Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället"

Transkript

1 Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

2 Låt de goda exemplen utveckla omsorgen och engagemanget i det lokala samhället För de 24 länsförsäkringsbolagen har samhällsengagemang aldrig varit frågan om en vald strategi. Det är en naturlig konsekvens av vilka vi är. Samhällsansvar i olika former är för många företag en strategi vald med stor omsorg. Säkerligen med en god tanke i botten, i de flesta fall. En tanke om att ett engagemang i någon eller några av samhällets frågor kan bidra till en ekonomisk, social, ekologisk eller annan form av positiv utveckling. Det räcker inte längre att leverera en prisvärd produkt företagen måste etablera ett djupare förtroende. Inget företag vill vara sämre än något annat och den som bryter mot förväntningarna riskerar förluster av både pengar och prestige. För de 24 länsförsäkringsbolagen har samhällsengagemang aldrig varit frågan om en vald strategi. Det är en naturlig konsekvens av vilka vi är. Kundägda bolag med enda syfte att skapa en individuell trygget för våra kunder och ägare. En trygghet som inte bara handlar om att förebygga sakskador den handlar lika mycket om en ekonomisk trygghet och en omtanke om våra bank- och livförsäkringskunders pengar. Parallellt med det har det helt naturligt vuxit fram ett omfattande engagemang med målet att minska riskerna och skapa trygghet även i den omgivning där dessa människor lever och verkar. Om CSR (Coorporate Social Responsibility det allmänt använda begreppet för företags samhällsansvar) är tre nyckelbokstäver för många andra företag, är kanske DNA våra tre bokstäver. Vi har det med oss i blodet naturligt. Vi har en historia där engagemang inte alltid kräver motprestation. Där lokala ansträngningar inte bara vänder sig till de egna kunderna, utan är försök att göra gott för hela lokalsamhället i stort. På de följande sidorna resonerar vi kring omsorg och engagemang i det lokala samhället. Det finns många goda exempel runt om i länsförsäkringsgruppen och vi lyfter fram ett antal av dem. För att ännu mer effektivt kunna sprida idéer och kunskaper mellan läns försäkringsbolagen kommer vi att skapa en Wiki-sida, där bolagen själva kan lägga upp exempel på sina aktiviteter och därmed inspirera varandra. Kundnära frågor som berör lokalsamhället drivs av länsförsäkringsbolaget, medan LFAB driver gemensamma frågor på uppdrag av bolagen. Vi ska inte sticka under stol med att samtidigt som vi gör nytta i det lokala samhället så stärker vi också vårt varumärke. Med en livaktig diskussion inom länsförsäkringsgruppen kommer vi gemensamt att kunna hitta fram till de frågor som berör, engagerar och utvecklar det lokala samhället. STEN LUNDQVIST Ordförande i Servicerådet Länsförsäkringars engagemang i det LokaLa samhället 3

3 Ett lokalt engagemang ger alltid mer Vad är det som gör att Länsförsäkringar engagerar sig i det lokala samhället för att det ska bli tryggare, mer tolerant, mer vänligt och mer präglat av omtanke? I grund och botten handlar det om kunskapen om och delaktigheten i det samhälle där det enskilda länsförsäkringsbolaget verkar. Sammantaget finns det ingen i vår bransch som har bättre förutsättningar än länsförsäkringsgruppen att göra riktig nytta i människors vardag. Det lokala samhället vad betyder det och är det verkligen en uppgift för ett lokalt bank- och försäkringsbolag att arbeta med de frågorna? Ska vi göra skillnad så måste man börja i det som är människors vardag. Där vi bor, där våra barn går i skola, där vi besöker kultur- och idrottsevenemang. Och det är där som varje länsförsäkringsbolag finns och har sina kunder. Förutsättningar för ekonomisk trygghet Men är det en uppgift för respektive länsförsäkringsbolag att verka för en utveckling av det lokala samhället? Visst är det det det är både en förutsättning och en självklarhet för att som företag kunna gå i takt med utvecklingen, men också för att bidra till att kundernas trygghet ökar. För det är just trygghet som är Länsförsäkringars uppgift. Att ge människor och företag rätt förutsättningar att kunna leva i ekonomisk trygghet. Vår roll och uppgift är alltså större än att erbjuda försäkringar, sparande och lån. Det är ju bara medel för att skapa trygghet. För allt kan vi inte skapa med våra produkter och tjänster. Det finns ju andra faktorer som påverkar och inverkar på hur tryggheten är. Det kan handla om att det finns sand på vintertrottoarerna så att vi inte halkar och slår oss och kanske tvingas vara sjukskrivna ett tag. Sanden på trottoaren kan innebära en ökad fysisk trygghet för dig, men också bidra till ekono- Länsförsäkringar Uppsalas vd Ann-Christin Norrström nattvandrar mot våld på stadens gator. Ett av många goda exempel på lokalt engagemang som gör skillnad. misk trygghet: Minskad sjukskrivning minskar kostnaderna för länsförsäkringsbolagen. Och med många bäckar små i den riktningen så minskar också människors försäkringskostnader. Det är ett exempel på varför varje länsförsäkringsbolag engagerar sig för att öka tryggheten i det lokala samhället. Att det här är ett engagemang med bara vinnare blir så oerhört tydligt för en grupp av lokala och kundägda bolag. Varje länsförsäkringsbolag har sina egna aktiviteter och åtgärder för att bidra till en ökad trygghet i det lokala samhälle som de verkar i. Det är just det som är själva grunden och idén med Länsförsäkringar vi anpassar oss till det samhälle vi finns i och efter de behov och förutsättningar som finns just där. Det lokala samhället i södra 4 Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

4 Sverige skiljer sig rejält åt från det i Norrlands inland eller i en storstad: I inlandet finns det ingen sjöräddning att stödja och i södra Sverige är inte glashala vintervägar ett särskilt vanligt eller stort problem. I vissa delar av vårt land är en övervägande del av befolkning äldre, i andra är det de yngre som är i majoritet. Att anpassa sitt engagemang till lokala förutsättningar ger alltid större effekter än att hitta kompromisser som fungerar halvbra i hela landet. Ingen i trygghetsbranschen har bättre förutsättningar att göra riktig nytta än länsförsäkringsgruppen. Stor bredd Den här skriften visar exempel på vad länsförsäkringsbolagen gör för att öka tryggheten i det lokala samhället. Som framgår finns det en stor bredd, men det finns en sak som genomsyrar allt det som görs: Aktiviteterna och insatserna ska leda till att det blir skillnad. Att stödja det lilla flicklaget i tolvårsåldern med att få tröjor och overaller ger ingen publicitet i TV eller tidningar. Men det är heller inte det som är syftet. Syftet är att göra skillnad att ge ungdomar en möjlighet att umgås med varandra, göra något aktivt och forma ansvarsfulla människor som arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. Det är så vi drar ett strå till stacken för ett tryggare lokalt samhälle. Vi har en egen position på marknadskartan Länsförsäkringsbolagens engagemang i det lokala samhället har många olika former men bara en utgångspunkt: Att skapa en ökad trygghet för människor och företag. Vår historia och kundägda bolagsform skapar ett eget synsätt på samhällsengagemang. Det finns naturligtvis även ett inslag av varumärkesvård i detta, men i grund och botten är det en ärligt menad omsorg om det lokala samhället och dess medborgare. Rent generellt gör riksbolagen nationella och internationella aktiviteter med det huvudsakliga syftet att synas, medan Det lokala länsförsäkringsbolaget är närvarande i människors vardag. Den positionen ska vi förstärka. Lokal Mångfald Anpassning 24 länsförsäkringsbolag gör skillnad i vardagen för länets invånare. Den positionen ska vi förstärka. En översiktlig genomgång bland våra konkurrenter på bank- och försäkringsmarknaden visar tydligt på dessa skillnader. Utgångspunkten är aktörernas sociala ansvarstagande och alltså inte den rena reklamen. Förutom att riksbolagens aktiviteter huvudsakligen sker på nationell eller internationell nivå, så är sponsring vanligt; med syftet att synas mycket och i rätt sammanhang. Lära av varandra Ett annat syfte med den här skriften är att tjäna som idègivare till vart och ett av de 24 bolagen att lära av varandra. På sidan tio kan du läsa mer om den Wikisida som kommer att bli navet i ett nytt erfarenhetsutbyte bolagen emellan. Även om respektive lokalt samhälle ser olika ut med skilda behov och förutsättningar, finns det säkerligen en och annan aktivitet som ett bolag driver med framgång som ett annat kan ta och göra till sin. Det är en annan idé med Länsförsäkringar vi lär av varandra och har nytta av varandras kunskap och erfarenhet för vi arbetar med samma grundvärderingar, oavsett var i Sveriges avlånga land vi finns. För att synas Nationell Internationell Extravagant För att vi bryr oss om Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället 5

5 Vi vill Här är några exempel på aktiviteter som genomförts under de senaste åren av länsförsäkringsbolag i olika delar av Sverige. Formen och innehållet varierar, men gemensamt för aktiviteterna är att de gynnar hela samhället och inte enbart de egna kunderna. motivera barn att röra på sig. Rörelsebarometern är ett samarbete mellan Länsförsäkringar och Södermanlands Skolidrottsförbund för att få fler ungdomar i skolåldern att röra på sig mer. få grannar att samverka. Flera länsförsäkringsbolag är engagerade i olika varianter av Grannsamverkan mot brott. inte att du skadar dig. I Halland har Länsförsäkringar placerat ut 200 sandlådor runt om i länet för att före bygga halkolyckor. stödja forskning kring barndiabetes. Östgöta Brandstodsbolag stödjer forskningen kring barndiabetes. få bort alkoholen från vägarna. I Blekinge får gymnasieskolorna varje år besök av Länsförsäkringar som informerar om riskerna med att köra bil med alkohol i blodet. att du ska vara kund i en lokal, annorlunda bank. Länsförsäkringars bankkunder är kunder i en bank där pengarna stannar kvar på hemmaplan. Inlåningen går tillbaka i form av utlåning inom länet. Vi är en annorlunda bank för dig och dina grannar. 6 Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

6 bidra till cancerforskningen med en rosa hemförsäkring. I Älvsborg säljer Länsförsäkringar rosa hemförsäkringar, där 50 kronor av varje försäkring skänks till Cancerfondens Rosabandetkampanj. få bort gatuvåldet. En nutidsutställning om det oprovocerade gatuvåldet. Dramaelever levandegör utställningen som setts av elever från samtliga högstadieskolor i Halmstads kommun. att du ska känna en långsiktig trygghet med ditt pensionssparande. När vi förvaltar våra kunders pensionssparande är vi alltid väl medvetna om att det är deras pengar som ska växa inte våra. Omsorgen om andras pengar har visat sig framgångsrik med en avkastning som de senaste 20 åren tillhör de allra bästa. att du ska synas i mörkret. I sex kommuner i Halland delade Länsförsäkringar under 2009 ut reflexer och 700 cykellampor. Även i Västerbotten delas tusentals reflexer ut varje år. öka säkerhetstänkandet i skolan. På våren och hösten besöker Länsförsäkringar Södermanland länets sexåringar och sjundeklassare. Tillsammans med bland annat räddningstjänsten, ambulansen och polisen genomförs säkerhetsdagar. bidra till en bättre miljö Varje länsförsäkringsbolag arbetar aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi stödjer forskning, arbetar med skadeförebyggande frågor och anordnar klimatseminarier. Ett annat exempel är att genom utveckling av kundinformationen på internet på sikt avveckla pappershanteringen. 8 Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

7 Att öka tryggheten och minska skadorna är att utveckla det lokala samhället Engagemanget i människors vardag omfattar hela verksamheten från sakförsäkringar till pensionssparande och banktjänster. Med sakförsäkringsskador, fördelade på 2,7 miljoner kunder, blir det skadeförebyggande arbetet en av våra viktigaste uppgifter. Vi skapar trygghet och samtidigt sänker vi försäkringskostnaderna för våra kunder och ägare. Att på motsvarande sätt skapa en långsiktig trygghet för våra bankunder och pensionssparare är lika viktigt. Det lokala engagemanget tar sig många uttryck runt om i länsförsäkringsgruppen. I den här foldern lyfter vi fram ett antal goda exempel på aktiviteter som gör skillnad för länets invånare. Men förutom alla de områden och aktiviteter som bolagen engagerar sig i så bygger ju hela den egna verksamheten på att skapa trygghet. Förutsättningarna ser olika ut inom vår breda verksamhet inom bank och försäkring. Men målet är hela tiden detsamma: Att ge människor och företag förutsättningar att leva i ekonomisk trygghet. Diagrammet här nedan visar hur stora skadekostnader våra kunder drabbas av inom olika områden. Som synes är det de tre områdena brand, vatten och trafik som idag ger stora kostnaderna. Skadebilden är relativt stabil över de senaste åren. De höga kostnaderna för bränder kommer främst från företagsoch lantbruksförsäkring, vattenskador berör främst privatkunder och trafikskador sprids över alla kundgrupper. Inom områdena brand och vatten har det under många år bedrivits skade- förebyggande arbete såväl från länsförsäkringsbolagen som gemensamt genom LFAB. Det gemensamma arbetet har som inriktning att påverka myndigheter och branschorganisationer vid regelutformning för byggande för att höja brand- och vattenskadesäkerheten. LFAB arbetar också med att påverka producenter av olika material som ingår i byggnader för att få dem att höja säkerheten för brand- och vattenskador. LFABs arbete på trafikområdet har på senare år framför allt bestått i att försöka identifiera trafikfarliga miljöer samt att öka och sprida kunskaper om hur tröttheten i trafiken påverkar trafiksäkerheten. Omsorg om pensionsspararnas pengar Pensionsområdet är ett annat viktigt område där vi långsiktigt skapar rätt förutsättningar för våra kunder att leva i ekonomisk trygghet. Vi har just gått igenom en av de värsta ekonomiska kriserna någonsin och värdet av en Skadeförebyggande arbete Inom länsförsäkringsgruppen läggs det mycket kraft på skadeförebyggande arbete. Det är också det en helt naturlig konsekvens av vilka vi är. Det lokala länsförsäkringsbolaget ägs av sina sakförsäkringskunder, vilket rent praktiskt innebär att bolagets kapital tillhör kunderna. De enda ekonomiska intressen som styr verksamheten är omsorgen om kundernas långsiktiga trygghet. Kan vi bidra till att skadekostnaderna sänks gör det att vi kan hålla premierna nere. Det är omsorg om kundernas pengar. Dödsfall 80 Mkr Övrigt, special 295 Mkr Inbrott 340 Mkr Sjukdoms- och olycksfall 363 Mkr Sjukdomsfall. liv 454 Mkr Ansvar, transport, egendom 470 Mkr Sjukvård 564 Mkr Djur 763 Mkr Vatten Mkr Övrigt Mkr Kasko Mkr Brand Mkr Trafik Mkr Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället 9

8 långsiktig strategi har aldrig varit så tydlig som nu. Vi förvaltar våra pensionssparares pengar med en mycket tydlig utgångspunkt: Det är inte våra pengar som ska växa det är kundernas. Vi har bara ett enda uppdrag och det är den långsiktiga omsorgen om våra kunders pengar och trygghet. En lokal, annorlunda bank Banken ägs indirekt av sakförsäkringskunderna och logiken är precis densamma som för all annan verksamhet långsiktig omsorg och ingen annan uppdragsgivare än kunderna. Den lokala närheten blir konkret när sparpengarna stannar kvar på hemma plan: Lokal inlåning går tillbaka i form av lokal utlåning inom länet. Den som sparar hos oss kan vara säker på att pengarna inte används till något annat än att ge bra villkor på produkter och tjänster. Den som lånar hos oss kan vara säker på att inte behöva betala för något annat än själva lånet. Vi ska ge våra kunder de bästa villkoren annars har vi inget där att göra. Det var efterfrågan från privatkunderna som var grunden för banken. Nu växer efterfrågan bland våra företagskunder och vi håller på att utveckla enkla och prisvärda banktjänster för dem också. Det finns många entreprenörer där ute med goda idéer som inte får låna för att expandera. Vi kan lova att det är där vi har vårt fokus. Det är där på människors och företags hemmaplan vi har alla våra medarbetare och hela vårt engagemang. Viktig roll att spela i klimatfrågan Ett viktigt område för lokalt engagemang är klimat och miljö. Förändringar i klimatet kommer att öka riskerna i samhället, främst för översvämningar, ras och skred. Dessa risker finns redan idag men både frekvensen och effekterna väntas bli större redan under de närmaste decennierna. Samtidigt som riskerna ökar, så görs samhället känsligare, till exempel med ett ökat sjönära byggande. Därför behövs ett effektivt skadeförebyggande arbete för att kunna fortsätta att ge kunderna ett fullgott försäkringsskydd. Länsförsäkringsbolagen behöver arbeta med både långsiktig minskning av utsläpp och anpassning till ökande risker. Den långsiktiga frågan ligger inom ramen för länsförsäkringsbolagens miljöengagemang. Länsförsäkringsbolagen har goda skäl att bidra till ett klokare byggande. Detta är en fråga som berör länsförsäkringsbolagens verksamhet redan nu. Som lokala försäkringsbolag och banker har länsförsäkringsbolagen både ett affärsintresse och ett samhällsintresse att bidra till samhällets säkerhet och tillväxtmöjligheter. Länsförsäkringsbolagen kan bidra med kunskap och erfarenheter av riskhantering och skadeförebyggande arbete. Att vilja förebygga skador uppfattas som en positiv och samhällsnyttig verksamhet. Redan idag sätts likhetstecken mellan försäkringsbranschen och Länsförsäkringar i det arbetet. Det är en goodwill som är värd att vidareutveckla. Länsförsäkringar har arbetat med frågan i flera år, men publiceringen av boken: Att förebygga skador är att värna miljön var ett startskott till ett mer publikt engagemang i samhällsdebatten. Försäkringsbolag i allmänhet och Länsförsäkringar i synnerhet uppfattas naturligt som viktiga intressenter i att tillföra kunskap och att minska riskerna. Genom sin viljeinriktning, kan länsförsäkringsbolagen påverka både myndigheter som utformar regler samt kommuner, byggherrar och entreprenörer som tillämpar dem. 10 Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

9 LFAB Form&Profil

VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE

VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE Ett varmare samhällsklimat. Föreställ dig att det bor 100 personer på din gata, varav 80 är vuxna och resten är barn. Som ett kundägt

Läs mer

Försäkring i förändrat klimat

Försäkring i förändrat klimat Försäkring i förändrat klimat Klimatanpassning i samarbete Klimatkonferens i Örebro27 november2012 Torbjörn Olsson, Länsförsäkringar 1 Varför har Länsförsäkringar engagerat sig? en spegel och viktig del

Läs mer

Ett lokalt engagemang ger alltid mer

Ett lokalt engagemang ger alltid mer Ett lokalt engagemang ger alltid mer Ett lokalt engagemang ger alltid mer Länsförsäkringar har ett samhällsengagemang inom en mängd olika områden eftersom frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet

Läs mer

Klimatförändring och försäkring

Klimatförändring och försäkring Klimatförändring och försäkring Länsstyrelsen i Västmanlands seminarium 10 februari Torbjörn Olsson, Länsförsäkringar AB Staffan Moberg, Svensk Försäkring En del av svensk Försäkring i samverkan Klimatanpassning

Läs mer

Försäkring i förändrat klimat

Försäkring i förändrat klimat Försäkring i förändrat klimat Klimatanpassning i samarbete Klimatkonferens i Jönköping 17 april 2012 Torbjörn Olsson, Länsförsäkringar 1 Varför har Länsförsäkringar engagerat sig? en spegel och viktig

Läs mer

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE FÖRSÄKRING 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Blandat kompott när försäkringskunderna tycker till

Blandat kompott när försäkringskunderna tycker till Svenskt Kvalitetsindex SKI Försäkring 2016 Datum: 2016-11-14 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Johan Parmler, VD Telefon: 0731-51 75 98 E-post: Johan.Parmler@kvalitetsindex.se

Läs mer

Vi ska rädda världen. Vi börjar i vår del av Skåne. Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2013 09 10

Vi ska rädda världen. Vi börjar i vår del av Skåne. Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2013 09 10 Vi ska rädda världen Vi börjar i vår del av Skåne Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2013 09 10 Varför ska vi tillsammans rädda världen? Länsförsäkringsbolagen är kundägda organisationer och det förpliktigar.

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan!

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan! Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan! Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag?

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Rikard Josefson vd Länsförsäkringar Bank 2013-03-13 Kunderna har år efter år sagt sitt! Svenskt Kvalitetsindex (SKI) Länsförsäkringar Bank har mest

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Konfidentiellt. SKI Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Konfidentiellt. SKI Svenskt Kvalitetsindex PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Konfidentiellt SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

Fullmäktige. så fungerar det.

Fullmäktige. så fungerar det. Fullmäktige så fungerar det. Lokalt kundägt Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag. Våra drygt 200 000 kunder är våra enda ägare. Det betyder att våra kunders och våra ägares intressen är

Läs mer

Nu kan du ta plats i vår högsta ledning.

Nu kan du ta plats i vår högsta ledning. Nu kan du ta plats i år högsta ledning. I årt företag är det kunderna som har makten. Har du någon gång tänkt att du skulle ilja ara med och bestämma hur det går till i bank- och försäkringsbranschen?

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Skadeförebyggande arbete långsiktigt och viktigt för varumärket

Skadeförebyggande arbete långsiktigt och viktigt för varumärket Skadeförebyggande arbete långsiktigt och viktigt för varumärket För drygt tio år sedan fick Dalarnas Försäkringsbolag (Länsförsäkringar) en ny affärsområdeschef för sakförsäkring, Tomas Norgren. Han hade

Läs mer

Fullmäktige - så fungerar det.

Fullmäktige - så fungerar det. Fullmäktige - så fungerar det. Lokalt kundägt Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag. Våra drygt 200 000 kunder är våra enda ägare. Det betyder att våra kunders och våra ägares intressen

Läs mer

Länsförsäkringsgruppen Årsöversikt

Länsförsäkringsgruppen Årsöversikt 2011 Länsförsäkringsgruppen Årsöversikt EN SAMMANFATTNING AV BANK- OCH FÖRSÄKRINGS ÅRET FÖR 23 LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAG I SAMVERKAN Kort om Länsförsäkringar LOKAL BESLUTSKRAFT Länsförsäkringars definition

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

LänsUndersökningen 2004

LänsUndersökningen 2004 LänsUndersökningen 2004 Svenskarnas oro och skadeförebyggande åtgärder Riksresultat Länsförsäkringar 2004 L ÄNSU NDERSÖKNINGEN 2004 RIKSRESULTAT SIDAN 2 Sammanfattning Nästan en fjärdedel av befolkningen

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER Bank 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Henrik Nyman, projektledare

Läs mer

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension Pensionen Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension BROOKLYN BRIDGE, NEW YORK CITY. FOTO: SHUTTERSTOCK. AI Pension, Arkitekter &

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen

Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen H ALVÅRSRAPPORT L ÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2001 1 (6) Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen Första halvåret 2001 i korthet Stor kundtillströmning till sakförsäkring och bank med ökade marknadsandelar.

Läs mer

Agria Gris. Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare

Agria Gris. Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare Agria Gris Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare Vågar du lita på turen? Agria Djurförsäkring erbjuder dig ett försäkringsskydd för dina djur om olyckan skulle vara framme. OBS! Om

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Det lokala konceptet - Länsförsäkringars värderingar Alla kunder är kunder i de 24 lokala länsförsäkringsbolagen Kundfokuserad verksamhet genomförs

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Länsförsäkringar ABs förvärv av Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv klart satsning för att bli företagarnas bästa pensionspartner

Länsförsäkringar ABs förvärv av Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv klart satsning för att bli företagarnas bästa pensionspartner Stockholm den 27 oktober 2011 Sida 1 (5) PRESSINFORMATION Länsförsäkringar ABs förvärv av Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv klart satsning för att bli företagarnas bästa pensionspartner

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm SVENSKT KVALITETSINDEX SKI om Försäkring, Stockholm Vad gör Svenskt Kvalitetsindex? Svenskt Kvalitetsindex Inte bara rubriksättare! SVENSKT KVALITETSINDEX 3 Svenskt Kvalitetsindex Vad gör Svenskt Kvalitetsindex?

Läs mer

Frågor och svar om Nya Trad

Frågor och svar om Nya Trad Frågor och svar om Nya Trad uppdaterade per den 18 februari 2013 1. Vad är det som kunderna kommer att erbjudas? Kunder som har Reflex pensionsförsäkringar (i steg 1) med traditionell förvaltning som inte

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Din förlängda arm på vägarna

Din förlängda arm på vägarna > Din förlängda arm på vägarna Vår främsta uppgift är att erbjuda transporter som löper lätt och smidigt. På så vis slipper du onödiga problem som hindrar och försvårar ditt arbete. Att ha pålitliga leveranser

Läs mer

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Kommunstyrelsen 2009-03-16 62 144 Arbets- och personalutskottet 2009-02-23 53 111 Dnr 09.113-10 marskf11 Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Bilagor: Bolagsordning Aktieägaravtal

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Bank 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Henrik Nyman, projektledare Telefon:

Läs mer

Entusiastförsäkring. Gäller från 2002-04-01

Entusiastförsäkring. Gäller från 2002-04-01 Entusiastförsäkring Gäller från 2002-04-01 För hobbybilen som För hobbybilen som rullar högst 500 mil om året För att vi ska kunna erbjuda en rimlig premie, så ställer vi hårda krav: Bilen måste vara i

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Reflex Pensionsförsäkring Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Lån och Sparande 2015

Lån och Sparande 2015 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Henrik Nyman, projektledare

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Hur ser Länsförsäkringar på klimatfrågan? Carl Henrik Ohlsson VD Länsförsäkringar Skaraborg

Hur ser Länsförsäkringar på klimatfrågan? Carl Henrik Ohlsson VD Länsförsäkringar Skaraborg Hur ser Länsförsäkringar på klimatfrågan? Carl Henrik Ohlsson VD Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vi står inför en klimatförändring med ökade risker: Högre temperaturer Ökad nederbörd Förhöjd havsyta Mer extremt

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Agria Incident En hästförsäkring för människor

Agria Incident En hästförsäkring för människor Agria Incident En hästförsäkring för människor Gäller från 2013 01 01 Världens första hästförsäkring för människor När du tecknar en av Agrias hästförsäkringar ingår alltid Agria Incident. Det är en olycksfallsförsäkring

Läs mer

RAPPORT OM OMGIVNINGS-

RAPPORT OM OMGIVNINGS- 2015/2016 RAPPORT OM OMGIVNINGS- PÅVERKAN. ATTITYDER OCH INSTÄLLNINGAR TILL FÖRTÄTNING OCH BYGGANDE I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ INLEDNING Sverige växer så det knakar. I synnerhet i storstäderna där

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen.

Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen. Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen. Välkommen till en kundägd bank Länsförsäkringar Västerbotten har arbetat för kundernas bästa sedan 1855. Banken ägs av våra kunder, och därför

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer

TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar

TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar www.alands.se Åland en företagstät region Idag är Åland den region i Finland där entreprenörsandan är starkast

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA?

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? Detta är en sammanfattning av slutrapporten från samverkansprojektet Värmebölja Perioder med ovanligt varmt väder kallas värmeböljor. I takt med att klimatet

Läs mer

Agenda. Välkomna. Bank- och försäkring en bransch i kraftig omvandling. Innovation inom bank parallellt med regelverkstryck

Agenda. Välkomna. Bank- och försäkring en bransch i kraftig omvandling. Innovation inom bank parallellt med regelverkstryck Agenda Välkomna Bank- och försäkring en bransch i kraftig omvandling Innovation inom bank parallellt med regelverkstryck Hur och varför driver Skandia samhällsutveckling Ca 15.30: Bensträckare Skandia

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. Vi hjälper dig byta bank Det är enkelt att bli bankkund hos. Vi hjälper dig med allt det praktiska ser till att löneinsättningar,

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Gruppförsäkring. Gäller från

Gruppförsäkring. Gäller från Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Gäller från 2011-01-01 Fakta om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd för företag och organisationer

Läs mer

Ung 2012. En studie om ungdomars syn på ansvar. CSR Västsverige En västsvensk förening för samhällsansvar och hållbar utveckling

Ung 2012. En studie om ungdomars syn på ansvar. CSR Västsverige En västsvensk förening för samhällsansvar och hållbar utveckling Ung 2012 En studie om ungdomars syn på ansvar CSR Västsverige En västsvensk förening för samhällsansvar och hållbar utveckling Ung 2012 Under sommaren 2009 gjordes CSR Västsverige en undersökning bland

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Hållbarhet inom Länsförsäkringar Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi.

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Hem DFU 289. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Hem DFU 289. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Hem DFU 289 En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala ingår i den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Vi använder oss av

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01 SLÄPVAGNSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Släpvagnsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Släpvagnsförsäkring Med vår släpvagnsförsäkring får du ett bra skydd för dig och din släpvagn. Detta är endast

Läs mer

Policyns fem kärnområden: 1 Intressentrelationer. 2. Samhällsinvesteringar. 3. Partnerskap med välgörenhetsorganisationer. 4. Medarbetarengagemang

Policyns fem kärnområden: 1 Intressentrelationer. 2. Samhällsinvesteringar. 3. Partnerskap med välgörenhetsorganisationer. 4. Medarbetarengagemang POL IC Y fö r lo ka en lt ga sa ge m m hä an ll g s- Sv eri ge po lic yf ör lo ka lt an g sa m hä ll se ng ag em Po licy Ca rl sb er g innehåll: 1.0 Intressentrelationer 2.0 Samhällsinvesteringar 3.0 Partnerskap

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex SVENSKT KVALITETSINDEX Bank 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; David Sjöberg, Projektledare bank

Läs mer

Grannsamverkan mer än en app eller facebookgrupp

Grannsamverkan mer än en app eller facebookgrupp Nyhetsbrev 3 2015 Grannsamverkan mer än en app eller facebookgrupp Varför ska vi ha Grannsamverkan? Svaret är att vi tillsammans vill minska brottsligheten i vårt bostadsområde. Att Grannsamverkan har

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer