ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER"

Transkript

1 KUNGL.BIBLIOTEKET Enheten för bokhistoria, magasin och nybindning ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER NY UPPLAGA SAMMANSTÄLLD AV LINDA SÖRENSEN

2 Kungl. biblioteket Översikt över särskilda samlingar och deras kataloger (ÖSK) ÖSK är ursprungligen ett kartotek över särskilda boksamlingar och kataloger. Kartoteket utarbetades av Måns Backelin och Karin Melin-Fravolini med utgångspunkt från uppgifter om samlingarna lämnade av Sten G. Lindberg. Som trycksak har ÖSK varit spridd i KB sedan början av 1980-talet. Katalogen har sedan reviderats med jämna mellanrum av Lars Olsson, Jan Ottosson och nu senast av Linda Sörensen. ÖSK kan också nås via Kungl. bibliotekets hemsida på Internet under adressen: Inget material ur de samlingar som är registrerade i ÖSK är för hemlån. Vid frambeställning till läsesalarna anges samlingens signum.

3 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 3 Innehåll Abramson, E.: Münchhausen Ahlstrand, J.A.: Robinsonader Alm, H.: Henrik Alms bandsamling Alm, H.: Henrik Alms psalmbokssamling Andersson, B.: Bernhard Anderssons bandsamling Andersson, Å.: Åke Anderssons samling Arla Coldinu: Inkunabler Bassi, Br.: Schacklitteratur Beckman, A.: Beckmans samling Beijer, P.: Beijerska samlingen Benedicks-Bruce, C.: Japonica Bengtsson, Frans G.: Schacklitteratur Berghman, A.: Heraldisk litteratur Berghman, G.: Elzeviersamlingen Berglund, J.: Schacksamling Billow, A.: Anders Billows skisser till böcker m.m. Birgittasamlingen Björkmans arkiv Björnstjerna, C.: Bibliotheca ex Almare-Stäket Blindskrift Bohm, E.: Svensk skönlitteratur Bokattrapper Bokbindarmaterial Bokomslag Borgström, O.: Erotica Bring, L.: Dantelitteratur Cocktail: Redaktionsexemplar Collijn, I.: Birgittalitteratur Colljn, I.: Olaus Magnuslitteratur Collijn, I.: Egna skrifter Dahl, F.: Efterlämnade papper Drottningholm Efemärt tryck föremål och dagsländor; tryckt material som ej omfattas av pliktleveranslagen Elmbladhska samlingen av personverser Engeström, L.v.: Amerika Engeström, L.v.: Amerika Engeström, L.v.: England Engeström, L.v.: Kyrkohistoriska dissertationer Englund, C.-E.: Carl-Emil Englunds samling Ettbladstryck och inkunabelfragment Falk, V.: Typografisk litteratur Fürstenhäuser, G.L.: Fürstenhäusers samling Förlagsband Gabrielson, A.: Anglica Gjethwoldsén, E.: Samling till ett svenskt bokmuseum Golowanjuk, J.: Jascha Golowanjuks samling Gustav VI Adolf: Barnböcker Haga Hallbeck, N.: Homosexlitteratur Hamilton, J.A.: Engelska skådespel Hammarskjöld, D.: Dag Hammarskjölds boksamling Hammarskjöld, H.: Hjalmar Hammarskjölds boksamling Hedbergs bokbinderi Helgtryck Hellman, E.: Bibelsamling [Hellman, E.:] Till Eskil Hellmans minne Hilsen, E.: Thomas Jefferson Husebysamlingen Hyllningsadresser Koreasamlingen Lagerkvist, P.: Boksamling Lagerströms arkiv Lindgren, H.: Skisser och förlagor, stämplar Linné, C.v.: Skrifter Luther, M.: Luthertryck Lutteman, S.: Hjalmar Söderberg Löfstedt, E.: Särtryckssamling Magnusson, K.: Bibelsamling Malmberg, B.: Bertil Malmbergs samling Manchusamlingen Martin, G.E.R.: Sinica och Japonica Menzinsky, M.: Ukrainsk litteratur Michelsen, A.L.J.: Dissertationer Mörner, C.-G. Stellan: Musikkatalog Navigationsskolans bibliotek Nordenskiöld, A.E.: Japonica Normans Bokbinderi AB Norstedts: Kungl. Boktryckeriets arkiv Nylin, V.: Strindbergssamling Okatalogiserat utländskt tryck Olsen, H.A.: Antroposofisk litteratur Oskar I: Franska teaterpjäser Pappersprover Personne, N.: Minnesskrifter Pro fide & Christianismo Rispens, H.: Förlagsband Rosenadler, C.A.: Suecana Rosenhane, S. d.y.: Småtryck rörande Sveriges förhållande till främmande makter Rudbeck, J.R.G.: Bibliotheca Rudbeckiana Ryska miniatyrböcker Rålamb, G.: Suecana Sachs, Nelly S:ta Eugenia Katolska Församling

4 4 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK Sohm, P.: Musæum typographicum Sohmianum Strindberg, A.: Skrifter Svanbergs katalog över österländsk litteratur Swedenborg, E.: Skrifter Swedenborgssällskapets samling Svensk bokkonst Svenska bokbindare Svenska Praktsamlingen Sångkataloger Tegnér, E.: Skrifter Tessin, C.G.: Franska teaterpjäser Tessin, C.G.: Recueil des factums Textiltryck Thesleff, A.: Zigenarlitteratur Tidningsurklippssamlingen Tilander, G.: Bibliotheca Tilanderiana Tryckfrihet Turkiska inkunabler Typographica Utländska politiska broschyrer OKAT 1935 Utrednings- och Statistikkontoret Willers, U.: Uno Willers boksamling Winberg, K.: Kungl. förordningar från RA Winberg, K.: Årstryck Vult von Steijern, J.Fr.V.: Goethesamling Vult von Steijern, J.Fr.V.: Wagnersamling Wärmling, S.: Provbokssamling Åman-Nilsson, G.A.: Byronlitteratur

5 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 5 Abramson, E.: Münchhausen ABRAMSON, ERNST, , fysiolog, professor och föreståndare vid statens institut för folkhälsan. KOD: 288 Ab 1 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: 36 volymer Münchhausenutgåvor på olika språk. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: huvudsakligen 1900-tal. SIGNUM: Litt. Ty. Münchhausen + nr. PLACERING: 1:03V 272. Fol. 1:03Ö 263 REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. Förteckning över samlingen finns vid informationen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1966, s.14. Ahlstrand, J.A.: Robinsonader AHLSTRAND, JOHAN AUGUST, , bibliotekarie på KB , KVA KOD: 288 Ah 1 ACCESSION: gåva från Ahlstrands dödsbo INNEHÅLL: omkring 125 titlar i ca 200 volymer Robinsonader, dvs. Robinson Kruseutgåvor på olika språk och olika utgåvor i temat överlevnad på en öde ö. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: SIGNUM: Litt. Eng. Robinsonad. + nr. PLACERING: 2:01V 83 REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55 och delvis i LIBRIS. ÖVRIGT: samlingen växer genom nyförvärv. LITTERATUR: Wieselgren, O., Engelska skatter i Kungl. biblioteket. (SvD 1936, monterat urklipp: Bibliot. Sv. Sthlm. Kungl. bibl. Br.qv. 936.) Hoffman, Margit, The J.A. Ahlstrand collection of Robinsonades at the Royal Library in Stockholm. Otium et negotium : studies in onomatology and library science presented to Olof von Feilitzen. Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis; 16, s ) Cronqvist, Theodor, August Ahlstrand en märklig bibliotekarie. (Bokvännen 1977, s ) Alm, H.: Henrik Alms bandsamling ALM, HENRIK, , fil.lic. KOD: 288 Al 2 ACCESSION: gåva till KB 1967 av fru Märta Alm. INNEHÅLL: 24 hyllmeter svenska förlagsband. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: företrädesvis 1800-talet. SIGNUM: 288 Al 2 /+nr. PLACERING: 2:01V 84. Fol. 2:01V 17 REGISTRERING: förtecknad i kapsel 718 i katalogrummet. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1967, s. 18. Alm, H.: Henrik Alms psalmbokssamling ALM, HENRIK, , fil.lic. KOD: 288 Al 1 ACCESSION: inköpt 1969 från Henrik Alms stärbhus. INNEHÅLL: 1272 st. psalmböcker, kronologiskt uppställda efter tryckår. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: talet. SIGNUM: Alm. + nr. PLACERING: 2:01V REGISTRERING: samlingen ingår i psalmbokskatalogen. Förteckning finns i anslutning till samlingen och hos Referensenheten. Andersson, B.: Bernhard Anderssons bandsamling ANDERSSON, BERNHARD, , bokbindare, bedrev sin verksamhet i eget bokbinderi , då det införlivades med Nordiska Kompaniets bokbinderi. KOD: 288 An 1 ACCESSION: bokbinderiet och allt material övertogs av KB INNEHÅLL: huvudsakligen provband, även fotografier, bandlitteratur, materialprover ingår. Samlingen är numrerad.

6 6 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK SIGNUM: 288 An 1 /+ nr. PLACERING: 2:01V 17 REGISTRERING: förtecknad i kapsel 718 i katalogrummet. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1963, s. 21. Andersson, Å.: Åke Anderssons samling ANDERSSON, ÅKE, , antikvariatsbokhandlare. KOD: 288 An 2 ACCESSION: gåva från sönerna INNEHÅLL: Libris auktionskataloger och antikvariatskataloger, samtliga interfolierade med noteringar. Dessutom böcker och brev. PLACERING: 2:01V 104 Arla Coldinu: Inkunabler Ordenssällskap som infördes till Sverige på 1750-talet efter fransk förebild. KOD: 297 D 4 ACCESSION: stadigvarande deposition från Arla Coldinuorden INNEHÅLL: samling om 23 inkunabler. PLACERING: 2:01V 13 REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlingen. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1969, s. 36. Bassi, Br.: Schacklitteratur BASSI, BRUNO, , universitetslektor. KOD: 288 Ba 1 ACCESSION: gåva av Sveriges schackförbund INNEHÅLL: tidskrifter, turneringar, kongresser. TIDSPERIOD: mitten av 1800-talet 1955; KB har dock fortsatt att fortlöpande prenumerera på tidskrifterna. SIGNUM: Spel. Schack. Bassi. PLACERING: 1:03Ö REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1965, s. 16. Hildebrand, A., Bruno Bassi en schackspelets vetenskapsman (Tidskrift för Schack 1957:2, s ) ÖVRIGT: Antikvariatet Hellmut Schumann AG i Zürich sålde volymer ur Bruno Bassis samling. Av allt att döma rörde det sig om böcker som aldrig kommit i schackförbundets ägo och därför ej heller kunnat vidarebefordras till KB. KB äger alltså inte Bruno Bassis hela samling! Beckman, A.: Anders Beckmans samling BECKMAN, ANDERS, , grafisk formgivare, grundare av Beckmans skola KOD: 288 Be 6 ACCESSION: donation av Anders Beckmans döttrar INNEHÅLL: omfattar tryckt material, originalförlagor till affischer och broschyrer, fotografier, klichéer, tidningsurklipp och miniatyrmodeller till hans utställningar. TIDSPERIOD: talet PLACERING: 2:01V 62. Liggfol. 2:01Ö 2. ÖVRIGT: framtagning efter överenskommelse med KBMA. Beijer, P.: Beijerska samlingen BEIJER, PETER, , bibliotekarie på KB till KOD: 288 Be 1 ACCESSION: testamentarisk gåva INNEHÅLL: dupletter av svenska arbeten, ca 600

7 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 7 volymer och häften samt ca 100 volymer utländska arbeten, sedan huvudsamlingen tillförts 409 arbeten i 429 volymer, främst modern, särskilt norsk och dansk vitterhet, skön konst och kulturhistoria. Samlingen är till större delen bunden i vackra och dyrbara band. TIDSPERIOD: 1800-talet och början av 1900-talet. SIGNUM: Be PLACERING: 2:01V 127 REGISTRERING: delvis reg. i nom.kat.-55. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1921, s. 7-8, 14. Benedicks-Bruce, C.: Japonica BENEDICKS-BRUCE, CAROLINA, , konstnär. KOD: 288 Be 2 ACCESSION: gåva genom testamentsförordnande INNEHÅLL: omkring 60 volymer äldre illustrerat japanskt tryck, mest konstlitteratur. TIDSPERIOD: 1800-tal. PLACERING: samlingen är sedan 1986 deponerad hos Östasiatiska biblioteket. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1935, s. 14, 1986, s. 29. Bengtsson, Frans G.: Schacklitteratur BENGTSSON, FRANS GUNNAR, , författare. KOD: 288 Be 3 ACCESSION: gåva av Sveriges schackförbund INNEHÅLL: schacktidskrifter och böcker om schack. TIDSPERIOD: huvudsakligen SIGNUM: Spel. Schack. Bengtsson. PLACERING: 1:03Ö REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. Förteckning över samlingen finns hos Referensenheten. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1965, s. 16. Berghman, A.: Heraldisk litteratur BERGHMAN, ARVID, , hovkamrer. KOD: 288 Be 4 ACCESSION: gåva genom testamentsförordnande INNEHÅLL: heraldik, sfragistik, ordens- och exlibriskunskap, valspråk m.m. PLACERING: 2:01V Fol. 2:01V 31 REGISTRERING: samtliga lapp- och cardskataloger. Systematisk specialkatalog (lappkatalog; kortkatalog fr.o.m. 1993) (ej heraldik), samt katalog i anslutning till samlingen. LIBRIS. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelser , s. 65. Hermfelt, Dag, Arvid Berghmans heraldiska samling i Kungliga biblioteket (Släktforskarnas årsbok 2001, s ) Heymowski, A., Arvid Berghmans heraldiska samling i Kungl. biblioteket (Biblis 1963/64, s ) Rur, B. Arvid Berghman, heraldikern. (Personhistorisk tidskrift 1999:1, s ) ÖVRIGT: samlingen växer genom fortsatt förvärv. Berghman, G.: Elzeviersamlingen BERGHMAN, GUSTAF, , massageläkare, boksamlare. KOD: 288 Be 5 ACCESSION: testamentarisk gåva, överlämnad redan under samlarens livstid INNEHÅLL: Elzeviertryck, ca 2500 titlar, annex (imitationer av Elzeviertryck) och litteratur om Elzevierer. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: och 1600-tal. SIGNUM: Elz. + nr. PLACERING: 2:01V Fol. 2:01V 33. Liggfol. 2:01Ö 3. REGISTRERING: Berghman, G., Catalogue raisonné des impressions elzeviriennes de la Bibliothèque royale de Stockholm, Sthlm & Paris Berghmans egen katalog i anslutning till samlingen. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1909, s. 14, 1910, s , 1911, s & bil. s

8 8 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK Dahlgren, E.W., Notice biographique sur le Dr Berghman (Berghman, G, Catalogue raisonné..., s. xviif.) Wieselgren, O., Gustaf Schlegel Berghman. (Svenskt biografiskt lexikon. Bd 3, Sthlm 1922, s. 543 f.) Olsson, Bror, Gustaf Berghman och hans elzeviersamling. (Bokvännen 1961, s ) ÖVRIGT: samlingen växer genom fortsatt förvärv. INNEHÅLL: 6 hyllmeter, litteratur av och om den heliga Birgitta. TIDSPERIOD: SIGNUM: Sv. Saml. Teol. Birgitta. PLACERING: 1:01Ö 39. Fol. 1:01Ö 152. REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. Berglund, J.: Schacksamling BERGLUND, JAN, ACCESSION: deposition 1981, återtogs INNEHÅLL: ca 6000 volymer. PLACERING: Arjeplog. ÖVRIGT: samlingen lånades tillbaka av Jan Berglund i oktober 1992, för att användas som referensbibliotek i Karpovs Schackskola, Arjeplog. (se skrivelse till RB Antonsson, ) Billow, A.: Anders Billows skisser till böcker m.m. BILLOW, ANDERS, , typograf och formgivare. KOD: 297 D 3 ACCESSION: tidigare deponerade hos Officina Typographica, Skansen. Materialet skänktes 1969 till KB av fru Eva Billow ( ). INNEHÅLL: skissmaterial och provtryck m.m. kring de böcker, som formgivits av Billow. PLACERING: 2:01V 69. Liggfol. 2:01Ö 2.. LITTERATUR: Bagge, Fredric, Anders Billow : den nya saklighetens typograf. (Biblis 1965, s ) Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1969, s. 24. ÖVRIGT: samlingen överfördes 1984 från Kartoch bildenheten till Specialsamlingarna. Birgittasamlingen BIRGITTA, DEN HELIGA BIRGITTA, , kristen mystiker, stiftare av birgittinorden. Helgonförklarad Björkmans arkiv AB BJÖRKMANS EFTR., KUNGL. HOVBOKTRYCKARE. KOD: 297 E 8 ACCESSION: arkivet överfördes 1990 till KB genom förmedling av Sten G. Lindberg. INNEHÅLL: årsvis ordnade handlingar rörande samtliga trycksaker firman producerat under den tid den leddes av hovboktryckare Hubert Johansson. TIDSPERIOD: ca 1940-tal till 1970-tal. PLACERING: SBD LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Hubert Johansson konstförvant och hovboktryckare. (Biblis 1991) Björnstjerna, C.: Bibliotheca ex Almare-Stäket BJÖRNSTJERNA, CARL, , greve, överste och chef för Norrlands dragonregemente. KOD: 288 Bj 1 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: ca 45 hm, tyngdpunkt på historia (inte minst kolonialhistoria), politik, lantbruk. TIDSPERIOD: tal (med tyngdpunkt på 1800-talet). PLACERING: samlingen är deponerad på Almare- Stäket sedan REGISTRERING: förteckning gjord 1985 finns i anslutning till samlingen och hos BMN. En av Göran Bäärnhielm renskriven och förbättrad version av denna förteckning existerar sedan Även den senare förteckningen finns hos BMN.

9 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 9 LITTERATUR: Björnstjerna, C. Bibliotheca ex Almare- Stäket. (Notiser från riksbibliotekarien, 5(1972):4, s ) ÖVRIGT: samlingen i sina ursprungliga hyllor prydde tidigare Kungl. bibliotekets hörsal, men inför den ombyggnation som påbörjades hösten 1992 placerades hyllor och böcker i magasin. På våren 1993 återfördes samlingen som deposition till Almare-Stäket. Blindskrift (Braille) KOD: 288 Bl 1 INNEHÅLL: ca 15 hm, blandat, mest religiösa skrifter. PLACERING: 2:01V 73 REGISTRERING: förteckning gjord 2003 av Jan Ottosson finns hos Referensenheten. Bokbindarmaterial KOD: 288 Bo 5 ACCESSION: sammanställd 1994 i samband med flyttning av KB:s samlingar till nya magasin. INNEHÅLL: ca. 18 hyllmeter. Samlingen innehåller prov på material som KB:s bokbinderi och bokvårdsavdelning använt under årens lopp. Förutom materialprover ingår olika avtalshandlingar, korrespondens m.m. PLACERING: 2:01V Liggfol. 2:01Ö 3. Bokomslag KOD: 288 Bo 6 INNEHÅLL: ca. 5 hyllmeter, lösa bokomslag. TIDSPERIOD: PLACERING: 2:01V 34. Liggfol. 2:01Ö 3. Bohm, E.: Svensk skönlitteratur BOHM, EVA, 1917, fil. lic., informationssekreterare i Svenska sjuksköterskeföreningen. KOD: 288 Bo 2 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: ca 15 hyllmeter, företrädesvis modern svensk skönlitteratur. PLACERING: 2:01V LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1984, s. 27. Bokattrapper KOD: 288 Bo 4 ACCESSION: samlingen är under uppbyggnad. INNEHÅLL: kärnan i samlingen är två bokobjekt av Arman resp. Christo (förvärvade genom köp 1988). Härtill kuriosa av mer anspråkslöst slag. Samlingen är numrerad. SIGNUM: 288 Bo 4 /+nr. PLACERING: 2:01V 17 Borgström, O.: Erotica BORGSTRÖM, OSKAR ADOLF, exp.-vakt i pensionsstyrelsen. KOD: 288 Bo 1 ACCESSION: deposition 1937, testamentarisk gåva INNEHÅLL: ca 1300 böcker, därtill en del småtryck, planscher och fotografier. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: 1600-talet omkr SIGNUM: Borgström + nr. PLACERING: 2:01V 87. Fol. 2:01V 31 REGISTRERING: kortkatalog och förteckning finns i anslutning till samlingen. Förteckning finns även i informationen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Bohrn, Harald, Några data om Borgströmska samlingen. (se nedan.) Bohrn, Harald, Borgströmska samlingen av erotisk litteratur i Kungliga biblioteket : några ord om dess bestånd och dess skapare. (Bibliotek och historia : festskrift till Uno Willers. Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis; 12, s ) Bohrn, Harald, Några ord om erotisk-pornografisk litteratur i anknytning till Borgströmska samlingen i

10 10 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK Kungliga biblioteket. (Svenska föreningen för medicinsk psykologi, 3[1969], s.1 22.) ÖVRIGT: samlingens handteckningar testamenterades av Borgström till Nationalmuseum, de deponerades sedan i KB 1954, men är för närvarande tillbaka hos Nationalmuseum. Avskrifter av handlingar ur ämbetsarkivet rörande Borgströmska samlingen förvaras i anslutning till samlingen och hos Referensenheten. Bring, L.: Dantelitteratur BRING, LYDIA, F. WIDMAN, , gift med rådmannen i Uppsala Sven Casper Bring ( ). KOD: 288 Br 1 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: ca 30 st. utgåvor och översättningar av Divina comedia samt litteratur om Dante. TIDSPERIOD: mitten av 1800-talet 1900-talet. PLACERING: 2:01V 18 REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlingen. Cocktail: Redaktionsexemplar KOD: 297 E 1 ACCESSION: gåva 1984 av Olof Nylin, Alicante, Spanien. INNEHÅLL: ca 5 hyllmeter inbundna redaktionsexemplar av tidskrifterna Cocktail och Världsrevyn-Sensation med utländska avläggare. TIDSPERIOD: PLACERING: 2:01V 129 REGISTRERING: kopia av förteckning ur gåvobrevet finns hos Referensenheten. Collijn, I.: Birgittalitteratur COLLIJN, ISAK, , riksbibliotekarie , bokhistoriker. KOD: 288 Co 1 ACCESSION: förvärv ur Collijns efterlämnade bibliotek INNEHÅLL: 351 volymer av och om den heliga Birgitta, birgittinorden och enskilda kloster. Samlingen är systematiskt uppställd och numrerad. TIDSPERIOD: slutet av 1400-talet 1940-talet. SIGNUM: 288 Co 1 / + nr. PLACERING: 2:01V 18 REGISTRERING: förteckning gjord 1998 av Jan Ottosson finns hos Referensenheten. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1950, s. 5. Collijn, I.: Olaus Magnuslitteratur COLLIJN, ISAK, , riksbibliotekarie , bokhistoriker. KOD: 288 Co 2 ACCESSION: förvärv ur Collijns efterlämnade bibliotek INNEHÅLL: 109 volymer av och om Olaus Magnus. Samlingen är numrerad. SIGNUM: 288 Co 2 / + nr. PLACERING: 2:01V 18 LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1950, s. 5. Collijn, I.: Egna skrifter COLLIJN, ISAK, , riksbibliotekarie , bokhistoriker. KOD: 288 Co 3 ACCESSION: förvärvad ur Collijns efterlämnade bibliotek INNEHÅLL: 304 st. skrifter av Isak Collijn, huvudsakligen bokhistoria. Samlingen är numrerad. SIGNUM: 288 Co 3 / + nr. PLACERING: 2:01V 18 REGISTRERING: förteckning gjord 2002 av Jan Ottosson finns hos Referensenheten. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1950, s. 5.

11 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 11 Dahl, F.: Efterlämnade papper DAHL, FOLKE, , 1:e bibl. vid Lunds universitetsbibliotek, expert på KB:s samling av äldre utländska tidningar. KOD: 288 Da 2 INNEHÅLL: 21 st. kapslar med forskningsmaterial rörande tidningar. Huvudsakligen utländska europeiska tidningar. TIDSPERIOD: första hälften av 1600-talet. PLACERING: 2:01V 18 Drottningholm ACCESSION: biblioteket på Drottningholms slott har fyllts med dupletter från KB; Drottningholmsbibliotekets ursprungliga bokbestånd är integrerat med KB:s samlingar. PLACERING: Drottningholms slott. REGISTRERING: en nominal- och ägarkatalog finns på Drottningholm. En kopia av nominalkatalogen finns hos BMN. Beträffande det ursprungliga biblioteket, se handskriftskatalogen. LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Biblioteket på Drottningholm. Stockholm 1972, 22 s. Lindberg, Sten G., The Royal Libraries at Drottningholm. (Bulletin du bibliophile 1985:2, s ). ÖVRIGT: samlingen är ej tillgänglig för lån. För att få tillträde till Drottningholmsbiblioteket måste man kontakta Bernadottebiblioteket. Efemärt tryck föremål och dagsländor; tryckt material som ej omfattas av pliktleveranslagen. KOD: 288 Ef 1 ACCESSION: tryckt material som ej omfattas av pliktleveranslagen. INNEHÅLL: innehåller bl.a. biljetter, bokmärken, emballagetryck, etiketter, exlibris, klippdockor, reklammärken, samlarbilder, spelkort, visitkort m.m. Elmbladhska samlingen av personverser ELMBLADH, HARRIET, KOD: 288 El 1 ACCESSION: förvärv genom köp i maj INNEHÅLL: 66 st. begravnings- och bröllopsverser. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: SIGNUM: 82 Aa 7 / + nr. PLACERING: 2:01Ö 11 REGISTRERING: ingår i katalogen Verser till och över enskilda. Förteckning finns i anslutning till samlingen och hos Referensenheten. LITTERATUR: RB cirkulär 1969:21, p. 6. Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1969, s. 12. Engeström, L.v.: Amerika ENGESTRÖM, LARS VON, , greve, utrikesstatsminister och betydande boksamlare. KOD: 288 En 1 ACCESSION: den Engeströmska bok- och handskriftssamlingen donerades 1864 till KB av E:s sonson, kammarherre L.S.E. von Engeström. INNEHÅLL: samlingsvolym av småtryck (tulltaxor, statistiska uppgifter, finansrapporter). TIDSPERIOD: SIGNUM: Polit. ekon. Amer. finansv. Fol. RAR PLACERING: 2:01V 5 REGISTRERING: nom.kat.-55 (uppslagsord: Amerika). LITTERATUR: Hildebrand, S., Några anteckningar om det von Engeströmska biblioteket. (NTBB 6(1919), s. 80 ff.) Engeström, L.v.: Amerika ENGESTRÖM, LARS VON, , greve, utrikesstatsminister och betydande boksamlare.

12 12 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK KOD: 288 En 2 ACCESSION: den Engeströmska bok- och handskriftssamlingen donerades 1864 till KB av E:s sonson, kammarherre L.S.E. von Engeström. INNEHÅLL: samlingsvolym med Engeströms exlibris och SIGNUM: A-XII, 8 6 (finansrapporter: Letter from the Treasurer, Treasurer's account). TIDSPERIOD: SIGNUM: Polit. ekon. Amer. finansv. RAR PLACERING: 2:01V 181 REGISTRERING: nom.kat.-55 (uppslagsord: Amerika) LITTERATUR: Hildebrand, S., Några anteckningar om det von Engeströmska biblioteket. (NTBB 6(1919), s. 80 ff.). Engeström, L.v.: England ENGESTRÖM, LARS VON, , greve, utrikesstatsminister och betydande boksamlare. KOD: 288 En 3 ACCESSION: den Engeströmska bok- och handskriftssamlingen donerades 1864 till KB av E:s sonson, kammarherre L.S.E. von Engeström. INNEHÅLL: foliovolym med titeln: Samling af hvarjehanda paper tjenande att gifwa ett begrepp om Engelska folkets sätt att wara, och sedwanor, samlade åren 1794, (flygblad, dagsnotiser, kapplöpnings- och boxningsreferat, politiska tryck, annonser, populära verser m.m.) TIDSPERIOD: 1790-tal SIGNUM: Kult.hist. Eng. Fol. RAR PLACERING: 2:01V 4 LITTERATUR: Wieselgren, O., Engelska skatter i Kungl. biblioteket. (SvD 1936, monterat urklipp: Sv. saml. Bibliot. Sv. Sthlm. Kungl.bibl. Br. 4:o 1936.) Hildebrand, S., Några anteckningar om det von Engeströmska biblioteket. (NTBB 6(1919), s. 80 ff.) Kjellin, G., Lars von Engeströms engelska småtryck (Biblis 1980, s ) Engeström, L.v.: Kyrkohistoriska dissertationer ENGESTRÖM, LARS VON, , greve, utrikesstatsminister och betydande boksamlare. KOD: 288 En 4 ACCESSION: den Engeströmska bok- och handskriftssamlingen donerades 1864 till KB av E:s sonson, kammarherre L.S.E. von Engeström. INNEHÅLL: 103 st. svenska dissertationer i kyrkohistoria. Bundna i fyra samlingsvolymer benämnda Historia Ecclestiastica In Genere. PLACERING: 1:01V 13 REGISTRERING: förteckning finns hos Referensenheten. LITTERATUR: Hildebrand, S., Några anteckningar om det von Engeströmska biblioteket. (NTBB 6(1919), s. 80 ff.) Englund, C.-E.: Carl-Emil Englunds samling ENGLUND, CARL-EMIL, , författare. KOD: 288 En 5 ACCESSION: Englundssamlingen donerades 2005 till KB av E:s söner Rune, Jan och Tor Englund. INNEHÅLL: böcker och litterära tidskrifter TIDSPERIOD: 1900-tal PLACERING: 2:01V 126 REGISTRERING: katalog finns i anslutning till samlingen ÖVRIGT: huvuddelen av samlingen, som ännu ej överlämnats, kommer att placeras i handskriftssamlingen, ev. även i Okat- och affischsamlingen.

13 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 13 Ettbladstryck och inkunabelfragment KOD: 288 Et 1 INNEHÅLL: ettbladstryck från och talen samt fragment från 1400-talet. Åtta foliokapslar: 1-2. Avlatstryck 3. Kalendrar (mandater, kungörelser, förordningar, m.m.) 4. Historiska tryck m.m. 5. Träsnitt (helgonbilder m.m.) 6-8. Samling av fragment PLACERING: 2:01Ö 8 REGISTRERING: förteckning över samlingen finns hos Referensenheten. LITTERATUR: Collijn, I., Ettbladstryck från 15:e århundradet. Saml. [1:]1 2, 2: Einblattdrucke des XV. Jahrhunderts. Hrsg. von der Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Halle a.s Falk, V.: Typografisk litteratur FALK, VALTER, , faktor. KOD: 288 Fa 1 ACCESSION: testamentarisk gåva INNEHÅLL: ca 12 hyllmeter böcker och ca 25 hyllmeter småtryck. TIDSPERIOD: huvudsakligen 1900-tal. PLACERING: 2:01V Fol. 2:01V 31, Liggfol. 2:01Ö 3. REGISTRERING: förteckning över samlingen sammanställd av Joyce Dahlberg finns vid informationen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Valter Falk in memoriam. (Bokvännen 1980, s ) Nordqvist, Nils, Artis typographiæ magister Valter Falk. (Bokvännen 1976:6, s ) Fürstenhäuser, G.L.: Fürstenhäusers samling FÜRSTENHÄUSER, GEORG LUDVIG, , bibliotekarie hos Magnus Gabriel De la Gardie. KOD: 288 Fü 1 ACCESSION: ingick tidigare i biblioteket på Tidö och kom till KB INNEHÅLL: 2,2 hyllmeter (ca 65 volymer). PLACERING: 2:01V 84 LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Boksamlarna gjorde biblioteket. (Biblis 1976, s ) ÖVRIGT: samlingen har plockats ut från respektive fack och säruppställts efter sin proveniens men utgör ingen specialsamling i egentlig mening. Förlagsband KOD: 288 Fö 1 ACCESSION: samlingen påbörjades under slutet av 1960-talet och innehåller förlagsband förvärvade på skilda sätt (utplockade ur gåvosamlingar, utsorterade ur KB:s övriga samlingar, speciellt inköpta etc.). INNEHÅLL: svenska förlagsband. TIDSPERIOD: 1800-, och 2000-tal. PLACERING: 2:01V Fol. 2:01V 34. Liggfol. 2:01Ö 3 REGISTRERING: endast delvis katalogiserad, men tanken är att exemplaren skall finnas registrerade i KB:s kataloger under signum 288 Fö 1 + decennium + löpnr. Gabrielson, A.: Anglica GABRIELSON, ARVID, , professor i engelska vid Stockholms högskola. KOD: 288 Ga 1 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: samling äldre engelska grammatikor och ordböcker. Innehåller ett flertal sällsynta nummer. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: 1500 ca 1850 SIGNUM: Gabr. + nr. PLACERING: 2:01V Fol. 2:01V REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55, kapsel Arvid Gabrielsons samling. LITTERATUR: Gabrielson, A., Prof. Kennedy's bibliography of writing on the english language. A review with a list of additions and correctings. (Studia neophilologica 1929, s )

14 14 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK Alston, R. C., A bibliography of the English language from the invention of printing to the year Leeds Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1969, s. 36. REGISTRERING: en förteckning upprättad av Sten G. Lindberg förvaras i anslutning till samlingen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Zweigbergk, Eva von, Barnkammarkomik för de små prinsarna. (DN 11/ ) Gjethwoldsén, E.: Samling till ett svenskt bokmuseum GJETHWOLDSÉN, ERIK, , typograf. KOD: 297 E 4 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: ca 60 hm, bokhistoriskt material. PLACERING: SBD REGISTRERING: förteckning finns vid informationen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Erik Gjethwoldséns samling till ett svenskt bokmuseum. (Biblis 1985, s ) ÖVRIGT: samlingen skall eventuellt överlämnas till Institutionen för bok- och bibliotekshistoria i Lund. Golowanjuk, J.: Jascha Golowanjuks samling GOLOWANJUK, JASCHA, , författare. KOD: 297 E 6 ACCESSION: testamentarisk gåva INNEHÅLL: 67 st. olika utgåvor av Jascha Golowanjuks böcker. PLACERING: 2:01V 87 Haga ACCESSION: Gustav III:s bibliotek på Haga har rekonstruerats med: 1) en bokgåva till Gustav V av bröderna Axelson-Johnson bestående av 837 från Tyskland återköpta volymer ur prinsen av Vasas bibliotek. 2) ca 600 volymer ur KB:s samlingar deponerade ) volymer från biblioteket på Stockholms slott, nuvarande Bernadottebiblioteket. PLACERING: Gustav III:s paviljong på Haga. REGISTRERING: katalog över den del av boksamlingen som är deposition från KB förvaras hos BMN. Katalog över hela bibliotekets samlingar finns hos Husgerådskammaren. SÄRSKILDA LÅNEBESTÄMMELSER: inlån till KB av KB:s böcker är möjligt. Framtagning kan dock enbart ske under tiden maj sept., dvs. när paviljongen är öppen för turister. TILLSTÅND FÖR BESÖK på biblioteket erhålles hos Bernadottebiblioteket. LITTERATUR: Collijn, Isak, Vasabiblioteket. (NTBB 12(1925), s ) Hennings, Beth, Biblioteket på Haga. (Bokvännen 1970:9, s ) KB:s årsberättelse 1925, s Gustav VI Adolf: Barnböcker KOD: 288 Gu 1 ACCESSION: gåva av Gustav (VI) Adolf INNEHÅLL: ett åttiotal böcker, övervägande tyska men även några franska och engelska bilderböcker, som tillhört prins Gustav (VI) Adolf och hans bröder. TIDSPERIOD: 1800-tal. SIGNUM: Underv. Barnb. Fol. RAR PLACERING: 2:01V 7 Hallbeck, N.: Homosexlitteratur HALLBECK, NILS, , författare. KOD: 297 E 2 ACCESSION: gåva 1985 med tillägg INNEHÅLL: ca 100 böcker och ca 25 tidskrifter. TIDSPERIOD: 1940-tal 1980-tal. PLACERING: 2:01V 129

15 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 15 REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlingen samt vid informationen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Kungl. bibliotekets ämbetsberättelse 1985, s 18. Hamilton, J.A.: Engelska skådespel HAMILTON, JOHN ABRAHAM, , kammarherre, hovmarskalk och landshövding. KOD: 288 Ha 1 ACCESSION: samlingen kom någon gång på talet till KB från Boo fideikommiss, Svennevads socken i Närke. INNEHÅLL: 102 engelska skådespel tryckta i 9 pergamentband märkta A I. TIDSPERIOD: PLACERING: 2:01V 85 REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlingen. LITTERATUR: Collijn, I., The Hamilton collection of English plays in the Royal library, Stockholm. (NTBB 14(1927), s ) Wieselgren, O., Engelska skatter i Kungl. biblioteket (SvD 1936, monterat urklipp: Bibl. Sv. Sthlm. Kungl.bibl. Br. 4:o.) Hammarskjöld, D.: Dag Hammarskjölds boksamling HAMMARSKJÖLD, DAG, , nationalekonom, generalsekreterare i FN. KOD: 288 Ha 2 ACCESSION: testamentarisk gåva INNEHÅLL: ca 69 hm, blandat, stor mängd engelsk skönlitteratur. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: främst 1900-tal. SIGNUM: 288 Ha 2 /+ nr. PLACERING: 2:01V Fol. 2:01V 35 REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. En särskild kortkatalog finns även i anslutning till samlingen. LITTERATUR: Willers, Uno, Dag Hammarskjöld som bibliofil (Idéer och resultat : nordiska uppsatser tillägnade Ingeborg Heintze. 1961, s ). Hammarskjöld, H.: Hjalmar Hammarskjölds boksamling HAMMARSKJÖLD, HJALMAR, , landshövding, statsminister KOD: 288 Ha 3 ACCESSION: gåva av Bo Hammarskjöld INNEHÅLL: ca 66 hyllmeter, blandat, mest utländsk ekonomi, juridik och statsvetenskap. TIDSPERIOD: huvudsakligen slutet av 1800-talet och fram till 1920-talet. PLACERING: 2:01V REGISTRERING: samlingen är ej katalogiserad. LITTERATUR: Kungl. bibliotekets årsberättelse 1954, s. 5. Hedbergs bokbinderi HEDBERG, GUSTAF, ; HEDBERG, ARVID, , bröder som bedrev eget bokbinderi. KOD: 288 He 3 ACCESSION: köp 1969 av fru Greta Hedberg (dotter till Arvid H.) vid bokbinderiets upphörande. INNEHÅLL: räkenskaper, brev, böcker, fotoalbum, skisser, inventarier. TIDSPERIOD: 1880-tal 1960-tal. PLACERING: 2:01V Liggfol. 2:01Ö 3. Fotoalbum och skisser förvaras på KBMA. REGISTRERING: förteckning finns i Biblis 1963/64 (se nedan). Den förteckningen finns också i anslutning till samlingen. LITTERATUR: Riksbibl. ämbetsberättelse 1969, s Lindberg, Sten G., Hedberg, Gustaf (Svenskt biografiskt lexikon; artikeln innehåller även uppgifter om Arvid H. samt om bokbinderiets vidare öden fram till KB:s köp. Lindberg, Sten G., Gustaf Hedberg. (Biblis 1963/64, s ) Åkerström, Sture, Gust. Hedberg hovbokbinderi i Kungl. biblioteket. (Biblis 1971, s ). Åkerström, Sture. Ett apropå till utställningen Gust. Hedberg, hofbokbindare, Stockholm. (Notiser från riksbibliotekarien 1971:3, s )

16 16 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK Helgtryck KOD: 288 He 4 ACCESSION: gåva av Sten G. Lindberg i okt INNEHÅLL: 14 kapslar med helgtryck, dvs. specialutgåvor utgivna som julhälsning av svenska förlag, enskilda tryckare och formgivare. TIDSPERIOD: 1900-talet PLACERING: 2:01V 65 REGISTRERING: förteckning över samlingen finns i resp. kapsel och hos Referensenheten. ÖVRIGT: tillägg till samlingen överlämnat i dec Hellman, E.: Bibelsamling HELLMAN, ESKIL, , komminister i Kvistbro, Edsbergs kontrakt, Strängnäs stift. KOD: 288 He 1 ACCESSION: från början deposition av Svenska bibelsällskapet; 1989 omvandlad till gåva. INNEHÅLL: biblar från äldsta tid till våra dagar på olika språk, samt litteratur om biblar, excerpter, tidningsurklipp, aischer m.m. Syftet med samlingen har varit att med bibelexemplar från tider så långt tillbaka som möjligt fram till våra dagar och på flera olika språk få fram en åskådlig bild av Bibelns väg genom tiderna och ut till alla delar av världen. TIDSPERIOD: slutet av 1400-talet till 1950-talet. PLACERING: 2:01V Liggfol. 2:01Ö 3, 8 REGISTRERING: Hellmans egen kortkatalog förvaras i anslutning till samlingen. En avskrift av denna katalog finns vid informationen. LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Eskil Hellmans bibelsamling. (Biblis 1980, s ) [Hellman, E.:] Till Eskil Hellmans minne KOD: 288 He 2 ACCESSION: huvudsakligen genom tryckleveranser. INNEHÅLL: ca 150 st. biblar samt psalmböcker, andaktsböcker m.m. på främmande språk och avsedda för spridning utomlands. TIDSPERIOD: samlingen påbörjades PLACERING: 2:01V 27 ÖVRIGT: Samlingen är tänkt som ett komplement till Eskil Hellmans bibelsamling (288 He 1, se denna!). Hilsen, E.: Thomas Jefferson HILSEN, EINAR, norsk-amerikan från Minneapolis. KOD: 288 Hi 1 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: ca 60 volymer av och om den amerikanske presidenten Thomas Jefferson. TIDSPERIOD: 1830-talet 1920-talet. SIGNUM: Hist. Amer. Nord. Monogr. Jefferson PLACERING: 1:03V 151 REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1935, s. 14. ÖVRIGT: samlingen är ej sammanhållen. Husebysamlingen KOD: 288 Hu 1 ACCESSION: samlingen kom i KB:s ägo 1980 efter en överenskommelse mellan staten, fröken Mary Stephens och dödsboet efter fröken Florence Stephens; överenskommelsen innebar, att de böcker, handskrifter m.m. ur det av professor George Stephens ( ) på Huseby sammanbragta biblioteket och som sedan 1963 funnits deponerade i KB slutgiltigt tillföll KB, medan fröken Mary Stephens behöll övriga på Huseby befintliga böcker (en samling teckningar som varit deponerade i KB återlämnades till Huseby). De kvarvarande böckerna på Huseby har sedermera sålts på antikvariatsmarknaden, främst hos Sotheby's (Books in English and Latin) och (Books in

17 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 17 Scandinavian and other, mainly European, languages). INNEHÅLL: ca 275 böcker, 300 broschyrer samt ett åttiotal handskrifter. TIDSPERIOD: tal (beträffande handskrifter även tidigare) PLACERING: 2:01V Liggfol. 2:01Ö 8. Handskrifterna förvaras på Handskriftsenheten. REGISTRERING: Haebler, Konrad och Ruth. Katalog över bibliotheket i Huseby slott Denna handskrivna originalkatalog finns i anslutning till samlingen. En kopia av denna katalog finns på Referensenheten. En förteckning över de böcker som överförts till KB finns också i anslutning till samlingen samt på Referensenheten. HUSEBYSAMLINGEN Engelska teaterpjäser i Husebysamlingen INNEHÅLL: ca 300 broschyrer. TIDSPERIOD: 1600-tal 1800-tal. PLACERING: 2:01V 28. REGISTRERING: alfabetisk förteckning finns i anslutning till samlingen samt vid informationen och på Referensenheten. HUSEBYSAMLINGEN Huseby inkunabler INNEHÅLL: 46 st. inkunabler. PLACERING: 2:01V 13. REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlingen. Hyllningsadresser KOD: 288 Ad 1 ACCESSION: inköp och KB:s egna hyllningsadresser har här sammanförts till en egen specialsamling. INNEHÅLL: 16 st hyllningsadresser. Samlingen är numrerad. PLACERING: 2:01V 16 REGISTRERING: förtecknade i en liggare hos BMN. ÖVRIGT: samlingen växer genom förvärv. Koreasamlingen KOD: 288 Ko 2 INNEHÅLL: 53 st. äldre koreanskt tryck. PLACERING: deponerad på Östasiatiska biblioteket sedan REGISTRERING: förteckning finns hos BMN. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1987, s. 30. Lagerkvist, P.: Boksamling LAGERKVIST, PÄR, , författare, Nobelpristagare KOD: 288 La 1 ACCESSION: Pär Lagerkvists efterlämnade papper kom till KB 1974; ett antal böcker med och utan dedikationer har brutits ur handskriftsmaterialet och fått bilda en speciell boksamling. PLACERING: 2:01V 85 Liggfol. 2:01Ö 8 REGISTRERING: alfabetiska förteckningar i tre band, uppställda i anslutning till samlingen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1974, s. 23. Lagerströms arkiv LAGERSTRÖM, HUGO, ; LAGERSTRÖM, CARL, , startade boktryckerirörelse i Stockholm KOD: 288 La 2 ACCESSION: gåva av Hugos son Sten Lagerström omkring INNEHÅLL: bl.a. uppsatser och litteratur om boktryckeri, boktryckarkonst, typografi m.m. PLACERING: Liggfol. 2:01Ö 3 REGISTRERING: förteckning finns hos Referensenheten Lindgren, H.: Skisser och förlagor, stämplar LINDGREN, HERBERT, ,

18 18 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK bokkonstnär. KOD: 288 Li 1 ACCESSION: Herbert Lindgren önskade att materialet skulle doneras till KB efter hans bortgång; han deponerade sina skisser, förlagor m.m. i KB i början av 1980-talet; stämplarna kom till KB 1987 genom förmedling av Sten G. Lindberg; resterande material kom till KB INNEHÅLL: kapslar med skisser, förlagor m.m.; en kartong med bokstavs- och dekorstämplar. PLACERING: Liggfol. 2:01Ö 3 REGISTRERING: förteckning uppställd i anslutning till samlingen (det senast tillkomna materialet är dock ännu ej ordnat eller förtecknat). LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Herbert Lindgren : bokens konstnär. (Biblis 1974, s ) Herbert Lindgren : moderna bokband. Linköping: Länsmuseet, SÄRSKILDA LÅNEBESTÄMMELSER: enligt Herbert Lindgrens önskan får Bonniers förlag låna ur samlingen, när det behövs för nya utgåvor; stämplar får lånas av Herbert Lindgrens efterkommande. Linné, C. v.: Skrifter LINNÉ, CARL VON, , naturforskare. KOD: 288 Li 2 INNEHÅLL: samling av skrifter av Linné t.o.m. 1955; även skrifter utläggande och kommenterande Linnés verk tryckta före 1800 oavsett land och språk. Samlingen är numrerad. SIGNUM: Linné + nr. PLACERING: 2:01V Fol. 2:01V 28. Liggfol. 2:01Ö 8 REGISTRERING: nom.kat-55; realkat.-55. Förteckning finns i anslutning till samlingen. Luther, M.: Luthertryck LUTHER, MARTIN, , tysk reformator och den lutherska lärans upphovsman. KOD: 288 Lu 1 ACCESSION: sammanförd till särskild samling i samband med utställning i KB av Luthertryck och andra samtida reformationstryck med anledning av Lutherjubileet INNEHÅLL: ca 325 originaltryck av Luthers skrifter. TIDSPERIOD: 1500-tal. SIGNUM: Teol. Reform. RAR PLACERING: 2:01V 182 REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1917, s ; 1919, s. 14; 1921, s. 12, 14; 1936, s. 9; 1937, s. 7. Lutteman, S.: Hjalmar Söderberg LUTTEMAN, SVEN, , borgmästare i Norrköping. KOD: 288 Lu 2 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: Hjalmar Söderbergs samtliga tryckta verk, jämte excerpter, klipp och ett omsorgsfullt upplagt kartotek. PLACERING: 2:01V 142. Fol. 2:01V 32 REGISTRERING: ovannämnda kartotek över samlingen har kopierats och bundits till en katalog omfattande två volymer. Finns i anslutning till samlingen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Berman, Nils, En bibliofil borgmästare : Sven Luttemans Hjalmar Söderberg-samling. (Bokvännen 1962:1, s. 9 12) KB-nytt 1983:42, p. 2. ÖVRIGT: den 18 mars 2003 utökades samlingen då första delen av en samling tidningsurklipp överlämnades av Hjalmar Söderbergsällskapet på Bure Holmbäcks 80-årsdag. Klippsamlingen omfattar tiden från 1888 och fram till nutid och innehåller närmare klipp. Första delen sammanställd av Herbert Friedländer och senare delen av Bure Holmbäck.

19 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 19 Löfstedt, E.: Särtryckssamling LÖFSTEDT, EINAR, , professor i romersk vältalighet och poesi vid Lunds universitet. KOD: 288 Lö 1 ACCESSION: köp INNEHÅLL: 28 kapslar, latinsk språkvetenskap. PLACERING: 2:01V 88 LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1955, s. 14. Magnusson, K.: Bibelsamling MAGNUSSON, KARL, , riksdagsman. KOD: 288 Ma 3 ACCESSION: gåva 1989 av Svenska bibelsällskapet, som sedan Karl Magnussons död haft samlingen deponerad i Stockholms stadsarkiv, varifrån den vid okänd tidpunkt överförts till KB. INNEHÅLL: ett nittiotal, huvudsakligen svenska biblar. PLACERING: 2:01V REGISTRERING: samlingen förtecknades inför överförandet till Stadsarkivet 1961 samt av KB efter övertagandet Förteckning finns vid informationen och på Referensenheten. LITTERATUR: Skaraborgs läns Annonsblad Malmberg, B.: Bertil Malmbergs samling MALMBERG, BERTIL, , författare, ledamot av Svenska Akademien KOD: 297 E 7 ACCESSION: testamentarisk gåva av Margareta de Brun (gift med författaren) INNEHÅLL: 35 skrifter av Bertil Malmberg. PLACERING: 2:01V 87 Manchusamlingen KB:s samling av tryckta skrifter på manchu (resp. manchu och kinesiska). KOD: 288 Ma 2 ACCESSION: de tre första numren i samlingen sannolikt gåva av Ostindiska kompaniet till Lovisa Ulrika omkr. 1750, de sex därpå följande gåva i början av 1900-talet från den österrikiske sinologen E. von Zach. De senare tolv numren inköpta i London (KeganPaul) av den svensk-amerikanske sinologen Sören Edgren omkring 1975, i detta köp ingick även två handskrifter (i Handskriftssamlingen). INNEHÅLL: 21 titlar. Översättningar till manchu av kinesiska verk: klassiker, filosofi, språkvetenskap, skönlitteratur m.m., samt några originalverk på manchu. TIDSPERIOD: tidigt 1600-tal sent 1800-tal. PLACERING: 2:01V 28 REGISTRERING: katalog i anslutning till H. Svanbergs katalog över kinesisk litteratur. Samtliga titlar även i nom.kat.-55. En kopia på katalogkorten finns i anslutning till samlingen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Rohnström, John, Manchu printed books in the Royal Library in Stockholm. (Museum of Far Eastern Antiquities, Bull. 44 (1972), s ; 57(1985), s ) Martin, G.E.R.: Sinica och Japonica MARTIN, GUNNAR ERIK ROLAND, , fil.kand. KOD: 288 Ma 1 ACCESSION: donation INNEHÅLL: ca 370 olika verk, till större delen arbeten om konst och kalligrafi. TIDSPERIOD: 1600-tal 1940-tal. PLACERING: deponerad på Östasiatiska biblioteket sedan REGISTRERING: Malmqvist, Göran & Egerod, Göran, Gunnar Martins samling av japansk och kinesisk litteratur. Sthlm (stencilerad katalog med systematisk uppställning.)

20 20 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK Edgren, Sören, Catalogue of the Gunnar Martin Collection. (The Museum of Far Eastern Antiquities. Bulletin 58(1986), s ) Förteckning finns hos BMN och vid informationen. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1947, s. 6 7; 1987 s Menzinsky, M.: Ukrainsk litteratur MENZINSKY, MODEST, , operasångare, född i Nowosiolki, Ukraina. Verksam i Sverige och ACCESSION: gåva 1933 och INNEHÅLL: ukrainsk skönlitteratur och språkvetenskap. TIDSPERIOD: slutet av 1800-talet 1930-talet. PLACERING: samlingen är ej sammanhållen. REGISTRERING: särskild lappkatalog i katalogrummet (upprättad av Harald Holmberg 1941 och reviderad av Staffan Dahl 1951). LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1933, s. 9; 1936, s. 9. Michelsen, A.L.J.: Dissertationer MICHELSEN, ANDREAS LUDWIG JACOB, , dansk jurist, historiker och politiker. KOD: 288 Mi 1 ACCESSION: ingick i Michelsens donation 1871 med tillägg INNEHÅLL: dissertationer, huvudsakligen tyska, 35 samlingsvolymer och 100-tals lösa häften. TIDSPERIOD: och 1700-tal. PLACERING: 1:03Ö 238 LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1881, s. 3. Björkbom, Carl, A.L.J. Michelsen und seine Schenkung an die Königliche Bibliothek zu Stockholm. (Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 61(1935), s ) (Obs! diss.saml. omnämns ej i denna upps.) Mörner, C.-G. Stellan: Musikkatalog MÖRNER, C.-G. STELLAN, , musikforskare. LITTERATUR: Mörner, C.-G., Stellan, Rariteter ur en okatalogiserad notsamling i Kungl. biblioteket i Stockholm. (Svensk tidskrift för musikforskning 1961, s ) ÖVRIGT: i ovannämnda artikel heter det att en hel del mycket intressanta och sällsynta talstryck [...] nu katalogiserats och försetts med nödvändiga kommentarer och upplysningar. En del av dessa kommentarer återges här i avsevärt utvidgd form. Det är oklart vad författaren avser. Någon specialkatalog synes inte existera. Navigationsskolans bibliotek KOD: 288 Na 1 ACCESSION: gåva 1961 från Sjökrigsskolan, Sjöbefälsskolan i Stockholm. INNEHÅLL: ca 18 hyllmeter, äldre samling av maritim handbokslitteratur, kartor och sjöfart. TIDSPERIOD: tal. PLACERING: 2:01V 105 REGISTRERING: samlingen är ej katalogiserad. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1961, s.66. ÖVRIGT: en del av samlingen är överförd till KB:s ordinarie samlingar. Nordenskiöld, A.E.: Japonica NORDENSKIÖLD, ADOLF ERIK, , professor, forskningsresande, ledamot av Svenska Akademien KOD: 288 No 1 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: 1050 titlar i ca vol., japansk litteratur, böcker och manuskript, inköpta i Japan av Nordenskiöld år 1879 under Vegaexpeditionen. TIDSPERIOD: 1500-tal 1870-tal.

antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 19 Teaterhistoria

antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 19 Teaterhistoria antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 19 Teaterhistoria Första halvårets sista e-postutskick är en diger cyberkatalog med teaterhistoria omfattande 218 poster. Den innehåller skrifter ur lagret och nykatalogiserade

Läs mer

De medeltida pergamentomslagen - spår av vasatidens arkivvård

De medeltida pergamentomslagen - spår av vasatidens arkivvård De medeltida pergamentomslagen - spår av vasatidens arkivvård Jan Brunius Gunilla Bjö"rkvall Anna Wolodarski ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2004:1-2 1 53 JAN BRUNIUS MPO-projektet och dess resultat FORTFARANDE

Läs mer

En värld för sig själv. Nya studier i medeltida ballader

En värld för sig själv. Nya studier i medeltida ballader En värld för sig själv Nya studier i medeltida ballader Ord & Musik & Bild Intermediala studier 1 En värld för sig själv Nya studier i medeltida ballader Redaktör: Gunilla Byrman Växjö University Press

Läs mer

myntstudier Mynttidskriften på Internet

myntstudier Mynttidskriften på Internet Aktuellt Sigtuna, kv. Professorn 1, 2000. Skatten under konservering. Fynd Vid utgrävningar i kv. Professorn 1 vid Stora gatan i Sigtuna hittades 2000 tre skattfynd från vikingatid och nyare tid samt lösfynd

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö -

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö - FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN vid Linnéuniversitetet - Växjö - av Niclas Rosenbalck Växjö, 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: 1 8 Serie A Fastighetshandlingar 9 A I Faste- och vittnesbrev 10 A II

Läs mer

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion NOVEMBER 7 2014 Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion Pris 30 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras

Läs mer

ALLT SOM KAN MÄTAS ÄR INTE VETENSKAP

ALLT SOM KAN MÄTAS ÄR INTE VETENSKAP ALLT SOM KAN MÄTAS ÄR INTE VETENSKAP en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet av Lennart Lundmark SKRIFTSERIE #4:2007 ALLT SOM KAN MÄTAS ÄR INTE VETENSKAP en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN ARKIV, BIBLIOTEK OCH MUSEER

SAMVERKAN MELLAN ARKIV, BIBLIOTEK OCH MUSEER 1 2002-03-27 ABM SAMVERKAN MELLAN ARKIV, BIBLIOTEK OCH MUSEER En lägesrapport på uppdrag av regeringen från Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet sammanställd av

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

Biblio tekenoch. från folkskola till e-böcker. Johan Svedjedal. Rapport från Svenska Förläggareföreningen

Biblio tekenoch. från folkskola till e-böcker. Johan Svedjedal. Rapport från Svenska Förläggareföreningen Biblio tekenoch BOK MARK NADEN från folkskola till e-böcker Johan Svedjedal Rapport från Svenska Förläggareföreningen Biblioteken och bokmarknaden från folkskola till e-böcker Johan Svedjedal Rapport från

Läs mer

Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar som grävde Göta Kanal?

Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar som grävde Göta Kanal? LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för religion och kultur Religionsvetenskap, Kristendomshistoria HRVC45 Vårterminen 2006 Handledare: Otfried B Czaika Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar

Läs mer

BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer

BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer Specialarbete inom ämnet bibliotekskunskap vid bibliotekshögskolan. Boras, ht 1974. Birgitta Moberg Ingrid Moldin Kersti Månsson Karin Nelson-Ebbens Inledning...

Läs mer

VID TEXTERNAS VÄGSKÄL

VID TEXTERNAS VÄGSKÄL VID TEXTERNAS VÄGSKÄL Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer. Skrifter. 1 VID TEXTERNAS VÄGSKÄL TEXTKRITISKA UPPSATSER Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 16 18

Läs mer

09-10/2006 TEMA MÅNGFALD. Värde 50:-

09-10/2006 TEMA MÅNGFALD. Värde 50:- 09-10/2006 TEMA MÅNGFALD Värde 50:- TIDSKRIFTEN SPANING INNEHÅLL Vi hjälper dig spana Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill vara

Läs mer

Användardag för Disgen-användare

Användardag för Disgen-användare Årgång 5, Nr 9 Användardag för Disgen-användare Träffen vänder sig till dig som kan lite om programmet, men har svårt för något eller har en massa frågor. Träffen bygger helt och hållet på frågor som har

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Ordföranden har ordet Sommaren närmar sig med stormsteg och därmed också vårt nästa släktmöte. I december samlades styrelsen hos mig för planering av verksamheten under

Läs mer

Biblioteken och de nationella minoriteterna

Biblioteken och de nationella minoriteterna Biblioteken och de nationella minoriteterna hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Sara Ahlryd, Lotta Vigur, Joacim Hansson Avdelningen för biblioteks-

Läs mer

goda idéer för en bättre värld

goda idéer för en bättre värld DE KUNGL. STIFTELSERNA goda idéer för en bättre värld framtiden kommer med nya utmaningar. Våra stiftelser stödjer forskning, vård och utbildning som bidrar till att utveckla och sprida ny kunskap. Tillsammans

Läs mer

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Inledning, bakgrund, syfte och metod... 4 Inledning...4 Direktiv, organisation

Läs mer

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund 2 MTM:s rapporter Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning Helena söderlund Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning helena söderlund Upplysningar om innehållet: Myndigheten

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009 Riksföreningen Sverigekontakt Välkomna att beställa boken! (ISBN 978-91-974907-4-0) Den kostar 200 SEK + porto Birger Sjöberg-sällskapet

Läs mer

Strindberg. hyllad & hatad

Strindberg. hyllad & hatad fokus Strindberg hyllad & hatad För 100 år sedan avled August Strindberg. Hans självpåtagna roll som geni och häcklare av makten skaffade honom många fiender, men också en stor beundrarskara. Trots sin

Läs mer

Hospital och Helgeandshus

Hospital och Helgeandshus Hospital och Helgeandshus - En studie av omsorgsväsende i medeltidens Sverige Kandidatuppsats i arkeologi HT 2007 Martin Arleskär Handledare: Anders Carlsson Stockholms Universitet Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Skando-amerikanska arkiv och hur de samlades in

Skando-amerikanska arkiv och hur de samlades in Ulf Jönson och består detta förbund hufvudsakligast af svenskar. Skando-amerikanska arkiv och hur de samlades in Efter att 1936 ha skrivit en studie om arbetsliv och arbetsstrider i USA for den svenske

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam

En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam Enligt ett kinesiskt ordspråk så säger en bild mer än tusen ord. Den fotografiska bilden har en stor betydelse som sanningsvittne och för spridning av

Läs mer

Pingströrelsen förr och nu

Pingströrelsen förr och nu Pingströrelsen förr och nu Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning Nr 10 Torsten Bergsten Pingströrelsen förr och nu Valda publikationer 1947 2002 med anknytning till Pingströrelsens

Läs mer

Börja släktforska med ArkivDigital

Börja släktforska med ArkivDigital Börja släktforska med ArkivDigital ArkivDigital fungerar ungefär som en resebyrå. Vi ordnar allt sådant som behövs för en bekväm resa. Men med oss reser du i tiden, inte i rummet. Färden går till din

Läs mer

Vetenskapen och biblioteken

Vetenskapen och biblioteken Vetenskapen och biblioteken en översikt av Sveriges universitetsoch högskolebibliotek Barbro Thomas Vetenskapen och biblioteken en översikt av Sveriges universitetsoch högskolebibliotek 1 April 2014 Grafisk

Läs mer