Junckers Stavparkett. Läggningsanvisning. Junckers Stavparkett kan bl.a. läggas i följande mönster: Fiskben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Junckers Stavparkett. Läggningsanvisning. Junckers Stavparkett kan bl.a. läggas i följande mönster: Fiskben"

Transkript

1 Junckers Stavparkett Läggningsanvisning Junckers Stavparkett kan bl.a. läggas i följande mönster: Fiskben Hercules Engelskt mönster 4-dubbelt fiskben Rutmönster

2 Innehållsförteckning Junckers systemlösningar för stavparkett 2 Allmän information 3 Installation 4 Fiskbensmönster 6 Herculesmönster 8 Rutmönster 10 Engelsk mönster 12 4-dubbelt fiskben 14 Avslutning med fris 16 Ytbehandling av golv 17 Junckers Systemlösningar för stavparkett För att göra det lätt för entreprenörer och golvläggare och samtidigt skapa det bästa resultatet för ett klassiskt, massivt trägolv, erbjuder Junckers en komplett systemlösning att använda vid installation av stavparkettgolv. Här nedan visas de produkter som ingår i installationsprocessen. Före och under golvläggningen Junckers Primer Junckers Fuktspärr Junckers Parkettlim Junckers Primer används för att förbättra vidhäftningen till underlaget vid hellimning av Junckers trägolv. 2-komponents fuktspärr, som används mot fukt i betongkonstruktioner. Används där restporfukten överstiger de rekommenderade gränsvärdena Används vid hellimning av Junckers trägolv. Efter gulvlægning Junckers Grundlack Vattenbaserad Junckers Golvlack Vattenbaserad Junckers Golvlack High Performance Snabbtorkande grundlack, som väljs om man önskar en ljus träyta. Används vid färdiglackning av golv i bostäder och andra mindre trafikerade områden. Används vid färdiglackning av starkt trafikerade golv. Junckers Rustikolja klar eller färgad Junckers Professional Hårdvaxolja Väljs när man önskar framhäva träets djup eller vid färgade golv. Väljs när man önskar att ytan framträder med en mer fyllig och mättad yta. Se på sid 17 hur produkterna kan ingå och kombineras till 4 olika golvytor. 2

3 Allmän information Stavparkett är en klassisk typ av trägolv, som funnits i århundraden. Olika länder har arbetat med olika hantverksmässiga traditioner för läggning och behandling av golven. Dessa anvisningar skall därför ses som Junckers vägledning för läggning, färdigbehandling och underhåll av stavparkettgolv och det kan också avvika från lokala normer. Junckers parkettstavar har genomgått en noggrann kvalitetskontroll på fabriken det är dock viktigt att man kontrollerar för fabrikationsfel även innan och under läggning. Stavarna levereras obehandlade och skall efter installation slipas och ytbehandlas (se avsnittet om ytbehandling). Fullimmas stavarna skall det gå min. 24 timmar efter limning innan man slipar golvet. Beroende på parkettmönster levereras stavarna i parkettbuntar, som är märkta med höger- och vänsterstavar (se figur nedan). Det är viktigt att man håller stavarna skilda åt innan de läggs. Höger och vänsterstavar används t.ex. vid fiskbensmönster. Stavdimensioner: 15 mm kortstav: 58,3 x 467,6 mm enkelstav 22 mm kortstav: 58,3 x 467,6 mm enkelstav 15 mm långstav: 62,1 x 623,5 mm enkelstav 22 mm långstav: 62,1 x 623,5 mm enkelstav Junckers stavparkett kan bl.a. användas till följande mönstergolv. Fiskben Hercules Rutmönster Engelskt 4-dubbelt Här används: Höger och vänsterstav i alla stavdimensioner Här används: Högerstav i alla stavdimensioner Här används: Höger och vänsterstav i alla stavdimensioner 3 Här används: Höger och vänsterstav i dimensionen 22 x 28,3 x 467,6 mm samt mönsterklotsar på 88 x 88 mm Här används: Höger och vänsterstav i alla dimensioner

4 Leverans Före leverans skall den relativa luftfuktigheten i byggnaden ligga inom det intervall som förväntas när byggnaden är tagen i bruk, t.ex.35-65% och temperaturen skall vara ca 20 grader C. Om dess krav på temperatur och luftfuktighet inte kan hållas, kontakta Junckers före leverans. Med hänsyn till temperatur bör stavarna levereras 1-2 dygn före läggning. Brytning av förpackning för mönsterläggning skall först ske omedelbart före läggning då det är viktigt att stavarna är så nära tillverkningsmåttet som möjligt. Klimatförhållanden För att minimera rörelserna i golvet till följd av svängningar i den relativa fuktigheten, bör RF vara stabilt under längre perioder och luftfuktighetsintervallet, d.v.s. skillnaden mellan lägsta och högsta RF över året, bör inte överstiga 25-30%. Exempel på luftfuktighetsintervall: 25-50% och 35-65% RF. Nedanstående anvisningar är baserade på intervallet 35-65% RF. Vid förväntade avvikelser i förhållande till det rekommenderade fuktintervallet, kontakta Junckers Tekniska Service. Före golvläggningen Byggnaden skall vara torr och tillsluten. Värmeanläggningen skall vara installerad och testad och under eldningssäsongen bör det vara konstant värme på. Betonggjutningar, spacklingar och andra invändiga arbeten som kan tillföra byggnaden fukt, t.ex. kakelsättning och målning, skall likaså vara avslutade. Golvvärme En förutsättning för att använda stavparkett vid golvvärme är, att det kan uppnås en fullständigt jämn värmefördelning, samt att yttemperaturen på parkettstavarna är max 27 grader C. Golvvärmen skall vara stängd i 2 dagar före läggningsstart och ökas långsamt efter läggning med max 5 grader C var annan dag. Dock skall limmets arbetstemperatur vara min 15 grader. Vid golvvärme är det typiskt, att de fogar, som alltid finns i ett trägolv under eldningssäsongen, blir en aning större än om uppvärmningen sker med radiatorer. Vid läggning direkt på betong med golvvärme rekommenderas stavtjocklek 22 mm. Installation Stavarna kan skruvas, spikas eller limmas på ett underlag av golvplywood/befintligt trägolv, samt skruvas eller limmas på golvspånplatta. Dessutom kan de fullimmas på ett underlag av betong eller golvavjämning. Alla typer av underlag skall vara fria från fett och smuts före nedlimningen. Fuktinnehållet i det träbaserade underlaget får max vara 12 % och för betong/avjämning max 75 % RF. Vid skruvning/spikning läggs en 500 grams golvpapp mellan träundergolvet och stavarna för att undgå klapperljud eller knarr mellan stavar och underlag. Vid spikning/ skruvning fastgöres varje stav 45 grader dolt, med min 2 spik eller skruv per stav. Fastsättning: 15 mm stavar: Junckers J-spik eller 45 mm T-spik till spikpistol. Vid skruvning används 35 mm Parkettskruv. Till limning används Junckers Parkett Lim 22 mm stavar: Junckers J-spik eller 65 mm T-spik till spikpistol. Vid skruvning används 45 mm Parkettskruv. Till limning används Junckers Parkett Lim Vid skruvning kan det vara nödvändigt att förborra (använd ett borr med något mindre diameter än skruven) Massiva parkettstavar från Junckers får INTE limmas i not och fjäder. Dock får stavar med längd mindre än 100 mm undantagsvis limmas i not och fjäder vid stavändar vid vägg eller friser, samt i not och fjäder vid den sista genomgående stavraden vid vägg. Skall golvet avslutas med en fris, se vägledning för fiskbensmönster.

5 Befintligt trägolv: Stavarna monteras, så att längdriktningen är motsatt det befintliga golvet. För att uppnå den rätta planheten kan undergolvet riktas med avslipning, spackling eller eventuellt med en min 15 mm plywood. Används en plywood kan den ursprungliga läggningsriktningen bevaras. Kontrollera att det befintliga trägolvet är ordentligt fastgjort och utan generande missljud. Golv av skivmaterial plywood: Används skivor på 19 mm är det största regelavståndet cc 520 mm. När plywoodskivorna läggs på befintligt underlag kan man använda skivor på 15 mm. Skivorna skall monteras enligt producentens anvisningar. Plywoodskivorna limmas i not och fjäder. Golv av skivmaterial spånskivor: Det skall användas godkända spånskivor. 22 mm läggs på max cc 600 mm regelavstånd. Är det på ett befintligt golv, skall man använda godkända spånskivor på min 16 mm. Skivorna skall monteras enligt producentens anvisningar och limmas i not och fjäder. Betong/avjämningsputs: Före golvläggningen skall man kontrollera att restporfukten i underlaget inte är högre än 75% RF. Vid golvvärme får restporfukten inte överstiga 65 % RF och samtidigt skall golvvärmeanläggningen vara avstängd under läggning. Vid högre restporfukt än angivet väntar man med golvläggningen eller anbringar en fuktspärr med Junckers Fuktspärr. Kontakta Junckers Tekniska Service. För limning av golvet används Junckers Parkett Lim. Limmet påföres med Junckers Limspackel, som efterlämnar ett tunt lager lim på golvet mellan limsträngarna. Spackeln hålls i 45 grader och vänds så att sidan märkt 2 är nedåt. Det används ca 0,5 liter per m2 beroende på underlagets sugförmåga, struktur och planhet. Påför inte mer lim än att läggningen av stavarna är avslutad inom 20 minuter Vid alla ovan nämnda underlag gäller, att undergolvet före läggning skall ha en planhet som inte avviker mer än 2 mm på 1,5 meters mätlängd. Avvikelsen mäts som öppningar under rätskivan. Ytan skall framstå som jämn och utan kratrar. Punktvisa ojämnheter skall vara åtgärdade. 10-brädesmått: Trä krymper och utvidgar sig vid olika temperaturer och luftfuktigheter. Det är därför nödvändigt att använda ett 10-brädesmått vid de parkettmönster, där stavarna ligger parallellt över större avstånd, t.ex Helculesmönster. 10-brädesmåttet anger den bredd som 10 stavar förväntas ha under den fuktigaste perioden. 10-brädesmåttet för Junckers stavparkett (vid relativ luftfuktighet mellan 35 och 65 % - temperatur på grader C): Kortstav, 58,3 mm: 584,0 584,5 Långstav, 62,2 mm: 623,5 624,0 Avstånd till väggar samt dilatationsfogar: Eftersom golvet skall ha plats att arbeta under skiftande klimatförhållande, hålls följande avstånd till väggar och fasta installationer: 12 mm för rum med längd och bredd upp till 12 meter. Härefter hålls ett tillägg på 0,5 mm per meter. Exempel: 30 meter brett/långt rum: 12 mm +(18x0,5) = 21 mm. Vi rekommenderar att man etablerar dilatationsfogar enligt följande: Där det är stora variationer i temperatur och luftfuktighet, vid särskilt stora golvytor, eller där golvet naturligt är avdelat av dörrar eller liknande. Vidare skall en eventuell dilatationsfog i den underliggande konstruktionen föras med upp genom trägolvet, om detta fullimmas till underlaget. Vid frågor kontakta Junckers Tekniska Service. 5

6 Fiskbensmönster De två mittlinjerna i rummet (linje A och C) markeras med kritstreck eller snöre i rät vinkel. 1/3 stavbredd till vänster om mittlinjen dras en arbetslinje med snöre eller kritstreck (linje B). Hörnen på stavarna skall linjera med arbetslinjen (linje B). För att styra läggningsriktningen i utgångsraden kan mittlinjen (C) användas som styrlinje för hörnen på höger- och vänsterstavarna (se figur). Vänsterstavarna läggs till höger och högerstavarna till vänster. Det är mycket viktigt att man under hela läggningen är noga med att stavarna ligger vinkelrätt mot varandra. Speciellt vid startraderna (de två första raderna stavar som läggs ner genom rummet) är det viktigt att dessa rader läggs precis i 90 graders vinkel. 6

7 När utgångsraden är lagd är det en fördel att låta limmet torka över natten, innan man fortsätter golvläggningen. Ta noga bort överskottlimmet på golvet. Kom ihåg vid limning att löpande belasta golvet under läggning, så att stavarna sitter helt fast i limmet. Använd t.ex. stavpaket eller limspann. När utgångsraden är torr, kan man fortsätta läggningen av fiskbensmönstret. Påför inte mer lim än att stavarna kan läggas inom 20 minuter. Vid avskärningar ut till fris eller vägg, där stavarna blir mindre än 100 mm, limmas det undantagsvis i not och fjäder. 7

8 Herculesmönster Mitten av golvet vid de två ändväggarna märks upp med ett snöre eller kritstreck (linje A). Utfallet av golvet vid väggarna mäts, med utgångspunkt från mittlinjen. Man kan antingen starta så att mittlinjen går genom en vang, eller så mittlinjen går genom mitt på raden av steg (det är visat med utgångspunkt mitt i vangen). Det dras en arbetslinje ½ stavbredd till vänster om avmärkningen (linje B). För att säkra att de första stavraderna inte rör sig, kan det skruvas en styrlist i arbetslinjen (C) ner i underlaget. Den första vangen i stegmönstret limmas i arbetslinjen (stöds mot styrlisten) i hela rummets längd. 8

9 Stegen limmas vinkelrätt på vangen i 90 grader. Det är mycket viktigt att vinkelrätheten kontrolleras hela tiden med hänsyn till det färdiga resultatet. Kom ihåg vid limning att löpande belasta golvet under läggningen, så att stavarna sitter fast i limmet. Använd stavpaket eller limspann. Stegen på båda sidor om vangen skall ligga mitt för varandra, vilket kan märkas ut med ett snöre eller ett kritstreck. 9

10 Rutmönster De två mittlinjerna i rummet (linje A och B) markeras med ett kritstreck eller snöre 90 grader i vinkel mot varandra. För att vara säker på att de första rutorna inte rör sig, kan man skruva fast en styrlist (C) i mittlinjen. Utfallet av golvet vid väggarna mäts med utgångspunkt från mittlinjerna. Man kan antingen börja med en hel eller en halv ruta från mittlinjen (här visat med en halv ruta från mittlinjen B). Golvet blir vackrast om tillpassningsbitarna vid väggarna blir större än en halv ruta. 10

11 Stavarna limmas i rutor, som ligger i 90 graders vinkel i förhållande till varandra. Det skall växelvis läggas höger och vänsterstavar. Kom ihåg vid limning att löpande belasta golvet under läggningen så stavarna sitter fast i limmet. Använd eventuellt stavpaket eller limspann. Rutorna läggs genomgående i hela rummet, innan nästa rutrad påbörjas. 11

12 Engelskt mönster Golvet kan läggas antingen i 90 eller 45 graders vinkel i rummet (linje A eller B). Mitten av golvet vid de 2 ändväggarna märks ut och markeras med ett snöre eller kritstreck (linje A och linje C). Nedan är golvet lagt i 90 graders vinkel. Kvadraterna består av 5 stavar och 4 mönsterklotsar. För att undvika att stavarna rör sig, monteras en styrlist (D) i arbetslinjen (linje A) Utfallet av golvet vid väggarna mäts upp, med utgångspunkt från mittlinjerna. Man kan antingen starta med en hel eller halv kvadrat från mittlinjen (här visat med en halv kvadrat från mittlinjen C och en hel från A). Det är viktigt att stavarna läggs vinkelrätt i 90 grader på arbetslinjen. Det läggs växelvis kvadrater av höger och vänsterstavar. 12

13 Startraden (1:a raden kvadrater med klotsar) läggs genomgående i hela rummet innan nästa rad kvadrater påbörjas. Kontrollera löpande att stavarna ligger i 90 graders vinkel. Mönsterklotsarna levereras med not på alla sidor. Man använder lös fjäder på sidorna, där klotsarna stöder mot stavarnas notsida. Kom ihåg vid limning att löpande belasta golvet under läggning, så att stavarna sitter fast i limmet. Använd eventuellt stavpaket eller limspann. 13

14 4-dubbelt fiskben De två mittlinjerna i rummet (linje A och C) markeras med kritstreck eller snöre 90 grader vinkelrätt mot varandra. 82 mm till vänster om avmärkningen dras en arbetslinje med snöre eller kritstreck (linje B). Startraden (första raden i fält om 4 stavar) läggs ut genom rummet. Hörnen på stavarna skall ligga i linje med arbetslinjen (linje B). Speciellt vid startraden är det viktigt att stavarna ligger 100 % i vinkel. Linje C kan användas för att styra vinkeln genom att låta hörnen linjera denna (se fig) När utgångsraden är lagd, är det en fördel att låta limmet torka över natten, innan man fortsätter läggningen. Skrapa noga bort överskottlim från golvet. 14

15 När utgångsradens lim är torrt, kan man fortsätta läggningen. Stavarna levereras i buntar som är markerade med höger eller vänsterstavar. Då höger och vänsterstavar skall ligga växelvis, är det viktigt att hålla stavarna åtskilda tills läggning. Det är mycket viktigt att man under hela läggningen noga kontrollerar att fälten med 4 stavar ligger vinkelrätt i 90 grader. Kom ihåg att belasta golvet under läggning så att stavarna sitter fast i limmer. Använd eventuellt stavpaket eller limspann.

16 AVSLUTNING MED FRIS ELLER BÅRD Golvet kan elegant ramas in med en fris eller bård i samma träslag som det övriga golvet, eller med ett annat träslag för större kontrast. Följande exempel är visat med golv i Fiskbensmönster. Skall golvet avslutas med en fris vid väggarna, skärs golvet av med det önskade avståndet till väggarna som svarar till den önskade bredden på frisen, t.ex. 5 x stavbredden + rörelsemån vid väggen. Exempel med stavbredd 58,3 mm, där det önskas fris med 5 stavar: 5 x 58, mm till rörelse = 303,5 mm. För att frisen skall kunna monteras i stavarna som avslutar fiskbensmönstret, fräses en not i golvet med en handöverfräs. Noten skall passa till tjockleken på stavarnas fjäder. Före nedlimning skärs stavarna till frisens hörnsmyg och det fräses en not för iläggning av lös fjäder. Härefter nedlimmas stavarna till frisen. Kom ihåg att löpande belasta golvet under läggning så stavarna sitter fast i limmet. Använd eventuellt stavpaket eller limspann. Innan golvsockeln skall monteras skall golvet slipas och ytbehandlas, se avsnittet om ytbehandling.

17 Ytbehandling av golv utfört som stavparkettlösning Ett vackert golv kräver en stark och hållbar ytbehandling. Det finns 4 alternativa möjligheter för ett golv utfört med stavparkett. 1. Lackning 2. Oljebehandling 3. Oljebehandling + lackning 4. Junckers Proffesional Hårdvaxolja Valet av ytbehandling beror på önskade egenskaper och utseende på det färdiga golvet. Se tillvägagångssätt och egenskaper vid de olika möjligheterna här under. Avslipning Innan ytbehandlingen påbörjas, slipas golvet så att man får en jämn och blank yta. Den avslutande slipningen skall vara med korn Mönstergolv slipas normalt först diagonalt och därefter i rummets längdriktning. Alternativt kan golvet slipas i den riktning som ljuset kommer från. Hela golvytan finslipas i den riktning som ljuset kommer från. Efter slipningen dammsugas noga för att undvika slipdamm i den efterföljande ytbehandlingen. Ytbehandling 1. Lackning Lackning väljs, när man önskar en slitstark yta, som kräver ett minimum av underhåll. Grundlackning av obehandlade golv Använd Junckers Grundlack Vattenbaserad, som påföres i ett jämnt lager med en korthårig rulle. Påför 1 lager lack och mellanslipa tidigast efter 2 timmar med slipnät korn med polermaskin. Slipdamm avlägsnas med dammsugning och golvet torkas av med en hårt urvriden trasa. OBS! Det är mycket viktigt att man får en jämn fördelning av lacken från starten. Ek innehåller mycket garvsyra. Därför finns det risk för missfärgning av träet, om lacken hälls ut och fördelas med spackel eller rulle. Lacken får inte hällas ut men skall påföras jämnt med en lackroller. Färdigbehandling av grundlackerat golv Beroende på golvets belastning finns det 2 alternativa typer av lack för färdigbehandling av golvet. Båda typerna skall påföras i ett jämnt lager med antingen pensel, lackroller eller lackapplikator. A) Bostäder och andra mindre trafikerade områden Efter grundbehandling färdiglackas golvet med 2 lager Junckers GolvLack Vattenbaserad 10 m²/l. Lackning skall ske med min 4 timmars intervall. Junckers GolvLack Vattenbaserad fås i 4 olika glansgrader: Ultramatt, matt, halvblank eller blank B) Starkt trafikerade områden Efter grundbehandling färdiglackas golvet med 2 lager Junckers GolvLack High Performance m²/l. Lackning skall ske med min 4 timmars intervall. Junckers GolvLack High Performance fås i 3 olika glansgrader, Ultramatt, matt och halvblank. Efter färdigbehandling är lacken färdighärdad efter 72 timmar. Golvet kan användas försiktigt efter 24 timmar. 17

18 2. Oljning Oljealternativet väljs, när man önskar framhäva färgens djup i träet. Ett golv med olja skall underhållsoljas med jämna intervall, men till skillnad mot ett lackat golv är det lättare att göra partiella reparationer på delar av golvet, som slitits mer än andra delar. Detta är svårt med lack, varför man oftast väljer att reparera golvet genom att lacka hela golvet. När man använder olja kan man välja mellan klara och färgade oljor. På små ytor påförs oljan med trasa, pensel eller rulle. På större ytor väljer man rulle, mopp eller nylonrondell monterad på långsamtgående bonmaskin. Grundbehandling av obehandlade golv. Grundbehandlingen görs med lager Junckers Rustik Golvolja klar eller färgad, som läggs på vått i vått. Lägg på ett lager och vänta 30 minuter innan nästa lager läggs på. Oljan bearbetas i ytterligare 30 minuter, varefter överskjutande olja tas bort, så att golvet känns torrt. Områden med intorkade oljesjöar ger blanka fläckar på ytan. Ytan skall framstå matt och med en jämns glans. Vid större ytor delar man upp golvet i fält som svarar till den yta som kan oljas på 30 minuter. Efter timmar är golvet klart för färdigoljning. När man använder färgade oljor torkas golvet först av med en fuktig trasa för att få en jämn färgning. Färdigbehandling av oljade golv. Mellanslipning av det grundoljade golvet sker med långsamtgående bonmaskin med påmonterad svart nylonrondell. Härefter dammsugs golvet från slipdamm. Undvik kraftig slipning av färgade ytor. Lägg på ett tunt lager Junckers Rustikolja klar eller färgad på golvet. Överskottsolja torkas bort senast 30 minuter efter påföringen. Polera med en ren trasa tills golvet känns torrt. Gör om behandlingen efter 6-8 timmar. Efter en torktid på ca 1 dygn är ytan klar för användning. 3. Oljning och efterföljande lackning Om man väljer denna lösning framtonar man träets djup samtidigt som man får lackens slitstyrka. Inledande oljning Följ anvisningarna i punkt 2. Oljning Viktigt! Hela golvytan skall vara mättad med olja före färdigbehandlingen med lack, då det annars är risk för missfärgningar i samband med slutlackningen. Speciellt ekträ kan behöva en extra oljemättnad. Efter minst 24 timmar mellanslipas golvet med grön nylonrondell monterad på polermaskin (undvik genomslipning). Slipdamm dammsugs bort och golvet avtorkas med hårt urvriden trasa. Färdiglackning av oljade golv Beroende på golvets belastning finns det 2 alternativa typer av lack för färdiglackning av golvet. Båda typerna lack skall påföras i ett jämnt lager med pensel, ren lackrulle eller lackapplikator. A) Bostäder och mindre trafikerade områden. Efter oljebehandlingen överlackas golvet med 2 lager Junckers GolvLack Vattenbaserad, 1-komponent, ca 10 m²/l. Lackningen skall ske med minst 4 timmars intervall. Junckers Golvlack Vattenbaserad finns i 4 olika glansgrader: Ultramatt, Matt, Halvblank och Blank. B) Starkt trafikerade områden. Efter oljebehandlingen överlackas golvet med 2 lager Junckers GolvLack High Performance, 2-komponent, ca 10 m2/l. Lackningen skall ske med min. 4 timmars intervall. Junckers GolvLack High Performance får i 3 olika glansgrader: Ultramatt, Matt och Halvblank. Efter färdigbehandling är lacken härdad efter 72 timmar. Golvet kan användas försiktigt efter 24 timmar. 18

19 4. Oljning med Junckers Professional HårdvaxOlja Junckers Professional HårdvaxOlja väljs när man önskar en lösning, där golvytan framträder med en mer fyllig och mättad yta. Intervallen för underhåll är inte så täta som vid traditionell oljning. Påför Junckers Professional HårdvaxOlja i ett jämnt lager med pensel eller rulle. Direkt efter detta bearbetas oljan med långsamtgående bonmaskin med en luddfri trasa, varvid överskottsolja tas bort. Efter min. 6 timmar upprepas proceduren. Om golvet efter denna behandling fortfarande inte är mättat upprepas den ytterligare en gång. Junckers Professional HårdvaxOlja kan inte överlackeras. Ytterligare teknisk information finns på 19

20 Junckers Industrier A/S Box Lomma Sverige MBRO /

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S Junckers Underhållssystem för trägolv Golvbehandling Inomhus Lutbehandling För obehandlade eller slipade barrträgolv Produkten Golv av barrträ gulnar naturligt med åren. Om Du vill att golvet skall behålla

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS LACKA/OLJA GOLV INOMHUS Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trägolv? Träets ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster.

Läs mer

Mosaikparkett Basparkett

Mosaikparkett Basparkett Monteringsanvisning Mosaikparkett Basparkett Har Du ytterligare frågor - kontakta Din återförsäljare eller Hørning Parket A/S Tel. +45 70 27 66 00 2 HØRNING mosaikparkett har en normal tjocklek på 8 mm

Läs mer

02 SE. Läggningsvägledning. Douglas fallande längder

02 SE. Läggningsvägledning. Douglas fallande längder 02 SE Läggningsvägledning Douglas fallande längder Dinesen läggningsvägledning för Douglas-golv i fallande längder Februari 2011 Golv med fast fjäder och ändnot Dimension i mm: 28 x 150 I 28 x 200 I 28

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

01 SE. Läggningsvägledning. Douglas hela längder

01 SE. Läggningsvägledning. Douglas hela längder 01 SE Läggningsvägledning Douglas hela längder Dinesen läggningsvägledning för Douglas-golv i hela längder Februari 2011 Golv med lös fjäder och golv med fast fjäder Innehåll Allmän information 4 Läggning

Läs mer

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Norlida golv Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Det är något speciellt med ett golv i massivt trä. Det är ett golv med naturlig värme som är mjukt och skönt att gå på. Det är dessutom vackert och

Läs mer

v1.0 01/18/11 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak INDUSTRIPARKETTRAW PRODUKTINFORMATION

v1.0 01/18/11 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak INDUSTRIPARKETTRAW PRODUKTINFORMATION v1.0 01/18/11 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak PRODUKTINFORMATION v1.0 01/18/11 2 Restaurang Fredsgatan 12, Stockholm Wenge INNEHÅLL TEKNISKT DATABLAD 03 ÖVERSIKT PRODUKTSPECIFIKATION 04 EK 05 RÖKT EK

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

Tilläggsvägledning. Hellimning

Tilläggsvägledning. Hellimning Tilläggsvägledning Hellimning Juni 2014 1 Hellimning med Stauf produkter Douglas, Furu, Ek För att få ett lyckat resultat är det viktigt att golvet läggs korrekt, och att beskrivna produkter används enligt

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

TRINITY HANDTÄLJDA PARKETT- OCH PLANKGOLV

TRINITY HANDTÄLJDA PARKETT- OCH PLANKGOLV HANDTÄLJDA EKGOLV TRINITY HANDTÄLJDA PARKETT- OCH PLANKGOLV Trinity golvens handtäljda ekyta görs med en traditionell täljningsteknik. Att tälja golv har i århundraden varit ett vanligt sätt att förnya

Läs mer

Vackra trägolv med unika bredder

Vackra trägolv med unika bredder Vackra trägolv med unika bredder Nordingrå TräGolv Skönhet Inget material värnar, som det rena träet, om miljö och känsla i våra hem. Trä ombonar och värmer. Det är tidlöst och ger en känsla av sparsmakad

Läs mer

1. Förberedelser. 01 Viktiga verktyg. 02 Riktig limpålägning

1. Förberedelser. 01 Viktiga verktyg. 02 Riktig limpålägning gotlandsgolvet 2.0 Lägganvisning Österby Brädgård AB 1 januari 2010 Österby Brädgård AB Österbyväg 28 62141 Visby 0498-259990 www.osterbybradgard.com 1. Förberedelser Installation _ gotlandsgolvet 2.0

Läs mer

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem Lamellbrädorna ska kunna röra sig fritt när träet utvidgar sig eller drar ihop sig. Montera golvet som ett

Läs mer

Vägledning. Läggning

Vägledning. Läggning Vägledning Läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR 1) Allmänt UNICLIC är ett revolutionerande system för att installera laminatgolv utan lim. Den geniala spontoch notdesignen innebär att plattornapanelerna klickar ihop. Med UNICLIC-systemet

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING LAMINAT XLNT LIVING

LÄGGNINGSANVISNING LAMINAT XLNT LIVING LÄGGNINGSANVISNING LAMINAT XLNT LIVING LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för XLNT Living 2014-11-05 FÖLJANDE VERKTYG BEHÖVS FÖR LÄGGNING AV XLNT LIVING Kilar för att hålla distans till vägg Fintandad

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen). Relativ

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg.

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. 2 Alcros färger ger slitstarka golv. Studio Golvfärg är en vattenburen golvfärg för målning av trä- och parkettgolv inomhus. Färgen är lämplig

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! Förvara golvplankorna i oöppnad förpackning i rumstemperatur i minst 48 timmar före läggning. Ideal rumtemperatur är 18-22 C vid en relativ luftfuktighet på 40-60 % RF.

Läs mer

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Följande text är ett utdrag är Kährs tekniska handbok. Den finns i sin helhet på www.kahrs.se 9.1 Skötsel och reparation av Kährs trägolv i bostadsmiljö

Läs mer

MONTERINGSANVISNING TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV

MONTERINGSANVISNING TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV Underlaget där Tycroc TWP-byggskivor ska monteras bör vara torrt, starkt, styvt och stabilt, fritt från smuts, olja och övriga smörjmedel samt inte fruset. SKÄRNING

Läs mer

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs. 2014-10 SE UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL UNDERHÅLL

Läs mer

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ]

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ] LÄGGA TRÄGOLV [ Trä ger trevnad hemma ] GOLV I MASSIVT TRÄ Denna broschyr gäller golv tillverkade av massivt trä (furu eller gran). Golvbräderna är spontade och har således en honoch hanspont. Numera är

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Slitstarka trägolv från Bohuslän

Slitstarka trägolv från Bohuslän Slitstarka trägolv från Bohuslän GOLV SOM DU VILL HA DEM DET NATURLIGA VALET Som en av få leverantörer i Europa distribuerar vi upp till 300 x 2900 mm trägolvsplankor. Varje tilja slipas och inspekteras

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter slutbehandlas. Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV eller annan opigmenterad/pigmenterad produkt ur Timberex sortiment, Gammeldags Träsåpa eller Gammeldags Träsåpa Vit. När yta som

Läs mer

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV SIKA PRODUKTER VERSION 3 Limning och nåtning av teakdäck 1 LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK 2 Limning och nåtning av teakdäck GENERELL BESKRIVNING

Läs mer

Montering och skötsel av massivagolv

Montering och skötsel av massivagolv Montering och skötsel av massivagolv MONTERING Monteringsanvisningar massiva golv Om massiva trägolv Södra Interiörs trägolv för inomhusbruk levereras från Södras fabriker med 8±2 % fuktkvot. Golven finns

Läs mer

Parkett & Laminatgolv Tips och råd vid läggning

Parkett & Laminatgolv Tips och råd vid läggning Parkett & Laminatgolv Tips och råd vid läggning Rev.nr: 160412 Förberedelser inför läggning 1. Förvara paket med golv inomhus under två till tre dygn i minst 18 grader. Då anpassas de till temperaturen

Läs mer

Ytbehandling av trägolv

Ytbehandling av trägolv Ytbehandling av trägolv LUTBEHANDLING SÅPBEHANDLING OLJEBEHANDLING RENGÖRING SKÖTSEL Preparing today for tomorrow 2 Innehåll Lutbehandling..................... 4 Såpbehandling..................... 5 Manuel

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Limma trä och parkett

Limma trä och parkett Limma trä och parkett Handledning för dig som gör det själv Viktigt att tänka på Fukt Träet får inte vara för torrt eller fuktigt (Cascol Polyuretanlim 1809 kräver dock en viss fuktighet för att härda).

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt

Läs mer

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 novopan.dk salg@novopan.dk 1 NOVOPAN KLIMAGOLV - ligger varmt Ett nytt,

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum Click 2016-11-21 Allmän information Ytmaterialet till Marmoleum Click är riktig linoleum. Det är ett

Läs mer

SKÖTSEL, UNDERHÅLL & INSTALLATIONSANVISNING

SKÖTSEL, UNDERHÅLL & INSTALLATIONSANVISNING SKÖTSEL, UNDERHÅLL & INSTALLATIONSANVISNING Skötsel & underhåll 4 Installationsanvisning 6 Ansvar för användare / installatör / ägare 6 Produktspecifikation 6 Inspektion & förberedelser 7 Installation

Läs mer

Roth Universal Spånskivesystem

Roth Universal Spånskivesystem Roth Universal Spånskivesystem Helspontade skivor för förläggning flytande eller på reglar GOLVVÄRMESYSTEM Beskrivning Roth Universal Spånskivesystem är utvecklat för användning både på vanligt träbjälklag

Läs mer

05 SE. Grundbehandling. och skötsel. Vägledning

05 SE. Grundbehandling. och skötsel. Vägledning 05 SE Vägledning Grundbehandling och skötsel Grundbehandling och skötsel av Dinesen golv Februari 2011 Dinesen Douglas och Dinesen Ek Sida 3 Innehåll Val av behandlingsmetod av Dinesen golv Slipning 5

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Syftet med skiktuppbyggnaden är att förhindra golvets fuktrörelser. Detta görs genom att vända fiberriktingen 90 grader i förhållande till varandra.

Syftet med skiktuppbyggnaden är att förhindra golvets fuktrörelser. Detta görs genom att vända fiberriktingen 90 grader i förhållande till varandra. Om Arena Parkettgolv Lamellparkett Lamellparkett definieras som ett golv bestående av två- eller fler träbaserade skikt där toppskiktet består av massivt trä med en tjocklek på minst 2,5 mm. Syftet med

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

v1.1 1402 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak INDUSTRIPARKETTRAW PRODUKTINFORMATION

v1.1 1402 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak INDUSTRIPARKETTRAW PRODUKTINFORMATION v1.1 1402 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak PRODUKTINFORMATION v1.1 1402 2 Restaurang Fredsgatan 12, Stockholm Wenge INNEHÅLL PRODUKTBESKRIVNING 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION 04 EK 05 RÖKT

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för ColoRex SD, ColoRex EC Produktbeskrivning ColoRex är en elektriskt avledande PVC-platta med dim. 615x615x2 mm.

Läs mer

Golv för livet. När du valt din Rappgo-tilja får du ett golv för livet. Ett golv med karaktär och av yppersta kvalitet.

Golv för livet. När du valt din Rappgo-tilja får du ett golv för livet. Ett golv med karaktär och av yppersta kvalitet. FAKTA OM RAPPGOS TRÄGOLV flerskiktsgolv lister skötsel ytbehandlingar läggningar sortiment Golv för livet När du valt din Rappgo-tilja får du ett golv för livet. Ett golv med karaktär och av yppersta kvalitet.

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter Welins Gammeldags produkter Traditionella behandlingar för golv, paneler, möbler mm av trä. Enkelt och vackert. www.welinoco.com Gammeldags Träsåpa för rengöring och underhåll av olje- eller såpabehandlade

Läs mer

Siljan furugolv den nya generationen

Siljan furugolv den nya generationen Siljan furugolv den nya generationen etablerat 1897 Våra furugolv den nya generationen Det finns trägolv och det finns trägolv. Vi törs påstå att ett trägolv från Siljan är något extra. Det är tillverkat

Läs mer

Massiv. Ditt eget unika golv. Inga kopior CREATING EXCEPTIONAL SPACES

Massiv. Ditt eget unika golv. Inga kopior CREATING EXCEPTIONAL SPACES Massiv Ditt eget unika golv. Inga kopior CREATING EXCEPTIONAL SPACES Ett golv som är lika personligt som du. Vår stavparkett i massivt trä ger alla utrymmen en exklusiv känsla. Varje unik stav kommer från

Läs mer

ZAR Oljebaserad Träbets

ZAR Oljebaserad Träbets Produktbeskrivning ZAR Oljebaserad Träbets är en oljebaserad bets som tillför trä en skyddande och enhetligt betston. ZAR Oljebaserad Träbets appliceras enkelt med en ren tygtrasa och kan användas på all

Läs mer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer ! Att tänka på Följ alltid gällande byggnormer, se till att monteringen är säker och var försiktig under installationen. Det är viktigt att installationsytan

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET 1) Allmänt Uniclic X-systemet: Klicksystemet som innebär att du kan ersätta en skadad bräda i mitten av rummet snabbt,kvickt och lätt, utan

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Allura 2017-03-30 Förutsättningar Undergolvet skall vara jämnt och torrt, sprickfritt och tillräckligt hållfast.

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

flex LÄGGNINGSANVISNING creating better environments

flex LÄGGNINGSANVISNING creating better environments flex LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Allura Flex 2016-12-15 Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt, torrt, sprickfritt och tillräckligt hållfast.

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä.

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Betsa på trä Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Alcro Träbets Dekorfärg trä färgar träet och framhäver den naturliga ådringen! Med Alcro Träbets Dekorfärg trä kan du t ex färgsätta väggpanelen

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

Måla golv. Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg.

Måla golv. Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Alcros färger ger slitstarka golv. Studio Golvfärg är en vattenburen golvfärg för målning av trä- och parkettgolv inomhus. Färgen är lämplig för

Läs mer

SKÖTSELANVISNINGAR. Bostadsmiljö Oljade golv sid 2-3 Lackerade golv sid 4. Offentlig miljö Lackerade golv sid 5 Oljade golv sid 6-7

SKÖTSELANVISNINGAR. Bostadsmiljö Oljade golv sid 2-3 Lackerade golv sid 4. Offentlig miljö Lackerade golv sid 5 Oljade golv sid 6-7 SKÖTSELANVISNINGAR Bostadsmiljö Oljade golv sid 2-3 Lackerade golv sid 4 Offentlig miljö Lackerade golv sid 5 Oljade golv sid 6-7 BOSTADSMILJÖ Skötsel och underhåll av Kährs färdigoljade trägolv Kährs

Läs mer

EcoSiMP Flooring. Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. Beskrivning. Användning. Fördelar. Certifikat

EcoSiMP Flooring. Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. Beskrivning. Användning. Fördelar. Certifikat Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. 1 Beskrivning Användning Fördelar Certifikat är ett lösningsmedelsfritt, elastiskt silan 1-komponentslim, av andra generationen Silan-lim. Lämpligt

Läs mer

Vänligan notera. Dinesen Klovtoftvej 2, Jels 6630 Rødding Danmark. +45 7455 2140 info@dinesen.com dinesen.com

Vänligan notera. Dinesen Klovtoftvej 2, Jels 6630 Rødding Danmark. +45 7455 2140 info@dinesen.com dinesen.com Vänligan notera att Dinesen har skiftat till nye oljar den 1 januari 2014. Vänligen kontakta oss direkt för vägledning i förhållande till tidigare erbjudna produkter. Dinesen Klovtoftvej 2, Jels 6630 Rødding

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Installations Guide. trall. 15 års. sväll-fri sprick-fri halk-fri röt-fri. Version 4 / Februari 2012 / Svenska

Installations Guide. trall. 15 års. sväll-fri sprick-fri halk-fri röt-fri. Version 4 / Februari 2012 / Svenska Installations Guide trall 15 års Garanti sväll-fri sprick-fri halk-fri röt-fri Version 4 / Februari 2012 / Svenska 1 Det senaste provresultatet Klassificering C, DIN 51.097: Resysta erbjuder den bästa

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

norament trappbeläggning - Installations rekommendation

norament trappbeläggning - Installations rekommendation norament trappbeläggning - Installations rekommendation Norament trappbeläggning är en färdig profil där plansteg, sättsteg och trappnos sitter ihop i ett stycke. Den används uteslutande för inomhusinstallationer,

Läs mer

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012

Laminatgolv. Läggningsanvisning. 2-lock och T-lock. December 2012 Läggningsanvisning Laminatgolv 2-lock och T-lock December 2012 Läggning av laminatgolv Det är lätt att lägga Tarketts laminatgolv. Brädorna viks enkelt samman utan lim eller specialverktyg. Du kan lägga

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

BREDA PLANKGOLV GENUINT HANTVERK FRÅN SMÅLAND

BREDA PLANKGOLV GENUINT HANTVERK FRÅN SMÅLAND BREDA PLANKGOLV GENUINT HANTVERK FRÅN SMÅLAND BREDA PLANKGOLV I mer än 45 år har vi levererat noggrant utvalda plankgolv världen över. Varje planka som skapas i vårt småländska familjeföretag i Mörkaskog

Läs mer

TRÄGOLV. En instruktion för slipning och ytbehandling av INNEHÅLL

TRÄGOLV. En instruktion för slipning och ytbehandling av INNEHÅLL En instruktion för slipning och ytbehandling av TRÄGOLV Ett äkta trägolv kan slipas och ytbehandlas för att återskapa dess värde och skönhet. WoodCenter har allt du behöver för att slipa och ytbehandla

Läs mer

A n t i k A t r ä g o l v

A n t i k A t r ä g o l v Antika trägolv Antika trägolv TRINITY EK Antique Brown OLJEVAXAD TRINITY EK Dark Chocolate OLJEVAXAD TRINITY EK White Frost OLJEVAXAD FRAMHÄV RUMMET MED TVÄRBRÄDOR KOMBINERA OLIKA PLANKBREDDER TRINITY

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

Tarkett Sportgolv Reflex M Evolution

Tarkett Sportgolv Reflex M Evolution 1 Underlagets jämnhet 2 meters mätlängd Max 3 mm OBS! Max 3 mm nivåskillnad över 2 meters mätlängd 2 Max 4,5 % vatteninnehåll i underlaget RF i betong max 95 % Porig asfalt Asfalt 3 Luftfuktighet vid läggningstillfället

Läs mer

Måla metalliska ytor. Metall Dekorfärg. Guld och Silver.

Måla metalliska ytor. Metall Dekorfärg. Guld och Silver. Måla metalliska ytor Metall Dekorfärg. Guld och Silver. Skapa spännande effekter med Metall Dekorfärg. Metall Dekorfärg är en ny vattenburen färg som ger en metalliknande yta. Den lämpar sig lika bra för

Läs mer

Hårdvaxoljade trägolv

Hårdvaxoljade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Underhåll Byggstädning April 2013 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm, sågspån och grus. Vid behov

Läs mer

Ek Rödek Ask Björk Valnöt Körsbär Lönn Merbau Teak Jatoba

Ek Rödek Ask Björk Valnöt Körsbär Lönn Merbau Teak Jatoba Massiva trägolv TRÄSLAG: Ek Rödek Ask Björk Valnöt Körsbär Lönn Merbau Teak Jatoba den här broschyren har vi samlat de flesta av våra produkter samt några tips om installation, skötsel och underhåll. Som

Läs mer

Vackra trägolv för användning i generationer

Vackra trägolv för användning i generationer Vackra trägolv för användning i generationer Omslagsbild: Furu massiv ljusgrå slät Ovan: Furu massiv obehandlad slät (samma utseende får du om du väljer klarvax) En av världens viktigaste och mest fantastiska

Läs mer

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer och spricker

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNINGAR

INSTALLATIONSANVISNINGAR INSTALLATIONSANVISNINGAR 1/5 Bästa kund Tack för att Ni valt ett kvalitetsgolv från Par-ky. Innan installationen, är det viktigt att läsa dessa instruktioner noggrant. INSTALLATIONSMATERIAL (bild 1) Par-ky

Läs mer

Sil}an TRÄgolv den nya generationen

Sil}an TRÄgolv den nya generationen Sil}an TRÄgolv den nya generationen etablerat 1897 Våra massiva trägolv den nya generationen Det finns trägolv och det finns trägolv. Vi törs påstå att ett trägolv från Siljan är något extra. Våra massiva

Läs mer

Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer.

Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer. Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer. Efterdragning Den miljö som en trappa är placerad i ändrar sig regelbundet avseende

Läs mer

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak www.burserydsgolv.se Snabba leveranser Mönsterstav Tiljor/Teak Industriparkett Mosaik/Basparkett Stjärnparkett ruta Tillbehör, list, kompass Mönsterstav Beställningsvara/ ring och hör vad som finns på

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt

Läs mer

Ek, ask eller furu. ett uttryck för din personliga stil

Ek, ask eller furu. ett uttryck för din personliga stil Ek, ask eller furu ett uttryck för din personliga stil Ett äkta trägolv är mer än bara ett golv Massiva trägolv är en ren njutning. Kvaliteten syns, hörs och känns den vackra ådringen och färgskiftningarna,

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION Förberedelser 1 Pergo Premium klickgolv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan förklarar dessa illustrationer och är indelad i tre delar: Förberedelser, Läggning och

Läs mer