Källa:företag TIDNINGEN FÖR UPPGIFTSLÄMNANDE FÖRETAG n STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Källa:företag TIDNINGEN FÖR UPPGIFTSLÄMNANDE FÖRETAG n STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2014"

Transkript

1 Källa:företag TIDNINGEN FÖR UPPGIFTSLÄMNANDE FÖRETAG n STATISTISKA CENTRALBYRÅN procent av nystartade företag leds av kvinnor... Läs om företagare i statistiken! Vi vill givetvis förenkla för dig som uppgiftslämnare! Läs om det som är på gång och om framtidens datainsamling Din bit av Sverigepusslet! Du är viktig och vi hjälper dig gärna! Läs hur...

2 TRYCKSAK GD HAR ORDET Källa:Företag Källa:Företag är Statistiska central byråns tidning för uppgiftslämnande företag Ansvarig utgivare: Stefan Lundgren, SCB, Redaktion: Vi strävar efter att erbjuda bra service Monica Holmberg, SCB, redaktör Redaktionens adress: SCB, Örebro Layout: Ateljén, SCB Tryck: Elanders Sverige AB, december 2013 Källa:Företag trycks i en upplaga av exemplar och distribueras till uppgiftslämnande företag. Foto omslag: Monica Holmberg ISSN SCB Box Besöksadress: Karlavägen Stockholm Besöksadress: Klostergatan Örebro SCB:s statistikservice STATISTIK ÄR en fundamental del av det demokratiska samhällets infrastruktur. Kunskapen som den officiella statistiken ger om olika delar av samhällslivet, är ett verktyg för att tolka och förstå vad som sker i landet, och är en förutsättning för att kunna fatta välgrundade beslut såväl i politiken som i näringsliv och i förvaltning. Statistik av hög kvalitet förutsätter korrekt och fullständig information från våra uppgiftslämnare hos företag och organisationer. Det är därför viktigt för oss på SCB att ständigt arbeta med att underlätta för uppgiftslämnare och att i möjligaste mån minska uppgiftslämnarbördan. Vi strävar efter att erbjuda en bra service till uppgiftslämnarna, att vara tillgängliga och att se till att uppgifter kan lämnas på tekniskt lämpligaste sätt. SCB medverkar också på företagsmässor och liknande för att informera om vår verksamhet, inte minst om de skyldigheter som företag har att lämna uppgifter till oss och andra statistikansvariga myndigheter. SCB medverkar också aktivt i pågående utredningsarbeten som syftar till att underlätta företagens uppgiftslämnande till myndigheter, t.ex. att företag inte ska behöva lämna samma uppgift mer än en gång till myndigheter. SCB har en lång erfarenhet av att använda information i olika administrativa register för statistikändamål. Genom att använda registerinformation, behöver vi inte fråga företagen direkt. I detta nummer skriver Ulf Durnell om vårt utvecklingsarbete för att i ännu högre grad kunna ta tillvara och vi strävar efter att vara tillgängliga och att se till att uppgifter kan lämnas på tekniskt lämpligaste sätt, skriver Stefan Lundgren, generaldirektör vid SCB. på registerinformation, bl.a. för att kunna minska företagens uppgiftslämnarbörda. Till sist handlar allt detta uppgiftsinsamlande ändå om att framställa statistik som ger oss intressant information. Till exempel om nyföretagare, något som du kan läsa mer om i Fredrik Nilssons artikel i detta nummer. Stefan Lundgren Generaldirektör 2 Källa:FÖRETAG 2014

3 INNEHÅLL 4 Förstärkt samarbete mellan BAS och SCB 5 Framtidens datainsamling bygger på samverkan 6 Därför är just DITT företag utvalt 7 Återanvända administrativa data för att underlätta för dig som uppgiftslämnare 8 9 Din bit till Sverigepusslet läs en analytikers funderingar! 10 Hushållens konsumtion ny statistik med HUKO 11 Hur arbetar vi efter 65? 12 Nyheter om INTRASTAT 13 Information om ditt företag i Företagsregistret 14 SCB på Eget företag-mässan 15 Hur ser företagare ut i statistiken? 16 Kombinera ditt kundregister med SCB:s Marknadsprofiler Cecilia Hertzman, avdelningschef för Datainsamling från företag och organisationer vid SCB, Ett förenklat och minskat uppgiftslämnande för företag Vad är 1 km högre än Mount Everest? Jo, den pappershög som 14 myndigheter tillsammans skapar genom att samla in uppgifter på blanketter från företag. Mount Everest sträcker sig meter över havsytan. Pappershögen blir 9 901,4 meter beräknat på antagandet att varje ärende är ett A4-papper som är 105 mikrometer tjockt. Det blir många papper! DE 14 MYNDIGHETER som kartlagt sina uppgiftskrav ingår under ledning av Bolagsverket i en grupp som har som utgångspunkt att en och samma uppgift bara ska behöva lämnas en gång och myndigheter ska i största möjliga mån försöka återanvända uppgifter från varandra. Tillsammans har vi drygt uppgiftskrav, varav SCB står för 5 procent. Tittar man på volymen, så står Skatteverket för den största andelen, 75 procent och SCB för endast 1 procent. I internationella sammanhang framförs ofta ökad användning av administrativa data som redan samlats in av andra myndigheter, som en effektiv åtgärd för att minska belastningen på företagen. Inom statistikområdet används redan idag administrativa uppgifter från andra myndigheter i mycket stor utsträckning, både i företags- och individinriktad statistik. Många av dessa uppgifter kommer från Skatteverkets insamling från företag. Ibland märker du som företagare att vi använt administrativa data, eftersom vi förtryckt dem på blanketten och ber dig fylla i vad som saknas. Men oftast märker du det inte alls. Det är i de fall vi kan använda uppgifterna direkt i statistikinsamlingen utan att behöva be om ytterligare kompletteringar. Några uppgifter som används mer frekvent än andra och därmed också oftast samlas in är uppgifter om namn, adress och bransch på företaget. Kanske inte så svåra uppgifter att ange på diverse olika blanketter, men troligtvis inte desto mindre irriterande. Det finns därför en utredning som har föreslagit att SCB:s Företagsregister ska användas av alla myndigheter. Om förslaget går igenom återstår att se, men det är i alla fall ett litet steg på vägen mot ett förenklat och minskat uppgiftslämnande. Cecilia Hertzman Källa:FÖRETAG

4 Förstärkt samarbete mellan BAS och SCB SCB är medlem i BAS-intressenternas Förening, som förvaltar och utvecklar BAS-kontoplanen och olika BAS-produkter. Vi försöker att så långt som möjligt anpassa frågorna till företagens redovisning. VI GÖR HÄNVISNINGAR och kopplar direkt till enskilda BAS-konton, där det är möjligt. Detta är ett led i utvecklingen i arbetet med att förenkla för företagen vid rapporteringen till SCB. BASkontoplanen är en styrka i svensk redovisning och bra att luta sig mot i statistikproduktionen! Under 2013 har BAS arbetat med att utveckla sin huvudprodukt Svensk Redovisning Bokföringsboken. Denna ges ut i ny upplaga 2014 och innehåller konteringsinstruktioner, men också olika fördjupningsavsnitt. Bokföringsboken planeras att finnas till försäljning senast i början av februari Vi har tagit tillfället i akt att sammanställa förslag på kommentarer i direkt anslutning till olika konton i Bokföringsboken. Förhoppningen är att texterna kommer att underlätta eventuell rapportering till SCB. Tanken är att det ska bli lättare att göra rätt från början! Samarbetet kring Bokföringsboken är ett av flera steg som har tagits i arbetet med samordning mellan BAS och SCB. Genom mer samordning får vi bättre kontroll på vilka undersökningar som lämpar sig för hänvisningar och kopplingar till BAS, men också vilka undersökningar som faktiskt gör helt andra skärningar. Det ger ett bra underlag för diskussion om definitioner med användare och beställare av statistiken. I vilka fall finns det fog för avvikelser mot BAS och i vilka fall kan vi anpassa oss? Läs mer om BAS på bas.se. Lisa Levinsson GILLA OSS PÅ FACEBOOK facebook.com/ statisticssweden 4 Källa:FÖRETAG 2014

5 Framtidens datainsamling bygger på samverkan En uppgift, en gång, till ett ställe så kan man sammanfatta regeringens visioner när det gäller att förenkla företagens uppgiftslämnande. För att förverkliga denna vision kommer det att krävas mycket förbättringsarbete på de olika myndigheterna, ett förbättringsarbete som i många aspekter måste bygga på begreppet samverkan. SCB arbetar inom flera områden, främst med Bolagsverket och Skatteverket när det gäller just samverkan. Samverkan inom teknisk utveckling För att regeringens vision ska bli verklighet krävs samordnade tekniska lösningar som gör att företagen kan nå alla myndigheter på ett och samma ställe. Den pågående utredningen om Förenklat och minskat uppgiftslämnande lämnade ett antal förslag på området i november Delar av den nödvändiga infrastrukturen är också på gång genom t.ex. Mina meddelanden och Svensk e-legitimation, initiativ som SCB behöver intensifiera arbetet med att anpassa och ansluta sig till. Samverkan med programvaruleverantörer och andra Det pågående försöket med att låta företag fylla i delar av några blanketter till SCB, genom att importera bokföringsfiler i s.k. SIE-format har slagit väl ut. Men det finns mer att göra, denna typ av lösningar kommer att växa i omfattning de kommande åren. Och kanske kan det globalt välanvända dataformatet XBRL komma att få ett snart genomslag i datainsamlingen på statistikområdet. Samverkan med uppgiftslämnarna Oavsett vilka lösningar som myndigheterna tar fram, är den avgörande faktorn för deras framgång att de upplevs som effektiva och förenklande av uppgiftslämnarna själva, dvs. företagen. SCB och andra behöver bli bättre på att lyssna på hur företagen själva önskar att lämna uppgifter för att det ska upplevas som så enkelt som möjligt. Sammanfattningsvis går vi en spännande framtid till mötes, en framtid där många förändringar kommer att ske och där nyckelordet för framgång kommer att vara samverkan. Johan Erikson Källa:FÖRETAG

6 Därför är just DITT företag utvalt... Statistikens roll i samhället betraktas som så viktig att när man driver ett företag medföljer en lagstadgad skyldighet att besvara vissa undersökningar. Företagen i SCB:s undersökningar tas fram vid urvalsdragning från Företagsregistret. Detta sker maskinellt och företag väljs ut slumpmässigt utifrån de kriterier som ställs vid urvalsdragningen. Här ser du de vanligaste frågorna och också svaren från oss. Varför är mitt företag med i SCB:s Företagsregister? Riksdagen har beslutat att registret ska omfatta alla företag, myndigheter och arbetsställen i Sverige oavsett juridisk form, bransch och storlek. Företagsregistret är Ett företag kan delta i samma undersökning i några år för att man ska få en god jämförbarhet i statistiken. offentligt och används också därför som källa för t.ex. organisationer, myndigheter och kreditupplysningsföretag. smal bransch och storleksklass. I dessa branscher kan det vara så att alla företag i branschen behöver ingå i urvalet för att statistiken ska hålla den kvalitet som behövs. Vad kan jag göra som företagare om tiden inte räcker till? Är det en period som företaget har svårt att hinna med att besvara undersökningar kan du alltid be om anstånd. Är undersökningen svår att besvara så är ett tips att du kan höra av dig till numret som står i utskicket, de kan ofta ge bra hjälp med hur du enklast besvarar enkäten. Heidi Törmälä Varför är vi med i år igen? Ett företag kan delta i samma undersökning i några år för att man ska få en god jämförbarhet i statistiken. De allra största företagen undersöks mer eller mindre alltid, i alla undersökningar. Varför får mitt företag så många undersökningar från SCB? En vanlig anledning till att ett företag ingår i flera undersökningar är att det tillhör en GILLA OSS PÅ FACEBOOK facebook.com/ statisticssweden 6 Källa:FÖRETAG 2014

7 Återanvända administrativa data för att underlätta för dig som uppgiftslämnare Redan idag används en stor mängd av det som kallas för administrativa data i statistikproduktionen. Med administrativa data menar vi uppgifter som redan samlats in av någon annan, i många fall en annan myndighet. Bland våra största administrativa källor för företag finns uppgifter från Skatteverket och Tullen. SCB DRIVER ETT långsiktigt utvecklingsarbete för att vårt datalager och våra register ska struktureras och samordnas på ett bättre sätt det handlar om att få ordning och reda. Datalagren måste vara konsistenta, alltså fria från motsägelser och möjliga att återanvända. Detta är ett led i att minska uppgiftslämnarbördan, när vi kan använda mer administrativa data och återanvända redan insamlade uppgifter. Men vi får bara återanvända direktinsamlade uppgifter där vi redan vid insamlingen har klargjort att de kan användas vid olika tillfällen, för olika syften. Ett sätt att arbeta för minskad uppgiftslämnarbörda är att skapa systematik i att fånga andra tillgängliga samhällsdata för statistikändamål. I Finland, Danmark och Nederländerna finns lagstöd för detta. Samtidigt som vi blir mer beroende av registerdata, kan tillgången minska eftersom även andra myndigheter har krav på sig att minska uppgiftslämnarbördan. Det gäller nu att ta fram strategier för att förstärka samarbetet med andra myndigheter som samlar in administrativa data. Det kan handla om samordning av variabler och utveckling av gemensam dokumentation. Mer information om utvecklingsarbetet hittar du i SCB:s verksamhetsplan för 2013 på scb.se. Ulf Durnell KOMMUNERNA I RIKET MED STÖRST ANDEL NYINFLYTTADE Solna, 11,9% 2 Sundbyberg, 11,9% 3 Huddinge, 7,7% STOCKHOLM GILLA OSS PÅ FACEBOOK Källa: Befolkningsstatistik, SCB. facebook.com/ statisticssweden Källa:FÖRETAG

8 EN ANALYTIKERS FUNDERINGAR Din bit till Sverigepusslet Ett klassiskt och mycket vackert citat lyder Människor är som pusselbitar, det finns alltid två som passar ihop. För att lägga det statistiska Sverigepusslet krävs det dock att betydligt fler bitar passar ihop. Med bra statistik från näringslivet faller många bitar på plats. När verksamheten rullar på för företagen, stannar statistikerna upp för ett ögonblick och samlar information om tiden som passerat, säger Martin Daniels, analytiker vid SCB. FÖR VARJE SVENSK företagare är det en självklarhet att följa viktiga nyckeltal i den egna verksamheten: Hur utvecklas vinstmarginalen? Är det läge att expandera? Finns det kostnadstjuvar? Att kunna planera och följa upp verksamheten är en nödvändighet för varje framgångsrik verksamhet. För både individer och företag kan den ekonomiska situationen sammanställas i en resultaträkning och i en balansräkning. Sammanställningen av dessa tillgångar och skulder respektive inkomster och utgifter är ett viktigt led i en effektiv ekonomisk utvärdering, och kan fungera som temperaturmätare för den enskildes ekonomiska tillstånd. För landet Sverige har SCB, som nationell statistikmyndighet regeringens uppdrag, att på motsvarande sätt göra statistik av nationella flöden och tillgodohavanden. I SCB:s sammanställningar blir enskilda företagsuppgifter branscher och sektorer. Enskilda personuppgifter blir åldersoch samhällsgrupper. Statistiken renderar statistiska mått som i slutändan mynnar ut i en samlad bild av det svenska samhället. Bakom siffrorna döljer sig ett intensivt arbete för att hantera den komplexitet av aktiviteter som strömmar mellan företag och förbi landsgränser. När verksamheten rullar på för företagen, stannar statistikerna upp för ett ögonblick och samlar information om tiden som passerat. Det ger statistiska ögonblicksbilder som möjliggör en framgångsrik uppföljning och utvärdering. Underlaget ger beslutsfattare nya idéer till att utveckla och förbättra det svenska samhället och invånarnas välstånd. En stor utmaning i SCB:s egen analysverksamhet, men också hos många användare, är att forma en konsistent bild av den statistik som publiceras. Allt som bör hänga ihop teoretisk förväntas också göra det i den färdiga statistiken. Det är tyvärr inte alltid så enkelt. Det finns naturligtvis logiska förklaringar till att differenser uppstår. Det blir exempelvis alldeles för dyrt att fråga alla, utan urval får re- Foto: Monica Holmberg 8 Källa:FÖRETAG 2014

9 EN ANALYTIKERS FUNDERINGAR presentera även dem som inte blir tillfrågade. Alla vi begär uppgifter ifrån, har inte alltid möjlighet att svara. Det leder till bortfall i undersökningar som gör skattningarna något osäkrare. Ibland blir det också missförstånd på vägen och felaktiga uppgifter registreras. Men allt som oftast ger statistiken en hög träffsäkerhet. Tyvärr kan många bäckar små av potentiella felkällor sammantaget ge en viss osäkerhet i det statistiska materialet. SCB följer hela tiden utvecklingen och tar den på största allvar. Underlaget ger beslutsfattare nya idéer till att utveckla och förbättra det svenska samhället och invånarnas välstånd. Med kritiska ögon på statistiska medelvärden Statistik är en källa till kunskap men redovisning av resultat kan också lätt bli snedvridna. Håll därför alltid två kritiska ögon på det du ser, och låt dig inte vilseledas av statistik som sammanställs som statistiska medelvärden. Medelvärde är kanske det vanligaste sättet att presentera statistik på. En het potatis i den ekonomiska debatten rör exempelvis risken för en boprisbubbla i Sverige. Där en bristning i priserna på bostäder skulle vara den potentiellt utlösande kraften som blottar en obalans i ekonomin med spridande förgreningar via en hög skuldsättning bland hushållen. Ett sådant riskscenario är naturligtvis kopplat till återbetalningsförmågan hos låntagarna, och andelen hushåll med en för svag balansräkning i förhållande till inkomsten. Mestadels redovisas denna statistiken som genomsnitt för riket. Men det finns statistik och studier som grupperar upp tillgångar och skulder utifrån en mer lämplig indelning för att urskilja storleken på innehav i tillgångar och skulder för olika hushåll. Exempelvis bor mer än vart fjärde hushåll i hyresrätt, och eftersom en del bostadsägare är skuldfria blir ett viktat genomsnitt av skulderna för de hushållen som faktiskt har bostadslån betydligt högre. Den färdiga statistiken som SCB levererar är publik och därmed fritt tillgänglig för alla att använda utifrån egna syften och frågeställningar. SCB jobbar hela tiden på att utveckla och förbättra verksamheten. Tillvägagångssättet känns nog igen av företagare runt om i landet som lever i en värld av konkurrens, där hemligheten i affärerna är att veta något som ingen annan vet. Så är det också att lägga pussel på en minst sagt hög nivå. Martin Daniels Analytiker för Nationalräkenskaperna vid SCB Exempelvis bor mer än vart fjärde hushåll i hyresrätt, och eftersom en del bostadsägare är skuldfria blir ett viktat genomsnitt av skulderna för de hushållen som faktiskt har bostadslån betydligt högre. Källa:FÖRETAG

10 Den ekonomiska utvecklingen blir allt viktigare och kräver snabba svar Hushållens konsumtion ny statistik med HUKO Det är viktigt att få snabb information om den ekonomiska utvecklingen. Ekonomer och politiker gör sina bedömningar och tar beslut från olika typer av ekonomisk statistik och de behöver en snabb överblick. Foto: Monica Holmberg VARJE MÅNAD presenterar numera SCB hushållens konsumtion genom det som kallas HUKO, en samlad information över konsumtionen av varor och tjänster i Sverige som tas fram med hjälp av underlag från omsättningsstatistik och andra källor vid SCB. Det innefattar största delen av den totala hushållskonsumtionen dock ännu utan utlandsposterna, dvs. det vi gör av med på våra utlandsvistelser och det våra tillresta gäster spenderar i vårt land. Vad täcker då HUKO? HUKO täcker alltså inte hela hushållens konsumtion, men dock de stora delarna, cirka 92 procent vid en jämförelse mot nationalräkenskaperna. Det saknas utgifter för vård och omsorg, finansiella tjänster, försäkringstjänster, narkotika och utbildningstjänster. Därför ett nytt mätinstrument Man kan då ställa sig frågan varför detta nya mätinstrument tillkom eftersom vi redan har BNP och undersökningen Hushållens utgifter. Det är efter önskemål från användare av ekonomisk statistik, bland annat för bättre prognoser av BNP och hushållskonsumtionen. Tidigare har användare fått vänta tills nationalräkenskaperna, NR har publicerat uppgifter om det senaste kvartalet, för en samlad bild av hushållens konsumtion. Nationalräkenskaperna publiceras 60 dagar efter kvartalets slut och det har därför funnits en efterfrågan på en månadsindikator. Tidigare månadsstatistik täcker endast vissa delar av konsumtionen; detaljhandelsindex, restaurangindex och nyregistrerade fordon. HUKO tas fram med hjälp av underlag från omsättningsstatistiken för tjänstesektorn, konsumentprisindex, energistatistik, färdigställda lägenheter och småhus, sortimentsundersökningen av detaljhandeln och företagens ekonomi. Statistiken ska ses som experimentell och är under uppbyggnad. Hushållskonsumtionen står för cirka 47 procent av BNP, vilket gör HUKO till en mycket värdefull konjunkturindikator. Detta visade sig vid SCB:s första publicering. I framtiden hoppas vi ha möjlighet att utveckla indikatorn för större del av hushållskonsumtionen. Det som påverkar HUKO i störst utsträckning är utgifter för bostad, elektricitet, gas och uppvärmning som står för 27 procent av hushållens konsumtionsutgifter. Dagligvaruhandeln inklusive detaljhandel med brett sortiment, står för 20 procent och transporter och handel med och service av motorfordon står för 15 procent. Daniel Lennartsson 10 Källa:FÖRETAG 2014

11 Hur arbetar vi efter 65? Det är vanligare att förvärvsarbetande äldre är egenföretagare än förvärvsarbetande yngre. De äldre företagarna jobbar framför allt inom yrken som är knutna till jord och skogsbruksarbete. AV ALLA FÖRVÄRVSARBETANDE i åldersgruppen år sysselsatte sig 44 procent i eget företag under Efter 68 års ålder blir det vanligare att vara egenföretagare än anställd. Av dem som fortfarande arbetar är andelen egenföretagare störst vid 74 års ålder, hela 92 procent. Vanligare att vara egenföretagare utanför storstäderna I tio av Sveriges 21 län är det vanligare att vara egenföretagare än anställd efter 65 års ålder. Dessa län finns framförallt i norra, sydöstra och sydvästra Sverige. I storstadslänen gäller det omvända, där är det vanligare att vara anställd. I Gotlands och Jämtlands län är andelen egenföretagare mellan år högst, och lägst i Stockholms län. Det finns också regionala skillnader när det gäller könsfördelningen för denna åldersgrupp fler män än kvinnor är egna företagare i samtliga län, med högst andel i Jämtland. Gotlands och Jämtlands län har högst andel egenföretagande kvinnor över 65 år. Jord- och skogsbruk, respektive journalist och författare Andelen egenföretagare är högre i exempelvis Norrland än i storstadslänen, och det avspeglar sig i yrkena. Jord och skogsbruksyrke är vanligast i samtliga län, förutom Stockholms län. Där arbetar de flesta som journalist, författare, skogsbrukare eller frisör. Skogsbrukare tillhör de fem vanligaste yrkena för äldre egenföretagare i samtliga län. Med 43 procent kvinnor och 57 procent män är skogsbrukare det enda jämställda yrket, sett till de fem vanligaste för företagare över 65 år. Övriga yrken är inte lika jämställda. Odlare av jordbruksväxter samt frukt- och bärodlare är ett mansdominerat yrke och frisörer och hudterapeuter är kvinnodominerat. Det sistnämnda är också det vanligaste yrket för egenföretagande kvinnor som är yngre än 65 år. Motsvarande för män är byggnadsträarbetare och inredningssnickare. Olika yrken för anställda och egenföretagare För de anställda männen i åldern år är vanligaste yrken lastbils- och långtradarförare, läkare, buss- och spårvagnsförare. För egenföretagare i samma ålder är det däremot vanligare att sysselsätta sig inom skogsbruk, växtodling och djuruppfödning, och det gäller för båda könen. Yrkena bokförings- och redovisningsassistent, samt övrig kontorspersonal är vanliga yrken för både egenföretagande och anställda kvinnor i denna åldersgrupp. FAKTA Artikeln bygger på Yrkesregistret med yrkesstatistik år Läs om statistiken på scb.se Vedrana Milosevic Foto: Monica Holmberg Källa:FÖRETAG

12 Nyheter om INTRASTAT Sedan 1999 har SCB:s uppgiftslämnare till Intrastat-undersökningen kunnat använda programvaran IDEP/CN8. Vi uppgraderar nu systemet till webblösningen IDEP.WEB. Vad innebär det då för dig? SOM UPPGIFTSLÄMNARE innebär förändringen att ni slipper installera och göra årliga uppdateringar av programvaran direkt i era datorer. I stället för att vara låst till en specifik dator för rapportering, räcker det med internetuppkoppling och en webbläsare tanken är att det ska bli enklare och smidigare. I och med införandet av IDEP.WEB använder vi inte längre pappersblanketter. Precis som tidigare kan de fakturerade beloppen anges i utländsk valuta som automatiskt räknas om till svenska kronor SEK. Likaså finns möjlighet att importera filer från affärssystem, vilket spar tid. Ett importformat skapas första gången, därefter behöver man bara göra ett rapporthuvud och filen importeras. Intrastat helpdesk hjälper gärna till att skapa dessa importformat. Det finns också möjlighet att skapa modeller för att underlätta uppgiftslämnandet. Med hjälp av synonymer söker man enkelt varukoder (KN). Om en varukod har fått ett nytt nummer ersätts den automatiskt med rätt kod. En lista med ersättningskoder visas för de varukoder som delats upp på flera nummer. Det är smidigt att skifta mellan svenska och engelska. Inte bara Sverige övergår till IDEP.WEB. Tidigare har både Danmark och Luxemburg uppgraderat till webblösningen. För att anpassa oss till övriga Europa ändras sista svarsdatum för insamlingen. Det innebär att ni får cirka en till två dagar mindre på er att svara. Inlämningsdatum för 2014 finns redan på scb.se/intrastat. Där hittar ni även information om vilka programvaror som är godkända för intrastatrapportering, samt information om hur programvaruleverantörer går tillväga för att certifiera sina programvaror. Marie George Mångfald i styrelsen bra för kvinnliga vd:ar En kvinnlig vd löper större risk att lämna ett företag när styrelsen mest består av män eller av personer i samma ålder. En mångfald i styrelsen är således bra om man vill minska risken att en vd avgår som en följd av sociala processer. I senaste numret av Fokus på näringsliv och arbetsmarknad undersöks orsakerna till manliga respektive kvinnliga vd:ars avgångar, samt i vilken grad företagets resultat och bolagsstyrelsens sammansättning, exempelvis ålder och kön kan påverka detta. Analysen visar att i homogena styrelser ökar sannolikheten för att en kvinnlig vd avgår. Bland manliga vd:ar finns inte detta mönster. Publikationen innehåller ytterligare två artiklar: Att mäta internationalisering inom input-output - Några resultat för svenskt näringsliv och Direktinvesteringar - Studie av in- och utgående direktinvesteringar för Sverige, gentemot USA, Nederländerna och Storbritannien. Läs rapporten i pdf-format på scb.se. 12 Källa:FÖRETAG 2014

13 Informationen om ditt företag i Företagsregistret SCB:s Företagsregister innehåller information om Sveriges dryga en miljon företag. Registret uppdateras kontinuerligt. Vår verksamhet kan delas upp i tre huvudgrenar hitta kunder, vårda register och svara på era frågor. EN FÖRETAGARE SKA registrera sitt företag hos Bolagsverket och Skatteverket. Gäller det en enskild näringsidkare utan firma, räcker en anmälan till Skatteverket. Då använder du blanketten Skatte- och avgiftsanmälan eller onlinetjänsten Verksamt.se. Företagsregistreringen om fattar bland annat namn, uppskattat antal anställda, kontaktuppgifter och beskrivningar av företagets verksamhet. Vissa uppgifter lämnas till Bolagsverket och Skatteverket, och skickas senare till SCB i enlighet med förordning (1984:692) om det allmänna företagsregistret. Syftet är att SCB:s företagsregister ska vara en samlad källa för företagsinformation som uppdateras löpande och kan spridas i samhället. Spridningen i samhället sker främst genom försäljning direkt till slutkund eller till återförsäljare som sprider uppgifterna vidare, t.ex. via internetbaserade tjänster. TIPS! När du byter adress i ditt företag anmäl direkt till Skatteverket på blankett SKV 4639, då uppdateras SCB och alla SCB:s kunder automatiskt. Informationen i företagsregistret används också för statistikframställning. Det är från företagsregistret alla företagsbaserade undersökningar drar sina urval. Alla kontaktuppgifter som e-post, telefon och adresser kommer från företagsregistret. När statistiken redovisas efter näringsgren och region, används också information från företagsregistret. SNI-koden beskriver din verksamhet och är viktig Det är mycket viktigt att SNIkoden för företaget är rätt, dvs. bäst beskriver verksamheten i företaget. Koden används för nästan all ekonomisk statistik. Själva kodens utseende och innehåll baseras på en standard som är gemensam för EU. Näringsgrensin delad företagsbaserad statistik är därför jämförbar mellan länder. Den fysiska adressen är också viktig för statistiken Besöks- eller belägenhetsadress är också viktig information och av stor vikt för en mängd statistik som SCB publicerar. Det är adressen till den fysiska lokalitet där arbetet bedrivs. Utan denna information går det inte att visa FAKTA Att samutnyttja registeruppgifter minskar företagens uppgiftslämnarbörda. Att löpande hålla ett företagsregister uppdaterat kräver mycket resurser och därför är det samhällsekonomiskt motiverat att fokusera på ett register med företagsuppgifter. Förordningen om det allmänna företagsregistret säger bl.a. att Skatteverket ska lämna vissa företagsuppgifter till SCB. geografiskt var, produktionen eller tjänsten utförs, exempelvis i vilken kommun. Christian Ekström Källa:FÖRETAG

14 SCB på Eget företag-mässan I början av oktober deltog SCB på Eget företag-mässan för första gången. Syftet var att sprida kunskap om SCB och också att upplysa nya företagare om uppgiftsskyldighet. Vår förhoppning är att det ska bli lika naturligt att svara på SCB:s undersökningar som att lämna momsuppgifter till Skatteverket. MÅNGA BESÖKTE SCB:s monter. Det totala besöksantalet under mässdagarna uppgick till personer, 52 procent kvinnor och 48 procent män. Drygt en fjärdedel av mässbesökarna vill starta företag inom sex månader. En tiondel vill starta eget, men vet inte när. För oss är det extra viktigt att få förklara varför vi skickar ut enkäter och varför det är så viktigt att alla svarar. Även om man är ett litet och nystartat företag har svaren stor bety- delse. I många fall handlar det om att man ingår i ett urval och får därmed representera fler företag än sig själv. Genom att arbeta med urvalsundersökningar försöker vi minimera antalet undersökningar som ett företag behöver delta i. SCB fick även chans att visa hur du som företagare kan dra nytta av statistiken. Våra databaser finns fritt tillgängliga på scb.se under rubriken Statistikdatabasen. Vi genomförde även ett seminarium om företag och företagande i statistiken. Denna information får du också på nästa sida! Vi hoppas att vårt deltagande har gett de som träffade oss en positiv syn på SCB och vår samhällsnyttiga statistik det är mycket värdefullt för oss. Några kommentarer från mässan: Vill folk inte svara? Det är ju samhällsnyttigt! Ung företagare Det var bra info! Det visste jag inte! om uppgiftslämnarplikt, Företagsdatabasen, SNI och branschinformation. Det här är den roligaste montern på hela mässan annan utställare på mässan Vad bra att NI är här! besökare som funderade på att starta eget och sökte branschstatistik Bild: NyföretagarCentrum Heidi Törmälä TIPS! Du hittar information om kontakter med SCB när du startar företag i foldern Funderar du på att starta eget och lite kort om Företagsregistret och SNI-koder på scb.se under Företagsundersökningar och Aktuellt. 14 Källa:FÖRETAG 2014

15 Hur ser företagare ut i statistiken? Det pratas ofta om att det är de nystartade företagen tillsammans med de små- och medelstora företagen (0 249 anställda) som är viktiga för tillväxten och sysselsättningen. Det behövs därför information för att bättre förstå förutsättningarna för att starta och driva företag och kunna hjälpa fler att våga ta steget. SCB GENOMFÖR på uppdrag av Tillväxtanalys undersökningen Nystartade företag och av Tillväxtverket undersökningen Företagens villkor och verklighet. Företagens villkor och verklighet är unik i sitt slag och försöker ge svar på hur de små och medelstora företagen i Sverige upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt, internationalisering, förenkling och hållbarhet. I båda undersökningarna finns även frågor om företagaren, vem man är och hur man upplever sin situation. Några resultat från de båda undersökningarna Företagsledarna i nystartade företag är yngre än i de små- och medelstora. Så många som 36 procent av alla nystartade företag har en företagsledarer som är född 1974, eller senare. Motsvarande siffra från undersökningen om de små- och medelstora företagen är 11 procent. 60 procent av de nystartade företagen leds av män, 31 procent av kvinnor, och 9 procent har en ledning med både män och kvinnor. Det kan jämföras med 77 procent för manlig ledning i undersökningen kring de små- och medelstora företagen. Kvinnlig ledning är alltså vanligare bland nystartade företag än i gruppen små- och medelstora företag. Utbildningsnivån bland de nystartade företagen är generellt högre än bland gruppen små- och medelstora företag. Mer än vartannat företag leds av en företagare med eftergymnasial utbildning. Denna siffra kan jämföras med 37 procent för de små- och medelstora företagen. 20 procent av företagarna i de nystartade företagen har utländsk härkomst 1 medan motsvarande siffra är 13 procent för företagarna i gruppen små- och medelstora företag. Det startas flest nya företag i branschen Handel och service med motorfordon. Nästan en tredjedel av alla nystartade företag startas i Stockholms län. 38 procent av företagarna har en tidigare erfarenhet från samma bransch. 43 procent av de nystartade företagen anger att de inte har någon annan sysselsättning vid sidan av sitt nystartade företag, medan 35 procent har en anställning vid sidan om 12 procent leder även ett annat företag. De vanligast motiven för att starta företag är två: Att få arbeta självständigt och Att få förverkliga mina idéer, tillsammans uppgår dessa argument till 64 procent. Fredrik Nilsson 1 Utländsk härkomst följer definitionen av utländsk härkomst enligt MIS 2004:2, vilket innebär att antingen företagaren själv är utrikesfödd eller att dennes båda föräldrar är utrikesfödda. Bild: NyföretagarCentrum Källa:FÖRETAG

16 B Avsändare: Statistiska centralbyrån Örebro Kombinera ditt kundregister med SCB:s Marknadsprofiler få en fylligare beskrivning av din marknad! n n n Vilka postnummerområden har många högutbildade? Vilken tätort har flest barnfamiljer? Var i landet finns många familjer med hög köpkraft? Med hjälp av SCB:s Marknadsprofiler kan du få svar på dessa frågor! Vi kombinerar statistik från många olika register med alla typer av geografiska indelningar, t.ex. postnummerområden, rutor eller tätorter. Du kan kombinera statistik från SCB:s Marknadsprofiler med digitala områdesgränser och bakgrundskartor i ett geografiskt informationssystem (GIS). Med Data på karta kan du på ett enkelt sätt avgränsa ett område i kartan och få en färdig statistikrapport med tabeller och diagram. Vi kan också ta fram statistik baserad på kundinformation från ditt kundregister som ger en fylligare beskrivning av din befintliga marknad och kan även räkna fram marknadspotentialer, t.ex. på postnummernivå. Du är välkommen att kontakta Magnus Nyström via e-post: 16 Källa:FÖRETAG 2014

SCB. din källa till kunskap

SCB. din källa till kunskap SCB din källa till kunskap Vem har användning av alla siffror? Statistik används av många grupper i samhället. Politiker behöver den för bra beslutsunderlag. För forskningen kan historiska data om befolkningen

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen, SOU 2013:80

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen, SOU 2013:80 Datum Beteckning 2014-03-11 Ert datum Dnr 2014/52 Er beteckning Avdelningen för 2014-01-10 N2013/5588/ENT Datainsamling från företag och organisationer Cecilia Hertzman 019-176127, 076-722 6127 1(6) Regeringskansliet

Läs mer

Delbetänkandet Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen dnr 2013/4

Delbetänkandet Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen dnr 2013/4 1(5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens Jan Östlund Er referens N 2013/1260/ENT Diarienummer Utr 2013/39 Datum 2013-06-27 Delbetänkandet Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Statistikens betydelse och nytta för samhället

Statistikens betydelse och nytta för samhället Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB i Varför är SCB i Almedalen? Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Förse våra användare med statistik som underlag för beslutsfattande, debatt

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Samhällets utgifter för kultur Referensår Produktkod KU05

Samhällets utgifter för kultur Referensår Produktkod KU05 2016-10-17 1(6) Samhällets utgifter för kultur Referensår 2014 2016 Produktkod KU05 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Planeringen av en statistisk undersökning

Planeringen av en statistisk undersökning F2 Undersökningsplanering Datakällor: officiell statistik, olika databaser, registerstatistik (kap 2.5, 4) Planeringen av en statistisk undersökning Tre huvudfrågor: Vem ska undersökas? Vad ska undersökas?

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Bruttolista/Arbetsplan med förenklingsåtgärder från Finansdepartementet och myndigheter

Bruttolista/Arbetsplan med förenklingsåtgärder från Finansdepartementet och myndigheter Bruttolista/Arbetsplan med förenklingsåtgärder från Finansdepartementet och myndigheter 2008-2009 2009-06-03 1 Statistik 3.2 Förslag från näringslivet som SCB avser att arbeta vidare med I föregående underlag

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Postverksamhet 2011 TK0701

Postverksamhet 2011 TK0701 ES/NS 2012-06-15 1(11) Postverksamhet 2011 TK0701 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Handelsområden 2010 MI0804

Handelsområden 2010 MI0804 Enheten för miljöekonomi och naturresurser 2011-03-28 1(9) Handelsområden 2010 MI0804 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4 Befolkning och välfärd/prognosinstitutet 2011-03-25 1(5) Demografisk analys 2011 BE0701 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Innehållsförteckning Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 2 2011 efter branschgrupp

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 NR/OEM 2016-09-22 1(6) Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Produktinformation för webbapplikationen. Näringslivet Regionalt. www.naringslivetregionalt.scb.se

Produktinformation för webbapplikationen. Näringslivet Regionalt. www.naringslivetregionalt.scb.se Produktinformation för webbapplikationen Näringslivet Regionalt www.naringslivetregionalt.scb.se Innehåll 1 NÄRINGSLIVET REGIONALT 2 2 VAD INGÅR? 3 2.1 SAMTLIGA ARBETSSTÄLLEN I REGIONEN 3 2.2 EJ VERKSAMMA

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2012 HE0105

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2012 HE0105 NR/OEM-Ö 2016-10-27 1(7) Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2012 HE0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 NR/SIM-Ö 2010-11-17 1(7) Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 EN0306 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000 Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000 MI1003 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljövård A.2 Statistikområde Gödselmedel och kalk A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Statistik Nyföretagandet

Statistik Nyföretagandet Statistik 2013:02 Nyföretagandet i Sverige Nyföretagandet i Sverige Innehållsförteckning Kommentarer till statistiken sid 2 Nya företag under jämfört med 2010 sid 2 Fakta om statistiken sid 8 Statistikansvarig

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Statistik Nyföretagandet

Statistik Nyföretagandet Statistik 2014:01 Nyföretagandet i Sverige Nystartade företag Innehållsförteckning Kommentar till statistiken... 2 Nystartade företag... 2 Tabell 1. Antal nystartade företag 2010 efter branschgrupp (SNI

Läs mer

Skogsentreprenörer 2015 JO0504

Skogsentreprenörer 2015 JO0504 Enheten för Skogspolicy och Analys 2016-06-29 1(8) Skogsentreprenörer 2015 JO0504 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Vem ska undersökas? Vem ska undersökas? Planeringen av en statistisk undersökning. Tre huvudfrågor: Vad ska undersökas? Hur ska undersökningen göras?

Vem ska undersökas? Vem ska undersökas? Planeringen av en statistisk undersökning. Tre huvudfrågor: Vad ska undersökas? Hur ska undersökningen göras? F2 Undersökningsplanering Datakällor: officiell statistik, olika databaser, registerstatistik (kap 2.5, 4) Planeringen av en statistisk undersökning Tre huvudfrågor: Vem ska undersökas? Vad ska undersökas?

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Sveriges ekonomi 2014 NR0001

Sveriges ekonomi 2014 NR0001 NR/SES 2014-01-02 1(6) Sveriges ekonomi 2014 NR0001 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl Referensåret 2012 SF0105

Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl Referensåret 2012 SF0105 2013-02-13 1(9) Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl Referensåret 2012 SF0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

0 Administrativa uppgifter

0 Administrativa uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(17) 2009 NV0802 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de?

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Bakgrund AMF har tillsammans med Kreicbergs Utredning och Opinion tagit fram en statistisk metod som beskriver hur stor andel av dagens förvärvsarbetare som

Läs mer

Kvinnor och män i statistiken 11

Kvinnor och män i statistiken 11 Kvinnor och män i statistiken I detta kapitel ska statistikprocessen beskrivas mycket översiktligt. Här ges också exempel på var i processen just du kan befinna dig. Var finns statistik om kvinnor och

Läs mer

Uppgiftslämnarservice för företag (SOU 2015:33)

Uppgiftslämnarservice för företag (SOU 2015:33) Avdelningen för Datainsamling från företag och organisationer Cecilia Hertzman 019-17 6127, 076-722 6127 YTTRANDE Datum Beteckning Sida 2015-10-27 Dnr 2015/ 974 1 (7) Ert datum Er beteckning 2015-06-22

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110 BV/UA 2013-03-27 1(10) Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110 Avdelningen för befolkning och välfärd 2012-03-29 1(8) Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken; SFS 2013:946 Utkom från trycket den 3 december 2013 utfärdad den 21 november 2013. Regeringen föreskriver

Läs mer

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310 Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505

Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505 Befolkning och välfärd 2008-12-01 1(9) Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Hushållens boende 2013

Hushållens boende 2013 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Hushållens boende 2013 HE0111 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Närområdesprofil Område: Kista. Antal boende inom området = Antal arbetande inom området =

Närområdesprofil Område: Kista. Antal boende inom området = Antal arbetande inom området = Närområdesprofil Område: Kista Antal boende inom området = 13 941 Antal arbetande inom området = 27 951 Ingående postnummerområden Källa: Posten 2013-04-01 SCB:S Registret över totalbefolkningen 2012-12-31

Läs mer

Allmänna val, valresultat 2010 ME0104

Allmänna val, valresultat 2010 ME0104 BV/DEM 2010-11-02 1(6) Allmänna val, valresultat 2010 ME0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Offentligt ägda företag

Offentligt ägda företag Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Offentligt ägda företag 2013 OE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

2012 ISSN 1651-2855 ISBN

2012 ISSN 1651-2855 ISBN Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper från projekt med finansiering från Europeiska socialfonden tas till vara. I temagruppen samarbetar

Läs mer

Hamnar och stuverier samt stödtjänster inom sjötransport

Hamnar och stuverier samt stödtjänster inom sjötransport Beskrivning av statistiken Hamnar och stuverier samt stödtjänster inom sjötransport avseende år 1997 TK0805 0 Administrativa uppgifter om produkten 0.1 Benämning Hamnar och stuverier samt stödtjänster

Läs mer

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital post från myndigheter och kommuner Samlat och säkert var du än är Håkan Johansson Sylve Johnsson hakan.l.johansson@skatteverket.se sylve.johnson@skatteverket.se Inger Greve inger.greve@skatteverket.se

Läs mer

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år Statistik om Västerås Västerås arbetsmarknad år 2014 Västeråsare i förvärvsarbete år 2014 Antalet personer med förvärvsarbete ökade i Västerås med 470 personer mellan år 2013 och år 2014, vilket innebär

Läs mer

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 MI0902

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 MI0902 RM/REN 2007-08-21 1(7) Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 MI0902 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Kommunalskatter 2017 OE0101

Kommunalskatter 2017 OE0101 NR/OEM 2016-12-19 1(7) Kommunalskatter 2017 OE0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

Skogsentreprenörer 2011 JO0504

Skogsentreprenörer 2011 JO0504 Enheten för Policy och Analys 2012-07-02 1(7) Skogsentreprenörer 2011 JO0504 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

STATISTIK I BLICKFÅNGET

STATISTIK I BLICKFÅNGET STATISTIK I BLICKFÅNGET Nr 1 Sökande och sökande per plats till utbildningar inom yrkeshögskolan 2015 2016 November 2016 Innehåll Sökande och sökande per plats 2015... 3 1 Antal sökande... 3 1.1 Kön...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte, 2.1 Disposition 2.2 Datamaterial 3. Utbildningsnivå för företagare, inrikes födda och utrikes födda 4. Utbildningsnivå för företagare efter födelseregion 5.

Läs mer

Underhållsstöd. Referensår. A. Allmänna uppgifter SF0102

Underhållsstöd. Referensår. A. Allmänna uppgifter SF0102 Underhållsstöd Referensår 2007 SF0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd till barnfamiljer A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner

Dagersättning sjukförmåner Dagersättning sjukförmåner Referensår 2005 SF0201 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd vid sjukdom och handikapp A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Taxeringsutfallet Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Läkemedel statistik för år HS0202

Läkemedel statistik för år HS0202 EpC 2007-06-13 1(6) Läkemedel statistik för år 2006 2006 HS0202 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

BARN I HUSHÅLL MED LÅG EKONOMISK STANDARD

BARN I HUSHÅLL MED LÅG EKONOMISK STANDARD UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: 08-786 5661 PM 2010-05-18 Dnr 2010:0991 BARN I HUSHÅLL MED LÅG EKONOMISK STANDARD Hur många och hur stor andel av under 18 år lever i som har en låg ekonomisk standard

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Instruktioner till registrering av privata utförare

Instruktioner till registrering av privata utförare Sida Datum 1(22) 2016-03-30 Instruktioner till registrering av privata utförare www.utforarregistret.scb.se Postadress Besöksadress Telefon Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506 940 00 701

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2016 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 FS 2017:4 2017-12-05 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 64 260 personer år 2016. Det var en ökning med 1 700 personer sedan året innan

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet 2010 SF0302

Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet 2010 SF0302 2010-03-31 1(6) Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet 2010 SF0302 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7)

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7) Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår 2007, september (mätmånad) SO0309

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Skyddad natur 2007 MI0603

Skyddad natur 2007 MI0603 RM/MN 2008-12-04 1(6) Skyddad natur 2007 MI0603 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

SCB-Indikatorer 2014 AA0101

SCB-Indikatorer 2014 AA0101 NR/SES 2014-02-03 1(6) SCB-Indikatorer 2014 AA0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Kvinnor och mäns företagande

Kvinnor och mäns företagande Kvinnor och mäns företagande Uppsala län Företagens villkor och verklighet 2011 1 Andel företag som drivs av kvinnor 2 24% 23% 20% 1 10% 0% Uppsala Källa: Företagens villkor och verklighet 2011 2 Riket

Läs mer

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 Avdelningen för nationalräkenskaper (NR) 2008-10-24 1(6) Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft 2004

Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft 2004 Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft 2004 UF0504 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning samt Arbetsmarknad A.2 Statistikområde Befolkningens utbildning A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Arbetskraftflöden 2011

Arbetskraftflöden 2011 FS 2013:2 2013-02-08 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2011 Under året började 4 140 personer förvärvsarbeta samtidigt som 3 410 slutade förvärvsarbeta Nästan 3 500 Norrköpingsbor bytte arbetsplats till

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande s och mäns företagande Fakta & statistik 2009 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets publikationsservice

Läs mer

Sjukfall. Referensår A. Allmänna uppgifter SF0203

Sjukfall. Referensår A. Allmänna uppgifter SF0203 Sjukfall Referensår 2005 SF0203 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd vid sjukdom och handikapp A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja

Läs mer

Undersökningsplanering Datakällor: officiell statistik, olika databaser, registerstatistik

Undersökningsplanering Datakällor: officiell statistik, olika databaser, registerstatistik F2 Undersökningsplanering Datakällor: officiell statistik, olika databaser, registerstatistik Planeringen av en statistisk undersökning Tre huvudfrågor: Vem ska undersökas? Vad ska undersökas? Hur ska

Läs mer

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund AMF utgav en rapport för några år sedan som analyserade pensionärernas konsumtionsmönster och hur dessa skilde sig åt jämfört med den genomsnittliga befolkningen.

Läs mer