MEDDELANDE NR -5 FRAN SALTSJöBADENS HEMBYGDSFöRENING - Förteckning sammanställd av Maili Hedenberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDE NR -5 FRAN SALTSJöBADENS HEMBYGDSFöRENING - Förteckning sammanställd av Maili Hedenberg"

Transkript

1 MEDDELANDE NR -5 FRAN SALTSJöBADENS HEMBYGDSFöRENING - ~.!_~!.!ut_~-!!.ll,!li~ead~e~ Förteckning sammanställd av Maili Hedenberg Anteckningar om floran i saltsjöbaden. (Svensk-Botanisk _-Tidskrift S2, 1958.) -Björlin-t Gustaf: Träffningen i Södra StAket.- (Bilder ur "-Sveriges krigshistoria-; S.tockoQlm.1876.). - Boethius, Sten: Saltsjöbadens kyrka. (Ivar Schnell: Sörm lindska kyrkor, del 8, :116. Stockholm 1948.) Christiansson, Hans: Nacka kyrkor och Erstaviks kapell. (Ivar Schnell: Sörmländska kyrkort del 8 t 115. Stockholm 1948.) - Elldin, ~ald: Ar på Vår gard. Stockholm_ Forsstrand, Carl: Erstavik.-(Svenska slott och herresäten, del 5. Stockholm 1908.). Holm, Per: Kommunalekonomiska synpunkter på. Saltsjö~dens framtida utveckling Hulting, Johan: Ryssarnas härjningar på Sveriges östra kust åren o{ Jansson, Alfred: Boo sockens historia. Stockholm 19~6. Jonson, Erik: Skärgårdskriget Stockholm K'ang Yu Weis svenska resa ÖVersatt av Göran Malmqvist. Stockholm Lindberg. Gunnar: Saltsjöbadens historia. Uppsala ~indbergt Gunnar: Saltsjöbadens tillblivelse och utveck ling. (Storstockholm i ord och bild, redigerad av Fr Ström. Stockholm 1942.) - Lindberg, Gunnar: Uppenb81"elsekyrkan i saltsjöbaden. Stockholm Lindblad, Bertil: Det nya Stockholms observatorium. (Almanack för alla 1932.) Lindblad, Bertil: Stockho~ms observatorium i Saltsjöbaden. (MONisk astronomisk tidskrift 1932, s 121 ff.-) -.

2 Lindblad Bertil: Stockholms obse%'vatorium 200 Ar. Yeten;' skapsakademiens högtidssammankomst den. 20 september Linde, G~nnar: 1947.) Baggensstlket. (Samfundet St Erik. Arsbok Linde, Gunnar: Ortnamn vid Baggens8tlket. (Ortnamnssll1". ~kapet i Uppsala Arsskrift 1946.).Lundin. Claes:' Saltsjöbaden. Uppkomst o.ch utveckling.. Nutid och framtid. Vägledning för besökande. Stockholm (Nytryck Saltsjö~adena heinbygdsf5rening 1971").,Ma1mqui st t K' G: Stockholms observatorium i saltsjöbaden. (PopulAr astronomisk tid~krift," ff.) > Munthe. Carl och. Petersens Magnus af2.~stavik Kristianstad Oldenburg. Hjalmar: Saltsjöbaden förr och nu. (Storstockhe!m i ord och bild. redigerad av Fr Ström. Stockholm 194,2.)..Palm. Bertil: Al'kitekten Carl Westman. Lund '1954.: Petersens, t4agnus af: tiv och arbete vid Er.tavik nar seklet var ungt. (Nackaboken 1965.~i : Petersens. Magnus af: Ett 250-Arigt krigsminne. (Nackaboken 1969.) Rollof. Yngve: Inre vattenv~ar i Sörmland. (Tidskrift för ejöväsendet 1~61t s ). Saltsjöbadens församlingsbla Saltsjöbadens hantverksförening. Minnesskrifter , Saltsjöbadens idrottsförening Jubileumsskrift Saltsjöbadens manskör Saltsjöbadens orkesterförening. Minnesskrift Seitz. Heribert: Den stora förödelsen 1719 och striden vid Södra StAket. (Karolinska förbundets Arsbok 196~ ). Stavenow, Elisabet: Villabebyggelse i Sverige (Nordiska museets handlingar 76. Lund 1971.) Stockholms Stads~11mäktiges Ha~d1ingar Bihang 12 E. Utredning angående demografiska. ekonomiska och ~ommuna18 förhallanden i Saltsjöbaden.

3 27.!9~Rle.1;.~!t~-!Bs,...Et~,."r2~'~~~~~Ji!f!r~oo$.~~~1~L~~~~~~:t'\e.~~_J.~,_,~~e~~~'=~~7- ' Adress & telefonkalender rör Saltsjöbaden. Utge av E A G.A1:Dm4. 8th Adresatörteokning för Saltsjöbaden. I Stockholms Adresskalender Arl fr 1906.,Bilder trån Saltsjöbaden. Utg a.v Järnvägs A13 Stookholm-SaltajÖD... 8th L~ecole trancaiee Saint Botvid ta. Saltsjöbaden (Su~de). J.~"Edouard Soulier. Ur Bulletin protestant f'rancaie, Paris,_ An 4 (1919) nr 2. Elektrifieringen av SaltsjöbMan. Av Frithiof Freon Holm...cn"el'1. Ur Teknielt Tidskrift, ElektrotekllJk th G)'IU188ist16vet. Organ rör Saltsjöbadens samskolas gymnasisttörening. hg 1, 1925, S&ltsjö~ärla Jonsson, Erika De rodde över Baggensfjärden. (Mats Rebnberga I ekä.rprden. En antologi. Stockholm Urpsrungligen publicerad 1 "Strandblometer". en hyllningsskrift till Sven Sal~n 1950). Karta över Saltsjöbaden, med register. I stockholms Adressk&.lender. Arl r o a Separat häfte ' Nacka och Saltejöbaden, dess uppkomst och utveckling, natur och an1iggn.lngar. ~ Av Goth Jacobson. Karta, 11luatr jämte kommunalka1.ender. Sth Portarna och andra dekorat!va skulpturer rör Saltsj8badens kyrka av Carl Kill Upps 1 Ord och Bild 1913, h 6, av Sixten StrlSmbom. Saltie nassorgan i SaltSJ5badens samskola. Utg av klms Saltej5baden - en aristokrat bland villasamhällen. Uppe i Hem 1 SwrJ.se 1934 at. Dan Bystrom. Saltej8be.den förr och nu. Upps i stor-stockholms villasamhällen, utg av.åhlfn.och herlunds förlag 1943, av Hjalmar Oldenburg. Såltaj6baden vid Stockholm. 8th Saltsjöbaden vinter och sommar. 8th Sal~jöbaden8 Adrees- ooh Komrr.unaJ.kaJ.ender jäate naronregieter f'csr sto:rldgen ooh S&l'tsjö-Dufnäs. Utg Bjalmä!" Oldenburg Saltsjöbadene arbetarekommun 25 år. Illustr. 8th Saltsj8badens framtid. Av Thor Andersson. Sth Saltejöbade;ns f8reläening8rarenings bibliotek. Iatalog. 8th 19'1. Sal1;sj8badens idrottsfönnidgs lrsbok Sth Saltej6badens nya karta, med register. Sth Saltsjöbadena samskolas nya byggnad. Redog5relee. Av Josef Lundin. 8th Saltsj6badens ecoutldtrs minnesskrift. Illustr. Norrköping 1936.

4 28. Saltsjöbadens Tidni.n.g. utg Hjalmar Oldenburg , (1952 Linkoln :B10118 Boktr.AB. GlIa ~rogatan,e; 8th). Saltsj6badena t1l1blivelee och utveckling, uppe i ~tor-stockhola~ villasam hällen utg av 1blfn ooh 1kerlunds förlag 194'. av Gum1A~ Lindberg. SeJ.tajöbadskyrka.n. Uppe 1 50 utfärdsmål utg av Generalate,bena L1togr.betalts förlag 1935, av Bell8t Thordeman... Saltejöbadsqrkan, nagra synpunltter. Uppe i Konst och Konstnä.x'er 191' Dl" 6 av Efraim Lundmark.... stockholms Observatorium. Minnesskrift vid invigningen a.v Stookb9aIJ observatorium i. Saltsj5baden den 5 juni ute av teg! Vetensk&psakedemien. ljppwa 19'1. Stockholm8 obeervatoriwn 1 SaltejCSbaden. Av K G Xabaquiat. St!l19,1 (ur Populär astronomisk tidskrift).. Si:Sderberg, Bengtl Erstav1k. Ingår i "SVenska slott och herrealten",.&1._ Templet nr 921 Saltsjöbadena Väl av T O T1oårsberätteleo utg Ull JI1nne at sin 10-Arige. verksamhet. A.v Erik Persson. 8th 1907 TvA kyrkor. SaltsjöbadekyrkM: och Engelbrektsky-.t'kan.. Av.Arvid BeeoketriSa. TIr svensk '1'iclskr1tt 1914 h 5. sth Uppenbarelseqrlam.. Av J ollnny ROO8Val. I Kunst og Kultur, Aug " ,. Uppenbarei.e~rkan. Till hembygden. en julhälsning till röresmj.~ 1 strängnäs stift. AT Nils Widner. Sth Uppenbarelsekyrkan 1 Saltsjöbaden Av Gunnar Lindberg re4iserad. minnesskrift. Illustr. 5th utredn ane demografiska. ekonomiska ooh komun.ma1.a. förhållanden 1 Saltaj8badens köping (verkställd 'av stockholms stadskollegitöll 19~). Var bor vem? Vem bor var? Adresskalender utg av Hj Oldenburg. 8th 19"

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete Specialarbetet anslaget ANTECKNINGAR TILL EN BIBLIOGRAFI OVER BARA KOMMUN. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi. Bibliotekshögskolan. Borgs, vt 1975. Knut Jönsson. Litteratur

Läs mer

ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER

ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER KUNGL.BIBLIOTEKET Enheten för bokhistoria, magasin och nybindning ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER NY UPPLAGA SAMMANSTÄLLD AV LINDA SÖRENSEN 2005-08-24 Kungl. biblioteket Översikt

Läs mer

DET ÄR HÄR VI BOR! TIOTUSEN ÅR I HANINGE.

DET ÄR HÄR VI BOR! TIOTUSEN ÅR I HANINGE. DET ÄR HÄR VI BOR! TIOTUSEN ÅR I HANINGE. 2 Tryckår: 2013 Tryckeri: TMG Tabergs Det är här vi bor! Tiotusen år i Haninge. Du som bor i Haninge lever där människor levt i nästan tiotusen år. Här finns gravar

Läs mer

antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 19 Teaterhistoria

antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 19 Teaterhistoria antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 19 Teaterhistoria Första halvårets sista e-postutskick är en diger cyberkatalog med teaterhistoria omfattande 218 poster. Den innehåller skrifter ur lagret och nykatalogiserade

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009 Riksföreningen Sverigekontakt Välkomna att beställa boken! (ISBN 978-91-974907-4-0) Den kostar 200 SEK + porto Birger Sjöberg-sällskapet

Läs mer

NORRA STOR-STOCKHOLM UTFLYKTER!

NORRA STOR-STOCKHOLM UTFLYKTER! NORRA STOR-STOCKHOLM UTFLYKTER! En utflykt är ett litet äventyr En utflykt kan betyda så mycket. Nya erfarenheter, ny kunskap och en trevlig stund tillsammans med andra människor. En utflykt behöver inte

Läs mer

myntstudier Mynttidskriften på Internet

myntstudier Mynttidskriften på Internet Aktuellt Sigtuna, kv. Professorn 1, 2000. Skatten under konservering. Fynd Vid utgrävningar i kv. Professorn 1 vid Stora gatan i Sigtuna hittades 2000 tre skattfynd från vikingatid och nyare tid samt lösfynd

Läs mer

BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer

BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer Specialarbete inom ämnet bibliotekskunskap vid bibliotekshögskolan. Boras, ht 1974. Birgitta Moberg Ingrid Moldin Kersti Månsson Karin Nelson-Ebbens Inledning...

Läs mer

Forska om samer. Digitala arkivkällor och litteraturtips. Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se

Forska om samer. Digitala arkivkällor och litteraturtips. Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se Forska om samer Digitala arkivkällor och litteraturtips Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se Svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk www.ajtte.com Denna publikation ingår i Forskningsarkivets

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Ordföranden har ordet Sommaren närmar sig med stormsteg och därmed också vårt nästa släktmöte. I december samlades styrelsen hos mig för planering av verksamheten under

Läs mer

Länsstyrelsen där du bor har register på stipendier som är knutna till just ditt län.

Länsstyrelsen där du bor har register på stipendier som är knutna till just ditt län. STIPENDIE-ideer Sök nära dig Men ett stipendium kommer inte flygande av sig självt. När du väl hittat en stiftelse eller fond som har stipendier som du skulle kunna få måste du vara ute i god tid. Helst

Läs mer

Runbruk i förändring

Runbruk i förändring Särtryck ur: Årsbok 2010 KVHAA Stockholm 2010 (isbn 978-91-7402-398-5, issn 0083-6796) M AGN US K Ä L LST RÖM Runbruk i förändring några tankar om vikingatidens skrifttraditioner Ordet runbruk som jag

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

Rengsjöbladet Årgång. Rengsjö har e. Tack min ängel. Nr 1 Feb 2012

Rengsjöbladet Årgång. Rengsjö har e. Tack min ängel. Nr 1 Feb 2012 Rengsjöbladet Årgång Rengsjö har e 5 Nr 1 Feb 2012 Tack min ängel Foto:Daniel Bernstål Precis när Göte Erikssons hjärta stannade råkade Birgitta från Kilafors komma till Rengsjö. Hon räddade Göte med hjärtlungmetoden.

Läs mer

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia?

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Socialstyrelsen fick i december 2005 regeringens uppdrag att bedöma omfattningen av regelbundna eller systematiska kränkningar, övergrepp

Läs mer

Vänersborgs museum. Nu finns vi på Facebook. Program

Vänersborgs museum. Nu finns vi på Facebook. Program Vänersborgs museum Nu finns vi på Facebook Program Hösten 2013 Välkommen till Vänersborgs museum! Föremål från hela världen utställda i autentisk 1800-tals miljö. Vänersborgs museum, en av Sveriges äldsta

Läs mer

Tidender från Taserud medlemsblad för ideella föreningen rackstadmuseet nr 2 2008 Pris 10:-

Tidender från Taserud medlemsblad för ideella föreningen rackstadmuseet nr 2 2008 Pris 10:- Tidender från Taserud medlemsblad för ideella föreningen rackstadmuseet nr 2 2008 Pris 10:- Ett spännande verksamhetsår med jubileum och nordiskt perspektiv! Under året har vi firat 150-årsjubileet av

Läs mer

09-10/2006 TEMA MÅNGFALD. Värde 50:-

09-10/2006 TEMA MÅNGFALD. Värde 50:- 09-10/2006 TEMA MÅNGFALD Värde 50:- TIDSKRIFTEN SPANING INNEHÅLL Vi hjälper dig spana Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill vara

Läs mer

Caspar Schröders epitafium över sin fader Tuulse, Armin Fornvännen 55, 100-115 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1960_100 Ingår i:

Caspar Schröders epitafium över sin fader Tuulse, Armin Fornvännen 55, 100-115 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1960_100 Ingår i: Caspar Schröders epitafium över sin fader Tuulse, Armin Fornvännen 55, 100-115 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1960_100 Ingår i: samla.raa.se CASPAR SCHRÖDERS EPITAFIUM ÖVER SIN FADER Av Armin

Läs mer

Eslövs stadsbibliotek

Eslövs stadsbibliotek En stadspromenad i Eslöv Vandra runt på Eslövs gator och lär känna staden. Här finns det kända skulpturer, intressanta byggnader och härliga parker. Ät en våffla vid Trollsjön, gå upp på toppen av Stenberget

Läs mer

Användardag för Disgen-användare

Användardag för Disgen-användare Årgång 5, Nr 9 Användardag för Disgen-användare Träffen vänder sig till dig som kan lite om programmet, men har svårt för något eller har en massa frågor. Träffen bygger helt och hållet på frågor som har

Läs mer

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion NOVEMBER 7 2014 Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion Pris 30 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras

Läs mer

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 Tebacken under sju generationer Av Siri Dahlberg Ordet te eller tä var den lokala benämningen på fägata. Det finns flera te

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

MÖNSTERÅS - FLISERYDS

MÖNSTERÅS - FLISERYDS Nr 2 2009 MÖNSTERÅS - FLISERYDS församlingsblad Kyrkoherden har ordet... Skolavslutningstider innehåller en sådan underbar mix av jäkt och förväntan. Det finns något av nyårsaftonens sammanfattning men

Läs mer

Avskrift av Gösta Carlssons anteckningar:

Avskrift av Gösta Carlssons anteckningar: Gustaf Svensson Gösta Carlsson Helge Mattson Natanael Andersson Einar Karlsson Avskrift av Gösta Carlssons anteckningar: I slutet av tjugotalet var inte fritidsaktiviteterna så vittomfattande som i våra

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö -

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö - FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN vid Linnéuniversitetet - Växjö - av Niclas Rosenbalck Växjö, 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: 1 8 Serie A Fastighetshandlingar 9 A I Faste- och vittnesbrev 10 A II

Läs mer