Den ryska björnen i Vietnams djungel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den ryska björnen i Vietnams djungel"

Transkript

1 DEL 13 VIETNAMKRIGET Den ryska björnen i Vietnams djungel Under Vietnamkriget kom Sovjetunionen att agera mer aktivt i Sydostasien än tidigare. Dessförinnan hade man varit mer återhållsam och den sovjetiska hjälpen kunde ibland vara av tveksam kvalité, inte minst vid ett tillfälle då man skickade ett stort antal tyska bytesvapen från andra världskriget. Orsakerna till den sovjetiska omsvängningen var bland annat Vietnams strategiska betydelse, den ideologiska konflikten med Kina och ledarskiftet 1964 då Chrusjtjov avsattes. Efter detta skedde en radikal omsvängning i den sovjetiska inställningen till Nordvietnam och det sovjetiska stödet ökade, främst avseende luftvärnet där man bidrog med såväl material som personal. av jörgen elfving, överstelöjtnant sovjetunionen kommer till undsättning Huvudsakligen inriktade man sig mot följande tre områden; Förstärkt politiskt stöd till det vietnamesiska folket i dess kamp mot den amerikanska aggressionen. Utveckling av de politiska kontakterna såväl med Hanoi som med representanter för de patriotiska krafterna i Sydvietnam. Ökning av det ekonomiska, och framför allt, det militära stödet till den demokratiska republiken Vietnam och de sydvietnamesiska patrioterna. tat mot det nordvietnamesiska luftförsvaret och omgavs av största sekretess vilket ledde till en mängd skrönor och rykten. Om kalasjnikovbeväpnade ryssar som smög omkring i Vietnams djungler och injagade skräck i amerikanarna eller sovjetiska flygare som under vietnamesiska namn i sina MiG sköt ned det ena amerikanska flygpla- Det sovjetiska stödet till Nordvietnam var i första hand inrik- Utöver robotar levererades även andra luftvärnsvapen till Nordvietnam. Här en sovjetisk luftvärnskulspruta, med kvinnlig besättning.

2 net efter det andra. Något som också kom till uttryck i den kända sången Fantom som handlade om en amerikansk flygare som skjutits ned av en sovjetisk kollega. De amerikanska bombangreppen på Nordvietnam hade tydligt visat på brister i luftförsvaret och den nordvietnamesiska regeringsdelegation som i april 1965 besökte Moskva bad om att få hjälp i form av sovjetiska specialister samt luftvärnsmateriel. Från sovjetisk sida gick man de vietnamesiska kamraterna till mötes och redan samma månad anlände de första sovjetiska luftförsvarspecialisterna under ledning av överste Dizi till Nordvietnam och i maj tillkom ytterligare personal. Deras uppgift var att så fort som möjligt få de första två nordvietnamesiska luftvärnsrobotregementena stridsberedda och för det ändamålet upprättades två utbildningscentra i närheten av Hanoi, Moskovskij och Bakinskij. Dessa hade ansvar för var sitt luftvärnsrobotregemente, 236. respektive 238., och beteckningarna syftade på de sovjetiska luftförsvarssektorer som instruktörerna tillhörde. De två utbildningscentra hade iordningsställts av nordvietnameserna som också byggde ut luftvärnsrobotställningar. Sannolikt var det dessa som amerikanarna upptäckte våren 1965, men som inte anfölls eftersom man ansåg att detta skulle avhålla nordvietnameserna från att använda sina luftvärnsrobotar. robotluftvärnet byggs ut Utbildningen vid Moskovskij och Bakinskij bedrevs i ett mycket högt tempo under timmar per dag i fyrtiogradig värme med nära hundraprocentig luftfuktighet. Efter tre månader, då man också tillförts robotar, omorganiserades respektive utbildningscentrum till luftvärnsregementen och fick order om att stridsgruppera vilket innebar att utbildningen fortsatte under fältmässiga förhållanden. Eftersom den vietnamesiska personalen ännu inte kunde lösa stridsuppgifter organiserades vid varje bataljon en stomme av Nordvietnamesiska flygvapnet använde sig av främst två sovjettillverkade modeller, MiG-17 och MiG-21. På bilden ses den förstnämnda i strid mot en F-105 Thunderchief. sovjetisk personal, det vill säga de tidigare instruktörerna, för detta ändamål. Den 24 juli skedde elddopet för 236. Luftvärnsrobotregementet då man sköt ned tre amerikanska F-4 Phantom. Detta kom som en chock för de amerikanska flygstridskrafterna som insåg att det varit ett misstag att inte anfalla de robotställningar som upptäckts tidigare under våren. Den 24 juli kom också att bli de nordvietnamesiska luftvärnsrobotförbandens dag även om det var en sovjetisk löjtnant som tryckte på avfyringsknappen Luftvärnsrobotregementet kom i strid för första gången i september 1965, under liknande förhållanden som sitt systerregemente. Under den period som den sovjetiska stommen till stor del svarade för verksamheten vid regementet, september 1965 april 1966, var förbandet i strid vid 61 tillfällen under vilka man bekämpade 48 mål och

3 avfyrade 71 robotar. De sovjetiska officerare som särskilt utmärkte sig var; Major Tersjtjenko, deltog i strid vid 11 tillfällen och sköt ned 11 flygplan. Major Rizich, deltog i strid vid 9 tillfällen och sköt ned 8 flygplan. Kapten Bogdanov, deltog i strid vid 10 tillfällen och sköt ned 8 flygplan. Löjtnant Tichomirov, deltog i strid vid 6 tillfällen och sköt ned 5 flygplan. Efter hand växte den nordvietnamesiska personalens förmåga och antalet sovjetiska instruktörer vid förbanden minskade till ungefär vid varje regemente medan övriga återgick till rena utbildningsuppgifter. Utbildningen skedde inte enbart i Nordvietnam utan även i Sovjetunionen, där man bara under utbildade personal för hela fem luftvärnsrobotregementen, cirka man. En inte helt enkel uppgift på grund av språkförbistring och den generellt låga utbild- Nordvietnamesiska piloter skyndar mot sina flygplan av typen MiG-21. ningsnivån hos nordvietnameserna. Men denna personal kom att utgöra kärnan i de nordvietnamesiska luftvärnsrobotförbanden och den grund på vilka dessa byggdes. Trots att man på sovjetisk sida inte hade full kunskap om de amerikanska flygplanens prestanda och taktik var luftvärnsroboten SA-2/S-75 Dvina till en början mycket framgångsrik. Inledningsvis behövdes bara 1 2 robotar för att bekämpa ett mål vilket skall jämföras med 4,9 robotar i snitt för perioden Totalt orsakades 31 % av de amerikanska flygplanförlusterna över Nord- Genom tillförsel av robotar från Sovjetunionen och utbildning av sovjetiska luftvärnsspecialister fick Nordvietnam ett luftförsvar väl värt att räkna med.

4 vietnam av robotluftvärn. Att det efterhand krävdes fler robotar för varje mål berodde att effekten av den inledande överraskningen klingade av och taktikanpassning från amerikansk sida. inte bara robotar Den hjälp som från sovjetisk sida gavs till det nordvietnamesiska luftförsvaret omfattade förutom instruktörer och utbildning, 37 och 57 mm luftvärnspjäser, 95 utskjutningsanordningar och 7658 luftvärnsrobotar av typen SA-2 samt jaktflygplan av modellerna MiG-17 och MiG-21. Sammantaget gjorde detta det nordvietnamesiska luftförsvaret till en formidabel motståndare. Genom kombinationen av flygstridskrafter, pjäs- och robotluftvärn blev det nordvietnamesiska luftrummet det mest välförsvarade sedan det Tredje rikets dagar. Vietnamkrigets karaktär innebar också att det blev en plattform för försök och utveckling av materiel, teknik och taktik. Detta var kanske mest uttalat i luftarenan och innebar för de amerikanska flygstridskrafterna en taktikanpassning och utveckling av vad som benämns SEAD, Suppression of Enemy Airdefense. Det vill säga att neutralisera, förstöra eller tillfälligt begränsa förmågan hos motståndarens markbaserade luftförsvar. Inte minst genom elektronisk krigföring i form av både störning och radarmålsökande robotar. Eld! en SA-2/S-75 har precis avfyrats mot sitt mål. Introduktionen av SA-2 innebar också en ny era inom underrättelsetjänsten. Att genom traditionell flygspaning inhämta underrättelser om systemet och de nordvietnamesiska robotförbandens gruppering innebar en stor risk för förluster. Därför var man på amerikansk sida tvungen att finna andra lösningar vilket ledde till att obemannade flygande farkoster i stor omfattning kom att utnyttjas för underrättelseinhämtning. slutsats Totalt uppges det att 6359 sovjetiska officerare samt 4500 soldater verkade i Nordvietnam mellan Av dessa cirka så stupade 13 När väl amerikanska flygplan upptäckts gällde det att vara snabb här rusar besättningen till sin stridsgrupperade robot. Notera även dragfordonet med ytterligare en SA-2/S-75 i bakgrunden.

5 till följd av stridshandlingar och tre dog av sjukdom. Förutom personal ur luftvärnet ingick också instruktörer vid det nordvietnamesiska flygvapnet och en grupp av specialister ur den sovjetiska försvarsindustrin som under ledning av GRU bland annat hade till uppgift att utvärdera amerikansk materiel för att utveckla egna motsvarigheter eller befintlig materiel samt att utvärdera amerikansk taktik. Dessutom sändes stora mängder amerikansk materiel till Sovjetunionen för utvärdering. Den sovjetiska insatsen i Nordvietnam var på grund av sekretess i stort sett okänd innan Sovjetunionens fall och de som deltog fick med stor sannolikhet inte bära de utmärkelser de fått. I dag vet vi mer då insatsen beskrivits i att antal böcker och inte minst uppmärksammats genom en konferens som det ryska försvarsministeriets militärhistoriska institut höll i Moskva år q En SA-2/S-75 robot på väg mot sitt mål, ett attackflyg av modellen F-105 Thunderchief. SA-2/S-75 kom inte enbart att användas av Sovjetunionen och Nordvietnam, faktum är att den är världshistoriens mest använda luftvärnsrobot. Bilden visar två stycken stridsgrupperade i Vietnam.

Över tiotusen svenskar blev under 1900-talet

Över tiotusen svenskar blev under 1900-talet DEL 5 VIETNAMKRIGET Svenska frivilliga till Vietnam av lars gyllenhaal, militärhistorisk författare Över tiotusen svenskar blev under 1900-talet frivilliga för Finland. I storlek kommer därefter frivilligrörelsen

Läs mer

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1 KRINGTID» Smartare planering ger mer tid för brukaren Kringtid 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar 4 Potential 5 Processkarta 5 Kartläggning 6 Nuläget

Läs mer

Livet blir bättre Utvärdering av verksamheten med personligt ombud i Skaraborg år 2004-2006

Livet blir bättre Utvärdering av verksamheten med personligt ombud i Skaraborg år 2004-2006 Livet blir bättre Utvärdering av verksamheten med personligt ombud i Skaraborg år 2004-2006 FoU - rapport 2006:X FÖRORD Det har varit mycket intressant och givande att under några år fått följa verksamheten

Läs mer

Vojislav Vujović: Tal vid EKKI:s åttonde plenarmöte, maj 1927

Vojislav Vujović: Tal vid EKKI:s åttonde plenarmöte, maj 1927 1 Vojislav Vujović: Tal vid EKKI:s åttonde plenarmöte, maj 1927 [Appendix till Trotskijs Problems of the Chinese Revolution, på marxists.org. Översättning från engelska, Göran Källqvist.] Kamrat Bucharin

Läs mer

Svensk militär solidaritet kring Östersjön: Tre scenarier

Svensk militär solidaritet kring Östersjön: Tre scenarier ISBN 91-7566-847-5 NR: 4 Oktober 2011 SAMMANFATTNING: Hur skulle eventuella svenska militära insatser kunna se ut vid olika typer av framtida kriser i Östersjöområdet? Den frågan ställer Karlis Neretnieks

Läs mer

2011:19. Uppföljning och utvärdering av FUB. Vad kännetecknar företag som fått regionalt bidrag till företagsutveckling utbetalt 2008, 2009 och 2010

2011:19. Uppföljning och utvärdering av FUB. Vad kännetecknar företag som fått regionalt bidrag till företagsutveckling utbetalt 2008, 2009 och 2010 REGIONAL UTVECKLING Uppföljning och utvärdering av FUB Vad kännetecknar företag som fått regionalt bidrag till företagsutveckling utbetalt 2008, 2009 och 2010 Författare: Roger Lilja 2011:19 Titel: Uppföljning

Läs mer

Kommunikationsaspekter på införandet av Ny nummerplan i Sverige

Kommunikationsaspekter på införandet av Ny nummerplan i Sverige Kommunikationsaspekter på införandet av Ny nummerplan i Sverige KAN Kommunikationsanalys AB Oktober 2001 Sammanfattning KAN Kommunikationsanalys AB har under perioden april oktober 2001 gjort en beskrivande

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

AR TAKTIK Sidorna 6-19

AR TAKTIK Sidorna 6-19 ARMénytt Intresseforum för markstridskrafterna Nr 2 DECEMBER 2013 TEMANUMMER AR TAKTIK Sidorna 6-19 AUP 2014 Sidorna 20-21 CO KS27 Sidorna 24-25 NNSC KOREA UTVECKLING AFGHANISTAN INNEHÅLL ARMÉREGLEMENTE

Läs mer

Mer än bara läxor. En utvärdering av läxhjälp på tio skolor

Mer än bara läxor. En utvärdering av läxhjälp på tio skolor Mer än bara läxor En utvärdering av läxhjälp på tio skolor Mer än bara läxor En utvärdering av läxhjälp på tio skolor ISBN 978-91-7559-110-0 Grafisk produktion: Typisk Form designbyrå Omslagsbild: Elisabeth

Läs mer

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning Digital sammanfattning av rapporten från Nationella Samverkansgruppen om Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning 2011-2014 Hälsoinspiratörsprojektet 1 Detta är en digital

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Nr 1 2005 Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Häfte 1 2005 Årgång 134 Lennart Gustafsson År 2005...2 Anders Carell

Läs mer

Chefer i lärande organisation

Chefer i lärande organisation Chefer i lärande organisation Rapport nr 1. Deltagande chefers egen värdering av Stockholmsmodellen för ledarutveckling Christer Sandahl, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet 2 Förord I Stockholms

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 Länsstyrelsen i Stockholms Län Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 STOCKHOLM November 2010 Sweco Eurofutures AB Peter Sandén Kajsa Forsberg Markus Burman 1 (24)

Läs mer

Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX)

Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX) Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX) Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten 2008

Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten 2008 Polisens planering inför ESF-konferensen i Malmö hösten 2008 Inspektionsrapport 2010:1 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Februari 2010 Rapport_ESF_100205.indd 1 10-02-17 12.44.54 Ansvarig

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Rekryteringen från Tyskland och Spanien hur gick det?

Rekryteringen från Tyskland och Spanien hur gick det? Rekryteringen från Tyskland och Spanien hur gick det? 2002-09-26 Alexander Oskarsson Sammanfattning Rapportens syfte är att ge en ökad förståelse för de tyska och spanska läkarnas arbets- och livssituation

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Anhörigstöd i T-län Slutrapport

Anhörigstöd i T-län Slutrapport Rapport 2008:10 Anhörigstöd i T-län Slutrapport Augusti 2008 Jan Backlund Elisabeth Davidsson Anhörigstöd i T-län Slutrapport Jan Backlund Elisabeth Davidsson Rapport 2008:10 Förord Projektet Anhörigstöd

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer