AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008"

Transkript

1 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 EIO-företagen laddar: Energideklaration sen tar vi över EIO Eltest skyddar nära och kära Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! EIO-Aktuellt frågade EIOföretagare om energideklarering av byggnader, som förväntas ge en stor eftermarknad: Hur förbereder ni er på ditt företag? Foto: Peter Hoelstad Elektro-Emanuel är ett av de EIO-företag som erbjuder kunderna energitjänster. På bilden Elektro-Emanuels vd Jan Florén (t v) och energiexpert Jarl Nilsson. Vi är ackrediterade som oberoende kontrollorgan för att utföra energideklarationer, men detta ser vi mer som en kompletterande tjänst som vi kan erbjuda våra energikunder, säger Jan Florén på Elektro-Emanuel i Veddige, Den stora marknaden, som vi ser det, är att erbjuda aktivt miljö- EIO:s nye VD Jan Siezing: och energiintresserade kunder mer omfattande energianalyser och energibalansberäkningar och på så vis ta ett helhetsgrepp om energiförbrukningen och de åtgärder som därigenom blir nödvändiga. Läs mer på sidan 6 Vi behöver avtal som går i takt med tiden Den 1 december tillträder Jan Siezing som VD för EIO. Utveckling, branschfrågor och förändring är enligt Jan Siezing hans starka sidor. Läs mer på sidan 4 Elinstallationer är färskvara, säger Tord Martinsen, elsäkerhetsexpert på EIO. Ju fler år som går, desto större risk att fel uppstår i elanläggningen. EIO Eltest lanserades på Hem & Villa-mässan i oktober. Det förebyggande testet syftar till att elinstallationer ska bytas ut in nan bäst-föredatum passerat. EIO Eltest utförs av elinstallatörer som är medlemmar i EIO och är en grundlig besiktning av husets elanläggning. Gummiisolering kan torka och spricka, skadedjur kan förstöra kablar och strömbrytare kan slitas ut, säger Tord Martinsen. Kopplingar kan vara felaktigt utförda och jordade uttag kanske saknas. Vårt eltest förebygger att elinstallationernas byts ut innan bäst-före-datum. Vi bedömer dessutom att elolyckorna kommer att öka i takt med att fler och fler gör egna installationer och anlitar obehöriga personer för uppdragen, menar Tord Martinsen. Läs mer på sidan 5 Vi finns även på EIO-AKTUELLT nr Foto: Jan Söderlind, JS media

2 #4515 INLEDAREN Fastighetsägare väljer enkla åtgärder Peter Olofsson, informationschef, tel EIO har låtit Industrifakta AB göra en analys av hur ägare av flerbostadshus tänker gå till väga för att minska sin energianvändning. 300 stora fastighetsägare med ca lägenheter i flerbostadshus från och 70-talen har intervjuats. Analysen visar bland annat följande resultat: procent av de cirkaa lägenheterna från rekord åren har omfattande behov av att effektivisera sin energianvändning och fastighetsägarnas målsättning är att klara en cirka 15-procentig minskning av energiförbrukningen inom fem år. Besparingar kan inte finansiera utan stora hyreshöjningar. Fastighetsägarnas uppger därför att de i första hand kommer att satsa på små, enkla åtgärder, som snabbt leder till sänkta driftkostnader. Bland de åtgärder som har hög prioritet finns bland annat ökad användning av styr- och reglerteknik för att få bättre kontroll av tillförsel och användning av energi för uppvärmning, belysning, ventilation och andra funktioner. Införande av individuell mätning av värme- och varmvattenförbrukning i hyresbostäder har visat sig vara ett effektivt sätt att påverka användarnas beteende genom att kostnaderna synliggörs för varje enskilt hushåll. Detta har dock låg prioritet hos fastighetsägarna. Utbyte av lampor i både invändiga utrymmen och i utemiljön har däremot hög prioritet. Utbyte av äldre elledningar har låg prioritet jämfört med andra upprustningsåtgärder. Detta trots att elinstallationerna i husen från 1960-talet snabbt närmar sig 50 års ålder med ökad risk för kortslutningar, som kan orsaka bränder. Läs i detta nummer om hur EIO-företagen förbereder sig för att ta beställningar efter alla de energideklarationer som ska göras i byggnader över hela Sverige. EIO-AKTUELLT Ansvarig utgivare: Hans Enström, Redaktion: Peter Olofsson, , Sofia Pettersson, , Redaktionsråd: Tord Martinsen, , Ulf Pettersson, , Hans Tedesjö, , EIO-Aktuellts adress: Box , Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 40 Produktion: Odelius, Tryck: Gävle Offset Adressändringar: Åsa Anderberg, , Norska installatörer riskerar böter Norska aktörer som installerar kommunikationsnät utan aukto risation går en otrygg framtid till mötes. Under hösten ökar Post- og teletilsynet sina kontroller och de installatörer som bryter mot reglerna riskerar böter. Alla som installerar och underhåller elektroniska kommunikationsnät i Norge måste vara auktoriserade av Post- og teletilsynet (PT). Från och med den 15 januari i år får PT bötfälla företag som bryter mot auktorisationsreglerna. Vid grova överträdelser kan det även bli aktuellt med polisanmälan. I höst trappas kontrollverksamheten upp. Både nätägare/kunder och installatörer ansvarar för att nät som byggs och underhålls uppfyller gällande regler och krav avseende kvalitet, säkerhet etcetera, berättar Bjørn Erik Eskedal på PT, för norska branschtidningen Elmagasinet. Nätägaren ska kontrollera att installatören är auktoriserad och att anläggningar med brister blir åtgärdade. När PT upptäcker företag som installerar kommunikationsnät utan auktorisation, stoppas all installationsverksamhet tills auktorisationen är löst. Även om bötfällande av installatörer inte är ett mål i sig, tvekar vi inte att använda detta medel. Marknaden ska märka att PT är aktiva. Vi kan reagera på inkomna klagomål och tips eller göra oanmälda inspektioner, fortsätter Eskedal. EIO kommenterar Det blir nog inte fart på installatörerna förrän de första böterna kommer, tror Bjørn Fossum, branschchef för informations- och kommunikationsteknologi på NELFO. KRÄVER SNABBARE KOMPETENSUTVECKLING Alla företag som vill installera elektroniska kommunikationsnät måste dokumentera sin kompetens. Kompetensen kan styrkas genom utbildningar, kurser och arbetslivserfarenhet. PT samarbetar med NELFO, den norska motsvarigheten till EIO, och branschskolorna i Horten och Bergen för att erbjuda ett bra utbildningsutbud. Trots att antalet auktorisationsansökningar ökat är det fortfarande många installatörer som släpar efter. Det blir nog inte fart på installatörerna förrän de första böterna kommer, tror Bjørn Fossum, branschchef för informationsoch kommunikationsteknologi på NELFO. Joakim Carlsson, ansvarig för tele, data och säkerhet på EIO, tror inte att vi Sverige är medvetna om kommunikationsnätens såbarhet (oavsett teknik) och dess konsekvenser för både den enskilda individen och för samhället i stort. Allt fler samhällskritiska tjänster överförs till elektroniska kommunikationsnät. I dagens samhälle är vi beroende av att tv, data, telefoni (SOS 112) och olika typer av larmöverföringar fungerar. Och vid extraordinära situationer måste staten kunna meddela allmänheten. EIO med andra arbetar för att införa någon form av kompetensbevis även i Sverige. Det bästa sättet att garantera driftsäkerheten är genom korrekta installationer utförda av personer med rätt kompetens, konstaterar Joakim Carlsson. Utan gemensamma, lagstadgade spelregler riskerar vi att tappa kontrollen över näten. För mer information kontakta: Joakim Carlsson, , Fakta Den norska auktorisationen är uppdelad i tre delar: tele-, radio- och kabeltv-installatör. Auktoriserad teleinstallatör får arbeta med telefon- och datanät, radioinstallatör får arbeta med radiobaserade nät och kabel-tv-installatör får arbeta med av alla typer av nät byggda med koaxialkabelteknik. 2 EIO-AKTUELLT nr

3 Karlssons Elektriska satsar på både el- och vvs Henrik Karlsson startade Karlssons Elektriska för nästan tio år sedan. När han startade firman hade den två anställda, idag är de tretton, inklusive Henrik själv. består främst av elektriker, men sedan några månader tillbaka har de också två rörmokare anställda. Inom branschen blir det mer och mer så att man har både elektriker och rörmokare i företagen eftersom man då kan erbjuda en helhetslösning. Ett exempel är om en kund ska byta ut värmesystemet. I ett sådant läge kan vi räkna på hela jobbet och har själva full koll på när det är dags för elektrikerna att göra sitt och rörmokarna sitt, säger Henrik Karlsson till Kisa Posten. Karlssons Elektriska har haft många större uppdrag, bland annat hyresfastigheter och äldreboenden. Henrik Karlsson och Peter Murkovic, Karlssons Elektriska anställda. Foto: Lars-Göran Bexell Det absolut största projektet de har varit inblandade i på senare år är ombyggnaden av pappersmaskin 3 på Swedish Tissue AB i Kisa. En ny marknad som de satsar på är lantbruken. Jones El bygger ut i Idre Nu håller en av Älvdalens största byggnader på att växa upp i Idre. Det är EIO-företaget Jones El som bygger ut sin butik och samtidigt ett lager på kvadratmeter. Tillsammans med dagens lokal blir den sammanlagda lokalytan kvadratmeter skriver Dalarnas Tidningar. Vi stod inför valet att lägga ner butiken eller att satsa och då blir det här resultatet, säger Bengt-Arne Halvarsson, som tillsammans med Bernt Halvarsson driver Jones El. Bengt-Arne Halvarsson framför den gamla butiksdelen där de nya väggstolparna avslöjar att den mer eller mindre kommer att slukas av den jättebyggnad som nu växer upp på industriområdet i Idre. Foto: Nisse Schmidt Det blev för dyrt med en byggnad av butiken så istället gav utvi oss ut på jakt efter en befintlig industrilokal och fann den här i Hudiksvall, berättar Bengt-Arne Halvarsson. Nu har den rivits och fraktats till Idre. Nu ska vi sätta upp takstolarna och sedan försöka få på taket innan snön kommer, säger han. Jones El ger sig nu in på en ny marknad; från att syssla med installationer till att även driva en elbutik med vitvaror samt en radio- och TV avdelning, tar de nu på allvar steget in i träbranschen. Vi kommer att sälja virke och det är därför vi behöver den här lokalen. Vi stod i ett vägskäl där vi antingen skulle ha lagt ner den vanliga butiken eller gjort som nu och låta den få större utrymme. När det gäller den traditionella elverksamheten jobbar Jones idag med ett avtal med Idre Fjäll som löper i ytterligare ett år. Det gäller för oss att ha många ben att stå på, men visst är det lite spännande att våga göra den här satsningen. Men vi tror på en fortsatt bra utveckling här i området, säger Bengt-Arne Halvarsson. Framgångsrik EIO-medlem! Sandvikens tryckeri Framgångsrik EIO-medlem! Det finns många större lantbruk i bygden och där finns en marknad för nybyggnad, reparationer och service och med både el- och vvs-kunskap kan vi erbjuda kunderna helhetslösningar, menar Henrik Karlsson. Supplement till Ackords tidlistan 2008 Ackordstidlistan 2008 med arbetsbeskrivning har uppdaterats refter förhandlingar med Svenska Elektrikerförbundet. Överenskommelse har träffats om bland annat följande ändringar och nytidsättningar: Håltagningar Dosor och uttag med montageplatta Värmekabel för rumsuppvärmning Belysningsarmaturer Ellist och fästlist Minikanaler Installations- och matarkanaler Fönsterbänkskanaler Kanalskena flexibel Kanalskena för belysning eller kraftuttag Kanalskena för kraftdistribution Fibernät terminering m m Ackordstidlistan 2008 gäller för arbeten som påbörjas fr o m 1 januari Tiderna kan användas från ett tidigare datum under förutsättning att särskild överenskommelse har träffats mellan arbetsgivare och anställda. Supplementet med ändringar och nytidsättningar finns som pdf-fil på Den tryckta upplagan kan beställas från Elförlaget, se nedan. Fr o m 1 januari 2009 kommer den uppdaterade Ackordstidlistan 2009 januari att finnas endast som pdf-fil på EIO:s hemsida. Design: Odelius Elektriska Installatörsorganisationen EIO Svenska Elektrikerförbundet SUPPLEMENT Ändringar och tillägg i Ackordstidlistan 2008 januari att gälla för arbeten påbörjade fr.o.m Ackordstidlistan 2008 med Arbetsbeskrivning Lista 20 BESTÄLLNING Den tryckta upplagan har art nr S08 och beställs på Elförlaget, via e-post fax eller telefon För ytterligare information: Kenneth Andersson , EIO-AKTUELLT nr

4 Branschens utveckling kräver avtal som går i takt med tiden Framtidens vinnare blir de företag som erbjuder spetskompetens, duktiga tekniker och som lär sig att paketera tjänster, sälja och ta bra betalt. Det menar Jan Siezing, som den 1 december tillträder som ny vd för EIO. Text: Henrik Nygård. Foto: Peter Hoelstad Vad gör dig till en bra ledare för EIO? Jag har jobbat i alla olika typer av miljöer. Jag har erfarenhet av både det lilla företaget och den stora koncernen och de olika roller som finns i dem. Jag vet bland annat hur ensamt det kan vara att sitta som vd för ett litet installationsföretag. Utveckling, branschfrågor och förändring är mina starka sidor. Jag vet att vi dessutom behöver avtal som går i takt med tiden det är en självklarhet och en förutsättning för branschens utveckling. Du har varit chef för EUU, Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter, i några år. Vilka erfarenheter tar du med dig därifrån? Jag har fått en unik inblick i hur EIO:s medlemsföretag resonerar i kompetensfrågor. Vissa branschfrågor hämmar företagen så att de inte i tillräcklig utsträckning kan satsa på kompetensutveckling. Det gäller exempelvis förmågan och vikten av att göra bra affärer och sälja rätt tjänster. Inom EUU införde du en ny organisation och nya sätt att arbeta. Är det något som de anställda på EIO också kan förvänta sig? Jag är rätt övertygad om att EIO:s decentraliserade organisation med distriktskontor och företagsrådgivare runt om i landet är en styrka, som kanske till och med ska förstärkas och utvecklas. För det enskilda medlemsföretaget är det faktiskt det lokala distriktskontoret med dess företagsrådgivare som är EIO. Hur ser du på elteknikbranschens utveckling just nu, vilka är de viktigaste frågorna? Att få företagen att tänka mer strategiskt när det gäller kompetensförsörjning. Om man tänker mer på varför företaget finns till och vilka kunder de ska betjäna får man en bättre möjlighet att paketera tjänster och att ta mer betalt genom att sälja samma sak flera gånger till nya kunder. Det är också viktigt att jobba med energikartläggning. Det innebär att man som installatör till exempel kan koncentrera sig på elanläggningen och hjälpa kunderna att optimera den. Det är ett mycket enklare upplägg, jämfört med en energideklaration som ju också omfattar husets konstruktion, isolering och ventilation. Det finns mycket att göra när det gäller intelligenta hem. Än så länge har vi i branschen behandlat konsumentoch bostadsfrågorna ganska styvmoderligt. De konsumenter som är beredda att betala för den senaste tekniken vet inte vart de ska vända sig. Det har varit många konflikter i den här branschen. Kan du som ny vd för EIO göra något för att ändra på det? Det finns dessvärre inget generalrecept. Det krävs en ständig dialog och en samsyn kring branschens behov av utveckling. Där är den framtidsstudie som EIO, Elektrikerna och EUU gjorde tillsammans ett bra exempel. Hur tror du framtidens elektriker ser ut? En kvinnlig invandrare med spetskompetens. Jag tror på ökad mångfald i branschen, både vad gäller kön och etnisk tillhörighet. Så ser ju Sverige ut idag. Hur ser ett EIO ut som även ska ansvara för framtidens tele-, data- och säkerhetsinstallatörer? Behövs ett särskilt kollektivavtal för att täcka in dessa företag? Vi behöver avtal som inte hämmar branschens utveckling. Vi borde kunna lösa det genom att parterna har en dialog om utvecklingsmöjligheterna i branschen. Hur ser branschen ut om tio år? Då hoppas jag att vi gjort el- och teleteknikbranschen mer homogen och att vi fokuserar på utveckling. Läs hela intervjun på FAKTA JAN SIEZING Ålder: 54 år Familj: Gift och har fyra barn. Bor: Tumba, snart i villa; vi ska bygga ett hus. Nu fattar jag varför vi i branschen inte får något genombrott av intelligenta hus. Det går ju inte att hitta någon som kan erbjuda det! Karriär: Började som elektriker. Har varit projektledare, konsult och har haft installationsrörelse. På ABB var jag bland annat regionchef och vd för ett dotterbolag inom styr- och reglerteknik. Sedan 2003 vd på EUU och Elteknikbranschens gymnasium. Fritidsintressen: Allt som går fort på marken. Gillar motorcyklar och bilar. För tillfället finns Triumph Tiger, Honda Africa Twin och Lotus Esprit i motorstallet. Bästa råd: Våga släpp taget och delegera. Gör om fem år: Jobbar med strategiprojektet Elteknikbranschen år Det projektet finns visserligen inte ännu, men det kommer det att göra! 4 EIO-AKTUELLT nr

5 En halv miljon eltillbud i svenska hem varje år EIO bedömer att det inträffar minst en halv miljon eltillbud, en del ofarliga men också många allvarliga. Orsakerna är många, bland annat att anläggningen är gammal men också att någon obehörig har gjort olovliga installationer. För att minimera riskerna har EIO utvecklat ett eltest, som tar reda på eventuella brister och vad som behöver åtgärdas för att säkra hushållens elanläggningar. Småbarn är särskilt utsatta, eftersom eluttagen ofta sitter i lagom höjd när barnen kryper på upptäcktsfärder. Ett eltest borde vara en självklarhet för alla som är rädda om sina nära och kära, anser EIO som satsar kraftfullt på att husägare ska få bättre kontroll över sina elanläggningar. Av EIO:s medlemsföretag kommer minst 300 företag över hela Sverige att arbeta direkt mot privatpersoner och utföra dessa tester. Alla dessa elinstallatörer kan man kontakta direkt på Internet på VAD ÄR EIO ELTEST? EIO Eltest är en grundlig besiktning av husets elanläggning och utförs av elinstallatörer som är medlemmar i EIO. Testet lanserades på mässan Hem & Villa den 9 oktober i Stockholm. Fokus ligger på elanläggningar äldre än 10 år och som inte har kontrollerats på många år, förklarar Johan Lysholm, marknadschef på EIO. Lysholm påminner om att den som äger en villa, ett radhus eller ett fritidshus själv ansvarar för att elinstallationen är säker. Är olyckan framme och det beror på eftersatt underhåll eller oaktsamhet, kan ägaren till elanläggningen bli skadeståndsskyldig. Den behörige elinstallatören ansvarar för att gruppcentraler och säkringar testas, kontrollerar led- ningar och kablar, gör kontroller av kopplingar, eluttag och strömbrytare. Ett utförligt testprotokoll visar om elanläggningen har fullgod säkerhet eller om fel behöver rättas till. När testet är utfört och eventuella fel är åtgärdade ges ett skriftligt intyg på standarden på husets elanläggning och en skylt ett kvalitetsbevis placeras på gruppcentralen, slutar Johan Lysholm. Vill du veta mer om EIO Eltest? Kontakta Tord Martinsen, , Johan Lysholm, eller Kåre Nordin, , eller besök Spännande med EIO på Hem & Villa I EIO:s monter på Hem & Villa-mässan i Älvsjö fanns representanter från både EIO:s medlemsföretag och EIO på plats för att svara på besökarnas frågor. Jag är med i EIO:s monter för andra året i rad, det är en bra möjlighet att göra reklam för sig själv, säger Daniel Hellström på DNEL i Solna. Det är också roligt att delta på mässan för att se vad som är på gång. EIO Eltest, som lanseras i och med mässan, är en bra satsning, tycker han. Vinnare i tävlingen om en Blu-Ray-spelare: Helena Isaksson, Älvsjö De rätta svaren från tävlingen hittar du på Text och foto: Sofia Pettersson Michael Steen från Stockholms El-jour är en av de EIO-företag som kan utföra EIO Eltest, en produkt som nylanserades under mässan. Här samtalar han med Roger Nyström, journalist på Hus & Hem. Daniel Hellström på DNEL i Solna var ett av de EIO-företag som hjälpte till i EIO:s monter på Hem & Villa-mässan i Älvsjö. Kåre Nordin (till höger), elsäkerhetsexpert på EIO, informerar allmänheten om el på ett av de framträdanden som Roomservice arrangerade under Hem & Villa-mässan. Från vänster på bilden Mattias Särnholm, snickare och med ryggen mot kameran Johnnie Krigström, målare.... och på Skyddsmässan i Älvsjö EIO fanns även i år på plats på Skyddsmässan i Älvsjö som arrangerades i början av oktober. EIO- Aktuellt pratade med flera EIO-företagare som besökte EIO:s monter. Kent Andersson (t h) från Kvist Elektriska i Oxelösund, är på mässan för att kolla in nyheter inom brand- och inbrottsområdet. Här med sonen Jesper Andersson, som går på ETG i Nyköping. Emma Hardenbrand, stu- dent vid Riskhanteringsakademien besökte EIO:s monter. Text och foto: Sofia Pettersson Gunnar Grannas, Midroc Electro i Mora. Ulf Svensson, Ranno Koppelo och Dag Malmsjö, som arbetar med säkerhet på Elajo i Hillerstorp, får information av EIO:s Joakim Carlsson. De besökte mässan för att träffa folk och för att få senaste nyheterna inom teknikområdet. Vinnare i tävlingen på mässan: Jörgen Isaksson, Bravida Gunnar Grannas besökte mässan för att han i sitt arbete som montör på Midroc Electro i Mora håller på med just larm och svagström. Jag är även kursledare åt EUU i teletekniska system så jag vill hålla mig uppdaterad, säger Gunnar Grannas. En annan besökare var Emma Hardenbrand från KY-utbildningen inom Säkerhetssystem från Riskhanteringsakademien i Mölnlycke Vi är här dels för att göra reklam för skolan och SWESEC, och dels för att få kontakt med eventuella framtida arbetsgivare, säger Emma Hardenberg. Det är jättebra EIO finns på mässan. Jag saknar verkligen elbiten i min utbildning. Elen är en förutsättning i vårt arbete med säkerhetssystem och därför är det negativt att vi inte läser mer ellära, menar hon. Peder Ericsson, lärare Tullängsskolan i Örebro, besökte mässan med sina kolleger samt elever från elprogrammets årskurs 3. Vi är här för att se vad vi ska lära ut till morgondagens elektriker. Inom vår region satsar vi på teleområdet och vi håller på att jobba fram en ny säkerhetsutbildning, säger han. EIO-AKTUELLT nr

6 AKTUELLA FRÅGAN Energideklarering av byggnader förväntas ge en stor eftermarknad. Hur förbereder ni er? Jan Florén, Elektro- Emanuel, Veddige. har 80 anställda. Det är viktigt att göra en uppföljning av vilka besparingar man gjort. Exempelvis gjorde vi en energianalys av Sparbanken i Varberg som visar att trots att byggnaden har normala värden skulle uppåt kronor kunna sparas in årligen i minskade energikostnader. Och 30 ton mindre koldioxid släppas ut. En investering på två miljoner kronor förvandlas till ren vinst på fem år. De fastighetsägare som påtvingas att göra energideklaration är förmodligen måttligt intresserade att göra så mycket mer. Stefan Andersson, Marklunds EL, Brunflo. har 25 anställda. Visst hoppas vi få ta del av eftermarknaden men processen har inte riktigt kommit igång än. Lokalt finns inget företag som är ackrediterat för att utföra energideklarationer och många fastighetsägare söker dispens. Men under 2009 måste det hända något och då gäller det att vara med på banan från början. Som elinstallatör finns det många sätt att minska kundernas energiförbrukning, bland annat genom att effektivisera belysningsanläggningar samt frekvens-, motor- och fläktstyrningar. Det bästa är att den här typen av åtgärder är lukrativa för både kunden, säljaren och miljön. Peder Johansson, Skellefteå Elektriska, Skellefteå. har 8 anställda. Vi arbetar med fasta kunder i första hand och försöker växa med dem. Redan idag jobbar vi mycket med styr och reglering av värme och ventilation. Det handlar om webbaserade system där vi får kundernas larm på mejl så att vi kan åka ut och åtgärda eventuella fel. När energideklareringen av byggnader sätter fart kommer den här typen av jobb sannolikt öka. Därför ska vi bli bättre på att marknadsföra våra tjänster. Än så länge är det ytterst få som hunnit göra en energideklaration och vi har inte fått några förfrågningar om åtgärder. Men det finns definitivt en marknad. Olle Sandberg, Browik, Örebro. har totalt cirka 175 anställda på 4 orter. Just nu har Browik 20 personer som utför energideklarationer i och kring Örebro, Stockholm och Tranås. Men även om energideklarationen visar att byggnaden läcker energi så är det upp till fastighetsägaren att besluta om och när föreslagna sparåtgärder ska utföras. Därför har vi en säljansvarig som bearbetar eftermarknaden. Det gäller att få fastighetsägaren att inse att energibesparande åtgärder är en bra affär, både för honom själv och för miljön. I det rådande konjunkturläget tror jag dessutom att gröna fastigheter är ett viktigt konkurrensmedel. Den största besparingspotentialen finns inom styrning av värme och ventilation. Även utbyte av belysning samt belysningsstyrning är viktiga faktorer. Men åtgärderna kommer spridas mellan el, rör, ventilation, kyla och bygg. Därför erbjuder vi kunderna en helhetslösning där Browik fungerar som totalentreprenör. Vi har bred kompetens inom företaget och hyr in underleverantörer vid behov. Per Wintermalm, Wintermalms Elektriska, Haninge. har två anställda. Eftersom vi arbetar med termografi ser jag ofta byggnader som är felkonstruerade och läcker stora mängder energi. Vi jobbar ständigt med olika sparåtgärder, till exempel att byta ut gamla radiatorer och belysning. Vi byter cirka 600 element om året. Det kan också handla om att se över värmesystemet, tilläggsisolera eller täta runt fönster. Nu satsar vi mycket på att marknadsföra ElO Eltest som är ett bra hjälpmedel för den som vill spara energi och skaffa en hög elsäkerhet. Man måste tänka på att husen man bor i är en färskvara. 80 procent av våra kunder är konsumenter och de flesta bor i villa eller radhus. Det är många som ringer och frågar om jag kan göra en energideklaration åt dem, men eftersom myndigheterna lagt ribban fruktansvärt högt har jag ingen möjlighet. När skulle man ha tid att gå alla utbildningar som krävs för att bli ackrediterad? Konjunkturseminarium med EIO Stockholm: El, vvs och ventilation förväntas öka med 2 procent nästa år Den 1 oktober arrangerade EIO Stockholm ett konjunkturseminarium som inleddes med att Johan Treschow, Stockholms Handelskammare, reflekterade över Stockholmskonjunkturen. Huvudtalaren på seminariet var Rolf Persson från Industrifakta. Han menade att vi är inne i en ganska normal konjunkturcykel och hans tabeller visade på svackor ungefär vart femte år. Den totala installationsmarknaden, det vill säga el, vvs och ventilation, i Stockholms läns samtliga sektorer förväntas öka med 2 procent år 2009, sa Rolf Persson. En av de EIO-företagare som besökte seminariet var Gunnar Krantz på Rhodin & Eklund El & Tele AB. Jag besöker seminariet för att få en bättre framtidsblick. Det var Rolf Persson, Industrifakta som lockade hit mig, säger han. Jag har lyssnat på Rolf ett flertal gånger tidigare och han har oftast väldigt rätt i sina analyser. Det känns bra att även få information om det positiva bakom alla svarta rubriker, tycker Gunnar Krantz. Gunnar Krantz, Rhodin & Eklund El & Tele AB Hans Heldring, företagsrådgivare EIO Stockholm och Mats Wadström, YIT. Ronny Pettersson, Bravida och Ola Karlsson, S.G. Westin Elcenter, besökte också seminariet. Foto: Mari Engström 6 EIO-AKTUELLT nr

7 Samhällsbyggnadsbranschen erbjuder spännande jobb En av flera utmaningar för företag verksamma i samhällsbyggnadsbranschen är att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Som ett led i detta arbete deltar EIO tillsammans med organisationerna Banverket, Lantmäteriet, Svensk Teknik och Design (STD), Svensk Energi, Sveriges Bygg industrier (BI), VVS Företagen och Vägverket på ett antal studentmässor runt om i landet för att öka ungdomars intresse för utbildningar inom samhällsbyggnadsområdet. Den som arbetar inom samhällsbyggnadsbranschen är med och bygger det framtida samhället. Många intressanta arbeten finns, men vi har svårt att nå fram till ungdomarna. Behovet av medarbetare med eftergymnasial utbildning ökar, elinstallationsbranschen är inget undantag. Personalbrist hotar och redan idag börjar luckorna bli stora efter ökande pensionsavgångar, säger Ulf Pettersson, utbildningsansvarig på EIO. På följande Studentmässor hittar du Samhällsbyggnadssektorns gemensamma monter under hösten: november, Kunskap och Framtid, Svenska Mässan Göteborg november, SACO:s student mässa, Stockholmsmässan i Älvsjö 26 november, SACO:s studentmässa, Malmömässan februari 2009, Noliamässan, Piteå 17 februari 2009, Noliamässan, Sundsvall 19 februari 2009, Noliamässan, Östersund Teknik & Design & Design Teknik sign Teknik & D Teknik & Design & Design Teknik sign Teknik & D På studentmässorna finns utbildningsanordnare för de många utbildningsvägarna inom samhällsbyggnad representerade. Bland monterpersonalen finns även många unga yrkesverksamma samt studenter från högskolor, universitet och KYutbildningar för att berätta om sin utbildning respektive jobb. Det är en möjlighet att visa de spännande yrkesroller och utbildningar som finns för framtidens samhällsbyggare. Vill du veta mer? Kontakta Ulf Pettersson, , NYA CIRKULÄR FRÅN EIO Vill du göra karriär? Testa dina möjligheter här! Vägar Broar Tun Tunnlar Vägar B Broar Tunnlar V Vägar Broar Tun Tunnlar Vägar B Broar Tunnlar V Bidrag för rehabiliteringskostnader Svenskt Näringsliv och LO har genom AGS-fonden avsatt medel till individuella rehabiliteringsinsatser. Efter ansökan kan AFA Försäkring finansiera upp till halva rehabiliteringskostnaden om arbetsgivaren eller försäkringskassan står för resten Arbetsmiljöinspektioner Under september skickade Arbetsmiljöverket ut brev till företag inom el-, VVS- och andra bygg installationer. De planerade cirka besök hos företag mellan den oktober i år. Besöken riktade sig i första hand mot småföretag med 3 20 anställda som inte tidigare har blivit besökta sedan Avvikelser kan förekomma. Alla cirkulär finns att hämta i sin helhet på Jens Albrektsson ny vd för EUU 36-årige Jens Albrektsson tillträder den 3 november som vd för EUU, Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter i Nyköping. Jens Albrektsson är idag rektor för Igelstavikens gymnasium i Södertälje. Skolan är en av de mest sökta gymnasieskolorna i Stockholms län, och en av de mest framgångsrika idrottsgymnasierna i Sverige tilldelade Rektorsakademin Jens Albrektsson priset Heja Rektorn. Lyhördhet och fokus är viktiga ledord i all pedagogisk verksamhet. Det är en erfarenhet som jag tagit med mig efter min tid som personalman på ABB Building Systems och som yrkesofficer, EUU (Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter) finns i Nyköping sedan EUU stödjer och utvecklar elteknikbranschen när det gäller grundkunskaper, fortbildning och specialistkunskaper. EUU ägs av branschen genom EIO, fackförbundet Elektrikerna och Nyköpings kommun. Läs mer på Välkommen, Sofia! Sofia Lindeberg (27 år) började den 15 september som ekonomihandläggare på EIO:s huvudkontor i Stockholm. Hon har tidigare arbetat som redovisningsekonom på Heron Kungens Kurva AB. Det ska bli roligt och spännande att arbeta i en organisation, jag tror att det blir en stor skillnad för min del som kommer från ett litet företag, säger Sofia Lindeberg. Energi & Kraft E gi & Kraft Energ Kraft Energi & K Energi & Kraft E gi & Kraft Energ Kraft Energi & K Sofia Lindeberg har börjat som ekonomihandläggare på EIO:s huvudkontor. säger Jens Albrektsson. Som vd för EUU vill jag gärna vara med och skapa merv ä r d e f ö r företag och medarbetare. Att attrahera kvalificerad personal på alla nivåer inom branschen ser jag som en energigivande utmaning. Jan Siezing, nuvarande vd för EUU och tillträdande vd för EIO kommenterar: Jag har följt Jens arbete sedan vår gemensamma tid inom ABB, och jag är imponerad av det förändringsarbete som han genomfört. Jens erfarenhet från både elteknikbranschen, Försvarsmakten och gymnasievärlden är en stor tillgång för fortsatt utveckling av EUU och nya tjänster för elteknikbranschen. Vill du veta mer? Kontakta Jan Siezing, vd EUU, , INFORMATION FRÅN DISTRIKTEN EIO Östgöta-Sörmland Branschmöten vi börjar kl med mat. Agenda för kvällen: Konjunkturrapport från Industrifakta Vad händer inom distriktet när det gäller sysselsättning, uppsägningar Elförlaget EIO:s prioriterade områden Energieffektivisering Nya regler i Sjukförsäkringen ESA Installation ISA Utbildning. 10 nov, Ulfhälls herrgård, Strängnäs 17 nov, Blommenhofs Hotell, Nyköping 24 nov, Stadshotellet, Katrineholm 4 dec, Hotell statt Quality, Eskilstuna Välkommen med anmälan på fax eller till EIO-AKTUELLT nr

8 POSTTIDNING B RETURADRESS: Elektriska Installatörsorganisationen EIO Box STOCKHOLM Daniel Eriksson EIO:s nye branschchef Daniel Eriksson tillträder den 15 november tjänsten som branschchef i EIO. Han har varit vd i Sonika AB ett teknikkonsultföretag med sexton anställda med huvudinriktning på projektledning av tekniktunga entreprenader från 2002 till Därefter arbetade han även som marknads- och försäljningschef efter Sonikas sammanslagning med Enaco AB. Det ska bli väldigt inspirerande att få jobba med elteknikbranschens viktiga framtidsfrågor, säger Daniel Eriksson. Jag är övertygad om att vi aktivt måste satsa mer på bland annat teknik och kompetensutveckling. Hans Enström, vd i EIO: Om utvecklingen med branschens omsvängning från elinstallationsbransch till eltek- Välkommen till EIO! Nya medlemsföretag i aug och sept 2008 EIO Östgöta Sörmland Ternstedt Invent AB, Åtvidaberg Ljus & Teknik i Oxelösund AB, Oxelösund PLW Antenn & Mediateknik AB, Linköping Elkraft Öst, Norrköping EIO Göteborg Representa El & Energi AB, Göteborg EIO Örebro Värmland Browik Installation i Örebro AB, Örebro EIO Stockholm Fasel, Sollentuna El o Styr i Tumba, Uttran nikbransch håller i sig kommer EIO-företagen även att behöva satsa på marknadsföring och försäljning, två områden som el- och teleteknikbranschens framtidsstudie pekar ut som outvecklade hos många företag. Här finns stora möjligheter till förbättringar. I framtidsstudien pekas också på att den största tillväxtmarknaden sannolikt kommer att vara området tele, data och säkerhet. Hans Enström anser att EIO måste inriktas mer på att hjälpa medlemsföretagen att ta tillvara sådana marknadsmöjligheter. EIO arbetar redan idag som en kraftfull, aktiv och synlig intresseorganisation. Men jag skulle gärna se att branschfrågorna får ett ännu större utrymme än vad som är fallet idag. Daniel Eriksson har en mycket intressant bakgrund. Det är en stor fördel då det nu gäller att bland annat sätta fokus på nya marknader. Energieffektivisering kommer till exempel att stå högt på dagordningen, slutar Hans Enström. Vill du veta mer? Kontakta Hans Enström , Grönlunds Elektriska AB, P, Nacka EIO Gävle Dala Eskils Elinstallationer, Vikarbyn EIO Övre Norrland Fornnorden Bygg & Fastighet AB, Malå Västra Sverige El-Caesar AB, Uddevalla Elbutiken i Grebbestad AB, Grebbestad Telepoolen, Torestorp Walter Hansson Handel & Service AB, Kungsbacka EIO Skåne ACTVIT EL Trelleborg, Trelleborg KRÖNIKAN Framtiden är elektrisk! Elektricitet är alltsedan den upptäcktes en attraktiv energiform som vi dessutom med fördel kan framställa från förnybara källor som sol-, vind-, våg- och vattenkraft. I värmepumpar som drivs med el kan lågvärdig energi från berg, luft och vatten nyttiggöras. Global uppvärmning och höga oljepriser gör förnybar energi allt viktigare och därmed ökar också elektricitetens betydelse som energibärare. Och aldrig förr har så många rest med eltåg som nu i Sverige. Bättre utvecklade batterier möjliggör el- och laddhybridbilar. Låt oss hoppas att elektrifieringen av vägfordonen kommer inom de närmaste åren. Visst är elektricitet en intelligent och modern energiform och visst är det en förmån att arbeta med elektricitet! Det är positivt med förnybar energi som solel och vindkraft även i småskaliga former. I slutet av augusti medverkade jag vid en internationell konferens i Paris där ny teknik för kraftöverföring presenteras och diskuteras vartannat år. Ett ämne på konferensen var just förnybara elenergikällor och de tekniska utmaningar som finns inom bland annat elsäkerhet men även vad gäller EMC elektromagnetisk kompatibilitet. Vårt arbete blir alltmer internationellt. Elektrisk materiel handlas sedan länge globalt och den fria rörligheten av tjänster över nationsgränser förväntas fortsätta att öka. Då växer också behovet av gemensamma regler. Inom Europeiska Unionen (EU) finns begreppet harmoniserad standard, ett godkänt men inte tvingande sätt för tillverkare och installatörer att uppfylla EU:s krav på bland annat elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Samarbetet inom EU innebär att det blir allt viktigare att vi aktivt medverkar till Magnus Olofsson att standarderna uppfyller svenska krav. I Sverige bidrar vi genom medverkan i SEK Svensk Elstandard som tillhör IEC International Electrotechnical Commission och den europeiska motsvarigheten som heter CENELEC. Genom standardiseringen kan våra svenska föreskrifter få en annan utformning. Istället för att innehålla tekniska detaljer kan de anta formen av ramföreskrifter. Det ger tillämparen frihet att ordna sin verksamhet på det sätt han eller hon bedömer bäst, under förutsättning att krav på elsäkerhet och EMC uppnås. Från och med den 1 oktober gäller de nya starkströmsföreskrifterna som är just ramföreskrifter. Ett viktigt utvecklingsområde är EMC elektromagnetisk kompatibilitet som enkelt uttryckt innebär att utrustning inte stör annan utrustning elektromagnetiskt samt att utrustningen inte själv blir störd. En svensk synonym till kompatibilitet är förenlighet. Ytterst styr EU regelverket genom det så kallade EMC-direktivet och nationellt tillämpas EMC-lagen. Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet för EMC. Området är viktigt eftersom alltmer elektronisk utrustning används i elektriska sammanhang där funktionen är betydelsefull. Självklart vill vi att vår elutrustning i hemmet ska fungera. För industrin bedöms bristande EMC årligen kosta miljard belopp i samband med driftstörningar. Magnus Olofsson, generaldirektör Elsäkerhetsverket, Foto: Maria Obed/Fotoartz 8 EIO-AKTUELLT nr

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju din anläggning som kan leda till allvarliga

Läs mer

Information om ROT-avdraget

Information om ROT-avdraget Information om ROT-avdraget Elinstallationsarbete 50% billigare för konsumenter 1. Bakgrund Nytt ROT-avdrag infördes den 8 december 2008, vilket innebär att du nu kan få skattereduktion för arbetskostnader.

Läs mer

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen)

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Bo Diczfalusy Särskild utredare Regeringen tillsätter utredning Direktiv Problem uppmärksammas

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Framtiden är elektrisk. Elektriker ett yrke med tusen möjligheter

Framtiden är elektrisk. Elektriker ett yrke med tusen möjligheter Framtiden är elektrisk Elektriker ett yrke med tusen möjligheter Vilken typ av elektriker vill du bli? Om du både gillar tekniska utmaningar och att arbeta med händerna så är elektrikerjobbet det rätta

Läs mer

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR!

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Elektriker - ett yrke med tusen möjligheter Vilken typ av elektriker vill du bli? DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Fyra utgångar laddade med elteknik FOTO: GUNNAR ASK Broschyr_utbildning_2015.indd 1 2015-05-08

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

Elteknikbranschens möjligheter och utmaningar

Elteknikbranschens möjligheter och utmaningar VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm 2014-01- 28 Elteknikbranschens möjligheter

Läs mer

Från fulel till elrätt. Så ser elriskerna ut i svenska hem

Från fulel till elrätt. Så ser elriskerna ut i svenska hem Från fulel till elrätt Så ser elriskerna ut i svenska hem Så ser elriskerna ut i svenska hem EIO 1 Rätt och fel om elinstallationer 4 Undersökningen - Sammanfattning 5 - Resultat 6 Fulelen i svenska hem

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen

Elektriska Installatörsorganisationen 1 Elektriska Installatörsorganisationen 3,3% Branschfördelning, omsättning 2006 2,8% Branschfördelning, omsättning 2010 10,9% 13,1% 32,1% 53,7% 33,6% 50,6% Elinstallationer (35 810 291tkr) Värme- och sanitetsarbeten

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets Vår roll Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska frågor inom områdena elsäkerhet och

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Konsumenttrygghet och värdet av elektrikerlegitimation

Konsumenttrygghet och värdet av elektrikerlegitimation VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm, 2014-05- 23 Konsumenttrygghet och

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Peter Rohlin, INCERT AB BeLivs Seminarium: Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler 2 Installations Certifiering i Stockholm AB Elektriska

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5 Utgåva 1:1 2014-02-07 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintergatan 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

HÄR går det upp ett ljus!

HÄR går det upp ett ljus! HÄR går det upp ett ljus! Du som vill veta hur saker och ting fungerar och som gillar att skruva isär och plocka ihop prylar, du ska söka in på gymnasiets Elprogram, inriktning Elteknik. Det är grunden

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEP 2008. Elinstallatörer så in i Norden. EIO-krav på ny minister

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEP 2008. Elinstallatörer så in i Norden. EIO-krav på ny minister AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEP 2008 Elinstallatörer så in i Norden EIO-krav på ny minister Foto: Peter Olofsson Bransch- och arbetsgivarorganisationerna

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Yrkesutgångar Elteknik Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

En ny princip för behörighetskravet

En ny princip för behörighetskravet VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm, 2014-03- 24 En ny princip för behörighetskravet

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter.

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox vision Vi vill skapa ett mervärde för kund genom en högkvalitativ tjänst och en produkt

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Tips och idéer från Elektriska Installatörsorganisationen EIO 2015-02-23 Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet EE El- och energiprogrammet ger dig en av gymnasieskolans bredaste utbildningar. Du hamnar inom en bransch som ständigt är i starkt framåtskridande. På EE blandas teori och praktik.

Läs mer

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten.

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. KONTROLLANSVAR KONTROLLANSVAR Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. VARFÖR KONTROLL? 1. Varför ska en elektrisk installation kontrolleras

Läs mer

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Energitjänster Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014 Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Föredragen kommer att handla om: 1. Utveckling av portfölj och affärsmodeller Varför har vi Energitjänster på Göteborg

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2007. Redan nu är framtidens medarbetare i fokus

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2007. Redan nu är framtidens medarbetare i fokus AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2007 Kom till EIO:s årsmöte den 10 maj! EIO:s årsmöte hålls i anslutning till Elfack på Svenska mässan i Göteborg.

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

DLE Oslo Lars Hansson

DLE Oslo Lars Hansson DLE Oslo Lars Hansson Något om dagen Hur ser elsäkerhetsmyndigheten ut i Sverige Hur arbetar vi i Sverige Hur ser lagstiftningen ut i Sverige Hur ser hjälpmedlen ut i Sverige Hur når vi elsäkerhet i Sverige

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL Foto: Peter Hoelstad AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2009 EIO:s konjunkturrapport har kommit: Satsning på miljonprogram och energieffektivisering För

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader Energideklarering av byggnader Energicertifiering av byggnader Beräkningsmetodik Minimikrav för energiprestanda Direktiv 2002/91/EG Kontroller av värmepannor Kontroller av luftkonditioneringssystem Frågeställningar

Läs mer

Elhandskar. en tickande bomb! En tickande bomb! Donen blir bara sämre och sämre. Flera allvarliga

Elhandskar. en tickande bomb! En tickande bomb! Donen blir bara sämre och sämre. Flera allvarliga Elhandskar en tickande bomb! En tickande bomb! Donen blir bara sämre och sämre. Flera allvarliga elolyckor, en del med dödlig utgång, har redan inträffat. Risken för nya dödsfall är överhängande om ingenting

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 1 JAN 2010 Thomas Carlsson, EIO:s ordförande och chef för NEA Teknik: Foto: Johanna Norin En god lönsamhet ger mod att investera

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Stocksundsskolans Fyror!

Stocksundsskolans Fyror! Stocksundsskolans Fyror! På Stocksundsskolan i Danderyd har vi under några veckor arbetat med Energijakten. Vi har pratat om hur viktigt det är att försöka dra ner på vår energianvändning både hemma och

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ( 2007:2) om behörighet för elinstallatörer Utkom från trycket den

Läs mer

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster 17-18 november, 2015 Stallmästaregården, Stockholm Tisdagen den 17 november 11.00 Registreringen öppnar 12.00 Lunch 13.00 Presentationsrunda 14.15

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2008. Mer jobb till branschen när miljonprogrammet rustas

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2008. Mer jobb till branschen när miljonprogrammet rustas AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2008 Ny konjunkturrapport visar: Mer jobb till branschen när miljonprogrammet rustas Att förbättra standarden och öka

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! olda elfel kan visa sig vara livsfarliga lanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. u din anläggning som kan leda till allvarliga

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Elsäkerhet är ingen lek. Oklart ansvar för elsäkerheten på förskolan

Elsäkerhet är ingen lek. Oklart ansvar för elsäkerheten på förskolan Elsäkerhet är ingen lek Oklart ansvar för elsäkerheten på förskolan Elsäkerhet är ingen lek EIO 1 2 EIO Elsäkerhet är ingen lek Jan Siezing, VD, EIO 4 Sammanfattning 5 Undersökning kommunala förskolor

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286 Utgåva 1:1 2014-05-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:286 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Dokumentet är en konsoliderad version av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2)om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna beslutades den 28 september 2007och ändringar är införda till

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi

Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi Jenny Palm & Per Gyberg Linköpings universitet Tema Teknik och social förändring Koncept att producera sin egna el: lanseras

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Selga UTBILDNINGAR Selga utbildningar vårterminen 2014

Selga UTBILDNINGAR Selga utbildningar vårterminen 2014 Selga utbildningar vårterminen 2014 Solenergi - Info Rexel Energy Solutions Lär dig hur en installation bör utformas och vilka säkerhetsrisker som ska beaktas, förutom det eltekniska. Egenproduktion av

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fatet 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer