Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället"

Transkript

1 Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

2 Låt de goda exemplen utveckla omsorgen och engagemanget i det lokala samhället För de 24 länsförsäkringsbolagen har samhällsengagemang aldrig varit frågan om en vald strategi. Det är en naturlig konsekvens av vilka vi är. Samhällsansvar i olika former är för många företag en strategi vald med stor omsorg. Säkerligen med en god tanke i botten, i de flesta fall. En tanke om att ett engagemang i någon eller några av samhällets frågor kan bidra till en ekonomisk, social, ekologisk eller annan form av positiv utveckling. Det räcker inte längre att leverera en prisvärd produkt företagen måste etablera ett djupare förtroende. Inget företag vill vara sämre än något annat och den som bryter mot förväntningarna riskerar förluster av både pengar och prestige. För de 24 länsförsäkringsbolagen har samhällsengagemang aldrig varit frågan om en vald strategi. Det är en naturlig konsekvens av vilka vi är. Kundägda bolag med enda syfte att skapa en individuell trygget för våra kunder och ägare. En trygghet som inte bara handlar om att förebygga sakskador den handlar lika mycket om en ekonomisk trygghet och en omtanke om våra bank- och livförsäkringskunders pengar. Parallellt med det har det helt naturligt vuxit fram ett omfattande engagemang med målet att minska riskerna och skapa trygghet även i den omgivning där dessa människor lever och verkar. Om CSR (Coorporate Social Responsibility det allmänt använda begreppet för företags samhällsansvar) är tre nyckelbokstäver för många andra företag, är kanske DNA våra tre bokstäver. Vi har det med oss i blodet naturligt. Vi har en historia där engagemang inte alltid kräver motprestation. Där lokala ansträngningar inte bara vänder sig till de egna kunderna, utan är försök att göra gott för hela lokalsamhället i stort. På de följande sidorna resonerar vi kring omsorg och engagemang i det lokala samhället. Det finns många goda exempel runt om i länsförsäkringsgruppen och vi lyfter fram ett antal av dem. För att ännu mer effektivt kunna sprida idéer och kunskaper mellan läns försäkringsbolagen kommer vi att skapa en Wiki-sida, där bolagen själva kan lägga upp exempel på sina aktiviteter och därmed inspirera varandra. Kundnära frågor som berör lokalsamhället drivs av länsförsäkringsbolaget, medan LFAB driver gemensamma frågor på uppdrag av bolagen. Vi ska inte sticka under stol med att samtidigt som vi gör nytta i det lokala samhället så stärker vi också vårt varumärke. Med en livaktig diskussion inom länsförsäkringsgruppen kommer vi gemensamt att kunna hitta fram till de frågor som berör, engagerar och utvecklar det lokala samhället. STEN LUNDQVIST Ordförande i Servicerådet Länsförsäkringars engagemang i det LokaLa samhället 3

3 Ett lokalt engagemang ger alltid mer Vad är det som gör att Länsförsäkringar engagerar sig i det lokala samhället för att det ska bli tryggare, mer tolerant, mer vänligt och mer präglat av omtanke? I grund och botten handlar det om kunskapen om och delaktigheten i det samhälle där det enskilda länsförsäkringsbolaget verkar. Sammantaget finns det ingen i vår bransch som har bättre förutsättningar än länsförsäkringsgruppen att göra riktig nytta i människors vardag. Det lokala samhället vad betyder det och är det verkligen en uppgift för ett lokalt bank- och försäkringsbolag att arbeta med de frågorna? Ska vi göra skillnad så måste man börja i det som är människors vardag. Där vi bor, där våra barn går i skola, där vi besöker kultur- och idrottsevenemang. Och det är där som varje länsförsäkringsbolag finns och har sina kunder. Förutsättningar för ekonomisk trygghet Men är det en uppgift för respektive länsförsäkringsbolag att verka för en utveckling av det lokala samhället? Visst är det det det är både en förutsättning och en självklarhet för att som företag kunna gå i takt med utvecklingen, men också för att bidra till att kundernas trygghet ökar. För det är just trygghet som är Länsförsäkringars uppgift. Att ge människor och företag rätt förutsättningar att kunna leva i ekonomisk trygghet. Vår roll och uppgift är alltså större än att erbjuda försäkringar, sparande och lån. Det är ju bara medel för att skapa trygghet. För allt kan vi inte skapa med våra produkter och tjänster. Det finns ju andra faktorer som påverkar och inverkar på hur tryggheten är. Det kan handla om att det finns sand på vintertrottoarerna så att vi inte halkar och slår oss och kanske tvingas vara sjukskrivna ett tag. Sanden på trottoaren kan innebära en ökad fysisk trygghet för dig, men också bidra till ekono- Länsförsäkringar Uppsalas vd Ann-Christin Norrström nattvandrar mot våld på stadens gator. Ett av många goda exempel på lokalt engagemang som gör skillnad. misk trygghet: Minskad sjukskrivning minskar kostnaderna för länsförsäkringsbolagen. Och med många bäckar små i den riktningen så minskar också människors försäkringskostnader. Det är ett exempel på varför varje länsförsäkringsbolag engagerar sig för att öka tryggheten i det lokala samhället. Att det här är ett engagemang med bara vinnare blir så oerhört tydligt för en grupp av lokala och kundägda bolag. Varje länsförsäkringsbolag har sina egna aktiviteter och åtgärder för att bidra till en ökad trygghet i det lokala samhälle som de verkar i. Det är just det som är själva grunden och idén med Länsförsäkringar vi anpassar oss till det samhälle vi finns i och efter de behov och förutsättningar som finns just där. Det lokala samhället i södra 4 Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

4 Sverige skiljer sig rejält åt från det i Norrlands inland eller i en storstad: I inlandet finns det ingen sjöräddning att stödja och i södra Sverige är inte glashala vintervägar ett särskilt vanligt eller stort problem. I vissa delar av vårt land är en övervägande del av befolkning äldre, i andra är det de yngre som är i majoritet. Att anpassa sitt engagemang till lokala förutsättningar ger alltid större effekter än att hitta kompromisser som fungerar halvbra i hela landet. Ingen i trygghetsbranschen har bättre förutsättningar att göra riktig nytta än länsförsäkringsgruppen. Stor bredd Den här skriften visar exempel på vad länsförsäkringsbolagen gör för att öka tryggheten i det lokala samhället. Som framgår finns det en stor bredd, men det finns en sak som genomsyrar allt det som görs: Aktiviteterna och insatserna ska leda till att det blir skillnad. Att stödja det lilla flicklaget i tolvårsåldern med att få tröjor och overaller ger ingen publicitet i TV eller tidningar. Men det är heller inte det som är syftet. Syftet är att göra skillnad att ge ungdomar en möjlighet att umgås med varandra, göra något aktivt och forma ansvarsfulla människor som arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. Det är så vi drar ett strå till stacken för ett tryggare lokalt samhälle. Vi har en egen position på marknadskartan Länsförsäkringsbolagens engagemang i det lokala samhället har många olika former men bara en utgångspunkt: Att skapa en ökad trygghet för människor och företag. Vår historia och kundägda bolagsform skapar ett eget synsätt på samhällsengagemang. Det finns naturligtvis även ett inslag av varumärkesvård i detta, men i grund och botten är det en ärligt menad omsorg om det lokala samhället och dess medborgare. Rent generellt gör riksbolagen nationella och internationella aktiviteter med det huvudsakliga syftet att synas, medan Det lokala länsförsäkringsbolaget är närvarande i människors vardag. Den positionen ska vi förstärka. Lokal Mångfald Anpassning 24 länsförsäkringsbolag gör skillnad i vardagen för länets invånare. Den positionen ska vi förstärka. En översiktlig genomgång bland våra konkurrenter på bank- och försäkringsmarknaden visar tydligt på dessa skillnader. Utgångspunkten är aktörernas sociala ansvarstagande och alltså inte den rena reklamen. Förutom att riksbolagens aktiviteter huvudsakligen sker på nationell eller internationell nivå, så är sponsring vanligt; med syftet att synas mycket och i rätt sammanhang. Lära av varandra Ett annat syfte med den här skriften är att tjäna som idègivare till vart och ett av de 24 bolagen att lära av varandra. På sidan tio kan du läsa mer om den Wikisida som kommer att bli navet i ett nytt erfarenhetsutbyte bolagen emellan. Även om respektive lokalt samhälle ser olika ut med skilda behov och förutsättningar, finns det säkerligen en och annan aktivitet som ett bolag driver med framgång som ett annat kan ta och göra till sin. Det är en annan idé med Länsförsäkringar vi lär av varandra och har nytta av varandras kunskap och erfarenhet för vi arbetar med samma grundvärderingar, oavsett var i Sveriges avlånga land vi finns. För att synas Nationell Internationell Extravagant För att vi bryr oss om Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället 5

5 Vi vill Här är några exempel på aktiviteter som genomförts under de senaste åren av länsförsäkringsbolag i olika delar av Sverige. Formen och innehållet varierar, men gemensamt för aktiviteterna är att de gynnar hela samhället och inte enbart de egna kunderna. motivera barn att röra på sig. Rörelsebarometern är ett samarbete mellan Länsförsäkringar och Södermanlands Skolidrottsförbund för att få fler ungdomar i skolåldern att röra på sig mer. få grannar att samverka. Flera länsförsäkringsbolag är engagerade i olika varianter av Grannsamverkan mot brott. inte att du skadar dig. I Halland har Länsförsäkringar placerat ut 200 sandlådor runt om i länet för att före bygga halkolyckor. stödja forskning kring barndiabetes. Östgöta Brandstodsbolag stödjer forskningen kring barndiabetes. få bort alkoholen från vägarna. I Blekinge får gymnasieskolorna varje år besök av Länsförsäkringar som informerar om riskerna med att köra bil med alkohol i blodet. att du ska vara kund i en lokal, annorlunda bank. Länsförsäkringars bankkunder är kunder i en bank där pengarna stannar kvar på hemmaplan. Inlåningen går tillbaka i form av utlåning inom länet. Vi är en annorlunda bank för dig och dina grannar. 6 Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

6 bidra till cancerforskningen med en rosa hemförsäkring. I Älvsborg säljer Länsförsäkringar rosa hemförsäkringar, där 50 kronor av varje försäkring skänks till Cancerfondens Rosabandetkampanj. få bort gatuvåldet. En nutidsutställning om det oprovocerade gatuvåldet. Dramaelever levandegör utställningen som setts av elever från samtliga högstadieskolor i Halmstads kommun. att du ska känna en långsiktig trygghet med ditt pensionssparande. När vi förvaltar våra kunders pensionssparande är vi alltid väl medvetna om att det är deras pengar som ska växa inte våra. Omsorgen om andras pengar har visat sig framgångsrik med en avkastning som de senaste 20 åren tillhör de allra bästa. att du ska synas i mörkret. I sex kommuner i Halland delade Länsförsäkringar under 2009 ut reflexer och 700 cykellampor. Även i Västerbotten delas tusentals reflexer ut varje år. öka säkerhetstänkandet i skolan. På våren och hösten besöker Länsförsäkringar Södermanland länets sexåringar och sjundeklassare. Tillsammans med bland annat räddningstjänsten, ambulansen och polisen genomförs säkerhetsdagar. bidra till en bättre miljö Varje länsförsäkringsbolag arbetar aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi stödjer forskning, arbetar med skadeförebyggande frågor och anordnar klimatseminarier. Ett annat exempel är att genom utveckling av kundinformationen på internet på sikt avveckla pappershanteringen. 8 Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

7 Att öka tryggheten och minska skadorna är att utveckla det lokala samhället Engagemanget i människors vardag omfattar hela verksamheten från sakförsäkringar till pensionssparande och banktjänster. Med sakförsäkringsskador, fördelade på 2,7 miljoner kunder, blir det skadeförebyggande arbetet en av våra viktigaste uppgifter. Vi skapar trygghet och samtidigt sänker vi försäkringskostnaderna för våra kunder och ägare. Att på motsvarande sätt skapa en långsiktig trygghet för våra bankunder och pensionssparare är lika viktigt. Det lokala engagemanget tar sig många uttryck runt om i länsförsäkringsgruppen. I den här foldern lyfter vi fram ett antal goda exempel på aktiviteter som gör skillnad för länets invånare. Men förutom alla de områden och aktiviteter som bolagen engagerar sig i så bygger ju hela den egna verksamheten på att skapa trygghet. Förutsättningarna ser olika ut inom vår breda verksamhet inom bank och försäkring. Men målet är hela tiden detsamma: Att ge människor och företag förutsättningar att leva i ekonomisk trygghet. Diagrammet här nedan visar hur stora skadekostnader våra kunder drabbas av inom olika områden. Som synes är det de tre områdena brand, vatten och trafik som idag ger stora kostnaderna. Skadebilden är relativt stabil över de senaste åren. De höga kostnaderna för bränder kommer främst från företagsoch lantbruksförsäkring, vattenskador berör främst privatkunder och trafikskador sprids över alla kundgrupper. Inom områdena brand och vatten har det under många år bedrivits skade- förebyggande arbete såväl från länsförsäkringsbolagen som gemensamt genom LFAB. Det gemensamma arbetet har som inriktning att påverka myndigheter och branschorganisationer vid regelutformning för byggande för att höja brand- och vattenskadesäkerheten. LFAB arbetar också med att påverka producenter av olika material som ingår i byggnader för att få dem att höja säkerheten för brand- och vattenskador. LFABs arbete på trafikområdet har på senare år framför allt bestått i att försöka identifiera trafikfarliga miljöer samt att öka och sprida kunskaper om hur tröttheten i trafiken påverkar trafiksäkerheten. Omsorg om pensionsspararnas pengar Pensionsområdet är ett annat viktigt område där vi långsiktigt skapar rätt förutsättningar för våra kunder att leva i ekonomisk trygghet. Vi har just gått igenom en av de värsta ekonomiska kriserna någonsin och värdet av en Skadeförebyggande arbete Inom länsförsäkringsgruppen läggs det mycket kraft på skadeförebyggande arbete. Det är också det en helt naturlig konsekvens av vilka vi är. Det lokala länsförsäkringsbolaget ägs av sina sakförsäkringskunder, vilket rent praktiskt innebär att bolagets kapital tillhör kunderna. De enda ekonomiska intressen som styr verksamheten är omsorgen om kundernas långsiktiga trygghet. Kan vi bidra till att skadekostnaderna sänks gör det att vi kan hålla premierna nere. Det är omsorg om kundernas pengar. Dödsfall 80 Mkr Övrigt, special 295 Mkr Inbrott 340 Mkr Sjukdoms- och olycksfall 363 Mkr Sjukdomsfall. liv 454 Mkr Ansvar, transport, egendom 470 Mkr Sjukvård 564 Mkr Djur 763 Mkr Vatten Mkr Övrigt Mkr Kasko Mkr Brand Mkr Trafik Mkr Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället 9

8 långsiktig strategi har aldrig varit så tydlig som nu. Vi förvaltar våra pensionssparares pengar med en mycket tydlig utgångspunkt: Det är inte våra pengar som ska växa det är kundernas. Vi har bara ett enda uppdrag och det är den långsiktiga omsorgen om våra kunders pengar och trygghet. En lokal, annorlunda bank Banken ägs indirekt av sakförsäkringskunderna och logiken är precis densamma som för all annan verksamhet långsiktig omsorg och ingen annan uppdragsgivare än kunderna. Den lokala närheten blir konkret när sparpengarna stannar kvar på hemma plan: Lokal inlåning går tillbaka i form av lokal utlåning inom länet. Den som sparar hos oss kan vara säker på att pengarna inte används till något annat än att ge bra villkor på produkter och tjänster. Den som lånar hos oss kan vara säker på att inte behöva betala för något annat än själva lånet. Vi ska ge våra kunder de bästa villkoren annars har vi inget där att göra. Det var efterfrågan från privatkunderna som var grunden för banken. Nu växer efterfrågan bland våra företagskunder och vi håller på att utveckla enkla och prisvärda banktjänster för dem också. Det finns många entreprenörer där ute med goda idéer som inte får låna för att expandera. Vi kan lova att det är där vi har vårt fokus. Det är där på människors och företags hemmaplan vi har alla våra medarbetare och hela vårt engagemang. Viktig roll att spela i klimatfrågan Ett viktigt område för lokalt engagemang är klimat och miljö. Förändringar i klimatet kommer att öka riskerna i samhället, främst för översvämningar, ras och skred. Dessa risker finns redan idag men både frekvensen och effekterna väntas bli större redan under de närmaste decennierna. Samtidigt som riskerna ökar, så görs samhället känsligare, till exempel med ett ökat sjönära byggande. Därför behövs ett effektivt skadeförebyggande arbete för att kunna fortsätta att ge kunderna ett fullgott försäkringsskydd. Länsförsäkringsbolagen behöver arbeta med både långsiktig minskning av utsläpp och anpassning till ökande risker. Den långsiktiga frågan ligger inom ramen för länsförsäkringsbolagens miljöengagemang. Länsförsäkringsbolagen har goda skäl att bidra till ett klokare byggande. Detta är en fråga som berör länsförsäkringsbolagens verksamhet redan nu. Som lokala försäkringsbolag och banker har länsförsäkringsbolagen både ett affärsintresse och ett samhällsintresse att bidra till samhällets säkerhet och tillväxtmöjligheter. Länsförsäkringsbolagen kan bidra med kunskap och erfarenheter av riskhantering och skadeförebyggande arbete. Att vilja förebygga skador uppfattas som en positiv och samhällsnyttig verksamhet. Redan idag sätts likhetstecken mellan försäkringsbranschen och Länsförsäkringar i det arbetet. Det är en goodwill som är värd att vidareutveckla. Länsförsäkringar har arbetat med frågan i flera år, men publiceringen av boken: Att förebygga skador är att värna miljön var ett startskott till ett mer publikt engagemang i samhällsdebatten. Försäkringsbolag i allmänhet och Länsförsäkringar i synnerhet uppfattas naturligt som viktiga intressenter i att tillföra kunskap och att minska riskerna. Genom sin viljeinriktning, kan länsförsäkringsbolagen påverka både myndigheter som utformar regler samt kommuner, byggherrar och entreprenörer som tillämpar dem. 10 Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

9 LFAB Form&Profil

Ett lokalt engagemang ger alltid mer

Ett lokalt engagemang ger alltid mer Ett lokalt engagemang ger alltid mer Ett lokalt engagemang ger alltid mer Länsförsäkringar har ett samhällsengagemang inom en mängd olika områden eftersom frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Vi ska rädda världen. Vi börjar i vår del av Skåne. Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2013 09 10

Vi ska rädda världen. Vi börjar i vår del av Skåne. Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2013 09 10 Vi ska rädda världen Vi börjar i vår del av Skåne Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2013 09 10 Varför ska vi tillsammans rädda världen? Länsförsäkringsbolagen är kundägda organisationer och det förpliktigar.

Läs mer

Länsförsäkringsgruppen Årsöversikt

Länsförsäkringsgruppen Årsöversikt 2011 Länsförsäkringsgruppen Årsöversikt EN SAMMANFATTNING AV BANK- OCH FÖRSÄKRINGS ÅRET FÖR 23 LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAG I SAMVERKAN Kort om Länsförsäkringar LOKAL BESLUTSKRAFT Länsförsäkringars definition

Läs mer

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag?

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Rikard Josefson vd Länsförsäkringar Bank 2013-03-13 Kunderna har år efter år sagt sitt! Svenskt Kvalitetsindex (SKI) Länsförsäkringar Bank har mest

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Konfidentiellt. SKI Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Konfidentiellt. SKI Svenskt Kvalitetsindex PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Konfidentiellt SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Det lokala konceptet - Länsförsäkringars värderingar Alla kunder är kunder i de 24 lokala länsförsäkringsbolagen Kundfokuserad verksamhet genomförs

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Hållbarhet inom Länsförsäkringar Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi.

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

MASKINSKADERAPPORT 2013. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2013

MASKINSKADERAPPORT 2013. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2013 MASKINSKADERAPPORT 2013 Länsförsäkringars maskinskaderapport 2013 Innehåll Inledning 3 Vi har granskat tio populära bilar 3 Så här har vi gjort 3 Bilmodeller som sticker ut 4 Skillnad i reparationskostnader

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Agria Gris. Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare

Agria Gris. Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare Agria Gris Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare Vågar du lita på turen? Agria Djurförsäkring erbjuder dig ett försäkringsskydd för dina djur om olyckan skulle vara framme. OBS! Om

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Agria Incident En hästförsäkring för människor

Agria Incident En hästförsäkring för människor Agria Incident En hästförsäkring för människor Gäller från 2013 01 01 Världens första hästförsäkring för människor När du tecknar en av Agrias hästförsäkringar ingår alltid Agria Incident. Det är en olycksfallsförsäkring

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01 SLÄPVAGNSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Släpvagnsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Släpvagnsförsäkring Med vår släpvagnsförsäkring får du ett bra skydd för dig och din släpvagn. Detta är endast

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Kommunstyrelsen 2009-03-16 62 144 Arbets- och personalutskottet 2009-02-23 53 111 Dnr 09.113-10 marskf11 Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Bilagor: Bolagsordning Aktieägaravtal

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01 Fakta om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd för företag och organisationer

Läs mer

Hur ser Länsförsäkringar på klimatfrågan? Carl Henrik Ohlsson VD Länsförsäkringar Skaraborg

Hur ser Länsförsäkringar på klimatfrågan? Carl Henrik Ohlsson VD Länsförsäkringar Skaraborg Hur ser Länsförsäkringar på klimatfrågan? Carl Henrik Ohlsson VD Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vi står inför en klimatförändring med ökade risker: Högre temperaturer Ökad nederbörd Förhöjd havsyta Mer extremt

Läs mer

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 För brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Gullspångs kommun Samverkan mellan Gullspångs kommun och Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan!

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan! Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan! Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. Vi hjälper dig byta bank Det är enkelt att bli bankkund hos. Vi hjälper dig med allt det praktiska ser till att löneinsättningar,

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm SVENSKT KVALITETSINDEX SKI om Försäkring, Stockholm Vad gör Svenskt Kvalitetsindex? Svenskt Kvalitetsindex Inte bara rubriksättare! SVENSKT KVALITETSINDEX 3 Svenskt Kvalitetsindex Vad gör Svenskt Kvalitetsindex?

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER Bank 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Henrik Nyman, projektledare

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION. Snöskoter. Gäller från 2015-01-01

FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION. Snöskoter. Gäller från 2015-01-01 SNÖSKOTER FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Snöskoter Gäller från 2015-01-01 Snöskoter Med vår snöskoterförsäkring får du ett bra skydd för dig och din snöskoter. Detta är endast en översiktlig information.

Läs mer

Mopedförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Mopedförsäkring. Gäller från 2015-01-01 MOPEDFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Mopedförsäkring Gäller från 2015-01-01 Mopedförsäkring Med våra mopedförsäkringar får du ett bra skydd för dig och din moped. Detta är endast en översiktlig

Läs mer

Presentation av: Elisabeth Sasse

Presentation av: Elisabeth Sasse Folksam Presentation av: Elisabeth Sasse Stockholm, 28/8-2012 1 Folksam presentation 2012-08-28 Folksam det här är vi Folksam är ömsesidigt Det betyder att vi ägs av våra kunder 10 försäkringsbolag 33

Läs mer

Länsförsäkringar Halland Årsredovisning

Länsförsäkringar Halland Årsredovisning Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2010 Innehåll Innehåll 3 År 2010 i korthet 4 Vd-kommentar 6 Delägarbonus 8 Ung i Halland 10 Kundombudsman 12 Kundnöjdhet 14 Privat 16 Företag/Lantbruk 18 Skadeservice

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Entusiastförsäkring. Gäller från 2002-04-01

Entusiastförsäkring. Gäller från 2002-04-01 Entusiastförsäkring Gäller från 2002-04-01 För hobbybilen som För hobbybilen som rullar högst 500 mil om året För att vi ska kunna erbjuda en rimlig premie, så ställer vi hårda krav: Bilen måste vara i

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Hållbarhet och Ansvarsfullt företagande

Hållbarhet och Ansvarsfullt företagande ängre Hållbarhet och Ansvarsfullt företagande Kortsiktighetens fiende För länge sedan var vi ett försäkringsbolag som försäkrade saker. Hus till exempel. På den tiden var de stora stadsbränderna en av

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar i Nordea Skapa förtroende varje dag Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar: vad är det egentligen? Företagets samhällsansvar, eller CSR som det brukar kallas (Corporate Social Responsibility),

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar

TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar www.alands.se Åland en företagstät region Idag är Åland den region i Finland där entreprenörsandan är starkast

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

I samband med att Swedbank tog över Folksams kapitalförvaltning så fick Folksam ta över den framtida sakförsäkringsaffären.

I samband med att Swedbank tog över Folksams kapitalförvaltning så fick Folksam ta över den framtida sakförsäkringsaffären. Tre Kronor verkar utan att synas Den här artikeln ska vare sig handla om något ishockeylag eller om en såpopera på TV, utan om ett framgångsrikt försäkringsbolag som verkar i det tysta. I White Label -branschen

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Årsredovisning 2013 LÄNSFÖRSÄKRINGAR ÖSTGÖTA

Årsredovisning 2013 LÄNSFÖRSÄKRINGAR ÖSTGÖTA Årsredovisning 2013 LÄNSFÖRSÄKRINGAR ÖSTGÖTA Viktiga händelser under 2013 Övriga händelser Bolaget redovisar ett överskott på cirka 6 miljoner kronor i det försäkringstekniska resultatet inom sakförsäkring.

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Gruppförsäkring. Med delad sjukförsäkring. Gäller från 2012-01-01

Gruppförsäkring. Med delad sjukförsäkring. Gäller från 2012-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Med delad sjukförsäkring Gäller från 2012-01-01 Information om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd

Läs mer

Gruppförsäkring. Gäller från 2012-01-01

Gruppförsäkring. Gäller från 2012-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Gäller från 2012-01-01 Information om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd för företag och organisationer

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Rehabilitering och Prevention Rättighet eller skyldighet?

Rehabilitering och Prevention Rättighet eller skyldighet? NFT 4/2006 Rehabilitering och Prevention Rättighet eller skyldighet? av Gunnel Blomberg Svenska Försäkringsföreningen anordnade den den 5 december 2006 ett heldagsseminarium över ämnet Rehabilitering och

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Jordens Vänners paket

Jordens Vänners paket Foto: Shutteerstock.com Jordens Vänners paket VI ERBJUDER WORKSHOPS med utgångspunkten klimaträttvisa för gymnasieskolor, folkhögskolor och organisationer. Vår workshop-form har under åren utvecklats till

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2013 innehåll Året som gått 2013 Inledning 3 Året som gått 2013 4 VD har ordet Verksamheten 6 Kom närmare 10 SIV - samverkan i Väst 12 Miljö & CSR 16 Privat 18 Företag

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Länsförsäkringar Halland Årsredovisning

Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning Innehåll Innehåll 3 År 2009 i korthet 4 Vd-kommentar 5 Länshem 7 120-års firande 9 Privatmarknad 11 Företagsmarknad 13 Lantbruksmarknad 15 Skadeservice 16 Personal

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Länsförsäkringar Skåne Årsredovisning

Länsförsäkringar Skåne Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Skåne Årsredovisning 2013 Året i siffror Företag - verksamheten 2013 Mkr 2013 2012 Förändring Sakpremier 546 531 2,9 % Skadekostnader 397 522-23,8 % Liv - premiedragande bestånd 798

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2012 noterat om 2012 Vattenskador, dyrt och vanligt Under flera år har länet drabbats av stränga vintrar som fört med sig dyra frys- och vattenskador för

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Bankkort och Kreditkort Företag

Bankkort och Kreditkort Företag BANKkort och Kreditkort företag Bankkort och Kreditkort Företag Gäller från 2013-06-01 Så här fungerar Bankkort och Kreditkort Företag Du har nu fått ditt nya kort. Med både Bankkort och Kreditkort Företag

Läs mer

Ung 2012. En studie om ungdomars syn på ansvar. CSR Västsverige En västsvensk förening för samhällsansvar och hållbar utveckling

Ung 2012. En studie om ungdomars syn på ansvar. CSR Västsverige En västsvensk förening för samhällsansvar och hållbar utveckling Ung 2012 En studie om ungdomars syn på ansvar CSR Västsverige En västsvensk förening för samhällsansvar och hållbar utveckling Ung 2012 Under sommaren 2009 gjordes CSR Västsverige en undersökning bland

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer