Introduktion till Rättsbanken. Juridiska Nyheter Domstolspraxis Författningar Riksdagstryck Myndighetspraxis Litteratur Europarätt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion till Rättsbanken. Juridiska Nyheter Domstolspraxis Författningar Riksdagstryck Myndighetspraxis Litteratur Europarätt"

Transkript

1 Introduktion till Rättsbanken Juridiska Nyheter Domstolspraxis Författningar Riksdagstryck Myndighetspraxis Litteratur Europarätt Schlumberger InfoData AB, Box 34101, Stockholm InfoTorg Kundtjänst tel , e-post: Maj 2004

2 Rättsbanken Introduktion Innehåll sid InfoTorgs hemsida 1 Logga in 2 InfoTorg Meny 3 Rättsbanken Meny 4 Juridik Idag från Norstedts Juridik 5 Artikel ger länk till originaldokument hämta hem domen via Domservice Beställ nyhetsbevakning till din e-postbrevlåda 9 Sökning resp träfflista och dokument - Välj en databas för sökning 10 - Sökformulär 11 - Träfflista 12 - Nytillkommet material Dokument - ger länkar till andra dokument 13, 16, 18 - SFS i fulltext 16 - söka efter ord i fulltextdokument 17 - SFS i registerform ger länkar till förarbeten 18 - proposition som i trycket (pdf-fil) Söka i flera databaser samtidigt Fler funktioner 24 I exemplen används Internet Explorer som webbläsare. Vissa bilder kan ändras i samband med att Rättsbanken kompletteras med nya funktioner. Anslutning Internet InfoTorgs hemsida: Följande webbläsare rekommenderas: Internet Explorer 4.0 eller senare versioner Netscape 4.0 eller senare versioner Tjänsterna i InfoTorg är genom kryptering, SSL, skyddade mot obehörigt intrång. Detta skydd utnyttjar ett certifikat från Thawte Certificate Agency, som ingår i ovan nämnda webbläsare. InfoTorg använder cookies, dvs webbläsaren måste vara inställd så att cookies accepteras - läs mer på InfoTorgs hemsida. Vid inloggning används InfoTorg användaridentitet och personligt lösenord alternativt IP-inloggning s k automatisk påloggning, Frågor InfoTorg Kundtjänst tel (vardagar ) e-post

3 InfoTorgs hemsida sid 1 Klicka här och du kan läsa mer om InfoTorgs samtliga tjänster. Adressen till InfoTorgs hemsida: Tips! Spara adressen under dina favoriter (bookmarks) - klicka på Favoriter och därefter Lägg till Klicka för att Logga in till InfoTorg

4 Logga in sid 2 skriv din Användar-ID och Lösenord. klicka OK (eller tryck Enter) - InfoTorg Meny visas Logga in första gången! - klicka på Byte av lösenord Första gången du loggar in till InfoTorg måste du byta ut startlösenordet (du fått från Kundtjänst) till ett personligt, 5-8 tecken, ej å, ä, ö eller specialtecken. För att skydda din användaridentitet rekommenderar vi att du byter ditt lösenord t ex en gång i månaden. Vid problem eller frågor kontaktar du InfoTorg Kundtjänst, tel , vardagar

5 InfoTorg Meny sid 3 I din Meny framgår vilka databastjänster du, dvs din användaridentitet, har behörighet och åtkomst till. klicka på tjänstens namn dvs Rättsbanken - Rättsbankens Meny visas

6 Rättsbanken Meny sid 4 I Rättsbankens meny kan du välja följande: Nya artiklar från Juridik Idag se vidare sid 5 - klicka på önskad rubrik för att visa hela artikeln Beställa nyhetsbevakning via e-post se vidare sid 9 - klicka på Beställ Välj en databas för sökning se vidare sid 10 - klicka på pil för resp huvudgrupp och markera önskad databas Söka i flera databaser samtidigt se vidare sid 22 - klicka på länken Sök i flera databaser samtidigt

7 Juridik Idag från Norstedts Juridik sid 5 Juridik Idag bevakar nya avgöranden från HD, Regeringsrätten, hovrätterna, kammarrätterna, EG-domstolen, JO, JK m fl myndigheter samt artiklar om nyheter inom lagstiftningskedjan, t ex propositioner. Till artiklarna finns i de flesta fall en länk till det inskannade originaldokumentet, t ex en dom. som du hämtar hem via Domservice, se sid 6-8. Nya artiklar Klicka på önskad rubrik i listan - se exempel på artikel nästa sida. - listan över nya artiklar innehåller två veckors material Tidigare artiklar - samtliga är sökbara Under Juridiska Nyheter finns samtliga artiklar fr o m juni klicka i rutan Juridiska Nyheter och markera Juridik Idag från Norstedts Juridik. i databasens sökformulär som visas fyller du sedan i önskade sökord för din sökning och/eller markerar ett ämnesord och/eller instans (t ex Kammarrätterna) Nyhetsbevakning Beställ nyhetsbevakning direkt till din e-postbrevlåda - klicka på Beställ och fyll i din e-postadress se vidare sid 9 - nyhetsbevakning får du fem dagar i veckan tills du avbeställer den

8 sid 6 Artikel från Juridik Idag ger länk till originaldokument Från resp artikel i Juridik Idag (i exempel ovan avgörande från en hovrätt) finns i de flesta fall möjlighet att hämta hem originaldokumentet, t ex en dom, för att sedan skriva ut det. Vi kallar detta för Domservice. Observera att originaldokument finns fr o m september år Klicka på länken Domservice: Hämta hem originaldokumentet - bilden för att Hämta hem visas, se nästa sida.

9 forts Artikel ger länk till originaldokument sid 7 forts. 2. Klicka på Hämta - Dokumentet i pdf-format kommer nu att öppnas automatiskt med programmet Acrobat Reader se vidare nästa sida. - Det förutsätts att Acrobat Reader, som är gratis, är installerad i din PC eller i nätverket. Vid problem kontaktas er IT-ansvarige eller InfoTorg kundtjänst tel I texten framgår originaldokumentets storlek i antal byte. Observera att vid större pdf-filer ( > byte) kan det ta lite längre tid att hämta hem dokumentet. - Beroende på typ/version av din webbläsare kanske du först måste besvara frågan:..vad vill du göra med filen.? - markera Open it / Öppna (dvs ej Save it ) - klicka OK

10 forts Artikel ger länk till originaldokument sid 8 forts. 3. Originaldokumentets inskannade sidor visas i Acrobat Reader - klicka på pil-knapp för att visa dokumentets sidor framåt, bakåt etc - klicka på skriva ut-knapp för utskrift, ange om du vill skriva ut alla sidor eller utvalda (dokumentet i exempel ovan innehåller 6 sidor). - originaldokument är inskannat som s k bild-pdf vilket innebär att det inte går att söka efter specifika ord i dokumentet. 4. Önskar du åter visa artikeln - klicka på Bakåt, två gånger I vårt exempel ovan har personuppgifterna mörkats.

11 Beställ nyhetsbevakning till din e-postbrevlåda sid 9 Klicka fram beställningsbilden nedan via Rättsbankens meny, se sid 4. Skriv din e-postadress och klicka OK Dagens nya artiklar från Juridik Idag skickas direkt till din e-postbevlåda. - nyhetsbevakning får du fem dagar i veckan tills du avbeställer den - i e-postbrevet framgår länkar till artiklarna för att ev läsa hela artikeln Exempel på e-postbrevet från den 24 april inledande artiklar visas här.

12 Välj en databas för sökning sid 10 Söka i flera databaser - se vidare sid 22. Välj huvudgrupp och markera önskad databas Klicka i huvudgruppens ruta för att visa de databaser som ingår - i exempel ovan Domstolspraxis Markera önskad databas. - t ex Högsta domstolen (kortform), databasens sökformulär visas se exempel nästa sida. Rättsbankens innehåll - klicka på Hjälp, ett nytt fönster öppnas med Rättsbankens handbok där också Rättsbankens innehållet presenteras - ett separat informationsblad som överskådligt beskriver Rättsbankens databaser och innehåll kan rekvireras via InfoTorgs kundtjänst.

13 Varje databas har sitt eget sökformulär exempel Högsta domstolen (kortform) sid 11 Klicka här och du får material från de senaste två månaderna, se vidare sid 14. Databasens sökformulär avspeglar dess innehåll och dokumentstruktur (fältindelning). Sökning i databasen sker med sökord/sökbegrepp som skrivs in i formulärets olika sökrutor, dvs Ord i rubrik, Ämnesord, Lagrum etc. I den översta rutan kan alltid s k fria sökord anges för att få träff på orden var de än förekommer i dokumenten. 1. Skriv in dina sökord/sökbegrepp - Klicka in markören i önskad fältruta (alt kan tab-tangent användas). - Används flera sökord kombineras de med de s k booleska operatorerna och, eller, inte Exempel: mord eller dråp och kniv - Klickar du på fältnamnet (t ex Lagrum) visas en hjälptext som beskriver hur du fyller i sökrutan. Här framgår också om trunkering av sökordet(en) trunkeras med automatik, dvs sökordet mord ger även träff på mordet, morden, mordbrand etc. - Automatisk trunkering av sökord kan hävas med ett utropstecken. t ex mord! ger endast träff på ordet mord, dvs ej mordbrand. - Index hjälper dig att hitta sökord. I fältrutan skriver du in början av ett sökord t ex skatt, och trycker på Index-knappen. En lista visas där du kan välja ett eller flera sökord. Ex. Vi intresserade av rättsfall från HD där man tillämpat 14 kap 1 i Brottsbalken, dvs lagrummet 1962:700 14:1 skrivs in i fältet se i bilden ovan. 2. Klicka på Sök - exempel ovan ger 12 träffar. 3. Klicka på Visa träfflistan - se vidare nästa sida.

14 Träfflista - exempel Högsta domstolen (kortform) sid 12 I träfflistan snabbgranskar du träffarna: - dokumentens inledande rader visas t ex rubrik, - det mest aktuella dokumentet visas först, - varje lista innehåller 10 träffar, - i slutet på varje lista klickar du fram nästa 10 träffar dvs 11-20, etc. Önskar du visa ett dokument - klicka på resp länk NJA... hela dokumentet visas. - se exempel på NJA-dokument (kortform) nästa sida. Önskar du skriva ut träfflistan - klicka på standardknappen Skriv ut överst på skärmen

15 Dokument ger länkar till andra dokument exempel på HD-avgörande i kortform sid 13 I dokumentet finns länkar till viktiga dokument i andra databaser. - klicka på NJA... visar NJA-referatet i fulltext, dvs motsvarar trycket - klicka på SFS... visar lagtexten i senaste lydelse - se exempel nästa sida. - observera att färska referat från HD ej har sid-nummer och därmed ej heller en länk till fulltexten pga att referatet ännu ej har publicerats i NJA (t ex NJA 2003 s xxx). Önskar du visa ett annat referat från träfflistan - klicka på Bakåt visar åter träfflistan - klicka på referatets länk i träfflistan - observera att under en och samma söksession lagras visade bilder i webb-läsarens s k cache-minne - klicka på Bakåt resp Framåt för att bläddra bland tidigare visade bilder.

16 Nytillkommet material exempel från Regeringsrättens databas sid 14 I databasens sökformulär finns den blå symbolen - klicka på Nytillkommet material - visar en träfflista på nytillkomna rättsfall de senaste två månaderna, se exempel nedan. Önskar du visa ett rättsfall - klicka på RÅ... visar referatet (troligen i kortform), se exempel nästa sida - observera att färska referat från Regeringsrätten ej ger hela texten pga att referatet ännu ej har publicerats

17 forts Nytillkommet material nytt referat i kortform från Regeringsrätten sid 15 Länk till lagtext resp EG-direktivet i Celex-databasen Referat i kortform Nya rättsfall från Regeringsrätten förs in i Regeringsrättens databasen varje vecka i s k kortform, vilket framgår i exemplet ovan. I samband med rättsfallets publicering (häfte) kompletteras dokumentet med referatets fulltext. Artikel om rättsfallet i Juridik Idag - nya rättsfall från Regeringsrätten; HD etc bevakas av Juridik Idag, se sid 5 - klicka på målnummer-länken som visar artikeln som i sin ger en länk till originaldokumentet, dvs domen

18 SFS i fulltext senaste lydelsen sid 16 I exempel ovan visas Brottsbalken, dvs SFS 1962:700, senaste lydelsen. Önskar du visa mer av dokumentet - klicka på pilen upp resp pilen ned i rullningslistan för att visa hela dokumentet - i stora dokument (som detta exempel) visas 3000 rader åt gången. I slutet av varje dokumentdel klickar du fram nästa radintervall, etc Önskar du visa alla ändringar i lagen inklusive förarbeten - klicka på länken SFS... som visar lagen i SFS-registret med information om ändringar och förarbeten, dvs propositioner se exempel sid 18. Önskar du söka efter ord i dokumentet - se vidare nästa sida.

19 Söka efter ord i fulltextdokumentet exempel Brottsbalkens 14 kap sid 17 I exempel ovan visas Brottsbalken, dvs SFS 1962:700, senaste lydelsen. Du önskar söka i dokumentet för att komma till 14 kapitel - klicka på Redigera och markera funktionen Sök den lilla sökbilden läggs ovanpå dokumentet (se ovan) - skriv in ditt sökord som det står i texten, dvs 14 kap och klicka på Sök nästa - sökning sker Nedåt resp Uppåt i dokumentet och första träffen visas - klicka åter på Sök nästa - nästa träff lokaliseras etc - klicka Avbryt när du är klar - sökbilden försvinner. - observera att stora dokument är uppdelade i intervall på 3000-rader, vilket innebär att sökning sker endast i det 3000-radersintervall som visas.

20 SFS i registerform - ger länkar till förarbeten etc exempel körkortslagen sid I exempel ovan visas körkortslagen, dvs SFS 1998:488. Körkortslagen i registerform ger dig länkar till förabeten etc - klicka på resp dokumentlänk för att visa följande sex exempel på dokument 1. Författningen i fulltext körkortslagens nu gällande lydelse 2. Författn. som den kungörs körkortslagen som den utfärdades 11 juni 1998 (pdf-fil) 3. Propositionen propositionen i fulltext som i trycket (pdf-fil) se nästa sida 4. Utskottsbetänkandet betänkandet i fulltext 5. Celex-dokument EU-direktiven 91/439/EEG och 97/26/EG 6. Ändringsförfattning SFS 1999:878 resp SFS 2002:571 som de kungörs (pdf-fil)

21 Proposition som i trycket - pdf-fil sid 19 Propositionen som i trycket. Propositioner i fullltext är oftast mycket stora dokument och är inte alltid lätthanterliga som radorienterade s k html-dokument, som i exempel ovan propositionen till den nya körkortslagen. Till de flesta propositioner finns därför en länk till propositionen som pdf-fil som du hämtar hem för att sedan kunna presentera propositionen som i trycket. Observera att propositioner i pdf-format finns fr o m riksmöte 1993/94. Klicka på länken PDF-fil - bilden för att Hämta hem visas, se nästa sida.

22 forts. Proposition som i trycket pdf-fil sid 20 forts. Klicka på Hämta - Dokumentet i pdf-format kommer nu att öppnas automatiskt med programmet Acrobat Reader se vidare nästa sida.. - Det förutsätts att Acrobat Reader, som är gratis, är installerad i din PC eller i nätverket. Vid problem kontaktas er IT-ansvarige eller InfoTorg kundtjänst tel I texten framgår originaldokumentets storlek i antal byte. Observera att vid större pdf-filer ( > byte) kan det ta lite längre tid att hämta hem dokumentet! - Beroende på typ/version av din webbläsare kanske du först måste besvara frågan:..vad vill du göra med filen.? - markera Open it / Öppna (dvs ej Save it ) - klicka OK

23 forts, Proposition som i trycket pdf-fil sid forts. Propositionen sidor visas som i trycket - i exempel ovan visas propositionen till den nya körkortslagen - med hjälp av Acrobat Readers flik Bokmärken och standardknappar väljer du valfritt att visa önskad text i dokumentet eller valfri funktion här fem exempel: 1. klicka på valfri rubrik för att direkt visa önskat avsnitt i propositionen 2. klicka på en sid-knapp för att visa textsidan i verklig storlek eller större 3. klicka på en pil-knapp för att visa nästa, föregående, första resp sista sida alternativt välja en specifik sida 4. klicka på kikar-knapp för att söka resp söka igen på ord/text i propositionen 5. klicka på skrivar-knapp för utskrift - välj sedan vilka sidor du vill skriva ut.

24 Söka i flera databaser samtidigt sid 22 Klicka fram sökbilden ovan via Rättsbankens meny se sid 4. Skriv in dina sökord i rutan. - kombinera sökorden med de s k booleska operatorerna och, eller - välj om sökorden ska vara Fria sökord, som ger träff på orden var de än förekommer i dokumenten, eller endast Ord i rubriker, - markering i ruta för Trunkering menas att sökning sker på ordets/begreppets början, dvs man får även träff på sökordets avledningar, t ex bil- ger även träff på bilar, bilaga, bild etc. Välj databas(er) genom att klicka in markering i resp ruta. - klicka ev på pil i rullningslistan för att visa samtliga databaser i bilden - i exemplet ovan markerades följande fem databaser Juridik Idag från Norstedts juridik (artiklar) Högsta domstolen (kortform) HD (1960-) och hovätterna (1980-) (fulltext) Propositioner 1993/94- (fulltext) Kommittébetänkanden SOU/Ds (referenser, fulltext i PDF) Klicka Sök - sökning sker och antal träffar visas. Klicka Visa träfflista - se exempel på träfflista nästa sida.

25 forts. Söka i flera databaser samtidigt sid 23 I träfflistan snabbgranskar du träffarna: - dokumentens inledande rader visas t ex rubrik, - i exempel ovan kommer de 72 träffarna från databaserna: - från varje databas visas det mest aktuella dokumentet först - varje lista innehåller 10 träffar - i slutet på varje lista klickar du fram nästa 10 träffar för att visa 11-20, etc. Önskar du visa ett dokument - klicka på resp dokumentlänk alt motsvarande PDF

26 Fler funktioner spara, skriva ut, kopiera text etc sid 24 Webb-läsaren Internet Explorer har flera användbara funktioner. Under Arkiv (File) och Redigera (Edit) finner du flera användbara funktioner, alt klicka på motsvarande verktygsknappar. Följande funktioner är intressanta: Spara träfflistor, dokument etc som filer i din PC/nätverk. Skriva ut dokument på den egna skrivaren: - hela dokumentet - klicka på Skriv ut under Arkiv alt knappen Skriv ut - valda delar - markera önskad text, klicka på Skriv ut och välj sedan Markering för att skriva ut vald text, alternativt markera texten, kopiera och klistra in i ett ordbehandlingsdokument för att sedan skriva ut. Markera text, all text eller valfri text, för att kopiera och kistra in i ditt ordbehandlingsdokument klippa och klistra. Söka efter ord i dokumentet - se vidare sid 17. Bläddra Framåt resp Bakåt bland visade sidor.

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Läsplatta - ipad Inför och under kongressen 2015 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en dator/pc

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC och Mac Inför och under kongressen 2015 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator MAC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: /9.72 1(5)

Datum Vår referens Sida Dnr: /9.72 1(5) KRAVSPECIFIKATION bilaga 1 Datum Vår referens Sida 2010-04-27 Dnr: 10-4333/9.72 1(5) Administrativa avdelningen Kravspecifikation webbaserad rättsdatabastjänst PTS har i sin verksamhet behov av en rättsdatabastjänst

Läs mer

Manual regelbanken 1. Syftet med Regelbanken 2

Manual regelbanken 1. Syftet med Regelbanken 2 Manual regelbanken 1. Syftet med Regelbanken 2 2. Innehållet 2 2.1 Författningar 2 2.2 Rättsfall 2 2.3 Avtal 3 2.4 Standarder 3 2.5 På Gång 3 2.6 Om regelverket 3 3. Uppdatering och ändringar 3 4. Min

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Läsplatta - ipad Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Snabbguide till Cinahl

Snabbguide till Cinahl Christel Olsson, BLR 2008-09-26 Snabbguide till Cinahl Vad är Cinahl? Cinahl Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature är en databas som innehåller omvårdnad, biomedicin, alternativ medicin

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Juridiska källor. Anna Wiberg 2014-11-04

Juridiska källor. Anna Wiberg 2014-11-04 Juridiska källor Anna Wiberg 2014-11-04 Identifiera juridikens olika dokumenttyper i den svenska lagstiftningsprocessen och hur de förhåller sig till varandra och refererar till varandra. Vilka källor

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Läsplatta - ANDROID

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Läsplatta - ANDROID Lathund för att hantera kongresshandlingar Läsplatta - ANDROID Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Apotekets e-beställning

Apotekets e-beställning Apotekets e-beställning Så här beställer Du från Apoteket via nätet. 1. LOGGA IN Dubbelklicka på apoteksikonen på bildskärmen eller öppna webbläsaren (Internet Explorer eller Netscape) och skriv adressen:

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

FÖA110 Informationssökningsövningar facit

FÖA110 Informationssökningsövningar facit FÖA110 Informationssökningsövningar facit Övningar i boksökning 1. Sök någon av böckerna i din kurslitteraturlista i bibliotekets katalog. Tips: Sök på ISBN-numret eller sök på något eller några ord t.ex.

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Manual för ehp och HP:s digitala arkiv

Manual för ehp och HP:s digitala arkiv Manual för ehp och HP:s digitala arkiv På www.hallandsposten.se/kundservice kan du hitta svar på många frågor gällande din prenumeration och hur du gör att aktivera ditt digitala konto och mycket mera.

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Appen Legimus Användarmanual för Android

Appen Legimus Användarmanual för Android Appen Legimus Användarmanual för Android Innehåll Om Legimus... 2 Logga in... 3 Hitta i appen... 3 Söka och lägga till böcker... 3 Ladda ner en bok... 4 Ladda ner... 4 Läsa böcker... 4 Navigering... 4

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Referenshantering med Zotero Introduktion

Referenshantering med Zotero Introduktion Referenshantering med Zotero Introduktion Innehåll Om Zotero Att tänka på Installation Organisera ditt bibliotek Importera referenser Lägg in referenser manuellt Redigera referenser Etiketter (taggar)

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt 2009 Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Allmänt hemsidan Öppettider Kartor UB Boka grupprum Resurslabb Lånekort Urval referensböcker Filosofilexikonet

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Människor i Nederluleå 1776-1805

Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling åren 1776-1805. Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå,

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator.

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Webben är en outsinlig källa av bildmaterial och somligt får du använda gratis! Verktyget Länka in

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Manual för Isave, Staples/Corporate Express beställningssida för Göteborgs Stads trycksaker på webben.

Manual för Isave, Staples/Corporate Express beställningssida för Göteborgs Stads trycksaker på webben. 009--5 Manual för Isave, Staples/Corporate Express beställningssida för Göteborgs Stads trycksaker på webben. Isave har ett smidigt och enkelt användargränssnitt som förenklar och kvalitetssäkrar inköpsprocessen

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

25. Hämta Adobe Reader

25. Hämta Adobe Reader 25. Hämta Adobe Reader version 2006-03-01 25.1 25. Hämta Adobe Reader Den här dokumentationen beskriver hur man hämtar programmet Adobe Reader från Internet. Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

IVT Online manual Att göra en beställning

IVT Online manual Att göra en beställning IVT Online manual Att göra en beställning IVT Online Att göra en beställning Januari 2013 Innehållsförteckning Start Logga in i IVT Online 4 Startsidan 5-6 Söka produkter Att söka en produkt 7-8 Infoknappen

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T Wordpress Om ni vill ha någonting på startsidan på www.heby.se eller på intranätet - skicka ett mail till webmaster@heby.se och skriv vad som ska läggas in på startsidan. Även om ni har behörighet så ska

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Manual för Isave, Staples Corporate Express beställningssida för tryck & profilartiklar.

Manual för Isave, Staples Corporate Express beställningssida för tryck & profilartiklar. Manual för Isave, Staples Corporate Express beställningssida för tryck & profilartiklar. Isave har ett smidigt och enkelt användargränssnitt som förenklar och kvalitetssäkrar inköpsprocessen av trycksaker

Läs mer

INFOTORG WEBB INFOTORG FÖRETAG 2014-10-15

INFOTORG WEBB INFOTORG FÖRETAG 2014-10-15 INFOTORG WEBB INFOTORG FÖRETAG 2014-10-15 1 EXEMPEL PÅ INNEHÅLL Klicka på länk nedan Hur kan jag söka? Flera sökmöjligheter Sök med fritext? Söktips Hur kan jag filtrera min träfflista? Filtrera träfflista

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

ALEPH ver. 18 Sökning - övningar

ALEPH ver. 18 Sökning - övningar ALEPH ver. 18 Sökning - övningar Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Anslut till låne- eller förvärvsmodulen i biblioteket/databasen SWE50 (administrativ databas) eller katalogiseringsmodulen

Läs mer

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 Innehåll Vad är DiVA?... 2 Registrera publikationer i DiVA... 2 Tänk på att... 2 Manuell registrering i DiVA... 2 Gör så här... 2 Steg 1. Välj

Läs mer

En introduktion till SLI.SE. April 2015

En introduktion till SLI.SE. April 2015 En introduktion till SLI.SE April 2015 Registrera konto Om du inte ser den här bilden, klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola, får du en lista

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor Manual till SKOLMILJÖ 2000 Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKOLMILJÖ 2000 1. Inledning 3 Användarmanual för administration av undersökningar

Läs mer

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning Användarmanual Utbildningsportalen 1 Innehållsförteckning Sid 1. Logga in 3 1.1 Registrera dig 4 1.2 Logga in på startsidan 7 1.3 Om du glömt ditt lösenord 8 2. Startsidan 9 3. Utbildningar 10 4. Tester

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

FÖR DATORER. Historiskt arkiv. Användarguide. För Vasabladet

FÖR DATORER. Historiskt arkiv. Användarguide. För Vasabladet FÖR DATORER Historiskt arkiv Användarguide För Vasabladet Innehåll Arkivet via webbläsare Välkommen till Vasabladets historiska arkiv! Så här fungerar vårt historiska arkiv Teckna en prenumeration 4 Enkel

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

NyA-webben. Användarmanual för läsfunktionen Uppgifter om sökande

NyA-webben. Användarmanual för läsfunktionen Uppgifter om sökande NyA-webben Användarmanual för läsfunktionen Uppgifter om sökande Har du frågor om NyA-webben kontakta: Elin Carlsson på 1926, alt elin.carlsson@uadm.uu.se eller Peter Larsson på 7554, alt peter.larsson@uadm.uu.se

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Landstinget i Värmland, mars 2012

Landstinget i Värmland, mars 2012 Snabbguide Landstinget i Värmland, mars 2012 Innehållsförteckning Snabbguide till basfunktioner i LISA+... 3 Om LISA+... 3 Att komma igång... 3 Inloggning... 5 Att byta lösenord... 5 Hur görs personsökning?...

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken

E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken Snabbsök Innebär att du söker samtidigt i flera förvalda grupper av databaser. Snabbsök är i första hand avsett för att ge en första orientering i ämnet.

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal

Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal Alfa Kommun & Landsting AB Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal Senast ändrad: 2016-05-06 Version: 4.1 Dokumentansvarig: Ingrid Olsson Innehållsförteckning Alfa e-recept Partner... 3 Inledning...

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Manual för Isave, Staples beställningssida för tryck & profilartiklar.

Manual för Isave, Staples beställningssida för tryck & profilartiklar. Manual för Isave, Staples beställningssida för tryck & profilartiklar. Isave har ett smidigt och enkelt användargränssnitt som förenklar och kvalitetssäkrar inköpsprocessen av trycksaker och profilartiklar

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

Användarmanual Research

Användarmanual Research Användarmanual Research Innehåll: Logga in i Research.3 Research.3 Gör en sökning 4 Resultat av sökning.4 Spara artiklar 6 Skriv ut eller dela artiklar 9 Läs artiklar.10 Skriva en sökning..11 2 Logga in

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Acrobat version Du behöver ha Acrobat Pro installerat på din dator för att signera planer i Atlas. Däri finns funktion för certifiering/signering.

Acrobat version Du behöver ha Acrobat Pro installerat på din dator för att signera planer i Atlas. Däri finns funktion för certifiering/signering. Instruktioner för signering av kursplaner som Granskare 1. Reviderad kursplan signeras av Granskare 1. Nya kursplaner och utbildningsplaner signeras av Granskare 7. Reviderad utbildningsplan signeras av

Läs mer

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram Sida 1 (9) SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram SBR-Net är en informations- och mötesplats på webben för SBR:s plusmedlemmar och förtroendevalda samt för

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

DATALOGISK SNABB MANUAL 5-2014. Reviderad 2015-05-20. Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se.

DATALOGISK SNABB MANUAL 5-2014. Reviderad 2015-05-20. Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se. DATALOGISK SNABB MANUAL Reviderad 2015-05-20 Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se 5-2014 April MOBILE Manual senast ändrad 2015-05-20 Register Inloggningsuppgifter

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Dexter. Grundfunktioner. Handledning för lärare 2006-10-05/BR

Dexter. Grundfunktioner. Handledning för lärare 2006-10-05/BR Dexter Grundfunktioner Handledning för lärare 2006-10-05/BR IST, International Software Trading, Arabygatan 82, 352 46 VÄXJÖ, 0470-70 71 00, www.ist.biz Inloggning i Dexter Vi skall nu följa Karin Kronkvist,

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Appen Legimus. Användarmanual för IPhone och IPad

Appen Legimus. Användarmanual för IPhone och IPad Appen Legimus Användarmanual för IPhone och IPad Innehåll Om Legimus... 2 Logga in... 3 Logga in offline... 3 Hitta i appen... 3 Söka efter böcker... 4 Söka i legimus.se... 4 Ladda ner och läs offline...

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer