AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008"

Transkript

1 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 EIO-företagen laddar: Energideklaration sen tar vi över EIO Eltest skyddar nära och kära Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! EIO-Aktuellt frågade EIOföretagare om energideklarering av byggnader, som förväntas ge en stor eftermarknad: Hur förbereder ni er på ditt företag? Foto: Peter Hoelstad Elektro-Emanuel är ett av de EIO-företag som erbjuder kunderna energitjänster. På bilden Elektro-Emanuels vd Jan Florén (t v) och energiexpert Jarl Nilsson. Vi är ackrediterade som oberoende kontrollorgan för att utföra energideklarationer, men detta ser vi mer som en kompletterande tjänst som vi kan erbjuda våra energikunder, säger Jan Florén på Elektro-Emanuel i Veddige, Den stora marknaden, som vi ser det, är att erbjuda aktivt miljö- EIO:s nye VD Jan Siezing: och energiintresserade kunder mer omfattande energianalyser och energibalansberäkningar och på så vis ta ett helhetsgrepp om energiförbrukningen och de åtgärder som därigenom blir nödvändiga. Läs mer på sidan 6 Vi behöver avtal som går i takt med tiden Den 1 december tillträder Jan Siezing som VD för EIO. Utveckling, branschfrågor och förändring är enligt Jan Siezing hans starka sidor. Läs mer på sidan 4 Elinstallationer är färskvara, säger Tord Martinsen, elsäkerhetsexpert på EIO. Ju fler år som går, desto större risk att fel uppstår i elanläggningen. EIO Eltest lanserades på Hem & Villa-mässan i oktober. Det förebyggande testet syftar till att elinstallationer ska bytas ut in nan bäst-föredatum passerat. EIO Eltest utförs av elinstallatörer som är medlemmar i EIO och är en grundlig besiktning av husets elanläggning. Gummiisolering kan torka och spricka, skadedjur kan förstöra kablar och strömbrytare kan slitas ut, säger Tord Martinsen. Kopplingar kan vara felaktigt utförda och jordade uttag kanske saknas. Vårt eltest förebygger att elinstallationernas byts ut innan bäst-före-datum. Vi bedömer dessutom att elolyckorna kommer att öka i takt med att fler och fler gör egna installationer och anlitar obehöriga personer för uppdragen, menar Tord Martinsen. Läs mer på sidan 5 Vi finns även på EIO-AKTUELLT nr Foto: Jan Söderlind, JS media

2 #4515 INLEDAREN Fastighetsägare väljer enkla åtgärder Peter Olofsson, informationschef, tel EIO har låtit Industrifakta AB göra en analys av hur ägare av flerbostadshus tänker gå till väga för att minska sin energianvändning. 300 stora fastighetsägare med ca lägenheter i flerbostadshus från och 70-talen har intervjuats. Analysen visar bland annat följande resultat: procent av de cirkaa lägenheterna från rekord åren har omfattande behov av att effektivisera sin energianvändning och fastighetsägarnas målsättning är att klara en cirka 15-procentig minskning av energiförbrukningen inom fem år. Besparingar kan inte finansiera utan stora hyreshöjningar. Fastighetsägarnas uppger därför att de i första hand kommer att satsa på små, enkla åtgärder, som snabbt leder till sänkta driftkostnader. Bland de åtgärder som har hög prioritet finns bland annat ökad användning av styr- och reglerteknik för att få bättre kontroll av tillförsel och användning av energi för uppvärmning, belysning, ventilation och andra funktioner. Införande av individuell mätning av värme- och varmvattenförbrukning i hyresbostäder har visat sig vara ett effektivt sätt att påverka användarnas beteende genom att kostnaderna synliggörs för varje enskilt hushåll. Detta har dock låg prioritet hos fastighetsägarna. Utbyte av lampor i både invändiga utrymmen och i utemiljön har däremot hög prioritet. Utbyte av äldre elledningar har låg prioritet jämfört med andra upprustningsåtgärder. Detta trots att elinstallationerna i husen från 1960-talet snabbt närmar sig 50 års ålder med ökad risk för kortslutningar, som kan orsaka bränder. Läs i detta nummer om hur EIO-företagen förbereder sig för att ta beställningar efter alla de energideklarationer som ska göras i byggnader över hela Sverige. EIO-AKTUELLT Ansvarig utgivare: Hans Enström, Redaktion: Peter Olofsson, , Sofia Pettersson, , Redaktionsråd: Tord Martinsen, , Ulf Pettersson, , Hans Tedesjö, , EIO-Aktuellts adress: Box , Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 40 Produktion: Odelius, Tryck: Gävle Offset Adressändringar: Åsa Anderberg, , Norska installatörer riskerar böter Norska aktörer som installerar kommunikationsnät utan aukto risation går en otrygg framtid till mötes. Under hösten ökar Post- og teletilsynet sina kontroller och de installatörer som bryter mot reglerna riskerar böter. Alla som installerar och underhåller elektroniska kommunikationsnät i Norge måste vara auktoriserade av Post- og teletilsynet (PT). Från och med den 15 januari i år får PT bötfälla företag som bryter mot auktorisationsreglerna. Vid grova överträdelser kan det även bli aktuellt med polisanmälan. I höst trappas kontrollverksamheten upp. Både nätägare/kunder och installatörer ansvarar för att nät som byggs och underhålls uppfyller gällande regler och krav avseende kvalitet, säkerhet etcetera, berättar Bjørn Erik Eskedal på PT, för norska branschtidningen Elmagasinet. Nätägaren ska kontrollera att installatören är auktoriserad och att anläggningar med brister blir åtgärdade. När PT upptäcker företag som installerar kommunikationsnät utan auktorisation, stoppas all installationsverksamhet tills auktorisationen är löst. Även om bötfällande av installatörer inte är ett mål i sig, tvekar vi inte att använda detta medel. Marknaden ska märka att PT är aktiva. Vi kan reagera på inkomna klagomål och tips eller göra oanmälda inspektioner, fortsätter Eskedal. EIO kommenterar Det blir nog inte fart på installatörerna förrän de första böterna kommer, tror Bjørn Fossum, branschchef för informations- och kommunikationsteknologi på NELFO. KRÄVER SNABBARE KOMPETENSUTVECKLING Alla företag som vill installera elektroniska kommunikationsnät måste dokumentera sin kompetens. Kompetensen kan styrkas genom utbildningar, kurser och arbetslivserfarenhet. PT samarbetar med NELFO, den norska motsvarigheten till EIO, och branschskolorna i Horten och Bergen för att erbjuda ett bra utbildningsutbud. Trots att antalet auktorisationsansökningar ökat är det fortfarande många installatörer som släpar efter. Det blir nog inte fart på installatörerna förrän de första böterna kommer, tror Bjørn Fossum, branschchef för informationsoch kommunikationsteknologi på NELFO. Joakim Carlsson, ansvarig för tele, data och säkerhet på EIO, tror inte att vi Sverige är medvetna om kommunikationsnätens såbarhet (oavsett teknik) och dess konsekvenser för både den enskilda individen och för samhället i stort. Allt fler samhällskritiska tjänster överförs till elektroniska kommunikationsnät. I dagens samhälle är vi beroende av att tv, data, telefoni (SOS 112) och olika typer av larmöverföringar fungerar. Och vid extraordinära situationer måste staten kunna meddela allmänheten. EIO med andra arbetar för att införa någon form av kompetensbevis även i Sverige. Det bästa sättet att garantera driftsäkerheten är genom korrekta installationer utförda av personer med rätt kompetens, konstaterar Joakim Carlsson. Utan gemensamma, lagstadgade spelregler riskerar vi att tappa kontrollen över näten. För mer information kontakta: Joakim Carlsson, , Fakta Den norska auktorisationen är uppdelad i tre delar: tele-, radio- och kabeltv-installatör. Auktoriserad teleinstallatör får arbeta med telefon- och datanät, radioinstallatör får arbeta med radiobaserade nät och kabel-tv-installatör får arbeta med av alla typer av nät byggda med koaxialkabelteknik. 2 EIO-AKTUELLT nr

3 Karlssons Elektriska satsar på både el- och vvs Henrik Karlsson startade Karlssons Elektriska för nästan tio år sedan. När han startade firman hade den två anställda, idag är de tretton, inklusive Henrik själv. består främst av elektriker, men sedan några månader tillbaka har de också två rörmokare anställda. Inom branschen blir det mer och mer så att man har både elektriker och rörmokare i företagen eftersom man då kan erbjuda en helhetslösning. Ett exempel är om en kund ska byta ut värmesystemet. I ett sådant läge kan vi räkna på hela jobbet och har själva full koll på när det är dags för elektrikerna att göra sitt och rörmokarna sitt, säger Henrik Karlsson till Kisa Posten. Karlssons Elektriska har haft många större uppdrag, bland annat hyresfastigheter och äldreboenden. Henrik Karlsson och Peter Murkovic, Karlssons Elektriska anställda. Foto: Lars-Göran Bexell Det absolut största projektet de har varit inblandade i på senare år är ombyggnaden av pappersmaskin 3 på Swedish Tissue AB i Kisa. En ny marknad som de satsar på är lantbruken. Jones El bygger ut i Idre Nu håller en av Älvdalens största byggnader på att växa upp i Idre. Det är EIO-företaget Jones El som bygger ut sin butik och samtidigt ett lager på kvadratmeter. Tillsammans med dagens lokal blir den sammanlagda lokalytan kvadratmeter skriver Dalarnas Tidningar. Vi stod inför valet att lägga ner butiken eller att satsa och då blir det här resultatet, säger Bengt-Arne Halvarsson, som tillsammans med Bernt Halvarsson driver Jones El. Bengt-Arne Halvarsson framför den gamla butiksdelen där de nya väggstolparna avslöjar att den mer eller mindre kommer att slukas av den jättebyggnad som nu växer upp på industriområdet i Idre. Foto: Nisse Schmidt Det blev för dyrt med en byggnad av butiken så istället gav utvi oss ut på jakt efter en befintlig industrilokal och fann den här i Hudiksvall, berättar Bengt-Arne Halvarsson. Nu har den rivits och fraktats till Idre. Nu ska vi sätta upp takstolarna och sedan försöka få på taket innan snön kommer, säger han. Jones El ger sig nu in på en ny marknad; från att syssla med installationer till att även driva en elbutik med vitvaror samt en radio- och TV avdelning, tar de nu på allvar steget in i träbranschen. Vi kommer att sälja virke och det är därför vi behöver den här lokalen. Vi stod i ett vägskäl där vi antingen skulle ha lagt ner den vanliga butiken eller gjort som nu och låta den få större utrymme. När det gäller den traditionella elverksamheten jobbar Jones idag med ett avtal med Idre Fjäll som löper i ytterligare ett år. Det gäller för oss att ha många ben att stå på, men visst är det lite spännande att våga göra den här satsningen. Men vi tror på en fortsatt bra utveckling här i området, säger Bengt-Arne Halvarsson. Framgångsrik EIO-medlem! Sandvikens tryckeri Framgångsrik EIO-medlem! Det finns många större lantbruk i bygden och där finns en marknad för nybyggnad, reparationer och service och med både el- och vvs-kunskap kan vi erbjuda kunderna helhetslösningar, menar Henrik Karlsson. Supplement till Ackords tidlistan 2008 Ackordstidlistan 2008 med arbetsbeskrivning har uppdaterats refter förhandlingar med Svenska Elektrikerförbundet. Överenskommelse har träffats om bland annat följande ändringar och nytidsättningar: Håltagningar Dosor och uttag med montageplatta Värmekabel för rumsuppvärmning Belysningsarmaturer Ellist och fästlist Minikanaler Installations- och matarkanaler Fönsterbänkskanaler Kanalskena flexibel Kanalskena för belysning eller kraftuttag Kanalskena för kraftdistribution Fibernät terminering m m Ackordstidlistan 2008 gäller för arbeten som påbörjas fr o m 1 januari Tiderna kan användas från ett tidigare datum under förutsättning att särskild överenskommelse har träffats mellan arbetsgivare och anställda. Supplementet med ändringar och nytidsättningar finns som pdf-fil på Den tryckta upplagan kan beställas från Elförlaget, se nedan. Fr o m 1 januari 2009 kommer den uppdaterade Ackordstidlistan 2009 januari att finnas endast som pdf-fil på EIO:s hemsida. Design: Odelius Elektriska Installatörsorganisationen EIO Svenska Elektrikerförbundet SUPPLEMENT Ändringar och tillägg i Ackordstidlistan 2008 januari att gälla för arbeten påbörjade fr.o.m Ackordstidlistan 2008 med Arbetsbeskrivning Lista 20 BESTÄLLNING Den tryckta upplagan har art nr S08 och beställs på Elförlaget, via e-post fax eller telefon För ytterligare information: Kenneth Andersson , EIO-AKTUELLT nr

4 Branschens utveckling kräver avtal som går i takt med tiden Framtidens vinnare blir de företag som erbjuder spetskompetens, duktiga tekniker och som lär sig att paketera tjänster, sälja och ta bra betalt. Det menar Jan Siezing, som den 1 december tillträder som ny vd för EIO. Text: Henrik Nygård. Foto: Peter Hoelstad Vad gör dig till en bra ledare för EIO? Jag har jobbat i alla olika typer av miljöer. Jag har erfarenhet av både det lilla företaget och den stora koncernen och de olika roller som finns i dem. Jag vet bland annat hur ensamt det kan vara att sitta som vd för ett litet installationsföretag. Utveckling, branschfrågor och förändring är mina starka sidor. Jag vet att vi dessutom behöver avtal som går i takt med tiden det är en självklarhet och en förutsättning för branschens utveckling. Du har varit chef för EUU, Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter, i några år. Vilka erfarenheter tar du med dig därifrån? Jag har fått en unik inblick i hur EIO:s medlemsföretag resonerar i kompetensfrågor. Vissa branschfrågor hämmar företagen så att de inte i tillräcklig utsträckning kan satsa på kompetensutveckling. Det gäller exempelvis förmågan och vikten av att göra bra affärer och sälja rätt tjänster. Inom EUU införde du en ny organisation och nya sätt att arbeta. Är det något som de anställda på EIO också kan förvänta sig? Jag är rätt övertygad om att EIO:s decentraliserade organisation med distriktskontor och företagsrådgivare runt om i landet är en styrka, som kanske till och med ska förstärkas och utvecklas. För det enskilda medlemsföretaget är det faktiskt det lokala distriktskontoret med dess företagsrådgivare som är EIO. Hur ser du på elteknikbranschens utveckling just nu, vilka är de viktigaste frågorna? Att få företagen att tänka mer strategiskt när det gäller kompetensförsörjning. Om man tänker mer på varför företaget finns till och vilka kunder de ska betjäna får man en bättre möjlighet att paketera tjänster och att ta mer betalt genom att sälja samma sak flera gånger till nya kunder. Det är också viktigt att jobba med energikartläggning. Det innebär att man som installatör till exempel kan koncentrera sig på elanläggningen och hjälpa kunderna att optimera den. Det är ett mycket enklare upplägg, jämfört med en energideklaration som ju också omfattar husets konstruktion, isolering och ventilation. Det finns mycket att göra när det gäller intelligenta hem. Än så länge har vi i branschen behandlat konsumentoch bostadsfrågorna ganska styvmoderligt. De konsumenter som är beredda att betala för den senaste tekniken vet inte vart de ska vända sig. Det har varit många konflikter i den här branschen. Kan du som ny vd för EIO göra något för att ändra på det? Det finns dessvärre inget generalrecept. Det krävs en ständig dialog och en samsyn kring branschens behov av utveckling. Där är den framtidsstudie som EIO, Elektrikerna och EUU gjorde tillsammans ett bra exempel. Hur tror du framtidens elektriker ser ut? En kvinnlig invandrare med spetskompetens. Jag tror på ökad mångfald i branschen, både vad gäller kön och etnisk tillhörighet. Så ser ju Sverige ut idag. Hur ser ett EIO ut som även ska ansvara för framtidens tele-, data- och säkerhetsinstallatörer? Behövs ett särskilt kollektivavtal för att täcka in dessa företag? Vi behöver avtal som inte hämmar branschens utveckling. Vi borde kunna lösa det genom att parterna har en dialog om utvecklingsmöjligheterna i branschen. Hur ser branschen ut om tio år? Då hoppas jag att vi gjort el- och teleteknikbranschen mer homogen och att vi fokuserar på utveckling. Läs hela intervjun på FAKTA JAN SIEZING Ålder: 54 år Familj: Gift och har fyra barn. Bor: Tumba, snart i villa; vi ska bygga ett hus. Nu fattar jag varför vi i branschen inte får något genombrott av intelligenta hus. Det går ju inte att hitta någon som kan erbjuda det! Karriär: Började som elektriker. Har varit projektledare, konsult och har haft installationsrörelse. På ABB var jag bland annat regionchef och vd för ett dotterbolag inom styr- och reglerteknik. Sedan 2003 vd på EUU och Elteknikbranschens gymnasium. Fritidsintressen: Allt som går fort på marken. Gillar motorcyklar och bilar. För tillfället finns Triumph Tiger, Honda Africa Twin och Lotus Esprit i motorstallet. Bästa råd: Våga släpp taget och delegera. Gör om fem år: Jobbar med strategiprojektet Elteknikbranschen år Det projektet finns visserligen inte ännu, men det kommer det att göra! 4 EIO-AKTUELLT nr

5 En halv miljon eltillbud i svenska hem varje år EIO bedömer att det inträffar minst en halv miljon eltillbud, en del ofarliga men också många allvarliga. Orsakerna är många, bland annat att anläggningen är gammal men också att någon obehörig har gjort olovliga installationer. För att minimera riskerna har EIO utvecklat ett eltest, som tar reda på eventuella brister och vad som behöver åtgärdas för att säkra hushållens elanläggningar. Småbarn är särskilt utsatta, eftersom eluttagen ofta sitter i lagom höjd när barnen kryper på upptäcktsfärder. Ett eltest borde vara en självklarhet för alla som är rädda om sina nära och kära, anser EIO som satsar kraftfullt på att husägare ska få bättre kontroll över sina elanläggningar. Av EIO:s medlemsföretag kommer minst 300 företag över hela Sverige att arbeta direkt mot privatpersoner och utföra dessa tester. Alla dessa elinstallatörer kan man kontakta direkt på Internet på VAD ÄR EIO ELTEST? EIO Eltest är en grundlig besiktning av husets elanläggning och utförs av elinstallatörer som är medlemmar i EIO. Testet lanserades på mässan Hem & Villa den 9 oktober i Stockholm. Fokus ligger på elanläggningar äldre än 10 år och som inte har kontrollerats på många år, förklarar Johan Lysholm, marknadschef på EIO. Lysholm påminner om att den som äger en villa, ett radhus eller ett fritidshus själv ansvarar för att elinstallationen är säker. Är olyckan framme och det beror på eftersatt underhåll eller oaktsamhet, kan ägaren till elanläggningen bli skadeståndsskyldig. Den behörige elinstallatören ansvarar för att gruppcentraler och säkringar testas, kontrollerar led- ningar och kablar, gör kontroller av kopplingar, eluttag och strömbrytare. Ett utförligt testprotokoll visar om elanläggningen har fullgod säkerhet eller om fel behöver rättas till. När testet är utfört och eventuella fel är åtgärdade ges ett skriftligt intyg på standarden på husets elanläggning och en skylt ett kvalitetsbevis placeras på gruppcentralen, slutar Johan Lysholm. Vill du veta mer om EIO Eltest? Kontakta Tord Martinsen, , Johan Lysholm, eller Kåre Nordin, , eller besök Spännande med EIO på Hem & Villa I EIO:s monter på Hem & Villa-mässan i Älvsjö fanns representanter från både EIO:s medlemsföretag och EIO på plats för att svara på besökarnas frågor. Jag är med i EIO:s monter för andra året i rad, det är en bra möjlighet att göra reklam för sig själv, säger Daniel Hellström på DNEL i Solna. Det är också roligt att delta på mässan för att se vad som är på gång. EIO Eltest, som lanseras i och med mässan, är en bra satsning, tycker han. Vinnare i tävlingen om en Blu-Ray-spelare: Helena Isaksson, Älvsjö De rätta svaren från tävlingen hittar du på Text och foto: Sofia Pettersson Michael Steen från Stockholms El-jour är en av de EIO-företag som kan utföra EIO Eltest, en produkt som nylanserades under mässan. Här samtalar han med Roger Nyström, journalist på Hus & Hem. Daniel Hellström på DNEL i Solna var ett av de EIO-företag som hjälpte till i EIO:s monter på Hem & Villa-mässan i Älvsjö. Kåre Nordin (till höger), elsäkerhetsexpert på EIO, informerar allmänheten om el på ett av de framträdanden som Roomservice arrangerade under Hem & Villa-mässan. Från vänster på bilden Mattias Särnholm, snickare och med ryggen mot kameran Johnnie Krigström, målare.... och på Skyddsmässan i Älvsjö EIO fanns även i år på plats på Skyddsmässan i Älvsjö som arrangerades i början av oktober. EIO- Aktuellt pratade med flera EIO-företagare som besökte EIO:s monter. Kent Andersson (t h) från Kvist Elektriska i Oxelösund, är på mässan för att kolla in nyheter inom brand- och inbrottsområdet. Här med sonen Jesper Andersson, som går på ETG i Nyköping. Emma Hardenbrand, stu- dent vid Riskhanteringsakademien besökte EIO:s monter. Text och foto: Sofia Pettersson Gunnar Grannas, Midroc Electro i Mora. Ulf Svensson, Ranno Koppelo och Dag Malmsjö, som arbetar med säkerhet på Elajo i Hillerstorp, får information av EIO:s Joakim Carlsson. De besökte mässan för att träffa folk och för att få senaste nyheterna inom teknikområdet. Vinnare i tävlingen på mässan: Jörgen Isaksson, Bravida Gunnar Grannas besökte mässan för att han i sitt arbete som montör på Midroc Electro i Mora håller på med just larm och svagström. Jag är även kursledare åt EUU i teletekniska system så jag vill hålla mig uppdaterad, säger Gunnar Grannas. En annan besökare var Emma Hardenbrand från KY-utbildningen inom Säkerhetssystem från Riskhanteringsakademien i Mölnlycke Vi är här dels för att göra reklam för skolan och SWESEC, och dels för att få kontakt med eventuella framtida arbetsgivare, säger Emma Hardenberg. Det är jättebra EIO finns på mässan. Jag saknar verkligen elbiten i min utbildning. Elen är en förutsättning i vårt arbete med säkerhetssystem och därför är det negativt att vi inte läser mer ellära, menar hon. Peder Ericsson, lärare Tullängsskolan i Örebro, besökte mässan med sina kolleger samt elever från elprogrammets årskurs 3. Vi är här för att se vad vi ska lära ut till morgondagens elektriker. Inom vår region satsar vi på teleområdet och vi håller på att jobba fram en ny säkerhetsutbildning, säger han. EIO-AKTUELLT nr

6 AKTUELLA FRÅGAN Energideklarering av byggnader förväntas ge en stor eftermarknad. Hur förbereder ni er? Jan Florén, Elektro- Emanuel, Veddige. har 80 anställda. Det är viktigt att göra en uppföljning av vilka besparingar man gjort. Exempelvis gjorde vi en energianalys av Sparbanken i Varberg som visar att trots att byggnaden har normala värden skulle uppåt kronor kunna sparas in årligen i minskade energikostnader. Och 30 ton mindre koldioxid släppas ut. En investering på två miljoner kronor förvandlas till ren vinst på fem år. De fastighetsägare som påtvingas att göra energideklaration är förmodligen måttligt intresserade att göra så mycket mer. Stefan Andersson, Marklunds EL, Brunflo. har 25 anställda. Visst hoppas vi få ta del av eftermarknaden men processen har inte riktigt kommit igång än. Lokalt finns inget företag som är ackrediterat för att utföra energideklarationer och många fastighetsägare söker dispens. Men under 2009 måste det hända något och då gäller det att vara med på banan från början. Som elinstallatör finns det många sätt att minska kundernas energiförbrukning, bland annat genom att effektivisera belysningsanläggningar samt frekvens-, motor- och fläktstyrningar. Det bästa är att den här typen av åtgärder är lukrativa för både kunden, säljaren och miljön. Peder Johansson, Skellefteå Elektriska, Skellefteå. har 8 anställda. Vi arbetar med fasta kunder i första hand och försöker växa med dem. Redan idag jobbar vi mycket med styr och reglering av värme och ventilation. Det handlar om webbaserade system där vi får kundernas larm på mejl så att vi kan åka ut och åtgärda eventuella fel. När energideklareringen av byggnader sätter fart kommer den här typen av jobb sannolikt öka. Därför ska vi bli bättre på att marknadsföra våra tjänster. Än så länge är det ytterst få som hunnit göra en energideklaration och vi har inte fått några förfrågningar om åtgärder. Men det finns definitivt en marknad. Olle Sandberg, Browik, Örebro. har totalt cirka 175 anställda på 4 orter. Just nu har Browik 20 personer som utför energideklarationer i och kring Örebro, Stockholm och Tranås. Men även om energideklarationen visar att byggnaden läcker energi så är det upp till fastighetsägaren att besluta om och när föreslagna sparåtgärder ska utföras. Därför har vi en säljansvarig som bearbetar eftermarknaden. Det gäller att få fastighetsägaren att inse att energibesparande åtgärder är en bra affär, både för honom själv och för miljön. I det rådande konjunkturläget tror jag dessutom att gröna fastigheter är ett viktigt konkurrensmedel. Den största besparingspotentialen finns inom styrning av värme och ventilation. Även utbyte av belysning samt belysningsstyrning är viktiga faktorer. Men åtgärderna kommer spridas mellan el, rör, ventilation, kyla och bygg. Därför erbjuder vi kunderna en helhetslösning där Browik fungerar som totalentreprenör. Vi har bred kompetens inom företaget och hyr in underleverantörer vid behov. Per Wintermalm, Wintermalms Elektriska, Haninge. har två anställda. Eftersom vi arbetar med termografi ser jag ofta byggnader som är felkonstruerade och läcker stora mängder energi. Vi jobbar ständigt med olika sparåtgärder, till exempel att byta ut gamla radiatorer och belysning. Vi byter cirka 600 element om året. Det kan också handla om att se över värmesystemet, tilläggsisolera eller täta runt fönster. Nu satsar vi mycket på att marknadsföra ElO Eltest som är ett bra hjälpmedel för den som vill spara energi och skaffa en hög elsäkerhet. Man måste tänka på att husen man bor i är en färskvara. 80 procent av våra kunder är konsumenter och de flesta bor i villa eller radhus. Det är många som ringer och frågar om jag kan göra en energideklaration åt dem, men eftersom myndigheterna lagt ribban fruktansvärt högt har jag ingen möjlighet. När skulle man ha tid att gå alla utbildningar som krävs för att bli ackrediterad? Konjunkturseminarium med EIO Stockholm: El, vvs och ventilation förväntas öka med 2 procent nästa år Den 1 oktober arrangerade EIO Stockholm ett konjunkturseminarium som inleddes med att Johan Treschow, Stockholms Handelskammare, reflekterade över Stockholmskonjunkturen. Huvudtalaren på seminariet var Rolf Persson från Industrifakta. Han menade att vi är inne i en ganska normal konjunkturcykel och hans tabeller visade på svackor ungefär vart femte år. Den totala installationsmarknaden, det vill säga el, vvs och ventilation, i Stockholms läns samtliga sektorer förväntas öka med 2 procent år 2009, sa Rolf Persson. En av de EIO-företagare som besökte seminariet var Gunnar Krantz på Rhodin & Eklund El & Tele AB. Jag besöker seminariet för att få en bättre framtidsblick. Det var Rolf Persson, Industrifakta som lockade hit mig, säger han. Jag har lyssnat på Rolf ett flertal gånger tidigare och han har oftast väldigt rätt i sina analyser. Det känns bra att även få information om det positiva bakom alla svarta rubriker, tycker Gunnar Krantz. Gunnar Krantz, Rhodin & Eklund El & Tele AB Hans Heldring, företagsrådgivare EIO Stockholm och Mats Wadström, YIT. Ronny Pettersson, Bravida och Ola Karlsson, S.G. Westin Elcenter, besökte också seminariet. Foto: Mari Engström 6 EIO-AKTUELLT nr

7 Samhällsbyggnadsbranschen erbjuder spännande jobb En av flera utmaningar för företag verksamma i samhällsbyggnadsbranschen är att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Som ett led i detta arbete deltar EIO tillsammans med organisationerna Banverket, Lantmäteriet, Svensk Teknik och Design (STD), Svensk Energi, Sveriges Bygg industrier (BI), VVS Företagen och Vägverket på ett antal studentmässor runt om i landet för att öka ungdomars intresse för utbildningar inom samhällsbyggnadsområdet. Den som arbetar inom samhällsbyggnadsbranschen är med och bygger det framtida samhället. Många intressanta arbeten finns, men vi har svårt att nå fram till ungdomarna. Behovet av medarbetare med eftergymnasial utbildning ökar, elinstallationsbranschen är inget undantag. Personalbrist hotar och redan idag börjar luckorna bli stora efter ökande pensionsavgångar, säger Ulf Pettersson, utbildningsansvarig på EIO. På följande Studentmässor hittar du Samhällsbyggnadssektorns gemensamma monter under hösten: november, Kunskap och Framtid, Svenska Mässan Göteborg november, SACO:s student mässa, Stockholmsmässan i Älvsjö 26 november, SACO:s studentmässa, Malmömässan februari 2009, Noliamässan, Piteå 17 februari 2009, Noliamässan, Sundsvall 19 februari 2009, Noliamässan, Östersund Teknik & Design & Design Teknik sign Teknik & D Teknik & Design & Design Teknik sign Teknik & D På studentmässorna finns utbildningsanordnare för de många utbildningsvägarna inom samhällsbyggnad representerade. Bland monterpersonalen finns även många unga yrkesverksamma samt studenter från högskolor, universitet och KYutbildningar för att berätta om sin utbildning respektive jobb. Det är en möjlighet att visa de spännande yrkesroller och utbildningar som finns för framtidens samhällsbyggare. Vill du veta mer? Kontakta Ulf Pettersson, , NYA CIRKULÄR FRÅN EIO Vill du göra karriär? Testa dina möjligheter här! Vägar Broar Tun Tunnlar Vägar B Broar Tunnlar V Vägar Broar Tun Tunnlar Vägar B Broar Tunnlar V Bidrag för rehabiliteringskostnader Svenskt Näringsliv och LO har genom AGS-fonden avsatt medel till individuella rehabiliteringsinsatser. Efter ansökan kan AFA Försäkring finansiera upp till halva rehabiliteringskostnaden om arbetsgivaren eller försäkringskassan står för resten Arbetsmiljöinspektioner Under september skickade Arbetsmiljöverket ut brev till företag inom el-, VVS- och andra bygg installationer. De planerade cirka besök hos företag mellan den oktober i år. Besöken riktade sig i första hand mot småföretag med 3 20 anställda som inte tidigare har blivit besökta sedan Avvikelser kan förekomma. Alla cirkulär finns att hämta i sin helhet på Jens Albrektsson ny vd för EUU 36-årige Jens Albrektsson tillträder den 3 november som vd för EUU, Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter i Nyköping. Jens Albrektsson är idag rektor för Igelstavikens gymnasium i Södertälje. Skolan är en av de mest sökta gymnasieskolorna i Stockholms län, och en av de mest framgångsrika idrottsgymnasierna i Sverige tilldelade Rektorsakademin Jens Albrektsson priset Heja Rektorn. Lyhördhet och fokus är viktiga ledord i all pedagogisk verksamhet. Det är en erfarenhet som jag tagit med mig efter min tid som personalman på ABB Building Systems och som yrkesofficer, EUU (Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter) finns i Nyköping sedan EUU stödjer och utvecklar elteknikbranschen när det gäller grundkunskaper, fortbildning och specialistkunskaper. EUU ägs av branschen genom EIO, fackförbundet Elektrikerna och Nyköpings kommun. Läs mer på Välkommen, Sofia! Sofia Lindeberg (27 år) började den 15 september som ekonomihandläggare på EIO:s huvudkontor i Stockholm. Hon har tidigare arbetat som redovisningsekonom på Heron Kungens Kurva AB. Det ska bli roligt och spännande att arbeta i en organisation, jag tror att det blir en stor skillnad för min del som kommer från ett litet företag, säger Sofia Lindeberg. Energi & Kraft E gi & Kraft Energ Kraft Energi & K Energi & Kraft E gi & Kraft Energ Kraft Energi & K Sofia Lindeberg har börjat som ekonomihandläggare på EIO:s huvudkontor. säger Jens Albrektsson. Som vd för EUU vill jag gärna vara med och skapa merv ä r d e f ö r företag och medarbetare. Att attrahera kvalificerad personal på alla nivåer inom branschen ser jag som en energigivande utmaning. Jan Siezing, nuvarande vd för EUU och tillträdande vd för EIO kommenterar: Jag har följt Jens arbete sedan vår gemensamma tid inom ABB, och jag är imponerad av det förändringsarbete som han genomfört. Jens erfarenhet från både elteknikbranschen, Försvarsmakten och gymnasievärlden är en stor tillgång för fortsatt utveckling av EUU och nya tjänster för elteknikbranschen. Vill du veta mer? Kontakta Jan Siezing, vd EUU, , INFORMATION FRÅN DISTRIKTEN EIO Östgöta-Sörmland Branschmöten vi börjar kl med mat. Agenda för kvällen: Konjunkturrapport från Industrifakta Vad händer inom distriktet när det gäller sysselsättning, uppsägningar Elförlaget EIO:s prioriterade områden Energieffektivisering Nya regler i Sjukförsäkringen ESA Installation ISA Utbildning. 10 nov, Ulfhälls herrgård, Strängnäs 17 nov, Blommenhofs Hotell, Nyköping 24 nov, Stadshotellet, Katrineholm 4 dec, Hotell statt Quality, Eskilstuna Välkommen med anmälan på fax eller till EIO-AKTUELLT nr

8 POSTTIDNING B RETURADRESS: Elektriska Installatörsorganisationen EIO Box STOCKHOLM Daniel Eriksson EIO:s nye branschchef Daniel Eriksson tillträder den 15 november tjänsten som branschchef i EIO. Han har varit vd i Sonika AB ett teknikkonsultföretag med sexton anställda med huvudinriktning på projektledning av tekniktunga entreprenader från 2002 till Därefter arbetade han även som marknads- och försäljningschef efter Sonikas sammanslagning med Enaco AB. Det ska bli väldigt inspirerande att få jobba med elteknikbranschens viktiga framtidsfrågor, säger Daniel Eriksson. Jag är övertygad om att vi aktivt måste satsa mer på bland annat teknik och kompetensutveckling. Hans Enström, vd i EIO: Om utvecklingen med branschens omsvängning från elinstallationsbransch till eltek- Välkommen till EIO! Nya medlemsföretag i aug och sept 2008 EIO Östgöta Sörmland Ternstedt Invent AB, Åtvidaberg Ljus & Teknik i Oxelösund AB, Oxelösund PLW Antenn & Mediateknik AB, Linköping Elkraft Öst, Norrköping EIO Göteborg Representa El & Energi AB, Göteborg EIO Örebro Värmland Browik Installation i Örebro AB, Örebro EIO Stockholm Fasel, Sollentuna El o Styr i Tumba, Uttran nikbransch håller i sig kommer EIO-företagen även att behöva satsa på marknadsföring och försäljning, två områden som el- och teleteknikbranschens framtidsstudie pekar ut som outvecklade hos många företag. Här finns stora möjligheter till förbättringar. I framtidsstudien pekas också på att den största tillväxtmarknaden sannolikt kommer att vara området tele, data och säkerhet. Hans Enström anser att EIO måste inriktas mer på att hjälpa medlemsföretagen att ta tillvara sådana marknadsmöjligheter. EIO arbetar redan idag som en kraftfull, aktiv och synlig intresseorganisation. Men jag skulle gärna se att branschfrågorna får ett ännu större utrymme än vad som är fallet idag. Daniel Eriksson har en mycket intressant bakgrund. Det är en stor fördel då det nu gäller att bland annat sätta fokus på nya marknader. Energieffektivisering kommer till exempel att stå högt på dagordningen, slutar Hans Enström. Vill du veta mer? Kontakta Hans Enström , Grönlunds Elektriska AB, P, Nacka EIO Gävle Dala Eskils Elinstallationer, Vikarbyn EIO Övre Norrland Fornnorden Bygg & Fastighet AB, Malå Västra Sverige El-Caesar AB, Uddevalla Elbutiken i Grebbestad AB, Grebbestad Telepoolen, Torestorp Walter Hansson Handel & Service AB, Kungsbacka EIO Skåne ACTVIT EL Trelleborg, Trelleborg KRÖNIKAN Framtiden är elektrisk! Elektricitet är alltsedan den upptäcktes en attraktiv energiform som vi dessutom med fördel kan framställa från förnybara källor som sol-, vind-, våg- och vattenkraft. I värmepumpar som drivs med el kan lågvärdig energi från berg, luft och vatten nyttiggöras. Global uppvärmning och höga oljepriser gör förnybar energi allt viktigare och därmed ökar också elektricitetens betydelse som energibärare. Och aldrig förr har så många rest med eltåg som nu i Sverige. Bättre utvecklade batterier möjliggör el- och laddhybridbilar. Låt oss hoppas att elektrifieringen av vägfordonen kommer inom de närmaste åren. Visst är elektricitet en intelligent och modern energiform och visst är det en förmån att arbeta med elektricitet! Det är positivt med förnybar energi som solel och vindkraft även i småskaliga former. I slutet av augusti medverkade jag vid en internationell konferens i Paris där ny teknik för kraftöverföring presenteras och diskuteras vartannat år. Ett ämne på konferensen var just förnybara elenergikällor och de tekniska utmaningar som finns inom bland annat elsäkerhet men även vad gäller EMC elektromagnetisk kompatibilitet. Vårt arbete blir alltmer internationellt. Elektrisk materiel handlas sedan länge globalt och den fria rörligheten av tjänster över nationsgränser förväntas fortsätta att öka. Då växer också behovet av gemensamma regler. Inom Europeiska Unionen (EU) finns begreppet harmoniserad standard, ett godkänt men inte tvingande sätt för tillverkare och installatörer att uppfylla EU:s krav på bland annat elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Samarbetet inom EU innebär att det blir allt viktigare att vi aktivt medverkar till Magnus Olofsson att standarderna uppfyller svenska krav. I Sverige bidrar vi genom medverkan i SEK Svensk Elstandard som tillhör IEC International Electrotechnical Commission och den europeiska motsvarigheten som heter CENELEC. Genom standardiseringen kan våra svenska föreskrifter få en annan utformning. Istället för att innehålla tekniska detaljer kan de anta formen av ramföreskrifter. Det ger tillämparen frihet att ordna sin verksamhet på det sätt han eller hon bedömer bäst, under förutsättning att krav på elsäkerhet och EMC uppnås. Från och med den 1 oktober gäller de nya starkströmsföreskrifterna som är just ramföreskrifter. Ett viktigt utvecklingsområde är EMC elektromagnetisk kompatibilitet som enkelt uttryckt innebär att utrustning inte stör annan utrustning elektromagnetiskt samt att utrustningen inte själv blir störd. En svensk synonym till kompatibilitet är förenlighet. Ytterst styr EU regelverket genom det så kallade EMC-direktivet och nationellt tillämpas EMC-lagen. Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet för EMC. Området är viktigt eftersom alltmer elektronisk utrustning används i elektriska sammanhang där funktionen är betydelsefull. Självklart vill vi att vår elutrustning i hemmet ska fungera. För industrin bedöms bristande EMC årligen kosta miljard belopp i samband med driftstörningar. Magnus Olofsson, generaldirektör Elsäkerhetsverket, Foto: Maria Obed/Fotoartz 8 EIO-AKTUELLT nr

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

BARN OCH HEMMAFIXARE SKADAR SIG PÅ EL» sid 3. Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8

BARN OCH HEMMAFIXARE SKADAR SIG PÅ EL» sid 3. Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8 AKTUELLT #2 2014 Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8 Elbränder ökar i privatbostäder» sid 7 Marknadskontroll av växelriktare för solceller» sid 5 BARN OCH HEMMAFIXARE

Läs mer

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket magasinet HBV NYTT oktober 2009 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter

Läs mer

Annica Bray vill påverka samhället och näringslivet

Annica Bray vill påverka samhället och näringslivet N R 3 M A J 2 0 0 8 TEMA: ENERGI & MILJÖ deklarationstips Bottenviksbågen vill ha gränslöst engagemang nenet söker utökat samarbete med företag paragon visar vägen till ökad lönsamhet Småföretagen är ryggraden

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Använd inte mer energi än du behöver!

Använd inte mer energi än du behöver! Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Okt 2009 Använd inte mer energi än du behöver! 4 9 Besök oss på Elmiamässan! Här är våra nya energitjänstavtal! 6 7 Ekofonden finansierar klimatsmarta

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS. Malmberg bygger på traditionen David Gee är född geolog # 2/2014

GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS. Malmberg bygger på traditionen David Gee är född geolog # 2/2014 En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 2/2014 www.geotec.se MEDLEMSMÖTET GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS Malmberg bygger på traditionen David Gee

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7 ÅMÅLS KOMMUN magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #3 MARS 2012 VAR MED OCH TYCK FYLL I TALONGEN PÅ SISTA SIDAN! TYCK OM ÅMÅL! HEMTJÄNSTEN LÅSER UPP MED MOBILEN Kommunen inför nyckelfri hemtjänst STJÄRNKVÄLL

Läs mer

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad Marknad Vi är ett starkare företag idag. sid 5 IT-avdelningen En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9 Linerbladet Nr 1 2014 En tidning för alla medarbetare vid Smurfit Kappa Kraftliner

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer