ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER"

Transkript

1 KUNGL.BIBLIOTEKET Enheten för bokhistoria, magasin och nybindning ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER NY UPPLAGA SAMMANSTÄLLD AV LINDA SÖRENSEN

2 Kungl. biblioteket Översikt över särskilda samlingar och deras kataloger (ÖSK) ÖSK är ursprungligen ett kartotek över särskilda boksamlingar och kataloger. Kartoteket utarbetades av Måns Backelin och Karin Melin-Fravolini med utgångspunkt från uppgifter om samlingarna lämnade av Sten G. Lindberg. Som trycksak har ÖSK varit spridd i KB sedan början av 1980-talet. Katalogen har sedan reviderats med jämna mellanrum av Lars Olsson, Jan Ottosson och nu senast av Linda Sörensen. ÖSK kan också nås via Kungl. bibliotekets hemsida på Internet under adressen: Inget material ur de samlingar som är registrerade i ÖSK är för hemlån. Vid frambeställning till läsesalarna anges samlingens signum.

3 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 3 Innehåll Abramson, E.: Münchhausen Ahlstrand, J.A.: Robinsonader Alm, H.: Henrik Alms bandsamling Alm, H.: Henrik Alms psalmbokssamling Andersson, B.: Bernhard Anderssons bandsamling Andersson, Å.: Åke Anderssons samling Arla Coldinu: Inkunabler Bassi, Br.: Schacklitteratur Beckman, A.: Beckmans samling Beijer, P.: Beijerska samlingen Benedicks-Bruce, C.: Japonica Bengtsson, Frans G.: Schacklitteratur Berghman, A.: Heraldisk litteratur Berghman, G.: Elzeviersamlingen Berglund, J.: Schacksamling Billow, A.: Anders Billows skisser till böcker m.m. Birgittasamlingen Björkmans arkiv Björnstjerna, C.: Bibliotheca ex Almare-Stäket Blindskrift Bohm, E.: Svensk skönlitteratur Bokattrapper Bokbindarmaterial Bokomslag Borgström, O.: Erotica Bring, L.: Dantelitteratur Cocktail: Redaktionsexemplar Collijn, I.: Birgittalitteratur Colljn, I.: Olaus Magnuslitteratur Collijn, I.: Egna skrifter Dahl, F.: Efterlämnade papper Drottningholm Efemärt tryck föremål och dagsländor; tryckt material som ej omfattas av pliktleveranslagen Elmbladhska samlingen av personverser Engeström, L.v.: Amerika Engeström, L.v.: Amerika Engeström, L.v.: England Engeström, L.v.: Kyrkohistoriska dissertationer Englund, C.-E.: Carl-Emil Englunds samling Ettbladstryck och inkunabelfragment Falk, V.: Typografisk litteratur Fürstenhäuser, G.L.: Fürstenhäusers samling Förlagsband Gabrielson, A.: Anglica Gjethwoldsén, E.: Samling till ett svenskt bokmuseum Golowanjuk, J.: Jascha Golowanjuks samling Gustav VI Adolf: Barnböcker Haga Hallbeck, N.: Homosexlitteratur Hamilton, J.A.: Engelska skådespel Hammarskjöld, D.: Dag Hammarskjölds boksamling Hammarskjöld, H.: Hjalmar Hammarskjölds boksamling Hedbergs bokbinderi Helgtryck Hellman, E.: Bibelsamling [Hellman, E.:] Till Eskil Hellmans minne Hilsen, E.: Thomas Jefferson Husebysamlingen Hyllningsadresser Koreasamlingen Lagerkvist, P.: Boksamling Lagerströms arkiv Lindgren, H.: Skisser och förlagor, stämplar Linné, C.v.: Skrifter Luther, M.: Luthertryck Lutteman, S.: Hjalmar Söderberg Löfstedt, E.: Särtryckssamling Magnusson, K.: Bibelsamling Malmberg, B.: Bertil Malmbergs samling Manchusamlingen Martin, G.E.R.: Sinica och Japonica Menzinsky, M.: Ukrainsk litteratur Michelsen, A.L.J.: Dissertationer Mörner, C.-G. Stellan: Musikkatalog Navigationsskolans bibliotek Nordenskiöld, A.E.: Japonica Normans Bokbinderi AB Norstedts: Kungl. Boktryckeriets arkiv Nylin, V.: Strindbergssamling Okatalogiserat utländskt tryck Olsen, H.A.: Antroposofisk litteratur Oskar I: Franska teaterpjäser Pappersprover Personne, N.: Minnesskrifter Pro fide & Christianismo Rispens, H.: Förlagsband Rosenadler, C.A.: Suecana Rosenhane, S. d.y.: Småtryck rörande Sveriges förhållande till främmande makter Rudbeck, J.R.G.: Bibliotheca Rudbeckiana Ryska miniatyrböcker Rålamb, G.: Suecana Sachs, Nelly S:ta Eugenia Katolska Församling

4 4 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK Sohm, P.: Musæum typographicum Sohmianum Strindberg, A.: Skrifter Svanbergs katalog över österländsk litteratur Swedenborg, E.: Skrifter Swedenborgssällskapets samling Svensk bokkonst Svenska bokbindare Svenska Praktsamlingen Sångkataloger Tegnér, E.: Skrifter Tessin, C.G.: Franska teaterpjäser Tessin, C.G.: Recueil des factums Textiltryck Thesleff, A.: Zigenarlitteratur Tidningsurklippssamlingen Tilander, G.: Bibliotheca Tilanderiana Tryckfrihet Turkiska inkunabler Typographica Utländska politiska broschyrer OKAT 1935 Utrednings- och Statistikkontoret Willers, U.: Uno Willers boksamling Winberg, K.: Kungl. förordningar från RA Winberg, K.: Årstryck Vult von Steijern, J.Fr.V.: Goethesamling Vult von Steijern, J.Fr.V.: Wagnersamling Wärmling, S.: Provbokssamling Åman-Nilsson, G.A.: Byronlitteratur

5 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 5 Abramson, E.: Münchhausen ABRAMSON, ERNST, , fysiolog, professor och föreståndare vid statens institut för folkhälsan. KOD: 288 Ab 1 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: 36 volymer Münchhausenutgåvor på olika språk. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: huvudsakligen 1900-tal. SIGNUM: Litt. Ty. Münchhausen + nr. PLACERING: 1:03V 272. Fol. 1:03Ö 263 REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. Förteckning över samlingen finns vid informationen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1966, s.14. Ahlstrand, J.A.: Robinsonader AHLSTRAND, JOHAN AUGUST, , bibliotekarie på KB , KVA KOD: 288 Ah 1 ACCESSION: gåva från Ahlstrands dödsbo INNEHÅLL: omkring 125 titlar i ca 200 volymer Robinsonader, dvs. Robinson Kruseutgåvor på olika språk och olika utgåvor i temat överlevnad på en öde ö. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: SIGNUM: Litt. Eng. Robinsonad. + nr. PLACERING: 2:01V 83 REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55 och delvis i LIBRIS. ÖVRIGT: samlingen växer genom nyförvärv. LITTERATUR: Wieselgren, O., Engelska skatter i Kungl. biblioteket. (SvD 1936, monterat urklipp: Bibliot. Sv. Sthlm. Kungl. bibl. Br.qv. 936.) Hoffman, Margit, The J.A. Ahlstrand collection of Robinsonades at the Royal Library in Stockholm. Otium et negotium : studies in onomatology and library science presented to Olof von Feilitzen. Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis; 16, s ) Cronqvist, Theodor, August Ahlstrand en märklig bibliotekarie. (Bokvännen 1977, s ) Alm, H.: Henrik Alms bandsamling ALM, HENRIK, , fil.lic. KOD: 288 Al 2 ACCESSION: gåva till KB 1967 av fru Märta Alm. INNEHÅLL: 24 hyllmeter svenska förlagsband. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: företrädesvis 1800-talet. SIGNUM: 288 Al 2 /+nr. PLACERING: 2:01V 84. Fol. 2:01V 17 REGISTRERING: förtecknad i kapsel 718 i katalogrummet. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1967, s. 18. Alm, H.: Henrik Alms psalmbokssamling ALM, HENRIK, , fil.lic. KOD: 288 Al 1 ACCESSION: inköpt 1969 från Henrik Alms stärbhus. INNEHÅLL: 1272 st. psalmböcker, kronologiskt uppställda efter tryckår. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: talet. SIGNUM: Alm. + nr. PLACERING: 2:01V REGISTRERING: samlingen ingår i psalmbokskatalogen. Förteckning finns i anslutning till samlingen och hos Referensenheten. Andersson, B.: Bernhard Anderssons bandsamling ANDERSSON, BERNHARD, , bokbindare, bedrev sin verksamhet i eget bokbinderi , då det införlivades med Nordiska Kompaniets bokbinderi. KOD: 288 An 1 ACCESSION: bokbinderiet och allt material övertogs av KB INNEHÅLL: huvudsakligen provband, även fotografier, bandlitteratur, materialprover ingår. Samlingen är numrerad.

6 6 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK SIGNUM: 288 An 1 /+ nr. PLACERING: 2:01V 17 REGISTRERING: förtecknad i kapsel 718 i katalogrummet. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1963, s. 21. Andersson, Å.: Åke Anderssons samling ANDERSSON, ÅKE, , antikvariatsbokhandlare. KOD: 288 An 2 ACCESSION: gåva från sönerna INNEHÅLL: Libris auktionskataloger och antikvariatskataloger, samtliga interfolierade med noteringar. Dessutom böcker och brev. PLACERING: 2:01V 104 Arla Coldinu: Inkunabler Ordenssällskap som infördes till Sverige på 1750-talet efter fransk förebild. KOD: 297 D 4 ACCESSION: stadigvarande deposition från Arla Coldinuorden INNEHÅLL: samling om 23 inkunabler. PLACERING: 2:01V 13 REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlingen. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1969, s. 36. Bassi, Br.: Schacklitteratur BASSI, BRUNO, , universitetslektor. KOD: 288 Ba 1 ACCESSION: gåva av Sveriges schackförbund INNEHÅLL: tidskrifter, turneringar, kongresser. TIDSPERIOD: mitten av 1800-talet 1955; KB har dock fortsatt att fortlöpande prenumerera på tidskrifterna. SIGNUM: Spel. Schack. Bassi. PLACERING: 1:03Ö REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1965, s. 16. Hildebrand, A., Bruno Bassi en schackspelets vetenskapsman (Tidskrift för Schack 1957:2, s ) ÖVRIGT: Antikvariatet Hellmut Schumann AG i Zürich sålde volymer ur Bruno Bassis samling. Av allt att döma rörde det sig om böcker som aldrig kommit i schackförbundets ägo och därför ej heller kunnat vidarebefordras till KB. KB äger alltså inte Bruno Bassis hela samling! Beckman, A.: Anders Beckmans samling BECKMAN, ANDERS, , grafisk formgivare, grundare av Beckmans skola KOD: 288 Be 6 ACCESSION: donation av Anders Beckmans döttrar INNEHÅLL: omfattar tryckt material, originalförlagor till affischer och broschyrer, fotografier, klichéer, tidningsurklipp och miniatyrmodeller till hans utställningar. TIDSPERIOD: talet PLACERING: 2:01V 62. Liggfol. 2:01Ö 2. ÖVRIGT: framtagning efter överenskommelse med KBMA. Beijer, P.: Beijerska samlingen BEIJER, PETER, , bibliotekarie på KB till KOD: 288 Be 1 ACCESSION: testamentarisk gåva INNEHÅLL: dupletter av svenska arbeten, ca 600

7 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 7 volymer och häften samt ca 100 volymer utländska arbeten, sedan huvudsamlingen tillförts 409 arbeten i 429 volymer, främst modern, särskilt norsk och dansk vitterhet, skön konst och kulturhistoria. Samlingen är till större delen bunden i vackra och dyrbara band. TIDSPERIOD: 1800-talet och början av 1900-talet. SIGNUM: Be PLACERING: 2:01V 127 REGISTRERING: delvis reg. i nom.kat.-55. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1921, s. 7-8, 14. Benedicks-Bruce, C.: Japonica BENEDICKS-BRUCE, CAROLINA, , konstnär. KOD: 288 Be 2 ACCESSION: gåva genom testamentsförordnande INNEHÅLL: omkring 60 volymer äldre illustrerat japanskt tryck, mest konstlitteratur. TIDSPERIOD: 1800-tal. PLACERING: samlingen är sedan 1986 deponerad hos Östasiatiska biblioteket. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1935, s. 14, 1986, s. 29. Bengtsson, Frans G.: Schacklitteratur BENGTSSON, FRANS GUNNAR, , författare. KOD: 288 Be 3 ACCESSION: gåva av Sveriges schackförbund INNEHÅLL: schacktidskrifter och böcker om schack. TIDSPERIOD: huvudsakligen SIGNUM: Spel. Schack. Bengtsson. PLACERING: 1:03Ö REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. Förteckning över samlingen finns hos Referensenheten. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1965, s. 16. Berghman, A.: Heraldisk litteratur BERGHMAN, ARVID, , hovkamrer. KOD: 288 Be 4 ACCESSION: gåva genom testamentsförordnande INNEHÅLL: heraldik, sfragistik, ordens- och exlibriskunskap, valspråk m.m. PLACERING: 2:01V Fol. 2:01V 31 REGISTRERING: samtliga lapp- och cardskataloger. Systematisk specialkatalog (lappkatalog; kortkatalog fr.o.m. 1993) (ej heraldik), samt katalog i anslutning till samlingen. LIBRIS. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelser , s. 65. Hermfelt, Dag, Arvid Berghmans heraldiska samling i Kungliga biblioteket (Släktforskarnas årsbok 2001, s ) Heymowski, A., Arvid Berghmans heraldiska samling i Kungl. biblioteket (Biblis 1963/64, s ) Rur, B. Arvid Berghman, heraldikern. (Personhistorisk tidskrift 1999:1, s ) ÖVRIGT: samlingen växer genom fortsatt förvärv. Berghman, G.: Elzeviersamlingen BERGHMAN, GUSTAF, , massageläkare, boksamlare. KOD: 288 Be 5 ACCESSION: testamentarisk gåva, överlämnad redan under samlarens livstid INNEHÅLL: Elzeviertryck, ca 2500 titlar, annex (imitationer av Elzeviertryck) och litteratur om Elzevierer. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: och 1600-tal. SIGNUM: Elz. + nr. PLACERING: 2:01V Fol. 2:01V 33. Liggfol. 2:01Ö 3. REGISTRERING: Berghman, G., Catalogue raisonné des impressions elzeviriennes de la Bibliothèque royale de Stockholm, Sthlm & Paris Berghmans egen katalog i anslutning till samlingen. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1909, s. 14, 1910, s , 1911, s & bil. s

8 8 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK Dahlgren, E.W., Notice biographique sur le Dr Berghman (Berghman, G, Catalogue raisonné..., s. xviif.) Wieselgren, O., Gustaf Schlegel Berghman. (Svenskt biografiskt lexikon. Bd 3, Sthlm 1922, s. 543 f.) Olsson, Bror, Gustaf Berghman och hans elzeviersamling. (Bokvännen 1961, s ) ÖVRIGT: samlingen växer genom fortsatt förvärv. INNEHÅLL: 6 hyllmeter, litteratur av och om den heliga Birgitta. TIDSPERIOD: SIGNUM: Sv. Saml. Teol. Birgitta. PLACERING: 1:01Ö 39. Fol. 1:01Ö 152. REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. Berglund, J.: Schacksamling BERGLUND, JAN, ACCESSION: deposition 1981, återtogs INNEHÅLL: ca 6000 volymer. PLACERING: Arjeplog. ÖVRIGT: samlingen lånades tillbaka av Jan Berglund i oktober 1992, för att användas som referensbibliotek i Karpovs Schackskola, Arjeplog. (se skrivelse till RB Antonsson, ) Billow, A.: Anders Billows skisser till böcker m.m. BILLOW, ANDERS, , typograf och formgivare. KOD: 297 D 3 ACCESSION: tidigare deponerade hos Officina Typographica, Skansen. Materialet skänktes 1969 till KB av fru Eva Billow ( ). INNEHÅLL: skissmaterial och provtryck m.m. kring de böcker, som formgivits av Billow. PLACERING: 2:01V 69. Liggfol. 2:01Ö 2.. LITTERATUR: Bagge, Fredric, Anders Billow : den nya saklighetens typograf. (Biblis 1965, s ) Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1969, s. 24. ÖVRIGT: samlingen överfördes 1984 från Kartoch bildenheten till Specialsamlingarna. Birgittasamlingen BIRGITTA, DEN HELIGA BIRGITTA, , kristen mystiker, stiftare av birgittinorden. Helgonförklarad Björkmans arkiv AB BJÖRKMANS EFTR., KUNGL. HOVBOKTRYCKARE. KOD: 297 E 8 ACCESSION: arkivet överfördes 1990 till KB genom förmedling av Sten G. Lindberg. INNEHÅLL: årsvis ordnade handlingar rörande samtliga trycksaker firman producerat under den tid den leddes av hovboktryckare Hubert Johansson. TIDSPERIOD: ca 1940-tal till 1970-tal. PLACERING: SBD LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Hubert Johansson konstförvant och hovboktryckare. (Biblis 1991) Björnstjerna, C.: Bibliotheca ex Almare-Stäket BJÖRNSTJERNA, CARL, , greve, överste och chef för Norrlands dragonregemente. KOD: 288 Bj 1 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: ca 45 hm, tyngdpunkt på historia (inte minst kolonialhistoria), politik, lantbruk. TIDSPERIOD: tal (med tyngdpunkt på 1800-talet). PLACERING: samlingen är deponerad på Almare- Stäket sedan REGISTRERING: förteckning gjord 1985 finns i anslutning till samlingen och hos BMN. En av Göran Bäärnhielm renskriven och förbättrad version av denna förteckning existerar sedan Även den senare förteckningen finns hos BMN.

9 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 9 LITTERATUR: Björnstjerna, C. Bibliotheca ex Almare- Stäket. (Notiser från riksbibliotekarien, 5(1972):4, s ) ÖVRIGT: samlingen i sina ursprungliga hyllor prydde tidigare Kungl. bibliotekets hörsal, men inför den ombyggnation som påbörjades hösten 1992 placerades hyllor och böcker i magasin. På våren 1993 återfördes samlingen som deposition till Almare-Stäket. Blindskrift (Braille) KOD: 288 Bl 1 INNEHÅLL: ca 15 hm, blandat, mest religiösa skrifter. PLACERING: 2:01V 73 REGISTRERING: förteckning gjord 2003 av Jan Ottosson finns hos Referensenheten. Bokbindarmaterial KOD: 288 Bo 5 ACCESSION: sammanställd 1994 i samband med flyttning av KB:s samlingar till nya magasin. INNEHÅLL: ca. 18 hyllmeter. Samlingen innehåller prov på material som KB:s bokbinderi och bokvårdsavdelning använt under årens lopp. Förutom materialprover ingår olika avtalshandlingar, korrespondens m.m. PLACERING: 2:01V Liggfol. 2:01Ö 3. Bokomslag KOD: 288 Bo 6 INNEHÅLL: ca. 5 hyllmeter, lösa bokomslag. TIDSPERIOD: PLACERING: 2:01V 34. Liggfol. 2:01Ö 3. Bohm, E.: Svensk skönlitteratur BOHM, EVA, 1917, fil. lic., informationssekreterare i Svenska sjuksköterskeföreningen. KOD: 288 Bo 2 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: ca 15 hyllmeter, företrädesvis modern svensk skönlitteratur. PLACERING: 2:01V LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1984, s. 27. Bokattrapper KOD: 288 Bo 4 ACCESSION: samlingen är under uppbyggnad. INNEHÅLL: kärnan i samlingen är två bokobjekt av Arman resp. Christo (förvärvade genom köp 1988). Härtill kuriosa av mer anspråkslöst slag. Samlingen är numrerad. SIGNUM: 288 Bo 4 /+nr. PLACERING: 2:01V 17 Borgström, O.: Erotica BORGSTRÖM, OSKAR ADOLF, exp.-vakt i pensionsstyrelsen. KOD: 288 Bo 1 ACCESSION: deposition 1937, testamentarisk gåva INNEHÅLL: ca 1300 böcker, därtill en del småtryck, planscher och fotografier. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: 1600-talet omkr SIGNUM: Borgström + nr. PLACERING: 2:01V 87. Fol. 2:01V 31 REGISTRERING: kortkatalog och förteckning finns i anslutning till samlingen. Förteckning finns även i informationen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Bohrn, Harald, Några data om Borgströmska samlingen. (se nedan.) Bohrn, Harald, Borgströmska samlingen av erotisk litteratur i Kungliga biblioteket : några ord om dess bestånd och dess skapare. (Bibliotek och historia : festskrift till Uno Willers. Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis; 12, s ) Bohrn, Harald, Några ord om erotisk-pornografisk litteratur i anknytning till Borgströmska samlingen i

10 10 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK Kungliga biblioteket. (Svenska föreningen för medicinsk psykologi, 3[1969], s.1 22.) ÖVRIGT: samlingens handteckningar testamenterades av Borgström till Nationalmuseum, de deponerades sedan i KB 1954, men är för närvarande tillbaka hos Nationalmuseum. Avskrifter av handlingar ur ämbetsarkivet rörande Borgströmska samlingen förvaras i anslutning till samlingen och hos Referensenheten. Bring, L.: Dantelitteratur BRING, LYDIA, F. WIDMAN, , gift med rådmannen i Uppsala Sven Casper Bring ( ). KOD: 288 Br 1 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: ca 30 st. utgåvor och översättningar av Divina comedia samt litteratur om Dante. TIDSPERIOD: mitten av 1800-talet 1900-talet. PLACERING: 2:01V 18 REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlingen. Cocktail: Redaktionsexemplar KOD: 297 E 1 ACCESSION: gåva 1984 av Olof Nylin, Alicante, Spanien. INNEHÅLL: ca 5 hyllmeter inbundna redaktionsexemplar av tidskrifterna Cocktail och Världsrevyn-Sensation med utländska avläggare. TIDSPERIOD: PLACERING: 2:01V 129 REGISTRERING: kopia av förteckning ur gåvobrevet finns hos Referensenheten. Collijn, I.: Birgittalitteratur COLLIJN, ISAK, , riksbibliotekarie , bokhistoriker. KOD: 288 Co 1 ACCESSION: förvärv ur Collijns efterlämnade bibliotek INNEHÅLL: 351 volymer av och om den heliga Birgitta, birgittinorden och enskilda kloster. Samlingen är systematiskt uppställd och numrerad. TIDSPERIOD: slutet av 1400-talet 1940-talet. SIGNUM: 288 Co 1 / + nr. PLACERING: 2:01V 18 REGISTRERING: förteckning gjord 1998 av Jan Ottosson finns hos Referensenheten. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1950, s. 5. Collijn, I.: Olaus Magnuslitteratur COLLIJN, ISAK, , riksbibliotekarie , bokhistoriker. KOD: 288 Co 2 ACCESSION: förvärv ur Collijns efterlämnade bibliotek INNEHÅLL: 109 volymer av och om Olaus Magnus. Samlingen är numrerad. SIGNUM: 288 Co 2 / + nr. PLACERING: 2:01V 18 LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1950, s. 5. Collijn, I.: Egna skrifter COLLIJN, ISAK, , riksbibliotekarie , bokhistoriker. KOD: 288 Co 3 ACCESSION: förvärvad ur Collijns efterlämnade bibliotek INNEHÅLL: 304 st. skrifter av Isak Collijn, huvudsakligen bokhistoria. Samlingen är numrerad. SIGNUM: 288 Co 3 / + nr. PLACERING: 2:01V 18 REGISTRERING: förteckning gjord 2002 av Jan Ottosson finns hos Referensenheten. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1950, s. 5.

11 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 11 Dahl, F.: Efterlämnade papper DAHL, FOLKE, , 1:e bibl. vid Lunds universitetsbibliotek, expert på KB:s samling av äldre utländska tidningar. KOD: 288 Da 2 INNEHÅLL: 21 st. kapslar med forskningsmaterial rörande tidningar. Huvudsakligen utländska europeiska tidningar. TIDSPERIOD: första hälften av 1600-talet. PLACERING: 2:01V 18 Drottningholm ACCESSION: biblioteket på Drottningholms slott har fyllts med dupletter från KB; Drottningholmsbibliotekets ursprungliga bokbestånd är integrerat med KB:s samlingar. PLACERING: Drottningholms slott. REGISTRERING: en nominal- och ägarkatalog finns på Drottningholm. En kopia av nominalkatalogen finns hos BMN. Beträffande det ursprungliga biblioteket, se handskriftskatalogen. LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Biblioteket på Drottningholm. Stockholm 1972, 22 s. Lindberg, Sten G., The Royal Libraries at Drottningholm. (Bulletin du bibliophile 1985:2, s ). ÖVRIGT: samlingen är ej tillgänglig för lån. För att få tillträde till Drottningholmsbiblioteket måste man kontakta Bernadottebiblioteket. Efemärt tryck föremål och dagsländor; tryckt material som ej omfattas av pliktleveranslagen. KOD: 288 Ef 1 ACCESSION: tryckt material som ej omfattas av pliktleveranslagen. INNEHÅLL: innehåller bl.a. biljetter, bokmärken, emballagetryck, etiketter, exlibris, klippdockor, reklammärken, samlarbilder, spelkort, visitkort m.m. Elmbladhska samlingen av personverser ELMBLADH, HARRIET, KOD: 288 El 1 ACCESSION: förvärv genom köp i maj INNEHÅLL: 66 st. begravnings- och bröllopsverser. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: SIGNUM: 82 Aa 7 / + nr. PLACERING: 2:01Ö 11 REGISTRERING: ingår i katalogen Verser till och över enskilda. Förteckning finns i anslutning till samlingen och hos Referensenheten. LITTERATUR: RB cirkulär 1969:21, p. 6. Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1969, s. 12. Engeström, L.v.: Amerika ENGESTRÖM, LARS VON, , greve, utrikesstatsminister och betydande boksamlare. KOD: 288 En 1 ACCESSION: den Engeströmska bok- och handskriftssamlingen donerades 1864 till KB av E:s sonson, kammarherre L.S.E. von Engeström. INNEHÅLL: samlingsvolym av småtryck (tulltaxor, statistiska uppgifter, finansrapporter). TIDSPERIOD: SIGNUM: Polit. ekon. Amer. finansv. Fol. RAR PLACERING: 2:01V 5 REGISTRERING: nom.kat.-55 (uppslagsord: Amerika). LITTERATUR: Hildebrand, S., Några anteckningar om det von Engeströmska biblioteket. (NTBB 6(1919), s. 80 ff.) Engeström, L.v.: Amerika ENGESTRÖM, LARS VON, , greve, utrikesstatsminister och betydande boksamlare.

12 12 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK KOD: 288 En 2 ACCESSION: den Engeströmska bok- och handskriftssamlingen donerades 1864 till KB av E:s sonson, kammarherre L.S.E. von Engeström. INNEHÅLL: samlingsvolym med Engeströms exlibris och SIGNUM: A-XII, 8 6 (finansrapporter: Letter from the Treasurer, Treasurer's account). TIDSPERIOD: SIGNUM: Polit. ekon. Amer. finansv. RAR PLACERING: 2:01V 181 REGISTRERING: nom.kat.-55 (uppslagsord: Amerika) LITTERATUR: Hildebrand, S., Några anteckningar om det von Engeströmska biblioteket. (NTBB 6(1919), s. 80 ff.). Engeström, L.v.: England ENGESTRÖM, LARS VON, , greve, utrikesstatsminister och betydande boksamlare. KOD: 288 En 3 ACCESSION: den Engeströmska bok- och handskriftssamlingen donerades 1864 till KB av E:s sonson, kammarherre L.S.E. von Engeström. INNEHÅLL: foliovolym med titeln: Samling af hvarjehanda paper tjenande att gifwa ett begrepp om Engelska folkets sätt att wara, och sedwanor, samlade åren 1794, (flygblad, dagsnotiser, kapplöpnings- och boxningsreferat, politiska tryck, annonser, populära verser m.m.) TIDSPERIOD: 1790-tal SIGNUM: Kult.hist. Eng. Fol. RAR PLACERING: 2:01V 4 LITTERATUR: Wieselgren, O., Engelska skatter i Kungl. biblioteket. (SvD 1936, monterat urklipp: Sv. saml. Bibliot. Sv. Sthlm. Kungl.bibl. Br. 4:o 1936.) Hildebrand, S., Några anteckningar om det von Engeströmska biblioteket. (NTBB 6(1919), s. 80 ff.) Kjellin, G., Lars von Engeströms engelska småtryck (Biblis 1980, s ) Engeström, L.v.: Kyrkohistoriska dissertationer ENGESTRÖM, LARS VON, , greve, utrikesstatsminister och betydande boksamlare. KOD: 288 En 4 ACCESSION: den Engeströmska bok- och handskriftssamlingen donerades 1864 till KB av E:s sonson, kammarherre L.S.E. von Engeström. INNEHÅLL: 103 st. svenska dissertationer i kyrkohistoria. Bundna i fyra samlingsvolymer benämnda Historia Ecclestiastica In Genere. PLACERING: 1:01V 13 REGISTRERING: förteckning finns hos Referensenheten. LITTERATUR: Hildebrand, S., Några anteckningar om det von Engeströmska biblioteket. (NTBB 6(1919), s. 80 ff.) Englund, C.-E.: Carl-Emil Englunds samling ENGLUND, CARL-EMIL, , författare. KOD: 288 En 5 ACCESSION: Englundssamlingen donerades 2005 till KB av E:s söner Rune, Jan och Tor Englund. INNEHÅLL: böcker och litterära tidskrifter TIDSPERIOD: 1900-tal PLACERING: 2:01V 126 REGISTRERING: katalog finns i anslutning till samlingen ÖVRIGT: huvuddelen av samlingen, som ännu ej överlämnats, kommer att placeras i handskriftssamlingen, ev. även i Okat- och affischsamlingen.

13 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 13 Ettbladstryck och inkunabelfragment KOD: 288 Et 1 INNEHÅLL: ettbladstryck från och talen samt fragment från 1400-talet. Åtta foliokapslar: 1-2. Avlatstryck 3. Kalendrar (mandater, kungörelser, förordningar, m.m.) 4. Historiska tryck m.m. 5. Träsnitt (helgonbilder m.m.) 6-8. Samling av fragment PLACERING: 2:01Ö 8 REGISTRERING: förteckning över samlingen finns hos Referensenheten. LITTERATUR: Collijn, I., Ettbladstryck från 15:e århundradet. Saml. [1:]1 2, 2: Einblattdrucke des XV. Jahrhunderts. Hrsg. von der Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Halle a.s Falk, V.: Typografisk litteratur FALK, VALTER, , faktor. KOD: 288 Fa 1 ACCESSION: testamentarisk gåva INNEHÅLL: ca 12 hyllmeter böcker och ca 25 hyllmeter småtryck. TIDSPERIOD: huvudsakligen 1900-tal. PLACERING: 2:01V Fol. 2:01V 31, Liggfol. 2:01Ö 3. REGISTRERING: förteckning över samlingen sammanställd av Joyce Dahlberg finns vid informationen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Valter Falk in memoriam. (Bokvännen 1980, s ) Nordqvist, Nils, Artis typographiæ magister Valter Falk. (Bokvännen 1976:6, s ) Fürstenhäuser, G.L.: Fürstenhäusers samling FÜRSTENHÄUSER, GEORG LUDVIG, , bibliotekarie hos Magnus Gabriel De la Gardie. KOD: 288 Fü 1 ACCESSION: ingick tidigare i biblioteket på Tidö och kom till KB INNEHÅLL: 2,2 hyllmeter (ca 65 volymer). PLACERING: 2:01V 84 LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Boksamlarna gjorde biblioteket. (Biblis 1976, s ) ÖVRIGT: samlingen har plockats ut från respektive fack och säruppställts efter sin proveniens men utgör ingen specialsamling i egentlig mening. Förlagsband KOD: 288 Fö 1 ACCESSION: samlingen påbörjades under slutet av 1960-talet och innehåller förlagsband förvärvade på skilda sätt (utplockade ur gåvosamlingar, utsorterade ur KB:s övriga samlingar, speciellt inköpta etc.). INNEHÅLL: svenska förlagsband. TIDSPERIOD: 1800-, och 2000-tal. PLACERING: 2:01V Fol. 2:01V 34. Liggfol. 2:01Ö 3 REGISTRERING: endast delvis katalogiserad, men tanken är att exemplaren skall finnas registrerade i KB:s kataloger under signum 288 Fö 1 + decennium + löpnr. Gabrielson, A.: Anglica GABRIELSON, ARVID, , professor i engelska vid Stockholms högskola. KOD: 288 Ga 1 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: samling äldre engelska grammatikor och ordböcker. Innehåller ett flertal sällsynta nummer. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: 1500 ca 1850 SIGNUM: Gabr. + nr. PLACERING: 2:01V Fol. 2:01V REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55, kapsel Arvid Gabrielsons samling. LITTERATUR: Gabrielson, A., Prof. Kennedy's bibliography of writing on the english language. A review with a list of additions and correctings. (Studia neophilologica 1929, s )

14 14 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK Alston, R. C., A bibliography of the English language from the invention of printing to the year Leeds Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1969, s. 36. REGISTRERING: en förteckning upprättad av Sten G. Lindberg förvaras i anslutning till samlingen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Zweigbergk, Eva von, Barnkammarkomik för de små prinsarna. (DN 11/ ) Gjethwoldsén, E.: Samling till ett svenskt bokmuseum GJETHWOLDSÉN, ERIK, , typograf. KOD: 297 E 4 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: ca 60 hm, bokhistoriskt material. PLACERING: SBD REGISTRERING: förteckning finns vid informationen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Erik Gjethwoldséns samling till ett svenskt bokmuseum. (Biblis 1985, s ) ÖVRIGT: samlingen skall eventuellt överlämnas till Institutionen för bok- och bibliotekshistoria i Lund. Golowanjuk, J.: Jascha Golowanjuks samling GOLOWANJUK, JASCHA, , författare. KOD: 297 E 6 ACCESSION: testamentarisk gåva INNEHÅLL: 67 st. olika utgåvor av Jascha Golowanjuks böcker. PLACERING: 2:01V 87 Haga ACCESSION: Gustav III:s bibliotek på Haga har rekonstruerats med: 1) en bokgåva till Gustav V av bröderna Axelson-Johnson bestående av 837 från Tyskland återköpta volymer ur prinsen av Vasas bibliotek. 2) ca 600 volymer ur KB:s samlingar deponerade ) volymer från biblioteket på Stockholms slott, nuvarande Bernadottebiblioteket. PLACERING: Gustav III:s paviljong på Haga. REGISTRERING: katalog över den del av boksamlingen som är deposition från KB förvaras hos BMN. Katalog över hela bibliotekets samlingar finns hos Husgerådskammaren. SÄRSKILDA LÅNEBESTÄMMELSER: inlån till KB av KB:s böcker är möjligt. Framtagning kan dock enbart ske under tiden maj sept., dvs. när paviljongen är öppen för turister. TILLSTÅND FÖR BESÖK på biblioteket erhålles hos Bernadottebiblioteket. LITTERATUR: Collijn, Isak, Vasabiblioteket. (NTBB 12(1925), s ) Hennings, Beth, Biblioteket på Haga. (Bokvännen 1970:9, s ) KB:s årsberättelse 1925, s Gustav VI Adolf: Barnböcker KOD: 288 Gu 1 ACCESSION: gåva av Gustav (VI) Adolf INNEHÅLL: ett åttiotal böcker, övervägande tyska men även några franska och engelska bilderböcker, som tillhört prins Gustav (VI) Adolf och hans bröder. TIDSPERIOD: 1800-tal. SIGNUM: Underv. Barnb. Fol. RAR PLACERING: 2:01V 7 Hallbeck, N.: Homosexlitteratur HALLBECK, NILS, , författare. KOD: 297 E 2 ACCESSION: gåva 1985 med tillägg INNEHÅLL: ca 100 böcker och ca 25 tidskrifter. TIDSPERIOD: 1940-tal 1980-tal. PLACERING: 2:01V 129

15 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 15 REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlingen samt vid informationen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Kungl. bibliotekets ämbetsberättelse 1985, s 18. Hamilton, J.A.: Engelska skådespel HAMILTON, JOHN ABRAHAM, , kammarherre, hovmarskalk och landshövding. KOD: 288 Ha 1 ACCESSION: samlingen kom någon gång på talet till KB från Boo fideikommiss, Svennevads socken i Närke. INNEHÅLL: 102 engelska skådespel tryckta i 9 pergamentband märkta A I. TIDSPERIOD: PLACERING: 2:01V 85 REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlingen. LITTERATUR: Collijn, I., The Hamilton collection of English plays in the Royal library, Stockholm. (NTBB 14(1927), s ) Wieselgren, O., Engelska skatter i Kungl. biblioteket (SvD 1936, monterat urklipp: Bibl. Sv. Sthlm. Kungl.bibl. Br. 4:o.) Hammarskjöld, D.: Dag Hammarskjölds boksamling HAMMARSKJÖLD, DAG, , nationalekonom, generalsekreterare i FN. KOD: 288 Ha 2 ACCESSION: testamentarisk gåva INNEHÅLL: ca 69 hm, blandat, stor mängd engelsk skönlitteratur. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: främst 1900-tal. SIGNUM: 288 Ha 2 /+ nr. PLACERING: 2:01V Fol. 2:01V 35 REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. En särskild kortkatalog finns även i anslutning till samlingen. LITTERATUR: Willers, Uno, Dag Hammarskjöld som bibliofil (Idéer och resultat : nordiska uppsatser tillägnade Ingeborg Heintze. 1961, s ). Hammarskjöld, H.: Hjalmar Hammarskjölds boksamling HAMMARSKJÖLD, HJALMAR, , landshövding, statsminister KOD: 288 Ha 3 ACCESSION: gåva av Bo Hammarskjöld INNEHÅLL: ca 66 hyllmeter, blandat, mest utländsk ekonomi, juridik och statsvetenskap. TIDSPERIOD: huvudsakligen slutet av 1800-talet och fram till 1920-talet. PLACERING: 2:01V REGISTRERING: samlingen är ej katalogiserad. LITTERATUR: Kungl. bibliotekets årsberättelse 1954, s. 5. Hedbergs bokbinderi HEDBERG, GUSTAF, ; HEDBERG, ARVID, , bröder som bedrev eget bokbinderi. KOD: 288 He 3 ACCESSION: köp 1969 av fru Greta Hedberg (dotter till Arvid H.) vid bokbinderiets upphörande. INNEHÅLL: räkenskaper, brev, böcker, fotoalbum, skisser, inventarier. TIDSPERIOD: 1880-tal 1960-tal. PLACERING: 2:01V Liggfol. 2:01Ö 3. Fotoalbum och skisser förvaras på KBMA. REGISTRERING: förteckning finns i Biblis 1963/64 (se nedan). Den förteckningen finns också i anslutning till samlingen. LITTERATUR: Riksbibl. ämbetsberättelse 1969, s Lindberg, Sten G., Hedberg, Gustaf (Svenskt biografiskt lexikon; artikeln innehåller även uppgifter om Arvid H. samt om bokbinderiets vidare öden fram till KB:s köp. Lindberg, Sten G., Gustaf Hedberg. (Biblis 1963/64, s ) Åkerström, Sture, Gust. Hedberg hovbokbinderi i Kungl. biblioteket. (Biblis 1971, s ). Åkerström, Sture. Ett apropå till utställningen Gust. Hedberg, hofbokbindare, Stockholm. (Notiser från riksbibliotekarien 1971:3, s )

16 16 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK Helgtryck KOD: 288 He 4 ACCESSION: gåva av Sten G. Lindberg i okt INNEHÅLL: 14 kapslar med helgtryck, dvs. specialutgåvor utgivna som julhälsning av svenska förlag, enskilda tryckare och formgivare. TIDSPERIOD: 1900-talet PLACERING: 2:01V 65 REGISTRERING: förteckning över samlingen finns i resp. kapsel och hos Referensenheten. ÖVRIGT: tillägg till samlingen överlämnat i dec Hellman, E.: Bibelsamling HELLMAN, ESKIL, , komminister i Kvistbro, Edsbergs kontrakt, Strängnäs stift. KOD: 288 He 1 ACCESSION: från början deposition av Svenska bibelsällskapet; 1989 omvandlad till gåva. INNEHÅLL: biblar från äldsta tid till våra dagar på olika språk, samt litteratur om biblar, excerpter, tidningsurklipp, aischer m.m. Syftet med samlingen har varit att med bibelexemplar från tider så långt tillbaka som möjligt fram till våra dagar och på flera olika språk få fram en åskådlig bild av Bibelns väg genom tiderna och ut till alla delar av världen. TIDSPERIOD: slutet av 1400-talet till 1950-talet. PLACERING: 2:01V Liggfol. 2:01Ö 3, 8 REGISTRERING: Hellmans egen kortkatalog förvaras i anslutning till samlingen. En avskrift av denna katalog finns vid informationen. LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Eskil Hellmans bibelsamling. (Biblis 1980, s ) [Hellman, E.:] Till Eskil Hellmans minne KOD: 288 He 2 ACCESSION: huvudsakligen genom tryckleveranser. INNEHÅLL: ca 150 st. biblar samt psalmböcker, andaktsböcker m.m. på främmande språk och avsedda för spridning utomlands. TIDSPERIOD: samlingen påbörjades PLACERING: 2:01V 27 ÖVRIGT: Samlingen är tänkt som ett komplement till Eskil Hellmans bibelsamling (288 He 1, se denna!). Hilsen, E.: Thomas Jefferson HILSEN, EINAR, norsk-amerikan från Minneapolis. KOD: 288 Hi 1 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: ca 60 volymer av och om den amerikanske presidenten Thomas Jefferson. TIDSPERIOD: 1830-talet 1920-talet. SIGNUM: Hist. Amer. Nord. Monogr. Jefferson PLACERING: 1:03V 151 REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1935, s. 14. ÖVRIGT: samlingen är ej sammanhållen. Husebysamlingen KOD: 288 Hu 1 ACCESSION: samlingen kom i KB:s ägo 1980 efter en överenskommelse mellan staten, fröken Mary Stephens och dödsboet efter fröken Florence Stephens; överenskommelsen innebar, att de böcker, handskrifter m.m. ur det av professor George Stephens ( ) på Huseby sammanbragta biblioteket och som sedan 1963 funnits deponerade i KB slutgiltigt tillföll KB, medan fröken Mary Stephens behöll övriga på Huseby befintliga böcker (en samling teckningar som varit deponerade i KB återlämnades till Huseby). De kvarvarande böckerna på Huseby har sedermera sålts på antikvariatsmarknaden, främst hos Sotheby's (Books in English and Latin) och (Books in

17 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 17 Scandinavian and other, mainly European, languages). INNEHÅLL: ca 275 böcker, 300 broschyrer samt ett åttiotal handskrifter. TIDSPERIOD: tal (beträffande handskrifter även tidigare) PLACERING: 2:01V Liggfol. 2:01Ö 8. Handskrifterna förvaras på Handskriftsenheten. REGISTRERING: Haebler, Konrad och Ruth. Katalog över bibliotheket i Huseby slott Denna handskrivna originalkatalog finns i anslutning till samlingen. En kopia av denna katalog finns på Referensenheten. En förteckning över de böcker som överförts till KB finns också i anslutning till samlingen samt på Referensenheten. HUSEBYSAMLINGEN Engelska teaterpjäser i Husebysamlingen INNEHÅLL: ca 300 broschyrer. TIDSPERIOD: 1600-tal 1800-tal. PLACERING: 2:01V 28. REGISTRERING: alfabetisk förteckning finns i anslutning till samlingen samt vid informationen och på Referensenheten. HUSEBYSAMLINGEN Huseby inkunabler INNEHÅLL: 46 st. inkunabler. PLACERING: 2:01V 13. REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlingen. Hyllningsadresser KOD: 288 Ad 1 ACCESSION: inköp och KB:s egna hyllningsadresser har här sammanförts till en egen specialsamling. INNEHÅLL: 16 st hyllningsadresser. Samlingen är numrerad. PLACERING: 2:01V 16 REGISTRERING: förtecknade i en liggare hos BMN. ÖVRIGT: samlingen växer genom förvärv. Koreasamlingen KOD: 288 Ko 2 INNEHÅLL: 53 st. äldre koreanskt tryck. PLACERING: deponerad på Östasiatiska biblioteket sedan REGISTRERING: förteckning finns hos BMN. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1987, s. 30. Lagerkvist, P.: Boksamling LAGERKVIST, PÄR, , författare, Nobelpristagare KOD: 288 La 1 ACCESSION: Pär Lagerkvists efterlämnade papper kom till KB 1974; ett antal böcker med och utan dedikationer har brutits ur handskriftsmaterialet och fått bilda en speciell boksamling. PLACERING: 2:01V 85 Liggfol. 2:01Ö 8 REGISTRERING: alfabetiska förteckningar i tre band, uppställda i anslutning till samlingen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1974, s. 23. Lagerströms arkiv LAGERSTRÖM, HUGO, ; LAGERSTRÖM, CARL, , startade boktryckerirörelse i Stockholm KOD: 288 La 2 ACCESSION: gåva av Hugos son Sten Lagerström omkring INNEHÅLL: bl.a. uppsatser och litteratur om boktryckeri, boktryckarkonst, typografi m.m. PLACERING: Liggfol. 2:01Ö 3 REGISTRERING: förteckning finns hos Referensenheten Lindgren, H.: Skisser och förlagor, stämplar LINDGREN, HERBERT, ,

18 18 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK bokkonstnär. KOD: 288 Li 1 ACCESSION: Herbert Lindgren önskade att materialet skulle doneras till KB efter hans bortgång; han deponerade sina skisser, förlagor m.m. i KB i början av 1980-talet; stämplarna kom till KB 1987 genom förmedling av Sten G. Lindberg; resterande material kom till KB INNEHÅLL: kapslar med skisser, förlagor m.m.; en kartong med bokstavs- och dekorstämplar. PLACERING: Liggfol. 2:01Ö 3 REGISTRERING: förteckning uppställd i anslutning till samlingen (det senast tillkomna materialet är dock ännu ej ordnat eller förtecknat). LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Herbert Lindgren : bokens konstnär. (Biblis 1974, s ) Herbert Lindgren : moderna bokband. Linköping: Länsmuseet, SÄRSKILDA LÅNEBESTÄMMELSER: enligt Herbert Lindgrens önskan får Bonniers förlag låna ur samlingen, när det behövs för nya utgåvor; stämplar får lånas av Herbert Lindgrens efterkommande. Linné, C. v.: Skrifter LINNÉ, CARL VON, , naturforskare. KOD: 288 Li 2 INNEHÅLL: samling av skrifter av Linné t.o.m. 1955; även skrifter utläggande och kommenterande Linnés verk tryckta före 1800 oavsett land och språk. Samlingen är numrerad. SIGNUM: Linné + nr. PLACERING: 2:01V Fol. 2:01V 28. Liggfol. 2:01Ö 8 REGISTRERING: nom.kat-55; realkat.-55. Förteckning finns i anslutning till samlingen. Luther, M.: Luthertryck LUTHER, MARTIN, , tysk reformator och den lutherska lärans upphovsman. KOD: 288 Lu 1 ACCESSION: sammanförd till särskild samling i samband med utställning i KB av Luthertryck och andra samtida reformationstryck med anledning av Lutherjubileet INNEHÅLL: ca 325 originaltryck av Luthers skrifter. TIDSPERIOD: 1500-tal. SIGNUM: Teol. Reform. RAR PLACERING: 2:01V 182 REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1917, s ; 1919, s. 14; 1921, s. 12, 14; 1936, s. 9; 1937, s. 7. Lutteman, S.: Hjalmar Söderberg LUTTEMAN, SVEN, , borgmästare i Norrköping. KOD: 288 Lu 2 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: Hjalmar Söderbergs samtliga tryckta verk, jämte excerpter, klipp och ett omsorgsfullt upplagt kartotek. PLACERING: 2:01V 142. Fol. 2:01V 32 REGISTRERING: ovannämnda kartotek över samlingen har kopierats och bundits till en katalog omfattande två volymer. Finns i anslutning till samlingen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Berman, Nils, En bibliofil borgmästare : Sven Luttemans Hjalmar Söderberg-samling. (Bokvännen 1962:1, s. 9 12) KB-nytt 1983:42, p. 2. ÖVRIGT: den 18 mars 2003 utökades samlingen då första delen av en samling tidningsurklipp överlämnades av Hjalmar Söderbergsällskapet på Bure Holmbäcks 80-årsdag. Klippsamlingen omfattar tiden från 1888 och fram till nutid och innehåller närmare klipp. Första delen sammanställd av Herbert Friedländer och senare delen av Bure Holmbäck.

19 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 19 Löfstedt, E.: Särtryckssamling LÖFSTEDT, EINAR, , professor i romersk vältalighet och poesi vid Lunds universitet. KOD: 288 Lö 1 ACCESSION: köp INNEHÅLL: 28 kapslar, latinsk språkvetenskap. PLACERING: 2:01V 88 LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1955, s. 14. Magnusson, K.: Bibelsamling MAGNUSSON, KARL, , riksdagsman. KOD: 288 Ma 3 ACCESSION: gåva 1989 av Svenska bibelsällskapet, som sedan Karl Magnussons död haft samlingen deponerad i Stockholms stadsarkiv, varifrån den vid okänd tidpunkt överförts till KB. INNEHÅLL: ett nittiotal, huvudsakligen svenska biblar. PLACERING: 2:01V REGISTRERING: samlingen förtecknades inför överförandet till Stadsarkivet 1961 samt av KB efter övertagandet Förteckning finns vid informationen och på Referensenheten. LITTERATUR: Skaraborgs läns Annonsblad Malmberg, B.: Bertil Malmbergs samling MALMBERG, BERTIL, , författare, ledamot av Svenska Akademien KOD: 297 E 7 ACCESSION: testamentarisk gåva av Margareta de Brun (gift med författaren) INNEHÅLL: 35 skrifter av Bertil Malmberg. PLACERING: 2:01V 87 Manchusamlingen KB:s samling av tryckta skrifter på manchu (resp. manchu och kinesiska). KOD: 288 Ma 2 ACCESSION: de tre första numren i samlingen sannolikt gåva av Ostindiska kompaniet till Lovisa Ulrika omkr. 1750, de sex därpå följande gåva i början av 1900-talet från den österrikiske sinologen E. von Zach. De senare tolv numren inköpta i London (KeganPaul) av den svensk-amerikanske sinologen Sören Edgren omkring 1975, i detta köp ingick även två handskrifter (i Handskriftssamlingen). INNEHÅLL: 21 titlar. Översättningar till manchu av kinesiska verk: klassiker, filosofi, språkvetenskap, skönlitteratur m.m., samt några originalverk på manchu. TIDSPERIOD: tidigt 1600-tal sent 1800-tal. PLACERING: 2:01V 28 REGISTRERING: katalog i anslutning till H. Svanbergs katalog över kinesisk litteratur. Samtliga titlar även i nom.kat.-55. En kopia på katalogkorten finns i anslutning till samlingen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Rohnström, John, Manchu printed books in the Royal Library in Stockholm. (Museum of Far Eastern Antiquities, Bull. 44 (1972), s ; 57(1985), s ) Martin, G.E.R.: Sinica och Japonica MARTIN, GUNNAR ERIK ROLAND, , fil.kand. KOD: 288 Ma 1 ACCESSION: donation INNEHÅLL: ca 370 olika verk, till större delen arbeten om konst och kalligrafi. TIDSPERIOD: 1600-tal 1940-tal. PLACERING: deponerad på Östasiatiska biblioteket sedan REGISTRERING: Malmqvist, Göran & Egerod, Göran, Gunnar Martins samling av japansk och kinesisk litteratur. Sthlm (stencilerad katalog med systematisk uppställning.)

20 20 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK Edgren, Sören, Catalogue of the Gunnar Martin Collection. (The Museum of Far Eastern Antiquities. Bulletin 58(1986), s ) Förteckning finns hos BMN och vid informationen. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1947, s. 6 7; 1987 s Menzinsky, M.: Ukrainsk litteratur MENZINSKY, MODEST, , operasångare, född i Nowosiolki, Ukraina. Verksam i Sverige och ACCESSION: gåva 1933 och INNEHÅLL: ukrainsk skönlitteratur och språkvetenskap. TIDSPERIOD: slutet av 1800-talet 1930-talet. PLACERING: samlingen är ej sammanhållen. REGISTRERING: särskild lappkatalog i katalogrummet (upprättad av Harald Holmberg 1941 och reviderad av Staffan Dahl 1951). LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1933, s. 9; 1936, s. 9. Michelsen, A.L.J.: Dissertationer MICHELSEN, ANDREAS LUDWIG JACOB, , dansk jurist, historiker och politiker. KOD: 288 Mi 1 ACCESSION: ingick i Michelsens donation 1871 med tillägg INNEHÅLL: dissertationer, huvudsakligen tyska, 35 samlingsvolymer och 100-tals lösa häften. TIDSPERIOD: och 1700-tal. PLACERING: 1:03Ö 238 LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1881, s. 3. Björkbom, Carl, A.L.J. Michelsen und seine Schenkung an die Königliche Bibliothek zu Stockholm. (Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 61(1935), s ) (Obs! diss.saml. omnämns ej i denna upps.) Mörner, C.-G. Stellan: Musikkatalog MÖRNER, C.-G. STELLAN, , musikforskare. LITTERATUR: Mörner, C.-G., Stellan, Rariteter ur en okatalogiserad notsamling i Kungl. biblioteket i Stockholm. (Svensk tidskrift för musikforskning 1961, s ) ÖVRIGT: i ovannämnda artikel heter det att en hel del mycket intressanta och sällsynta talstryck [...] nu katalogiserats och försetts med nödvändiga kommentarer och upplysningar. En del av dessa kommentarer återges här i avsevärt utvidgd form. Det är oklart vad författaren avser. Någon specialkatalog synes inte existera. Navigationsskolans bibliotek KOD: 288 Na 1 ACCESSION: gåva 1961 från Sjökrigsskolan, Sjöbefälsskolan i Stockholm. INNEHÅLL: ca 18 hyllmeter, äldre samling av maritim handbokslitteratur, kartor och sjöfart. TIDSPERIOD: tal. PLACERING: 2:01V 105 REGISTRERING: samlingen är ej katalogiserad. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1961, s.66. ÖVRIGT: en del av samlingen är överförd till KB:s ordinarie samlingar. Nordenskiöld, A.E.: Japonica NORDENSKIÖLD, ADOLF ERIK, , professor, forskningsresande, ledamot av Svenska Akademien KOD: 288 No 1 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: 1050 titlar i ca vol., japansk litteratur, böcker och manuskript, inköpta i Japan av Nordenskiöld år 1879 under Vegaexpeditionen. TIDSPERIOD: 1500-tal 1870-tal.

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl.

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. 1 Kataloger över kart- och bildsamlingarna 2014-11-28/ÅH Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. Gravyrkatalog, svenska och utländska gravörer Inventorkatalog till gravyrerna 28 kortlådor

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Av Östen Hedin Några av de vackraste tillfällestrycken är det synliga beviset på en företeelse i boktryckerierna som är värd att uppmärksammas. Med ursprung

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Sven Hallström var född i Stockholm 1883, son till rektor Paul Hallström och hans hustru Teresia Simonsson. Efter studentexamen i

Läs mer

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

Ny sedel- och myntserie

Ny sedel- och myntserie Ny sedel- och myntserie Tema och motiv Rapport från riksbanksfullmäktiges beredningsgrupp för utformning av sedlar och mynt 2011-03-01 Dnr 2008-286-ADM Bakgrund Riksbanken har beslutat förnya den svenska

Läs mer

Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986)

Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986) Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm

Läs mer

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Av Anna Lena Holm Holger Nyblom redogör i en del av sin artikel "Dans och dansmusik i Stockholm på 1760-talet"' för sina undersökningar kring melodien till Bellmans

Läs mer

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Övriga arkiv och samlingar Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka övriga arkiv och samlingar som finns deponerade

Läs mer

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Stig Hellsten föddes i Uppsala 1913 som son till majoren Nils Hellsten och

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

inbjudan till berlingdagen 15 maj 2012 på kungl. biblioteket i humlegården i stockholm

inbjudan till berlingdagen 15 maj 2012 på kungl. biblioteket i humlegården i stockholm inbjudan till berlingdagen 15 maj 2012 på kungl. biblioteket i humlegården i stockholm Berlingpriset Priset instiftades av geith och karl-erik forsberg på Karl- Eriks 75-årsdag 1989. Namnet Berlingpriset

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Siebenhirters bönbok från 1400- talet överlevde nätt och jämnt den stora slottsbranden 1697. Vid branden försvann boken, men återfanns senare hos en

Siebenhirters bönbok från 1400- talet överlevde nätt och jämnt den stora slottsbranden 1697. Vid branden försvann boken, men återfanns senare hos en Gammal skatt Siebenhirters bönbok från 1400- talet överlevde nätt och jämnt den stora slottsbranden 1697. Vid branden försvann boken, men återfanns senare hos en guldsmed i Gamla Stan och återköptes till

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f.

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Föreningen grundad år 1946. Lokalavdelning i Karis underlydande centralförbundet Pohjola-Norden r.f., som verkar för nordiskt samarbete. År 1997 införlivades Norden-föreningen

Läs mer

L a g e r l ö f, Selma (1858-1940) förf.

L a g e r l ö f, Selma (1858-1940) förf. L 1:1k:1-7 L a g e r l ö f, Selma (1858-1940) förf. Brev och juridiska dokument efter Konow, Ulf von (1882-1960) advokat Brev till Selma Lagerlöf: 61 st. från 16 brevskrivare (varav 1 är oidentifierade

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål

Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Handläggare Jerker Rydén Datum 2015-05-12 Dnr 1.4.1-2015-163 Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Beslut Kungl. biblioteket instämmer i utredningens förslag. Ärendet, överväganden

Läs mer

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivbildare: Eksjö Museum. Titel: Drosk- och taxiverksamhet i Eksjö. Tid: 1930-1981. Omfång: 0, 20 hyllmeter. Accession:

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2010 2010-11-24 10 21 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Närvarande: Ordinarie ledamöter

Läs mer

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn PM för bokuppsättare Först hyllsignum Hyllsignum anger på vilken hylla och avdelning en bok skall placeras ( se gult häfte Bibliotekstjänsts rygg- och hyllsignaturer ) Det finns bara en plats för en bok

Läs mer

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794. Förlagskataloger 1794 - ca 1900. Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mall för rapport En hjälp för dig som skriver gymnasiearbete inom ett yrkesförberedande

Läs mer

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen!

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! För tjugonde året i rad fördelar Lars Salvius-föreningen stipendier och projektbidrag till vetenskapliga skribenter, översättare och utgivare. Dessutom utdelas

Läs mer

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Beskrivning till Hans Grafs karta år 1783 över Torshälla. - 6 s. Charta öfver Eskilstuna, Jean de Vallées stadsplaneförslag för Karl Gustafs stad, Eskilstuna.

Läs mer

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015.

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Skolplanscher väcker nostalgi hos många som känner igen dem från klassrummet

Läs mer

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv.

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1846-2007 Claes-Elis Ljung född 18 september 1900 och död 22 februari 1974 framgångsrik

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

av tryckandet kom från 1100-talet att ske i Europa, efter att araberna tagit med sig

av tryckandet kom från 1100-talet att ske i Europa, efter att araberna tagit med sig TRYCKHISTORIA Tryckteknik Redan före vår tideräkning tryckte man från infärgade plattor i Ostasien. Redan på 700-talet trycktes religiösa texter i Kina och Japan. På 1000-talet började man framställa lösa

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes.

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes. UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan N Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-05-28 Plats: Akvariet, Geocentrum Närvarande: Roger Herbert Marie Ottosson Eva Nordgren (ordf.) Cecilia Natvig

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Kungliga biblioteket. Sveriges nationalbibliotek

Kungliga biblioteket. Sveriges nationalbibliotek Kungliga biblioteket Sveriges nationalbibliotek Kungliga biblioteket Gå till den säkra källan KB en del av nationens minne Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek. Sedan den första lagen om

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen)

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen) Ange källor! Hjälpreda från biblioteket på Sundstagymnasiet i Karlstad. Reviderad maj 2010 Med fotnoter (Oxfordmodellen) 1. Varför skall man ange källor? Du skall ange dina källor för att ditt arbete skall

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE KATALOGISERING OCH KLASSIFIKATION AV ESTNISK LITTERATUR VID IMMIGRANT-INSTITUTETS BIBLIOTEK Kadri Thalström Nr l982:23d-- ISSN 0347-1128

Läs mer

Vi rekommenderar att organisationer planerar rutiner för vad som skall lämnas till oss och med vilka intervall. Kontakta gärna oss i dessa frågor.

Vi rekommenderar att organisationer planerar rutiner för vad som skall lämnas till oss och med vilka intervall. Kontakta gärna oss i dessa frågor. BILAGA 1 ATT LEVERERA ARKIVMATERIAL TILL ARAB Leveranser till ARAB en översikt Förbund, större organisationer Små föreningar m.fl. Urval av material 10 år och äldre Verifikationer gallrade Tryckdubbletter

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

Anmärkningar. Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade minnesanteckningar.

Anmärkningar. Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade minnesanteckningar. Kallelser A 1 1961 1961 Serien i arkivkartong. Ingår i volym B1:1. Kallelse å vittne. Göta Hovrätt IB avdelningen Jönköping. Minnesanteckningar A 2 Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade

Läs mer

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer 1 of 5 2/26/2006 12:43 PM http://www.sdv.de/digital East German BOD producer http://www.das-syndicat.com/ Crime writers association (interesting discussions on BOD, German language) Drama Direkt DramaDirekt

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 3/2012 2012-11-06 30 42 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 261 bokväsen 5 maj 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se öppet torsdagar

Läs mer

Etnografiska Museet Museihistoria

Etnografiska Museet Museihistoria 1 Etnografiska Museet Museihistoria Etnografiska museet börjar sin historia genom de föremålssamlingar som skänktes till Kungliga Vetenskapsakademien vid dess grundande 1739 och som härefter även förvaltade

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö.

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Carl von Linné Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Barnet Linné Carl Linnaeus föddes i Råshult, Småland, den 13 maj 1707 (23 maj enligt

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

LITTERATUR FEST 17 OKTOBER 2015

LITTERATUR FEST 17 OKTOBER 2015 LITTERATUR FEST 17 OKTOBER 2015 LITTERATUR FEST FÖR FÖRSTA GÅNGEN NÅGONSIN BLIR DET EN LITTERATURFEST I MARIEFRED! 17 OKTOBER 2015 Många aktörer bidrar till denna fest som äger rum på flera olika platser

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

inbjudan till Berlingdagen

inbjudan till Berlingdagen inbjudan till Berlingdagen Måndagen den 17 maj på Kungl. biblioteket i Humlegården i Stockholm. Välkommen! Q, ur typsnittet PARAD, AV KARL-ERIK FORSBERG 1938. Och Berlingpriset 2010 går till... Årets vinnare

Läs mer

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE)

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) 1. Avtalsparter Förläggare/utgivare (namn) som innehavare av rättigheter baserade på förlagsavtal (härefter

Läs mer

Sid 1 Bokbeställning ny modell

Sid 1 Bokbeställning ny modell Sid 1 Bokbeställning ny modell Libris Bok över 5 000 kr. Beslut av förvärvschef Inköps ej Urval/ undersökning Kontaktbibl Broschyr Internet Leverantörs databas Diskussion med inst Diskussion kontaktbibl

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum August Strindberg hans liv funderingsfrågor och skrivuppgift Ämne: Svenska, SVA, SFI, historia År: 6-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

Noter och referenser - Oxfordsystemet

Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser - Oxfordsystemet Centrum för barnkulturforskning Centrum för barnkulturforskning Vårterminen 2012 Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser Oxfordsystemet Det finns

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar Sundsvalls kommuntryckeri, 2008 Ordning och reda Dagligen översköljs vi av information från alla håll - från medier,

Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer 1 Böcker om Hallands Väderö Läs mer Här följer en kort beskrivning av följande böcker om Hallands Väderö. Efter utgivningsåret uppges antal sidor och höjd x bredd i cm (avrundat). Johan Erikson: Hallands

Läs mer

Ingång till handelsregistren

Ingång till handelsregistren Fotograf Rolf Boström/Landsarkivet i Härnösand Ingång till handelsregistren Landsarkivet i Härnösand Handelsregistret är ett register över alla enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag samt

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer