FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö -"

Transkript

1 FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN vid Linnéuniversitetet - Växjö - av Niclas Rosenbalck Växjö, 2010

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: 1 8 Serie A Fastighetshandlingar 9 A I Faste- och vittnesbrev 10 A II Fastighets- och åtkomsthandlingar 11 Serie B Utgående korrespondens och handlingar 12 B I Kopieböcker 13 B II Utgående korrespondens 15 B IIIA Utgående order Huseby bruk 16 B IIIB Utgående order AB HB-Produkter 17 B IIIC Utgående order Häryds bruk 18 B IVA Utgående fraktsedlar för järnväg Huseby bruk 19 B IVB Utgående fraktsedlar för järnväg AB HB-Produkter 20 B VA Utgående fakturor Huseby bruk 21 B VB Utgående fakturor AB HB-Produkter 22 Serie D Liggare och förteckningar 24 D I Gjuterijournaler 25 D II Verkstadsjournaler 26 D III Mejeri- och provmjölkningsjournaler 27 D IV Spannmåls- och kraftfoderjournaler 29 D V Liggare och förteckningar rörande djurbesättningen 31 D VI Lager- och inventarieböcker 32 D VIIA Journaler rörande arbetet: dagsverks- och arbetsjournaler 34 D VIIB Journaler rörande arbetet: Arbetstids- och övertidsjournaler 37 D VIIC Arbetskort: Såg- och brädgårdsarbete 38 D VIID Arbetskort: Gjuteriet 39 D VIII Huseby kvarnar malet spannmål 40 D IX Kund- och leverantörsregister 41 D X Övriga liggare och förteckningar 42 Serie E Brev och korrespondens 43 E I Affärsbrev och affärskorrespondens - Huseby 44 E IIA Affärsbrev AB HB-Produkter 49 E IIB Affärsbrev Gjuteriet 50 E III Affärsbrev Häryds bruk med underlydande fastigheter 51 E IV Inkommande fraktsedlar 52 E V Övrig korrespondens och inkommande handlingar 53 Serie F Ämnesordnade handlingar 54 F 1A Handlingar tillhörande Huseby äldre godsarkiv - Kronologiska dokument - 55 F IB Handlingar tillhörande Huseby äldre godsarkiv - Äldre ämnesordnade dokument 56 F IC Handlingar tillhörande Huseby äldre godsarkiv

3 - Arkivförteckningar - 57 F IIA Handlingar tillhörande Stephensfamiljens Husebyepok Kronologiska dokument 58 F IIB Handlingar tillhörande Stephensfamiljens Husebyepok Ämnesordnade dokument - 59 F IIC Handlingar tillhörande Stephensfamiljens tid - Arkiv 60 F IIIA Handlingar rörande sjöarna: sjön Salen 61 F IIIB Handlingar rörande sjöarna: sjön Åsnen 62 F IIIC Handlingar rörande sjöarna: övriga sjöar 63 F IV Sjömalm och myrmalm 64 F V Kontrakt och arrenden 65 F VI Försäkringar 66 F VII Ansökningshandlingar 67 F VIII Ångpannorna 68 F IX Reklammaterial och prislistor 69 F X Vägar och järnvägar 70 F XI Tidningar och tidskrifter 71 F XII Skogen och dess produkter 72 F XIII Syner och värderingar 73 F XIV Mantals- och skattskrivningsuppgifter 74 F XV Rättegångs- och domstolshandlingar 75 F XVI Kraftverk och elektricifieringsärenden 76 F XVII Kvarn- och såganläggningar 77 F XVIII Deklarationer, taxeringar och skattemål 78 F XIX Nöbbele gästgiveri 79 F XX Bouppteckningar, arvskiften och testamenten 80 F XXI Bankhandlingar 81 F XXII Handlingar rörande kolning 82 F XXIII Häryds bruk med underliggande egendomar 83 F XXIV AB HB-Produkter 84 F XXV Gjuteriet 85 F XXVIA Handlingar rörande djur 86 F XXVIB Handlingar rörande får 87 F XXVII Handlingar rörande mejeriprodukter 88 F XXVIII Äggproduktion 89 F XXIX Trädgården 90 F XXX Handelsboden i Huseby 91 F XXXI Övriga handlingar 92 Serie G Räkenskaper 94 G I Äldre räkenskaper 95 G IIA Avräkningsböcker 96 G IIB Avräkningsböcker: konceptavräkningar 100 G III Kapitalböcker 102 G IVA Ladugårdsräkenskaper rörande kobesättningen: Huseby bruk 105 G IVB Ladugårdsräkenskaper rörande kobesättningen: Oby gård 106 G V Specialböcker 107 G VI Varuböcker 108 G VII Huvudböcker 110

4 G VIII Inköps- och försäljningsböcker 111 G IXA Avlöningsböcker, avlöningslistor och förskottsböcker 112 G IXB Avlöningsböcker: Kladdböcker 116 G XA Kassaböcker: Huseby bruk 117 G XB Kassaböcker: AB HB-produkter 121 G XC Kassaböcker: Kladd och konceptkassaböcker 122 G XD Kassaböcker: Övriga kassaböcker och dagböcker 123 G XI Memorialböcker 125 G XIIA Verifikationer - Huseby bruk 126 G XIIB Verifikationer AB HB-Produkter 130 G XIIC Verifikationer AB Häryds bruk 133 G XIII Räkningar 134 G XIV Skogsräkenskaper 135 G XV Virkesspecifikationer 136 G XVI Debetsedlar på levererade produkter 137 G XVII Rekvisitioner 138 G XVIII Växlar 139 G XIX Reskontra 140 G XX Rapporter för lastbilar 141 G XXI Antecknings- och kontraböcker för Huseby arbetare 142 G XXII Övriga räkenskaper 143 J I Kartor och ritningar 146 K I Fotografier 148 Ö I Övriga handlingar 150

5 George Stephens arkiv 152 Innehållsförteckning B I George Stephens utgående korrespondens 154 E I Brev och korrespondens 155 F I Arbetsmaterial 156 F II Runologi 157 F III Musik 158 F IVA Publikationer George Stephens artiklar 159 F IVB Publikationer George Stephens tryckta skrifter 160 F IVC Publikationer Övriga 161 F V Övriga handlingar 162 Ö I Handlingar med annan proveniens 163 Joseph Stephens arkiv 164 Innehållsförteckning B I Kopieböcker 166 E I Brev och korrespondens 168 F IA Joseph Stephens tid i Indien Brev 170 F IB Joseph Stephens tid i Indien - Kontrakt 171 F IC Joseph Stephens tid i Indien Räkenskaper 172 F ID Joseph Stephens tid i Indien - Ritningar 173 F IE Joseph Stephens tid i Indien Lönelistor 174 F IF Joseph Stephens tid i Indien Övriga handlingar 175 F II Övriga handlingar 176 G I Räkenskaper 177 Ö I Handlingar med annan proveniens 178 Elisabeth Stephens arkiv 179 Innehållsförteckning E I Brev och korrespondens 181 F I Ämnesordnade handlingar 182 G I Räkenskaper 183 Florence Stephens arkiv 184 Innehållsförteckning B I Egna anteckningar och brevutkast 186 E I Brev och korrespondens 187 F I Förmynderiet 189 F II Domstols- och rättegångshandlingar 190 F III Övriga handlingar 191 G I Räkenskaper 192

6 Maggie Stephens arkiv 193 Innehållsförteckning B I Egna anteckningar och brevutkast 195 E I Brev och korrespondens 196 F I Ämnesordnade handlingar 197 G I Räkenskaper 198 Mary Stephens arkiv 199 Innehållsförteckning B I Utgående korrespondens 201 E I Inkomna handlingar 202 F I Ämnesordnade handlingar 203 Ingenjör Johan Alfred Andersson arkiv 204 Innehållsförteckning B I Johan Alfred Anderssons egna skrivelser 206 E I Brev och korrespondens 207 F I Ritningar och beräkningar 208 F II Priskuranter 209 F III Publikationer 210 F IV Övriga handlingar 211 G I Räkenskaper 212 Bilaga 1A: Huseby gods- och bruksarkiv, detaljförteckning på A I: 1-4 Bilaga 1B: Huseby gods- och bruksarkiv, detaljförteckning på FV:5 Bilaga 1C: Huseby gods- och bruksarkiv, bildförteckning på G XIII:18 Bilaga 2: Huseby Restarkiv

7 1 HUSEBYARKIVEN Huseby är ett gods som ligger några mil söder om Växjö stad i Småland. Dess bevarade arkiv speglar den verksamhet och de människor som varit knutna dit. De äldsta handlingar med proveniens ifrån Huseby är förknippade med den industriella verksamhet som bedrivits där. En historik som börjar med denna framväxt är därför av vikt för att sätta sig in i arkivhandlingarna. Historik Huseby järnbruk grundades i slutet av 1620-talet av riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm. Den första masugnsblåsningen skedde 1628 och tidigt inriktades tillverkningen på gjutgodsmanufaktur, där järnkakelugnar och kanoner blev en viktig del. Vid bruket fanns även stångjärns- och knipsmedjor. På 1640-talet arrenderades järnbruket av de holländska bröderna Jakob och Arnold de Rees. Till bruket kom tidigt flera vallonska och tyska arbetare. För att förstå Husebys 1600-talshistoria måste man känna till att riksamiral Gyllenhielm 1615 fick det exproprierade Bergkvara gods som friherrskap. Då detta sedermera återlämnades till familjen Sparre 1637 kompenserades Gyllenhielm med nya gårdar och ett friherrskap som kom att benämnas Nya Bergkvara. Detta friherrskap hade först sin sätesgård vid gården Osby, men huvudgården kom att bli Huseby ifrån Nya Bergkvara friherrskap hade egen borgrätt där tingsförhandlingar skedde. Bevarade domböcker för Nya Bergkvara friherrskap finns i Göta hovrätts arkiv, närmare bestämt i underavdelning Advokatfiskalens arkiv (volymserie EVII AAAD), som numera förvaras vid Vadstena landsarkiv. Spridda rättegångshandlingar ifrån borgrätten finns även på Riksarkivet i Stockholm. Gyllenhielm lät 1637 kartera sitt gods Nya Bergkvara med underliggande gårdar. Dessa kartor, inalles 90 stycken, benämns Gyllenhielmska atlasen och är en av de äldsta agrara bildkällorna till kulturlandskapet på 1600-talet. Detta kartverk har digitaliserats av Riksarkivet och finns via undertecknads försorg tillgängligt för forskning på plats vid Linnéuniversitetets bibliotek. Efter Gyllenhielms och hans hustru Christina Ribbings död övergick friherrskapet 1656 genom testamente till konung Carl X Gustaf och dennes bror hertig Adolf Johan samt 1657 till den sistnämnde ensam. Hertigen bortpantade emellertid friherrskapet till Catharina De la Gardie, änka efter greve Fredrik Stenbock. Då panten ej inlöstes blev grevinnan ägare 1673, varefter friherrskapet ärvdes av hennes son greve Johan Gabriel Stenbock. Bruket var då i dåligt skick och all verksamhet upphörde under den följande tiden. Reduktionen ledde till att friherrskapet drogs in till kronan år Genom förmånliga privilegier 1689 sattes så järnbruket på fötter igen av bröderna Paul och Peter Rudebeck. Den sistnämnde är känd som en stor folklivs- och sagonedtecknare, med verket Smålendske Antiqviteter. Familjen Rudebeck hade även ägarintressen i flera andra bruk, bland annat Lessebo. Efter bröderna Rudebecks död 1710 respektive 1711 ägdes Huseby bruk av brödernas sterbhus, där de ledande namnen var Gustaf Berghman, Anna Liewensten (~Livingston) och Thomas Georg Rudebeck. Ättlingar till dessa ägde bruket fram till 1779 då översten Jakob Leonard König med sin fru Lovisa von Essen, änka efter Peter Rudebecks sonson Christopher Rudebeck, blev ensam ägare. Genom arv och köpt av Huseby tillträdde 1792 greve Axel Hamilton till Kronovall på Österlen och dennes fru Beata Elisabet von Essen, vilka 1813 överlät godset till sönerna Hugo och Malcolm Hamilton. Dessa inköpte även det några mil söder om Huseby liggandes Ålshults bruk (Almundsryd sn) som införlivades i godsmassan. Under deras tid byggdes nuvarande corpse de logi Bröderna kom emellertid på obestånd och sattes 1865 under

8 2 förmyndare, vilka år 1867 sålde bruket och därtill hörande godsmassa till den brittiske medborgaren Joseph Stephens, då verksam som järnvägsbyggare i Indien. Joseph Stephens köpte Huseby gods efter inrådan ifrån sin far den kände språkforskaren George Stephens, vilken i samråd med sin gode vän folklivsforskaren Gunnar-Olof Hyltén- Cavallius på det närliggande Sunnanvik gjort upp planerna. George Stephens, som var en stor samlare av fornfynd och handskrifter, är en person som kom att bidra till Husebys kulturhistoria, även om han de facto inte ägde det själv. På Huseby kom han att förvara sina samlingar och dessa ärvdes av sonen. Joseph Stephens kom att sätta sin prägel på egendomen fram till sin död 1934 och under denna tid blomstrade järnbruket upp igen via moderniseringar, och genom att stora investeringar gjordes inom jord- och skogsbruk. År 1888 inköptes Torne gård och Huseby gods bestod nu av tre gamla järnbruk, Huseby, Ålshult och Torne. Stephens var även riksdagsman i första kammaren där han starkt verkade för skogs- och tullfrågor. Genom skogsvård på sina egendomar, med stora planteringsprojekt, var han en föregångare till Skogssällskapet som grundades Huseby blev en av de rikaste jordegendomarna i Sverige och bestod då av 6000 hektar. Brukspatronen Joseph Stephens gifte sig med Elisabeth, född Kreüger, av en ansedd familj i Stockholm som hade nära förbindelser med kungahuset. Deras tre döttrar var Florence, Mary och Maggie (~Margreth) Stephens. Dessa ärvde var och en i nämnd ordning Huseby, Torne och Ålshult. Florence Stephens innehade Huseby bruk efter faderns död 1934 fram till dess hon själv avled år Under hennes tid hände mycket på Huseby först en expansion och industriutveckling men sedan kom en stor utförsäljning av gårdar och nedgång. Under hennes tid inköptes flera andra verksamheter och egendomar, bland annat Häryds bruk i Gnosjö och Nennesmo-Mässeberg vid Gislaved med flera fastigheter. År 1944 startades även företaget AB HB-Produkter på Huseby, med prins Carl Bernadotte (j.r.) som vd. Detta företag tillsammans med Huseby AB och Häryds bruk AB utgjorde affärsverksamheten vid Huseby. Nedgångarna för Husebykoncernen berodde på de s.k. Husebyaffärerna. Olika förvaltare och till bruket anknutna gjorde sig med orätt affär på godsets bekostnad. Skogar skövlades och såldes. Transaktioner och checkbedrägerier tömde Husebys goda ekonomi. Svindlerierna ledde till flera rättegångar och Florence Stephens blev tvungen att begära sig omyndig (1957) för att reda ut de invecklade turerna efter sina dåliga rådgivare. En av de inblandade var prins Carl jr, som trots alla händelser förblev Florence vän livet ut. Efter långa och sega rättsprocesser blev hon åter myndigförklarad Florence Stephens förordnade i sitt testamente att Huseby skulle gå till staten efter hennes död, vilket skedde Det tog flera år och en statlig Husebyutredning innan detta gick igenom. Under detta interregnum sköttes Huseby av förvaltare där oklara beslut och ledning ledde till att utförsäljningar av bohag och handlingar skedde. Flera dokument ska i början av 1980-talet enligt samtidsvittne även ha eldats upp på förvaltarnas beordran. År 1983 överfördes till dåvarande Högskolan i Växjö det på bruksherrgården Huseby förvarade arkivet, som innehöll ett flertal arkivbildares handlingar. Överföringen hade formen av en deposition ifrån Riksarkivet under vars ansvar arkivet kommit sedan staten genom dåvarande Domänverket övertagit Huseby gods. De 1983 till dåvarande Högskolan i Växjö överförda arkivhandlingarna omfattade tiden fram till fröken Stephens omyndigförklaring 1957, men häri också flera brev fram till fröken Stephens bortgång Innan staten övertog Huseby gjorde advokat C.W. Du Rietz med fru en genomgång av stora delar av Husebyarkivet. De genomförde också ett grovsorteringsarbete som inte kan anses

9 3 vara förenligt med arkivetik, där brevkuvert togs bort och brevark häftades ihop eller sattes med metallgem. I många fall förstördes handlingars proveniens och på grund av bristande arkivkunskap lades flera handlingar och brev i felaktiga volymer. Detta sistnämnda bör forskare av Husebyarkiven känna till då vissa delar av framförallt bruksarkivet ännu bär spår av detta förvaringssätt och inte till fyllo kan anses vara uppordnat. Utifrån advokatparet Du Rietz arkivläggning och volymuppmärkning gjordes en förteckning på dåvarande arkivbildare av Lennart Johansson vid Högskolan i Växjö Denna första förteckning är inte längre aktuell då flera volymserier har ändrats och tillrättalagts för att bättre anpassa handlingarna till en historisk arkivkontext. Tidigare fellagda handlingar har nu ordnats in och två viktiga nya volymserier, Handlingar tillhörande Huseby äldre godsarkiv (FI) och Handlingar tillhörande Stephensfamiljens Husebyepok (FII), har skapats. Framförallt brevsamlingarna har omstrukturerats och en tonvikt har lagts vid att kronologiskt orientera handlingarna och föra dessa till sin rätta proveniens. Husebyarkiven förvaras idag vid Linnéuniversitetet 1 och har sedan depositionen ifrån Riksarkivet till Högskolan i Växjö 1983 omstrukturerats och nya handlingar har tillkommit ifrån Huseby som kompletterat arkivbildarna. Det gemensamma namnet för dessa har tidigare varit Husebyarkivet men är en sanning med modifikation då detta namn endast anger proveniensplatsen för flera olika skilda arkiv, nämligen Huseby bruk i Skatelöv socken (Småland). Husebyarkiven består idag av följande arkivbildare: * *George Stephens ( ) arkiv *Joseph Stephens ( ) arkiv *Elisabeth Stephens (född Kreüger) ( ) arkiv *Florence Stephens ( ) arkiv *Maggie Stephens ( ) arkiv *Mary Stephens ( ) arkiv *Ingenjör Johan Alfred Anderssons arkiv *Huseby Restarkiv Sistnämnda arkivbildare (Huseby Restarkiv) överfördes 2007 ifrån Huseby och består av en samling skrifter och handlingar av spridd karaktär som förvarats på Huseby bruk men inte införlivats med tidigare arkivbildare. Dessa betitlas Huseby restarkiv och har ihopsamlats och förtecknats av Göran Hägersjö under oktober 2004; de återfinns förtecknade i bilaga 2. I denna arkivbildare finns en hel del handlingar som skulle kunna föras över till volymserier i både såväl som till Stephensfamiljens privatarkiv. Då de nu samlats och detaljförtecknats i en egen arkivbildare får de under rådande omständigheter ligga kvar, men forskare bör uppmärksammas på dessa handlingars spridda proveniens. I Huseby bruksarkiv finns det två arkivboxar som tidigare varit inordnade i handskriftssamlingen vid Landsbiblioteket i Växjö (då såsom Ms fol. 176 och Ms fol. 306:1-6). De överfördes till dåvarande Växjö högskola i och med att Husebyarkiven 1983 deponerades vid lärosätet genom Lars-Olof Larssons försorg. Av dessa tre arkivboxar var Ms. fol. 176 sedan gammalt införlivat med handskriftssamlingen vid landsbiblioteket, kanske redan som gåva av Joseph Stephens i början av 1900-talet.. 1 Linnéuniversitetet tillkom den 1 januari 2010 genom att Högskolan i Kalmar och Växjö universitet fusionerades. Växjö universitet bildades i sin tur 1999 genom att Växjö högskola fick universitetsstatus.

10 4 I Ms. fol. 176 finns ett konvolut påtecknat Växjö stiftsbibliotek Huseby gårdsarkiv dep. där enl. Walde Kinnevalds härad Jät socken i Kronobergs län Den volym som tidigare vid landsbibliotekets signerats Ms fol. 306 (med sex konvolut) fanns fram till 1969 förvarad i Personhistoriska samfundets arkiv (sedan 1940 i Stockholms stadsarkivs ägo). Denna överfördes vid genomgång av nämnda arkiv 1969 till Växjö landsbibliotek och har förtecknats av stadsarkivarie Carl-Fredrik Corin enligt följande: Syner och kontrakt, st. Kvittenser och beställningsorder, st. Brev och skrivelser, st. Utdrag ur handlingar, inlagor, avskrifter m.m st. Räkenskaper, etc st. Diverse, st. Summa 115 st. Via gåva av en Stephensättling har ett defekt fotoalbum ifrån bröllopsjubileet 1884 som George Stephens då fick ifrån studenter i Köpenhamn införlivats bland dennes övriga handlingar (se FV:4). Likaså har tillkommit en gåva utgörande en 1987 upprättad sammanställning av Fingal von Sydow (f 1937) på brev och handlingar i det von Sydowska släktarkivet. Denna har införts i George Stephens arkiv bland handlingar med annan provenins (Ö:1). Under 2008 kontaktades Växjö universitetsbibliotek av ansvariga för Huseby angående kvarvarande arkivmaterial som förvarades på Huseby vind. Dessa handlingar hade vid överföringen av Husebyarkivet 1983 till dåvarande Växjö Högskola blivit kvar eftersom det då av professor Lars-Olof Larsson ansågs vara ett alltför modernt material; de speglade främst Husebys affärsverksamhet under och 1950-talet, fram till fröken Florence Stephens omyndigförklarande Idag bedöms detta material vara ett unikt forskningsmaterial med tanke på det riksintresse som riktades på Huseby och dess ekonomiska affärer under aktuell tid. Det beslutades efter genomgång att detta material hade relevans för forskning och skulle införlivas med redan befintliga Husebyarkivalier vid universitetsbiblioteket. I november 2008 hämtades 47 flyttkartonger med handlingar ifrån vinden på Huseby in till Växjö universitetsbibliotek. Det var främst 1900-talsmaterial som rörde två verksamheter kring Huseby: AB HB-Produkter och Huseby bruk AB; men på vinden under genomgången påträffades även mycket äldre material som tidigare varit oupptäckt. Allt detta togs om hand för att införlivas i Husebyarkiven. De nytillkomna handlingarna är framförallt av ekonomisk art, främst verifikationer och räkenskaper ifrån och 1950-talet för AB HB-Produkter och Huseby bruk AB, men däri finns även handlingar som berör det av Huseby ägda Häryds bruk (Gnosjö församling) med underliggande gårdar (Nennesmo och Mässeberg mfl) utanför Värnamo. 2 Vidare har ur de 2008 inhämtade handlingarna urskiljts ett stort unikt material som rör Joseph Stephens tid som constructor med järnvägsbyggande vid the Great Indian Peninsular 2 Dessa tre verksamheter borde utgöra egna arkivbildare men har sedan tidigare (1983 då materialet strukturerades av advokat Du Rietz och Lennart Johansson) blandats ihop i den äldre förteckningen, om vartannat, varför det idag är svårt att särskilja dem åt utan större revidering av hela arkivet. Härtill ska tilläggas att de trassliga ekonomiska affärer som på 1950-talet ledde till omyndighetsförklaringen av fröken Florence Stephens även hade sin grund i att bokföringen av de olika verksamheterna inte ordentligt hade särredovisats utan då märkbart blandats ihop.

11 5 Railway (G.I.P.R.) i Indien på 1860-talet. Det synes vara i stort intakt, med järnvägskontrakt, löneregister för indiska arbetare och brevkorrespondens (även utgående brevkopior finns bevarade). En del av materialet är skrivet på hindi (kontrakt och räkenskaper). I det senast inhämtade materialet har även urskiljts handlingar som tillhört ingenjör Johan Alfred Anderssons vilka på grund av sin karaktär utgör en egen arkivbildare i Husebyarkiven. Sistnämnde var anställd såsom verkmästare vid Huseby mekaniska verkstad J. A. Anderssons papper blev kvar på Huseby bruk då han flyttade till Helsingfors (Finland). Dennes arkiv innehåller en mängd korrespondens och ritningar med mera, både för Husebytiden, men framförallt för hans industriverksamhet dessförinnan vid olika mekaniska verkstäder i norra och mellersta Sverige. En del handlingar i Huseby bruksarkiv har även påvisats tillhöra J.A. Anderssons arkiv, men har av okunskap om proveniensen i början av 1980-talet inordnats felaktigt. Framförallt är det ritningar, priskuranter och beräkningar, men även en del affärskorrespondens omkring 1880, vilka kunnat konstateras tillhöra J.A. Andersson. Dessa ligger kvar i bruksarkivet vilket bör uppmärksammas. Även i den del som benämns Huseby Restarkiv finns handlingar som tillhör ingenjör Andersson. Denne vidhöll dessutom efter sin flytt till Finland brevkontakt med brukspatron Joseph Stephens i olika mekaniska frågor vilket ses av korrespondens (serie E I) i Huseby bruksarkiv ifrån senare delen av 1800-talet. I dennes material finns även handlingar tillhörande brodern Claes August Andersson som var intressent i Långviks glasbruk i Norrland, varför det även finns en del material ifrån denna verksamhet på 1870-talet i broderns arkiv. Personliga brev finns ifrån vänner och kollegor, bl a B.J. Grass och John Swalander, Karl Andersson (Örebro), P. Pagard, O.G. Hallström med många flera. I serien inkomna handlingar finns flera handlingar ifrån Skånska spritfabriks AB George Stephens arkiv har fått sig ett rikligt tillskott efter leveransen 2008 då det visade sig att på Huseby vind återfanns forskningshandlingar, musiksamling och tidningsklipp. Vid genomgång har konstaterats att George Stephens samlat klipp av honom själv publicerade artiklar, allt sedan han kom till Sverige på 1830-talet fram till Dessa tidnings- och tidskriftsklipp har nu strukturerats kronologiskt och torde utgöra en viktig del kring forskningen om George Stephens. Även flera handlingar om hans anglosaxiska forskning har påträffats, liksom om hans runforskning. I övrigt bör nämnas att George Stephens handlingar även kan återfinnas vid Kungliga biblioteket i Stockholm och vid Lunds universitetsbibliotek. Ett helt fristående arkivbestånd utgör George Stephens Autografsamling, vilken vid tidigare tillfälle blivit detaljförtecknad. Den består av fem delar (A-E), varav E-delen numera finns vid Kungliga biblioteket. Autografsamlingen är särredovisad i separat förteckning som finns hos arkivansvarig bibliotekarie vid Linnéuniversitetet. Lars-Olof Larsson skriver i förordet till 1983 års arkivförteckning för Husebyarkivet: Autografsamlingen är ursprungligen upprättad av professor George Stephens. Den innehåller bland annat ett stort antal brev som varit ställda till honom, däribland två tidigare icke kända brev från biskop Esaias Tegnér 1838 och I andra fall har Stephens tagit brev som fanns i Husebyarkivet från den hamiltonska eller rudebeckska tiden ( ) och i andra fall åter har brev inköpts eller förvärvats på annat sätt. Det torde gälla huvuddelen av de nära 50 kungliga breven i samlingen. Fortfarande finns lämningar av det personliga ordningsarbete som George Stephens har underkastat autografsamlingen. Som skyddsomslag till breven har tagits de styva pärmarna till de räkenskapsfolianter som då fanns arkiverade på Huseby för tiden före Inlagan har härvid rivits ut och säkerligen kastats, med undantag för enstaka blad som användes såsom fascikelomslag. Ett relativt stort antal lösa blad från äldre räkenskaper, särskilt från tidigt 1800-tal, har påträffats under

12 6 ordningsarbetet, jämte de redan omtalade pärmarna som har innehållit räkenskaper för såväl Huseby som Diö bruk under decennierna omkring Denna autografsamling har under den tid ( ) som föregick statens övertagande av Huseby varit i fokus för eventuell försäljning av Bukowskis i Stockholm och via dessa till en antikvitetshandlare i Skåne utlånad för värdering. Under denna tid försvann flera av handlingarna men kunde i mångt återföras via en nitisk tjänstemans på Riksarkivets utredning. Sedan denna genomförts översändes autografsamlingen i oktober 1983 till Högskolan i Växjö. En del av Autografsamlingens handlingar återbördades dock inte och en del (kallad E) har Kungliga biblioteket numera sedan dess i sitt förvar. Vid arkivordnandet har i flera fall stora svårigheter förelegat, dels genom en stark kronologisk blandning av handlingar som vid något tidigare tillfälle blivit ämneslagda (särskilt handlingarna rörande sjöarna Salen och Åsnen, se serie FIII), dels genom den stora blandningen av olika handlingstyper som lagts samman trots blandad proveniens. Detta sistnämnda har under det första förtecknandet 1983 gjort att relativt många volymer lagts under typen övriga handlingar. Härtill har det av begränsad tid i nyförtecknandet inte varit möjligt att gå igenom alla de arkivboxar som förtecknades vid den första leveransen Dessa sistnämnda har av tidigare förtecknare antecknats med epitetet, diverse, och diverse handlingar etc. För den intresserade är detta alltså synonymt med ännu ej uppordnade handlingar med förteckningsproveniens ifrån Du Rietz m fl. I flera av dessa återfinns även helt olämpliga plastfickor som bör tagas bort vid en framtida förtecknande. Medan beståndet av räkenskapsböcker och affärskorrespondens är närmast heltäckande för tiden från och med Joseph Stephens köp 1867 och punktvis är bevarat för tiden , finns inte några intakta bruks- eller godsräkenskaper bevarade för den hamiltonska tiden. Exemplet ovan från George Stephens handläggning av autografsamlingen visar klart att de hamiltonska bruksböckerna åtminstone delvis har skattat åt förgängelsen före George Stephens död 1894 och att arkivalierna fullt medvetet har förstörts. I detta sammanhang bör även nämnas de två volymer med Husebymaterial, som någon gång i det förflutna har lämnats till Landsbiblioteket i Växjö, som under 1983 överfördes till Högskolan och införlivades med Husebyarkivet. Vid landsbiblioteket återfinns idag även annat material som härör ifrån Huseby, bland annat de av George Stephens och Gunnar-Olof Hyltén Cavallius upptecknade folkvisor som legat till grund för Balladprojektet vid Växjö universitet. Kvar på Huseby lämnades tryckt material, främst tidskrifter, riksdagstryck och bidrag till Sveriges officiella statistik (BISOS) som bedömdes ha liten relevans till övriga arkivhandlingar och Huseby bruks verksamhet. På Slottet finns dessutom spridda brev och handlingar som används i utställningssyfte vilket meddelats undertecknad. Dessa sistnämnda är ej förtecknade. Likaså finns på Huseby album och pärmar med fotografier som undantogs ifrån leveransen till Högskolan i Växjö En del fotografier har även i turbulensen på 1980-talet hamnat i Skatelövs hembygdsförenings arkiv. På Huseby finns dessutom en stor tidningsklippsamling i pärmar ifrån Florence Stephens tid. Likaså finns vid Smålands museum en samling tidningsklipp som berör Huseby. Där finns även andra handlingar som tillhört familjen Hamilton och Stephens som på olika vägar donerats till muséet. Niclas Rosenbalck Växjö oktober 2010

13 Litteratur: Husebyutredningen: Huseby bruk i statlig ägo: (avgivet betänkande) (Stockholm, 1981) Johansson, Kenneth: Herrar och bönder. Om jurisdiktionen i några småländska friherrskap på 1600-talet (i Scandia 1990) Larsson, Gunnar: Sättugnar från Huseby bruk (Växjö, 2003) Larsson, Lars-Olof: Historia kring Huseby (i Skatelövs hembygdsförenings årsbok 1978) Larsson, Lars-Olof: Hur Stephens kom till Huseby (Grimslöv, 1986) Larsson, Lars-Olof: Det fantastiska Huseby - en rundvandring i tid och rum (Växjö, 1993) Wångmar, Erik: Lurifaxarnas framfart Husebyaffären (i antologin Småländska brott : brott och straff i Småland under 500 år (Växjö, 2010) 7

14 HUSEBY BRUKS- OCH GODSARKIV 8

15 9 SERIE A FASTIGHETSHANDLINGAR A I Faste- och vittnesbrev A II Fastighets- och åtkomsthandlingar

16 ARKIV 10 Faste- och vittnesbrev A I Serien förvarad i arkivkartong. Innehåller rättsligt utfärdade faste- och vittnesbrev på egendomar, merparten pergamentsbrev. Flertalet berör fastigheter ägda av Huseby bruk, men häri finns även några handlingar med annan proveniens. Förtecknad, se bilaga 1a , 1616, 1637, , 1698, 1702:1, 1702:2 1705, 1733:1, 1733:2 1734, 1737, 1739, :1, 1746:2, , 1760, 1762:1, 1762:2 1764, , 1795 (skadad), 1797

17 ARKIV 11 Fastighets- och åtkomsthandlingar A II Serien förvarad i arkivkartong. Innehåller spridda handlingar om åtkomst, fastighetsköp, uppbud och fasta/lagfarter samt inteckningar; häri även tingsbevis rörande egendomar och ägor sprida år Spridda gravationsbevis och lagfartsprotokoll Kronologiskt ordnade fastighetshandlingar rörande Huseby gods m fl spridda underlydande gårdar till godset; Forts. dito kronologiskt ordnade handlingar tom 1941; häri även arkivmappar: om köpet av Huseby 1867ff, om Huseby Jakobsgård ( ) och Norregård ( ); köpebrev för Peder Jonsson Godssberg på gården Bonrom 1674; spridda frälseräntor ; häri även odaterade fastighetshandlingar Blidingsholm (Hackekvarn), Brändeborg, Diö järnbruk, Ebbön, Forsa Häradsallmänningarna på Hössön och Möcklehult; Grimsvik (Jät sn), Hössö(n), Vevik, Bjurkärr [dessa tre enheter belägna på Hössöhalvön delad mellan Skatelöv o. Kalvsvik sn:r] Gottåsa, Grimslöv Sunagård; Hagstad; Horjemo; Horjeboda; Hyltan (Agunnaryd sn), Hårestorp norregård, Hökaryd; Häryds bruks (Gnosjö sn) egendomar och mark; Kalvsvik, Kalvshaga, Kläcklinge, Kull, Kvarnhult, Lillarp (mfl, Axel Hamiltons innehav av gårdar i Torup sn, Halland); Lästa gods; Lönsbygd; Lövhult sibbagård Nöbbeled (Vederslöv sn); Oby; Osby; Rimshult; Rotahult; Sandåsen; Siggeboda; Sirkön; Sundslätt Sjöabol (~Snugge, Vederslöv sn); Sjöatorp (Hjortsberga sn); Skatelöv norregård och södregård; Slattesmåla; Stenshult; fastigheter i Stockholm (på Kungsholmen Hantverekargatan, kvarteret Bryggaren nr 43 (senare nr 3) och på Norrmalm å kvarteret Blasieholmen; Ströby Gertonsgård; Ströby Månsagård och Ströby Naglagård Toftahult; Toftåsa mellangård; Torne (Sundet), Torstensmåla; Trästenshult Tullanäs; Törnåkra västregård; Tärningetorp (V.Torsås sn); Virestorp (Vrigstad sn); Åsen (Odensjö sn) Ålshults gods med underliggande fastigheter

18 12 SERIE B UTGÅENDE KORRESPONDENS OCH HANDLINGAR B I Kopieböcker B II Utgående korrespondens B IIIA Utgående order Huseby bruk B IIIB Utgående order AB HB-Produkter B IIIC Utgående order Häryds bruk B IVA Utgående fraktsedlar för järnväg Huseby bruk B IVB Utgående fraktsedlar för järnväg AB HB-Produkter B VA Utgående fakturor Huseby bruk B VB Utgående fakturor AB HB-Produkter

19 ARKIV 13 Kopieböcker B I Serien inbunden om inget annat anges. Volymerna 1, 2 och 4 är arkivboxar, som innehåller två kopieböcker vardera Arkivbox; 23/ /1 1870; 7/2 13/ Arkivbox; 13/6 23/ ; 24/ / / / Arkivb. 29/ /5 1874; 18/ / / / /3-14/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2 1912

20 ARKIV 14 Kopieböcker B I / / / / / / Saknas 10/ / / / / / /6-21/

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior Serie D liggare och förteckningar: D I dagsverksjournaler och dagsverksböcker D II dagjournaler D III lantbruksjournaler

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: Serie B kopieböcker: B I Brevkopior 3 4 Serie C dagböcker C I Dagböcker 5 6 Serie E brev och korrespondens E I Brev och korrespondens E II Telegram 7 8 9 Serie F ämnesordnade

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

Förteckning upprättad 2006 av Niclas Rosenbalck

Förteckning upprättad 2006 av Niclas Rosenbalck Förteckning upprättad 2006 av Niclas Rosenbalck Årydsarkivet Under hösten 2004 överfördes till Växjö universitet handlingar ifrån bruksarkivet på Åryd herrgård, beläget i Hemmesjö församling. Det innehöll

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Skävisunds säteri.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Skävisunds säteri. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Skävisunds säteri. 2017-01-04 Historik Handlingar omfattar tiden 1642-1898 Skävisund, berustat säteri nummer 34 Skäfwesund 3 mantal eller Skjedvi 2 mantal och Skredesta

Läs mer

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden.

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. 2016-04-14 Historik 13. Ringkarleby socken (Beskrifning öfver Örebro län)verksamhetstid 1863-1951, handlingar omfattar tiden 1823-1951

Läs mer

ARKIV: P. A. Persson i Liatorp. Serierubrik: Kopieböcker. Signum: B1. Löpnr Volym Tid Anmärkning Inbundna

ARKIV: P. A. Persson i Liatorp. Serierubrik: Kopieböcker. Signum: B1. Löpnr Volym Tid Anmärkning Inbundna Kopieböcker B Inbundna 3 4 90 maj 907 juni 907 februari 9 februari 9 april 93 april 93 september 94 Utgående handlingar B Kuvert 3 4 906 93 januari 908 908 908 Diverse anteckningar, utgående handlingar

Läs mer

AB Smålägenheter i Örebro.

AB Smålägenheter i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Smålägenheter i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1916-1965 Konstituerande bolagsstämma 1916-10-05 hölls det konstituerande

Läs mer

AB A. Widestrands trävarufirma.

AB A. Widestrands trävarufirma. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB A. Widestrands trävarufirma. 2014-10-13 Historik Historik för AB A. Widestrands trävarufirma (GF:39). Leveranser: Leveransnummer 2004:118 Sida 1 av 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen Morlanda kommun 863-95 Fattigvårdsstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Fattigvårdsstyrelsens protokoll, huvudserie II. Fattigvårdskommitténs protokoll B. KONCEPT FINNS EJ C. Diarier D. LIGGARE

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-01-14 Historik Historik för. (Handlingar och verksamhetstid 1925-1951) En ny lag om samhällets barnavård kom den 6 juni 1924. Den föreskrev att samhällets barnavårdande

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. 2016-04-18 Historik Verksamhetstid 1919-1942 I lagen om samhällets barnavård, den 6 juni 1924, föreskrevs att samhällets barnavårdande

Läs mer

von Friesendorffs släktarkiv.

von Friesendorffs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning von Friesendorffs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Släkten. (1771-1915) Släkten von Friesendorffs släktarkiv inkom till Örebro stadsarkiv som en deposition

Läs mer

Lennart Larsson, Hovsta, samling.

Lennart Larsson, Hovsta, samling. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lennart Larsson, Hovsta, samling. 2014-10-07 Historik Fotografen Lennart Larsson föddes 1915-06-29 i Fellingsbro. Han var enda barnet till Karl och Gerda Larsson. Familjen

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden.

Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden. 2015-01-14 Historik Historik för. ( Handlingar omfattar tiden 1880-1951 ) Lillkyrka kommun var belägen mellan Glanshammar i väster,

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

HÅLLBARHET. Ett arkiv skall återspegla föreningens verksamhet!

HÅLLBARHET. Ett arkiv skall återspegla föreningens verksamhet! Att ta hand om sina papper och skapa ett arkiv är viktigt både för föreningar, privatpersoner, företag och myndigheter. Arkivet blir en faktabank, dit man går för att jämföra och kontrollera uppgifter:

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. 1997 1997 Ingår i volym F14:1. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår

Läs mer

Welanders släktarkiv.

Welanders släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Welanders släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1802-1938. Familjen Welanders släktarkiv sänktes som gåva till Örebro stadsarkiv (lev. 116/99, 53/01)

Läs mer

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse.

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1967-1975 Organisationsnummer Verksamhet Stiftelsen Fokus (Röda fjädern)

Läs mer

Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2007-04-25

Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2007-04-25 Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2007-04-25 Digitaliserade arkivhandlingar vid Ájtte Arkivhandlingarna har digitaliserats i projekten Ája samisk arkivregistrering (2002-2004) och Samlad samisk kunskap

Läs mer

Örebro stad. Örebro Flygplats.

Örebro stad. Örebro Flygplats. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro Flygplats. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1933-1970, handlingarna omfattar tiden 1940-1967 Flygplatsen byggs Under 1920-talet började man fundera

Läs mer

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Bröstcancer.doc 1 Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Bröstcancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod

Läs mer

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Prostatacancer.doc 1 Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Prostatacancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material

Läs mer

Anmärkningar. 1 Serien i arkivkartong. Diverse odaterade anteckningar. I volymen ingår även: B:1, E:1, F:1, F:2, F:3, G:1, K:1, L:1 & L:2.

Anmärkningar. 1 Serien i arkivkartong. Diverse odaterade anteckningar. I volymen ingår även: B:1, E:1, F:1, F:2, F:3, G:1, K:1, L:1 & L:2. Anteckningar A 1 1 Serien i arkivkartong. Diverse odaterade anteckningar. I volymen ingår även: B:1, E:1, F:1, F:2, F:3, G:1, K:1, L:1 & L:2. Hyreskontrakt B 1 1946 1947 Serien i arkivkartong. Ingår i

Läs mer

Stiftelsen Johanna Nilssons minne.

Stiftelsen Johanna Nilssons minne. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Johanna Nilssons minne. 2017-01-03 Historik Verksamhetstid 1904-1980, handlingarna omfattar tiden 1911-1984 Tillkomst Den 1 mars 1904 föredrogs ett donationsbrev

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

185 meter historia. en utställning om de la gardieska arkivet

185 meter historia. en utställning om de la gardieska arkivet 185 meter historia en utställning om de la gardieska arkivet Samlaren och hans samling Jacob Gustaf Pontusson De la Gardie (1768-1842) var hans namn: greve, politiker och generalmajor, ett av tidens tunga

Läs mer

Karlskoga härads Brandstodsförening.

Karlskoga härads Brandstodsförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karlskoga härads Brandstodsförening. 2017-01-03 Historik Handlingarna omfattar åren 1857-1950, verksamhetstid 1857-1948.Karlskoga härads Brandstodsförening

Läs mer

Förteckna arkiv INNAN ELLER EFTER LEVERANS TILL REGIONARKIVET. Koncernkontoret

Förteckna arkiv INNAN ELLER EFTER LEVERANS TILL REGIONARKIVET. Koncernkontoret Koncernkontoret Regionarkivet Datum 2014-01-16 Ansvarig: Enheten för tillsyn och utredning Version 1.0 Förteckna arkiv INNAN ELLER EFTER LEVERANS TILL REGIONARKIVET Dokumentslag: Styrande Dokumenttyp:

Läs mer

Östra Orust kommun Skolstyrelsen

Östra Orust kommun Skolstyrelsen Östra Orust kommun 96- Skolstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Skolstyrelsens protokoll med bilagor II. Skolbyggnadskommitténs protokoll med bilagor III. Östra Orust yrkesskola IV. Diverse protokoll

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Hans E Skölds släktarkiv.

Hans E Skölds släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Hans E Skölds släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Hans E Skölds släktforskningshandlingar. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning F F1a F1b F2 F3 F5 Ämnesordnade handlingar

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Rederi AB. 2014-10-13 Historik Historik för Örebro Rederi AB. Örebro var under senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet en sjöstad vid Hjälmarens västra

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

LULEÅ STAD BRANDKÅREN

LULEÅ STAD BRANDKÅREN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD BRANDKÅREN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN 9 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN

Läs mer

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning)

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) Selma Lagerlöf-samlingen 334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) 334:1 Icke om Selma Lagerlöf 334:2 Icke om Selma Lagerlöf 334:3 Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias

Läs mer

VETENSKAPSSOCIETETEN I LUND

VETENSKAPSSOCIETETEN I LUND Universitetsbiblioteket, Lunds universitet Handskriftssektionen VETENSKAPSSOCIETETEN I LUND Arkivbildare: Vetenskapssocieteten i Lund, bildad 1920. Proveniens: Förteckningsplan: Deposition av Vetenskapssocieteten

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3) 2009 Sida 1 Tabell 1 Karl XIV Johan Bernadotte. Sveriges kung 1818-44. Född 1763. Död 1844. Gift 1798 med Desirée (Desideria) Clary. Född 1777. Död 1861. Oscar I Bernadotte. Född 1799. Död 1859. Se tabell

Läs mer

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo ORDNA OCH BEVARA - Så här bevarar vi vår historia i YLA - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo för enskilda, föreningar, företag Råd och anvisningar i skötsel av handlingar Föreningsarkiv Att ta hand

Läs mer

Fotoateljé Ebba Sundevall och Co.

Fotoateljé Ebba Sundevall och Co. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Fotoateljé Ebba Sundevall och Co 2017-01-04 Historik Handlingarna omfattar åren 1895-1939 Ateljén Sundevalls fotoateljé etablerades år 1895 i Örebro och drevs under detta

Läs mer

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2016-04-14 Historik Handlingar omfattar tiden 1853-1951, verksamhetstid 1919-1951. Den första förordningen om fattigvård i Sverige

Läs mer

Askers storkommun. Socialnämnden.

Askers storkommun. Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Socialnämnden. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1926-1972 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952 genom

Läs mer

Riktlinjer för leverans av handlingar till föreningsarkivet

Riktlinjer för leverans av handlingar till föreningsarkivet Riktlinjer för leverans av handlingar till föreningsarkivet Innehåll Sid Regler för Föreningsarkivet 2 Ansvarsfördelning 3 Vilka handlingar ska levereras 4 Tillvägagångssätt vid leverans av arkivhandlingar

Läs mer

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2014-12-17 Historik Handlingarna omfattar åren 1921-1952, verksamhetstid 1922-1951 Den 1 november 1846 skiljs fattigförsörjningen

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2016-04-13 Historik Organisationsnummer: 556005-0006 Allmännyttigt bostadsföretag 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten

Läs mer

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för folkrörelsearkivet Folkrörelsearkivet är en fristående del av kommunarkivet, som är utformad speciellt för föreningar och folkrörelser. Här

Läs mer

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS.

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1992-1998, handlingarna omfattar åren 1991-1997 Bildandet av Tekniska Servicekontoret

Läs mer

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-26 Historik Verksamhetstid 1919-1951, handlingar omfattar tiden 1869-1951 Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I Lännäs hade kommunalnämnden

Läs mer

Örebro Läns Utställning 1928.

Örebro Läns Utställning 1928. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Utställning 1928. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1928, handlingarna omfattar åren 1926-1928. Den 21 juni till den 12 augusti 1928 hölls en stor länsutställning

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. ( Verksamhetstid 1952-1970. Handlingar omfattar tiden 1932-1970) Ekeby-Gällersta storkommun

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 Organisationsnummer 875001-2562 Invigning 1978

Läs mer

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Sven Hallström var född i Stockholm 1883, son till rektor Paul Hallström och hans hustru Teresia Simonsson. Efter studentexamen i

Läs mer

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986)

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm Berg och hans hustru Emy Gumaelius. Efter utbildningen arbetade hon som

Läs mer

A1 Årsmötesprotokoll med bilagor 1900--1990. A2 Styrelseprotokoll med bilagor 1900--1991. A3 Verkställande utskottets protokoll 1905--1917

A1 Årsmötesprotokoll med bilagor 1900--1990. A2 Styrelseprotokoll med bilagor 1900--1991. A3 Verkställande utskottets protokoll 1905--1917 Innehållsförteckning A Protokoll A1 Årsmötesprotokoll med bilagor 1900--1990 A2 Styrelseprotokoll med bilagor 1900--1991 A3 Verkställande utskottets protokoll 1905--1917 E Inkomna handlingar E1 Korrespondens

Läs mer

Ateljé Rapid, Gösta Andersson.

Ateljé Rapid, Gösta Andersson. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ateljé Rapid, Gösta Andersson. 2014-10-13 Historik Historik för. Fotografen och firman Gösta Andersson föddes 1925 i Trollhättan. 19 maj 1952 köpte han tillsammans med

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

Arkiv: 366 Sv Träarbetareförbundet avd 44, Linköping Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Arkiv: 366 Sv Träarbetareförbundet avd 44, Linköping Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1926 1928 Serien i arkivkartong. 1929 1933 1934 1937 1937 1943 1943 1948 2 1948 1954 1954 1968 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1 1927 1941 Serien i arkivkartong. 1942

Läs mer

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 Gustav Petersson Gustav föddes 1864-03-01 som fjärde barnet av åtta på gården Börje Börsgård, Nygård i Träslövs församling. De två äldsta syskonen dog dock inom en vecka

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2014-10-13 Historik Historik för AB Marks Hyresbostäder. (GF:119) 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten var att den mark

Läs mer

DE NYA HÖGSKOLORNAS REKTORSKONVENTS (NHR) ARKIV

DE NYA HÖGSKOLORNAS REKTORSKONVENTS (NHR) ARKIV DE NYA HÖGSKOLORNAS REKTORSKONVENTS (NHR) ARKIV INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Literatur A1: och minnesanteckningar D1: Förteckningar F1: Registrerade sammanträden F2: Remisser och yttranden F3: Kronologiska

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper 1 Lunds universitetsbibliotek Handskriftsavdelningen Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper Paul Wilstadius (1905-1978) Tandläkare i Lund. Fil. hedersdr vid Lunds universitet.

Läs mer

När en ställföreträdares uppdrag har upphört är dessutom han eller hon skyldig att inom en månad lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden.

När en ställföreträdares uppdrag har upphört är dessutom han eller hon skyldig att inom en månad lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden 1 (6) Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare och förmyndare, skyldiga att varje år före den 1 mars lämna in en

Läs mer

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide Östra Karups kyrka 0 Ale-utflykt med buss i södra Halland Laholmsbygden

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1 Hyllsektion 82 -. 85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv A = Protokoll 1863-1931 A 1 E= Handlingar 1868-1869 E 1 Utlåningsbok 1907-1945 G 1 Kyrkostämmans arkiv.

Läs mer

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. 1997 1997 Ingår i volym F14:1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1957 1994

Läs mer

Huseby - undersökning av en gränsbygd

Huseby - undersökning av en gränsbygd Bilaga 9 2 3 Huseby - undersökning av en gränsbygd Huseby bruk Skatelövs socken Alvesta kommun Pedagogiska enheten - Avdelningen för Kulturarv Smålands museum - Sveriges glasmuseum Omslagsbild: Årskurs

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivbildare: Eksjö Museum. Titel: Drosk- och taxiverksamhet i Eksjö. Tid: 1930-1981. Omfång: 0, 20 hyllmeter. Accession:

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 I början av 1970 talet hade kravet från allmänheten

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//99:1. Utskriftsdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 99

KOMMUNFULLMÄKTIGE ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//99:1. Utskriftsdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING KOMMUNFULLMÄKTIGE Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Uppgifter

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden.

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. 2014-12-18 Historik Handlingar omfattar tiden 1920-1970, verksamhetstid 1952-1970 Axberg, Ervalla, Hovsta och

Läs mer

PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR A PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR A 1 Styrelseprotokoll med handlingar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1910-1918 1911-1920 1919-1934 1921-1933 1934-1938 1939-1944 1945-1959 1960-1969 1970-1986 Serien i arkivkartong

Läs mer

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik.

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik. I mitt föräldrahem stod en kista målad av okänd målare (finns en likadan från Berg) som jag visste att mor hade haft med sig från sitt barndomshem i Nykulla. För några år sedan forskade jag på kistan och

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2013 2013-06-04 14 25 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

UMEÅ (M 36) (förteckning 1, K-l Åsander) (förteckning 2, Företagsarkivet)

UMEÅ (M 36) (förteckning 1, K-l Åsander) (förteckning 2, Företagsarkivet) ARKIVFÖRTECKNING UMEÅ (M 36) 1.OLOFSFORS BRUK (förteckning 1, K-l Åsander) OLOFSFORS (förteckning 2, Företagsarkivet) NORDMALING 2. NORDMALINGS ÅNGSÅGS AB NORDMALING 3. MASONITE AB RUNDVIK 4. MASONITE

Läs mer

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare.

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. Innehåll. 1. Afhandlingar. Krigsfolks-Ordning. Första afdeln. Om utskrifning sid. 1. Af hvilka den förrättas,

Läs mer

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Stig Hellsten föddes i Uppsala 1913 som son till majoren Nils Hellsten och

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

Handskrift 40J. Albert Linders arkiv ( )

Handskrift 40J. Albert Linders arkiv ( ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40J. Albert Linders arkiv (1849 1877) Albert Linder var son till Johan Albert Linder. Han blev sjöman och avled 28 år

Läs mer