Toleranser Varmvalsad plåt och band för allmän teknisk användning Tjocklek 2,5-200 mm, SS-EN 485-3:1994

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Toleranser Varmvalsad plåt och band för allmän teknisk användning Tjocklek 2,5-200 mm, SS-EN 485-3:1994"

Transkript

1 Toleranser Varmvalsad plåt och band för allmän teknisk användning Tjocklek 2,5-200 mm, SS-EN 485-3: Omfattning Denna del av EN 485 anger toleranser på form och mått för plastiskt bearbetat aluminium och aluminiumlegeringar, varmvalsad plåt och band för allmän teknisk användning. Det gäller för produkter med tjocklek fr o m 2,5 mm upp t o m 200 mm. Den gäller ej för valsade halvfabrikat i rullar som skall valsas vidare eller för speciella produkter såsom korrugerad, präglad etc plåt och band eller för speciell användning inom t ex rymdtekniken, som behandlas i separata europa-standarder. Tekniska leveransbestämmelser för produkter som omfattas av denna standard anges i EN Referenser Denna europastandard innehåller genom daterade och odaterade referenser föreskrifter ur andra publikationer, Dessa bindande referenser citeras på tillämplig plats i texten och publikationerna är förtecknade nedan. Senare tillägg till eller revideringar av någon av de daterade referenserna gäller för denna europastandard endast när de införlivats med den genom tillägg eller revision. För odaterade referenser gäller den senaste utgåvan av den publikation som anges. EN and aluminium alloys Sheets, strip and plate Part 1: Technical conditions for inspection and delivery 4 Formtoleranser 4.1 Rakhet Rakhetstoleranser för band anges inte Rakhetstoleranser för plåt med skurna eller sågade kanter anges i tabell 4. Pilhöjden, d, mäts, såsom visas i figur 1, medan plåten vilar på en horisontell basplatta. 4.2Planhet Planhetstoleranser för band anges inte Planhetstoleranser får plåt anges i tabell 5 och uttrycks i procent av längden L och/eller bredden B och/eller den uppmätta kordlängden l. Pilhöjden, d, beroende på bågbildning, buckling eller kantvågor mäts, som visas i figurerna 2 5, med en lättvikts riktlinjal och ett bladmått, en mätklocka eller en mätsticka, medan plåten vilar på en horisontell basplatta med den konkava sidan uppåt. Dessa toleranser gäller inte för plåt i tillstånd O (glödgat) eller F (fabrikationstillstånd). De innefattar ej heller änd- eller hörnuppvikning. 4.3 Rätvinklighet Rätvinklighetstoleranser för band anges inte Rätvinklighetstoleranser för plåt anges i tabell 6. Rätvinklighetstoleransen uttrycks som den maximalt tillåtna skillnaden mellan diagonalerna AA och BB, som visas i figur 6. 3 Måttoleranser 3.1 Tjocklek Tjocklekstoleranser för plåt och band anges i tabell Bredd Breddtoleranser för band anges i tabell Breddtoleranser för plåt anges i tabell Längd Längdtoleranser för band anges inte Längdtoleranser får plåt anges i tabell

2 Tabell 1 Tjocklekstoleranser Specificerad Tjocklekstoleranser för specificerad bredd tjocklek Över Upp Upp Över 1250 Över 1600 Över 2000 Över 2500 t o m t o m upp t o m upp t o m upp t o m upp t o m ,5 4 0,28 0,28 0,32 0,35 0, ,30 0,30 0,35 0,40 0, ,32 0,32 0,40 0,45 0, ,35 0,40 0,40 0,50 0, ,45 0,50 0,50 0,55 0, ,50 0,60 0,65 0,65 0, ,60 0,70 0,75 0,80 0, ,65 0,75 0,85 0,90 1, ,75 0,85 1,0 1,1 1, ,90 1,0 1,1 1,2 1, ,1 1,2 1,4 1,5 1, ,4 1,5 1,7 1,9 2, ,7 1,8 1,9 2,1 2, ,2 2,2 2,7 2, ,8 2,8 3,3 3,3 Tabell 2 Breddtoleranser för band Specificerad Breddtoleranser för specificerad bredd tjocklek Mindre än upp t o m 2500 fr o m 2,5 enligt + 8 upp t o m 15 överenskommelse 0 Tabell 3 - Bredd- och längdtoleranser för plåt Specificerad Bredd- och längdtoleranser för specificerad tjocklek bredd och längd Över Upp Upp Över 1000 Över 2000 Över 3000 t o m t o m upp t o m upp t o m upp t o m *) *) Bredd upp till 3500 mm och längd upp till mm Tabell 4 - Rakhetstoleranser för plåt Specificerad Maximum rakhetsavvikelse d bredd för specificerad längd L Över Upp Upp Över 2000 Över 3000 Över 5000 t o m t o m upp t o m upp t o m upp t o m ,2% av den speci ficerade längden

3 Tabell 5 - Planhetstoleranser för plåt Specificerad tjocklek Maximum total avvikelse Maximum delavvikelse (mm) i % i % (för en korda av minst 300 mm) Över Upp i procent i procent t o m av längden av bredden (d/l) (d/b) (d/ l) 2,5 3,0 0,4 0,5 0,5 3,0 6,0 0,3 0,4 0,35 6,0 50 0,2 0,4 0, ,2 0,2 enl överenskommelse Figur 1 Rakhet av plåt av längd L (se 4.1.2) Figur 2 Tvärgående båge (se 4.2.2) d = avvikelse från rakhet (pilhöjd) B = plåtens bredd Tabell 6 - Rätvinklighetstoleranser för plåt Specificerad Rätvinklighetstoleranser för specificerad bredd längd Över Upp Upp Över 1000 Över 1500 Över 2000 t o m t o m upp t o m upp t o m upp t o m Figur 3 Längsgående båge (se 4.2.2) d = avvikelse från planhet (pilhöjd) B = plåtens bredd d = avvikelse från planhet (pilhöjd) L = plåtens längd Figur 4 Bucklor (se 4.2.2) d = avvikelse från planhet (pilhöjd) l = bucklans längd (korda)

4 Figur 5 Kantvågor (se 4.2.2) d = avvikelse från planhet (pilhöjd) L = våglängd (korda) Figur 6 Mätning av rätvinklighet (se 4.3.2) Kallvalsad plåt och band Tjocklek 0,2-50 mm, SS-EN 485-4: Omfattning Denna del av EN 485 anger toleranser på form och mått för plastiskt bearbetet aluminium och aluminiumlegeringar, kallvalsad plåt och band för allmän teknisk användning. Den gäller för produkter med tjocklek över 0,20 mm upp t o m 50 mm. Den gäller ej för valsade halvfabrikat i rullar som skall valsas vidare, eller för speciella produkter såsom kurrugerad, präglad, målad etc plåt och band eller för speciell användning inom t ex rymdtekniken eller för burkar, vilka behandlas i separata europastandarder. Tekniska leveransbestämmelser för produkter som omfattas av denna standard anges i EN Referenser Denna europastandard innehåller genom daterade och odaterade referenser föreskrifter ur andra publikationer. Dessa bindande referenser citeras på tillämplig plats i texten och publikationerna är förtecknade nedan. Senare tillägg till eller revideringar av någon av de daterade referenserna gäller för denna europastandard endast när de införlivats med den genom tillägg eller revision. För odaterade referenser gäller den senaste utgåvan av den publikation som anges. EN and aluminium alloys Sheets, strip and plate Part 1: Technical conditions for inspection and delivery EN and aluminium alloys Chemical composition and form of wrought products Part 3: Chemical composition

5 3 Måttoleranser 3.1 Tjocklek I denna europastandard är legeringarna indelade i två grupper motsvarande varierande svårighet att tillverka produkterna. För legeringarna i grupp I (mjuka legeringar) gäller snävare toleranser. Grupperingen följer de föreskrivna gränsvärdena för legeringarnas kemiska sammansättning (se EN 573-3) på nedannämnda sätt: Grupp I: legeringar i 1000-serien; icke värmebehandlingsbara legeringar i och 8000-serierna; legeringar i 4000-serien med mindre än 2% maximihalt av kisel; legeringar i och 5000-serierna för vilka maximihalterna av magnesium och mangan inte överskrider 1,8% och deras summa inte överskrider 2,3%. Grupp II: alla legeringar som inte tillhör grupp I. Fördelningen mellan grupp I och grupp II av de vanligaste tekniska legeringarna anges i bilaga A (se tabell A1) Tjocklekstoleranser för plåt och band anges i tabell Andra tjocklekstoleranser kan överenskommas mellan köpare och säljare. De anges i bilaga B. 3.2 Bredd Breddtoleranser för band anges i tabell Breddtoleranser för plåt anges i tabell 3. 4 Formtoleranser 4.1 Rakhet Rakhetstoleranser för band med bredd upp t o m 3500 mm anges i tabell 5. Pilhöjden d mäts som anges i figur 1 för en sträcka, L, på 2000 mm räknat från bandets ena ända, medan bandet vilar på en horisontell basplatta Rakhetstoleranser för plåt anges i tabell 6. Pilhöjden, d, mäts som anges i figur 1 medan plåten vilar på en horisontell basplatta. 4.2 Planhet Planhetstoleranser för band anges inte Planhetstoleranser för plåt anges i tabell 7 och anges i procent av längden L och/eller bredden B och/eller kordan l. Pilhöjden, d, som beror på bågbildning, buckling eller kantvågor, mäts som anges i figurerna 2 5 med användning av en lättvikts riktlinjal och ett bladmått, en mätklocka eller en måttsticka, medan plåten vilar på en horisontell basplatta med den konkava sidan uppåt. Dessa toleranser gäller inte för plåt i tillstånd O (glödgat) eller F (fabrikationstillstånd) eller för blank plåt. De innefattar ej heller änd- eller hörnuppvikning. 4.3 Rätvinklighet Rätvinklighetstoleranser för band anges inte Rätvinklighetstoleranser för plåt anges i tabell 8. Toleransen uttrycks som den maximalt tillåtna skillnaden mellan diagonalerna AA och BB, såsom visas i figur 6. Figurer se s Längd Längdtoleranser för band anges inte Längdtoleranser för plåt anges i tabell

6 Tabell 1 Tjocklekstoleranser Specificerad Tjocklekstoleranser för specificerad bredd tjocklek Upp t o m Över 1000 Över 1250 Över 1600 Över 2000 Över 2500 Över 3000 upp t o m upp t o m upp t o m upp t o m upp t o m upp t o m Över Upp Legeringsgrupp Legeringsgrupp Legeringsgrupp Legeringsgrupp Legerings- Legerings- Legeringst o m grupp grupp grupp I II I II I II I II I och II I och II I och II 0,2 0,4 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,4 0,5 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,10 0,5 0,6 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,11 0,6 0,8 0,03 0,04 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 0,12 0,8 1,0 0,04 0,05 0,06 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,13 1,0 1,2 0,04 0,05 0,07 0,09 0,09 0,10 0,10 0,12 0,14 1,2 1,5 0,05 0,07 0,09 0,11 0,10 0,12 0,11 0,14 0,16 1,5 1,8 0,06 0,08 0,10 0,12 0,11 0,13 0,12 0,15 0,17 1,8 2,0 0,06 0,09 0,11 0,13 0,12 0,14 0,14 0,16 0,19 2,0 2,5 0,07 0,10 0,12 0,14 0,13 0,15 0,15 0,17 0,20 2,5 3,0 0,08 0,11 0,13 0,15 0,15 0,17 0,17 0,19 0,23 3,0 3,5 0,10 0,12 0,15 0,17 0,17 0,19 0,18 0,20 0,24 3,5 4,0 0,15 0,20 0,22 0,23 0,25 0,34 0,38 4,0 5,0 0,18 0,22 0,24 0,25 0,29 0,36 0,42 5,0 6,0 0,20 0,24 0,25 0,26 0,32 0,40 0,46 6,0 8,0 0,24 0,30 0,31 0,32 0,38 0,44 0,50 8,0 10,0 0,27 0,33 0,36 0,38 0,44 0,50 0,56 10,0 12,0 0,32 0,38 0,40 0,41 0,47 0,53 0,59 12,0 15,0 0,36 0,42 0,43 0,45 0,51 0,57 0,63 15,0 20,0 0,38 0,44 0,46 0,48 0,54 0,60 0,66 20,0 25,0 0,40 0,46 0,48 0,50 0,56 0,62 0,68 25,0 30,0 0,45 0,50 0,53 0,55 0,60 0,65 0,70 30,0 40,0 0,50 0,55 0,58 0,60 0,65 0,70 0,75 40,0 50,0 0,55 0,60 0,63 0,65 0,70 0,75 0,80 Vid mätning av tjocklek skall man bortse från en 10 mm bred zon från produktens kanter

7 Tabell 2 Breddtoleranser för band Specificerad tjocklek Breddtoleranser för specificerad bredd Över Upp Upp Över 100 Över 300 Över 500 Över 1250 Över 1650 t o m t o m upp t o m upp t o m upp t o m upp t o m upp t o m ,20 0,6 + 0,3 + 0,4 + 0,6 + 1,5 + 2, ,6 1,0 + 0,3 + 0, ,5 + 2, ,0 2,0 + 0,4 + 0,7 + 1, , ,0 3, , , ,0 5,0 + 1, Tabell 3 Breddtoleranser för plåt Specificerad Breddtoleranser för specificerad bredd tjocklek Över Upp Upp Över 500 Över 1250 Över 1250 Över 3000 t o m t o m upp t o m upp t o m upp t o m upp t o m ,20 3,0 + 1, ,0 6, , Tabell 4 Längdtoleranser för plåt Specificerad Längdtoleranser för specificerad bredd tjocklek Över Upp Upp Över 1000 Över 2000 Över 3000 Över 5000 t o m t o m upp t o m upp t o m upp t o m ,20 3, ,2% av speci- 3,0 6, ficerad längd 6,

8 Tabell 5 Rakhetstoleranser för band (beräknade på 2000 mm bandlängd) Specificerad bredd Rakhetsavvikelse D Över Upp t o m max 25*) *) För bredd mindre än 25 mm skall toleranser överenskommas mellan köpare och leverantör. Tabell 6 Rakhetstoleranser för plåt Bredd Maximum rakhetsavvikelse d för specificerad längd L Över Upp Upp Över 1000 Över 2000 Över 3500 Över 5000 t o m t o m upp t o m upp t o m upp t o m upp t o m *) , ,1% av specifi cerad längd *) För bredd mindre än 100 mm skall toleranser överenskommas om mellan köpare och säljare Tabell 7 Planhetstoleranser för plåt Specificerad tjocklek Maximum total avvikelse Maximum delavvikelse (mm) i % (för en korda av minst 300 mm) Över Upp i procent i procent t o m av längden av bredden (d/l) (d/b) (d/ l) i % 0,20 0,50 enligt enligt enligt överöverens- överens- enskommelse kommelse kommelse 0,50 3,0 0,4 0,5 0,5 3,0 6,0 0,3 0,4 0,4 6,0 50 0,2 0,4 0,3 Tabell 8 Rätvinklighetstoleranser för plåt Specificerad Rätvinklighetstoleranser för specificerad bredd längd Över Upp Specifi- Upp Över 1000 Över 1500 Över 2000 t o m cerad t o m upp t o m upp t o m upp t o m tjocklek

9 Bilaga A (bindande) Fördelning av legeringar mellan grupp I och II Tabell A.1 - Legeringsgrupper 1080A 1070A 1050A Grupp I A A Grupp II A Bilaga B (bindande) Övriga tjocklekstoleranser Om det är överenskommet mellan leverantör och köpare skall legeringar i grupp I kunna levereras med tjocklekstoleranser i grupp II. Durkplåt SS-EN 1386: Omfattning Denna europastandard specificerar tekniska leverans- och kontrollbestämmelser, mekaniska egenskaper, dimensionstoleranser och andra fordringar för plåt och band av plastiskt bearbetat aluminium och aluminiumlegeringar, med mönster på ena sidan och en slät yta på den andra sidan. Den gäller för plåt och band med tjocklek 1,2 mm till 20 mm, bredd upp t.o.m mm samt längd upp till mm. Produkter enligt denna standard används i huvudsak som golvbeläggning, t.ex. i fordons-, fartygs- och metallkonstruktioner. Denna standard gäller tillsammans med EN 485-1, vilken specificerar tekniska leveransbestämmelser för plåt och band av plastiskt bearbetat aluminium och aluminiumlegeringar. Gränser för kemisk sammansättning för dessa material specificeras i EN Bindande referenser Denna europastandard innehåller genom hänvisning till daterade eller odaterade referenser, krav från andra publikationer. Dessa bindande referenser nämns i texten och publikationerna anges nedan. För daterade referenser gäller efterföljande tillägg och revideringar endast när de införlivas i denna standard genom tillägg eller revidering. För odaterade referenser gäller senaste utgåvan av den refererade standarden. EN och aluminiumlegeringar Plåt och band Del 1: Tekniska leveransbestämmelser EN 515 EN EN ISO 7438 och aluminiumlegeringar Bearbetade produkter Tillståndsbeteckningar och aluminiumlegeringar Kemisk sammansättning och formvaror av plastiskt bearbetade produkter Del 3: Kemisk sammansättning Metalliska material Dragprovning Del 1: Provningsmetod (vid rumstemperatur) (inkl. tilllägg 1:1990) Metallic materials Bend test ASTM G66 86 Visual assessment of exfoliation corrosion susceptibility of 5xxx series aluminium alloys (ASSET test)

10 3 Definitioner Plåt och band är definierade i EN För denna standard gäller bl.a. följande definitioner: 3.1 nominell tjocklek: produktens tjocklek utanför det mönstrade området. Mönsterhöjden inkluderas inte. 4 Toleranser för dimension och form 4.1 Mönsterhöjd Mönsterhöjden, h, är skillnaden mellan maximumtjockleken avläst från mönstrets topp och tjockleken på en angränsande ej upphöjd yta (se figur 1). De nominella höjderna och toleranserna på nominell mönsterhöjd specificeras i tabell 1. Tabell 1 Toleranser på mönster Typ av Tjocklek Mönster mönster t Nominell höjd Max tillåten h avvikelse på nominell höjd h Figur 4 1,2 till 3,5 0,5 0,2 Figur 1, 2 och 3 1,2 till 1,5 0,5 0,3 1,5 till 2,5 1,0 0,4 2,5 till 20,0 1,5 0,6 Figur 5 2,5 till 20,0 2,5 0,6 Standardhöjd Figur 5 2,5 till 20,0 1,0 0,4 Reducerad höjd ANM: För plåt med tjocklek mellan 2 mm och 2,5 mm kan en mönsterhöjd på 1,5 mm 0,6 mm överenskommas mellan leverantör och köpare. 4.2 Specificerad tjocklek Max. tillåten avvikelse för nominell tjocklek anges i tabell 2. Tabell 2 Toleranser för specificerad tjocklek Nominell tjocklek, t Max. tillåten avvikelse för nominell bredd upp t.o.m över 1600 upp t.o.m ,2 1) till 2,5 0,20 0,30 2,5 till 3,5 0,30 0,40 3,5 till 6,5 0,40 0,50 6,5 till 12,5 0,50 0,60 12,5 till 20,0 1,0 1,0 1) Inklusive nominell tjocklek 1,2 mm. 4.3 Bredd och längd Toleranser för längd på band anges inte Toleranser för bredd (plåt och band) och längd (plåt) anges i tabell 3. Tabell 3 Toleranser för bredd och längd Nominell Bredd Längd tjocklek, t upp över 1500 upp över 2000 över 5000 t.o.m 1500 upp t.o.m 2000 t.o.m 2500 t.o.m ,2 t t t där: h är mönsterhöjden t är den specificerade tjockleken Figur 1 Mönsterhöjd (tvärsnitt)

11 4.4 Längdkantens rakhet Max. avvikelse från rakhet, d, för band med bredd upp t.o.m mm får inte överstiga 5 mm, där d mäts, såsom visas i figur 2, med en längd, L, av 2000 mm, från ena änden av bandet medan bandet vilar på en horisontell basplatta. Tabell 4 Toleranser för planhet för plåt Nominell tjocklek, t Max. total avvikelse på längden på bredden f/l f/w 1,2 t 3 0,4% 0,5% 3 t 8 0,3% 0,4% t 8 0,2% 0,4% där: d är avvikelsen från rakhet L är plåtens längd. Figur 2 Rakhet av plåt med längden L Max. avvikelse från rakhet, d, för plåt får inte överstiga 0,2% av den specificerade längden, där d mäts såsom visas i figur 2, medan plåten vilar på en horisontell basplatta. 4.5 Planhet Toleranser för planhet för band anges inte Toleranser för planhet för plåt anges i tabell 4 och uttrycks i procent av längden L och/eller bredden W. Avvikelse från planhet, f, beroende på längs- eller tvärgående båge, mäts, som visas i figurerna 3 och 4, med en lättviktslinjal och ett bladmått, en mätklocka eller en mätsticka medan plåten vilar på en horisontell basplatta med den konkava sidan uppåt. Andra metoder för att mäta planhet får användas. Men i fall av tvist skall föregående metod användas. där: d är avvikelse från planhet W är plåtens bredd. Figur 3 Tvärgående båge där: d är avvikelsen från planhet L är plåtens längd Figur 4 Längsgående båge

12 4.6 Rätvinklighet Toleranser för rätvinklighet för plåt anges i tabell 5. Toleransen för rätvinklighet uttrycks som den maximalt tillåtna skillnaden mellan diagonalerna AA och BB, såsom visas i figur 5. Tabell 5 Toleranser för rätvinklighet för plåt Nominell längd Toleranser för rätvinklighet för nominell bredd Över Upp t.o.m. Upp t.o.m. Över 1000 Över 1500 Över upp t.o.m upp t.o.m upp t.o.m Figur 5 Mätning av rätvinklighet Strängpressade rund-, kvadrat- och plattstänger För denna standard gäller att legeringarna är uppdelade i två grupper, vilka motsvarar variationerna i svårighet att tillverka produkterna. Uppdelningen av de vanligast förekommande legeringarna för allmän användning på grupp I och grupp II återges i tabell 4. Strängpressad rundstång SS-EN 755-3: Diameter från 8 mm till 320 mm 2 Toleranser 2.1 Diameter enligt tabell 1 Tabell 1: Diametertoleranser Diameter, D Toleranser över upp till Legeringsgrupp I Legeringsgrupp II ,22 0, ,25 0, ,30 0, ,35 0, ,40 0, ,45 0, ,55 0, ,65 1, ,80 1, ,00 1, ,15 1, ,30 2, ,60 2, Ovalitet Ovalitet är skillnaden mellan max- och mindiametrarna uppmätt på ett tvärsnitt. Max tillåten ovalitet är 50% av toleransområdet enligt tabell 1; t..ex. för en diametertolerans på 0,22 mm är max tillåten ovalitet 0,22 mm. 2.3 Rakhet Avvikelse från rakhet, h 2 och h t, skall mätas som visas i figur 1 med stången placerad på en horisontell basplatta så att dess vikt minskar avvikelsen. Toleranserna för rakhet återges i tabell

13 Toleranserna för rakhet gäller för stång i alla tillstånd utom O och T 510. Om en tolerans för rakhet krävs för antingen tillstånd O eller T 510, skall detta överenskommas mellan köpare och säljare. Figur 1: Mätning av avvikelser från rakhet Tabell 2:Toleranser för rakhet Diameter, D Max avvikelse från Max lokal avvikelse från rakhet rakhet på 300 mm mätlängd h t i mm/m h s över upp till , , , ,0 2.4 Längd Om fasta längder skall levereras, skall detta anges i ordern. Toleranser för fast längd återges i tabell 3. Tabell 3:Toleranser för fasta längder Diameter, D Längdtoleranser över upp till L L 5000 L Om ingen fast längd eller minlängd är specificerad i ordern får strängpressad rundstång levereras i slumpvis valda längder. De erhållna längderna och toleranserna för slumpvis valda längder skall överenskommas mellan köpare och leverantör. 2.5 Rätvinklighet hos skurna ändar Rätvinkligheten hos skurna ändar skall vara inom halva längdtoleransen för fast längd (tabell 3) för både stång med fast längd och slumpvis vald längd, t.ex. vid en längdtolerans för fast längd + 10 på: 0 mm, rätvinkligheten för skurna ändar vara inom 5 mm. 3 Legeringsgrupper Uppdelningen av de vanligast förekommande legeringarna för allmän användning på grupp I och grupp II återges i tabell 4. Gruppering av övriga legeringar skall överenskommas mellan köpare och leverantör. Tabell 4: Legeringsgrupper Grupp I EN AW-1050A, EN AW-1070A, EN AW-1200, EN AW-1350 Grupp II EN AW-3003, EN AW-3103 EN AW-5005, EN AW-5005A, EN AW-5051A, EN AW-5251 EN AW-6101A, EN AW-6101B, EN AW-6005, EN AW-6005A, EN AW-6106, EN AW-6012, EN AW-6018, EN AW-6351, EN AW-6060, EN AW-6061, EN AW-6261, EN AW-6262, EN AW-6063, EN AW-6063A, EN AW-6463, EN AW-6081, AW-6082 EN AW-2007, EN AW-2011, EN AW-2011A, EN AW-2014, EN AW-2014A, EN AW-2017A, EN AW-2024, EN AW-2030 EN AW-5019*), EN AW-5052, EN AW-5154A, EN AW-5454, EN AW-5754, EN AW-5083, EN AW-5086 EN AW-7003, EN AW-7005A, EN AW-7020, EN AW-7022, EN AW-7049, EN AW-7075 *) EN AW-5019 är den nya beteckningen på EN AW-5056A. 401

14 Strängpressad kvadratstång SS-EN 755-4: Från 10 mm upp till 220 mm. 2.Toleranser för dimensioner och form 2.1 Diameter enligt tabell 1 Tabell 1:Toleranser för tjocklek Tjocklek, S Toleranser över upp till Legeringsgrupp I* Legeringsgrupp II* ,22 0, ,25 0, ,30 0, ,35 0, ,40 0, ,45 0, ,55 0, ,65 1, ,80 1, ,00 1, ,15 1,70 Figur 1: Mätning av avvikelse från rät vinkel Tabell 3:Toleranser för rätvinklighet Tjocklek, S Max avvikelse från rät vinkel över upp till Z ,01 bredd , ,5 2.2 Kantradie Max kantradie är specificerad i tabell 2. Tabell 2: Max kantradie Tjocklek, S Max kantradie över upp till Legeringsgrupp I* Legeringsgrupp II* ,0 1, ,5 2, ,0 3, ,5 3, ,5 4, ,5 5,0 2.4 Konvexitet - konkavitet Konvexitet - konkavitet för kvadratstång skall inkluderas i toleranserna för tjockleken. 2.5 Rakhet Avvikelse fråm rakhet, h s och h t, skall mätas som visas i figur 1 sid 400 rundstång med stången placerad på en horisontell basplatta så att dess vikt minskar avvikelsen. Toleranserna för rakhet återges i tabell 4. Toleranserna för rakhet gäller för stång i alla tillstånd utom O och T 510. Om en tolerans för rakhet krävs för antingen tillstånd O eller T 510, skall detta överenskommas mellan köpare och säljare. *Se sid Rätvinklighet Avvikelse från rätvinklighet skall mätas som visas i figur 1. Toleranserna för rätvinklighet återges i tabell

15 Tabell 4:Toleranser för rakhet Tjocklek, S Max avvikelse från Max lokal avvikelse från rakhet rakhet på 300 mm mätlängd h t i mm/m h s över upp till , , ,5 Tabell 5:Toleranser för skevhet Tjocklek, S Toleranser för skevhet, T per 1000 mm över hela över upp till längd längden , Skevhet Mätning av skevhet skall utföras som visas i figur 3. Toleranser för skevhet återges i tabell 5. Toleranserna för skevhet gäller för stång i alla tillstånd utom O och T 510. Om en tolerans för skevhet krävs för antingen tillstånd O eller T 510, skall detta överenskommas mellan köpare och leverantör. Figur 3: Mätning av skevhet 2.7 Längd Om fasta längder skall levereras, skall detta anges i ordern. Toleranser för fast längd återges i tabell 6. Tabell 6:Toleranser för fasta längder Tjocklek, S Längdtoleranser över upp till L L 5000 L Om ingen fast längd eller minlängd är specificerad i ordern får strängpressad kvadratstång levereras i slumpvis valda längder. De erhållna längderna och toleransera för slumpvis valda längder skall överenskommas mellan köpare och leverantör. 2.8 Rätvinklighet hos skurna ändar Se 2.5 sid 401 rundstång

16 Strängpressad plattstång SS-EN 755-5: Tjocklek från 2 mm till 240 mm bredder från 10 mm till 600 mm 2. Toleranser för dimensioner och form 2.1 Tjocklek och bredd Tabell 1:Toleranser för bredd och tjocklek i legeringsgrupp I* Bredd, w Tjocklek, t, toleranser för tjockleksområden över upp Tole- 2 t 10 6 t t t t t t t t 240 till ranser ,25 0,20 0,25 0, ,30 0,20 0,25 0,30 0, ,40 0,25 0,25 0,30 0,35 0, ,60 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0, ,80 0,30 0,35 0,40 0,45 0,60 0,70 0, ,00 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,70 0,90 1, ,40 0,55 0,60 0,65 0,70 0,80 1,00 1,2 1, ,80 0,65 0,70 0,75 0,80 0,90 1,10 1,3 1, ,20 0,80 0,85 0,90 1,00 1,20 1,4 1, ,00 0,90 1,00 1,40 Tabell 2:Toleranser för bredd och tjocklek i legeringsgrupp II* Bredd, w Tjocklek, t, toleranser för tjockleksområden över upp Tole- 2 t 6 6 t t t t t t t t 240 till ranser ,35 0,25 0,30 0, ,40 0,25 0,30 0,40 0, ,50 0,30 0,30 0,40 0,50 0, ,70 0,30 0,35 0,45 0,60 0,70 0, ,0 0,35 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 1, ,4 0,45 0,50 0,55 0,70 0,80 1,00 1,1 1, ,8 0,60 0,65 0,70 0,90 1,10 1,3 1,6 1, ,2 0,70 0,75 0,80 0,90 1,20 1,4 1,7 1, ,8 0,90 1,00 1,10 1,40 1,8 2,1 2, ,5 1,20 1,40 1,8 *Se sid

17 2.2 Kantradie Max kantradie är specificerad i tabell 3. Tabell 3: Max kantradie Tjocklek, t Max kantradie över upp till Legeringsgrupp I* Legeringsgrupp II* ,6 1, ,0 1, ,8 2, ,0 3, ,5 4, ,5 5,0 *Se sid Rätvinklighet Avvikelse från rät vinkel skall mätas som visas i figur 1. Toleranserna för rätvinklighet återges i tabell 4. Figur 1: Mätning av avvikelse från rät vinkel 2.4 Konvexitet - konkavitet Konvexitet konkavitet skall mätas som visas i figur 2. Toleranserna återges i tabell 5. Figur 2: Mätning av avvikelse från planhet Tabell 5:Toleranser för konvexitet - konkavitet Bredd, w Toleranser för konvexitet konkavitet, f över upp till , , , , , , , , ,5 Tabell 4:Toleranser för rätvinklighet Tjocklek, t Max avvikelse från rät vinkel Z över upp till , ,01 tjocklek , , Rakhet Avvikelse från rakhet, h s och h t, skall mätas som visas i figur 1 sid 400 rundstång med stången placerad på en horisontell basplatta så att dess vikt minskar avvikelsen. Toleranserna för rakhet för plattstång med tjocklek lika med eller större än 10 mm, återges i tabell 6. Toleranserna för rakhet för plattstång med tjocklek mindre än 10 mm, skall överenskommas mellan köpare och leverantör. Toleranserna för rakhet gäller för stång i alla tillstånd utom O och T 510. Om en tolerans för rakhet krävs för antingen tillstånd O eller T 510, skall detta överenskommas mellan köpare och säljare. 409

18 Figur 3: Mätning av avvikelse från rakhet Tabell 7:Toleranser för skevhet Bredd, w Toleranser för skevhet, T per 1000 mm över hela över upp till längd längden , Tabell 6:Toleranser för rakhet Bredd, w Tjocklek, t Max avvikelse Max lokal avvikelse från rakhet från rakhet över upp till över upp till på 300 mm mät längd och med h t i mm/m h s , , Skevhet Mätning av skevhet skall utföras som visas i figur 3. sid 404 kvadratstång. Toleranser för skevhet återges i tabell 7. Toleranserna för skevhet gäller för stång i alla tillstånd utom O och T 510. Om en tolerans för skevhet krävs för antingen tillstånd O eller T 510, skall detta överenskommas mellan köpare och leverantör. 2.7 Längd Om fasta längder skall levereras, skall detta anges i ordern. Toleranser för fast längd återges i tabell 8. Tabell 8:Toleranser för fasta längder (endast plustoleranser) Bredd, w Längdtoleranser över upp till L L 5000 L Om ingen fast längd eller minlängd är specificerad i ordern får strängpressad plattstång levereras i slumpvis valda längder. De erhållna längderna och toleranserna för slumpvis valda längder skall överenskommas mellan köpare och leverantör. 2.8 Rätvinklighet hos skurna ändar Se 2.5 sid 401 rundstång

Bröderna Edstrand. Aluminium 12,5 25, ,5 40, ,5 80, ,5 50,

Bröderna Edstrand. Aluminium 12,5 25, ,5 40, ,5 80, ,5 50, F* ) 2,5 150,0 65 O/H111 0,2 0,5 65 95 20 20 0t 0t 20 0,5 1,5 65 95 20 22 0t 0t 20 1,5 3,0 65 95 20 26 0t 0t 20 3,0 6,0 65 95 20 29 0,5t 0,5t 20 6,0 12,5 65 95 20 35 1,0t 1,0t 20 12,5 50,0 65 95 20 32

Läs mer

HÅLPROFILER & SVETSAD TUB

HÅLPROFILER & SVETSAD TUB Teknisk information HÅLPROFILER & SVETSA TUB LAGERSTANAR HÅLPROFILER KKR TEKNISKA ATA EN 10219, S355J2H KEMISK SAMMANSÄTTNING/CHARGEANALYS C Si 1) Mn S355J2H 0,22 0,55 1,60 0,035 0,035 0,02 0,45 1) Normalt

Läs mer

Guide för val av rätt tillsatsmaterial

Guide för val av rätt tillsatsmaterial Guide för val av rätt tillsatsmaterial Grundmaterial 443 7005 6061 6060 514 5454 5086 5052 5005 3004 3101 1060 356 7020 6070 6063 5154 5386 5652 5050 3003 1050A D712 5083, 5383 1200 7021 5456 1100 AA EN

Läs mer

Toleranser. Legeringsgrupper. Toleranser

Toleranser. Legeringsgrupper. Toleranser Toleranser Vi tillämpar mått- och formtoleranser enligt CEN-europeiska standardiseringsorganisationen; Profilnorm EN 755-9. På de följande sidorna kommer ett utdrag ur denna norm. Möjliga toleranser påverkas

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5031 KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR TITAN MED LEGERINGAR ALLMÄNNA FORDRINGAR FÖR FORMPRODUKTER

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5031 KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR TITAN MED LEGERINGAR ALLMÄNNA FORDRINGAR FÖR FORMPRODUKTER 2003-04-04 1 1 (5) Grupp M04-K KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR TITAN MED LEGERINGAR ALLMÄNNA FORDRINGAR FÖR FORMPRODUKTER Kravklass 1 DEFINITIONER Kravklass 1: Enligt FSD 0228 Innebörden är i huvudsak

Läs mer

SVETSADE PRECISIONSSTÅLRÖR

SVETSADE PRECISIONSSTÅLRÖR Teknisk information SVETSADE PRECISIONSSTÅLRÖR SVETSADE RUNDA RÖR SVETSADE RUNDA RÖR ENLIGT EN 10305-3 (DIN 2394) LEVERANSTILLSTÅND enl. En 10305-3 Beskrivning Svetsade och kalibrerade + CR1 BKM Normalt

Läs mer

Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN 10305-3 (DIN 2394)

Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN 10305-3 (DIN 2394) Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN 10305-3 (DIN 2394) Rören används i produktion där man ställer höga krav på måttnoggranhet och ytbeskaffenhet, t.ex. tillverkning av detaljer till bilindustri, möbler,

Läs mer

Jämförelse med tidigare svensk och utländsk standard

Jämförelse med tidigare svensk och utländsk standard Jämförelse med tidigare svensk och utländsk standard EN AW Numerisk EN AW Kemiska symboler Sverige SS USA AA DIN 1712 Tyskland W-stoffnr England BS Frankrike NF Schweiz VSM SNCH 1050A Al99,5 4007 1050A

Läs mer

Rör enligt DIN 1626 Svetsat stålrör Ny förstandard EN 10217-1/3. Rör. Bröderna Edstrand. Rör

Rör enligt DIN 1626 Svetsat stålrör Ny förstandard EN 10217-1/3. Rör. Bröderna Edstrand. Rör Indelningsgrunder för rör... 218 enligt DIN 1626... 219 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 1629... 220 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 1630... 222 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 17121...

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 0084

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 0084 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 84 22-5-28 4 1 (6) Grupp M15 och M5-K TÄTNINGSELEMENT O-ringar Kontroll- och leveransbestämmelser Ändringar från föregående utgåva är införande av regler för

Läs mer

Plåt / Sheets. Kallvalsad plåt Glödgad och betad, yta 2B Cold rolled sheets Annealed and pickled, surface 2B. Tol.: ISO Cert.: EN 10204/3.

Plåt / Sheets. Kallvalsad plåt Glödgad och betad, yta 2B Cold rolled sheets Annealed and pickled, surface 2B. Tol.: ISO Cert.: EN 10204/3. Plåt / Sheets Kallvalsad plåt Glödgad och betad, yta 2B Cold rolled sheets Annealed and pickled, surface 2B Tol.: ISO 9445-2 Dim. Kg/ EN 1.4301/7 1.4404 1.4509 1.4301/7 1.4404 1.4301/7 st/pc folie 1 sida/one

Läs mer

Stålrör Precisionsrör Form 500, 600, 800 och 1000

Stålrör Precisionsrör Form 500, 600, 800 och 1000 Stålrör Precisionsrör Form 500, 600, 800 och 1000 Ruukkis högklassiga Form precisionsrör är som bäst i tillämpningar som kräver särskilt hög hållfasthet och lätta konstruktioner. Tillämpningar säkerhetskomponenter

Läs mer

med internationell närvaro

med internationell närvaro JACQUET med internationell närvaro världsledande användare av rostfri kvartoplåt 43 medarbetare 3 enheter i 20 länder / 21 produktionsenheter 7,500 kunder i 60 länder omsättning 23 M5 7 20 7500 60 23 3

Läs mer

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb tvåspråkig 2008-06-17 1 (9) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium INNEHÅLLSFÖRTECKNING METALSERVICE AB är leverantör till den svenska industri- och byggsektorn. Vi förser dessa med halvfabrikat inom aluminium, koppar, brons och mässing i alla dess former och legeringar.

Läs mer

INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR

INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR 1 1 (6) Grupp M04-K FSD 5011 - FSD 5016 ers FMV-F norm MA 11. KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, Se FSD 5067 INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR KRAVKLASS 1 1 ALLMÄNT

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 1 (A) Ny mall 09 / 07 / 2008. 2 Ny mall. Kapitel 6.5.3.1, 6.5.3.7, 6.8.2.7 och 6.9 reviderad. Kapitel 6.8.3 införd.

Utgåva Ändringsnot Datum. 1 (A) Ny mall 09 / 07 / 2008. 2 Ny mall. Kapitel 6.5.3.1, 6.5.3.7, 6.8.2.7 och 6.9 reviderad. Kapitel 6.8.3 införd. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 1 (A) Ny mall 09 / 07 / 2008 2 Ny mall. Kapitel 6.5.3.1, 6.5.3.7, 6.8.2.7 och 6.9 reviderad. Kapitel 6.8.3 införd. 02 / 04 / 2012 2/12 Innehåll 6.1 Referenser...

Läs mer

Stålrör. Precisionsrör Form 220 och 370

Stålrör. Precisionsrör Form 220 och 370 Stålrör Precisionsrör Form 220 och 370 Ruukkis Form precisionsrör är framtagna för tillämpningar som kräver utomordentlig formbarhet, svetsbarhet, hållfasthet, måttprecision, mångsidiga ytbeläggningsmöjligheter

Läs mer

RÖRKATALOGEN. Precisionsstålrör, ledningsrör, konstruktionsrör och ämnesrör. www.tibnor.se

RÖRKATALOGEN. Precisionsstålrör, ledningsrör, konstruktionsrör och ämnesrör. www.tibnor.se RÖRKATALOGEN Precisionsstålrör, ledningsrör, konstruktionsrör och ämnesrör www.tibnor.se EN STrategisk PARTNER TILL INDUSTRIN Tibnor är Nordens ledande distributör av stål och metaller till industrin.

Läs mer

Lagerprogram Rostfritt

Lagerprogram Rostfritt Lagerprogram Rostfritt METALLSERVICE AB är leverantör till den svenska industri- och byggsektorn. Vi förser dessa med halvfabrikat inom aluminium, koppar, brons, mässing och rostfritt i alla dess former

Läs mer

Rostfritt stål Rostfritt stål

Rostfritt stål Rostfritt stål Jämförelsetabell & kemisk sammansättning... 272 Tillståndsbeteckningar rostfritt stål... 274 Rostfritt stångstål... 278 Rostfri plåt... 280 Rostfria svetsade rör processrör... 282 Rostfria svetsade konstruktionsrör...

Läs mer

Företagspresentation 1. Konstruktionsstål 2. Konstruktionsstål 3. Verktygsstål 4. Rostfritt 5. Metaller 6. Övrigt 7

Företagspresentation 1. Konstruktionsstål 2. Konstruktionsstål 3. Verktygsstål 4. Rostfritt 5. Metaller 6. Övrigt 7 Företagspresentation 1 Konstruktionsstål 2 Automatstål Kalldragen Plattstång Stränggjutgods Konstruktionsstål 3 Seg- och Sätthärdningsstål Nitrér- och Fjäderstål Maskin- och allmänna konstr. Stål Obearbetad

Läs mer

Teknisk data för stålsorter

Teknisk data för stålsorter Teknisk data för stålsorter Allmänt konstruktionsstål, kemisk sammansättning... 20 Allmänt konstruktionsstål, mekaniska egenskaper... 22 Tryckkärlsstål, uppdelning efter formvara... 24 Tryckkärlsstål,

Läs mer

KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR SMIDE

KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR SMIDE 1 1 (7) KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR SMIDE Grupp M04-K FSD 5011 - ers FMV-F norm MA 11. Se FSD 5067 KRAVKLASS 1 1 ALLMÄNT Denna standard

Läs mer

KALLDRAGNA PRECISIONSSTÅLRÖR

KALLDRAGNA PRECISIONSSTÅLRÖR HELÉNS RÖR AB TEKNISK INFORMATION KALLDRAGNA PRECISIONSSTÅLRÖR 201 Teknisk information KALLDRAGNA PRECISIONSSTÅLRÖR KALLDRAGNA PRECISIONSSTÅLRÖR ENLIGT EN 10305-1 (DIN 2391) SÖMLÖSA KALLDRAGNA PRECISIONSSTÅLRÖR

Läs mer

Ett ställe för automatindustrin

Ett ställe för automatindustrin M ASKINBEARBETNING Ett ställe för automatindustrin Tibnor har lång erfarenhet av materialleveranser till automatindustrin. Vi vet att material som används vid maskinbearbetning ska ha en sammansättning

Läs mer

Teknisk Handbok. Text under denna rubrik i SS-EN 1342 gäller med följande tillägg.

Teknisk Handbok. Text under denna rubrik i SS-EN 1342 gäller med följande tillägg. Sida 1 av 11 Gatsten av Denna bilaga är upprättad i enlighet med SS-EN 1342, utgåva 2, fastställd 2002-02-08. Gatsten skall uppfylla krav enligt SS-EN 1342 om inte annat anges i denna bilaga. Normalt skall

Läs mer

Europanorm Sverige ISO Danmark Finland Norge Tyskland Storbritannien

Europanorm Sverige ISO Danmark Finland Norge Tyskland Storbritannien Jämförelse mellan tidigare svensk och utländsk standard Europanorm Sverige ISO Danmark Finland Norge Tyskland Storbritannien SS DS SFS NS DIN BS Kemiska symboler CW502L CuZn15 5112 CuZn15 5112 2916 16108

Läs mer

PPU408 HT15. Aluminium. Lars Bark MdH/IDT 2015-12-03

PPU408 HT15. Aluminium. Lars Bark MdH/IDT 2015-12-03 Aluminium 1 1807 1824 1886 - Engelsmannen Humphrey Davy (1778-1829) insåg att metallen måste finnas men lyckades inte framställa den. - Han gav den dock namnet Aluminum. - Den danske vetenskapsmannen H.

Läs mer

Koppar och kopparlegeringar Rör Sömlösa runda kopparrör för kyl- och luftkonditioneringssystem Del 1: Rör för ledningssystem

Koppar och kopparlegeringar Rör Sömlösa runda kopparrör för kyl- och luftkonditioneringssystem Del 1: Rör för ledningssystem SVENSK STANDARD SS-EN 12735-1 Fastställd 2001-05-04 Utgåva 1 Koppar och kopparlegeringar Rör Sömlösa runda kopparrör för kyl- och luftkonditioneringssystem Del 1: Rör för ledningssystem Copper and copper

Läs mer

ROSTFRI PLÅT. Rostfri plåt EN kallvalsad 2B. Rostfri plåt EN varmvalsad 1D. Dimension mm. Forts.

ROSTFRI PLÅT. Rostfri plåt EN kallvalsad 2B. Rostfri plåt EN varmvalsad 1D. Dimension mm. Forts. 1 ROSTFRI PLÅT Rostfri plåt EN 1.4301 - kallvalsad 2B. 2000x1000x0,5 8,00 2000x1000x0,6 9,60 2000x1000x0,7 11,20 2500x1250x0,7 17,60 2000x1000x0,8 12,80 2000x1000x1 16,00 2500x1250x1 25,00 3000x1500x1

Läs mer

Kallvalsade obelagda, mjuka och höghållfasta platta produkter av stål för kallformning Toleranser för dimensioner och form

Kallvalsade obelagda, mjuka och höghållfasta platta produkter av stål för kallformning Toleranser för dimensioner och form SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige SVENSK STANDARD SS-EN 1011 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SIS - MATERIALNORMCENTRALEN 1992-05-27 1 1 (1++) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD

Läs mer

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler.

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler. Måttdefinitioner Nr 1. Läge i sida från närmaste sekundärlinje Avser avvikelse från basmåttet till närmaste sekundärlinje (2 st). Kravet avser läge valfritt utmed hela komponentens höjd. Vanligen mäts

Läs mer

Nr Prislista. Aluminium. Sida 1 av 14

Nr Prislista. Aluminium. Sida 1 av 14 Nr 1-2010 2010-01-04 Prislista Aluminium Sida 1 av 14 Försäljningsvillkor Leveransvillkor Priserna gäller exklusive mervärdeskatt och emballage, fritt å bil angiven leveransadress mot erläggande av fraktkostnad

Läs mer

STÅNG OCH VARMVALSADE RÖR

STÅNG OCH VARMVALSADE RÖR KUNDANPASSADE STÅLRÖRSLÖSNINGAR Heléns sortiment av STÅNG OCH VARMVALSADE RÖR A Distribution Company YD Ø 44,50 YD Ø 48,30 YD Ø 51,00 YD Ø 54,00 SÖMLÖSA VARMVALSADE STÅLRÖR 44,50 3,20 3,26 44,50 4,50 4,44

Läs mer

Allmän utrustning och kalibrering -Kontroll av siktar (ver 1) Metododhandledningens användning och begränsningar. Allmänt

Allmän utrustning och kalibrering -Kontroll av siktar (ver 1) Metododhandledningens användning och begränsningar. Allmänt Utgivningsdatum: 0-0-0 SS-EN 9-:0 Allmän utrustning och kalibrering -Kontroll av siktar (ver ) "Denna arbetsinstruktion förtydligar hur vi i Sverige ska tolka arbetssättet i metoden. Det skall observeras

Läs mer

Toleranser varmvalsat stångstål. Toleranser rundstång enligt SS 212502 Diameter. Toleranser varmvalsat stångstål.

Toleranser varmvalsat stångstål. Toleranser rundstång enligt SS 212502 Diameter. Toleranser varmvalsat stångstål. Längdoleranser enlig SS 212001. Följande abell gäller endas sänger 2500. Toleransklass Gränsavmå Anmärkning Övre Undre L0 (1) +10% 10% Cirkalängd L1 +100 100 L2 (2) +100 0 L3 (3) +40 0 L4 (4) +20 0 L5

Läs mer

LEVERANSPROGRAM - KOPPAR -

LEVERANSPROGRAM - KOPPAR - LEVERANSPROGRAM - KOPPAR - 1 Koppar-plåt 2 Koppar-band 4 Koppar-VVS-rör Koppar-Wicu-rör 5 5 Koppar-tråd 10 Koppar-rundstång 10 Koppar-sexkantstång Koppar-fyrkantstång 11 11 Koppar-kylrör 7 Koppar-industrirör

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 89, 2014-05-08

Lagersortiment 2014:03 NR 89, 2014-05-08 Lagersortiment 2014:03 NR 89, 2014-05-08 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Rostfritt stål, plåt och band

Rostfritt stål, plåt och band Rostfritt stål Produkter och service 2012 Rostfritt stål, plåt och band Austenitiskt, varmvalsat Enligt standard EN 10028-7; ASME SA-240/SA-240M Toleranser EN 10051 PED 97/23/EC Interkristalinkorrosionstest

Läs mer

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång Legerat konstruktionsstål Slipade plattor Verktygsstål Kallformade

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Lagersortiment 2012:03 NR 82,

Lagersortiment 2012:03 NR 82, Lagersortiment 2012:03 NR 82, 2013-04-08 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Lagersortiment 2011 Nr 77,

Lagersortiment 2011 Nr 77, Lagersortiment 2011 Nr 77, 2012-04-10 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Lagersortiment 2012:03 NR 86,

Lagersortiment 2012:03 NR 86, Lagersortiment 2012:03 NR 86, 2014-01-07 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Möbler och inredningsenheter för kök och bad Materialkvalitet och noggrannhet i tillverkning Bedömning och klassindelning

Möbler och inredningsenheter för kök och bad Materialkvalitet och noggrannhet i tillverkning Bedömning och klassindelning Möbler och inredningsenheter för kök och bad Materialkvalitet och noggrannhet i tillverkning Bedömning och klassindelning Inledning Denna anvisning har sammanställts av TMF (Trä- och Möbelföretagen). Anvisningen

Läs mer

Försäljning. Leveransbestämmelser. Produktspecifikation. Prisberäkningsexempel. Hardox och Weldox. Övrigt stål

Försäljning. Leveransbestämmelser. Produktspecifikation. Prisberäkningsexempel. Hardox och Weldox. Övrigt stål 090801 Försäljning Hardox och Weldox Urban Nordin Norra Sverige Tel: 060-17 06 43 Fax: 060-55 00 26 Mobil: 070-322 99 07 E-post: urban.nordin@ssab.com Johan Lindén Södra Sverige Tel: 0155-25 56 70 Fax:

Läs mer

RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar

RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar Tuna Stålrör AB är en ledande grossist inom ämnesrör, kalldragna rör samt svetsade precisionsstålrör Hög servicenivå kräver resurser. Kapning i stort antal moderna

Läs mer

Varia Dekorpaneler med miljoner möjligheter som standard. www.acss.se

Varia Dekorpaneler med miljoner möjligheter som standard. www.acss.se Varia Dekorpaneler med miljoner möjligheter som standard 3form Varia Dekorpaneler med ansvar för hållbar miljö och samhällsutveckling. Du väljer design Mönster/Material + Färg + Struktur + Yta = flera

Läs mer

stålrör stålrör i fjärrvärmesystem Tekniska bestämmelser D:212 Januari 2007

stålrör stålrör i fjärrvärmesystem Tekniska bestämmelser D:212 Januari 2007 stålrör stålrör i fjärrvärmesystem Tekniska bestämmelser D:212 Januari 2007 STÅLRÖR STÅLRÖR I FJÄRRVÄRMESYSTEM Tekniska bestämmelser D:212 Januari 2007 ISSN 1401-9264 2005 Svensk Fjärrvärme AB Art nr

Läs mer

Lagersortiment 2012:03

Lagersortiment 2012:03 Lagersortiment 2012:03 NR 8, 201-0 - Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2012

SVENSK STANDARD SS :2012 SVENSK STANDARD SS 137006:2012 Fastställd/Approved: 2012-05-08 Publicerad/Published: 2012-05-15 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.010.30; 91.080.40; 91.100.30; 92.200.20 Betongkonstruktioner

Läs mer

Nr Prislista

Nr Prislista Nr 1-2013 2013-04-02 Prislista BE Group Sverige AB - Försäljningsvillkor Prislista rostfri plåt, stång, rör Leveransvillkor och frakt Priserna gäller exklusive mervärdeskatt, legeringstillägg och emballage,

Läs mer

Nr Prislista. Rostfri plåt. Rostfri stång. Rostfria rör. Produktionsservice

Nr Prislista. Rostfri plåt. Rostfri stång. Rostfria rör. Produktionsservice Nr 21 2012-2012 02 03 2012-04-02 Prislista Rostfri plåt Rostfri stång Rostfria rör Produktionsservice BE Group Sverige AB - Försäljningsvillkor Prislista rostfri plåt, stång, rör Leveransvillkor och frakt

Läs mer

Tabeller (Måttoleranser för betongelement) Tabell 1. Pelare - Tillverkningstoleranser. Utgåva juni 2009

Tabeller (Måttoleranser för betongelement) Tabell 1. Pelare - Tillverkningstoleranser. Utgåva juni 2009 Skriv ut Hem Toleranser Tabeller Tabeller (Måttoleranser för betongelement) Tabeller (Måttoleranser för betongelement) Utgåva juni 2009 Pelare Balkar i tak Balkar i bjälklag L 8,4 meter och > 8,4 meter

Läs mer

T-26727. Pac2 standard för mikrokapslad gänglåsning Dri-Loc Dimension och provningsspecifikationer

T-26727. Pac2 standard för mikrokapslad gänglåsning Dri-Loc Dimension och provningsspecifikationer Pac2 standard för mikrokapslad gänglåsning Dri-Loc Dimension och provningsspecifikationer Introduktion Denna standard överensstämmer i tillämpliga ej avgränsade delar med DIN 267 del 27 och ISO 10964.

Läs mer

Skärande bearbetning stång och rör

Skärande bearbetning stång och rör MARKNADENS BREDASTE SORTIMENT Skärande bearbetning stång och rör Rör och stång för skärande bearbetning Heléns - din affärspartner Helénskoncernen bedriver handel med rör- och stålprodukter i svart- och

Läs mer

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 1 Låg vikt (densitet = 2 700 kg/m3 ) - Låg vikt har betydelse främst när egentyngden är dominerande samt vid transport och montering. Låg elasticitetsmodul

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com TEKNISK ANVISNING LKT 1550.540.001 1 8 av Titel Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Drift-och underhåll, projektering, inköp Nyckelord Anvisning, instruktion

Läs mer

LAGERSORTIMENT 2014:03 NR 97,

LAGERSORTIMENT 2014:03 NR 97, LAGERSORTIMENT 2014:03 NR 97, 2016-05-03 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

LAGERPRISLISTA NR 105,

LAGERPRISLISTA NR 105, LAGERPRISLISTA NR 105, 2017-02-04 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor Verktygsstål

Läs mer

2. 1 L ä n g d, o m k r e t s o c h a r e a

2. 1 L ä n g d, o m k r e t s o c h a r e a 2. 1 L ä n g d, o m k r e t s o c h a r e a Ett plan är en yta som inte är buktig och som är obegränsad åt alla håll. På ett plan kan man rita en linje som är rak (rät). En linje är obegränsad åt båda

Läs mer

Plåt / Sheets. Kallvalsad plåt Glödgad och betad, yta 2B Cold rolled sheets Annealed and pickled, surface 2B. Tol.: ISO Cert.: EN 10204/3.

Plåt / Sheets. Kallvalsad plåt Glödgad och betad, yta 2B Cold rolled sheets Annealed and pickled, surface 2B. Tol.: ISO Cert.: EN 10204/3. Plåt / Sheets Glödgad och betad, yta 2B Annealed and pickled, surface 2B 2000 x 1000 x 0,50 8,00 2500 x 1250 12,50 2000 x 1000 x 0,60 9,60 2500 x 1250 15,00 2000 x 1000 x 0,70 11,20 2500 x 1250 17,50 2000

Läs mer

Bestämning av flisighetsindex (ver 1) Metodhandledningens användning och begränsningar. Allmänt

Bestämning av flisighetsindex (ver 1) Metodhandledningens användning och begränsningar. Allmänt Utgivningsdatum: 05-05-5 SS-EN 9-:0 Bestämning av flisighetsindex (ver ) Denna metodhandledning förtydligar hur vi i Sverige ska tolka arbetssättet i Europastandarden SS-EN 9-. Det skall observeras att

Läs mer

Bilaga 2 Beräkningsförutsättningar

Bilaga 2 Beräkningsförutsättningar Bilaga 2 Beräkningsförutsättningar Belysningstekniska kvalitetsegenskaper och beräkningsförutsättningar. Nedan givna beräkningstekniska förutsättningar är ett utdrag av SS EN 13201-3. Med vägbanan avses

Läs mer

SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING

SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING Om du upplevt att stål med ojämn kvalitet stör din produktion rekommenderar vi ett byte till SSAB Boron. SSAB BORON STÅLET SOM GÖR DIN PRODUKTION ENKLARE OCH MER

Läs mer

Stålkonstruktioner ANVISNINGAR 1996 BILAGA 2

Stålkonstruktioner ANVISNINGAR 1996 BILAGA 2 B7 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING MILJÖMINISTERIET, Bostads- och byggnadsavdelningen Stålkonstruktioner ANVISNINGAR 1996 BILAGA 2 Miljöministeriets förordning om stålkonstruktioner Given i Helsingfors

Läs mer

Allmän information... sid 3. Armeringsstål i raka längder... sid 4. Kamstål i ring... sid 4. Egenskaper... sid 5. Utgångsmaterial...

Allmän information... sid 3. Armeringsstål i raka längder... sid 4. Kamstål i ring... sid 4. Egenskaper... sid 5. Utgångsmaterial... Varmvalsad armering Innehållsförteckning Allmän information... sid 3 Normer Produktkaraktär Godkännande Användningsområde Armeringsstål i raka längder... sid 4 Leveranssätt Diametrar och vikter Kamstål

Läs mer

TULLTAXA AVDELNING XV OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL

TULLTAXA AVDELNING XV OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL TULLTAXA Anmärkningar 1. Denna avdelning omfattar inte AVDELNING XV OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL a) beredda målningsfärger, tryckfärger och andra produkter på basis av metallfjäll eller metallpulver

Läs mer

Handelsstål & Armering Produktsortiment

Handelsstål & Armering Produktsortiment Handelsstål & Armering Produktsortiment Innehållsförteckning Definitioner sida 3 Försäljningsvillkor sida 4 PLattstång sida 5 Plattstång-varmvalsad Plattstång-varmförzinkad Komprimerad Axel Rundstång-varmvalsad

Läs mer

TJÄNSTESPECIFIKATION SVARTFIBER

TJÄNSTESPECIFIKATION SVARTFIBER TJÄNSTESPECIFIKATION SVARTFIBER V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. INLEDNING 1 2. TEKNISK SPECIFIKATION 2 3. REDUNDANS 4 4. ACCEPTANSNIVÅ 5 5. KUNDENS ÅTAGANDEN 6 Svenska Stadsnätsföreningen. Allmänna villkor

Läs mer

Ett handslag fast som stål. När vi lovar en sak står vi för det. Punkt.

Ett handslag fast som stål. När vi lovar en sak står vi för det. Punkt. Lagersortiment 2014 Ett handslag fast som stål. När vi lovar en sak står vi för det. Punkt. Vi börjar kunna tävla med de stora leverantörerna av handelsstål inom allt fler områden, men vi har lovat oss

Läs mer

Förord 3. Förkortningar och beteckningar 4. 1 Inledning 9

Förord 3. Förkortningar och beteckningar 4. 1 Inledning 9 Innehållsförteckning Förord 3 Förkortningar och beteckningar 4 1 Inledning 9 2 Beteckningssystem förkonstruktionsstål 11 Namn- och nummersystem 11 Beteckningar och tillägg som används för varmvalsade allmänna

Läs mer

50 poäng. Allmänna anvisningar: <Hjälptext: Frivilligt fält. Skriv här ytterligare information som studenterna behöver>

50 poäng. Allmänna anvisningar: <Hjälptext: Frivilligt fält. Skriv här ytterligare information som studenterna behöver> Tillverkningsteknologi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41P15T KMASK13h 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150604 Tid: 09.00-13.00

Läs mer

Regler för Robotfemkamp under Robot-SM 2011

Regler för Robotfemkamp under Robot-SM 2011 Regler för Robotfemkamp under Robot-SM 2011 Sammanfattning av tävlingsgrenen Robotfemkamp innebär att en helt autonom robot skall tävla i fem olika grenar med olika karakteristiska uppgifter. Dessa är

Läs mer

Vår målsättning 100% nöjda kunder

Vår målsättning 100% nöjda kunder Kalldraget stål april 09 2 Boxholm Stål är Nordens största tillverkare och lagerhållare av kalldraget stångstål. Genom att envist hålla fast vid övertygelsen att hög kvalitet på alla områden lönar sig,

Läs mer

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1 En kortfattad vägledning till produktegenskaper och koder enligt europastandarden SS-EN 13162 Värmeisoleringsprodukter för byggnader Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning Takunderskiva

Läs mer

TEKNISKA DATA KOPPAR MÄSSING

TEKNISKA DATA KOPPAR MÄSSING TEKNISKA DATA KOPPAR MÄSSING Nominell sammansättning % Användning SS NR SS-EN Cu Zn Övrigt % % % 5010 Cu-ETP 99,90 min syrehaltig 5011 Cu-OF 99,95 syrefri 5015 Cu-DHP 99,85 min P0,03 5112 CuZn15 85 rest

Läs mer

Konstruktionsstål prislista 10-4

Konstruktionsstål prislista 10-4 Konstruktionsstål prislista 10-4 en del av SVENSK industri ThyssenKrupp Materials Sverige TK verktygsstål konstruktionsstål rostfritt rör handelsstål metaller en del av SVENSK industri Vi har valt att

Läs mer

Den flexibla isoleringen med antimikrobiellt skydd

Den flexibla isoleringen med antimikrobiellt skydd Den flexibla isoleringen antimikrobiellt skydd Tillförlitlig kondenskontroll Bidrar till bättre luftkvalitet inomhus Säker systemlösning God stomljudsdämpning Microban-teknik 10 års systemgaranti Övervakade

Läs mer

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT Beräkningar stål 1 Balk skall optimeras map vikt (dvs göras så lätt som möjligt) En i aluminium, en i höghållfast stål Mått: - Längd 180 mm - Tvärsnittets yttermått Höjd: 18 mm Bredd: 12 mm Lastfall: -

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO

SVENSK STANDARD SS-ISO SVENSK STANDARD SS-ISO 9276-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1999-06-11 1 1 (1+12+12) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Representation

Läs mer

2015-2016. Tråd, linor, plattjärn och uppfångare. Tråd, linor, plattjärn och uppfångare

2015-2016. Tråd, linor, plattjärn och uppfångare. Tråd, linor, plattjärn och uppfångare Tråd, linor, plattjärn och uppfångare Tråd, linor, plattjärn och uppfångare 2015-2016 E-nummersatta artiklar är normalt lagervara, icke E-nummer satta är beställningsvara 117 Tråd och linor för åskledar

Läs mer

Stålkvalitet C% Mn% Si% P% S% V%

Stålkvalitet C% Mn% Si% P% S% V% Teknisk information STÅNG SLIPAD STÅNG Stålkvalitet C Mn Si P S V 20MnV6 motsv. SS 2142 0,16 0,22 1,30 1,70 0,10 0,50 max 0,035 max 0,035 0,10 0,20 C45 motsv. SS1672 0,42 0,50 0,50 0,80 max 0,40 max 0,035

Läs mer

Motorbränslen Etanol E85 Krav och provningsmetoder

Motorbränslen Etanol E85 Krav och provningsmetoder SVENSK STANDARD Fastställd 2006-07-03 Utgåva 1 Motorbränslen Etanol E85 Krav och provningsmetoder Automotive fuels Ethanol E85 Requirements and test methods ICS 75.160.20 Språk: svenska Publicerad: september

Läs mer

FVF D:205. ka bestärr anvisni RÖRBÖJAR. Tekniska bestämmelser för rörböjar i fjärrvärmesystem. leker, raa d oa tekniska bra. racl FJÄRRVÄRME.

FVF D:205. ka bestärr anvisni RÖRBÖJAR. Tekniska bestämmelser för rörböjar i fjärrvärmesystem. leker, raa d oa tekniska bra. racl FJÄRRVÄRME. FVF D:205 ka bestärr anvisni RÖRBÖJAR Tekniska bestämmelser för rörböjar i fjärrvärmesystem leker, * raa d oa tekniska bra racl ^ FJÄRRVÄRME Maj 2000 RÖRBÖJAR Tekniska bestämmelser för rörböjar i fjärrvärmesystem

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

4 Hållfasthet. 4 Hållfasthet. 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999.

4 Hållfasthet. 4 Hållfasthet. 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999. 4 Hållfasthet 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999. 4.1.1 Omfattning och tillämpning Denna del av ISO 898-1:1999 anger mekaniska egenskaper för skruvar och pinnskruvar av kolstål och legerat stål i omgivningstemperaturer

Läs mer

Nr 4 07 2007 10 03. Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information

Nr 4 07 2007 10 03. Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information Nr 4 07 2007 10 03 Prislista Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information Försäljningsvillkor Leveransvillkor Priserna gäller exklusive mervärdeskatt och emballage, DDU - angiven leveransadress

Läs mer

Teknisk bestämmelse Stålkonstruktioner

Teknisk bestämmelse Stålkonstruktioner Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091021-023 D10-0015655 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2012-10-29

Läs mer

Regler för sumo under Robot-SM

Regler för sumo under Robot-SM Regler för sumo under Robot-SM Uppdateringar: 2015-02-11 - Uppdaterade regler för Lego-sumo (2.9, 4), samt specning av vilka klasser som startmodul är obligatoriskt för (2.6). 2014-02-18 - Ny bild för

Läs mer

Toleranser och gränsvärden För borrning och sågning i betong

Toleranser och gränsvärden För borrning och sågning i betong Toleranser och gränsvärden För borrning och sågning i betong Final SE August 2002 / revision 4, april 2004 HiB:s kansli: Lars Sandström Box 7835 103 98 Stockholm Tel: + 46 8 698 58 00 Fax: + 46 8 698 59

Läs mer

Heléns Produktkatalog SVERIGE

Heléns Produktkatalog SVERIGE Heléns Produktkatalog SVERIGE Heléns - din affärspartner Det finns många rörgrossister. Men det finns bara ett Heléns och vi är ingen rörgrossist. Kalla oss gärna för rörspecialist om du vill. Våra kunder

Läs mer

Af%\V(i)\ \E, STALROR. Tekniska bestämmelser för stålrör i fjärrvärmesystem. Augusti 1994 FJÄRRVÄRME

Af%\V(i)\ \E, STALROR. Tekniska bestämmelser för stålrör i fjärrvärmesystem. Augusti 1994 FJÄRRVÄRME \E, VÄRMEVERKS FÖRENINGEN Af%\V(i)\ Upphandlingsserien STALROR Tekniska bestämmelser för stålrör i fjärrvärmesystem Augusti 1994 FJÄRRVÄRME FÖRORD Kvalitets- och funktionskrav på fjärrvärmeanläggningar

Läs mer

FVF D:204 KOMPENSATORER

FVF D:204 KOMPENSATORER FVF D:204 KOMPENSATORER Tekniska bestämmelser för kompensatorer ingående i fjärrvärmesystem Mars 2000 KOMPENSATORER Tekniska bestämmelser för kompensatorer ingående i fjärrvärmesystem ISSN 1401-9264 2000

Läs mer

4.1 ANVÄNDNING OCH MONTERING

4.1 ANVÄNDNING OCH MONTERING 4. BALKKLÄMSYSTEM 4. ANVÄNDNING OCH MONTERING Fördelar Exempel för förbindning av två stålbalkar Snabb och enkel montering Flexibilitet på byggplatsen Justerbar på plats för anpassning till oplanerade

Läs mer

Svetsade rör / Welded tubes

Svetsade rör / Welded tubes Svetsade rör / Svetsade stålrör Kalibrerade och glödgade eller blankglödgade Calibrated and annealed or bright annealed EN 10217-7 TC1, EN/ISO 1127 D3/T3 Dim. Kg/m EN 1.4301 1.4541 1.4404 1.4571 Svetsning/Welding

Läs mer

TEKNISKA DATA ALUMINIUM

TEKNISKA DATA ALUMINIUM TEKNISKA DATA ALUMINIUM Jämförelse med tidigare svensk och utländsk standard EN AW EN AW Sverige USA Tyskland England Frankrike Schweiz Kanada Numerisk Kemiska SS AA DIN W-stoffnr BS NF VSM Alcan symboler

Läs mer

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas?

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Hör i så fall av dig. Nämnde vi föresten att Capo Sweden säljer

Läs mer