FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö -"

Transkript

1 FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN vid Linnéuniversitetet - Växjö - av Niclas Rosenbalck Växjö, 2010

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: 1 8 Serie A Fastighetshandlingar 9 A I Faste- och vittnesbrev 10 A II Fastighets- och åtkomsthandlingar 11 Serie B Utgående korrespondens och handlingar 12 B I Kopieböcker 13 B II Utgående korrespondens 15 B IIIA Utgående order Huseby bruk 16 B IIIB Utgående order AB HB-Produkter 17 B IIIC Utgående order Häryds bruk 18 B IVA Utgående fraktsedlar för järnväg Huseby bruk 19 B IVB Utgående fraktsedlar för järnväg AB HB-Produkter 20 B VA Utgående fakturor Huseby bruk 21 B VB Utgående fakturor AB HB-Produkter 22 Serie D Liggare och förteckningar 24 D I Gjuterijournaler 25 D II Verkstadsjournaler 26 D III Mejeri- och provmjölkningsjournaler 27 D IV Spannmåls- och kraftfoderjournaler 29 D V Liggare och förteckningar rörande djurbesättningen 31 D VI Lager- och inventarieböcker 32 D VIIA Journaler rörande arbetet: dagsverks- och arbetsjournaler 34 D VIIB Journaler rörande arbetet: Arbetstids- och övertidsjournaler 37 D VIIC Arbetskort: Såg- och brädgårdsarbete 38 D VIID Arbetskort: Gjuteriet 39 D VIII Huseby kvarnar malet spannmål 40 D IX Kund- och leverantörsregister 41 D X Övriga liggare och förteckningar 42 Serie E Brev och korrespondens 43 E I Affärsbrev och affärskorrespondens - Huseby 44 E IIA Affärsbrev AB HB-Produkter 49 E IIB Affärsbrev Gjuteriet 50 E III Affärsbrev Häryds bruk med underlydande fastigheter 51 E IV Inkommande fraktsedlar 52 E V Övrig korrespondens och inkommande handlingar 53 Serie F Ämnesordnade handlingar 54 F 1A Handlingar tillhörande Huseby äldre godsarkiv - Kronologiska dokument - 55 F IB Handlingar tillhörande Huseby äldre godsarkiv - Äldre ämnesordnade dokument 56 F IC Handlingar tillhörande Huseby äldre godsarkiv

3 - Arkivförteckningar - 57 F IIA Handlingar tillhörande Stephensfamiljens Husebyepok Kronologiska dokument 58 F IIB Handlingar tillhörande Stephensfamiljens Husebyepok Ämnesordnade dokument - 59 F IIC Handlingar tillhörande Stephensfamiljens tid - Arkiv 60 F IIIA Handlingar rörande sjöarna: sjön Salen 61 F IIIB Handlingar rörande sjöarna: sjön Åsnen 62 F IIIC Handlingar rörande sjöarna: övriga sjöar 63 F IV Sjömalm och myrmalm 64 F V Kontrakt och arrenden 65 F VI Försäkringar 66 F VII Ansökningshandlingar 67 F VIII Ångpannorna 68 F IX Reklammaterial och prislistor 69 F X Vägar och järnvägar 70 F XI Tidningar och tidskrifter 71 F XII Skogen och dess produkter 72 F XIII Syner och värderingar 73 F XIV Mantals- och skattskrivningsuppgifter 74 F XV Rättegångs- och domstolshandlingar 75 F XVI Kraftverk och elektricifieringsärenden 76 F XVII Kvarn- och såganläggningar 77 F XVIII Deklarationer, taxeringar och skattemål 78 F XIX Nöbbele gästgiveri 79 F XX Bouppteckningar, arvskiften och testamenten 80 F XXI Bankhandlingar 81 F XXII Handlingar rörande kolning 82 F XXIII Häryds bruk med underliggande egendomar 83 F XXIV AB HB-Produkter 84 F XXV Gjuteriet 85 F XXVIA Handlingar rörande djur 86 F XXVIB Handlingar rörande får 87 F XXVII Handlingar rörande mejeriprodukter 88 F XXVIII Äggproduktion 89 F XXIX Trädgården 90 F XXX Handelsboden i Huseby 91 F XXXI Övriga handlingar 92 Serie G Räkenskaper 94 G I Äldre räkenskaper 95 G IIA Avräkningsböcker 96 G IIB Avräkningsböcker: konceptavräkningar 100 G III Kapitalböcker 102 G IVA Ladugårdsräkenskaper rörande kobesättningen: Huseby bruk 105 G IVB Ladugårdsräkenskaper rörande kobesättningen: Oby gård 106 G V Specialböcker 107 G VI Varuböcker 108 G VII Huvudböcker 110

4 G VIII Inköps- och försäljningsböcker 111 G IXA Avlöningsböcker, avlöningslistor och förskottsböcker 112 G IXB Avlöningsböcker: Kladdböcker 116 G XA Kassaböcker: Huseby bruk 117 G XB Kassaböcker: AB HB-produkter 121 G XC Kassaböcker: Kladd och konceptkassaböcker 122 G XD Kassaböcker: Övriga kassaböcker och dagböcker 123 G XI Memorialböcker 125 G XIIA Verifikationer - Huseby bruk 126 G XIIB Verifikationer AB HB-Produkter 130 G XIIC Verifikationer AB Häryds bruk 133 G XIII Räkningar 134 G XIV Skogsräkenskaper 135 G XV Virkesspecifikationer 136 G XVI Debetsedlar på levererade produkter 137 G XVII Rekvisitioner 138 G XVIII Växlar 139 G XIX Reskontra 140 G XX Rapporter för lastbilar 141 G XXI Antecknings- och kontraböcker för Huseby arbetare 142 G XXII Övriga räkenskaper 143 J I Kartor och ritningar 146 K I Fotografier 148 Ö I Övriga handlingar 150

5 George Stephens arkiv 152 Innehållsförteckning B I George Stephens utgående korrespondens 154 E I Brev och korrespondens 155 F I Arbetsmaterial 156 F II Runologi 157 F III Musik 158 F IVA Publikationer George Stephens artiklar 159 F IVB Publikationer George Stephens tryckta skrifter 160 F IVC Publikationer Övriga 161 F V Övriga handlingar 162 Ö I Handlingar med annan proveniens 163 Joseph Stephens arkiv 164 Innehållsförteckning B I Kopieböcker 166 E I Brev och korrespondens 168 F IA Joseph Stephens tid i Indien Brev 170 F IB Joseph Stephens tid i Indien - Kontrakt 171 F IC Joseph Stephens tid i Indien Räkenskaper 172 F ID Joseph Stephens tid i Indien - Ritningar 173 F IE Joseph Stephens tid i Indien Lönelistor 174 F IF Joseph Stephens tid i Indien Övriga handlingar 175 F II Övriga handlingar 176 G I Räkenskaper 177 Ö I Handlingar med annan proveniens 178 Elisabeth Stephens arkiv 179 Innehållsförteckning E I Brev och korrespondens 181 F I Ämnesordnade handlingar 182 G I Räkenskaper 183 Florence Stephens arkiv 184 Innehållsförteckning B I Egna anteckningar och brevutkast 186 E I Brev och korrespondens 187 F I Förmynderiet 189 F II Domstols- och rättegångshandlingar 190 F III Övriga handlingar 191 G I Räkenskaper 192

6 Maggie Stephens arkiv 193 Innehållsförteckning B I Egna anteckningar och brevutkast 195 E I Brev och korrespondens 196 F I Ämnesordnade handlingar 197 G I Räkenskaper 198 Mary Stephens arkiv 199 Innehållsförteckning B I Utgående korrespondens 201 E I Inkomna handlingar 202 F I Ämnesordnade handlingar 203 Ingenjör Johan Alfred Andersson arkiv 204 Innehållsförteckning B I Johan Alfred Anderssons egna skrivelser 206 E I Brev och korrespondens 207 F I Ritningar och beräkningar 208 F II Priskuranter 209 F III Publikationer 210 F IV Övriga handlingar 211 G I Räkenskaper 212 Bilaga 1A: Huseby gods- och bruksarkiv, detaljförteckning på A I: 1-4 Bilaga 1B: Huseby gods- och bruksarkiv, detaljförteckning på FV:5 Bilaga 1C: Huseby gods- och bruksarkiv, bildförteckning på G XIII:18 Bilaga 2: Huseby Restarkiv

7 1 HUSEBYARKIVEN Huseby är ett gods som ligger några mil söder om Växjö stad i Småland. Dess bevarade arkiv speglar den verksamhet och de människor som varit knutna dit. De äldsta handlingar med proveniens ifrån Huseby är förknippade med den industriella verksamhet som bedrivits där. En historik som börjar med denna framväxt är därför av vikt för att sätta sig in i arkivhandlingarna. Historik Huseby järnbruk grundades i slutet av 1620-talet av riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm. Den första masugnsblåsningen skedde 1628 och tidigt inriktades tillverkningen på gjutgodsmanufaktur, där järnkakelugnar och kanoner blev en viktig del. Vid bruket fanns även stångjärns- och knipsmedjor. På 1640-talet arrenderades järnbruket av de holländska bröderna Jakob och Arnold de Rees. Till bruket kom tidigt flera vallonska och tyska arbetare. För att förstå Husebys 1600-talshistoria måste man känna till att riksamiral Gyllenhielm 1615 fick det exproprierade Bergkvara gods som friherrskap. Då detta sedermera återlämnades till familjen Sparre 1637 kompenserades Gyllenhielm med nya gårdar och ett friherrskap som kom att benämnas Nya Bergkvara. Detta friherrskap hade först sin sätesgård vid gården Osby, men huvudgården kom att bli Huseby ifrån Nya Bergkvara friherrskap hade egen borgrätt där tingsförhandlingar skedde. Bevarade domböcker för Nya Bergkvara friherrskap finns i Göta hovrätts arkiv, närmare bestämt i underavdelning Advokatfiskalens arkiv (volymserie EVII AAAD), som numera förvaras vid Vadstena landsarkiv. Spridda rättegångshandlingar ifrån borgrätten finns även på Riksarkivet i Stockholm. Gyllenhielm lät 1637 kartera sitt gods Nya Bergkvara med underliggande gårdar. Dessa kartor, inalles 90 stycken, benämns Gyllenhielmska atlasen och är en av de äldsta agrara bildkällorna till kulturlandskapet på 1600-talet. Detta kartverk har digitaliserats av Riksarkivet och finns via undertecknads försorg tillgängligt för forskning på plats vid Linnéuniversitetets bibliotek. Efter Gyllenhielms och hans hustru Christina Ribbings död övergick friherrskapet 1656 genom testamente till konung Carl X Gustaf och dennes bror hertig Adolf Johan samt 1657 till den sistnämnde ensam. Hertigen bortpantade emellertid friherrskapet till Catharina De la Gardie, änka efter greve Fredrik Stenbock. Då panten ej inlöstes blev grevinnan ägare 1673, varefter friherrskapet ärvdes av hennes son greve Johan Gabriel Stenbock. Bruket var då i dåligt skick och all verksamhet upphörde under den följande tiden. Reduktionen ledde till att friherrskapet drogs in till kronan år Genom förmånliga privilegier 1689 sattes så järnbruket på fötter igen av bröderna Paul och Peter Rudebeck. Den sistnämnde är känd som en stor folklivs- och sagonedtecknare, med verket Smålendske Antiqviteter. Familjen Rudebeck hade även ägarintressen i flera andra bruk, bland annat Lessebo. Efter bröderna Rudebecks död 1710 respektive 1711 ägdes Huseby bruk av brödernas sterbhus, där de ledande namnen var Gustaf Berghman, Anna Liewensten (~Livingston) och Thomas Georg Rudebeck. Ättlingar till dessa ägde bruket fram till 1779 då översten Jakob Leonard König med sin fru Lovisa von Essen, änka efter Peter Rudebecks sonson Christopher Rudebeck, blev ensam ägare. Genom arv och köpt av Huseby tillträdde 1792 greve Axel Hamilton till Kronovall på Österlen och dennes fru Beata Elisabet von Essen, vilka 1813 överlät godset till sönerna Hugo och Malcolm Hamilton. Dessa inköpte även det några mil söder om Huseby liggandes Ålshults bruk (Almundsryd sn) som införlivades i godsmassan. Under deras tid byggdes nuvarande corpse de logi Bröderna kom emellertid på obestånd och sattes 1865 under

8 2 förmyndare, vilka år 1867 sålde bruket och därtill hörande godsmassa till den brittiske medborgaren Joseph Stephens, då verksam som järnvägsbyggare i Indien. Joseph Stephens köpte Huseby gods efter inrådan ifrån sin far den kände språkforskaren George Stephens, vilken i samråd med sin gode vän folklivsforskaren Gunnar-Olof Hyltén- Cavallius på det närliggande Sunnanvik gjort upp planerna. George Stephens, som var en stor samlare av fornfynd och handskrifter, är en person som kom att bidra till Husebys kulturhistoria, även om han de facto inte ägde det själv. På Huseby kom han att förvara sina samlingar och dessa ärvdes av sonen. Joseph Stephens kom att sätta sin prägel på egendomen fram till sin död 1934 och under denna tid blomstrade järnbruket upp igen via moderniseringar, och genom att stora investeringar gjordes inom jord- och skogsbruk. År 1888 inköptes Torne gård och Huseby gods bestod nu av tre gamla järnbruk, Huseby, Ålshult och Torne. Stephens var även riksdagsman i första kammaren där han starkt verkade för skogs- och tullfrågor. Genom skogsvård på sina egendomar, med stora planteringsprojekt, var han en föregångare till Skogssällskapet som grundades Huseby blev en av de rikaste jordegendomarna i Sverige och bestod då av 6000 hektar. Brukspatronen Joseph Stephens gifte sig med Elisabeth, född Kreüger, av en ansedd familj i Stockholm som hade nära förbindelser med kungahuset. Deras tre döttrar var Florence, Mary och Maggie (~Margreth) Stephens. Dessa ärvde var och en i nämnd ordning Huseby, Torne och Ålshult. Florence Stephens innehade Huseby bruk efter faderns död 1934 fram till dess hon själv avled år Under hennes tid hände mycket på Huseby först en expansion och industriutveckling men sedan kom en stor utförsäljning av gårdar och nedgång. Under hennes tid inköptes flera andra verksamheter och egendomar, bland annat Häryds bruk i Gnosjö och Nennesmo-Mässeberg vid Gislaved med flera fastigheter. År 1944 startades även företaget AB HB-Produkter på Huseby, med prins Carl Bernadotte (j.r.) som vd. Detta företag tillsammans med Huseby AB och Häryds bruk AB utgjorde affärsverksamheten vid Huseby. Nedgångarna för Husebykoncernen berodde på de s.k. Husebyaffärerna. Olika förvaltare och till bruket anknutna gjorde sig med orätt affär på godsets bekostnad. Skogar skövlades och såldes. Transaktioner och checkbedrägerier tömde Husebys goda ekonomi. Svindlerierna ledde till flera rättegångar och Florence Stephens blev tvungen att begära sig omyndig (1957) för att reda ut de invecklade turerna efter sina dåliga rådgivare. En av de inblandade var prins Carl jr, som trots alla händelser förblev Florence vän livet ut. Efter långa och sega rättsprocesser blev hon åter myndigförklarad Florence Stephens förordnade i sitt testamente att Huseby skulle gå till staten efter hennes död, vilket skedde Det tog flera år och en statlig Husebyutredning innan detta gick igenom. Under detta interregnum sköttes Huseby av förvaltare där oklara beslut och ledning ledde till att utförsäljningar av bohag och handlingar skedde. Flera dokument ska i början av 1980-talet enligt samtidsvittne även ha eldats upp på förvaltarnas beordran. År 1983 överfördes till dåvarande Högskolan i Växjö det på bruksherrgården Huseby förvarade arkivet, som innehöll ett flertal arkivbildares handlingar. Överföringen hade formen av en deposition ifrån Riksarkivet under vars ansvar arkivet kommit sedan staten genom dåvarande Domänverket övertagit Huseby gods. De 1983 till dåvarande Högskolan i Växjö överförda arkivhandlingarna omfattade tiden fram till fröken Stephens omyndigförklaring 1957, men häri också flera brev fram till fröken Stephens bortgång Innan staten övertog Huseby gjorde advokat C.W. Du Rietz med fru en genomgång av stora delar av Husebyarkivet. De genomförde också ett grovsorteringsarbete som inte kan anses

9 3 vara förenligt med arkivetik, där brevkuvert togs bort och brevark häftades ihop eller sattes med metallgem. I många fall förstördes handlingars proveniens och på grund av bristande arkivkunskap lades flera handlingar och brev i felaktiga volymer. Detta sistnämnda bör forskare av Husebyarkiven känna till då vissa delar av framförallt bruksarkivet ännu bär spår av detta förvaringssätt och inte till fyllo kan anses vara uppordnat. Utifrån advokatparet Du Rietz arkivläggning och volymuppmärkning gjordes en förteckning på dåvarande arkivbildare av Lennart Johansson vid Högskolan i Växjö Denna första förteckning är inte längre aktuell då flera volymserier har ändrats och tillrättalagts för att bättre anpassa handlingarna till en historisk arkivkontext. Tidigare fellagda handlingar har nu ordnats in och två viktiga nya volymserier, Handlingar tillhörande Huseby äldre godsarkiv (FI) och Handlingar tillhörande Stephensfamiljens Husebyepok (FII), har skapats. Framförallt brevsamlingarna har omstrukturerats och en tonvikt har lagts vid att kronologiskt orientera handlingarna och föra dessa till sin rätta proveniens. Husebyarkiven förvaras idag vid Linnéuniversitetet 1 och har sedan depositionen ifrån Riksarkivet till Högskolan i Växjö 1983 omstrukturerats och nya handlingar har tillkommit ifrån Huseby som kompletterat arkivbildarna. Det gemensamma namnet för dessa har tidigare varit Husebyarkivet men är en sanning med modifikation då detta namn endast anger proveniensplatsen för flera olika skilda arkiv, nämligen Huseby bruk i Skatelöv socken (Småland). Husebyarkiven består idag av följande arkivbildare: * *George Stephens ( ) arkiv *Joseph Stephens ( ) arkiv *Elisabeth Stephens (född Kreüger) ( ) arkiv *Florence Stephens ( ) arkiv *Maggie Stephens ( ) arkiv *Mary Stephens ( ) arkiv *Ingenjör Johan Alfred Anderssons arkiv *Huseby Restarkiv Sistnämnda arkivbildare (Huseby Restarkiv) överfördes 2007 ifrån Huseby och består av en samling skrifter och handlingar av spridd karaktär som förvarats på Huseby bruk men inte införlivats med tidigare arkivbildare. Dessa betitlas Huseby restarkiv och har ihopsamlats och förtecknats av Göran Hägersjö under oktober 2004; de återfinns förtecknade i bilaga 2. I denna arkivbildare finns en hel del handlingar som skulle kunna föras över till volymserier i både såväl som till Stephensfamiljens privatarkiv. Då de nu samlats och detaljförtecknats i en egen arkivbildare får de under rådande omständigheter ligga kvar, men forskare bör uppmärksammas på dessa handlingars spridda proveniens. I Huseby bruksarkiv finns det två arkivboxar som tidigare varit inordnade i handskriftssamlingen vid Landsbiblioteket i Växjö (då såsom Ms fol. 176 och Ms fol. 306:1-6). De överfördes till dåvarande Växjö högskola i och med att Husebyarkiven 1983 deponerades vid lärosätet genom Lars-Olof Larssons försorg. Av dessa tre arkivboxar var Ms. fol. 176 sedan gammalt införlivat med handskriftssamlingen vid landsbiblioteket, kanske redan som gåva av Joseph Stephens i början av 1900-talet.. 1 Linnéuniversitetet tillkom den 1 januari 2010 genom att Högskolan i Kalmar och Växjö universitet fusionerades. Växjö universitet bildades i sin tur 1999 genom att Växjö högskola fick universitetsstatus.

10 4 I Ms. fol. 176 finns ett konvolut påtecknat Växjö stiftsbibliotek Huseby gårdsarkiv dep. där enl. Walde Kinnevalds härad Jät socken i Kronobergs län Den volym som tidigare vid landsbibliotekets signerats Ms fol. 306 (med sex konvolut) fanns fram till 1969 förvarad i Personhistoriska samfundets arkiv (sedan 1940 i Stockholms stadsarkivs ägo). Denna överfördes vid genomgång av nämnda arkiv 1969 till Växjö landsbibliotek och har förtecknats av stadsarkivarie Carl-Fredrik Corin enligt följande: Syner och kontrakt, st. Kvittenser och beställningsorder, st. Brev och skrivelser, st. Utdrag ur handlingar, inlagor, avskrifter m.m st. Räkenskaper, etc st. Diverse, st. Summa 115 st. Via gåva av en Stephensättling har ett defekt fotoalbum ifrån bröllopsjubileet 1884 som George Stephens då fick ifrån studenter i Köpenhamn införlivats bland dennes övriga handlingar (se FV:4). Likaså har tillkommit en gåva utgörande en 1987 upprättad sammanställning av Fingal von Sydow (f 1937) på brev och handlingar i det von Sydowska släktarkivet. Denna har införts i George Stephens arkiv bland handlingar med annan provenins (Ö:1). Under 2008 kontaktades Växjö universitetsbibliotek av ansvariga för Huseby angående kvarvarande arkivmaterial som förvarades på Huseby vind. Dessa handlingar hade vid överföringen av Husebyarkivet 1983 till dåvarande Växjö Högskola blivit kvar eftersom det då av professor Lars-Olof Larsson ansågs vara ett alltför modernt material; de speglade främst Husebys affärsverksamhet under och 1950-talet, fram till fröken Florence Stephens omyndigförklarande Idag bedöms detta material vara ett unikt forskningsmaterial med tanke på det riksintresse som riktades på Huseby och dess ekonomiska affärer under aktuell tid. Det beslutades efter genomgång att detta material hade relevans för forskning och skulle införlivas med redan befintliga Husebyarkivalier vid universitetsbiblioteket. I november 2008 hämtades 47 flyttkartonger med handlingar ifrån vinden på Huseby in till Växjö universitetsbibliotek. Det var främst 1900-talsmaterial som rörde två verksamheter kring Huseby: AB HB-Produkter och Huseby bruk AB; men på vinden under genomgången påträffades även mycket äldre material som tidigare varit oupptäckt. Allt detta togs om hand för att införlivas i Husebyarkiven. De nytillkomna handlingarna är framförallt av ekonomisk art, främst verifikationer och räkenskaper ifrån och 1950-talet för AB HB-Produkter och Huseby bruk AB, men däri finns även handlingar som berör det av Huseby ägda Häryds bruk (Gnosjö församling) med underliggande gårdar (Nennesmo och Mässeberg mfl) utanför Värnamo. 2 Vidare har ur de 2008 inhämtade handlingarna urskiljts ett stort unikt material som rör Joseph Stephens tid som constructor med järnvägsbyggande vid the Great Indian Peninsular 2 Dessa tre verksamheter borde utgöra egna arkivbildare men har sedan tidigare (1983 då materialet strukturerades av advokat Du Rietz och Lennart Johansson) blandats ihop i den äldre förteckningen, om vartannat, varför det idag är svårt att särskilja dem åt utan större revidering av hela arkivet. Härtill ska tilläggas att de trassliga ekonomiska affärer som på 1950-talet ledde till omyndighetsförklaringen av fröken Florence Stephens även hade sin grund i att bokföringen av de olika verksamheterna inte ordentligt hade särredovisats utan då märkbart blandats ihop.

11 5 Railway (G.I.P.R.) i Indien på 1860-talet. Det synes vara i stort intakt, med järnvägskontrakt, löneregister för indiska arbetare och brevkorrespondens (även utgående brevkopior finns bevarade). En del av materialet är skrivet på hindi (kontrakt och räkenskaper). I det senast inhämtade materialet har även urskiljts handlingar som tillhört ingenjör Johan Alfred Anderssons vilka på grund av sin karaktär utgör en egen arkivbildare i Husebyarkiven. Sistnämnde var anställd såsom verkmästare vid Huseby mekaniska verkstad J. A. Anderssons papper blev kvar på Huseby bruk då han flyttade till Helsingfors (Finland). Dennes arkiv innehåller en mängd korrespondens och ritningar med mera, både för Husebytiden, men framförallt för hans industriverksamhet dessförinnan vid olika mekaniska verkstäder i norra och mellersta Sverige. En del handlingar i Huseby bruksarkiv har även påvisats tillhöra J.A. Anderssons arkiv, men har av okunskap om proveniensen i början av 1980-talet inordnats felaktigt. Framförallt är det ritningar, priskuranter och beräkningar, men även en del affärskorrespondens omkring 1880, vilka kunnat konstateras tillhöra J.A. Andersson. Dessa ligger kvar i bruksarkivet vilket bör uppmärksammas. Även i den del som benämns Huseby Restarkiv finns handlingar som tillhör ingenjör Andersson. Denne vidhöll dessutom efter sin flytt till Finland brevkontakt med brukspatron Joseph Stephens i olika mekaniska frågor vilket ses av korrespondens (serie E I) i Huseby bruksarkiv ifrån senare delen av 1800-talet. I dennes material finns även handlingar tillhörande brodern Claes August Andersson som var intressent i Långviks glasbruk i Norrland, varför det även finns en del material ifrån denna verksamhet på 1870-talet i broderns arkiv. Personliga brev finns ifrån vänner och kollegor, bl a B.J. Grass och John Swalander, Karl Andersson (Örebro), P. Pagard, O.G. Hallström med många flera. I serien inkomna handlingar finns flera handlingar ifrån Skånska spritfabriks AB George Stephens arkiv har fått sig ett rikligt tillskott efter leveransen 2008 då det visade sig att på Huseby vind återfanns forskningshandlingar, musiksamling och tidningsklipp. Vid genomgång har konstaterats att George Stephens samlat klipp av honom själv publicerade artiklar, allt sedan han kom till Sverige på 1830-talet fram till Dessa tidnings- och tidskriftsklipp har nu strukturerats kronologiskt och torde utgöra en viktig del kring forskningen om George Stephens. Även flera handlingar om hans anglosaxiska forskning har påträffats, liksom om hans runforskning. I övrigt bör nämnas att George Stephens handlingar även kan återfinnas vid Kungliga biblioteket i Stockholm och vid Lunds universitetsbibliotek. Ett helt fristående arkivbestånd utgör George Stephens Autografsamling, vilken vid tidigare tillfälle blivit detaljförtecknad. Den består av fem delar (A-E), varav E-delen numera finns vid Kungliga biblioteket. Autografsamlingen är särredovisad i separat förteckning som finns hos arkivansvarig bibliotekarie vid Linnéuniversitetet. Lars-Olof Larsson skriver i förordet till 1983 års arkivförteckning för Husebyarkivet: Autografsamlingen är ursprungligen upprättad av professor George Stephens. Den innehåller bland annat ett stort antal brev som varit ställda till honom, däribland två tidigare icke kända brev från biskop Esaias Tegnér 1838 och I andra fall har Stephens tagit brev som fanns i Husebyarkivet från den hamiltonska eller rudebeckska tiden ( ) och i andra fall åter har brev inköpts eller förvärvats på annat sätt. Det torde gälla huvuddelen av de nära 50 kungliga breven i samlingen. Fortfarande finns lämningar av det personliga ordningsarbete som George Stephens har underkastat autografsamlingen. Som skyddsomslag till breven har tagits de styva pärmarna till de räkenskapsfolianter som då fanns arkiverade på Huseby för tiden före Inlagan har härvid rivits ut och säkerligen kastats, med undantag för enstaka blad som användes såsom fascikelomslag. Ett relativt stort antal lösa blad från äldre räkenskaper, särskilt från tidigt 1800-tal, har påträffats under

12 6 ordningsarbetet, jämte de redan omtalade pärmarna som har innehållit räkenskaper för såväl Huseby som Diö bruk under decennierna omkring Denna autografsamling har under den tid ( ) som föregick statens övertagande av Huseby varit i fokus för eventuell försäljning av Bukowskis i Stockholm och via dessa till en antikvitetshandlare i Skåne utlånad för värdering. Under denna tid försvann flera av handlingarna men kunde i mångt återföras via en nitisk tjänstemans på Riksarkivets utredning. Sedan denna genomförts översändes autografsamlingen i oktober 1983 till Högskolan i Växjö. En del av Autografsamlingens handlingar återbördades dock inte och en del (kallad E) har Kungliga biblioteket numera sedan dess i sitt förvar. Vid arkivordnandet har i flera fall stora svårigheter förelegat, dels genom en stark kronologisk blandning av handlingar som vid något tidigare tillfälle blivit ämneslagda (särskilt handlingarna rörande sjöarna Salen och Åsnen, se serie FIII), dels genom den stora blandningen av olika handlingstyper som lagts samman trots blandad proveniens. Detta sistnämnda har under det första förtecknandet 1983 gjort att relativt många volymer lagts under typen övriga handlingar. Härtill har det av begränsad tid i nyförtecknandet inte varit möjligt att gå igenom alla de arkivboxar som förtecknades vid den första leveransen Dessa sistnämnda har av tidigare förtecknare antecknats med epitetet, diverse, och diverse handlingar etc. För den intresserade är detta alltså synonymt med ännu ej uppordnade handlingar med förteckningsproveniens ifrån Du Rietz m fl. I flera av dessa återfinns även helt olämpliga plastfickor som bör tagas bort vid en framtida förtecknande. Medan beståndet av räkenskapsböcker och affärskorrespondens är närmast heltäckande för tiden från och med Joseph Stephens köp 1867 och punktvis är bevarat för tiden , finns inte några intakta bruks- eller godsräkenskaper bevarade för den hamiltonska tiden. Exemplet ovan från George Stephens handläggning av autografsamlingen visar klart att de hamiltonska bruksböckerna åtminstone delvis har skattat åt förgängelsen före George Stephens död 1894 och att arkivalierna fullt medvetet har förstörts. I detta sammanhang bör även nämnas de två volymer med Husebymaterial, som någon gång i det förflutna har lämnats till Landsbiblioteket i Växjö, som under 1983 överfördes till Högskolan och införlivades med Husebyarkivet. Vid landsbiblioteket återfinns idag även annat material som härör ifrån Huseby, bland annat de av George Stephens och Gunnar-Olof Hyltén Cavallius upptecknade folkvisor som legat till grund för Balladprojektet vid Växjö universitet. Kvar på Huseby lämnades tryckt material, främst tidskrifter, riksdagstryck och bidrag till Sveriges officiella statistik (BISOS) som bedömdes ha liten relevans till övriga arkivhandlingar och Huseby bruks verksamhet. På Slottet finns dessutom spridda brev och handlingar som används i utställningssyfte vilket meddelats undertecknad. Dessa sistnämnda är ej förtecknade. Likaså finns på Huseby album och pärmar med fotografier som undantogs ifrån leveransen till Högskolan i Växjö En del fotografier har även i turbulensen på 1980-talet hamnat i Skatelövs hembygdsförenings arkiv. På Huseby finns dessutom en stor tidningsklippsamling i pärmar ifrån Florence Stephens tid. Likaså finns vid Smålands museum en samling tidningsklipp som berör Huseby. Där finns även andra handlingar som tillhört familjen Hamilton och Stephens som på olika vägar donerats till muséet. Niclas Rosenbalck Växjö oktober 2010

13 Litteratur: Husebyutredningen: Huseby bruk i statlig ägo: (avgivet betänkande) (Stockholm, 1981) Johansson, Kenneth: Herrar och bönder. Om jurisdiktionen i några småländska friherrskap på 1600-talet (i Scandia 1990) Larsson, Gunnar: Sättugnar från Huseby bruk (Växjö, 2003) Larsson, Lars-Olof: Historia kring Huseby (i Skatelövs hembygdsförenings årsbok 1978) Larsson, Lars-Olof: Hur Stephens kom till Huseby (Grimslöv, 1986) Larsson, Lars-Olof: Det fantastiska Huseby - en rundvandring i tid och rum (Växjö, 1993) Wångmar, Erik: Lurifaxarnas framfart Husebyaffären (i antologin Småländska brott : brott och straff i Småland under 500 år (Växjö, 2010) 7

14 HUSEBY BRUKS- OCH GODSARKIV 8

15 9 SERIE A FASTIGHETSHANDLINGAR A I Faste- och vittnesbrev A II Fastighets- och åtkomsthandlingar

16 ARKIV 10 Faste- och vittnesbrev A I Serien förvarad i arkivkartong. Innehåller rättsligt utfärdade faste- och vittnesbrev på egendomar, merparten pergamentsbrev. Flertalet berör fastigheter ägda av Huseby bruk, men häri finns även några handlingar med annan proveniens. Förtecknad, se bilaga 1a , 1616, 1637, , 1698, 1702:1, 1702:2 1705, 1733:1, 1733:2 1734, 1737, 1739, :1, 1746:2, , 1760, 1762:1, 1762:2 1764, , 1795 (skadad), 1797

17 ARKIV 11 Fastighets- och åtkomsthandlingar A II Serien förvarad i arkivkartong. Innehåller spridda handlingar om åtkomst, fastighetsköp, uppbud och fasta/lagfarter samt inteckningar; häri även tingsbevis rörande egendomar och ägor sprida år Spridda gravationsbevis och lagfartsprotokoll Kronologiskt ordnade fastighetshandlingar rörande Huseby gods m fl spridda underlydande gårdar till godset; Forts. dito kronologiskt ordnade handlingar tom 1941; häri även arkivmappar: om köpet av Huseby 1867ff, om Huseby Jakobsgård ( ) och Norregård ( ); köpebrev för Peder Jonsson Godssberg på gården Bonrom 1674; spridda frälseräntor ; häri även odaterade fastighetshandlingar Blidingsholm (Hackekvarn), Brändeborg, Diö järnbruk, Ebbön, Forsa Häradsallmänningarna på Hössön och Möcklehult; Grimsvik (Jät sn), Hössö(n), Vevik, Bjurkärr [dessa tre enheter belägna på Hössöhalvön delad mellan Skatelöv o. Kalvsvik sn:r] Gottåsa, Grimslöv Sunagård; Hagstad; Horjemo; Horjeboda; Hyltan (Agunnaryd sn), Hårestorp norregård, Hökaryd; Häryds bruks (Gnosjö sn) egendomar och mark; Kalvsvik, Kalvshaga, Kläcklinge, Kull, Kvarnhult, Lillarp (mfl, Axel Hamiltons innehav av gårdar i Torup sn, Halland); Lästa gods; Lönsbygd; Lövhult sibbagård Nöbbeled (Vederslöv sn); Oby; Osby; Rimshult; Rotahult; Sandåsen; Siggeboda; Sirkön; Sundslätt Sjöabol (~Snugge, Vederslöv sn); Sjöatorp (Hjortsberga sn); Skatelöv norregård och södregård; Slattesmåla; Stenshult; fastigheter i Stockholm (på Kungsholmen Hantverekargatan, kvarteret Bryggaren nr 43 (senare nr 3) och på Norrmalm å kvarteret Blasieholmen; Ströby Gertonsgård; Ströby Månsagård och Ströby Naglagård Toftahult; Toftåsa mellangård; Torne (Sundet), Torstensmåla; Trästenshult Tullanäs; Törnåkra västregård; Tärningetorp (V.Torsås sn); Virestorp (Vrigstad sn); Åsen (Odensjö sn) Ålshults gods med underliggande fastigheter

18 12 SERIE B UTGÅENDE KORRESPONDENS OCH HANDLINGAR B I Kopieböcker B II Utgående korrespondens B IIIA Utgående order Huseby bruk B IIIB Utgående order AB HB-Produkter B IIIC Utgående order Häryds bruk B IVA Utgående fraktsedlar för järnväg Huseby bruk B IVB Utgående fraktsedlar för järnväg AB HB-Produkter B VA Utgående fakturor Huseby bruk B VB Utgående fakturor AB HB-Produkter

19 ARKIV 13 Kopieböcker B I Serien inbunden om inget annat anges. Volymerna 1, 2 och 4 är arkivboxar, som innehåller två kopieböcker vardera Arkivbox; 23/ /1 1870; 7/2 13/ Arkivbox; 13/6 23/ ; 24/ / / / Arkivb. 29/ /5 1874; 18/ / / / /3-14/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2 1912

20 ARKIV 14 Kopieböcker B I / / / / / / Saknas 10/ / / / / / /6-21/

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar som grävde Göta Kanal?

Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar som grävde Göta Kanal? LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för religion och kultur Religionsvetenskap, Kristendomshistoria HRVC45 Vårterminen 2006 Handledare: Otfried B Czaika Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar

Läs mer

Hospital och Helgeandshus

Hospital och Helgeandshus Hospital och Helgeandshus - En studie av omsorgsväsende i medeltidens Sverige Kandidatuppsats i arkeologi HT 2007 Martin Arleskär Handledare: Anders Carlsson Stockholms Universitet Innehåll 1. Inledning

Läs mer

myntstudier Mynttidskriften på Internet

myntstudier Mynttidskriften på Internet Aktuellt Sigtuna, kv. Professorn 1, 2000. Skatten under konservering. Fynd Vid utgrävningar i kv. Professorn 1 vid Stora gatan i Sigtuna hittades 2000 tre skattfynd från vikingatid och nyare tid samt lösfynd

Läs mer

DET SVENSKA INSKRIVNINGSVÄSENDET FÖRR OCH NU

DET SVENSKA INSKRIVNINGSVÄSENDET FÖRR OCH NU DET SVENSKA INSKRIVNINGSVÄSENDET FÖRR OCH NU FASTIGHETSKÖP OCH FASTIGHETSPANT UNDER ÄLDRE TID Våra kunskaper om den äldsta svenska rätten sträcker sig bakåt till 1100-talet och bygger under den första

Läs mer

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare De nordiska privatarkiven och deras förvaltare En jämförande undersökning av arbetet med privatarkivfrågorna vid de nordiska arkivverkens institutioner utförd på uppdrag av de nordiska riksarkivarierna

Läs mer

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd NR 2 2014 2011 ÅRGÅNG ÅRGÅNG 16 13 ÖckeröÖarnas MEDLEMSTIDNING SLÄKTFORSKAR FÖRENING Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden Kröckle Kyrka, Hönö Röd Ordföranden har ordet Höstmöte Vi har bokat in ett höstmöte den

Läs mer

Det medeltida Sverige Band 1 UPPLAND: 10 Håbo härad och Sigtuna stad

Det medeltida Sverige Band 1 UPPLAND: 10 Håbo härad och Sigtuna stad Det medeltida Sverige Band 1 UPPLAND: 10 Håbo härad och Sigtuna stad Det medeltida Sverige 1 UPPLAND 10 Håbo härad Sigtuna stad Annika Björklund Stockholm 2014 Riksarkivet Riksarkivet Box 12541, 102 29

Läs mer

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser 6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser Anders Nilsson & Janne Flyghed Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 1 6.1 Inledning Att vräkas från

Läs mer

Börja släktforska med ArkivDigital

Börja släktforska med ArkivDigital Börja släktforska med ArkivDigital ArkivDigital fungerar ungefär som en resebyrå. Vi ordnar allt sådant som behövs för en bekväm resa. Men med oss reser du i tiden, inte i rummet. Färden går till din

Läs mer

D-UPPSATS. Politikern F. A. Bäckströms familje- och arbetsliv åren 1866-1935

D-UPPSATS. Politikern F. A. Bäckströms familje- och arbetsliv åren 1866-1935 D-UPPSATS 2009:038 Politikern F. A. Bäckströms familje- och arbetsliv åren 1866-1935 En historisk mikro- och fallstudie över en vardagspolitikers livshistoria kopplat till karriärtyp, karriärväg, ideologisk

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

En värld för sig själv. Nya studier i medeltida ballader

En värld för sig själv. Nya studier i medeltida ballader En värld för sig själv Nya studier i medeltida ballader Ord & Musik & Bild Intermediala studier 1 En värld för sig själv Nya studier i medeltida ballader Redaktör: Gunilla Byrman Växjö University Press

Läs mer

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 ulf olsson 1 brukspojken som blev bankdirektör Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 Ulf Olsson innehåll Förord 7 Brukspojken

Läs mer

09-10/2006 TEMA MÅNGFALD. Värde 50:-

09-10/2006 TEMA MÅNGFALD. Värde 50:- 09-10/2006 TEMA MÅNGFALD Värde 50:- TIDSKRIFTEN SPANING INNEHÅLL Vi hjälper dig spana Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill vara

Läs mer

2000 Ann-Sofie Ohlander och Utvecklingsrådet för det statliga sektorn Layout & Illustrationer: Pinor Art Illustration Tryck: Printab, 2000

2000 Ann-Sofie Ohlander och Utvecklingsrådet för det statliga sektorn Layout & Illustrationer: Pinor Art Illustration Tryck: Printab, 2000 2000 Ann-Sofie Ohlander och Utvecklingsrådet för det statliga sektorn Layout & Illustrationer: Pinor Art Illustration Tryck: Printab, 2000 ISBN: 91-973538-3-3 Staten var en man? Om kvinnor och män i statens

Läs mer

Biblioteken och de nationella minoriteterna

Biblioteken och de nationella minoriteterna Biblioteken och de nationella minoriteterna hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Sara Ahlryd, Lotta Vigur, Joacim Hansson Avdelningen för biblioteks-

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV. Av Peter Stein, Stein Brothers AB

OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV. Av Peter Stein, Stein Brothers AB 1 OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV Av Peter Stein, Stein Brothers AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. NÅGRA ORD PÅ VÄGEN 3 2. TIDIGA FRAMSTÅENDE FÖRETAGARE 6 3. LOUIS FRAENCKEL, FÖRRA SEKELSKIFTETS FRÄMSTE

Läs mer

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion NOVEMBER 7 2014 Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion Pris 30 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Test av ett svenskt medium

Test av ett svenskt medium Test av ett svenskt medium Sven Ove Hansson Detta är Sven Ove Hanssons rapport av en test som han genomfört av mediet Carina Landins psykometriska förmågor. James Randi har sedan många år en utmaning till

Läs mer

Belgisk blå varför få? - Monstertjuren som skakade Sverige -

Belgisk blå varför få? - Monstertjuren som skakade Sverige - UPPSALA UNIVERSITET Kulturgeografiska institutionen Belgisk blå varför få? - Monstertjuren som skakade Sverige - Samhällsvetarprogrammet Temaarbete vt 02 Jonas Pahlén David Pettersson Fredrik Rönning Maurits

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Får en skogsbruksfastighet bli hur stor som helst?

Får en skogsbruksfastighet bli hur stor som helst? EXAMENSARBETE FASTIGHETSVETENSKAP EX-06-162 Får en skogsbruksfastighet bli hur stor som helst? Johan Skutin Examinator: Thomas Kalbro Handledare: Leif Norell, Lantmäteriet STOCKHOLM 2006 Förord Föreliggande

Läs mer

Var och när föddes Christopher Polhem?

Var och när föddes Christopher Polhem? Var och när föddes Christopher Polhem? Av Michael Lindgren (Detta vetenskapliga kåseri publicerades första gången i Gotlands Allehanda den 23 december 1993.) En liknande rubrik kunde ni gotlänningar läsa

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

De medeltida pergamentomslagen - spår av vasatidens arkivvård

De medeltida pergamentomslagen - spår av vasatidens arkivvård De medeltida pergamentomslagen - spår av vasatidens arkivvård Jan Brunius Gunilla Bjö"rkvall Anna Wolodarski ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2004:1-2 1 53 JAN BRUNIUS MPO-projektet och dess resultat FORTFARANDE

Läs mer