Lokalt handlingsprogram Värmdö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö"

Transkript

1 Lokalt handlingsprogram Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna, företagen och de enskilda människorna samverkar. I vår vision lever det stora flertalet på sin inkomst och formar sina egna liv. Det finns utrymme och möjlighet för människor att förverkliga sina livsprojekt i egenskap av företagare, anställd eller på annat sätt. Stöd ges till de mest utsatta och dem som verkligen behöver det. Barnperspektivet är för oss en viktig del av ett medmänskligt samhälle. 1

2 Vad jag vill med Värmdö? - Ja, det ska funka helt enkelt. Bra skolor att välja på förstås och det ska vara tryggt å bli äldre här. Skulle man råka illa ut ska man få hjälp, komma på banan igen, typ. Och så att man tar hand om dem som inte fått det lika bra som vi. Det är ju sånt som känns självklart liksom. Det behövs ju mer bostäder, våra små har ju en bit kvar, men man vill ju att det ska finnas till dem en dag. Men bygg inte bort all natur, det är ju därför vi valt att bo här. Å så är det nära till sta n, med allt som finns där, men då måste det här med kommunikationer bli bättre, eller i alla fall inte sämre när det flyttar in fler. Förresten även mer företag borde få plats, alla kan ju inte pendla. Det gör ju vi bägge två nu, men ibland har jag tänkt att det vore skönt att spara all den tiden. Fint förresten att kommunen har fixat den där grillplatsen vid badet, till exempel. Dit har vi gått, men annars är det ju mycket barnens alla aktiviteter som fyller upp i veckorna. På sommaren brukar vi ta vår styrpulpet ut till något skär eller någon av krogarna. Det är lyx. Fast det är klart, kommunalskatten är lite hög jämfört med våra vänner på Ekerö, det pratade vi om på deras sommarfest. Nästan alla som var där hade lägre skatt. Och en del avgifter svider också, till exempel när vi skulle bygga till. Nu när avloppet kommer också, det blir skönt att slippa tankhämtningen, och jag tror det är en del som har riktigt dåliga avlopp, som bara landar rakt ner i viken, men det är svettigt att hosta upp så mycket. Sedan gör det inget om man går en charmkurs också. Kommunen är till för oss liksom. Flytta? Nej för tusan, det här är bästa platsen. Vi älskar Värmdö. Men jag har inte tid med fler frågor nu, jag måste iväg till träningen. Jo en sak till: cykelbanor, det är läskigt att cykla på stora vägen, särskilt när det är mörkt, det är så smalt. Det blir lättare att löpträna också, och för ungarna när de 2

3 kan börja cykla till skolan, eller till kompisar i alla fall. Nu kör vi ju oftast. Tack för du frågade, måste springa, hej! Vilka är Värmdömoderaterna? Vi är en ideell kommunförening inom Moderata Samlingspartiet. Vi har kandidater till kommunens fullmäktige, till landsting och riksdag, men framför allt är vi många medlemmar som jobbar tillsammans för att försöka göra Värmdö bättre. Du hittar mer om oss på Vad är ett lokalt handlingsprogram? Det är en del av våra tankar och prioriteringar inför den kommande mandatperioden. Det handlar om Värmdö, och det mesta är sådant som hanteras och beslutas i kommunen. En del ansvar faller på staten och landstinget, så där arbetar vi för att påverka. Det finns många fler frågor och mer i vår politik, vilket du kan få information om. En hel del av vardagen ligger utanför politiken, och så tycker vi det skall vara. Det finns mycket som ligger på oss själva, i familjen, tillsammans i grannskapet och i arbetslivet. Allt ska politiken inte lägga sig i, utan bara det viktiga och nödvändiga, och göra det bra. Är det här era vallöften? Det som kallas för vallöften skiljer sig från det vi vanligen menar med löften. Därför gillar vi inte riktigt att tala om vallöften. I det praktiska arbetet försöker man bli överens, man kompromissar, ekonomiska förutsättningar ändrar sig med konjunkturen och staten bestämmer en hel del över kommunerna. Men ut ifrån vad vi vet idag försöker vi här berätta om våra ambitioner och förslag. Hur har ni tagit fram det här? Vi har arbetat med möten där de Värmdöbor som är medlemmar i partiet har kunnat delta och diskutera olika ämnen och komma med idéer. Vi har tittat på andra kommuner. Vi har frågat ett urval Värmdöbor i enkät och fört många samtal vid dörrknackningar under de gångna två åren. Efter att ha jobbat med programmet på två konferenser så är det slutligen fastställt på en föreningsstämma den 13 mars

4 Kan ni inte vara överens allihopa, och jobba tillsammans alla partier? Det ligger i demokratin att lyfta fram egna idéer och skillnader mot andra partier. Det förtroende man fått av väljarna om vill man omsätta till beslut, åtgärder och verksamhet när man är i majoritet. Väljarna förväntar sig det. Är man i opposition är det svårare att få igenom det man gick till val på. Förhoppningsvis hittar man tillsammans en medelväg i en del frågor, och anstränger sig extra om det är riktigt lång tid för Värmdö. Nästan alla partier är överens om många beslut i kommunen. Gemensamma beslut tas raskt på mötet, skrivs inte om i pressen och blir oftast inte de stora samtalsämnena. I frågor där Vi bor i naturen skillnaderna är tydligare, kan det politiska samtalet bli tufft och medias intresse ofta på topp. Jag vill också vara med! Det är bra om fler Värmdöbor vill engagera sig i kommunpolitiken. Det är inte så annorlunda än annat ideellt arbete, tålamod och uthållighet krävs. Vilket parti du väljer är inte det viktiga, men vi hoppas förstås att du vill vara med i Värmdömoderaterna. Kontakta oss på tfn eller mail Vi bor mitt i naturen. Att promenera, bygga hydda, plocka svamp, bada. Spana efter djur och fåglar. Dofta, lukta och lyssna. Vi tror att om alla Värmdöbor inspireras till att göra lite, blir det mycket gjort tillsammans. Om var och en av oss inte slänger soporna fel, har bra avlopp och undviker onödiga transporter blir det stor effekt. När vi bygger om skaffar vi snålspolande installationer, tilläggsisolerar och satsar på smart belysning. Alla utsläpp är lokala, någonstans. Det ska vara lätt att göra rätt. Kommunen ska i sin egen verksamhet vara föregångare. Den största enskilda satsningen för naturen är utbyggnad av det centrala kommunala vattnet och avloppet, tillsammans med ny teknik för bra små enskilda avlopp. Tillväxt skapar resurser, resurser som vi behöver för att bygga ett hållbart samhälle. Trycket på stockholmsregionen är stor. Både mer bostäder och företagsområden behövs på Värmdö. Infrastrukturen behöver förbättras. Vi vill bygga nära kollektivtrafik, särskilt när vi bygger flerfamiljshus, men också uppmuntra till att använda den potential som finns i att omvandla befintliga fritidshus m.m. Där finns ofta redan boende och naturen är tagen i anspråk. I 4

5 planeringen måste hänsyn tas till särskilda kärnvärden i grönområden, när man bygger i anslutning till dem, så att vi inte förlorar det unika. Eftersom miljön inte har några gränser är det viktigt att vi samarbetar med andra kommuner, myndigheter och orter runt vårt gemensamma innanhav Östersjön. Värmdö är med i att begränsa den globala uppvärmningen. Vi tror på individens ansvar och delaktighet. Vi tror på teknikutveckling och människors rätt till ett gott liv. Vi vill att de som föds idag ska kunna gå ner till stranden och meta abborre, precis som vi gjorde när vi var små. Det är nära till naturen var man än bor i Värmdö. Både vild natur och vanlig natur men dessutom vänlig natur, sådan som är lätt att vistas i, skyltad och anpassad. Kanske finns det till och med ved på grillplatsen! Alla människors lika värde I Värmdö har vi lång tradition av arbetskraftsinvandring till fabriken. Italienare, jugoslaver, finländare med flera var med och byggde välfärd. De kom till oss både för att bygga sitt liv och vara med att bygga upp Sverige. Idag kommer flyktingar till oss, för att söka skydd, få ro från terror och våld och söka en möjlighet att få bygga upp ett vanligt liv igen. Jobb, bostad, utbildning för barnen ett vanligt liv igen. Inte som hemma där, utan något nytt att drömma om. Så småningom blir det hemma här. Vi vill göra det möjligt. Värmdö blir därigenom rikare med nya kulturinslag, ny kompetens och nya erfarenheter Vi föds som man eller kvinna. Alla har samma människovärde, ska ha samma möjligheter och samma frihet att forma sina liv. Kommunen som arbetsgivare, som servicegivare eller som myndighet ska inte göra skillnad, annat än när det är sakligt betingat. All form av diskriminering är oacceptabel, oavsett om det rör hudfärg, härkomst, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, fel mössa, kön eller något annat. Ny teknik för demokrati Kommunalt politiskt arbete kännetecknas sedan länge av långa processer, fysiska sammanträden och en betydande mängd papper, tillsammans med lokaltidningarnas veckoutgåva. Ledtiderna är långa och det tar år innan man ser förändring och resultat. Inte konstigt i en stor organisation men lite destruktivt för politiskt engagemang. Ny teknik och sociala media har förändrat bilden något. Hemsidor ger större insyn, e-tjänster underlättar för medborgaren, förtroendevalda och andra kan läsa underlag elektroniskt med mera. Fullmäktige kan sändas som web-tv. De första elektroniska samråden har prövats på planområdet. De sociala medierna ger flera möjligheter att sprida information enkelt och snabbt. I någon mån 5

6 har distansen och anonymiteten som tekniken medger också medfört ett hårdare kommunikationsklimat. De allra flesta förtroendevalda gör sin insats på fritid, tror på att man gör något bra för Värmdö och är inte härdade och tränade för tuffa angrepp. Fortfarande är sammanträden och möten på plats det vanliga sättet både för olika former av samråd och medborgardialog. Ett problem är den vardagsstress som många känner, vilket medför att det är ett fåtal som har tid att engagera sig. Dessutom ska man våga göra sig hörd. Vi skulle vilja utveckla tillförlitlig kommunikationsteknik som kan användas för samråd, synpunkter och förankring direkt på ett säkert sätt med varje hushåll, med ambitionen att engagera fler, inte bara de som har tid med möten, oavsett om det är enkla frågor eller lite större samråd. Värmdö har många föreningar, bland annat i form av samfälligheter. I ambitionen att hitta samtalspartner i området har dessa ibland engagerats av kommunen, eller omvänt, i frågor som ligger utanför deras lagliga ansvarsområde, för att lösa detta dialogbehov, vilket kan vara problematiskt. Kampanjer och debatt i en enskild fråga är bra, Önskvärt är att fler engagerar sig i helheten, där det ofta handlar om balans mellan sektorer, geografiska områden och olika önskemål. Värmdö skulle kunna pröva så kallad Medborgarbudget, en modell som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting. Hela Värmdö ska leva Värmdö består av öar. Några få av dem kan man åka bil till, många pendlar till stan. På de fem största öarna utan fast landförbindelse finns det ca 1000 hushåll som bor året runt, med glesbygdsförhållanden. På sommaren exploderar kommunen och vi blir nästan Det finns fortfarande många tusen fritidshus som kan bli permanentbebodda. I Gustavsberg planeras en kraftig lägenhetsutbyggnad när fabriksområdet friställs. Det kommer att stärka centrum där. Även på fastlandet bor en del på det vi nog kan kalla landet, andra har valt det som mer känns som villaförort, trivs i nya lägenheter i tätorten eller bor i före detta bruksbostäder i Gustavsberg. Allt mer kommersiell service finns nu här i kommunen, genom nya handelsområden. Att det finns någon affär kvar nära oss upplevs som önskvärt. Den offentliga servicen, skolor, fritidsanläggningar m.m. har expanderat, men kan inte finnas överallt. Det är heller inte rimligt att det som många ofta behöver, koncentreras enbart till Gustavsberg. De absolut grundläggande samhällstjänsterna måste dock tillgodoses överallt och över tid, även om lösningarna får variera. På öarna är det extra viktigt att lösningarna utformas tillsammans med de hushåll som berörs. De är 6

7 inte fler än att det går att föra samtal inför förändringar. Lagar, ekonomi, behov och teknik förändras. Skärgården är inte ett friluftsmuseum. Kärnvärden i naturmiljöer ska skyddas men självklart ska även de som bor i skärgården få bygga hus och brygga, kunna jobba, driva företag och ha familj. Det gäller också att tillsammans påverka statliga och regionala aktörer, när kunskapen brister om förutsättningarna och vad en tänkt förändring innebär. - Om man väljer att bo på landet finns inte allt som i tätorten, men en hel del annat att älska. Vi tycker det är bra om fler väljer att bosätta sig i sina hus på landet. Det gynnar kommersiell och offentlig service, som då kan bli bättre. Det står heller inte emot att det byggs fler lägenheter i centrumområden eller att villaområden förtätas. Med inflyttningen till Storstockholm behöver alla möjligheter användas. En del gillar ro, rådjur, grusväg och postlåda på rad. Några attraheras av utmaningarna att bo längst ut. Andra föredrar grannar, café, gatubelysning och postbox i trapphuset. Vi välkomnar alla. Ordning i den kommunala ekonomin A och O är ordning i kommunens ekonomi, liksom i familjeekonomi och företagsekonomi. Det är så enkelt som att lönen varje månad ska räcka till det nödvändiga, och till lite reserv och sparande. Det går inte att ha tomt i kommunens plånbok och låna varje månad. Det går inte heller att sälja det ena efter det andra för att klara månadens kostnader. Tillgångarna tar slut. Sedan 2007 har kommunen nått sitt överskottsmål varje år, utan trix och fix. Budgethållningen har blivit bättre i verksamheterna. Intäkter från försäljningar går enbart till att hålla nere lånen, och därmed minska räntan. Sunt och nödvändigt. Värmdö har ändå höga lån och behöver investera än mer när vi växer. Vi är oroliga över takten och många gånger blir investeringsprojekt dyrare än planerat. Det går inte att undvika att det behövs nya skolor och andra prioriteringar i kärnverksamheter, men vi vill hitta nya verktyg för att hålla igen. Vi kan inte skjuta allt till nästa generation. Risken med stora lån, när räntorna går upp, är betydande, precis som med bolånen hemma, utöver att det kommer ta mycket lång tid att betala tillbaka. Det kan handla om att låta andra investera, att använda standardkoncept, att förbättra kravspecifikationer och projektstyrning. Kommunen har också tillgångar som kan säljas för att växlas upp till nya objekt, som vi bättre behöver. Det går att införa krav på handpeng och lite högre internränta för att inte göra det för billigt att önska en investering i verksamheterna. Vi kan inte skjuta allt till nästa generation. Vi 7

8 kan också bli bättre på kostnads- och intäktskalkylering, med specialistkompetens internt eller externt. Vi vill sätta ett tak på hur stor låneskulden får bli i kommunen. Genom att till exempel säga att lånen inte får vara högre än kommunens årliga skatteintäkter, måste alla parter planera långsiktigt och prioritera. Samtidigt medger det investeringar, när det blir fler Värmdöbor och skatteintäkterna växer. Värmdö var 2006 skatteledande i länet. Med de skattesänkningar som successivt gjorts sedan dess är vi nu en bit ner på listan. Fortfarande ligger vi över andra ganska lika kommuner i länet. Skärgården har en merkostnad, men den är liten. Vi har fördelen av att mycket av vägkostnaderna, liksom renhållning och VA, betalas av såväl boende som sommargäster och företagare. Vi måste bli bättre att få ut mer för skattepengarna, genom att använda flera aktörer, se på hur andra gör, benchmarking, och engagera alla medarbetare. Alla boende betalar kommunalskatt, och det är viktigt att den hålls på en rimlig nivå. Om det offentliga tar lite mindre, så ökar friheten för den enskilde. Man kan då välja hur man vill disponera sin lön. Vi tror att kommunalskatten på sikt borde kunna ligga nära andra kommuner i länet. Det klokt att göra anpassningen successivt i takt med att kommunen växer och att kärnverksamheten fungerar väl. En del verksamheter finansieras av självkostnadsbaserade avgifter från brukarna, till exempel för bygglov. Även där ligger vi högt i jämförelser. Vi vill jobba mer med att effektivisera och förenkla, så att avgifterna inte behöver vara så höga. Servicen ska kunna vara bra ändå. I FOKUS 1. Sätt tak på skuldberget 2. Bättre kalkylering, upphandling och projektstyrning 3. Effektivisera så att avgifter kan bli lägre 4. Sänka skatten på sikt, med väl fungerande kärnverksamhet Företagare och jobb. Konkurrens och valfrihet Värmdö är företagaretätt. Möjlighet att växa, och anställa fler ges med rätt förutsättningar. En del av dem kan kommunen påverka direkt. Ett avgörande ansvar för kommunen är bra fungerande kärnverksamheter som omsorg och skola liksom att planera markanvändningen så att växande och nya företag i olika branscher får plats. När företag behöver bygglov, tillstånd och service vill vi att de ska möta en professionell, effektiv och serviceorienterad myndighetsutövning. Företag, precis som boende och turister, behöver goda kommunikationer på land och på vattnet. Värmdö kommun har ett delansvar för det, men mycket ligger på andra samhällsorgan, som vi tillsammans måste påverka. Arlanda är där det är, men vägar och sjötrafiken måste hänga med när vi växer. 8

9 Efterhand som Värmdö har växt har handels- och serviceföretag etablerat sig så att mer finns på hemmaplan. Vi vill skapa nya affärsmöjligheter, närhet till bra arbete, goda bostadsförhållanden och en aktiv fritid. Det minskar pendlingsberoendet och det blir ett mer levande samhälle, dygnet runt. Kommunen köper mycket varor, tjänster och service. Självklart ska vi vara tuffa i upphandlingar och få mycket för skattepengarna. Vi ska upphandla i lämpliga volymer och försöka förenkla anbudsförfaranden, så att lokala företag kan vara med och konkurrera. Kommunen ska inte utan särskilda skäl bedriva konkurrerande verksamhet. Sociala arbetskooperativ, daglig verksamhet, rehabilitering med mera har till exempel en stor betydelse för att alla ska ha en arbetsplats att gå till. Genom att erbjuda kommuninnevånarna möjlighet att själva välja bra skola, hemtjänst m.m. och att det råder frihet att etablera sig som företagare inom dessa områden, får Värmdö ett mer jämställt företagande. Nya aktörers kompetens kommer till oss och värmdöborna får bestämma mer själva. Flera kan välja arbetsgivare, oavsett yrkesval. Valfrihet kan utvecklas inom flera av kommunens verksamheter. Kontrollen ska vara noggrann, aktörerna seriösa och dåliga verksamheter som inte förbättras ska avvecklas, oavsett ägare. I skärgården är många multi-entreprenörer och berörs av många regelverk. Även om det finns motiv för varje regel kan situationen kännas orimlig. Det statliga regelverket är inte så flexibelt. Kommunen skall sträva efter att finna förenklingar i tillämpningen, utan att bryta mot lagen. Så länge det finns olika EU-stöd ska vi bidra till att de kommer till nytta här i Värmdö, med företräde för projekt som leder till varaktig verksamhet. Ett jobb är mer än en lön. Ett jobb är gemenskap, trygghet och frihet. Det ska löna sig att arbeta. Men jobben ger också resurser till allt som är vårt gemensamma - till vården, skolan och omsorgen. En bra samverkan mellan arbetsförmedling, försäkringskassan, yrkesoch komvuxutbildarna, kommunen och företagen leder till att fler kan matchas, oavsett om det handlar om lärlingar, praktik, nystart eller den nyanlände. Det vill vi, och det gagnar alla parter. I FOKUS 1. Arbetslinjen! 2. Lokalt anpassad upphandling 3. Enkla kontaktvägar 4. Bort med onödig byråkrati 5. Höjd ersättning i daglig verksamhet till 8 kr per arbetad timme 9

10 När den egna kraften inte räcker till Det är vårt ansvar att bekämpa sociala problem och utanförskap, ge människor med funktionsnedsättning och äldre med särskilda behov en trygg tillvaro med god omsorg och hög livskvalitet. Gode män, boendestödjare, anhörigvårdare och kontaktpersoner gör en viktig insats för att vardagen ska fungera. Även om alla människor har ett ansvar för sitt eget liv, klarar vi oss inte alltid själva eller orkar vi inte helt ta ansvar för våra närmaste. Då behövs skyddsnät och hjälp. Vi vill att all omsorgsverksamhet ska vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Problem som familjevåld, missbruk men även utbredd psykisk ohälsa utgör viktiga utmaningar som ofta kräver nya lösningar och samarbetsformer, särskilt när det gäller barn och unga som far illa och är på väg att hamna snett. Värmdö ska pröva alla former av samverkan med andra välfärdsaktörer, bland andra inom sjukvården, skolan, frivilligorganisationer, anhöriga och försäkringskassan, för att använda resurserna effektivt. Tidigt och nära samarbete mellan polisen, skolan och socialtjänsten är särskilt viktigt när det gäller yngre. Förebyggande åtgärder innebär bl.a. attraktiva mötesplatser för unga, bra bostadsmiljöer, deltagande i någon organiserad aktivitet på fritiden och att man kommer till skolan eller annan utbildning. Det ideella arbetet inom det sociala området är en stor tillgång. Det ska stödjas och uppmuntras. Vi blir äldre, men också piggare och tar ofta aktiv del i föreningsliv. Vi hämtar på förskola, reser och shoppar. Så småningom kommer behovet av hjälp. Man blir beroende av vård eller omsorg. Självklart vill man bestämma själv ändå, få ett bra bemötande och upprätthålla sin värdighet. Kommunen, som finansierar, ska bidra med bra information om utbud och alternativ samt kvalitetsuppföljning. Det behövs fler former av boende för äldre. En del vill bo kvar hemma så länge det går. Många söker aktiviteter, sällskap och närhet till service. De som är över 95 år och vill, ska erbjudas plats på särskilt boende utan behovsbedömning. Kommunen ska på bred front medverka i arbetet att förebygga brott och öka tryggheten. En närvarande synlig lokal polis och tillgängliga enheter att förstärka med är viktigt. Förebyggande arbete socialt vad gäller festkvällar, ungdomar i utanförskap, familjer som inte fungerar och missbruk minskar risken för brottslighet är nödvändigt. Viktigt är att samarbeta med väghållare, SL och fastighetsägare vad gäller belysning, buskage, tunnlar, bevakning med mera. Kommunen har i katastrofer och andra sammanhang ett brett krisledningsansvar. Det är nödvändigt att ha aktuella planer, utbilda sig för detta och öva under realistiska ledningsförhållanden. I det läget är upparbetade kontakter med 10

11 lokalt näringsliv, hela föreningslivet, religiösa samfund, statliga och regionala organ mycket betydelsefullt. I FOKUS 1. Fler boendeformer för äldre ger valfrihet 2. Reagera tidigt och tydligt, när det gäller unga 3. Ingen ska falla mellan stolarna 4. Ta fram strategi för vilken verksamhet som ska finnas lokalt respektive kan lösas i regionen 5. Nästa särskilda boende för äldre blir på Ingarö En skola som ser och stärker alla elever Vi tror att den bästa förberedelsen för framtiden är en skola som förmår att satsa på sina lärare, ställa tydliga kunskapskrav och ge alla barn rätt till stöd i rätt tid. Ingen skola får misslyckas med att se, uppmuntra och tillvarata ungas förmåga. Grunden läggs redan i förskolan, särskilt när det gäller att senare lära sig räkna, skriva och läsa. Kunskapsuppdraget är skolans huvuduppgift. Vi vill lyfta fram att mycket är bra i skolan. Att bara ensidigt fokusera på brister och fel, peta i regelverket och göra utspel, gör att arbetslusten i vardagen, stoltheten över allt gott som faktiskt till absoluta huvuddelen varje dag levereras i skolan reduceras till att alla tror att allt är fel. Väldigt många är nöjda med sina barns skola, lärare och kunskapsutveckling. Inte alla, men det måste vara målet. Alla ska gå ut skolan godkända i alla ämnen. Men det räcker inte, ambitionen måste vara att det ska ha varit positivt, tryggt och leda till intresse för vidare studier med yrkes- eller teoretisk inriktning. Vi garanterar att det fortfarande ska finnas möjlighet att få välja skola. Om det går att påvisa hur den producerade kvaliteten har påverkats av friheten att få välja och välja bort skola, att nya inriktningar inom pedagogiken har fått spelrum och att lärare har fått möjlighet att välja arbetsgivare ja, det får forskarna reda ut och debattera. Vi är säkra på att det finns en stor upplevd kvalitet i att kunna få byta kamrater, klass, skola, lärare och lärobok eller i alla fall veta att man kan få göra det. Att det offentliga har god kontroll, ställer tydliga krav, erbjuder föräldrar och elever bra information, att det är seriösa aktörer och ersättningarna följer barnet är viktiga delar i skolsystemet. Barn med betydande särskilda behov eller med andra speciella förutsättningar behöver förhöjd skolpeng, så att tillgång till stödpersonal och speciallärare kan säkras. Det är även då viktigt att skolpengen följer elevens val. Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn. Ofta lyfts kravet på behörighet och ämneskunskaper, men utan förmågan att fånga en klass, skapa lugn, tända en elevs intresse, ge den duktige nya utmaningar, 11

12 utveckla en grupp o.s.v. kommer inte eleverna att kunna utvecklas till sin fulla möjliga nivå. Vi behöver uppmärksamma och belöna bra lärare, skapa fler ingångar och karriärvägar samt skapa mer tid med elev och klass, där huvuduppgiften finns. Det är lärarens förmåga och de aktuella elevernas behov som avgör lämplig gruppstorlek. Onödiga möten och tung byråkrati ska bort. På sikt kommer statusen att öka för läraryrket, och locka rätt studenter till lärarhögskolorna. Det kan inte bara vara lärarens uppgift att skapa en god arbetsmiljö i salen. Andra vuxna i skolan och inte minst föräldrarna måste medverka. Eleven har rätt till hjälp och stöd men också skyldighet att passa tider, inte störa andra, vara uppmärksam och göra sitt bästa. Rektor har befattningsansvar enligt skollagen och det kommunala uppdraget ska vara riktat direkt till den enskilda skolan. Rektors ansvar ska vara tydligt för både pedagogiskt resultat, kundnöjdhet, ekonomi och arbetsmiljö. Rektor måste också få handlingsfrihet att lösa uppgiften, utan onödiga begränsningar. Vi vill både verka för fler fristående skolor och större frihetsgrad för de kommunala skolorna, för att öka utbudet av olika inriktning och profiler. Varje år avdelar Värmdö närmare miljoner kronor till förskola, skola, gymnasieprogram, komvux med mera. Det är mer än häften av hela kommunbudgeten. I FOKUS 1. Kunskap! 2. Belöna bra lärare 3. Arbetsro i skolan 4. Coacha lärare som skulle kunna mer 5. Bibehållen rätt att välja barnomsorg, skola, gymnasium, vuxenutbildning Med skola menas tillika förskola, vuxenutbildare m.m. Med lärare menas också annan pedagogisk personal. Fritid och kultur Kulturmiljön på Värmdö är en härlig blandning av bruket, landet och skärgården. Det går inte att utveckla ett samhälle utan att utgå ifrån arvet. Vi vill både känna igen oss och ha det nya. Om allt blir skyddsvärt blir inget unikt. Vi ska inte bygga kopior. Gustavsberg är berömt för sina arkitektoniska årsringar. Så vill vi att det ska få vara i hela kommunen och även i skärgården. Varje tid får sätta sitt avtryck. Vi har respekt för äganderätt och önskan att utveckla sitt hem. Vi ser tidsavtryck på busskurerna; egnahemsgröna med pulpettak på Ingarö, faluröda hytter på Värmdölandet och mörkgröna moderna i 12

13 metall i Gustavsberg och en och annan i galvad sträckmetall. Inga alls på öarna... där väntar man på båten i det någon byggde någon gång med det som blev över. Särskilt värdefulla miljöer ska skyddas, om det medför möjligheter till bevarande. Kultur är så mycket. Traditioner, populärkultur, nyskapande. Storstadens utbud är tillgängligt för oss. Vi vill lyfta fram det som är specifikt för vår skärgårdskommun. Vi prioriterar barn och ungdomar. Det är viktigt att få pröva på, utveckla sig och grundlägga goda vanor både inom kultur- och fritidsområdet. Inom idrotten gör föreningslivet fantastiska insatser, men det är också viktigt att kunna göra saker spontant. Lika förutsättningar för killar och tjejer innebär inte nödvändigtvis lika verksamhet. Både gruppbaserade och individuella sporter och kulturaktiviteter behöver få finnas, för att alla ska kunna hitta rätt. En aktiv fritid är ett skydd mot ohälsa och att hamna snett. Ungdomar vill ha inflytande och formerna måste hela tiden utvecklas. För vuxna satsar vi främst på bibliotek, det historiska arvet och de öppna fritidsmöjligheterna som till exempel cykelleder, elljusspår, skidspår, plogade isar, cykelleder, promenadstråk i skogen, kulturstigar, grillplatser och badstränder innebär. Vi utvecklar möjligheter att då att röra på sig spontant, njuta av vår natur och känna sig trygg där. Biblioteken får en ny roll, som mötesplats för kunskap, samvaro och kommunikation en viktig arena för demokratin. Den fysiska boken, tidningshyllan och den tysta miljön kommer långsamt att transformeras. Det historiska arvet från porslinseran, det sträva livet på landet och vid havet, och snart kanske också sportstugeepoken, ska vårdas och levandegöras. Inom kultur- och fritidsområdet är företagande viktigt. Fokus på upplevelseindustrin, turism, fysisk och psykisk hälsa gör att branscher utvecklas. Samverkan mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet är grundläggande, så att vi stärker varandra och skapar förutsättningar för utveckling i Värmdö. I FOKUS 1. Vi prioriterar barn och unga 2. Både för tjejer och killar 3. Turism 4. Mer hälsa på folk och folkhälsa 13

14 Planera för framtiden Värmdö ska fortsätta utvecklas som en bra kommun att bo i. Det ska vara möjligt att känna att värden man uppskattade när man flyttade hit, inte försvinner, även om en utveckling sker kontinuerligt. Närheten till naturen, Värmdös olika karaktärer, det egna ansvaret för lokala vägar i föreningsform och en fungerande kommunikation till arbetet är exempel på sådant som uppskattas. Trycket på bostäder är stort i regionen. Det är idag skillnad på intresset att bosätta sig i olika delar av kommunen, i förhållande till arbetspendling. Vi vill inte att Värmdö av princip ska växa, men inser behovet av tillväxt, både vad gäller bostäder och näringsliv. Vi tar vår del av ansvaret i regionen. Vi har möjlighet att planera flerfamiljshus i centrumnära områden, dels i centrala Gustavsberg i större omfattning, men också i Brunn och Hemmesta. Björkås/Djurö och Stavsnäs medger viss förtätning och kan kompletteras med lägenheter. Det ger resurser till att kunna förbättra centra till funktion, innehåll och utseende. För att behålla lokal livsmedelsaffär, något matställe med mera. för närservicen, krävs ett utökat underlag med bostäder för alla centrum. Kollektivtrafiken finns också där. Lokala verksamheter bibehålls och utvecklas med ökande befolkning och byggande. I förändringsområden där kommunen gör ny detaljplan från grunden, kan viss förtätning ske med småhus och viss gruppbebyggelse, men vi vill ändå att den luftiga karaktären ska bestå med ganska stora tomter, för att inte helt skapa nya villaförorter, där alla tomter styckats upp, sedan plansprängts och det gröna har kapats ned. Sedan har typhus monterats upp, och ingen känner igen sig. Byggrätten bör vara frikostig och följa tomtstorleken som princip. För de områden som nästan bestals på sin byggrätt med ett penndrag 1986/87, och skars ner till 60+40, måste vi försöka finna ett snabbspår med en förenklad detaljplan, som ger tillbaka de byggrätter området planerades för (150). Det kräver en samsyn på att inget mer förändras i det skedet, att de boende och länsstyrelsen är med på inriktningen samt att bra avlopp- och vattenförsörjning är säkrad. Det finns områden som är ganska enhetliga fritidshusområden idag, och kanske helt byggda för det från början. Om de boende inte vill ändra detaljplanerna där, ska de inte tvingas till det av kommunen. I nya exploateringsområden får det prövas för varje område, vilken exploateringsgrad som är lämplig beroende på läget, om det ska vara av enhetlig karaktär eller ett friområde vad gäller byggnadernas utseende. Om nyexploatering ska komma till, måste det ske i samspel med samhällstruktur som avloppsutbyggnad, cykelstråk, skolors 14

15 upptagningsområde, små förstaboenden, förbättrad väg eller annat som bra för alla. Vi behöver säkra mark för företagsområden och kommunikationer, till exempel spårreservat, då inte alla typer av företagande passar att integrera i till exempel centrumområden med bostäder. Det är orealistiskt att tro att grönmark inte kan behöva utnyttjas. Det ska noga beaktas att inte kärnvärden förstörs, till exempel smala passager i gröna kilar eller unika biotoper. Om det finns starka skäl för det, är så kallat kompensatoriska åtgärder nödvändiga, till exempel en grodtunnel, älgbro eller annan skyddsåtgärd. Med fler arbetsplatser här ute, minskar arbetspendlingen. Transporterna kan bli lokala istället för regionala, när det gäller service och varor vi behöver. Kommunen styr en del av inflyttningen med detaljplaner och olika typer av avtal. Konjunkturer kan dock störa planerna varför byggandet kan ske senare än planerat. Eftersom man inte riktigt vet vilka som kommer flytta in i ett område, så bör detaljplaneringen säkra tomter för offentlig service och byggnader som kan konverteras, från till exempel förskola till gruppboende. Att bosätta sig i ett tidigare fritidshus styr inte kommunen över, och det följer konjunkturer och pendlingsförutsättningar med mera. Värmdö har tusentals hus som är aktuella. Generellt är denna inflyttning positiv eftersom man använder ianspråktagen mark och en är dold bostadsreserv i regionen. Offentlig service finns i någon utsträckning för de grannar som redan bor permanent. Även om trafiken ökar teoretiskt, minskar belastningen sommartid när hus permanentas. Successiv permanentning ger inte samma pucklar i behovet av till exempel förskoleplatser som samlad ny gruppbebyggelse gör. I FOKUS 1. Behåll karaktären i gamla områden 2. Ge tillbaka de stulna byggrätterna 3. Förtäta centrumnära 4. Se permanentningen som en möjlighet 5. Mer mark för företagande Trafik och VA. Värmdö har en speciell situation när det gäller trafik. Vi har i princip en bro, snart två med den nya Skurubron, som förbinder oss med det egentliga fastlandet. Vi har få möjligheter till tvärförbindelser med hög kapacitet mellan kommundelar, på grund av havet. Trafiken pressas slutligen samman till väg 222. En ny Skurubro är viktig både för den vardagliga kapaciteten och för risken vid brofel, som skulle kunna isolera hela kommunen. Grisslingerakan måste få en permanent lösning i framtiden, som 15

16 klarar behoven när den provisoriska trefilslösningen inte räcker till. När det gäller Hemmesta, så är det naturliga på kort sikt att förbättra genomfarten, både vad gäller säkerhet och framkomlighet. På längre sikt är vi osäkra om det räcker. Det finns för- och nackdelar med både genomfart och förbifart - för affärerna, för de boende, för naturområdet, men också för kommunikativa möjligheter för de som bor längre bort. Vi behöver studera frågan och föra mer dialog. Vi vet inte nu vilket alternativ som är bäst. Att hoppas att problemet löser sig själv är inte att ta ansvar. Förnyelsen av Hemmesta Centrum påverkas också. Huvudvägarna är statliga och lokalnätet enskilt, med vägföreningar som huvudmän, även inne i huvuddelen av Gustavsberg. Det innebär bland annat att alla är med och betalar för vägen, företag, sommargäster och permanentboende. En förändring innebär en betydlig skattebelastning. Det nuvarande systemet medför också fördelen av lokal demokrati kring sådant som rör närområdet, farthinder och vägstandard med mera. Vägen är basen för kollektivtrafik, förutom där vi använder vattnet, färja/waxholmsbolaget med mera. Bussar är grunden för vår kollektivtrafik och så kommer det vara länge. Även om det är teoretiskt möjligt att dra ut kapacitetsstark spårtrafik som tunnelbana eller pendeltåg, så ligger det långt fram i tiden. Kostnaden för sådan infrastruktur i vår glesa bygd, tillsammans med kraven på en omfattande bostadsexploatering, tals bostäder, för att motivera investeringen, gör att vi planerar för bra busstrafik, gärna i egen fil (BRT), direkt till centrala lägen som Gullmarsplan, Slussen och city. Bytesmöjligheter tillkommer till blå linje i Nacka C på 2020-talet. Det kommer då mer busskapacitet för oss i Nya Slussen, utöver den ökning som redan planerats i den nya inomhusterminalen. Busstrafikens flexibilitet är en fördel. På några sträckor kan båtpendling vara möjlig, men kapaciteten är låg och det är knepigt att ordna angöringsbryggor med parkering, bussanslutning med mera. Värmdö för förhandlingar med staten om huvudvägarna. Staten prioriterar de svåraste problemen i regionen. Värmdö tar hänsyn till hur trafiksituationen utvecklas, men kan inte sätta stopp för all samhällsplanerad byggnation, då det skulle få stora negativa effekter på jobb, offentlig service och ekonomi. Tillväxt behövs. Det vore konstruktivt att i princip alla busslinjer ut på Värmdö passerar en bussterminal med service, toaletter, pendelparkering för bil och cykel med mera, placerad vid Ingarökrysset väg 222. Det skulle avlasta Gustavsberg onödig genomfartstrafik, underlätta byte vid resor inom kommunen och vara en naturlig anslutning för spårtrafik i framtiden. Efterfrågan är idag stor på pendelparkeringar, helst centralt för bilar och för cyklar, gärna under tak och belyst. 16

17 Utbyggnad för kollektivtrafikresande är nödvändig för att undvika problem när fler flyttar till kommunen. De replipunkter som finns för omstigning till båt behöver också utvecklas och moderniseras. Behovet av gång och cykelbanor är stort. Oavsett om vi talar om korta transporter till förskola, bollplan eller en granne, så känns vägen inte säker. Löprundan på kvällen eller barnens cyklande känns otryggt eller tillåts inte. Intresset för pendlingscykling, även långa sträckor, växer. Organiserad sportcykling har utvecklingspotential. Det är nödvändigt att tillsammans med Vägverket planera och bygga ut gång- och cykelväg i alla stråk, hela vägen ut. Tempot behöver öka. Typerna av cykling är olika varför snabbcykelvägar är aktuella för centrala partier. I en del fall kan gång- och cykelvägen kompletteras med ridstig. I förekommande fall är det bra att lägga ner vatten/avlopp och bredband samtidigt, både för markintrånget och underhållets skull. Nya leder måsta ha energieffektiv belysning och ligga en lagom bit från vägen för att balansera mellan naturmiljö och trygghet. Behovet av skolskjuts minskar om skolvägen kan göras säker på detta vis. Utbyggnaden av centralt vatten och avlopp pågår. För att öka takten vill vi bygga ut flera stråk samtidigt, ordna mark för pumphus och dylikt utan att invänta en omfattande detaljplanering. För områden som bygger ut sitt lokalnät i förväg skulle containeravloppsverk kunna vara en möjlighet, tills huvudledningen är framme. Detta kan flyttas till nästa område som är på gång. Vi är anslutna till Käppalaverket som väntar på att rena mer avloppsvatten, ta vara på värmen, göra biogas och jordförbättring av slammet. I en del områden är det lättast att bygga ut med så kallad LTA teknik. Även om det medför ett underhållsansvar för pumpar, så blir markintrånget mycket mindre och billigare. När det gäller renhållning vill vi behålla möjligheten för kunderna att påverka kostnaden. Den som undviker förpackningar, sorterar väl och komposterar själv får låga kostnader. Den som behöver tömning ofta får betala mer. För att det ska vara smidigt vill vi att den nya återvinningscentralen i Ekobacken ska vara öppen alla dagar i veckan och vara klar innan Ingarö Återvinningscentral tas ur drift. Även om det inte är kommunen som ansvarar för återvinningsstationerna, utan insamlingsorganisationen, ska kommunen kontrollera att ordningen är god. 17

18 I FOKUS 1. Trafiken måste förbättras i takt med inflyttning 2. ÅVC Ekobacken öppen 7 dagar i veckan 3. En mer parallell VA utbyggnad för att öka farten 4. Gång och cykelbanor bredvid alla länsvägar, hela vägen! 5. Snabbcykelväg på centrala stråk Vårt hem Att bo bra och att få förändra det när behov uppkommer, bör vara grundläggande. Att flytta hemifrån som ung vuxen är en naturlig process. Det finns ett uppdämt bostadsbehov för unga och många olika åtgärder aktuella. En del bostäder kan vara enklare och många unga tycker inte de behöver så stort. Kommunen ska inte sätta hinder för att ha två kök i en huvudbyggnad, och därmed kunna skapa en lägenhet till att hyra ut. Små komplementbyggnader och utbyggnader kan också underlätta så att fler kan få bostad. För att skapa fler förstaboenden kan kommunala verksamhetslokaler som tagits ur bruk ställas om. Det finns flera goda exempel på det i regionen. Med hänsyn till byggkostnader och myndigheternas krav är det nästan omöjligt att bygga små lägenheter till en hyra som fungerar. I kategoribostäder, till exempel studentboende, skulle förenklingar få ner hyran. Mindre lägenheter som inte hårdrenoveras, skulle kunna erbjudas till yngre för acceptabel kostnad. I Värmdö är boendet ojämnt fördelat på olika upplåtelseformer i olika kommundelar. Alla former behövs till exempel småhus att hyra eller lägenheter med äganderätt. Alla trivs inte i bostadsrätt, en del vill inte binda sig till ett ägande och några uppskattar fullserviceboendet i en hyresrätt. Det måste också finnas stödlägenheter och andra bostadslösningar för behövande av olika kategorier. 18

19 Det kommunala Värmdö Bostäder bör om det finns intresse för ombildning till ägande- eller bostadsrätt överlåta lägenheter till de boende. Intäkten kan användas till att bygga nya hyresrätter där det behövs. En stor blandning av upplåtelseformer i hela kommunen är positivt. Förvaltningen av Värmdö bostäders hyresrätter måste utvecklas så att kunderna är mer nöjda. Bygglov går nu snabbt att få över disk för enkla ärenden och en del e-tjänster är aktuella. Komplicerade ärenden tar förstås längre tid, liksom när handlingarna inte är kompletta. Vi ska hjälpa den sökande till sin rätt. Det bör gå att ytterligare förenkla rutiner och ta bort lovplikt på annat. De avgifter för bygglov som betalar prövningen får inte ge vinst, men är ganska kännbara. De borde inte behöva var högre än andra kommuners. Att få bygga efter egna drömmar och anpassa till egna behov ska inte hindras, om det inte stör någon annan eller är direkt mot lagen. I befintlig bebyggelse är det rimligt att ägaren får rådighet över sin bostad eller företag och tomtmiljö, Strandskyddet ska värnas på de orörda stränderna och obebyggda öar. Där har det stor allmän betydelse. Brygga och båthus är egentligen inte annorlunda än en p- plats och garage vid en bostad på fastlandet och även som boende på en ö ska man kunna få bygga ett gästhus. I Värmdö är det gott om fri strand, lätt att hitta en klippa att bada ifrån, men för bilen gäller ingen allemansrätt. Vissa områden har tät bebyggelse vid vattnet, med historia från när den enda transportvägen var med ångbåten från staden. Vägarna kom långt senare. Det innebär många dispensärenden i Värmdö. Om inte det finns kommunalt VA måste man ha godkända enskilda lösningar. Kontrollen ska intensifieras. Med ny teknik går det att få bra små avlopp, som medger snålspolande WC, ibland med alternativ vattenförsörjning. Kommunen sätter normerna och ska ge råd om hur en modern lösning kan fungera. Vi tycker att tidsbegränsade tillstånd ska tas bort och ersättas med egenkontroll och periodisk inspektion. I FOKUS 1. Hjälpa den sökande till sin rätt 2. Bra små avlopp med ny teknik 3. Rådighet över sitt hem 4. Båda äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt! 5. Förenkla 19

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL

VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL ORGANISATION: Värmdö kommun UPPDRAG: Projektledare VA SOURCE Upplandsgatan 14, Tel: 08 410 441 00 info@source-executive.se 111 23 STOCKHOLM www.source-executive.se VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet i

Tillgänglighet och delaktighet i Socialdemokraterna i Värmdö Värmdö 2010 Tillgänglighet och delaktighet i Värmdö Socialdemokraternas program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Värmdö 2010-2014 2

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer