FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö -"

Transkript

1 FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN vid Linnéuniversitetet - Växjö - av Niclas Rosenbalck Växjö, 2010

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: 1 8 Serie A Fastighetshandlingar 9 A I Faste- och vittnesbrev 10 A II Fastighets- och åtkomsthandlingar 11 Serie B Utgående korrespondens och handlingar 12 B I Kopieböcker 13 B II Utgående korrespondens 15 B IIIA Utgående order Huseby bruk 16 B IIIB Utgående order AB HB-Produkter 17 B IIIC Utgående order Häryds bruk 18 B IVA Utgående fraktsedlar för järnväg Huseby bruk 19 B IVB Utgående fraktsedlar för järnväg AB HB-Produkter 20 B VA Utgående fakturor Huseby bruk 21 B VB Utgående fakturor AB HB-Produkter 22 Serie D Liggare och förteckningar 24 D I Gjuterijournaler 25 D II Verkstadsjournaler 26 D III Mejeri- och provmjölkningsjournaler 27 D IV Spannmåls- och kraftfoderjournaler 29 D V Liggare och förteckningar rörande djurbesättningen 31 D VI Lager- och inventarieböcker 32 D VIIA Journaler rörande arbetet: dagsverks- och arbetsjournaler 34 D VIIB Journaler rörande arbetet: Arbetstids- och övertidsjournaler 37 D VIIC Arbetskort: Såg- och brädgårdsarbete 38 D VIID Arbetskort: Gjuteriet 39 D VIII Huseby kvarnar malet spannmål 40 D IX Kund- och leverantörsregister 41 D X Övriga liggare och förteckningar 42 Serie E Brev och korrespondens 43 E I Affärsbrev och affärskorrespondens - Huseby 44 E IIA Affärsbrev AB HB-Produkter 49 E IIB Affärsbrev Gjuteriet 50 E III Affärsbrev Häryds bruk med underlydande fastigheter 51 E IV Inkommande fraktsedlar 52 E V Övrig korrespondens och inkommande handlingar 53 Serie F Ämnesordnade handlingar 54 F 1A Handlingar tillhörande Huseby äldre godsarkiv - Kronologiska dokument - 55 F IB Handlingar tillhörande Huseby äldre godsarkiv - Äldre ämnesordnade dokument 56 F IC Handlingar tillhörande Huseby äldre godsarkiv

3 - Arkivförteckningar - 57 F IIA Handlingar tillhörande Stephensfamiljens Husebyepok Kronologiska dokument 58 F IIB Handlingar tillhörande Stephensfamiljens Husebyepok Ämnesordnade dokument - 59 F IIC Handlingar tillhörande Stephensfamiljens tid - Arkiv 60 F IIIA Handlingar rörande sjöarna: sjön Salen 61 F IIIB Handlingar rörande sjöarna: sjön Åsnen 62 F IIIC Handlingar rörande sjöarna: övriga sjöar 63 F IV Sjömalm och myrmalm 64 F V Kontrakt och arrenden 65 F VI Försäkringar 66 F VII Ansökningshandlingar 67 F VIII Ångpannorna 68 F IX Reklammaterial och prislistor 69 F X Vägar och järnvägar 70 F XI Tidningar och tidskrifter 71 F XII Skogen och dess produkter 72 F XIII Syner och värderingar 73 F XIV Mantals- och skattskrivningsuppgifter 74 F XV Rättegångs- och domstolshandlingar 75 F XVI Kraftverk och elektricifieringsärenden 76 F XVII Kvarn- och såganläggningar 77 F XVIII Deklarationer, taxeringar och skattemål 78 F XIX Nöbbele gästgiveri 79 F XX Bouppteckningar, arvskiften och testamenten 80 F XXI Bankhandlingar 81 F XXII Handlingar rörande kolning 82 F XXIII Häryds bruk med underliggande egendomar 83 F XXIV AB HB-Produkter 84 F XXV Gjuteriet 85 F XXVIA Handlingar rörande djur 86 F XXVIB Handlingar rörande får 87 F XXVII Handlingar rörande mejeriprodukter 88 F XXVIII Äggproduktion 89 F XXIX Trädgården 90 F XXX Handelsboden i Huseby 91 F XXXI Övriga handlingar 92 Serie G Räkenskaper 94 G I Äldre räkenskaper 95 G IIA Avräkningsböcker 96 G IIB Avräkningsböcker: konceptavräkningar 100 G III Kapitalböcker 102 G IVA Ladugårdsräkenskaper rörande kobesättningen: Huseby bruk 105 G IVB Ladugårdsräkenskaper rörande kobesättningen: Oby gård 106 G V Specialböcker 107 G VI Varuböcker 108 G VII Huvudböcker 110

4 G VIII Inköps- och försäljningsböcker 111 G IXA Avlöningsböcker, avlöningslistor och förskottsböcker 112 G IXB Avlöningsböcker: Kladdböcker 116 G XA Kassaböcker: Huseby bruk 117 G XB Kassaböcker: AB HB-produkter 121 G XC Kassaböcker: Kladd och konceptkassaböcker 122 G XD Kassaböcker: Övriga kassaböcker och dagböcker 123 G XI Memorialböcker 125 G XIIA Verifikationer - Huseby bruk 126 G XIIB Verifikationer AB HB-Produkter 130 G XIIC Verifikationer AB Häryds bruk 133 G XIII Räkningar 134 G XIV Skogsräkenskaper 135 G XV Virkesspecifikationer 136 G XVI Debetsedlar på levererade produkter 137 G XVII Rekvisitioner 138 G XVIII Växlar 139 G XIX Reskontra 140 G XX Rapporter för lastbilar 141 G XXI Antecknings- och kontraböcker för Huseby arbetare 142 G XXII Övriga räkenskaper 143 J I Kartor och ritningar 146 K I Fotografier 148 Ö I Övriga handlingar 150

5 George Stephens arkiv 152 Innehållsförteckning B I George Stephens utgående korrespondens 154 E I Brev och korrespondens 155 F I Arbetsmaterial 156 F II Runologi 157 F III Musik 158 F IVA Publikationer George Stephens artiklar 159 F IVB Publikationer George Stephens tryckta skrifter 160 F IVC Publikationer Övriga 161 F V Övriga handlingar 162 Ö I Handlingar med annan proveniens 163 Joseph Stephens arkiv 164 Innehållsförteckning B I Kopieböcker 166 E I Brev och korrespondens 168 F IA Joseph Stephens tid i Indien Brev 170 F IB Joseph Stephens tid i Indien - Kontrakt 171 F IC Joseph Stephens tid i Indien Räkenskaper 172 F ID Joseph Stephens tid i Indien - Ritningar 173 F IE Joseph Stephens tid i Indien Lönelistor 174 F IF Joseph Stephens tid i Indien Övriga handlingar 175 F II Övriga handlingar 176 G I Räkenskaper 177 Ö I Handlingar med annan proveniens 178 Elisabeth Stephens arkiv 179 Innehållsförteckning E I Brev och korrespondens 181 F I Ämnesordnade handlingar 182 G I Räkenskaper 183 Florence Stephens arkiv 184 Innehållsförteckning B I Egna anteckningar och brevutkast 186 E I Brev och korrespondens 187 F I Förmynderiet 189 F II Domstols- och rättegångshandlingar 190 F III Övriga handlingar 191 G I Räkenskaper 192

6 Maggie Stephens arkiv 193 Innehållsförteckning B I Egna anteckningar och brevutkast 195 E I Brev och korrespondens 196 F I Ämnesordnade handlingar 197 G I Räkenskaper 198 Mary Stephens arkiv 199 Innehållsförteckning B I Utgående korrespondens 201 E I Inkomna handlingar 202 F I Ämnesordnade handlingar 203 Ingenjör Johan Alfred Andersson arkiv 204 Innehållsförteckning B I Johan Alfred Anderssons egna skrivelser 206 E I Brev och korrespondens 207 F I Ritningar och beräkningar 208 F II Priskuranter 209 F III Publikationer 210 F IV Övriga handlingar 211 G I Räkenskaper 212 Bilaga 1A: Huseby gods- och bruksarkiv, detaljförteckning på A I: 1-4 Bilaga 1B: Huseby gods- och bruksarkiv, detaljförteckning på FV:5 Bilaga 1C: Huseby gods- och bruksarkiv, bildförteckning på G XIII:18 Bilaga 2: Huseby Restarkiv

7 1 HUSEBYARKIVEN Huseby är ett gods som ligger några mil söder om Växjö stad i Småland. Dess bevarade arkiv speglar den verksamhet och de människor som varit knutna dit. De äldsta handlingar med proveniens ifrån Huseby är förknippade med den industriella verksamhet som bedrivits där. En historik som börjar med denna framväxt är därför av vikt för att sätta sig in i arkivhandlingarna. Historik Huseby järnbruk grundades i slutet av 1620-talet av riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm. Den första masugnsblåsningen skedde 1628 och tidigt inriktades tillverkningen på gjutgodsmanufaktur, där järnkakelugnar och kanoner blev en viktig del. Vid bruket fanns även stångjärns- och knipsmedjor. På 1640-talet arrenderades järnbruket av de holländska bröderna Jakob och Arnold de Rees. Till bruket kom tidigt flera vallonska och tyska arbetare. För att förstå Husebys 1600-talshistoria måste man känna till att riksamiral Gyllenhielm 1615 fick det exproprierade Bergkvara gods som friherrskap. Då detta sedermera återlämnades till familjen Sparre 1637 kompenserades Gyllenhielm med nya gårdar och ett friherrskap som kom att benämnas Nya Bergkvara. Detta friherrskap hade först sin sätesgård vid gården Osby, men huvudgården kom att bli Huseby ifrån Nya Bergkvara friherrskap hade egen borgrätt där tingsförhandlingar skedde. Bevarade domböcker för Nya Bergkvara friherrskap finns i Göta hovrätts arkiv, närmare bestämt i underavdelning Advokatfiskalens arkiv (volymserie EVII AAAD), som numera förvaras vid Vadstena landsarkiv. Spridda rättegångshandlingar ifrån borgrätten finns även på Riksarkivet i Stockholm. Gyllenhielm lät 1637 kartera sitt gods Nya Bergkvara med underliggande gårdar. Dessa kartor, inalles 90 stycken, benämns Gyllenhielmska atlasen och är en av de äldsta agrara bildkällorna till kulturlandskapet på 1600-talet. Detta kartverk har digitaliserats av Riksarkivet och finns via undertecknads försorg tillgängligt för forskning på plats vid Linnéuniversitetets bibliotek. Efter Gyllenhielms och hans hustru Christina Ribbings död övergick friherrskapet 1656 genom testamente till konung Carl X Gustaf och dennes bror hertig Adolf Johan samt 1657 till den sistnämnde ensam. Hertigen bortpantade emellertid friherrskapet till Catharina De la Gardie, änka efter greve Fredrik Stenbock. Då panten ej inlöstes blev grevinnan ägare 1673, varefter friherrskapet ärvdes av hennes son greve Johan Gabriel Stenbock. Bruket var då i dåligt skick och all verksamhet upphörde under den följande tiden. Reduktionen ledde till att friherrskapet drogs in till kronan år Genom förmånliga privilegier 1689 sattes så järnbruket på fötter igen av bröderna Paul och Peter Rudebeck. Den sistnämnde är känd som en stor folklivs- och sagonedtecknare, med verket Smålendske Antiqviteter. Familjen Rudebeck hade även ägarintressen i flera andra bruk, bland annat Lessebo. Efter bröderna Rudebecks död 1710 respektive 1711 ägdes Huseby bruk av brödernas sterbhus, där de ledande namnen var Gustaf Berghman, Anna Liewensten (~Livingston) och Thomas Georg Rudebeck. Ättlingar till dessa ägde bruket fram till 1779 då översten Jakob Leonard König med sin fru Lovisa von Essen, änka efter Peter Rudebecks sonson Christopher Rudebeck, blev ensam ägare. Genom arv och köpt av Huseby tillträdde 1792 greve Axel Hamilton till Kronovall på Österlen och dennes fru Beata Elisabet von Essen, vilka 1813 överlät godset till sönerna Hugo och Malcolm Hamilton. Dessa inköpte även det några mil söder om Huseby liggandes Ålshults bruk (Almundsryd sn) som införlivades i godsmassan. Under deras tid byggdes nuvarande corpse de logi Bröderna kom emellertid på obestånd och sattes 1865 under

8 2 förmyndare, vilka år 1867 sålde bruket och därtill hörande godsmassa till den brittiske medborgaren Joseph Stephens, då verksam som järnvägsbyggare i Indien. Joseph Stephens köpte Huseby gods efter inrådan ifrån sin far den kände språkforskaren George Stephens, vilken i samråd med sin gode vän folklivsforskaren Gunnar-Olof Hyltén- Cavallius på det närliggande Sunnanvik gjort upp planerna. George Stephens, som var en stor samlare av fornfynd och handskrifter, är en person som kom att bidra till Husebys kulturhistoria, även om han de facto inte ägde det själv. På Huseby kom han att förvara sina samlingar och dessa ärvdes av sonen. Joseph Stephens kom att sätta sin prägel på egendomen fram till sin död 1934 och under denna tid blomstrade järnbruket upp igen via moderniseringar, och genom att stora investeringar gjordes inom jord- och skogsbruk. År 1888 inköptes Torne gård och Huseby gods bestod nu av tre gamla järnbruk, Huseby, Ålshult och Torne. Stephens var även riksdagsman i första kammaren där han starkt verkade för skogs- och tullfrågor. Genom skogsvård på sina egendomar, med stora planteringsprojekt, var han en föregångare till Skogssällskapet som grundades Huseby blev en av de rikaste jordegendomarna i Sverige och bestod då av 6000 hektar. Brukspatronen Joseph Stephens gifte sig med Elisabeth, född Kreüger, av en ansedd familj i Stockholm som hade nära förbindelser med kungahuset. Deras tre döttrar var Florence, Mary och Maggie (~Margreth) Stephens. Dessa ärvde var och en i nämnd ordning Huseby, Torne och Ålshult. Florence Stephens innehade Huseby bruk efter faderns död 1934 fram till dess hon själv avled år Under hennes tid hände mycket på Huseby först en expansion och industriutveckling men sedan kom en stor utförsäljning av gårdar och nedgång. Under hennes tid inköptes flera andra verksamheter och egendomar, bland annat Häryds bruk i Gnosjö och Nennesmo-Mässeberg vid Gislaved med flera fastigheter. År 1944 startades även företaget AB HB-Produkter på Huseby, med prins Carl Bernadotte (j.r.) som vd. Detta företag tillsammans med Huseby AB och Häryds bruk AB utgjorde affärsverksamheten vid Huseby. Nedgångarna för Husebykoncernen berodde på de s.k. Husebyaffärerna. Olika förvaltare och till bruket anknutna gjorde sig med orätt affär på godsets bekostnad. Skogar skövlades och såldes. Transaktioner och checkbedrägerier tömde Husebys goda ekonomi. Svindlerierna ledde till flera rättegångar och Florence Stephens blev tvungen att begära sig omyndig (1957) för att reda ut de invecklade turerna efter sina dåliga rådgivare. En av de inblandade var prins Carl jr, som trots alla händelser förblev Florence vän livet ut. Efter långa och sega rättsprocesser blev hon åter myndigförklarad Florence Stephens förordnade i sitt testamente att Huseby skulle gå till staten efter hennes död, vilket skedde Det tog flera år och en statlig Husebyutredning innan detta gick igenom. Under detta interregnum sköttes Huseby av förvaltare där oklara beslut och ledning ledde till att utförsäljningar av bohag och handlingar skedde. Flera dokument ska i början av 1980-talet enligt samtidsvittne även ha eldats upp på förvaltarnas beordran. År 1983 överfördes till dåvarande Högskolan i Växjö det på bruksherrgården Huseby förvarade arkivet, som innehöll ett flertal arkivbildares handlingar. Överföringen hade formen av en deposition ifrån Riksarkivet under vars ansvar arkivet kommit sedan staten genom dåvarande Domänverket övertagit Huseby gods. De 1983 till dåvarande Högskolan i Växjö överförda arkivhandlingarna omfattade tiden fram till fröken Stephens omyndigförklaring 1957, men häri också flera brev fram till fröken Stephens bortgång Innan staten övertog Huseby gjorde advokat C.W. Du Rietz med fru en genomgång av stora delar av Husebyarkivet. De genomförde också ett grovsorteringsarbete som inte kan anses

9 3 vara förenligt med arkivetik, där brevkuvert togs bort och brevark häftades ihop eller sattes med metallgem. I många fall förstördes handlingars proveniens och på grund av bristande arkivkunskap lades flera handlingar och brev i felaktiga volymer. Detta sistnämnda bör forskare av Husebyarkiven känna till då vissa delar av framförallt bruksarkivet ännu bär spår av detta förvaringssätt och inte till fyllo kan anses vara uppordnat. Utifrån advokatparet Du Rietz arkivläggning och volymuppmärkning gjordes en förteckning på dåvarande arkivbildare av Lennart Johansson vid Högskolan i Växjö Denna första förteckning är inte längre aktuell då flera volymserier har ändrats och tillrättalagts för att bättre anpassa handlingarna till en historisk arkivkontext. Tidigare fellagda handlingar har nu ordnats in och två viktiga nya volymserier, Handlingar tillhörande Huseby äldre godsarkiv (FI) och Handlingar tillhörande Stephensfamiljens Husebyepok (FII), har skapats. Framförallt brevsamlingarna har omstrukturerats och en tonvikt har lagts vid att kronologiskt orientera handlingarna och föra dessa till sin rätta proveniens. Husebyarkiven förvaras idag vid Linnéuniversitetet 1 och har sedan depositionen ifrån Riksarkivet till Högskolan i Växjö 1983 omstrukturerats och nya handlingar har tillkommit ifrån Huseby som kompletterat arkivbildarna. Det gemensamma namnet för dessa har tidigare varit Husebyarkivet men är en sanning med modifikation då detta namn endast anger proveniensplatsen för flera olika skilda arkiv, nämligen Huseby bruk i Skatelöv socken (Småland). Husebyarkiven består idag av följande arkivbildare: * *George Stephens ( ) arkiv *Joseph Stephens ( ) arkiv *Elisabeth Stephens (född Kreüger) ( ) arkiv *Florence Stephens ( ) arkiv *Maggie Stephens ( ) arkiv *Mary Stephens ( ) arkiv *Ingenjör Johan Alfred Anderssons arkiv *Huseby Restarkiv Sistnämnda arkivbildare (Huseby Restarkiv) överfördes 2007 ifrån Huseby och består av en samling skrifter och handlingar av spridd karaktär som förvarats på Huseby bruk men inte införlivats med tidigare arkivbildare. Dessa betitlas Huseby restarkiv och har ihopsamlats och förtecknats av Göran Hägersjö under oktober 2004; de återfinns förtecknade i bilaga 2. I denna arkivbildare finns en hel del handlingar som skulle kunna föras över till volymserier i både såväl som till Stephensfamiljens privatarkiv. Då de nu samlats och detaljförtecknats i en egen arkivbildare får de under rådande omständigheter ligga kvar, men forskare bör uppmärksammas på dessa handlingars spridda proveniens. I Huseby bruksarkiv finns det två arkivboxar som tidigare varit inordnade i handskriftssamlingen vid Landsbiblioteket i Växjö (då såsom Ms fol. 176 och Ms fol. 306:1-6). De överfördes till dåvarande Växjö högskola i och med att Husebyarkiven 1983 deponerades vid lärosätet genom Lars-Olof Larssons försorg. Av dessa tre arkivboxar var Ms. fol. 176 sedan gammalt införlivat med handskriftssamlingen vid landsbiblioteket, kanske redan som gåva av Joseph Stephens i början av 1900-talet.. 1 Linnéuniversitetet tillkom den 1 januari 2010 genom att Högskolan i Kalmar och Växjö universitet fusionerades. Växjö universitet bildades i sin tur 1999 genom att Växjö högskola fick universitetsstatus.

10 4 I Ms. fol. 176 finns ett konvolut påtecknat Växjö stiftsbibliotek Huseby gårdsarkiv dep. där enl. Walde Kinnevalds härad Jät socken i Kronobergs län Den volym som tidigare vid landsbibliotekets signerats Ms fol. 306 (med sex konvolut) fanns fram till 1969 förvarad i Personhistoriska samfundets arkiv (sedan 1940 i Stockholms stadsarkivs ägo). Denna överfördes vid genomgång av nämnda arkiv 1969 till Växjö landsbibliotek och har förtecknats av stadsarkivarie Carl-Fredrik Corin enligt följande: Syner och kontrakt, st. Kvittenser och beställningsorder, st. Brev och skrivelser, st. Utdrag ur handlingar, inlagor, avskrifter m.m st. Räkenskaper, etc st. Diverse, st. Summa 115 st. Via gåva av en Stephensättling har ett defekt fotoalbum ifrån bröllopsjubileet 1884 som George Stephens då fick ifrån studenter i Köpenhamn införlivats bland dennes övriga handlingar (se FV:4). Likaså har tillkommit en gåva utgörande en 1987 upprättad sammanställning av Fingal von Sydow (f 1937) på brev och handlingar i det von Sydowska släktarkivet. Denna har införts i George Stephens arkiv bland handlingar med annan provenins (Ö:1). Under 2008 kontaktades Växjö universitetsbibliotek av ansvariga för Huseby angående kvarvarande arkivmaterial som förvarades på Huseby vind. Dessa handlingar hade vid överföringen av Husebyarkivet 1983 till dåvarande Växjö Högskola blivit kvar eftersom det då av professor Lars-Olof Larsson ansågs vara ett alltför modernt material; de speglade främst Husebys affärsverksamhet under och 1950-talet, fram till fröken Florence Stephens omyndigförklarande Idag bedöms detta material vara ett unikt forskningsmaterial med tanke på det riksintresse som riktades på Huseby och dess ekonomiska affärer under aktuell tid. Det beslutades efter genomgång att detta material hade relevans för forskning och skulle införlivas med redan befintliga Husebyarkivalier vid universitetsbiblioteket. I november 2008 hämtades 47 flyttkartonger med handlingar ifrån vinden på Huseby in till Växjö universitetsbibliotek. Det var främst 1900-talsmaterial som rörde två verksamheter kring Huseby: AB HB-Produkter och Huseby bruk AB; men på vinden under genomgången påträffades även mycket äldre material som tidigare varit oupptäckt. Allt detta togs om hand för att införlivas i Husebyarkiven. De nytillkomna handlingarna är framförallt av ekonomisk art, främst verifikationer och räkenskaper ifrån och 1950-talet för AB HB-Produkter och Huseby bruk AB, men däri finns även handlingar som berör det av Huseby ägda Häryds bruk (Gnosjö församling) med underliggande gårdar (Nennesmo och Mässeberg mfl) utanför Värnamo. 2 Vidare har ur de 2008 inhämtade handlingarna urskiljts ett stort unikt material som rör Joseph Stephens tid som constructor med järnvägsbyggande vid the Great Indian Peninsular 2 Dessa tre verksamheter borde utgöra egna arkivbildare men har sedan tidigare (1983 då materialet strukturerades av advokat Du Rietz och Lennart Johansson) blandats ihop i den äldre förteckningen, om vartannat, varför det idag är svårt att särskilja dem åt utan större revidering av hela arkivet. Härtill ska tilläggas att de trassliga ekonomiska affärer som på 1950-talet ledde till omyndighetsförklaringen av fröken Florence Stephens även hade sin grund i att bokföringen av de olika verksamheterna inte ordentligt hade särredovisats utan då märkbart blandats ihop.

11 5 Railway (G.I.P.R.) i Indien på 1860-talet. Det synes vara i stort intakt, med järnvägskontrakt, löneregister för indiska arbetare och brevkorrespondens (även utgående brevkopior finns bevarade). En del av materialet är skrivet på hindi (kontrakt och räkenskaper). I det senast inhämtade materialet har även urskiljts handlingar som tillhört ingenjör Johan Alfred Anderssons vilka på grund av sin karaktär utgör en egen arkivbildare i Husebyarkiven. Sistnämnde var anställd såsom verkmästare vid Huseby mekaniska verkstad J. A. Anderssons papper blev kvar på Huseby bruk då han flyttade till Helsingfors (Finland). Dennes arkiv innehåller en mängd korrespondens och ritningar med mera, både för Husebytiden, men framförallt för hans industriverksamhet dessförinnan vid olika mekaniska verkstäder i norra och mellersta Sverige. En del handlingar i Huseby bruksarkiv har även påvisats tillhöra J.A. Anderssons arkiv, men har av okunskap om proveniensen i början av 1980-talet inordnats felaktigt. Framförallt är det ritningar, priskuranter och beräkningar, men även en del affärskorrespondens omkring 1880, vilka kunnat konstateras tillhöra J.A. Andersson. Dessa ligger kvar i bruksarkivet vilket bör uppmärksammas. Även i den del som benämns Huseby Restarkiv finns handlingar som tillhör ingenjör Andersson. Denne vidhöll dessutom efter sin flytt till Finland brevkontakt med brukspatron Joseph Stephens i olika mekaniska frågor vilket ses av korrespondens (serie E I) i Huseby bruksarkiv ifrån senare delen av 1800-talet. I dennes material finns även handlingar tillhörande brodern Claes August Andersson som var intressent i Långviks glasbruk i Norrland, varför det även finns en del material ifrån denna verksamhet på 1870-talet i broderns arkiv. Personliga brev finns ifrån vänner och kollegor, bl a B.J. Grass och John Swalander, Karl Andersson (Örebro), P. Pagard, O.G. Hallström med många flera. I serien inkomna handlingar finns flera handlingar ifrån Skånska spritfabriks AB George Stephens arkiv har fått sig ett rikligt tillskott efter leveransen 2008 då det visade sig att på Huseby vind återfanns forskningshandlingar, musiksamling och tidningsklipp. Vid genomgång har konstaterats att George Stephens samlat klipp av honom själv publicerade artiklar, allt sedan han kom till Sverige på 1830-talet fram till Dessa tidnings- och tidskriftsklipp har nu strukturerats kronologiskt och torde utgöra en viktig del kring forskningen om George Stephens. Även flera handlingar om hans anglosaxiska forskning har påträffats, liksom om hans runforskning. I övrigt bör nämnas att George Stephens handlingar även kan återfinnas vid Kungliga biblioteket i Stockholm och vid Lunds universitetsbibliotek. Ett helt fristående arkivbestånd utgör George Stephens Autografsamling, vilken vid tidigare tillfälle blivit detaljförtecknad. Den består av fem delar (A-E), varav E-delen numera finns vid Kungliga biblioteket. Autografsamlingen är särredovisad i separat förteckning som finns hos arkivansvarig bibliotekarie vid Linnéuniversitetet. Lars-Olof Larsson skriver i förordet till 1983 års arkivförteckning för Husebyarkivet: Autografsamlingen är ursprungligen upprättad av professor George Stephens. Den innehåller bland annat ett stort antal brev som varit ställda till honom, däribland två tidigare icke kända brev från biskop Esaias Tegnér 1838 och I andra fall har Stephens tagit brev som fanns i Husebyarkivet från den hamiltonska eller rudebeckska tiden ( ) och i andra fall åter har brev inköpts eller förvärvats på annat sätt. Det torde gälla huvuddelen av de nära 50 kungliga breven i samlingen. Fortfarande finns lämningar av det personliga ordningsarbete som George Stephens har underkastat autografsamlingen. Som skyddsomslag till breven har tagits de styva pärmarna till de räkenskapsfolianter som då fanns arkiverade på Huseby för tiden före Inlagan har härvid rivits ut och säkerligen kastats, med undantag för enstaka blad som användes såsom fascikelomslag. Ett relativt stort antal lösa blad från äldre räkenskaper, särskilt från tidigt 1800-tal, har påträffats under

12 6 ordningsarbetet, jämte de redan omtalade pärmarna som har innehållit räkenskaper för såväl Huseby som Diö bruk under decennierna omkring Denna autografsamling har under den tid ( ) som föregick statens övertagande av Huseby varit i fokus för eventuell försäljning av Bukowskis i Stockholm och via dessa till en antikvitetshandlare i Skåne utlånad för värdering. Under denna tid försvann flera av handlingarna men kunde i mångt återföras via en nitisk tjänstemans på Riksarkivets utredning. Sedan denna genomförts översändes autografsamlingen i oktober 1983 till Högskolan i Växjö. En del av Autografsamlingens handlingar återbördades dock inte och en del (kallad E) har Kungliga biblioteket numera sedan dess i sitt förvar. Vid arkivordnandet har i flera fall stora svårigheter förelegat, dels genom en stark kronologisk blandning av handlingar som vid något tidigare tillfälle blivit ämneslagda (särskilt handlingarna rörande sjöarna Salen och Åsnen, se serie FIII), dels genom den stora blandningen av olika handlingstyper som lagts samman trots blandad proveniens. Detta sistnämnda har under det första förtecknandet 1983 gjort att relativt många volymer lagts under typen övriga handlingar. Härtill har det av begränsad tid i nyförtecknandet inte varit möjligt att gå igenom alla de arkivboxar som förtecknades vid den första leveransen Dessa sistnämnda har av tidigare förtecknare antecknats med epitetet, diverse, och diverse handlingar etc. För den intresserade är detta alltså synonymt med ännu ej uppordnade handlingar med förteckningsproveniens ifrån Du Rietz m fl. I flera av dessa återfinns även helt olämpliga plastfickor som bör tagas bort vid en framtida förtecknande. Medan beståndet av räkenskapsböcker och affärskorrespondens är närmast heltäckande för tiden från och med Joseph Stephens köp 1867 och punktvis är bevarat för tiden , finns inte några intakta bruks- eller godsräkenskaper bevarade för den hamiltonska tiden. Exemplet ovan från George Stephens handläggning av autografsamlingen visar klart att de hamiltonska bruksböckerna åtminstone delvis har skattat åt förgängelsen före George Stephens död 1894 och att arkivalierna fullt medvetet har förstörts. I detta sammanhang bör även nämnas de två volymer med Husebymaterial, som någon gång i det förflutna har lämnats till Landsbiblioteket i Växjö, som under 1983 överfördes till Högskolan och införlivades med Husebyarkivet. Vid landsbiblioteket återfinns idag även annat material som härör ifrån Huseby, bland annat de av George Stephens och Gunnar-Olof Hyltén Cavallius upptecknade folkvisor som legat till grund för Balladprojektet vid Växjö universitet. Kvar på Huseby lämnades tryckt material, främst tidskrifter, riksdagstryck och bidrag till Sveriges officiella statistik (BISOS) som bedömdes ha liten relevans till övriga arkivhandlingar och Huseby bruks verksamhet. På Slottet finns dessutom spridda brev och handlingar som används i utställningssyfte vilket meddelats undertecknad. Dessa sistnämnda är ej förtecknade. Likaså finns på Huseby album och pärmar med fotografier som undantogs ifrån leveransen till Högskolan i Växjö En del fotografier har även i turbulensen på 1980-talet hamnat i Skatelövs hembygdsförenings arkiv. På Huseby finns dessutom en stor tidningsklippsamling i pärmar ifrån Florence Stephens tid. Likaså finns vid Smålands museum en samling tidningsklipp som berör Huseby. Där finns även andra handlingar som tillhört familjen Hamilton och Stephens som på olika vägar donerats till muséet. Niclas Rosenbalck Växjö oktober 2010

13 Litteratur: Husebyutredningen: Huseby bruk i statlig ägo: (avgivet betänkande) (Stockholm, 1981) Johansson, Kenneth: Herrar och bönder. Om jurisdiktionen i några småländska friherrskap på 1600-talet (i Scandia 1990) Larsson, Gunnar: Sättugnar från Huseby bruk (Växjö, 2003) Larsson, Lars-Olof: Historia kring Huseby (i Skatelövs hembygdsförenings årsbok 1978) Larsson, Lars-Olof: Hur Stephens kom till Huseby (Grimslöv, 1986) Larsson, Lars-Olof: Det fantastiska Huseby - en rundvandring i tid och rum (Växjö, 1993) Wångmar, Erik: Lurifaxarnas framfart Husebyaffären (i antologin Småländska brott : brott och straff i Småland under 500 år (Växjö, 2010) 7

14 HUSEBY BRUKS- OCH GODSARKIV 8

15 9 SERIE A FASTIGHETSHANDLINGAR A I Faste- och vittnesbrev A II Fastighets- och åtkomsthandlingar

16 ARKIV 10 Faste- och vittnesbrev A I Serien förvarad i arkivkartong. Innehåller rättsligt utfärdade faste- och vittnesbrev på egendomar, merparten pergamentsbrev. Flertalet berör fastigheter ägda av Huseby bruk, men häri finns även några handlingar med annan proveniens. Förtecknad, se bilaga 1a , 1616, 1637, , 1698, 1702:1, 1702:2 1705, 1733:1, 1733:2 1734, 1737, 1739, :1, 1746:2, , 1760, 1762:1, 1762:2 1764, , 1795 (skadad), 1797

17 ARKIV 11 Fastighets- och åtkomsthandlingar A II Serien förvarad i arkivkartong. Innehåller spridda handlingar om åtkomst, fastighetsköp, uppbud och fasta/lagfarter samt inteckningar; häri även tingsbevis rörande egendomar och ägor sprida år Spridda gravationsbevis och lagfartsprotokoll Kronologiskt ordnade fastighetshandlingar rörande Huseby gods m fl spridda underlydande gårdar till godset; Forts. dito kronologiskt ordnade handlingar tom 1941; häri även arkivmappar: om köpet av Huseby 1867ff, om Huseby Jakobsgård ( ) och Norregård ( ); köpebrev för Peder Jonsson Godssberg på gården Bonrom 1674; spridda frälseräntor ; häri även odaterade fastighetshandlingar Blidingsholm (Hackekvarn), Brändeborg, Diö järnbruk, Ebbön, Forsa Häradsallmänningarna på Hössön och Möcklehult; Grimsvik (Jät sn), Hössö(n), Vevik, Bjurkärr [dessa tre enheter belägna på Hössöhalvön delad mellan Skatelöv o. Kalvsvik sn:r] Gottåsa, Grimslöv Sunagård; Hagstad; Horjemo; Horjeboda; Hyltan (Agunnaryd sn), Hårestorp norregård, Hökaryd; Häryds bruks (Gnosjö sn) egendomar och mark; Kalvsvik, Kalvshaga, Kläcklinge, Kull, Kvarnhult, Lillarp (mfl, Axel Hamiltons innehav av gårdar i Torup sn, Halland); Lästa gods; Lönsbygd; Lövhult sibbagård Nöbbeled (Vederslöv sn); Oby; Osby; Rimshult; Rotahult; Sandåsen; Siggeboda; Sirkön; Sundslätt Sjöabol (~Snugge, Vederslöv sn); Sjöatorp (Hjortsberga sn); Skatelöv norregård och södregård; Slattesmåla; Stenshult; fastigheter i Stockholm (på Kungsholmen Hantverekargatan, kvarteret Bryggaren nr 43 (senare nr 3) och på Norrmalm å kvarteret Blasieholmen; Ströby Gertonsgård; Ströby Månsagård och Ströby Naglagård Toftahult; Toftåsa mellangård; Torne (Sundet), Torstensmåla; Trästenshult Tullanäs; Törnåkra västregård; Tärningetorp (V.Torsås sn); Virestorp (Vrigstad sn); Åsen (Odensjö sn) Ålshults gods med underliggande fastigheter

18 12 SERIE B UTGÅENDE KORRESPONDENS OCH HANDLINGAR B I Kopieböcker B II Utgående korrespondens B IIIA Utgående order Huseby bruk B IIIB Utgående order AB HB-Produkter B IIIC Utgående order Häryds bruk B IVA Utgående fraktsedlar för järnväg Huseby bruk B IVB Utgående fraktsedlar för järnväg AB HB-Produkter B VA Utgående fakturor Huseby bruk B VB Utgående fakturor AB HB-Produkter

19 ARKIV 13 Kopieböcker B I Serien inbunden om inget annat anges. Volymerna 1, 2 och 4 är arkivboxar, som innehåller två kopieböcker vardera Arkivbox; 23/ /1 1870; 7/2 13/ Arkivbox; 13/6 23/ ; 24/ / / / Arkivb. 29/ /5 1874; 18/ / / / /3-14/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2 1912

20 ARKIV 14 Kopieböcker B I / / / / / / Saknas 10/ / / / / / /6-21/

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior Serie D liggare och förteckningar: D I dagsverksjournaler och dagsverksböcker D II dagjournaler D III lantbruksjournaler

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Rederi AB. 2014-10-13 Historik Historik för Örebro Rederi AB. Örebro var under senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet en sjöstad vid Hjälmarens västra

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för folkrörelsearkivet Folkrörelsearkivet är en fristående del av kommunarkivet, som är utformad speciellt för föreningar och folkrörelser. Här

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Sven Hallström var född i Stockholm 1883, son till rektor Paul Hallström och hans hustru Teresia Simonsson. Efter studentexamen i

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivbildare: Eksjö Museum. Titel: Drosk- och taxiverksamhet i Eksjö. Tid: 1930-1981. Omfång: 0, 20 hyllmeter. Accession:

Läs mer

Sällskapet Länkarna Kumla

Sällskapet Länkarna Kumla Arkivets handlingar inkom dels under 1970-talet, dels under 1998, med acceassionsnummer 1998/2. Vid överlämnandet ingick även handlingar rörande Länkarnas damklubb. Dessa handlingar har avskiljts och utgör

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv. - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv

Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv. - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv Vårt gemensamma kulturarv Arkiven är en del av vårt kulturarv och för att bevara vårt lokala kulturarv

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Stig Hellsten föddes i Uppsala 1913 som son till majoren Nils Hellsten och

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar 1 2 I dagens samhälle översköljs vi dagligen av information från alla håll - från medier, myndigheter, organisationer

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

DE NYA HÖGSKOLORNAS REKTORSKONVENTS (NHR) ARKIV

DE NYA HÖGSKOLORNAS REKTORSKONVENTS (NHR) ARKIV DE NYA HÖGSKOLORNAS REKTORSKONVENTS (NHR) ARKIV INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Literatur A1: och minnesanteckningar D1: Förteckningar F1: Registrerade sammanträden F2: Remisser och yttranden F3: Kronologiska

Läs mer

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Övriga arkiv och samlingar Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka övriga arkiv och samlingar som finns deponerade

Läs mer

EU-projekt Karlshamns kommun

EU-projekt Karlshamns kommun 1 Dokumentplan EU-projekt Karlshamns kommun Inledning En dokumentplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används för att handlingar av samma slag ska bli hanterade på ett likartat sätt, både sådana

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar Sundsvalls kommuntryckeri, 2008 Ordning och reda Dagligen översköljs vi av information från alla håll - från medier,

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

Anmärkningar. Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1.

Anmärkningar. Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F 1 Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1. 1920 1925 Dikter, prosa, kupletter med

Läs mer

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Thorshammars Verkstads Aktiebolag

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Thorshammars Verkstads Aktiebolag Serien i kartong. Serien innehåller kontraböcker, fraktsedlar, kommissionshandlingar, postgirokontoutdrag, leveranssedlar ("kontantförsäljning och reparationer", "försälning i avräkning" och "räkning sänd"),

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF SFF grundades 1juli1966 av representanter för samtliga landets fritidsutbildningar och anslöts till Svenska Facklärarförbundet, SFL. Första namn var Sveriges

Läs mer

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv.

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1846-2007 Claes-Elis Ljung född 18 september 1900 och död 22 februari 1974 framgångsrik

Läs mer

Leverans av handlingar till arkivverket

Leverans av handlingar till arkivverket Leverans av handlingar till arkivverket ARKIVVERKET Föreskrift KA/189/40/2007 9.2.2007 Innehåll Överföring av statliga ämbetsverks och inrättningars handlingar till arkivverket Bestämmelser som ger behörighet

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Anmärkningar. Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade minnesanteckningar.

Anmärkningar. Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade minnesanteckningar. Kallelser A 1 1961 1961 Serien i arkivkartong. Ingår i volym B1:1. Kallelse å vittne. Göta Hovrätt IB avdelningen Jönköping. Minnesanteckningar A 2 Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

NYHETSBREV NR 2 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

NYHETSBREV NR 2 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN NYHETSBREV NR 2 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN Hej! Det här är det andra nyhetsbrevet med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Förteckning upprättad 2007 av Niclas Rosenbalck

Förteckning upprättad 2007 av Niclas Rosenbalck Förteckning upprättad 2007 av Niclas Rosenbalck INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord : A1: Protokoll B1: Koncept på utgående brev D1: Aktieregister E1: Brev F1: Handlingar och utredningar i kanalbolagets verksamhet

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Örebro kommun. Förtroendenämnden.

Örebro kommun. Förtroendenämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Förtroendenämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar tiden 1992-1999 Nämnden inrättas Örebro kommun inrättade 1992-10-21 en

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Vi rekommenderar att organisationer planerar rutiner för vad som skall lämnas till oss och med vilka intervall. Kontakta gärna oss i dessa frågor.

Vi rekommenderar att organisationer planerar rutiner för vad som skall lämnas till oss och med vilka intervall. Kontakta gärna oss i dessa frågor. BILAGA 1 ATT LEVERERA ARKIVMATERIAL TILL ARAB Leveranser till ARAB en översikt Förbund, större organisationer Små föreningar m.fl. Urval av material 10 år och äldre Verifikationer gallrade Tryckdubbletter

Läs mer

Forskarservice och tillgängliggörande

Forskarservice och tillgängliggörande Malm Malmö Stad Malmö stadsarkiv Prislista Justerad 2006-02-20 (delegationsbeslut 01/05) utifrån Riksarkivets prislista och konsumentprisindex i enlighet med kommunstyrelsens beslut 1995-03-15 88. Forskarservice

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Regler för ekonomihantering

Regler för ekonomihantering Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att ge samtliga funktionärer som hanterar pengar i någon form en god inblick i vad som förväntas av denne. Dokumentet skall förhoppningsvis ge berörda funktionärer

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT Med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1) fastställer Stockholms tingsrätt följande ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986)

Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986) Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Anastasia Pettersson Svensk Kärnbränslehantering AB, Informationshantering Dokumentstruktur och arkivsamordningsfrågor

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Föredrag på Svenska arkivsamfundets temadag om personarkiv 1998

Föredrag på Svenska arkivsamfundets temadag om personarkiv 1998 ATT ORDNA OCH FÖRTECKNA PERSONARKIV Föredrag på Svenska arkivsamfundets temadag om personarkiv 1998 Martin Grass Arkiv tillgängliggörs genom att ordna och förteckna dem, och det på ett strukturerande och

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

2010-01-21 Adm. 1.6 Dnr. 2008/0324. Serviceenheten Jenny Bäckström

2010-01-21 Adm. 1.6 Dnr. 2008/0324. Serviceenheten Jenny Bäckström Serviceenheten Jenny Bäckström Stockholms tingsrätt fastställer, med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1),

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga 1.5.1 Lantvärnet 1.5.2 Beväringar före 1886 1.5.3 Beväringar och värnpliktiga 1886- Värnpliktsorganisationens framväxt Den första

Läs mer

Forskarhandledning. över. Graningeverkens arkiv

Forskarhandledning. över. Graningeverkens arkiv Näringslivsarkiv i Norrland (NIN) Maj 2008 Forskarhandledning över Graningeverkens arkiv Hösten 2007 initierades ett samarbetsprojekt, Graningeprojektet, mellan Näringslivsarkiv i Norrland (NIN), Landsarkivet

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA Bevarandelistan har utarbetats av Jernkontorets Bergshistoriska utskotts kommitté 90031/84 Arkivfrågor. Den ursprungliga listan kom redan 1984 och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn FAGERSTA KOMMUN Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn 1 INLEDNING... 2 Utbildnings- och fritidsnämnden ARKIVFÖRTECKNING...

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

BESLUT. 7 Meddelat i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Region Skånes beslut den 16 november 2012, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

BESLUT. 7 Meddelat i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Region Skånes beslut den 16 november 2012, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l BESLUT 7 Meddelat i Göteborg Sida l (4) Mål nr 8666-12 KLAGANDE Andreas Jelvefors TV4 Malmö Södergatan 22 211 34 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE s beslut den 16 november

Läs mer