Mediebarometern Kodbok. SPSS-format

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mediebarometern Kodbok. SPSS-format"

Transkript

1 . Mediebarometern 2012 Kodbok SPSS-format Innehåll Bakgrundsvariabler hämtade ur urvalsramen 1 Bakgrundsvariabler ställda i frågeformuläret 1 Skapade bakgrundsvariabler 4 Radio 7 Mp3 9 Cd-skiva 10 Morgontidningar 11 Kvällstidningar 15 Vecko- och månadstidningar 18 Special-/facktidskrift 20 Böcker 22 Television 24 Text-tv 29 Medieteknologi och internet 31 Mobiltelefon 37 Dvd/video/pvr 39 Bio 41 Tv-spel 42 Nyheter 44 Reklam 45 Skapade medievariabler 46

2 KODBOK = Mediebarometern 2012 i SPSS/WINDOWS (MBAR10.SAV) Bakgrundsvariabler hämtade ur urvalsramen f62e_1 Födelseår (1932 t o m 2003) Datum Vdag Kön Datum som intervjun genomförts Veckodag som intervjun genomförts (1= måndag, 2= tisdag o s v) 1 = män 2 = kvinnor Bakgrundsvariabler ställda i frågeformuläret f62a Hur vill du karaktärisera ditt nuvarande boende, hur bor du idag? 1 = På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 2 = I villa i tätort 3 = I radhus i tätort 4 = I lägenhet, i flerfamiljshus 5 = Tveksam, vet ej f62b Var någonstans har du huvudsakligen vuxit upp? 1 = Ren landsbygd i Sverige 2 = Mindre tätort i Sverige 3 = Stad eller större tätort i Sverige 4 = Stockholm, Göteborg eller Malmö 5 = Annat land i Norden 6 = Annat land i Europa 7 = Land utanför Europa 8 = Tveksam, vet ej f62_ny_1 t o m f62_ny_5 Är du eller någon av dina föräldrar födda utomlands? f62_ny_1 1 = Båda föräldrarna födda utomlands f62_ny_2 1 = En förälder född utomlands f62_ny_3 1 = Själv född utomlands f62_ny_4 1 = Nej f62_ny_5 0 = Ej svar på f62_ny_1 t o m f62ny_5 f62e_1 Vilket år är du född? 1932 t o m = vill ej svara 1

3 Pren Fanns det någon tidningsprenumeration i det hem du växte upp i? 1 = Ja 2 = Nej 3 = Tveksam, vet ej f63b Hur många vuxna bor det hemma hos er, med dig själv inräknad? (Frågan ställd till dem födda efter 1994) f63c Hur många personer under 18 år bor hemma hos er? (Frågan ställd till dem födda efter 1994) f63d_1 t o m f63d_18 Hur gamla är dessa personer? (Frågan ställd till dem som är födda efter 1994) f63d_1 f63d_2 f63d_3 t o m f63d_17 f63d_18 0 = Ej svar, 1 = Ett barn som är 1 år, 2 = Två barn som är 1 år o s v 0 = Ej svar, 1 = Ett barn som är 2 år, 2 = Två barn som är 2 år o s v 0 = Ej svar, 1 = Ett barn som är 3 år, 2 = Två barn som är 3 år o s v 0 = Ej svar, 1 = Ett barn som är 17 år, 2 = Två barn som är 17 år o s v f64a Hur många vuxna bor det hemma hos er med Dig själv inräknad (Frågan ställd till dem som är födda före 1995) f64b Hur många personer under 18 år bor hemma hos er? (Frågan ställd till dem som är födda före 1994) f64c_1 t o m f64c_18 Hur gamla är dessa personer? (Frågan ställd till dem som är födda före 1995) f64c_1 f64c_2 f64c_3 t o m f64c_17 f64c_18 0 = Ej svar, 1 = Ett barn som är 1 år, 2 = Två barn som är 1 år o s v 0 = Ej svar, 1 = Ett barn som är 2 år, 2 = Två barn som är 2 år o s v 0 = Ej svar, 1 = Ett barn som är 3 år, 2 = Två barn som är 3 år o s v 0 = Ej svar, 1 = Ett barn som är 17 år, 2 = Två barn som är 17 år o s v 0 = Ej svar, f65a Vilken av följande grupper anser du Dig tillhöra? (frågan ställd till dem som är födda före 1996) 1 = Förvärvsarbetare heltid (minst 35 timmar/vecka) 2 = Förvärvsarbetande deltid 3 = Pensionär 4 = Studerande 5 = Hemarbetande 6 = Sjukskriven 7 = Arbetslös 8 = Annat 9 = Tveksam, vet ej 2

4 f66a Om du skulle beskriva Din nuvarande familj, vilken av följande kategorier stämmer då bäst? (frågan ställd till dem som är födda före 1995) 1 = Arbetarfamilj 2 = Jordbrukarfamilj 3 = Tjänstemannafamilj 4 = Högre tjänstemanna-/akademikerfamilj 5 = Egen företagare 6 = Tveksam, vet ej f66b Om du skulle beskriva den familj Du växte upp i, vilken av följande kategorier stämmer då bäst? (frågan ställd till dem som är födda före 1995) 1 = Arbetarfamilj 2 = Jordbrukarfamilj 3 = Tjänstemannafamilj 4 = Högre tjänstemanna-/akademikerfamilj 5 = Egen företagare 6 = Tveksam, vet ej f67a Har du sammanlagt mer än 9 års skolutbildning? I så fall, får jag fråga vilken utbildning du har? (frågan ställd till dem som är födda före 1995) 1 = Förgymnasial utbildning kortare än 9 år (NEJ) 2 = Förgymnasial utbildning 9 10 år 3 = Gymnasial utbildning högst 2 år 4 = Gymnasial utbildning längre än 2 år 5 = Utbildning vid högskola/universitet högst 3 år 6 = Utbildning vid högskola/universitet längre än 3 år 7 = Tveksam, vet ej Kön Markera kön utan att fråga 1 = Man - Kille 2 = Kvinna - Tjej 3

5 Skapade bakgrundsvariabler age5 Femgradig åldersvariabel 1 = 9 14 år 2 = år 3 = år 4 = år 5 = år age8 Åttagradig åldersvariabel 1 = 9 14 år 2 = år 3 = år 4 = år 5 = år 6 = år 7 = år 8 = år barnihem Antal personer under 18 år i hushållet 1 = Ett barn 2 = Två barn 3 = Tre barn 4 = Fyra eller fler barn famtyp Vilken typ av familj? (OBS! Gäller endast år) 1 = Yngre vuxna (18 44 år) utan barn 2 = Äldre vuxna (45 79 år) utan barn 3 = Skolbarnsföräldrar (7 17 år) 4 = Småbarnsföräldrar (0 6 år) hushall Hushållsstorlek 1 = Enpersons 2 = Tvåpersons 3 = Trepersons 4 = Flerpersons 4

6 koenage Kön, vuxna och barn 1 = Vuxna män (18 79 år) 2 = Vuxna kvinnor (18 79 år) 3 = Pojkar (9 17 år) 4 = Flickor (9 17 år) Komreg2 Skapad med postnummerkod 1 = Stockholmsregionen = Stockholms kommun samt förortskommuner. 2 = Malmöregionen = Malmö kommun samt förortskommuner. 3 = Göteborgsregionen = Göteborgs kommun samt förortskommuner. 4 = Förortskommuner = Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet skall vara någon av storstäderna. 5 = Större städer = Kommuner med invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. 6 = Pendlingskommuner = Kommuner där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. 7 = Glesbygdskommuner= Kommuner med mindre än 7 invånare per kvadratkilometer och mindre än invånare. 8 = Varuproducerande kommuner = Kommuner med mer än 40 procent av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år, anställda inom varutillverkning och industriell verksamhet. 9 = Övriga kommuner = Kommuner som inte hör till någon av tidigare grupper och har mer än invånare. utb3 Tredelad utbildningsvariabel (OBS! Gäller endast år) 1 = Har 9-årig eller kortare utbildning 2 = Har gymnasieutbildning 3 = Har universitets- eller högskoleutbildning utb6 Sexdelad utbildningsvariabel (OBS! Gäller endast år) 1 = Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 2 = Förgymnasial utbildning 9 10 år 3 = Gymnasial utbildning 2 år eller kortare 4 = Gymnasial utbildning längre än 2 år 5 = Högskola/universitet 3 år eller kortare 6 = Högskola/universitet 3 år eller längre 5

7 vuxbarn Urvalet uppdelat på vuxna och barn 1 = Vuxna (18 79 år) 2 = Barn (9 17 år) vuxihem Antal personer över 17 år i hushållet (Alla har tillfrågats om hur många vuxna som bor i hushållet) 1 = En vuxen 2 = Två vuxna 3 = Tre vuxna 4 = Fyra vuxna 6

8 Radio f31a_1 t o m f31a_8 Har du tillgång till radio på något av följande sätt? f31a_1 f31a_2 f31a_3 f31a_4 f31a_5 f31a_6 f31a_7 1 = Vanlig radioapparat 1 = Webbradio via internet 1 = Poddradio, nedladdat radioprogram 1 = Radio i mobilen/ mp3/ ipod eller annan bärbar radio 1 = Bilradio 1 = Nej 0 = Ej svar på f31a_1 t o m f31a_7 f32a Lyssnade du på radio någon gång igår? Här ingår även webb-radio och poddradio, radio i mobiltelefon mp3\ipod eller liknande. Ungefär hur länge sammanlagt under dygnet? 1 = Mindre än 30 minuter 2 = 30 minuter 1 timme 3 = 1 2 timmar 4 = 2 3 timmar 5 = 3 4 timmar 6 = 4 5 timmar 7 = 5 6 timmar 8 = Mer än 6 timmar 9 = Nej 10 = Tveksam, vet ej f33a_1 t o m f33a_8 Vid vilken eller vilka tidpunkter lyssnade du på radio igår? (Frågan ställd till dem som lyssnat under gårdagen) f33a_1 1 = Lyssnat mellan och f33a_2 1 = Lyssnat mellan och f33a_3 1 = Lyssnat mellan och f33a_4 1 = Lyssnat mellan och f33a_5 1 = Lyssnat mellan och f33a_6 1 = Lyssnat mellan och f33a_7 1 = Lyssnat efter men före f33a_8 0 = Ej lyssnat på f33a_1 t o m f33a_7 f34a_1 t o m f34a_8 Hur lyssnade du på radio igår...? (Frågan ställd till dem som lyssnat under gårdagen) f34a_1 f34a_2 f34a_3 f34a_4 f34a_5 f34a_5 f34a_6 1 = Vanlig radioapparat 1 = Webbradio via internet 1 = Poddradio, nedladdat radioprogram 1 = Radio i mobilen mp3\ipod eller annan bärbar radio 1 = Bilradio 1 = Nej 0 = Ej lyssnat på f34a_1 t o m f34a_6 7

9 f34_ny10_1 t o m f34_ny10_8 Var lyssnade du på radio igår.? (Frågan ställd till dem som lyssnat under gårdagen) f34_ny10_1 f34_ny10_2 f34_ny10_3 f34_ny10_4 f34_ny10_5 f34_ny10_6 f34_ny10_7 f34_ny10_8 1 = I bostaden 1 = I skolan 1 = På arbetet 1 = I bilen 1 = På resa (buss\tåg\flyg\spårvagn\tunnelbana) 1 = På café eller annan offentlig plats 1 = Annan plats 0 = Ej lyssnat på f34_ny10_1 t o m f34_ny10_7 f34b_ t o m f34b_40 Vilken eller vilka radiokanaler lyssnade du på? (Frågan ställd till dem som lyssnat under gårdagen) f34b_1 f34b_2 f34b_3 f34b_4 t o m f34b_28 f34b_29 f34b_30 f34b_31 f34b_32 f34b_33 f34b_34 f34b_35 f34b_36 f34b_37 f34b_38 f34b_39 f34b_40 1 = Lyssnat på P1 1 = Lyssnat på P2 1 = Lyssnat på P3 1 = Lyssnat på P4-lokal 1 = Lyssnat på P4 nationella sändningar 1 = Rix FM (Rixnätverket) 1 = NRJ 1 = Mix Megapol (Megapolnätverket SBS Radio, Radio City) 1 = Rockklassiker 1 = Bandit Rock 1 = Annan lokal station\kanal.(t ex Lugna favoriter, The Voice, Vinyl 107 Stockholm, Radio Guld) 1 = Svensk webbradio (t ex Din gata 100.6, P3 Rockster, P3 star, Dansbandskanalen) 1 = Utländsk webbradio 1 = Närradio 1 = Annan station 1 = Tveksam vet ej 0 = Ej lyssnat på f34_1 t o m f34_39 f34c När lyssnade du på radio senast? (Frågan ställd till dem som ej lyssnat på radio under gårdagen) 1 = Senaste veckan 2 = Senaste månaden 3 = Senaste året 4 = Aldrig 5 = Tveksam, vet ej 8

10 Mp3 f4 Har du någon bärbar MP3-spelare/ipod? 1 = Ja 2 = Nej 3 = Tveksam,vet ej f4a Lyssnade du på mp3-spelare\ipod\mobiltelefon eller direkt i dator på musik, ljudbok eller radio igår? 1 = Mindre än 30 minuter 2 = 30 minuter 1 timme 3 = 1 2 timmar 4 = 2 3 timmar 5 = Mer än 3 timmar 6 = Nej 7 = Tveksam, vet ej f4b_1 t o m f4b_8 Vid vilken eller vilka tidpunkter lyssnade du på mp3-spelare/ ipod igår? (Frågan ställd till dem som lyssnat under gårdagen) f4b_1 1 = Lyssnat mellan och f4b_2 1 = Lyssnat mellan och f4b_3 1 = Lyssnat mellan och f4b_4 1 = Lyssnat mellan och f4b_5 1 = Lyssnat mellan och f4b_6 1 = Lyssnat mellan och f4b_7 1 = Lyssnat efter men före f4b_8 0 = Ej lyssnat på f4b_1 t o m f4b_7 f4c När lyssnade Du på något i MP3-spelare, ipod, mobiltelefon, iphone, direkt i dator eller liknande senast? (Frågan ställd till dem som ej lyssnat under gårdagen) 1 = Senaste veckan 2 = Senaste månaden 3 = Senaste halvåret 4 = Senaste året 5 = Aldrig 6 = Tveksam vet ej 9

11 Cd-skiva f1a Lyssnade Du på någon CD, kassettband eller vinylskiva igår? 1 = Mindre än 30 minuter 2 = 30 minuter 1 timme 3 = 1 2 timmar 4 = 2 3 timmar 5 = Mer än 3 timmar 6 = Nej 7 = Tveksam, vet ej f1b_1 t o m f1b_8 Vid vilken eller vilka tidpunkter lyssnade du på cd, kassettband eller vinylskiva igår? (Frågan ställd till dem som lyssnat under gårdagen) f1b_1 1 = Lyssnat mellan och f1b_2 1 = Lyssnat mellan och f1b_3 1 = Lyssnat mellan och f1b_4 1 = Lyssnat mellan och f1b_5 1 = Lyssnat mellan och f1b_6 1 = Lyssnat mellan och f1b_7 1 = Lyssnat efter men före f1b_8 0 = Ej lyssnat på f1b_1 t o m f1b_7 f2a När lyssnade du på cd, kassettband eller vinylskiva senast? (Frågan ställd till dem som ej lyssnat under gårdagen) 1 = Senaste veckan 2 = Senaste månaden 3 = Senaste året 4 = Aaldrig 5 = Tveksam, vet ej 10

12 Morgontidningar f5a Läste eller tittade du i någon morgontidning igår? 1 = Ja, en 2 = Ja, två 3 = Ja, tre 4 = Ja, fyra eller flera 5 = Nej 6 = Tveksam, vet ej f5b Vilken morgontidning läste du? (Tidning 1) (Frågan ställd till dem som läst under gårdagen) 0 = Vet ej/kan ej svara = se separat lista (bilaga 2) f5c Vilken var den andra morgontidningen du läste? (Tidning 2) (Frågan ställd till dem som läst minst två tidningar under gårdagen) 0 = Vet ej/kan ej svara = se separat lista (bilaga 2) f5d Vilken var den tredje morgontidningen du läste? (Tidning 3) (Frågan ställd till dem som läst minst tre tidningar under gårdagen) 0 = Vet ej/kan ej svara = se separat lista (bilaga 2) f5e_1 t o m f5e_3 Läste du Tidning 1: (Frågan ställd till dem som läst tidning 1 under gårdagen) f5e_1 f5e_2 f5e_3 1 = Som vanlig tryckt tidning på papper 1 = På Internet via dator/surfplatta/mobiltelefon eller annan mediaspelare 0 = Ej läst, på f5e_1 t o m f5e_2 f5e_1_1 t o m f5e_1_4 Läste du : (Frågan ställd till dem som läst tidning 1 på internet under gårdagen) f5e_2_1 f5e_2_2 f5e_2_3 f5e_2_4 1 = på tidningens webbsajt 1 = som pdf eller annat digitalt format (t ex e-tidning, e-papperstidning) 1 = som app/applikation 0 = Ej läst, på f5e_2_1 t o m f5e_2_3 f5f_1 t o m f5f_3 Läste du Tidning 2: (Frågan ställd till dem som läst tidning 2 under gårdagen) f5f_1 f5f_2 f5f_3 1 = Som vanlig tryckt tidning på papper 1 = På Internet via dator/surfplatta/mobiltelefon eller annan mediaspelare 0 = Ej läst, på f5f_1 t o m f5f_2 11

13 f5f_1_1 t o m f5f_1_4 Läste du (Frågan ställd till dem som läst tidning 2 på internet under gårdagen) f5f_2_1 f5f_2_2 f5f_2_3 f5f_2_4 1 = på tidningens webbsajt 1 = som pdf eller annat digitalt format (t ex e-tidning, e-papperstidning) 1 = som app/applikation 0 = Ej läst, på f5f_2_1 t o m f5f_2_3 f5g_1 t o m f5g_3 Läste du Tidning 3: (Frågan ställd till dem som läst tidning 3 under gårdagen) f5g_1 f5g_2 f5g_3 1 = Som vanlig tryckt tidning på papper 1 = På Internet via dator/surfplatta/mobiltelefon eller annan mediaspelare 0 = Ej läst, på f5g_1 t o m f5g_2 f5g_1_1 t o m f5g_1_4 Läste du (Frågan ställd till dem som läst tidning 3 på internet under gårdagen) f5g_2_1 f5g_2_2 f5g_2_3 f5g_2_4 1 = på tidningens webbsajt 1 = som pdf eller annat digitalt format (t ex e-tidning, e-papperstidning) 1 = som app/applikation 0 = Ej läst, på f5g_2_1 t o m f5g_2_3 f6a_1 Ungefär hur länge läste Du den tryckta morgontidningen (-arna) igår? (Frågan ställd till dem som läst under gårdagen) 1 = Mindre än 15 minuter 2 = 15 minuter 30 minuter 3 = 30 minuter 1 timme 4 = 1 2 timmar 5 = Mer än två timmar 6 = Tveksam, vet ej f6a_2 Ungefär hur länge läste Du morgontidningen (-arna) på internet via datorn, i mobiltelefon eller annan apparat igår? (Frågan ställd till dem som läst under gårdagen) 1 = Mindre än 5 minuter 2 = 5 minuter 15 minuter 3 = 15 minuter 30 minuter 4 = 30 minuter 45 minuter 5 = 45 minuter 1 timme 6 = 1 2 timmar 7 = Mer än två timmar 8 = Tveksam, vet ej 12

14 f6b_1 tom f6b_12 Vad läste eller tittade du på i morgontidningen (-arna) igår? (Frågan ställd till dem som läst under gårdagen) f6b_1 f6b_2 f6b_3 f6b_4 f6b_5 f6b_6 f6b_7 f6b_8 f6b_9 f6b_10 f6b_11 f6b_12 1 = Lokala nyheter 1 = Inrikesnyheter 1 = Utrikesnyheter 1 = Ekonominyheter 1 = Krönikor 1 = Sport 1 = Ledare och debatt 1 = Kulturmaterial 1 = Nöjesmaterial 1 = Annonser 1 = Annat 0 = Ej läst på f6b_1 tom f6b_11 f6c_1 tom f6c_12 Tog du del av något av följande typer av innehåll i morgontidningen (-arna) på internet... f6c_1 f6c_2 f6c_3 f6c_4 f6c_5 f6c_6 f6c_7 f6c_8 f6c_9 f6c_10 f6c_11 f6c_12 1 = Lokala nyheter 1 = Inrikesnyheter 1 = Utrikesnyheter 1 = Ekonominyheter 1 = Krönikor 1 = Sport 1 = Ledare och debatt 1 = Kulturmaterial 1 = Nöjesmaterial 1 = Annonser 1 = Annat 0 = Ej läst på f6c_1 tom f6c_11 13

15 f7a_1 t o m f7a_8 Vid vilken eller vilka tidpunkter läste du morgontidningen (-arna) igår? (Frågan ställd till dem som läst under gårdagen) f7a_1 1 = Läst mellan och f7a_2 1 = Läst mellan och f7a_3 1 = Läst mellan och f7a_4 1 = Läst mellan och f7a_5 1 = Läst mellan och f7a_6 1 = Läst mellan och f7a_7 1 = Läst efter men före f7a_8 0 = Ej läst på f7a_1 t o m f7a_7 f9a När läste du någon morgontidning senast? (Frågan ställd till dem som inte läst morgontidning under gårdagen) 1 = Senaste veckan 2 = Senaste månaden 3 = Senaste året 4 = Aldrig 5 = Tveksam vet ej f10a Prenumererar du eller någon annan i ditt hushåll på någon morgontidning? 1 = Ja, en 2 = Ja, två eller fler 3 = Nej 4 = Tveksam, vet ej 14

16 Kvällstidningar f11a Läste eller tittade du i någon kvällstidning igår? 1 = Ja, en 2 = Ja, två 3 = Ja, tre eller fyra 4 = Nej 5 = Tveksam, vet ej f11b Vilken kvällstidning läste du? (Tidning 4) (Frågan ställd till dem som läst under gårdagen) 2 = Aftonbladet 25 = Expressen/ GT/Kvällsposten 171 = Annan 0 = Vet ej/kan ej svara f11c Vilken var den andra kvällstidningen du läste? (Tidning 5) (Frågan ställd till dem som läst minst två tidningar under gårdagen) 2 = Aftonbladet 25 = Expressen/ GT/Kvällsposten 171 = Annan 0 = Vet ej/kan ej svara f11d_1 t o m f11d_3 Läste du Tidning 4: (Frågan ställd till dem som läst tidning 4 under gårdagen) f11d_1 f11d_2 f11d_3 1 = Som vanlig tryckt tidning på papper 1 = På Internet via dator/surfplatta/mobiltelefon eller annan mediaspelare 0 = Ej läst, på f11d_1 t o m f11d_2 f11d_2_1 t o m f11d_2_4 Läste du (Frågan ställd till dem som läst tidning 4 på internet under gårdagen) f11d_2_1 f11d_2_2 f11d_2_3 f11d_2_4 1 = på tidningens webbsajt 1 = som pdf eller annat digitalt format (t ex e-tidning, e-papperstidning) 1 = som app/applikation 0 = Ej läst, på f11d_2_1 t o m f11d_2_3 15

17 f11e_1 t o m f11e_3 Läste du Tidning 4: (Frågan ställd till dem som läst tidning 5 under gårdagen) f11e_1 f11e_2 f11e_3 1 = Som vanlig tryckt tidning på papper 1 = På Internet via dator/surfplatta/mobiltelefon eller annan mediaspelare 0 = Ej läst, på f11e_1 t o m f11e_2 f11e_2_1 t o m f11e_2_4 Läste du (Frågan ställd till dem som läst tidning 5 på internet under gårdagen) f11e_2_1 f11e_2_2 f11e_2_3 f11e_2_4 1 = på tidningens webbsajt 1 = som pdf eller annat digitalt format (t ex e-tidning, e-papperstidning) 1 = som app/applikation 0 = Ej läst, på f11e_2_1 t o m f11e_2_3 f12a_1 Ungefär hur länge läste Du den tryckta kvällstidningen (-arna) igår? (Frågan ställd till dem som läst under gårdagen) 1 = Mindre än 15 minuter 2 = 15 minuter 30 minuter 3 = 30 minuter 1 timme 4 = 1 2 timmar 5 = Mer än två timmar 6 = Tveksam, vet ej f12a_2 Ungefär hur länge läste Du kvällstidningen (-arna) på internet via datorn, i mobiltelefon eller annan apparat igår? (Frågan ställd till dem som läst under gårdagen) 1 = Mindre än 5 minuter 2 = 5 minuter 15 minuter 3 = 15 minuter 30 minuter 4 = 30 minuter 45 minuter 5 = 45 minuter 1 timme 6 = 1 2 timmar 7 = Mer än två timmar 8 = Tveksam, vet ej 16

18 f12c_1 tom f12c_12 Vad läste eller tittade du på i kvällstidningen (-arna) igår? (Frågan ställd till dem som läst under gårdagen) f12c_1 f12c_2 f12c_3 f12c_4 f12c_5 f12c_6 f12c_7 f12c_8 f12c_9 f12c_10 f12c_11 f12c_12 f12c_13 1 = Lokala nyheter 1 = Inrikesnyheter 1 = Utrikesnyheter 1 = Ekonominyheter 1 = Krönikor 1 = Sport 1 = Ledare och debatt 1 = Kulturmaterial 1 = Nöjesmaterial 1 = Annonser 1 = Bilaga (tex mode, bil, nöje, Leva&Bo, tv eller sport 1 = Annat 0 = Ej läst på f12c_1 tom f12c_12 f12d_1 tom f12d_12 Tog du del av något av följande typer av innehåll i kvällstidningen (-arna) på internet... f12d_1 f12d_2 f12d_3 f12d_4 f12d_5 f12d_6 f12d_7 f12d_8 f12d_9 f12d_10 f12d_11 f12d_12 1 = Livsstil (T ex mode, mat, vikt, hälsa, boende, inredning, teknik, prylar och trender) 1 = Film, musik,annan kultur 1 = Nöje,kändisar 1 = Sport,spel,vadslagning 1 = Arbete,studier,ekonomi 1 = Relationer,dejting,kärlek 1 = Resor 1 = Blogg 1 = Webb-tv 1 = Annat 1 = Nej, inget av detta 0 = Ej läst på f12d_1 tom f12d_10 f13a_1 t o m f13a_8 Vid vilken eller vilka tidpunkter läste du kvällstidningen (-arna) igår? (Frågan ställd till dem som läst under gårdagen) f13a_1 1 = Läst mellan och f13a_2 1 = Läst mellan och f13a_3 1 = Läst mellan och f13a_4 1 = Läst mellan och f13a_5 1 = Läst mellan och f13a_6 1 = Läst mellan och f13a_7 1 = Läst efter men före f13a_8 0 = Ej läst på f13a_1 t o m f13a_7 f15a När läste du någon kvällstidning senast? (Frågan ställd till dem som inte läst kvällstidning under gårdagen) 1 = Senaste veckan 2 = Senaste månaden 3 = Senaste året 4 = Aldrig 5 = Tveksam, vet ej 17

19 Vecko- och månadstidningar f17a Läste eller tittade Du i någon veckotidning, månadstidning, populärtidskrift eller liknande igår? Jag tänker både på den tryckta tidningen och tidningen på internet. Jag tänker inte på fack-, yrkes- eller branschtidningar. 1 = Ja, en 2 = Ja, två 3 = Ja, tre eller fler 4 = Nej 5 = Tveksam, vet ej f18b_1 t o m f18b_3 Läste du tidningen/tidningarna? (Frågan ställd till dem som läst under gårdagen) f18b_1 f18b_2 f18b_3 1 = Som vanlig tryckt tidning på papper 1 = På Internet via dator/surfplatta/mobiltelefon eller annan mediaspelare 0 = Ej läst, på f18b_1 t o m f18b_2 f18b_2_1 t o m f18b_2_4 Läste du (Frågan ställd till dem som läst tidning på internet under gårdagen) f18b_2_1 f18b_2_2 f18b_2_3 f18b_2_4 1 = på tidningens webbsajt 1 = som pdf eller annat digitalt format (t ex e-tidning, e-papperstidning) 1 = som app/applikation 0 = Ej läst, på f18b_2_1 t o m f18b_2_3 f18a_1 Ungefär hur länge läste Du den tryckta tidningen (-arna) eller tidskriften (-erna) igår? (Frågan ställd till dem som läst under gårdagen) 1 = Mindre än 30 minuter 2 = 30 minuter 1 timme 3 = 1 2 timmar 4 = Mer än två timmar 5 = Tveksam, vet ej f18a_2 Ungefär hur länge läste Du tidningen (-arna) eller tidskriften (-erna) på internet via datorn, i mobiltelefonen eller annan apparat igår? (Frågan ställd till dem som läst under gårdagen) 1 = Mindre än 5 minuter 2 = 5 minuter 15 minuter 3 = 15 minuter 30 minuter 4 = 30 minuter 45 minuter 5 = 45 minuter 1 timme 6 = 1 2 timmar 7 = Mer än två timmar 8 = Tveksam, vet ej 18

20 f19a När läste du någon vecko- eller månadstidning senast? (Frågan ställd till dem som ej läst vecko-/ månadstidning under gårdagen) 1 = Senaste veckan 2 = Senaste månaden 3 = Senaste året 4 = Aldrig 5 = Tveksam, vet ej f20a_1 t o m f20a_17 Vilken eller vilka typer av vecko- /månadstidningar eller populärtidskrifter läste du? (Frågan ställd till dem som läst under senaste veckan) f20a_1 f20a_2 f20a_3 f20a_4 f20a_5 f20a_6 f20a_7 f20a_8 f20a_9 1 = Läst familjetidning (ex Allers, Hemmets Veckotidning, Året Runt) 1 = Läst kändistidning (ex Hänt Extra, Svensk Damtidning, Se & Hör, Veckans NU) 1 = Läst annan veckotidning (ICA-Kuriren, Land) 1 = Läst livsstil/magasin för kvinnor, damtidning ( ex Amelia, Damernas Värld, Tara) 1 = Läst livsstil/magasin för män (ex Cafe, Slitz, King) 1 = Läst tjejtidning med inriktning på mode, trender eller skönhet (ex Veckorevyn, Frida) 1 = Läst serietidning eller seriealbum 1 = Läst barn och ungdomstidning (ex Julia, Kamratposten, Min Häst) 1 = Läst tidning med inriktning på inredning, trädgård, mat eller barn (ex Sköna hem, Antik&Auktion, Allt om trädgård, Allt om mat, Vi föräldrar) f20a_10 1 = Läst tidning med inriktning på data, IT, motor eller teknik (ex PC för alla, PC Gamer, Bilsport, Teknikens värld) f20a_11 1 = Läst tidning med inriktning på sport, motion, hälsa, friluftsliv eller resor (ex Offside, Må bra, Svensk Jakt, Outside, Vagabond) f20a_12 1 = Läst tidning med inriktning på ekonomi, samhälle, politik (Affärsvärlden, Privata affärer, Fokus) f20a_13 1 = Läst tidning med inriktning på kultur, musik, vetenskap eller historia (ex Ord&Bild, Illustrerad vetenskap, Allt om historia ) f20a_14 1 = Läst andra specialtidningar f20a_15 1 = Läst gratisutdelad tidning på stan (ex Nöjesguiden) f20a_16 1 = Läst utländsk specialtidning f20a_17 0 = Ej läst på f20a_1 t o m f20a_16 f20b Och hur fick du tillgång till den senast lästa vecko- eller månadstidningen 1 = Prenumeration i hemmet 2 = Köp i affär/kiosk 3 = Väntrum hos läkare/tandläkarbesök, frisör 4 = Bibliotek 5 = Lån av bekanta/släktingar 6 = Läsning hos bekanta/släktingar 7 = Gratisexemplar 8 = På arbetet 9 = Internet 10 = Annat 11 = Vet ej/ej svar 19

21 Special-/facktidskrift f21a Läste eller tittade du i någon facktidskrift igår? Jag tänker då på yrkes- och branschtidningar eller organisationsutgivna tidskrifter. Om ja: Hur många? 1 = Ja, en 2 = Ja, två 3 = Ja, tre eller fler 4 = Nej 5 = Tveksam, vet ej f22b t o m f22b_3 Läste du facktidskriften/erna... (Frågan ställd till dem som läst under gårdagen) f22b_1 f22b_2 f22b_3 1 = Som vanlig tryckt tidning på papper 1 = På Internet via dator/surfplatta/mobiltelefon eller annan mediaspelare 0 = Ej läst, på f22b_1 t o m f22b_2 f22b_2_1 t o m f22b_2_4 Läste du (Frågan ställd till dem som läst tidning på internet under gårdagen) f22b_2_1 f22b_2_2 f22b_2_3 f22b_2_4 1 = på tidningens webbsajt 1 = som pdf eller annat digitalt format (t ex e-tidning, e-papperstidning) 1 = som app/applikation 0 = Ej läst, på f22b_2_1 t o m f22b_2_3 f22a_1 Ungefär hur länge läste Du den tryckta tidskriften (-erna) igår? (Frågan ställd till dem som läst under gårdagen) 1 = Mindre än 30 minuter 2 = 30 minuter 1 timme 3 = 1 2 timmar 4 = Mer än två timmar 5 = Tveksam, vet ej f22a_2 Ungefär hur länge läste Du tidskriften (-erna) på internet via datorn, i mobiltelefonen eller annan apparat igår? (Frågan ställd till dem som läst under gårdagen) 1 = Mindre än 5 minuter 2 = 5 minuter 15 minuter 3 = 15 minuter 30 minuter 4 = 30 minuter 45 minuter 5 = 45 minuter 1 timme 6 = 1 2 timmar 7 = Mer än två timmar 8 = Tveksam, vet ej 20

22 f23a När läste eller tittade du i någon facktidskrift senast? Jag tänker då både på yrkes- och branschtidningar eller organisationsutgivna tidskrifter. (Frågan ställd till dem som ej läst någon tidskrift under gårdagen) 1 = Senaste veckan 2 = Senaste månaden 3 = Senaste året 4 = Aldrig 5 = Tveksam, vet ej f24a_1 t o m f24a_9 Vilken eller vilka typer av sådana tidskrifter har du läst under senaste veckan? (Frågan ställd till dem som läst under senaste veckan gårdagen) f24a_1 f24a_2 f24a_3 f24a_4 f24a_5 f24a_6 f24a_7 f24a_8 f24a_9 1 = Organisations-/medlemstidning (ex Hem&Hyra, Villaägaren, Scoutmagasinet, Häst&Ryttare) Häst&Ryttare) 1 = Kundtidning (ex IKEA Family live, Kupé, Coop Mersmak) 1 = Yrkes-, branschtidning (ex Land-Lantbruk, Aktuella byggen, Miljöaktuellt) 1 = Fackförbundspress (ex Kommunalarbetaren, Dagens Arbete, Lärarnas tidning) 1 = Personaltidning (ex Vi på busslink, Vi på bilprovningen) 1 = Vetenskaplig tidskrift (ex Forskning & Medicin, Statsvetenskaplig tidskrift) 1 = Utländsk tidskrift 1 = Annan typ av tidskrift 0 = Ej läst på f24a_ 1 t o m f24a_8 21

23 Böcker f25a Läste eller lyssnade du på någon bok igår? Jag tänker på alla typer av böcker; skönlitteratur och facklitteratur men även på skolböcker, kokböcker, fotoböcker och liknande. (E-böcker ingår också här) 1 = Ja, en 2 = Ja, två 3 = Ja, tre eller fler 4 = Nej 5 = Tveksam, vet ej f25b_1 t o m f25b_9 Var boken\böckerna som du läste eller lyssnade till igår en... (Frågan ställd till dem som läst under gårdagen) f25b_1 f25b_2 f25b_3 f25b_4 f25b_5 1 = Vanlig bok 1 = Ljudbok (t ex cd-bok, mp3-bok) 1 = E-bok 1= Annan bok på internet 0 = Ej lyssnat på f25b_1 t o m f25b_4 f26a_1 Ungefär hur länge läste du tryckt eller digital bok igår? (Frågan ställd till dem som läst under gårdagen) 1 = Mindre än 30 minuter 2 = 30 minuter 1 timme 3 = 1 2 timmar 4 = 2 3 timmar 5 = Mer än 3 timmar 6 = Tveksam, vet ej f26a_2 Ungefär hur länge lyssnade du till boken (böckerna) igår? (Frågan ställd till dem som läst under gårdagen) 1 = Mindre än 30 minuter 2 = 30 minuter 1 timme 3 = 1 2 timmar 4 = 2 3 timmar 5 = Mer än 3 timmar 6 = Tveksam, vet ej f27a När läste eller lyssnade du till någon bok senast? (Frågan ställd till dem som ej läst eller lyssnat under gårdagen) 1 = Senaste veckan 2 = Senaste månaden 3 = Senaste halvåret 4 = Senaste året 5 = Aldrig 6 = Tveksam, vet ej 22

24 f27b_1 t o m f27b_9 Var boken\böckerna som du läste eller lyssnade till... (Frågan ställd till dem som inte lyssnat under gårdagen) f27b_1 f27b_2 f27b_3 f27b_4 f27b_5 1 = Vanlig bok 1 = Ljudbok (t ex cd-bok, mp3-bok) 1 = E-bok 1= Annan bok på internet 0 = Ej lyssnat på f27b_1 t o m f27b_4 f28a_1 t o m f28a_7 Vilken eller vilka typer av böcker läste eller lyssnade du till? (Frågan ställd till dem som läst eller lyssnat under gårdagen eller senaste veckan) f28a_1 f28a_2 f28a_3 f28a_4 f28a_5 f28a_6 f28a_7 1 = Skönlitteratur 1 = Barn- och ungdomslitteratur 1 = Facklitteratur 1 = Lärobok, kursbok eller läxbok 1 = Vackra illustrerade böcker för soffbordet 1 = Annan bok 0 = Ej läst på f28a_1 t o m f28a_6 f30a Den bok du senast läste eller lyssnade till, var det en bok som... (Frågan ställd till dem som läst eller lyssnat under gårdagen eller senaste veckan) 1 = Lånats vid besök på bibliotek? 2 = Lånats via bibliotekets hemsida? 3 = Lånats från släkt, vän eller bekant? 4 = Lånats i läsecirkel? 5 = Köpts i internetbokhandel? 6 = Laddats ner från internet 7 = Köpts i bokhandel eller pocketbutik? 8 = Köpts i kiosk eller i varuhus? 9 = Köpts genom bokklubb? 10 = Köpts på antikvariat? 11 = Fått som gåva? 12 = Anskaffats på annat sätt? 13 = Tveksam, vet ej f30b_1 t o m f30b_3 Läste eller lyssnade du till boken eller någon av böckerna. (Frågan ställd till dem som läst under senaste veckan) f30b_1 f30b_2 f30b_3 1 = För nöjes skull 1 = För arbetet eller skolan 1 = Tveksam vet ej 0 = Ej svar på f30b_1 t om f30b_2 23

25 Television f35a_1 t o m f35a_8 Har du tillgång till tv i ditt hushåll? f35a_1 f35a_2 f35a_3 f35a_4 f35a_5 f35a_6 f35a_7 f35a_8 1 = Vanlig tv-apparat 1 = Tv via internet (i dator) 1 = TV på surfplatta (t ex Ipad, Samsung Galaxy Tablet) 1 = Mobiltelefon 1 = Ipod eller mp3-spelare 1 = Annan mediespelare 1 = Nej 0 = Ej svar på f35a_1 t o m f35a_7 f35b Har du/ni mer än en tv-apparat hemma? Hur många? (Frågan, ställs till dem som uppger att de har en tvapparat) 1 = 1 2 = 2 o.s.v. f35d_1 t o m f35d_6 Har tar ni emot tv, är det via? (Frågan ställs till de som svarat 1 t o m 4 på f35c) f35d_1 f35d_2 f35d_3 f35d_4 f35d_5 f35d_6 1 = Tv-antenn 1 = Via bredband (så kallad IP-TV) 1 = Kabel 1 = Parabol 1 = Nej 0 = ej svar på f35d_1 t o m f35d_4 f35c Abonnerar ditt hushåll på något kanalpaket eller har du bara tv med de frikanaler som man inte betalar något för? (Frågan, ställs till dem som uppger att de har en tv-apparat) 1 = Har kanalpaket 2 = Bara frikanaler 3 = Varken kanalpaket eller frikanaler 4 = Har kabel-tv med enbart basutbud 5 = Tveksam, vet ej 24

26 f37a1 Tittade Du på tv i vanlig tv-apparat någon gång igår? Om ja: ungefär hur länge tittade du sammanlagt på tv igår? (Frågan ställd till dem som tittat under gårdagen) 1 = Mindre än 30 minuter 2 = ½ 1 timme 3 = 1 2 timmar 4 = 2 3 timmar 5 = 3 4 timmar 6 = 4 5 timmar 7 = Mer än 5 timmar 8 = Nej 9 = Tveksam, vet ej f37a2 Tittade Du på webb-tv, i dator, mobiltelefon/iphone, mp3/ipod eller annan mediespelare någon gång igår? Om ja: ungefär hur länge tittade du sammanlagt på webb-tv igår? (Frågan ställd till dem som tittat under gårdagen) 1 = Mindre än 30 minuter 2 = ½ 1 timme 3 = 1 2 timmar 4 = 2 3 timmar 5 = 3 4 timmar 6 = 4 5 timmar 7 = Mer än 5 timmar 8 = Nej 9 = Tveksam, vet ej f37b_1 t o m f37b_8 Vid vilken eller vilka tidpunkter tittade du på tv igår? (Frågan ställd till dem som tittat under gårdagen) f37b_1 1 = Tittat mellan och f37b_2 1 = Tittat mellan och f37b_3 1 = Tittat mellan och f37b_4 1 = Tittat mellan och f37b_5 1 = Tittat mellan och f37b_6 1 = Tittat mellan och f37b_7 1 = Tittat efter men före f37b_8 0 = Ej Tittat på f37b_1 t o m f37b_7 25

27 f39a_1 t o m f39a_24 Vilken eller vilka tv-kanaler tittade du på igår? (Frågan ställd till dem som tittat under gårdagen) f39a_1 1 = SVT1 f39a_2 1 = SVT2 f39a_3 1 = TV3 f39a_4 1 = TV4 f39a_5 1 = Kanal 5 f39a_6 1= TV6 f39a_7 1 = Kunskapskanalen f39a_8 1 = SVTB/Barnkanalen (SVTs barnkanal) f39a_9 1 = SVT24 f39a_10 1 = Sjuan (fd TV4 Plus) f39a_11 1 = TV4 Sport f39a_12 1 = TV11 (tidigare TV400) f39a_13 1 = Annan TV4 kanal f39a_14 1 = TV8 f39a_15 1 = TV1000 (Family/Action/Nordic/Classic) f39a_16 1 = Kanal 9 f39a_17 1 = CANAL+ (film/mix/sport) f39a_18 1 = MTV f39a_19 1 = Discovery f39a_20 1 = Eurosport f39a_21 1 = Viasat Sport f39a_22 1= TV10 f39a_23 1 = Någon lokal tv-kanal f39a_24 1 = Ingen av dessa 1 = Tveksam,vet ej 0 = Ej tittat på f39a_1 t o m f39a_23 tv_internet Man kan se program, film eller andra evenemang på tv eller via internet som man betalar extra för och som inte ingår i abonnemang. Tittade Du på något sådant program, film eller evenemang (t ex sport eller konsert). 1 = Igår 2 = Senaste veckan 3 = Senaste månaden 4 = Senaste året 5 = Aldrig 6 = Tveksam, vet ej f40a_1 t o m f40a_10 Vilken eller vilka typer av tv-program tittade du på igår? (Frågan ställd till dem som tittat under gårdagen) f40a_1 f40a_2 f40a_3 f40a_4 f40a_5 f40a_6 f40a_7 f40a_8 f40a_9 f40a_10 f40a_11 1 = Nyhetsprogram 1 = Faktaprogram/kulturprogram/samhällsprogram/dokumentär 1 = Långfilm 1 = Drama/serier/komediserier 1 = Livsstilsprogram 1 = Reality, dokusåpa 1 = Sport 1 = Underhållning/musikprogram/spel- och lekprogram 1 = Barn- och ungdomsprogram 1 = Annan typ av program 0 = Ej tittat på f40a_1 t o m f40a_10 26

28 f340b_1 t o m f40b_7 Tittade du på någon av följande nyhetssändningar i tv? (Frågan ställd till dem som tittat under gårdagen) f40b_1 f40b_2 f40b_3 f40b_4 f40b_5 f40b_6 f40b_7 1 = Riksnyheter 1 = Regionala nyheter 1 = Lokala nyheter 1 = Nyheter på finska eller samiska 1 = Nyheter i utländsk tv-kanal 1 = Nej 0 = Ej tittat på f40b_1 t o m f40b_5 f40e_1 t o m f40e_7 Var tittade du på tv igår...? (Frågan ställd till dem som tittat under gårdagen) f40e_1 f40e_2 f40e_3 f40e_4 f40e_5 f40e_6 f40e_7 1 = I bostaden 1 = I skolan 1 = På arbetet 1 = På bar/pub/restaurang 1 = På resa (tåg/buss/bil/flyg/båt) 1 = Annan plats 0 = Ej tittat på f40e_1 t o m f40e_6 f40c När tittade du på tv senast? (Frågan ställd till dem som ej tittat på tv under gårdagen) 1 = Senaste veckan 2 = Senaste månaden 3 = Senaste året 4 = Aldrig 5 = Tveksam, vet ej Play_senast När tittade du på tv via internet senast. Med detta avser vi tittande på streamad tv, play-tv eller någon annan tv-tjänst på internet. (Frågan gäller tittande i dator, surfplatta, mobiltelefon\iphone\mp3\ipod\ipad eller annan mediaspelare.) 1 = Senaste veckan 2 = Senaste månaden 3 = Senaste året 4 = Aldrig 5 = Tveksam, vet ej 27

29 play_kanal_1 t o m play_kanal_12 Vilken eller vilka kanaler tittade du på play_kanal_1 1 = SVT Play play_kanal_2 1 = UR Play play_kanal_3 1 = TV3 Play play_kanal_4 1 = TV4 Play play_kanal_5 1 = Kanal5 Play play_kanal_6 1 = TV6 Play play_kanal_7 1 = TV8 Play play_kanal_8 1 = Kanal9 Play play_kanal_9 1 = Youtube play_kanal_10 1 = Någon utländsk TV-kanal play_kanal_11 1 = Någon annan TV-kanal play_kanal_12 0 = Ej svar på play_kanal_1 t o m Play_kanal_11 28

30 Text-tv f42a Använde du text-tv någon gång igår? Vi menar även via mobiltelefon, internet eller någon mediespelare. Om ja: Ungefär hur länge använde du text-tv igår? (Frågan ställd till dem som använde text-tv under gårdagen) 1 = Mindre än 5 minuter 2 = 5 15 minuter 3 = minuter 4 = minuter 5 = minuter 6 = Mer än 1 timme 7 = Nej 8 = Tveksam, vet ej f43a_1 t o m f43a_8 Använde Du text-tv igår...? (Frågan ställd till dem som använde text-tv under gårdagen) f43a_1 f43a_2 f43a_3 1 = Via TV:n 1 = Internet i via dator, surfplatta, mobiltelefon eller annan mediaspelare 0 = Ej svar på f43a_1 t o m f43a_2 f43a_2_1 f43a_2_2 f43a_2_ 3 1 = på kanalens webbsajt 1 = via app/applikation (i mobiltelefon,surfplatta eller annan mediespelare) 0 = Ej svar på f43a_2_1 t o m f43a_2_2 f44a När använde du text-tv senast? (Frågan ställd till dem som ej använt text-tv under gårdagen) 1 = Senaste veckan 2 = Senaste månaden 3 = Senaste året 4 = Aldrig 5 = Tveksam, vet ej 29

31 f45a_1 t o m f45a_7 Vilken eller vilka kanalers text-tv kanaler använde du? (Frågan ställd till dem använt text-tv senaste veckan ) f45a_1 1 = Sveriges Television f45a_2 1 = TV 3 f45a_3 1 = TV 4 f45a_4 1 = Kanal 5 f45a_5 1 = Någon utländsk tv-kanal f45a_6 1 = Någon annan tv-kanal f45a_7 0 = Ej tittat på f45a_1 t o m f45a_6 f46a_1 t o m f46a_10 Använde du text-tv för... (Frågan ställd till dem använt text-tv senaste veckan ) f46a_1 f46a_2 f46a_3 f46a_4 f46a_5 f46a_6 f46a_7 f46a_8 f46a_9 f46a_10 1 = Tv:s programtablåer 1 = Nyheter 1 = Ekonomiinformation 1 = Sport 1 = Väder 1 = Spel och lotterier 1 = Annonser och annan reklam 1 = Textning av tv-program 1 = Annat innehåll 0 = Ej svar på f46a_1 t o m f46a_9 30

32 Medieteknologi och internet f53a_1 t o m f53a_8 Har du tillgång till något av följande i hushållet? (OBS Persondator inkluderar både PC, Mac och andra persondatorer.) f53a_1 f53a_2 f53a_3 f53a_4 f53a_5 f53a_6 f53a_7 f53a_8 1 = Laptop/Bärbar dator/netbook/minipc /Tablet 1 = Stationär persondator 1 = Smartphone/iphone 1 = Mobiltelefon 1 = Surfplatta 1 = Läsplatta/E-bokläsare 1= Inget av ovanstående 1= Tveksam, vet ej 0 = Ej svar på f53a_1 t o m f53a_7 f53b Finns det fler än en dator? Om ja: hur många? 1 = Nej, endast 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = Fler än 4 6 = Tveksam, vet ej f53c Är datorerna sammankopplade i något nätverk 1 = Ja 2 = Nej 3 = Tveksam/Vet ej f53d_1 t o m f53d_5 Är din/dina dator/er internetansluten? Om ja: på vilket sätt? f53d_1 f53d_2 f53d_3 f53d_4 f53d_5 1 = Via mobilt bredband (dongel) 1 = Via fast bredband (Här ingår såväl trådlös som trådbunden nätuppkoppling) 1 = Annat 1= Nej 0 = Ej svar på f53d_1 t o m f53d_3 f54a Har du någon annan apparat än dator t ex till exempel mobiltelefon, mp3/ipod, spelkonsol eller annan mediespelare som är ansluten till internet i ditt hushåll? 1 = Ja 2 = Nej 3 = Tveksam f56a Använde du internet i hemmet igår? 1 = Ja 2 = Nej 31

33 f56b Hur lång tid ägnade du sammanlagt åt internet i hemmet igår? (Frågan ställd till dem använt internet i hemmet under gårdagen) 1 = Mindre än 30 minuter 2 = 30 minuter 1 timme 3 = 1 2 timmar 4 = 2 3 timmar 5 = 3 4 timmar 6 = 4 5 timmar 7 = Mer än 5 timmar 8 = Tveksam, vet ej f56c_1 t o m f56c_8 Vid vilken eller vilka tidpunkter använde du internet i hemmet igår? (Frågan ställd till dem använt internet i hemmet under gårdagen) f56c_1 1 = Mellan och f56c_2 1 = Mellan och f56c_3 1 = Mellan och f56c_4 1 = Mellan och f56c_5 1 = Mellan och f56c_6 1 = Mellan och f56c_7 1 = Efter men före f56c_8 0 = Ej svar på f56c_1 t o m f56c_7 f56d_1_1 t o m f56d_1_14 Använde du någon\några av följande mediers sajter på nätet igår? (Frågan ställd till dem använt internet i hemmet under gårdagen) f56d_1_1 f56d_1_2 f56d_1_3 f56d_1_4 f56d_1_5 f56d_1_6 f56d_1_7 f56d_1_8 f56d_1_9 f56d_1_10 f56d_1_11 f56d_1_12 f56d_1_13 f56d_1_14 1 = Morgontidning 1 = Kvällstidning 1 = Annan dagstidning 1 = Vecko-/månadstidning 1 = Special-/facktidskrift 1 = Annan tidning eller tidskrift 1 = Tv-kanal 1 = Radiostation 1 = Faktadatabas (t ex Wikipedia Nationalencyklopedin mm) 1 = Nyhetsbrev 1 = Läste eller lyssnade till bok 1 = Annan fakta/information 1 = Nej, inga av dessa 0 = Ej svar på f56d_1_1 t o m f56d_1_12 32

34 f56d_1 t o m f56d_11 Gjorde du något av följande igår? (Avser internetanvändning i hemmet igår.) f56d_2_1 f56d_2_2 f56d_2_3 f56d_2_4 f56d_2_5 f56d_2_6 f56d_2_7 f56d_2_8 f56d_2_9 f56d_2_10 1 = Läste blogg (vi avser såväl text, som foto och videobloggar) 1 = Tittade på videoklipp (t ex youtube, myspace, blogg) 1 = Tittade på tv-program eller film 1 = Lyssnade på musik (t ex Spotify eller Itunes) 1 = Spelade spel 1 = Besökte twitter 1 = Besökte socialt nätverk/community (t ex facebook,google+, LinkedIn) 1 = Besökte allmänt diskussionsforum eller chatt-grupp (t ex flashback, ungdomar.se) 1 = Nej, inga av dessa 0 = Ej besökt på f56d_2_1 t o m f56d_2_9 f56_1 t o m f56_12 Gjorde du något av följande igår? (Avser internetanvändning i hemmet igår.) f56_3_1 f56_3_2 f56_3_3 f56_3_4 f56_3_5 f56_3_6 f56_3_7 f56_3_8 f56_3_9 f56_3_10 f56_3_11 1 = Skrev i egen blogg 1 = Kommenterade inlägg i blogg 1 = La ut video- eller musikklipp (t ex på youtube, egen blogg, myspace) 1 = Var aktiv i online-spels community (t ex steam). 1 = Twittrade 1 = Aktiv på socialt nätverk/ community (t ex facebook,google+, LinkedIn) 1 = Aktiv på allmänt diskussionsforum eller chatt-grupp (t ex flashback, ungdomar.se) 1 = Samtalade över internet med chattprogram (T ex MSN Messenger, ICQ, Skype) 1 = E-post, ( ) 1 = Nej, inga av dessa 0 = Ej svar på f56_3_1 t o m f56_3_10 f56f När använde du senast internet i hemmet? 1 = Senaste veckan 2 = Senaste månaden 3 = Senaste året 4 = Längre tillbaka eller aldrig 5 = Tveksam, vet ej f57a_1 t o m f57a_7 Använde du internet på någon annan plats (än i hemmet) igår? f57a_1 f57a_2 f57a_3 f57a_4 f57a_5 f57a_6 f57a_7 Ja, i skolan Ja, på arbetsplatsen Ja, på resa (t ex tåg/bil/flyg/buss) Ja, på café eller annan offentlig plats Ja, annan plats Nej Tveksam, vet ej 0 = Ej svar på f56d_3_1 t o m f56d_3_5 33

35 f57b Ungefär hur länge använde du internet utanför hemmet igår? (Frågan ställd till dem använt internet utanför hemmet under gårdagen) 1 = Mindre än 30 minuter 2 = 30 min 1 timme 3 = 1 2 timmar 4 = 2 3 timmar 5 = 3 4 timmar 6 = 4 5 timmar 7 = Mer än 5 timmar 8 = Tveksam, vet ej f57d_1 t o m f57d_8 Vid vilken eller vilka tidpunkter använde du internet utanför hemmet igår? (Frågan ställd till dem använt internet utanför hemmet under gårdagen) f57d_1 1 = Mellan och f57d_2 1 = Mellan och f57d_3 1 = Mellan och f57d_4 1 = Mellan och f57d_5 1 = Mellan och f57d_6 1 = Mellan och f57d_7 1 = Efter men före f57d_8 0 = Ej svar på f57d_1 t o m f57d_7 f57c_1_1 t o m f57c_1_14 Var du inne på någon/några av följande mediers eller sajter på nätet igår? (Frågan ställd till dem använt internet utanför hemmet under gårdagen) f57c_1_1 f57c_1_2 f57c_1_3 f57c_1_4 f57c_1_5 f57c_1_6 f57c_1_7 f57c_1_8 f57c_1_9 f57c_1_10 f57c_1_11 f57c_1_12 f57c_1_13 f57c_1_14 1 = Morgontidning 1 = Kvällstidning 1 = Annan dagstidning 1 = Vecko-/månadstidning 1 = Special-/facktidskrift 1 = Annan tidning eller tidskrift 1 = Tv-kanal 1 = Radiostation 1 = Faktadatabas (t ex Wikipedia Nationalencyklopedin mm) 1 = Nyhetsbrev 1 = Läste eller lyssnade till bok 1 = Annan fakta/information 1 = Nej, inga av dessa 0 = Ej svar på f57c_1_1 t o m f57c_1_12 34

36 f57c_2 _1 t o m f57c_2_10 Gjorde du något av följande igår? (Frågan ställd till dem använt internet utanför hemmet under gårdagen) f57c_2_1 f57c_2_2 f57c_2_3 f57c_2_4 f57c_2_5 f57c_2_6 f57c_2_7 f57c_2_8 f57c_2_9 f57c_2_10 1 = Läste blogg (vi avser såväl text, som foto och videobloggar) 1 = Tittade på videoklipp (t ex youtube, myspace, blogg) 1 = Tittade på tv-program eller film 1 = Lyssnade på musik (t ex Spotify eller Itunes) 1 = Spelade spel 1 = Besökte twitter 1 = Besökte socialt nätverk/community (t ex facebook,google+, LinkedIn) 1 = Besökte allmänt diskussionsforum eller chatt-grupp (t ex flashback, ungdomar.se) 1 = Nej, inga av dessa 0 = Ej svar på f57c_2_1 t o m f57c_2_8 f57c_3 _1 t o m f57c_3_12 Genomförde du någon av följande aktiviteter igår? (Frågan ställd till dem använt internet utanför hemmet under gårdagen) f57c_3_1 f57c_3_2 f57c_3_3 f57c_3_4 f57c_3_5 f57c_3_6 f57c_3_7 f57c_3_8 f57c_3_9 f57c_3_10 f57c_3_11 1 = Skrev i egen blogg 1 = Kommenterade inlägg i blogg 1 = La ut video- eller musikklipp (t ex på youtube, egen blogg, myspace) 1 = Var aktiv i online-spels community (t ex steam). 1 = Twittrade 1 = Aktiv på socialt nätverk/ community (t ex facebook,google+, LinkedIn) 1 = Aktiv på allmänt diskussionsforum eller chatt-grupp (t ex flashback, ungdomar.se) 1 = Samtalade över internet med chattprogram (T ex MSN Messenger, ICQ, Skype) 1 = E-post, ( ) 1 = Nej, inga av dessa 0 = Ej svar på f57c_3_1 t o m f57c_3_9 35

37 f57e När använde du senast Internet utanför hemmet? 1 = Senaste veckan 2 = Senaste månaden 3 = Senaste året 4 = Aldrig 5 = Tveksam, vet ej f58c_1 t o m f58c_2 Hur stor del av tiden för Din samlade internetanvändning utanför bostaden skulle du anse vara direkt relaterad till arbetsuppgifter/skolarbete och hur stor del skulle du anse vara i huvudsak av privat intresse? (Frågan ställd till dem använt internet under gårdagen) f58c_1 f58c_ Andel procent direkt arbetsrelaterat. De som ej vet eller ej vill svara har kodats "999" Andel procent i huvudsak av privat intresse. De som ej vet eller ej vill svara har kodats "999" 36

38 Mobiltelefon QuestionA_1 t o m f59a_13 Nu skulle jag vilja ställa några frågor som gäller specifikt användning av mobiltelefon. Använde Du mobiltelefon någon gång igår? OM JA: Använde du någon\några av följande mediers sajter, eller appar, via din mobiltelefon igår? QuestionA_1 1 = Morgontidning QuestionA_2 1 = Kvällstidning QuestionA_3 1 = Annan dagstidning QuestionA_4 1 = Vecko-/månadstidning QuestionA_5 1 = Special-/facktidskrift QuestionA_6 1 = Annan tidning eller tidskrift QuestionA_7 1 = Tv-kanal QuestionA_8 1 = Radiostation QuestionA_9 1 = Faktadatabas (t ex Wikipedia Nationalencyklopedin mm) QuestionA_10 1 = Nyhetsbrev QuestionA_11 1 = Läste eller lyssnade till bok QuestionA_12 1 = Annan fakta/information QuestionA_13 1 = Nej, inga av dessa 0 = Ej svar på QuestionA_1 t o m QuestionA_12 QuestionB_1 t o m QuestionB_9 Gjorde du något av följande i din mobiltelefon igår? QuestionB_1 QuestionB_2 QuestionB_3 QuestionB_4 QuestionB_5 QuestionB_6 QuestionB_7 QuestionB_8 QuestionB_9 1 = Läste blogg (vi avser såväl text, som foto och videobloggar) 1 = Tittade på videoklipp (t ex youtube, myspace, blogg) 1 = Tittade på tv-program eller film 1 = Lyssnade på musik (t ex Spotify eller Itunes) 1 = Spelade spel 1 = Besökte twitter 1 = Besökte socialt nätverk/community (t ex facebook,google+, LinkedIn) 1 = Besökte allmänt diskussionsforum eller chatt-grupp (t ex flashback, ungdomar.se) 1 = Nej, inga av dessa 0 = Ej svar på QuestionB_1 t o m QuestionB_8 Questionc_1 t o m QuestionC_12 Genomförde du någon av följande aktiviteter på din mobiltelefon igår QuestionC_1 1 = Skrev i egen blogg QuestionC_2 1 = Kommenterade inlägg i blogg QuestionC_3 1 = La ut video- eller musikklipp (t ex på youtube, egen blogg, myspace) QuestionC_4 1 = Var aktiv i online-spels community (t ex steam). QuestionC_5 1 = Twittrade QuestionC_6 1 = Aktiv på socialt nätverk/ community (t ex facebook,google+, LinkedIn) QuestionC_7 1 = Aktiv på allmänt diskussionsforum eller chatt-grupp (t ex flashback, ungdomar.se) QuestionC_8 1 = Samtalade över internet med chattprogram (T ex MSN Messenger, ICQ, Skype) QuestionC_9 1 = E-post, ( ) QuestionC_10 1 = Skickade SMS eller MMS QuestionC_11 1 = Talade i telefon QuestionC_12 1 = Nej, inga av dessa 0 = Ej svar på QuestionC t o m QuestionC_11 37

39 QuestionD Och så en annan fråga som gäller hur länge du använde sociala medier igår. Försök uppskatta den sammanlagda användningstiden? (Med sociala medier menar vi användning av något socialt nätverk/community/diskussionsforum/chattgrupp eller blogg. Videoklipp, webb-tv avses ej) (Vi avser användning på Internet via dator, surfplatta, mobiltelefon eller annan mediaspelare) 1 = Mindre än 15 minuter 2 = 15 min - 30 min 3 = 30 min 1 timme 4 = 1 2 timmar 5 = 2 3 timmar 6 = 3 4 timmar 7 = 4 5 timmar 8 = Mer än 5 timmar 9 = Tveksam, vet ej 38

40 DVD/VIDEO/PVR f48_1 t o m f48_8 Har Du tillgång till hårddiskmottagare, DVD-spelare eller video-bandspelare (VHS) i hushållet? f48a_1 f48a_2 f48a_3 f48a_4 f48a_5 f48a_6 f48a_7 f48a_8 1 = En hårddiskmottagare/pvr 1 = Två eller fler hårddiskmottagare/pvr 1 = En dvd-spelare 1 = Två eller fler dvd-spelare 1 = En video 1 = Två eller flera video 1 = Nej, varken hårddiskmottagare, dvd-spelare eller video 1 =Tveksam, vet ej 0 = Ej svar på f48a_1 t o m f48a_7 f49a Tittade Du på något program från hårdiskmottagare eller DVD\video igår? Om ja: Ungefär hur länge tittade du sammanlagt på dvd/video eller program från hårddiskmottagare under gårdagen? (Frågan ställd till dem som tittat under gårdagen) 1 = Mindre än 30 minuter 2 = 30 minuter 1 timme 3 = 1 2 timmar 4 = 2 3 timmar 5 = 3 4 timmar 6 = 4 5 timmar 7 = Mer än 5 timmar 8 = Nej 9 = Tveksam, vet ej f51f_1 t o m f51f_7 Var tittade du? (Frågan ställd till dem som tittat under gårdagen) f51f_1 f51f_2 f51f_3 f51f_4 f51f_5 f51f_6 f51f_7 1 = I bostaden 1 = I skolan 1 = På arbetet 1 = På resa (bil, tåg, båt, flygplan etc) 1 = På café eller annan offentlig plats 1 = Annan plats 1 = Tveksam, vet 0 = Ej svar på f51f_1 t o m f51f_6 f50a_1 t o m f50a_7 Vad av följande tittade du på igår...? (Frågan ställd till dem som tittat under gårdagen) f50a_1 f50a_2 f50a_3 f50a_4 f50a_5 f50a_6 f50a_7 1 = Inspelade tv-program 1 = Film som var hyrd 1 = Film som var köpt 1 = Film som var nedladdad från internet 1 = Hyrfilm via nätet 1 = Tittat på annat 0 = Ej svar på f50a_1 t o m f50a_6 39

41 f50b_1 t o m f50b_11 Vilken typ av inspelade tv-program tittade du på igår? (Frågan ställd till dem som tittat under gårdagen) f50b_1 f50b_2 f50b_3 f50b_4 f50b_5 f50b_6 f50b_7 f50b_8 f50b_9 f50b_10 f50b_11 1 = Nyhetsprogram 1 = Faktaprogram/kulturprogram/samhällsprogram/dokumentär 1 = Långfilm 1 = Drama/serier/komediserier 1 = Livsstilprogram 1 = Reality/dokusåpa 1 = Sport 1 = Underhållning/musikprogram spel- och lekprogram 1 = Barn- och ungdomsprogram 1 = Annan typ av program 0 = Ej tittat på f50b_1 t o m f50b_10 f51c När tittade Du på något program från en hårddiskmottagare eller DVD\video senast? (Frågan ställd till dem som ej tittat under gårdagen) 1 = Senaste veckan 2 = Senaste månaden 3 = Senaste året 4 = Aldrig 5 = Tveksam, vet ej 40

42 Bio f52a När var du på bio senast? 1 = Igår 2 = Senaste veckan 3 = Senaste månaden 4 = Senaste halvåret 5 = Senaste året 6 = Längre tillbaka 7 = Aldrig 8 = Tveksam, vet ej 41

43 Tv-spel f47a 1 t o m f47a 7 Har du tillgång tv-/datorspel på något av följande sätt? f47a 1 f47a 2 f47a 3 f47a 4 f47a 5 f47a 6 f47a 7 1 = I dator 1 = I spelkonsol som ansluts till tv/dator 1 = Bärbar spelkonsol 1 = I mobiltelefon/smartphone 1 = I surfplatta 1 = Nej 0 = Ej svar på f47a 1 t o m f47a 5 f47a Har Du någon gång spelat spel på dator, spelkonsol, mobiltelefon, ipod eller internet? (Vi avser såväl spel till persondatorer som till tv-apparater och bärbara spelapparater och webbaserade spel på internet). I så fall, när gjorde Du det senast? 1 = Igår 2 = Senaste veckan 3 = Senaste månaden 4 = Senaste året 5 = Aldrig 6 = Tveksam, vet ej f47c Spelade du över internet (online) (Frågan ställd till dem som spelat under den senaste veckan) 1 = Ja 2 = Nej 3 = Spelade både offline och online 4 = Tveksam, vet ej f47b Ungefär hur länge spelade du igår (Frågan ställd till dem som spelat under gårdagen) 1 = Mindre än 30 minuter 2 = 30 minuter 1 timme 3 = 1 2 timmar 4 = 2 3 timmar 5 = 3-4 timmar 6 = Mer än 4 timmar 7 = Tveksam, vet ej 42

Mediebarometern Kodbok. SPSS-format

Mediebarometern Kodbok. SPSS-format . Mediebarometern 2011 Kodbok SPSS-format Innehåll Bakgrundsvariabler hämtade ur urvalsramen 1 Bakgrundsvariabler ställda i frågeformuläret 1 Skapade bakgrundsvariabler 4 Radio 7 Mp3 9 Cd-skiva 10 Morgontidningar

Läs mer

Internetbarometer 2012

Internetbarometer 2012 Nordicom-Sveriges Internetbarometer 22 En bearbetning av Mediebarometern 22 September 2 2 4 5 6 7 8 9 Television (totalt) Internet (totalt) Dagstidning (totalt) Radio (totalt) Bok (totalt) Tidskrift (totalt)

Läs mer

Mediedagen Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2015 (procent) %

Mediedagen Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2015 (procent) % Mediedagen 15 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 15 (procent) % 8 NORDICOM-Sveriges Mediebarometer 15 Digitala plattformar Alla plattformar 1 Bio 5 Cd och vinylskiva

Läs mer

Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2011 September 2012 MEDIENOTISER

Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2011 September 2012 MEDIENOTISER Nordicom-Sveriges Internetbarometer September Television (totalt) Dagstidning (totalt) Radio (totalt) Internet Bok (totalt) Tidskrift (totalt) Mp Text-tv Cd-skiva Video/dvd Bio 4 5 6 7 8 9 85 7 67 74 6

Läs mer

Min Value 1. Max Value 2. Mean Variance Standard Deviation Total Responses 169. # Answer Bar Response % 1 Kvinna 88 52%

Min Value 1. Max Value 2. Mean Variance Standard Deviation Total Responses 169. # Answer Bar Response % 1 Kvinna 88 52% Initial Report Last Modified: 10/29/2014 1. Vilket kön? Statistic Value Min Value 1 Max Value 2 Mean 1.48 Variance 0.25 Standard Deviation 0.50 Total Responses 169 1 Kvinna 88 52% 2 Man 81 48% Total 169

Läs mer

Internetbarometer 2009

Internetbarometer 2009 Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2009 Den nya mediedagen 0 20 60 80 0 Television (totalt) 83 Dagstidning (totalt) Radio (totalt) 73 77 Internet 65 Bok (totalt) 36 Traditionella medier på internet Sociala

Läs mer

En första översikt Mars 2015

En första översikt Mars 2015 Nordicom-Sveriges Medie barometer 4 En första översikt Mars 5 Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen 4 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika massmedier en genomsnittlig dag 4 (%)

Läs mer

Internetbarometer 2010

Internetbarometer 2010 Nordicom-Sveriges Internetbarometer 21 Den nya mediedagen 1 2 5 6 7 8 9 1 Television (totalt) Dagstidning (totalt) Radio (totalt) Internet (totalt) Bok (totalt) Tidskrift (totalt) Datorspel (totalt) 14

Läs mer

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer Mars 2017

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer Mars 2017 De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2016 Mars 2017 Medieanvändning en vanlig dag 80 % har en smart telefon 81 % tittar på tv på någon plattform 30 % tittar på webb-tv 68 % lyssnar

Läs mer

Mediedagen 2014. Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2014 (procent) % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Mediedagen 2014. Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2014 (procent) % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Mediedagen 214 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 214 (procent) % 2 4 7 8 9 Digitala plattformar Alla plattformar 36 Bok (totalt) 33 Mp3 1 32 Tidskrift (totalt)

Läs mer

De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer mars 2014

De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer mars 2014 De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 203 6 mars 204 Huvudrapporten kan förbeställas via info@nordicom.gu.se Pris 275 kr + moms och porto NORDICOM-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen

Läs mer

Mediedagen 2013. Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2013 (%) % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Mediedagen 2013. Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2013 (%) % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Mediedagen 213 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 213 (%) % 2 6 7 8 9 1 Bio 9 Video/dvd 8 Cd 21 Text-tv 34 Bok (totalt) 33 Tidskrift (totalt) 33 Mp3 1 83 Television

Läs mer

Fakta om undersökningen Mediebarometern

Fakta om undersökningen Mediebarometern Fakta om undersökningen Mediebarometern Undersökningen 2013 Mediebarometerns huvudsakliga syfte har sedan starten 1979 varit att belysa mediers räckvidd en genomsnittlig dag. Ett slumpmässigt urval av

Läs mer

Hej mitt namn är... och jag ringer från Pilen (Affärsutveckling AB är ett undersökningsföretag)

Hej mitt namn är... och jag ringer från Pilen (Affärsutveckling AB är ett undersökningsföretag) INTRODUCTION Vuxenurvalet: Hej mitt namn är... och jag ringer från Pilen (Affärsutveckling AB är ett undersökningsföretag) INT: Sök namngiven person Vi gör på uppdrag av kulturdepartementet en undersökning

Läs mer

Läser någon längre? Ulrika Facht Karin Hellingwerf. Nordicom.gu.se

Läser någon längre? Ulrika Facht Karin Hellingwerf. Nordicom.gu.se Läser någon längre? Ulrika Facht Karin Hellingwerf Nordicom.gu.se Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 15 (procent) Alla plattformar Internet (totalt) Television

Läs mer

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015. April 2016

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015. April 2016 De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015 April 2016 Medieanvändning en vanlig dag 81 % använder internet 80 % tittar på tv på någon plattform 22 % tittar på webb-tv 65 % läser en

Läs mer

Jag undrar om jag får ställa några frågor till dig om bl a TV-tittande, radiolyssnande, tidningsläsande och biobesök.

Jag undrar om jag får ställa några frågor till dig om bl a TV-tittande, radiolyssnande, tidningsläsande och biobesök. Hej mitt namn är... och jag ringer från Svenska Gallup. Göteborgs universitet har fått Kulturdepartementets uppdrag att genomföra en undersökning om svenskarnas medievanor. Jag undrar om jag får ställa

Läs mer

Fakta om undersökningen Mediebarometern

Fakta om undersökningen Mediebarometern Fakta om undersökningen Mediebarometern Mediebarometerns huvudsakliga syfte har sedan starten 1979 varit att belysa mediers räckvidd en genomsnittlig dag. Ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning

Läs mer

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent)

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent) December 2014: Radio Med anledning av SOU 2014:77 "Från analog till digital marksänd radio" passar vi på att lyfta fram hur befolkningen lyssnar på radio. Av ljudmedierna har radion den största andelen

Läs mer

Fakta om undersökningen Mediebarometern

Fakta om undersökningen Mediebarometern Fakta om undersökningen Mediebarometern Undersökningen 2012 Mediebarometerns huvudsakliga syfte har sedan starten 1979 varit att belysa mediers räckvidd en genomsnittlig dag. Ett slumpmässigt urval av

Läs mer

Nordicom-Sveriges Medie. barometer. i samverkan med

Nordicom-Sveriges Medie. barometer. i samverkan med Nordicom-Sveriges Medie barometer 13 i samverkan med Dagens Nyheter Göteborgs-Posten.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Sveriges Radio Sveriges Television Utbildningsradion 2 Mediebarometern 35

Läs mer

Internetbarometer 2007

Internetbarometer 2007 Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2007 2008-09-02 MedieNotiser Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Nr 2, 2008 Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2007 Några resultat Tillgången till internet i hemmen

Läs mer

Hej mitt namn är... och jag ringer från Pilen (Affärsutveckling AB är ett undersökningsföretag)

Hej mitt namn är... och jag ringer från Pilen (Affärsutveckling AB är ett undersökningsföretag) INTRODUCTION Vuxenurvalet: Hej mitt namn är... och jag ringer från Pilen (Affärsutveckling AB är ett undersökningsföretag) INT: Sök namngiven person Vi gör på uppdrag av Göteborgs universitet en undersökning

Läs mer

Specifikation av intressevariabler av typen klass 3 2014-09-29

Specifikation av intressevariabler av typen klass 3 2014-09-29 Specifikation av intressevariabler av typen klass 3 2014-09-29 Filen med enkätsvaren är en textfil med fyra huvudfält separerade med semikolon. Den förnyas i sin helhet veckovis, dvs ny version ersätter

Läs mer

Svenskarna och internet

Svenskarna och internet Svenskarna och internet 21 oktober 28 Ulrika Facht Forskningsinformatör NORDICOM-Sverige Göteborgs universitet URL: www.nordicom.gu.se/mediesverige E-post: ulrika.facht@nordicom.gu.se Nordicom-Sveriges

Läs mer

SR P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,76 5,64 7,52 9,40 11,28 17 Privatkopieringsersättning 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Total 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58

SR P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,76 5,64 7,52 9,40 11,28 17 Privatkopieringsersättning 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Total 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58 SR P1 09 Bakgrundsmusik utan rapport 52,75 79,13 105,50 131,88 158,25 Total 101,50 152,25 203,00 253,75 304,50 SR P2 09 Bakgrundsmusik utan rapport 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 19 Online/nya medier utan rapport

Läs mer

utskrift från nordicom.gu.se Nordicom-Sveriges Internet barometer 2005 2006-06-21

utskrift från nordicom.gu.se Nordicom-Sveriges Internet barometer 2005 2006-06-21 utskrift från nordicom.gu.se Nordicom-Sveriges Internet barometer 2005 2006-06-21 MedieNotiser Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Nr 2, 2006 INNEHÅLL Användning av och tillgång till massmedier Figur

Läs mer

Frågeformulär Mediebarometern 2004 ARS Research AB

Frågeformulär Mediebarometern 2004 ARS Research AB Frågeformulär Mediebarometern 2004 ARS Research AB Hej mitt namn är... och jag ringer från ARS Research AB Vi ringer på uppdrag av Göteborgs universitet som har fått Kulturdepartementets uppdrag att genomföra

Läs mer

Vilken typ av nyheter intresserar dig främst? Nöje Olyckor och katastrofer Lokala nyheter Brott och rättegångar Löpsedeln/första sidan Serier Forskning och framsteg Utrikesnyheter Teknik Mode Sport Kultur

Läs mer

Juniutbetalning 2017 A (x1) B (x1,5) C (x2) D (x2,5) E (x3) Live Disco Totalt 181,45 272,18 362,90 453,63 544,35

Juniutbetalning 2017 A (x1) B (x1,5) C (x2) D (x2,5) E (x3) Live Disco Totalt 181,45 272,18 362,90 453,63 544,35 Live 110 Konstmusik, liten konsert 22,61 33,92 45,22 56,53 67,83 111 Konstmusik,stor konsert 45,22 67,83 90,44 113,05 135,66 124 Frikyrkan, konstmusik 2,53 3,80 5,06 6,33 7,59 126 CCLI 1,37 2,06 2,74 3,43

Läs mer

Internetanvändningen i Sverige 2016

Internetanvändningen i Sverige 2016 Internetanvändningen i Sverige 2016 iis.se 1 Pamela Davidsson Statistikansvarig, IIS @PamPamDavid pamela.davidsson@iis.se Internet Bredband Utrustning 20 år Dator Internet Bredband Surfplatta I mobilen

Läs mer

Medievanor. Kulturproduktionens villkor Karlstad 28 oktober 2015

Medievanor. Kulturproduktionens villkor Karlstad 28 oktober 2015 Medievanor Kulturproduktionens villkor Karlstad 28 oktober 2015 Stora möjligheter och ökande klyftor Allt fler medier. Allt större tillgång till medier. Allt lättare att etablera medier. Koncentration

Läs mer

Myndigheten för press, radio och tv har i

Myndigheten för press, radio och tv har i INNEHÅLL 1 METOD 4 2 FÖRÄNDRINGAR I MEDIEKONSUMTIONEN 5 3 KONSUMTION AV TV 9 4 KONSUMTION AV PLAYTJÄNSTER 12 5 KONSUMTION AV RADIO 14 6 KONSUMTION AV DAGSTIDNINGAR 18 INLEDNING Myndigheten för press, radio

Läs mer

Nordicom-Sveriges Internet barometer 2004

Nordicom-Sveriges Internet barometer 2004 Utskrift från www.nordicom.gu.se Nordicom-Sveriges Internet barometer 2004 2005-06-15 MedieNotiser Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Nr 2, 2005 INNEHÅLL Figur 1. Andel som använder olika massmedier

Läs mer

Nordicom-Sveriges Internet barometer

Nordicom-Sveriges Internet barometer Nordicom-Sveriges Internet barometer 2006 2007-08-15 MedieNotiser Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Nr 2, 2007 INNEHÅLL Användning av och tillgång till massmedier 5 Figur 1. Andel som använder olika

Läs mer

Decemberutbetalning 2014

Decemberutbetalning 2014 Decemberutbetalning 2014 Minutvärden (kr/minut) Radio-, TV- och filmavräkning, 2014/1 2014-12-16 Online- och bioavräkning, kvartal 3 2014 Avräkningsområde Minutersättning per gradering A (x1) B (x1,5)

Läs mer

Sveriges Radio P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58 17 Privatkopieringsersättning 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 3,88 5,81 7,74 9,67 11,60

Sveriges Radio P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58 17 Privatkopieringsersättning 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 3,88 5,81 7,74 9,67 11,60 Decemberutbetalning 2016 A(x1) B (x1,5) B(x2) D(x2,5) E(x3) Sveriges Radio P1 10 Sveriges Radio 48,25 72,38 96,50 120,63 144,75 09 Bakgrundsmusik utan rapport 91,50 137,25 183,00 228,75 274,50 17 Privatkopieringsersättning

Läs mer

Hej mitt namn är... och jag ringer från Pilen (Affärsutveckling AB är ett undersökningsföretag)

Hej mitt namn är... och jag ringer från Pilen (Affärsutveckling AB är ett undersökningsföretag) INTRODUCTION Vuxenurvalet: Hej mitt namn är... och jag ringer från Pilen (Affärsutveckling AB är ett undersökningsföretag) INT: Sök namngiven person Vi gör på uppdrag av Nordicom vid Göteborgs universitet

Läs mer

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2001 2009

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2001 2009 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2001:3 2009:1 Morgonpress Dagens Industri Dagens Nyheter, vardag Dagens Nyheter, söndag Direktpress Stockholm/Innerstadspress Göteborgs-Posten, vardag Göteborgs-Posten,

Läs mer

De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2014 5 mars 2014

De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2014 5 mars 2014 De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 04 mars 04 Huvudrapporten kan förbeställas via info@nordicom.gu.se Pris 7 kr + moms och porto NORDICOM-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen

Läs mer

Variabelbok år 2000. World Internet Institute Frågepaket - Sverigepanel

Variabelbok år 2000. World Internet Institute Frågepaket - Sverigepanel Variabelbok år 2000 World Internet Institute Frågepaket - Sverigepanel Upplaga 1, version 1 2003-03-26 Denna variabelbok ligger till grund för förändringar. Kod XXY, XX=årtal, Y lika undersökningstillfälle

Läs mer

Information till föräldrar/vårdnadshavare:

Information till föräldrar/vårdnadshavare: Information till föräldrar/vårdnadshavare: Tack för att du låter ditt barn ta del av denna undersökning. Syftet med denna arbetsbok är att hjälpa dig eller ditt barn (om du tror att han/hon klarar av det)

Läs mer

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2001 2008

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2001 2008 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 21:3 28:2 Dagens Industri Dagens Nyheter, vardag Dagens Nyheter, söndag Göteborgs-Posten, vardag Göteborgs-Posten, söndag Innerstadspress Land & Rike Metro (Metro

Läs mer

ORVESTO KONSUMENT 2015:3

ORVESTO KONSUMENT 2015:3 114 78 Stockholm, Sweden Visiting address Vasagatan 11 t +46 (0)8 507 420 00 f +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Idag den 4 februari lanseras mediernas räckvidder enligt ORVESTO Konsument 2015:3. Undersökningen

Läs mer

EN FÖRLORAD NYHETSGENERATION? (Eller: vill inte unga vuxna längre ha koll på läget?)

EN FÖRLORAD NYHETSGENERATION? (Eller: vill inte unga vuxna längre ha koll på läget?) EN FÖRLORAD NYHETSGENERATION? (Eller: vill inte unga vuxna längre ha koll på läget?) Jonas Ohlsson SOM-institutet Vetenskapsfestivalen 2013 100 Tidningsläsning bland unga vuxna, 1986 2012 (procent minst

Läs mer

Nordicom-Sveriges Internet barometer

Nordicom-Sveriges Internet barometer Nordicom-Sveriges Internet barometer 2003 2004-06-18 INNEHÅLL Tabell 1. Andel av befolkningen 9-79 år som har tillgång till olika medier i hemmet 2003 (%) 3 Figur 1. Andel som använder olika massmedier

Läs mer

De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013 6 mars 2014

De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013 6 mars 2014 De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 203 6 mars 204 Huvudrapporten kan förbeställas via info@nordicom.gu.se Pris 275 kr + moms och porto NORDICOM-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen

Läs mer

Sedan flera år har vi kunnat konstatera att radiolyssnandet har minskat i Sverige.

Sedan flera år har vi kunnat konstatera att radiolyssnandet har minskat i Sverige. Radiolyssnandet 2008 i Göteborg Radiolyssnandet 2008 i Göteborg Jan Strid Sedan flera år har vi kunnat konstatera att radiolyssnandet har minskat i Sverige. Trots att vi fått fler kanaler att lyssna till

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Fältarbete genomfört av Novus Sammanställt av SVT Publik- och Utbudsanalys Metod / Om undersökningen Fältperiod: 18-19/11 2015 Antal genomförda intervjuer:

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

Räckviddsutveckling. ORVESTO Konsument 2001:3 2009:2

Räckviddsutveckling. ORVESTO Konsument 2001:3 2009:2 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 21:3 29:2 1 Dagens Industri Dagens Nyheter, vardag Dagens Nyheter, söndag Direktpress Stockholm/Innerstadspress Göteborgs-Posten, vardag Göteborgs-Posten, söndag Land

Läs mer

Public service-publiken i dag och i morgon

Public service-publiken i dag och i morgon Public service-publiken i dag och i morgon Åsa Nilsson Institutionen för journalistik & masskommunikation (JMG) SOM-institutet Göteborgs universitet MMS 7: 15 tv-kanaler-i-topp (daglig räckvidd i procent)

Läs mer

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002:3 Telefonintervjuer med nya personer Ipnummer Datum Intervjuare Projektledare: Olle Findahl Jag heter xxxxxxx och

Läs mer

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2007:3 2016:2

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2007:3 2016:2 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 27:3 216:2 Morgonpress Dagen Dagens ETC Dagens Industri Dagens Nyheter, vardag Dagens Nyheter, söndag DirektPress Göteborgs-Posten, vardag Mediekompaniet Print Metro

Läs mer

PTS. Större Mellan. \Söde

PTS. Större Mellan. \Söde Sida 1 Antal intervjuer --------- 1000 527 473 71 112 182 177 451 161 401 177 70 50 84 49 69 454 54 373 17 9 24 204 367 426 Vägt bastal -------------- 1000 499 501 231 165 173 155 269 210 362 156 58 53

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Medieinnehav i hushållen hösten 2004

Medieinnehav i hushållen hösten 2004 INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION (JMG) Göteborgs universitet Dagspresskollegiet PM nr. 56 Medieinnehav i hushållen hösten 2004 Anna Olsén Antoni 2005 Medieinnehav i hushållen hösten

Läs mer

SeniorNet 20 år! Dataträff 19/ Bild från idg.se. Det här är dagens minsta textstil. SeniorNet Södermalm Dataträff

SeniorNet 20 år! Dataträff 19/ Bild från idg.se. Det här är dagens minsta textstil. SeniorNet Södermalm Dataträff SeniorNet 20 år! Dataträff 19/10 2017 Bild från idg.se SeniorNet Södermalm Dataträff 2017-10-19 1 Det här är dagens minsta textstil Dagens agenda Del 1 13:30 ca 14:15 Inledning Hur startade SeniorNet Södermalm

Läs mer

Antal intervjuer Population tal

Antal intervjuer Population tal RÄCKVIDD % Kön Ålder 16 25 35 45 55 65 TOTAL Man Kvin -24-34 -44-54 -64-80 Antal intervjuer 12583 5759 6824 1120 1604 1918 1977 2388 3576 Population 1.000-tal 7584 3826 3758 1076 1301 1261 1307 1139 1501

Läs mer

Tre rapporter. Föräldrar Cll barn 9-18 år Barn 0-8 år Barn 9-18 år

Tre rapporter. Föräldrar Cll barn 9-18 år Barn 0-8 år Barn 9-18 år Ungar & medier 215 Ungar & medier 215 Genomförs vartannat år Nu för sjä

Läs mer

Antal intervjuer Population tal

Antal intervjuer Population tal UPPRÄKNAT 1000-TAL Uppräknat tusental Kön Ålder 16 25 35 45 55 65 TOTAL Man Kvin -24-34 -44-54 -64-80 Antal intervjuer 12583 5759 6824 1120 1604 1918 1977 2388 3576 Population 1.000-tal 7584 3826 3758

Läs mer

Antal intervjuer Population tal

Antal intervjuer Population tal UPPRÄKNAT 1000-TAL Uppräknat tusental Kön Ålder 16 25 35 45 55 65 TOTAL Man Kvin -24-34 -44-54 -64-80 Antal intervjuer 12583 5759 6824 1120 1604 1918 1977 2388 3576 Population 1.000-tal 7584 3826 3758

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

SVENSKARS OCH INVANDRARES

SVENSKARS OCH INVANDRARES INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 36 SVENSKARS OCH INVANDRARES MEDIEINNEHAV OCH NYHETSKONSUMTION Ingela Wadbring 2002 De som kommit

Läs mer

MEDIER. Karin Fahlquist

MEDIER. Karin Fahlquist MEDIER Karin Fahlquist Medier KANAL som används för förmedling av Kommunikation Underhållning Teknologier som kommunicerar något till en publik Massmedia En kanal som når många människor (ungefär) samtidigt

Läs mer

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år)

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Ungdomar, livsstil och identitet. Tylösandsseminariet, 2010-09-14 Peder Gunnarson, Ungdomsbarometern

Ungdomar, livsstil och identitet. Tylösandsseminariet, 2010-09-14 Peder Gunnarson, Ungdomsbarometern Ungdomar, livsstil och identitet Tylösandsseminariet, 2010-09-14 Peder Gunnarson, Ungdomsbarometern Ungdomsbarometern har sedan 1991 har arbetat med att kartlägga attityd- och beteendemönster bland unga.

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Smarta telefoner och surfplattor

Smarta telefoner och surfplattor Smarta telefoner och surfplattor Hur jag använder min iphone och ipad Solveig Engdahl Seniornet Danderyd oktober 2015 Mina rubriker idag Apple eller annan tillverkare? Olika - Lika Smarta telefoner Surfplattor

Läs mer

Radiolyssnandet i Sverige Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel. Radiolyssnandet i Sverige TNS 2016 Källa: TNS Sifo PPM-panel

Radiolyssnandet i Sverige Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel. Radiolyssnandet i Sverige TNS 2016 Källa: TNS Sifo PPM-panel Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel Sammanfattning Daglig räckvidd för radiolyssnandet i Sverige ökar något år 2015 jämfört med 2014 (från 72,6 procent till 73,1 procent). Ökningen kan främst hänföras

Läs mer

Novus undersökning om medieanvändning kring Attentatet i Stockholm

Novus undersökning om medieanvändning kring Attentatet i Stockholm Allmänt rörande undersökningen: Med vägning har vi en god representativitet för landet. Det är dock en mycket kort fältperiod lör-mån, direkt efter attentatet, vilket gör att det är den bilden svenskarna

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2007:2 2016:1 TNS

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2007:2 2016:1 TNS Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 27:2 216:1 Morgonpress Dagen Dagens ETC Dagens Industri Dagens Nyheter, vardag Dagens Nyheter, söndag DirektPress Göteborgs-Posten, vardag Mediekompaniet Print Metro

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Mats Rydin Kommun- och Stadsnätsansvarig, reg sydväst 1 Telia Öppen Fiber- Vår affärsidé Telia Öppen Fiber erbjuder en flexibel plattform för framtidens bredbandstjänster.

Läs mer

Antal intervjuer 48071 2250325568 6518 6961 8022 8503 9424 8643 Population 1.000-tal 6901 3455 3446 1073 1165 1263 1180 1155 1065

Antal intervjuer 48071 2250325568 6518 6961 8022 8503 9424 8643 Population 1.000-tal 6901 3455 3446 1073 1165 1263 1180 1155 1065 Kön Ålder ---------- ------------------------------ 15-25- 35-45- 55-65- TOTAL Man Kvin 24 34 44 54 64 79 Antal intervjuer 48071 2250325568 6518 6961 8022 8503 9424 8643 Population 1.000-tal 6901 3455

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

Antal intervjuer 48071 2250325568 6518 6961 8022 8503 9424 8643 Population 1.000-tal 6901 3455 3446 1073 1165 1263 1180 1155 1065

Antal intervjuer 48071 2250325568 6518 6961 8022 8503 9424 8643 Population 1.000-tal 6901 3455 3446 1073 1165 1263 1180 1155 1065 Kön Ålder ---------- ------------------------------ 15-25- 35-45- 55-65- TOTAL Man Kvin 24 34 44 54 64 79 Antal intervjuer 48071 2250325568 6518 6961 8022 8503 9424 8643 Population 1.000-tal 6901 3455

Läs mer

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA688 Flash Eurobarometer 4 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL4 Cross border access to content onlinefis D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99')

Läs mer

Radiolyssnandet i Sverige Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel. Radiolyssnandet i Sverige TNS 2015 Källa: TNS Sifo PPM-panel

Radiolyssnandet i Sverige Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel. Radiolyssnandet i Sverige TNS 2015 Källa: TNS Sifo PPM-panel Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel Sammanfattning Daglig räckvidd för radiolyssnandet i Sverige år 2014 var 72,6 procent. I genomsnitt lyssnade varje person 107 minuter på radio varje dag. Av dessa 107

Läs mer

Antal intervjuer 17204 8060 9144 2296 2394 2789 3019 3440 3266 Population 1.000-tal 6901 3456 3445 1073 1165 1262 1180 1155 1065

Antal intervjuer 17204 8060 9144 2296 2394 2789 3019 3440 3266 Population 1.000-tal 6901 3456 3445 1073 1165 1262 1180 1155 1065 Kön Ålder ---------- ------------------------------ 15-25- 35-45- 55-65- TOTAL Man Kvin 24 34 44 54 64 79 Antal intervjuer 17204 8060 9144 2296 2394 2789 3019 3440 3266 Population 1.000-tal 6901 3456 3445

Läs mer

Antal intervjuer 17204 8060 9144 2296 2394 2789 3019 3440 3266 Population 1.000-tal 6901 3456 3445 1073 1165 1262 1180 1155 1065

Antal intervjuer 17204 8060 9144 2296 2394 2789 3019 3440 3266 Population 1.000-tal 6901 3456 3445 1073 1165 1262 1180 1155 1065 Kön Ålder ---------- ------------------------------ 15-25- 35-45- 55-65- TOTAL Man Kvin 24 34 44 54 64 79 Antal intervjuer 17204 8060 9144 2296 2394 2789 3019 3440 3266 Population 1.000-tal 6901 3456 3445

Läs mer

Räckviddsutveckling. ORVESTO Konsument 2002:1 2010:3

Räckviddsutveckling. ORVESTO Konsument 2002:1 2010:3 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22:1 21:3 1 Morgonpress Dagens Industri Dagens Nyheter, vardag Dagens Nyheter, söndag Direktpress Stockholm/Innerstadspress Göteborgs-Posten, vardag Göteborgs-Posten,

Läs mer

Svenskarna & Internet 2012 vuxna

Svenskarna & Internet 2012 vuxna Svenskarna & Internet 2012 vuxna Versions Show first question Index Versions Start v224 Text 1. Hur många personer, inklusive dig själv, finns det i hushållet? Minimum 1 Maximum 20 Routing v217a v217a

Läs mer

Hushållens medieutgifter

Hushållens medieutgifter Hushållens medieutgifter Presentation på MEG 2014-03-07 Madeleine Thor, IRM madeleine.thor@irm-media.se Magnus Anshelm, MMS magnus.anshelm@mms.se Agenda Om studien Hushållens medieutgifter 2014 De största

Läs mer

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2006:2 2015:1 TNS

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2006:2 2015:1 TNS Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 26:2 215:1 Morgonpress Dagens ETC Dagens Industri Dagens Nyheter, vardag Dagens Nyheter, söndag Direktpress Stockholm Direktpress Total Göteborgs-Posten, vardag Mediekompaniet

Läs mer

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2005:3 2014:2 TNS

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2005:3 2014:2 TNS Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 25:3 214:2 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 25 214 Morgonpress Dagen Dagens Industri Dagens Nyheter, vardag Dagens Nyheter, söndag Direktpress Stockholm Direktpress

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Räckvidds- och upplageutveckling 1998 2007

Räckvidds- och upplageutveckling 1998 2007 s- och upplageutveckling 1998 2007 ORVESTO Konsument Helår & TS 2008-02-22 4 Wheel Drive Affärsvärlden Aftonbladet Söndag TS-upplaga dagspress Aftonbladet Vardag TS-upplaga dagspress Aktiespararen Allas

Läs mer

FRÅN DUTIFULS TILL MOBILERS?

FRÅN DUTIFULS TILL MOBILERS? FRÅN DUTIFULS TILL MOBILERS? OM SVENSKA MEDIEGENERATIONER Mediegenera)oner Medieanvändning om kriser inträffar Vilka medier användes när det brann i Halmstad? BILD De medier vi använder när vi är unga

Läs mer

Radiolyssnandet i Sverige 2016

Radiolyssnandet i Sverige 2016 Radiolyssnandet i Sverige 2016 Årsrapport från Kantar Sifos PPM-panel Ulf Haraldsson 170410 Projektnummer 1533817 Sammanfattning Daglig räckvidd för radiolyssnandet i Sverige var år 2016 72,5 procent (73,1

Läs mer

DAGSPRESSKOLLEGIET, GÖTEBORGS UNIVERSITET LÄSVANESTUDIEN FRÅN DAGSPRESSKOLLEGIET

DAGSPRESSKOLLEGIET, GÖTEBORGS UNIVERSITET LÄSVANESTUDIEN FRÅN DAGSPRESSKOLLEGIET LÄSVANESTUDIEN FRÅN DAGSPRESSKOLLEGIET VÅREN 15 DAGSPRESSKOLLEGIET Startade 1979 Huvudfinansiär 13-17: Carl-Olov och Jenz Hamrins stiftelse i Jönköping. Tidigare finansiär 1979-12: Tidningsutgivarna (TU).

Läs mer

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter.

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter. KABEL-TV Brf Vetterstorp nr 1 anlitar comhem som leverantör av kabel-tv. I månadsavgiften för lägenheten ingår ett antal kanaler som ingår i comhems grundutbud. Betalkanaler utöver detta grundutbud betalar

Läs mer

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Sweden PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Hur många barn

Läs mer

Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner

Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner utan internetuppkoppling, spelkonsoler och smart-tv.

Läs mer

Bredband viktigt för internetanvändningen

Bredband viktigt för internetanvändningen Bredband viktigt för internetanvändningen Bredband viktigt för internetanvändningen Annika Bergström Idag pågår många verksamheter parallellt: i verkliga livet och på nätet. Nätuppkoppling tas många gånger

Läs mer

Sveriges Radios Trafikredaktion

Sveriges Radios Trafikredaktion Sveriges Radios Trafikredaktion Trafikinformation - en färskvara Johan Wiberg - Arbetsledare för trafikredaktionerna i Jönköping, Göteborg och Malmö - Förvaltare för trafikredaktionens datasystem Casus

Läs mer

[Type text] Tidningar & tidskrifter 2016

[Type text] Tidningar & tidskrifter 2016 [Type text] Tidningar & tidskrifter 2016 Tidningar i biblioteken i Danderyd 2016 Titel Var finns den? Språk Sparas Aftonbladet Dagens industri Dagens Nyheter Expressen 1 vecka 3 mån 1 veka 1 vecka 1 veka

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer