WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning"

Transkript

1 WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning Technik zum Wohlfühlen Volym Sida 1 Allmänt Beskrivning av aggregatet Arbetssätt Korrekt drift Ej korrekt drift Bestämmelser och normer Leveransomfattning och tillbehör 2 2 Tekniska uppgifter Tekniska data Effektdiagram 4/ Uppställning, anslutning, ljudemission och driftsättning Transport Uppställningsplats Ljudemission Uppställning av grundaggregatet Montage av grundaggregatet Radiatorvattenanslutning Cirkulationspump Kondensatavlopp Bufferttank Tillsatsvärme Kontroll av fläkten Montera skyddsplåtar Anslut luftslangar Montera luftslangarna Isolering av väggenomföringar 12 4 Elanslutning 13 5 Idrifttagning 17 6 Drift och handhavande 17 7 Underhåll och rengöring Underhåll Rengöring 17 8 Åtgärder vid störningar 18 Idrifttagningsprotokoll 19 Miljö och återanvändning 22 Kundtjänst och garanti 22 Anvisningar för värmepumpsystemets ägare! Förvara dessa montageanvisningar omsorgsfullt, överlämna dem till köparen vid ägarbyte och visa upp dem för installatören vid underhålls- och reparationsarbeten. Montage (vatten- och elinstallation), driftsättning och underhåll av detta aggregat får endast utföras av auktoriserad installatör och i enlighet med denna anvisning. Risk för personskada! Om barn eller personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning använder aggregatet måste säkerställas att det endast sker under uppsikt och efter anvisning av en person som kan garantera deras säkerhet. Håll barn under uppsikt så de inte leker med aggregatet!

2 Montageanweisung für den Fachmann 1 Allmänt Dessa montageanvisningar är avsedda för installatören. Vid installation av värmepumpen behövs dessutom bruksanvisningen för reglercentralen WPM. Värmepumparna och WPM utgör en funktionell enhet, och de båda anvisningarna är därför avstämda mot varandra. För varje enskilt system måste dess-utom montageanvisningarna följas för de komponenter som ingår i systemet! 1.1 Beskrivning av aggregatet För helautomatisk radiatorvattenuppvärmning med framledningstemperatur upp till 60 C. Lämpligt för golvvärme och radiatorvärme. Bör i första hand användas för lågtemperaturuppvärmning eftersom värmefaktorn då blir högre. Tar energi från uteluften, ända ner till 20 C utetemperatur. Innehåller alla komponenter och säkerhetsanordningar som erfordras för driften. Central styrning av värmesystemet och säkerhetsfunktionerna med reglercentralen WPM (obligatoriskt tillbehör, beställningsnummer se avsnitt 1.6). Korrosionsskyddat, utvändiga paneler av varmförzinkad stålplåt som dessutom är brännlackerad. Kompakt utförande med mindre utrymmesbehov vid både inomhus- och utomhusuppställning. Kontrollintyg från oberoende provningsinstanser. (se typskylten). Innehåller obrännbart säkerhetsköldmedium R407C. 1.2 Arbetssätt Via värmeväxlaren på luftsidan (förångaren) tas värme från uteluften vid temperaturer från + 30 C ner till 20 C. Med tillsats av elektrisk energi (kompressorn) värms radiatorvattnet upp till framlednings-temperaturen i värmeväxlaren på vattensidan (kondensorn). Med hjälp av reglercentralen WPM anpassas värmepumpens uppvärmningseffekt i två steg efter det aktuella värmebehovet. Vid lufttemperaturer under cirka +10 C fälls luftfuktigheten ut som rimfrost på förångarens lameller. Denna rimfrostbildning avfrostas automatiskt. Det vatten som då bildas fångas upp i droppkärlet och leds bort genom en slang (se figur 7 och 8). För att avfrostningen skall kunna genomföras stängs fläkten av och värmepumpkretsen reverseras. Den energi som behövs för avfrostningen tas från bufferttanken. Därför är det inte tillåtet att köra systemet utan bufferttank, eftersom radiatorvattnet då skulle kunna frysa under ogynnsamma förhållanden. När avfrostningen är klar återgår värmepumpen automatiskt till värmedrift Korrekt drift Värmepumpen är utformad för att ta energi från luften och utnyttja energin i vattenburna värmesystem inom de angivna drift-temperaturgränserna. 1.4 Ej korrekt drift Uppställningsplatsen måste ställas i ordning av installatören enligt avsnitt 3.2. Värmepumpen får inte användas i områden med explosionsfara eller utanför angivna drifttemperaturområden. 1.5 Bestämmelser och normer Vid uppställning och installation skall följande bestämmelser och normer följas. Vatteninstallation: DIN EN 12828: Säkerhetsteknisk utrustning för varmvattenuppvärmning. DIN 1988: Tekniska regler för tappvatteninstallationer. 1.6 Leveransomfattning och tillbehör 1.6 Leveransomfattning och tillbehör TRD 721: Säkerhetsanordningar mot trycköverskridanden. Säkerhetsventiler. Elinstallation: DIN VDE 0100: Bestämmelser för uppförande av starkströmsanläggningar med märkspänning högst 1000 V. VDE 0701: Bestämmelser för reparation, ändring och provning av begagnad elektrisk apparatur. VDE TAB: Tekniska föreskrifter för anslutning till lågspänningsnät. Köldmedier: EN 378: Säkerhetstekniska och miljörelaterade krav. DIN 7003: under utarbetande Allmänt: Sammanställning av tekniska krav rörande pannrum, t.ex. pannrumsriktlinjer, regionala och lokala byggnadsstadgor, arbetsskydds-, brandskydds- och emissionsskyddsrättsliga bestämmelser och föreskrifter. TA Buller: Tekniska anvisningar för skydd mot buller. Typ WPL 33 Best.nr. Leveransomfattning, utomhusuppställning Grundaggregat Tillbehör (består av inklädnad och stomme) Leveransomfattning, inomhusuppställning Grundaggregat Tillbehör (består av inklädnad och stomme,.inkl. skåpventilation) Extra tillbehör, inomhusuppställning Värmeisolerad luftslang, 3 m Värmeisolerad luftslang, 4 m Slanganslutningsplatta Kondensatpump PK Extra tillbehör, utomhus- och inomhusuppställning (obligatoriska) Reglercentral i väggmonterat hölje, WPMW II Reglercentral i elskåpsutförande, WPMS II Extra tillbehör utomhus- och inomhusuppställning Bufferttank SBP 200 E Bufferttank SBP 400 E Bufferttank SBP 700 E Undercentral i väggmonteringshölje, MSMW Undercentral i elskåpsutförande, MSMS Tryckslang G 1¼" x 1 m (DN32) Tryckslang G 1¼" x 2 m (DN32) Tryckslang G 1¼" x 5 m (DN32) Slangförskruvning för tryckslangar 5 m Värmepumpkompaktinstallation WPKI Cirkulationspump (för WPKI 5) Cirkulationspump (för WPKI 5) Rumsgivare FE Anliggningsgivare AVF Doppgivare TF

3 2 Tekniska uppgifter (Uppgifterna på aggregatets typskylt gäller) 2.1 Tekniska data (uppgifter om aggregatet) Effektuppgifter enligt DIN EN Effektuppgifterna gäller för nya apparater med rena värmeväxlare. Beställningsnummer Höjd mm 1116 Bredd mm 1332 Djup mm 784 Vikt kg 260 Höjd (uppställning inomhus) mm 1182 Bredd (uppställning inomhus) mm 1390 Djup (uppställning inomhus) mm 800 Höjd (uppställning utomhus) mm 1434 Bredd (uppställning utomhus) mm 1390 Djup (uppställning utomhus) mm 1280 Kondensormaterial /Cu Köldmedium R407 C Påfyllningsmängd köldmedium kg 4,4 Tillgänglig extern tryckdifferens hpa 1,0 Tillgänglig extern tryckdifferens på sugsidan. Pa 80 Intern tryckdifferens hpa 190 Värmeeffekt vid L10/V35 kw 15,1 Effektförbrukning vid A10/W35 kw 3,7 Värmefaktor vid L10/V35 4,1 Värmeeffekt vid L2/V35 kw 10,8 Effektförbrukning vid L2/V35 kw 3,3 Värmefaktor vid L2/V35 3,3 Värmeeffekt vid L-7/V35 kw 8,9 Effektförbrukning vid L-7/V35 kw 3,2 Värmefaktor vid L-7/V35 2,7 Värmeeffekt vid A2/W35 i drift med två kompressorer kw 17,7 Effektförbrukning vid A2/W35 i drift med två kompressorer kw 6,1 Effekttal vid A2/W35 i drift med två kompressorer 2,9 Effektförbrukning extravärmare kw 8,8 Minimalt flöde värmeanläggning m³/h 1,4 Flöde varma sidan min m³/h 1,4 Flöde kalla sidan, uteluft m³/h 3500 Minimal användningsgräns på värmesidan C 15 Maximal användningsgräns på värmesidan C 60 Användningsgräns värmekälla minimal C -20 Användningsgräns värmekälla maximal C 30 Frekvens Hz 50 Säkring nöduppvärmning A 3 x C 16 Säkring styrning A 1 x C 16 Säkring kompressor A 3 x C 25 Nominell spänning värmare V 400 Nominell spänning styrning V 230 Nominell spänning kompressor V 400 Faser värmare 3/N/PE Faser styrning 1/N/PE Faser kompressor 3/PE Startström A <30 Avfrostningssätt Cirkulation Skyddsklass (IP) IP14B Ljudeffektsnivå (EN 12102) db(a) 65 Ljudeffektnivå uppställning utomhus med tillbehör för ljuddämpning db(a) 63 Ljudeffektnivå invändig uppställning inomhus db(a) 58 Ljudeffektnivå utomhus uppställning utomhus db(a) 65 Ljudeffektnivå uppställning utomhus utan tillbehör för ljuddämpning db(a) 65 Ljudtrycksnivå inom 1 m avstånd i fritt fält db(a) 57 Ljudtrycksnivå inom 5 m avstånd i fritt fält db(a) 43 Ljudtrycksnivå inom 10 m avstånd i fritt fält db(a) 37 3

4 2.2 Effektdiagram för värmepump WPL 33 vid fullast (två kompressorer) Framledningstemp. 35 C Framledningstemp. 50 C Framledningstemp. 60 C Värmefaktor (-) Effektförbrukning under drift Pvp Värmeeffekt Qvp (kw) Inkommande lufttemperatur ( C) C26_03_01_0325 Figur 1a 4

5 2.2 Effektdiagram för värmepump WPL 33 vid partiell last (en kompressor) Framledningstemp. 35 C Framledningstemp. 50 C Framledningstemp. 60 C Värmefaktor (-) Effektförbrukning under drift Pvp Värmeeffekt Qvp (kw) Inkommande lufttemperatur ( C) Figur 1b 5

6 Utomhusuppställning Uppställning, anslutning och ljudemission Transport Bärremmar för transport av grundaggregatet får hakas fast var som helst på den undre stativramen. Värmepumpen får inte utsättas för kraftiga stötar. Det är tillåtet att kortvarigt tippa aggregatet kring en av långsidorna. Inklädnaden och täckplåten (vid utomhusuppställning) respektive täckplåten med luftslanganslutning (vid inomhus-uppställning) är separata transportenheter och monteras på grundaggregatet först på uppställningsplatsen. 3.2 Uppställningsplats Mått i mm Underlaget där värmepumpen skall ställas upp måste vara vågrätt, jämnt, fast och beständigt. Värmepumpens bottenram måste ha likformig anliggning. Ett ojämnt underlag kan försämra värmepumpens bulleregenskaper. Värmepumpen måste vara åtkomlig från alla sidor. Figur 2 Inomhusuppställning Särskilda förhållanden vid utomhusuppställning Rekommenderat underlag: Fundament (se figur 4) Kantstenar (se figur 5) Stenplatta Anordna en ursparning (fritt utrymme) i underlaget för de vatten- och elinstallationsledningar som skall föras in i värmepumpen underifrån (se figur 4 och 7). Avståndet till vägg på luftutblåssidan måste vara minst 2 m. Se avsnitt "Ljudemission vid utomhusuppställning! Särskilda förhållanden vid inomhusuppställning Underlag: Betong eller cementbruk Vatten- och elinstallationsledningarna förs in i värmepumpen ovanifrån genom täckplåten (se figur 8). 3.3 Ljudemission Utgående Luftaustrittluft 175 Anslutningsplatta Schlauchanschlussplatte luftkanal Ljudemission vid utomhusuppställning Värmepumpen har högre ljudnivå på luftinloppssidan och luftutblåssidan än på de båda slutna sidorna. Dessa två sidor bör därför inte vara vända mot något ljudkänsligt utrymme i huset (t.ex. ett sovrum) Inkommende Lufteintrittluft Mått i mm Luftinloppsriktningen bör om möjligt sammanfalla med den förhärskande vindriktningen, så att luften inte sugs in mot vinden. Gräsmattor och planteringar kan bidra till att försvaga bulleremissionen. Ljudutbredningen kan också reduceras med hjälp av täta staket och dylikt. Undvik att ställa upp aggregatet på stora ljudhårda markytor (t.ex. betongplattor) eller mellan reflekterande husväggar, eftersom detta kan bidra till att ljudnivån höjs. Figur 3 6

7 Fundament för utomhusuppställning med användning av tryckslangar Luftutblås Förhärskande vindrikting Gör ursparning i flytande golv och i stegljudisoleringen Mått i mm Figur 4 Lufintag 26_03_01_ Stegljudsisolering 2 Flytande golv Figur 6 Kantstenar för utomhusuppställning Mått i mm Figur 4 Se noga till att inget ljud kan tränga ut genom värmepumpens bottenplåt eller genom installationsöppningen. Ljudeffektnivån vid utomhusuppställning är 65 db(a) utan ljuddämpartillbehör och 63 db(a) med ljuddämpartillbehör för WPL 33. Om värmepumpen ställs upp på en fundamentsula måste de fria fundamentsidorna vara tätt förslutna Ljudemission vid inomhusuppställning Ställ inte upp värmepumpen omedelbart under eller intill boningsrum eller sovrum. Det är inte tillåtet att ställa upp aggregatet på ett träbjälklag. I flytande golv anordnas ursparningar enligt figur 6. Anslutning av fram- och returledningar för radiatorvatten måste göras med flexibla tryckslangar (vibrationsdämpare). Beställningsnummer se avsnitt 1.6. Rörupphängningar och väggenomföringar skall utföras stomljudsisolerade. Luftaustrittseite Luftutblås 1200 Lufteintrittseite Lufintag Förhärskande Hauptwindrichtung vindrikting 650 Se till att luftinsugs- och luftutblås-öppningarna i ytterväggarna inte är vända mot intilliggande bonings- och sovrumsfönster. Ljudeffektnivån vid inomhusuppställning är 58 db(a) i uppställningsutrymmet och 62 db(a) vid luft utsläpp. resp. luftintag. 3.4 Uppställning av grundaggregatet Värmepumpen måste vara åtkomlig från alla sidor. Ställ upp grundaggregatet på ett underlag som förberetts enligt avsnitt 3.2. Se till att luftutblåsriktningen blir den rätta Efter uppställning/installation av värmepumpen måste kopplingarna för kompressorns tryck/sugledning efterdras med 100Nm. (se figur 8, pos. 10 och 11) 3.5 Montage av grundaggregatet Vid utomhusuppställning kan vatten- och elinstallationsledningarna föras in underifrån i värmepumpen genom den öppningen i kylmaskineriets botten (se figur 7). Vid inomhusuppställning kan vatten- och elinstallationsledningarna föras in i värmepumpen från ovansidan (se figur 8) Om vatteninstallationsledningarna förs in ovanifrån måste täcklocken i täckplåten skäras ur (se figur 8, pos. 8). Beträffande dragning och installation av elledningarna gäller avsnitt 4, "Elanslutning 3.6 Radiatorvattenanslutning Värmepumpaggregatet skall monteras av installatören enligt fastställda VA-projekteringshandlingar. För värmesystemets säkerhetstekniska utrustning gäller DIN EN samt TRD 721, Säkerhetsanordningar. Vid bivalent drift kan värmepumpen genomströmmas av returvatten från tillsatsvärmekällan. Vattentemperaturen i returledningen får vara högst 60 C Skydd av radiatorvattenledningarna mot frost och fukt (endast vid utomhusuppställning) Vid utomhusuppställning måste fram- och returledningarna skyddas mot frysning genom tillräcklig värmeisolering och mot fukt genom läggning i skyddsrör (se figur 7). Erforderlig isoleringstjocklek väljs enligt värmesystemförordningen. Ett ytterligare frysskydd finns i den frysskyddsvakt som är inbyggd i värme-pumpen. När temperaturen i kondensorn sjunker under +8 C kopplas cirkulations-pumpen i värmepumpkretsen in automatiskt och åstadkommer cirkulation i alla vatten-förande delar. Om temperaturen i buffert-tanken sjunker kopplas värmepumpen in automatiskt senast när temperaturen underskrider + 5 C. 7

8 3.6.3 Anslutning av fram- och returledning Anslut värmepumpen på radiatorvattensidan enligt figur 7 (utomhusuppställning) respektive figur 8 (inomhusuppställning). Var noga med tätningen. Vid utomhus och inomhus uppställning måste först rördetaljerna (pos. 8 och 9) som är bipackade anslutas på tillopp och retur. Till anslutningsstudsarna G 1 1/4" (utvändig) måste vibrationsdämpare med minst 1 m längd anslutas. Tack vare värmepumpens vibrationssnåla konstruktion och de tryckslangar som fungerar som vibrationsdämpare överförs praktiskt taget inget stomljud Genomspolning av värmesystemet Innan värmepumpen ansluts måste ledningssystemet spolas ur omsorgsfullt. Främmande föremål som svetsloppor, rost, sand, tätningsmaterial o.d. sätter ned värmepumpens driftsäkerhet och kan medföra att kondensorn sätts igen Avluftning av värmesystemet Luft i systemet försämrar värmepumpens funktion. Avlufta rörsystemet omsorgsfullt. Öppna också den avluftningsventil som sitter på radiatorframledningen inuti värmepumpen Påfyllning av värmeanläggning Vattnet beskaffenhet För att förhindra skador och stenbildning beaktas vid påfyllning av radiatorvatten i anläggningen följande: - Vattnets totala hårdhetsgrad måste vara < 1 dh. - Summan av jordalkalier i vattnet måste vara < 0,18 mmol/l. Observera! Det är inte tillåtet att använda helt avsaltat vatten eller regnvatten eftersom detta leder till förstärkt korrosion. Lämpliga apparater för avhärdningen liksom för påfyllning och spolning av värmeanläggningar kan lånas från vår fabrikskundtjänst eller införskaffas i en fackhandel Syrediffusion Vid ej diffusionstäta golvvärmesystem med plaströr eller vid öppna värmesystem kan korrosion uppträda på ståldetaljerna som följd av syrediffusion, om värmeelement eller rör av stål används. Korrosionsprodukterna, t.ex. rostslam, kan avsättas i värmepumpens kondensor och minska genomströmningsareorna, vilket kan leda till effektförluster i värmepumpen eller avstängning via högtrycksvakten. Därför bör öppna värmesystem eller stålrörinstallationer undvikas i kombination med ej diffusionstäta golvvärmesystem med plaströr. 8 Vatten- och elanslutning vid utomhusuppställning Kondensatdräneringsslang 2 Radiatorframledning (flexibel tryckslang) 3 Radiatorreturledning (flexibel tryckslang) 4 Elanslutningsledningar 5 Kabelkanal för elanslutningsledningar 6 Kopplingsbox med dragavlastningar för elanslutningsledningar 7 Installationsrör för elledningar samt framoch returledningar Abb. 7 Abb Vatten- och elanslutning vid inomhusuppställning Kondensatdräneringsslang alternativt till höger eller till vänster 2 Flexibel tryckslang (radiatorframledning) 3 Flexibel tryckslang (radiatorreturledning) 4 Anslutning radiatorreturledning 5 PG-förskruvningar med dragavlastningar 6 Rörgenomföringar 7 Kopplingsbox med dragavlastningar 8 Rörböj (ingår i tillbehörssatsen) 9 Anslutningsstudsarna Radiatorframledning 10 Tryckledning 11 Sugledning 12 Säkerhetstemperaturbegr. för DHC Rörböj (ingår i tillbehörssatsen) 9 Anslutningsstudsarna Radiatorframledning 10 Avluftning 11 Makadamlager 12 Betongfundament

9 3.7 Cirkulationspump Cirkulationspump i värmepump-kretsen (påfyllningspump för bufferttank) När bufferttankarna SBP 200 eller SBP 700 och värmepump-kompaktinstallationen WPKI 5 används måste man bestämma tryckfallet i förbindelse-ledningen mellan WPKI 5 och värmepumpen (se tabellen på nästa sida). Det totala tryckfallet är summan av tryckfallen i förbindelseledningen, i värme-pumpen och i WPKI 5. Cirkulationspumpen bör väljas med ledning av det nominella flödet och det totala tryckfallet. Värmepump WPL 33 Nominellt flöde m³/h 1,4 Tryckfall Värmepump mvp 1,90 SBP WPKI 5 mvp 0,55 Tryckslang 1¼" mvp/m 0, Kondensatdränering För kondensatdräneringen har vid fabriken en 3/4"-slang monterats på dropp-kärlet. Slangen mynnar i närheten av den utbrytbara öppningen i bottenplåten på kylmaskineriets högra sida. Vid utomhusuppställning kan slangen efter att den utbrytbara öppningen skurits ren ledas ut ur aggregatet nedåt genom öppningen (se figur 7). Vid inomhusuppställning bör kondesatvattnet avledas till golvavlopp. Plåtdetaljerna är förbeddda med stansade öppningar för utledande av ledning, se även sid 8 figur Bufferttank För att få en störningsfri drift av värmepumpen måste man använda en bufferttank. Bufferttanken (bufferttank SBP) fungerar inte bara som hydraulisk frånkoppling av flödena i värmepump- och värmekretsarna utan framför allt som energikälla vid avfrostning av förångaren. Om värmepumpsanläggningen skall utföras utan bufferttank måste värmesystemet uppfylla följande: minsta vattenmängd 200l får ej förekomma avstängningsventiler för värmesystemet som av misstag kan stängas, vid installation av arbetsventiler måste utförlig varningstext finnas på vetilen, ventil får bara stängas under service EJ under drift. Det angivna lägsta värmeflödet i dokumenattionen får ej underskridas Tillsatsvärme I bivalenta system måste värmepumpen alltid kopplas in i tillsatsvärmekällans (t.ex. oljepannans) returledning Kontroll av fläkten Fläkten måste ha föreskriven rotationsiktning. Om transporten inte sker på korrekt sätt kan fläkten förskjutas något så att fläkthjulet skaver mot inloppskåpan. Man kan då eventuellt förskjuta fläktfästena något åt vänster eller höger i deras avlånga hål. Fläkten kan också justeras i höjdled genom att man flyttar distansvinkelplåtarna från fläktfästenas översida till deras undersida eller vice versa. 1 Kontrollera att kondensatslangen! inte har några brott och att den ligger i fall. Efter att slangen dragits måste man kontrollera att kondensatet kan rinna bort som förutsatt. Häll långsamt omkring 10 liter vatten i droppkärlet. Allt vatten skall rinna ut utan att några rester blir kvar. Om fallet är otillräckligt rekommenderas att en kondensatpump används. Om kondensatpumpen PK 9 (beställningsnummer se avsnitt 1.6) används för att leda bort kondensatet skall värmepumpen ställas upp ungefär 100 mm högre. 3 2 Abb. 10 Rotationsriktning Drehrichtung 1 Distansvinkelplåtar, övre 2 Distansvinkelplåtar, undre 3 Fläkt

10 3.12 Montera skyddsplåtar Montage av inklädnad (exempel utomhusuppställning) 1 26_03_01_ _03_01_0929 ª Häng upp sidofolierna i de förstansade hålen på hakarna på apparaten. Sidovägg Täckplåt (olika för inomhus- respektive utomhusuppställning) Främre dörr Typskylt Bakre dörr Placera täckplåten på aggregatet och fäst den med två skruvar. Häng upp sidoväggarna, den främre och den bakre dörren på hakarna på grundaggregatet. Fäst dem med en skruv vardera. ª Sätt fast den medlevererade typskylten. Den ska sitta ovantill på höger eller vänster sidovägg och vara väl synlig. 26_03_01_ ª ª ª Ta bort grundskiktet från tejpen på ramen och på folierna. ª Fäst folierna genom att trycka mot grundapparaten. ª Täta öppningarna i området runt hakarna med textilband Montera skyddsplåtarna vid inomhusuppställning Täta apparaten 26_03_01_1457 Innan skyddsplåtarna monteras, måste apparaten tätas med folie. Folien medföljer skyddsplåtarna. 26_03_01_1456 ª Skär ett hål i folien på det ställe där kondensatslangen ska ledas genom apparaten. ª För kondensatslangen genom folien. ª Klistra för hålen längs ned till höger och vänster på ramen med textiltejp. Textiltejpen medföljer tillbehöret Luftslang. 10

11 26_03_01_ Anslut luftslangar Luftslangen kan förlängas genom att spiralerna dras ut. Överlappningen bör uppgå till cirka 30 cm. Den sammanlagda slanglängden på luftintags- och luftutblåssidan får inte vara mer än 8 m. Montera inte fler än fyra 90 -krökar. Krökarnas radie måste vara minst 600 mm (räknat på slangens mitt). Använd en vass kniv vid tillskärningen. Använd en sidavbitare för att skära igenom trådspiralerna. Sätt fast luftslangen med 1 meters mellanrum. På grund av att den är böjbar skulle den annars hänga ned. Forma luftslangarnas ändar så att de passar till de ovala slanganslutningsstosarna på täckplåten och slanganslutningsplattorna. Slanganslutningsplattorna levereras som tillbehör. Täta öppningen vid genomföringen med textilband. Täta nu framsidan på samma sätt. Montage av inklädnad C26_03_01_ Sidovägg 2 Täckplåt (olika för inomhus- respektive utomhusuppställning) 3 Främre dörr 4 Typskylt 5 Bakre dörr Placera täckplåten på aggregatet och fäst den med två skruvar. Häng upp sidoväggarna, den främre och den bakre dörren på hakarna på grundaggregatet. Fäst dem med en skruv vardera. Sätt fast den medlevererade typskylten. Den ska sitta ovantill på höger eller vänster sidovägg och vara väl synlig. 1 26_03_01_ Slanganslutningsplatta 2 Slangklämma (oval) 3 Luftslang 4 Slangklämma (oval) 5 Skyddsyta Mått slanganslutningsplatta C26_03_01_0929! Skaderisk! Yttre liggande öppningar måste alltid vara täckta med trådgaller och slangarna måste vara säkrade så att de inte kan glida av. 11

12 3.14 LuftschlMontera luftslangarna Följande exempel visar hur man genomför montering av en luftslangsanslutning. Skjut först upp ytterslangen något. 26_03_01_ _03_01_1446 Trä innerslangen till hälften över anslutningsstosen. 26_03_01_1448 Täta innerslangen vid anslutningsstosen med medföljande textilband. 26_03_01_ _03_01_1450 Dra ytterslangen över anslutningsstosen. 26_03_01_1452 Fäst slangen med medföljande ovala slangklämma. 26_03_01_ Isolering av väggenomföringar Det får inte uppstå någon köldbrygga mellan muren och de väggenomföringar som ska monteras. Isolera på ett lämpligt sätt mellan väggenomföringarna och muren för att undvika kondens i muren. Som alternativ kan du även använda den isolerade väggenomföringen AWG 560. Väggenomföringen AWG 560 går att beställa som tillbehör. Lägg medföljande tätningsremsor runt anslutningsstosen. 12

13 4 Elanslutning 4.1 Elanslutningen måste anmälas till ansvarig energileverantör. Anslutningsarbeten får bara utföras av behörig installatör och i enlighet med denna anvisning! Gör aggregatet spänningsfritt före arbete på kopplingsboxen. Följ VDE 0100 och den lokala energi-leverantörens föreskrifter. Enligt VDE skall följande kabeldiameter dras som motsvarar säkringen: Säkring Kabeldiameter 16 A 2,5 mm² 1,5 mm² vid dragning av endast två belastade ledare och på en vägg eller i elinstallationsrör på en vägg. 25 A 6,0 mm² vid dragning i en vägg. 4,0 mm² vid dragning av en kabel med fleraledare på en vägg eller i elinstallationsrör på en vägg. Säkring, se Tekniska data De tre strömkretsarna värmepump, DHC och styrning måste säkras var för sig. Kompressorn i aggregatet kan bara löpa åt ett håll. Om aggregatet ansluts felaktigt går kompressorn i 30 sekunder och stängs sedan av. 4.3 Anslutningsplintarna finns i värmepumpens kopplingsskåp (figur 13) och går att komma åt om man tar bort frontluckan. Vid installationen kan man dra kopplingsboxen framåt ur höljet. Här ansluts följande förbrukare: Spänningsmatningen till värmepumpens styrning IWS Spänningsmatningen till kompressorn Spänningsmatningen till tillsatsvärmen DHC (intern tilsatsvärme) Bussledningen Se noga till att High, Ground och Low blir rätt kopplade. Frisignal för stand-alone-drift på plint 5 Frysskyddsgivaren på plint X31/1 och 2 är redan ansluten till IWS. 4.4 IWS (förkortning för integrerad värmepumpstyrning ) är ett kretskort som byggs in som standard i värmepumparnas kopplingsboxar. IWS styr kompressorns och startströmbegränsningens effektreläer och innehåller signalingångarna för högtrycks-, lågtrycksoch samlingsstörning samt bussgränssnittet mot WPM. Till anslutningarna får enbart sådana ledningar användas som uppfyller gällande föreskrifter (se figur 12). Dragavlastningens funktion måste kontrolleras. WPM II Följ bruksanvisningen för reglercentralen WPM II. 4.5 Cirkulationspumpen för värmeutnyttjandesidan ansluts enligt elschemat (figur 15) och gällande elritning. 4.6 Stand-alone-drift I nödsituationer kan värmepumpen köras även utan reglercentralen (se sida 16). Under sådana omständigheter kan frostskydd och frysskydd inte garanteras. 4.7 Vid utomhusuppställning får bara klimatbeständiga ledningar enligt VDE 0100 användas. Ledningarna skall läggas i installationsrör (skyddsrör) och kan föras in i värmepumpen underifrån (se figur 7). I värmepumpen måste el-anslutningsledningarna dras i den därför avsedda kabelkanalen (se figur 7 pos. 5). 4.8 Vid inomhusuppställning måste elledningarna dras in i värmepumpen ovanifrån genom kabelgenomföringarna med dragavlastning (PG-förskruvningar, se figur 3 och 8). Observera att de öppna PG-förskruvningarna skall användas för nätanslutning (kompressor), styrledning och bussledning (se figur 12). I detta fall kommer felmeddelandet Ingen effekt att visas i värmepumpcentralen. Byt riktning på vridfältet genom att byta plats på två faser. När alla elledningar har anslutits skall nätkopplingsplinten (X3) täckas och plomberas (figur 13). 4.2 Värmepumpens alla poler måste kunna kopplas bort från nätet med hjälp av en ytterligare anordning med minst 3 mm frånskiljningsavstånd. För detta kan reläer, lågspänningsbrytare, säkringar etc. användas. Dessa ingår i elinstallationen Nätanslutningsledning (kompressor) 2 Nätanslutningsledning (DHC) 3 Styrledning (nät) 4 Bussledning: J-Y (St) 2x2x0,8 mm 2 5 Styrledning (tillsatsvärme (DHC)) Figur 12 13

14 1/N/PE~230/50 3/PE~400/50 3/N/PE~400/50 X3 PE X4 X2 X3 WP DHC X4 X2 Nätanslutning Värmepump (kompressor) L1, L2, L3, PE Tillsatsvärme N, L1, L2, L3, PE Anslutningsplintar, styrning Nätanslutning L, N, PE Styringångar: 2. WE Tillsatsvärmekälla, intern tillsatsvärme (DHC) Ext. ST Stand-alone-drift Anslutnings- Plinteffekt beläggning 2,6 kw L1 N PE 3,0 kw L2 N PE 3,2 kw L3 N PE 5,6 kw L1 L2 N PE 5,8 kw L1 L3 N PE 6,2 kw L2 L3 N PE 8,8 kw L1 L2 L3 N PE Anslutningsplint, klenspänning H Buss High L Buss Low Buss jord + Buss " + " (ansluts ej) 26_03_01_0672 Figur 13 14

15 Kopplingsschema för värmepumpar WPL 33 26_03_01_ A1 Integrerad värmepumpstyrning (IWS) B5 Temperaturgivare hetgas E1 El-patron (DHC) E2 Oljesumpuppvärmning, kompressor 1 E3 Oljesumpuppvärmning, kompressor 2 F2 Högtrycksvakt F5 Säkerhetstemperaturbegr. för DHC F7 Temperaturvakt fläkt F13 Temperaturgivare frysskydd K1 Relä mjukstart, kompressor 1 K2 Relä kompressorstart, kompressor 1 K3 Relä mjukstart, kompressor 2 K4 Relä kompressorstart, kompressor 2 K5 Relä El-patron K6 Säkerhetsrelä K7 Relä fläkt M1 Motor, kompressor 1 M2 Motor, kompressor 2 M3 Motor, fläkt N2 Tryckdifferensbrytare, avfrostning N3 Termostat Kompressorvärme P1 Tryckgivare, högtryck P3 Tryckgivare, lågtryck R1...3 Startmotstånd, kompressor 1 R4...6 Startmotstånd, kompressor 2 X1 Anslutningsplintar X2 Anslutningsplint, klenspänning X3 Nätanslutning X4 Anslutningsplintar, styrning X25 Jordningsblock, nätanslutning Nät Värmepump Tillsättsvärme (DHC) X26 Jordningsinsticksblock X27 Hylskontaktplint, 2 polig X28 Hylskontaktplint, 4 polig X29 Hylskontakt IWS 12-polig X30 Hylskontakt IWS 3-polig X31 Hylskontakt IWS 5-polig Y1 Omkopplingsventil, avfrostning Z3 Radioavstörning Figur 14 15

16 Elanslutningsschema för värmepumpar WPL 33 med reglercentral WPM II X2 Utetempgivare Framledningsgivare Returledningsgivare Varmvattengivare Givare, värmekälla 2 Givare köldbärare Shuntgivare Analog utgång FE7 Reglercentral WPM II Buss H Buss L Buss Buss + Fühler 1 Fühler X1 Shunt Shunt + Tillsatsvärmekälla Tillsatsvärmekälla Varmvatten cirkulation Varmvatten Värmekrets 2 Värmekrets 1 Källa Buffert 2 Buffert 1 Pumpar L Energileverantör L Nät L Nät N X3 X5 X4 FE7 max. 2 A gl Bussledning N 3-fas/N/PE ~400V 50Hz L1 L2 L3 16 A gl N PE L Elleverantörens kopplingsur för spärrtider* Styrfas L utan spärrtid Styrfas L med spärrtid 1-fas/N/PE ~230V 50Hz Strömförsörjning via hushållselmätare PE NETZ Nät Intern tillsatsvärme DHC(GHC) L1 L2 L3 N L1 L2 Värmepump WP L3 Steuerung Manöver (Netz) L N PE 2. WE Klen- Kleinsp spänning BUS N L3 L2 L1 PE 3-fas/N/PE ~400V 50Hz Strömförsörjning via värmepumpelmätare H L X3 X4 X Figur

17 5 Idrifttagning WPM II Se montageanvisningarna för reglercentralen WPM II. Om även varmvatten skall WPM II beredas måste parametern, "Värmepumpsteg för varmvatten, ha antingen värdet 01 eller Drift och handhavande För att kunna driva värmepumpen WPM II krävs reglercentralen WPM II. Den styr hela värmesystemet. Alla erforderliga inställningar görs på reglercentralen. Se bruksanvisningen för reglercentralen WPM II. Alla inställningar på reglercentralen WPM måste utföras av behörig installatör. Strömförsörjningen till värmepumpen får inte avbrytas ens utanför eldningssäsongen eftersom frysskyddet för systemet då inte kan garanteras. Normalt behöver systemet inte kopplas ifrån under sommaren eftersom regler-centralen har automatisk omkoppling mellan sommar och vinter. När systemet tas ur drift skall reglercentralen ställas i beredskapsläge. De säkerhetsfunktioner som skyddar systemet bibehålls då (t.ex. frysskyddet). Om värmepumpen kopplas ifrån helt bör allt vatten tappas ur ifall frysrisk föreligger. 7 Underhåll och rengöring 7.1 Underhåll Värmepumpen fungerar helt automatiskt och behöver inget särskilt underhåll. Värmepumpens luftinlopps- och luftutloppsöppningar måste hållas fria från snö och löv. 7.2 Rengöring Förångarens lameller, som går att komma åt om man tar bort inklädnadspanelerna på kondensorsidan, bör regelbundet rensas från löv och andra föroreningar Kondensatdräneringen bör kontrolleras med jämna mellanrum. Ta bort smuts och igensättningar Vid störningar i värmepumpdriften till följd av att korrosionsprodukter (rostslam) avsatts i kondensorn hjälper bara kemisk upplösning med hjälp av lämpliga lösningsmedel och sköljpump, som tillhandahålls av vår kundtjänst. 17

18 8 Åtgärder vid störningar 8.1 Se bruksanvisning och montageanvisningar för WPMW/S II 8.2 Kontroll av inställningarna på IWS Leuchtdioden Lysdioder C26_03_01_0661 Skjutreglage (S1) Resetknapp Skjutreglage (WP-Typ) Figur 20 Om ett fel inte kan hittas vid servicen med hjälp av reglercentralen kan man i nödfall öppna kopplingsboxen och kontrollera IWS-inställningarna. Denna kontroll får endast utföras av behörig installatör: Skjutreglage (WP-Typ) Olika kompressorsystemen kan förinställas med skjutreglage (WP-Typ). Denna inställning görs på vid fabrik allt efter värmepumptypen och är då lika med 2. 2 Tvåkompressormaskin med intern tillsatsvärme (DHC) Om värmepumpen skall köras bivalent med någon annan tillsatsvärmekälla än DHC eller som modul tillsammans med ytterligare värmepumpar måste skjutreglage (WP-Typ) ställas in i läge. A Tvåkompressormaskin med extern tillsatsvärme Den interna tillsatsvärmen (DHC) får då inte vara ansluten (styrning och matning). Kontrollera att skjutreglage (WP-Typ) är rätt inställt. Skjutreglage (S1) Skjutreglagen 1 och 2 har ingen funktion för värmepumpen. Inställning skjutreglare 3 Reglage ON : SERVICE-drift Tillhörande kompressorer (enligt skjutreglage WP-Typ) kopplas in med en sekunds mellanrum. Inställning skjutreglare 4 Reglage ON : STAND-ALONE-drift Om WPM II är defekt kan man i nödfall köra värmepumpen i stand-alone-drift. I detta driftläge finns ingen kommunikation med reglercentralen WPM II. Styrningen sker till ett fast börvärde. Värmepumpen kopplas in vid 50 C och kopplas från vid 55 C. Frostskyddsgivaren, som är ansluten till plinten givare 1,2 på IWS används då för bestämning av regleringsvärdet, dvs. Frostskyddet och frysskyddet vid avfrostning av utomhusuppställd värmepump bortfaller. Dessutom måste byglingen mellan plint X4/5 och X4/6 tas bort, och på plint X4/5 måste spänningen 230 V läggas på. Driftläget anges med fast sken på den högra gröna lysdioden. Lysdioder Röd lysdiod: Blinkande eller fast sken: Om en störning i värmepumpen uppträder en gång blinkar lysdioden. Systemet kopplas från och startar om efter stilleståndstiden. Om fler än två störningar i värmepumpen uppträder inom 5 drifttimmar lyser den röda lysdioden med fast sken. Systemet kopplas från permanent. I båda fallen noteras felet i reglercentralens fellista. När felet avhjälpts kan driften påbörjas på nytt efter 10 minuter. Lysdioden släcks. För att radera fel i IWS måste man välja parameter Reset-VP i reglercentralen WPMW/S II och återställa IWS genom att trycka på PRGtangenten. Det interna räkneverket nollställs. Följande fel i värmepumpen indikeras med lysdioderna: Högtrycksstörning, lågtrycksstörning, gruppstörning och maskinvarufel i IWS. (se fellista) Grön lysdiod i mitten: Blinkar under initieringen och lyser sedan, efter att bussadressen tilldelats, med fast sken. Kommunikation med WPM II är upprättad. Tänk på att koppla in bus-kabeln i rätt ordning vid drift med flera värmepumpar (kaskadkoppling). Grön lysdiod till höger: Lyser hela tiden när stand-alone-driftläget är inkopplat. 18 Resetknappen Se avsnitt i bruks- och monteringsanvisningen till WPM II vid felaktig initialisering.

19 Idrifttagningsprotokoll 1. Kundens namn och adress: 6. Uppställningskrav enligt Stiebel Eltrons drifts- och montageinstruktion: Kubikmeter i uppställningsutrymme m³ 7. Driftssätt: 2. Installatörens namn och adress: monovalent bivalent - parallelt - delparallellt - alternativt Bivalent värmepatron 3. Typ av byggnad: Enfamiljshus Flerfamiljshus Bostadshus/industri Industrifastighet/industri Offentlig byggnad Separat värmepump Värmepumpsmodul 4. Aggregat, typ: Ident-nr: Tillverkningsnr: Fabrikationsnr: 5. Värmepumpens placering Gaspanna Oljepanna Vedpanna Fjärrvärme Elpanna 8. Hydraulisk anslutning av värmepump med bufferttank nej Bufferttankens volym: ja 9. Varmvattenberedning: oberoende av värmepump ja nej med extern värmeväxlare ja nej med intern värmeväxlare ja nej Utomhus Inomhus Källare Bottenvåning Övervånin Takvåning STE-produkter: typ: Främmande fabrikat:: typ: på betongsockel på fundamentsula på jämnt golv Horisontalt: ja nej Vibrationskopplad mot byggnad: ja nej 19

20 10. Värmekälla: Luft Utomhusluft Avluft Temperatur min: C max: C 12. Övriga komponenter: Cirkulationspump källa Fabrikat / Typ / Cirkulationspump värmesystem Fabrikat / Typ / Bergvärme Rördiameter: Antal hål: Cirkulationspump värmepump/värmeväxlare Fabrikat / Typ / Fördelare: ja Borrdjup: nej Anslutning enligt Tichelmann ja nej markkollektor Rörlängd: Rördiameter: Area: Fördelare: ja nej Anslutning enligt Tichelmann ja nej Värmebärare: Typ: Koncentration: Frostskyddsgräns: Cirkulationspump värmeväxlare / Tank Fabrikat / Typ / Cirkulationspump värmepump/ bufferttank Fabrikat / Typ / Cirkulationspump varmvattencirkulation Fabrikat / Typ / Cirkulationspump värmepump/ varmvattentank Fabrikat / Typ / Shunt Fabrikat / Typ / Drivning shunt Fabrikat / Typ / 13. Reglercentral STE-produkt: typ Främmande fabrikat: typ Parametrering enligt reglercentralens idrifttagningsprotokoll Vatten Övrigt: Brunn Ytvatten 14. Elanslutning: Ledningstyp: Antal ledare: Area: 11. Värmefördelningssystem: Golv Konvektorer Golvplattor Radiatorer Konstruktionstemperatur: FL C/ RL C Dragning enligt VDE ja nej Styrledning värmepump: Ledningstyp: Antal ledare: Area: 20

MONTAGEANVISNING » WPF 7 MS» WPF 10 M » WPF 13 M» WPF 16 M VÄTSKA-VATTENVÄRMEPUMP

MONTAGEANVISNING » WPF 7 MS» WPF 10 M » WPF 13 M» WPF 16 M VÄTSKA-VATTENVÄRMEPUMP MONTAGEANVISNING VÄTSKA-VATTENVÄRMEPUMP» WPF 7 MS» WPF 10 MS» WPF 10 M» WPF 13 M» WPF 16 M Montageanvisning för installatören Innehållsförteckning 1. Montageanvisning för installatören 2 1.1 Allmänt 2

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FÖR ART.NR 8001, 8011, 8012, 8014 och 8015 TERMOMAT 1 är en elektronisk laddningsautomatik avsedd för ackumulatoranläggningar

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

15.7 Effektdiagram WPF 16 M 21 15.8 Datatabell 22 16. Driftsättningsprotokoll 23 GARANTI MILJÖ OCH ÅTERVINNING

15.7 Effektdiagram WPF 16 M 21 15.8 Datatabell 22 16. Driftsättningsprotokoll 23 GARANTI MILJÖ OCH ÅTERVINNING ANVÄNDNING 1. Allmän information 3 1.1 Andra gällande dokument 3 1.2 Säkerhetsanvisningar 3 1.3 Andra symboler i den här dokumentationen 3 1.4 Måttenheter 3 2. Säkerhet 4 2.1 Avsedd användning 4 2.2 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter:

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter: Installation, drift och skötsel MP 4 4,5 kw 2010-05-19 utg:11 Ersätter: MP4 Innehåll 10-05 Allmänt... 2 Anteckningar... Funktion... 4 Tekniska data... 4 Tekniska data... 5 Rörinstallation... 6 Allmänt

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

ANVÄNDNING 3 1. Allmän information 3 14. Tekniska data 18 2. Säkerhet 4 Beskrivning av aggregatet 4 15. Driftsättningsprotokoll 28 4.

ANVÄNDNING 3 1. Allmän information 3 14. Tekniska data 18 2. Säkerhet 4 Beskrivning av aggregatet 4 15. Driftsättningsprotokoll 28 4. ANVÄNDNING. Allmän information. Andra gällande dokument. Säkerhetsanvisningar. Andra symboler i den här dokumentationen.4 Måttenheter. Säkerhet 4. Avsedd användning 4. Säkerhetsanvisningar 4. CE-märkning

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

MONTERING INFORMATION 7 Sidan 1 av 6 7.1 UPPSTÄLLNING AV LJUDDÄMPAREN

MONTERING INFORMATION 7 Sidan 1 av 6 7.1 UPPSTÄLLNING AV LJUDDÄMPAREN 7.1 UPPSTÄLLNING AV LJUDDÄMPAREN MONTERING INFORMATION 7 Sidan 1 av 6 Utblåsningsljuddämparen bör alltid ställas upp på taket. Mediumet som blåses ut från ventilen expanderar i ljuddämparen till atmosfärstryck.

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

VR 68. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Solvärmemodul. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 68. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Solvärmemodul. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 68 Solvärmemodul SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax 02 9 8 28 0 info@vaillant.de

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt 2/3-4,0 Utförande LK Shunt 2/3-4,0 är avsedd för system med huvudpump. Shunten kan monteras både i höger- och vänsterutförande. Ge akt på eventuella stomljud vid placering och montage av shunten.

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör

Uponor WGF 1 Fördelare med tillbehör UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR WGF 1" FÖRDELARE Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör 08 2006 5032 Styrdon Reglerratt 85 mm 225 mm Avstängningsventil vinkel Byggdjup 80 mm By-pass Ändstycke 65 mm 90 mm 50

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Transport 4 3 Dimensioner och anslutningar 5 4 Montering och idrifttagning

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 70 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

GARDENA Elektronisk Hydrostat

GARDENA Elektronisk Hydrostat GARDENA Elektronisk Hydrostat Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med den elektroniska

Läs mer

Bruksanvisning säkerhetsventiler

Bruksanvisning säkerhetsventiler Typ 851 Säkerhetsventil i vinkelutförande. Ett bra val! Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls bruksanvisning

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 INNEHÅLL: Deklaration... 2 Beskrivning... 3 Data... 4 Monteringsexempel... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 7 Certifikat... 8 Spara denna anvisning

Läs mer

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054 PBD SE 0447-1 639054 FIGHTER 005 R Uteluftsvärmepump FIGHTER 005 4 Uteluftsvärmepump Allmänt FIGHTER 005 är en uteluftsvärmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. FIGHTER 005 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

Värme-,kyl- och återvinningsbatteri QLC(G,F,B,H) Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av luftvärmare

Värme-,kyl- och återvinningsbatteri QLC(G,F,B,H) Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av luftvärmare Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av luftvärmare Beskrivning Säkerhetsföreskrifter och varningar Allmänt Batteriet är uppbyggt av kopparrör och aluminiumlameller. Den profilerade lamellen

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning Therme Varmvattenberedare Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmvattenberedare Innehållsförteckning Använda symboler... 3 Monteringsanvisning Vattenförsörjning... 4 Placering...

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Felsökning - BONUS AIR 10

Felsökning - BONUS AIR 10 1 OF 15 Kommunikationsproblem ER00 2 OF 15 ER00 manöverpanelens anslutning C12 kabeln mellan manöverpanel och kretskort Byt batteri i panelen Byt manöverpanel I kontrollpanelen finns ett batteri CR1220

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer