Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord"

Transkript

1 Aerocrines vision är att förbättra behandlingen av inflammatoriska luftvägssjukdomar och därmed också livskvaliteten för behandlade patienter över hela världen. k n ow l e d g e in e v e ry bre at h Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord

2 Aerocrine i korthet Nyckeltal och Fokusområden VD har ordet Styrelsens ordförande Aerocrine i korthet Aerocrine i korthet Aerocrine AB (publ.) säljer och marknadsför innovativa och medicintekniska produkter och tester i syfte att underlätta diagnos samt förbättra behandling och kontroll av inflammation i luftvägarna. Metoden som används bygger på svensk forskning som visat att ett förhöjt värde av NO, kvävemonoxid, i utandningsluften kan tyda på inflammation i luftvägarna. Egna produkter och målgrupper Bolaget utvecklar och säljer egna produkter som mäter NO-värde i utandningsluft (FeNO-mätning). I nuläget marknadsförs två instrument; NIOX MINO samt NIOX VERO. Bolagets instrument och tester är i första hand producerade för specialistläkare, öppen- och primärvårdskliniker samt sjukhus. Produkterna säljs även till forskare och för kliniska tester till företag för läkemedelsutveckling. I framtiden tänker sig Bolaget även en breddning till hemanvändning så att personer med luftvägssjukdomar själva kan testa sina utandningsvärden. Marknadsfokus och strategiska mål Sedan Bolaget grundades 1997 har fokus varit forskning och produkt utveckling. Sedan 2011 arbetar Bolaget aktivt med ett ökat fokus på försäljning och marknadsföring. De senaste åren har varit expansiva och Bolaget har investerat i försäljningsresurser och marknadsaktiviteter, framförallt i USA, men även i Asien och Europa. Aerocrines vision Är att förbättra behandlingen av inflammatoriska luftvägssjukdomar och därmed också livskvaliteten för behandlade patienter över hela världen. Internationell närvaro Aerocrine har huvudkontor i Solna, Sverige, samt dotter bolag i Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA. Dessutom finns försäljningskontor, säljrepresentanter och distributörer runt om i världen. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007 och återfinns på Small Cap Norden-listan. Aerocrines målsättning Är att etablera FeNO-mätning som en del av standardbehandlingen för patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar, vilket möjliggör för vårdgivare att diagnosticera och följa upp behandlingen av patienter mer effektivt, vilket i sin tur leder till en förbättrad livskvalitet och förbättrat kliniskt resultat. Aerocrine Inc. (USA) Aerocrine AG (Tyskland) Aerocrine AB (Sverige) Aerocrine Ltd (Storbritannien) Aerocrine Intl GmbH (Schweiz) Aerocrine ESOP AB 2

3 Aerocrine i korthet Nyckeltal och Fokusområden VD har ordet Styrelsens ordförande Nyckeltal fokusområden Nyckeltal Under året har Bolaget identifierat fyra strategiska områden för den närmaste treårsperioden; att etablera FeNO-mätning som en del av standardbehandlingen för patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar Establishing FeNO as Standard of Care att öka genomslaget för Bolagets produkter bland specialistläkare på den amerikanska marknaden Drive Penetration in Defined US Professional Segment att nå lönsamhet Attain Profitability att utveckla en produkt för hemanvändning Finalize Home Device and Business Model Nettoomsättning, Tkr Bruttomarginal, % 67% 72% 72% Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, % neg neg neg Soliditet, % -50% 27% 76% Nettoskuldsättningsgrad, ggr -1,20-0,73-0,86 Kassalikviditet, % 240% 613% 392% Medeltal anställda Investeringar, Tkr Kostnader för forskning och utveckling, Tkr FoU-kostnader i % av totala kostnader 21% 25% 28% För fullständig ekonomisk presentation; se Del 2, Aerocrine i siffror. Fokusområden 2015 och framåt 1 Establish FeNO as Standard of Care 3Attain Profitability Strategic Development Areas 2 Drive Penetration in Defined US Professional Segment 4Finalize Home Device Product and Business Model Innehåll Aerocrine i korthet 2 Nyckeltal, Fokusområden 3 VD har ordet 4 5 Utblick: Styrelsens ordförande 6 Marknadsöversikt, Affärsmodell 7 9 Drive Penetration in Defined US Professional Segment 10 Establishing FeNO as Standard of Care 11 Kundintervjuer 12 Attain Profitability 13 Finalize Home Device and Business Model 14 Attain Profitability 15 Aerocrines aktie 16 Riskfaktorer Aerocrines hållbarhetsarbete Ordlista 22 Kommande informationstillfällen Delårsrapport första kvartalet 12 maj 2015 kl Årsstämma maj 2015 kl Delårsrapport andra kvartalet 24 juli 2015 kl Delårsrapport tredje kvartalet 6 november 2015 kl

4 Aerocrine i korthet Nyckeltal och Fokusområden VD har ordet Styrelsens ordförande vd har ordet Scott Myers, VD: Goda prestationer framtida möjligheter Under 2014 har Aerocrine upplevt ett antal höjdpunkter. Vi har ökat vår försäljning samtidigt som vi haft god kontroll på våra kostnader. Aerocrines metod för diagnos och hantering av astma skrevs in i de nationella NICEriktlinjerna i Storbritannien. Den senaste generationen av vårt instrument godkändes för försäljning på flera marknader och vi påbörjade ett spännande samarbete med Microsoft. Vi har också tagit fram fyra strategiska åtgärdsområden som blir vårt fokus för att bygga en stark framtid åt företaget och som vi även framgångsrikt kunnat säkerställa en finansiering till. Vi hanterade även ett icke-bindande bud på bolaget som vi beslutade att inte fullfölja, men som vi ser som ett tecken på att vi har skapat ett attraktivt värde. Detta gör mig stolt över Bolaget och våra medarbetares insatser. Några av höjdpunkterna under 2014 indikerar verkligen att vi är på väg i rätt riktning. Ett bra exempel är de positiva reaktionerna vi fick i Japan, efter vår lansering av NIOX MINO. Om vi tittar på den övergripande eko - no min för Aerocrine under 2014 så har vi nått de högsta försäljningssiffrorna hittills. Vår kostnadskurva pekar dessutom åt rätt håll; våra utgifter minskar samtidigt som försäljningen ökar. Detta är riktigt bra och jag är stolt över vad vi på Aerocrine kan åstadkomma. Jag vill verkligen betona allt det hårda arbete som ligger bakom detta. Det är med full respekt jag ser hur Bolaget framhärdar, som en motor som aldrig stannar, även om vi har utmaningar; vi är först ut inom vårt segment och vi arbetar med något så nyskapande och fortfarande relativt okänt som FeNO. Det tar mycket energi, eftersom vi banar ny väg för att förändra hur man diagnostiserar och hanterar astma framöver. Att ensamma utbilda marknaden har visat sig vara en underbar men mycket svår utmaning för ett litet svenskt bolag som vårt. Det går inte att jämföra oss med bolag som lanserar nya produkter inom redan befintliga och klart definierade segment. Det här är något helt annat. Vi skapar själva vår egen kategori och det är också det jag älskar med det här jobbet, även om det ibland känns som om vi kämpar i uppförsbacke, när vi försöker skapa förståelse bland försäkringsbolag, läkare, representanter för media och opinionsbildare för vår värdefulla metod. Goda tecken Några av höjdpunkterna under 2014 indikerar verkligen att vi är på väg i rätt riktning. Ett bra exempel är de positiva reaktionerna vi fick i Japan, efter vår lansering av NIOX MINO i slutet av Det skapade ett försäljningsrekord under Vi hade aldrig kunnat föreställa oss att försäljningen skulle gå upp med 375 procent, men det gjorde den. 4

5 Aerocrine i korthet Nyckeltal och Fokusområden VD har ordet Styrelsens ordförande vd har ordet I april kom British Institute for Health and Care Excellence (NICE) med en rekommend a- tion som säger att FeNO-tester bör användas vid både diagnostisering och behandling av astma. NICE har under två år grundligt gått igenom studier, handlingar och vetenskapliga data. De har ställt frågor och sökt ännu mer data innan de till sist gick ut med sin rekommendation. Att ha en metod som rekommenderas av NICE är ett stort framsteg, NICE är en mycket noggrann organisation. Att våra produkter och vår metod klarar en så pass kritisk granskning så bra att vi får den här rekommendationen är ett mycket starkt erkännande. Under året kunde vi också påbörja ett mycket positivt samarbete kring utrustning i hälsovården och e-hälsa med Microsoft inom ramen för deras projekt Internet of Things, IOT. Det innebär att vi kommer att testa användningen av moln baserade tjänster. Under 2014 blev vi även kontaktade av ett bolag som ville diskutera förvärv av Aerocrine. Styrelsen valde att stoppa dessa diskussioner och det beslutades istället om en finansiering av Bolaget. Det medförde att vi tog fram en strategi för hur Bolaget ska drivas vidare och utvecklas under de närmaste åren. Som ett led i den processen pekade vi ut fyra strategiska åtgärder som vi behöver fokusera på för att ytterligare bygga bolaget. Våra grundpelare Dessa fyra fokus områden är: Etablera FeNO som standardåtgärd, skapa genomslagskraft bland specialistläkare på den amerikanska marknaden, nå lönsamhet samt slutföra projektet kring ett instrument för hemmabruk och ta fram en affärsmodell för det. Alla dessa är beroende av varandra och vi behöver arbeta med alla fyra på samma gång. Samtidigt som vi kontaktar läkare och försäkringsbolag i syfte att fastställa FeNO som en standardåtgärd vid diagnos och hantering av astma så fokuserar vi även på att nå ut till ett definierat antal specialistkliniker för att skapa större genomslagskraft där. Oavsett vad vi tar oss för så ska vi ha ett starkt fokus på lönsamhet. Vi har påbörjat en positiv trend där kostnader går ner och försäljningen ökar, och vi förväntar oss att det fortsätter. Vi kommer att göra strategiska investeringar men det är att nå lönsamhet som är vårt mål. Samtidigt som vi strävar efter lönsamhet måste vi också investera i framtiden och i ny teknik som är användarvänlig för såväl patienter som läkare och sjuksköterskor. Vårt senaste instrument, NIOX VERO har visat sig vara bättre än vi trodde var möjligt. Det är bärbart, litet, funktionssäkert och lätt att använda, NIOX VERO har de faktorer som uppskattas på de europeiska och amerikanska marknaderna. Efter att vi startade projektet Internet of Things tillsammans med Microsoft; som handlar om hur du länkar utrustning till deras moln och kan skicka data till Aerocrine och även till kunderna själva, såg vi hur bra vårt instrument verkligen arbetar i den miljön. Vi tror att detta kan hjälpa oss slutföra våra planer på ett instrument för hemmabruk. För att kunna arbeta med våra fyra fokusområden har vi genom fört en stor finansiering och jag vill tacka alla våra aktieägare för er tilltro till vårt bolag. På det hela taget är jag stolt över våra presta tioner under Jag är stolt, men jag är inte nöjd. Det är fortfarande en lång väg kvar till lönsamhet, vår motor behöver fortsätta ticka på, vi måste verkligen fokusera på våra mål och det är väldigt viktigt att vi kan bredda förståelsen kring FeNO på våra marknader. Jag vill speciellt tacka våra aktieägare för allt stöd samt tacka våra medarbetare som aldrig verkar ge upp. Scott Myers Solna, april 2015 Om vi tittar på den övergripande ekono min för Aerocrine under 2014 så har vi nått de högsta försäljningssiffrorna hittills. Vår kostnadskurva pekar dessutom åt rätt håll. Asien: God tillväxt, med bl a en försäljningsökning på drygt 375 procent i Japan. Europa: Försäljningsökning, med speciellt goda resultat i Tyskland, Tjeckien, Spanien och Storbritannien. USA: I slutet av 2014 fick Aerocrines nästa generation av instrument, NIOX VERO, FDA-godkännande. Lanseringen skedde under första kvartalet Efter att också försäkringsbolaget Health Care Service Corporation beslutat om återbetalning för Aerocrines tester, har nära 65 procent av alla personer med sjukförsäkring i USA möjlighet att få ersättning i samband med FeNO-testning. Nationella riktlinjer: Viktiga riktlinjer och rekommendationer för behandling av astma är under uppdatering eller publicering 2015 i USA, Frankrike och Tyskland. I Storbritannien inkluderades FeNO i riktlinjerna från NICE, National Institute for Health and Care Excellence under

6 Aerocrine i korthet Nyckeltal och Fokusområden VD har ordet Styrelsens ordförande Utblick styrelsens ordförande Rolf Classon, styrelseordförande: Koncentration och fokus på fyra strategiska områden För att Aerocrine ska få acceptans och genomslagskraft för sin kliniska metod behövs stora informationsinsatser och utbildning av Bolagets målgrupper. Att åstadkomma detta på egen hand kräver ett utomordentligt fokus och stor koncentrationsförmåga. Bolaget har under året tagit flera viktiga steg för att kunna fokusera på att både etablera metoden och öka genomslagskraften för sina produkter. Vi fortsätter nu att bygga vidare baserat på fyra strategiska hörnpelare och den finansiering som genomfördes i början av Genom att arbeta med stort fokus på våra fyra strategiska områden kan vi höja förtroendet för Aerocrine och därmed även stärka vår röst på marknaden. Islutet av 2013 och början av 2014 gav styrelsen i uppdrag till den amerikanska enheten att se över affärsmodellen och göra nödvändiga förändringar för att förbättra verksamheten och skapa förutsättningar för ökad försäljning på den amerikanska mark naden. Under det andra halvåret 2014 började vi se positiva effekter av detta. Bolaget redovis ade stark försäljning både för tredje och fjärde kvartalet. Det inspirerade till att ta ytterligare steg för att stärka Bolagets position och tydliggöra de strategiska områden, de fyra hörnpelare, som hela verksamheten ska fokusera på, under de kommande två tre åren. Den första hörnpelaren är att etablera mätning av inflammation i utandningsluften FeNO-mätning, som klinisk standard i samband med diagnos och behandling av luftvägssjukdomar som astma. Den andra hörnpelaren handlar om att öka förståelsen för och genomslagskraften av Aerocrines metod och instrument bland ett antal väl definierade amerikanska specialistmottagningar. Den tredje pelaren är lönsamhet, där allt vi åstadkommer längs vägen ska bidra till bolagets lönsamhet. Som den fjärde hörnpelaren ska vi fortsätta utveckla vår teknik så att vi även kan nå privatpersoner med ett instrument för hemmabruk. Med den genomförda finansieringen (445 MSEK) har Bolaget nu kapital att genomföra dessa strategiska åtgärder. För att utvecklas lönsamt krävs fortsatt starkt fokus och koncentration. Till exempel har vi valt att kommersialisera produkterna i egen regi på enbart två direkta marknader, USA och Tyskland. I övrigt sker arbetet genom distributörer, för att med lägre investering ändå kunna nå ut bredare. Vi är ett litet bolag, i jämförelse med många andra medicintekniska bolag, ensamma och först i klassen inom vårt område. Den största utmaningen för Aerocrine är det faktum att FeNO är en ny klinisk praxis. Aerocrine är det enda företaget som faktiskt utbildar och främjar utvecklingen av detta. Vi är ett bolag under utveckling och vår röst på marknaden är fortfarande begränsad. Att ensamma arbeta för att förändra klinisk praxis, dessutom med begränsade resurser, är en gigantisk utmaning. Samtidigt ser vi att det finns ett stort medicinskt behov av vår plattform. Och vi uppmuntras också av att vi har en bra produkt som gör vad den lovar. Genom att arbeta med stort fokus på våra fyra strategiska områden kan vi höja förtroendet för Aerocrine och därmed även stärka vår röst på marknaden. 6

7 Astma ett globalt problem Affärsmodell med visioner Fokus och utförande Utbildning banar väg för FeNO Kundintervjuer Vi har haft ett år med mycket bra tillväxt marknadsöversikt Av de 300 miljoner människor som drabbas av något slags inflammatorisk luftvägssjukdom står astma för den i särklass största andelen, eller cirka 235 miljoner människor. Astma är också den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn i världen 2). Astma kan, om den behandlas på fel sätt eller inte alls, leda till döden. Omkring personer dör varje år på grund av okontrollerad astma. De flesta av dessa dödsfall skulle kunna undvikas med I snitt drabbar astma 7 8 procent av befolkningen i världen. I Sverige beräknas genomsnittet vara 8 procent av befolkningen. Astma ett globalt problem Antalet personer med astma kommer att öka med mer än 100 miljoner fram till år ). Detta enligt världshälsoorganisationen WHO. Idag lider närmare 300 miljoner människor över hela världen av någon form av inflammatorisk luftvägssjukdom, som astma. Men med hjälp av Aerocrines metod, där man mäter FeNO-värdet i utandningsluften, blir det enklare att både diagnosticera och behandla dessa sjukdomar. regelbunden monitorering 3) och behandling. Ofta sätts anfallen igång av att man utsätts för något man inte tål, som tobaksrök, kemiska ämnen eller andra allergener. Dessa sätter igång inflammationen vilken ger svullnad i luftrören och luften kommer inte fram som den ska. Idag finns inget botemedel mot astma, utan det handlar om att kontrollera sjukdomen på bästa sätt. Det vill säga att med rätt medicin i rätt anpassad dos hindra de akuta anfallen och besvären från att uppstå. Det kan fastställas genom kontinuerlig mätning av mängden kväve oxid i utandningsluften (FeNO) i kom bination med kontroll och uppföljning. Svårbedömt symtom Men även andra tillstånd än astma kan ge liknande symtom. Därför är mätning av utandningsluften mycket viktigt för att man ska förstå vilka patienter som ska ha kortikosteroider och för att kunna ge rätt dos över tid. Mäter man inflammationen dels vid diagnostillfället, dels vid regelbundna uppföljningar kan en överförskrivning av läkemedel undvikas. Det ökar förutsättningarna för att kunna kontrollera sjukdomen. Aerocrine har med sina tester och sin produkt en stor marknadspotential inom det här området. Antalet besök på sjukhus kan bli färre. Dessutom innebär kontinuerliga mätningar, som är en förutsättning för rätt medicinering, att de flesta patienter kan få kontroll över sjukdomen. Kort sagt: möjligheterna att leva ett normalt liv ökar. Flexibel prissättning I Aerocrines instrument finns en sensor som analyserar mängden kvävemonoxid i utandningsluften. Instrumentet har en livslängd på cirka fem år, vilket motsvarar drygt tester. Därefter byts det service- och underhållsfria instrumentet ut. Sensorer med ett visst antal förprogrammerade FeNO-test, kan köpas separat. Idag är Aerocrine marknadsledande när det gäller instrument och tester för mätning av NO i utandningsluften. Att instrumenten behöver bytas ut, och nya sensorer för test löpande behöver köpas in, innebär kontinuerliga intäkter för Aerocrine. Det ger i sin tur möjlighet till goda kontakter och nära samarbete med kunderna. Kunderna kan välja att köpa de förprogramm erade sensorerna med ett variabelt antal tester per sensor och kan även få mängdrabatt. På så sätt blir prissättningen flexibel. Samtidigt kan större förbrukare gynnas utan att bruttomargi n alen för den skull påverkas negativt. Under 2014 ökade försäljningen av påfyllnadstest till Aerocrines instrument med 25 procent. Totalt såldes över 2,5 miljoner patienttester för NIOX -produkter världen över under Det är en ökning med 24 procent. Under 2014 har Aerocrine lanserat efterföljaren till NIOX MINO. Det nya instrumentet, NIOX VERO kommer successivt att ersätta tidigare instrument ute hos kunderna. Klinisk prövning Global Research Under de senaste åren har man vid forskning kring inflammation i luftvägarna och för att validera resultat vid kliniska studier av nya läkemedel mot luftvägssjukdomar använt Aerocrines instrument NIOX MINO. Försäljningen av NIOX MINO har utgjort en strategisk och avgörande beståndsdel i Aerocrines affär. Försäljningen har dock kunnat variera kraftigt mellan perioder och år beroende på när leveranser till en studie sker. Global Researchförsäljningen ökade med 20 procent jämfört med motsvarande period ) WHO, Asthma fact sheet. 2) WHO, Global surveillance, prevention and control of chronic respiratory diseases: a comprehensive approach, ) Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma, Updated

8 Astma ett globalt problem Affärsmodell med visioner Fokus och utförande Utbildning banar väg för FeNO Kundintervjuer Vi har haft ett år med mycket bra tillväxt marknadsöversikt Försäljning och marknadsföring Aerocrine använder olika försäljningskanaler på olika marknader. På nyckelmarknader, som USA och Tyskland, har Bolaget egna organisationer för försäljning. Dessa utvecklas efterhand som acceptansen för Aerocrines metod samt möjligheten att få kostnadsersättning ökar. I USA där Bolaget har en egen försäljningsorganisation är Aerocrine det enda företaget i branschen som har fått sin mätutrustning godkänd för försäljning. I många av länderna i Europa, Mellanöstern och Asien har Aerocrine tecknat avtal med olika import- och distributionsföretag. Viktiga parametrar i valet av distributör är att kunna erbjuda goda logistiklösningar, ett väl uppbyggt och fungerande distributionsnät samt att ha mycket god lokal marknadskännedom. Marknadsledare Den unika kompetens kring FeNO-teknologi som Aerocrine har, tack vare den forskning som Bolagets grundare genomfört, utgör en mycket stark konkurrensfaktor för Aerocrine. Idag har alla större konkurrenter licensavtal för att få fortsätta att marknadsföra och sälja sina produkter på de marknader där Aerocrine har patent. Licensavtalen innebär att bolagen betalar en royalty till Aerocrine för varje produkt de marknadsför och säljer. Kundernas behov Forskare och läkemedelsutvecklande bolag Läkemedelsindustrin är i dag en viktig och växande kundgrupp för Aerocrine. FeNO-mätning har blivit ett etablerat verktyg i forskningssammanhang. Mätningen verifierar och stämmer också av vilken effekt nya läkemedel har på bland annat luftvägsinflammation vid astma, KOL och andra inflammatoriska sjukdomar. Specialistläkare Specialistläkare och allergologer träffar ofta de patienter som har de svåraste symptomen. Att kunna mäta en inflammation gör det lättare att ställa en snabb och korrekt diagnos. Det minskar även patientens lidande. FeNO har haft ett stort genomslag i Tyskland, där över 80 procent av lungspecialisterna använder metoden. Aerocrine arbetar mycket medvetet för att öka försäljningen på motsvarande sätt till specialistmottagningar på andra marknader. Potentialen är stor, bara i USA finns cirka specialistsjukhus/kliniker. Öppen- och primärvårdsmottagningar Patienter med luftvägsbesvär kommer oftast först till öppen- och primärvårdsmottagningarna. För att dessa ska få tillgång till FeNO-mätningar krävs dels att metoden skrivits in i respektive lands nationella riktlinjer kring behandling av astma, dels att det finns ett fungerande system för kostnadsersättning. En viktig marknad där dessa parametrar börjar falla på plats är USA där det finns cirka öppenvårdsläkare. Patienter En förutsättning för att personer med astma ska kunna kontrollera sin egen sjukdom är att patienten förses med egen utrustning. En tydlig parallell är diabetes och mätning av blodsocker. En diabetiker har sina egna instrument och kan på egen hand kontinuerligt kontrollera sina värden samt dosera sin medicin. Samhällsnytta FeNO-mätning är en prediktiv åtgärd som ger patienten en högre livskvalitet samtidigt som omfattande belopp kan sparas i sjukvårdsbudgeten. Enbart i USA uppgår vårdkostnaden för astma, direkt och indirekt, till omkring 50 miljarder dollar. Genom en mätning som sker kontinuerligt kan inflammationer kontrolleras och en eventuell ökning fångas upp i tid. Det ger bättre förutsättningar för att rätt behandling sätts in. Med en astma som kontrolleras väl minskar besvären för patienten betydligt. Detta gynnar samhällsekonomin eftersom vårdkostnader som är relaterade till luftvägssjukdomar då kan minska. 8

9 Astma ett globalt problem Affärsmodell med visioner Fokus och utförande Utbildning banar väg för FeNO Kundintervjuer Vi har haft ett år med mycket bra tillväxt marknadsöversikt affärsmodell Marknad Marknadspotential Affärsmodell med visioner Aerocrines affärsmodell är att sälja utrustning och metod/tester för att upptäcka inflammation i luftvägarna. Utrustningen, som används för att kontinuerligt mäta NO-halten i patientens utandningsluft, ger en långsiktig och bra överblick över sjukdomsläget, för både patient och läkare. Varje instrument som Aerocrine säljer innehåller en sensor med ett visst antal tester. Genom att instrumentet uppgraderas och antalet tester måste fyllas på har Aerocrine en affärsmodell som skapar fördelar både vad gäller löpande kundkontakter och inbyggd kontinuitet i affären. Hälsoekonomi Livskvalitet Kontinuerlig affär Förbrukning Initial affär Produkt Forskning, utveckling Aerocrines förprogramm erade sensorer säkrar affärens kontinuitet. Initialt köper kunden ett startpaket bestående av ett instrument och en sensor som innehåller ett visst antal test. Metoden bygger på resultat som forskats fram av företagets grundare. Produkterna uppgraderas och utvecklas baserat på kund- och marknadsbehov. Svensk upptäckt och egen metod Aerocrines grundare upptäckte att kväve - mon oxid (NO) i utandningsluften fungerar som en markör för inflammation (FeNO Fraction of exhaled Nitric Oxide). Bolaget har sedan, i egen regi, utvecklat instrument för att kunna mäta NO i utandningsluften. Utrustningen utvecklas och anpassas ständigt till den senaste tekniken. Den modell som är etablerad på bred bas inom forskning och sjukvårdssystem över hela världen är NIOX MINO. I ett nära samarbete med PHC (Panasonic Healthcare) har Bolaget utvecklat nästa generation; NIOX VERO som vartefter det godkänns av respektive lands läkemedelsverk kommer att ersätta NIOX MINO. Aerocrines instrument är användarvänliga och mäter snabbt och enkelt NO-halten i utandningsluften. Resultatet gör det sedan lättare för läkaren att ställa rätt diagnos samt ge rätt behandling av luftvägssjukdomar som astma och en kombination av astma/kol. Intäktsbringande tester Intäkterna i Bolaget genereras från försäljning av förbrukningsbara sensorer. Initialt säljs instrumentet till en relativt låg kostnad. Det säljs tillsammans med en sensor och det antal tester som kunden väljer. När dessa tester förbrukats beställer kunden nya sensorer med tester. Sensorn har, efter att den öppnats, en livslängd på cirka 12 månader. Detta ger återkommande intäkter. Tack vare löpande och goda relationer med kunderna säkerställs även att utrustning och tester är uppgraderade och håller hög kvalitet. Idag säljer Aerocrine förprogrammerade sensorer med 50, 100, 300, 500 och test per sensor. Att kunden kan köpa ett varierande antal tester gör prissättningen flexibel och kostnaden per test för kunden sjunker med antalet tester som köps. Målsättningen är att utgå från samma affärsmodell även när Bolagets målgrupp framöver breddas; från forskare och specialistmottagningar, till en allt större del primärvårdskliniker och potentiell hemanvändning. Hemanvändning i visionen Aerocrine satsar stora resurser på teknisk utveckling samt på att försvara Bolagets intellektu ella tillgångar. Visionen är att ge patienter en möjlighet att kunna mäta inflammation själva med egen utrustning i hemmet, på samma sätt som personer med diabetes i dag mäter sina blodsockervärden själva. Det finns en stor potential för hemanvändning av ett instrument som hjälper patienter med luftvägssjukdomar att själva mäta och kontrollera sin sjukdom. Tack vare ständigt fler forskningsresultat som visar på nyttan med att kontinuerligt mäta och kontrollera NO-halten i utandningsluften samt att ny teknik möjliggör molnettjänster ökar också potentialen för ett genomförande av hemanvändning. NIOX VERO har under 2014 fått marknads godkännande från det amerikanska läkemedelsverket FDA. Instrumentet är det första som tagits fram genom Aerocrines nära samarbete med PHC (Panasonic Healthcare). 9

10 Astma ett globalt problem Affärsmodell med visioner Fokus och utförande Utbildning banar väg för FeNO Kundintervjuer Vi har haft ett år med mycket bra tillväxt Drive Penetration in Defined US Professional Segment Ken Marshall, VD Aerocrine Inc.: Fokus och utförande Under 2014 slutfördes det interna arbetet med att ta fram processer, analyser och de verktyg som behövs för att kunna positionera FeNO på den amerikanska marknaden. Vi har satsat mycket på att öka vår insikt om marknaden, vi har skapat strategier och tagit fram verktyg för att förenkla och förtydliga den kliniska nyttan av FeNO till vårdgivare. Dessutom fick vi, i slutet av 2014, godkännande från FDA för nästa generation av vårt instrument, NIOX VERO, och lanseringen skedde under första kvartalet Vårt team har ägnat mycket tid åt att stärka vårt utgångsläge inom områden som marknadskännedom, data och analyser, positionering på kliniker, ersättningsfrågan samt i hur vi kan hjälpa sjukvårdspersonal att få erfarenhet av FeNO. Marknadsinsikt Vi har fokuserat på två nyckelområden för att öka förståelsen på marknaden, dels avvägningen mellan klinisk nytta och ekonomin på mottagningen, dels det värde som skapas vid användning av NIOX VERO. Det här är områden vi ska fokusera på inom samtliga våra marknadssegment. Halverat antal astmaanfall Det ställs höga krav på användarvänlighet och klinisk nytta inom hälso- och sjukvården. FeNO klarar dessa krav. I studie efter studie när FeNO använts som en del i diagnosen och hanteringen av astma, har astmaanfallen minskat med upp till 50 procent. Det stärks bland annat i en studie på vuxna, publicerad av Donohue och Syk, samt av en studie på barn, av Mahr och Peirsman. Skapar erfarenhet Även om publicerade studier engagerar vårdgivare så finns det inget bättre än egen personlig erfarenhet för att skapa insikt. Under 2014 utvecklade vi ett aktivitetsprogram för att ge klinikerna en chans att själva få prova på FeNO. Programmet hjälper till att omvandla den kliniska nytta som beskrivs i studierna, till insikt och egen erfarenhet kring hur det fungerar i verkligheten. Det blir också lättare att förstå hur testet kan anpassas till den egna klinikens arbetsrutiner och slutligen hur det kan påverka klinikens ekonomi. Fler försäkringsbolag Över 14 miljoner människor i USA hade tillgång till FeNO under 2014, detta bland annat efter att även försäkringsbolaget Health Care Service Corporation beslutat att ersätta våra tester. Det innebär ett viktigt tillskott av använd are i flera viktiga stater; Texas, Illinois, New Mexico, Oklahoma och Montana. Tack vare detta har nära 65 procent av alla personer med sjukförsäkring i USA möjlighet att få ersättning i samband med FeNO-testning. NIOX VERO Med NIOX VERO får läkaren ökade möjligheter att mäta om patienten har en pågående inflammation i luftvägarna. Instrumentet är anpassat för att lätt kunna tas fram och användas som rutinåtgärd. Det är bärbart och sladdlöst tack vare ett bra batteri och dessutom har analystiden av själva testet minskat. Den tid det tar att installera instrumentet på kliniken har minskat och det i sin tur öppnar även fler möjligheter för fjärr installationer. 10

11 Astma ett globalt problem Affärsmodell med visioner Fokus och utförande Utbildning banar väg för FeNO Kundintervjuer Vi har haft ett år med mycket bra tillväxt Establishing FeNO as Standard of Care Dr Kathy Rickard: Utbildning banar väg för FeNO Genom åren har Aerocrine arbetat hårt för att etablera FeNO som standardåtgärd, Standard of Care, i diagnos och hantering av astma. Detta är också ett av de fyra viktiga mål som Bolaget fokuserar på under de kommande två till tre åren. När väl FeNO är etablerat som standard - åtgärd kommer det att förbättra astmabehandling på så sätt att patienterna får ändamålsenliga läkemedel som förhindrar att astmaanfall uppstår. Detta kommer att leda till en positiv inverkan, både på patienternas livskvalitet och på hälso- och sjukvårdsbudgetar, eftersom läkarna kan ge sina patienter den mest kostnadseffektiva behandlingen. För att kunna åstadkomma detta handlar en viktig del av vårt arbete om att skapa förståelse och sprida kunskap så att vi kan hjälpa vårdpersonal och patienter att förstå vad FeNO-tester är och att det är användbart i både diagnos och vid behandling av astma. Detta ska vi göra ur ett globalt perspektiv, säger Dr Kathy Rickard, som är Chief Medical Officer på Aerocrine och ansvarig för klinisk utveckling, Medical Affairs, Compliance, och Regulatory Affairs på global basis. Vi kommer att fokusera på tre stora områden av världen; USA, Europa och Asien- Stilla havsområdet, och där speciellt Kina och Japan. Vi vet att det kommer att ta tid och vi har tålamodet. Kommunikation och medvetenhet Nyckeln till hur Aerocrine ska kunna etablera FeNO som standardbehandling på dessa stora marknader är utbildning och medvetenhet. Vi utbildar läkare i de data som finns tillgängliga. Ibland handlar det helt enkelt om att förklara vad FeNO är, hur du använder metoden och vilka fördelar den har. I möten med de läkare som redan är bekanta med och använder FeNO pratar vi mycket om effekt och resultat. Ett viktigt resultat av att använda FeNO i hanteringen av astma som tydliggjorts under 2014, är att antalet astmaanfall kan halveras. Utöver det minskar hälso- och sjukvårdens totala kostnad för hantering av patienternas astma. Kostnaderna kan minskas på ett par olika sätt. Först handlar det om att minska mängden astmaanfall. Dessa är mycket kostsamma, framför allt i de fall patienten måste behandlas på sjukhus eller akutmottagning. Sedan kan du minska kostnaderna för mediciner genom att se till att patienterna får rätt mediciner när det behövs och helt kan slippa medicinera under de perioder det inte behövs. Ekonomin i detta är verkligen viktig. Kostnaderna för hälso- och sjukvården ökar ständigt så vi behöver göra vad vi kan för att hantera detta mer effektivt, säger Kathy Rickard. Viktiga riktlinjer Förutsättningen för att metoden ska användas som en standardåtgärd är att den finns med i de rekommendationer och riktlinjer kring astmahantering som respektive land har. Vissa länder har riktlinjer kring astma men eftersom FeNO är en ganska ny upptäckt så behöver riktlinjerna uppdateras för att även inkludera mätning av FeNO som en standardåtgärd vid diagnos och behandling av astma. I USA, har The National Heart, Lung and Blood Institute, NHLBI, just börjat en process för att uppdatera de amerikanska riktlinjerna som senast uppdaterades 2007 när FeNO inte ens fanns på den amerikanska marknaden. Frankrike kommer att publicera sina nya riktlinjer under 2015 och Tyskland har aviserat att de kommer att publicera uppdaterade riktlinjer kring I april 2014 inkluderades FeNO i riktlinjerna från NICE, National Institute for Health and Care Excellence, i Storbritannien. NICE är en mycket viktig riktlinje och den rekommenderar användning av FeNO i såväl diagnos som hantering av astma. Den här typen av rekommendationer och riktlinjer är verkligen viktiga för att vi ska kunna nå vårt mål, säger Kathy Rickard. Vetenskapliga studier under 2014 Studier under 2014 har visat att genom att använda FeNO i vägledningen till rätt terapi för astmabehandling har antalet astmaanfall kunnat minskas med 50 procent. Effekt i behandlingsbeslut med FeNO En studie av LaForce m.fl. på femtio patienter vid en specialistpoliklinik visade att mätning av FeNO förstärker den kliniska bedömningen vid mätning av luftvägsinflammation. Patienterna utvärderades genom klinisk undersökning, spirometri och symtom. De behandlingsbeslut som gjordes utifrån dessa bedömningar noterades. Efter detta mättes sedan FeNO och baserat på de mätvärden man fått fram dokumenterades möjliga förändringar i terapin. Resultatet från FeNO-mätningen påverkade besluten kring den medicinska behandlingen och läkemedelsdosen kunde öka eller minska för att bättre passa patienten. Detta kan på lång sikt bidra till att sänka kostnaderna och mängden sjukdomsfall relaterade till astma. Studie av FeNO på atopiska barn En randomiserad kontrollstudie av 63 barn i syfte att bedöma om en behandlingsstrategi där man tar hjälp av FeNO-nivåer kunde bidra till ett lägre antal astmaanfall jämfört med en behandlingsstrategi där man behandlade baserat på symptom. Efter den 12 månader långa behandlingsperioden hade betydligt färre barn i FeNO-gruppen astmaanfall jämfört med barnen i kontrollgruppen som behandlats enbart på symptom. Studien publicerades av Petsky et al i Pediatric Pulmonologi

12 Astma ett globalt problem Affärsmodell med visioner Fokus och utförande Utbildning banar väg för FeNO Kundintervjuer Vi har haft ett år med mycket bra tillväxt kundintervjuer Vad kunderna tycker: Ett gott samarbete som bygger våra respektive varumärken För många av Bolagets distributörer världen över handlar samarbetet med Aerocrine om mer än att bara sälja produkter. Flera bolag har kunnat bredda sina verksamheter till nya målgrupper. Många upplever också att metoden och produkterna ger dem möjlighet att bidra till samhället, i form av instrument och kunskap som ökar livskvaliteten för personer med luftvägssjukdomar. Aerocrines metod och produkter för FeNO-mätning används över hela världen. Instrumenten används inom såväl läke medelsforskningen som av specialister och allmänläkare. Bolaget finns represen t erat i över 40 länder där produkterna säljs via dedicerade distributörer och partners. Aerocrine har också egna sälj organisationer i Tyskland och USA. Healthcare 21 är ett av Storbritannien och Irlands största privatägda vårdföretag. Bolaget distribuerar spjutspetslösningar i form av utrustning och tjänster till vårdgivare i syfte att hjälpa kunder att nå optimala kliniska resultat och förbättra kvaliteten i vården. Allergi Partners,P.A. Helthcare 21 David Frederich, VD för Healthcare 21 i Storbritannien: Vår affärsrelation med Aerocrine är ett verkligt partnerskap som bygger på förtroende, etik och integritet. Aerocrine har bra kundservice och exceptionell teknisk support. Våra gemensamma marknadsföringsprojekt har hjälpt båda organisationerna att bygga våra respektive varumärken. Vårt förhållande, och NIOX -produkterna, har gjort att vi har kunnat investera i fler medarbetare och mer marknadsföring. Det har bidragit till att vår befintliga verksamhet inom andningsområdet kunnat växa. Med hjälp av NIOX-produkterna har vi kunnat ta nya marknadsandelar. Det är verkligen en innovativ produkt och metod som motiverar vår säljkår och som de tycker om att sälja. Det är mycket inspirerande att arbeta med en kvalitetsprodukt som tacklar ett existerande problem. Instrumen tet är lätt att använda och ger konsekventa resultat som kliniker och patienter kan lita på. Chest M.I., Inc. är Japans ledande tillverkare och distributör av medicinsk utrustning för diagnos och behandling av andningsvägarna. Takayuki Imao, försäljnings- och marknadschef för Chest M.I., Inc.: Första gången vi blev medvetna om FeNO och Aerocrine var på Chest M.I., Inc. World Asthma-mötet i Bangkok Våra montrar låg bredvid varandra och vi blev intresserade av den innovativa enkelhet och begriplighet i mätning och diagnos som Aerocrines produkter hade. Efter flera års kontakt och kontinuerliga diskussioner, valdes vi som Aerocrines japanska distributör Vid den tidpunkten fanns det inte ens några godkända FeNO-enheter på den japanska marknaden. Det tog mer än fyra år för att få det godkännandet, men under 2013, kunde vi äntligen lansera NIOX MINO i Japan. Nu har vi sålt så många som 600 enheter under andra halvåret För oss är Aerocrine en ovärderlig partner som vi delat både utmaningar och framgång med. Chest är också känd som en medicinteknisk tillverkare, med specialinriktning på andning, med Spirometer, PFT-system, och astmadiagnostiska system. Tidigare har våra viktigaste kunder varit lungläkare. NIOX MINO har gett oss nya marknadssegment där nu även allergologer och barnläkare ingår så för oss har relationen med Aerocrine inneburit möjligheter att expandera vår verksamhet. Det betyder väldigt mycket för patienter som får höra att deras astma är under kontroll, deras oro minskar. Det ligger också ett stort värde för läkaren i att kunna ge ett sådant meddelande till patienten. Att kunna kvanti fiera graden av luftvägsinflammation är till stor nytta för både läkare och patienter. Det hjälper också patienterna sätta mål för sin behandling. Genom att popularisera och möjliggöra att fler patienter får göra FeNO-tester i Japan bidrar vårt företag till samhället. Det känns mycket meningsfullt för oss och vi är mycket glada över att få vara en part i det. Allergy Partners, P.A. är USA:s största specialistorganisation för allergi, astma och immunologi med ett nätverk av 45 kliniker i 18 delstater runt om i USA. Företagets vision är att bygga ett vårdnätverk som enbart består av de allra bästa läkarna och mottagningarna. Dr David Brown, VD och koncernchef, Allergy Partners, P.A., Asheville, NC, USA: Vår vision om att bygga ett vårdnätverk med endast de bästa läkarna innebär också att vi ska erbjuda toppmodern teknik. FeNO är ett perfekt exempel på detta. FeNO-tester bidrar till att våra läkare kan hitta dold eller underbehandlad allergisk luftvägsinflammation hos patienten, vilket visat sig minska mängden astmaanfall med upp till 50 procent. Hantering av astma handlar om kontroll och den här tekniken ger en inblick i patientens grad av kontroll. 12

13 Astma ett globalt problem Affärsmodell med visioner Fokus och utförande Utbildning banar väg för FeNO Kundintervjuer Vi har haft ett år med mycket bra tillväxt Attain Profitability Vi tog en ordentlig titt på lönsamheten för både Storbritannien och Sverige för två år sedan. Vi hade egna säljteam som arbetade hårt för att nå ut och expandera men i Sverige nådde vi trots det knappt lönsamhet och Storbritannien var vi inte lönsamma överhuvudtaget. Under 2013 utvecklade Aerocrine en distributörs strategi, inriktad på att skapa bättre och fler samarbeten med Bolagets redan befintliga och viktiga marknader samt att identifiera nya distributörer och nya partners. Den här strategin har blivit en framgång för oss. Tack vare att vi förändrade strategin, från försäljningsverksamhet i egen regi till att arbeta med partners som hanterar försäljning, marknadsföring och distribution åt oss, har lönsamheten kunnat öka betydligt, förklarar David Plotts. David Plotts, försäljningschef, Europa/Asien/Övriga världen: Vi har haft ett år med mycket bra tillväxt Några av de marknader där Aerocrine varit som mest lönsamt under 2014 ingår i de områden som försäljningschefen för Europa, Asien och övriga världen utanför USA, David Plotts, ansvarar för. Eftersom ett viktigt fokus för Aerocrine är att accelerera lönsamheten är det intressant att se vad som gjorts för några av de marknader som tidigare varit mindre lönsamma, som till exempel Storbritannien. Där har man under 2014 sett tillväxten öka med över 50 procent. Framgångsrika förändringar I Storbritannien har övergången till distributörs samarbete visat sig bli en stor framgång. Verksamheten har gått från att vara en olönsam affär för två år sedan till stark tillväxt och mycket bra lönsamhet under I januari 2014 tecknade vi ett exklusivt avtal med det medicintekniska företaget Healthcare 21 Ltd, baserat i Storbritannien och Irland. Genom avtalet fick de ansvar för försäljning, marknadsföring och distribution av hela vårt produktsortiment i Storbritannien och på Irland. Den här typen av avtal är ett perfekt exempel på hur vi strategiskt ska arbeta för att expandera vår europeiska verksamhet ordentligt, säger David Plotts. I december 2013 ändrade Aerocrine sin försäljningsstrategi för Sverige. Då ingicks ett exklusivt avtal med det danska medicintekniska bolaget Intramedic AB som fick ansvar för distribution av NIOX MINO och NIOX VERO, samt försäljning av testkit till dessa, i Sverige. Tack vare detta har vi kunnat öka vår försäljning och förbättra lönsamheten på den svenska marknaden under 2014, säger David Plotts. Försäljningsökningen i Europa innefattar goda resultat från länder som Tyskland, Tjeckien och Spanien. Under 2014 har testanvändningen och försäljningstillväxten i Spanien varit särskilt imponerande. Trots de ekonomiska utmaningar som Spanien upplever så har vår försäljning gått bra. Vår partner har verkligen lyckats förmedla fördelarna med vår teknologi, till såväl betalare och vårdpersonal som till patienter. I Asien har den japanska marknaden överträffat alla förväntningar under året. Under det fjärde kvartalet 2013 fick vi ett marknadsgodkännande i Japan för vår NIOX MINO enhet. Sedan dess har marknaden där vuxit mycket kraftigt och vi har en drygt 375 procent tillväxt under Partnerskap med distributörer David Plotts värderar Aerocrines distributörsnätverk mycket högt och föredrar hellre att se distributörerna som partners. På de marknader där vi når bra resultat arbetar vi som riktiga affärspartners. Genom ett nära samarbete där vi båda ömsesidigt investerar tid och resurser på viktiga projekt kan vi åstadkomma tillväxt för båda parter. Två mycket viktiga framgångsfaktorer för ett fungerande partnerskap är utbildning och engagemang. Aerocrine investerar tid och resurser i utbildning av partners och har nyligen producerat ett e-learningprogram i syfte att förbättra säljteamens kunskap om produkten och dess användningsområde. Ju mer vi investerar i våra partners, och ju mer de kan om vår produkt, desto bättre försäljningsresultat når vi. Målet är att göra utbildningsprogrammet tillgängligt för våra distributörer på samtliga marknader. I många av de europeiska länderna samt i Asien har 2014 varit ett bra tillväxtår för Aerocrine. Resultatet för året har visat att vår strategi kring distributörer fungerar. Nästa steg är att arbeta för att uppnå stark tillväxt och lönsamhet på alla våra partnermarknader, säger David Plotts. 13

14 Finalize Home Device and Business Model Snabb teknikutveckling en fördel Den nya generationen av Aerocrines instrument för att mäta luftvägsinflammationer, NIOX VERO, har under året fått ett positivt mottagande på den europeiska marknaden. Instrumentet är utvecklat i nära samarbete med Panasonic Healthcare Co. Ltd. Under året har Aerocrine också ingått ett nytt spännande samarbete med en stor partner. Bolaget ska tillsammans med Microsoft testa säker och molnbaserad fjärravläsning av medicinska mätinstrument. Framöver kan man tänka sig en lösning där hemanvändaren kommunicerar sina mätdata direkt i en hälsoportal, via instrumentet. De tekniska lösningarna börjar ta form men sprid - ningen av den kliniska användningen kommer att vara avgörande för hem använd ningen av FeNO-metoden. Innan vi kan lansera en produkt för hemanvändning behöver metoden att mäta NO i utandningsluften ha blivit mer känd och accepterad bland läkarna. Vi tänker oss ändå att inom två till tre års tid ha ett första produktkoncept klart, säger Mats Carlson. Så här enkelt är det: Mats Carlson Ett av de fyra områden vi kommer att koncentera oss på framöver är utvecklingen av ett instrument för hemanvändning, samt en affärsmodell för denna applikation. De samarbeten vi nu har med både Panasonic och Microsoft skapar en stark plattform för att starta vårt projekt kring hemanvändning, säger Mats Carlson, tf. chef för teknisk utveckling och produktion inom Aerocrine. Under 2014 har Aerocrine fortsatt det tidigare arbetet med att definiera vilka funktioner som krävs i ett mätinstrument för hemmabruk. Vi har utvärderat olika analystekniker där vi går vidare in i förstudie med dessa. Dagens teknikutveckling är till fördel för oss. Det blir allt vanligare med appar samt tjänster och datalagring via IT-molnet. Denna infrastruktur kommer att bli central för utvecklingen av ett hemmainstrument. samarbete med Microsoft Det finns ett stort driv i utvecklingen av nya tjänster via molnet och under året har Microsoft visat intresse för Aerocrines produkt. Microsoft har valt oss som unik partner när det gäller streaming analytics, informationsöverföring via molnet. Detta tack vare vår produktteknologi, närvaro på den globala marknaden och vårt fokus på att utveckla hälso vården för patienterna. Tillsammans kommer vi att testa säkra molnet funktioner för att överföra tekniska data från produkter installerade på kliniker. Vi kommer på detta sätt även att kunna förbättra vår kundtjänst och support. Positiv lansering Aerocrine har sedan tidigare ett nära samarbete med Panasonic Healthcare Co. Ltd för utveckling av nya instrument. Resultatet av det samarbetet är lanseringen av NIOX VERO, den senaste generationen av instrument för att mäta luftvägsinflammationer. Designen attraherar många som söker just de nya kvaliteter som finns; att instrumentet är lätt och smidigt att använda samt kan stå kvar på bordet när man genomför testet. Vi har fått ett mycket positivt mottagande på marknaden. NIOX VERO har under 2014 fått marknadsgodkännande av det amerikanska läkemedelsverket FDA och lanserades i USA under ) Töm lungorna. 2) Andas in genom det utbytbara munstycket. 3) Andas ut genom munstycket i tio sekunder. 4) Läs av resultatet i displayen inom 60 sekunder. Patent Totalt har Bolaget 26 godkända USA-patent, 15 godkända patent i Europa samt 14 i Japan. Koncernen för kontinuerligt diskussioner med andra bolag avseende användarlicenser för att verka inom Bolagets patentområden. För närvarande finns tre sådana licensavtal på plats vilka generar royaltyintäkter till moderbolaget. I samarbetet med Panasonic Healthcare utvecklas och ansöks även för nya patent vilka Bolagen har gemensam tillgång till. 14

15 Nyckeltalen pekar i rätt riktning Varför investera i Aerocrine? Riskfaktorer Attain Profitability Marshall Woodworth, CFO: Nyckeltalen pekar i rätt riktning Tre av årets fyra kvartal visar rekordresultat när det gäller försäljning för Bolaget. Samtidigt har vi kunnat visa på att vi har mycket god kontroll över våra rörelse - kostnader uttryckt i procent av försäljningen. Det är viktiga framsteg och på rätt väg för att nå vårt mål om långsiktig lönsamhet, säger Marshall Woodworth, som sedan juni 2014 är ny ekonomidirektör, CFO, i Aerocrine. Vi har sett en stark tvåsiffrig tillväxt när det gäller försäljning. Vi har tvåsiffrig tillväxt både för den installerade basen och för de tester som säljs. Alla våra nyckeltal går åt rätt håll, säger Marshall Woodworth. Under november 2014 genomförde Aerocrine en företrädesemission om cirka 445 miljoner SEK. Vi behövde stärka bolagets finansiella ställning för att kunna uppnå våra fyra viktiga mål; att etablera FeNO som standardåtgärd, att nå genomslagskraft bland ett antal definierade specialistkliniker i USA, nå lönsamhet och slutföra en lösning för hemanvändning samt en affärsmodell för det. Detta är de fyra pelare som vi bygger vårt företag på. Var och en av dem är viktig för vår framgång. Storleksfaktorer Det är mycket kostsamt att genomföra en nyemission, det tar mycket tid och distraherar styrelse, ledning och bolagets anställda från den dagliga verksamheten. Det var detta som gjorde att vi beslutade oss för att göra en stor finansiering redan från början, istället för att behöva göra fler mindre kompletteringar längre fram. Det tillförda kapitalet kommer att investeras för att kunna genomföra de fyra pelarna. Som CFO är Marshall Woodworth ansvarig för den tredje pelaren; att nå lönsamhet. De fyra förstärker varandra och initialt kommer vi investera mest i de två första pel arna; att etablera FeNO som standardåtgärd samt att driva penetrationen på den amerik anska specialistmarknaden. Det kommer att bidra till bättre resultat. Samtidigt har vi också för avsikt att fortsatt hålla god kontroll på våra driftkostnader. Sammantaget kommer dessa initiativ att leda till långsiktig lönsamhet, säger Marshall Woodworth. Bolaget arbetar med den fjärde pelaren, som innebär att slutföra en lösning för användande i hemmet med en tillhörande affärsmodell, på något längre sikt. Bolaget är övertygat om att det finns en möjlighet för personer med astma att kunna genomföra FeNO-tester i hemmet. Det är fortfarande en lång process. Men vi hoppas kunna definiera tekniken och få de godkännanden som behövs. Sedan, för att nå ut och eftersom det krävs mycket stora invest eringar för att nå rätt marknad, så kommer vi troligen att skapa samarbete med en partner med erfarenhet och tillgång till rätt marknadssegment för oss. Bättre förståelse För att få långsiktig lönsamhet kommer Bolaget att fokusera sina investeringar till tre stora geografiska områden: Europa, Asien och USA. Vi är ett bolag som agerar på flera internationella marknader samtidigt och vi gör mycket goda resultat på dessa marknader. Vi når våra mål, helt enligt våra målsättningar i arbetet för att nå lönsamhet. Vi förväntar oss även att lans eringen av vår senaste teknikutveckling, NIOX VERO, som redan pågår och som kommer att påbörjas på ännu fler marknader, ska bidra till ökad försäljning. En annan viktig åtgärd för att få lönsamhet är att öka kunskapen och förståelsen bland läkare och sjukvårdssystem kring Aerocrines produkt och om FeNO som en kostnadseffektiv metod. Mer information och bättre förståelse är absolut nödvändigt att uppnå. Tidigare har vi inte fokuserat så mycket på publicitet om oss och vad vi gjort. Vi började ändra på det under det andra halvåret av Jag tror att större förståelse för vilka vi är och ökad sannolikhet för oss att uppnå våra lång siktiga mål även kan ge en stigande aktiekurs. Nu när vi har finansieringen klar bakom oss, kan vi i ledningen och styrelsen koncentrera oss på att se till alla våra initiativ utvecklas åt rätt håll. 15

16 Nyckeltalen pekar i rätt riktning Varför investera i Aerocrine? Riskfaktorer Aerocrines aktie Varför investera i Aerocrine? Aerocrines produkter och metod adresserar ett stort medicinskt behov inom astmavården. Bolagets produkter är marknadsgodkända inom EU, USA, Kina och Japan. Metoden kan leda till stora kostnadsbesparingar för samhället och förbättrad sjukdomskontroll och livskvalitet för den enskilde patienten. Aerocrine har: En hållbar och lönsam affärsmodell. Starka ägare som borgar för långsiktighet. En stark samarbetspartner, Panasonic, vilket möjliggör utveckling av kommande generationers produkter gentemot öppenvård och för användning direkt i hemmet; jämförbart med blodglukosmätning för diabetiker men med större potential. Stark och försvarad patentportfölj. Bolaget slutförde en övertecknad nyemission i februari 2015 som tillförde cirka 445 MSEK före transaktionskostnader. Givet den fram gångsrika finansieringen samt baserat på föreliggande prognoser och antaganden, tror styrelsen samt ledningen att Bolaget kommer att ha tillräcklig likviditet för att uppnå positivt kassaflöde utan ytterligare finansiering. Aerocrineaktien Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni Aktien handlas under namnet AERO och handlas på listan för små bolag. Under 2012 inkluderades aktien även i Morgan Stanleys småbolagsindex. Aktiestruktur och kursutveckling 2014 Antalet aktier i Aerocrine uppgick per 31 december 2014 till Efter genomförd nyemission i februari 2015 upp går antal aktier till Samtliga aktier har samma röstvärde. Aktiens kvotvärde är 0:50 kr. Kursen för Aerocrines aktie sjönk från SEK 7,35 per den 30/ till SEK 1,04 per den 30/ Börsvärdet vid årets slut uppgick till 726 MSEK (inklusive teckningsrätter till nyemissionen). Ägarstruktur Antalet aktieägare i Aerocrine AB (publ) uppgick per den 31 december 2014 till cirka (5 000). Efter genomförd nyemission uppgår antalet aktieägare till cirka Metoden och Aerocrines produkter har nått bred acceptans av läkemedelsbolagen och används i nästan alla pågående kliniska studier för utveckling av nya astmaläkemedel. Metoden har börjat inkluderas i kliniska riktlinjer för behandling av astmatiker och i återbetalningssystemen, vilket är en grundförutsättning för en bredare marknadspenetration. Inflammationsmätning med hjälp av FeNO finns nu inkluderat i de amerik anska riktlinjerna från ATS (American Thoracic Society). Andelen privata sjukförsäkringsbolag i USA som ersätter läkare för utförd inflamm ationsmätning ökar stadigt. Kliniska data som visar på förbättrad kontroll med lägre kostnader om behandling styrs med hjälp av FeNO. De största aktieägarna Andel 20 feb, 2015 Andel 30 dec, 2014 Novo A/S 25,2% 25,3% Invifed AB (Investor AB) 24,8% 23,1% Avanza Pension Försäkringsaktiebolaget 3,2% 2,8% Healthcap Aero Holdings 2,3% 10,3% TR European Growth 1,4% Källa: Euroclear 20 februari

17 Nyckeltalen pekar i rätt riktning Varför investera i Aerocrine? Riskfaktorer riskfaktorer Riskfaktorer Aerocrines verksamhet är föremål för ett antal riskfaktorer som helt eller delvis står utanför Bolagets kontroll och därmed påverkar eller kan komma att påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat, och därmed aktiernas värde. Här beskrivs faktorer som bedöms ha särskild betydelse för Bolagets framtida utveckling. För komplett beskrivning av riskfaktorer hänvisas till årsredovisning del 2. Verksamhets- och branschrelaterade risker Myndighetsgodkännanden Aerocrine är i sin verksamhet beroende av att Bolagets produkter och metod godkänns för kommersialisering enligt offentliga regelverk och myndighetsbeslut. Det finns en risk att olika prövningar inte utmynnar positivt och att ansökningar om försäljningsgodkännande inte resulterar i ett godkännande. Ytterligare kliniska studier, dokumentation eller produktmodifieringar kan behöva framläggas för att få ett godkännande. Sådana tillägg kan både försena och öka kostnaderna för en ny produkt. Får Aerocrine problem med att erhålla eller behålla de tillstånd och godkännanden som Bolaget redan har kan det komma att inverka negativt på Aerocrines verksamhet, resultat och finansiella ställning. Marknadsacceptans och kommersialisering Att de som använder Aerocrines metod får ersättning med en rimlig ersättningsnivå per test från nationella försäkringssystem och att metoden införs i nationella kliniska riktlinjer för behandling och hantering av astmapatienter är nyckelförutsättningar för en bred användning av Bolagets produkter. Aerocrine arbetar för att så ska bli fallet, men det finns en risk för att metod och produkter inte kommer att kunna uppnå eller bibehålla de krav som ställs för att få ersättning från nationella försäkrings system på de olika marknader som Aerocrine är verksamt inom. Det finns vidare en risk för att tillräckligt fördelaktig ersättning från dessa nationella försäkringssystem inte erhålls och för att systemen inte kommer att betala ut någon sådan ersättning inom en viss tidsrymd. Det finns också en risk för att Bolagets produkter och metod inte får bred klinisk acceptans på de marknader där Bolaget vill verka och därför inte införs i nationella kliniska riktlinjer. Om nationella försäkringssystem på vissa marknader inte tillhandahåller någon ersättning eller om klinisk acceptans för metoden inte uppnås, kommer det ha avsevärd negativ påverkan på den framtida försäljningstillväxten och därigenom Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Aerocrines verksamhet baseras även på att en stor del av Bolagets framtida försäljning sker utanför Sverige. En internationell expansion är förknippad med osäkerhet och ställer höga krav på organisationen och dess resurser. Kostnaderna för att etablera och bibehålla egna lokala säljbolag eller andra distributionskanaler är betydande och kan komma att inverka negativt på Bolagets resultat. Patent och andra immateriella rättigheter samt skydd av dessa Aerocrine är beroende av sin förmåga att registrera och bevara patent och andra immateriella rättigheter för att skydda immateriell egendom, inklusive viss kunskap. Aerocrine söker kontinu erligt patent- och varumärkes skydd för den metod och de produkter som Bolaget utvecklar. Hittills har Aerocrine för svarat sin patent portfölj framgångsrikt. Aerocrine följer noga sina konkurrenter och arbetar metodiskt med att förvalta de immateriella rättigheterna genom ett globalt samarbete med ledande patentexperter och patentbyråer i såväl USA som Europa. Det finns emellertid en risk för att nuvar ande eller framtida patentansökningar inte leder till godkända patent. Det finns alltid en risk för att Aerocrines konkurrenter, avsiktligt eller oavsikt ligt, gör intrång i Bolagets patent. Om det bedöms erforderligt kommer Bolaget att skydda sina patent och andra immateriella rättigheter genom juridiska processer. Det finns dock en risk att Aerocrine inte kan hävda sina rättigheter fullt ut i en domstolsprocess. Det finns en risk att Aerocrine oavsiktligt kan anses göra intrång i annans patent och/eller andra immateriella rättigheter. Det finns också en risk att Aerocrine dras in i domstolsprocesser av konkurrenter för påstådda intrång i konkurrenters patent eller rättigheter. Intrångstvister kan, i likhet med tvister i allmänhet, vara kostsamma och tids krävande, även om utgången av en sådan tvist är till Bolagets fördel, och kan därför ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Vidare utmärks den bransch som Aerocrine verkar inom av snabb teknisk utveckling. Det finns därför alltid en risk att nya teknologier och produkter utvecklas som kringgår eller ersätter Aerocrines nuvarande och framtida patent eller andra immateriella rättigheter. Konjunkturutveckling Aerocrines framtida försäljning är till viss del beroende av den generella konjunkturen. På marknader där Bolagets metod ännu inte är inkluderad i de nationella kliniska riktlinjerna är Aerocrines försäljningsutveckling särskilt känslig för konjunkturförändringar. En konjunkt urnedgång på de marknader där Bolaget verkar skulle kunna minska efterfrågan på Bolagets produkter, vilket kan komma att inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 17

18 Nyckeltalen pekar i rätt riktning Varför investera i Aerocrine? Riskfaktorer riskfaktorer Beroende av nyckelpersoner Aerocrine är i stor utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner. En eventuell förlust av någon eller några av dessa personer kan medföra att Bolagets produktutveckling och kommersialisering av produkter kan fördröjas eller reduceras. Aerocrines förmåga att behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare är av betydelse för att säkerställa kompetensnivån i Bolaget. Aerocrine har träffat anställningsavtal med nyckelpersoner på villkor som Bolaget bedömer vara marknadsmässiga. Trots detta finns det en risk för att Bolaget inte kommer att kunna behålla dessa nyckelpersoner och en förlust av någon av nyckelpersonerna skulle kunna ha en negativ inverkan på Aerocrines verksamhet, resultat och finansiella ställning samt, under vissa förutsättningar, utgöra en uppsägningsgrund under Bolagets kreditavtal. Beroende av underleverantörer och distributörer Aerocrine är och kommer även i framtiden att vara beroende av samarbeten med vissa externa aktörer för tillverkning av Bolagets produkter. Om en eller flera av Aerocrines leverantörer skulle avbryta samarbetet med Bolaget eller om produktionsstörningar såsom försenade leveranser eller kvalitetsproblem skulle uppstå kan det orsaka problem vad gäller Aerocrines åtaganden (såsom produktbrist, återkallelser etc.) gentemot sina kunder. Detta skulle kunna skada Aerocrines rykte och resultera i förlust av både kunder och intäkter. Att som Aerocrine ha endast ett distributionsavtal per marknad för försäljning av Bolagets produkter medför också en risk, då det finns en risk att distributören inte uppfyller sina åtaganden eller att dessa avtal sägs upp. Ett uppsagt avtal kan leda till en oförutsedd försäljningsminskning och därmed inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Försening av lanseringar Aerocrine arbetar löpande med att vidare utveckla sina produkter och med att introducera produkterna på nya marknader. En eventuell försening rörande utveckling, regulatoriska godkännanden och/eller marknadsföringsaktiviteter skulle även medföra förseningar i lanseringen av Bolagets produkter. När Bolaget utvecklar nya produkter görs det ofta i samarbete med andra aktörer, vilket medför att utförande och resultat av prövningar, och därigenom risken för förseningar, delvis ligger utanför Bolagets kontroll. Det finns därmed en risk för att sådana förseningar kan uppkomma, vilka skulle kunna innebära negativa konsek venser för Aerocrines verksamhet, resultat och finansiella ställning. Tvister Aerocrine är från tid till annan inblandat i rättsprocesser relaterade till Bolagets löpande verksamhet. Sådana rättsprocesser innefattar tvister gällande intrång i immateriella rättigheter, vissa patents giltighet samt kommersiella tvister. Beträffande flertalet av de anspråk som Aerocrine är inblandat i är det inte möjligt att göra en rimlig uppskattning av den förväntade ekonomiska effekten av de rättsliga processernas slutliga avgörande. I dessa fall gör Aerocrine ingen avsättning. När det gäller mål där förlikning har nåtts eller beslut meddelats, när kvantifierbara böter eller straff utdömts och inte kan överklagas, eller när en förlust är sannolik och Bolaget har kunnat göra en rimlig bedömning av förlusten, redovisar Bolaget förlusten eller gör en avsättning motsvarande den bästa möjliga uppskattningen av den förväntade förlusten. Detta ställningstagande skulle kunna ändras över tid och det finns därför en risk för att den verkliga förlusten kan komma att överstiga de avsättningar som bokförts. Tvister och anspråk kan vara tidskrävande, störa den löpande verksamheten, avse betydande belopp eller principiellt viktiga frågor samt medföra betydande kostnader och påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Produktansvar Aerocrines verksamhet inbegriper tester, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter, vilket innebär att Aerocrine riskerar att tvingas åtgärda, ersätta, återkalla eller återköpa sådana av dess produkter som inte fungerar som avsett. Det finns en risk för att Aerocrine som slutförsäljare hålls ansvarigt om dess produkt orsakar skada på en person eller egendom. Även om Aerocrine tecknat produktansvarsförsäkringar som Bolaget anser ger ett tillfredsställande försäkringsskydd avseende nuvarande produktansvarsrisker och nya produktansvarsförsäkringar tecknas löpande i den mån det bedöms nödvändigt, finns det en risk att Bolagets nuvarande eller framtida försäkringsskydd inte är tillräckligt för att täcka de eventuella krav som kan komma att ställas rörande produktansvar. Det finns därmed en risk för att sådana krav kan komma att inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Tillstånd och lagstiftning Eftersom Aerocrines forsknings- och utvecklingsarbete, produktion och marknadsföring är föremål för kontinuerlig tillsyn av olika myndigheter finns det en risk för att Bolagets nuvarande tillstånd i framtiden inte kommer att kunna förnyas på samma villkor som tidigare. Det finns också en risk för att sådana tillstånd dras in eller begränsas. Ändringar i lagstiftning, försäkringssystem eller tillstånd samt upptäckt av problem med en produkt eller hos en tillverkare kan därmed komma att inverka negativt på Aerocrines verksamhet, resultat och finansiella ställning. Nya metoder Marknadsaktörer satsar för närvarande betydande resurser på att finna nya metoder och produkter inom inflammationsdiagnostik. Även om forskning inom Aerocrines tillämpningsområde pågått under ett flertal år och det byggts upp en avsevärd klinisk dokumentation inom området, kan det så småningom komma nya metoder som kan konkurrera med Bolagets metod för utandad NO. Detta skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Konkurrens Aerocrine är en av de marknadsledande aktörerna inom analys av utandad NO. Det finns andra bolag verksamma inom samma område och nya bolag med större kapital och kompetens kan träda fram, vilket kan bidra till lägre priser och därmed försämrad marginal för Bolaget. 18

19 Samhällspåverkan Miljöpåverkan Medarbetare och organisation Aerocrines hållbarhetsarbete Samhällspåverkan Grunden i Aerocrines affärsidé är produkter som bidrar till ett bättre samhälle genom effektivare behandling och minskade sjukvårdskostnader. Vi satsar även på att vara en trygg arbetsplats där våra medarbetare trivs och ges möjlighet till personlig utveckling. Aerocrines anställda ska alltid agera enligt gällande lagstiftning och vi strävar efter att driva verksamheten med så liten miljöpåverkan som möjligt. I det här avsnittet redovisar vi hur Bolaget samspelar med omvärlden och våra medarbetare. De indikatorer vi redovisar hämtar inspiration från ramverket GRI (Global Reporting Initiative), det internationellt vanligaste ramverket för håll barhetsredovisning, men vår redovisning utgör inte en fullständig GRI-redovisning. Ansvarsfullt företagande För att öka kompetens och medvetenhet gällande anti-korruption och ansvarsfullt agerande har vi under 2013 och 2014 genomfört utbildningsinsatser för samtliga medarbetare. Utbildningarna har anpassats för respektive land där vi verkar, men på samtliga marknader har syftet varit att tydliggöra vad som är korrekt beteende och hur man som anställd på Aerocrine förväntas agera i olika situationer. Utbildningen har även tagit upp hur man som anställd genomför avvikelserapportering rörande affärsetik och korruption. Genom tydliga riktlinjer och kontinuerlig utbildning kan vi minska risken för omedvetna felaktigheter samtidigt som vi genom tydliga struk t- urer och processer för inköp, attestering och representation gör det svårare att frångå fastställda ramar. Under 2014 har vi infört en koncerngemensam visselblåsar-linje för alla medarbetare. Dit kan de anställda ringa för att rapportera eventuella felaktigheter eller fråga om råd. Aerocrines Compliance-officer ansvarar för denna funktion. För Aerocrines externa partners regleras frågor rörande anti-korruption i våra distributions- och leverantörsavtal, vilka är anpass ade utifrån Eucomeds riktlinjer. Affärsetiska frågeställningar blir på så sätt en naturlig del av diskussionen under avtalsförhandlingar. Aerocrine har också en kontinuerlig dialog med våra distributörer och leverantörer rörande bolagets värderingar och syn på affärsetik. 19

20 Samhällspåverkan Miljöpåverkan Medarbetare och organisation Aerocrines hållbarhetsarbete Miljöpåverkan Aerocrines största miljöpåverkan kommer från produktion och transporter av våra produkter samt vid medarbetarnas tjänsteresor. Vårt arbete för att minska miljöpåverkan sker inom ramen för Aerocrines miljölednings system som till stora delar bygger på metodiken i ISO Under 2014 har vi infört en ny miljöpolicy vilket bland annat innebär ett mer aktivt arbete med att minska miljöpåverkan från kontorsverksamheten bland annat genom att spara energi och minska pappersförbrukningen. I produktionen strävar Aerocrine efter att minimera användningen av ämnen som kan påverka miljö eller människor negativt. Vi har möjlighet att till viss del styra över miljöeffekterna från produktionen genom de avtal som finns med respektive betydande leverantör, där ett grundkrav är att leverantörerna ska vara miljöcertifierade. Aerocrine har en kontinuerlig dialog med företagets betydande leverantörer för att effektivisera gemensamma processer, både utifrån ekonomiska och miljömässiga faktorer. Betydande leverantörer utvärderas årligen och Aerocrine genomför även egna revisioner på plats hos leverantörerna. För att uppnå en kostnadseffektiv och miljöanpassad logistik arbetar Aerocrine för att minimera användningen av flygtransporter till förmån för båt, tåg eller lastbil. För vissa transporter är det fortfarande svårt att undvika flygfrakt då produktvolymerna är låga och tidsperspektivet ofta styrande. Medarbetarnas tjänsteresor är en annan viktig aspekt av Aerocrines direkta miljöpåverkan. Aerocrines globala organisation med lokalkontor i olika delar av världen har tidigare medfört stor miljöpåverkan genom många flygresor. Aerocrine var dock tidiga att installera videkonferensutrustning och vi har sedan 2010 genomfört majoriteten av våra interkontinentala möten genom att träffas virtuellt. Under de senaste åren har vi kompletterat videokonferensutrustningen med webbkon ferensmöjligheter som används dagligen av våra medarbetare. Kvalitet i våra produkter Genom produktutveckling, effektiv service och hög kvalitet strävar Aerocrine efter att företagets produkter ska uppnå en lång livslängd. Aerocrines affärsmodell gör att vår tillväxt baseras på antal tester istället för antal sålda produkter, ett faktum som förstärker incitamenten att hålla en hög kvalitet och livslängd i produkterna. Under utvecklingsarbetet med NIOX VERO priori terade vi en lång livslängd, något som medför att NIOX VERO klarar tester under sin livslängd, vilket är tre gånger fler än föregångaren NIOX MINO. Under 2014 har vi fokuserat på att utveckla dokumentationssystemet inom ramen för vårt kvalitetsledningssystem. Tillsammans med vår nya organisation bäddar detta för tydligare och mer robusta processer inom kvalitetsarbetet. Inom ramen för Aerocrines kvalitetsarbete följer vi årligen upp ett antal indikatorer som syftar till att visa effektiviteten i våra processer. En central indikator är leveransservice, som avser andelen order helt fria från avvikelser i försörjningskedjan från lagd order till att kunden får produkten i sin hand. Under 2014 hade Aerocrine en leveransservice på 99,7 procent. Metall 6% Wellpapp 23% Övrigt 3% Elektronik 30% Plast 38% Diagrammet visar fördelning av materialåtgången vid tillverkning och paketering av en NIOX VERO. Medarbetare och organisation Aerocrines verksamhet bygger på en global organisation med lokal närvaro som skapar förutsättningar för att snabbt kunna identifiera vad olika marknader efterfrågar. Riktl injer och policys tillsammans med Aerocrines grundläggande värderingar ger vägledning för hur våra medarbetare förväntas agera i vardagen. Attraktiv arbetsgivare Samtliga medarbetare på Aerocrine har minst ett individuellt utvecklingssamtal varje år där den anställdes prestation och utvecklingsmöjligheter gås igenom. Personliga utbildnings planer tas fram i samband med 20

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 I var sitt laboratorium på Karolinska Institutet arbetade två forskare, Lars Gustafsson och Kjell Alving, med att undersöka och analysera utandningsluft. Föga anade

Läs mer

årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror

årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror Aerocrine Årsredovisning 2008 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för (publ) 556549-1056 avger härmed årsredovisning och koncern

Läs mer

«Probiotika väcker stort intresse från forskare över hela världen och BioGaia är mycket väl placerade för att vara med och dra nytta av nya rön.

«Probiotika väcker stort intresse från forskare över hela världen och BioGaia är mycket väl placerade för att vara med och dra nytta av nya rön. ÅRSREDOVISNING 2013 Vårt nya organ i kliniska studier Partnerskap med lokalt starka distributörer 9 17 26 «Probiotika väcker stort intresse från forskare över hela världen och BioGaia är mycket väl placerade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

ÅRET I KORTHET...1 VD-ORD...2 AFFÄRSIDÉ...4 KONCERNÖVERSIKT...5 RÖRELSEGREN DISTANSSJUKVÅRD...6 RÖRELSEGREN KARDIOLOGI...12

ÅRET I KORTHET...1 VD-ORD...2 AFFÄRSIDÉ...4 KONCERNÖVERSIKT...5 RÖRELSEGREN DISTANSSJUKVÅRD...6 RÖRELSEGREN KARDIOLOGI...12 1 00 1 0 0 1 0 0 1 0 1 10010101 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 ÅRSREDOVISNING 2003 1 0 1101101 0 10 100 0 01 01011010001011010111000 1 1 0 1 0 0 1 000101011011000101 0001 0 0 110 1 0 1 1 10101

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL 1 ÅRET I KORTHET Januari En unik utbildning öppnar dörren för tandhygienister att behandla enklare kariesangrepp. Utbildningen genomförs vid Göteborgs universitet Sahlgrenska

Läs mer

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för »Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för sjukvården«årsredovisning 2014 cellavision i korthet Världsledande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta ÅRSREDOVISNING 2014 Vi har något att berätta 1 Räkenskapsåret i korthet 2 Sobis intäkter 4 Viktiga händelser 2014 6 Vd-ord 8 Detta är Sobi 10 Vem vi arbetar för 16 Var vi finns 22 Vad vi gör 24 Affärsområde

Läs mer

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011 hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F Utvecklingen i sammandrag 33,6 miljarder USD Försäljningen minskade med 2 i fasta valutakurser till 33 591 (: 33 269 ) 13,2 miljarder USD

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s.

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s. Årsredovisning 2014 Redo för vår resa Com Hems mål är att förändra hela vår verksamhet till att bli centrerad kring vad våra kunder efterfrågar och behöver. Vi förenklar människors liv genom att förse

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Elekta Årsredovisning 2012/13

Elekta Årsredovisning 2012/13 Elekta Årsredovisning 2012/13 Human Care Makes the Future Possible 32 ELEKTA ONCOLOGY 38 ELEKTA BRACHYTHERAPY 44 ELEKTA SOFTWARE 26 ELEKTA NEUROSCIENCE 50 ELEKTA SERVICES BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT Geografiska

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar

Läs mer

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum ATC Industrial Group Management AB 2014 Emissionsmemorandum Årsredovisningen för ATC Industrial Management Group AB för räkenskapsåret 2012 är en del av detta memorandum. En digital version av årsredovisningen

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014 ISO MOC PIV 1 2 3 @ 1 2 3 ISO @ MOC @ 1 2 3 @ @ ISO ISO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 @ ISO @ ID e 1 2 3 VPN ÅRSREDOVISNING 2014 2 CONVENIENT AND CONVENIENT AND SECURE SECURE IDENTITY IDENTITY AUTHENTICATION AUTHENTICATION

Läs mer