Grävmaskinens 2D- och 3D-maskinstyrningssystems

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grävmaskinens 2D- och 3D-maskinstyrningssystems"

Transkript

1 Grävmaskinens 2D- och 3D-maskinstyrningssystems MACHINE CONTROL SYSTEMS

2 VAD ÄR MASKINSTYRNING? XSITE -PRODUKTFAMILJ, EXEMPEL PÅ SAMMANSÄTTNINGAR EFFEKTIVITET, EXAKTHET, PRODUKTIVITET Varje entreprenör inom mark- och anläggningsarbeten sätter värde på att kunna utföra arbetet väl, exakt och i överenskommen tid. Genom att utnyttja maskinstyrning i arbetsmaskinerna kan man effektivisera de olika delprocesserna inom mark- och anläggningsbyggnad allt ifrån planering till underhåll. Grävmaskinens mätsystem hjälper föraren att uppnå målnivån snabbt och enkelt. När arbetet blir rätt gjort redan på första försöket sparar man tid, material och bränsle. Produktivitetsökningen syns som ökad lönsamhet, vilket möjliggör stramare prissättning för entreprenader och bättre konkurrenskraft. Grävmaskinens 2D-system består av skopsensor, sticksensor, bomsensor och ramsensor samt en display. FÄRRE ARBETSMOMENT MED 3D-MASKINSTYRNING Genom att utnyttja 3D-maskinstyrning kan man arbeta utan utsättning i terräng. Skopans skär avläser hela tiden arbetsplatsens höjd, så siktmärken eller laser behöver därför inte sättas upp. De tredimensionella arbetsplanerna visas på displayen, vilket hjälper föraren att klara även krävande objekt smidigt. Grävmaskinens 3D-maskinstyrning baserar sig på RTK-GNSS-satellitpositionering. Med hjälp av en korrigeringssignal från en basstation eller en korrigeringstjänst på webben uppnår maskinstyrningssystemet centimeternoggrannhet. 3D-maskinstyrning ger betydande besparingar i mätkostnaderna, eftersom själva arbetsmaskinen blir ett noggrant mätinstrument. Programvarulicens: Basnivåns 3D-egenskaper Programvarulicens: Avancerade 3D-egenskaper Grävmaskinens 3D-system består av skopsensor, sticksensor, bomsensor och ramsensor, display- och datorutrustning samt satellitnavigatorer. FÖRDELAR MED MASKINSTYRNING Arbetet blir effektivare och snabbare, eftersom föraren kan koncentrera sig på produktivt arbete. Entreprenader som slutförs snabbare betyder besparingar i arbetskrafts-, bränsle- och maskinkostnaderna. Det exakta mätinstrumentet möjliggör strängare toleranser. Inga för djupa schakt, inga överfyllda gropar. Material- och transportkostnaderna minskar eftersom onödig förbrukning och transport av material uteblir. När noggrannheten ökar hålls arbetets kvalitet på jämn nivå genom hela entreprenaden. Med maskinstyrning blir en bra förare en utmärkt förare! Arbetssäkerheten ökar eftersom utsättare och -assistenter inte behöver arbeta nära arbetsmaskinerna eller i schakt. Systemet handleder föraren oavsett väderleken, så arbetet blir lättare speciellt i dåliga förhållanden såsom regn eller mörker. Arbetsmaskinens positionering baserar sig på RTK- GNSS-mätning, så utsättning i terrängen behövs inte. Arbetet är självständigt och smidigt och dess framskridande hänger inte på utsättare eller höjdmärken i terrängen eller avsaknaden av dem. Dokumentera grävarbetet oelbart när arbetsskedet är klart och innan schaktet fylls. Spara in på mätningskostnaderna, samla själv exakt arbetsmaskinen D-grävsystem Mät djup, avstånd och lutning Skopsensor Tiltsensor Lasermottagare Sticksensor Bomsensor Ramsensor Skärm-/dataenhet GNSS-mottagare 2D-system Äkta. Lägg bara till satellitnavigatorer och 3D-programvaran 9 GNSS-antenner Basnivå 3D-system Skapa dina egna 3D-arbetsplaner systemet och dokumentera arbetet 5 7 Avancerad 3D-system Använd 3D-modeller som gjorts av en planerare EFFEKTIVARE ARBETE MINDRE KLIMATAVTRYCK

3 EXEMPEL PÅ SAMMANSÄTTNING 2D-SYSTEM FÖR GRÄVMASKINER -MÄT DJUP, AVSTÅND OCH LUTNING är ett lättanvänt mätsystem som sparar tid och pengar för entreprenören. När föraren hela tiden känner till skopans läge en centimeters noggrannhet, behöver man inte avbryta ett produktivt arbete för att kontrollera höjden på skopan. Oavsett om du arbetar laser eller inte är en strålande partner för schaktningsarbeten! GRÄVDJUP OCH AVSTÅND Djupet och det horisontella avståndet kan mätas genom att nolla skopan till en vald utgångspunkt. LUTNING Vid mätning av lutningen anger systemet höjdskillnaden mellan skopans mätpunkt och målnivån. Den önskade lutningen matas in i systemet före arbetet inleds. Så här använder du 2d-systemet laser Uppgift: Gör en urgrävning en höjd av 10 meter. MÄTNINGSSYSTEM FÖR BASANVÄNDNING ENKEL ATT ANVÄNDA _ LASER Med hjälp av lasermottagaren kan maskinen flyttas på arbetsplatsen utan att den ursprungliga höjdnivån ändras. Genom att ställa lasern på viss höjd på arbetsplatsen, kan den även användas som referensnivå. Lösning: Sätt upp en roterande laser på arbetsplatsen och mata in laserns höjd i förhållande till havsytan i systemet. Låt lasermottagaren passera strålen. KAN UPPDATERAS TILL 3D-SYSTEM SKOPANS SIDLEDSLUTNING Med hjälp av skopans tiltsensor flyttas skopans mätpunkt till skopans lägsta hörn. Skopans lutning visas på displayen. När displayen visar 10,00 m, är skopan i målnivå. Man kan dessutom ställa in XD2-extra displayen att visa grönt ljus när målnivån nåtts. ENKEL UPPDATERING Olika arbetsplatser ställer olika krav på arbetsmaskinens mätsystem. För vissa arbeten räcker det 2D-systemet, men för andra arbeten krävs det att entreprenören använder 3D-systemet.! GRÄVARBETEN UNDER VATTEN Skopans läge visas på displayen, vilket underlättar mycket vid muddringsarbeten. Sensorerna är helt vattentäta. LARMGRÄNSER Larmgränserna ger extra säkerhet till exempel när man arbetar under elledningar. Systemet avger ett larm om skopan eller bommen lyfts för högt upp. De tredimensionellt mätande, vattentäta och uppvärmbara sensorerna garanterar en noggrann mätning även i tuffare omständigheter. Tack vare sin ringa storlek är sensorerna enkla att montera på en skyddad plats. Tack vare de kompatibla sensorerna kan man enkelt uppdatera Xsite EASY till ett 3D-system.

