Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010"

Transkript

1 Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Spetsiga målarmusslor vid Sjömellet

2 Inventeringen utförd av: F:a Helena Sundström Herngren Kila Hässelby Enbacken Jönåker och Peter Ljungberg - Aquacom Gyllenkroks allé Lund

3 Uppdragsbeskrivning Denna inventering utfördes för att ta reda på hur stormusselförekomsten ser ut i Lillån samt i Sjömellet mellan sjöarna Ottarpassjön och Ballingslövssjön i Hässleholms kommun. Fokus låg på de hotade arter som kan förväntas i dessa vattendrag, dvs tjockskalig målarmussla (Unio crassus), äkta målarmussla (Unio pictorum) och flat dammussla (Pseudanodonta complanata). Av dessa är tjockskalig målarmussla klassad som Starkt hotad (EN) medan de övriga två arterna är klassade som Nära hotade (NT) av ArtDatabanken. Inventeringslokaler gjordes på tre platser i Sjömellet 30 m ovan utloppet i Ballingslövssjön, i anslutning till vägbron som korsar Sjömellet och slutligen 100 m uppströms bron. Även Lillån inventerades på tre lokaler i anslutning till bron vid Ballingslövs skola, vid en traktorbro 350 m uppströms skolan och slutligen en lokal strax uppströms ett par dammar som ligger invid åns övre delar. Inventeringslokalerna är utmärkta med stjärnor på kartan nedan. Resultat Inventeringen vid Sjömellet visade på stora till mycket stora tätheter av musslor av arterna spetsig målarmussla och allmän dammussla. Även flat dammussla, större dammussla och äkta målarmussla påträffades. Störst var tätheterna vid lokalen under bron där det i snitt satt 70

4 musslor per kvadratmeter. På alla tre lokaler fanns även stora mängder skal/döda musslor på bottnarna. Stora tätheter av musslor vid Sjömellets övre lokal. I Lillån var förekomsterna mindre men hela fyra arter påträffades vid Ballingslövs skola; spetsig målarmussla, äkta målarmussla, allmän dammussla och större dammussla. På lokalerna uppströms påträffades endast allmän dammussla och spetsig målarmussla. Dock kunde endast ett mindre område längs ena stranden undersökas på lokalen vid dammarna, detta på grund av alltför djup och lös botten i ån. Här kan man emellertid anta att det kan finnas mer musslor än de vi hittade. Storleksserie av äkta målarmussla t.v. och spetsig målarmussla i mitten. Till höger de fyra arterna. från lokalen vid Ballingslövs skola. Från ovan: större dammussla, allmän dammussla, äkta målarmussla och spetsig målarmussla.

5 Sjömellet Lokal nr.1 30 m uppströms utloppet Län: Kommun: HARO: Skåne Hässleholm Helge å X-koordinat: Y-koordinat: Datum: Metod: Vattenkikare Provtagare: Helena Herngren och Peter Ljungberg

6 LOKALUPPGIFTER Sjömellet 30 m uppströms utloppet Inventerad yta (m2): 45 Vattenhastighet (0-3): 1 Grumighet (0-2): 0 Lokalens längd: 15 Vattennivå: låg Färg (0-2): 1 Lokalens medeldjup: 0,2 Vattentemperatur (C): 22 Trofinivå (0-3): 1 Vattendragsbredd: 5 Lufttemperatur (C): 18 Bottensubstrat Oorganiskt material Finsediment: 2 Sand: 2 Grus: 2 Fin sten: Grov sten: Fina block: Grova block: Organiskt material Fin detritus: 2 Grov detritus: 2 Fin död ved: 1 Grov död ved: Bottenvegetation Övervattensväxter: Flytbladsväxter: Långskottsväxter: Rosettväxter: Mossor: Påväxtalger: Närmiljö (0-30 m) Barrskog: Lövskog: Blandskog: 1 Kalhygge: Åker: 2 Äng: 3 Artificiell mark: - specifikation: Våtmark: Berg: Annat: Strandmiljö (0-5 m) Dominans 1-5 (1= vanligast) Skuggning Yttäckning klassat 0-3: klass 1= <5%, klass 2= 5-50%, klass 3= >50 % Träd: 2 Buskar: 1 Gräs: 3 Annan vegetation: Övrigt: Beskuggning: 1 Krontäckning: 1 Annan påverkan 1 2 Styrka (0-3) FYNDUPPGIFTER Art Spetsig målarmussla Flat dammussla Allmän dammussla Antal levande Minsta mussla mm 1 40 mm mm Övrigt Grund och lugnflytande åsträcka med mycket musslor av 3 olika arter. Väldigt låga vattennivåer vid inventeringstillfället.

7 Sjömellet Lokal nr.2 Under bron +-5 m Län: Kommun: HARO: Skåne Hässleholm Helge å X-koordinat: Y-koordinat: Datum: Metod: Vattenkikare Provtagare: Helena Herngren och Peter Ljungberg

8 LOKALUPPGIFTER Sjömellet Under bron +-5 m Inventerad yta (m2): 40 Vattenhastighet (0-3): 1 Grumighet (0-2): 0 Lokalens längd: 12 Vattennivå: låg Färg (0-2): 1 Lokalens medeldjup: 0,2 Vattentemperatur (C): 22 Trofinivå (0-3): 1 Vattendragsbredd: 5 Lufttemperatur (C): 16 Bottensubstrat Oorganiskt material Finsediment: Sand: 2 Grus: 2 Fin sten: 2 Grov sten: Fina block: Grova block: Organiskt material Fin detritus: 2 Grov detritus: 2 Fin död ved 1 Grov död ved: Bottenvegetation Övervattensväxter: Flytbladsväxter: Långskottsväxter: Rosettväxter: Mossor: 1 Påväxtalger: Närmiljö (0-30 m) Barrskog: Lövskog: 2 Blandskog: Kalhygge: Åker: Äng: 1 Artificiell mark: 3 - specifikation: Våtmark: Berg: Annat: Strandmiljö (0-5 m) Dominans 1-5 (1= vanligast) Skuggning Yttäckning klassat 0-3: klass 1= <5%, klass 2= 5-50%, klass 3= >50 % Träd: 2 Buskar: 3 Gräs: Annan vegetation: Klibbal Hassel, Salix Övrigt: 1 Brofundament Beskuggning: 3 Krontäckning: 0 Annan påverkan Styrka (0-3) 1 Bro 2 2 FYNDUPPGIFTER Art Spetsig målarmussla Flat dammussla Allmän dammussla Antal levande Minsta mussla mm mm mm Övrigt Lokal med mycket täta bestånd av musslor, i snitt 69,5 musslor /m2. Antal musslor på lokalen är uträknat utifrån denna täthet uppdelat på funna artfördelning.

9 Sjömellet Lokal nr m uppströms bron Län: Kommun: HARO: Skåne Hässleholm Helge å X-koordinat: Y-koordinat: Datum: Metod: Vattenkikare Provtagare: Helena Herngren och Peter Ljungberg

10 LOKALUPPGIFTER Sjömellet 100 m uppströms bron Inventerad yta (m2): 90 Vattenhastighet (0-3): 1 Grumighet (0-2): 0 Lokalens längd: 15 Vattennivå: låg Färg (0-2): 1 Lokalens medeldjup: 0,3 Vattentemperatur (C): 22 Trofinivå (0-3): 2 Vattendragsbredd: 6 Lufttemperatur (C): 16 Bottensubstrat Oorganiskt material Finsediment: 3 Sand: 2 Grus: 1 Fin sten: Grov sten: Fina block: Grova block: Organiskt material Fin detritus: 2 Grov detritus: 2 Fin död ved 2 Grov död ved: Bottenvegetation Övervattensväxter: Flytbladsväxter: Långskottsväxter: Rosettväxter: Mossor: Påväxtalger: Närmiljö (0-30 m) Barrskog: Lövskog: 3 Blandskog: Kalhygge: Åker: Äng: Artificiell mark: - specifikation: Våtmark: Berg: Annat: Strandmiljö (0-5 m) Dominans 1-5 (1= vanligast) Skuggning Yttäckning klassat 0-3: klass 1= <5%, klass 2= 5-50%, klass 3= >50 % Träd: 1 Buskar: 2 Gräs: 3 Annan vegetation: Övrigt: Klibbal, ek Hassel, rönn Beskuggning: 2 Krontäckning: 2 Annan påverkan 1 2 Styrka (0-3) FYNDUPPGIFTER Art Spetsig målarmussla Äkta målarmussla Större dammussla Allmän dammussla Antal levande Minsta mussla mm 1 79 mm mm mm Övrigt Grund och lugnflytande åsträcka med väldigt mycket musslor av 4 olika arter. Relativt mjuk botten med mycket organiskt material sedimenterat över musslorna.

11 Lillån Lokal nr.4 Ballingslövs skola Län: Kommun: HARO: Skåne Hässleholm Helge å X-koordinat: Y-koordinat: Datum: Metod: Vattenkikare Provtagare: Helena Herngren och Peter Ljungberg

12 LOKALUPPGIFTER Lillån Ballingslövs skola Inventerad yta (m2): 60 Vattenhastighet (0-3): 2 Grumighet (0-2): 0 Lokalens längd: 20 Vattennivå: låg Färg (0-2): 1 Lokalens medeldjup: 0,4 Vattentemperatur (C): 22 Trofinivå (0-3): 2 Vattendragsbredd: 3 Lufttemperatur (C): 16 Bottensubstrat Oorganiskt material Finsediment: 3 Sand: 2 Grus: 2 Fin sten: Grov sten: Fina block: Grova block: Organiskt material Fin detritus: 2 Grov detritus: 2 Fin död ved 1 Grov död ved: Bottenvegetation Övervattensväxter: Flytbladsväxter: Långskottsväxter: 2 Rosettväxter: Mossor: Påväxtalger: 1 Närmiljö (0-30 m) Barrskog: Lövskog: 1 Blandskog: Kalhygge: Åker: 1 Äng: Artificiell mark: 3 - specifikation: Våtmark: Berg: Annat: Strandmiljö (0-5 m) Dominans 1-5 (1= vanligast) Skuggning Yttäckning klassat 0-3: klass 1= <5%, klass 2= 5-50%, klass 3= >50 % Träd: 2 björk, ek Buskar: 3 Gräs: Annan vegetation: Övrigt: 1 brofundament Beskuggning: 3 Krontäckning: 1 Annan påverkan 1 2 Styrka (0-3) FYNDUPPGIFTER Art Spetsig målarmussla Äkta målarmussla Större dammussla Allmän dammussla Antal levande Minsta mussla mm 5 30 mm 5 48 mm mm Övrigt Förvånansvärt fin lokal med mycket musslor av 4 olika arter. Bottenförhållandena varierande, vissa delar bestod av mjuk sedimentationsbotten, andra av renspolad grus-stenbotten.

13 Lillån Lokal nr.5 Bro 350 m uppströms Ballingslövs skola Län: Kommun: HARO: Skåne Hässleholm Helge å X-koordinat: Y-koordinat: Datum: Metod: Vattenkikare Provtagare: Helena Herngren och Peter Ljungberg

14 LOKALUPPGIFTER Lillån Bro 350 m uppströms Ballingslövs skola Inventerad yta (m2): 30 Vattenhastighet (0-3): 1 Grumighet (0-2): 0 Lokalens längd: 15 Vattennivå: låg Färg (0-2): 1 Lokalens medeldjup: 0,4 Vattentemperatur (C): 22 Trofinivå (0-3): 2 Vattendragsbredd: 3 Lufttemperatur (C): 18 Bottensubstrat Oorganiskt material Finsediment: 3 Sand: 2 Grus: 1 Fin sten: Grov sten: Fina block: Grova block: Organiskt material Fin detritus: 2 Grov detritus: 1 Fin död ved 1 Grov död ved: 1 Bottenvegetation Övervattensväxter: 2 Flytbladsväxter: Långskottsväxter: Rosettväxter: Mossor: Påväxtalger: Närmiljö (0-30 m) Barrskog: Lövskog: 2 Blandskog: Kalhygge: Åker: 3 Äng: Artificiell mark: 2 - specifikation: Våtmark: Berg: Annat: Strandmiljö (0-5 m) Dominans 1-5 (1= vanligast) Skuggning Yttäckning klassat 0-3: klass 1= <5%, klass 2= 5-50%, klass 3= >50 % Träd: Buskar: Gräs: 1 Bladvass Annan vegetation: Övrigt: 2 Brofundament Beskuggning: 2 Krontäckning: 0 Annan påverkan 1 2 Styrka (0-3) FYNDUPPGIFTER Art Spetsig målarmussla Allmän dammussla Antal levande Minsta mussla 9 75 mm 9 69 mm Övrigt Inventering under och strax utanför liten traktorbro. Dåliga siktförhållanden. Åsträcka med dikeskaraktär och mycket bladvass.

15 Lillån Lokal nr.6 Uppströms dammarna Län: Kommun: HARO: Skåne Hässleholm Helge å X-koordinat: Y-koordinat: Datum: Metod: Vattenkikare Provtagare: Helena Herngren och Peter Ljungberg

16 LOKALUPPGIFTER Lillån Uppströms dammarna Inventerad yta (m2): 15 Vattenhastighet (0-3): 1 Grumighet (0-2): 0 Lokalens längd: 10 Vattennivå: låg Färg (0-2): 1 Lokalens medeldjup: 0,3 Vattentemperatur (C): 22 Trofinivå (0-3): 1 Vattendragsbredd: 5 Lufttemperatur (C): 18 Bottensubstrat Oorganiskt material Finsediment: 2 Sand: 3 Grus: Fin sten: 2 Grov sten: Fina block: Grova block: Organiskt material Fin detritus: 3 Grov detritus: 2 Fin död ved Grov död ved: 2 Bottenvegetation Övervattensväxter: Flytbladsväxter: Långskottsväxter: Rosettväxter: Mossor: Påväxtalger: Närmiljö (0-30 m) Barrskog: Lövskog: 3 Blandskog: Kalhygge: Åker: Äng: Artificiell mark: - specifikation: Våtmark: Berg: Annat: Strandmiljö (0-5 m) Dominans 1-5 (1= vanligast) Skuggning Yttäckning klassat 0-3: klass 1= <5%, klass 2= 5-50%, klass 3= >50 % Träd: 2 Buskar: 1 Gräs: 3 Annan vegetation: Övrigt: Klibbal Salix Beskuggning: 2 Krontäckning: 2 Annan påverkan 1 2 Styrka (0-3) FYNDUPPGIFTER Art Spetsig målarmussla Allmän dammussla Antal levande Minsta mussla mm 4 80 mm Övrigt Lokalen endast inventerad i ena strandkanten pga lös och djup botten. Annars fin åsträcka med lite "vildmarkskänsla" och mycket träd hängande/liggande ut i vattendraget. En liten gädda observerades på lokalen.

Återinventering av stormusslor i Edsån 2008

Återinventering av stormusslor i Edsån 2008 Återinventering av stormusslor i Edsån 008 Peter Ljungberg, Roger Norling och Helena Herngren Inventering, text och foto Peter Ljungberg Aquacom Gyllenkroks allé 9 4 Lund 0706-9999 aquacom@ljungberg.nu

Läs mer

Bottenfauna i Västra Götalands län 2013

Bottenfauna i Västra Götalands län 2013 Bottenfauna i Västra Götalands län 2013 Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten Del 2: Lokalbeskrivningar och artlistor Karin Johansson Mikael Christensson Jonatan Johansson Företagsvägen

Läs mer

Inventering av stormusslor på djupa lokaler inom Örebro län 2012. www.lansstyrelsen.se/orebro. Publ nr 2012:36

Inventering av stormusslor på djupa lokaler inom Örebro län 2012. www.lansstyrelsen.se/orebro. Publ nr 2012:36 Inventering av stormusslor på djupa lokaler inom Örebro län 2012 www.lansstyrelsen.se/orebro Publ nr 2012:36 Fältarbete: Text: Fotografier: Kartor: Peter Ljungberg, Mikael Svensson & Patrik Svensson, Aquacom,

Läs mer

Inventering av stormusslor i Albysjön, Tyresö kommun, 2004

Inventering av stormusslor i Albysjön, Tyresö kommun, 2004 Inventering av stormusslor i Albysjön, Tyresö kommun, 2004 Basinventering inom Tyresåsamarbetet Stefan Lundberg PM från Forskningsavdelningen, Naturhistoriska riksmuseet 2004:2 Naturhistoriska riksmuseets

Läs mer

Meddelanden från Göteborgs Naturhistoriska Museum: Nr 6-8 (2002)

Meddelanden från Göteborgs Naturhistoriska Museum: Nr 6-8 (2002) Meddelanden från Göteborgs Naturhistoriska Museum: Nr 6-8 (2002) 6. Stormusslor i Södermanlands län Pilotstudie 2002 7. Inventering av musselfaunan i bäck vid Stjärnhov, Södermanlands län 2001 8. Inventering

Läs mer

Musselinventering Pinkabäcken Eftersök av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera)

Musselinventering Pinkabäcken Eftersök av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) Musselinventering Pinkabäcken 2014 Eftersök av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) Titel: Utgiven av: Författare: Kontakt författare: Musselinventering Pinkabäcken 2014 - Eftersök av flodpärlmussla

Läs mer

Resultat elfiske i Rönneåns vattensystem 2014

Resultat elfiske i Rönneåns vattensystem 2014 Rönne å - vattenkontroll Resultat elfiske i Rönneåns vattensystem Nedanstående tabeller och figurer visar resultatet av elfiske i Rönne å vattensystem Tabell. Artantal, andel laxfisk samt beräknad täthet

Läs mer

www.lansstyrelsen.se/skane

www.lansstyrelsen.se/skane Musselinventering i några skånska vattendrag 2006 www.lansstyrelsen.se/skane med särskild fokus på tjockskalig målarmussla (Unio crassus) Natur och kultur 2010:8 Titel: Musselinventering i några skånska

Läs mer

Inventering av bottenfaunan i Almaån

Inventering av bottenfaunan i Almaån Inventering av bottenfaunan i Almaån Hässleholms kommun 2006-01-31 Uppdraget Naturvårdsingenjörerna AB har på uppdrag av Hässleholms kommun undersökt bottenfaunan i Almaån på tre olika lokaler. Två av

Läs mer

Inventering av stormusslor i Nyköpingsån

Inventering av stormusslor i Nyköpingsån Inventering av stormusslor i Nyköpingsån Ellen Schagerström, Susanne Qvarfordt & Micke Borgiel Sveriges Vattenekologer AB Oktober 2016 2 Inventering av stormusslor i Nyköpingsån Ellen Schagerström, Susanne

Läs mer

Inventering av stormusslor i Edsån, 2005

Inventering av stormusslor i Edsån, 2005 Inventering av stormusslor i Edsån, 2005 Basinventering inom Oxundaåns vattenvårdsprojekt John Tapper & Stefan Lundberg PM från Naturhistoriska riksmuseet. 2006:2 Naturhistoriska riksmuseets småskriftserie

Läs mer

Lokalbeskrivning Arbetsmaterial :

Lokalbeskrivning Arbetsmaterial : 1 Programområde: Sötvatten : Mål och syfte med undersökningstypen en lokalbeskrivning syftar till att definiera den gemensamma information som samlas in i fält (dvs fältprotokollet) vid biologiska undersökningar

Läs mer

Bottenfauna R 2006:2. Bottenfauna. en undersökning av bottenfauna i Göteborgs kommun 2005

Bottenfauna R 2006:2. Bottenfauna. en undersökning av bottenfauna i Göteborgs kommun 2005 Bottenfauna en undersökning av bottenfauna i Göteborgs kommun 2005 Utförd hösten år 2005 av Medins Biologi AB, Alf Engdahl på uppdrag av Miljöförvaltningen, Kretsloppskontoret, Park- och naturförvaltningen

Läs mer

Mälarens stormusselfauna

Mälarens stormusselfauna Mälarens stormusselfauna Lokalbeskrivningar Stefan Lundberg & Ted von Proschwitz PM från Naturhistoriska riksmuseet 2007:3 Naturhistoriska riksmuseets småskriftserie ISSN: 0585-3249 Detta PM är en fältrapport

Läs mer

Limnisk inventering i Hyndevadån 2011

Limnisk inventering i Hyndevadån 2011 Limnisk inventering i Hyndevadån 2011 Carin Nilsson Karin Johansson Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338 35 40 Fax 031-88 41 72 www.medins-biologi.se Org. Nr. 556389-2545 Projektnummer Kund 2219

Läs mer

Skydd Början av vattendraget, Grängshytteforsarna, är naturreservat och Natura 2000 området SE

Skydd Början av vattendraget, Grängshytteforsarna, är naturreservat och Natura 2000 området SE Rastälven Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 11e4i, 11e3i, 11e3j, 11e2j & 11f2a Vattenförekomst: SE661195-145124 Kommun: Nora och Hällefors Vattendragsnummer: 122405 Inventeringsdatum: 10

Läs mer

Svennevadsån-Skogaån Figur 1.

Svennevadsån-Skogaån Figur 1. Svennevadsån-Skogaån Avrinningsområde: Nyköpingsån 65 Terrängkartan: 9f8d, 9f9d och 9f8e Vattenförekomst: SE654370-147609 Kommun: Hallsberg Vattendragsnummer: 650250 & 65041 Inventeringsdatum: 27 och 28

Läs mer

Bottenfauna i Stockholms stad 2013

Bottenfauna i Stockholms stad 2013 En undersökning av profundal- och litoralfauna i elva sjöar och ett brackvatten Martin Liungman Erik Wijkblad Anders Boström Jonatan Johansson Karin Johansson Per-Anders Nilsson Carin Nilsson, Företagsvägen

Läs mer

Tabell 1. Vattenkemiprov från Norra Hörken i närheten av utloppet ( förutom färg ).

Tabell 1. Vattenkemiprov från Norra Hörken i närheten av utloppet ( förutom färg ). Hörksälven Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 12f1a, 12f0a, 11e9j och 11f9a Vattenförekomst: SE664838-144980 Kommun: Ljusnarsberg Vattendragsnummer: 122882 & 1228821 Inventeringsdatum: 3

Läs mer

Göljebäcken. Avrinningsområde: Eskilstunaån Terrängkartan: 10f6a. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004

Göljebäcken. Avrinningsområde: Eskilstunaån Terrängkartan: 10f6a. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004 Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10f6a Vattenförekomst: - Kommun: Örebro Vattendragsnummer: 121023 Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004 Koordinater: 6580327 1453197 Inventerad

Läs mer

Sammanställning av stormusselinventeringar i Kalmar län

Sammanställning av stormusselinventeringar i Kalmar län Sammanställning av stormusselinventeringar i Kalmar län1986-2013 Sammanställning av stormusselinventeringar i Kalmar län 1986-2013 Meddelande: 2015:01 ISSN 0348-8748 Utgiven av: Ansvarig avd./enhet: Författare:

Läs mer

Inventering av stormusslor i Fysingen, 2005

Inventering av stormusslor i Fysingen, 2005 Inventering av stormusslor i Fysingen, 2005 Basinventering inom Oxundaåns vattenvårdsprojekt John Tapper & Stefan Lundberg PM från Naturhistoriska riksmuseet. 2006:3 Naturhistoriska riksmuseets småskriftserie

Läs mer

Lokalbeskrivningsprotokoll. Leonard Sandin Inst för akvatiska resurser SLU

Lokalbeskrivningsprotokoll. Leonard Sandin Inst för akvatiska resurser SLU Lokalbeskrivningsprotokoll Leonard Sandin Inst för akvatiska resurser SLU Uppdatering av undersökningstypen: Lokalbeskrivning Den senast uppdaterade versionen av undersökningstypen för lokalbeskrivning

Läs mer

Död ved i ravin Gnyltån syns inte

Död ved i ravin Gnyltån syns inte Död ved i vatten Död ved i ravin Gnyltån syns inte Marenbäcken omgrävd ingen skyddszon, ej skuggad igenväxt Dålig hänsyn vid avverkning Produktionsskog och rensning 3 Vandringshinder Gårdvedaån Torrfåra

Läs mer

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 2013-12-13 Rapport Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 Aquanord AB Bakgrund och syfte Skarvsjön har till skillnad från de flesta andra sjöar två utlopp, ett i sjöns norra

Läs mer

Kyrkån. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 9e7d, 9e7e och 9e6e. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 19 augusti 2004

Kyrkån. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 9e7d, 9e7e och 9e6e. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 19 augusti 2004 Kyrkån Avrinningsområde: Gullspångsälven 6-8 Terrängkartan: 9e7d, 9e7e och 9e6e Vattenförekomst: - Kommun: Laxå Vattendragsnummer: 8 Inventeringsdatum: 9 augusti 4 Koordinater: 655964 49694 Inventerad

Läs mer

Limmingsbäcken. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 11e1f. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 22 juni 2004

Limmingsbäcken. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 11e1f. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 22 juni 2004 Avrinningsområde: Gullspångsälven 6-8 Terrängkartan: ef Vattenförekomst: SE66794-494 Kommun: Hällefors Vattendragsnummer: 84 Inventeringsdatum: juni 4 Koordinater: 6679 4947 Inventerad sträcka: 49 meter

Läs mer

Elfisken Vojmån 2010

Elfisken Vojmån 2010 2011-01-21 Sammanställning Elfisken Vojmån 2010 Tina Hedlund Aquanord Bakgrund Under 2009 framställde Aquanord en fiskevårdsplan för Vojmån för Vojmåns fiskevårdsområdes räkning, som syftade till att förbättra

Läs mer

Biotopkartering av stränderna i sjön Fysingen

Biotopkartering av stränderna i sjön Fysingen Biotopkartering av stränderna i sjön Fysingen Mölnlycke 2006-01-25 Ingemar Abrahamsson Ulf Ericsson Telefon Telefax E-postadress Företagsvägen 2 031-338 35 40 031-88 41 72 ingemar.abrahamsson@medins-biologi.se

Läs mer

Kävlingeån Höje å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Bilaga 1. Provfiske. Kävlingeån Höje å. Sid 1 (14)

Kävlingeån Höje å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Bilaga 1. Provfiske. Kävlingeån Höje å. Sid 1 (14) Provfiske Kävlingeån Höje å Sid 1 (14) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 4 3.1 Karta elfiskelokaler 4 3.2 Lista elfiskelokaler 4 3.3 Datablad provfiske 5 3.4 Fiskarter 12 4 Referenser 14 Sid

Läs mer

Vattenkvalitet Vattenkemiprover från Svartälven vid Hammarn (tabell 1).

Vattenkvalitet Vattenkemiprover från Svartälven vid Hammarn (tabell 1). Svartälven Avrinningsomr.: Gullspångsälv. 61-138 Terrängkartan: 12ed, 11e9d, 11e8d, 11e8e, Vattenförekomst: SE663193-14263 11e7e, 11e7f, 11e6f, 11e5f, 11e2f, 11e2g, 11eg, Vattendragsnummer: 13814 11gh,

Läs mer

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog sida 2 Naturvärdesbedömning För att kunna avgöra vilka områden i en

Läs mer

Sammanställning av stormusselinventeringar i Kalmar län

Sammanställning av stormusselinventeringar i Kalmar län Sammanställning av stormusselinventeringar i Kalmar län 1986-2013 Sammanställning av stormusselinventeringar i Kalmar län 1986-2013 Meddelandeserien nr: 2015:01 ISSN-nummer: 0348-8748 Utgiven av: Länsstyrelsen

Läs mer

Murån Koord: X: 676895 / Y: 154644

Murån Koord: X: 676895 / Y: 154644 Murån Koord: X: 676895 / Y: 54644 Tolvören Norrtjärnen Sågtjärnen Vittersjö Sammanfattning Murån rinner från Vittersjön via Sågtjärnen och Norrtjärnen till Tolvören. Ån passerar öster om Tolvören gränsen

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Torsås och Kalmar kommun, södra Kalmar län 2015

Elfiskeundersökningar i Torsås och Kalmar kommun, södra Kalmar län 2015 Elfiskeundersökningar i Torsås och Kalmar kommun, södra Kalmar län 2015 Brömsebäcken Grisbäcken Bruatorpsån Applerumsån Strömby å Glasholmsån Halltorpsån Hagbyån Fiskinventeringar på 14 lokaler och jämförelser

Läs mer

Lerälven. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g

Lerälven. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g Avrinningsområde: Gullspångsälven 61-138 Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g Vattenförekomst: - Kommun: Karlskoga Vattendragsnummer: 138134 Inventeringsdatum: 29 och 30 juni 2004 Koordinater: 6583283

Läs mer

Bottenfauna R 2009:2. En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborgs kommun 2008 ISSN 1401-243X

Bottenfauna R 2009:2. En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborgs kommun 2008 ISSN 1401-243X Bottenfauna En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborgs kommun 2008 R 2009:2 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad

Läs mer

Lillån vid Vekhyttan Figur 1.

Lillån vid Vekhyttan Figur 1. Lillån vid Vekhyttan Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10e3h, 10e3i, 10e2i och 10e1i Vattenförekomst: SE655904-144254 Kommun: Lekeberg Vattendragsnummer: 121086 Inventeringsdatum: 30

Läs mer

Inventering av nissöga (Cobitis taenia) inom Edsviken, Stockholms län, 2004

Inventering av nissöga (Cobitis taenia) inom Edsviken, Stockholms län, 2004 Inventering av nissöga (Cobitis taenia) inom Edsviken, Stockholms län, 2004 Basinventering inom Edsvikensamarbetet och Natura 2000 Stefan Lundberg & Bo Delling PM från Forskningsavdelningen, Naturhistoriska

Läs mer

MOTALA STRÖM 2003 ALcontrol Bilaga 8 BILAGA 8

MOTALA STRÖM 2003 ALcontrol Bilaga 8 BILAGA 8 BILAGA 8 Bedömningsgrunder, fältprotokoll, artlistor samt biomassa för bottenfaunaundersökningar 23 359 Allmänt om biologiska undersökningar Det har blivit vanligt med biologiska undersökningar, bl.a.

Läs mer

Gemensamt delprogram för stormusslor

Gemensamt delprogram för stormusslor Bakgrund: Gemensamt delprogram för Revidering av länens miljöövervakningsprogram för perioden 2009-2014 Gemensamma delprogram: för att öka samordningen mellan länen samt mellan RMÖ och NMÖ - på så sätt

Läs mer

Nr: AVFISKAD BREDD (m): Lokalens andel torra partier (%) LOKAL. MEDELBREDD (m): GRUMLIGHET (sätt X): Klart. HÖG Vattenföring: Intermediär

Nr: AVFISKAD BREDD (m): Lokalens andel torra partier (%) LOKAL. MEDELBREDD (m): GRUMLIGHET (sätt X): Klart. HÖG Vattenföring: Intermediär Elfiskeprotokoll för län TOPOGRAFISK KARTA: VATTENDRAGSNAMN: LÄNSNUMMER: Kommun: Kommunnr: VERKSAMHET/SYFTE: Vattendragskoordinater: X: Y: Huvudflodomr: LOKALKOORDINATER: X: Y: Biflödesnr: LOKALNAMN: Nr:

Läs mer

Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Foto: Urban Hjälte

Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Foto: Urban Hjälte Naturvårdsenheten Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Inledning och bakgrund Rapporten redovisar den avsänkning som gjordes av Forserumsdammen samt de biotopvårdsåtgärder

Läs mer

Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro

Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro Inventering gjordes 2013-07-25 av Per Ingvarsson på Naturcentrum AB med medhjälpare Oscar Ingvarsson. Sträckan som undersöktes

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Vattendragens biologiska värden Miljöstörningar vid rensning

Vattendragens biologiska värden Miljöstörningar vid rensning Vattendragens biologiska värden Miljöstörningar vid rensning 1 Vattendragens biologiska värden 2 Träd och buskar i kanten Skuggar vattendraget hindrar igenväxning, lägre vattentemperatur Viktiga för däggdjur

Läs mer

Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken

Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken Lunds kommun Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Provfiske. Kävlingeån - Bråån 2015. Kävlingeåns Löddeåns fvo. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Provfiske. Kävlingeån - Bråån 2015. Kävlingeåns Löddeåns fvo. Sid 1 (12) Provfiske Kävlingeån - Bråån 2015 Kävlingeåns Löddeåns fvo Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 4 3 Metodik 4 4 Resultat 5 4.1 Karta elfiskelokaler 5 4.2 Lista elfiskelokaler 5 4.3 Datablad

Läs mer

Inventering av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) i Viskan inom Mölarps naturreservat

Inventering av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) i Viskan inom Mölarps naturreservat Inventering av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) i Viskan inom Mölarps naturreservat Inventering av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) i Viskan inom Mölarps naturreservat Jonathan

Läs mer

Eskilstunaåns avrinningsområde (61-121) BESKRIVNING

Eskilstunaåns avrinningsområde (61-121) BESKRIVNING Lekhytteån Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10e41, 10e4j, 10e3i och 10e3j Vattenförekomst: SE656786-144723 Kommun: Lekeberg Vattendragsnummer: 121068 Inventeringsdatum: 3 juni 2004

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

Naturvärden på Enö 2015

Naturvärden på Enö 2015 Naturvärden på Enö 2015 Text och foto: Tobias Ivarsson, Svanås Hagtorpet, 342 64 Ör, tel. 0472-76167. saperda@spray.se 1 Innehållsförteckning Metodik 2 Tidigare inventeringar 3 Intressanta arter 3 Enö

Läs mer

Street Life under ytan

Street Life under ytan Street Life under ytan Resultat från dykinventering i Fyrisån inom Uppsala stad 2008 Stefan Lundberg PM från Naturhistoriska riksmuseet. 2008:4 Naturhistoriska riksmuseets småskriftserie ISSN: 0585-3249

Läs mer

Nationell miljöövervakning av stormusslor i Norasjön, Södertälje kommun, 2010

Nationell miljöövervakning av stormusslor i Norasjön, Södertälje kommun, 2010 Nationell miljöövervakning av stormusslor i Norasjön, Södertälje kommun, 2010 Stefan Lundberg, Bo Ljungberg & Erik Wijnbladh PM från Naturhistoriska riksmuseet 2010:2 Naturhistoriska riksmuseets småskriftserie

Läs mer

Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering

Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering 2009-12-14 sid 1 (5) Härryda kommun Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering Två fiskare i Mölndalsån Sportfiskarna Per-Erik Jacobsen Fiskevårdskonsulent Sjölyckan 6 416 55 Göteborg

Läs mer

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth och Per Stolpe, Upplandsstiftelsen Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult Författare Alexander

Läs mer

Stormusslor i Yxern och Yxeredsån 2016

Stormusslor i Yxern och Yxeredsån 2016 Stormusslor i Yxern och Yxeredsån 2016 Musslor från Yxern, Kalmar läns största insjö. Foto: Carl-Johan Månsson På uppdrag av Yxerns FVOF och Yxeredsåns FVOF 2016-12-16 Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent

Läs mer

Naturvärdesinventering avseende fördjupad översiktsplan för Björboholm, Annekärr, Alsjön och Kroksjön

Naturvärdesinventering avseende fördjupad översiktsplan för Björboholm, Annekärr, Alsjön och Kroksjön Naturvärdesinventering avseende fördjupad översiktsplan för Björboholm, Annekärr, Alsjön och Kroksjön J-K Miljökonsult Naturvärdesinventering avseende fördjupad översiktsplan för Björboholm, Annekärr,

Läs mer

Naturanpassade erosionsskydd

Naturanpassade erosionsskydd Naturanpassade erosionsskydd Göta älv, Foto: SGI Per Danielsson per.danielsson@swedgeo.se 1 Statens geotekniska institut, SGI SGI bildades 1944 SGI lyder sedan 2011 under Socialdepartementet, Bygg- och

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING

NATURVÄRDESINVENTERING NATURVÄRDESINVENTERING KARTERING AV BIOTOPER I ANSLUTNING TILL EDSVIKEN ANNA-KARIN TIDBECK Innehåll Innehåll...2 Syfte...3 Metod...4 Biotopkartering... 4 Resultat...6 Biotopkartering... 6 Sjöstranden...

Läs mer

Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal

Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 10f9a,10f9b och 10f8b Vattenförekomst: SE659955-145464 Kommun: Nora och Örebro Vattendragsnr.: 122263 & 122631 (kanalen)

Läs mer

Stormusslor i biflöden till Göta älv

Stormusslor i biflöden till Göta älv Stormusslor i biflöden till Göta älv Annie Jonsson och Ann Bertilsson 2014-2015 Syfte Vilka av Sveriges nio stormusselarter finns i Göta älvdalens vattensystem? Var finns de olika musslorna i vattensystemet?

Läs mer

Beskrivning. Skydd Det finns inga skyddade områden längs vattendraget.

Beskrivning. Skydd Det finns inga skyddade områden längs vattendraget. Avrinningsområde: Arbogaån 6- Terrängkartan: f7a, f7b och f6b Vattenförekomst: SE666-4669 Kommun: Ljusnarsberg Vattendragsnummer: 75 Inventeringsdatum: 6 juli 4 Koordinater: 66985 4595 Inventerad sträcka:

Läs mer

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun RAPPORT 1(6) Datum 2013-08-29 Diarienr Västra Värmlands distrikt Roger Gran Sundsgatan 17, 661 40 Säffle roger.gran@skogsstyrelsen.se Tfn 0533-46176 Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken

Läs mer

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp.

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp. Moren Moren tillhör Lillåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 28 km SSV om Hultsfred på en höjd av 166,1 m.ö.h. Det är en näringsfattig, försurningskänslig klarvattensjö, 1,44

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland 2011:3. Provfiske och inventering av sikyngel vid Västernorrlands kust 2010

Länsstyrelsen Västernorrland 2011:3. Provfiske och inventering av sikyngel vid Västernorrlands kust 2010 Länsstyrelsen Västernorrland 2011:3 Provfiske och inventering av sikyngel vid Västernorrlands kust 2010 Rapport 2011:3 Länsstyrelsen Västernorrland Provfiske och inventering av sikyngel vid Västernorrlands

Läs mer

Fiskundersökningar i Rönne å 2012

Fiskundersökningar i Rönne å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Fiskundersökningar i Rönne å 2012 Länsstyrelsen i Skåne län Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432 E-post:

Läs mer

Samtliga inventerade vattendrag

Samtliga inventerade vattendrag Samtliga inventerade vattendrag Figur 1. Karta över samtliga vattendrag som biotopkarterades i Örebro län år 2004. 10 Strömförhållande Sammantaget i alla inventerade vattendrag är strömförhållanden med

Läs mer

Elfiske i Västra Götalands län 2008

Elfiske i Västra Götalands län 2008 Rapport 9:6 Elfiske i Västra Götalands län 8 Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten Rapportnr: 9:6 ISSN: 4-68X Tet: Claes Dellefors och Ulo Faremo, Aquaticus Foto omslag: Öring och elritsa.

Läs mer

rapport 2009/15 årummet i fyrisån Djupfördelning, bottensubstrat och undervattensvegetation

rapport 2009/15 årummet i fyrisån Djupfördelning, bottensubstrat och undervattensvegetation rapport / årummet i fyrisån Djupfördelning, bottensubstrat och undervattensvegetation Johan Persson, Tomas Loreth, Upplandsstiftelsen Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult Författare Johan Persson,

Läs mer

Rapport Inventering flodpärlmusslor 2011 Storumans kommun

Rapport Inventering flodpärlmusslor 2011 Storumans kommun 2011-12-21 Rapport Inventering flodpärlmusslor 2011 Storumans kommun Tina Hedlund Aquanord AB Bakgrund och syfte Flodpärlmusslans utbredning inom Storumans kommun är till stor del okänd. Flodpärlmusslor

Läs mer

Kävlingeån Eklövs Fiske och Fiskevård Bilaga 1. Provfiske. Kävlingeån. Sid 1 (30)

Kävlingeån Eklövs Fiske och Fiskevård Bilaga 1. Provfiske. Kävlingeån. Sid 1 (30) Provfiske Kävlingeån Sid 1 (30) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 4 3.1 Karta elfiskelokaler 4 3.2 Lista elfiskelokaler 5 3.3 Datablad provfiske 6 3.4 Fiskarter 27 3.5 Fisktätheter 2013 30

Läs mer

Resultat Makrofytinventering i Rössjön 2012

Resultat Makrofytinventering i Rössjön 2012 Vattendjup (cm) Rönne å Vattenkontroll 2012 Resultat Makrofytinventering i Rössjön 2012 Under augusti och september 2012 har förekomsten av makrofyter i Rössjön inventerats längs nio transekter från vattenbrynet

Läs mer

LYCKEBYÅN RECIPIENTKONTROLL 2003 DEL II. Bottenfauna. EA International Bottenfauna, Lyckebyån 2003 sida 1 av 17

LYCKEBYÅN RECIPIENTKONTROLL 2003 DEL II. Bottenfauna. EA International Bottenfauna, Lyckebyån 2003 sida 1 av 17 DEL II Bottenfauna EA International Bottenfauna, Lyckebyån 2003 sida 1 av 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 3 2 Metodik... 3 3 Resultat övergripande... 5 4 Resultat stationvis... 9 4.1 Lyckebyån

Läs mer

Maren. Berggrunden i området består av äldre granit med betydliga inslag av basiska bergarter. Jordarter runt sjön är morän och kalt berg.

Maren. Berggrunden i området består av äldre granit med betydliga inslag av basiska bergarter. Jordarter runt sjön är morän och kalt berg. Maren Maren tillhör Törnerumsbäckens delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 22 km S om Hultsfred på en höjd av 92,3 m.ö.h. Det är en näringsfattig till måttligt näringsrik, något

Läs mer

Föryngring av stormusslor (Unionoida) i tre vattensystem i Västra Götalands län. Ann Gustavsson

Föryngring av stormusslor (Unionoida) i tre vattensystem i Västra Götalands län. Ann Gustavsson Föryngring av stormusslor (Unionoida) i tre vattensystem i Västra Götalands län Ann Gustavsson Föryngring av stormusslor (Unionoida) i tre vattensystem i Västra Götalands län Ann Gustavsson 1 20p Honour

Läs mer

Slutrapport, uppföljning av byggande av ett omlöp i Höje å

Slutrapport, uppföljning av byggande av ett omlöp i Höje å Slutrapport, uppföljning av byggande av ett omlöp i Höje å Länsstyrelsen i Skåne Höje å fvo Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432

Läs mer

Göteborg 2014-08-26. Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl.

Göteborg 2014-08-26. Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Göteborg 2014-08-26 Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Linda Andersson och Cecilia Nilsson 2014 Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Rapport

Läs mer

Rapport 2010:24. Rapport 2001:01

Rapport 2010:24. Rapport 2001:01 Rapport 010:4 Rapport 001:01 Bottenfaunainventering - 14 lokaler i Stockholms län 009 Rapport 010:4 Bottenfaunainventering - 14 lokaler i Stockholms län 009 Utgivningsår: 010 ISBN: 978-91-781-4-6 Länsstyrelsen

Läs mer

Undersökningstyp: Lokalbeskrivning

Undersökningstyp: Lokalbeskrivning Lokalbeskrivning Version 1:3 : 010816 1 Programområde: Sötvatten Undersökningstyp: Lokalbeskrivning Mål och syfte med undersökningstypen Undersökningstypen lokalbeskrivning omfattar undersökningar av fisk

Läs mer

Fiskundersökningar i Tullstorpsån 2015

Fiskundersökningar i Tullstorpsån 2015 Fiskundersökningar i Tullstorpsån 2015 Tullstorpsåprojektet Tullstorpsån Ekonomisk förening Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432

Läs mer

RAPPORT. Bottenfauna i Södermanlands län En undersökning av bottenfaunan i åtta sjöar och ett vattendrag inom kalkningens effektuppföljning

RAPPORT. Bottenfauna i Södermanlands län En undersökning av bottenfaunan i åtta sjöar och ett vattendrag inom kalkningens effektuppföljning RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2007:6 Bottenfauna i Södermanlands län 2006 En undersökning av bottenfaunan i åtta sjöar och ett vattendrag inom kalkningens effektuppföljning Regional miljöövervakning, 2006

Läs mer

Läggningstips för anläggande av eller byte till vägbro eller valvbåge

Läggningstips för anläggande av eller byte till vägbro eller valvbåge Miljömål 8: Levande sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden

Läs mer

Biotopkartering och inventering av vattendrag inom Slumpåns vattensystem

Biotopkartering och inventering av vattendrag inom Slumpåns vattensystem fiske miljö- och vattenvård Biotopkartering och inventering av vattendrag inom Slumpåns vattensystem Erik Westberg Yvonne Bung Miljökontoret, Trollhättans kommun Rapport 16 ISSN 1403 1051 ISRN THN-MK-RS--16

Läs mer

Resultatrapport Biotopkartering av Marsån 2009

Resultatrapport Biotopkartering av Marsån 2009 Resultatrapport Biotopkartering av Marsån 2009 Förord Resultat Karta 1. Marsån, Stalonbäcken och Datikån med respektive avdelningar. Marsån delades in i 68 avdelningar, Stalonbäcken 7avdelningar och Datikån

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

HALLERUDSÄLVEN. Inventering av biotoper och kulturlämningar samt rekommendationer på fiskevård och kulturmiljöhänsyn nedströms Boksjön.

HALLERUDSÄLVEN. Inventering av biotoper och kulturlämningar samt rekommendationer på fiskevård och kulturmiljöhänsyn nedströms Boksjön. 1 HALLERUDSÄLVEN Inventering av biotoper och kulturlämningar samt rekommendationer på fiskevård och kulturmiljöhänsyn nedströms Boksjön. På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Fylkesmannen

Läs mer

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker?

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Resultatet av en snabb inventering 2008 av trädklädda betesmarker som åtgärdats under och efter införandet av den s k 50-trädsregeln Leif

Läs mer

Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006

Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006 Tina Hedlund, Aquanord 2006-06-22 Rapport Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006 Undersökningen utförd av Tina Hedlund Aquanord Bakgrund Hösten 2005 utfördes två elfisken i Vojmån och ett elfiske

Läs mer

Musselinventering i några skånska vattendrag 2005 med särskild fokus på tjockskalig målarmussla (Unio crassus) Natur och kulturmiljö

Musselinventering i några skånska vattendrag 2005 med särskild fokus på tjockskalig målarmussla (Unio crassus) Natur och kulturmiljö Musselinventering i några skånska vattendrag 2005 med särskild fokus på tjockskalig målarmussla (Unio crassus) www.m.lst. Natur och kulturmiljö Mikael Svensson och Linus Ekström 2 Musselinventering i några

Läs mer

PMBiotopkartering och inventering av flodpärlmussla i Vuottasjohka,

PMBiotopkartering och inventering av flodpärlmussla i Vuottasjohka, PMBiotopkartering och inventering av flodpärlmussla i Vuottasjohka, Lappberg med syfte att identifiera lokaler för flodpärlmussla och lekbotten för laxartad fisk i samband med bangårdsförlängning. Gällivare

Läs mer

Gåpen. Gåpen har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och är inte heller något framstående exempel på sjötyp.

Gåpen. Gåpen har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och är inte heller något framstående exempel på sjötyp. Gåpen Gåpen tillhör Lillåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 30 km SSV om Hultsfred på en höjd av 179 m.ö.h. Det är en försurningskänslig, näringsfattig sjö, 0,65 km 2 stor

Läs mer

Fältprotokoll. Oskarshamn maj-junu 2010. Småbåtshamnen.

Fältprotokoll. Oskarshamn maj-junu 2010. Småbåtshamnen. R 36 5,25 0-7 detr./gyttja brun mellan lös 7--21 gyttja grå mellan halvfast brunt 1 21-50 gyttja brun mellan fast R 37 5,2 0-5 detr./gyttja grå lös 5--12 gyttja grå halvfast brunt 1 R 38 2 stenbotten R

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Naturinventering Väsjö norra, Sollentuna Juni 2011 Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Utfört av: Tengbomgruppen AB. Medverkande: Jenny Andersson och Agnetha Meurman.

Läs mer

Ingår i arbetet med miljömålet Levande sjöar och vattendrag

Ingår i arbetet med miljömålet Levande sjöar och vattendrag Ingår i arbetet med miljömålet Levande sjöar och vattendrag Rapport Juni 2001:01 2010 Bottenfauna i Mälaren och Yngern 2009 Juni 2010 Bottenfauna i Mälaren och Yngern 2009 På uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

GRODINVENTERING BACKA, NÖDINGE, ALE KOMMUN

GRODINVENTERING BACKA, NÖDINGE, ALE KOMMUN GRODINVENTERING BACKA, NÖDINGE, ALE KOMMUN UNDERLAG FÖR DETALJPLAN PÅ UPPDRAG AV NÖDINGE AB VIA ALE KOMMUN 2012-05-11 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.ahlen@naturcentrum.se

Läs mer

Björnån. Berggrunden i området utgörs av omvandlade vulkaniter och äldre graniter. Dominerande jordart är morän men kalt berg och torv finns också.

Björnån. Berggrunden i området utgörs av omvandlade vulkaniter och äldre graniter. Dominerande jordart är morän men kalt berg och torv finns också. Björnån Björnån avvattnar Stora Granesjön m.fl. sjöar och rinner till Hjortesjön och Virserumssjön. Härifrån rinner sedan Virserumsån som via Gårdvedaån mynnar i Emån söder om Målilla. Åns längd inklusive

Läs mer

Fiskevårdsplan för Rönneåns nedre del, med inriktning på lax och havsöring

Fiskevårdsplan för Rönneåns nedre del, med inriktning på lax och havsöring Fiskevårdsplan för Rönneåns nedre del, med inriktning på lax och havsöring Länsstyrelsen i Skåne län Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon:

Läs mer

Inventering av vattensalamander i det strandnära området vid Sjöhäll, Färingsö

Inventering av vattensalamander i det strandnära området vid Sjöhäll, Färingsö Inventering av vattensalamander i det strandnära området vid Sjöhäll, Färingsö Inventering av vattensalamander i det strandnära området vid Sjöhäll, Färingsö Författare: Mia Arvidsson 2012-06-20 Rapport

Läs mer