Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?"

Transkript

1 Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? LIFE+ är EU:s program för finansiering av miljöprojekt i de 27 medlemsländerna. Genom publikationen LIFE and local authorities: Helping regions and municipalities tackle environmental challenges i LIFE FOCUS inbjuds europeiska kommuner och regioner att upptäcka vad LIFE+ har att erbjuda och att dra nytta av de befintliga projekten. Broschyren har tagits fram av EU-kommissionens Generaldirektorat för miljö och Europeiska samarbetsorganisationen för kommunala och regionala myndigheter. Lokala och regionala myndigheter har redan deltagit i några av de hittills 605 miljöprojekten inom LIFE+, antingen som stödmottagare eller som finansiärer, eller som projektpartner till icke-statliga organisationer och privata företag. Broschyren visar hur dessa projekt har varit drivande vid genomförandet av miljöinnovationer för att tackla många av de svårigheter som lokala och regionala myndigheter inom Europa ställs inför i dag: allt från hållbar transport och rörlighet till hot om klimatförändring, från hantering av vatten och avfall till samhällsplanering. I LIFE and local authorities presenteras mer än 70 miljöprojekt och en analys av de lokala och regionala myndigheternas politiska svårigheter inom vart och ett av de fem kompetensområden som beskrivs här.

2 Stöd för trafikplanering LIFE+ har stött lokala och regionala myndigheters försök att ta fram lyckade tekniker och metoder som både kan gynna miljön och göra trafikåtgärder mer hållbara. Trafikrelaterade Life-Miljö-profekt som omfattar lokala och regionala myndigheter pågår bland annat inom följande områden: Hållbara transporter, trafikövervakning och trafikplanering, rörlighet i industriområden, förnybar energi inom kollektivtrafiken samt buller och luftföroreningar. LIFE04 ENV/AT/ Ett nämnvärt projekt för förbättrad luftkvalitet är KAPA GS som leddes av den österrikiska staden Klagenfurt. Genom projektet, som stöddes av Life+, utformades och övervakades nivåer av små partiklar (PM10) noggrant. Detta gjorde att kommunen kunde minska denna form av luftförorening genom praktiska åtgärder (såsom trafikförbud vissa dagar och gratis infartsparkering för pendlare). Stöd för åtgärder mot klimatförändring LIFE02 ENV/A/ Lokala och regionala myndigheter utgör den första försvarslinjen vid hantering av klimatförändringens många konsekvenser, och driver arbetet för begränsning och anpassning framåt. Europeiska myndigheter har med gott resultat använt stöd från LIFE+ för att demonstrera en mängd ofta innovativa metoder för att genomföra EU:s omfattande rättsliga och strategiska regelverk som har som mål att reducera 1990 års utsläppsnivåer med 20% senast Till exempel påbörjades genom det italienska projektet Roma per Kyoto åtgärder som ledde direkt till utarbetande och godkännande av en handlingsplan för reducering av växthusgaser i Rom. Lokalinvånarnas engagemang i projektet ledde till ökad medvetenhet och förde också människor närmare stadsförvaltningen. STÖD FÖR AVFALLSHANTERING EU genererar varje år omkring 3 miljarder ton avfall. Lokala och regionala myndigheter är viktiga aktörer i hanteringen och minskningen av avfall, eftersom de kan utbilda människor i individuell avfallshantering och även förbinda dem med producenterna.

3 I LIFE and local authorities beskrivs en mängd framgångsrika Life-projekt som kan fungera som exempel på de bästa lokala och regionala metoderna. Ett av de mest framgångsrika Life-projekten med lokala och regionala myndigheter inom detta område har varit Waste- PrevKit som leddes av de regionala hälsomyndigheterna i Helsingfors. Genom nära samarbete med berörda parter utvecklade myndigheterna läromaterial för skolor, en webbaserad riktmärkningstjänst för företag och den offentliga sektorn, och ett framgångsrikt pilotprogram för minskning av hushållsavfall. LIFE05 ENV/P/ Stöd för vattenvård Lokala och regionala myndigheter ställs inför många svårigheter vad gäller vattenförsörjning och vattenrening, som att sätta fokus på vatten i samhällsplaneringen, öka allmänhetens medvetenhet om behovet att spara vatten, tillhandahålla vatten av god kvalitet till ett överkomligt pris och anta en lokal infrastruktur för vatten och vattenrening för att möta de svårigheter som orsakas av klimatförändringen. Många av de Life-projekt som omfattar lokala och regionala myndigheter har varit särskilt betydelsefulla för att ta fram en analys av belastning och påverkan samt de bästa metoderna för planering av avrinningsområden, inklusive klimatförändringsproblem i vattenhanteringen. LIFE06 ENV/D/ Projektet Floodscan i södra Tyskland är ett utmärkt exempel på hur lokala och regionala myndigheter kan ta hjälp av finansiering från LIFE+ för att uppfylla EU-lagstiftningens krav och samtidigt spara pengar och tillhandahålla bättre service. Floodscan gjorde det möjligt för den bayerska miljöbyrån att uppdatera sin riskkarta för översvämningar på ett sätt som både var mer kostnadseffektivt och gav mer information. Därigenom minskades översvämningsrisken för allmänheten, företag samt lokala och regionala myndigheter. Stöd till integrerad samhällsplanering De lokala och regionala myndigheterna ansvarar för att EU:s politik för samhällsplanering genomförs på lokal och regional nivå. De europeiska kommunerna och regionerna ställs inför olika planeringssvårigheter som kan få stora följder för livskvaliteten.

4 LIFE02 ENV/E/ LIFE+ har medfinansierat projekt som tillgodoser många huvudbehov och frågor rörande fysisk planering på lokala och regionala nivåer. LIFE+ erbjuder stöd för myndigheterna att utveckla nya samhällsplaneringsverktyg särskilt för att underlätta stadsutveckling, införa ekologiska nätverk, genomföra en strategi för integrerad förvaltning av kustområden eller bygga grönområden i städer. Sun-projektet i Londonförorten Sutton är ett utmärkt exempel på allmänhetens engagemang i samhällsplaneringen. I projektet deltog lokala intressegrupper för att förbättra över 70 grönområden i staden och utveckla handlingsplaner för biologisk mångfald med lokala strategier för bevarande och förbättring av djurlivet. KH SV-N Vill du ha en kopia av LIFE and local authorities? LIFE and local authorities: Helping regions and municipalities tackle environmental challenges finns på engelska, franska, tyska och polska. Ett begränsat antal tryckta exemplar kan beställas gratis från Du kan även ladda hem broschyren från Vill du ansöka om finansiering från LIFE+? För ytterligare information om LIFE+ och om hur du ansöker om finansiering för ett projekt kan du besöka: Sedan 1992 har LIFE+ medfinansierat omkring projekt genom att bidra med 2 miljarder euro till skydd av miljön. Foton: sidan 1 - LIFE04 ENV/AT/000006, LIFE04 ENV/AT/000006, LIFE05 ENV/P/000369, LM Glasfiber, LIFE02 ENV/E/ Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2011 Europeiska unionen, 2011 Kopiering tillåten med angivande av källan s - 14,8 x 21 cm ISBN doi: /26305

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Havsfrågor och fiske. Skydda havens framtid för ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Havsfrågor och fiske. Skydda havens framtid för ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Havsfrågor och fiske Skydda havens framtid för ökat välstånd När vi förvaltar våra hav måste vi vara smartare än någonsin tidigare 2 I N S Y N I E U P O L I T I K E N INNEHÅLL En smart

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

[EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET

[EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET [ [EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Presented at CEMR s general assembly, Innsbruck May 2006 Written by CEMR in the framework of the V th community

Läs mer

EUROPEISK LANDSKAPSKONVENTION Florens, 20.10.2000. Inledning. Europarådets medlemsstater som undertecknat denna konvention,

EUROPEISK LANDSKAPSKONVENTION Florens, 20.10.2000. Inledning. Europarådets medlemsstater som undertecknat denna konvention, EUROPEISK LANDSKAPSKONVENTION Florens, 20.10.2000 Inledning Europarådets medlemsstater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets mål är att uppnå en ökad sammanhållning mellan dess

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Klimatförändringar vad innebär det egentligen?

Klimatförändringar vad innebär det egentligen? Klimatförändringar vad innebär det egentligen? En introduktion för ungdomar Europeiska kommissionen Klimatförändringar vad innebär det egentligen? En introduktion för ungdomar Europeiska kommissionen

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete 10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete VARSÅGOD DE BÄSTA TIPSEN - GRATIS! Här kommer tips och råd kring ditt hållbarhetsarbete Under detta år, 2015, firar MiljöRapporten 25-års jubileum. Från början

Läs mer

Nya pengar, bättre regler. Vägledning för nybörjare. 2008 års upplaga. Översikt över de nya finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007 2013

Nya pengar, bättre regler. Vägledning för nybörjare. 2008 års upplaga. Översikt över de nya finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007 2013 Nya pengar, bättre regler Översikt över de nya finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007 2013 Vägledning för nybörjare 2008 års upplaga i Europeiska kommissionen Europe Direct är en tjänst som hjälper

Läs mer

STÖDPAKET TILL UKRAINA

STÖDPAKET TILL UKRAINA STÖDPAKET TILL UKRAINA STÖDPAKET TILL UKRAINA Här redovisas de viktigaste åtgärderna som kommissionen föreslår på kort och medellång sikt för att hjälpa till att stabilisera det ekonomiska läget i Ukraina,

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:02 FRAMTID MED VÄXTVÄRK. Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna?

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:02 FRAMTID MED VÄXTVÄRK. Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna? FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:02 FRAMTID MED VÄXTVÄRK Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna? Titel: Framtid med växtvärk - Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna?

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer