Välkommen till Årsmöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Årsmöte 2013-02-18"

Transkript

1 Välkommen till Årsmöte

2 Innehållsförteckning Sidan Dagordning 3 Röstlängd 4 Verksamhetsberättelse 5 Agility 7 Kök, städ och stugfogde 8 Rallylydnad 9 Utbildning 10 Utställning 11 Webbsektor 12 Övriga 12 Ekonomiskberättelse 13 Resultaträkning 15 Balansrapport 17 Revisorernas berättelse 18 Styrelsens förslag avseende: mål 19 Budget för innevarande år 20 Preliminär budget för följande verksamhetsår 20 medlemsavgifter 21 Förslag om stadgeändring 22 Lista för val av styrelse, revisorer och valberedning 23 Beslut om omedelbar justering av punkt

3 Dagordning vid Sollefteå Brukshundklubbs Årsmöte Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängden. 3. Val av mötesordförande. 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt 7 moment 2 i stad-garna. 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 8. Fastställande av dagordningen. 9. Genomgång av: a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte, b. balans- och resultaträkning och c. revisorernas berättelse. 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: a. mål, b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret, c. medlemsavgift enligt 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs. klubbavgift för: i. ordinarie medlem ii. familjemedlem och iii. utlandsmedlem, och d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 13. Beslut i ärenden enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 15. Förslag om stadgeändring. 16. Beslut i ärende enligt punkt Val av lokalklubbsstyrelse enligt 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 18. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt 9 i stadgarna. 19. Val av valberedning enligt 10 i stadgarna. 20. Beslut om omedelbar justering av punkterna Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. 23. Övriga frågor för diskussion (inte beslut). 24. Mötets avslutande. Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 3

4 Sollefteå Brukshundklubb RÖSTLÄNGD FÖR ÅRSMÖTE Bilaga 1 Plats: Klubbstugan Datum: Namn Medlemsnummer Betald (Noteras av kassör) Namnteckning

5 Styrelsens Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för 2012 har bestått av följande personer: Ordförande Maria Sehlsted. Vice ordförande Mikaela Stenered som pga flytt avsade sig sitt uppdrag sig under våren Anna Karlström blev tillförordnad vice ordförande fram till medlemsmötet den 19/9-12 där hon valdes att sitta verksamhetsåret ut. Sekreterare Emelie Källgren. Kassör Sophie Eklund. Ledamot Kristin Titti Janze. Suppleant Jenny Holmgren. Suppleant Madeleine Ramén. Suppleant Anna Karlström som på medlemsmöte den 19/9-12 ersattes av Petra Buhr. Ansvariga för de olika sektorerna har varit: Agility Kristin "Titti" Janze och Helena Forsström Larsson. Kök, städ och stugfogde Sara Westman, Anna Karlström och Bo Nilsson. Mental Annica Johansson och Karin Hellquist. Rallylydnad Jenny Holmgren och Jeanette Lidqvist. Tjänstehund Bo Nilsson. Tävling Annica Johansson och Karin Hellquist. Utbildning Sophie Eklund. Utställning Sophie Eklund. Webbsektor Sophie Eklund. Revisorer Sara Westman och Jeanette Lidkvist. Revisorssuppleanter Anna Westman och Lone Norberg. Valberedning Joakim Johansson och Evelina Johansson Styrelsens berättelse 2012 Har varit ett tufft år för hela styrelsen som i första hand fokuserat på ekonomin. Vi tycker oss se en liten förbättring med ekonomin, men det finns fortfarande mycket att göra innan vi kan få ihop någon riktig buffert. Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda styrelsemöten samt ett antal odokumenterade arbetsträffar. Det har hållits 3 medlemsmöten utöver årsmöte, samt ett aktivitetsmöte. Ett par möten med studiefrämjandet har genomförts för att förbättra samarbetet med dessa. Representanter från styrelsen har också deltagit på distriktets lokalklubbkonferens. Det har under året varit aktiviteter av olika slag på klubben. Utöver klubbens träningsgrupper och kurser (som ni kan läsa mer om i sektorernas berättelser) har det 5