4 EXEMPEL PÅ SAMMANSÄTTNING 3D-FÖRBEREDELSE MASKINSTYRNINGSSYSTEM MED ÄKTA 3D-FÖRBEREDELSE -FÖR UPPDATERING BEHÖVS BARA SATELLITNAVIGATORER OCH 3D-PROGRAMVARAN är ett perfekt sätt att bereda sig för behov av 3D-maskinstyrning. Systemet innehåller kompletta 2D-egenskaper och kan enligt dina behov snabbt uppdateras till antingen basnivåns eller avancerat 3Dmaskinstyrningssystem. 3D-funktionen innehåller alla nödvändiga komponenter, såsom GNSS-antennmaster och en effektiv datorutrustning en stor pekskärm. När 3D-systemet blir aktuellt behövs bara satellitnavigatorerna och 3D-programvaran, sedan har du ett noggrant 3D-system till ditt förfogande. KOMPLETTA 2D-EGENSKAPER Mätning av djup, avstånd och lutning eller utan laser. Den stora och klara pekskärmen gör att arbetet kan utföras noggrant och effektivt oavsett omständigheter. PROFILER Skapa olika profiler av till exempel diken eller invallningar det lättanvända verktyget. Arbetet är enkelt att utföra när man följer den vägledande grafiken på systemets display. ENKEL OCH SNABB UPPDATERING TILL 3D-SYSTEM ÄKTA 3D-FÖRBERETT SYSTEM KOMPLETTA 2D-EGENSKAPER MÖJLIGHET TILL FJÄRRSUPPORT ENKEL UPPDATERING Systemet har en pekskärm och en effektiv dator, så det går enkelt och snabbt att uppdatera det till 3Dsystemet. Du behöver bara GPSer och önskad programvara. FJÄRRSUPPORT Trådlös internetanslutning möjliggör fjärranslutning mellan maskinstyrningssystemet och servicecentralen. Med hjälp av fjärrsupporten kan den tekniska supporten instruera användaren och lösa problem utan att besöka arbetsplatsen. Med fjärrsupport sparar du tid och pengar eftersom driftavbrott minimeras. För uppdatering av systemet behöver du bara satellitnavigatorer och en 3D-programvarulicens. Antennerna kan installeras snabbt tack vare den färdiga kabeldragningen. Lasermottagaren som monteras på grävarmen har ett stort mottagningsområde som gör det lättare att hitta laserstrålen.

5 EXEMPEL PÅ SAMMANSÄTTNING BASNIVÅ 3D FÖRMÅNLIGT 3D-MASKINSTYRNINGSSYSTEM -SKAPA DINA EGNA 3D-ARBETSPLANER MED SYSTEMET OCH DOKUMENTERA ARBETET -systemet 3D-egenskaper på basnivå gör 3D-maskinstyrning tillgänglig även för små arbetsplatser och små entreprenörer. Ofta utgör bristen på 3D-ritningar ett hinder för att införa 3D-maskinstyrning på små arbetsplatser. Inte nu längre det här systemet gör du enkelt dina egna 3D-ritningar till exempel för en husgrund eller en dikeslinje. Programvarulicens: Basnivåns 3D-egenskaper GNSS-POSITIONERING Satellitpositionering möjliggör arbete utan utsättning i terrängen. Genom positionering av en GNSS-antenn känner man hela tiden till arbetsmaskinens läge och riktningen bestäms genom att rotera maskinen ett ärdedelsvarv när maskinen har flyttats. Med hjälp av två GNSS-antenner känner man hela tiden till arbetsmaskinens läge och riktning. BAKGRUNDSRITNING När man arbetar positionsritningar visar displayen skopans läge ovanpå en tvådimensionell arbetsplan. Systemet anger samtidigt skopans höjd, vilken föraren kan jämföra målhöjden. SKAPA 3D-MODELLERNA SJÄLV DIREKT MED SYSTEMET ANVÄND PLANRITNINGEN SOM BAKGRUNDSKARTA SPARA UTFALLSUPPGIFTER OM BYGGDA OBJEKT PROFILER Skapa egna profiler, såsom dikes- och väglinjer det lättanvända verktyget. Genom att skapa dina egna 3D-ritningar i arbetsmaskinens styrhytt, är du oberoende av planeringskontor, och du kan utnyttja GPSer också på små arbetsplatser. BYGGNADSGRUNDER Systemet kan användas till att skapa en 3D-modell över byggnadens grund genom att markera byggnadens hörnpunkter och lägga in de uppgifter som systemet ber om. Arbetet är enkelt att utföra utifrån 3D-ritningen. Så här gör du en 3D-modell av invallning systemet 1. Skapa en linje genom att spara punkter till systemet skopans ände 2. Skapa en ny profil profilverktyget XYZ DOKUMENTERING Samla in data som du har sparat som sedan skickas till beställaren. Dokumentering sker genom att föra skopan till valt läge och spara lägeskoordinaterna. 3. Välj den linje du har skapat som profilens rutt Systemet ritar den profil du har skapat som 3D-modell på den rutt som du har markerat. Efter det kan du påbörja arbetet. FJÄRRSUPPORT Trådlös internetanslutning möjliggör fjärranslutning mellan maskinstyrningssystemet och servicecentralen. Med hjälp av fjärrsupporten kan den tekniska supporten instruera användaren och lösa problem utan att besöka arbetsplatsen. Med fjärrsupport sparar du tid och pengar eftersom driftavbrott minimeras. Med det lättanvända profilverktyget skapar du själv dina egna 3D-planer för till exempel en husgrund, dikeslinje eller invallning.

6 EXEMPEL PÅ SAMMANSÄTTNING AVANCERAD 3D 3D-MASKINSTYRNINGSSYSTEM I TOPPKLASS -FÖRVERKLIGA ÄVEN DE MEST KRÄVANDE ENTREPRENADERNA UTAN UTTSÄTTNING I TERRÄNGEN avancerade 3D-egenskaper är ett mångsidigt maskinstyrningssystem, som passar både för små och stora arbetsplatser. Systemet passar särskilt för arbetsplatser där en utsätta eller en utsättare skapar en tredimensionell modell av exempelvis vägens konstruktion, vattenförsörjning eller byggnadsgrunder. Med hjälp av den stora och klara pekskärmen och illustrativa grafiken klarar föraren lätt av alla slags uppdrag. Vid behov kan systemet även användas för arbete traditionella metoder till exempel laser. GNSS-POSITIONERING Satellitpositionering möjliggör arbete utan utsättning i terrängen. Genom positionering av en GNSS-antenn känner man hela tiden till arbetsmaskinens läge och riktningen bestäms genom att rotera maskinen ett ärdedelsvarv när maskinen har flyttats. Med hjälp av två GNSS-antenner känner man hela tiden till arbetsmaskinens läge och riktning. YTMODELLER När arbetsobjektet har modellerats till en 3D-ytmodell, ser föraren på displayen ett längdsnitt, ett tvärsnitt och höjdskillnaden till modellens yta. Systemet stödjer de vanligaste dataformaten direkt ur mätningsprogram utan formatkonvertering. Programvarulicens: Avancerade 3D-egenskaper ANVÄND 3D-MODELLER SOM GJORTS AV EN PLANERARE STÖDER DE VANLIGASTE FILFORMATEN UTAN KONVERTERING ANVÄND LINJE- OCH YTMODELLER SAMTIDIGT VÄGLINJE När föraren arbetar linjedatan kan han följa skopans höjdskillnad och avstånd i sidled till den valda linjen. Föraren känner även till station. ETT ÖPPET OCH KOMPATIBELT SYSTEM SAMTIDIG ANVÄNDNING AV MODELLERNA Projektet kan bestå av flera olika slags modeller i olika format. Ytmodeller, linjer, punkter och bakgrundskartor kan vid behov visas samtidigt på skärmen. Man kan även mäta till flera objekt samtidigt, exempelvis till ytmodellen och väglinje vid vägbyggen. TRÅDLÖS INFORMATIONSÖVERFÖRING Trådlös internetanslutning gör informationsöverföringen mellan arbetsplatsen och kontoret enkel. Filerna kan överföras trådlöst till arbetsmaskinerna, utan ett besök på arbetsplatsen. På motsvarande sätt kan data som samlats in arbetsmaskinen skickas till kontoret för vidare bearbetning eller dokumentering av arbetet. FJÄRRSUPPORT Trådlös internetanslutning möjliggör fjärranslutning mellan maskinstyrningssystemet och servicecentralen. Med hjälp av fjärrsupporten kan den tekniska supporten instruera användaren och lösa problem utan att besöka arbetsplatsen. Med fjärrsupport sparar du tid och pengar eftersom driftavbrott minimeras. Projektet kan innehålla flera 3D-modeller som vid behov kan visas på skärmen samtidigt. Det är lätt att välja vilken modell som ska användas vid mätning. Föraren behöver inte öppna menyer, utan det räcker att man rör skärmen vid modellen som man väljer. Det är även möjligt att mäta till flera objekt samtidigt. Vid exempelvis vägbyggen kan man samtidigt mäta till mätlinjen och den valda ytan. LÄMNA PLATS FÖR ALTERNATIV -VÄLJ ETT ÖPPET OCH KOMPATIBELT SYSTEM Novatrons maskinstyrningssystem är konstruerade till att vara kompatibla och öppna både när det gäller komponenter och programvara. Därför kan våra system användas de bästa positioneringsutrustningarna inom branschen, tredje partens hanteringssystem för arbetsplatser, samt olika slags dataformat utan extra formatkonvertering eller kompatibilitetsproblem. Med detta kompatibla system kan du arbeta i många olika huvudentreprenörers projekt utan några problem. Som kund hos Novatron behöver du inte binda dig till enskilda systemleverantörers lösningar. På detta sätt garanterar vi våra kunder en riktig fördel i konkurrensen på en allt hårdare marknad.

7 WEBBTJÄNST FÖR REALTIDSUPPFÖLJNING AV PROJEKT OCH MASKINER -HÅLL DIG UPPDATERAD OM VAD SOM HÄNDER PÅ ARBETSPLATSEN Xsite OFFICE är ett verktyg för arbetsledare, arbetsplatschefer och andra personer ansvar för verksamheten på arbetsplatsen. Den webbaserade tjänsten är tillgänglig överallt, vilket betyder att du alltid har åtkomst till aktuell information från arbetsplatsen. Det behöver inte installeras någon specifik mjukvara på din arbetsstation. DISTRIBUTION AV ARBETSPLANER OCH REALISERAT ARBETE Uppgifter om planer och realiserat arbete kan lätt distribueras mellan planerare, arbetsledning, utsättare och arbetsmaskiner. Uppdaterade arbetsplaner kan automatiskt synkroniseras till samtliga arbetsmaskiner i projektet. FÖRDELAR FÖR ARBETSMASKINENS FÖRARE, ENTREPRENÖREN OCH BYGGHERREN Arbetsledning, planerare, utsättare och arbetsmaskinernas förare har hela tiden tillgång till uppdaterad information. Versionshanteringen sköter om ändringar i arbetsplanerna. Uppdaterade arbetsplaner kan automatiskt synkroniseras till samtliga arbetsmaskiner. Aktivitetsrapporterna och fjärranslutningen till arbetsmaskinen hjälper till att kartlägga flaskhalsar i produktionen. DOKUMENT MED POSITIONSDATA Ett dokument som laddas upp i tjänsten, exempelvis ett fotografi, en Excel-tabell eller en PDF-fil, kan enkelt förses geografiska data genom att placera den i önskad position på kartunderlaget. Alla som är delaktiga i projektet kan använda dokument positionsdata. POSITIONSDATA FÖR ARBETSMASKINER På kartunderlaget visas arbetsmaskinernas läge inom projektet och rutten som de färdats. AKTIVITETSRAPPORTER De maskinspecifika aktivitetsrapporterna dokumenterar arbetseffekten: hur stor del av arbetstiden har maskinen varit igång och hur stor del av arbetstiden har maskinen använts för arbete. FJÄRRANSLUTNING Med hjälp av fjärranslutningen kan arbetsplatskontoret kontakta arbetsmaskinens maskinstyrningssystem. Detta ger arbetsledningen möjlighet att i realtid följa hur arbetet framskrider och vid behov instruera föraren i användningen av systemet. SNABBMEDDELANDEN Snabbdelanden är ett snabbt och enkelt kommunikationssätt. Meddelanden som arbetsledningen skickar till arbetsmaskinen visas på maskinstyrningssystemets display.

8 JÄMFÖR DE OLIKA SYSTEMEN -KOMPONENTER OCH EGENSKAPER JÄMFÖR DE OLIKA SYSTEMEN -ANVÄNDNINGSOBJEKT OCH ARBETSMETODER KOMPONENTER ANVÄNDNINGSOBJEKT Pekskärm (1) Diken, täckdiken, rörgrav Sensorer på skopa, stick och bom Grundläggningsarbeten Ramsensor (pitch & roll) Väg- och gatuarbeten Skopans tiltsensor Grävningsarbeten under vatten, muddring Sensor på extra bom Lasermottagare Extra LED-skärm Utjämning och färdigställning ARBETSMETODER Novatron GNSS-mottagare (single/dual) Höjdmätning hjälp av siktmärke eller laser En tredje parts GNSS-mottagare (single/dual) 2D-EGENSKAPER Mätning av djup, avstånd och lutning Höjdreferens laser Positionsdata från satelliter. Grävarbete utifrån en 3D-ytmodell som gjorts systemet. Positionsdata från satelliter. Grävarbete utifrån en 2D-positionsritning som gjorts av en planerare. Positionsdata från satelliter. Grävarbete utifrån en 3D-ytmodell som gjorts av en planerare. Profiler 3D-EGENSKAPER Skapa 3D-arbetsplaner systemet Importera 2D-positionsritningar (2) Importera punkter (2) Importera linjer (2) Importera ytmodeller (2) Samla data om arbetetdata TRÅDLÖS INTERNETFÖRBINDELSE (3) Trådlös dataöverföring (FTP) Fjärrsupport (1) 8,4 (2) Stödda dataformat: 2D-positionsritningar: DXF Punkter (basnivå 3D): DXF, XML Punkter (avancerad 3D): DXF, XML, GT, CSV, KOF, PXY Linjer: VGP, SBG, Anpakke Ytmodeller: DXF, XML (3) Kräver SIM-kort

9 KUNDTJÄNST INSTALLATION Våra yrkeskunniga installatörer ser till att systemen blir korrekt installerade. Kunden får ett färdiginstallerat, kalibrerat och testat system. UTBILDNING Kunden får täckande utbildning i användning av maskinstyrningssystemet i samband leveransen. Utbildning och instruktioner finns alltid tillgängligt när det behövs och vi skräddarsyr kurserna efter kundens behov. Utbildning kan också ske via fjärrsupporten. SERVICE Vår sakkunniga tekniska support är vid behov enkelt och snabbt tillgänglig. Vårt omfattande servicenät och fjärrsupport garanterar snabb service. FJÄRRSUPPORT Fjärrsupportens tjänster sparar tid och pengar eftersom de hjälper till att minimera antalet driftavbrott på arbetsplatsen. Tack vare den trådlösa internetförbindelsen (GPRS/3G/4G) från maskinstyrningssystemet till Novatrons servicecentral kan vi snabbt ge föraren produktstöd och instruktioner i användningen. Tack vare fjärranslutningen kan de flesta problemen lösas oelbart och man slipper vänta på att servicepersonal hinner fram till arbetsplatsen. Fjärrsupport finns för Xsite PRO-systemen. HUR FUNGERAR FJÄRRSUPPORTEN? 1. Grävmaskinens förare ber om hjälp genom att klicka på displayens knapp Be om hjälp. 2. Den tekniska supporten tar emot supportbegäran på kontoret. 3. Fjärranslutning öppnas och supporten kan använda arbetsmaskinens system från kontoret.

10 99% AV VÅRA KUNDER SKULLE REKOMMENDERA OSS! - Kundundersökning 2014, Finland, Innolink research Oy KONTAKTA OSS! VI KARTLÄGGER DINA BEHOV OCH ERBJUDER EN LÖSNING SOM PASSAR JUST DIG. ALLT HAR GÅTT SOM PLANERAT! NOVATRON MCS AB SOLLENTUNA Bergkällavägen Sollentuna DEN TEKNISKA SUPPORTEN ÄR I TOPPKLASS, SYSTEMEN ÄR PÅLITLIGA. NOVATRON MCS AB GÖTEBORG NOVATRON ÄR ÖVERLÄGSEN! Vagnmakaregatan Göteborg DE TAR HAND OM SINA KUNDER. NOVATRON MCS AB SUNDSVALL NOVATRONS ANORDNINGAR ÄR PÅLITLIGA OCH DET ÄR LÄTT ATT SAMARBETA MED DEM. Hantverksvägen Timrå DE HÅLLER VAD DE LOVAR OCH PRODUKTEN MOTSVARAR FÖRVÄNTNINGARNA. ETT PÅLITLIGT OCH SÄKERT SYSTEM! NOVATRON Novatron är ett företag som utvecklar, tillverkar och levererar maskinstyrsystem för entreprenadmaskiner. Novatron grundades i Finland år Huvudkontoret i Sverige ligger i Sollentuna. Novatrons huvudprodukter är grävsystem samt programvara och tjänster som är kopplade till dessa. Produktutvecklingsoch marknadsföringssamarbetet tyska MOBA Mobile Automation AG gör det möjligt för oss att kunna erbjuda ett mångsidigt och heltäckande produktsortiment för många olika typer av maskiner, som t.ex. väghyvlar, bulldozrar, borrvagnar och vältar. Novatron har egna dotterbolag och intresseföretag i de nordiska länderna. Utanför Norden representeras Novatron av ett globalt nätverk av återförsäljare. Öppen feedback från våra kunder, kundundersökning 2014, Finland, Innolink Research Oy

11 Novatron planerar, tillverkar och levererar maskinstyrningssystem för entreprenadmaskiner. Novatrons huvudprodukter är grävsystem samt tillhörande programvaror och tjänster. Novatron har varit verksam i branschen i över 20 år. Novatron MCS AB Berkällavägen Sollentuna www. novatron.eu FÖLJA OSS: Xsite är Novatron Oy:s registrerade varumärke

MACHINE CONTROL SYSTEMS

MACHINE CONTROL SYSTEMS MACHINE CONTROL SYSTEMS VAD ÄR MASKINSTYRNING? EFFEKTIVITET, EXAKTHET, PRODUKTIVITET Varje entreprenör inom mark- och anläggningsarbeten sätter värde på att kunna utföra arbetet väl, exakt och i överenskommen

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

Trygghetsavtal. Scanlasers. för ökad driftsäkerhet. Vi finns där vi behövs: Huvudkontor Sverige. Scanlaser Östra. Scanlaser Mellan.

Trygghetsavtal. Scanlasers. för ökad driftsäkerhet. Vi finns där vi behövs: Huvudkontor Sverige. Scanlaser Östra. Scanlaser Mellan. Vi finns där vi behövs: Mer än 25 års erfarenhet inom maskinstyrning gör Scanlaser till ett tryggt val! Med en rikstäckande organisation finns vi där vi behövs för personlig service och support. Scanlaser

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

Vi finns där vi behövs:

Vi finns där vi behövs: Vi finns där vi behövs: Mer än 25 års erfarenhet inom maskinstyrning gör Scanlaser till ett tryggt val! Med en rikstäckande organisation finns vi där vi behövs för personlig service och support. Scanlaser

Läs mer

Trimble GCSFlex Grade Control System. Du gräver mer noggrant rätt och slätt

Trimble GCSFlex Grade Control System. Du gräver mer noggrant rätt och slätt Trimble GCSFlex Grade Control System Du gräver mer noggrant rätt och slätt Med GCSFlex ökar din komkurrenskraft och du kan vara din egen mättekniker Trimble GCSFlex Grade Control System Trimble GCSFlex

Läs mer

Headline: 1st line: highlight and insert text 2nd line: highlight and insert text. icon Field

Headline: 1st line: highlight and insert text 2nd line: highlight and insert text. icon Field Headline: 1st line: highlight and insert text 2nd line: highlight and insert text icon Field intelligent CONstruction Konceptet icon Mjukvara Hårdvara Mätare Maskiner Maskiner Mätare 2 intelligent CONstruction

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

DPS900 Maskinstyrningssystem för borrning och pålning (Drilling and Piling)

DPS900 Maskinstyrningssystem för borrning och pålning (Drilling and Piling) DPS900 Maskinstyrningssystem för borrning och pålning (Drilling and Piling) Trimble DPS900 för pålning Trimble DPS900 Pålningssystem är ett 3D-system för alla typer av pålningsuppdrag. DPS900 är baserat

Läs mer

Trimble GCSFlex Grade Control System. Du gräver mer noggrant rätt och slätt

Trimble GCSFlex Grade Control System. Du gräver mer noggrant rätt och slätt Trimble GCSFlex Grade Control System Du gräver mer noggrant rätt och slätt Med GCSFlex ökar din komkurrenskraft På YouTube finns instruktionsfilmer och där kan du också se vad andra ntreprenörer tycker

Läs mer

FUNKTIONER FÖR EN EFFEKTIVARE GRÄVMASKIN TOOL REMOTE JOYSTICK CONTROL AUTO POSITIONING JOYSTICK CONTROL CALIBRATION TILTROTATOR SYSTEM WHEEL

FUNKTIONER FÖR EN EFFEKTIVARE GRÄVMASKIN TOOL REMOTE JOYSTICK CONTROL AUTO POSITIONING JOYSTICK CONTROL CALIBRATION TILTROTATOR SYSTEM WHEEL FUNKTIONER FÖR EN EFFEKTIVARE GRÄVMASKIN JOYSTICK CONTROL TOOL REMOTE AUTO POSITIONING JOYSTICK CONTROL AUTOMATIC JOYSTICK CONTROL TILTROTATOR RECOGNITION SUPPORT CALIBRATION SYSTEM WHEEL DIGGING BRAKE

Läs mer

TAKET, SOM KÄNNER AV BELASTNING

TAKET, SOM KÄNNER AV BELASTNING www.ruukki.se TAKET, SOM KÄNNER AV BELASTNING RUUKKI SMART ROOF Ruukki smart roof känner av snöbelastningen så att du slipper bekymra dig. Ruukki smart roof är en utmärkt lösning för de tuffa snöförhållandena

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

LASERKAMPANJ. Våren 2014

LASERKAMPANJ. Våren 2014 LASERKAMPANJ Våren 2014 AVSTÅNDSMÄTARE Målsökare i displayen NYHET! Leica DISTO D510, perfekt även utomhus! Leica DISTO D510. IP65, samt dropptestad 2 m fall. Kompatibel med Leicas app Disto Sketch*. Lutningssensor

Läs mer

Mäter. Övervakar. Larmar. Dokumenterar. Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator

Mäter. Övervakar. Larmar. Dokumenterar. Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Cel s i c o m - s ys t emet Trådlösa radiogivare för t.ex. temperatur och fukt Basstation

Läs mer

Din partner i industriunderhåll

Din partner i industriunderhåll Din partner i industriunderhåll PEPT Oy AB är ett familjeföretag grundat 1992. Det främsta kunnandet finns inom isolerings-, byggnadsställnings- samt VVS isolerings branschen. Till företagets koncept hör

Läs mer

The Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme Vår vision Underlätta batteribyten för våra kunder...din framtid Nya kunder, förbättrad lönsamhet och anpassning till marknaden Synergy Battery Replacement Programme The Battery Replacement Programme Vi

Läs mer

BEHÖVER DU SUPPORT, ring: Snabbguide GCS900 Grävmaskin

BEHÖVER DU SUPPORT, ring: Snabbguide GCS900 Grävmaskin www.sitech-sverige.com BEHÖVER DU SUPPORT, ring: 010-456 80 00 Snabbguide GCS900 Grävmaskin 1 Grundläggande information om kontrollenheten Kontrollenheten har en LCD-färgskärm där styrinformation och annan

Läs mer

Leica DISTO D8. Den mångsidiga för både inom- och utomhus!

Leica DISTO D8. Den mångsidiga för både inom- och utomhus! Leica DISTO D8 Den mångsidiga för både inom- och utomhus! Egenskaper Fördelar och ännu mer smarta egenskaper... 2,4 färgdisplay Egenskaper Digital målsökare med 4x zoom Indirekta distansmätningar Fördel

Läs mer

Swepoint. DoGps. 3:e generationens gps-pejl är här! trygghet för Dig och Din hund

Swepoint. DoGps. 3:e generationens gps-pejl är här! trygghet för Dig och Din hund 3:e generationens gps-pejl är här! Swepoint DoGps PRO net BASIC Obegränsad räckvidd Skallindikator och ringuppfunktion Spåra dina kamrater = Trygghet för laget trygghet för Dig och Din hund Topptestad

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

lindab construline stålprofiler för innerväggar Lindab RdBX Innovativa stålprofiler Snabbare - helt enkelt

lindab construline stålprofiler för innerväggar Lindab RdBX Innovativa stålprofiler Snabbare - helt enkelt lindab construline stålprofiler för innerväggar Lindab RdBX Innovativa stålprofiler Snabbare - helt enkelt Lindab RdBX Dubbelt så mycket tid över varje dag Lindab har gjort det enklare att bygga väggar.

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

VOLVO är partnern du kan lita på för kompletta demoleringslösningar.

VOLVO är partnern du kan lita på för kompletta demoleringslösningar. VOLVO är partnern du kan lita på för kompletta demoleringslösningar. Demolering. En viktig del på vägen till framgång. Nedmontering av byggnader, broar, och andra konstruktioner är tuffa och smutsiga jobb.

Läs mer

Vi finns där vi behövs:

Vi finns där vi behövs: Vi finns där vi behövs: Mer än 25 års erfarenhet inom maskinstyrning gör Scanlaser till ett tryggt val! Med en rikstäckande organisation finns vi där vi behövs för personlig service och support. Scanlaser

Läs mer

LASERKAMPANJ. 1.195:- Perfekt även utomhus! HÖSTEN 2014 NYHET! Låt broschyren få liv! Scanna av framsidan med appen Layar!

LASERKAMPANJ. 1.195:- Perfekt även utomhus! HÖSTEN 2014 NYHET! Låt broschyren få liv! Scanna av framsidan med appen Layar! LASERKAMPANJ HÖSTEN 2014 1.195:- Perfekt även utomhus! Avstånd upp till 60 m, tracking, kvadratmeter, bluetooth. 9677-0010 NYHET! Låt broschyren få liv! Scanna av framsidan med appen Layar! BYGGLASER I

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Enkel Digital Skyltning

Enkel Digital Skyltning Enkel Digital Skyltning på några minuter... färdiga, enkla och stabila system från Enkel Digital Skyltning 105mm i litet format... Det finns enkel digital skyltning, med enkla genomtänkta system... Paketen

Läs mer

Installationshjälp EZ-dig Grävsystem

Installationshjälp EZ-dig Grävsystem Installationshjälp EZ-dig Grävsystem Vi gratulerar dig till ditt köp av det enklaste grävsystemet på marknaden, och hoppas du att skall få mycket hjälp av din investering. Läs igenom denna hjälp till installation

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

Den enkla vägen till avancerad hjulinställning

Den enkla vägen till avancerad hjulinställning Den enkla vägen till avancerad hjulinställning Snabb, exakt och repeterbar hjulmätningsdiagnos JOSAM i-track II kan mäta alla sorters fordon, från lätta lastbilar och bussar till dragbilar och släp, enskilt

Läs mer

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. WHC

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. WHC I samarbete med: WANGESKOG WHC HYRCENTER TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. Lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen träder i kraft 2016-01-01.

Läs mer

Hilti POS 15 / POS 18. totalstation. Mät- och utsättning med total enkelhet. Hilti. Outperform. Outlast.

Hilti POS 15 / POS 18. totalstation. Mät- och utsättning med total enkelhet. Hilti. Outperform. Outlast. POS 15 / POS 18 totalstation Mät- och utsättning med total enkelhet. Hilti. Outperform. Outlast. POS 15 / POS 18 totalstation Användningsområde Utsättning av punkter och nivåer för utgrävning och formning

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

nya generationens skopa

nya generationens skopa More care. Built in. VOLVO KOMPAKTA GRÄVMASKINER nya generationens skopa Öka effektiviteten på platsen, gräv upp vinsten Den nya generationens Volvo-skopor hjälper dig att få ut bästa möjliga gräv- och

Läs mer

Maskinstyrning i 2D och 3D Kontrollmätning av noggrannheter på grävsystem

Maskinstyrning i 2D och 3D Kontrollmätning av noggrannheter på grävsystem INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ Maskinstyrning i 2D och 3D Kontrollmätning av noggrannheter på grävsystem Daniel Ohlsson Maj 2009 Geomatikprogrammet, 15 högskolepoäng (B nivå ) Handledare: Pia

Läs mer

Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi

Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi Sesjon Grenseløse data Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi Allmänt Mycket tid och kostnader går åt i projekt till dataöverföring mellan olika

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

LEICA SPRINTER elektronisk avvägare

LEICA SPRINTER elektronisk avvägare LEICA SPRINTER elektronisk avvägare Felfri, lätt och snabb Ny standard för avvägning till lågt pris LEICA SPRINTER gör dig till en av världens snabbare mätare Tillförlitlig Läser alltid av korrekt LEICA

Läs mer

SensMax Besöksräknare EasyReport Mjukvara

SensMax Besöksräknare EasyReport Mjukvara SensMax Besöksräknare EasyReport Mjukvara Att räkna besökare är ett mycket effektivt sätt att använda företagets resurser anställda, tid och pengar som i slutänden leder till större intäkter > Varför finns

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering UTNYTTJA ARBETSDAGEN MAXIMALT Med ett bra och enkelt system är administrationen redan klar när du parkerar

Läs mer

HV601/HV602 för allmänna byggtillämpningar

HV601/HV602 för allmänna byggtillämpningar HV601/HV602 för allmänna byggtillämpningar LITA PÅ ATT DU HAR KOLL Noggrann Mångsidig Snabb Enkel att använda Precisionsavvägning och uppriktning Maximal mångsidighet Spectra Precision Laser HV601 och

Läs mer

AutoTrac Universalsats 200

AutoTrac Universalsats 200 AutoTrac Universalsats 200 Introduktion till guidning John Deere GreenStar guidesystem ökar inte bara värdet på dina maskiner, det hjälper dig också att effektivisera din tid på fältet. John Deere erbjuder

Läs mer

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna.

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. Lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen träder i kraft 2016-01-01. DET HÄR ÄR LAGEN DEN 1 JANUARI 2016 träder

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

FLEET MANAGEMENT. Full kontroll på fordonsflottan

FLEET MANAGEMENT. Full kontroll på fordonsflottan FLEET MANAGEMENT Bastjänster Full kontroll på fordonsflottan Full kontroll på fordonsflottan När du vill spara tid och pengar samt värna om miljön använder du Fleet Management från Datatronics, ett internetbaserat

Läs mer

BARA ATT KÖRA VERKTYGET SOM GER RÄTT PACKNINGSGRAD ÖVERALLT

BARA ATT KÖRA VERKTYGET SOM GER RÄTT PACKNINGSGRAD ÖVERALLT BARA ATT KÖRA VERKTYGET SOM GER RÄTT PACKNINGSGRAD ÖVERALLT Förbättra kvaliteten Ägna tiden åt att göra jobbet, inte åt att göra om det. Trimble hjälper dig. Hur Ange hur många vältöverfarter som behövs.

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

DM-200 Maskinsensor. Bruksanvisning. DM-200 Maskinsensor

DM-200 Maskinsensor. Bruksanvisning. DM-200 Maskinsensor DM-200 Maskinsensor Bruksanvisning DM-200 Maskinsensor DM-200 arbetar med Laser Alignments unika CAB (constant accuracy band) teknik, vilken garanterar konstant noggrannhet med samtliga typer av roterande

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

4,1 LÖSNINGAR/DAG 30k

4,1 LÖSNINGAR/DAG 30k 4,1 LÖSNINGAR/DAG 30k SÄKERHETSSYSTEM LEDANDE I BRANSCHEN ALLT PÅ ETT STÄLLE LÄNS ALARM LEVERERAR ALLTID EN SÄKER LÖSNING SECURITAS DIRECT REFERENSER PARTNERS & KUNDER LEDANDE I BRANSCHEN Läns Alarm AB

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Vi bryter branschens mönster varje dag Under ett och samma tak levererar vi pneumatik, industriventiler, linjärteknik och profiler En unik mix av produktprogram Öbergs - en oberoende

Läs mer

Produktsortiment. Fixturlaser Express Alignment. Express Alignment T hrough Real Innovation GRASP ALIGNMENT INTELLIGENCE GRAFISKT ANVÄNDAR- GRÄNSSNITT

Produktsortiment. Fixturlaser Express Alignment. Express Alignment T hrough Real Innovation GRASP ALIGNMENT INTELLIGENCE GRAFISKT ANVÄNDAR- GRÄNSSNITT Express Alignment Produktsortiment GRASP ALIGNMENT INTELLIGENCE 30 MM CCD-DETEKTOR + LINJELASER = ELIMINERAR GROVUPPRIKTNING KVALITETSKONTROLL AV DIGITALA SIGNALER è KANTAVKÄNNING, ELIMINERING AV SIDOPUNKTER

Läs mer

En guide till Sign On Blankettarkiv

En guide till Sign On Blankettarkiv En guide till Sign On Blankettarkiv www.signon.se/blankettarkiv Sign On Blankettarkiv Sign On Blankettarkiv förser dig med elektroniska blanketter via Internet. En tjänst som gör hela din administration

Läs mer

SNABBGUIDE för Leica Geosystems 3D/GPS grävsystem. Snabbguide-3D_MCP80_2018.indd :18:59

SNABBGUIDE för Leica Geosystems 3D/GPS grävsystem. Snabbguide-3D_MCP80_2018.indd :18:59 SNABBGUIDE för Leica Geosystems 3D/GPS grävsystem Snabbguide-3D_MCP80_2018.indd 1 2018-05-15 13:18:59 SKOPKALIBRERING: Översikt Justering av skopans inmätning/kalibrering bör underhållas allt eftersom

Läs mer

Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar

Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar Grundläggning på stålrörspålar ger en stabil grund. Pålgrundläggning tryggar användandet av bostaden i generationer framåt. Ruukkis stålrörspålar

Läs mer

RAY MOBILT KUNDKORT STÖDDA TELEFONER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV KORTET

RAY MOBILT KUNDKORT STÖDDA TELEFONER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV KORTET 1 RAY MOBILT KUNDKORT Det mobila kundkortet är ett kort som kan laddas ned till mobiltelefonen. Det motsvarar det traditionella kundkortet av plast. I det har kundens namn, kundnummer och kortets giltighetstid

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

CLOUDair. Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer

CLOUDair. Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter CLOUDair Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer 2 CLOUDair CLOUDair Det enklaste sättet

Läs mer

Falcon III. AOI system för 2D och 3D inspektion för komponenter på fixtur eller på palett

Falcon III. AOI system för 2D och 3D inspektion för komponenter på fixtur eller på palett Falcon III AOI system för 2D och 3D inspektion för komponenter på fixtur eller på palett Falcon III är konstruerat för att inspektera komponenter både direkt i produktionsflödet och offline för stickprovskontroll.

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Håll koll på arbetsplatsinformation med Finlnds ledande stämpelklocka!

Håll koll på arbetsplatsinformation med Finlnds ledande stämpelklocka! Håll koll på arbetsplatsinformation med Finlnds ledande stämpelklocka! Inoptics Ab Inoptics är den ledande leverantören av tidterminaler för byggarbetsplatser i Finland Inoptics Ab:s huvudsakliga verksamhet

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Företag krymper och växer, människor och behov kommer och går. Möjligheten att förflytta sig smidigt är en av affärsverksamhetens hörnstenar.

Företag krymper och växer, människor och behov kommer och går. Möjligheten att förflytta sig smidigt är en av affärsverksamhetens hörnstenar. Control Your World Företag krymper och växer, människor och behov kommer och går. Möjligheten att förflytta sig smidigt är en av affärsverksamhetens hörnstenar. Företagens system ska betjäna människor

Läs mer

- Verktyget som ger dig full koll på din fordonspark

- Verktyget som ger dig full koll på din fordonspark - Verktyget som ger dig full koll på din fordonspark XTRAKK bidrar snabbt till sänkta kostnader, ökad kvalitet och ett effektivare arbete med mindre manuell hantering. Du får ut mer av dina fordonsresurser

Läs mer

X-53. Utbildning Topcon 3DMC. System för 3D Maskinstyrning av Entreprenadmaskiner

X-53. Utbildning Topcon 3DMC. System för 3D Maskinstyrning av Entreprenadmaskiner X-53 Utbildning Topcon 3DMC System för 3D Maskinstyrning av Entreprenadmaskiner 1 Grunder GNSS, RTK, Bas, Rover Antennsymbolenindikerar att antennerna tar emot satellitsignaler. Radioantennsymbolen indikerar

Läs mer

Finska Yrkesskicklighet

Finska Yrkesskicklighet Finska Yrkesskicklighet Riikku Rakenteet Oy är en finsk företag som tillverkar balkonginglasningar, räcken och glasfasader. Vår personal består av mer än 90 experter. Vi tillverkar en balkonginglasning

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar För ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionsenheter HANTERA ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA DINA

Läs mer

Smart värme för ditt hem Enkelt, effektivt och trådlöst

Smart värme för ditt hem Enkelt, effektivt och trådlöst Danfoss Link värmesystem Smart värme för ditt hem Enkelt, effektivt och trådlöst Tidigare hemma? Ändra temperaturen i vardagsrummet till 21 C i Danfoss Link App. Med värmesystemet Danfoss Link har du alltid

Läs mer

EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK

EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK FÖR LEDANDE KAROSSERIVERKSTÄDER Behåll ledarpositionen Historien har lärt oss att det är bra att välkomna förändringar och följa med i utvecklingen. I dag går utvecklingen

Läs mer

75 års erfarenhet av värmereglering Danfoss är en engagerad golvvärmeleverantör

75 års erfarenhet av värmereglering Danfoss är en engagerad golvvärmeleverantör MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Golvvärme Vi har det du behöver för alla tänkbara lösningar 75 års erfarenhet av värmereglering Danfoss är en engagerad golvvärmeleverantör som erbjuder högpresterande

Läs mer

Manual SIGNUMERIC. För Richter maskiner

Manual SIGNUMERIC. För Richter maskiner Manual SIGNUMERIC För Richter maskiner 1. Systemkrav 2. Installation Signumeric 3. Filhantering 4. Funktioner 5. Objekt management 6. Modifiera ett objekt 7. Skapa objekt 8. Skapa variabler 9. Text koppling

Läs mer

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans A Good Connection Connect IT Connect Office Connect Finans Det bästa av tre världar Connect är den enda samarbetspartnern ni behöver inom IT, kontorsmaskiner och finansiering. Genom oss har ni tillgång

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

EXAMENSARBETE. SiteLink 3D kopplat till Dynaroad. Ludwig Sandberg Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. SiteLink 3D kopplat till Dynaroad. Ludwig Sandberg Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE SiteLink 3D kopplat till Dynaroad Ludwig Sandberg 2014 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Ludwig Sandberg SiteLink

Läs mer

Att installera din trådlösa router. Installationen tar bara en minut.

Att installera din trådlösa router. Installationen tar bara en minut. Att installera din trådlösa router. Installationen tar bara en minut. Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa routern surfar du på ett lite smartare sätt. Dels kan flera surfa på ett och

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går installationen till Det är viktigt att du har koll på de olika stegen och vad som förväntas. Läs igenom allt material och om du känner dig osäker över något

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

utmärkt renhet Miljömärkt tvättkemikaliesystem 413-097 TAMMERMATIC-TJÄNSTER

utmärkt renhet Miljömärkt tvättkemikaliesystem 413-097 TAMMERMATIC-TJÄNSTER TAMMERMATIC-TJÄNSTER utmärkt renhet Du har till ditt förfogande produkter som har utvecklats för förhållandena i Norden och som är lämpliga för användning året runt i alla fordonstvättar och vattenåtervinningssystem.

Läs mer

Arbeta med rutter i Tracker MyWay och andra program.

Arbeta med rutter i Tracker MyWay och andra program. Arbeta med rutter i Tracker MyWay och andra program. Innehåll Översikt...1 Spara rutter i MyWay...2 Kopiera rutter från MyWay till ett annat MyWay program...2 Arbeta med rutter i MyWay...3 Rita en rutt

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

Interact Pro - Ett smart, enkelt trådlöst belysningssystem

Interact Pro - Ett smart, enkelt trådlöst belysningssystem Interact Pro - Ett smart, enkelt trådlöst belysningssystem För små och medelstora företag Kompatibelt med Läs mer om Interact www.philips.se/interactpro Connected lighting Innehåll 04 Låt oss presentera

Läs mer

TRÅDLÖST LARM FÖR DJURHAGAR

TRÅDLÖST LARM FÖR DJURHAGAR TRÅDLÖST LARM FÖR DJURHAGAR Varför Spectrafence? Näst intill dagligen kan vi läsa om olika angrepp som sker på djur runt om i landet. Det rör sig om stölder, misshandel, knivvåld, vargangrepp med mera.

Läs mer

Hjulinställare RAVAGLIOLI RAV TD 3000 HP RAV TD 3000 ATS. Tel 0500-444 555 Fax 0500-470 270 www.spikenservice.se info@spikenservice.

Hjulinställare RAVAGLIOLI RAV TD 3000 HP RAV TD 3000 ATS. Tel 0500-444 555 Fax 0500-470 270 www.spikenservice.se info@spikenservice. RAV TD 3000 HP RAV TD 3000 ATS 3DT TARGET (Solid Vision Technology) 3-punktfäste med snabblåsning 8-24 styrning Ingen adapter krävs Extremt snabb Inget behov av run out Extremt lätt Inga elektroniska komponenter

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Enkel Digital Skyltning. på några minuter...

Enkel Digital Skyltning. på några minuter... Enkel Digital Skyltning på några minuter... Enkel Digital Skyltning 105mm i litet format... Det finns enkel digital skyltning, med enkla genomtänkta system... Paketen Vi har tagit fram tre färdiga paket

Läs mer

prestanda som affärsidé.

prestanda som affärsidé. prestanda som affärsidé. abl Ett av världens ledande företag finns nära. Speciellt för dig som har höga krav på prestanda, säkerhet och anpassning av fästen och redskap till dina entreprenadmaskiner. Vi

Läs mer

Maskininformation vm-1200

Maskininformation vm-1200 VM-1200 INFO AMADA MACHINE TOOLS är ett välkänt begrepp för industriaktörer världen över. Företaget leder utvecklingen av såväl sågmaskiner som sågblad och har ett av världens största sortiment av bimetall-

Läs mer

Produktutvecklingsprocessen. (e)lvis

Produktutvecklingsprocessen. (e)lvis ordlista (e)lvis datorgrafik...5 effekt...7 elektricitet...9 energi...11 grenuttag...13 HDMI...15 komponenter...17 kretskort...19 kwh...21 minidator...23 minneskort...25 projektor...27 protokoll...29 radiomodul...31

Läs mer