Videokamerans uppbyggnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Videokamerans uppbyggnad"

Transkript

1 Videokamerans uppbyggnad Brännvidd Avståndet mellan bildomvandlaren i kameran och linsens brytpunkt kallas brännvidd och mäts i millimeter (exempelvis 9-72 mm). Brännvidden styr bildvinkeln vilket innebär att en kort brännvidd ger en stor bildvinkel och en lång brännvidd ger en liten bildvinkel. Om brännvidden är variabel (kan ändras steglöst) så säger man att man zoomar. Att zooma in är alltså detsamma som att göra brännvidden längre och bildvinkeln mindre. På de flesta objektiven finns det även en så kallad makroinställning, som är kortare än den största vidvinkeln. Det innebär att du kan ta extrema närbilder med kameran men ändå behålla skärpan, till exempel på insekter. När man ändrar brännvidd påverkas även skärpedjupet. Skärpedjup Det avstånd mellan den närmaste och den bortersta punkten i motivet som återges skarpt kallas skärpedjup. Stort skärpedjup ger skärpa på allt i bilden, ett litet skärpedjup ger skärpa på endast någon del av bilden. Vid inzoomning minskar skärpedjupet, samt vid stor bländaröppning. Bildomvandlaren Bildkvaliten styrs huvudsakligen av bildomvandlaren, även kallad bildsensor och bildplatta. Det är den som omvandlar bilden till en elektrisk signal och kan består vanligen av en så kallad CCD (Charged Coupled Device) Storleken på en CCD-platta kan t.ex. vara 1/3", 1/2" eller 2/3". Ljudet Ljudet kan spelas in och redigeras på en mängd sätt. AudioDub innebär t.ex. att man kan ersätta gammalt ljud med ett nytt. HiFi-ljud går dock inte att dubba eftersom ljudsignalen är frekvensmodulerad, dvs "ihop bakad" med videosignalen. HiFi-ljud ger bättre ljudkvalitet än vanligt ljud. Bandhastighet Konsumentvideokameror har ofta två hastigheter som inspelningen kan ske: StandardPlay (SP) och LongPlay (LP). LongPlay ger dubbelt så lång speltid, men samtidigt en försämring i bild- och ljudkvalitén.

2 Flygande radering För att kunna göra så kallad insert-redigering behöver videokameran eller videobandspelaren vara utrustad men så kallad flygande radering (flying erase), vilket innebär att raderhuvudena för video är inmonterade i videotrumman. Backspacing Innebär att bandet backas ett kort stycke vid inspelningspaus. När inspelningen fortsätter spelas bandet framåt igen, vilket ger en flimmerfri övergång mellan olika tagningar. Men detta innebär också att en eller två sekunder av den föregående inspelningen spelas över - så spela in ett par sekunder extra före och efter varje tagning. Videokamerans funktioner Kameran är förstås det viktigaste redskapet för den som vill göra en videofilm, och att kunna hantera dess funktioner är A och O för en lyckad inspelning. Det är genom att bemästra utrustningen som man får frihet att skapa. Fokus Med fokuskontrollen ställer man in skärpan på bilden. På de flesta kameror finns såväl automatisk som manuell skärpeinställning. Även om den automatiska skärpeinställningen idag ställs in med hög precision, klarar den oftast inte glas, stängsel eller liknande saker. Lär dig därför att hantera den manuella fokuseringen, samtidigt som du lär dig berätta med bilder. Bländare och exponering Med bländaren reglerar man hur mycket ljus som skall exponeras på videokamerans bildplatta. Har man en för liten bländaröppning blir bilden för mörk, så kallad underexponering. Släpper man istället in för mycket ljus in i kameran blir bilden för ljus, så kallad överexponering. Slutare Slutaren och bländaren är beroende av varandra vid filmningen för att bilden skall bli rätt exponerad och med slutaren bestämmer man hur länge en bild skall tas, eller exponeras för ljus. En kort slutartid används ofta för att få hela bilden skarp när den spelas upp i slow motion. Skulle en "vanlig" slutartid användas, blir slow motion sekvensen suddig.

3 Sonys CineAlta-kamera som spelar in på HDCAM-kassetter. Vitbalans Med vitbalansen ställer man in videokameran så att färgerna återges korrekt. Detta beror på att alla färger i vår miljö har olika ljus, beroende på om man befinner sig utomhus i solljus eller inomhus i glödlampsljus. Våra ögon ställer om sig blixtsnabbt, vilket kameran inte klarar. Man måste därför rikta kameran mot en vit yta och sedan vitbalansera den, så att kameran ställer in den vita färgen och de övriga så att bilden får rätt färg. En felvitbalanserad bild blir oftast onaturligt blå eller röd, beroende på om man befinner sig utomhus respektive inomhus. Professionella kameror har också en svartbalans, som noterar vad som är svart i bilden. Gain/Low light Med funktionen gain/low light kan bilden ljusas upp om man filmar i mörka miljöer. Bilden blir inte speciellt bra eftersom bildbruset i bilden förstärks och gör bilden kornigare. Gain mäts i decibel (db). Fader Med en fader kan du tona bilden upp och ned, vilket gör att du kan starta dina sekvenser med en svart bild samtidigt som den tonas upp till den riktiga bilden - och viceversa. Vanligen tonas även ljudet ned samtidigt.

4 Edit search och Review Edit search och Review är avspelningsfunktioner som till skillnad från Play, kan avspela inspelade scener direkt i Rec/Pause läget. Man behöver därför inte gå över till avspelningsläget Play för att titta på vad man spelat in och sedan återgå till inspelningsläget Rec/Pause. igen. Funktionerna är bra för kontroll av bildövergångar mellan olika scener. Animation och intervallinspelningar Med animation kan man spela in mycket korta sekvenser som t.ex. leranimationer och liknande. Intervallinspelning används däremot för att spela in längre sekvenser med färre antal bildrutor för att sedan spelas upp i normal hastighet. Det gör att t.ex. en blomma som håller på att slås ut, slås ut på några sekunder. Super impose Super impose är en funktion för att dubbelexponerar bilden, det vill säga lägger ihop en avfotograferad bild som lagras i ett digitalt bildminne, med den vanliga videosignalen. Man får då en bild i bilden. Videoredigering med bandspelare Traditionell videobandsredigering innebär att bild och ljud kopieras från ett videoband till ett annat i önskad ordning. Redigeringen blir då linjär, det vill säga klippen läggs efter varandra och kan inte ändras i efterhand. Jämför detta med en datorredigering, så förstår du skillnaden. Klippen kan kastas som hur många gånger som helst, allt eftersom man önskar prova någonting nytt. Teknik För redigeringen behövs minst två videobandspelare kopplade till en eller flera TV-monitorer. Uppspelningsvideon kallas player och inspelningsvideon recorder. Mellan dem kopplas en redigeringsenhet (även kallad editor) som styr videobandspelarna. Foto: Sony En HDCAM-recorder från Sony.

5 Två typer av redigering Eftersom videobandet består av tre olika signaler kan därför redigeringen ske på olika sätt. De tre signalerna är bild, ljud och kontrollsignal. Kontrollsignalen spelas in samtidigt som bilden och ljudet, och gör att bandet spelas upp i samma hastighet som när det spelas in. Skulle det finns ett fel i kontrollsignalen finns det risk för att bilden och/eller ljudet försvinner helt. Assemble-redigering Assemble-redigering (även kallat band-till-band redigering) är en hyfsad metod för hemmabruk men har sina begränsningar. Alla tre signaler kopieras från ett band till ett annat och klippen mellan tagningarna kan ge elektriska störningar om de inte ligger precis efter varandra. Insert-redigering Insert-redigering däremot, använder sig av de kontrollsignaler som redan finns på bandet. Du måste då lägga in en kontrollsignal genom att "svärta" bandet och sedan insert-redigera materialet på det svärtade bandet. Då får du ett klipp utan elektriska störningar. Detta kräver då att du har minst två videobandspelare och att de kan hantera insert och Audio Dub. De flesta morderna videokameror har även dessa funktioner, vilket innebär att man kan lägga på en ny bild/ljud på ett redan inspelat material. Med insert ersätter man enbart bilderna, vilket är väldigt vanligt vid TV:s intervjuer, då man klipper in bilder på reportern som lyssnar till den talande. Med AudioDub kan du istället ersätta det gamla ljudet med ett nytt. Detta är den idealiska videoredigerings-principen och alla professionella använder den.

6 Svärtning av band För att insert-redigeringen skall fungera måste det finnas en kontrollsignal på bandet innan man börjar redigera. För att lägga in en ny kontrollsignal på bandet, dvs "svärta" bandet, kan man antingen sätta linsskyddet på kameran och spela in, eller antingen enbart trycka på record-knappen på videobandspelaren, utan att ha någon uppspelningskälla ansluten. Då skapas automatisk en kontrollsignal, men utan bild- och ljudinformation. Svärtningen medför även att man måste veta hur lång filmen skall bli som man redigerar. Ska filmen bli 20 minuter lång, får man lägga en 20 minuter lång svärtning, samt cirka en minut före och efter som säkerhetsmarginal. Är du osäker på filmens längd kan du svärta hela bandet. Redigeringenhetens funktioner Mellan videobandspelarna kopplas en redigeringsenhet (även kallad editor) som styr videobandspelarna. Den har ett antal knappar och en jog/shuttle-ratt på, som används för att spela videobandet fram- och tillbaka i olika hastigheter. Redigeringsenheten är egentligen inget annat än en datorstyrd fjärrkontroll till videobandspelarna. Det finns både mycket enkla redigeringsenheter som enbart styr videobandspelarna och avancerade för proffs som kan lagra klippen i ett så kallat klippminne. Med en lagrad klipplista är det relativt enkelt att göra om en hel redigering, om någonting blivit fel. Vid manuell redigering måste du alltid göra om hela proceduren från den felaktiga klippunkten. Edit In/Edit Out (alternativt Set In/Set Out) In- och utpunkter på bandet där du vill att ditt klipp ska ske. Du sätter player videobandspelaren där du vill att klippet ska börja och trycker på "Edit In" för att sätta första inpunkten. "Edit Out" trycker du på när du hittat var klippet ska sluta. Samma sak görs sedan med recorder videobandspelaren, men då räcker det med att enbart sätta in-tiden.

7 Preview Innebär att du kan prova din klipp, det vill säga titta på klippet för att försäkra dig om att de är rätt, innan du gör det riktiga klippet. Men först måste du sätta in- och utpunkter, alltså var klippet ska börja och sluta. Edit Start Edit Start trycker du in (samtidigt som Preview) för att göra det riktiga klippet. Du ser hela tiden på TV-monitorn vad som sker och du kan göra om klippet om du tycker att det blev dåligt. Du får då helt enkelt spela över det igen. Pre-roll På professionella videobandspelare finns det en ställbar Pre-roll-tid. Det är den tid som videobandspelaren backar tillbaka för att bilden ska vara stabil vid klippet, vanligtvis 3, 5 eller 7 sekunder. A+B-rulle redigering När man vill göra övertoningar och trick mellan två rörliga bilder räcker det inte med en player. Genom att ha två videobandspelare kan de båda bilderna kombineras i en bildmixer och en mängd rad övertoningar, tricks och så kallade wipes kan då utföras för att slutligen spelas in på en tredje maskin. I moderna bildmixrar kan man även göra automatiska övertoningar. Redigering med tre videobandspelare brukar kallas för A+B-rulle-redigering.

8 A+B-rulle redigering där alla videobandspelarna (player 1 och 2 samt recordern) styrs från editorn. Ljudet mixas i ljudmixern och bilden fortsätter in i bildmixern efter att ha passerat Time Base Correctorn (TBC) som stabiliserar bilden. I bildmixern kan text från text-generatorn dubbelkopieras in i bilden och allt spelas slutligen in på recordern. Alla videobandspelarna har sin egen TV-monitor. Videoredigering på dator Videoredigering på dator kallas icke-linjär redigering eftersom man kan stuva om och ta bort klipp som man vill. Det sparar nästan fyra gånger mer tid än linjär redigering med videobandspelare. I dagsläget är allt som behövs för att redigera en enkel videofilm kunskap om hur ett vanligt datorprogram fungerar. Så klipper man När man klipper en film brukar man dela in hela processen i ett antal delmoment: 1. Ladda in videomaterialet i datorn (loggning eller batch/capture). 2. Lägg klippen i rätt ordning (grovklippning). 3. Justera och "trimma" klippen och ljudets längd (finklippning). 4. Lägg in effekter såsom övertoningar, wipes med mera (effektläggning). 5. Lägg på texter såsom för- och eftertext. 6. Ändra färger så att de stämmer överens (färgkorrigering eller color correction). 7. Lägg på ljud i form av punkteffekter och atmosfärljud (ljudläggning). 8. Lägga till musik (musikläggning). 9. Ställa in rätt ljudnivå för varje enskilt ljud (mixning). 10. För över till videoband, optisk skiva (Blu-ray) eller som en datorfil (export).

9 Ladda in i datorn Du kan antingen ladda in bilderna via en videobandspelare som är kopplad till datorn, men då sker en viss kvalitetsförlust när materialet omvandlas till digitalt från analogt. Använder du i stället digital utrustning hela vägen som till exempel DV-formatet, kopieras materialet digitalt och ingen som helst kvalitetsförlust sker. Bilderna läggs upp likt en storyboard och du kan med några enkla musklick ändra ordningen på bilderna, och experimentera med dem för att få fram bästa resultat. Varje klipp kan tas bort och ändras till skillnad från videobandspelare, där varje klipp ligger fast, och kan inte ändras förrän nästa generation redigering. Redigeringens beståndsdelar Den digitala redigeringen består förutom av en kraftfull dator (PC, Macintosh eller någon annan arbetsstation) av tre delar: Optiskt/magnetiskt minne. Ett optiskt eller magnetiskt minne där bilderna finns inspelade. Varje bildruta har sin egen adress (tidkod), så datorn kan blixtsnabbt läsa vilken bild som helst i minnet. Det blir inga söktider. I dag kör vi ofta med hårddiskar som lagringsmedia. Redigeringslista (EDL). En redigeringslista är en lista som innehåller en uppställning av de scener redigeringen valt ut, deras ingångsadress, utgångsadress, typ av klipp med mera. Brukar oftast kallas EDL, Edit Decision List. Till skillnad från traditionell redigering sker aldrig någon kopiering. Bilderna ligger där de ligger i den ordning de spelades in. När datorn visar det redigerade materialet plockar den fram bilderna ur minnet med ledning av redigeringslistan och visar dem i vald ordning. Datorprogram. Det finns flera olika datorprogram för redigering för såväl amatörer som proffs. Konsumentprogrammen blir allt mer avancerade och snarlika proffsens program. SD och HD Generellt brukar man skilja på kvaliten på materialet efter två typer: standard definition (SD) och high definition (HD). SD har sitt ursprung ur TV-systemet PAL som har en upplösning på 720 x 576 pixlar. Allt över 720 pixlar brukar kallas HD. HD kräver dessutom mer av datorn för att fungera optimalt. Exempel på HD-format är HDCAM och HDV. DV är å andra sidan ett SD-format. DV har en datahastighet på 25 megabits per sekund. Eftersom det går åtta bitar på en byte blir det 3,5 megabyte per sekund. Därför kräver en timmes DV 12,6 gigabyte utrymme på lagringsmediet. Men då måste man komma ihåg att det endast gäller bilden - ljudet är inte inräknat. Exempel på videoredigeringar Man kan dela in videoredigeringar i två kategorier: system och program. Ett redigeringssystem är en hel dator plus program som är byggd enbart för videoredigering. Prislappen blir naturligtvis därefter som kan hamna på mångmiljonbelopp. Men samtidigt är redigeringssystem det mest kraftfulla alternativet eftersom alla delar är gjorda för att arbeta tillsammans. Avid Media Composer och Media 100 är exempel på redigeringssystem.

10 Ett program är däremot inget annat än ett datorprogram och det finns mängder av dessa. Det varierar allt från gratisprogram till de som kostar flera tusenlappar, men de är generellt sett mycket billigare än ett redigeringssystem. Däremot måste du från början ha en dator och den måste även vara kompatibel med programmet. Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere och Windows Live Movie Maker är exempel på redigeringsprogram. Avid Avid är världsdominerande inom videoredigering. De har oftast dedikerad hårdvara för både Macintosh och Windows, och både film och video går att redigera på deras system. Avid sägs också ha de mest omfattande digitala verktygen för TV, film, video, reklam och musikvideo. Avid är egentligen ett företag som producerat många typer av program och system, men på grund av att gränssnittet fungerar på samma sätt i varje program, kallar man de vanligtvis för Avid-system. Några produkter från Avid är bland annat Media Composer och Symphony Nitrix DX. Som enskilt datorprogram har Avid många konkurrenter. Det är oftast inte förrän i större skala som Avid visar sin verkliga styrka, vilket gör att företaget i huvudsak riktar sig till stora produktionsbolag.

11 Final Cut Pro Final Cut Pro (ofta förkortat FCP) är ett professionellt redigeringsprogram som fått mycket beröm för sitt gränssnitt och kraftfulla utförande. Byggt från grunden av Apple för att arbeta tillsammans med deras datorer gör det till ett stabilt program. Final Cut Pro klarar både att redigera film och video i olika upplösningar så det är därför ett väldigt flexibelt program. När Apple introducerade Final Cut Pro på marknaden var det en mindre revolution. Priset på mindre än kronor var väldigt billigt för ett program i den här kalibern. På den tiden var det inte omöjligt med tio gånger högre pris för ett program med samma funktioner. Därför tog Apple snabbt marknadsandelar. Lillebrodern Final Cut Express (FCE) är en nedbantad version för den som inte behöver alla avancerade funktioner som finns i Pro-versionen. Gränssnittet är identiskt så det är inga problem att gå från den mindre till den större, eller att uppgradera vid ett senare tillfälle.

12 Premiere Pro Ett program i samma prisklass som Final Cut Pro är Premiere Pro från Adobe. Det finns också en billigare och nedbantad variant som kallas Premiere Elements. Tack vare sin integration med andra program i Adobe-familjen, till exempel After Effects och Encore, är Premiere ett mycket kompetent verktyg. Adobe After Effects är ett motion graphics- och compositing-program för digitala specialeffekter. Encore används för att producera DVD- och Bluray-skivor.

13 Media 100 Ett privsvärt alternativ till Avid-systemen är Media 100-systemen. Precis som Avid är Media 100 ingen redigering utan ett företag, men som använder företagsnamnet i sina produktnamn. Media 100 har byggt upp ett starkt rykte på grund av sin popularitet. Systemen finns för både Macintosh och Windows. Vegas Video Vegas Video är en liten uppstickare som Sony köpte upp från Sonic Foundry. Kraftfulla ljudredigeringsmöjligheter och naturligtvis bra stöd för videoformat från Sony. Edius Grass Valley gör både hård- och mjukvarusystem. Edius finns i många olika versioner, både för enkel SD till större HD-projekt. Apple imovie Apples videoredigeringsprogram för amatörbruk. Mycket smidigt och lätt program att börja med och som också vuxit mycket sedan första versionen. Windows Live Movie Maker Movie Maker är Microsofts motsvarighet till Apples imovie. Det går att ladda ned kostnadsfritt från Microsofts webbplats och fungerar enbart på Windows.

14 Lightworks Edit Share heter företaget som producerar redigeringssystemet Lightworks. Det är ett professionellt system med stora möjligheter till anpassning, dock inte så utbrett som exempelvis Avid. Många filmklippare gillar att redigera i Lightworks. Lightworks har släppts som öppen källkod, vilket innebär att du kan ladda ned det gratis eller bygga vidare på det. Fler exempel på redigeringsprogram Pinnacle Studio Magix Movie Edit Pro Cyberlink Power Director OpenShot Video Editor (Linux)

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic PRESSENS BETYG Våra videokameror har testats av pressen och vunnit massvis med priser och utmärkelser. Inte minst tack vare vårt 3CCD-system som ger

Läs mer

MANUAL FÖR VIDEOREDIGERING

MANUAL FÖR VIDEOREDIGERING MOVIE MAKER- MANUAL FÖR VIDEOREDIGERING Författad av Anna Sabelström i samarbete med Film Stockholm och Ungdomsstyrelsen FILM STOCKHOLM REGIONALT RESURSCENTRUM FÖR RÖRLIG BILD I STOCKHOLMS LÄN Kultur-

Läs mer

Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8

Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8 Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8 1 Videoredigera med Pinnacle Studio! Introduktion De nya videokamerorna som bygger på digital teknik gör det möjligt att redigera och distribuera

Läs mer

FILMPRODUKTION HUR GÖR MAN EN FILM?

FILMPRODUKTION HUR GÖR MAN EN FILM? FILMPRODUKTION HUR GÖR MAN EN FILM? Produktionen Det tar tid att göra film. Anledningen att det tar så lång tid är att man först måste planera vad man ska göra i minsta detalj, vilket är väldigt tidskrävande.

Läs mer

TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET.

TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET. TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET. Att starta ett nytt projekt När du startar Avid kommer Select Project fönstret upp: Istället för att välja

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Skapa film med MovieMaker2

Skapa film med MovieMaker2 Skapa film med MovieMaker2 I MovieMaker kan du enkelt skapa film. Du kan göra stillbildsfilm eller med hjälp av t ex en webbkamera göra leranimationer. Naturligtvis kan du göra mycket mer än så... MovieMaker

Läs mer

Laborationshandledning Introduktion till AVID Xpress Pro videoredigering

Laborationshandledning Introduktion till AVID Xpress Pro videoredigering Laborationshandledning Introduktion till AVID Xpress Pro videoredigering Om denna laborationshandledning Handledningen är uppbyggd på så sätt att den steg för steg lotsar dig igenom de olika momentenför

Läs mer

Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson

Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Bländare = Skärpedjup Slutartid = Öppettid ISO = Förstärkning Hur jag tänker innan jag trycker

Läs mer

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning Tekniska DATA Canons HD-videokamera XH G1S Canons HD-videokamera XH A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD System 3CCD med horisontell pixelförskjutning 3CCD med horisontell pixelförskjutning

Läs mer

Filmskapande med Imovie

Filmskapande med Imovie Filmskapande med Imovie av Stina Fredenmark Video! 2-18 Ljud! 19-24 Spara! 25-27 Trailer! 28-35 2013 Filmlektik sida 1 av 35 VIDEO Tryck på appen Imovie. Tryck på något av plustecknen för att skapa ett

Läs mer

Pressmeddelande 2008-01-24

Pressmeddelande 2008-01-24 Pressmeddelande 2008-01-24 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Kraftfull avancerad zoom introduceras i hela den nya MiniDV-serien MD215 MD255 Canon lanserar den nya MD200-serien en serie lättanvända

Läs mer

Digital video - Labbpek Log&Capture och Edit to tape

Digital video - Labbpek Log&Capture och Edit to tape 1 (5) Digital video - Labbpek Log&Capture och Edit to tape /Nils Wennerstrand P, KTH Medieteknik Målsättning Avsikten med övningen är att du skall få insikt och färdighet i den tekniska delen av produktionsflödet

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

UTRUSTNING TILL UNGA FILMARE 4-18 ÅR

UTRUSTNING TILL UNGA FILMARE 4-18 ÅR INKÖPSFÖRSLAG UTRUSTNING TILL UNGA FILMARE 4-18 ÅR Uppdaterad 2013-02-12 Martin E Utgångspunkten är att de ska vara lätt och kul att filma. All teknik är utvald med tanke på att de ska vara lätta att använda

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Världens kraftfullaste DVD-videokamera. Canon DVD Camcorder DC50

Världens kraftfullaste DVD-videokamera. Canon DVD Camcorder DC50 Pressmeddelande 2007-01-06 Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Världens kraftfullaste DVD-videokamera Canon DVD Camcorder DC50 Canon introducerar idag ett nytt flaggskepp i sitt DVD-sortiment: DVD-videokameran

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

P L A Y. Adobe Produktguide. Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0

P L A Y. Adobe Produktguide. Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0 P L A Y Adobe Produktguide Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0 Svensk programvara med svenska instruktioner! Ny version Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt du behöver för att redigera,

Läs mer

VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media!

VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media! RÄDDA DINA VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media! 200 ÅTER- FÖRSÄLJARE Hitta din närmaste på camrent.se Uthyrning per dygn Videofilmning Videoredigering Videofilmer till

Läs mer

Fotografering med digital systemkamera

Fotografering med digital systemkamera Fotografering med digital systemkamera Vad är en systemkamera? Som namnet antyder är det en kamera som ingår i ett system med t.ex. objektiv, filter, blixtar och mellanringar. Till skillnad från kompaktkameror,

Läs mer

Spela in och spara din PowerPointpresentation

Spela in och spara din PowerPointpresentation Spela in och spara din PowerPointpresentation som en film Gör tillägg till filmen med Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett välbekant program för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Manual för videoredigering

Manual för videoredigering imovie- Manual för videoredigering Författad av Anna Sabelström i samarbete med Film Stockholm och Ungdomsstyrelsen Får fritt användas och kopieras inom Stockholms län vid angivande av källan. Film Stockholm,

Läs mer

Pressmeddelande 2009-01-07

Pressmeddelande 2009-01-07 Pressmeddelande 2009-01-07 Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Mera möjligheter och större frihet: ny serie med de minsta SD-videokamerorna med flashminne någonsin Canon ökar möjligheterna med videofilmning

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media!

VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media! RÄDDA DINA VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media! Uthyrning per dygn Videofilmning Videoredigering Videofilmer till DVD Smalfilmer till DVD Videofilmer till hårddisk

Läs mer

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp 1. Öppna programmet Imovie 2. Under arkiv - välj NYTT PROJEKT OBS!! Döp det till något bra namn! 3. Nu väljer du vilket tema - välj inget tema och klicka

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

I början av kursen skall ni också genomföra inlämningsuppgift i form av ett videoporträtt. Videoporträttet genomförs och redovisas individuellt.

I början av kursen skall ni också genomföra inlämningsuppgift i form av ett videoporträtt. Videoporträttet genomförs och redovisas individuellt. FOG 127 Digitalvideo: kamera / videoredigerng / dvd-produktion Hej, Välkommna till kursen! Det är bra om ni förbereder er på att ni skall genomföra en egen fritt vald produktion under kursen där ni får

Läs mer

POWER TO YOUR NEXT STEP Fånga varje tillfälle

POWER TO YOUR NEXT STEP Fånga varje tillfälle POWER TO YOUR NEXT STEP Fånga varje tillfälle you can 2 Vår resa börjar Surfs up! Dags för surflektioner Fördelen med digitala systemkameror Byt objektiv, se allt på ett annat sätt Med utbytbara objektiv

Läs mer

Lär dig imovie Kom igång med videoredigering

Lär dig imovie Kom igång med videoredigering Lär dig Kom igång med videoredigering 7 Importera filmer från iphone eller ipad och organisera biblioteket 7 Justera videoklippet och få det att se bra ut med rätt tema 7 Skapa en fräck trailer Så kommer

Läs mer

Workshop. Berätta genom bilder - bildspråk i skolarbetet SPIDERWEB. Kontakt Linda Hallén linda.hallen@konstfack.se 0707-157979

Workshop. Berätta genom bilder - bildspråk i skolarbetet SPIDERWEB. Kontakt Linda Hallén linda.hallen@konstfack.se 0707-157979 SPIDERWEB stad Blogg Länkar d Smyckesverk Hem Medieverksta Hej och välkomna till min sida! med och jag har jobbat Min historia är lång i många år nu. re många bildet och media hittar du som besöka med

Läs mer

Importera, redigera och publicera film med Windows Live Movie Maker

Importera, redigera och publicera film med Windows Live Movie Maker Importera, redigera och publicera film med Windows Live Movie Maker Du har spelat in en kort film om Flipping the classroom i dina projektgrupper. Dessa filmklipp finns nu kopierade till mappen filmövning_20mars

Läs mer

Videokunskap Lärarhandledning

Videokunskap Lärarhandledning Videokunskap Lärarhandledning Förord Videons möjligheter som metod i undervisningen av döva elever är det väl ingen som tvivlar på idag, men att videofilma är lättare sagt än gjort har alla upptäckt som

Läs mer

Fotografera mera! Carita Holmberg

Fotografera mera! Carita Holmberg Fotografera mera! Carita Holmberg Gyllene snittet - harmoni Gyllene snittet är ett sätt att dela in en sträcka eller en yta i harmoniska proportioner. Gyllene snittet: fi= φ = a/b = 1,618... En sträcka

Läs mer

Lathund Windows Movie Maker

Lathund Windows Movie Maker Redigera film med Movie Maker Lägg in det filmade materialet på datorn och samla det i en ny mapp med lämpligt namn. Det är viktigt att du har en backup på ditt material. Backupen ska finnas på en annan

Läs mer

Vad är ZOOM? Så är det dock inte!

Vad är ZOOM? Så är det dock inte! Vad är ZOOM? När man köper en ny kamera så lockas man kanske av att den har ett stort Zoom-värde. På denna nya kamera ser man på objektivet att det står 24X OPTICAL ZOOM. Att det är ett optiskt och inte

Läs mer

Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0. Adobe Produktguide

Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0. Adobe Produktguide Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0 Adobe Produktguide Dina minnen som du minns dem varje gång Förbättrat Rätt känsla Rätt färgton Rätt exponering Rätt kontrast Adobe Photoshop Elements

Läs mer

Jag försöker hämta in video via Ulead programmet men får bara in bilden och inget ljud.

Jag försöker hämta in video via Ulead programmet men får bara in bilden och inget ljud. Jag försöker hämta in video via Ulead programmet men får bara in bilden och inget ljud. Det här problemet hade jag också och det har med att göra att programvaran egentligen är utdaterad och inte anpassad

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 6: Video, del 2

IT-körkort för språklärare. Modul 6: Video, del 2 IT-körkort för språklärare Modul 6: Video, del 2 Innehåll IT-körkort för språklärare... Fel! Bokmärket är inte definierat. Skapa ett projekt... 2 Spela in och ladda ner en video... 3 Redigering... 6 Övergångar...

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Training Business Professionals LEWRÉN KOMPOSITION FOKUS / OFOKUS / DJUP LJUD RÖRELSE ÖVERGÅNGAR SUPPORTDOKUMENT FILMPRODUKTION

Training Business Professionals LEWRÉN KOMPOSITION FOKUS / OFOKUS / DJUP LJUD RÖRELSE ÖVERGÅNGAR SUPPORTDOKUMENT FILMPRODUKTION Training Business Professionals LEWRÉN KOMPOSITION FOKUS / OFOKUS / DJUP LJUD RÖRELSE ÖVERGÅNGAR SUPPORTDOKUMENT FILMPRODUKTION FÖRBÄTTRA DIN FILM Med mycket små medel kan du göra din film många gånger

Läs mer

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION 700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Introduktion till After Effects

Introduktion till After Effects Introduktion till After Effects After Effects är ett bildanimeringsprogram, men även ett filmredigeringsprogram. Det finns ett antal fler programutvecklare som gör redigeringsprogram för film, bland annat

Läs mer

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen.

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen. Programval Har du någon gång undrat, om det verkligen är så stor skillnad på att fotografera i auoto-läget jämfört med att fotografera manuellt? Det gjorde jag i början, och visst kunde jag väl förstå

Läs mer

Denna guide är till en äldre version av Movie Maker men det mesta är väldigt likt!

Denna guide är till en äldre version av Movie Maker men det mesta är väldigt likt! Denna guide är till en äldre version av Movie Maker men det mesta är väldigt likt! Lycka till / Emil KOM IGÅNG MED MOVIE MAKER 1. Hämta programmen. Gå in på http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-live/movie-maker

Läs mer

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst?

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst? Hej, vart beställde du din fotobok? Fujidirekt, men rekomenderar inte dem :/ Bilderna blev mörka och en del bilder tappade färg. Vilka canon objektiv skulle du göra vad som helst för att få? Canon EF 24-70/2,8

Läs mer

FinalCut Pro 1.2.5 - handledning

FinalCut Pro 1.2.5 - handledning FinalCut Pro 1.2.5 - handledning projektinställningar och capture Författarens förord Denna del av handledning för FinalCut Pro (FCP) är avsedd att vara en hjälp vid skapande av ett nytt projekt. Alla

Läs mer

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien YTTERLIGARE INFORMATION Tekniker LEGRIA HF R-serien Canons HD-kamerasystem För att kunna garantera bästa bildkvalitet hos HD-videokamerorna sköter vi på Canon själva all utformning och tillverkning av

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

Lär känna din kamera. Karl Mikaelsson Oscar Carlsson October 27, 2012

Lär känna din kamera. Karl Mikaelsson Oscar Carlsson October 27, 2012 Lär känna din kamera Karl Mikaelsson derfian@hamsterkollektivet.se Oscar Carlsson oscar.carlsson@gmail.com October 27, 2012 Vad är en exponering? Slutartid + Bländartal + ISO Slutartid 1 500s = 0.002s,

Läs mer

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio Jonas foto guide är din guide till att bli bättre fotograf. Den går igenom grunderna i fotografi, hur kameran fungerar och annat bra att veta. Denna guide är inriktad främst för fotografering med digital

Läs mer

Filma Basic Editing A OBS System settings, Välj mapp för scratch disk. Kryssa samtliga möjliga rutor. B

Filma Basic Editing A OBS System settings, Välj mapp för scratch disk. Kryssa samtliga möjliga rutor. B Filma Två och två. Plocka fram Nikon D500/50001. Gå in på Menu Fotograferingsmeny Filminställning kvalitet 1280 720 + ljud on. Ställ in på kameran på auto-läge för att få rätt färgtemperatur och bländare

Läs mer

Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf (kd) i kultur- och fritidsnämnden Tyresö Föreningsaktiv i Seniornet, Lions, Kd, EFS

Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf (kd) i kultur- och fritidsnämnden Tyresö Föreningsaktiv i Seniornet, Lions, Kd, EFS 2014-12-04 Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad) Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

HSBs ABC FÖR INTERN FILMPRODUKTION VERSION 1.0 APRIL 2016

HSBs ABC FÖR INTERN FILMPRODUKTION VERSION 1.0 APRIL 2016 HSBs ABC FÖR INTERN FILMPRODUKTION VERSION 1.0 APRIL 2016 Att tänka efter före Film är det överlägset starkaste mediet och fungerar effektivt i samband med nyheter, information, utbildning och intervjuer.

Läs mer

KAMERANS TEKNISKA DETALJER

KAMERANS TEKNISKA DETALJER KAMERANS TEKNISKA DETALJER Ljus & exponering Blinkningen Reglerar tiden slutaren är öppen. Styrs av ljustillgången & kontrolleras med hjälp av ljusmätaren. Pupillen Slutartid Bländare Reglerar mängden

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

Lämna in dina filmer och bilder till oss. Nya priser och information för 2015. på Åsele Videoteknik

Lämna in dina filmer och bilder till oss. Nya priser och information för 2015. på Åsele Videoteknik Lämna in dina filmer och bilder till oss Nya priser och information för 2015 på Åsele Videoteknik information Sida 2 Information om Videoteknik & bildarkivet Sida 3 Film Sida 4 Smalfilmer Sida 6 Filmning

Läs mer

TUTORIAL 2 : KLIPPNING FORTSÄTTNING (Lektion 2 och 3) Arbetsflöde att klippa ihop ett antal filmklipp till en filmsekvens:

TUTORIAL 2 : KLIPPNING FORTSÄTTNING (Lektion 2 och 3) Arbetsflöde att klippa ihop ett antal filmklipp till en filmsekvens: TUTORIAL 2 : KLIPPNING FORTSÄTTNING (Lektion 2 och 3) Arbetsflöde att klippa ihop ett antal filmklipp till en filmsekvens: 1. öppna en bin välj ett filmklipp att se på 2. spela upp det i source- monitorn

Läs mer

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS UNDER EMBARGO TILL 22 AUGUSTI 2013 KL 06 Världens minsta kamera* med f/1.8, 24 mm vidvinkel, 5x optisk zoom (PowerShot

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Projektfönstret I projektfönstret finns tidlinjen samt de olika spår som ditt projekt innehåller. Det är här du redigerar och arrangerar ljudklippen.

Projektfönstret I projektfönstret finns tidlinjen samt de olika spår som ditt projekt innehåller. Det är här du redigerar och arrangerar ljudklippen. Soundtrack Pro Syftet med denna övning är att du ska få en förståelse för hur verktyget Soundtrack Pro är uppbyggt och fungerar. Vi kommer att gå igenom de grundläggande funktionerna och ett enkelt arbetsflöde

Läs mer

Mediaverktyg. Grafik. Video. Ljud. Animationer. Strömmande media. Webb

Mediaverktyg. Grafik. Video. Ljud. Animationer. Strömmande media. Webb Mediaverktyg Grafik Video Ljud Animationer Strömmande media Webb Björn Thuresson November 2003 1 Följande lista är inte heltäckande, men ger exempel på relevanta, användbara och spridda datorverktyg för

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL DMR-180/184/188 SNABBMANUAL Det första man bör göra är att byta språk. All navigation kan skötas med Fjärrkontroll eller Mus Börja med att trycka på Menu på fjärrkontrollen alternativt högerklicka med

Läs mer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Fördelar Enkelt Billigt Snabbt Bildbehandlig Bildhantering Lätt att dela med sig Bli bättre fotograf Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Vad behöver jag? Kamera Oundgängligt Dator Praktiskt

Läs mer

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier!

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Inledningsbilden är naturligtvis hämtad från förra årets sammanslagning av Envikens- & Svärdsjöförsamlingar till ett gemensamt

Läs mer

Bild- och videoteknik. Adi & Mak Omanovic Föreläsning 2 - Inspelning

Bild- och videoteknik. Adi & Mak Omanovic Föreläsning 2 - Inspelning Bild- och videoteknik Adi & Mak Omanovic Föreläsning 2 - Inspelning Inspelning Kamerateknik Bildlösningar, utsnitt, kameravinklar, 180 regeln, känning, oskärpa (tele) närbilder Ljussättning Exponering,

Läs mer

Grunderna i. Digital kamerateknik. SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG 2014-01-29

Grunderna i. Digital kamerateknik. SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG 2014-01-29 Grunderna i SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG 2014-01-29 Min resa genom Mpixel världen 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 3 2MP Nanozoomer 4 Scanner 1,5GP Kamera20,5MP Kamera 3,6GP5 Iphone 8MP Serie1

Läs mer

Kamerateknik. Uppdelning av ljuset i en 3CCD kamera

Kamerateknik. Uppdelning av ljuset i en 3CCD kamera Kamerateknik Bildsignalen i en kamera Videokamerans uppgift är att fånga och registrera ljus och färg som finns i naturen. Samtidigt ska detta ske på ett sådant sätt att vi människor uppfattar de återgivna

Läs mer

Grundläggande om kameran

Grundläggande om kameran Gatufotogruppen Sida 1 (5) Grundläggande om kameran De mest grundläggande principerna. Vilka typer av hänsyn som just gatufotografi kräver map kamerainställningar Christer Strömholm: Ögonblick kommer som

Läs mer

Den digitala kameran. Utbildningsmaterial kring Olympus C-840 L. Den digitala kameran

Den digitala kameran. Utbildningsmaterial kring Olympus C-840 L. Den digitala kameran Utbildningsmaterial kring Olympus C-840 L Sidan 1 av 18 Inledning...3 Kameror...3 Den digitala bilden...4 Olympus C -840L...5 Kamerans framsida...6 Kamerans baksida...7 Kamerans undersida...8 Kamerans

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

LABORATION nr 1 Landskapsfoto & kamerastudie

LABORATION nr 1 Landskapsfoto & kamerastudie LABORATION nr 1 Landskapsfoto & kamerastudie Digital fotografering och bildbehandling 7,5hp 1 av 5 Syfte Syftet med uppgiften är att kursdeltagaren skall kunna skaffa sig kunskap om vilka inställningar

Läs mer

Bild- och videoteknik. Adi & Mak Omanovic Föreläsning 1 - Förproduktion

Bild- och videoteknik. Adi & Mak Omanovic Föreläsning 1 - Förproduktion Bild- och videoteknik Adi & Mak Omanovic Föreläsning 1 - Förproduktion Förproduktion Idé Synopsis Treatment Manus Storyboard Budget Casting Team Teknik Idé Jag har en grym filmidé! Filmidé Story, scen,

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Din manual APPLE IMOVIE http://sv.yourpdfguides.com/dref/3673452

Din manual APPLE IMOVIE http://sv.yourpdfguides.com/dref/3673452 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för APPLE IMOVIE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument.

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Workshop Photo Story Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Tänk på att du bara får använda bilder som är OK ur upphovsrättsligt hänseende. Översikt

Läs mer

Att fånga den akustiska energin

Att fånga den akustiska energin Att fånga den akustiska energin När vi nu har en viss förståelse av vad ljud egentligen är kan vi börja sätta oss in i hur det kan fångas upp och efterhand lagras. När en ljudvåg sprider sig är det inte

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

Grundläggande om kameran

Grundläggande om kameran Gatufotogruppen Sida 1 (6) Grundläggande om kameran De mest grundläggande principerna. Vilka typer av hänsyn som just gatufotografi kräver map kamerainställningar Christer Strömholm: Ögonblick kommer som

Läs mer

Pressmeddelande. Flexibilitet, mångsidighet och höga prestanda Canon lanserar de nya proffsvideokamerorna XF105 och XF100

Pressmeddelande. Flexibilitet, mångsidighet och höga prestanda Canon lanserar de nya proffsvideokamerorna XF105 och XF100 Pressmeddelande Flexibilitet, mångsidighet och höga prestanda Canon lanserar de nya proffsvideokamerorna XF105 och XF100 XF105 XF100 Canon utökar i dag sin revolutionerande serie med professionella XFvideokameror

Läs mer

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik Manual till introduktionsfilm Cecilia Sjöström ceciliasjostrom@hotmail.com 2012-08-29 Kursansvarig: Elin Johansson Övriga lärare: Stefan Berglund Sammanfattning

Läs mer

SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera

SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera Instruktionerna till denna kameraguide är en enkel kom igång guide. Grundkrav: En webbkamera som är kopplad till datorn

Läs mer

Digital bild & sportfiske. Lektion 1:1/5 Kameran funktioner och hur man exponerar rätt

Digital bild & sportfiske. Lektion 1:1/5 Kameran funktioner och hur man exponerar rätt Digital bild & sportfiske Lektion 1:1/5 Kameran funktioner och hur man exponerar rätt Från exponering till bild Det finns grovt räknat endast tre faktorer som påverkar den slutliga exponeringen. Från exponering

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Om SFF TV Material och Program... 3 a. Vinjett... 3 b. Program Inspelning... 4 a. Förbereda inspelning...

Innehållsförteckning 1. Om SFF TV Material och Program... 3 a. Vinjett... 3 b. Program Inspelning... 4 a. Förbereda inspelning... Innehållsförteckning 1. Om SFF TV... 3 2. Material och Program... 3 a. Vinjett... 3 b. Program... 3 3. Inspelning... 4 a. Förbereda inspelning... 4 b. Filma... 4 4. Redigering... 4 a. Starta ett nytt projekt...

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Windows Movie Maker 2

Windows Movie Maker 2 Windows Movie Maker 2 Innehåll Översikt av gränssnittet i Windows Movie Maker... 3 Om tidslinjen... 3 Video... 3 Övergång... 3 Ljud... 3 Ljud/musik... 4 Övertäckande text... 4 Föra över film från kameran

Läs mer

FCP 5 - Settings och Capture - handledning

FCP 5 - Settings och Capture - handledning FCP 5 - Settings och Capture - handledning Förord Denna del av handledning för FinalCut Pro (FCP) är avsedd att vara en hjälp vid skapande av ett nytt projekt. Alla projekt i FCP har grundinställningar

Läs mer

Tekniker - IXUS 300 HS

Tekniker - IXUS 300 HS Tekniker - IXUS 300 HS CMOS-sensor med hög känslighet med 10,0 megapixels Med en upplösning på 10 megapixels går det att fånga en stor mängd detaljer och skriva ut bilder upp till A3+-format. Den här sensorn

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer