WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning"

Transkript

1 WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning Technik zum Wohlfühlen Volym Sida 1 Allmänt Beskrivning av aggregatet Arbetssätt Korrekt drift Ej korrekt drift Bestämmelser och normer Leveransomfattning och tillbehör 2 2 Tekniska uppgifter Tekniska data Effektdiagram 4/ Uppställning, anslutning, ljudemission och driftsättning Transport Uppställningsplats Ljudemission Uppställning av grundaggregatet Montage av grundaggregatet Radiatorvattenanslutning Cirkulationspump Kondensatavlopp Bufferttank Tillsatsvärme Kontroll av fläkten Montera skyddsplåtar Anslut luftslangar Montera luftslangarna Isolering av väggenomföringar 12 4 Elanslutning 13 5 Idrifttagning 17 6 Drift och handhavande 17 7 Underhåll och rengöring Underhåll Rengöring 17 8 Åtgärder vid störningar 18 Idrifttagningsprotokoll 19 Miljö och återanvändning 22 Kundtjänst och garanti 22 Anvisningar för värmepumpsystemets ägare! Förvara dessa montageanvisningar omsorgsfullt, överlämna dem till köparen vid ägarbyte och visa upp dem för installatören vid underhålls- och reparationsarbeten. Montage (vatten- och elinstallation), driftsättning och underhåll av detta aggregat får endast utföras av auktoriserad installatör och i enlighet med denna anvisning. Risk för personskada! Om barn eller personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning använder aggregatet måste säkerställas att det endast sker under uppsikt och efter anvisning av en person som kan garantera deras säkerhet. Håll barn under uppsikt så de inte leker med aggregatet!

2 Montageanweisung für den Fachmann 1 Allmänt Dessa montageanvisningar är avsedda för installatören. Vid installation av värmepumpen behövs dessutom bruksanvisningen för reglercentralen WPM. Värmepumparna och WPM utgör en funktionell enhet, och de båda anvisningarna är därför avstämda mot varandra. För varje enskilt system måste dess-utom montageanvisningarna följas för de komponenter som ingår i systemet! 1.1 Beskrivning av aggregatet För helautomatisk radiatorvattenuppvärmning med framledningstemperatur upp till 60 C. Lämpligt för golvvärme och radiatorvärme. Bör i första hand användas för lågtemperaturuppvärmning eftersom värmefaktorn då blir högre. Tar energi från uteluften, ända ner till 20 C utetemperatur. Innehåller alla komponenter och säkerhetsanordningar som erfordras för driften. Central styrning av värmesystemet och säkerhetsfunktionerna med reglercentralen WPM (obligatoriskt tillbehör, beställningsnummer se avsnitt 1.6). Korrosionsskyddat, utvändiga paneler av varmförzinkad stålplåt som dessutom är brännlackerad. Kompakt utförande med mindre utrymmesbehov vid både inomhus- och utomhusuppställning. Kontrollintyg från oberoende provningsinstanser. (se typskylten). Innehåller obrännbart säkerhetsköldmedium R407C. 1.2 Arbetssätt Via värmeväxlaren på luftsidan (förångaren) tas värme från uteluften vid temperaturer från + 30 C ner till 20 C. Med tillsats av elektrisk energi (kompressorn) värms radiatorvattnet upp till framlednings-temperaturen i värmeväxlaren på vattensidan (kondensorn). Med hjälp av reglercentralen WPM anpassas värmepumpens uppvärmningseffekt i två steg efter det aktuella värmebehovet. Vid lufttemperaturer under cirka +10 C fälls luftfuktigheten ut som rimfrost på förångarens lameller. Denna rimfrostbildning avfrostas automatiskt. Det vatten som då bildas fångas upp i droppkärlet och leds bort genom en slang (se figur 7 och 8). För att avfrostningen skall kunna genomföras stängs fläkten av och värmepumpkretsen reverseras. Den energi som behövs för avfrostningen tas från bufferttanken. Därför är det inte tillåtet att köra systemet utan bufferttank, eftersom radiatorvattnet då skulle kunna frysa under ogynnsamma förhållanden. När avfrostningen är klar återgår värmepumpen automatiskt till värmedrift Korrekt drift Värmepumpen är utformad för att ta energi från luften och utnyttja energin i vattenburna värmesystem inom de angivna drift-temperaturgränserna. 1.4 Ej korrekt drift Uppställningsplatsen måste ställas i ordning av installatören enligt avsnitt 3.2. Värmepumpen får inte användas i områden med explosionsfara eller utanför angivna drifttemperaturområden. 1.5 Bestämmelser och normer Vid uppställning och installation skall följande bestämmelser och normer följas. Vatteninstallation: DIN EN 12828: Säkerhetsteknisk utrustning för varmvattenuppvärmning. DIN 1988: Tekniska regler för tappvatteninstallationer. 1.6 Leveransomfattning och tillbehör 1.6 Leveransomfattning och tillbehör TRD 721: Säkerhetsanordningar mot trycköverskridanden. Säkerhetsventiler. Elinstallation: DIN VDE 0100: Bestämmelser för uppförande av starkströmsanläggningar med märkspänning högst 1000 V. VDE 0701: Bestämmelser för reparation, ändring och provning av begagnad elektrisk apparatur. VDE TAB: Tekniska föreskrifter för anslutning till lågspänningsnät. Köldmedier: EN 378: Säkerhetstekniska och miljörelaterade krav. DIN 7003: under utarbetande Allmänt: Sammanställning av tekniska krav rörande pannrum, t.ex. pannrumsriktlinjer, regionala och lokala byggnadsstadgor, arbetsskydds-, brandskydds- och emissionsskyddsrättsliga bestämmelser och föreskrifter. TA Buller: Tekniska anvisningar för skydd mot buller. Typ WPL 33 Best.nr. Leveransomfattning, utomhusuppställning Grundaggregat Tillbehör (består av inklädnad och stomme) Leveransomfattning, inomhusuppställning Grundaggregat Tillbehör (består av inklädnad och stomme,.inkl. skåpventilation) Extra tillbehör, inomhusuppställning Värmeisolerad luftslang, 3 m Värmeisolerad luftslang, 4 m Slanganslutningsplatta Kondensatpump PK Extra tillbehör, utomhus- och inomhusuppställning (obligatoriska) Reglercentral i väggmonterat hölje, WPMW II Reglercentral i elskåpsutförande, WPMS II Extra tillbehör utomhus- och inomhusuppställning Bufferttank SBP 200 E Bufferttank SBP 400 E Bufferttank SBP 700 E Undercentral i väggmonteringshölje, MSMW Undercentral i elskåpsutförande, MSMS Tryckslang G 1¼" x 1 m (DN32) Tryckslang G 1¼" x 2 m (DN32) Tryckslang G 1¼" x 5 m (DN32) Slangförskruvning för tryckslangar 5 m Värmepumpkompaktinstallation WPKI Cirkulationspump (för WPKI 5) Cirkulationspump (för WPKI 5) Rumsgivare FE Anliggningsgivare AVF Doppgivare TF

3 2 Tekniska uppgifter (Uppgifterna på aggregatets typskylt gäller) 2.1 Tekniska data (uppgifter om aggregatet) Effektuppgifter enligt DIN EN Effektuppgifterna gäller för nya apparater med rena värmeväxlare. Beställningsnummer Höjd mm 1116 Bredd mm 1332 Djup mm 784 Vikt kg 260 Höjd (uppställning inomhus) mm 1182 Bredd (uppställning inomhus) mm 1390 Djup (uppställning inomhus) mm 800 Höjd (uppställning utomhus) mm 1434 Bredd (uppställning utomhus) mm 1390 Djup (uppställning utomhus) mm 1280 Kondensormaterial /Cu Köldmedium R407 C Påfyllningsmängd köldmedium kg 4,4 Tillgänglig extern tryckdifferens hpa 1,0 Tillgänglig extern tryckdifferens på sugsidan. Pa 80 Intern tryckdifferens hpa 190 Värmeeffekt vid L10/V35 kw 15,1 Effektförbrukning vid A10/W35 kw 3,7 Värmefaktor vid L10/V35 4,1 Värmeeffekt vid L2/V35 kw 10,8 Effektförbrukning vid L2/V35 kw 3,3 Värmefaktor vid L2/V35 3,3 Värmeeffekt vid L-7/V35 kw 8,9 Effektförbrukning vid L-7/V35 kw 3,2 Värmefaktor vid L-7/V35 2,7 Värmeeffekt vid A2/W35 i drift med två kompressorer kw 17,7 Effektförbrukning vid A2/W35 i drift med två kompressorer kw 6,1 Effekttal vid A2/W35 i drift med två kompressorer 2,9 Effektförbrukning extravärmare kw 8,8 Minimalt flöde värmeanläggning m³/h 1,4 Flöde varma sidan min m³/h 1,4 Flöde kalla sidan, uteluft m³/h 3500 Minimal användningsgräns på värmesidan C 15 Maximal användningsgräns på värmesidan C 60 Användningsgräns värmekälla minimal C -20 Användningsgräns värmekälla maximal C 30 Frekvens Hz 50 Säkring nöduppvärmning A 3 x C 16 Säkring styrning A 1 x C 16 Säkring kompressor A 3 x C 25 Nominell spänning värmare V 400 Nominell spänning styrning V 230 Nominell spänning kompressor V 400 Faser värmare 3/N/PE Faser styrning 1/N/PE Faser kompressor 3/PE Startström A <30 Avfrostningssätt Cirkulation Skyddsklass (IP) IP14B Ljudeffektsnivå (EN 12102) db(a) 65 Ljudeffektnivå uppställning utomhus med tillbehör för ljuddämpning db(a) 63 Ljudeffektnivå invändig uppställning inomhus db(a) 58 Ljudeffektnivå utomhus uppställning utomhus db(a) 65 Ljudeffektnivå uppställning utomhus utan tillbehör för ljuddämpning db(a) 65 Ljudtrycksnivå inom 1 m avstånd i fritt fält db(a) 57 Ljudtrycksnivå inom 5 m avstånd i fritt fält db(a) 43 Ljudtrycksnivå inom 10 m avstånd i fritt fält db(a) 37 3

4 2.2 Effektdiagram för värmepump WPL 33 vid fullast (två kompressorer) Framledningstemp. 35 C Framledningstemp. 50 C Framledningstemp. 60 C Värmefaktor (-) Effektförbrukning under drift Pvp Värmeeffekt Qvp (kw) Inkommande lufttemperatur ( C) C26_03_01_0325 Figur 1a 4

5 2.2 Effektdiagram för värmepump WPL 33 vid partiell last (en kompressor) Framledningstemp. 35 C Framledningstemp. 50 C Framledningstemp. 60 C Värmefaktor (-) Effektförbrukning under drift Pvp Värmeeffekt Qvp (kw) Inkommande lufttemperatur ( C) Figur 1b 5

6 Utomhusuppställning Uppställning, anslutning och ljudemission Transport Bärremmar för transport av grundaggregatet får hakas fast var som helst på den undre stativramen. Värmepumpen får inte utsättas för kraftiga stötar. Det är tillåtet att kortvarigt tippa aggregatet kring en av långsidorna. Inklädnaden och täckplåten (vid utomhusuppställning) respektive täckplåten med luftslanganslutning (vid inomhus-uppställning) är separata transportenheter och monteras på grundaggregatet först på uppställningsplatsen. 3.2 Uppställningsplats Mått i mm Underlaget där värmepumpen skall ställas upp måste vara vågrätt, jämnt, fast och beständigt. Värmepumpens bottenram måste ha likformig anliggning. Ett ojämnt underlag kan försämra värmepumpens bulleregenskaper. Värmepumpen måste vara åtkomlig från alla sidor. Figur 2 Inomhusuppställning Särskilda förhållanden vid utomhusuppställning Rekommenderat underlag: Fundament (se figur 4) Kantstenar (se figur 5) Stenplatta Anordna en ursparning (fritt utrymme) i underlaget för de vatten- och elinstallationsledningar som skall föras in i värmepumpen underifrån (se figur 4 och 7). Avståndet till vägg på luftutblåssidan måste vara minst 2 m. Se avsnitt "Ljudemission vid utomhusuppställning! Särskilda förhållanden vid inomhusuppställning Underlag: Betong eller cementbruk Vatten- och elinstallationsledningarna förs in i värmepumpen ovanifrån genom täckplåten (se figur 8). 3.3 Ljudemission Utgående Luftaustrittluft 175 Anslutningsplatta Schlauchanschlussplatte luftkanal Ljudemission vid utomhusuppställning Värmepumpen har högre ljudnivå på luftinloppssidan och luftutblåssidan än på de båda slutna sidorna. Dessa två sidor bör därför inte vara vända mot något ljudkänsligt utrymme i huset (t.ex. ett sovrum) Inkommende Lufteintrittluft Mått i mm Luftinloppsriktningen bör om möjligt sammanfalla med den förhärskande vindriktningen, så att luften inte sugs in mot vinden. Gräsmattor och planteringar kan bidra till att försvaga bulleremissionen. Ljudutbredningen kan också reduceras med hjälp av täta staket och dylikt. Undvik att ställa upp aggregatet på stora ljudhårda markytor (t.ex. betongplattor) eller mellan reflekterande husväggar, eftersom detta kan bidra till att ljudnivån höjs. Figur 3 6

7 Fundament för utomhusuppställning med användning av tryckslangar Luftutblås Förhärskande vindrikting Gör ursparning i flytande golv och i stegljudisoleringen Mått i mm Figur 4 Lufintag 26_03_01_ Stegljudsisolering 2 Flytande golv Figur 6 Kantstenar för utomhusuppställning Mått i mm Figur 4 Se noga till att inget ljud kan tränga ut genom värmepumpens bottenplåt eller genom installationsöppningen. Ljudeffektnivån vid utomhusuppställning är 65 db(a) utan ljuddämpartillbehör och 63 db(a) med ljuddämpartillbehör för WPL 33. Om värmepumpen ställs upp på en fundamentsula måste de fria fundamentsidorna vara tätt förslutna Ljudemission vid inomhusuppställning Ställ inte upp värmepumpen omedelbart under eller intill boningsrum eller sovrum. Det är inte tillåtet att ställa upp aggregatet på ett träbjälklag. I flytande golv anordnas ursparningar enligt figur 6. Anslutning av fram- och returledningar för radiatorvatten måste göras med flexibla tryckslangar (vibrationsdämpare). Beställningsnummer se avsnitt 1.6. Rörupphängningar och väggenomföringar skall utföras stomljudsisolerade. Luftaustrittseite Luftutblås 1200 Lufteintrittseite Lufintag Förhärskande Hauptwindrichtung vindrikting 650 Se till att luftinsugs- och luftutblås-öppningarna i ytterväggarna inte är vända mot intilliggande bonings- och sovrumsfönster. Ljudeffektnivån vid inomhusuppställning är 58 db(a) i uppställningsutrymmet och 62 db(a) vid luft utsläpp. resp. luftintag. 3.4 Uppställning av grundaggregatet Värmepumpen måste vara åtkomlig från alla sidor. Ställ upp grundaggregatet på ett underlag som förberetts enligt avsnitt 3.2. Se till att luftutblåsriktningen blir den rätta Efter uppställning/installation av värmepumpen måste kopplingarna för kompressorns tryck/sugledning efterdras med 100Nm. (se figur 8, pos. 10 och 11) 3.5 Montage av grundaggregatet Vid utomhusuppställning kan vatten- och elinstallationsledningarna föras in underifrån i värmepumpen genom den öppningen i kylmaskineriets botten (se figur 7). Vid inomhusuppställning kan vatten- och elinstallationsledningarna föras in i värmepumpen från ovansidan (se figur 8) Om vatteninstallationsledningarna förs in ovanifrån måste täcklocken i täckplåten skäras ur (se figur 8, pos. 8). Beträffande dragning och installation av elledningarna gäller avsnitt 4, "Elanslutning 3.6 Radiatorvattenanslutning Värmepumpaggregatet skall monteras av installatören enligt fastställda VA-projekteringshandlingar. För värmesystemets säkerhetstekniska utrustning gäller DIN EN samt TRD 721, Säkerhetsanordningar. Vid bivalent drift kan värmepumpen genomströmmas av returvatten från tillsatsvärmekällan. Vattentemperaturen i returledningen får vara högst 60 C Skydd av radiatorvattenledningarna mot frost och fukt (endast vid utomhusuppställning) Vid utomhusuppställning måste fram- och returledningarna skyddas mot frysning genom tillräcklig värmeisolering och mot fukt genom läggning i skyddsrör (se figur 7). Erforderlig isoleringstjocklek väljs enligt värmesystemförordningen. Ett ytterligare frysskydd finns i den frysskyddsvakt som är inbyggd i värme-pumpen. När temperaturen i kondensorn sjunker under +8 C kopplas cirkulations-pumpen i värmepumpkretsen in automatiskt och åstadkommer cirkulation i alla vatten-förande delar. Om temperaturen i buffert-tanken sjunker kopplas värmepumpen in automatiskt senast när temperaturen underskrider + 5 C. 7

8 3.6.3 Anslutning av fram- och returledning Anslut värmepumpen på radiatorvattensidan enligt figur 7 (utomhusuppställning) respektive figur 8 (inomhusuppställning). Var noga med tätningen. Vid utomhus och inomhus uppställning måste först rördetaljerna (pos. 8 och 9) som är bipackade anslutas på tillopp och retur. Till anslutningsstudsarna G 1 1/4" (utvändig) måste vibrationsdämpare med minst 1 m längd anslutas. Tack vare värmepumpens vibrationssnåla konstruktion och de tryckslangar som fungerar som vibrationsdämpare överförs praktiskt taget inget stomljud Genomspolning av värmesystemet Innan värmepumpen ansluts måste ledningssystemet spolas ur omsorgsfullt. Främmande föremål som svetsloppor, rost, sand, tätningsmaterial o.d. sätter ned värmepumpens driftsäkerhet och kan medföra att kondensorn sätts igen Avluftning av värmesystemet Luft i systemet försämrar värmepumpens funktion. Avlufta rörsystemet omsorgsfullt. Öppna också den avluftningsventil som sitter på radiatorframledningen inuti värmepumpen Påfyllning av värmeanläggning Vattnet beskaffenhet För att förhindra skador och stenbildning beaktas vid påfyllning av radiatorvatten i anläggningen följande: - Vattnets totala hårdhetsgrad måste vara < 1 dh. - Summan av jordalkalier i vattnet måste vara < 0,18 mmol/l. Observera! Det är inte tillåtet att använda helt avsaltat vatten eller regnvatten eftersom detta leder till förstärkt korrosion. Lämpliga apparater för avhärdningen liksom för påfyllning och spolning av värmeanläggningar kan lånas från vår fabrikskundtjänst eller införskaffas i en fackhandel Syrediffusion Vid ej diffusionstäta golvvärmesystem med plaströr eller vid öppna värmesystem kan korrosion uppträda på ståldetaljerna som följd av syrediffusion, om värmeelement eller rör av stål används. Korrosionsprodukterna, t.ex. rostslam, kan avsättas i värmepumpens kondensor och minska genomströmningsareorna, vilket kan leda till effektförluster i värmepumpen eller avstängning via högtrycksvakten. Därför bör öppna värmesystem eller stålrörinstallationer undvikas i kombination med ej diffusionstäta golvvärmesystem med plaströr. 8 Vatten- och elanslutning vid utomhusuppställning Kondensatdräneringsslang 2 Radiatorframledning (flexibel tryckslang) 3 Radiatorreturledning (flexibel tryckslang) 4 Elanslutningsledningar 5 Kabelkanal för elanslutningsledningar 6 Kopplingsbox med dragavlastningar för elanslutningsledningar 7 Installationsrör för elledningar samt framoch returledningar Abb. 7 Abb Vatten- och elanslutning vid inomhusuppställning Kondensatdräneringsslang alternativt till höger eller till vänster 2 Flexibel tryckslang (radiatorframledning) 3 Flexibel tryckslang (radiatorreturledning) 4 Anslutning radiatorreturledning 5 PG-förskruvningar med dragavlastningar 6 Rörgenomföringar 7 Kopplingsbox med dragavlastningar 8 Rörböj (ingår i tillbehörssatsen) 9 Anslutningsstudsarna Radiatorframledning 10 Tryckledning 11 Sugledning 12 Säkerhetstemperaturbegr. för DHC Rörböj (ingår i tillbehörssatsen) 9 Anslutningsstudsarna Radiatorframledning 10 Avluftning 11 Makadamlager 12 Betongfundament

9 3.7 Cirkulationspump Cirkulationspump i värmepump-kretsen (påfyllningspump för bufferttank) När bufferttankarna SBP 200 eller SBP 700 och värmepump-kompaktinstallationen WPKI 5 används måste man bestämma tryckfallet i förbindelse-ledningen mellan WPKI 5 och värmepumpen (se tabellen på nästa sida). Det totala tryckfallet är summan av tryckfallen i förbindelseledningen, i värme-pumpen och i WPKI 5. Cirkulationspumpen bör väljas med ledning av det nominella flödet och det totala tryckfallet. Värmepump WPL 33 Nominellt flöde m³/h 1,4 Tryckfall Värmepump mvp 1,90 SBP WPKI 5 mvp 0,55 Tryckslang 1¼" mvp/m 0, Kondensatdränering För kondensatdräneringen har vid fabriken en 3/4"-slang monterats på dropp-kärlet. Slangen mynnar i närheten av den utbrytbara öppningen i bottenplåten på kylmaskineriets högra sida. Vid utomhusuppställning kan slangen efter att den utbrytbara öppningen skurits ren ledas ut ur aggregatet nedåt genom öppningen (se figur 7). Vid inomhusuppställning bör kondesatvattnet avledas till golvavlopp. Plåtdetaljerna är förbeddda med stansade öppningar för utledande av ledning, se även sid 8 figur Bufferttank För att få en störningsfri drift av värmepumpen måste man använda en bufferttank. Bufferttanken (bufferttank SBP) fungerar inte bara som hydraulisk frånkoppling av flödena i värmepump- och värmekretsarna utan framför allt som energikälla vid avfrostning av förångaren. Om värmepumpsanläggningen skall utföras utan bufferttank måste värmesystemet uppfylla följande: minsta vattenmängd 200l får ej förekomma avstängningsventiler för värmesystemet som av misstag kan stängas, vid installation av arbetsventiler måste utförlig varningstext finnas på vetilen, ventil får bara stängas under service EJ under drift. Det angivna lägsta värmeflödet i dokumenattionen får ej underskridas Tillsatsvärme I bivalenta system måste värmepumpen alltid kopplas in i tillsatsvärmekällans (t.ex. oljepannans) returledning Kontroll av fläkten Fläkten måste ha föreskriven rotationsiktning. Om transporten inte sker på korrekt sätt kan fläkten förskjutas något så att fläkthjulet skaver mot inloppskåpan. Man kan då eventuellt förskjuta fläktfästena något åt vänster eller höger i deras avlånga hål. Fläkten kan också justeras i höjdled genom att man flyttar distansvinkelplåtarna från fläktfästenas översida till deras undersida eller vice versa. 1 Kontrollera att kondensatslangen! inte har några brott och att den ligger i fall. Efter att slangen dragits måste man kontrollera att kondensatet kan rinna bort som förutsatt. Häll långsamt omkring 10 liter vatten i droppkärlet. Allt vatten skall rinna ut utan att några rester blir kvar. Om fallet är otillräckligt rekommenderas att en kondensatpump används. Om kondensatpumpen PK 9 (beställningsnummer se avsnitt 1.6) används för att leda bort kondensatet skall värmepumpen ställas upp ungefär 100 mm högre. 3 2 Abb. 10 Rotationsriktning Drehrichtung 1 Distansvinkelplåtar, övre 2 Distansvinkelplåtar, undre 3 Fläkt

10 3.12 Montera skyddsplåtar Montage av inklädnad (exempel utomhusuppställning) 1 26_03_01_ _03_01_0929 ª Häng upp sidofolierna i de förstansade hålen på hakarna på apparaten. Sidovägg Täckplåt (olika för inomhus- respektive utomhusuppställning) Främre dörr Typskylt Bakre dörr Placera täckplåten på aggregatet och fäst den med två skruvar. Häng upp sidoväggarna, den främre och den bakre dörren på hakarna på grundaggregatet. Fäst dem med en skruv vardera. ª Sätt fast den medlevererade typskylten. Den ska sitta ovantill på höger eller vänster sidovägg och vara väl synlig. 26_03_01_ ª ª ª Ta bort grundskiktet från tejpen på ramen och på folierna. ª Fäst folierna genom att trycka mot grundapparaten. ª Täta öppningarna i området runt hakarna med textilband Montera skyddsplåtarna vid inomhusuppställning Täta apparaten 26_03_01_1457 Innan skyddsplåtarna monteras, måste apparaten tätas med folie. Folien medföljer skyddsplåtarna. 26_03_01_1456 ª Skär ett hål i folien på det ställe där kondensatslangen ska ledas genom apparaten. ª För kondensatslangen genom folien. ª Klistra för hålen längs ned till höger och vänster på ramen med textiltejp. Textiltejpen medföljer tillbehöret Luftslang. 10

11 26_03_01_ Anslut luftslangar Luftslangen kan förlängas genom att spiralerna dras ut. Överlappningen bör uppgå till cirka 30 cm. Den sammanlagda slanglängden på luftintags- och luftutblåssidan får inte vara mer än 8 m. Montera inte fler än fyra 90 -krökar. Krökarnas radie måste vara minst 600 mm (räknat på slangens mitt). Använd en vass kniv vid tillskärningen. Använd en sidavbitare för att skära igenom trådspiralerna. Sätt fast luftslangen med 1 meters mellanrum. På grund av att den är böjbar skulle den annars hänga ned. Forma luftslangarnas ändar så att de passar till de ovala slanganslutningsstosarna på täckplåten och slanganslutningsplattorna. Slanganslutningsplattorna levereras som tillbehör. Täta öppningen vid genomföringen med textilband. Täta nu framsidan på samma sätt. Montage av inklädnad C26_03_01_ Sidovägg 2 Täckplåt (olika för inomhus- respektive utomhusuppställning) 3 Främre dörr 4 Typskylt 5 Bakre dörr Placera täckplåten på aggregatet och fäst den med två skruvar. Häng upp sidoväggarna, den främre och den bakre dörren på hakarna på grundaggregatet. Fäst dem med en skruv vardera. Sätt fast den medlevererade typskylten. Den ska sitta ovantill på höger eller vänster sidovägg och vara väl synlig. 1 26_03_01_ Slanganslutningsplatta 2 Slangklämma (oval) 3 Luftslang 4 Slangklämma (oval) 5 Skyddsyta Mått slanganslutningsplatta C26_03_01_0929! Skaderisk! Yttre liggande öppningar måste alltid vara täckta med trådgaller och slangarna måste vara säkrade så att de inte kan glida av. 11

12 3.14 LuftschlMontera luftslangarna Följande exempel visar hur man genomför montering av en luftslangsanslutning. Skjut först upp ytterslangen något. 26_03_01_ _03_01_1446 Trä innerslangen till hälften över anslutningsstosen. 26_03_01_1448 Täta innerslangen vid anslutningsstosen med medföljande textilband. 26_03_01_ _03_01_1450 Dra ytterslangen över anslutningsstosen. 26_03_01_1452 Fäst slangen med medföljande ovala slangklämma. 26_03_01_ Isolering av väggenomföringar Det får inte uppstå någon köldbrygga mellan muren och de väggenomföringar som ska monteras. Isolera på ett lämpligt sätt mellan väggenomföringarna och muren för att undvika kondens i muren. Som alternativ kan du även använda den isolerade väggenomföringen AWG 560. Väggenomföringen AWG 560 går att beställa som tillbehör. Lägg medföljande tätningsremsor runt anslutningsstosen. 12

13 4 Elanslutning 4.1 Elanslutningen måste anmälas till ansvarig energileverantör. Anslutningsarbeten får bara utföras av behörig installatör och i enlighet med denna anvisning! Gör aggregatet spänningsfritt före arbete på kopplingsboxen. Följ VDE 0100 och den lokala energi-leverantörens föreskrifter. Enligt VDE skall följande kabeldiameter dras som motsvarar säkringen: Säkring Kabeldiameter 16 A 2,5 mm² 1,5 mm² vid dragning av endast två belastade ledare och på en vägg eller i elinstallationsrör på en vägg. 25 A 6,0 mm² vid dragning i en vägg. 4,0 mm² vid dragning av en kabel med fleraledare på en vägg eller i elinstallationsrör på en vägg. Säkring, se Tekniska data De tre strömkretsarna värmepump, DHC och styrning måste säkras var för sig. Kompressorn i aggregatet kan bara löpa åt ett håll. Om aggregatet ansluts felaktigt går kompressorn i 30 sekunder och stängs sedan av. 4.3 Anslutningsplintarna finns i värmepumpens kopplingsskåp (figur 13) och går att komma åt om man tar bort frontluckan. Vid installationen kan man dra kopplingsboxen framåt ur höljet. Här ansluts följande förbrukare: Spänningsmatningen till värmepumpens styrning IWS Spänningsmatningen till kompressorn Spänningsmatningen till tillsatsvärmen DHC (intern tilsatsvärme) Bussledningen Se noga till att High, Ground och Low blir rätt kopplade. Frisignal för stand-alone-drift på plint 5 Frysskyddsgivaren på plint X31/1 och 2 är redan ansluten till IWS. 4.4 IWS (förkortning för integrerad värmepumpstyrning ) är ett kretskort som byggs in som standard i värmepumparnas kopplingsboxar. IWS styr kompressorns och startströmbegränsningens effektreläer och innehåller signalingångarna för högtrycks-, lågtrycksoch samlingsstörning samt bussgränssnittet mot WPM. Till anslutningarna får enbart sådana ledningar användas som uppfyller gällande föreskrifter (se figur 12). Dragavlastningens funktion måste kontrolleras. WPM II Följ bruksanvisningen för reglercentralen WPM II. 4.5 Cirkulationspumpen för värmeutnyttjandesidan ansluts enligt elschemat (figur 15) och gällande elritning. 4.6 Stand-alone-drift I nödsituationer kan värmepumpen köras även utan reglercentralen (se sida 16). Under sådana omständigheter kan frostskydd och frysskydd inte garanteras. 4.7 Vid utomhusuppställning får bara klimatbeständiga ledningar enligt VDE 0100 användas. Ledningarna skall läggas i installationsrör (skyddsrör) och kan föras in i värmepumpen underifrån (se figur 7). I värmepumpen måste el-anslutningsledningarna dras i den därför avsedda kabelkanalen (se figur 7 pos. 5). 4.8 Vid inomhusuppställning måste elledningarna dras in i värmepumpen ovanifrån genom kabelgenomföringarna med dragavlastning (PG-förskruvningar, se figur 3 och 8). Observera att de öppna PG-förskruvningarna skall användas för nätanslutning (kompressor), styrledning och bussledning (se figur 12). I detta fall kommer felmeddelandet Ingen effekt att visas i värmepumpcentralen. Byt riktning på vridfältet genom att byta plats på två faser. När alla elledningar har anslutits skall nätkopplingsplinten (X3) täckas och plomberas (figur 13). 4.2 Värmepumpens alla poler måste kunna kopplas bort från nätet med hjälp av en ytterligare anordning med minst 3 mm frånskiljningsavstånd. För detta kan reläer, lågspänningsbrytare, säkringar etc. användas. Dessa ingår i elinstallationen Nätanslutningsledning (kompressor) 2 Nätanslutningsledning (DHC) 3 Styrledning (nät) 4 Bussledning: J-Y (St) 2x2x0,8 mm 2 5 Styrledning (tillsatsvärme (DHC)) Figur 12 13

14 1/N/PE~230/50 3/PE~400/50 3/N/PE~400/50 X3 PE X4 X2 X3 WP DHC X4 X2 Nätanslutning Värmepump (kompressor) L1, L2, L3, PE Tillsatsvärme N, L1, L2, L3, PE Anslutningsplintar, styrning Nätanslutning L, N, PE Styringångar: 2. WE Tillsatsvärmekälla, intern tillsatsvärme (DHC) Ext. ST Stand-alone-drift Anslutnings- Plinteffekt beläggning 2,6 kw L1 N PE 3,0 kw L2 N PE 3,2 kw L3 N PE 5,6 kw L1 L2 N PE 5,8 kw L1 L3 N PE 6,2 kw L2 L3 N PE 8,8 kw L1 L2 L3 N PE Anslutningsplint, klenspänning H Buss High L Buss Low Buss jord + Buss " + " (ansluts ej) 26_03_01_0672 Figur 13 14

15 Kopplingsschema för värmepumpar WPL 33 26_03_01_ A1 Integrerad värmepumpstyrning (IWS) B5 Temperaturgivare hetgas E1 El-patron (DHC) E2 Oljesumpuppvärmning, kompressor 1 E3 Oljesumpuppvärmning, kompressor 2 F2 Högtrycksvakt F5 Säkerhetstemperaturbegr. för DHC F7 Temperaturvakt fläkt F13 Temperaturgivare frysskydd K1 Relä mjukstart, kompressor 1 K2 Relä kompressorstart, kompressor 1 K3 Relä mjukstart, kompressor 2 K4 Relä kompressorstart, kompressor 2 K5 Relä El-patron K6 Säkerhetsrelä K7 Relä fläkt M1 Motor, kompressor 1 M2 Motor, kompressor 2 M3 Motor, fläkt N2 Tryckdifferensbrytare, avfrostning N3 Termostat Kompressorvärme P1 Tryckgivare, högtryck P3 Tryckgivare, lågtryck R1...3 Startmotstånd, kompressor 1 R4...6 Startmotstånd, kompressor 2 X1 Anslutningsplintar X2 Anslutningsplint, klenspänning X3 Nätanslutning X4 Anslutningsplintar, styrning X25 Jordningsblock, nätanslutning Nät Värmepump Tillsättsvärme (DHC) X26 Jordningsinsticksblock X27 Hylskontaktplint, 2 polig X28 Hylskontaktplint, 4 polig X29 Hylskontakt IWS 12-polig X30 Hylskontakt IWS 3-polig X31 Hylskontakt IWS 5-polig Y1 Omkopplingsventil, avfrostning Z3 Radioavstörning Figur 14 15

16 Elanslutningsschema för värmepumpar WPL 33 med reglercentral WPM II X2 Utetempgivare Framledningsgivare Returledningsgivare Varmvattengivare Givare, värmekälla 2 Givare köldbärare Shuntgivare Analog utgång FE7 Reglercentral WPM II Buss H Buss L Buss Buss + Fühler 1 Fühler X1 Shunt Shunt + Tillsatsvärmekälla Tillsatsvärmekälla Varmvatten cirkulation Varmvatten Värmekrets 2 Värmekrets 1 Källa Buffert 2 Buffert 1 Pumpar L Energileverantör L Nät L Nät N X3 X5 X4 FE7 max. 2 A gl Bussledning N 3-fas/N/PE ~400V 50Hz L1 L2 L3 16 A gl N PE L Elleverantörens kopplingsur för spärrtider* Styrfas L utan spärrtid Styrfas L med spärrtid 1-fas/N/PE ~230V 50Hz Strömförsörjning via hushållselmätare PE NETZ Nät Intern tillsatsvärme DHC(GHC) L1 L2 L3 N L1 L2 Värmepump WP L3 Steuerung Manöver (Netz) L N PE 2. WE Klen- Kleinsp spänning BUS N L3 L2 L1 PE 3-fas/N/PE ~400V 50Hz Strömförsörjning via värmepumpelmätare H L X3 X4 X Figur

17 5 Idrifttagning WPM II Se montageanvisningarna för reglercentralen WPM II. Om även varmvatten skall WPM II beredas måste parametern, "Värmepumpsteg för varmvatten, ha antingen värdet 01 eller Drift och handhavande För att kunna driva värmepumpen WPM II krävs reglercentralen WPM II. Den styr hela värmesystemet. Alla erforderliga inställningar görs på reglercentralen. Se bruksanvisningen för reglercentralen WPM II. Alla inställningar på reglercentralen WPM måste utföras av behörig installatör. Strömförsörjningen till värmepumpen får inte avbrytas ens utanför eldningssäsongen eftersom frysskyddet för systemet då inte kan garanteras. Normalt behöver systemet inte kopplas ifrån under sommaren eftersom regler-centralen har automatisk omkoppling mellan sommar och vinter. När systemet tas ur drift skall reglercentralen ställas i beredskapsläge. De säkerhetsfunktioner som skyddar systemet bibehålls då (t.ex. frysskyddet). Om värmepumpen kopplas ifrån helt bör allt vatten tappas ur ifall frysrisk föreligger. 7 Underhåll och rengöring 7.1 Underhåll Värmepumpen fungerar helt automatiskt och behöver inget särskilt underhåll. Värmepumpens luftinlopps- och luftutloppsöppningar måste hållas fria från snö och löv. 7.2 Rengöring Förångarens lameller, som går att komma åt om man tar bort inklädnadspanelerna på kondensorsidan, bör regelbundet rensas från löv och andra föroreningar Kondensatdräneringen bör kontrolleras med jämna mellanrum. Ta bort smuts och igensättningar Vid störningar i värmepumpdriften till följd av att korrosionsprodukter (rostslam) avsatts i kondensorn hjälper bara kemisk upplösning med hjälp av lämpliga lösningsmedel och sköljpump, som tillhandahålls av vår kundtjänst. 17

18 8 Åtgärder vid störningar 8.1 Se bruksanvisning och montageanvisningar för WPMW/S II 8.2 Kontroll av inställningarna på IWS Leuchtdioden Lysdioder C26_03_01_0661 Skjutreglage (S1) Resetknapp Skjutreglage (WP-Typ) Figur 20 Om ett fel inte kan hittas vid servicen med hjälp av reglercentralen kan man i nödfall öppna kopplingsboxen och kontrollera IWS-inställningarna. Denna kontroll får endast utföras av behörig installatör: Skjutreglage (WP-Typ) Olika kompressorsystemen kan förinställas med skjutreglage (WP-Typ). Denna inställning görs på vid fabrik allt efter värmepumptypen och är då lika med 2. 2 Tvåkompressormaskin med intern tillsatsvärme (DHC) Om värmepumpen skall köras bivalent med någon annan tillsatsvärmekälla än DHC eller som modul tillsammans med ytterligare värmepumpar måste skjutreglage (WP-Typ) ställas in i läge. A Tvåkompressormaskin med extern tillsatsvärme Den interna tillsatsvärmen (DHC) får då inte vara ansluten (styrning och matning). Kontrollera att skjutreglage (WP-Typ) är rätt inställt. Skjutreglage (S1) Skjutreglagen 1 och 2 har ingen funktion för värmepumpen. Inställning skjutreglare 3 Reglage ON : SERVICE-drift Tillhörande kompressorer (enligt skjutreglage WP-Typ) kopplas in med en sekunds mellanrum. Inställning skjutreglare 4 Reglage ON : STAND-ALONE-drift Om WPM II är defekt kan man i nödfall köra värmepumpen i stand-alone-drift. I detta driftläge finns ingen kommunikation med reglercentralen WPM II. Styrningen sker till ett fast börvärde. Värmepumpen kopplas in vid 50 C och kopplas från vid 55 C. Frostskyddsgivaren, som är ansluten till plinten givare 1,2 på IWS används då för bestämning av regleringsvärdet, dvs. Frostskyddet och frysskyddet vid avfrostning av utomhusuppställd värmepump bortfaller. Dessutom måste byglingen mellan plint X4/5 och X4/6 tas bort, och på plint X4/5 måste spänningen 230 V läggas på. Driftläget anges med fast sken på den högra gröna lysdioden. Lysdioder Röd lysdiod: Blinkande eller fast sken: Om en störning i värmepumpen uppträder en gång blinkar lysdioden. Systemet kopplas från och startar om efter stilleståndstiden. Om fler än två störningar i värmepumpen uppträder inom 5 drifttimmar lyser den röda lysdioden med fast sken. Systemet kopplas från permanent. I båda fallen noteras felet i reglercentralens fellista. När felet avhjälpts kan driften påbörjas på nytt efter 10 minuter. Lysdioden släcks. För att radera fel i IWS måste man välja parameter Reset-VP i reglercentralen WPMW/S II och återställa IWS genom att trycka på PRGtangenten. Det interna räkneverket nollställs. Följande fel i värmepumpen indikeras med lysdioderna: Högtrycksstörning, lågtrycksstörning, gruppstörning och maskinvarufel i IWS. (se fellista) Grön lysdiod i mitten: Blinkar under initieringen och lyser sedan, efter att bussadressen tilldelats, med fast sken. Kommunikation med WPM II är upprättad. Tänk på att koppla in bus-kabeln i rätt ordning vid drift med flera värmepumpar (kaskadkoppling). Grön lysdiod till höger: Lyser hela tiden när stand-alone-driftläget är inkopplat. 18 Resetknappen Se avsnitt i bruks- och monteringsanvisningen till WPM II vid felaktig initialisering.

19 Idrifttagningsprotokoll 1. Kundens namn och adress: 6. Uppställningskrav enligt Stiebel Eltrons drifts- och montageinstruktion: Kubikmeter i uppställningsutrymme m³ 7. Driftssätt: 2. Installatörens namn och adress: monovalent bivalent - parallelt - delparallellt - alternativt Bivalent värmepatron 3. Typ av byggnad: Enfamiljshus Flerfamiljshus Bostadshus/industri Industrifastighet/industri Offentlig byggnad Separat värmepump Värmepumpsmodul 4. Aggregat, typ: Ident-nr: Tillverkningsnr: Fabrikationsnr: 5. Värmepumpens placering Gaspanna Oljepanna Vedpanna Fjärrvärme Elpanna 8. Hydraulisk anslutning av värmepump med bufferttank nej Bufferttankens volym: ja 9. Varmvattenberedning: oberoende av värmepump ja nej med extern värmeväxlare ja nej med intern värmeväxlare ja nej Utomhus Inomhus Källare Bottenvåning Övervånin Takvåning STE-produkter: typ: Främmande fabrikat:: typ: på betongsockel på fundamentsula på jämnt golv Horisontalt: ja nej Vibrationskopplad mot byggnad: ja nej 19

20 10. Värmekälla: Luft Utomhusluft Avluft Temperatur min: C max: C 12. Övriga komponenter: Cirkulationspump källa Fabrikat / Typ / Cirkulationspump värmesystem Fabrikat / Typ / Bergvärme Rördiameter: Antal hål: Cirkulationspump värmepump/värmeväxlare Fabrikat / Typ / Fördelare: ja Borrdjup: nej Anslutning enligt Tichelmann ja nej markkollektor Rörlängd: Rördiameter: Area: Fördelare: ja nej Anslutning enligt Tichelmann ja nej Värmebärare: Typ: Koncentration: Frostskyddsgräns: Cirkulationspump värmeväxlare / Tank Fabrikat / Typ / Cirkulationspump värmepump/ bufferttank Fabrikat / Typ / Cirkulationspump varmvattencirkulation Fabrikat / Typ / Cirkulationspump värmepump/ varmvattentank Fabrikat / Typ / Shunt Fabrikat / Typ / Drivning shunt Fabrikat / Typ / 13. Reglercentral STE-produkt: typ Främmande fabrikat: typ Parametrering enligt reglercentralens idrifttagningsprotokoll Vatten Övrigt: Brunn Ytvatten 14. Elanslutning: Ledningstyp: Antal ledare: Area: 11. Värmefördelningssystem: Golv Konvektorer Golvplattor Radiatorer Konstruktionstemperatur: FL C/ RL C Dragning enligt VDE ja nej Styrledning värmepump: Ledningstyp: Antal ledare: Area: 20

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN OBSERVERA ANVISNINGAR! Det sker hela tiden en konstant vidareutveckling av våra husbilar/ husvagnar. Vi ber om förståelse för att det föreligger förbehåll för ändringar i utrustningen,

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011 Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx S Version 08/2011 Inledning Bäste husbilsägare, Vi gratulerar dig till köpet av din nya husbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 25-A 83247542 1/2013-09

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 25-A 83247542 1/2013-09 83247542 1/2013-09 Konformitetsintyg Sprachschlüssel 4810000042 Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Kondenserande gaspanna WTC 15-A, WTC 25-A Ovannämnda

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer