att förbättra genomfarten, både vad gäller säkerhet och framkomlighet. På längre sikt är vi osäkra om det räcker. Det finns för- och nackdelar med både genomfart och förbifart - för affärerna, för de boende, för naturområdet, men också för kommunikativa möjligheter för de som bor längre bort. Vi behöver studera frågan och föra mer dialog. Vi vet inte nu vilket alternativ som är bäst. Att hoppas att problemet löser sig själv är inte att ta ansvar. Förnyelsen av Hemmesta Centrum påverkas också. Huvudvägarna är statliga och lokalnätet enskilt, med vägföreningar som huvudmän, även inne i huvuddelen av Gustavsberg. Det innebär bland annat att alla är med och betalar för vägen, företag, sommargäster och permanentboende. En förändring innebär en betydlig skattebelastning. Det nuvarande systemet medför också fördelen av lokal demokrati kring sådant som rör närområdet, farthinder och vägstandard med mera. Vägen är basen för kollektivtrafik, förutom där vi använder vattnet, färja/waxholmsbolaget med mera. Bussar är grunden för vår kollektivtrafik och så kommer det vara länge. Även om det är teoretiskt möjligt att dra ut kapacitetsstark spårtrafik som tunnelbana eller pendeltåg, så ligger det långt fram i tiden. Kostnaden för sådan infrastruktur i vår glesa bygd, tillsammans med kraven på en omfattande bostadsexploatering, tals bostäder, för att motivera investeringen, gör att vi planerar för bra busstrafik, gärna i egen fil (BRT), direkt till centrala lägen som Gullmarsplan, Slussen och city. Bytesmöjligheter tillkommer till blå linje i Nacka C på 2020-talet. Det kommer då mer busskapacitet för oss i Nya Slussen, utöver den ökning som redan planerats i den nya inomhusterminalen. Busstrafikens flexibilitet är en fördel. På några sträckor kan båtpendling vara möjlig, men kapaciteten är låg och det är knepigt att ordna angöringsbryggor med parkering, bussanslutning med mera. Värmdö för förhandlingar med staten om huvudvägarna. Staten prioriterar de svåraste problemen i regionen. Värmdö tar hänsyn till hur trafiksituationen utvecklas, men kan inte sätta stopp för all samhällsplanerad byggnation, då det skulle få stora negativa effekter på jobb, offentlig service och ekonomi. Tillväxt behövs. Det vore konstruktivt att i princip alla busslinjer ut på Värmdö passerar en bussterminal med service, toaletter, pendelparkering för bil och cykel med mera, placerad vid Ingarökrysset väg 222. Det skulle avlasta Gustavsberg onödig genomfartstrafik, underlätta byte vid resor inom kommunen och vara en naturlig anslutning för spårtrafik i framtiden. Efterfrågan är idag stor på pendelparkeringar, helst centralt för bilar och för cyklar, gärna under tak och belyst. 16

17 Utbyggnad för kollektivtrafikresande är nödvändig för att undvika problem när fler flyttar till kommunen. De replipunkter som finns för omstigning till båt behöver också utvecklas och moderniseras. Behovet av gång och cykelbanor är stort. Oavsett om vi talar om korta transporter till förskola, bollplan eller en granne, så känns vägen inte säker. Löprundan på kvällen eller barnens cyklande känns otryggt eller tillåts inte. Intresset för pendlingscykling, även långa sträckor, växer. Organiserad sportcykling har utvecklingspotential. Det är nödvändigt att tillsammans med Vägverket planera och bygga ut gång- och cykelväg i alla stråk, hela vägen ut. Tempot behöver öka. Typerna av cykling är olika varför snabbcykelvägar är aktuella för centrala partier. I en del fall kan gång- och cykelvägen kompletteras med ridstig. I förekommande fall är det bra att lägga ner vatten/avlopp och bredband samtidigt, både för markintrånget och underhållets skull. Nya leder måsta ha energieffektiv belysning och ligga en lagom bit från vägen för att balansera mellan naturmiljö och trygghet. Behovet av skolskjuts minskar om skolvägen kan göras säker på detta vis. Utbyggnaden av centralt vatten och avlopp pågår. För att öka takten vill vi bygga ut flera stråk samtidigt, ordna mark för pumphus och dylikt utan att invänta en omfattande detaljplanering. För områden som bygger ut sitt lokalnät i förväg skulle containeravloppsverk kunna vara en möjlighet, tills huvudledningen är framme. Detta kan flyttas till nästa område som är på gång. Vi är anslutna till Käppalaverket som väntar på att rena mer avloppsvatten, ta vara på värmen, göra biogas och jordförbättring av slammet. I en del områden är det lättast att bygga ut med så kallad LTA teknik. Även om det medför ett underhållsansvar för pumpar, så blir markintrånget mycket mindre och billigare. När det gäller renhållning vill vi behålla möjligheten för kunderna att påverka kostnaden. Den som undviker förpackningar, sorterar väl och komposterar själv får låga kostnader. Den som behöver tömning ofta får betala mer. För att det ska vara smidigt vill vi att den nya återvinningscentralen i Ekobacken ska vara öppen alla dagar i veckan och vara klar innan Ingarö Återvinningscentral tas ur drift. Även om det inte är kommunen som ansvarar för återvinningsstationerna, utan insamlingsorganisationen, ska kommunen kontrollera att ordningen är god. 17

18 I FOKUS 1. Trafiken måste förbättras i takt med inflyttning 2. ÅVC Ekobacken öppen 7 dagar i veckan 3. En mer parallell VA utbyggnad för att öka farten 4. Gång och cykelbanor bredvid alla länsvägar, hela vägen! 5. Snabbcykelväg på centrala stråk Vårt hem Att bo bra och att få förändra det när behov uppkommer, bör vara grundläggande. Att flytta hemifrån som ung vuxen är en naturlig process. Det finns ett uppdämt bostadsbehov för unga och många olika åtgärder aktuella. En del bostäder kan vara enklare och många unga tycker inte de behöver så stort. Kommunen ska inte sätta hinder för att ha två kök i en huvudbyggnad, och därmed kunna skapa en lägenhet till att hyra ut. Små komplementbyggnader och utbyggnader kan också underlätta så att fler kan få bostad. För att skapa fler förstaboenden kan kommunala verksamhetslokaler som tagits ur bruk ställas om. Det finns flera goda exempel på det i regionen. Med hänsyn till byggkostnader och myndigheternas krav är det nästan omöjligt att bygga små lägenheter till en hyra som fungerar. I kategoribostäder, till exempel studentboende, skulle förenklingar få ner hyran. Mindre lägenheter som inte hårdrenoveras, skulle kunna erbjudas till yngre för acceptabel kostnad. I Värmdö är boendet ojämnt fördelat på olika upplåtelseformer i olika kommundelar. Alla former behövs till exempel småhus att hyra eller lägenheter med äganderätt. Alla trivs inte i bostadsrätt, en del vill inte binda sig till ett ägande och några uppskattar fullserviceboendet i en hyresrätt. Det måste också finnas stödlägenheter och andra bostadslösningar för behövande av olika kategorier. 18

19 Det kommunala Värmdö Bostäder bör om det finns intresse för ombildning till ägande- eller bostadsrätt överlåta lägenheter till de boende. Intäkten kan användas till att bygga nya hyresrätter där det behövs. En stor blandning av upplåtelseformer i hela kommunen är positivt. Förvaltningen av Värmdö bostäders hyresrätter måste utvecklas så att kunderna är mer nöjda. Bygglov går nu snabbt att få över disk för enkla ärenden och en del e-tjänster är aktuella. Komplicerade ärenden tar förstås längre tid, liksom när handlingarna inte är kompletta. Vi ska hjälpa den sökande till sin rätt. Det bör gå att ytterligare förenkla rutiner och ta bort lovplikt på annat. De avgifter för bygglov som betalar prövningen får inte ge vinst, men är ganska kännbara. De borde inte behöva var högre än andra kommuners. Att få bygga efter egna drömmar och anpassa till egna behov ska inte hindras, om det inte stör någon annan eller är direkt mot lagen. I befintlig bebyggelse är det rimligt att ägaren får rådighet över sin bostad eller företag och tomtmiljö, Strandskyddet ska värnas på de orörda stränderna och obebyggda öar. Där har det stor allmän betydelse. Brygga och båthus är egentligen inte annorlunda än en p- plats och garage vid en bostad på fastlandet och även som boende på en ö ska man kunna få bygga ett gästhus. I Värmdö är det gott om fri strand, lätt att hitta en klippa att bada ifrån, men för bilen gäller ingen allemansrätt. Vissa områden har tät bebyggelse vid vattnet, med historia från när den enda transportvägen var med ångbåten från staden. Vägarna kom långt senare. Det innebär många dispensärenden i Värmdö. Om inte det finns kommunalt VA måste man ha godkända enskilda lösningar. Kontrollen ska intensifieras. Med ny teknik går det att få bra små avlopp, som medger snålspolande WC, ibland med alternativ vattenförsörjning. Kommunen sätter normerna och ska ge råd om hur en modern lösning kan fungera. Vi tycker att tidsbegränsade tillstånd ska tas bort och ersättas med egenkontroll och periodisk inspektion. I FOKUS 1. Hjälpa den sökande till sin rätt 2. Bra små avlopp med ny teknik 3. Rådighet över sitt hem 4. Båda äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt! 5. Förenkla 19

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text:

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text: Bra för alla barn visioner och verklighet Alla verksamheter med uppdrag som rör barn och unga har en gemensam målsättning att ge barn och unga en bra start i livet. Bland barnen finns både de som har en

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Något håller på att hända

Något håller på att hända Något håller på att hända Varför behöver vi Bo & bygga på Sörmlands landsbygd. - En förstudie inom det Regionala Serviceprogrammet 2014 2018 Januari 2015 Peter Eklund Pelle Wester Rocco Gustafsson 1 Innehåll

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer