År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år!"

Transkript

1 VD HAR ORDET År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! Våren var betydligt varmare än normalt och under sommaren var det tropisk hetta med mycket åska. Kraftiga skyfall och översvämningar i augusti medförde välfyllda vattenmagasin. Hösten var också ovanligt varm och vintern kom sent och varade bara några enstaka dagar runt jul. Det varma vädret har medfört att våra kunders förbrukning av el och fjärrvärme har varit mycket lägre än under tidigare år. Åskväder kan vara vackra, häftiga och skrämmande! Under den varma sommaren var det fyra gånger så många åsknedslag som ett normalt år. Som en konsekvens av detta har de elektriska störningarna ökat kraftigt. De vanligaste störningarna är korta spänningsdippar som kan påverka känslig elektronik. Klimatförändringar påverkar förutsättningarna för oss. Även om vi har ett mycket stabilt elnät med hög leveranssäkerhet, måste vi planera för extremare väder med kraftigare variationer. Vi förser våra kunder med el och värme avgörande produkter för att trygga en fungerande vardag. Genom en väl fungerande beredskapsorganisation med tillhörande larmsystem står vi rustade för en säker elförsörjning och trygga fjärrvärmeleveranser under årets alla dagar och nätter. Året har även karaktäriserats av mycket låga energipriser, vilket har varit positivt för konsumenterna. Terminspriserna på Nord Pool för kommande år är fortsatt låga. För producenterna är detta negativt och det finns risk att intresset för att investera i förnybar produktion minskar. Affärsmässig samhällsnytta är rättesnöret för Falkenberg Energi AB, att driva samhällsutveckling och samtidigt vara ett lönsamt företag. Årligen förnyar och förstärker vi våra ledningsnät och produktionsanläggningar. Verksamheten är kapitaltung vilket kräver stabil intjäning. Vi ska generera ett positivt ekonomiskt resultat för att klara våra investeringar och uppnå våra ägares krav på avkastning. Miljöaspekten är en viktig del i alla våra beslut. År 2014 blev ännu ett framgångsrikt år med ett mycket bra resultat, 33,3 Mkr. Nettoomsättningen i Falkenberg Energi-koncernen var 178 Mkr. Avkastningen på sysselsatt kapital är 15,4 % vilket är i nivå med tidigare år och över uppsatta mål. Elnät Vi jobbar ständigt med att investera i och effektivisera vårt elnät för att våra kunder skall känna sig trygga med elförsörjningen. Utbyggnad av bostads- och industriområden i Falkenberg har medfört nyinvesteringar i elnätet. Ett viktigt projekt som genomförts under året har varit att förstärka högspänningsnätet mellan Vinbergs Kyrkby och Vinbergs samhälle. Då elnätet är ett monopol har Energimarknadsinspektionen som uppgift att bevaka kundens intresse och säkra att det pris vi sätter är rimligt i förhållande till leveranssäkerhet och framtida elnät. Våra tariffer är låga och ingen höjning gjordes under 2014.

2 Nils Holgerssonrapporten 1 visar att våra tariffer är bland de tio lägsta elnäts-priserna av 290 undersökta kommuner i Sverige. Dyraste elnätspriset är dubbelt så högt som vårt. Fjärrvärme Det varma vädret medförde att våra kunders värmeförbrukning var mycket lägre än normalt. I år bestod bränslemixen av 98 % förnybar energi. Detta är den bästa siffran vi uppnått i Falkenberg. Biobränslebaserad produktion medför att fjärrvärmen är den miljö-mässigt bästa uppvärmningsformen för våra kunder. Vi har under året haft ett flertal möten där vi bjudit in både företag och privatkunder. Dessa kundträffar har varit mycket välbesökta och uppskattade, något som avspeglas i årets kundnöjdhetsundersökning där vi fått ett högre betyg av våra kunder. Elhandel Vår elhandelsverksamhet har en tydligt uttalad miljöprofil och säljer enbart förnybar el, som är märkt Bra Miljöval. Elpriset har varit på en stabil låg nivå under hela året. Elpriset har inte varit så lågt sedan Det varma vädret har medfört att våra kunders förbrukning har varit låg och vår försäljning har minskat. Vi vill ge alla våra kunder en möjlighet att göra något för såväl hälsa, miljö som ekonomi. Under året har vi därför haft flera elcykelkampanjer, med slogan Under milen ställ bilen. Detta har varit mycket uppskattat av våra kunder. Intresset för att tillverka sin egen förnybara solel ökar i Sverige. Vi har under det gångna året fortsatt vår satsning att köpa överskottsproducerad solel från våra kunder i hela landet. Utveckling Vi vill medverka till och jobbar aktivt för en fossilfri stad. Ett område där det finns särskilt stor effektiviseringspotential är persontransporter och i vår region är det vanligt att använda bilen. Jag tycker det är glädjande att det idag finns riktigt bra elbilslösningar från relativt små, upp till riktigt stora bilar. Vi har under året förstärkt vår fordonspark med en Renault Kangoo ZE. Elfordon kan laddas på Stortorget i Falkenberg och på två ställen vid Vinbergsmotet, där två snabbladdningsstationer finns. En eldriven bil behöver en femte-del av den energi som används av en fossildriven bil. Detta innebär att en energieffektivisering uppnås genom att byta till en elbil. Laddar vi elbilarna med el från sol-, vind- eller vattenkraft minskar luftföroreningarna vilket är positivt för miljön och bidrar till att minska den globala uppvärmningen. Falkenberg Energi AB deltar nationellt i arbetet att ta fram en vätgasstrategi för Sverige. Syftet är att stödja implementeringen av vätgas som fordonsbränsle och omställningen till fossilfria transporter. Omvärld Energibranschen påverkas i stor utsträckning av politiska beslut. Nya lagar och regler innebär förändringar för vår verksamhet.

3 En kontakt för kunden I Sverige pågår arbetet med att införa det politiska beslutet en kontakt för kunden. Förslaget innebär en modell där elhandlaren blir kundens kontakt vid leverantörsbyte, flytt och fakturering. Syftet är att förenkla för kunden. Införandet kräver en omreglering av den svenska elmarknaden och ett antal lagändringar behövs. Energimarknads-inspektionen har nu fått i uppdrag av regeringen att undersöka nyttan och kostnaden med att, som ett första steg, införa en elhandlarcentrisk flyttprocess. Avsikten är att minska antalet anvisningskunder. För branschen har det under året kommit två viktiga domar från Kammarrätten. Elbranschen fick rätt om nätregleringen Energimarknadsinspektionen har fastställt nivån på nätföretagens intäkter för åren Beslutet är hårt kritiserat av elnätsbolagen eftersom detta kan innebära att leveranskvalitén på sikt kommer att försämras. Elnätsföretagen har nu fått rätt på samtliga väsentliga punkter i Kammarrätten. Domen är överklagad av Energimarknadsinspektionen. Kommunala elnätsföretag får gå med vinst Kommunalt ägda elnätsföretag ska jämställas med alla andra elnätsföretag. Den avgift som nätkunden betalar skall bygga på ellagens regler om skälighet och inte på kommunallagens självkostnadsprincip. Det är innebörden av Kammarrättens utslag i ett mål gällande Borås Stad. Bakgrunden till målet är att överskott i elnätsbolaget har använts till att finansiera förluster i andra kommunala bolag. Domen är överklagad av en privatperson. Framtiden för Falkenberg Energi AB Under hösten bedrev vi ett viktigt arbete med att ta fram en gemensam värdegrund. Hela personalen tog tillsammans fram de tre värdeorden; Ansvar, Engagemang och Öppenhet. Respektive avdelning beskrev vad värdeorden betyder för det dagliga arbetet. Ledningsgruppen tog strax före jul fram en gemensam handlingsplan med förbättringsåtgärder för hela bolaget. Detta har varit ett värdefullt arbete, som jag förutsätter ska få effekt i verksamheten på en gång och under kommande år. Falkenberg Energi AB bygger infrastruktur som skall finnas för generationer i framtiden. Vi har som samhällsaktör ett uppdrag att säkra att elnätet och fjärrvärmenätet kan leverera, både idag och imorgon, och det ansvaret tar vi på största allvar. Expansion och byggnation i Falkenberg innebär framtida investeringar i elnätet. Arbete med projektering av en ny mottagningsstation har påbörjats för att säkerställa framtida etableringar vid järnvägsstationen och området ut mot motorvägen. Detta gör att vi får mer möjligheter att koppla om i nätet och därför får en tryggare elförsörjning i hela vårt område. Värmeverket Spettet är huvudanläggning för fjärrvärmeproduktionen i Falkenberg. Anläggningen är byggd på 80-talet och är i behov av reinvesteringar. Ombyggnaden av Spettet har påbörjats och kommer att ske i etapper för att få minsta möjliga störning på fjärrvärmeproduktionen. Arbete med en ny detaljplan vid Spettet

4 är nödvändigt för att förbättra säkerheten för allmänheten och ge utrymme för produktionsutrustning. Investeringar i produktionsanläggningen genomförs för att reducera bränslekostnaderna och för att kunna garantera en hög leveranssäkerhet till våra kunder även i framtiden. TACK! Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet för att minska resursförbrukningen i samhället med ambitionen att bidra till att vända den globala uppvärmningen. Vårt hållbarhetsarbete gäller inte bara miljö och klimat, vi måste även jobba för en uthållig ekonomi. Vårt företag är stabilt och har under en längre period visat en mycket god lönsamhet. Detta är nödvändigt för att kunna utveckla vår verksamhet och uppfylla framtidens krav. Det är tillsammans som vi skapar kraften för utveckling mot ett starkt och hållbart samhälle. Tack kunder, styrelse och medarbetare för ett bra samarbete och det goda resultatet 2014! Nu är det dags att fästa blickarna på 2015, ett år med många spännande utmaningar. Vi ser fram emot det kommande året med glädje och engagemang! Britt-Marie Johansson, VD

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 s svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 Sammanfattning av s synpunkter Det finns ett enormt intresse och engagemang för frågor

Läs mer

Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället Låt de goda exemplen utveckla omsorgen och engagemanget i det lokala samhället För de 24 länsförsäkringsbolagen har samhällsengagemang aldrig varit frågan

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Folksams Klimatindex 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Bostaden är lösningen Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Riksbyggen vill härmed tacka alla som bjöd på sin sakkunskap och kompetens: Ann Legeby, Tord af Klintberg, Emma

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter Stiftelsen Finn en skånsk Nobelstiftelse Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter www.stiftelsen-finn.org av Johan Schlasberg Lund copyright, Johan Schlasberg,

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer