ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER"

Transkript

1 KUNGL.BIBLIOTEKET Enheten för bokhistoria, magasin och nybindning ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER NY UPPLAGA SAMMANSTÄLLD AV LINDA SÖRENSEN

2 Kungl. biblioteket Översikt över särskilda samlingar och deras kataloger (ÖSK) ÖSK är ursprungligen ett kartotek över särskilda boksamlingar och kataloger. Kartoteket utarbetades av Måns Backelin och Karin Melin-Fravolini med utgångspunkt från uppgifter om samlingarna lämnade av Sten G. Lindberg. Som trycksak har ÖSK varit spridd i KB sedan början av 1980-talet. Katalogen har sedan reviderats med jämna mellanrum av Lars Olsson, Jan Ottosson och nu senast av Linda Sörensen. ÖSK kan också nås via Kungl. bibliotekets hemsida på Internet under adressen: Inget material ur de samlingar som är registrerade i ÖSK är för hemlån. Vid frambeställning till läsesalarna anges samlingens signum.

3 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 3 Innehåll Abramson, E.: Münchhausen Ahlstrand, J.A.: Robinsonader Alm, H.: Henrik Alms bandsamling Alm, H.: Henrik Alms psalmbokssamling Andersson, B.: Bernhard Anderssons bandsamling Andersson, Å.: Åke Anderssons samling Arla Coldinu: Inkunabler Bassi, Br.: Schacklitteratur Beckman, A.: Beckmans samling Beijer, P.: Beijerska samlingen Benedicks-Bruce, C.: Japonica Bengtsson, Frans G.: Schacklitteratur Berghman, A.: Heraldisk litteratur Berghman, G.: Elzeviersamlingen Berglund, J.: Schacksamling Billow, A.: Anders Billows skisser till böcker m.m. Birgittasamlingen Björkmans arkiv Björnstjerna, C.: Bibliotheca ex Almare-Stäket Blindskrift Bohm, E.: Svensk skönlitteratur Bokattrapper Bokbindarmaterial Bokomslag Borgström, O.: Erotica Bring, L.: Dantelitteratur Cocktail: Redaktionsexemplar Collijn, I.: Birgittalitteratur Colljn, I.: Olaus Magnuslitteratur Collijn, I.: Egna skrifter Dahl, F.: Efterlämnade papper Drottningholm Efemärt tryck föremål och dagsländor; tryckt material som ej omfattas av pliktleveranslagen Elmbladhska samlingen av personverser Engeström, L.v.: Amerika Engeström, L.v.: Amerika Engeström, L.v.: England Engeström, L.v.: Kyrkohistoriska dissertationer Englund, C.-E.: Carl-Emil Englunds samling Ettbladstryck och inkunabelfragment Falk, V.: Typografisk litteratur Fürstenhäuser, G.L.: Fürstenhäusers samling Förlagsband Gabrielson, A.: Anglica Gjethwoldsén, E.: Samling till ett svenskt bokmuseum Golowanjuk, J.: Jascha Golowanjuks samling Gustav VI Adolf: Barnböcker Haga Hallbeck, N.: Homosexlitteratur Hamilton, J.A.: Engelska skådespel Hammarskjöld, D.: Dag Hammarskjölds boksamling Hammarskjöld, H.: Hjalmar Hammarskjölds boksamling Hedbergs bokbinderi Helgtryck Hellman, E.: Bibelsamling [Hellman, E.:] Till Eskil Hellmans minne Hilsen, E.: Thomas Jefferson Husebysamlingen Hyllningsadresser Koreasamlingen Lagerkvist, P.: Boksamling Lagerströms arkiv Lindgren, H.: Skisser och förlagor, stämplar Linné, C.v.: Skrifter Luther, M.: Luthertryck Lutteman, S.: Hjalmar Söderberg Löfstedt, E.: Särtryckssamling Magnusson, K.: Bibelsamling Malmberg, B.: Bertil Malmbergs samling Manchusamlingen Martin, G.E.R.: Sinica och Japonica Menzinsky, M.: Ukrainsk litteratur Michelsen, A.L.J.: Dissertationer Mörner, C.-G. Stellan: Musikkatalog Navigationsskolans bibliotek Nordenskiöld, A.E.: Japonica Normans Bokbinderi AB Norstedts: Kungl. Boktryckeriets arkiv Nylin, V.: Strindbergssamling Okatalogiserat utländskt tryck Olsen, H.A.: Antroposofisk litteratur Oskar I: Franska teaterpjäser Pappersprover Personne, N.: Minnesskrifter Pro fide & Christianismo Rispens, H.: Förlagsband Rosenadler, C.A.: Suecana Rosenhane, S. d.y.: Småtryck rörande Sveriges förhållande till främmande makter Rudbeck, J.R.G.: Bibliotheca Rudbeckiana Ryska miniatyrböcker Rålamb, G.: Suecana Sachs, Nelly S:ta Eugenia Katolska Församling

4 4 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK Sohm, P.: Musæum typographicum Sohmianum Strindberg, A.: Skrifter Svanbergs katalog över österländsk litteratur Swedenborg, E.: Skrifter Swedenborgssällskapets samling Svensk bokkonst Svenska bokbindare Svenska Praktsamlingen Sångkataloger Tegnér, E.: Skrifter Tessin, C.G.: Franska teaterpjäser Tessin, C.G.: Recueil des factums Textiltryck Thesleff, A.: Zigenarlitteratur Tidningsurklippssamlingen Tilander, G.: Bibliotheca Tilanderiana Tryckfrihet Turkiska inkunabler Typographica Utländska politiska broschyrer OKAT 1935 Utrednings- och Statistikkontoret Willers, U.: Uno Willers boksamling Winberg, K.: Kungl. förordningar från RA Winberg, K.: Årstryck Vult von Steijern, J.Fr.V.: Goethesamling Vult von Steijern, J.Fr.V.: Wagnersamling Wärmling, S.: Provbokssamling Åman-Nilsson, G.A.: Byronlitteratur

5 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 5 Abramson, E.: Münchhausen ABRAMSON, ERNST, , fysiolog, professor och föreståndare vid statens institut för folkhälsan. KOD: 288 Ab 1 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: 36 volymer Münchhausenutgåvor på olika språk. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: huvudsakligen 1900-tal. SIGNUM: Litt. Ty. Münchhausen + nr. PLACERING: 1:03V 272. Fol. 1:03Ö 263 REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. Förteckning över samlingen finns vid informationen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1966, s.14. Ahlstrand, J.A.: Robinsonader AHLSTRAND, JOHAN AUGUST, , bibliotekarie på KB , KVA KOD: 288 Ah 1 ACCESSION: gåva från Ahlstrands dödsbo INNEHÅLL: omkring 125 titlar i ca 200 volymer Robinsonader, dvs. Robinson Kruseutgåvor på olika språk och olika utgåvor i temat överlevnad på en öde ö. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: SIGNUM: Litt. Eng. Robinsonad. + nr. PLACERING: 2:01V 83 REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55 och delvis i LIBRIS. ÖVRIGT: samlingen växer genom nyförvärv. LITTERATUR: Wieselgren, O., Engelska skatter i Kungl. biblioteket. (SvD 1936, monterat urklipp: Bibliot. Sv. Sthlm. Kungl. bibl. Br.qv. 936.) Hoffman, Margit, The J.A. Ahlstrand collection of Robinsonades at the Royal Library in Stockholm. Otium et negotium : studies in onomatology and library science presented to Olof von Feilitzen. Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis; 16, s ) Cronqvist, Theodor, August Ahlstrand en märklig bibliotekarie. (Bokvännen 1977, s ) Alm, H.: Henrik Alms bandsamling ALM, HENRIK, , fil.lic. KOD: 288 Al 2 ACCESSION: gåva till KB 1967 av fru Märta Alm. INNEHÅLL: 24 hyllmeter svenska förlagsband. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: företrädesvis 1800-talet. SIGNUM: 288 Al 2 /+nr. PLACERING: 2:01V 84. Fol. 2:01V 17 REGISTRERING: förtecknad i kapsel 718 i katalogrummet. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1967, s. 18. Alm, H.: Henrik Alms psalmbokssamling ALM, HENRIK, , fil.lic. KOD: 288 Al 1 ACCESSION: inköpt 1969 från Henrik Alms stärbhus. INNEHÅLL: 1272 st. psalmböcker, kronologiskt uppställda efter tryckår. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: talet. SIGNUM: Alm. + nr. PLACERING: 2:01V REGISTRERING: samlingen ingår i psalmbokskatalogen. Förteckning finns i anslutning till samlingen och hos Referensenheten. Andersson, B.: Bernhard Anderssons bandsamling ANDERSSON, BERNHARD, , bokbindare, bedrev sin verksamhet i eget bokbinderi , då det införlivades med Nordiska Kompaniets bokbinderi. KOD: 288 An 1 ACCESSION: bokbinderiet och allt material övertogs av KB INNEHÅLL: huvudsakligen provband, även fotografier, bandlitteratur, materialprover ingår. Samlingen är numrerad.

6 6 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK SIGNUM: 288 An 1 /+ nr. PLACERING: 2:01V 17 REGISTRERING: förtecknad i kapsel 718 i katalogrummet. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1963, s. 21. Andersson, Å.: Åke Anderssons samling ANDERSSON, ÅKE, , antikvariatsbokhandlare. KOD: 288 An 2 ACCESSION: gåva från sönerna INNEHÅLL: Libris auktionskataloger och antikvariatskataloger, samtliga interfolierade med noteringar. Dessutom böcker och brev. PLACERING: 2:01V 104 Arla Coldinu: Inkunabler Ordenssällskap som infördes till Sverige på 1750-talet efter fransk förebild. KOD: 297 D 4 ACCESSION: stadigvarande deposition från Arla Coldinuorden INNEHÅLL: samling om 23 inkunabler. PLACERING: 2:01V 13 REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlingen. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1969, s. 36. Bassi, Br.: Schacklitteratur BASSI, BRUNO, , universitetslektor. KOD: 288 Ba 1 ACCESSION: gåva av Sveriges schackförbund INNEHÅLL: tidskrifter, turneringar, kongresser. TIDSPERIOD: mitten av 1800-talet 1955; KB har dock fortsatt att fortlöpande prenumerera på tidskrifterna. SIGNUM: Spel. Schack. Bassi. PLACERING: 1:03Ö REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1965, s. 16. Hildebrand, A., Bruno Bassi en schackspelets vetenskapsman (Tidskrift för Schack 1957:2, s ) ÖVRIGT: Antikvariatet Hellmut Schumann AG i Zürich sålde volymer ur Bruno Bassis samling. Av allt att döma rörde det sig om böcker som aldrig kommit i schackförbundets ägo och därför ej heller kunnat vidarebefordras till KB. KB äger alltså inte Bruno Bassis hela samling! Beckman, A.: Anders Beckmans samling BECKMAN, ANDERS, , grafisk formgivare, grundare av Beckmans skola KOD: 288 Be 6 ACCESSION: donation av Anders Beckmans döttrar INNEHÅLL: omfattar tryckt material, originalförlagor till affischer och broschyrer, fotografier, klichéer, tidningsurklipp och miniatyrmodeller till hans utställningar. TIDSPERIOD: talet PLACERING: 2:01V 62. Liggfol. 2:01Ö 2. ÖVRIGT: framtagning efter överenskommelse med KBMA. Beijer, P.: Beijerska samlingen BEIJER, PETER, , bibliotekarie på KB till KOD: 288 Be 1 ACCESSION: testamentarisk gåva INNEHÅLL: dupletter av svenska arbeten, ca 600

7 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 7 volymer och häften samt ca 100 volymer utländska arbeten, sedan huvudsamlingen tillförts 409 arbeten i 429 volymer, främst modern, särskilt norsk och dansk vitterhet, skön konst och kulturhistoria. Samlingen är till större delen bunden i vackra och dyrbara band. TIDSPERIOD: 1800-talet och början av 1900-talet. SIGNUM: Be PLACERING: 2:01V 127 REGISTRERING: delvis reg. i nom.kat.-55. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1921, s. 7-8, 14. Benedicks-Bruce, C.: Japonica BENEDICKS-BRUCE, CAROLINA, , konstnär. KOD: 288 Be 2 ACCESSION: gåva genom testamentsförordnande INNEHÅLL: omkring 60 volymer äldre illustrerat japanskt tryck, mest konstlitteratur. TIDSPERIOD: 1800-tal. PLACERING: samlingen är sedan 1986 deponerad hos Östasiatiska biblioteket. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1935, s. 14, 1986, s. 29. Bengtsson, Frans G.: Schacklitteratur BENGTSSON, FRANS GUNNAR, , författare. KOD: 288 Be 3 ACCESSION: gåva av Sveriges schackförbund INNEHÅLL: schacktidskrifter och böcker om schack. TIDSPERIOD: huvudsakligen SIGNUM: Spel. Schack. Bengtsson. PLACERING: 1:03Ö REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. Förteckning över samlingen finns hos Referensenheten. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1965, s. 16. Berghman, A.: Heraldisk litteratur BERGHMAN, ARVID, , hovkamrer. KOD: 288 Be 4 ACCESSION: gåva genom testamentsförordnande INNEHÅLL: heraldik, sfragistik, ordens- och exlibriskunskap, valspråk m.m. PLACERING: 2:01V Fol. 2:01V 31 REGISTRERING: samtliga lapp- och cardskataloger. Systematisk specialkatalog (lappkatalog; kortkatalog fr.o.m. 1993) (ej heraldik), samt katalog i anslutning till samlingen. LIBRIS. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelser , s. 65. Hermfelt, Dag, Arvid Berghmans heraldiska samling i Kungliga biblioteket (Släktforskarnas årsbok 2001, s ) Heymowski, A., Arvid Berghmans heraldiska samling i Kungl. biblioteket (Biblis 1963/64, s ) Rur, B. Arvid Berghman, heraldikern. (Personhistorisk tidskrift 1999:1, s ) ÖVRIGT: samlingen växer genom fortsatt förvärv. Berghman, G.: Elzeviersamlingen BERGHMAN, GUSTAF, , massageläkare, boksamlare. KOD: 288 Be 5 ACCESSION: testamentarisk gåva, överlämnad redan under samlarens livstid INNEHÅLL: Elzeviertryck, ca 2500 titlar, annex (imitationer av Elzeviertryck) och litteratur om Elzevierer. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: och 1600-tal. SIGNUM: Elz. + nr. PLACERING: 2:01V Fol. 2:01V 33. Liggfol. 2:01Ö 3. REGISTRERING: Berghman, G., Catalogue raisonné des impressions elzeviriennes de la Bibliothèque royale de Stockholm, Sthlm & Paris Berghmans egen katalog i anslutning till samlingen. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1909, s. 14, 1910, s , 1911, s & bil. s

8 8 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK Dahlgren, E.W., Notice biographique sur le Dr Berghman (Berghman, G, Catalogue raisonné..., s. xviif.) Wieselgren, O., Gustaf Schlegel Berghman. (Svenskt biografiskt lexikon. Bd 3, Sthlm 1922, s. 543 f.) Olsson, Bror, Gustaf Berghman och hans elzeviersamling. (Bokvännen 1961, s ) ÖVRIGT: samlingen växer genom fortsatt förvärv. INNEHÅLL: 6 hyllmeter, litteratur av och om den heliga Birgitta. TIDSPERIOD: SIGNUM: Sv. Saml. Teol. Birgitta. PLACERING: 1:01Ö 39. Fol. 1:01Ö 152. REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. Berglund, J.: Schacksamling BERGLUND, JAN, ACCESSION: deposition 1981, återtogs INNEHÅLL: ca 6000 volymer. PLACERING: Arjeplog. ÖVRIGT: samlingen lånades tillbaka av Jan Berglund i oktober 1992, för att användas som referensbibliotek i Karpovs Schackskola, Arjeplog. (se skrivelse till RB Antonsson, ) Billow, A.: Anders Billows skisser till böcker m.m. BILLOW, ANDERS, , typograf och formgivare. KOD: 297 D 3 ACCESSION: tidigare deponerade hos Officina Typographica, Skansen. Materialet skänktes 1969 till KB av fru Eva Billow ( ). INNEHÅLL: skissmaterial och provtryck m.m. kring de böcker, som formgivits av Billow. PLACERING: 2:01V 69. Liggfol. 2:01Ö 2.. LITTERATUR: Bagge, Fredric, Anders Billow : den nya saklighetens typograf. (Biblis 1965, s ) Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1969, s. 24. ÖVRIGT: samlingen överfördes 1984 från Kartoch bildenheten till Specialsamlingarna. Birgittasamlingen BIRGITTA, DEN HELIGA BIRGITTA, , kristen mystiker, stiftare av birgittinorden. Helgonförklarad Björkmans arkiv AB BJÖRKMANS EFTR., KUNGL. HOVBOKTRYCKARE. KOD: 297 E 8 ACCESSION: arkivet överfördes 1990 till KB genom förmedling av Sten G. Lindberg. INNEHÅLL: årsvis ordnade handlingar rörande samtliga trycksaker firman producerat under den tid den leddes av hovboktryckare Hubert Johansson. TIDSPERIOD: ca 1940-tal till 1970-tal. PLACERING: SBD LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Hubert Johansson konstförvant och hovboktryckare. (Biblis 1991) Björnstjerna, C.: Bibliotheca ex Almare-Stäket BJÖRNSTJERNA, CARL, , greve, överste och chef för Norrlands dragonregemente. KOD: 288 Bj 1 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: ca 45 hm, tyngdpunkt på historia (inte minst kolonialhistoria), politik, lantbruk. TIDSPERIOD: tal (med tyngdpunkt på 1800-talet). PLACERING: samlingen är deponerad på Almare- Stäket sedan REGISTRERING: förteckning gjord 1985 finns i anslutning till samlingen och hos BMN. En av Göran Bäärnhielm renskriven och förbättrad version av denna förteckning existerar sedan Även den senare förteckningen finns hos BMN.

9 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 9 LITTERATUR: Björnstjerna, C. Bibliotheca ex Almare- Stäket. (Notiser från riksbibliotekarien, 5(1972):4, s ) ÖVRIGT: samlingen i sina ursprungliga hyllor prydde tidigare Kungl. bibliotekets hörsal, men inför den ombyggnation som påbörjades hösten 1992 placerades hyllor och böcker i magasin. På våren 1993 återfördes samlingen som deposition till Almare-Stäket. Blindskrift (Braille) KOD: 288 Bl 1 INNEHÅLL: ca 15 hm, blandat, mest religiösa skrifter. PLACERING: 2:01V 73 REGISTRERING: förteckning gjord 2003 av Jan Ottosson finns hos Referensenheten. Bokbindarmaterial KOD: 288 Bo 5 ACCESSION: sammanställd 1994 i samband med flyttning av KB:s samlingar till nya magasin. INNEHÅLL: ca. 18 hyllmeter. Samlingen innehåller prov på material som KB:s bokbinderi och bokvårdsavdelning använt under årens lopp. Förutom materialprover ingår olika avtalshandlingar, korrespondens m.m. PLACERING: 2:01V Liggfol. 2:01Ö 3. Bokomslag KOD: 288 Bo 6 INNEHÅLL: ca. 5 hyllmeter, lösa bokomslag. TIDSPERIOD: PLACERING: 2:01V 34. Liggfol. 2:01Ö 3. Bohm, E.: Svensk skönlitteratur BOHM, EVA, 1917, fil. lic., informationssekreterare i Svenska sjuksköterskeföreningen. KOD: 288 Bo 2 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: ca 15 hyllmeter, företrädesvis modern svensk skönlitteratur. PLACERING: 2:01V LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1984, s. 27. Bokattrapper KOD: 288 Bo 4 ACCESSION: samlingen är under uppbyggnad. INNEHÅLL: kärnan i samlingen är två bokobjekt av Arman resp. Christo (förvärvade genom köp 1988). Härtill kuriosa av mer anspråkslöst slag. Samlingen är numrerad. SIGNUM: 288 Bo 4 /+nr. PLACERING: 2:01V 17 Borgström, O.: Erotica BORGSTRÖM, OSKAR ADOLF, exp.-vakt i pensionsstyrelsen. KOD: 288 Bo 1 ACCESSION: deposition 1937, testamentarisk gåva INNEHÅLL: ca 1300 böcker, därtill en del småtryck, planscher och fotografier. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: 1600-talet omkr SIGNUM: Borgström + nr. PLACERING: 2:01V 87. Fol. 2:01V 31 REGISTRERING: kortkatalog och förteckning finns i anslutning till samlingen. Förteckning finns även i informationen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Bohrn, Harald, Några data om Borgströmska samlingen. (se nedan.) Bohrn, Harald, Borgströmska samlingen av erotisk litteratur i Kungliga biblioteket : några ord om dess bestånd och dess skapare. (Bibliotek och historia : festskrift till Uno Willers. Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis; 12, s ) Bohrn, Harald, Några ord om erotisk-pornografisk litteratur i anknytning till Borgströmska samlingen i

10 10 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK Kungliga biblioteket. (Svenska föreningen för medicinsk psykologi, 3[1969], s.1 22.) ÖVRIGT: samlingens handteckningar testamenterades av Borgström till Nationalmuseum, de deponerades sedan i KB 1954, men är för närvarande tillbaka hos Nationalmuseum. Avskrifter av handlingar ur ämbetsarkivet rörande Borgströmska samlingen förvaras i anslutning till samlingen och hos Referensenheten. Bring, L.: Dantelitteratur BRING, LYDIA, F. WIDMAN, , gift med rådmannen i Uppsala Sven Casper Bring ( ). KOD: 288 Br 1 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: ca 30 st. utgåvor och översättningar av Divina comedia samt litteratur om Dante. TIDSPERIOD: mitten av 1800-talet 1900-talet. PLACERING: 2:01V 18 REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlingen. Cocktail: Redaktionsexemplar KOD: 297 E 1 ACCESSION: gåva 1984 av Olof Nylin, Alicante, Spanien. INNEHÅLL: ca 5 hyllmeter inbundna redaktionsexemplar av tidskrifterna Cocktail och Världsrevyn-Sensation med utländska avläggare. TIDSPERIOD: PLACERING: 2:01V 129 REGISTRERING: kopia av förteckning ur gåvobrevet finns hos Referensenheten. Collijn, I.: Birgittalitteratur COLLIJN, ISAK, , riksbibliotekarie , bokhistoriker. KOD: 288 Co 1 ACCESSION: förvärv ur Collijns efterlämnade bibliotek INNEHÅLL: 351 volymer av och om den heliga Birgitta, birgittinorden och enskilda kloster. Samlingen är systematiskt uppställd och numrerad. TIDSPERIOD: slutet av 1400-talet 1940-talet. SIGNUM: 288 Co 1 / + nr. PLACERING: 2:01V 18 REGISTRERING: förteckning gjord 1998 av Jan Ottosson finns hos Referensenheten. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1950, s. 5. Collijn, I.: Olaus Magnuslitteratur COLLIJN, ISAK, , riksbibliotekarie , bokhistoriker. KOD: 288 Co 2 ACCESSION: förvärv ur Collijns efterlämnade bibliotek INNEHÅLL: 109 volymer av och om Olaus Magnus. Samlingen är numrerad. SIGNUM: 288 Co 2 / + nr. PLACERING: 2:01V 18 LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1950, s. 5. Collijn, I.: Egna skrifter COLLIJN, ISAK, , riksbibliotekarie , bokhistoriker. KOD: 288 Co 3 ACCESSION: förvärvad ur Collijns efterlämnade bibliotek INNEHÅLL: 304 st. skrifter av Isak Collijn, huvudsakligen bokhistoria. Samlingen är numrerad. SIGNUM: 288 Co 3 / + nr. PLACERING: 2:01V 18 REGISTRERING: förteckning gjord 2002 av Jan Ottosson finns hos Referensenheten. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1950, s. 5.

11 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 11 Dahl, F.: Efterlämnade papper DAHL, FOLKE, , 1:e bibl. vid Lunds universitetsbibliotek, expert på KB:s samling av äldre utländska tidningar. KOD: 288 Da 2 INNEHÅLL: 21 st. kapslar med forskningsmaterial rörande tidningar. Huvudsakligen utländska europeiska tidningar. TIDSPERIOD: första hälften av 1600-talet. PLACERING: 2:01V 18 Drottningholm ACCESSION: biblioteket på Drottningholms slott har fyllts med dupletter från KB; Drottningholmsbibliotekets ursprungliga bokbestånd är integrerat med KB:s samlingar. PLACERING: Drottningholms slott. REGISTRERING: en nominal- och ägarkatalog finns på Drottningholm. En kopia av nominalkatalogen finns hos BMN. Beträffande det ursprungliga biblioteket, se handskriftskatalogen. LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Biblioteket på Drottningholm. Stockholm 1972, 22 s. Lindberg, Sten G., The Royal Libraries at Drottningholm. (Bulletin du bibliophile 1985:2, s ). ÖVRIGT: samlingen är ej tillgänglig för lån. För att få tillträde till Drottningholmsbiblioteket måste man kontakta Bernadottebiblioteket. Efemärt tryck föremål och dagsländor; tryckt material som ej omfattas av pliktleveranslagen. KOD: 288 Ef 1 ACCESSION: tryckt material som ej omfattas av pliktleveranslagen. INNEHÅLL: innehåller bl.a. biljetter, bokmärken, emballagetryck, etiketter, exlibris, klippdockor, reklammärken, samlarbilder, spelkort, visitkort m.m. Elmbladhska samlingen av personverser ELMBLADH, HARRIET, KOD: 288 El 1 ACCESSION: förvärv genom köp i maj INNEHÅLL: 66 st. begravnings- och bröllopsverser. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: SIGNUM: 82 Aa 7 / + nr. PLACERING: 2:01Ö 11 REGISTRERING: ingår i katalogen Verser till och över enskilda. Förteckning finns i anslutning till samlingen och hos Referensenheten. LITTERATUR: RB cirkulär 1969:21, p. 6. Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1969, s. 12. Engeström, L.v.: Amerika ENGESTRÖM, LARS VON, , greve, utrikesstatsminister och betydande boksamlare. KOD: 288 En 1 ACCESSION: den Engeströmska bok- och handskriftssamlingen donerades 1864 till KB av E:s sonson, kammarherre L.S.E. von Engeström. INNEHÅLL: samlingsvolym av småtryck (tulltaxor, statistiska uppgifter, finansrapporter). TIDSPERIOD: SIGNUM: Polit. ekon. Amer. finansv. Fol. RAR PLACERING: 2:01V 5 REGISTRERING: nom.kat.-55 (uppslagsord: Amerika). LITTERATUR: Hildebrand, S., Några anteckningar om det von Engeströmska biblioteket. (NTBB 6(1919), s. 80 ff.) Engeström, L.v.: Amerika ENGESTRÖM, LARS VON, , greve, utrikesstatsminister och betydande boksamlare.

12 12 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK KOD: 288 En 2 ACCESSION: den Engeströmska bok- och handskriftssamlingen donerades 1864 till KB av E:s sonson, kammarherre L.S.E. von Engeström. INNEHÅLL: samlingsvolym med Engeströms exlibris och SIGNUM: A-XII, 8 6 (finansrapporter: Letter from the Treasurer, Treasurer's account). TIDSPERIOD: SIGNUM: Polit. ekon. Amer. finansv. RAR PLACERING: 2:01V 181 REGISTRERING: nom.kat.-55 (uppslagsord: Amerika) LITTERATUR: Hildebrand, S., Några anteckningar om det von Engeströmska biblioteket. (NTBB 6(1919), s. 80 ff.). Engeström, L.v.: England ENGESTRÖM, LARS VON, , greve, utrikesstatsminister och betydande boksamlare. KOD: 288 En 3 ACCESSION: den Engeströmska bok- och handskriftssamlingen donerades 1864 till KB av E:s sonson, kammarherre L.S.E. von Engeström. INNEHÅLL: foliovolym med titeln: Samling af hvarjehanda paper tjenande att gifwa ett begrepp om Engelska folkets sätt att wara, och sedwanor, samlade åren 1794, (flygblad, dagsnotiser, kapplöpnings- och boxningsreferat, politiska tryck, annonser, populära verser m.m.) TIDSPERIOD: 1790-tal SIGNUM: Kult.hist. Eng. Fol. RAR PLACERING: 2:01V 4 LITTERATUR: Wieselgren, O., Engelska skatter i Kungl. biblioteket. (SvD 1936, monterat urklipp: Sv. saml. Bibliot. Sv. Sthlm. Kungl.bibl. Br. 4:o 1936.) Hildebrand, S., Några anteckningar om det von Engeströmska biblioteket. (NTBB 6(1919), s. 80 ff.) Kjellin, G., Lars von Engeströms engelska småtryck (Biblis 1980, s ) Engeström, L.v.: Kyrkohistoriska dissertationer ENGESTRÖM, LARS VON, , greve, utrikesstatsminister och betydande boksamlare. KOD: 288 En 4 ACCESSION: den Engeströmska bok- och handskriftssamlingen donerades 1864 till KB av E:s sonson, kammarherre L.S.E. von Engeström. INNEHÅLL: 103 st. svenska dissertationer i kyrkohistoria. Bundna i fyra samlingsvolymer benämnda Historia Ecclestiastica In Genere. PLACERING: 1:01V 13 REGISTRERING: förteckning finns hos Referensenheten. LITTERATUR: Hildebrand, S., Några anteckningar om det von Engeströmska biblioteket. (NTBB 6(1919), s. 80 ff.) Englund, C.-E.: Carl-Emil Englunds samling ENGLUND, CARL-EMIL, , författare. KOD: 288 En 5 ACCESSION: Englundssamlingen donerades 2005 till KB av E:s söner Rune, Jan och Tor Englund. INNEHÅLL: böcker och litterära tidskrifter TIDSPERIOD: 1900-tal PLACERING: 2:01V 126 REGISTRERING: katalog finns i anslutning till samlingen ÖVRIGT: huvuddelen av samlingen, som ännu ej överlämnats, kommer att placeras i handskriftssamlingen, ev. även i Okat- och affischsamlingen.

13 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 13 Ettbladstryck och inkunabelfragment KOD: 288 Et 1 INNEHÅLL: ettbladstryck från och talen samt fragment från 1400-talet. Åtta foliokapslar: 1-2. Avlatstryck 3. Kalendrar (mandater, kungörelser, förordningar, m.m.) 4. Historiska tryck m.m. 5. Träsnitt (helgonbilder m.m.) 6-8. Samling av fragment PLACERING: 2:01Ö 8 REGISTRERING: förteckning över samlingen finns hos Referensenheten. LITTERATUR: Collijn, I., Ettbladstryck från 15:e århundradet. Saml. [1:]1 2, 2: Einblattdrucke des XV. Jahrhunderts. Hrsg. von der Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Halle a.s Falk, V.: Typografisk litteratur FALK, VALTER, , faktor. KOD: 288 Fa 1 ACCESSION: testamentarisk gåva INNEHÅLL: ca 12 hyllmeter böcker och ca 25 hyllmeter småtryck. TIDSPERIOD: huvudsakligen 1900-tal. PLACERING: 2:01V Fol. 2:01V 31, Liggfol. 2:01Ö 3. REGISTRERING: förteckning över samlingen sammanställd av Joyce Dahlberg finns vid informationen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Valter Falk in memoriam. (Bokvännen 1980, s ) Nordqvist, Nils, Artis typographiæ magister Valter Falk. (Bokvännen 1976:6, s ) Fürstenhäuser, G.L.: Fürstenhäusers samling FÜRSTENHÄUSER, GEORG LUDVIG, , bibliotekarie hos Magnus Gabriel De la Gardie. KOD: 288 Fü 1 ACCESSION: ingick tidigare i biblioteket på Tidö och kom till KB INNEHÅLL: 2,2 hyllmeter (ca 65 volymer). PLACERING: 2:01V 84 LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Boksamlarna gjorde biblioteket. (Biblis 1976, s ) ÖVRIGT: samlingen har plockats ut från respektive fack och säruppställts efter sin proveniens men utgör ingen specialsamling i egentlig mening. Förlagsband KOD: 288 Fö 1 ACCESSION: samlingen påbörjades under slutet av 1960-talet och innehåller förlagsband förvärvade på skilda sätt (utplockade ur gåvosamlingar, utsorterade ur KB:s övriga samlingar, speciellt inköpta etc.). INNEHÅLL: svenska förlagsband. TIDSPERIOD: 1800-, och 2000-tal. PLACERING: 2:01V Fol. 2:01V 34. Liggfol. 2:01Ö 3 REGISTRERING: endast delvis katalogiserad, men tanken är att exemplaren skall finnas registrerade i KB:s kataloger under signum 288 Fö 1 + decennium + löpnr. Gabrielson, A.: Anglica GABRIELSON, ARVID, , professor i engelska vid Stockholms högskola. KOD: 288 Ga 1 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: samling äldre engelska grammatikor och ordböcker. Innehåller ett flertal sällsynta nummer. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: 1500 ca 1850 SIGNUM: Gabr. + nr. PLACERING: 2:01V Fol. 2:01V REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55, kapsel Arvid Gabrielsons samling. LITTERATUR: Gabrielson, A., Prof. Kennedy's bibliography of writing on the english language. A review with a list of additions and correctings. (Studia neophilologica 1929, s )

14 14 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK Alston, R. C., A bibliography of the English language from the invention of printing to the year Leeds Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1969, s. 36. REGISTRERING: en förteckning upprättad av Sten G. Lindberg förvaras i anslutning till samlingen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Zweigbergk, Eva von, Barnkammarkomik för de små prinsarna. (DN 11/ ) Gjethwoldsén, E.: Samling till ett svenskt bokmuseum GJETHWOLDSÉN, ERIK, , typograf. KOD: 297 E 4 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: ca 60 hm, bokhistoriskt material. PLACERING: SBD REGISTRERING: förteckning finns vid informationen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Erik Gjethwoldséns samling till ett svenskt bokmuseum. (Biblis 1985, s ) ÖVRIGT: samlingen skall eventuellt överlämnas till Institutionen för bok- och bibliotekshistoria i Lund. Golowanjuk, J.: Jascha Golowanjuks samling GOLOWANJUK, JASCHA, , författare. KOD: 297 E 6 ACCESSION: testamentarisk gåva INNEHÅLL: 67 st. olika utgåvor av Jascha Golowanjuks böcker. PLACERING: 2:01V 87 Haga ACCESSION: Gustav III:s bibliotek på Haga har rekonstruerats med: 1) en bokgåva till Gustav V av bröderna Axelson-Johnson bestående av 837 från Tyskland återköpta volymer ur prinsen av Vasas bibliotek. 2) ca 600 volymer ur KB:s samlingar deponerade ) volymer från biblioteket på Stockholms slott, nuvarande Bernadottebiblioteket. PLACERING: Gustav III:s paviljong på Haga. REGISTRERING: katalog över den del av boksamlingen som är deposition från KB förvaras hos BMN. Katalog över hela bibliotekets samlingar finns hos Husgerådskammaren. SÄRSKILDA LÅNEBESTÄMMELSER: inlån till KB av KB:s böcker är möjligt. Framtagning kan dock enbart ske under tiden maj sept., dvs. när paviljongen är öppen för turister. TILLSTÅND FÖR BESÖK på biblioteket erhålles hos Bernadottebiblioteket. LITTERATUR: Collijn, Isak, Vasabiblioteket. (NTBB 12(1925), s ) Hennings, Beth, Biblioteket på Haga. (Bokvännen 1970:9, s ) KB:s årsberättelse 1925, s Gustav VI Adolf: Barnböcker KOD: 288 Gu 1 ACCESSION: gåva av Gustav (VI) Adolf INNEHÅLL: ett åttiotal böcker, övervägande tyska men även några franska och engelska bilderböcker, som tillhört prins Gustav (VI) Adolf och hans bröder. TIDSPERIOD: 1800-tal. SIGNUM: Underv. Barnb. Fol. RAR PLACERING: 2:01V 7 Hallbeck, N.: Homosexlitteratur HALLBECK, NILS, , författare. KOD: 297 E 2 ACCESSION: gåva 1985 med tillägg INNEHÅLL: ca 100 böcker och ca 25 tidskrifter. TIDSPERIOD: 1940-tal 1980-tal. PLACERING: 2:01V 129

15 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 15 REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlingen samt vid informationen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Kungl. bibliotekets ämbetsberättelse 1985, s 18. Hamilton, J.A.: Engelska skådespel HAMILTON, JOHN ABRAHAM, , kammarherre, hovmarskalk och landshövding. KOD: 288 Ha 1 ACCESSION: samlingen kom någon gång på talet till KB från Boo fideikommiss, Svennevads socken i Närke. INNEHÅLL: 102 engelska skådespel tryckta i 9 pergamentband märkta A I. TIDSPERIOD: PLACERING: 2:01V 85 REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlingen. LITTERATUR: Collijn, I., The Hamilton collection of English plays in the Royal library, Stockholm. (NTBB 14(1927), s ) Wieselgren, O., Engelska skatter i Kungl. biblioteket (SvD 1936, monterat urklipp: Bibl. Sv. Sthlm. Kungl.bibl. Br. 4:o.) Hammarskjöld, D.: Dag Hammarskjölds boksamling HAMMARSKJÖLD, DAG, , nationalekonom, generalsekreterare i FN. KOD: 288 Ha 2 ACCESSION: testamentarisk gåva INNEHÅLL: ca 69 hm, blandat, stor mängd engelsk skönlitteratur. Samlingen är numrerad. TIDSPERIOD: främst 1900-tal. SIGNUM: 288 Ha 2 /+ nr. PLACERING: 2:01V Fol. 2:01V 35 REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. En särskild kortkatalog finns även i anslutning till samlingen. LITTERATUR: Willers, Uno, Dag Hammarskjöld som bibliofil (Idéer och resultat : nordiska uppsatser tillägnade Ingeborg Heintze. 1961, s ). Hammarskjöld, H.: Hjalmar Hammarskjölds boksamling HAMMARSKJÖLD, HJALMAR, , landshövding, statsminister KOD: 288 Ha 3 ACCESSION: gåva av Bo Hammarskjöld INNEHÅLL: ca 66 hyllmeter, blandat, mest utländsk ekonomi, juridik och statsvetenskap. TIDSPERIOD: huvudsakligen slutet av 1800-talet och fram till 1920-talet. PLACERING: 2:01V REGISTRERING: samlingen är ej katalogiserad. LITTERATUR: Kungl. bibliotekets årsberättelse 1954, s. 5. Hedbergs bokbinderi HEDBERG, GUSTAF, ; HEDBERG, ARVID, , bröder som bedrev eget bokbinderi. KOD: 288 He 3 ACCESSION: köp 1969 av fru Greta Hedberg (dotter till Arvid H.) vid bokbinderiets upphörande. INNEHÅLL: räkenskaper, brev, böcker, fotoalbum, skisser, inventarier. TIDSPERIOD: 1880-tal 1960-tal. PLACERING: 2:01V Liggfol. 2:01Ö 3. Fotoalbum och skisser förvaras på KBMA. REGISTRERING: förteckning finns i Biblis 1963/64 (se nedan). Den förteckningen finns också i anslutning till samlingen. LITTERATUR: Riksbibl. ämbetsberättelse 1969, s Lindberg, Sten G., Hedberg, Gustaf (Svenskt biografiskt lexikon; artikeln innehåller även uppgifter om Arvid H. samt om bokbinderiets vidare öden fram till KB:s köp. Lindberg, Sten G., Gustaf Hedberg. (Biblis 1963/64, s ) Åkerström, Sture, Gust. Hedberg hovbokbinderi i Kungl. biblioteket. (Biblis 1971, s ). Åkerström, Sture. Ett apropå till utställningen Gust. Hedberg, hofbokbindare, Stockholm. (Notiser från riksbibliotekarien 1971:3, s )

16 16 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK Helgtryck KOD: 288 He 4 ACCESSION: gåva av Sten G. Lindberg i okt INNEHÅLL: 14 kapslar med helgtryck, dvs. specialutgåvor utgivna som julhälsning av svenska förlag, enskilda tryckare och formgivare. TIDSPERIOD: 1900-talet PLACERING: 2:01V 65 REGISTRERING: förteckning över samlingen finns i resp. kapsel och hos Referensenheten. ÖVRIGT: tillägg till samlingen överlämnat i dec Hellman, E.: Bibelsamling HELLMAN, ESKIL, , komminister i Kvistbro, Edsbergs kontrakt, Strängnäs stift. KOD: 288 He 1 ACCESSION: från början deposition av Svenska bibelsällskapet; 1989 omvandlad till gåva. INNEHÅLL: biblar från äldsta tid till våra dagar på olika språk, samt litteratur om biblar, excerpter, tidningsurklipp, aischer m.m. Syftet med samlingen har varit att med bibelexemplar från tider så långt tillbaka som möjligt fram till våra dagar och på flera olika språk få fram en åskådlig bild av Bibelns väg genom tiderna och ut till alla delar av världen. TIDSPERIOD: slutet av 1400-talet till 1950-talet. PLACERING: 2:01V Liggfol. 2:01Ö 3, 8 REGISTRERING: Hellmans egen kortkatalog förvaras i anslutning till samlingen. En avskrift av denna katalog finns vid informationen. LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Eskil Hellmans bibelsamling. (Biblis 1980, s ) [Hellman, E.:] Till Eskil Hellmans minne KOD: 288 He 2 ACCESSION: huvudsakligen genom tryckleveranser. INNEHÅLL: ca 150 st. biblar samt psalmböcker, andaktsböcker m.m. på främmande språk och avsedda för spridning utomlands. TIDSPERIOD: samlingen påbörjades PLACERING: 2:01V 27 ÖVRIGT: Samlingen är tänkt som ett komplement till Eskil Hellmans bibelsamling (288 He 1, se denna!). Hilsen, E.: Thomas Jefferson HILSEN, EINAR, norsk-amerikan från Minneapolis. KOD: 288 Hi 1 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: ca 60 volymer av och om den amerikanske presidenten Thomas Jefferson. TIDSPERIOD: 1830-talet 1920-talet. SIGNUM: Hist. Amer. Nord. Monogr. Jefferson PLACERING: 1:03V 151 REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1935, s. 14. ÖVRIGT: samlingen är ej sammanhållen. Husebysamlingen KOD: 288 Hu 1 ACCESSION: samlingen kom i KB:s ägo 1980 efter en överenskommelse mellan staten, fröken Mary Stephens och dödsboet efter fröken Florence Stephens; överenskommelsen innebar, att de böcker, handskrifter m.m. ur det av professor George Stephens ( ) på Huseby sammanbragta biblioteket och som sedan 1963 funnits deponerade i KB slutgiltigt tillföll KB, medan fröken Mary Stephens behöll övriga på Huseby befintliga böcker (en samling teckningar som varit deponerade i KB återlämnades till Huseby). De kvarvarande böckerna på Huseby har sedermera sålts på antikvariatsmarknaden, främst hos Sotheby's (Books in English and Latin) och (Books in

17 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 17 Scandinavian and other, mainly European, languages). INNEHÅLL: ca 275 böcker, 300 broschyrer samt ett åttiotal handskrifter. TIDSPERIOD: tal (beträffande handskrifter även tidigare) PLACERING: 2:01V Liggfol. 2:01Ö 8. Handskrifterna förvaras på Handskriftsenheten. REGISTRERING: Haebler, Konrad och Ruth. Katalog över bibliotheket i Huseby slott Denna handskrivna originalkatalog finns i anslutning till samlingen. En kopia av denna katalog finns på Referensenheten. En förteckning över de böcker som överförts till KB finns också i anslutning till samlingen samt på Referensenheten. HUSEBYSAMLINGEN Engelska teaterpjäser i Husebysamlingen INNEHÅLL: ca 300 broschyrer. TIDSPERIOD: 1600-tal 1800-tal. PLACERING: 2:01V 28. REGISTRERING: alfabetisk förteckning finns i anslutning till samlingen samt vid informationen och på Referensenheten. HUSEBYSAMLINGEN Huseby inkunabler INNEHÅLL: 46 st. inkunabler. PLACERING: 2:01V 13. REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlingen. Hyllningsadresser KOD: 288 Ad 1 ACCESSION: inköp och KB:s egna hyllningsadresser har här sammanförts till en egen specialsamling. INNEHÅLL: 16 st hyllningsadresser. Samlingen är numrerad. PLACERING: 2:01V 16 REGISTRERING: förtecknade i en liggare hos BMN. ÖVRIGT: samlingen växer genom förvärv. Koreasamlingen KOD: 288 Ko 2 INNEHÅLL: 53 st. äldre koreanskt tryck. PLACERING: deponerad på Östasiatiska biblioteket sedan REGISTRERING: förteckning finns hos BMN. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1987, s. 30. Lagerkvist, P.: Boksamling LAGERKVIST, PÄR, , författare, Nobelpristagare KOD: 288 La 1 ACCESSION: Pär Lagerkvists efterlämnade papper kom till KB 1974; ett antal böcker med och utan dedikationer har brutits ur handskriftsmaterialet och fått bilda en speciell boksamling. PLACERING: 2:01V 85 Liggfol. 2:01Ö 8 REGISTRERING: alfabetiska förteckningar i tre band, uppställda i anslutning till samlingen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1974, s. 23. Lagerströms arkiv LAGERSTRÖM, HUGO, ; LAGERSTRÖM, CARL, , startade boktryckerirörelse i Stockholm KOD: 288 La 2 ACCESSION: gåva av Hugos son Sten Lagerström omkring INNEHÅLL: bl.a. uppsatser och litteratur om boktryckeri, boktryckarkonst, typografi m.m. PLACERING: Liggfol. 2:01Ö 3 REGISTRERING: förteckning finns hos Referensenheten Lindgren, H.: Skisser och förlagor, stämplar LINDGREN, HERBERT, ,

18 18 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK bokkonstnär. KOD: 288 Li 1 ACCESSION: Herbert Lindgren önskade att materialet skulle doneras till KB efter hans bortgång; han deponerade sina skisser, förlagor m.m. i KB i början av 1980-talet; stämplarna kom till KB 1987 genom förmedling av Sten G. Lindberg; resterande material kom till KB INNEHÅLL: kapslar med skisser, förlagor m.m.; en kartong med bokstavs- och dekorstämplar. PLACERING: Liggfol. 2:01Ö 3 REGISTRERING: förteckning uppställd i anslutning till samlingen (det senast tillkomna materialet är dock ännu ej ordnat eller förtecknat). LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Herbert Lindgren : bokens konstnär. (Biblis 1974, s ) Herbert Lindgren : moderna bokband. Linköping: Länsmuseet, SÄRSKILDA LÅNEBESTÄMMELSER: enligt Herbert Lindgrens önskan får Bonniers förlag låna ur samlingen, när det behövs för nya utgåvor; stämplar får lånas av Herbert Lindgrens efterkommande. Linné, C. v.: Skrifter LINNÉ, CARL VON, , naturforskare. KOD: 288 Li 2 INNEHÅLL: samling av skrifter av Linné t.o.m. 1955; även skrifter utläggande och kommenterande Linnés verk tryckta före 1800 oavsett land och språk. Samlingen är numrerad. SIGNUM: Linné + nr. PLACERING: 2:01V Fol. 2:01V 28. Liggfol. 2:01Ö 8 REGISTRERING: nom.kat-55; realkat.-55. Förteckning finns i anslutning till samlingen. Luther, M.: Luthertryck LUTHER, MARTIN, , tysk reformator och den lutherska lärans upphovsman. KOD: 288 Lu 1 ACCESSION: sammanförd till särskild samling i samband med utställning i KB av Luthertryck och andra samtida reformationstryck med anledning av Lutherjubileet INNEHÅLL: ca 325 originaltryck av Luthers skrifter. TIDSPERIOD: 1500-tal. SIGNUM: Teol. Reform. RAR PLACERING: 2:01V 182 REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1917, s ; 1919, s. 14; 1921, s. 12, 14; 1936, s. 9; 1937, s. 7. Lutteman, S.: Hjalmar Söderberg LUTTEMAN, SVEN, , borgmästare i Norrköping. KOD: 288 Lu 2 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: Hjalmar Söderbergs samtliga tryckta verk, jämte excerpter, klipp och ett omsorgsfullt upplagt kartotek. PLACERING: 2:01V 142. Fol. 2:01V 32 REGISTRERING: ovannämnda kartotek över samlingen har kopierats och bundits till en katalog omfattande två volymer. Finns i anslutning till samlingen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Berman, Nils, En bibliofil borgmästare : Sven Luttemans Hjalmar Söderberg-samling. (Bokvännen 1962:1, s. 9 12) KB-nytt 1983:42, p. 2. ÖVRIGT: den 18 mars 2003 utökades samlingen då första delen av en samling tidningsurklipp överlämnades av Hjalmar Söderbergsällskapet på Bure Holmbäcks 80-årsdag. Klippsamlingen omfattar tiden från 1888 och fram till nutid och innehåller närmare klipp. Första delen sammanställd av Herbert Friedländer och senare delen av Bure Holmbäck.

19 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK 19 Löfstedt, E.: Särtryckssamling LÖFSTEDT, EINAR, , professor i romersk vältalighet och poesi vid Lunds universitet. KOD: 288 Lö 1 ACCESSION: köp INNEHÅLL: 28 kapslar, latinsk språkvetenskap. PLACERING: 2:01V 88 LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1955, s. 14. Magnusson, K.: Bibelsamling MAGNUSSON, KARL, , riksdagsman. KOD: 288 Ma 3 ACCESSION: gåva 1989 av Svenska bibelsällskapet, som sedan Karl Magnussons död haft samlingen deponerad i Stockholms stadsarkiv, varifrån den vid okänd tidpunkt överförts till KB. INNEHÅLL: ett nittiotal, huvudsakligen svenska biblar. PLACERING: 2:01V REGISTRERING: samlingen förtecknades inför överförandet till Stadsarkivet 1961 samt av KB efter övertagandet Förteckning finns vid informationen och på Referensenheten. LITTERATUR: Skaraborgs läns Annonsblad Malmberg, B.: Bertil Malmbergs samling MALMBERG, BERTIL, , författare, ledamot av Svenska Akademien KOD: 297 E 7 ACCESSION: testamentarisk gåva av Margareta de Brun (gift med författaren) INNEHÅLL: 35 skrifter av Bertil Malmberg. PLACERING: 2:01V 87 Manchusamlingen KB:s samling av tryckta skrifter på manchu (resp. manchu och kinesiska). KOD: 288 Ma 2 ACCESSION: de tre första numren i samlingen sannolikt gåva av Ostindiska kompaniet till Lovisa Ulrika omkr. 1750, de sex därpå följande gåva i början av 1900-talet från den österrikiske sinologen E. von Zach. De senare tolv numren inköpta i London (KeganPaul) av den svensk-amerikanske sinologen Sören Edgren omkring 1975, i detta köp ingick även två handskrifter (i Handskriftssamlingen). INNEHÅLL: 21 titlar. Översättningar till manchu av kinesiska verk: klassiker, filosofi, språkvetenskap, skönlitteratur m.m., samt några originalverk på manchu. TIDSPERIOD: tidigt 1600-tal sent 1800-tal. PLACERING: 2:01V 28 REGISTRERING: katalog i anslutning till H. Svanbergs katalog över kinesisk litteratur. Samtliga titlar även i nom.kat.-55. En kopia på katalogkorten finns i anslutning till samlingen och hos Referensenheten. LITTERATUR: Rohnström, John, Manchu printed books in the Royal Library in Stockholm. (Museum of Far Eastern Antiquities, Bull. 44 (1972), s ; 57(1985), s ) Martin, G.E.R.: Sinica och Japonica MARTIN, GUNNAR ERIK ROLAND, , fil.kand. KOD: 288 Ma 1 ACCESSION: donation INNEHÅLL: ca 370 olika verk, till större delen arbeten om konst och kalligrafi. TIDSPERIOD: 1600-tal 1940-tal. PLACERING: deponerad på Östasiatiska biblioteket sedan REGISTRERING: Malmqvist, Göran & Egerod, Göran, Gunnar Martins samling av japansk och kinesisk litteratur. Sthlm (stencilerad katalog med systematisk uppställning.)

20 20 KUNGL. BIBLIOTEKET ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER ÖSK Edgren, Sören, Catalogue of the Gunnar Martin Collection. (The Museum of Far Eastern Antiquities. Bulletin 58(1986), s ) Förteckning finns hos BMN och vid informationen. LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1947, s. 6 7; 1987 s Menzinsky, M.: Ukrainsk litteratur MENZINSKY, MODEST, , operasångare, född i Nowosiolki, Ukraina. Verksam i Sverige och ACCESSION: gåva 1933 och INNEHÅLL: ukrainsk skönlitteratur och språkvetenskap. TIDSPERIOD: slutet av 1800-talet 1930-talet. PLACERING: samlingen är ej sammanhållen. REGISTRERING: särskild lappkatalog i katalogrummet (upprättad av Harald Holmberg 1941 och reviderad av Staffan Dahl 1951). LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1933, s. 9; 1936, s. 9. Michelsen, A.L.J.: Dissertationer MICHELSEN, ANDREAS LUDWIG JACOB, , dansk jurist, historiker och politiker. KOD: 288 Mi 1 ACCESSION: ingick i Michelsens donation 1871 med tillägg INNEHÅLL: dissertationer, huvudsakligen tyska, 35 samlingsvolymer och 100-tals lösa häften. TIDSPERIOD: och 1700-tal. PLACERING: 1:03Ö 238 LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1881, s. 3. Björkbom, Carl, A.L.J. Michelsen und seine Schenkung an die Königliche Bibliothek zu Stockholm. (Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 61(1935), s ) (Obs! diss.saml. omnämns ej i denna upps.) Mörner, C.-G. Stellan: Musikkatalog MÖRNER, C.-G. STELLAN, , musikforskare. LITTERATUR: Mörner, C.-G., Stellan, Rariteter ur en okatalogiserad notsamling i Kungl. biblioteket i Stockholm. (Svensk tidskrift för musikforskning 1961, s ) ÖVRIGT: i ovannämnda artikel heter det att en hel del mycket intressanta och sällsynta talstryck [...] nu katalogiserats och försetts med nödvändiga kommentarer och upplysningar. En del av dessa kommentarer återges här i avsevärt utvidgd form. Det är oklart vad författaren avser. Någon specialkatalog synes inte existera. Navigationsskolans bibliotek KOD: 288 Na 1 ACCESSION: gåva 1961 från Sjökrigsskolan, Sjöbefälsskolan i Stockholm. INNEHÅLL: ca 18 hyllmeter, äldre samling av maritim handbokslitteratur, kartor och sjöfart. TIDSPERIOD: tal. PLACERING: 2:01V 105 REGISTRERING: samlingen är ej katalogiserad. LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1961, s.66. ÖVRIGT: en del av samlingen är överförd till KB:s ordinarie samlingar. Nordenskiöld, A.E.: Japonica NORDENSKIÖLD, ADOLF ERIK, , professor, forskningsresande, ledamot av Svenska Akademien KOD: 288 No 1 ACCESSION: gåva INNEHÅLL: 1050 titlar i ca vol., japansk litteratur, böcker och manuskript, inköpta i Japan av Nordenskiöld år 1879 under Vegaexpeditionen. TIDSPERIOD: 1500-tal 1870-tal.

KUNGL.BIBLIOTEKET Enheten för Bevarande ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER. Ny upplaga sammanställd. av Linda Sörensen 2008-08-26

KUNGL.BIBLIOTEKET Enheten för Bevarande ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER. Ny upplaga sammanställd. av Linda Sörensen 2008-08-26 KUNGL.BIBLIOTEKET Enheten för Bevarande ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER Ny upplaga sammanställd av Linda Sörensen 2008-08-26 Kungl. biblioteket Översikt över särskilda samlingar och

Läs mer

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl.

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. 1 Kataloger över kart- och bildsamlingarna 2014-11-28/ÅH Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. Gravyrkatalog, svenska och utländska gravörer Inventorkatalog till gravyrerna 28 kortlådor

Läs mer

Utställningskataloger För beställning kontakta (e-post) butiken@kb.se eller (telefon) 010-709 30 00 Alla priser är inklusive moms

Utställningskataloger För beställning kontakta (e-post) butiken@kb.se eller (telefon) 010-709 30 00 Alla priser är inklusive moms Utställningskataloger För beställning kontakta (e-post) butiken@kb.se eller (telefon) 010-709 30 00 Alla priser är inklusive moms NR Titel/författare Antal sidor 160 Svensk Bokkonst 2013 112 s., färg -

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Lunds universitetsbibliotek Bengt Werner, 1997 Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Placering: B 618 Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångar bildades

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986)

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm Berg och hans hustru Emy Gumaelius. Efter utbildningen arbetade hon som

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: Serie B kopieböcker: B I Brevkopior 3 4 Serie C dagböcker C I Dagböcker 5 6 Serie E brev och korrespondens E I Brev och korrespondens E II Telegram 7 8 9 Serie F ämnesordnade

Läs mer

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning)

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) Selma Lagerlöf-samlingen 334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) 334:1 Icke om Selma Lagerlöf 334:2 Icke om Selma Lagerlöf 334:3 Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Mazerska kvartettsällskapet

Mazerska kvartettsällskapet Mazerska kvartettsällskapet Musik- och teaterbiblioteket vid Statens musikverk Mars 2012 Inger Enquist Inledning Mazerska kvartettsällskapet är en kammarmusikförening som grundades 1849 på initiativ av

Läs mer

Svenska lantbruksmöten 1844-1970

Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Databasens innehåll Databasen Svenska lantbruksmöten och lantbruksutställningar 1844-1970 syftar till att bibliografiskt redovisa den omfattande tryckutgivning som skett

Läs mer

Bibliografier, årsberättelser, rapporter och annat

Bibliografier, årsberättelser, rapporter och annat 1. KB-publikationer Bibliografier, årberätteler, rapporter och annat För betällning kontakta: E-pot: butiken[nabela]kb.e Telefon: 08-463 40 00 Alla prier är inkluive mom (o/p: out of print) Titel ISBN

Läs mer

Handskrift 151. Professor Sverker R Eks arkiv (1930-)

Handskrift 151. Professor Sverker R Eks arkiv (1930-) Handskrift 151. Professor Sverker R Eks arkiv (1930-) Sverker R Ek föddes i Göteborg 1930, son till litteraturprofessor Sverker Ek och fil.mag. Ingrid Häggström. Sverker Jr kom att gå i samma fotspår som

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Av Östen Hedin Några av de vackraste tillfällestrycken är det synliga beviset på en företeelse i boktryckerierna som är värd att uppmärksammas. Med ursprung

Läs mer

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper 1 Lunds universitetsbibliotek Handskriftsavdelningen Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper Paul Wilstadius (1905-1978) Tandläkare i Lund. Fil. hedersdr vid Lunds universitet.

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Handskrift 40J. Albert Linders arkiv ( )

Handskrift 40J. Albert Linders arkiv ( ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40J. Albert Linders arkiv (1849 1877) Albert Linder var son till Johan Albert Linder. Han blev sjöman och avled 28 år

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

HELGE NELSONS SAMLING Förteckning

HELGE NELSONS SAMLING Förteckning Lunds universitetsbibliotek Handskriftsavdelningen Bengt Werner, 1997 HELGE NELSONS SAMLING Förteckning Helge Nelson (1882 1966) Professor i geografi vid Lunds universitet 1916 1947. Inspektor för Västgöta

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Historik nationalbibliografin

Historik nationalbibliografin Historik nationalbibliografin Monografier 1953 2003 Svensk bokförteckning = The Swedish National Bibliography. Stockholm: Svensk bokhandel, 1954 2004. ISSN 0039 6443 Svensk bokförteckning (SvB) var en

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Egna minnen och uppgifter från internet och berättelser. Sammanställt av Håkan Hultman Våren 2010 Mangårdsbyggnaden på Stora Halängen 1906 Byggd på 1870-talet

Läs mer

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter C020/ ark0045.01 2015-11-25 Historik Historik för Gunnar Hultgren var ärkebiskop mellan 1958 och 1967. Han var en mycket systematisk person och ordnade efter eget huvud sina egna och andra ärkebiskopars

Läs mer

Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson

Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson SIGNHILDSBERG Håtuna Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson Gun Björkman Från 1733 ur Håtuna Husförhörslängd 1653 sålde Henrik von Thurn Fornsigtuna till

Läs mer

185 meter historia. en utställning om de la gardieska arkivet

185 meter historia. en utställning om de la gardieska arkivet 185 meter historia en utställning om de la gardieska arkivet Samlaren och hans samling Jacob Gustaf Pontusson De la Gardie (1768-1842) var hans namn: greve, politiker och generalmajor, ett av tidens tunga

Läs mer

Gift 2:o 1794-07-07 med Mary Smith (300:2201). Född 1774. Död 1834-08-21 i Göteborgs Kristine (O). Barn:

Gift 2:o 1794-07-07 med Mary Smith (300:2201). Född 1774. Död 1834-08-21 i Göteborgs Kristine (O). Barn: 2010-04-18 Sida 1 Tabell 1 John Lyon (300:2198). Född 1757. Död 1812-06-28 i Göteborgs Kristine (O). Gift 1:o med Magdalen Myln (300:2199). Död 1791. Gift 2:o 1794-07-07 med Mary Smith (300:2201). Född

Läs mer

Ny sedel- och myntserie

Ny sedel- och myntserie Ny sedel- och myntserie Tema och motiv Rapport från riksbanksfullmäktiges beredningsgrupp för utformning av sedlar och mynt 2011-03-01 Dnr 2008-286-ADM Bakgrund Riksbanken har beslutat förnya den svenska

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

von Friesendorffs släktarkiv.

von Friesendorffs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning von Friesendorffs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Släkten. (1771-1915) Släkten von Friesendorffs släktarkiv inkom till Örebro stadsarkiv som en deposition

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström

Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström 86 Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström En autobibliografi Kommendörkapten Georg Hafström är den tilllevnadsären äldste av Sjöhistoriska samfundets ännu levande stiftare. Han är fortfarande aktiv

Läs mer

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Stig Hellsten föddes i Uppsala 1913 som son till majoren Nils Hellsten och

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Digitaliserade beskrivningar av slaviska kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv

Digitaliserade beskrivningar av slaviska kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv Digitaliserade beskrivningar av slaviska kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv Riksbankens jubileumsfond 2010-2012 Projektdeltagare Alexander Pereswetoff-Morath,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

sep Välkommen att fira tillsammans med oss, Martina Haag och Duraid Al-Khamisi den 3 sep. Jubileumsprogram

sep Välkommen att fira tillsammans med oss, Martina Haag och Duraid Al-Khamisi den 3 sep. Jubileumsprogram 3 sep Välkommen att fira tillsammans med oss, Martina Haag och Duraid Al-Khamisi den 3 sep. Jubileumsprogram Den 31 augusti 1916 invigdes Jönköpings stadsbibliotek och den 1 september öppnades dörrarna

Läs mer

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Sven Hallström var född i Stockholm 1883, son till rektor Paul Hallström och hans hustru Teresia Simonsson. Efter studentexamen i

Läs mer

Långörens arkiv. Böcker och skrifter

Långörens arkiv. Böcker och skrifter Långörens arkiv Böcker och skrifter Andersson, Knut Minnen från Ungskär Blekinge läns Hushållningssällskaps Tidskrift, Nr 1 1981 Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1981 Anglert, Marit Glimtar ur Ytteröns

Läs mer

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( )

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( ) Mor Anna född Söderbom 1866 1919 JJB:s första fru Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar I tidig ålder dog Bengt (3 maj 1889-23 maj 1889) Uno (1905 1907) Anna Söderbom

Läs mer

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Av Anna Lena Holm Holger Nyblom redogör i en del av sin artikel "Dans och dansmusik i Stockholm på 1760-talet"' för sina undersökningar kring melodien till Bellmans

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2013 2013-06-04 14 25 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur "Genealogiska anteckningar"

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur Genealogiska anteckningar SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2 Tre rosor Ur "Genealogiska anteckningar" Sammandrag: En utredning av medeltidssläkten Tre rosor. Ursprungligen publicerad i Personhistorisk Tidskrift

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Släkten Löfgrens Jeremiasarkiv.

Släkten Löfgrens Jeremiasarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Släkten Löfgrens Jeremiasarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar tiden 1920-tal till 1960-tal. Släkten Löfgrens Jeremiasarkiv inkom i två leveranser 2011 och

Läs mer

Carina Burman: Tal vid invigningen av utställningen för En tunna Rågmiöll - en utställning om bokband, ägande och bruk.

Carina Burman: Tal vid invigningen av utställningen för En tunna Rågmiöll - en utställning om bokband, ägande och bruk. 1 Carina Burman: Tal vid invigningen av utställningen för En tunna Rågmiöll - en utställning om bokband, ägande och bruk. Carolina Rediviva, 24 maj 2012 Böcker är ens vänner! Det säger alltid min mamma.

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3) 2009 Sida 1 Tabell 1 Karl XIV Johan Bernadotte. Sveriges kung 1818-44. Född 1763. Död 1844. Gift 1798 med Desirée (Desideria) Clary. Född 1777. Död 1861. Oscar I Bernadotte. Född 1799. Död 1859. Se tabell

Läs mer

STYRELSENS FÖR RIKSDAGSBIBLIOTEKET BERÄTTELSE ÖVER FÖRVALTNINGEN FÖR ÅR 1973

STYRELSENS FÖR RIKSDAGSBIBLIOTEKET BERÄTTELSE ÖVER FÖRVALTNINGEN FÖR ÅR 1973 RIKSDAGSBIBLIOTEKET 1974-01-10 1974:5 STYRELSENS FÖR RIKSDAGSBIBLIOTEKET BERÄTTELSE ÖVER FÖRVALTNINGEN FÖR ÅR 1973 l Rik:rdag n 1974. 2 sam/. Nr 5 1974:5 2 Till Riksdagen Jämlikt 5 i reglemente för riksdagsbiblioteket

Läs mer

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor.

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1931-1969, handlingarna omfattar tiden 1908-1969. Högre allmänna läroverket för

Läs mer

Örebro Läns Utställning 1928.

Örebro Läns Utställning 1928. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Utställning 1928. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1928, handlingarna omfattar åren 1926-1928. Den 21 juni till den 12 augusti 1928 hölls en stor länsutställning

Läs mer

Åke Hedhammar valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

Åke Hedhammar valdes att jämte ordföranden justera protokollet. Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2 2015 2015-09-08 15 26 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 8 september 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande:

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR Medlemsblad 1-2013 kallar till ÅRSMÖTE DEN 6 APRIL 2013 KL 1300 SOLDATHEMMET Ill. Alf Lannerbäck Program: 1200 Bokbord Samling Kaffe Bar 1300 Årsmötesförhandlingar* 1345

Läs mer

l (2) PEHR OCH AXELINA ERIKSONS ARKIV H 173

l (2) PEHR OCH AXELINA ERIKSONS ARKIV H 173 PEHR OCH AXELINA ERIKSONS ARKIV H 17 l (2) Pehr Erikson (1861-1922) var född i Heden, Leksands socken i Dalarna. Han blev faderlös vid åtta års ålder och moderlös vid tretton. Han kom då till Stockholm

Läs mer

Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5

Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5 Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5 Tabell 1 Herman Kyle (Glotzow) (7:2730). Död mellan 1405 och 1407. Nämnd 1394 som markägare i östra Småland Johan Kyle (7:2722). Död tidigast 1490. Se tabell

Läs mer

Ett specialbibliotek om Sverige

Ett specialbibliotek om Sverige Ett specialbibliotek om Sverige Om en helhetssyn på Kungl. bibliotekets samlingsuppbyggnad eller Om samspelet mellan svenskt och utländskt i KB:s samlingar Johannes Rudberg Enhetschef Utländsk litteratur

Läs mer

Den karolinska helgedomen i Råda blir 300 år 2012

Den karolinska helgedomen i Råda blir 300 år 2012 Den karolinska helgedomen i Råda blir 300 år 2012 04 oktober 2012 En av Västsveriges främsta och äldsta historiska sevärdheter finns i gamla Råda socken eller i Mölnlycke samhälle i Härryda kommun. Jag

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

Hans E Skölds släktarkiv.

Hans E Skölds släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Hans E Skölds släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Hans E Skölds släktforskningshandlingar. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning F F1a F1b F2 F3 F5 Ämnesordnade handlingar

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986)

Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986) Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Sara Lidman. Författare. Katalog över hennes manuskriptsamling i Uppsala universitetsbibliotek ( )

Sara Lidman. Författare. Katalog över hennes manuskriptsamling i Uppsala universitetsbibliotek ( ) Sara Lidman (1923-2004) Författare Katalog över hennes manuskriptsamling i Uppsala universitetsbibliotek Uppsala 2000 Förord Sara Lidman har donerat sitt mycket omfattande arkiv, däribland hela brevsamlingen,

Läs mer

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Övriga arkiv och samlingar Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka övriga arkiv och samlingar som finns deponerade

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-13 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 8 Nils Oskar Gustafsson Födelsedatum: Födelseplats: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Dödsdatum:

Läs mer

Kvinnors kamp för rösträtt en digital lärmodul/portal

Kvinnors kamp för rösträtt en digital lärmodul/portal Berith Backlund & Anna Sjödahl Hayman Kvinnors kamp för rösträtt en digital lärmodul/portal Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås 1 I vårt paper/föredrag kommer vi att presentera

Läs mer

Järnumdonationen till PM Dags att omvärdera ett unikt filatelistiskt material!

Järnumdonationen till PM Dags att omvärdera ett unikt filatelistiskt material! Järnumdonationen till PM 1956-1957 Dags att omvärdera ett unikt filatelistiskt material! Åke Jönsson / Järnum 1910-79 Vattenfall 50 år med Harsprångets kraftledning söderöver Njommelsaska i Lappland Mer

Läs mer

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK 1 KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK Tidaholms bibliotek ar huvudbibliotek i Tidaholms kommun. Bokbestandet ar ca 32 000 volymer. Av dessa ar ca BOO vo Iymer placerade pa signum Hc-03(s)(som

Läs mer

Lennart Larsson, Hovsta, samling.

Lennart Larsson, Hovsta, samling. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lennart Larsson, Hovsta, samling. 2014-10-07 Historik Fotografen Lennart Larsson föddes 1915-06-29 i Fellingsbro. Han var enda barnet till Karl och Gerda Larsson. Familjen

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:1 2008

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:1 2008 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:1 2008 Utgivningen av Zacharias Topelius Skrifter Brevskrivaren och opinionsbildaren Zacharias Topelius Zacharias Topelius (1818 1898) var Finlands mest produktiva publicist

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Ättlingar Christoffer Polhem

Ättlingar Christoffer Polhem Ättlingar Christoffer Polhem Christoffer Polhem. Född 1661-12-18 Nystuga,Tingstäde,Gotland 1). Död 1751-08-30 Stockholm 1). Familj med Maria Polhem f. Hoffman (Född 1671-08-24 Bremen 1). Död 1735-10-14

Läs mer

L a g e r l ö f, Selma (1858-1940) förf.

L a g e r l ö f, Selma (1858-1940) förf. L 1:1k:1-7 L a g e r l ö f, Selma (1858-1940) förf. Brev och juridiska dokument efter Konow, Ulf von (1882-1960) advokat Brev till Selma Lagerlöf: 61 st. från 16 brevskrivare (varav 1 är oidentifierade

Läs mer

46 von Johnstone. Ätten Johnstones vapen. Gunnar Tonnquists släktbok 46. Flenshult i Kalstorp. 46_v johnstone.docx Sidan 1 2010-08-18

46 von Johnstone. Ätten Johnstones vapen. Gunnar Tonnquists släktbok 46. Flenshult i Kalstorp. 46_v johnstone.docx Sidan 1 2010-08-18 Gunnar Tonnquists släktbok 46 46 von Johnstone Ätten Johnstones vapen 46 von Johnstone 1 Släktträd Bergman Drake - Johnstone 2 von Johnstone 3 James Johnstone... 3 Fredrik Richard von Johnstone... 3 Fredrik

Läs mer

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 Gustav Petersson Gustav föddes 1864-03-01 som fjärde barnet av åtta på gården Börje Börsgård, Nygård i Träslövs församling. De två äldsta syskonen dog dock inom en vecka

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Elsa Elvira Kraft 1908 1985 Svea Linnea Kraft 1909 1953 Elis Georg Kraft 1915 1980 Carl Georg Kraft 1881 1922 Johanna Charlotta Kraft 1856 Jan (Johan) Erik Kraft 1825

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Villa San Micheles bibliotek på Capri:

Villa San Micheles bibliotek på Capri: Villa San Micheles bibliotek på Capri: Ett säreget bibliotek på en säregen ö av Lars Rydquist "SVENSKT BIBLIOTEK på sydlig breddgrad" kallar f d förste bibliotekarien Nils Sandberg (vid Göteborgs UB) sin

Läs mer

Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål

Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Handläggare Jerker Rydén Datum 2015-05-12 Dnr 1.4.1-2015-163 Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Beslut Kungl. biblioteket instämmer i utredningens förslag. Ärendet, överväganden

Läs mer

Dewey Decimal Classification (DDC)

Dewey Decimal Classification (DDC) Dewey Decimal Classification (DDC) -en kort introduktion samt lite om våra tankar och vårt arbete inför övergången Gunilla Thunarf Sundkvist Högskolebiblioteket i Gävle maj 2010 Historia Världens mest

Läs mer

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter,

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter, Indexering av ett antal facktidskrifter inom ämnet arbetsterapiaför arbetsterapiverksamheten vid Regionsjukhuset i Linkopinq Tidskriften Arbetsterapeuten är det fackliga organet för Förbundet Sveriges

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2010 2010-11-24 10 21 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Närvarande: Ordinarie ledamöter

Läs mer

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn PM för bokuppsättare Först hyllsignum Hyllsignum anger på vilken hylla och avdelning en bok skall placeras ( se gult häfte Bibliotekstjänsts rygg- och hyllsignaturer ) Det finns bara en plats för en bok

Läs mer

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Totalt antal starter: 102 A-vapen Antal starter: 22 Silver 277 279 Brons 267 267 Hans-Peter Sörensson Charlottenbergs PK 3A 281 S Bengt Olofsson Arvika

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Skävisunds säteri.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Skävisunds säteri. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Skävisunds säteri. 2017-01-04 Historik Handlingar omfattar tiden 1642-1898 Skävisund, berustat säteri nummer 34 Skäfwesund 3 mantal eller Skjedvi 2 mantal och Skredesta

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer