Välkommen till Årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Årsmöte 2013-02-18"

Transkript

1 Välkommen till Årsmöte

2 Innehållsförteckning Sidan Dagordning 3 Röstlängd 4 Verksamhetsberättelse 5 Agility 7 Kök, städ och stugfogde 8 Rallylydnad 9 Utbildning 10 Utställning 11 Webbsektor 12 Övriga 12 Ekonomiskberättelse 13 Resultaträkning 15 Balansrapport 17 Revisorernas berättelse 18 Styrelsens förslag avseende: mål 19 Budget för innevarande år 20 Preliminär budget för följande verksamhetsår 20 medlemsavgifter 21 Förslag om stadgeändring 22 Lista för val av styrelse, revisorer och valberedning 23 Beslut om omedelbar justering av punkt

3 Dagordning vid Sollefteå Brukshundklubbs Årsmöte Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängden. 3. Val av mötesordförande. 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt 7 moment 2 i stad-garna. 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 8. Fastställande av dagordningen. 9. Genomgång av: a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte, b. balans- och resultaträkning och c. revisorernas berättelse. 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: a. mål, b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret, c. medlemsavgift enligt 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs. klubbavgift för: i. ordinarie medlem ii. familjemedlem och iii. utlandsmedlem, och d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 13. Beslut i ärenden enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 15. Förslag om stadgeändring. 16. Beslut i ärende enligt punkt Val av lokalklubbsstyrelse enligt 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 18. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt 9 i stadgarna. 19. Val av valberedning enligt 10 i stadgarna. 20. Beslut om omedelbar justering av punkterna Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. 23. Övriga frågor för diskussion (inte beslut). 24. Mötets avslutande. Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 3

4 Sollefteå Brukshundklubb RÖSTLÄNGD FÖR ÅRSMÖTE Bilaga 1 Plats: Klubbstugan Datum: Namn Medlemsnummer Betald (Noteras av kassör) Namnteckning

5 Styrelsens Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för 2012 har bestått av följande personer: Ordförande Maria Sehlsted. Vice ordförande Mikaela Stenered som pga flytt avsade sig sitt uppdrag sig under våren Anna Karlström blev tillförordnad vice ordförande fram till medlemsmötet den 19/9-12 där hon valdes att sitta verksamhetsåret ut. Sekreterare Emelie Källgren. Kassör Sophie Eklund. Ledamot Kristin Titti Janze. Suppleant Jenny Holmgren. Suppleant Madeleine Ramén. Suppleant Anna Karlström som på medlemsmöte den 19/9-12 ersattes av Petra Buhr. Ansvariga för de olika sektorerna har varit: Agility Kristin "Titti" Janze och Helena Forsström Larsson. Kök, städ och stugfogde Sara Westman, Anna Karlström och Bo Nilsson. Mental Annica Johansson och Karin Hellquist. Rallylydnad Jenny Holmgren och Jeanette Lidqvist. Tjänstehund Bo Nilsson. Tävling Annica Johansson och Karin Hellquist. Utbildning Sophie Eklund. Utställning Sophie Eklund. Webbsektor Sophie Eklund. Revisorer Sara Westman och Jeanette Lidkvist. Revisorssuppleanter Anna Westman och Lone Norberg. Valberedning Joakim Johansson och Evelina Johansson Styrelsens berättelse 2012 Har varit ett tufft år för hela styrelsen som i första hand fokuserat på ekonomin. Vi tycker oss se en liten förbättring med ekonomin, men det finns fortfarande mycket att göra innan vi kan få ihop någon riktig buffert. Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda styrelsemöten samt ett antal odokumenterade arbetsträffar. Det har hållits 3 medlemsmöten utöver årsmöte, samt ett aktivitetsmöte. Ett par möten med studiefrämjandet har genomförts för att förbättra samarbetet med dessa. Representanter från styrelsen har också deltagit på distriktets lokalklubbkonferens. Det har under året varit aktiviteter av olika slag på klubben. Utöver klubbens träningsgrupper och kurser (som ni kan läsa mer om i sektorernas berättelser) har det 5

6 hållits MH, L-test, Loppis, Rallylydnadsdag, Lucia fika samt städdag. Klubben har även i år arrangerat en inofficiell utställning samt deltagit i Lions luciatåg på skyltsöndagen. Det har hållits flera kurser och vi har även fått en ny instruktör! Styrelsen vill tacka de instruktörer som under året hållit kurser, utan Er skulle klubben inte klara sig! Utifrån fjolårets verksamhetsberättelse, där det nämndes att styrelsen varit inaktiv, känner vi nu en stor förbättring! Styrelsen har under detta år varit mycket aktiv och sammanhållningen i styrelsen är stark. Uppslutningen på möten har varit bra och vi känner ofta att tiden är det som hindrar. Det finns många idéer men tyvärr inte tid att genomföra alla. Ett större engagemang från våra medlemmar skulle kunna avhjälpa detta problem! Det räcker inte med en aktiv styrelse. Utan aktiva medlemmar ingen klubb! Rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte Några uppsatta mål fanns inte under förra årets årsmöte, men stor vikt lades där på ekonomin. Revisorerna lade fram förslag på nya rutiner som styrelsen under året gått igenom och fastslagit. Det fanns även en önskan om att styrelsen skulle genomgå en kurs i styrelsearbete, detta har tyvärr inte gjorts. Tid bokades för denna kurs, men då inte tillräckligt många ur styrelsen kunde närvara aktuell dag ställdes denna in, och efter det har styrelsen fokuserat på annat. Tilläggas bör att de flesta i styrelsen har gått kurs i styrelsearbete tidigare, inom eller utanför SBK. Det är dock ändå styrelsens önskan om att denna kurs skall bli av för att stärka samarbetet ytterligare. Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Maria Sehlsted Anna Karlström Emelie Källgren Kassör Sophie Eklund Ledamot Kristin Titti Janze Suppleant Suppleant Suppleant Jenny Holmgren Madeleine Ramén Petra Buhr 6

7 AGILITYSEKTORN Verksamhetsberättelse 2012 Den positiva utvecklingen från 2011 har fortsatt under Det finns idag relativt många aktiva inom agility. Stina Hellström har även detta år haft flera kurser/träningstillfällen där hon har delat med sig av sitt kunnande. Agilitysektorn uppskattar verkligen att Stina, trots att hon numera är Umeåbo, tar sig tid till detta. Under framför allt våren och hösten har det varit gemensamma träningskvällar i agility. Vid dessa har alla som varit intresserad av agility kunnat delta. Denna grupp har träffats totalt 22gånger från april till november. Uppslutningen vid dessa tillfällen har legat mellan 3 till 6 personer per tillfällen. Fler av de som tränar har dessutom två hundar i träning. Roligt att så många har varit med vid dessa tillfällen. Även i år har Sollefteåekipage deltagit på olika agilitytävlingar runt om i landet. Vid Agility- DM som arrangerades av Härnösands BK deltog tre klubbekipage. Dessutom har Sollefteå Brukshundklubb hållit en, som vanligt, mycket uppskattad uppvisning av agility under den s.k. Nipyreveckan. När det gäller hinderparken har styrelsen glädjande nog fått besked att s.k. bygdemedel har beviljats för inköp av en ny, lång agilitytunnel. Denna tunnel kommer att inskaffas i början av 2013 enligt styrelsen. Inför 2013 vill vi att klubben fortsätter att satsa på agilityn. Vi behöver fortsätta att förnya/utveckla vår hinderpark så att våra hinder inte medför några risker när medlemmarna tränar sina hundar. Ett hinder som behöver åtgärdas är det s.k. A-hindret. Mattan behöver bytas ut, eftersom den har lossnat på vissa ställen. Dessutom behövs det s.k. sandsäckar till alla tunnlar, så att dessa ligger stadigt när hundarna ska springa igenom tunnlarna. Även bommar till hopphindren behöver kompletteras. När det gäller den s.k. platta tunneln behövs ingångsöppningens kanter vadderas för att inte skador ska uppstå. Vi aktiva inom agilityn hoppas naturligtvis på att det blir fler aktiva agilityekipage under 2013, för agility är en hundsport för alla! Agilitysektorn Helena Forsström-Larsson 7

8 Årets som gått: Verksamhetsberättelse 2012 Städ, kök och stugfogde 2012 bestämde vi med hjälp av styrelsen att ta bort köks kassan eftersom vi sett att det har inte fungerar med kontant hanteringen tidigare år och för att vi inte skulle behöva köpa in varor för försäljning. Och därmed få mindre utgifter i klubben. Under förra våren hade vi en storstädardag där medlemmar kom till klubben och hjälpte till att storstäda ute som inne. Tog med oss eget fika och satt ute i solen när vi var klara. Tusen tack för hjälpen! Inför utställningen i somras på fick vi allt sponsrat till fika och hamburgare. Under hösten har det varit loppis på klubben där det har sålts fika där allt har varit hembakt eller sponsrat. Inför sista loppisen så hjälptes jag och styrelsen åt att städa undan inne i stugan. Inför Lucia loppisen köpte vi in glögg, julmust och clementiner sen var resterande grejer sponsrat. Tyvärr saknade vi deltagande men blev en trevlig stund. I syfte för att spara in lite pengar så hade vi bestämt att inte klippa hela gräsplanen. Vissa reparationer har gjorts på gräsklipparen. Så nu är den hel och ska fungera bra. I syfte för att spara pengar har vi med styrelsen bestämt att inte skotta på klubben vintern 12/13. Skotern och släpvagnen som står i ladan är avställda och oförsäkrade eftersom de inte används. Soptunnan har vi bytt ut till en storlek mindre för att spara in pengar. Under vintern har vi sänkt värmen i stugan eftersom det inte är någon aktivitet där och för att spara in en slant. Toalett pappret är sponsrat. Inför nästa år: Vi ska ansöka hos styrelsen om att avsätta pengar som ska gå till altantaket, se över hängrännorna på stugan och om det behövs måla eller byta brädor på ladan. Takrasskyddet på ladan sitter inte där det ska och är svårt att komma åt. Titti ska ha pratat med en kille hon kände som hade en kran men vi har inte fått någon rapport av henne hur det gått. Om vi inte får hjälp där så måste vi åtgärda det inom kort. En gräsklippar lista ska sättas upp på klubben där man kan skriva upp sig när man kan ta ansvar att klippa gräset och att inte allt hänger på en person. Försöka få en som kan skotta på klubben till nästa vinter för en bättre peng än vi haft tidigare så vi kan träna hund året om. Försöka att ha fika/mat försäljning på de olika aktiviteter som kommer under året. Anna Karlström TACK för detta år! 8

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE RALLYLYDNADS SEKTORN 2012 Året 2012 har varit ett framgångsrikt år vad det gäller rallylydnadsutvecklingen på Sollefteå Brukshundklubb. En träningsgrupp har under i stort sett hela året tränat på klubben onsdagskvällar och här har både gamla som nya ekipage varit välkomna att utveckla sig själva och varandra inom grenen och ha roligt tillsammans. Det finns idag både ekipage som tränar för aktiverings skull samt ekipage som flitigt besökt de rallytävlingar som anordnats inom distriktet under året. Fina resultat har presterats och uppflyttningarna firats en efter en. Klubben har tyvärr inte kunnat hålla några kurser under året på grund av bland annat sjukdom men en prova på dag under hösten ordnades med stor uppslutning, härlig stämning och gott fika. Dessutom deltog instruktör Jeanette Lidqvist i tv programmet GoKväll där hon höll en rallylydnadslektion för Barbro Börjesson. Barbro deltog även på prova på dagen, vilket är trevlig reklam för klubben. Planering för 2013 Klubben har ansökt om en tvådagars officiell tävling innehållande alla fyra klasserna i september där Emil Falk är bokad som domare. Här kommer vi behöva en hel del hjälp av medlemmarna och vi kommer även att försöka anordna olika arrangemang innan för att försöka dra in lite pengar till tävlingen som vi hoppas ska bli riktigt lyckad. Vad det gäller kurser är inget planerat än utan vi får se hur året fortlöper. Sektoransvariga Jenny Holmgren Jeanette Lidqvist 9

10 Verksamhetsberättelse Utbildningssektorn 2012 Under året som gått har vi haft sammanlagt 7 kurser. Det har varit Klickerkurs, Agilityhelg, Tävlingssatsning agility, 2 valpkurser, Allmänlydnad samt Tävlingslydnadskurs. Undertecknad hälsar vår nya instruktör Ewelina Johansson välkommen och hoppas att Du ska trivas med att hålla kurser åt Sollefteå Brukshundklubb! Ewelina har själv utbildat sig till instruktör och har, efter att hon gått med som hjälpinstruktör på 2 kurser i klubbens regi, godkänts av styrelsen och därmed blivit godkänd instruktör inom SBK. Ewelina har under hösten 2012 hållit sin första egna kurs för klubben. Klubben har/har haft väldigt många instruktörer, men inte så många är aktiva idag. Undertecknad är rädd att vi sliter ut de få instruktörer vi har och hoppas på att några av de gamla instruktörerna kanske vill starta upp med kurser igen, alternativt att styrelsen utbildar nya instruktörer och vidareutbildar de gamla. Undertecknad önskar att styrelsen för 2013 vill hålla ett möte med samtliga instruktörer för att tillsammans med dessa inventera vilka kunskaper som finns samt vilka önskemål instruktörerna har, vad kan styrelsen göra för att öka motivationen hos våra instruktörer? Nämnas bör att samtliga instruktörer under året har kallats till ett instruktörsmöte, men bara en enda slöt upp. Hoppas på bättre engagemang kommande år. Kursverksamheten är en av de viktigaste delarna inom SBK, det är vårt ansvar gentemot hundägarna och samhället att leverera bra kurser. Svenska Brukshundklubben har som vision att Brukshundklubben ska vara hundägarnas ledande utbildningsorganisation. Därför är det även viktigt att vi kan leverera både bra och varierande kurser! Undertecknad planerar att under 2013 utveckla samarbetet med studiefrämjandet ytterligare för att med hjälp av dem öka på intresset för våra kurser. Sophie Eklund 10

11 Verksamhetsberättelse Utställningssektorn 2012 Under 2012 var det planerat för en officiell utställning. Denna blev tyvärr inte av då båda klubbens certifierade utställningsarrangörer gått ur klubben och därmed ej planerat för denna utställning. Någon domare var ej bokad och då tiden var allt för knapp när detta uppdagades beslutades det i samråd med SBK centralt att ställa in utställningen utan påföljd. (Normalt skulle en inställd utställning leda till flera års avstängning för klubben). Klubben höll ändå den numera traditionella inofficiella utställningen under Nipyran. 68 hundar var anmälda och utställningen flöt på bra. Vi hade en mycket fin dag med många engagerade medlemmar, jätte roligt! Även inför 2013 planeras det en inofficiell utställning. I skrivande stunda är det oklart om denna kommer att vara under Nipyran eller senare. Undertecknad upplever det som svårt att få tag på både engagerade medlemmar mitt i sommaren, och sponsorer mitt i Nipyreveckan, och överväger därför att senarelägga utställningen. Undertecknad har tillsammans med styrelsen beslutat att vänta med ansökan om officiell utställning tills det ekonomiska läget är mer stabilt. Sophie Eklund Best In Show Silverstjärnans Isle Of Skye, Labrador Retriever Ägare: Mariette Rohlertz, Sollefteå. 11

12 Verksamhetsberättelse Webbmaster 2012 Under året som gått har jag byggt upp en helt ny hemsida. Mitt mål med denna är att den ska rymma mycket information, men på ett lättöverskådligt sätt. Den ska vara lätt att navigera runt på och även lätt att uppdatera. Jag mottar gärna förslag på vad som bör finnas på sidan och vill gärna att medlemmarna kommer med kritik så sidan hela tiden kan utvecklas till något som alla kan vara nöjda med! Sophie Eklund Övriga sektorer Tyvärr har vi ej fått in några verksamhetsberättelser från följande sektorer: Mental Tjänstehund Tävling /Styrelsen 12

13 Ekonomisk berättelse När jag i april tog på mig att vara kassör så viste jag att ekonomin var dålig. Det kom dock som en chock HUR dålig den var! Vid styrelsens första styrelsemöte efter årsmötet, möttes vi av en mörklagd lokal. Ett samtal till Eon bekräftade våra farhågor, inte en enda el-faktura var betald under 2012 och strömmen var avstängd. Det var på det mötet som jag fick nyckeln till postfacket. Ett postfack fyllt med fakturor, påminnelser, inkassokrav och brev från kronofogden! Jag fick själv leta reda på dosa och koder till internetbanken. Sedan satte jag mig att ringa runt till alla som skickat fakturor för att se vad som måste betalas och inte. Efter den genomgången fanns inte mycket pengar kvar, och vi i styrelsen insåg snabbt att vi inte hade tillräckligt med pengar till att betala nästa elfaktura. Vi hade minus på kontot och pratade om möjligheten att lägga ned klubben. Med mycket jobb har jag och styrelsen klarat oss igenom ett ekonomiskt jobbigt år, med många motgångar till följd av tidigare års slarv. Men vi har även sett ljusglimtar och eftersom när saldot ökat på kontot har även vårat hopp om klubbens framtid sakta kommit tillbaka. Jag kan inte påstå att vi har gott om pengar, inte heller att vi har någon buffert om något händer med t.ex. klubbstugan. Men ekonomin ser bättre ut än vid förra årsmötet och med aktiva medlemmar så kan det fortsätta åt det hållet även under Under året har jag och styrelsen tagit följande ekonomiska beslut: Minskat klubbens soptunna från 190 liter till 80 liter, sparar 772kr/år. Avslutat prenumerationen på Hundsport, sparar 350kr/år. Avslutat radiotjänst, sparar 2076kr/år. Avslutat domännamnet sparar 295kr/år. Avpollettera all skoteranvändning tills ekonomin åter tillåter det, för att spara in pengar på bensin, reparationer, skatt och försäkring. All sponsring från klubben upphör pga. den ekonomiska situationen. Klubben behöver inte en fullstor plan, därför kommer bara halva att klippas för att spara in både bensin och reparationer av klippare. Vid kurser kan vi bjuda på fika endast vid första träffen. Vi har köpt in en postlåda som kommer att sättas upp i vår, då kan vi avsluta postfacket vi idag hyr, sparar 1700kr/år. Många bäckar små Vi har även satt upp en del ekonomiska rutiner: Köp på faktura får endast göras mot rekvisition. Vid inköp med fakturabetalning skall följesedel bifogas med ifyllt verifikat och lämnas till kassör. 13

14 Minimera kontanthanteringen för att få en bättre överblick över ekonomin. Detta är gjort genom att: * Fikaförsäljning endast vid tävlingar och evenemang. * Vid mindre köp lägger man själv ut pengarna. Kvittot lämnar man till kassören för att få tillbaka pengarna antingen via konto eller kontanter. Vid kurser skall deltagarlista bifogas bokföringen för att underlätta för kassör och revisorer vid genomgång av bokföring. Revisorerna för 2012 skall varje kvartal få gå igenom bokföringen. Kassör Sophie Eklund 14

15 15

16 16

17 17

18 Revisorernas berättelse kommer snart 18

19 Styrelsens förslag avseende mål Mål för 2013 Fortsatt fokus på ekonomin, stäva efter att påbörja uppbyggandet av en buffert. Kalla klubbens instruktörer till möte och fundera tillsammans med dessa ut vad styrelsen kan göra för att upprätthålla, samt öka motivationen till att hålla kurser för klubben. Är det någon som behöver vidareutbildas? Möjliggör för fler medlemmar att kunna använda sig av klubbens träningsutrustning (t.ex. koner, spårpinnar, rallyskyltar, osv), detta görs lämpligast genom att rensa ur baracken och förvara träningsutrustning där. Kodlås till baracken finns på klubben. Skänkt av Sophie Eklund. Skriv tydligare anvisningar för sektorerna och sätt upp dessa i klubbstugan. Utbilda styrelsen samt valberedning i styrelseteknik. Långsiktiga mål Buffert på minst 50,000:- skall finnas på sparkontot. Se över och underhåll byggnader och inventarier. Bygg upp en säker agilityhinderpark som även går att använda för tävling. Utbilda en eller två personer till certifierade utställningsarrangörer. 19

20 Budgetförslag för Inkomster Utgifter Kurser Tävlingskostnader -600 Medlemsavgifter 5000 Sopor och avlopp Studiefrämjandet 4000 El Utställning 7000 Förbrukningsinventarier -400 Fikaförsäljning vid tävlingar 1500 Försäkring Loppis och fika 5000 Gräsklippare Newbody 3000 Snöröjning L-test 1000 Kontorsmaterial -200 MH 4000 Porto Uthyrning av klubbstuga 2000 Bankkostnader Tävlingar 1000 Möten -300 Övriga kostnader Summa Summa Budgeterat för vinst på 7500:- Preliminärt budgetförslag för 2014 Inkomster Utgifter Kurser Tävlingskostnader -600 Medlemsavgifter 5000 Sopor och avlopp Studiefrämjandet 3000 El Utställning 7000 Förbrukningsinventarier -400 Loppis och fika 1000 Försäkring Newbody 3000 Gräsklippare L-test 1000 Snöröjning MH 4000 Kontorsmaterial -200 Uthyrning av klubbstuga 2000 Porto Bankkostnader Möten -300 Övriga kostnader Summa Summa Budgeterat för vinst/förlust på 0:- 20

21 Styrelsens förslag avseende medlemsavgifter Ordinarie medlem 100kr (tidigare 75kr) Familjemedlem 150kr (tidigare 100kr) Utlandsmedlem 150kr (tidigare 75kr) Information om de olika medlemsformerna I medlemsavgiften till Svenska Brukshundklubben ingår en förbundsavgift och en lokal avgift. Förbundsavgiften är 310 kronor per år inom Sverige. I den ingår bland annat sex nummer av tidningen Brukshunden. Den lokala avgiften går till lokalklubben eller rasklubben. Avgiftens storlek varierar mellan klubbarna. Ordinarie medlemskap Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i. Familjemedlemskap Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll, redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden, den skickas bara till den ordinarie medlemmen.) Utlandsmedlemskap Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 440 kr per år plus lokal avgift. Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader. Ungdomsmedlemskap Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Sollefteå Brukshundklubb som specialklubb. Då får du två medlemskap för priset av ett. Läs mer på Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemskap automatiskt över till Brukshundklubben. 21

22 Förslag om stadgeändring Styrelsen för 2012 föreslår en stadgeändring av 8 moment 1 i Sollefteå Brukshundklubbs normalstadga, gällande styrelsens sammansättning. Styrelsens sammansätting enligt stadgarna from 1 november 2012: a) Ordförande 1 år b) Vice ordförande 2 år c) Sekreterare 2 år d) Kassör 2 år e) Ledamot 2 år f) Ledamot 2 år g) Ledamot 2 år h) Suppleant 2 år i) Suppleant 2 år Styrelsens förslag: a) Ordförande 1 år b) Vice ordförande 2 år c) Sekreterare 2 år d) Kassör 2 år e) Ledamot 2 år f) Suppleant 2 år g) Suppleant 2 år Bakgrund till förslaget Den 28 september 2012 beslutade SBK centralt att ändra vår styrelses sammansättning från 5 ledamöter och 3 suppleanter, till 7 ledamöter och 2 suppleanter. Då vi redan innan beslutet upplevde det som svårt att få tillräckligt med folk till styrelsen ser vi denna ändring som negativ för klubben. Enligt det brev klubbstyrelsen fått från generalsekreterare Peter Rimsby är det ok för klubben att ansöka om stadgeändring enligt 14 i normalstadgarna. (Brevet från Peter Rimsby finns att läsa hos styrelsen för den medlem som är intresserad) 22

23 Val av styrelse: j) Ordförande 1 år nyval k) Vice ordförande 2 år 1 år kvar (Fyllnadsval krävs) l) Sekreterare 2 år nyval m) Kassör 2 år 1 år kvar (Sophie Eklund) n) Ledamot 2 år nyval o) Ledamot 2 år fyllnadsval 1 år för att komma i fas p) Ledamot 2 år nyval q) Suppleant 2 år 1 år kvar (Madeleine eller Petra) r) Suppleant 2 år nyval Val av Revisorer: a) Ordinarie 1 år nyval b) Ordinarie 1 år nyval c) Suppleant 1 år nyval d) Suppleant 1 år nyval Val av Valberedning: a) Sammankallande 1 år nyval b) Ledamot 2 år 1 år kvar (Ewelina Johansson) c) Ledamot 2 år nyval 23

24 20. Beslut om omedelbar justering av punkterna Justerare: Vidimeras av: 24

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Österåkers Brukshundklubb

Österåkers Brukshundklubb Österåkers Brukshundklubb Verksamhetsberättelse över 2014 Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse: Ordförande: Kjell Pettersson, omval 1 år Kassör: Jennie Winberg, nyval 2 år Sekreterare: Jill Halve,

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Viktoria Hedström Erika Norberg Jenny Lund Iren Olofsson Meddelad frånvaro: Angelica

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili Eds Brukshundklubb Klubbmästare 2012 Tina Johansson med Chili Verksamhetsberättelse 2012 Hej allihop! Nu vill jag som ordförande säga några saker. V i kan åter lägga ett år till handlingarna. Under det

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

MEDLEMSBLAD MAJ 2014

MEDLEMSBLAD MAJ 2014 MEDLEMSBLAD MAJ 2014 STYRELSEN 2014 Ordförande Linnéa Lundberg 070-533 12 60 Sekreterare Malin Mattsson 070-676 98 66 Kassör Maria J Johansson 070-604 51 35 Vice ordförande Monica Öberg Ledamot Kennet

Läs mer

Närvarande: Jan Rosén, Kethy Karlsson, Stefan Johansson, Bengt Pryssander och Bengt Knutsmark

Närvarande: Jan Rosén, Kethy Karlsson, Stefan Johansson, Bengt Pryssander och Bengt Knutsmark Oskarströms brukshundklubb Styrelsemöte 2010-10-28 s 1 (6) Ärende: OBK Styrelsemöte Tid: 2010-10-28 Plats: Oskarströms brukshundklubbs klubbstuga Närvarande: Jan Rosén, Kethy Karlsson, Stefan Johansson,

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten.

Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten. Verksamhetsmål Styrelsen Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten. HUS-Hundägarutbildningssektorn Att hundägarna ska få ett bra liv med sina hundar och att klubbens instruktörer

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande. Huvudstyrelsens ordförande Maria Hansson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat varefter mötet inleddes med en parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson,

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse Trollhättans brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2012 s verksamhetsberättelse, Trollhättans Brukshundklubb, 2012 Medlemmar Under verksamhetsåret 2012 har Trollhättans brukshundklubb haft 198 medlemmar

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Protokoll styrelsemöte (4-2015)

Protokoll styrelsemöte (4-2015) 1(5) Protokoll styrelsemöte (4-2015) Datum: 2015-04-01 Tid: 19.00 Plats: Hundkojan Närvarande: Ingrid Lingmark, Monica Rahm, Camilla Wrangel, Susanne Davis Adjungerade: Camilla Wrangel Frånvarande: Madeleine

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Svenska PudelKlubben, Västra avdelningens Årsmöte Lördag den 13 februari 2010 Dagordning 1 Justering av röstlängd 2 Val av ordförande

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Styrelsen. Arbetskopia arbetsordning för Hofors BK, ej fastställd ännu!

Styrelsen. Arbetskopia arbetsordning för Hofors BK, ej fastställd ännu! Styrelsen Förutom ansvar enligt nedan har styrelsen ett GEMENSAMT ansvar för att det som bestäms utförs i de olika grupperna. Alla i styrelsen deltar vid styrelsemöten. Ordförande Skriver dagordning tillsammans

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer