WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning"

Transkript

1 WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning Technik zum Wohlfühlen Volym Sida 1 Allmänt Beskrivning av aggregatet Arbetssätt Korrekt drift Ej korrekt drift Bestämmelser och normer Leveransomfattning och tillbehör 2 2 Tekniska uppgifter Tekniska data Effektdiagram 4/ Uppställning, anslutning, ljudemission och driftsättning Transport Uppställningsplats Ljudemission Uppställning av grundaggregatet Montage av grundaggregatet Radiatorvattenanslutning Cirkulationspump Kondensatavlopp Bufferttank Tillsatsvärme Kontroll av fläkten Montera skyddsplåtar Anslut luftslangar Montera luftslangarna Isolering av väggenomföringar 12 4 Elanslutning 13 5 Idrifttagning 17 6 Drift och handhavande 17 7 Underhåll och rengöring Underhåll Rengöring 17 8 Åtgärder vid störningar 18 Idrifttagningsprotokoll 19 Miljö och återanvändning 22 Kundtjänst och garanti 22 Anvisningar för värmepumpsystemets ägare! Förvara dessa montageanvisningar omsorgsfullt, överlämna dem till köparen vid ägarbyte och visa upp dem för installatören vid underhålls- och reparationsarbeten. Montage (vatten- och elinstallation), driftsättning och underhåll av detta aggregat får endast utföras av auktoriserad installatör och i enlighet med denna anvisning. Risk för personskada! Om barn eller personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning använder aggregatet måste säkerställas att det endast sker under uppsikt och efter anvisning av en person som kan garantera deras säkerhet. Håll barn under uppsikt så de inte leker med aggregatet!

2 Montageanweisung für den Fachmann 1 Allmänt Dessa montageanvisningar är avsedda för installatören. Vid installation av värmepumpen behövs dessutom bruksanvisningen för reglercentralen WPM. Värmepumparna och WPM utgör en funktionell enhet, och de båda anvisningarna är därför avstämda mot varandra. För varje enskilt system måste dess-utom montageanvisningarna följas för de komponenter som ingår i systemet! 1.1 Beskrivning av aggregatet För helautomatisk radiatorvattenuppvärmning med framledningstemperatur upp till 60 C. Lämpligt för golvvärme och radiatorvärme. Bör i första hand användas för lågtemperaturuppvärmning eftersom värmefaktorn då blir högre. Tar energi från uteluften, ända ner till 20 C utetemperatur. Innehåller alla komponenter och säkerhetsanordningar som erfordras för driften. Central styrning av värmesystemet och säkerhetsfunktionerna med reglercentralen WPM (obligatoriskt tillbehör, beställningsnummer se avsnitt 1.6). Korrosionsskyddat, utvändiga paneler av varmförzinkad stålplåt som dessutom är brännlackerad. Kompakt utförande med mindre utrymmesbehov vid både inomhus- och utomhusuppställning. Kontrollintyg från oberoende provningsinstanser. (se typskylten). Innehåller obrännbart säkerhetsköldmedium R407C. 1.2 Arbetssätt Via värmeväxlaren på luftsidan (förångaren) tas värme från uteluften vid temperaturer från + 30 C ner till 20 C. Med tillsats av elektrisk energi (kompressorn) värms radiatorvattnet upp till framlednings-temperaturen i värmeväxlaren på vattensidan (kondensorn). Med hjälp av reglercentralen WPM anpassas värmepumpens uppvärmningseffekt i två steg efter det aktuella värmebehovet. Vid lufttemperaturer under cirka +10 C fälls luftfuktigheten ut som rimfrost på förångarens lameller. Denna rimfrostbildning avfrostas automatiskt. Det vatten som då bildas fångas upp i droppkärlet och leds bort genom en slang (se figur 7 och 8). För att avfrostningen skall kunna genomföras stängs fläkten av och värmepumpkretsen reverseras. Den energi som behövs för avfrostningen tas från bufferttanken. Därför är det inte tillåtet att köra systemet utan bufferttank, eftersom radiatorvattnet då skulle kunna frysa under ogynnsamma förhållanden. När avfrostningen är klar återgår värmepumpen automatiskt till värmedrift Korrekt drift Värmepumpen är utformad för att ta energi från luften och utnyttja energin i vattenburna värmesystem inom de angivna drift-temperaturgränserna. 1.4 Ej korrekt drift Uppställningsplatsen måste ställas i ordning av installatören enligt avsnitt 3.2. Värmepumpen får inte användas i områden med explosionsfara eller utanför angivna drifttemperaturområden. 1.5 Bestämmelser och normer Vid uppställning och installation skall följande bestämmelser och normer följas. Vatteninstallation: DIN EN 12828: Säkerhetsteknisk utrustning för varmvattenuppvärmning. DIN 1988: Tekniska regler för tappvatteninstallationer. 1.6 Leveransomfattning och tillbehör 1.6 Leveransomfattning och tillbehör TRD 721: Säkerhetsanordningar mot trycköverskridanden. Säkerhetsventiler. Elinstallation: DIN VDE 0100: Bestämmelser för uppförande av starkströmsanläggningar med märkspänning högst 1000 V. VDE 0701: Bestämmelser för reparation, ändring och provning av begagnad elektrisk apparatur. VDE TAB: Tekniska föreskrifter för anslutning till lågspänningsnät. Köldmedier: EN 378: Säkerhetstekniska och miljörelaterade krav. DIN 7003: under utarbetande Allmänt: Sammanställning av tekniska krav rörande pannrum, t.ex. pannrumsriktlinjer, regionala och lokala byggnadsstadgor, arbetsskydds-, brandskydds- och emissionsskyddsrättsliga bestämmelser och föreskrifter. TA Buller: Tekniska anvisningar för skydd mot buller. Typ WPL 33 Best.nr. Leveransomfattning, utomhusuppställning Grundaggregat Tillbehör (består av inklädnad och stomme) Leveransomfattning, inomhusuppställning Grundaggregat Tillbehör (består av inklädnad och stomme,.inkl. skåpventilation) Extra tillbehör, inomhusuppställning Värmeisolerad luftslang, 3 m Värmeisolerad luftslang, 4 m Slanganslutningsplatta Kondensatpump PK Extra tillbehör, utomhus- och inomhusuppställning (obligatoriska) Reglercentral i väggmonterat hölje, WPMW II Reglercentral i elskåpsutförande, WPMS II Extra tillbehör utomhus- och inomhusuppställning Bufferttank SBP 200 E Bufferttank SBP 400 E Bufferttank SBP 700 E Undercentral i väggmonteringshölje, MSMW Undercentral i elskåpsutförande, MSMS Tryckslang G 1¼" x 1 m (DN32) Tryckslang G 1¼" x 2 m (DN32) Tryckslang G 1¼" x 5 m (DN32) Slangförskruvning för tryckslangar 5 m Värmepumpkompaktinstallation WPKI Cirkulationspump (för WPKI 5) Cirkulationspump (för WPKI 5) Rumsgivare FE Anliggningsgivare AVF Doppgivare TF

3 2 Tekniska uppgifter (Uppgifterna på aggregatets typskylt gäller) 2.1 Tekniska data (uppgifter om aggregatet) Effektuppgifter enligt DIN EN Effektuppgifterna gäller för nya apparater med rena värmeväxlare. Beställningsnummer Höjd mm 1116 Bredd mm 1332 Djup mm 784 Vikt kg 260 Höjd (uppställning inomhus) mm 1182 Bredd (uppställning inomhus) mm 1390 Djup (uppställning inomhus) mm 800 Höjd (uppställning utomhus) mm 1434 Bredd (uppställning utomhus) mm 1390 Djup (uppställning utomhus) mm 1280 Kondensormaterial /Cu Köldmedium R407 C Påfyllningsmängd köldmedium kg 4,4 Tillgänglig extern tryckdifferens hpa 1,0 Tillgänglig extern tryckdifferens på sugsidan. Pa 80 Intern tryckdifferens hpa 190 Värmeeffekt vid L10/V35 kw 15,1 Effektförbrukning vid A10/W35 kw 3,7 Värmefaktor vid L10/V35 4,1 Värmeeffekt vid L2/V35 kw 10,8 Effektförbrukning vid L2/V35 kw 3,3 Värmefaktor vid L2/V35 3,3 Värmeeffekt vid L-7/V35 kw 8,9 Effektförbrukning vid L-7/V35 kw 3,2 Värmefaktor vid L-7/V35 2,7 Värmeeffekt vid A2/W35 i drift med två kompressorer kw 17,7 Effektförbrukning vid A2/W35 i drift med två kompressorer kw 6,1 Effekttal vid A2/W35 i drift med två kompressorer 2,9 Effektförbrukning extravärmare kw 8,8 Minimalt flöde värmeanläggning m³/h 1,4 Flöde varma sidan min m³/h 1,4 Flöde kalla sidan, uteluft m³/h 3500 Minimal användningsgräns på värmesidan C 15 Maximal användningsgräns på värmesidan C 60 Användningsgräns värmekälla minimal C -20 Användningsgräns värmekälla maximal C 30 Frekvens Hz 50 Säkring nöduppvärmning A 3 x C 16 Säkring styrning A 1 x C 16 Säkring kompressor A 3 x C 25 Nominell spänning värmare V 400 Nominell spänning styrning V 230 Nominell spänning kompressor V 400 Faser värmare 3/N/PE Faser styrning 1/N/PE Faser kompressor 3/PE Startström A <30 Avfrostningssätt Cirkulation Skyddsklass (IP) IP14B Ljudeffektsnivå (EN 12102) db(a) 65 Ljudeffektnivå uppställning utomhus med tillbehör för ljuddämpning db(a) 63 Ljudeffektnivå invändig uppställning inomhus db(a) 58 Ljudeffektnivå utomhus uppställning utomhus db(a) 65 Ljudeffektnivå uppställning utomhus utan tillbehör för ljuddämpning db(a) 65 Ljudtrycksnivå inom 1 m avstånd i fritt fält db(a) 57 Ljudtrycksnivå inom 5 m avstånd i fritt fält db(a) 43 Ljudtrycksnivå inom 10 m avstånd i fritt fält db(a) 37 3

4 2.2 Effektdiagram för värmepump WPL 33 vid fullast (två kompressorer) Framledningstemp. 35 C Framledningstemp. 50 C Framledningstemp. 60 C Värmefaktor (-) Effektförbrukning under drift Pvp Värmeeffekt Qvp (kw) Inkommande lufttemperatur ( C) C26_03_01_0325 Figur 1a 4

5 2.2 Effektdiagram för värmepump WPL 33 vid partiell last (en kompressor) Framledningstemp. 35 C Framledningstemp. 50 C Framledningstemp. 60 C Värmefaktor (-) Effektförbrukning under drift Pvp Värmeeffekt Qvp (kw) Inkommande lufttemperatur ( C) Figur 1b 5

6 Utomhusuppställning Uppställning, anslutning och ljudemission Transport Bärremmar för transport av grundaggregatet får hakas fast var som helst på den undre stativramen. Värmepumpen får inte utsättas för kraftiga stötar. Det är tillåtet att kortvarigt tippa aggregatet kring en av långsidorna. Inklädnaden och täckplåten (vid utomhusuppställning) respektive täckplåten med luftslanganslutning (vid inomhus-uppställning) är separata transportenheter och monteras på grundaggregatet först på uppställningsplatsen. 3.2 Uppställningsplats Mått i mm Underlaget där värmepumpen skall ställas upp måste vara vågrätt, jämnt, fast och beständigt. Värmepumpens bottenram måste ha likformig anliggning. Ett ojämnt underlag kan försämra värmepumpens bulleregenskaper. Värmepumpen måste vara åtkomlig från alla sidor. Figur 2 Inomhusuppställning Särskilda förhållanden vid utomhusuppställning Rekommenderat underlag: Fundament (se figur 4) Kantstenar (se figur 5) Stenplatta Anordna en ursparning (fritt utrymme) i underlaget för de vatten- och elinstallationsledningar som skall föras in i värmepumpen underifrån (se figur 4 och 7). Avståndet till vägg på luftutblåssidan måste vara minst 2 m. Se avsnitt "Ljudemission vid utomhusuppställning! Särskilda förhållanden vid inomhusuppställning Underlag: Betong eller cementbruk Vatten- och elinstallationsledningarna förs in i värmepumpen ovanifrån genom täckplåten (se figur 8). 3.3 Ljudemission Utgående Luftaustrittluft 175 Anslutningsplatta Schlauchanschlussplatte luftkanal Ljudemission vid utomhusuppställning Värmepumpen har högre ljudnivå på luftinloppssidan och luftutblåssidan än på de båda slutna sidorna. Dessa två sidor bör därför inte vara vända mot något ljudkänsligt utrymme i huset (t.ex. ett sovrum) Inkommende Lufteintrittluft Mått i mm Luftinloppsriktningen bör om möjligt sammanfalla med den förhärskande vindriktningen, så att luften inte sugs in mot vinden. Gräsmattor och planteringar kan bidra till att försvaga bulleremissionen. Ljudutbredningen kan också reduceras med hjälp av täta staket och dylikt. Undvik att ställa upp aggregatet på stora ljudhårda markytor (t.ex. betongplattor) eller mellan reflekterande husväggar, eftersom detta kan bidra till att ljudnivån höjs. Figur 3 6

7 Fundament för utomhusuppställning med användning av tryckslangar Luftutblås Förhärskande vindrikting Gör ursparning i flytande golv och i stegljudisoleringen Mått i mm Figur 4 Lufintag 26_03_01_ Stegljudsisolering 2 Flytande golv Figur 6 Kantstenar för utomhusuppställning Mått i mm Figur 4 Se noga till att inget ljud kan tränga ut genom värmepumpens bottenplåt eller genom installationsöppningen. Ljudeffektnivån vid utomhusuppställning är 65 db(a) utan ljuddämpartillbehör och 63 db(a) med ljuddämpartillbehör för WPL 33. Om värmepumpen ställs upp på en fundamentsula måste de fria fundamentsidorna vara tätt förslutna Ljudemission vid inomhusuppställning Ställ inte upp värmepumpen omedelbart under eller intill boningsrum eller sovrum. Det är inte tillåtet att ställa upp aggregatet på ett träbjälklag. I flytande golv anordnas ursparningar enligt figur 6. Anslutning av fram- och returledningar för radiatorvatten måste göras med flexibla tryckslangar (vibrationsdämpare). Beställningsnummer se avsnitt 1.6. Rörupphängningar och väggenomföringar skall utföras stomljudsisolerade. Luftaustrittseite Luftutblås 1200 Lufteintrittseite Lufintag Förhärskande Hauptwindrichtung vindrikting 650 Se till att luftinsugs- och luftutblås-öppningarna i ytterväggarna inte är vända mot intilliggande bonings- och sovrumsfönster. Ljudeffektnivån vid inomhusuppställning är 58 db(a) i uppställningsutrymmet och 62 db(a) vid luft utsläpp. resp. luftintag. 3.4 Uppställning av grundaggregatet Värmepumpen måste vara åtkomlig från alla sidor. Ställ upp grundaggregatet på ett underlag som förberetts enligt avsnitt 3.2. Se till att luftutblåsriktningen blir den rätta Efter uppställning/installation av värmepumpen måste kopplingarna för kompressorns tryck/sugledning efterdras med 100Nm. (se figur 8, pos. 10 och 11) 3.5 Montage av grundaggregatet Vid utomhusuppställning kan vatten- och elinstallationsledningarna föras in underifrån i värmepumpen genom den öppningen i kylmaskineriets botten (se figur 7). Vid inomhusuppställning kan vatten- och elinstallationsledningarna föras in i värmepumpen från ovansidan (se figur 8) Om vatteninstallationsledningarna förs in ovanifrån måste täcklocken i täckplåten skäras ur (se figur 8, pos. 8). Beträffande dragning och installation av elledningarna gäller avsnitt 4, "Elanslutning 3.6 Radiatorvattenanslutning Värmepumpaggregatet skall monteras av installatören enligt fastställda VA-projekteringshandlingar. För värmesystemets säkerhetstekniska utrustning gäller DIN EN samt TRD 721, Säkerhetsanordningar. Vid bivalent drift kan värmepumpen genomströmmas av returvatten från tillsatsvärmekällan. Vattentemperaturen i returledningen får vara högst 60 C Skydd av radiatorvattenledningarna mot frost och fukt (endast vid utomhusuppställning) Vid utomhusuppställning måste fram- och returledningarna skyddas mot frysning genom tillräcklig värmeisolering och mot fukt genom läggning i skyddsrör (se figur 7). Erforderlig isoleringstjocklek väljs enligt värmesystemförordningen. Ett ytterligare frysskydd finns i den frysskyddsvakt som är inbyggd i värme-pumpen. När temperaturen i kondensorn sjunker under +8 C kopplas cirkulations-pumpen i värmepumpkretsen in automatiskt och åstadkommer cirkulation i alla vatten-förande delar. Om temperaturen i buffert-tanken sjunker kopplas värmepumpen in automatiskt senast när temperaturen underskrider + 5 C. 7

8 3.6.3 Anslutning av fram- och returledning Anslut värmepumpen på radiatorvattensidan enligt figur 7 (utomhusuppställning) respektive figur 8 (inomhusuppställning). Var noga med tätningen. Vid utomhus och inomhus uppställning måste först rördetaljerna (pos. 8 och 9) som är bipackade anslutas på tillopp och retur. Till anslutningsstudsarna G 1 1/4" (utvändig) måste vibrationsdämpare med minst 1 m längd anslutas. Tack vare värmepumpens vibrationssnåla konstruktion och de tryckslangar som fungerar som vibrationsdämpare överförs praktiskt taget inget stomljud Genomspolning av värmesystemet Innan värmepumpen ansluts måste ledningssystemet spolas ur omsorgsfullt. Främmande föremål som svetsloppor, rost, sand, tätningsmaterial o.d. sätter ned värmepumpens driftsäkerhet och kan medföra att kondensorn sätts igen Avluftning av värmesystemet Luft i systemet försämrar värmepumpens funktion. Avlufta rörsystemet omsorgsfullt. Öppna också den avluftningsventil som sitter på radiatorframledningen inuti värmepumpen Påfyllning av värmeanläggning Vattnet beskaffenhet För att förhindra skador och stenbildning beaktas vid påfyllning av radiatorvatten i anläggningen följande: - Vattnets totala hårdhetsgrad måste vara < 1 dh. - Summan av jordalkalier i vattnet måste vara < 0,18 mmol/l. Observera! Det är inte tillåtet att använda helt avsaltat vatten eller regnvatten eftersom detta leder till förstärkt korrosion. Lämpliga apparater för avhärdningen liksom för påfyllning och spolning av värmeanläggningar kan lånas från vår fabrikskundtjänst eller införskaffas i en fackhandel Syrediffusion Vid ej diffusionstäta golvvärmesystem med plaströr eller vid öppna värmesystem kan korrosion uppträda på ståldetaljerna som följd av syrediffusion, om värmeelement eller rör av stål används. Korrosionsprodukterna, t.ex. rostslam, kan avsättas i värmepumpens kondensor och minska genomströmningsareorna, vilket kan leda till effektförluster i värmepumpen eller avstängning via högtrycksvakten. Därför bör öppna värmesystem eller stålrörinstallationer undvikas i kombination med ej diffusionstäta golvvärmesystem med plaströr. 8 Vatten- och elanslutning vid utomhusuppställning Kondensatdräneringsslang 2 Radiatorframledning (flexibel tryckslang) 3 Radiatorreturledning (flexibel tryckslang) 4 Elanslutningsledningar 5 Kabelkanal för elanslutningsledningar 6 Kopplingsbox med dragavlastningar för elanslutningsledningar 7 Installationsrör för elledningar samt framoch returledningar Abb. 7 Abb Vatten- och elanslutning vid inomhusuppställning Kondensatdräneringsslang alternativt till höger eller till vänster 2 Flexibel tryckslang (radiatorframledning) 3 Flexibel tryckslang (radiatorreturledning) 4 Anslutning radiatorreturledning 5 PG-förskruvningar med dragavlastningar 6 Rörgenomföringar 7 Kopplingsbox med dragavlastningar 8 Rörböj (ingår i tillbehörssatsen) 9 Anslutningsstudsarna Radiatorframledning 10 Tryckledning 11 Sugledning 12 Säkerhetstemperaturbegr. för DHC Rörböj (ingår i tillbehörssatsen) 9 Anslutningsstudsarna Radiatorframledning 10 Avluftning 11 Makadamlager 12 Betongfundament

9 3.7 Cirkulationspump Cirkulationspump i värmepump-kretsen (påfyllningspump för bufferttank) När bufferttankarna SBP 200 eller SBP 700 och värmepump-kompaktinstallationen WPKI 5 används måste man bestämma tryckfallet i förbindelse-ledningen mellan WPKI 5 och värmepumpen (se tabellen på nästa sida). Det totala tryckfallet är summan av tryckfallen i förbindelseledningen, i värme-pumpen och i WPKI 5. Cirkulationspumpen bör väljas med ledning av det nominella flödet och det totala tryckfallet. Värmepump WPL 33 Nominellt flöde m³/h 1,4 Tryckfall Värmepump mvp 1,90 SBP WPKI 5 mvp 0,55 Tryckslang 1¼" mvp/m 0, Kondensatdränering För kondensatdräneringen har vid fabriken en 3/4"-slang monterats på dropp-kärlet. Slangen mynnar i närheten av den utbrytbara öppningen i bottenplåten på kylmaskineriets högra sida. Vid utomhusuppställning kan slangen efter att den utbrytbara öppningen skurits ren ledas ut ur aggregatet nedåt genom öppningen (se figur 7). Vid inomhusuppställning bör kondesatvattnet avledas till golvavlopp. Plåtdetaljerna är förbeddda med stansade öppningar för utledande av ledning, se även sid 8 figur Bufferttank För att få en störningsfri drift av värmepumpen måste man använda en bufferttank. Bufferttanken (bufferttank SBP) fungerar inte bara som hydraulisk frånkoppling av flödena i värmepump- och värmekretsarna utan framför allt som energikälla vid avfrostning av förångaren. Om värmepumpsanläggningen skall utföras utan bufferttank måste värmesystemet uppfylla följande: minsta vattenmängd 200l får ej förekomma avstängningsventiler för värmesystemet som av misstag kan stängas, vid installation av arbetsventiler måste utförlig varningstext finnas på vetilen, ventil får bara stängas under service EJ under drift. Det angivna lägsta värmeflödet i dokumenattionen får ej underskridas Tillsatsvärme I bivalenta system måste värmepumpen alltid kopplas in i tillsatsvärmekällans (t.ex. oljepannans) returledning Kontroll av fläkten Fläkten måste ha föreskriven rotationsiktning. Om transporten inte sker på korrekt sätt kan fläkten förskjutas något så att fläkthjulet skaver mot inloppskåpan. Man kan då eventuellt förskjuta fläktfästena något åt vänster eller höger i deras avlånga hål. Fläkten kan också justeras i höjdled genom att man flyttar distansvinkelplåtarna från fläktfästenas översida till deras undersida eller vice versa. 1 Kontrollera att kondensatslangen! inte har några brott och att den ligger i fall. Efter att slangen dragits måste man kontrollera att kondensatet kan rinna bort som förutsatt. Häll långsamt omkring 10 liter vatten i droppkärlet. Allt vatten skall rinna ut utan att några rester blir kvar. Om fallet är otillräckligt rekommenderas att en kondensatpump används. Om kondensatpumpen PK 9 (beställningsnummer se avsnitt 1.6) används för att leda bort kondensatet skall värmepumpen ställas upp ungefär 100 mm högre. 3 2 Abb. 10 Rotationsriktning Drehrichtung 1 Distansvinkelplåtar, övre 2 Distansvinkelplåtar, undre 3 Fläkt

10 3.12 Montera skyddsplåtar Montage av inklädnad (exempel utomhusuppställning) 1 26_03_01_ _03_01_0929 ª Häng upp sidofolierna i de förstansade hålen på hakarna på apparaten. Sidovägg Täckplåt (olika för inomhus- respektive utomhusuppställning) Främre dörr Typskylt Bakre dörr Placera täckplåten på aggregatet och fäst den med två skruvar. Häng upp sidoväggarna, den främre och den bakre dörren på hakarna på grundaggregatet. Fäst dem med en skruv vardera. ª Sätt fast den medlevererade typskylten. Den ska sitta ovantill på höger eller vänster sidovägg och vara väl synlig. 26_03_01_ ª ª ª Ta bort grundskiktet från tejpen på ramen och på folierna. ª Fäst folierna genom att trycka mot grundapparaten. ª Täta öppningarna i området runt hakarna med textilband Montera skyddsplåtarna vid inomhusuppställning Täta apparaten 26_03_01_1457 Innan skyddsplåtarna monteras, måste apparaten tätas med folie. Folien medföljer skyddsplåtarna. 26_03_01_1456 ª Skär ett hål i folien på det ställe där kondensatslangen ska ledas genom apparaten. ª För kondensatslangen genom folien. ª Klistra för hålen längs ned till höger och vänster på ramen med textiltejp. Textiltejpen medföljer tillbehöret Luftslang. 10

11 26_03_01_ Anslut luftslangar Luftslangen kan förlängas genom att spiralerna dras ut. Överlappningen bör uppgå till cirka 30 cm. Den sammanlagda slanglängden på luftintags- och luftutblåssidan får inte vara mer än 8 m. Montera inte fler än fyra 90 -krökar. Krökarnas radie måste vara minst 600 mm (räknat på slangens mitt). Använd en vass kniv vid tillskärningen. Använd en sidavbitare för att skära igenom trådspiralerna. Sätt fast luftslangen med 1 meters mellanrum. På grund av att den är böjbar skulle den annars hänga ned. Forma luftslangarnas ändar så att de passar till de ovala slanganslutningsstosarna på täckplåten och slanganslutningsplattorna. Slanganslutningsplattorna levereras som tillbehör. Täta öppningen vid genomföringen med textilband. Täta nu framsidan på samma sätt. Montage av inklädnad C26_03_01_ Sidovägg 2 Täckplåt (olika för inomhus- respektive utomhusuppställning) 3 Främre dörr 4 Typskylt 5 Bakre dörr Placera täckplåten på aggregatet och fäst den med två skruvar. Häng upp sidoväggarna, den främre och den bakre dörren på hakarna på grundaggregatet. Fäst dem med en skruv vardera. Sätt fast den medlevererade typskylten. Den ska sitta ovantill på höger eller vänster sidovägg och vara väl synlig. 1 26_03_01_ Slanganslutningsplatta 2 Slangklämma (oval) 3 Luftslang 4 Slangklämma (oval) 5 Skyddsyta Mått slanganslutningsplatta C26_03_01_0929! Skaderisk! Yttre liggande öppningar måste alltid vara täckta med trådgaller och slangarna måste vara säkrade så att de inte kan glida av. 11

12 3.14 LuftschlMontera luftslangarna Följande exempel visar hur man genomför montering av en luftslangsanslutning. Skjut först upp ytterslangen något. 26_03_01_ _03_01_1446 Trä innerslangen till hälften över anslutningsstosen. 26_03_01_1448 Täta innerslangen vid anslutningsstosen med medföljande textilband. 26_03_01_ _03_01_1450 Dra ytterslangen över anslutningsstosen. 26_03_01_1452 Fäst slangen med medföljande ovala slangklämma. 26_03_01_ Isolering av väggenomföringar Det får inte uppstå någon köldbrygga mellan muren och de väggenomföringar som ska monteras. Isolera på ett lämpligt sätt mellan väggenomföringarna och muren för att undvika kondens i muren. Som alternativ kan du även använda den isolerade väggenomföringen AWG 560. Väggenomföringen AWG 560 går att beställa som tillbehör. Lägg medföljande tätningsremsor runt anslutningsstosen. 12

13 4 Elanslutning 4.1 Elanslutningen måste anmälas till ansvarig energileverantör. Anslutningsarbeten får bara utföras av behörig installatör och i enlighet med denna anvisning! Gör aggregatet spänningsfritt före arbete på kopplingsboxen. Följ VDE 0100 och den lokala energi-leverantörens föreskrifter. Enligt VDE skall följande kabeldiameter dras som motsvarar säkringen: Säkring Kabeldiameter 16 A 2,5 mm² 1,5 mm² vid dragning av endast två belastade ledare och på en vägg eller i elinstallationsrör på en vägg. 25 A 6,0 mm² vid dragning i en vägg. 4,0 mm² vid dragning av en kabel med fleraledare på en vägg eller i elinstallationsrör på en vägg. Säkring, se Tekniska data De tre strömkretsarna värmepump, DHC och styrning måste säkras var för sig. Kompressorn i aggregatet kan bara löpa åt ett håll. Om aggregatet ansluts felaktigt går kompressorn i 30 sekunder och stängs sedan av. 4.3 Anslutningsplintarna finns i värmepumpens kopplingsskåp (figur 13) och går att komma åt om man tar bort frontluckan. Vid installationen kan man dra kopplingsboxen framåt ur höljet. Här ansluts följande förbrukare: Spänningsmatningen till värmepumpens styrning IWS Spänningsmatningen till kompressorn Spänningsmatningen till tillsatsvärmen DHC (intern tilsatsvärme) Bussledningen Se noga till att High, Ground och Low blir rätt kopplade. Frisignal för stand-alone-drift på plint 5 Frysskyddsgivaren på plint X31/1 och 2 är redan ansluten till IWS. 4.4 IWS (förkortning för integrerad värmepumpstyrning ) är ett kretskort som byggs in som standard i värmepumparnas kopplingsboxar. IWS styr kompressorns och startströmbegränsningens effektreläer och innehåller signalingångarna för högtrycks-, lågtrycksoch samlingsstörning samt bussgränssnittet mot WPM. Till anslutningarna får enbart sådana ledningar användas som uppfyller gällande föreskrifter (se figur 12). Dragavlastningens funktion måste kontrolleras. WPM II Följ bruksanvisningen för reglercentralen WPM II. 4.5 Cirkulationspumpen för värmeutnyttjandesidan ansluts enligt elschemat (figur 15) och gällande elritning. 4.6 Stand-alone-drift I nödsituationer kan värmepumpen köras även utan reglercentralen (se sida 16). Under sådana omständigheter kan frostskydd och frysskydd inte garanteras. 4.7 Vid utomhusuppställning får bara klimatbeständiga ledningar enligt VDE 0100 användas. Ledningarna skall läggas i installationsrör (skyddsrör) och kan föras in i värmepumpen underifrån (se figur 7). I värmepumpen måste el-anslutningsledningarna dras i den därför avsedda kabelkanalen (se figur 7 pos. 5). 4.8 Vid inomhusuppställning måste elledningarna dras in i värmepumpen ovanifrån genom kabelgenomföringarna med dragavlastning (PG-förskruvningar, se figur 3 och 8). Observera att de öppna PG-förskruvningarna skall användas för nätanslutning (kompressor), styrledning och bussledning (se figur 12). I detta fall kommer felmeddelandet Ingen effekt att visas i värmepumpcentralen. Byt riktning på vridfältet genom att byta plats på två faser. När alla elledningar har anslutits skall nätkopplingsplinten (X3) täckas och plomberas (figur 13). 4.2 Värmepumpens alla poler måste kunna kopplas bort från nätet med hjälp av en ytterligare anordning med minst 3 mm frånskiljningsavstånd. För detta kan reläer, lågspänningsbrytare, säkringar etc. användas. Dessa ingår i elinstallationen Nätanslutningsledning (kompressor) 2 Nätanslutningsledning (DHC) 3 Styrledning (nät) 4 Bussledning: J-Y (St) 2x2x0,8 mm 2 5 Styrledning (tillsatsvärme (DHC)) Figur 12 13

14 1/N/PE~230/50 3/PE~400/50 3/N/PE~400/50 X3 PE X4 X2 X3 WP DHC X4 X2 Nätanslutning Värmepump (kompressor) L1, L2, L3, PE Tillsatsvärme N, L1, L2, L3, PE Anslutningsplintar, styrning Nätanslutning L, N, PE Styringångar: 2. WE Tillsatsvärmekälla, intern tillsatsvärme (DHC) Ext. ST Stand-alone-drift Anslutnings- Plinteffekt beläggning 2,6 kw L1 N PE 3,0 kw L2 N PE 3,2 kw L3 N PE 5,6 kw L1 L2 N PE 5,8 kw L1 L3 N PE 6,2 kw L2 L3 N PE 8,8 kw L1 L2 L3 N PE Anslutningsplint, klenspänning H Buss High L Buss Low Buss jord + Buss " + " (ansluts ej) 26_03_01_0672 Figur 13 14

15 Kopplingsschema för värmepumpar WPL 33 26_03_01_ A1 Integrerad värmepumpstyrning (IWS) B5 Temperaturgivare hetgas E1 El-patron (DHC) E2 Oljesumpuppvärmning, kompressor 1 E3 Oljesumpuppvärmning, kompressor 2 F2 Högtrycksvakt F5 Säkerhetstemperaturbegr. för DHC F7 Temperaturvakt fläkt F13 Temperaturgivare frysskydd K1 Relä mjukstart, kompressor 1 K2 Relä kompressorstart, kompressor 1 K3 Relä mjukstart, kompressor 2 K4 Relä kompressorstart, kompressor 2 K5 Relä El-patron K6 Säkerhetsrelä K7 Relä fläkt M1 Motor, kompressor 1 M2 Motor, kompressor 2 M3 Motor, fläkt N2 Tryckdifferensbrytare, avfrostning N3 Termostat Kompressorvärme P1 Tryckgivare, högtryck P3 Tryckgivare, lågtryck R1...3 Startmotstånd, kompressor 1 R4...6 Startmotstånd, kompressor 2 X1 Anslutningsplintar X2 Anslutningsplint, klenspänning X3 Nätanslutning X4 Anslutningsplintar, styrning X25 Jordningsblock, nätanslutning Nät Värmepump Tillsättsvärme (DHC) X26 Jordningsinsticksblock X27 Hylskontaktplint, 2 polig X28 Hylskontaktplint, 4 polig X29 Hylskontakt IWS 12-polig X30 Hylskontakt IWS 3-polig X31 Hylskontakt IWS 5-polig Y1 Omkopplingsventil, avfrostning Z3 Radioavstörning Figur 14 15

16 Elanslutningsschema för värmepumpar WPL 33 med reglercentral WPM II X2 Utetempgivare Framledningsgivare Returledningsgivare Varmvattengivare Givare, värmekälla 2 Givare köldbärare Shuntgivare Analog utgång FE7 Reglercentral WPM II Buss H Buss L Buss Buss + Fühler 1 Fühler X1 Shunt Shunt + Tillsatsvärmekälla Tillsatsvärmekälla Varmvatten cirkulation Varmvatten Värmekrets 2 Värmekrets 1 Källa Buffert 2 Buffert 1 Pumpar L Energileverantör L Nät L Nät N X3 X5 X4 FE7 max. 2 A gl Bussledning N 3-fas/N/PE ~400V 50Hz L1 L2 L3 16 A gl N PE L Elleverantörens kopplingsur för spärrtider* Styrfas L utan spärrtid Styrfas L med spärrtid 1-fas/N/PE ~230V 50Hz Strömförsörjning via hushållselmätare PE NETZ Nät Intern tillsatsvärme DHC(GHC) L1 L2 L3 N L1 L2 Värmepump WP L3 Steuerung Manöver (Netz) L N PE 2. WE Klen- Kleinsp spänning BUS N L3 L2 L1 PE 3-fas/N/PE ~400V 50Hz Strömförsörjning via värmepumpelmätare H L X3 X4 X Figur

17 5 Idrifttagning WPM II Se montageanvisningarna för reglercentralen WPM II. Om även varmvatten skall WPM II beredas måste parametern, "Värmepumpsteg för varmvatten, ha antingen värdet 01 eller Drift och handhavande För att kunna driva värmepumpen WPM II krävs reglercentralen WPM II. Den styr hela värmesystemet. Alla erforderliga inställningar görs på reglercentralen. Se bruksanvisningen för reglercentralen WPM II. Alla inställningar på reglercentralen WPM måste utföras av behörig installatör. Strömförsörjningen till värmepumpen får inte avbrytas ens utanför eldningssäsongen eftersom frysskyddet för systemet då inte kan garanteras. Normalt behöver systemet inte kopplas ifrån under sommaren eftersom regler-centralen har automatisk omkoppling mellan sommar och vinter. När systemet tas ur drift skall reglercentralen ställas i beredskapsläge. De säkerhetsfunktioner som skyddar systemet bibehålls då (t.ex. frysskyddet). Om värmepumpen kopplas ifrån helt bör allt vatten tappas ur ifall frysrisk föreligger. 7 Underhåll och rengöring 7.1 Underhåll Värmepumpen fungerar helt automatiskt och behöver inget särskilt underhåll. Värmepumpens luftinlopps- och luftutloppsöppningar måste hållas fria från snö och löv. 7.2 Rengöring Förångarens lameller, som går att komma åt om man tar bort inklädnadspanelerna på kondensorsidan, bör regelbundet rensas från löv och andra föroreningar Kondensatdräneringen bör kontrolleras med jämna mellanrum. Ta bort smuts och igensättningar Vid störningar i värmepumpdriften till följd av att korrosionsprodukter (rostslam) avsatts i kondensorn hjälper bara kemisk upplösning med hjälp av lämpliga lösningsmedel och sköljpump, som tillhandahålls av vår kundtjänst. 17

18 8 Åtgärder vid störningar 8.1 Se bruksanvisning och montageanvisningar för WPMW/S II 8.2 Kontroll av inställningarna på IWS Leuchtdioden Lysdioder C26_03_01_0661 Skjutreglage (S1) Resetknapp Skjutreglage (WP-Typ) Figur 20 Om ett fel inte kan hittas vid servicen med hjälp av reglercentralen kan man i nödfall öppna kopplingsboxen och kontrollera IWS-inställningarna. Denna kontroll får endast utföras av behörig installatör: Skjutreglage (WP-Typ) Olika kompressorsystemen kan förinställas med skjutreglage (WP-Typ). Denna inställning görs på vid fabrik allt efter värmepumptypen och är då lika med 2. 2 Tvåkompressormaskin med intern tillsatsvärme (DHC) Om värmepumpen skall köras bivalent med någon annan tillsatsvärmekälla än DHC eller som modul tillsammans med ytterligare värmepumpar måste skjutreglage (WP-Typ) ställas in i läge. A Tvåkompressormaskin med extern tillsatsvärme Den interna tillsatsvärmen (DHC) får då inte vara ansluten (styrning och matning). Kontrollera att skjutreglage (WP-Typ) är rätt inställt. Skjutreglage (S1) Skjutreglagen 1 och 2 har ingen funktion för värmepumpen. Inställning skjutreglare 3 Reglage ON : SERVICE-drift Tillhörande kompressorer (enligt skjutreglage WP-Typ) kopplas in med en sekunds mellanrum. Inställning skjutreglare 4 Reglage ON : STAND-ALONE-drift Om WPM II är defekt kan man i nödfall köra värmepumpen i stand-alone-drift. I detta driftläge finns ingen kommunikation med reglercentralen WPM II. Styrningen sker till ett fast börvärde. Värmepumpen kopplas in vid 50 C och kopplas från vid 55 C. Frostskyddsgivaren, som är ansluten till plinten givare 1,2 på IWS används då för bestämning av regleringsvärdet, dvs. Frostskyddet och frysskyddet vid avfrostning av utomhusuppställd värmepump bortfaller. Dessutom måste byglingen mellan plint X4/5 och X4/6 tas bort, och på plint X4/5 måste spänningen 230 V läggas på. Driftläget anges med fast sken på den högra gröna lysdioden. Lysdioder Röd lysdiod: Blinkande eller fast sken: Om en störning i värmepumpen uppträder en gång blinkar lysdioden. Systemet kopplas från och startar om efter stilleståndstiden. Om fler än två störningar i värmepumpen uppträder inom 5 drifttimmar lyser den röda lysdioden med fast sken. Systemet kopplas från permanent. I båda fallen noteras felet i reglercentralens fellista. När felet avhjälpts kan driften påbörjas på nytt efter 10 minuter. Lysdioden släcks. För att radera fel i IWS måste man välja parameter Reset-VP i reglercentralen WPMW/S II och återställa IWS genom att trycka på PRGtangenten. Det interna räkneverket nollställs. Följande fel i värmepumpen indikeras med lysdioderna: Högtrycksstörning, lågtrycksstörning, gruppstörning och maskinvarufel i IWS. (se fellista) Grön lysdiod i mitten: Blinkar under initieringen och lyser sedan, efter att bussadressen tilldelats, med fast sken. Kommunikation med WPM II är upprättad. Tänk på att koppla in bus-kabeln i rätt ordning vid drift med flera värmepumpar (kaskadkoppling). Grön lysdiod till höger: Lyser hela tiden när stand-alone-driftläget är inkopplat. 18 Resetknappen Se avsnitt i bruks- och monteringsanvisningen till WPM II vid felaktig initialisering.

19 Idrifttagningsprotokoll 1. Kundens namn och adress: 6. Uppställningskrav enligt Stiebel Eltrons drifts- och montageinstruktion: Kubikmeter i uppställningsutrymme m³ 7. Driftssätt: 2. Installatörens namn och adress: monovalent bivalent - parallelt - delparallellt - alternativt Bivalent värmepatron 3. Typ av byggnad: Enfamiljshus Flerfamiljshus Bostadshus/industri Industrifastighet/industri Offentlig byggnad Separat värmepump Värmepumpsmodul 4. Aggregat, typ: Ident-nr: Tillverkningsnr: Fabrikationsnr: 5. Värmepumpens placering Gaspanna Oljepanna Vedpanna Fjärrvärme Elpanna 8. Hydraulisk anslutning av värmepump med bufferttank nej Bufferttankens volym: ja 9. Varmvattenberedning: oberoende av värmepump ja nej med extern värmeväxlare ja nej med intern värmeväxlare ja nej Utomhus Inomhus Källare Bottenvåning Övervånin Takvåning STE-produkter: typ: Främmande fabrikat:: typ: på betongsockel på fundamentsula på jämnt golv Horisontalt: ja nej Vibrationskopplad mot byggnad: ja nej 19

20 10. Värmekälla: Luft Utomhusluft Avluft Temperatur min: C max: C 12. Övriga komponenter: Cirkulationspump källa Fabrikat / Typ / Cirkulationspump värmesystem Fabrikat / Typ / Bergvärme Rördiameter: Antal hål: Cirkulationspump värmepump/värmeväxlare Fabrikat / Typ / Fördelare: ja Borrdjup: nej Anslutning enligt Tichelmann ja nej markkollektor Rörlängd: Rördiameter: Area: Fördelare: ja nej Anslutning enligt Tichelmann ja nej Värmebärare: Typ: Koncentration: Frostskyddsgräns: Cirkulationspump värmeväxlare / Tank Fabrikat / Typ / Cirkulationspump värmepump/ bufferttank Fabrikat / Typ / Cirkulationspump varmvattencirkulation Fabrikat / Typ / Cirkulationspump värmepump/ varmvattentank Fabrikat / Typ / Shunt Fabrikat / Typ / Drivning shunt Fabrikat / Typ / 13. Reglercentral STE-produkt: typ Främmande fabrikat: typ Parametrering enligt reglercentralens idrifttagningsprotokoll Vatten Övrigt: Brunn Ytvatten 14. Elanslutning: Ledningstyp: Antal ledare: Area: 11. Värmefördelningssystem: Golv Konvektorer Golvplattor Radiatorer Konstruktionstemperatur: FL C/ RL C Dragning enligt VDE ja nej Styrledning värmepump: Ledningstyp: Antal ledare: Area: 20

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar

värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar Din Värmepumpspecialist Inomhusinstallation upp till 64 C LW-serien Tyst

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar NYHET! alpha-innotec sverige. Vi är unika. Våra värmepumpar med. värmepumpar En produkt många fördelar Så enkelt. Så bekvämt. En för allt Uppvärmning och varmvattenberedning i en och samma enhet. Värmecentralen

Läs mer

värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar

värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar Inomhusinstallation med upp till 65 C i framledningstemperatur LW-serien

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Luft/vatten värmepumpar. Varför Vaillant? For vi kan få den friska luften att värma ditt hus

Luft/vatten värmepumpar. Varför Vaillant? For vi kan få den friska luften att värma ditt hus Luft/vatten värmepumpar Varför Vaillant? For vi kan få den friska luften att värma ditt hus geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att optimalt utnyttja naturens Tankar om intelligent värmekomfort

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 00-900 W Elvärme 8 modeller Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör

Läs mer

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7 Inledning 3 #01 Klimatet i Sverige 4 #02 Vi håller värmen 5 #03 Vår värme kommer från luft o mark 6 #04 Produktsortiment 7 #05 Solpaneler och Sol-EL 8 #06 Ecozon värmepumpar smälter in 9 #07 Teknisk jämförelse

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Elvärme 00 900 W 8 modeller Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Från

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 Brine är ett kompakt värmepumps för berg, sjö eller ytjordvärme. Värmeupptagningen sker i ett slutet system där en blandning av frostskyddsmedel ( vanligen

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Cirkulationspumpen

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 131003 Sid 1 (17) Funktions- och installationsmanual

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 131003 Sid 1 (17) Funktions- och installationsmanual Utgåva 131003 Sid 1 (17) Funktions- och installationsmanual UNIVERSAL Art 402013 ASB-tank inkl Växelventil med värmekretspump Tex. Panasonic Luft/Vatten Art 402014 ASB-tank med värmekretspump Tex. Stiebel

Läs mer

Elztrip EZ200 Värmestrålare med dubbla paneler, för varuhus, industrilokaler etc.

Elztrip EZ200 Värmestrålare med dubbla paneler, för varuhus, industrilokaler etc. 800 2200 W Elvärme 8 modeller Elztrip EZ200 Värmestrålare med dubbla paneler, för varuhus, industrilokaler etc. Användningsområden EZ200 är avsedd för totaluppvärmning, tillskottsvärme och skydd mot kallras

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR. Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30

EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR. Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30 EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 MasterQal 200/300

Läs mer

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt TM Kondensor 8-1200 kw RC Low upp till 66 kw RC Mid&High upp till 1200 kw Allmänt RC är en serie robusta och pålitliga externa luftkylda kondensorer som kan användas både till luftkonditionering och industriella

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP EXOAIR ExoAir LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP MED ENERGIFLEXIBEL OCH LEGIONELLASÄKER SYSTEMTANK OCH PROCESSORBASERAT STYRSYSTEM MED PREFABRICERAT KABLAGE FÖR ENKLARE INSTALLATION FLIK: 9-0710-309 ExoAir effektiv

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145 Mått och komponentplacering MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING E/CU/R 35, 55, 100, 120 41 5 6 min 200 45 42 25 1 2 22 43 23 3 455 184 54 40 467 * Erforderligt utrymme (-E) för byte/kontroll av skyddsanod.

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING Ariterm Prisma solfångare för utanpåliggande takmontering ARITERM PRISMA SOLFÅNGARE Innehållsförteckning Symbolförklaringar...3 Produktbeskrivning...4 Varningar...5

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT AQUAREA T-CAP 100 % kapacitet vid -15 C AQUAREA T-CAP - ett AQUAREA MXF // MONO-BLOCK // T-CAP // ENDAST UPPVÄRMNING // ENFAS // TREFAS ENFAS TREFAS UTOMHUSENHET WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer