Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord"

Transkript

1 Aerocrines vision är att förbättra behandlingen av inflammatoriska luftvägssjukdomar och därmed också livskvaliteten för behandlade patienter över hela världen. k n ow l e d g e in e v e ry bre at h Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord

2 AEROCRINE I KORTHET Aerocrine i korthet Aerocrine AB (publ.) säljer och marknadsför innovativa och medicintekniska produkter och tester i syfte att underlätta diagnos samt förbättra behandling och kontroll av inflammation i luftvägarna. Metoden som används bygger på svensk forskning som visat att ett förhöjt värde av NO, kvävemonoxid, i utandningsluften kan tyda på inflammation i luftvägarna. EGNA PRODUKTER OCH MÅLGRUPPER Bolaget utvecklar och säljer egna produkter som mäter NO-värde i utandningsluft (FeNO-mätning). I nuläget marknadsförs två instrument; NIOX MINO samt NIOX VERO. Bolagets instrument och tester är i första hand producerade för specialistläkare, öppen- och primärvårdskliniker samt sjukhus. Produkterna säljs även till forskare och för kliniska tester till företag för läkemedelsutveckling. I framtiden tänker sig Bolaget även en breddning till hemanvändning så att personer med luftvägssjukdomar själva kan testa sina utandningsvärden. MARKNADSFOKUS OCH STRATEGISKA MÅL Sedan Bolaget grundades 1997 har fokus varit forskning och produkt utveckling. Sedan 2011 arbetar Bolaget aktivt med ett ökat fokus på försäljning och marknadsföring. De senaste åren har varit expansiva och Bolaget har investerat i försäljningsresurser och marknadsaktiviteter, framförallt i USA, men även i Asien och Europa. Aerocrines vision Är att förbättra behandlingen av inflammatoriska luftvägssjukdomar och därmed också livskvaliteten för behandlade patienter över hela världen. INTERNATIONELL NÄRVARO Aerocrine har huvudkontor i Solna, Sverige, samt dotter bolag i Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA. Dessutom finns försäljningskontor, säljrepresentanter och distributörer runt om i världen. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007 och återfinns på Small Cap Norden-listan. Aerocrines målsättning Är att etablera FeNO-mätning som en del av standardbehandlingen för patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar, vilket möjliggör för vårdgivare att diagnosticera och följa upp behandlingen av patienter mer effektivt, vilket i sin tur leder till en förbättrad livskvalitet och förbättrat kliniskt resultat. Aerocrine Inc. (USA) Aerocrine AG (Tyskland) Aerocrine AB (Sverige) Aerocrine Ltd (Storbritannien) Aerocrine Intl GmbH (Schweiz) Aerocrine ESOP AB 2

3 NYCKELTAL FOKUSOMRÅDEN Nyckeltal Under året har Bolaget identifierat fyra strategiska områden för den närmaste treårsperioden; att etablera FeNO-mätning som en del av standardbehandlingen för patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar Establishing FeNO as Standard of Care att öka genomslaget för Bolagets produkter bland specialistläkare på den amerikanska marknaden Drive Penetration in Defined US Professional Segment att nå lönsamhet Attain Profitability att utveckla en produkt för hemanvändning Finalize Home Device and Business Model Nettoomsättning, Tkr Bruttomarginal, % 67% 72% 72% Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, % neg neg neg Soliditet, % -50% 27% 76% Nettoskuldsättningsgrad, ggr -1,20-0,73-0,86 Kassalikviditet, % 240% 613% 392% Medeltal anställda Investeringar, Tkr Kostnader för forskning och utveckling, Tkr FoU-kostnader i % av totala kostnader 21% 25% 28% För fullständig ekonomisk presentation; se Del 2, Aerocrine i siffror. Fokusområden 2015 och framåt 1 Establish FeNO as Standard of Care 3Attain Profitability STRATEGIC DEVELOPMENT AREAS 2 Drive Penetration in Defined US Professional Segment 4Finalize Home Device Product and Business Model Innehåll Aerocrine i korthet 2 Nyckeltal, Fokusområden 3 VD har ordet 4 5 Utblick: Styrelsens ordförande 6 Marknadsöversikt, Affärsmodell 7 9 Drive Penetration in Defined US Professional Segment 10 Establishing FeNO as Standard of Care 11 Kundintervjuer 12 Attain Profitability 13 Finalize Home Device and Business Model 14 Attain Profitability 15 Aerocrines aktie 16 Riskfaktorer Aerocrines hållbarhetsarbete Ordlista 22 Kommande informationstillfällen Delårsrapport första kvartalet 12 maj 2015 kl Bolagsstämma maj 2015 kl Delårsrapport andra kvartalet 24 juli 2015 kl Delårsrapport tredje kvartalet 6 november 2015 kl

4 VD HAR ORDET Scott Myers, VD: Goda prestationer framtida möjligheter Under 2014 har Aerocrine upplevt ett antal höjdpunkter. Vi har ökat vår försäljning samtidigt som vi haft god kontroll på våra kostnader. Aerocrines metod för diagnos och hantering av astma skrevs in i de nationella NICEriktlinjerna i Storbritannien. Den senaste generationen av vårt instrument godkändes för försäljning på flera marknader och vi påbörjade ett spännande samarbete med Microsoft. Vi har också tagit fram fyra strategiska åtgärdsområden som blir vårt fokus för att bygga en stark framtid åt företaget och som vi även framgångsrikt kunnat säkerställa en finansiering till. Vi hanterade även ett icke-bindande bud på bolaget som vi beslutade att inte fullfölja, men som vi ser som ett tecken på att vi har skapat ett attraktivt värde. Detta gör mig stolt över Bolaget och våra medarbetares insatser. Några av höjdpunkterna under 2014 indikerar verkligen att vi är på väg i rätt riktning. Ett bra exempel är de positiva reaktionerna vi fick i Japan, efter vår lansering av NIOX MINO. Om vi tittar på den övergripande eko - no min för Aerocrine under 2014 så har vi nått de högsta försäljningssiffrorna hittills. Vår kostnadskurva pekar dessutom åt rätt håll; våra utgifter minskar samtidigt som försäljningen ökar. Detta är riktigt bra och jag är stolt över vad vi på Aerocrine kan åstadkomma. Jag vill verkligen betona allt det hårda arbete som ligger bakom detta. Det är med full respekt jag ser hur Bolaget framhärdar, som en motor som aldrig stannar, även om vi har utmaningar; vi är först ut inom vårt segment och vi arbetar med något så nyskapande och fortfarande relativt okänt som FeNO. Det tar mycket energi, eftersom vi banar ny väg för att förändra hur man diagnostiserar och hanterar astma framöver. Att ensamma utbilda marknaden har visat sig vara en underbar men mycket svår utmaning för ett litet svenskt bolag som vårt. Det går inte att jämföra oss med bolag som lanserar nya produkter inom redan befintliga och klart definierade segment. Det här är något helt annat. Vi skapar själva vår egen kategori och det är också det jag älskar med det här jobbet, även om det ibland känns som om vi kämpar i uppförsbacke, när vi försöker skapa förståelse bland försäkringsbolag, läkare, representanter för media och opinionsbildare för vår värdefulla metod. GODA TECKEN Några av höjdpunkterna under 2014 indikerar verkligen att vi är på väg i rätt riktning. Ett bra exempel är de positiva reaktionerna vi fick i Japan, efter vår lansering av NIOX MINO i slutet av Det skapade ett försäljningsrekord under Vi hade aldrig kunnat föreställa oss att försäljningen skulle gå upp med 375 procent, men det gjorde den. 4

5 VD HAR ORDET I april kom British Institute for Health and Care Excellence (NICE) med en rekommend a- tion som säger att FeNO-tester bör användas vid både diagnostisering och behandling av astma. NICE har under två år grundligt gått igenom studier, handlingar och vetenskapliga data. De har ställt frågor och sökt ännu mer data innan de till sist gick ut med sin rekommendation. Att ha en metod som rekommenderas av NICE är ett stort framsteg, NICE är en mycket noggrann organisation. Att våra produkter och vår metod klarar en så pass kritisk granskning så bra att vi får den här rekommendationen är ett mycket starkt erkännande. Under året kunde vi också påbörja ett mycket positivt samarbete kring utrustning i hälsovården och e-hälsa med Microsoft inom ramen för deras projekt Internet of Things, IOT. Det innebär att vi kommer att testa användningen av moln baserade tjänster. Under 2014 blev vi även kontaktade av ett bolag som ville diskutera förvärv av Aerocrine. Styrelsen valde att stoppa dessa diskussioner och det beslutades istället om en finansiering av Bolaget. Det medförde att vi tog fram en strategi för hur Bolaget ska drivas vidare och utvecklas under de närmaste åren. Som ett led i den processen pekade vi ut fyra strategiska åtgärder som vi behöver fokusera på för att ytterligare bygga bolaget. VÅRA GRUNDPELARE Dessa fyra fokus områden är: Etablera FeNO som standardåtgärd, skapa genomslagskraft bland specialistläkare på den amerikanska marknaden, nå lönsamhet samt slutföra projektet kring ett instrument för hemmabruk och ta fram en affärsmodell för det. Alla dessa är beroende av varandra och vi behöver arbeta med alla fyra på samma gång. Samtidigt som vi kontaktar läkare och försäkringsbolag i syfte att fastställa FeNO som en standardåtgärd vid diagnos och hantering av astma så fokuserar vi även på att nå ut till ett definierat antal specialistkliniker för att skapa större genomslagskraft där. Oavsett vad vi tar oss för så ska vi ha ett starkt fokus på lönsamhet. Vi har påbörjat en positiv trend där kostnader går ner och försäljningen ökar, och vi förväntar oss att det fortsätter. Vi kommer att göra strategiska investeringar men det är att nå lönsamhet som är vårt mål. Samtidigt som vi strävar efter lönsamhet måste vi också investera i framtiden och i ny teknik som är användarvänlig för såväl patienter som läkare och sjuksköterskor. Vårt senaste instrument, NIOX VERO har visat sig vara bättre än vi trodde var möjligt. Det är bärbart, litet, funktionssäkert och lätt att använda, NIOX VERO har de faktorer som uppskattas på de europeiska och amerikanska marknaderna. Efter att vi startade projektet Internet of Things tillsammans med Microsoft; som handlar om hur du länkar utrustning till deras moln och kan skicka data till Aerocrine och även till kunderna själva, såg vi hur bra vårt instrument verkligen arbetar i den miljön. Vi tror att detta kan hjälpa oss slutföra våra planer på ett instrument för hemmabruk. För att kunna arbeta med våra fyra fokusområden har vi genom fört en stor finansiering och jag vill tacka alla våra aktieägare för er tilltro till vårt bolag. På det hela taget är jag stolt över våra presta tioner under Jag är stolt, men jag är inte nöjd. Det är fortfarande en lång väg kvar till lönsamhet, vår motor behöver fortsätta ticka på, vi måste verkligen fokusera på våra mål och det är väldigt viktigt att vi kan bredda förståelsen kring FeNO på våra marknader. Jag vill speciellt tacka våra aktieägare för allt stöd samt tacka våra medarbetare som aldrig verkar ge upp. Scott Myers Solna, april 2015 Om vi tittar på den övergripande ekono min för Aerocrine under 2014 så har vi nått de högsta försäljningssiffrorna hittills. Vår kostnadskurva pekar dessutom åt rätt håll. Asien: God tillväxt, med bl a en försäljningsökning på drygt 375 procent i Japan. Europa: Försäljningsökning, med speciellt goda resultat i Tyskland, Tjeckien, Spanien och Storbritannien. USA: I slutet av 2014 fick Aerocrines nästa generation av instrument, NIOX VERO, FDA-godkännande. Lanseringen skedde under första kvartalet Efter att också försäkringsbolaget Health Care Service Corporation beslutat om återbetalning för Aerocrines tester, har nära 65 procent av alla personer med sjukförsäkring i USA möjlighet att få ersättning i samband med FeNO-testning. Nationella riktlinjer: Viktiga riktlinjer och rekommendationer för behandling av astma är under uppdatering eller publicering 2015 i USA, Frankrike och Tyskland. I Storbritannien inkluderades FeNO i riktlinjerna från NICE, National Institute for Health and Care Excellence under

6 UTBLICK STYRELSENS ORDFÖRANDE Rolf Classon, styrelseordförande: Koncentration och fokus på fyra strategiska områden För att Aerocrine ska få acceptans och genomslagskraft för sin kliniska metod behövs stora informationsinsatser och utbildning av Bolagets målgrupper. Att åstadkomma detta på egen hand kräver ett utomordentligt fokus och stor koncentrationsförmåga. Bolaget har under året tagit flera viktiga steg för att kunna fokusera på att både etablera metoden och öka genomslagskraften för sina produkter. Vi fortsätter nu att bygga vidare baserat på fyra strategiska hörnpelare och den finansiering som genomfördes i början av Genom att arbeta med stort fokus på våra fyra strategiska områden kan vi höja förtroendet för Aerocrine och därmed även stärka vår röst på marknaden. Islutet av 2013 och början av 2014 gav styrelsen i uppdrag till den amerikanska enheten att se över affärsmodellen och göra nödvändiga förändringar för att förbättra verksamheten och skapa förutsättningar för ökad försäljning på den amerikanska mark naden. Under det andra halvåret 2014 började vi se positiva effekter av detta. Bolaget redovis ade stark försäljning både för tredje och fjärde kvartalet. Det inspirerade till att ta ytterligare steg för att stärka Bolagets position och tydliggöra de strategiska områden, de fyra hörnpelare, som hela verksamheten ska fokusera på, under de kommande två tre åren. Den första hörnpelaren är att etablera mätning av inflammation i utandningsluften FeNO-mätning, som klinisk standard i samband med diagnos och behandling av luftvägssjukdomar som astma. Den andra hörnpelaren handlar om att öka förståelsen för och genomslagskraften av Aerocrines metod och instrument bland ett antal väl definierade amerikanska specialistmottagningar. Den tredje pelaren är lönsamhet, där allt vi åstadkommer längs vägen ska bidra till bolagets lönsamhet. Som den fjärde hörnpelaren ska vi fortsätta utveckla vår teknik så att vi även kan nå privatpersoner med ett instrument för hemmabruk. Med den genomförda finansieringen (445 MSEK) har Bolaget nu kapital att genomföra dessa strategiska åtgärder. För att utvecklas lönsamt krävs fortsatt starkt fokus och koncentration. Till exempel har vi valt att kommersialisera produkterna i egen regi på enbart två direkta marknader, USA och Tyskland. I övrigt sker arbetet genom distributörer, för att med lägre investering ändå kunna nå ut bredare. Vi är ett litet bolag, i jämförelse med många andra medicintekniska bolag, ensamma och först i klassen inom vårt område. Den största utmaningen för Aerocrine är det faktum att FeNO är en ny klinisk praxis. Aerocrine är det enda företaget som faktiskt utbildar och främjar utvecklingen av detta. Vi är ett bolag under utveckling och vår röst på marknaden är fortfarande begränsad. Att ensamma arbeta för att förändra klinisk praxis, dessutom med begränsade resurser, är en gigantisk utmaning. Samtidigt ser vi att det finns ett stort medicinskt behov av vår plattform. Och vi uppmuntras också av att vi har en bra produkt som gör vad den lovar. Genom att arbeta med stort fokus på våra fyra strategiska områden kan vi höja förtroendet för Aerocrine och därmed även stärka vår röst på marknaden. 6

7 MARKNADSÖVERSIKT Av de 300 miljoner människor som drabbas av något slags inflammatorisk luftvägssjukdom står astma för den i särklass största andelen, eller cirka 235 miljoner människor. Astma är också den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn i världen 2). Astma kan, om den behandlas på fel sätt eller inte alls, leda till döden. Omkring personer dör varje år på grund av okontrollerad astma. De flesta av dessa dödsfall skulle kunna undvikas med I snitt drabbar astma 7 8 procent av befolkningen i världen. I Sverige beräknas genomsnittet vara 8 procent av befolkningen. Astma ett globalt problem Antalet personer med astma kommer att öka med mer än 100 miljoner fram till år ). Detta enligt världshälsoorganisationen WHO. Idag lider närmare 300 miljoner människor över hela världen av någon form av inflammatorisk luftvägssjukdom, som astma. Men med hjälp av Aerocrines metod, där man mäter FeNO-värdet i utandningsluften, blir det enklare att både diagnosticera och behandla dessa sjukdomar. regelbunden monitorering 3) och behandling. Ofta sätts anfallen igång av att man utsätts för något man inte tål, som tobaksrök, kemiska ämnen eller andra allergener. Dessa sätter igång inflammationen vilken ger svullnad i luftrören och luften kommer inte fram som den ska. Idag finns inget botemedel mot astma, utan det handlar om att kontrollera sjukdomen på bästa sätt. Det vill säga att med rätt medicin i rätt anpassad dos hindra de akuta anfallen och besvären från att uppstå. Det kan fastställas genom kontinuerlig mätning av mängden kväve oxid i utandningsluften (FeNO) i kom bination med kontroll och uppföljning. SVÅRBEDÖMT SYMTOM Men även andra tillstånd än astma kan ge liknande symtom. Därför är mätning av utandningsluften mycket viktigt för att man ska förstå vilka patienter som ska ha kortikosteroider och för att kunna ge rätt dos över tid. Mäter man inflammationen dels vid diagnostillfället, dels vid regelbundna uppföljningar kan en överförskrivning av läkemedel undvikas. Det ökar förutsättningarna för att kunna kontrollera sjukdomen. Aerocrine har med sina tester och sin produkt en stor marknadspotential inom det här området. Antalet besök på sjukhus kan bli färre. Dessutom innebär kontinuerliga mätningar, som är en förutsättning för rätt medicinering, att de flesta patienter kan få kontroll över sjukdomen. Kort sagt: möjligheterna att leva ett normalt liv ökar. FLEXIBEL PRISSÄTTNING I Aerocrines instrument finns en sensor som analyserar mängden kvävemonoxid i utandningsluften. Instrumentet har en livslängd på cirka fem år, vilket motsvarar drygt tester. Därefter byts det service- och underhållsfria instrumentet ut. Sensorer med ett visst antal förprogrammerade FeNO-test, kan köpas separat. Idag är Aerocrine marknadsledande när det gäller instrument och tester för mätning av NO i utandningsluften. Att instrumenten behöver bytas ut, och nya sensorer för test löpande behöver köpas in, innebär kontinuerliga intäkter för Aerocrine. Det ger i sin tur möjlighet till goda kontakter och nära samarbete med kunderna. Kunderna kan välja att köpa de förprogramm erade sensorerna med ett variabelt antal tester per sensor och kan även få mängdrabatt. På så sätt blir prissättningen flexibel. Samtidigt kan större förbrukare gynnas utan att bruttomargi n alen för den skull påverkas negativt. Under 2014 ökade försäljningen av påfyllnadstest till Aerocrines instrument med 25 procent. Totalt såldes över 2,5 miljoner patienttester för NIOX -produkter världen över under Det är en ökning med 24 procent. Under 2014 har Aerocrine lanserat efterföljaren till NIOX MINO. Det nya instrumentet, NIOX VERO kommer successivt att ersätta tidigare instrument ute hos kunderna. KLINISK PRÖVNING GLOBAL RESEARCH Under de senaste åren har man vid forskning kring inflammation i luftvägarna och för att validera resultat vid kliniska studier av nya läkemedel mot luftvägssjukdomar använt Aerocrines instrument NIOX MINO. Försäljningen av NIOX MINO har utgjort en strategisk och avgörande beståndsdel i Aerocrines affär. Försäljningen har dock kunnat variera kraftigt mellan perioder och år beroende på när leveranser till en studie sker. Global Researchförsäljningen ökade med 20 procent jämfört med motsvarande period ) WHO, Asthma fact sheet. 2) WHO, Global surveillance, prevention and control of chronic respiratory diseases: a comprehensive approach, ) Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma, Updated

8 MARKNADSÖVERSIKT FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING Aerocrine använder olika försäljningskanaler på olika marknader. På nyckelmarknader, som USA och Tyskland, har Bolaget egna organisationer för försäljning. Dessa utvecklas efterhand som acceptansen för Aerocrines metod samt möjligheten att få kostnadsersättning ökar. I USA där Bolaget har en egen försäljningsorganisation är Aerocrine det enda företaget i branschen som har fått sin mätutrustning godkänd för försäljning. I många av länderna i Europa, Mellanöstern och Asien har Aerocrine tecknat avtal med olika import- och distributionsföretag. Viktiga parametrar i valet av distributör är att kunna erbjuda goda logistiklösningar, ett väl uppbyggt och fungerande distributionsnät samt att ha mycket god lokal marknadskännedom. MARKNADSLEDARE Den unika kompetens kring FeNO-teknologi som Aerocrine har, tack vare den forskning som Bolagets grundare genomfört, utgör en mycket stark konkurrensfaktor för Aerocrine. Idag har alla större konkurrenter licensavtal för att få fortsätta att marknadsföra och sälja sina produkter på de marknader där Aerocrine har patent. Licensavtalen innebär att bolagen betalar en royalty till Aerocrine för varje produkt de marknadsför och säljer. Kundernas behov Forskare och läkemedelsutvecklande bolag Läkemedelsindustrin är i dag en viktig och växande kundgrupp för Aerocrine. FeNO-mätning har blivit ett etablerat verktyg i forskningssammanhang. Mätningen verifierar och stämmer också av vilken effekt nya läkemedel har på bland annat luftvägsinflammation vid astma, KOL och andra inflammatoriska sjukdomar. Specialistläkare Specialistläkare och allergologer träffar ofta de patienter som har de svåraste symptomen. Att kunna mäta en inflammation gör det lättare att ställa en snabb och korrekt diagnos. Det minskar även patientens lidande. FeNO har haft ett stort genomslag i Tyskland, där över 80 procent av lungspecialisterna använder metoden. Aerocrine arbetar mycket medvetet för att öka försäljningen på motsvarande sätt till specialistmottagningar på andra marknader. Potentialen är stor, bara i USA finns cirka specialistsjukhus/kliniker. Öppen- och primärvårdsmottagningar Patienter med luftvägsbesvär kommer oftast först till öppen- och primärvårdsmottagningarna. För att dessa ska få tillgång till FeNO-mätningar krävs dels att metoden skrivits in i respektive lands nationella riktlinjer kring behandling av astma, dels att det finns ett fungerande system för kostnadsersättning. En viktig marknad där dessa parametrar börjar falla på plats är USA där det finns cirka öppenvårdsläkare. Patienter En förutsättning för att personer med astma ska kunna kontrollera sin egen sjukdom är att patienten förses med egen utrustning. En tydlig parallell är diabetes och mätning av blodsocker. En diabetiker har sina egna instrument och kan på egen hand kontinuerligt kontrollera sina värden samt dosera sin medicin. Samhällsnytta FeNO-mätning är en prediktiv åtgärd som ger patienten en högre livskvalitet samtidigt som omfattande belopp kan sparas i sjukvårdsbudgeten. Enbart i USA uppgår vårdkostnaden för astma, direkt och indirekt, till omkring 50 miljarder dollar. Genom en mätning som sker kontinuerligt kan inflammationer kontrolleras och en eventuell ökning fångas upp i tid. Det ger bättre förutsättningar för att rätt behandling sätts in. Med en astma som kontrolleras väl minskar besvären för patienten betydligt. Detta gynnar samhällsekonomin eftersom vårdkostnader som är relaterade till luftvägssjukdomar då kan minska. 8

9 MARKNADSÖVERSIKT AFFÄRSMODELL MARKNAD MARKNADSPOTENTIAL Affärsmodell med visioner Aerocrines affärsmodell är att sälja utrustning och metod/tester för att upptäcka inflammation i luftvägarna. Utrustningen, som används för att kontinuerligt mäta NO-halten i patientens utandningsluft, ger en långsiktig och bra överblick över sjukdomsläget, för både patient och läkare. Varje instrument som Aerocrine säljer innehåller en sensor med ett visst antal tester. Genom att instrumentet uppgraderas och antalet tester måste fyllas på har Aerocrine en affärsmodell som skapar fördelar både vad gäller löpande kundkontakter och inbyggd kontinuitet i affären. HÄLSOEKONOMI LIVSKVALITET KONTINUERLIG AFFÄR Förbrukning INITIAL AFFÄR Produkt FORSKNING, UTVECKLING Aerocrines förprogramm erade sensorer säkrar affärens kontinuitet. Initialt köper kunden ett startpaket bestående av ett instrument och en sensor som innehåller ett visst antal test. Metoden bygger på resultat som forskats fram av företagets grundare. Produkterna uppgraderas och utvecklas baserat på kund- och marknadsbehov. SVENSK UPPTÄCKT OCH EGEN METOD Aerocrines grundare upptäckte att kväve - mon oxid (NO) i utandningsluften fungerar som en markör för inflammation (FeNO Fraction of exhaled Nitric Oxide). Bolaget har sedan, i egen regi, utvecklat instrument för att kunna mäta NO i utandningsluften. Utrustningen utvecklas och anpassas ständigt till den senaste tekniken. Den modell som är etablerad på bred bas inom forskning och sjukvårdssystem över hela världen är NIOX MINO. I ett nära samarbete med PHC (Panasonic Healthcare) har Bolaget utvecklat nästa generation; NIOX VERO som vartefter det godkänns av respektive lands läkemedelsverk kommer att ersätta NIOX MINO. Aerocrines instrument är användarvänliga och mäter snabbt och enkelt NO-halten i utandningsluften. Resultatet gör det sedan lättare för läkaren att ställa rätt diagnos samt ge rätt behandling av luftvägssjukdomar som astma och en kombination av astma/kol. INTÄKTSBRINGANDE TESTER Intäkterna i Bolaget genereras från försäljning av förbrukningsbara sensorer. Initialt säljs instrumentet till en relativt låg kostnad. Det säljs tillsammans med en sensor och det antal tester som kunden väljer. När dessa tester förbrukats beställer kunden nya sensorer med tester. Sensorn har, efter att den öppnats, en livslängd på cirka 12 månader. Detta ger återkommande intäkter. Tack vare löpande och goda relationer med kunderna säkerställs även att utrustning och tester är uppgraderade och håller hög kvalitet. Idag säljer Aerocrine förprogrammerade sensorer med 50, 100, 300, 500 och test per sensor. Att kunden kan köpa ett varierande antal tester gör prissättningen flexibel och kostnaden per test för kunden sjunker med antalet tester som köps. Målsättningen är att utgå från samma affärsmodell även när Bolagets målgrupp framöver breddas; från forskare och specialistmottagningar, till en allt större del primärvårdskliniker och potentiell hemanvändning. HEMANVÄNDNING I VISIONEN Aerocrine satsar stora resurser på teknisk utveckling samt på att försvara Bolagets intellektu ella tillgångar. Visionen är att ge patienter en möjlighet att kunna mäta inflammation själva med egen utrustning i hemmet, på samma sätt som personer med diabetes i dag mäter sina blodsockervärden själva. Det finns en stor potential för hemanvändning av ett instrument som hjälper patienter med luftvägssjukdomar att själva mäta och kontrollera sin sjukdom. Tack vare ständigt fler forskningsresultat som visar på nyttan med att kontinuerligt mäta och kontrollera NO-halten i utandningsluften samt att ny teknik möjliggör molnettjänster ökar också potentialen för ett genomförande av hemanvändning. NIOX VERO har under 2014 fått marknads godkännande från det amerikanska läkemedelsverket FDA. Instrumentet är det första som tagits fram genom Aerocrines nära samarbete med PHC (Panasonic Healthcare). 9

10 DRIVE PENETRATION IN DEFINED US PROFESSIONAL SEGMENT Ken Marshall, VD Aerocrine INC.: Fokus och utförande Under 2014 slutfördes det interna arbetet med att ta fram processer, analyser och de verktyg som behövs för att kunna positionera FeNO på den amerikanska marknaden. Vi har satsat mycket på att öka vår insikt om marknaden, vi har skapat strategier och tagit fram verktyg för att förenkla och förtydliga den kliniska nyttan av FeNO till vårdgivare. Dessutom fick vi, i slutet av 2014, godkännande från FDA för nästa generation av vårt instrument, NIOX VERO, och lanseringen skedde under första kvartalet Vårt team har ägnat mycket tid åt att stärka vårt utgångsläge inom områden som marknadskännedom, data och analyser, positionering på kliniker, ersättningsfrågan samt i hur vi kan hjälpa sjukvårdspersonal att få erfarenhet av FeNO. MARKNADSINSIKT Vi har fokuserat på två nyckelområden för att öka förståelsen på marknaden, dels avvägningen mellan klinisk nytta och ekonomin på mottagningen, dels det värde som skapas vid användning av NIOX VERO. Det här är områden vi ska fokusera på inom samtliga våra marknadssegment. HALVERAT ANTAL ASTMAANFALL Det ställs höga krav på användarvänlighet och klinisk nytta inom hälso- och sjukvården. FeNO klarar dessa krav. I studie efter studie när FeNO använts som en del i diagnosen och hanteringen av astma, har astmaanfallen minskat med upp till 50 procent. Det stärks bland annat i en studie på vuxna, publicerad av Donohue och Syk, samt av en studie på barn, av Mahr och Peirsman. SKAPAR ERFARENHET Även om publicerade studier engagerar vårdgivare så finns det inget bättre än egen personlig erfarenhet för att skapa insikt. Under 2014 utvecklade vi ett aktivitetsprogram för att ge klinikerna en chans att själva få prova på FeNO. Programmet hjälper till att omvandla den kliniska nytta som beskrivs i studierna, till insikt och egen erfarenhet kring hur det fungerar i verkligheten. Det blir också lättare att förstå hur testet kan anpassas till den egna klinikens arbetsrutiner och slutligen hur det kan påverka klinikens ekonomi. FLER FÖRSÄKRINGSBOLAG Över 14 miljoner människor i USA hade tillgång till FeNO under 2014, detta bland annat efter att även försäkringsbolaget Health Care Service Corporation beslutat att ersätta våra tester. Det innebär ett viktigt tillskott av använd are i flera viktiga stater; Texas, Illinois, New Mexico, Oklahoma och Montana. Tack vare detta har nära 65 procent av alla personer med sjukförsäkring i USA möjlighet att få ersättning i samband med FeNO-testning. NIOX VERO Med NIOX VERO får läkaren ökade möjligheter att mäta om patienten har en pågående inflammation i luftvägarna. Instrumentet är anpassat för att lätt kunna tas fram och användas som rutinåtgärd. Det är bärbart och sladdlöst tack vare ett bra batteri och dessutom har analystiden av själva testet minskat. Den tid det tar att installera instrumentet på kliniken har minskat och det i sin tur öppnar även fler möjligheter för fjärr installationer. 10

11 ESTABLISHING FENO AS STANDARD OF CARE Dr Kathy Rickard: Utbildning banar väg för FeNO Genom åren har Aerocrine arbetat hårt för att etablera FeNO som standardåtgärd, Standard of Care, i diagnos och hantering av astma. Detta är också ett av de fyra viktiga mål som Bolaget fokuserar på under de kommande två till tre åren. När väl FeNO är etablerat som standard - åtgärd kommer det att förbättra astmabehandling på så sätt att patienterna får ändamålsenliga läkemedel som förhindrar att astmaanfall uppstår. Detta kommer att leda till en positiv inverkan, både på patienternas livskvalitet och på hälso- och sjukvårdsbudgetar, eftersom läkarna kan ge sina patienter den mest kostnadseffektiva behandlingen. För att kunna åstadkomma detta handlar en viktig del av vårt arbete om att skapa förståelse och sprida kunskap så att vi kan hjälpa vårdpersonal och patienter att förstå vad FeNO-tester är och att det är användbart i både diagnos och vid behandling av astma. Detta ska vi göra ur ett globalt perspektiv, säger Dr Kathy Rickard, som är Chief Medical Officer på Aerocrine och ansvarig för klinisk utveckling, Medical Affairs, Compliance, och Regulatory Affairs på global basis. Vi kommer att fokusera på tre stora områden av världen; USA, Europa och Asien- Stilla havsområdet, och där speciellt Kina och Japan. Vi vet att det kommer att ta tid och vi har tålamodet. KOMMUNIKATION OCH MEDVETENHET Nyckeln till hur Aerocrine ska kunna etablera FeNO som standardbehandling på dessa stora marknader är utbildning och medvetenhet. Vi utbildar läkare i de data som finns tillgängliga. Ibland handlar det helt enkelt om att förklara vad FeNO är, hur du använder metoden och vilka fördelar den har. I möten med de läkare som redan är bekanta med och använder FeNO pratar vi mycket om effekt och resultat. Ett viktigt resultat av att använda FeNO i hanteringen av astma som tydliggjorts under 2014, är att antalet astmaanfall kan halveras. Utöver det minskar hälso- och sjukvårdens totala kostnad för hantering av patienternas astma. Kostnaderna kan minskas på ett par olika sätt. Först handlar det om att minska mängden astmaanfall. Dessa är mycket kostsamma, framför allt i de fall patienten måste behandlas på sjukhus eller akutmottagning. Sedan kan du minska kostnaderna för mediciner genom att se till att patienterna får rätt mediciner när det behövs och helt kan slippa medicinera under de perioder det inte behövs. Ekonomin i detta är verkligen viktig. Kostnaderna för hälso- och sjukvården ökar ständigt så vi behöver göra vad vi kan för att hantera detta mer effektivt, säger Kathy Rickard. VIKTIGA RIKTLINJER Förutsättningen för att metoden ska användas som en standardåtgärd är att den finns med i de rekommendationer och riktlinjer kring astmahantering som respektive land har. Vissa länder har riktlinjer kring astma men eftersom FeNO är en ganska ny upptäckt så behöver riktlinjerna uppdateras för att även inkludera mätning av FeNO som en standardåtgärd vid diagnos och behandling av astma. I USA, har The National Heart, Lung and Blood Institute, NHLBI, just börjat en process för att uppdatera de amerikanska riktlinjerna som senast uppdaterades 2007 när FeNO inte ens fanns på den amerikanska marknaden. Frankrike kommer att publicera sina nya riktlinjer under 2015 och Tyskland har aviserat att de kommer att publicera uppdaterade riktlinjer kring I april 2014 inkluderades FeNO i riktlinjerna från NICE, National Institute for Health and Care Excellence, i Storbritannien. NICE är en mycket viktig riktlinje och den rekommenderar användning av FeNO i såväl diagnos som hantering av astma. Den här typen av rekommendationer och riktlinjer är verkligen viktiga för att vi ska kunna nå vårt mål, säger Kathy Rickard. VETENSKAPLIGA STUDIER UNDER 2014 Studier under 2014 har visat att genom att använda FeNO i vägledningen till rätt terapi för astmabehandling har antalet astmaanfall kunnat minskas med 50 procent. Effekt i behandlingsbeslut med FeNO En studie av LaForce m.fl. på femtio patienter vid en specialistpoliklinik visade att mätning av FeNO förstärker den kliniska bedömningen vid mätning av luftvägsinflammation. Patienterna utvärderades genom klinisk undersökning, spirometri och symtom. De behandlingsbeslut som gjordes utifrån dessa bedömningar noterades. Efter detta mättes sedan FeNO och baserat på de mätvärden man fått fram dokumenterades möjliga förändringar i terapin. Resultatet från FeNO-mätningen påverkade besluten kring den medicinska behandlingen och läkemedelsdosen kunde öka eller minska för att bättre passa patienten. Detta kan på lång sikt bidra till att sänka kostnaderna och mängden sjukdomsfall relaterade till astma. Studie av FeNO på atopiska barn En randomiserad kontrollstudie av 63 barn i syfte att bedöma om en behandlingsstrategi där man tar hjälp av FeNO-nivåer kunde bidra till ett lägre antal astmaanfall jämfört med en behandlingsstrategi där man behandlade baserat på symptom. Efter den 12 månader långa behandlingsperioden hade betydligt färre barn i FeNO-gruppen astmaanfall jämfört med barnen i kontrollgruppen som behandlats enbart på symptom. Studien publicerades av Petsky et al i Pediatric Pulmonologi

12 KUNDINTERVJUER Vad kunderna tycker: Ett gott samarbete som bygger våra respektive varumärken För många av Bolagets distributörer världen över handlar samarbetet med Aerocrine om mer än att bara sälja produkter. Flera bolag har kunnat bredda sina verksamheter till nya målgrupper. Många upplever också att metoden och produkterna ger dem möjlighet att bidra till samhället, i form av instrument och kunskap som ökar livskvaliteten för personer med luftvägssjukdomar. Aerocrines metod och produkter för FeNO-mätning används över hela världen. Instrumenten används inom såväl läke medelsforskningen som av specialister och allmänläkare. Bolaget finns represen t erat i över 40 länder där produkterna säljs via dedicerade distributörer och partners. Aerocrine har också egna sälj organisationer i Tyskland och USA. Healthcare 21 är ett av Storbritannien och Irlands största privatägda vårdföretag. Bolaget distribuerar spjutspetslösningar i form av utrustning och tjänster till vårdgivare i syfte att hjälpa kunder att nå optimala kliniska resultat och förbättra kvaliteten i vården. Allergi Partners,P.A. Helthcare 21 David Frederich, VD för Healthcare 21 i Storbritannien: Vår affärsrelation med Aerocrine är ett verkligt partnerskap som bygger på förtroende, etik och integritet. Aerocrine har bra kundservice och exceptionell teknisk support. Våra gemensamma marknadsföringsprojekt har hjälpt båda organisationerna att bygga våra respektive varumärken. Vårt förhållande, och NIOX -produkterna, har gjort att vi har kunnat investera i fler medarbetare och mer marknadsföring. Det har bidragit till att vår befintliga verksamhet inom andningsområdet kunnat växa. Med hjälp av NIOX-produkterna har vi kunnat ta nya marknadsandelar. Det är verkligen en innovativ produkt och metod som motiverar vår säljkår och som de tycker om att sälja. Det är mycket inspirerande att arbeta med en kvalitetsprodukt som tacklar ett existerande problem. Instrumen tet är lätt att använda och ger konsekventa resultat som kliniker och patienter kan lita på. Chest M.I., Inc. är Japans ledande tillverkare och distributör av medicinsk utrustning för diagnos och behandling av andningsvägarna. Takayuki Imao, försäljnings- och marknadschef för Chest M.I., Inc.: Första gången vi blev medvetna om FeNO och Aerocrine var på Chest M.I., Inc. World Asthma-mötet i Bangkok Våra montrar låg bredvid varandra och vi blev intresserade av den innovativa enkelhet och begriplighet i mätning och diagnos som Aerocrines produkter hade. Efter flera års kontakt och kontinuerliga diskussioner, valdes vi som Aerocrines japanska distributör Vid den tidpunkten fanns det inte ens några godkända FeNO-enheter på den japanska marknaden. Det tog mer än fyra år för att få det godkännandet, men under 2013, kunde vi äntligen lansera NIOX MINO i Japan. Nu har vi sålt så många som 600 enheter under andra halvåret För oss är Aerocrine en ovärderlig partner som vi delat både utmaningar och framgång med. Chest är också känd som en medicinteknisk tillverkare, med specialinriktning på andning, med Spirometer, PFT-system, och astmadiagnostiska system. Tidigare har våra viktigaste kunder varit lungläkare. NIOX MINO har gett oss nya marknadssegment där nu även allergologer och barnläkare ingår så för oss har relationen med Aerocrine inneburit möjligheter att expandera vår verksamhet. Det betyder väldigt mycket för patienter som får höra att deras astma är under kontroll, deras oro minskar. Det ligger också ett stort värde för läkaren i att kunna ge ett sådant meddelande till patienten. Att kunna kvanti fiera graden av luftvägsinflammation är till stor nytta för både läkare och patienter. Det hjälper också patienterna sätta mål för sin behandling. Genom att popularisera och möjliggöra att fler patienter får göra FeNO-tester i Japan bidrar vårt företag till samhället. Det känns mycket meningsfullt för oss och vi är mycket glada över att få vara en part i det. Allergy Partners, P.A. är USA:s största specialistorganisation för allergi, astma och immunologi med ett nätverk av 45 kliniker i 18 delstater runt om i USA. Företagets vision är att bygga ett vårdnätverk som enbart består av de allra bästa läkarna och mottagningarna. Dr David Brown, VD och koncernchef, Allergy Partners, P.A., Asheville, NC, USA: Vår vision om att bygga ett vårdnätverk med endast de bästa läkarna innebär också att vi ska erbjuda toppmodern teknik. FeNO är ett perfekt exempel på detta. FeNO-tester bidrar till att våra läkare kan hitta dold eller underbehandlad allergisk luftvägsinflammation hos patienten, vilket visat sig minska mängden astmaanfall med upp till 50 procent. Hantering av astma handlar om kontroll och den här tekniken ger en inblick i patientens grad av kontroll. 12

13 ATTAIN PROFITABILITY Vi tog en ordentlig titt på lönsamheten för både Storbritannien och Sverige för två år sedan. Vi hade egna säljteam som arbetade hårt för att nå ut och expandera men i Sverige nådde vi trots det knappt lönsamhet och Storbritannien var vi inte lönsamma överhuvudtaget. Under 2013 utvecklade Aerocrine en distributörs strategi, inriktad på att skapa bättre och fler samarbeten med Bolagets redan befintliga och viktiga marknader samt att identifiera nya distributörer och nya partners. Den här strategin har blivit en framgång för oss. Tack vare att vi förändrade strategin, från försäljningsverksamhet i egen regi till att arbeta med partners som hanterar försäljning, marknadsföring och distribution åt oss, har lönsamheten kunnat öka betydligt, förklarar David Plotts. David Plotts, försäljningschef, Europa/Asien/Övriga världen: Vi har haft ett år med mycket bra tillväxt Några av de marknader där Aerocrine varit som mest lönsamt under 2014 ingår i de områden som försäljningschefen för Europa, Asien och övriga världen utanför USA, David Plotts, ansvarar för. Eftersom ett viktigt fokus för Aerocrine är att accelerera lönsamheten är det intressant att se vad som gjorts för några av de marknader som tidigare varit mindre lönsamma, som till exempel Storbritannien. Där har man under 2014 sett tillväxten öka med över 50 procent. FRAMGÅNGSRIKA FÖRÄNDRINGAR I Storbritannien har övergången till distributörs samarbete visat sig bli en stor framgång. Verksamheten har gått från att vara en olönsam affär för två år sedan till stark tillväxt och mycket bra lönsamhet under I januari 2014 tecknade vi ett exklusivt avtal med det medicintekniska företaget Healthcare 21 Ltd, baserat i Storbritannien och Irland. Genom avtalet fick de ansvar för försäljning, marknadsföring och distribution av hela vårt produktsortiment i Storbritannien och på Irland. Den här typen av avtal är ett perfekt exempel på hur vi strategiskt ska arbeta för att expandera vår europeiska verksamhet ordentligt, säger David Plotts. I december 2013 ändrade Aerocrine sin försäljningsstrategi för Sverige. Då ingicks ett exklusivt avtal med det danska medicintekniska bolaget Intramedic AB som fick ansvar för distribution av NIOX MINO och NIOX VERO, samt försäljning av testkit till dessa, i Sverige. Tack vare detta har vi kunnat öka vår försäljning och förbättra lönsamheten på den svenska marknaden under 2014, säger David Plotts. Försäljningsökningen i Europa innefattar goda resultat från länder som Tyskland, Tjeckien och Spanien. Under 2014 har testanvändningen och försäljningstillväxten i Spanien varit särskilt imponerande. Trots de ekonomiska utmaningar som Spanien upplever så har vår försäljning gått bra. Vår partner har verkligen lyckats förmedla fördelarna med vår teknologi, till såväl betalare och vårdpersonal som till patienter. I Asien har den japanska marknaden överträffat alla förväntningar under året. Under det fjärde kvartalet 2013 fick vi ett marknadsgodkännande i Japan för vår NIOX MINO enhet. Sedan dess har marknaden där vuxit mycket kraftigt och vi har en drygt 375 procent tillväxt under PARTNERSKAP MED DISTRIBUTÖRER David Plotts värderar Aerocrines distributörsnätverk mycket högt och föredrar hellre att se distributörerna som partners. På de marknader där vi når bra resultat arbetar vi som riktiga affärspartners. Genom ett nära samarbete där vi båda ömsesidigt investerar tid och resurser på viktiga projekt kan vi åstadkomma tillväxt för båda parter. Två mycket viktiga framgångsfaktorer för ett fungerande partnerskap är utbildning och engagemang. Aerocrine investerar tid och resurser i utbildning av partners och har nyligen producerat ett e-learningprogram i syfte att förbättra säljteamens kunskap om produkten och dess användningsområde. Ju mer vi investerar i våra partners, och ju mer de kan om vår produkt, desto bättre försäljningsresultat når vi. Målet är att göra utbildningsprogrammet tillgängligt för våra distributörer på samtliga marknader. I många av de europeiska länderna samt i Asien har 2014 varit ett bra tillväxtår för Aerocrine. Resultatet för året har visat att vår strategi kring distributörer fungerar. Nästa steg är att arbeta för att uppnå stark tillväxt och lönsamhet på alla våra partnermarknader, säger David Plotts. 13

14 FINALIZE HOME DEVICE AND BUSINESS MODEL Snabb teknikutveckling en fördel Den nya generationen av Aerocrines instrument för att mäta luftvägsinflammationer, NIOX VERO, har under året fått ett positivt mottagande på den europeiska marknaden. Instrumentet är utvecklat i nära samarbete med Panasonic Healthcare Co. Ltd. Under året har Aerocrine också ingått ett nytt spännande samarbete med en stor partner. Bolaget ska tillsammans med Microsoft testa säker och molnbaserad fjärravläsning av medicinska mätinstrument. Framöver kan man tänka sig en lösning där hemanvändaren kommunicerar sina mätdata direkt i en hälsoportal, via instrumentet. De tekniska lösningarna börjar ta form men sprid - ningen av den kliniska användningen kommer att vara avgörande för hem använd ningen av FeNO-metoden. Innan vi kan lansera en produkt för hemanvändning behöver metoden att mäta NO i utandningsluften ha blivit mer känd och accepterad bland läkarna. Vi tänker oss ändå att inom två till tre års tid ha ett första produktkoncept klart, säger Mats Carlson. Så här enkelt är det: Mats Carlson Ett av de fyra områden vi kommer att koncentera oss på framöver är utvecklingen av ett instrument för hemanvändning, samt en affärsmodell för denna applikation. De samarbeten vi nu har med både Panasonic och Microsoft skapar en stark plattform för att starta vårt projekt kring hemanvändning, säger Mats Carlson, tf. chef för teknisk utveckling och produktion inom Aerocrine. Under 2014 har Aerocrine fortsatt det tidigare arbetet med att definiera vilka funktioner som krävs i ett mätinstrument för hemmabruk. Vi har utvärderat olika analystekniker där vi går vidare in i förstudie med dessa. Dagens teknikutveckling är till fördel för oss. Det blir allt vanligare med appar samt tjänster och datalagring via IT-molnet. Denna infrastruktur kommer att bli central för utvecklingen av ett hemmainstrument. SAMARBETE MED MICROSOFT Det finns ett stort driv i utvecklingen av nya tjänster via molnet och under året har Microsoft visat intresse för Aerocrines produkt. Microsoft har valt oss som unik partner när det gäller streaming analytics, informationsöverföring via molnet. Detta tack vare vår produktteknologi, närvaro på den globala marknaden och vårt fokus på att utveckla hälso vården för patienterna. Tillsammans kommer vi att testa säkra molnet funktioner för att överföra tekniska data från produkter installerade på kliniker. Vi kommer på detta sätt även att kunna förbättra vår kundtjänst och support. POSITIV LANSERING Aerocrine har sedan tidigare ett nära samarbete med Panasonic Healthcare Co. Ltd för utveckling av nya instrument. Resultatet av det samarbetet är lanseringen av NIOX VERO, den senaste generationen av instrument för att mäta luftvägsinflammationer. Designen attraherar många som söker just de nya kvaliteter som finns; att instrumentet är lätt och smidigt att använda samt kan stå kvar på bordet när man genomför testet. Vi har fått ett mycket positivt mottagande på marknaden. NIOX VERO har under 2014 fått marknadsgodkännande av det amerikanska läkemedelsverket FDA och lanserades i USA under ) Töm lungorna. 2) Andas in genom det utbytbara munstycket. 3) Andas ut genom munstycket i tio sekunder. 4) Läs av resultatet i displayen inom 60 sekunder. Patent Totalt har Bolaget 26 godkända USA-patent, 15 godkända patent i Europa samt 14 i Japan. Koncernen för kontinuerligt diskussioner med andra bolag avseende användarlicenser för att verka inom Bolagets patentområden. För närvarande finns tre sådana licensavtal på plats vilka generar royaltyintäkter till moderbolaget. I samarbetet med Panasonic Healthcare utvecklas och ansöks även för nya patent vilka Bolagen har gemensam tillgång till. 14

15 ATTAIN PROFITABILITY Marshall Woodworth, CFO: Nyckeltalen pekar i rätt riktning Tre av årets fyra kvartal visar rekordresultat när det gäller försäljning för Bolaget. Samtidigt har vi kunnat visa på att vi har mycket god kontroll över våra rörelse - kostnader uttryckt i procent av försäljningen. Det är viktiga framsteg och på rätt väg för att nå vårt mål om långsiktig lönsamhet, säger Marshall Woodworth, som sedan juni 2014 är ny ekonomidirektör, CFO, i Aerocrine. Vi har sett en stark tvåsiffrig tillväxt när det gäller försäljning. Vi har tvåsiffrig tillväxt både för den installerade basen och för de tester som säljs. Alla våra nyckeltal går åt rätt håll, säger Marshall Woodworth. Under november 2014 genomförde Aerocrine en företrädesemission om cirka 445 miljoner SEK. Vi behövde stärka bolagets finansiella ställning för att kunna uppnå våra fyra viktiga mål; att etablera FeNO som standardåtgärd, att nå genomslagskraft bland ett antal definierade specialistkliniker i USA, nå lönsamhet och slutföra en lösning för hemanvändning samt en affärsmodell för det. Detta är de fyra pelare som vi bygger vårt företag på. Var och en av dem är viktig för vår framgång. STORLEKSFAKTORER Det är mycket kostsamt att genomföra en nyemission, det tar mycket tid och distraherar styrelse, ledning och bolagets anställda från den dagliga verksamheten. Det var detta som gjorde att vi beslutade oss för att göra en stor finansiering redan från början, istället för att behöva göra fler mindre kompletteringar längre fram. Det tillförda kapitalet kommer att investeras för att kunna genomföra de fyra pelarna. Som CFO är Marshall Woodworth ansvarig för den tredje pelaren; att nå lönsamhet. De fyra förstärker varandra och initialt kommer vi investera mest i de två första pel arna; att etablera FeNO som standardåtgärd samt att driva penetrationen på den amerik anska specialistmarknaden. Det kommer att bidra till bättre resultat. Samtidigt har vi också för avsikt att fortsatt hålla god kontroll på våra driftkostnader. Sammantaget kommer dessa initiativ att leda till långsiktig lönsamhet, säger Marshall Woodworth. Bolaget arbetar med den fjärde pelaren, som innebär att slutföra en lösning för användande i hemmet med en tillhörande affärsmodell, på något längre sikt. Bolaget är övertygat om att det finns en möjlighet för personer med astma att kunna genomföra FeNO-tester i hemmet. Det är fortfarande en lång process. Men vi hoppas kunna definiera tekniken och få de godkännanden som behövs. Sedan, för att nå ut och eftersom det krävs mycket stora invest eringar för att nå rätt marknad, så kommer vi troligen att skapa samarbete med en partner med erfarenhet och tillgång till rätt marknadssegment för oss. BÄTTRE FÖRSTÅELSE För att få långsiktig lönsamhet kommer Bolaget att fokusera sina investeringar till tre stora geografiska områden: Europa, Asien och USA. Vi är ett bolag som agerar på flera internationella marknader samtidigt och vi gör mycket goda resultat på dessa marknader. Vi når våra mål, helt enligt våra målsättningar i arbetet för att nå lönsamhet. Vi förväntar oss även att lans eringen av vår senaste teknikutveckling, NIOX VERO, som redan pågår och som kommer att påbörjas på ännu fler marknader, ska bidra till ökad försäljning. En annan viktig åtgärd för att få lönsamhet är att öka kunskapen och förståelsen bland läkare och sjukvårdssystem kring Aerocrines produkt och om FeNO som en kostnadseffektiv metod. Mer information och bättre förståelse är absolut nödvändigt att uppnå. Tidigare har vi inte fokuserat så mycket på publicitet om oss och vad vi gjort. Vi började ändra på det under det andra halvåret av Jag tror att större förståelse för vilka vi är och ökad sannolikhet för oss att uppnå våra lång siktiga mål även kan ge en stigande aktiekurs. Nu när vi har finansieringen klar bakom oss, kan vi i ledningen och styrelsen koncentrera oss på att se till alla våra initiativ utvecklas åt rätt håll. 15

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord Aerocrines vision är att förbättra behandlingen av inflammatoriska luftvägssjukdomar och därmed också livskvaliteten för behandlade patienter över hela världen. k n ow l e d g e in e v e ry bre at h Årsredovisning

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Astmakontroll i Sverige

Astmakontroll i Sverige Astmakontroll i Sverige En rapport från Aerocrine AB Innehållsförteckning Bakgrund och innehållsförteckning Sida 2 Om Astma och astmasymptom Sida 2 Astmadiagnos och behandling Sida 3 Samhällsekonomiska

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 I var sitt laboratorium på Karolinska Institutet arbetade två forskare, Lars Gustafsson och Kjell Alving, med att undersöka och analysera utandningsluft. Föga anade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

k n o w l e d g e in e v e r y bre at h Årsredovisning Del 1 Aerocrine i ord 2011

k n o w l e d g e in e v e r y bre at h Årsredovisning Del 1 Aerocrine i ord 2011 k n o w l e d g e in e v e r y bre at h Årsredovisning Del 1 Aerocrine i ord 2011 PRESENTATION AEROCRINE Aerocrine i korthet Aerocrine AB (publ.) säljer medicintekniska produkter som används av sjukvården

Läs mer

Halvårsrapport andra kvartalet 2015 MediRätt AB (publ) 556762-3391

Halvårsrapport andra kvartalet 2015 MediRätt AB (publ) 556762-3391 Halvårsrapport andra kvartalet 2015 MediRätt AB (publ) 556762-3391 Sammanfattning av perioden jan - juni 2015 01.01.2015-06.30. 2015 01.01.2014-06.30. 2014 Koncernen 6 månader 6 månader Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2010

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2010 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2010 Första kvartalet 2010 Nettoomsättningen uppgick till 376 (602) tsek. Resultat före skatt var -2 659 (-1 206) tsek. Verksamhetsutveckling Bibehållen hög marknadsfokus med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13

Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13 Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13 Agenda Nya Allenex Transplantationsmarknaden Försäljning och Resultat Produktstrategier Allenex framåt Frågestund - ett år präglat av tuffa men nödvändiga omställningar.

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

3 skäl att investera i

3 skäl att investera i 3 skäl att investera i 1 Stor efterfrågan på diabetes online. Så fungerar The Benefit Loop. Första skälet att investera i Brighter vår vision och väl patenterade kunnande Brighter är precis där en rad

Läs mer

Solna den 22 februari, 2013

Solna den 22 februari, 2013 Bokslutskommuniké 2012 Högsta försäljningen någonsin för kliniskt användning i fjärde kvartalet, +55%. Tillväxten hänförbar till USA samt nya distributörsavtal på nyckelmarknader. Januari december 2012

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,17

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015. Välkommen på årsstämma 2015. Lund den 21 april 2015. Fredrik Lindberg, VD

Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015. Välkommen på årsstämma 2015. Lund den 21 april 2015. Fredrik Lindberg, VD Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015 Lund den 21 april 2015 Fredrik Lindberg, VD Välkommen på årsstämma 2015 VD:S ANFÖRANDE Vem är jag? Fredrik Lindberg VD för Enzymatica sedan den 16 februari 2015.

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB 1 BioGaia ett bioteknologiskt probiotikaföretag Vision: BioGaia vill förbättra hälsan hos människor över hela världen genom att erbjuda förstklassiga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

VD-rapport Årsstämma 2012

VD-rapport Årsstämma 2012 VD-rapport Årsstämma 2012 VD-redogörelse, CEAB årsstämma 23 maj 2012 unity Entertainment AKTIEÄGARE! HERR ORDFÖRANDE! KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2011 Året började med förvärv av 2 rörelser/bolag

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD. 3. Hur ser GTM:s nuvarande marknads-situation/-position ut?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD. 3. Hur ser GTM:s nuvarande marknads-situation/-position ut? Helsingborg 2003-05-02 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev i mars (nr 10). Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare. Frågorna är besvarade

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport april-juni 2012

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport april-juni 2012 Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport april-juni 2012 BESPARINGSPROGRAMMEN SLUTFÖRDA PLANENLIGT LYCKAD NYEMISSION GENOMFÖRD April - juni: Nettoomsättningen uppgick till 6,6 (17,5) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 9,5 (12,6) MSEK och för tredje kvartalet till 2,7 (5,8)

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 9,5 (12,6) MSEK och för tredje kvartalet till 2,7 (5,8) AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-september 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 9,5 (12,6) MSEK och för tredje kvartalet till 2,7 (5,8) Resultatet för perioden uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

CellaVision AB (publ)

CellaVision AB (publ) CellaVision AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2002 - Nettoomsättningen uppgick till 9 Mkr (2,2), rörelseresultatet till -38,6 Mkr (-40,2) samt nettoresultatet till -38,4 Mkr (-40,1) - 9 system

Läs mer

Jag har ju sagt hur det ska vara

Jag har ju sagt hur det ska vara Jag har ju sagt hur det ska vara - men kommunikation är så mycket mer än att ge information. Säkra information genom kommunikation 40 80 % av all medicinsk information glöms direkt (Kessels, 2003) Nästan

Läs mer

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen Faktablad om diabetes Diabetes eller diabetes mellitus, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt. Diabetes är en allvarlig, livslång

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader LC-Tec Holding AB Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med den nya samarbetspartnern

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Enlight säljer KPS-verksamheten till tyska datango och fokuserar på Datakörkortet (ECDL/ICDL) och Certification Management.

Enlight säljer KPS-verksamheten till tyska datango och fokuserar på Datakörkortet (ECDL/ICDL) och Certification Management. Enlight säljer KPS-verksamheten till tyska datango och fokuserar på Datakörkortet (ECDL/ICDL) och Certification Management. Enlight International AB (publ) och tyska datango AG (privat) har tecknat en

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063 Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 1 Första kvartalet 2014-07-01 till 2014-09-30 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 4 411 Rörelseresultatet uppgick till 544 Resultat

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Den publika emissionen som föregick noteringen registrerades hos Bolagsverket i början av juli.

Den publika emissionen som föregick noteringen registrerades hos Bolagsverket i början av juli. Stockholm den 18 augusti 2010 Mobile Business Challenger MBC AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-45 84 58 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Nettoomsättningen

Läs mer

Genom den ökade orderingången har bolaget tagit ett steg närmare en eftersträvad break even på koncernnivå.

Genom den ökade orderingången har bolaget tagit ett steg närmare en eftersträvad break even på koncernnivå. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2010-09-30 Omsättningen för Q1-Q3 uppgick till 4460 tkr (1747 tkr), varav 1873 tkr (502 tkr) under tredje kvartalet. Ökad försäljning och minskade kostnader

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 MedCore AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Bokslutskommuniké 2009 MedCore AB (publ) Jan dec 2009 Nettoomsättning uppgick till 55,4 (28,2) MSEK +96% EBITDA 1,6 (-0,1) MSEK Resultat efter skatt uppgick till -1,8

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer