Välkommen till Årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Årsmöte 2013-02-18"

Transkript

1 Välkommen till Årsmöte

2 Innehållsförteckning Sidan Dagordning 3 Röstlängd 4 Verksamhetsberättelse 5 Agility 7 Kök, städ och stugfogde 8 Rallylydnad 9 Utbildning 10 Utställning 11 Webbsektor 12 Övriga 12 Ekonomiskberättelse 13 Resultaträkning 15 Balansrapport 17 Revisorernas berättelse 18 Styrelsens förslag avseende: mål 19 Budget för innevarande år 20 Preliminär budget för följande verksamhetsår 20 medlemsavgifter 21 Förslag om stadgeändring 22 Lista för val av styrelse, revisorer och valberedning 23 Beslut om omedelbar justering av punkt

3 Dagordning vid Sollefteå Brukshundklubbs Årsmöte Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängden. 3. Val av mötesordförande. 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt 7 moment 2 i stad-garna. 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 8. Fastställande av dagordningen. 9. Genomgång av: a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte, b. balans- och resultaträkning och c. revisorernas berättelse. 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: a. mål, b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret, c. medlemsavgift enligt 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs. klubbavgift för: i. ordinarie medlem ii. familjemedlem och iii. utlandsmedlem, och d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 13. Beslut i ärenden enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 15. Förslag om stadgeändring. 16. Beslut i ärende enligt punkt Val av lokalklubbsstyrelse enligt 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 18. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt 9 i stadgarna. 19. Val av valberedning enligt 10 i stadgarna. 20. Beslut om omedelbar justering av punkterna Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. 23. Övriga frågor för diskussion (inte beslut). 24. Mötets avslutande. Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 3

4 Sollefteå Brukshundklubb RÖSTLÄNGD FÖR ÅRSMÖTE Bilaga 1 Plats: Klubbstugan Datum: Namn Medlemsnummer Betald (Noteras av kassör) Namnteckning

5 Styrelsens Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för 2012 har bestått av följande personer: Ordförande Maria Sehlsted. Vice ordförande Mikaela Stenered som pga flytt avsade sig sitt uppdrag sig under våren Anna Karlström blev tillförordnad vice ordförande fram till medlemsmötet den 19/9-12 där hon valdes att sitta verksamhetsåret ut. Sekreterare Emelie Källgren. Kassör Sophie Eklund. Ledamot Kristin Titti Janze. Suppleant Jenny Holmgren. Suppleant Madeleine Ramén. Suppleant Anna Karlström som på medlemsmöte den 19/9-12 ersattes av Petra Buhr. Ansvariga för de olika sektorerna har varit: Agility Kristin "Titti" Janze och Helena Forsström Larsson. Kök, städ och stugfogde Sara Westman, Anna Karlström och Bo Nilsson. Mental Annica Johansson och Karin Hellquist. Rallylydnad Jenny Holmgren och Jeanette Lidqvist. Tjänstehund Bo Nilsson. Tävling Annica Johansson och Karin Hellquist. Utbildning Sophie Eklund. Utställning Sophie Eklund. Webbsektor Sophie Eklund. Revisorer Sara Westman och Jeanette Lidkvist. Revisorssuppleanter Anna Westman och Lone Norberg. Valberedning Joakim Johansson och Evelina Johansson Styrelsens berättelse 2012 Har varit ett tufft år för hela styrelsen som i första hand fokuserat på ekonomin. Vi tycker oss se en liten förbättring med ekonomin, men det finns fortfarande mycket att göra innan vi kan få ihop någon riktig buffert. Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda styrelsemöten samt ett antal odokumenterade arbetsträffar. Det har hållits 3 medlemsmöten utöver årsmöte, samt ett aktivitetsmöte. Ett par möten med studiefrämjandet har genomförts för att förbättra samarbetet med dessa. Representanter från styrelsen har också deltagit på distriktets lokalklubbkonferens. Det har under året varit aktiviteter av olika slag på klubben. Utöver klubbens träningsgrupper och kurser (som ni kan läsa mer om i sektorernas berättelser) har det 5

6 hållits MH, L-test, Loppis, Rallylydnadsdag, Lucia fika samt städdag. Klubben har även i år arrangerat en inofficiell utställning samt deltagit i Lions luciatåg på skyltsöndagen. Det har hållits flera kurser och vi har även fått en ny instruktör! Styrelsen vill tacka de instruktörer som under året hållit kurser, utan Er skulle klubben inte klara sig! Utifrån fjolårets verksamhetsberättelse, där det nämndes att styrelsen varit inaktiv, känner vi nu en stor förbättring! Styrelsen har under detta år varit mycket aktiv och sammanhållningen i styrelsen är stark. Uppslutningen på möten har varit bra och vi känner ofta att tiden är det som hindrar. Det finns många idéer men tyvärr inte tid att genomföra alla. Ett större engagemang från våra medlemmar skulle kunna avhjälpa detta problem! Det räcker inte med en aktiv styrelse. Utan aktiva medlemmar ingen klubb! Rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte Några uppsatta mål fanns inte under förra årets årsmöte, men stor vikt lades där på ekonomin. Revisorerna lade fram förslag på nya rutiner som styrelsen under året gått igenom och fastslagit. Det fanns även en önskan om att styrelsen skulle genomgå en kurs i styrelsearbete, detta har tyvärr inte gjorts. Tid bokades för denna kurs, men då inte tillräckligt många ur styrelsen kunde närvara aktuell dag ställdes denna in, och efter det har styrelsen fokuserat på annat. Tilläggas bör att de flesta i styrelsen har gått kurs i styrelsearbete tidigare, inom eller utanför SBK. Det är dock ändå styrelsens önskan om att denna kurs skall bli av för att stärka samarbetet ytterligare. Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Maria Sehlsted Anna Karlström Emelie Källgren Kassör Sophie Eklund Ledamot Kristin Titti Janze Suppleant Suppleant Suppleant Jenny Holmgren Madeleine Ramén Petra Buhr 6

7 AGILITYSEKTORN Verksamhetsberättelse 2012 Den positiva utvecklingen från 2011 har fortsatt under Det finns idag relativt många aktiva inom agility. Stina Hellström har även detta år haft flera kurser/träningstillfällen där hon har delat med sig av sitt kunnande. Agilitysektorn uppskattar verkligen att Stina, trots att hon numera är Umeåbo, tar sig tid till detta. Under framför allt våren och hösten har det varit gemensamma träningskvällar i agility. Vid dessa har alla som varit intresserad av agility kunnat delta. Denna grupp har träffats totalt 22gånger från april till november. Uppslutningen vid dessa tillfällen har legat mellan 3 till 6 personer per tillfällen. Fler av de som tränar har dessutom två hundar i träning. Roligt att så många har varit med vid dessa tillfällen. Även i år har Sollefteåekipage deltagit på olika agilitytävlingar runt om i landet. Vid Agility- DM som arrangerades av Härnösands BK deltog tre klubbekipage. Dessutom har Sollefteå Brukshundklubb hållit en, som vanligt, mycket uppskattad uppvisning av agility under den s.k. Nipyreveckan. När det gäller hinderparken har styrelsen glädjande nog fått besked att s.k. bygdemedel har beviljats för inköp av en ny, lång agilitytunnel. Denna tunnel kommer att inskaffas i början av 2013 enligt styrelsen. Inför 2013 vill vi att klubben fortsätter att satsa på agilityn. Vi behöver fortsätta att förnya/utveckla vår hinderpark så att våra hinder inte medför några risker när medlemmarna tränar sina hundar. Ett hinder som behöver åtgärdas är det s.k. A-hindret. Mattan behöver bytas ut, eftersom den har lossnat på vissa ställen. Dessutom behövs det s.k. sandsäckar till alla tunnlar, så att dessa ligger stadigt när hundarna ska springa igenom tunnlarna. Även bommar till hopphindren behöver kompletteras. När det gäller den s.k. platta tunneln behövs ingångsöppningens kanter vadderas för att inte skador ska uppstå. Vi aktiva inom agilityn hoppas naturligtvis på att det blir fler aktiva agilityekipage under 2013, för agility är en hundsport för alla! Agilitysektorn Helena Forsström-Larsson 7

8 Årets som gått: Verksamhetsberättelse 2012 Städ, kök och stugfogde 2012 bestämde vi med hjälp av styrelsen att ta bort köks kassan eftersom vi sett att det har inte fungerar med kontant hanteringen tidigare år och för att vi inte skulle behöva köpa in varor för försäljning. Och därmed få mindre utgifter i klubben. Under förra våren hade vi en storstädardag där medlemmar kom till klubben och hjälpte till att storstäda ute som inne. Tog med oss eget fika och satt ute i solen när vi var klara. Tusen tack för hjälpen! Inför utställningen i somras på fick vi allt sponsrat till fika och hamburgare. Under hösten har det varit loppis på klubben där det har sålts fika där allt har varit hembakt eller sponsrat. Inför sista loppisen så hjälptes jag och styrelsen åt att städa undan inne i stugan. Inför Lucia loppisen köpte vi in glögg, julmust och clementiner sen var resterande grejer sponsrat. Tyvärr saknade vi deltagande men blev en trevlig stund. I syfte för att spara in lite pengar så hade vi bestämt att inte klippa hela gräsplanen. Vissa reparationer har gjorts på gräsklipparen. Så nu är den hel och ska fungera bra. I syfte för att spara pengar har vi med styrelsen bestämt att inte skotta på klubben vintern 12/13. Skotern och släpvagnen som står i ladan är avställda och oförsäkrade eftersom de inte används. Soptunnan har vi bytt ut till en storlek mindre för att spara in pengar. Under vintern har vi sänkt värmen i stugan eftersom det inte är någon aktivitet där och för att spara in en slant. Toalett pappret är sponsrat. Inför nästa år: Vi ska ansöka hos styrelsen om att avsätta pengar som ska gå till altantaket, se över hängrännorna på stugan och om det behövs måla eller byta brädor på ladan. Takrasskyddet på ladan sitter inte där det ska och är svårt att komma åt. Titti ska ha pratat med en kille hon kände som hade en kran men vi har inte fått någon rapport av henne hur det gått. Om vi inte får hjälp där så måste vi åtgärda det inom kort. En gräsklippar lista ska sättas upp på klubben där man kan skriva upp sig när man kan ta ansvar att klippa gräset och att inte allt hänger på en person. Försöka få en som kan skotta på klubben till nästa vinter för en bättre peng än vi haft tidigare så vi kan träna hund året om. Försöka att ha fika/mat försäljning på de olika aktiviteter som kommer under året. Anna Karlström TACK för detta år! 8

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE RALLYLYDNADS SEKTORN 2012 Året 2012 har varit ett framgångsrikt år vad det gäller rallylydnadsutvecklingen på Sollefteå Brukshundklubb. En träningsgrupp har under i stort sett hela året tränat på klubben onsdagskvällar och här har både gamla som nya ekipage varit välkomna att utveckla sig själva och varandra inom grenen och ha roligt tillsammans. Det finns idag både ekipage som tränar för aktiverings skull samt ekipage som flitigt besökt de rallytävlingar som anordnats inom distriktet under året. Fina resultat har presterats och uppflyttningarna firats en efter en. Klubben har tyvärr inte kunnat hålla några kurser under året på grund av bland annat sjukdom men en prova på dag under hösten ordnades med stor uppslutning, härlig stämning och gott fika. Dessutom deltog instruktör Jeanette Lidqvist i tv programmet GoKväll där hon höll en rallylydnadslektion för Barbro Börjesson. Barbro deltog även på prova på dagen, vilket är trevlig reklam för klubben. Planering för 2013 Klubben har ansökt om en tvådagars officiell tävling innehållande alla fyra klasserna i september där Emil Falk är bokad som domare. Här kommer vi behöva en hel del hjälp av medlemmarna och vi kommer även att försöka anordna olika arrangemang innan för att försöka dra in lite pengar till tävlingen som vi hoppas ska bli riktigt lyckad. Vad det gäller kurser är inget planerat än utan vi får se hur året fortlöper. Sektoransvariga Jenny Holmgren Jeanette Lidqvist 9

10 Verksamhetsberättelse Utbildningssektorn 2012 Under året som gått har vi haft sammanlagt 7 kurser. Det har varit Klickerkurs, Agilityhelg, Tävlingssatsning agility, 2 valpkurser, Allmänlydnad samt Tävlingslydnadskurs. Undertecknad hälsar vår nya instruktör Ewelina Johansson välkommen och hoppas att Du ska trivas med att hålla kurser åt Sollefteå Brukshundklubb! Ewelina har själv utbildat sig till instruktör och har, efter att hon gått med som hjälpinstruktör på 2 kurser i klubbens regi, godkänts av styrelsen och därmed blivit godkänd instruktör inom SBK. Ewelina har under hösten 2012 hållit sin första egna kurs för klubben. Klubben har/har haft väldigt många instruktörer, men inte så många är aktiva idag. Undertecknad är rädd att vi sliter ut de få instruktörer vi har och hoppas på att några av de gamla instruktörerna kanske vill starta upp med kurser igen, alternativt att styrelsen utbildar nya instruktörer och vidareutbildar de gamla. Undertecknad önskar att styrelsen för 2013 vill hålla ett möte med samtliga instruktörer för att tillsammans med dessa inventera vilka kunskaper som finns samt vilka önskemål instruktörerna har, vad kan styrelsen göra för att öka motivationen hos våra instruktörer? Nämnas bör att samtliga instruktörer under året har kallats till ett instruktörsmöte, men bara en enda slöt upp. Hoppas på bättre engagemang kommande år. Kursverksamheten är en av de viktigaste delarna inom SBK, det är vårt ansvar gentemot hundägarna och samhället att leverera bra kurser. Svenska Brukshundklubben har som vision att Brukshundklubben ska vara hundägarnas ledande utbildningsorganisation. Därför är det även viktigt att vi kan leverera både bra och varierande kurser! Undertecknad planerar att under 2013 utveckla samarbetet med studiefrämjandet ytterligare för att med hjälp av dem öka på intresset för våra kurser. Sophie Eklund 10

11 Verksamhetsberättelse Utställningssektorn 2012 Under 2012 var det planerat för en officiell utställning. Denna blev tyvärr inte av då båda klubbens certifierade utställningsarrangörer gått ur klubben och därmed ej planerat för denna utställning. Någon domare var ej bokad och då tiden var allt för knapp när detta uppdagades beslutades det i samråd med SBK centralt att ställa in utställningen utan påföljd. (Normalt skulle en inställd utställning leda till flera års avstängning för klubben). Klubben höll ändå den numera traditionella inofficiella utställningen under Nipyran. 68 hundar var anmälda och utställningen flöt på bra. Vi hade en mycket fin dag med många engagerade medlemmar, jätte roligt! Även inför 2013 planeras det en inofficiell utställning. I skrivande stunda är det oklart om denna kommer att vara under Nipyran eller senare. Undertecknad upplever det som svårt att få tag på både engagerade medlemmar mitt i sommaren, och sponsorer mitt i Nipyreveckan, och överväger därför att senarelägga utställningen. Undertecknad har tillsammans med styrelsen beslutat att vänta med ansökan om officiell utställning tills det ekonomiska läget är mer stabilt. Sophie Eklund Best In Show Silverstjärnans Isle Of Skye, Labrador Retriever Ägare: Mariette Rohlertz, Sollefteå. 11

12 Verksamhetsberättelse Webbmaster 2012 Under året som gått har jag byggt upp en helt ny hemsida. Mitt mål med denna är att den ska rymma mycket information, men på ett lättöverskådligt sätt. Den ska vara lätt att navigera runt på och även lätt att uppdatera. Jag mottar gärna förslag på vad som bör finnas på sidan och vill gärna att medlemmarna kommer med kritik så sidan hela tiden kan utvecklas till något som alla kan vara nöjda med! Sophie Eklund Övriga sektorer Tyvärr har vi ej fått in några verksamhetsberättelser från följande sektorer: Mental Tjänstehund Tävling /Styrelsen 12

13 Ekonomisk berättelse När jag i april tog på mig att vara kassör så viste jag att ekonomin var dålig. Det kom dock som en chock HUR dålig den var! Vid styrelsens första styrelsemöte efter årsmötet, möttes vi av en mörklagd lokal. Ett samtal till Eon bekräftade våra farhågor, inte en enda el-faktura var betald under 2012 och strömmen var avstängd. Det var på det mötet som jag fick nyckeln till postfacket. Ett postfack fyllt med fakturor, påminnelser, inkassokrav och brev från kronofogden! Jag fick själv leta reda på dosa och koder till internetbanken. Sedan satte jag mig att ringa runt till alla som skickat fakturor för att se vad som måste betalas och inte. Efter den genomgången fanns inte mycket pengar kvar, och vi i styrelsen insåg snabbt att vi inte hade tillräckligt med pengar till att betala nästa elfaktura. Vi hade minus på kontot och pratade om möjligheten att lägga ned klubben. Med mycket jobb har jag och styrelsen klarat oss igenom ett ekonomiskt jobbigt år, med många motgångar till följd av tidigare års slarv. Men vi har även sett ljusglimtar och eftersom när saldot ökat på kontot har även vårat hopp om klubbens framtid sakta kommit tillbaka. Jag kan inte påstå att vi har gott om pengar, inte heller att vi har någon buffert om något händer med t.ex. klubbstugan. Men ekonomin ser bättre ut än vid förra årsmötet och med aktiva medlemmar så kan det fortsätta åt det hållet även under Under året har jag och styrelsen tagit följande ekonomiska beslut: Minskat klubbens soptunna från 190 liter till 80 liter, sparar 772kr/år. Avslutat prenumerationen på Hundsport, sparar 350kr/år. Avslutat radiotjänst, sparar 2076kr/år. Avslutat domännamnet sparar 295kr/år. Avpollettera all skoteranvändning tills ekonomin åter tillåter det, för att spara in pengar på bensin, reparationer, skatt och försäkring. All sponsring från klubben upphör pga. den ekonomiska situationen. Klubben behöver inte en fullstor plan, därför kommer bara halva att klippas för att spara in både bensin och reparationer av klippare. Vid kurser kan vi bjuda på fika endast vid första träffen. Vi har köpt in en postlåda som kommer att sättas upp i vår, då kan vi avsluta postfacket vi idag hyr, sparar 1700kr/år. Många bäckar små Vi har även satt upp en del ekonomiska rutiner: Köp på faktura får endast göras mot rekvisition. Vid inköp med fakturabetalning skall följesedel bifogas med ifyllt verifikat och lämnas till kassör. 13

14 Minimera kontanthanteringen för att få en bättre överblick över ekonomin. Detta är gjort genom att: * Fikaförsäljning endast vid tävlingar och evenemang. * Vid mindre köp lägger man själv ut pengarna. Kvittot lämnar man till kassören för att få tillbaka pengarna antingen via konto eller kontanter. Vid kurser skall deltagarlista bifogas bokföringen för att underlätta för kassör och revisorer vid genomgång av bokföring. Revisorerna för 2012 skall varje kvartal få gå igenom bokföringen. Kassör Sophie Eklund 14

15 15

16 16

17 17

18 Revisorernas berättelse kommer snart 18

19 Styrelsens förslag avseende mål Mål för 2013 Fortsatt fokus på ekonomin, stäva efter att påbörja uppbyggandet av en buffert. Kalla klubbens instruktörer till möte och fundera tillsammans med dessa ut vad styrelsen kan göra för att upprätthålla, samt öka motivationen till att hålla kurser för klubben. Är det någon som behöver vidareutbildas? Möjliggör för fler medlemmar att kunna använda sig av klubbens träningsutrustning (t.ex. koner, spårpinnar, rallyskyltar, osv), detta görs lämpligast genom att rensa ur baracken och förvara träningsutrustning där. Kodlås till baracken finns på klubben. Skänkt av Sophie Eklund. Skriv tydligare anvisningar för sektorerna och sätt upp dessa i klubbstugan. Utbilda styrelsen samt valberedning i styrelseteknik. Långsiktiga mål Buffert på minst 50,000:- skall finnas på sparkontot. Se över och underhåll byggnader och inventarier. Bygg upp en säker agilityhinderpark som även går att använda för tävling. Utbilda en eller två personer till certifierade utställningsarrangörer. 19

20 Budgetförslag för Inkomster Utgifter Kurser Tävlingskostnader -600 Medlemsavgifter 5000 Sopor och avlopp Studiefrämjandet 4000 El Utställning 7000 Förbrukningsinventarier -400 Fikaförsäljning vid tävlingar 1500 Försäkring Loppis och fika 5000 Gräsklippare Newbody 3000 Snöröjning L-test 1000 Kontorsmaterial -200 MH 4000 Porto Uthyrning av klubbstuga 2000 Bankkostnader Tävlingar 1000 Möten -300 Övriga kostnader Summa Summa Budgeterat för vinst på 7500:- Preliminärt budgetförslag för 2014 Inkomster Utgifter Kurser Tävlingskostnader -600 Medlemsavgifter 5000 Sopor och avlopp Studiefrämjandet 3000 El Utställning 7000 Förbrukningsinventarier -400 Loppis och fika 1000 Försäkring Newbody 3000 Gräsklippare L-test 1000 Snöröjning MH 4000 Kontorsmaterial -200 Uthyrning av klubbstuga 2000 Porto Bankkostnader Möten -300 Övriga kostnader Summa Summa Budgeterat för vinst/förlust på 0:- 20

21 Styrelsens förslag avseende medlemsavgifter Ordinarie medlem 100kr (tidigare 75kr) Familjemedlem 150kr (tidigare 100kr) Utlandsmedlem 150kr (tidigare 75kr) Information om de olika medlemsformerna I medlemsavgiften till Svenska Brukshundklubben ingår en förbundsavgift och en lokal avgift. Förbundsavgiften är 310 kronor per år inom Sverige. I den ingår bland annat sex nummer av tidningen Brukshunden. Den lokala avgiften går till lokalklubben eller rasklubben. Avgiftens storlek varierar mellan klubbarna. Ordinarie medlemskap Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i. Familjemedlemskap Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll, redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden, den skickas bara till den ordinarie medlemmen.) Utlandsmedlemskap Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 440 kr per år plus lokal avgift. Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader. Ungdomsmedlemskap Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Sollefteå Brukshundklubb som specialklubb. Då får du två medlemskap för priset av ett. Läs mer på Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemskap automatiskt över till Brukshundklubben. 21

22 Förslag om stadgeändring Styrelsen för 2012 föreslår en stadgeändring av 8 moment 1 i Sollefteå Brukshundklubbs normalstadga, gällande styrelsens sammansättning. Styrelsens sammansätting enligt stadgarna from 1 november 2012: a) Ordförande 1 år b) Vice ordförande 2 år c) Sekreterare 2 år d) Kassör 2 år e) Ledamot 2 år f) Ledamot 2 år g) Ledamot 2 år h) Suppleant 2 år i) Suppleant 2 år Styrelsens förslag: a) Ordförande 1 år b) Vice ordförande 2 år c) Sekreterare 2 år d) Kassör 2 år e) Ledamot 2 år f) Suppleant 2 år g) Suppleant 2 år Bakgrund till förslaget Den 28 september 2012 beslutade SBK centralt att ändra vår styrelses sammansättning från 5 ledamöter och 3 suppleanter, till 7 ledamöter och 2 suppleanter. Då vi redan innan beslutet upplevde det som svårt att få tillräckligt med folk till styrelsen ser vi denna ändring som negativ för klubben. Enligt det brev klubbstyrelsen fått från generalsekreterare Peter Rimsby är det ok för klubben att ansöka om stadgeändring enligt 14 i normalstadgarna. (Brevet från Peter Rimsby finns att läsa hos styrelsen för den medlem som är intresserad) 22

23 Val av styrelse: j) Ordförande 1 år nyval k) Vice ordförande 2 år 1 år kvar (Fyllnadsval krävs) l) Sekreterare 2 år nyval m) Kassör 2 år 1 år kvar (Sophie Eklund) n) Ledamot 2 år nyval o) Ledamot 2 år fyllnadsval 1 år för att komma i fas p) Ledamot 2 år nyval q) Suppleant 2 år 1 år kvar (Madeleine eller Petra) r) Suppleant 2 år nyval Val av Revisorer: a) Ordinarie 1 år nyval b) Ordinarie 1 år nyval c) Suppleant 1 år nyval d) Suppleant 1 år nyval Val av Valberedning: a) Sammankallande 1 år nyval b) Ledamot 2 år 1 år kvar (Ewelina Johansson) c) Ledamot 2 år nyval 23

24 20. Beslut om omedelbar justering av punkterna Justerare: Vidimeras av: 24

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling 2015 1 Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 1. Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Övre Norrlands Distrikt av SBK Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt 28 februari -1 mars 2015 Förslag till dagordning

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan Ystad Brukshundklubb 2012-12-30 Skogvaktarevägen 49 271 60 Ystad www.ystadbrukshundklubb.se Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

NACKA BRUKSHUNDSKLUBB

NACKA BRUKSHUNDSKLUBB NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid styrelsemöte den 11 jan 2011. Tid: Kl 19.00 Plats: Klubbstugan Närvarande: Patrik Gunnarsson ordförande Lars Magnusson vice ordf. Annette Ståhl sekreterare Peter

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

1(12) Årsmöteshandlingar

1(12) Årsmöteshandlingar 1(12) Årsmöteshandlingar 2015 2 (17) INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 2 Dagordning 3 Förtydligande till dagordning 4 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 7 Rally 7 RUS 8 TJH 9/10 TÄS 10/11 Ungdom

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystad Brukshundsklubb 2/10 kl 19 Plats: Klubbstugan

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystad Brukshundsklubb 2/10 kl 19 Plats: Klubbstugan Ystad Brukshundklubb 2012-11-07 Skogvaktarevägen 49 271 60 Ystad www.ystadbrukshundklubb.se Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystad Brukshundsklubb 2/10 kl 19 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb 2015-02-14 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 33 medlemmar

Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb 2015-02-14 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 33 medlemmar Årsmöte -02-14 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 33 medlemmar Mötets öppnande Ordförande Lena Weiffert hälsade alla närvarande medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande

Läs mer

Foto Maria Enryd, digital bildehandling CG Hultin. Foto: Tarja Strandberg, digital bildehandling CG Hultin

Foto Maria Enryd, digital bildehandling CG Hultin. Foto: Tarja Strandberg, digital bildehandling CG Hultin Foto: Tarja Strandberg, digital bildehandling CG Hultin Foto Maria Enryd, digital bildehandling CG Hultin SOLNA - SUNDBYBERGS BRUKSHUNDKLUBB 2011 Adress: Solna-Sundbybergs Brukshundklubb, Box 7053, 174

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m.

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m. TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 1(7) TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb Gäller from 2014-10-01 t.o.m. 2015-12-31

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2013... 4-18 Årsmöte...

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell Annelie Levin Olivia Rotegren 1 SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2015-03-22 DAGORDNING

Läs mer

DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK)

DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK) DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Utdelande av SASK utmärkelser och priser för: a) erhållna championat b) Årets Aussie 2014. 3 Fastställande av röstlängden. 4 Val av mötesordförande.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar i a i d o k e n d o k y u d o LBK Kendosektionen Senast ändrad november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska Pudelklubben 2011

Verksamhetsberättelse för Svenska Pudelklubben 2011 Verksamhetsberättelse för Svenska Pudelklubben 2011 0 Delegater till Svenska Pudelklubbens årsmöte 24-25 mars 2012 Norra Torbjörn Windseth Carola Eliasson Åström Barbro Bergström Helena Troéng Anci Lindgren

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS GUSTAVLUNDSV. 186 BROMMA, STOCKHOLM

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS GUSTAVLUNDSV. 186 BROMMA, STOCKHOLM SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS GUSTAVLUNDSV. 186 BROMMA, STOCKHOLM 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2012... 4-21

Läs mer

Österåkers Brukshundklubb

Österåkers Brukshundklubb Österåkers Brukshundklubb Verksamhetsberättelse över 2014 Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse: Ordförande: Kjell Pettersson, omval 1 år Kassör: Jennie Winberg, nyval 2 år Sekreterare: Jill Halve,

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer