Gropahålet. Foto: Sven-Erik Magnusson. Från källa till hav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gropahålet. Foto: Sven-Erik Magnusson. Från källa till hav"

Transkript

1 Utställning på gallret Maltesholm Gropahålet Gummastorpssjön Vinne å Råbelövssjön TORSEBRO Araslövssjön He lge å Hammarsjön Vramsån Foto: Sven-Erik Magnusson Från källa till hav Foto:Sven-Erik Magnusson Källor Mjöån Tolebäcken Stora och små, forsande och lugna, solbelysta och skuggade. Vattenriket rymmer många olika vatten och artrikedomen är stor. Från åsarna strömmar bäckarna fram i skogar och raviner. På slätten blir tempot lugnare. Åarna letar sig fram i jordbrukslandskapet. Vattnet blir näringsrikare och varmare. Ut och njut av Vattenrikets trollska raviner, ringlande bäckar och den mäktiga Helge å! sa For sb kar e äck n Hanöbukten N 0 10 km Många bäckar små blir en stor å. Det är så sant som det är sagt! Även den största floden har sin början i små bäckar, källsprång och rännilar. Helgeåns vatten kommer från de mindre vattendragen i Vattenriket, men de mest avlägsna källorna ligger långt upp i Småland, vid Rydaholm. Mjöån har sina källor på Fjällmossen. Vramsåns källor är vid Bosarpssjön. Vinneån har sin början på Nävlingeåsen. Vramsån Foto: Sven-Erik Magnusson Foto: Sam Peterson Foto: Sven-Erik Magnusson Strömmande vatten Vramsån, Mjöån, Tolebäcken och Forsakarsbäcken strömmar ner från Linderödsåsen. Vattnet är friskt och kallt. Den höga fallhöjden ger vattnet bra fart när det rinner fram över steniga bottnar och i slingrande åfåror. I det syrerika vattnet trivs öring, musslor, jättemöja och ett myller av småkryp. Helge å På den flacka Kristianstadsslätten breder Helge å ut sig på sin väg mot havet. Det är snarare ett storslaget sjö- och våtmarkssystem än en å. Ån rinner lugnt och brett och kantas av betesmark, sumpskogar och staden Kristianstad. Vattennivån i ån varierar mycket under året. Vattnet är näringsrikt och sommartid blir det varmt. Här trivs malen och tjockskalig målarmussla. GLIMTAR FRÅN VATTENANDENS VÄRLD Lördag 13 april kl 15. Naturfilmaren Hans Berggren har ägnat många år åt att dokumentera livet i vattnet. Vi får följa med Hans under ytan och lära känna det myller av liv som finns där. Och vem är vattenanden? Det lär vi veta efter föredraget. Vattendrag Tätorter Sjöar Helgeåns huvudfåra Hav Havets hälsa Sankmark Tätorter Sjöar Vid Gropahålet och i Åhus når Helge å Hanöbukten och Östersjön. I Hanöbukten finns grunda partier med rik bottenvegetation och tångbälten. Ett sådant grund är Kiviksbredan, som är ett viktigt uppväxtområde för flera fiskarter. De grunda vattenområdena är även värdefulla för sjöfåglar, både under höst- och vårsträcket men framför allt som övervintringsområde. Tema från källa till hav Helgeåns huvudfåra Vattendrag Havet Skogsmark Öppen mark Hav Karta: Stadsbyggnadskontoret Kristiantads Sankmark kommun. ÄLMHULT Skogsmark Öppen mark LIVET I VATTNET RIKTIGT NÄRA Lördag 13 april kl 12 & 16. Har du sett sötvattenmärlan knapra på en bit löv, eller nattsländelarven fladdra med sina gälblad? Vi fångar vattenkryp och följer deras vardagsbestyr live på nära håll med hjälp av videokamera, TV och naturums pedagog. UNDER YTAN I östersjön FAMILjEAKTIVITET PÅ SANDSTRANDEN Söndag 14 april kl Samling Äspets parkering. Arrangeras av Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Mer info i föreningens program. OSBY Hur Hanöbukten mår beror delvis på allt som sker längs vattnets väg OSBY från långt upp i Småland till Vattenriket och havet. För att minska övergödningen av havet, HÄSSLEHOLM krävs att mindre näring läcker ut i bäckar och åar från skog, jordbruksmark, avlopp och industrier. Ett bekymmer som vi ser i Hanöbukten är att vattnet som kommer med Helge å har blivit allt brunare. Helgeåns avrinningsområde ÄLMHULT MAT OCH PRAT VATTENDRAG I VATTENRIKET Onsdag 17 april kl Vi lär känna de strömmande vattendragen Vramsån, Mjöån och Vinneån tillsammans med naturfotograf Patrik Olofsson och Jonas Dahl från Biosfärkontoret. Det blir en resa i ord och bild bland jättemöjor och kungsfiskare, uttrar och restaurerade våtmarker. Biljett 100 kr, inklusive föreläsning och lunch hos Fredholms. HÄSSLEHOLM asium ruksgymn Osby naturb amsdal. Rål Elever vid lekgrus vid lägger ut Foto: Patrik Olofsson/N Vinneåprojektet Vinne å tillför mycket näring till Helge å. För att förbättra vattenkvaliteten och livsmiljöerna i ån, driver Vattenriket, Kristianstads- och Hässleholms kommuner ett gemensamt projekt. Nya våtmarker anläggs och enskilda avlopp inventeras. På utvalda platser läggs grus på åbotten för att återskapa lekplatser för öring. NYA VÅTMARKER ADINAL Lördag 27 april kl 7 samåkning från naturum. Arrangeras av Fågelklubben, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Mer information i föreningarnas program. UNDER YTAN I östersjön FAMILjEAKTIVITET PÅ STENSTRANDEN Söndag 28 april kl Samling Tosteberga ängars parkering. Arrangeras av Naturskyddsföreningen. Mer info i föreningens program. iket Vandra i Vattenr vandrar vi kunniga guider ossen, Tillsammans med källflöden på Fjällm vattnets väg från ut till Gropahålet vid havet. ång via Mjöåns dalg naturum. från buss med ar Alla turer start och guidning. buss r ingå Biljett 50 kr. Då och sköna skor.. Tag med fika Max 20 personer NORRLAND ETT STYCKE FJÄLLMOSSEN rum, åter kl 14. kl 9 från natu Söndag 14 april en vandring tar oss med på Hans Cronert och ut på rker sma fälad genom vackra till nordligare arna tank för höra Fjällmossen, som tur får vi se eller breddgrader. Med lar/kängor behövs. Stöv orrarnas spel. FÅGELTORNSKAMPEN Lördag 4 maj kl Ta med kaffekorgen till naturums takterass och räkna fågelarter tillsammans med Fågelklubbens duktiga skådare. FÅGLAR FÖR FULL HALS Lördag 4 maj kl 11 & 14. Söndag 5 maj kl 11 & 14. Varför sjunger, visslar och piper fåglar? Vi firar fågelskådningshelgen, hänger på oss kikarna och går på en spanar och lyssnartur runt naturum. NYA VÅTMARKER MALTESHOLM Lördag 11 maj kl 6.30 samåkning från naturum, samling Maltesholm kl 7. Arrangeras av Fågelklubben, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Mer information i föreningarnas program. MAT OCH PRAT MUSSLORNAS ÅTERKOMST Onsdag 15 maj kl Ivan Olsson, projektledaren för UC4LIFE, föreläser om stormusslor i Vramsån. Fokus ligger på den utrotningshotade tjockskaliga målarmusslan, och hur vi åter ska få den att trivas i våra vattendrag. Biljetter 100 kr. I priset ingår föreläsning och lunch serverad av Fredholms på naturum. PROVA PADDLING OCH HÅVNING Lördag 25 maj kl vid Kanalhuset. Vid Kanalhuset har naturvägledarna tagit fram håvar och är redo att hitta småkryp i vattnet. På plats finns också vår familjekanot som rymmer 6 paddlare. Den får man låna gratis. BIOSFÄRBUSS TILL VINNEÅNS DALGÅNG Söndag 2 juni kl Vi firar nationella Biosfärdagen med en bussresa till projekt som Biosfärkontoret driver. Bussen avgår från naturum och tar oss längs Vinneåns dalgång till nyanlagda våtmarker. Biljett 50 kr. MjöÅN A KRYP EN OCH SÄLLSYNT PORLANDE VATT rum, åter kl 15. kl 10 från natu. Ola Magntorn Söndag 5 maj k Olofsson och Patri är r rone Cice finaste s ett av Skånes Sönnarslöv. Vi vandrar läng Gräsma till Östra från g ndra vatte A ARI I DYNERN MYRLEJONSAF GROPAHÅLET rum, åter kl 15. kl 10 från natu Söndag 9 juni gberg från har vi Kenth Ljun t turen xper på dele Med s spin och Högskolan Länsstyrelsen r och deras Nyröjda sanddyne Lars Jonsson. på menyn. Med och fauna står en. ejon speciella flora myrl sandens lejon lite tur hittar vi

2 Gropahålet Foto: Sven-Erik Magnusson Från källa till hav Stora och små, forsande och lugna, solbelysta och skuggade. Vattenriket rymmer många olika vatten och artrikedomen är stor. Från åsarna strömmar bäckarna fram i skogar och raviner. På slätten blir tempot lugnare. Åarna letar sig fram i jordbrukslandskapet. Vattnet blir näringsrikare och varmare. Ut och njut av Vattenrikets trollska raviner, ringlande bäckar och den mäktiga Helge å!

3 Gummastorpssjön Vinne å TORSEBRO Råbelövssjön Araslövssjön Helge å Hammarsjön Vramsån Mjöån Tolebäcken Forsakarsbäcken Hanöbukten N 0 10 km

4 Maltesholm Foto:Sven-Erik Magnusson Källor Många bäckar små blir en stor å. Det är så sant som det är sagt! Även den största floden har sin början i små bäckar, källsprång och rännilar. Helgeåns vatten kommer från de mindre vattendragen i Vattenriket, men de mest avlägsna källorna ligger långt upp i Småland, vid Rydaholm. Mjöån har sina källor på Fjällmossen. Vramsåns källor är vid Bosarpssjön. Vinneån har sin början på Nävlingeåsen.

5 Vramsån Foto: Sam Peterson Strömmande vatten Vramsån, Mjöån, Tolebäcken och Forsakarsbäcken strömmar ner från Linderödsåsen. Vattnet är friskt och kallt. Den höga fallhöjden ger vattnet bra fart när det rinner fram över steniga bottnar och i slingrande åfåror. I det syrerika vattnet trivs öring, musslor, jättemöja och ett myller av småkryp.

6 Foto: Sven-Erik Magnusson Helge å På den flacka Kristianstadsslätten breder Helge å ut sig på sin väg mot havet. Det är snarare ett storslaget sjö- och våtmarkssystem än en å. Ån rinner lugnt och brett och kantas av betesmark, sumpskogar och staden Kristianstad. Vattennivån i ån varierar mycket under året. Vattnet är näringsrikt och sommartid blir det varmt. Här trivs malen och tjockskalig målarmussla.

7 Foto: Sven-Erik Magnusson Havet Vid Gropahålet och i Åhus når Helge å Hanöbukten och Östersjön. I Hanöbukten finns några grunda partier. Ett sådant grund är Kiviksbredan, som är ett viktigt uppväxtområde för flera fiskarter. De grunda vattenområdena är även värdefulla för sjöfåglar, både under höst- och vårsträcket men framför allt som övervintringsområde.

8 Helgeåns huvudfåra Vattendrag Tätorter Sjöar Helgeåns huvudfåra Vattendrag Hav Havets hälsa Sankmark Tätorter Sjöar Skogsmark Öppen mark Hav Karta: Stadsbyggnadskontoret Kristiantads Sankmark kommun. ÄLMHULT Skogsmark Öppen mark OSBY Hur Hanöbukten mår ÄLMHULT beror delvis på allt som sker längs vattnets väg OSBY från långt upp i Småland till Vattenriket och havet. För att minska övergödningen av havet, HÄSSLEHOLM krävs att mindre näring läcker ut i bäckar och åar från skog, jordbruksmark, avlopp och industrier. Ett bekymmer som vi ser i Hanöbukten är att vattnet som kommer med Helge å har blivit allt brunare. Helgeåns avrinningsområde HÄSSLEHOLM

9 Elever vid Osby naturbruksgymnasium lägger ut lekgrus vid Rålamsdal. Foto: Patrik Olofsson/N Vinneåprojektet Vinne å tillför mycket näring till Helge å. För att förbättra vattenkvaliteten och livsmiljöerna i ån, driver Vattenriket, Kristianstads- och Hässleholms kommuner ett gemensamt projekt. Nya våtmarker anläggs och enskilda avlopp inventeras. På utvalda platser läggs grus på åbotten för att återskapa lekplatser för öring.

10 Tema från källa till hav GLIMTAR FRÅN VATTENANDENS VÄRLD Lördag 13 april kl 15. Naturfilmaren Hans Berggren har ägnat många år åt att dokumentera livet i vattnet. Vi får följa med Hans under ytan och lära känna det myller av liv som finns där. Och vem är vattenanden? Det lär vi veta efter föredraget. LIVET I VATTNET RIKTIGT NÄRA Lördag 13 april kl 12 & 16. Har du sett sötvattenmärlan knapra på en bit löv, eller nattsländelarven fladdra med sina gälblad? Vi fångar vattenkryp och följer deras vardagsbestyr live på nära håll med hjälp av videokamera, TV och naturums pedagog. UNDER YTAN i östersjön FAMILJEAKTIVITET PÅ SANDSTRANDEN Söndag 14 april kl Samling Äspets parkering. Arrangeras av Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Mer info i föreningens program. MAT OCH PRAT VATTENDRAG I VATTENRIKET Onsdag 17 april kl Vi lär känna de strömmande vattendragen Vramsån, Mjöån och Vinneån tillsammans med naturfotograf Patrik Olofsson och Jonas Dahl från Biosfärkontoret. Det blir en resa i ord och bild bland jättemöjor och kungsfiskare, uttrar och restaurerade våtmarker. Biljett 100 kr, inklusive föreläsning och lunch hos Fredholms. Nya våtmarker Adinal Lördag 27 april kl 7 samåkning från naturum. Arrangeras av Fågelklubben, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Mer information i föreningarnas program. UNDER YTAN i östersjön FAMILJEAKTIVITET PÅ stenstranden Söndag 28 april kl Samling Tosteberga ängars parkering. Arrangeras av Naturskyddsföreningen. Mer info i föreningens program. Vandra i Vattenriket Tillsammans med kunniga guider vandrar vi vattnets väg från källflöden på Fjällmossen, via Mjöåns dalgång ut till Gropahålet vid havet. Alla turer startar med buss från naturum. Biljett 50 kr. Då ingår buss och guidning. Max 20 personer. Tag med fika och sköna skor. FJÄLLMOSSEN ETT STYCKE NORRLAND Söndag 14 april kl 9 från naturum, åter kl 14. Hans Cronert tar oss med på en vandring genom vackra fäladsmarker och ut på Fjällmossen, som för tankarna till nordligare breddgrader. Med tur får vi se eller höra orrarnas spel. Stövlar/kängor behövs. FÅGELTORNSKAMPEN Lördag 4 maj kl Ta med kaffekorgen till naturums takterass och räkna fågelarter tillsammans med Fågelklubbens duktiga skådare. FÅGLAR FÖR FULL HALS Lördag 4 maj kl 11 & 14. Söndag 5 maj kl 11 & 14. Varför sjunger, visslar och piper fåglar? Vi firar fågelskådningshelgen, hänger på oss kikarna och går på en spanar och lyssnartur runt naturum. Nya våtmarker Maltesholm Lördag 11 maj kl 6.30 samåkning från naturum, samling Maltesholm kl 7. Arrangeras av Fågelklubben, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Mer information i föreningarnas program. MAT OCH PRAT MUSSLORNAS ÅTERKOMST Onsdag 15 maj kl Ivan Olsson, projektledaren för UC4LIFE, föreläser om stormusslor i Vramsån. Fokus ligger på den utrotningshotade tjockskaliga målarmusslan, och hur vi åter ska få den att trivas i våra vattendrag. Biljetter 100 kr. I priset ingår föreläsning och lunch serverad av Fredholms på naturum. PROVA PADDLING OCH HÅVNING Lördag 25 maj kl vid Kanalhuset. Vid Kanalhuset har naturvägledarna tagit fram håvar och är redo att hitta småkryp i vattnet. På plats finns också vår familjekanot som rymmer 6 paddlare. Den får man låna gratis. BIOSFÄRBUSS TILL VINNEÅNS DALGÅNG Söndag 2 juni kl Vi firar nationella Biosfärdagen med en bussresa till projekt som Biosfärkontoret driver. Bussen avgår från naturum och tar oss längs Vinneåns dalgång till nyanlagda våtmarker. Biljett 50 kr. MJÖÅN PORLANDE VATTEN OCH SÄLLSYNTA KRYP Söndag 5 maj kl 10 från naturum, åter kl 15. Ciceroner är Patrik Olofsson och Ola Magntorn. Vi vandrar längs ett av Skånes finaste vattendrag från Gräsma till Östra Sönnarslöv. GROPAHÅLET MYRLEJONSAFARI I dynerna Söndag 9 juni kl 10 från naturum, åter kl 15. Med på turen har vi Kenth Ljungberg från Länsstyrelsen och Högskolans spindelexpert Lars Jonsson. Nyröjda sanddyner och deras speciella flora och fauna står på menyn. Med lite tur hittar vi sandens lejon - myrlejonen.

naturums Program Januari 16 juni 2013 Gå ut! i Vattenriket Foto: SVELO Gör nya upptäckter i Biosfärområde Vattenriket

naturums Program Januari 16 juni 2013 Gå ut! i Vattenriket Foto: SVELO Gör nya upptäckter i Biosfärområde Vattenriket naturums Program Januari 16 juni 2013 Gå ut! i Vattenriket Foto: SVELO Gör nya upptäckter i Biosfärområde Vattenriket Bussar till örnar och tranor Vandra från källa till hav Fira våren med Musik i Redet

Läs mer

Vinter i Vattenriket. Foto: Sven-Erik Magnusson

Vinter i Vattenriket. Foto: Sven-Erik Magnusson Vinter i Vattenriket Dagarna blir kortare och temperaturen sjunker. Några djur går i ide och andra flyttar söderut. Ändå bjuder Vattenriket på fina upplevelser! Kan det vara en utter som smugit fram över

Läs mer

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Bra för natur och människor. Vattenmyndigheten, Hanöbukten 2013-02-26

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Bra för natur och människor. Vattenmyndigheten, Hanöbukten 2013-02-26 Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Vattenmyndigheten, Hanöbukten 2013-02-26 Helgeå (4725 km 2 ) Skånes största vattendrag (3 Län, 14 Kommuner) Det vattendrag som släpper ut mest N & P i Hanöbukten

Läs mer

Program januari juni 2012. I vått & torrt. på naturum Vattenriket. Vattenstaden Kristianstad

Program januari juni 2012. I vått & torrt. på naturum Vattenriket. Vattenstaden Kristianstad Program januari juni 2012 I vått & torrt på naturum Vattenriket Vattenstaden Kristianstad Musik i redet Bussar till örnar och tranor Åhus - torrast i Vattenriket Örnar inleder året Tranor tar över i mars

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Kristianstad

Naturskyddsföreningen i Kristianstad Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla Höstprogram 2014 Tisdag 26 augusti söndag 31 augusti: Framtidsveckan 2014 Framtidsveckan ordnas av ideella föreningar tillsammans med kommunen och innehåller

Läs mer

HÅLLBARA KRISTIANSTAD

HÅLLBARA KRISTIANSTAD HÅLLBARA KRISTIANSTAD Miljömål för en bättre miljö Viktiga lokala miljöfrågor är att begränsa vår klimatpåverkan, minska övergödningen av vattendragen och Östersjön samt att skydda vårt värdefulla grundvatten

Läs mer

Erik Rosenberg, Fåglar i Sverige 1958.

Erik Rosenberg, Fåglar i Sverige 1958. Tranorna röra vingarna avmätt, sträckvis glidflyga de, ofta alla på en gång, och över dalsluttningar med uppvind eller slättområden med termik upplösa de sin plogformation och stiga i kretsande segelflykt

Läs mer

naturums Program 15 juni - 31 augusti 2014 Sommar Cykla i Vattenriket Foto: Karin Magntorn Bada i vattenrika upplevelser i sommar!

naturums Program 15 juni - 31 augusti 2014 Sommar Cykla i Vattenriket Foto: Karin Magntorn Bada i vattenrika upplevelser i sommar! naturums Program 15 juni - 31 augusti 2014 Sommar i Vattenriket Bada i vattenrika upplevelser i sommar! Musik i Redet Cykla i Vattenriket Havets dag i Åhus Sommar i Vattenriket Den vattenrika staden Kristianstad

Läs mer

naturums Program September december 2013 På vingar över Vattenriket Foto: Åsa Pearce Vi spanar på Vattenrikets höstfåglar

naturums Program September december 2013 På vingar över Vattenriket Foto: Åsa Pearce Vi spanar på Vattenrikets höstfåglar naturums Program September december 2013 På vingar över Vattenriket Vi spanar på Vattenrikets höstfåglar Foto: Åsa Pearce Fågelolympiad på höstlovet Bokfestival och filmbional Biosfärbuss med fokus på

Läs mer

naturums Program januari 15 juni 2016 Det artar sig i Vattenriket Foto: Hans Cronert/Skånska bilder Kungsfiskaren är en populär gäst på naturum

naturums Program januari 15 juni 2016 Det artar sig i Vattenriket Foto: Hans Cronert/Skånska bilder Kungsfiskaren är en populär gäst på naturum naturums Program januari 15 juni 2016 Det artar sig i Vattenriket Foto: Hans Cronert/Skånska bilder Kungsfiskaren är en populär gäst på naturum Transkådning vid Pulken Artiga söndagsvandringar Biologiska

Läs mer

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram 2012 Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. naturum Kullaberg alltid

Läs mer

Kristianstad - en stad mitt i ett vattenriket.

Kristianstad - en stad mitt i ett vattenriket. Kristianstad - en stad mitt i ett vattenriket. Hot och möjligheter i miljömålsarbetet Kristianstads Vattenrike - en alldeles speciell del av Skåne. Köpenhamn Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Katrine

Läs mer

naturums Program januari 15 juni 2015 Naturens lugn i Vattenriket 10 år Bli lugn av naturen i Vattenriket

naturums Program januari 15 juni 2015 Naturens lugn i Vattenriket 10 år Bli lugn av naturen i Vattenriket naturums Program januari 15 juni 2015 Naturens lugn i Vattenriket 2005-2015 Biosfärområde Kristianstads Vattenrike 10 år Bli lugn av naturen i Vattenriket Prat efter mat - lär om biosfär Förundransrunda

Läs mer

Mitt i ett Vattenrike

Mitt i ett Vattenrike Foto: Sven-Erik Magnusson Naturums golv ligger 4 meter över havsytan. Här går du torrskodd vid alla vattenstånd. Så måste vi bygga i Vattenriket. Mitt i ett Vattenrike Vattnet ger oss möjlighet till fantastiska

Läs mer

Intresseanmälan för särskilda åtgärdsprojekt (anslag 1:12) Bättre balans och mångfald i Helge å och Hanöbukten

Intresseanmälan för särskilda åtgärdsprojekt (anslag 1:12) Bättre balans och mångfald i Helge å och Hanöbukten Intresseanmälan för särskilda åtgärdsprojekt (anslag 1:12) Bättre balans och mångfald i Helge å och Hanöbukten Projektnamn: Bättre balans och mångfald i Helge å och Hanöbukten - Sökande: Länsstyrelsen

Läs mer

Vattendragens biologiska värden Miljöstörningar vid rensning

Vattendragens biologiska värden Miljöstörningar vid rensning Vattendragens biologiska värden Miljöstörningar vid rensning 1 Vattendragens biologiska värden 2 Träd och buskar i kanten Skuggar vattendraget hindrar igenväxning, lägre vattentemperatur Viktiga för däggdjur

Läs mer

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Guidade turer till anlagda våtmarker inom Rååns avrinningsområde 2012 Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Sammanfattning Under 2012 har 1447 personer deltagit i guidade informationsturer

Läs mer

NATURUMS PROGRAM 1 JANUARI 18 JUNI Naturens nyttor. i Vattenriket. Foto: John Hallmén. Vi tittar närmare på livet omkring oss i Vattenriket

NATURUMS PROGRAM 1 JANUARI 18 JUNI Naturens nyttor. i Vattenriket. Foto: John Hallmén. Vi tittar närmare på livet omkring oss i Vattenriket NATURUMS PROGRAM 1 JANUARI 18 JUNI 2017 Naturens nyttor i Vattenriket Foto: John Hallmén Vi tittar närmare på livet omkring oss i Vattenriket Transkådning vid Pulken Gissa fejset på minimonster Invigning

Läs mer

naturums Program januari 15 juni 2014 Då och nu i Vattenriket Illustration av Alf Lannerbäck. Foto: Karin Magntorn

naturums Program januari 15 juni 2014 Då och nu i Vattenriket Illustration av Alf Lannerbäck. Foto: Karin Magntorn naturums Program januari 15 juni 2014 Då och nu i Vattenriket Illustration av Alf Lannerbäck. Vi firar vattenstaden Kristianstad 400 år Havsresan - vad finns under havets yta? Biosfärbuss med fokus på

Läs mer

Delredovisning HaV-projekt: Partnerskap för Vatten: Helgeå & Hanöbukten

Delredovisning HaV-projekt: Partnerskap för Vatten: Helgeå & Hanöbukten 1 Delredovisning HaV-projekt: Partnerskap för Vatten: Helgeå & Hanöbukten 6 november 2013 Jonas Dahl, Katrine Svensson & Ulrika Hedlund Biosfärområde Kristianstads Vattenrike & miljö- och hälsoskyddskontoret

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla. Höstprogram 2016

Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla. Höstprogram 2016 Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla Höstprogram 2016 Ordföranden har ordet På årsmötet i mars diskuterade vi föreningens ekonomi. Vår största utgift är programtryck och porto vars summa vi

Läs mer

Guidade turer till anlagda våtmarker inom Rååns avrinningsområde Ingegerd Ljungblom. På uppdrag av Rååns vattendragsförbund

Guidade turer till anlagda våtmarker inom Rååns avrinningsområde Ingegerd Ljungblom. På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Guidade turer till anlagda våtmarker inom Rååns avrinningsområde 2003-2009 Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning.3 Bakgrund.4 Antalet besökande växer...

Läs mer

HAVÄNGSVANDRING. Söndagen den 3 augusti, kl Vad döljer sig under Verkeåns yta.

HAVÄNGSVANDRING. Söndagen den 3 augusti, kl Vad döljer sig under Verkeåns yta. Havängs Museiförening, 2008 HAVÄNGSVANDRING Söndagen den 3 augusti, kl 10.00 Vad döljer sig under Verkeåns yta. Christer Brönmark, professor i limnologi vid Lunds Universitet, tar oss med på en upptäcktsfärd

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

Slutredovisning LOVA-projekt: Vinneå för God Ekologisk Status, FAS 2

Slutredovisning LOVA-projekt: Vinneå för God Ekologisk Status, FAS 2 1 Slutredovisning LOVA-projekt: Vinneå för God Ekologisk Status, FAS 2 15 november 2014 Jonas Dahl & Katrine Svensson Biosfärområde Kristianstads Vattenrike & Miljö- och Hälsoskyddskontoret Kristianstads

Läs mer

MÅLARMUSSLANS ÅTERKOMST. Resultat och erfarenheter

MÅLARMUSSLANS ÅTERKOMST. Resultat och erfarenheter MÅLARMUSSLANS ÅTERKOMST Resultat och erfarenheter Ivan Olsson, Projektledare, UC4LIFE, LST Skåne MULTIDICIPLINÄRT PROJEKT (2012 2016) Restaurering Forskning Musslorna Monitoring och information Tolv projektområden

Läs mer

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Guidade turer till anlagda våtmarker inom Rååns avrinningsområde 2010 Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Sammanfattning Rååns Vattendragsförbund har sedan år 2003 årligen, med undantag

Läs mer

MÅLARMUSSLANS ÅTERKOMST

MÅLARMUSSLANS ÅTERKOMST MÅLARMUSSLANS ÅTERKOMST TILL NYTTA FÖR MÄNNISKA, DJUR OCH NATUR Kids having fun(?) sampling @ Fyleån Creek Glochidia waiting for host-fish MÅLARMUSSLANS ÅTERKOMST Upplägg - Projektet - Syfte - Fyledalen

Läs mer

naturums Program 22 augusti 31 december 2016 Artrika upplevelser i Vattenriket Välkommen ut i Vattenriket!

naturums Program 22 augusti 31 december 2016 Artrika upplevelser i Vattenriket Välkommen ut i Vattenriket! naturums Program 22 augusti 31 december 2016 Artrika upplevelser i Vattenriket Välkommen ut i Vattenriket! Skrotkonst - naturen och annat skräp Skogsbad i Vattenrikets skogar Höstlov på naturum Artrikt

Läs mer

Kristianstads Vattenrike

Kristianstads Vattenrike Biosfärområde Kristianstads Vattenrike VERKSAMHETEN V E R K S A M H E TÅR E N 2006 Å R 2 0 1 4 Vattenriket i fokus 2015:01 Biosfärenheten 2015 ISSN 1653-9338 2 BIOSFÄROMRÅDE KRISTIANSTADS VATTENRIKE VERKSAMHETEN

Läs mer

RÖRDROMMEN I NORDÖSTRA SKÅNE ÅR 2000

RÖRDROMMEN I NORDÖSTRA SKÅNE ÅR 2000 RÖRDROMMEN I NORDÖSTRA SKÅNE ÅR 2000 Ingrid Laike och Bertil Åhsberg 67 Inledning Rördrommen förekommer främst i näringsrika sjöar med stora vassar och är fascinerande genom sin ovanliga sång och sitt

Läs mer

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm Inventering av lavar. Foto Johan Johnmark Miljöövervakningsdagarna 2008 24 25 september 2008 Kulturhuset i Hässleholm Vid årets miljöövervakningsdagar presenteras nyheter inom miljöövervakningen av nationella

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

naturums Program September december 2014 Till havs i Vattenriket Foto: Karin Magntorn Vi lär oss mer om havet och Hanöbukten

naturums Program September december 2014 Till havs i Vattenriket Foto: Karin Magntorn Vi lär oss mer om havet och Hanöbukten naturums Program September december 2014 Till havs i Vattenriket Vi lär oss mer om havet och Hanöbukten Foto: Karin Magntorn Räkan Rut och Havsbandet Resultat från Havsresan Biosfärbuss med strandhugg

Läs mer

NATUR, VATTEN OCH VÅTMARKER

NATUR, VATTEN OCH VÅTMARKER NATUR Tomelilla kommun rymmer många olika landskapstyper. Den sydöstra kommundelen präglas av det låglänta landskapet vid Österlenslätten. Kommunens mellersta del, vid det som kallas Södra mellanbygden,

Läs mer

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal Lindskog Förlag Tack alla sjöar och havsvikar för att ni aldrig tröttnade när vi kom och hälsade på. Tack till grodan Kvack och

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Kristianstad

Naturskyddsföreningen i Kristianstad Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla Höstprogram 2015 Sockertoppen vid Degeberga backar Ordföranden har ordet Under senare år har vi försökt att ha åtminstone någon aktivitet varje halvår

Läs mer

naturums Program 17 augusti december 2015 Lär om biosfär i Vattenriket 10 år Foto: Patrik Olofsson/N Vattenriket firar 10 år som biosfärområde!

naturums Program 17 augusti december 2015 Lär om biosfär i Vattenriket 10 år Foto: Patrik Olofsson/N Vattenriket firar 10 år som biosfärområde! naturums Program 17 augusti december 2015 Lär om biosfär i Vattenriket 2005-2015 Biosfärområde Kristianstads Vattenrike 10 år Vattenriket firar 10 år som biosfärområde! Foto: Patrik Olofsson/N Jubileumsfirande

Läs mer

SKOGENS VATTEN-livsviktigt

SKOGENS VATTEN-livsviktigt 2015-02-26 SKOGENS VATTEN-livsviktigt 2014-01-22 2 Körskador som leder till ökad slamtransport till sjöar och vattendrag Inget nytt för Södra att engagera sig i vatten! Vattendemoslingor Om markskoning,

Läs mer

VRAMSÅNS FÅGLAR - EN UNDERSÖKNING 2002

VRAMSÅNS FÅGLAR - EN UNDERSÖKNING 2002 45 VRAMSÅNS FÅGLAR - EN UNDERSÖKNING 2002 Niklas Jeppsson Inledning Vramsån utgör en viktig del i Kristianstads Vattenrike. I jämförelse med Helgeån, som ju är ryggraden i Vattenriket, är Vramsån ett betydligt

Läs mer

naturums Program 15 juni - 21 augusti 2016 Sommar i Vattenriket Foto: Patrik Olofsson/N Starta dina vattenrika upptäckter på naturum!

naturums Program 15 juni - 21 augusti 2016 Sommar i Vattenriket Foto: Patrik Olofsson/N Starta dina vattenrika upptäckter på naturum! naturums Program 15 juni - 21 augusti 2016 Sommar i Vattenriket Starta dina vattenrika upptäckter på naturum! Foto: Patrik Olofsson/N Musik i Redet Cykla till Hercules Artiga vandringar Sommar i Vattenriket

Läs mer

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun BILAGA 1 1(6) Datum 2014-12-16 Samhällsbyggnad Naturvård Arvika kommun Glafsfjorden Karta 11-20 Glafsfjorden är en stor och långsträckt sjö som omfattar flera större vikar och ett antal öar. Sjön är relativt

Läs mer

Naturaktiviteter 2017

Naturaktiviteter 2017 Naturaktiviteter 2017 www.eskilstuna.se/natur BESÖK OSS I NATURSTUGAN! Naturstugan ligger i Årby naturreservat, i direkt anslutning till motionsspår, grillplats och lekplats. Naturstugan är en mötesplats

Läs mer

Pedagogiska vattenmiljöer vid Erikstorps förskola

Pedagogiska vattenmiljöer vid Erikstorps förskola Pedagogiska vattenmiljöer vid Erikstorps förskola Vattnet i skolan 2016-08-23. Lyngnerns vattenråd www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr/ 1 (8) Genom Erikstorp rinner en lite bäck som mynnar i Nolån.

Läs mer

Att anlägga eller restaurera en våtmark

Att anlägga eller restaurera en våtmark Att anlägga eller restaurera en våtmark Vad är en våtmark? Att definiera vad som menas med en våtmark är inte alltid så enkelt, för inom detta begrepp ryms en hel rad olika naturtyper. En våtmark kan se

Läs mer

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar Österlenleden, Simrishamn Kuskahusen 4 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar I följande alternativ har du möjlighet att vandra den östra delen

Läs mer

Stormusslor i biflöden till Göta älv

Stormusslor i biflöden till Göta älv Stormusslor i biflöden till Göta älv Annie Jonsson och Ann Bertilsson 2014-2015 Syfte Vilka av Sveriges nio stormusselarter finns i Göta älvdalens vattensystem? Var finns de olika musslorna i vattensystemet?

Läs mer

Under perioden 15 juli 15 augusti erbjuder vi tio guidade turer. Fyra dagar i veckan, Onsdag-Lördag.

Under perioden 15 juli 15 augusti erbjuder vi tio guidade turer. Fyra dagar i veckan, Onsdag-Lördag. Guidade turer 2015 Under perioden 15 juli 15 augusti erbjuder vi tio guidade turer. Fyra dagar i veckan, Onsdag-Lördag. Heldag Ellen Key i författarinnans fotspår 10.00-16.00 570 kr Heldag Alvastra kloster

Läs mer

Naturaktiviteter 2016

Naturaktiviteter 2016 Naturaktiviteter 2016 www.eskilstuna.se/natur UPPTÄCK NATUREN I ESKILSTUNA! För att hjälpa dig att upptäcka naturen i fortsätter kommunen att satsa på att öka tillgänligheten till naturområden. Under 2016

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Kristianstad

Naturskyddsföreningen i Kristianstad Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla Vår- och sommarprogram 2015 Helgeån i höjd med Fredriksdal och Åby ängar (dvs norr om Araslövssjön) Ordföranden har ordet Kristianstad har just fyllt 400

Läs mer

Levande laxälvar. Program. Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015. H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar

Levande laxälvar. Program. Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015. H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar Levande laxälvar Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015 H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar Program Välkommen till Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti Hjärtligt välkommen till

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

PROGRAM NATURUM FALSTERBO MAJ AUGUSTI INKL. FALSTERBO BIRD SHOW ÖPPET MAJ: ONS SÖN KL 11 16 JUNI JULI AUGUSTI: ALLA DAGAR KL 10 17

PROGRAM NATURUM FALSTERBO MAJ AUGUSTI INKL. FALSTERBO BIRD SHOW ÖPPET MAJ: ONS SÖN KL 11 16 JUNI JULI AUGUSTI: ALLA DAGAR KL 10 17 FOTO NATURUM FALSTERBO PROGRAM NATURUM FALSTERBO ÖPPET MAJ: ONS SÖN KL 11 16 JUNI JULI AUGUSTI: ALLA DAGAR KL 10 17 MAJ AUGUSTI INKL. FALSTERBO BIRD SHOW Välkommen till naturum Falsterbo. Naturum är en

Läs mer

HANÖBUKTEN. Det är du som bestämmer

HANÖBUKTEN. Det är du som bestämmer HANÖBUKTEN LEVA eller LÅTA DÖ? Det är du som bestämmer Filmen LEVA eller LÅTA DÖ är gjord för att vi vill visa er alla, den verklighet som just nu råder under ytan i Hanöbukten. Vår förhoppning är att

Läs mer

128 Översiktsplan 2013, Kristianstads kommun

128 Översiktsplan 2013, Kristianstads kommun Översiktsplanen ska redovisa de riksintressen som berör kommunen och det ska framgå hur kommunen avser att tillgodose dessa. Till detta finns andra starka intressen som kommunen ska förhålla sig till vid

Läs mer

Kristianstads Vattenrike

Kristianstads Vattenrike Biosfärområde Kristianstads Vattenrike VERKSAMHETEN V E R K S A M H E TÅR E N 2006 Å R 2 0 1 1 Vattenriket i fokus 2012:01 Biosfärkontoret 2012 ISSN 1653-9338 2 BIOSFÄROMRÅDE KRISTIANSTADS VATTENRIKE VERKSAMHETEN

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

CYKLA I ROSLAGEN CYKELPAKET MÄSSRABATT 10 % BOKA NU!

CYKLA I ROSLAGEN CYKELPAKET MÄSSRABATT 10 % BOKA NU! CYKLA I ROSLAGEN Foto: Ewa Wikström, Wik Bed & Breakfast. CYKELPAKET MÄSSRABATT 10 % > TVÅ SKÄRGÅRDSIDYLLER PÅ CYKEL ÖSTHAMMAR OCH ÖREGRUND Bo & Kajak och Villa Östhammar Upplev småstadsidyllen Östhammar

Läs mer

MINNESANTECKNING 1(5) 2011-09-13. Jean Niyongabo 040-252112

MINNESANTECKNING 1(5) 2011-09-13. Jean Niyongabo 040-252112 MINNESANTECKNING 1(5) 2011-09-13 040-252112 Minnesanteckningar från möte med HUT Skånes arbetsgrupp för Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård tisdagen den 13 september 2011 kl 09-12 i Naturum, Kristianstads

Läs mer

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2010

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2010 Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2010 Under det gångna året har vi i Kungälvs kommun arbetat med underhåll och reparationer av fiskvägar samt ny kulvert i omlöpet i Grannebyån. De vattendrag som vi arbetat

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

Guideprogram 2015. Guidningar och utflykter i natur och parkmiljöer i Motala kommun

Guideprogram 2015. Guidningar och utflykter i natur och parkmiljöer i Motala kommun Guideprogram 2015 Guidningar och utflykter i natur och parkmiljöer i Motala kommun Välkommen ut i naturen! Årets program innehåller som vanligt en härlig blandning av guidningar och utflykter runt om i

Läs mer

Provfiske efter mal i Nedre Helgeån 2012

Provfiske efter mal i Nedre Helgeån 2012 Provfiske efter mal i Nedre Helgeån 2012 Vattenriket i fokus 2013:02 Jonas Dahl januari 2013 1 Titel: Provfiske efter mal i Nedre Helgeån 2012 Utgiven av: Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike Författare:

Läs mer

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Spetsiga målarmusslor vid Sjömellet Inventeringen utförd av: F:a Helena Sundström Herngren

Läs mer

27 mil naturupplevelser för både nya och vana vandrare.

27 mil naturupplevelser för både nya och vana vandrare. Upptäck Gästrikeleden! 27 mil naturupplevelser för både nya och vana vandrare. Gästrikeleden fyller 40 år! Gästrikeleden 40 år! (1975-2015) 25-31 Maj Gästrikeleden fyller 40 år! Gästrikeleden bjuder på

Läs mer

VATTENRIKET Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB Januari På uppdrag av: Kristianstads kommun

VATTENRIKET Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB Januari På uppdrag av: Kristianstads kommun VATTENRIKET 2013 Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB Januari 2014 På uppdrag av: Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 110 797 besök i Vattenriket under 2013. Juli månad

Läs mer

Skydd Början av vattendraget, Grängshytteforsarna, är naturreservat och Natura 2000 området SE

Skydd Början av vattendraget, Grängshytteforsarna, är naturreservat och Natura 2000 området SE Rastälven Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 11e4i, 11e3i, 11e3j, 11e2j & 11f2a Vattenförekomst: SE661195-145124 Kommun: Nora och Hällefors Vattendragsnummer: 122405 Inventeringsdatum: 10

Läs mer

Foto. bildtexter!!! Upptäck Viskan och dess spännande omgivningar!

Foto. bildtexter!!! Upptäck Viskan och dess spännande omgivningar! Foto bildtexter!!! Upptäck Viskan och dess spännande omgivningar! Viskan har haft stor historisk betydelse för vår bygd och är idag en viktig inspirationskälla och oas för invånarna i Marks kommun. I broschyren

Läs mer

Med vad och hur kan ett vattenråd arbeta

Med vad och hur kan ett vattenråd arbeta Med vad och hur kan ett vattenråd arbeta Vattenorganisationernas riksmöte 2014-09-22 Jonas Johansson Limnolog / Vattenrådssamordnare Höje å- och Kävlingeåns vattenråd Tekniska förvaltningen Lunds kommun

Läs mer

Välkommen på Naturskoleföreningens Årsmöteskonfererns!

Välkommen på Naturskoleföreningens Årsmöteskonfererns! Välkommen på Naturskoleföreningens Årsmöteskonfererns! Vi kommer att bo och vistas på STF Axona i Tollarp, och ses där onsdagen 15 april, med möjlighet till lunch. Naturskoleföreningen hissar seglen och

Läs mer

Top End Safari med 4WD

Top End Safari med 4WD Top End Safari med 4WD Upplev fantastiska vattenfall, klippmålningar från urminnes tider och det riktiga djurlivet i nationalparkerna Kakadu och Litchfield på denna guidade tredagars tur från Darwin. Ni

Läs mer

NATURUMS PROGRAM 18 JUNI - 20 AUGUSTI Sommar. i Vattenriket. Äspet är mer än sol och bad - det nya utemuseet berättar!

NATURUMS PROGRAM 18 JUNI - 20 AUGUSTI Sommar. i Vattenriket. Äspet är mer än sol och bad - det nya utemuseet berättar! NATURUMS PROGRAM 18 JUNI - 20 AUGUSTI 2017 Sommar i Vattenriket Äspet är mer än sol och bad - det nya utemuseet berättar! Musik i Redet Upplevelser vid Äspet Håva vid naturum Sommar i Vattenriket I sommar

Läs mer

Miljöförstöring. levnadsmiljöer försvinner.

Miljöförstöring. levnadsmiljöer försvinner. Miljöförstöring levnadsmiljöer försvinner. Vi befinner oss i en period av massutdöende av arter. Det finns beräkningar som visar att om trenden håller i sig kan nästan hälften av alla arter vara utdöda

Läs mer

Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön

Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön Biosfärområde Kristianstads Vattenrike The Man and the Biosphere Programme, UNESCO Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön 6 Maj 2007 Vattenriket

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Kristianstad

Naturskyddsföreningen i Kristianstad Naturskyddsföreningen i Kristianstad ( och Bromölla ) Vår- och sommarprogram 2014 Granspira i Gyetorpskärret, maj 2013 Nytt i Vattenriket: Den nya våtmarken vid Adinal nordväst om Färlöv. Ordföranden har

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

LOVA-bidraget. Lokala vattenvårdsprojekt

LOVA-bidraget. Lokala vattenvårdsprojekt LOVA-bidraget Lokala vattenvårdsprojekt Det är inte längre så lätt att fånga en stor torsk eller en fin ål. Bottnarna dör, vikar växer igen och giftiga algblomningar är något vi fått vänja oss vid. Våra

Läs mer

Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal

Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 10f9a,10f9b och 10f8b Vattenförekomst: SE659955-145464 Kommun: Nora och Örebro Vattendragsnr.: 122263 & 122631 (kanalen)

Läs mer

Kristianstads Vattenrike

Kristianstads Vattenrike Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Inlaga om Biosfärområde Kristianstads Vattenrike i tidningen Kristianstad nr 4, maj 2004. Bevara Denna två år gamla mal från Helge å symboliserar både bevarandet

Läs mer

NATURUM TROLLSKOGEN. Grupper och skolor kan boka sitt besök för en bättre upplevelse!

NATURUM TROLLSKOGEN. Grupper och skolor kan boka sitt besök för en bättre upplevelse! NATURUM TROLLSKOGEN Nyfiken på naturen i Trollskogen på norra Öland? Börja i naturum, här matar vi myrlejon, går på småkrypsjakt eller håvar vid stranden. Hos oss är du alltid välkommen, liten som stor!

Läs mer

Det goda lokala exemplet - Gåsförvaltning på Kristianstadsslätten

Det goda lokala exemplet - Gåsförvaltning på Kristianstadsslätten Det goda lokala exemplet - Gåsförvaltning på Kristianstadsslätten KSLA 11 nov 2013 Foto, om inget annat anges: Hans Cronert Anders Hallengren (ordförande), Länsstyrelsen i Skåne Hans Cronert (sekreterare),

Läs mer

HAVÄNGSVANDRING. Söndagen den 7 augusti, kl 10.00. Verkeån och Örakarsfallen.

HAVÄNGSVANDRING. Söndagen den 7 augusti, kl 10.00. Verkeån och Örakarsfallen. HAVÄNGSVANDRING Söndagen den 7 augusti, kl 10.00 Verkeån och Örakarsfallen. Verkeåns mynning och en blick över Hanöbukten. Vad gör Verkeån så unik. Örakarsfallen med fångstanordning, en historisk bakgrund

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Kalendarieinformation Det händer på Naturhistoriska riksmuseet sommaren 2016 (juni-augusti)

Kalendarieinformation Det händer på Naturhistoriska riksmuseet sommaren 2016 (juni-augusti) Stockholm 31/5 Häng med oss i Odla staden vår sommarutställning på innergården. Kort familjevisning varje dag och för alla småspanare är årets nyhet Miniexpedition. Fram med förstoringsglaset och följ

Läs mer

Kultur i Hörby Maj 2016

Kultur i Hörby Maj 2016 Kultur i Hörby Maj 2016 Teater Litteratur Utställning Förtäring Musik Dans Föreläsning Barn Samling vid Östra Sallerups Kulturhus. Hur kom Jöns Henriksson, som växte upp vid den danske kungens slott, att

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Utställningen Aosehus 1993-2013

Utställningen Aosehus 1993-2013 Utställningen Aosehus 1993-2013 Åhusborgen Åhus, ursprungligen Aos, kommer av å-os eller åmynning. Borgen vid den gamla åmynningen. En tidig, naturlig knutpunkt för handel och försvar. Ett viktigt fäste

Läs mer

Safaris og dyr. Torsby och Sunne

Safaris og dyr. Torsby och Sunne Safaris og dyr Torsby och Sunne BÄVERSAFARI I BÅT Guidad tur 2,5-3 timmar Följ med vår utbildade guide på en stämningsfull bäversafari i båt. Turen är anpassad till 2-4 personer och går kvällstid under

Läs mer

Livet i vattnet vilka naturvärden finns och hur påverkas de av vattenkraften?

Livet i vattnet vilka naturvärden finns och hur påverkas de av vattenkraften? Livet i vattnet vilka naturvärden finns och hur påverkas de av vattenkraften? Erik Degerman, Sveriges Lantbruksuniversitet Inst. för akvatiska resurser Sötvattenslaboratoriet, Örebro 92 000 sjöar 450 000

Läs mer

Målarmusslan och livet i åarna

Målarmusslan och livet i åarna Målarmusslan och livet i åarna Hej! Jag heter Musse Målarmussla och är ungefär lika gammal som dina föräldrar. I ån där jag bor finns det musslor som är ännu äldre. Jag ska berätta hur livet är för oss

Läs mer

HAR DU ETT VATTENDRAG SOM RINNER GENOM DINA MARKER?

HAR DU ETT VATTENDRAG SOM RINNER GENOM DINA MARKER? Kantzoner HAR DU ETT VATTENDRAG SOM RINNER GENOM DINA MARKER? Har du ett vattendrag som rinner genom dina marker? Eller kanske ett vattenförande dike som legat orört i många år? Då kanske du också har

Läs mer

5 Stora. försök att minska övergödningen

5 Stora. försök att minska övergödningen 5 Stora försök att minska övergödningen Svärtaån Svärtaån är ett vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt som har stor belastning av fosfor och kväve på havet. En betydande andel kommer från odlingslandskapet.

Läs mer

vat t e n s p å r 2016

vat t e n s p å r 2016 vat t e n s p å r 2016 i n n e h å l l Vattenspår Hur låter det vid vattendragen? Förord...2 Själsö...3 Vattnets betydelse för gotland...7 Titel: Vattenspår Diarienummer: 431-3785-15 Foto omslagsbild:

Läs mer

Väg 19, Bjärlöv Broby, ny bro över Almaån

Väg 19, Bjärlöv Broby, ny bro över Almaån Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken inför tillståndsprövning av vattenverksamhet: Väg 19, Bjärlöv Broby, ny bro över Almaån Östra Göinge kommun, Skåne län Samrådsunderlag 2016-09-19 Projektnummer: 144215

Läs mer

Projekt Östersjön-Florsjön

Projekt Östersjön-Florsjön VÄLKOMNA TILL Projektmöte i Rengsjö 2007-10-25 Projektmöte i Rengsjö 2007-10-25 Inledning Nulägesbeskrivning - Aktivitetsöversikt Information från Vattenmyndighetens beredningssekretariat (Joakim Dahl)

Läs mer

Kristianstads Vattenrike

Kristianstads Vattenrike Biosfärområde Kristianstads Vattenrike VERKSAMHETEN V E R K S A M H E TÅR E N 2006 Å R 2 0 1 0 Vattenriket i fokus 2011:01 Biosfärkontoret mars 2011 ISSN 1653-9338 2 BIOSFÄROMRÅDE KRISTIANSTADS VATTENRIKE

Läs mer

VÅTMARKER MED MÅNGA EFFEKTER -FUNKTION OCH BETYDELSE. Miljö och naturresurser, Vattendragens tillstånd, Anni Karhunen

VÅTMARKER MED MÅNGA EFFEKTER -FUNKTION OCH BETYDELSE. Miljö och naturresurser, Vattendragens tillstånd, Anni Karhunen VÅTMARKER MED MÅNGA EFFEKTER -FUNKTION OCH BETYDELSE Miljö och naturresurser, Vattendragens tillstånd, Anni Karhunen 8.12.2011 Utmärkt Gott Acceptabelt Försfarligt Dåligt VARFÖR VÅTMARKER? Ekologisk klassificering

Läs mer

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vi längtade ut till havet Océano Pacífico där vi trodde att vi kunde idka lite beach walking, dvs. vandring på stranden. Har man en gång provat detta vill man alltid tillbaka.

Läs mer