6 hållits MH, L-test, Loppis, Rallylydnadsdag, Lucia fika samt städdag. Klubben har även i år arrangerat en inofficiell utställning samt deltagit i Lions luciatåg på skyltsöndagen. Det har hållits flera kurser och vi har även fått en ny instruktör! Styrelsen vill tacka de instruktörer som under året hållit kurser, utan Er skulle klubben inte klara sig! Utifrån fjolårets verksamhetsberättelse, där det nämndes att styrelsen varit inaktiv, känner vi nu en stor förbättring! Styrelsen har under detta år varit mycket aktiv och sammanhållningen i styrelsen är stark. Uppslutningen på möten har varit bra och vi känner ofta att tiden är det som hindrar. Det finns många idéer men tyvärr inte tid att genomföra alla. Ett större engagemang från våra medlemmar skulle kunna avhjälpa detta problem! Det räcker inte med en aktiv styrelse. Utan aktiva medlemmar ingen klubb! Rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte Några uppsatta mål fanns inte under förra årets årsmöte, men stor vikt lades där på ekonomin. Revisorerna lade fram förslag på nya rutiner som styrelsen under året gått igenom och fastslagit. Det fanns även en önskan om att styrelsen skulle genomgå en kurs i styrelsearbete, detta har tyvärr inte gjorts. Tid bokades för denna kurs, men då inte tillräckligt många ur styrelsen kunde närvara aktuell dag ställdes denna in, och efter det har styrelsen fokuserat på annat. Tilläggas bör att de flesta i styrelsen har gått kurs i styrelsearbete tidigare, inom eller utanför SBK. Det är dock ändå styrelsens önskan om att denna kurs skall bli av för att stärka samarbetet ytterligare. Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Maria Sehlsted Anna Karlström Emelie Källgren Kassör Sophie Eklund Ledamot Kristin Titti Janze Suppleant Suppleant Suppleant Jenny Holmgren Madeleine Ramén Petra Buhr 6

7 AGILITYSEKTORN Verksamhetsberättelse 2012 Den positiva utvecklingen från 2011 har fortsatt under Det finns idag relativt många aktiva inom agility. Stina Hellström har även detta år haft flera kurser/träningstillfällen där hon har delat med sig av sitt kunnande. Agilitysektorn uppskattar verkligen att Stina, trots att hon numera är Umeåbo, tar sig tid till detta. Under framför allt våren och hösten har det varit gemensamma träningskvällar i agility. Vid dessa har alla som varit intresserad av agility kunnat delta. Denna grupp har träffats totalt 22gånger från april till november. Uppslutningen vid dessa tillfällen har legat mellan 3 till 6 personer per tillfällen. Fler av de som tränar har dessutom två hundar i träning. Roligt att så många har varit med vid dessa tillfällen. Även i år har Sollefteåekipage deltagit på olika agilitytävlingar runt om i landet. Vid Agility- DM som arrangerades av Härnösands BK deltog tre klubbekipage. Dessutom har Sollefteå Brukshundklubb hållit en, som vanligt, mycket uppskattad uppvisning av agility under den s.k. Nipyreveckan. När det gäller hinderparken har styrelsen glädjande nog fått besked att s.k. bygdemedel har beviljats för inköp av en ny, lång agilitytunnel. Denna tunnel kommer att inskaffas i början av 2013 enligt styrelsen. Inför 2013 vill vi att klubben fortsätter att satsa på agilityn. Vi behöver fortsätta att förnya/utveckla vår hinderpark så att våra hinder inte medför några risker när medlemmarna tränar sina hundar. Ett hinder som behöver åtgärdas är det s.k. A-hindret. Mattan behöver bytas ut, eftersom den har lossnat på vissa ställen. Dessutom behövs det s.k. sandsäckar till alla tunnlar, så att dessa ligger stadigt när hundarna ska springa igenom tunnlarna. Även bommar till hopphindren behöver kompletteras. När det gäller den s.k. platta tunneln behövs ingångsöppningens kanter vadderas för att inte skador ska uppstå. Vi aktiva inom agilityn hoppas naturligtvis på att det blir fler aktiva agilityekipage under 2013, för agility är en hundsport för alla! Agilitysektorn Helena Forsström-Larsson 7

8 Årets som gått: Verksamhetsberättelse 2012 Städ, kök och stugfogde 2012 bestämde vi med hjälp av styrelsen att ta bort köks kassan eftersom vi sett att det har inte fungerar med kontant hanteringen tidigare år och för att vi inte skulle behöva köpa in varor för försäljning. Och därmed få mindre utgifter i klubben. Under förra våren hade vi en storstädardag där medlemmar kom till klubben och hjälpte till att storstäda ute som inne. Tog med oss eget fika och satt ute i solen när vi var klara. Tusen tack för hjälpen! Inför utställningen i somras på fick vi allt sponsrat till fika och hamburgare. Under hösten har det varit loppis på klubben där det har sålts fika där allt har varit hembakt eller sponsrat. Inför sista loppisen så hjälptes jag och styrelsen åt att städa undan inne i stugan. Inför Lucia loppisen köpte vi in glögg, julmust och clementiner sen var resterande grejer sponsrat. Tyvärr saknade vi deltagande men blev en trevlig stund. I syfte för att spara in lite pengar så hade vi bestämt att inte klippa hela gräsplanen. Vissa reparationer har gjorts på gräsklipparen. Så nu är den hel och ska fungera bra. I syfte för att spara pengar har vi med styrelsen bestämt att inte skotta på klubben vintern 12/13. Skotern och släpvagnen som står i ladan är avställda och oförsäkrade eftersom de inte används. Soptunnan har vi bytt ut till en storlek mindre för att spara in pengar. Under vintern har vi sänkt värmen i stugan eftersom det inte är någon aktivitet där och för att spara in en slant. Toalett pappret är sponsrat. Inför nästa år: Vi ska ansöka hos styrelsen om att avsätta pengar som ska gå till altantaket, se över hängrännorna på stugan och om det behövs måla eller byta brädor på ladan. Takrasskyddet på ladan sitter inte där det ska och är svårt att komma åt. Titti ska ha pratat med en kille hon kände som hade en kran men vi har inte fått någon rapport av henne hur det gått. Om vi inte får hjälp där så måste vi åtgärda det inom kort. En gräsklippar lista ska sättas upp på klubben där man kan skriva upp sig när man kan ta ansvar att klippa gräset och att inte allt hänger på en person. Försöka få en som kan skotta på klubben till nästa vinter för en bättre peng än vi haft tidigare så vi kan träna hund året om. Försöka att ha fika/mat försäljning på de olika aktiviteter som kommer under året. Anna Karlström TACK för detta år! 8

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE RALLYLYDNADS SEKTORN 2012 Året 2012 har varit ett framgångsrikt år vad det gäller rallylydnadsutvecklingen på Sollefteå Brukshundklubb. En träningsgrupp har under i stort sett hela året tränat på klubben onsdagskvällar och här har både gamla som nya ekipage varit välkomna att utveckla sig själva och varandra inom grenen och ha roligt tillsammans. Det finns idag både ekipage som tränar för aktiverings skull samt ekipage som flitigt besökt de rallytävlingar som anordnats inom distriktet under året. Fina resultat har presterats och uppflyttningarna firats en efter en. Klubben har tyvärr inte kunnat hålla några kurser under året på grund av bland annat sjukdom men en prova på dag under hösten ordnades med stor uppslutning, härlig stämning och gott fika. Dessutom deltog instruktör Jeanette Lidqvist i tv programmet GoKväll där hon höll en rallylydnadslektion för Barbro Börjesson. Barbro deltog även på prova på dagen, vilket är trevlig reklam för klubben. Planering för 2013 Klubben har ansökt om en tvådagars officiell tävling innehållande alla fyra klasserna i september där Emil Falk är bokad som domare. Här kommer vi behöva en hel del hjälp av medlemmarna och vi kommer även att försöka anordna olika arrangemang innan för att försöka dra in lite pengar till tävlingen som vi hoppas ska bli riktigt lyckad. Vad det gäller kurser är inget planerat än utan vi får se hur året fortlöper. Sektoransvariga Jenny Holmgren Jeanette Lidqvist 9

10 Verksamhetsberättelse Utbildningssektorn 2012 Under året som gått har vi haft sammanlagt 7 kurser. Det har varit Klickerkurs, Agilityhelg, Tävlingssatsning agility, 2 valpkurser, Allmänlydnad samt Tävlingslydnadskurs. Undertecknad hälsar vår nya instruktör Ewelina Johansson välkommen och hoppas att Du ska trivas med att hålla kurser åt Sollefteå Brukshundklubb! Ewelina har själv utbildat sig till instruktör och har, efter att hon gått med som hjälpinstruktör på 2 kurser i klubbens regi, godkänts av styrelsen och därmed blivit godkänd instruktör inom SBK. Ewelina har under hösten 2012 hållit sin första egna kurs för klubben. Klubben har/har haft väldigt många instruktörer, men inte så många är aktiva idag. Undertecknad är rädd att vi sliter ut de få instruktörer vi har och hoppas på att några av de gamla instruktörerna kanske vill starta upp med kurser igen, alternativt att styrelsen utbildar nya instruktörer och vidareutbildar de gamla. Undertecknad önskar att styrelsen för 2013 vill hålla ett möte med samtliga instruktörer för att tillsammans med dessa inventera vilka kunskaper som finns samt vilka önskemål instruktörerna har, vad kan styrelsen göra för att öka motivationen hos våra instruktörer? Nämnas bör att samtliga instruktörer under året har kallats till ett instruktörsmöte, men bara en enda slöt upp. Hoppas på bättre engagemang kommande år. Kursverksamheten är en av de viktigaste delarna inom SBK, det är vårt ansvar gentemot hundägarna och samhället att leverera bra kurser. Svenska Brukshundklubben har som vision att Brukshundklubben ska vara hundägarnas ledande utbildningsorganisation. Därför är det även viktigt att vi kan leverera både bra och varierande kurser! Undertecknad planerar att under 2013 utveckla samarbetet med studiefrämjandet ytterligare för att med hjälp av dem öka på intresset för våra kurser. Sophie Eklund 10

11 Verksamhetsberättelse Utställningssektorn 2012 Under 2012 var det planerat för en officiell utställning. Denna blev tyvärr inte av då båda klubbens certifierade utställningsarrangörer gått ur klubben och därmed ej planerat för denna utställning. Någon domare var ej bokad och då tiden var allt för knapp när detta uppdagades beslutades det i samråd med SBK centralt att ställa in utställningen utan påföljd. (Normalt skulle en inställd utställning leda till flera års avstängning för klubben). Klubben höll ändå den numera traditionella inofficiella utställningen under Nipyran. 68 hundar var anmälda och utställningen flöt på bra. Vi hade en mycket fin dag med många engagerade medlemmar, jätte roligt! Även inför 2013 planeras det en inofficiell utställning. I skrivande stunda är det oklart om denna kommer att vara under Nipyran eller senare. Undertecknad upplever det som svårt att få tag på både engagerade medlemmar mitt i sommaren, och sponsorer mitt i Nipyreveckan, och överväger därför att senarelägga utställningen. Undertecknad har tillsammans med styrelsen beslutat att vänta med ansökan om officiell utställning tills det ekonomiska läget är mer stabilt. Sophie Eklund Best In Show Silverstjärnans Isle Of Skye, Labrador Retriever Ägare: Mariette Rohlertz, Sollefteå. 11

12 Verksamhetsberättelse Webbmaster 2012 Under året som gått har jag byggt upp en helt ny hemsida. Mitt mål med denna är att den ska rymma mycket information, men på ett lättöverskådligt sätt. Den ska vara lätt att navigera runt på och även lätt att uppdatera. Jag mottar gärna förslag på vad som bör finnas på sidan och vill gärna att medlemmarna kommer med kritik så sidan hela tiden kan utvecklas till något som alla kan vara nöjda med! Sophie Eklund Övriga sektorer Tyvärr har vi ej fått in några verksamhetsberättelser från följande sektorer: Mental Tjänstehund Tävling /Styrelsen 12

13 Ekonomisk berättelse När jag i april tog på mig att vara kassör så viste jag att ekonomin var dålig. Det kom dock som en chock HUR dålig den var! Vid styrelsens första styrelsemöte efter årsmötet, möttes vi av en mörklagd lokal. Ett samtal till Eon bekräftade våra farhågor, inte en enda el-faktura var betald under 2012 och strömmen var avstängd. Det var på det mötet som jag fick nyckeln till postfacket. Ett postfack fyllt med fakturor, påminnelser, inkassokrav och brev från kronofogden! Jag fick själv leta reda på dosa och koder till internetbanken. Sedan satte jag mig att ringa runt till alla som skickat fakturor för att se vad som måste betalas och inte. Efter den genomgången fanns inte mycket pengar kvar, och vi i styrelsen insåg snabbt att vi inte hade tillräckligt med pengar till att betala nästa elfaktura. Vi hade minus på kontot och pratade om möjligheten att lägga ned klubben. Med mycket jobb har jag och styrelsen klarat oss igenom ett ekonomiskt jobbigt år, med många motgångar till följd av tidigare års slarv. Men vi har även sett ljusglimtar och eftersom när saldot ökat på kontot har även vårat hopp om klubbens framtid sakta kommit tillbaka. Jag kan inte påstå att vi har gott om pengar, inte heller att vi har någon buffert om något händer med t.ex. klubbstugan. Men ekonomin ser bättre ut än vid förra årsmötet och med aktiva medlemmar så kan det fortsätta åt det hållet även under Under året har jag och styrelsen tagit följande ekonomiska beslut: Minskat klubbens soptunna från 190 liter till 80 liter, sparar 772kr/år. Avslutat prenumerationen på Hundsport, sparar 350kr/år. Avslutat radiotjänst, sparar 2076kr/år. Avslutat domännamnet sparar 295kr/år. Avpollettera all skoteranvändning tills ekonomin åter tillåter det, för att spara in pengar på bensin, reparationer, skatt och försäkring. All sponsring från klubben upphör pga. den ekonomiska situationen. Klubben behöver inte en fullstor plan, därför kommer bara halva att klippas för att spara in både bensin och reparationer av klippare. Vid kurser kan vi bjuda på fika endast vid första träffen. Vi har köpt in en postlåda som kommer att sättas upp i vår, då kan vi avsluta postfacket vi idag hyr, sparar 1700kr/år. Många bäckar små Vi har även satt upp en del ekonomiska rutiner: Köp på faktura får endast göras mot rekvisition. Vid inköp med fakturabetalning skall följesedel bifogas med ifyllt verifikat och lämnas till kassör. 13

14 Minimera kontanthanteringen för att få en bättre överblick över ekonomin. Detta är gjort genom att: * Fikaförsäljning endast vid tävlingar och evenemang. * Vid mindre köp lägger man själv ut pengarna. Kvittot lämnar man till kassören för att få tillbaka pengarna antingen via konto eller kontanter. Vid kurser skall deltagarlista bifogas bokföringen för att underlätta för kassör och revisorer vid genomgång av bokföring. Revisorerna för 2012 skall varje kvartal få gå igenom bokföringen. Kassör Sophie Eklund 14

15 15

16 16

17 17

18 Revisorernas berättelse kommer snart 18

19 Styrelsens förslag avseende mål Mål för 2013 Fortsatt fokus på ekonomin, stäva efter att påbörja uppbyggandet av en buffert. Kalla klubbens instruktörer till möte och fundera tillsammans med dessa ut vad styrelsen kan göra för att upprätthålla, samt öka motivationen till att hålla kurser för klubben. Är det någon som behöver vidareutbildas? Möjliggör för fler medlemmar att kunna använda sig av klubbens träningsutrustning (t.ex. koner, spårpinnar, rallyskyltar, osv), detta görs lämpligast genom att rensa ur baracken och förvara träningsutrustning där. Kodlås till baracken finns på klubben. Skänkt av Sophie Eklund. Skriv tydligare anvisningar för sektorerna och sätt upp dessa i klubbstugan. Utbilda styrelsen samt valberedning i styrelseteknik. Långsiktiga mål Buffert på minst 50,000:- skall finnas på sparkontot. Se över och underhåll byggnader och inventarier. Bygg upp en säker agilityhinderpark som även går att använda för tävling. Utbilda en eller två personer till certifierade utställningsarrangörer. 19

20 Budgetförslag för Inkomster Utgifter Kurser Tävlingskostnader -600 Medlemsavgifter 5000 Sopor och avlopp Studiefrämjandet 4000 El Utställning 7000 Förbrukningsinventarier -400 Fikaförsäljning vid tävlingar 1500 Försäkring Loppis och fika 5000 Gräsklippare Newbody 3000 Snöröjning L-test 1000 Kontorsmaterial -200 MH 4000 Porto Uthyrning av klubbstuga 2000 Bankkostnader Tävlingar 1000 Möten -300 Övriga kostnader Summa Summa Budgeterat för vinst på 7500:- Preliminärt budgetförslag för 2014 Inkomster Utgifter Kurser Tävlingskostnader -600 Medlemsavgifter 5000 Sopor och avlopp Studiefrämjandet 3000 El Utställning 7000 Förbrukningsinventarier -400 Loppis och fika 1000 Försäkring Newbody 3000 Gräsklippare L-test 1000 Snöröjning MH 4000 Kontorsmaterial -200 Uthyrning av klubbstuga 2000 Porto Bankkostnader Möten -300 Övriga kostnader Summa Summa Budgeterat för vinst/förlust på 0:- 20

21 Styrelsens förslag avseende medlemsavgifter Ordinarie medlem 100kr (tidigare 75kr) Familjemedlem 150kr (tidigare 100kr) Utlandsmedlem 150kr (tidigare 75kr) Information om de olika medlemsformerna I medlemsavgiften till Svenska Brukshundklubben ingår en förbundsavgift och en lokal avgift. Förbundsavgiften är 310 kronor per år inom Sverige. I den ingår bland annat sex nummer av tidningen Brukshunden. Den lokala avgiften går till lokalklubben eller rasklubben. Avgiftens storlek varierar mellan klubbarna. Ordinarie medlemskap Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i. Familjemedlemskap Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll, redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden, den skickas bara till den ordinarie medlemmen.) Utlandsmedlemskap Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 440 kr per år plus lokal avgift. Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader. Ungdomsmedlemskap Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Sollefteå Brukshundklubb som specialklubb. Då får du två medlemskap för priset av ett. Läs mer på Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemskap automatiskt över till Brukshundklubben. 21

22 Förslag om stadgeändring Styrelsen för 2012 föreslår en stadgeändring av 8 moment 1 i Sollefteå Brukshundklubbs normalstadga, gällande styrelsens sammansättning. Styrelsens sammansätting enligt stadgarna from 1 november 2012: a) Ordförande 1 år b) Vice ordförande 2 år c) Sekreterare 2 år d) Kassör 2 år e) Ledamot 2 år f) Ledamot 2 år g) Ledamot 2 år h) Suppleant 2 år i) Suppleant 2 år Styrelsens förslag: a) Ordförande 1 år b) Vice ordförande 2 år c) Sekreterare 2 år d) Kassör 2 år e) Ledamot 2 år f) Suppleant 2 år g) Suppleant 2 år Bakgrund till förslaget Den 28 september 2012 beslutade SBK centralt att ändra vår styrelses sammansättning från 5 ledamöter och 3 suppleanter, till 7 ledamöter och 2 suppleanter. Då vi redan innan beslutet upplevde det som svårt att få tillräckligt med folk till styrelsen ser vi denna ändring som negativ för klubben. Enligt det brev klubbstyrelsen fått från generalsekreterare Peter Rimsby är det ok för klubben att ansöka om stadgeändring enligt 14 i normalstadgarna. (Brevet från Peter Rimsby finns att läsa hos styrelsen för den medlem som är intresserad) 22

23 Val av styrelse: j) Ordförande 1 år nyval k) Vice ordförande 2 år 1 år kvar (Fyllnadsval krävs) l) Sekreterare 2 år nyval m) Kassör 2 år 1 år kvar (Sophie Eklund) n) Ledamot 2 år nyval o) Ledamot 2 år fyllnadsval 1 år för att komma i fas p) Ledamot 2 år nyval q) Suppleant 2 år 1 år kvar (Madeleine eller Petra) r) Suppleant 2 år nyval Val av Revisorer: a) Ordinarie 1 år nyval b) Ordinarie 1 år nyval c) Suppleant 1 år nyval d) Suppleant 1 år nyval Val av Valberedning: a) Sammankallande 1 år nyval b) Ledamot 2 år 1 år kvar (Ewelina Johansson) c) Ledamot 2 år nyval 23

24 20. Beslut om omedelbar justering av punkterna Justerare: Vidimeras av: 24

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar Protokoll Nr 10 Datum: -01-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Ledamot Karin Nyström Ledamot Ingela Bach Suppleant Lena

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Örnsköldsviks Brukshundklubb

Örnsköldsviks Brukshundklubb DELEGERINGSORDNING FÖR SAMTLIGA VERKSAMHETER 1. Varje verksamhet skall göra en egen verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår samt formulera verksamhetens inriktning för de kommande tre åren.

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Viktoria Hedström Erika Norberg Jenny Lund Iren Olofsson Meddelad frånvaro: Angelica

Läs mer

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015 ÅRSMÖTE Filipstads brukshundklubb 11 februari 2015 Dagordning vid årsmöte med Filipstads Brukshundklubb 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare,

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 8 Datum: 2015-10- 20 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson Ledamot Sandra Amedi

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Nordmalings Brukshundklubb 2013-03-18

Nordmalings Brukshundklubb 2013-03-18 Nordmalings Brukshundklubb 2013-03-18 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Elisabet Nilsson Jenny Lund Erika Norberg Ulf Nilsson Erika Karlsson

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Tas bort från typstadgarnas text Läggs till i typstadgarnas text Ändras i typstadgarnas text Inledning Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer i specialklubb.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor.

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor. Nordmalings Brukshundklubb 2015-10-13 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Elisabet Nilsson, Bitte sekreterare Jouni

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. MÅL... 3 2. VERKSAMHET... 3 3. MEDLEMSKAP... 3 4. VERKSAMHETSÅR

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Fastställda av Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. 1

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK 2016-03-19 1. Justering av röstlängd. Charlie Lejbrandt avsäger sig rösträtten på årsmötet om inte ett ordförandebeslut föreligger. 2. Val av ordförande

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009 Ystads Brukshundklubbs Årsmöte 31 januari 2009 Sektorerna för: Läger Agility Tävling Utbildning Fastighet Loppis Kök IT/hemsidan Tjänstehund Verksamhetsberättelse 2008 Kassörens kommentar Styrelsen för

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Medlemsmöte Datum: 13-05- 08 kl. 18:30 Plats: Klubbstugan Gälltofta Dagordning: 1: Mötets öppnande Ordförande hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. 2: Fastställande av röstlängden

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år.

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte Plats: Studiefrämjandet Sundsvall 1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Justeras: vid

Läs mer

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08 Datum: 2014-03-08 Tid: Klockan 14.30 Plats: Restaurang Galejan, Lidköping Närvarande: 42 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

Årsmöte VMK sida 1(6)

Årsmöte VMK sida 1(6) Årsmöte VMK 2014-03-09 sida 1(6) Dagordning VMK årsmöte 2014 1. Fråga om mötets behöriga utlysande 2. Val av a) Ordförande b) sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS, STOCKHOLM Mötets öppnande Ordförande Pamela Abrahamsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 1. Justering

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 1 Mötets öppnande Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar välkomna och riktade ett särskilt välkommen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili Eds Brukshundklubb Klubbmästare 2012 Tina Johansson med Chili Verksamhetsberättelse 2012 Hej allihop! Nu vill jag som ordförande säga några saker. V i kan åter lägga ett år till handlingarna. Under det

Läs mer

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Hammarö Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Dagordning årsmöte Hammarö Brukshundklubb, 21 februari 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Lomma 2014-10-07

Protokoll Styrelsemöte Lomma 2014-10-07 Protokoll Styrelsemöte Lomma 2014-10-07 Närvarande: Lämnat förhinder: Adjungerad: Bilaga: Anna-Kari Sahlqvist AS Karin Permskog KP Jonna Berg JB Ingrid Borg Vogel IB Lena Hodder LH Sten Henning SH Jan

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Fastställda av SPKs fullmäktige 2006-03-31 och 2007-04-01 Inledning. Avdelningar ingår som medlemsorganisationer i SPK. Utöver dessa stadgar gäller också

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Söderåsens Brukshundklubb

Söderåsens Brukshundklubb 1962 2012 Söderåsens Brukshundklubb Så började det... 1948-1969 Det började redan 1948. Då var det 10 hundintresserade som ville lära sina hundar lite hyfs och startade en sektion under Helsingborgs Brukshundklubb.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar Malmö Kommunanställdas Konstförening Stadgar Antagna 2015-02-12 1. Konstföreningens namn är Malmö Kommunanställdas Konstförening (MKK) med säte i Malmö. 2. Konstföreningens syfte och verksamhet Föreningen

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Johanna hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Johanna hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till

Läs mer