Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället"

Transkript

1 Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

2 Låt de goda exemplen utveckla omsorgen och engagemanget i det lokala samhället För de 24 länsförsäkringsbolagen har samhällsengagemang aldrig varit frågan om en vald strategi. Det är en naturlig konsekvens av vilka vi är. Samhällsansvar i olika former är för många företag en strategi vald med stor omsorg. Säkerligen med en god tanke i botten, i de flesta fall. En tanke om att ett engagemang i någon eller några av samhällets frågor kan bidra till en ekonomisk, social, ekologisk eller annan form av positiv utveckling. Det räcker inte längre att leverera en prisvärd produkt företagen måste etablera ett djupare förtroende. Inget företag vill vara sämre än något annat och den som bryter mot förväntningarna riskerar förluster av både pengar och prestige. För de 24 länsförsäkringsbolagen har samhällsengagemang aldrig varit frågan om en vald strategi. Det är en naturlig konsekvens av vilka vi är. Kundägda bolag med enda syfte att skapa en individuell trygget för våra kunder och ägare. En trygghet som inte bara handlar om att förebygga sakskador den handlar lika mycket om en ekonomisk trygghet och en omtanke om våra bank- och livförsäkringskunders pengar. Parallellt med det har det helt naturligt vuxit fram ett omfattande engagemang med målet att minska riskerna och skapa trygghet även i den omgivning där dessa människor lever och verkar. Om CSR (Coorporate Social Responsibility det allmänt använda begreppet för företags samhällsansvar) är tre nyckelbokstäver för många andra företag, är kanske DNA våra tre bokstäver. Vi har det med oss i blodet naturligt. Vi har en historia där engagemang inte alltid kräver motprestation. Där lokala ansträngningar inte bara vänder sig till de egna kunderna, utan är försök att göra gott för hela lokalsamhället i stort. På de följande sidorna resonerar vi kring omsorg och engagemang i det lokala samhället. Det finns många goda exempel runt om i länsförsäkringsgruppen och vi lyfter fram ett antal av dem. För att ännu mer effektivt kunna sprida idéer och kunskaper mellan läns försäkringsbolagen kommer vi att skapa en Wiki-sida, där bolagen själva kan lägga upp exempel på sina aktiviteter och därmed inspirera varandra. Kundnära frågor som berör lokalsamhället drivs av länsförsäkringsbolaget, medan LFAB driver gemensamma frågor på uppdrag av bolagen. Vi ska inte sticka under stol med att samtidigt som vi gör nytta i det lokala samhället så stärker vi också vårt varumärke. Med en livaktig diskussion inom länsförsäkringsgruppen kommer vi gemensamt att kunna hitta fram till de frågor som berör, engagerar och utvecklar det lokala samhället. STEN LUNDQVIST Ordförande i Servicerådet Länsförsäkringars engagemang i det LokaLa samhället 3

3 Ett lokalt engagemang ger alltid mer Vad är det som gör att Länsförsäkringar engagerar sig i det lokala samhället för att det ska bli tryggare, mer tolerant, mer vänligt och mer präglat av omtanke? I grund och botten handlar det om kunskapen om och delaktigheten i det samhälle där det enskilda länsförsäkringsbolaget verkar. Sammantaget finns det ingen i vår bransch som har bättre förutsättningar än länsförsäkringsgruppen att göra riktig nytta i människors vardag. Det lokala samhället vad betyder det och är det verkligen en uppgift för ett lokalt bank- och försäkringsbolag att arbeta med de frågorna? Ska vi göra skillnad så måste man börja i det som är människors vardag. Där vi bor, där våra barn går i skola, där vi besöker kultur- och idrottsevenemang. Och det är där som varje länsförsäkringsbolag finns och har sina kunder. Förutsättningar för ekonomisk trygghet Men är det en uppgift för respektive länsförsäkringsbolag att verka för en utveckling av det lokala samhället? Visst är det det det är både en förutsättning och en självklarhet för att som företag kunna gå i takt med utvecklingen, men också för att bidra till att kundernas trygghet ökar. För det är just trygghet som är Länsförsäkringars uppgift. Att ge människor och företag rätt förutsättningar att kunna leva i ekonomisk trygghet. Vår roll och uppgift är alltså större än att erbjuda försäkringar, sparande och lån. Det är ju bara medel för att skapa trygghet. För allt kan vi inte skapa med våra produkter och tjänster. Det finns ju andra faktorer som påverkar och inverkar på hur tryggheten är. Det kan handla om att det finns sand på vintertrottoarerna så att vi inte halkar och slår oss och kanske tvingas vara sjukskrivna ett tag. Sanden på trottoaren kan innebära en ökad fysisk trygghet för dig, men också bidra till ekono- Länsförsäkringar Uppsalas vd Ann-Christin Norrström nattvandrar mot våld på stadens gator. Ett av många goda exempel på lokalt engagemang som gör skillnad. misk trygghet: Minskad sjukskrivning minskar kostnaderna för länsförsäkringsbolagen. Och med många bäckar små i den riktningen så minskar också människors försäkringskostnader. Det är ett exempel på varför varje länsförsäkringsbolag engagerar sig för att öka tryggheten i det lokala samhället. Att det här är ett engagemang med bara vinnare blir så oerhört tydligt för en grupp av lokala och kundägda bolag. Varje länsförsäkringsbolag har sina egna aktiviteter och åtgärder för att bidra till en ökad trygghet i det lokala samhälle som de verkar i. Det är just det som är själva grunden och idén med Länsförsäkringar vi anpassar oss till det samhälle vi finns i och efter de behov och förutsättningar som finns just där. Det lokala samhället i södra 4 Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

4 Sverige skiljer sig rejält åt från det i Norrlands inland eller i en storstad: I inlandet finns det ingen sjöräddning att stödja och i södra Sverige är inte glashala vintervägar ett särskilt vanligt eller stort problem. I vissa delar av vårt land är en övervägande del av befolkning äldre, i andra är det de yngre som är i majoritet. Att anpassa sitt engagemang till lokala förutsättningar ger alltid större effekter än att hitta kompromisser som fungerar halvbra i hela landet. Ingen i trygghetsbranschen har bättre förutsättningar att göra riktig nytta än länsförsäkringsgruppen. Stor bredd Den här skriften visar exempel på vad länsförsäkringsbolagen gör för att öka tryggheten i det lokala samhället. Som framgår finns det en stor bredd, men det finns en sak som genomsyrar allt det som görs: Aktiviteterna och insatserna ska leda till att det blir skillnad. Att stödja det lilla flicklaget i tolvårsåldern med att få tröjor och overaller ger ingen publicitet i TV eller tidningar. Men det är heller inte det som är syftet. Syftet är att göra skillnad att ge ungdomar en möjlighet att umgås med varandra, göra något aktivt och forma ansvarsfulla människor som arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. Det är så vi drar ett strå till stacken för ett tryggare lokalt samhälle. Vi har en egen position på marknadskartan Länsförsäkringsbolagens engagemang i det lokala samhället har många olika former men bara en utgångspunkt: Att skapa en ökad trygghet för människor och företag. Vår historia och kundägda bolagsform skapar ett eget synsätt på samhällsengagemang. Det finns naturligtvis även ett inslag av varumärkesvård i detta, men i grund och botten är det en ärligt menad omsorg om det lokala samhället och dess medborgare. Rent generellt gör riksbolagen nationella och internationella aktiviteter med det huvudsakliga syftet att synas, medan Det lokala länsförsäkringsbolaget är närvarande i människors vardag. Den positionen ska vi förstärka. Lokal Mångfald Anpassning 24 länsförsäkringsbolag gör skillnad i vardagen för länets invånare. Den positionen ska vi förstärka. En översiktlig genomgång bland våra konkurrenter på bank- och försäkringsmarknaden visar tydligt på dessa skillnader. Utgångspunkten är aktörernas sociala ansvarstagande och alltså inte den rena reklamen. Förutom att riksbolagens aktiviteter huvudsakligen sker på nationell eller internationell nivå, så är sponsring vanligt; med syftet att synas mycket och i rätt sammanhang. Lära av varandra Ett annat syfte med den här skriften är att tjäna som idègivare till vart och ett av de 24 bolagen att lära av varandra. På sidan tio kan du läsa mer om den Wikisida som kommer att bli navet i ett nytt erfarenhetsutbyte bolagen emellan. Även om respektive lokalt samhälle ser olika ut med skilda behov och förutsättningar, finns det säkerligen en och annan aktivitet som ett bolag driver med framgång som ett annat kan ta och göra till sin. Det är en annan idé med Länsförsäkringar vi lär av varandra och har nytta av varandras kunskap och erfarenhet för vi arbetar med samma grundvärderingar, oavsett var i Sveriges avlånga land vi finns. För att synas Nationell Internationell Extravagant För att vi bryr oss om Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället 5

5 Vi vill Här är några exempel på aktiviteter som genomförts under de senaste åren av länsförsäkringsbolag i olika delar av Sverige. Formen och innehållet varierar, men gemensamt för aktiviteterna är att de gynnar hela samhället och inte enbart de egna kunderna. motivera barn att röra på sig. Rörelsebarometern är ett samarbete mellan Länsförsäkringar och Södermanlands Skolidrottsförbund för att få fler ungdomar i skolåldern att röra på sig mer. få grannar att samverka. Flera länsförsäkringsbolag är engagerade i olika varianter av Grannsamverkan mot brott. inte att du skadar dig. I Halland har Länsförsäkringar placerat ut 200 sandlådor runt om i länet för att före bygga halkolyckor. stödja forskning kring barndiabetes. Östgöta Brandstodsbolag stödjer forskningen kring barndiabetes. få bort alkoholen från vägarna. I Blekinge får gymnasieskolorna varje år besök av Länsförsäkringar som informerar om riskerna med att köra bil med alkohol i blodet. att du ska vara kund i en lokal, annorlunda bank. Länsförsäkringars bankkunder är kunder i en bank där pengarna stannar kvar på hemmaplan. Inlåningen går tillbaka i form av utlåning inom länet. Vi är en annorlunda bank för dig och dina grannar. 6 Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

6 bidra till cancerforskningen med en rosa hemförsäkring. I Älvsborg säljer Länsförsäkringar rosa hemförsäkringar, där 50 kronor av varje försäkring skänks till Cancerfondens Rosabandetkampanj. få bort gatuvåldet. En nutidsutställning om det oprovocerade gatuvåldet. Dramaelever levandegör utställningen som setts av elever från samtliga högstadieskolor i Halmstads kommun. att du ska känna en långsiktig trygghet med ditt pensionssparande. När vi förvaltar våra kunders pensionssparande är vi alltid väl medvetna om att det är deras pengar som ska växa inte våra. Omsorgen om andras pengar har visat sig framgångsrik med en avkastning som de senaste 20 åren tillhör de allra bästa. att du ska synas i mörkret. I sex kommuner i Halland delade Länsförsäkringar under 2009 ut reflexer och 700 cykellampor. Även i Västerbotten delas tusentals reflexer ut varje år. öka säkerhetstänkandet i skolan. På våren och hösten besöker Länsförsäkringar Södermanland länets sexåringar och sjundeklassare. Tillsammans med bland annat räddningstjänsten, ambulansen och polisen genomförs säkerhetsdagar. bidra till en bättre miljö Varje länsförsäkringsbolag arbetar aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi stödjer forskning, arbetar med skadeförebyggande frågor och anordnar klimatseminarier. Ett annat exempel är att genom utveckling av kundinformationen på internet på sikt avveckla pappershanteringen. 8 Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

7 Att öka tryggheten och minska skadorna är att utveckla det lokala samhället Engagemanget i människors vardag omfattar hela verksamheten från sakförsäkringar till pensionssparande och banktjänster. Med sakförsäkringsskador, fördelade på 2,7 miljoner kunder, blir det skadeförebyggande arbetet en av våra viktigaste uppgifter. Vi skapar trygghet och samtidigt sänker vi försäkringskostnaderna för våra kunder och ägare. Att på motsvarande sätt skapa en långsiktig trygghet för våra bankunder och pensionssparare är lika viktigt. Det lokala engagemanget tar sig många uttryck runt om i länsförsäkringsgruppen. I den här foldern lyfter vi fram ett antal goda exempel på aktiviteter som gör skillnad för länets invånare. Men förutom alla de områden och aktiviteter som bolagen engagerar sig i så bygger ju hela den egna verksamheten på att skapa trygghet. Förutsättningarna ser olika ut inom vår breda verksamhet inom bank och försäkring. Men målet är hela tiden detsamma: Att ge människor och företag förutsättningar att leva i ekonomisk trygghet. Diagrammet här nedan visar hur stora skadekostnader våra kunder drabbas av inom olika områden. Som synes är det de tre områdena brand, vatten och trafik som idag ger stora kostnaderna. Skadebilden är relativt stabil över de senaste åren. De höga kostnaderna för bränder kommer främst från företagsoch lantbruksförsäkring, vattenskador berör främst privatkunder och trafikskador sprids över alla kundgrupper. Inom områdena brand och vatten har det under många år bedrivits skade- förebyggande arbete såväl från länsförsäkringsbolagen som gemensamt genom LFAB. Det gemensamma arbetet har som inriktning att påverka myndigheter och branschorganisationer vid regelutformning för byggande för att höja brand- och vattenskadesäkerheten. LFAB arbetar också med att påverka producenter av olika material som ingår i byggnader för att få dem att höja säkerheten för brand- och vattenskador. LFABs arbete på trafikområdet har på senare år framför allt bestått i att försöka identifiera trafikfarliga miljöer samt att öka och sprida kunskaper om hur tröttheten i trafiken påverkar trafiksäkerheten. Omsorg om pensionsspararnas pengar Pensionsområdet är ett annat viktigt område där vi långsiktigt skapar rätt förutsättningar för våra kunder att leva i ekonomisk trygghet. Vi har just gått igenom en av de värsta ekonomiska kriserna någonsin och värdet av en Skadeförebyggande arbete Inom länsförsäkringsgruppen läggs det mycket kraft på skadeförebyggande arbete. Det är också det en helt naturlig konsekvens av vilka vi är. Det lokala länsförsäkringsbolaget ägs av sina sakförsäkringskunder, vilket rent praktiskt innebär att bolagets kapital tillhör kunderna. De enda ekonomiska intressen som styr verksamheten är omsorgen om kundernas långsiktiga trygghet. Kan vi bidra till att skadekostnaderna sänks gör det att vi kan hålla premierna nere. Det är omsorg om kundernas pengar. Dödsfall 80 Mkr Övrigt, special 295 Mkr Inbrott 340 Mkr Sjukdoms- och olycksfall 363 Mkr Sjukdomsfall. liv 454 Mkr Ansvar, transport, egendom 470 Mkr Sjukvård 564 Mkr Djur 763 Mkr Vatten Mkr Övrigt Mkr Kasko Mkr Brand Mkr Trafik Mkr Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället 9

8 långsiktig strategi har aldrig varit så tydlig som nu. Vi förvaltar våra pensionssparares pengar med en mycket tydlig utgångspunkt: Det är inte våra pengar som ska växa det är kundernas. Vi har bara ett enda uppdrag och det är den långsiktiga omsorgen om våra kunders pengar och trygghet. En lokal, annorlunda bank Banken ägs indirekt av sakförsäkringskunderna och logiken är precis densamma som för all annan verksamhet långsiktig omsorg och ingen annan uppdragsgivare än kunderna. Den lokala närheten blir konkret när sparpengarna stannar kvar på hemma plan: Lokal inlåning går tillbaka i form av lokal utlåning inom länet. Den som sparar hos oss kan vara säker på att pengarna inte används till något annat än att ge bra villkor på produkter och tjänster. Den som lånar hos oss kan vara säker på att inte behöva betala för något annat än själva lånet. Vi ska ge våra kunder de bästa villkoren annars har vi inget där att göra. Det var efterfrågan från privatkunderna som var grunden för banken. Nu växer efterfrågan bland våra företagskunder och vi håller på att utveckla enkla och prisvärda banktjänster för dem också. Det finns många entreprenörer där ute med goda idéer som inte får låna för att expandera. Vi kan lova att det är där vi har vårt fokus. Det är där på människors och företags hemmaplan vi har alla våra medarbetare och hela vårt engagemang. Viktig roll att spela i klimatfrågan Ett viktigt område för lokalt engagemang är klimat och miljö. Förändringar i klimatet kommer att öka riskerna i samhället, främst för översvämningar, ras och skred. Dessa risker finns redan idag men både frekvensen och effekterna väntas bli större redan under de närmaste decennierna. Samtidigt som riskerna ökar, så görs samhället känsligare, till exempel med ett ökat sjönära byggande. Därför behövs ett effektivt skadeförebyggande arbete för att kunna fortsätta att ge kunderna ett fullgott försäkringsskydd. Länsförsäkringsbolagen behöver arbeta med både långsiktig minskning av utsläpp och anpassning till ökande risker. Den långsiktiga frågan ligger inom ramen för länsförsäkringsbolagens miljöengagemang. Länsförsäkringsbolagen har goda skäl att bidra till ett klokare byggande. Detta är en fråga som berör länsförsäkringsbolagens verksamhet redan nu. Som lokala försäkringsbolag och banker har länsförsäkringsbolagen både ett affärsintresse och ett samhällsintresse att bidra till samhällets säkerhet och tillväxtmöjligheter. Länsförsäkringsbolagen kan bidra med kunskap och erfarenheter av riskhantering och skadeförebyggande arbete. Att vilja förebygga skador uppfattas som en positiv och samhällsnyttig verksamhet. Redan idag sätts likhetstecken mellan försäkringsbranschen och Länsförsäkringar i det arbetet. Det är en goodwill som är värd att vidareutveckla. Länsförsäkringar har arbetat med frågan i flera år, men publiceringen av boken: Att förebygga skador är att värna miljön var ett startskott till ett mer publikt engagemang i samhällsdebatten. Försäkringsbolag i allmänhet och Länsförsäkringar i synnerhet uppfattas naturligt som viktiga intressenter i att tillföra kunskap och att minska riskerna. Genom sin viljeinriktning, kan länsförsäkringsbolagen påverka både myndigheter som utformar regler samt kommuner, byggherrar och entreprenörer som tillämpar dem. 10 Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

9 LFAB Form&Profil

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 projektgrupp copyright: FAR, Kairos Future beställare: FAR projektledning: Göran Krafft, Kairos Future författare: Magnus Kempe, Kairos

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer