Framtiden tillhör Munksjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtiden tillhör Munksjö"

Transkript

1 Munksjö 150 år

2

3 Munksjö Munksjö föddes i mötet mellan två briljanta herrar på en båt hem till Sverige startade uppfinnaren John Edward Lundström den svenska tändsticksindustrins fader och entreprenören Lars Johan Hierta Munksjö Pappersbruk i Jönköping. Nyfiket utforskade de industrialismens möjligheter tillsammans med Knut Ottonin Ljungquist, som ganska snart steg in som disponent och ägare. Det var Ottonin som gav Munksjö dess internationella ryktbarhet. Den innovativa drivkraften från bolagets tidiga år är i högsta grad levande i dagens Munksjö. Ett Munksjö som är fast beslutet att behålla en världsledande position som specialpapperstillverkare i - åtminstone år till!

4 Framtiden tillhör Munksjö JAN ÅSTRÖM, VD OCH KONCERNCHEF Med 30 års erfarenhet från pappers- och massaindustrin i bagaget antog Jan år 2008 utmaningen att leda Munksjö. Det är lätt att imponeras av Munksjös första 150 år människorna, drivkraften och produkterna som satte Jönköping och Munksjö på den internationella papperskartan. Minst lika imponerande är också hur bolaget tagit tillvara på sina framgångar och klarat motgångar och bakslag. Munksjö har alltid hittat framgångsrika vägar. Så ska det fortsätta. Som en allt mer renodlad strategi från 1960-talet och framåt har bolaget valt mindre och nischade specialpappersområden vid sidan av storskalig produktion och generiska produkter. Med ledande positioner har lönsamheten utvecklats positivt. Det finns en grundstyrka i Munksjös produkter som går att leda hela vägen tillbaka till 1860-talet. Därför har Munksjö också klarat några djupa kriser, rest sig och kommit tillbaka. Varumärket Munksjö är starkt globalt och står idag för unik kompetens och specialpapper i vissa fall skyddade av patent, helt avgörande för våra kunders produktframgångar och en tydlig konkurrensfördel. Varumärket Munksjö är också nära förknippat med staden Jönköping där allt började. Även om vi idag har högre omsättning utomlands än i Sverige, så är det här bolaget har sitt säte. Här tillverkas det berömda elektrotekniska specialpapperet sedan En imponerande produkthistoria som fortsätter att utvecklas. Rötterna är viktiga, men Munksjö är globalt och den nödvändiga framtida tillväxten kommer till stor del att ske utanför Jönköping och Sverige. Det är viktigt att Munksjö fortsätter att växa lönsamt inom väldefinierade specialpappersområden för att kunna befästa och utveckla positioner 4

5 som marknadsledare för att känna långsiktig trygghet. En återkomst på börsen är planerad, vilket jag tror kommer göra Munksjö gott. Att ha tillgång till ett brett ägande och en större kapitalmarknad är en fördel. Även i detta sammanhang märker jag Munksjös styrka; intresset för bolaget är stort. Sedan 1919 när aktien först noterades har Munksjö, med några få års undantag, varit på börsen. När jag tittar tillbaka på historien är det som sagt lätt att imponeras av människorna i bolagets historia, men också lätt att urskilja en person som höjer sig över mängden. Knut Ottonin Ljungquist kom ganska omgående in i verksamheten efter grundandet 1862 och tog snart med full kraft över ägarskapet. En helt unik ledargestalt som kom att påverka inte bara Munksjös utan hela Jönköpings utveckling. Det är mycket ovanligt att se en grav på ett fabriksområde, men Knut Ottonin ligger hedersamt begravd på rätt ställe. Min del av historien är att vårda och bygga vidare på det industriella arv vi har fått. Titta framåt och arbeta hårt, men också lära av det vi ser i backspegeln och leda företaget efter Knut Ottonins önskan att Munksjö alltid ska styras med sann heder. Jönköping den 12 maj 2012 Jan Åström 5

6 Vision Munksjös vision är att vara en ledande global tillverkare av värdeskapande specialpappersprodukter för avancerad, effektiv och miljövänlig produktdesign. Affärsidé Munksjös affärsidé är att erbjuda kunder flexibla och värdeskapande specialpappersprodukter inom produktområden med lönsam tillväxt.

7 Strategi Munksjö arbetar för att stärka sin position ytterligare på marknaden för dekorpapper samt specialpapper för industriella applikationer. Expansion sker organiskt och genom förvärv inom befintliga och närliggande produktområden på marknader med tillväxtmöjligheter. Produktutveckling sker i nära samarbete med kunder på försäljningsoch marknadsorganisationens uppdrag. Koncernens utvecklingscenter levererar tjänster för produktutveckling, materialanalyser och forskning till samtliga produktområden. Modern och avancerad utrustning tillsammans med specialistkunskaper hos våra medarbetare ger ett unikt kunderbjudande. Produktionen utvecklas löpande för att vara effektiv och flexibel och för att möta kundernas behov.

8 Gamla huvudentrén i Jönköping finns fortfarande kvar. Uppförd i en snickarglad schweizerstil runt förra sekelskiftet. Ledargestalter som låter gärningarna tala för sig 8 KNUT OTTONIN LJUNGQUIST Knut Ottonin Ljungquist föddes 1836 som nummer åtta i en skara av nio barn därav namnet Ottonin. Han hade läshuvud och intresse för det mesta. Efter studieåren i Uppsala försörjde han sig som lärare och journalist i sin hemstad Karlstad, innan han nappade på en platsannons från Munksjö. Ett företag är ingenting utan kraften hos varje enskild medarbetare. Somliga bidrar mer och längre, andra under kortare tid. Under Munksjös första 150 år är det mångas arbetskraft som bidragit till nya och bättre produkter och byggt bruken där papperet tillverkas. Det är vardagens ofta anonyma hjältar som burit Munksjö framåt genom decennierna och fortsätter göra så. Symboler för detta blir ledarna som bestämmer vilken väg företaget och ambitionerna ska ta. Här träffar vi några av gångna tiders ledare. Att Knut Ottonin Ljungquist ofta lyfts fram som Munksjös stora ledargestalt i företagets barndom är inte konstigt. Hans kraftfulla ledarskap byggde inte bara ett pappersbruk med världsrykte, han gjorde djupa avtryck i hela Jönköpings utveckling. Hans storhet skuggar ibland de två grundarna Johan Edvard Lundström och Lars Johan Hierta vars nyfikenhet och entreprenörskap sådde fröet till det lilla halmpappersbruket. Dock var det Ottonin som drog upp de stora linjerna mot framtiden. En ovanligt mångsidig begåvning som skriver sin platsansökan på klassisk grekiska, är tekniskt intresserad och ett ekonomiskt snille. Dessutom fanns tid för familj och samhällsengagemang. Ottonin leder sitt Munksjö i hela 24 år. Under ledning av August Skeppstedt genomfördes stora rationaliseringar och bland annat spinnpapper och kabelpapper lanserades. Det sistnämnda är än i dag en mycket framgångsrik produkt. Munksjöaktien noterades på Stockholmsbörsen Skeppstedt ledde bolaget under depressionens svåra år på 1930-talet.

9 Otto Heijne tog över vd-skapet 1939 och börjar nischa verksamheten mot specialpapper och ökar bolagets lönsamhet. Styrkan låg i produkterna, vilket visar sig även under andra världskriget och senare. Heijne pensioneras 1961 efter 27 år på Munksjö. Under slutet av 1970-talet är läget mycket svårt och bolaget går med förlust. Munksjö tvingas sälja hela skogsinnehavet för att stärka kassan. Företagsdoktorn Ulf af Trolle blir ordförande och vd Bert Sjölin genomför en total dammsugning för att frigöra kapital. Som ansvarig för ekonomin anställdes Rolf Ekedahl. Nu stöptes Munksjö om i grunden. I slutet av 1981 har likviditeten förbättrats. En nyemission om 80 miljoner planerades och intresset var så stort att den utökades. Munksjö visar åter styrka i svåra tider. Rolf Ekedahl tog över som vd 1983 och satsningen på lönsamma specialpapper fortsatte. År 2000 köptes hela Munksjö av den irländska förpackningskoncernen Jefferson Smurfit och Munksjö avnoteras från börsen. Vd under denna period var Per Rodert. År 2005 såldes Munksjö, förpackningsområdet undantaget, till riskkapitalbolaget EQT och Gunnar Palme tillträdde som vd. Hygienpappersdelen förvärvades av SCA. Munksjö var nu betydligt mindre, men lönsamheten och styrkan i de specialiserade papperskvaliteterna fanns kvar. Under vd Jan Åström har verksamheten utökats med specialpappersbruk i Tyskland och Frankrike. Munksjö är nu bland de världsledande inom en rad produktområden varav det så kallade dekorpapperet är det största. En återkomst på börsen planeras. 9

10 En önskan om framgång År 1889 byggde Munksjö en ny skorsten till ångpannehuset. Till minne av färdigställandet murar Knut Ottonin Ljungquist in en koppardosa i skorstensgrunden. Den innehöll bland annat några mynt och ett brev som Ottonin skrev till framtiden. När skorsten revs 60 år senare hittas dosan och man kan läsa: Jönköping den 29 Jan 1890 Härmed antecknas att den Custriska stora skorstenen började uppföras av Herr Wickert från Cassel den 1ste oktober 1889 sedan grunden, som började den 7de augusti samma år, redan ett par veckor varit färdig. I för det mesta mild fast mycket blåsig väderlek pågick arbetet till den 29 nov. då svenska flaggan hissades på krönet. Hr Wickert nedtog flaggan och avreste den 30 november på kvällen. Sedan har arbetet på ångpannehusets utvidgning åt nord för en ny 200 hästars Walther & Co s ångpanna pågått och pågår. Måhända skall den mur som täcker denna minnesdosa utgöra gränsen för Munksjö. Måtte det aldrig drabbas av olyckor eller för hårda prov! Måtte det alltid styras med sann heder, dugande kraft och stadig framgång till mångas väl! Gud allena äran. Amen. Munksjö d. 29 januari 1890 O. Ljungquist 10

11 Produkter Styrka i framgångsrik innovation Munksjös historia är också en uppvisning i envishet av att pröva sig fram till nya papperskvaliteter, nya användningsområden och ibland helt nya produktområden. En upptäckarglädje och experimentlusta som bottnar i hantverk och fingertoppskänsla trots de stora pappersmaskinerna och nyfikenhet på omvärlden. För det är där ute någonstans som idéer och möjligheter vaknar hos den som är intresserad av mer än bara papperstillverkning. Munksjö har varit nyfiket från starten Produkterna har hittat ut på marknader över hela världen och influenserna hittat hem. Munksjö föddes i det innovativa spåret, kan man säga, eftersom grundarna ville utforska tekniken att tillverka papper av halm istället för av bomullslump som var det gängse för tiden. Och i det spåret har företaget hållit sig. Visst kan man se en tydlig linje fram till dagens sortiment av nischade specialprodukter, men vägen dit har inte varit rak utan kantats av många sidospår genom åren. Somliga mer framgångsrika, andra mindre. Munksjö har vågat prova sig fram. När Munksjö var först med att lansera toalettpapper en specialprodukt, som snart blev en bred produkt. Munksjös tjärade takpapp blev snabbt internationellt känt och en storsäljare. Här låg innovationen i en kontinuerlig tillverkningsprocess. Att kunna tjärdränka papperet direkt på rulle och inte i ark. Det elektrotekniska papperet var när det introducerades bara en i raden av intressanta produkter. Att det nästan 100 år senare är en av de mest framgångsrika produkterna i Munksjös portfölj imponerar. En avancerad typ av papper som ställer extrema krav på renhet för att inte äventyra isoleringen i kablar och transformatorer. Det idag för koncernen så viktiga dekorpapperet är också en komplex produkt som används till laminatytor inom bland annat möbel- och inredningsindustrin. Våra kunders unika och specifika krav bestämmer komplexitet och egenskaper hos papperet och gör produkterna extremt svåra att kopiera. Där sitter styrkan i Munksjö idag och i framtiden. Papperskvaliteter genom åren: Kraftpapper (säckar, påsar) Wellpapp/solispapp Hygienpapper Oceanpapper (impregnerat för bland annat byggindustrin) Kräppat papper Fidélpapper (omslagspapper) 11

12 Våra medarbetare en mångkulturell kraft att räkna med GEOGRAFISK FÖRDELNING AV MUNKSJÖS ANSTÄLLDA Antalet anställda var vid utgången av Sverige 36%, Frankrike 26%, Tyskland 26%, Spanien 10% och andra länder 2%. Munksjös anställda är företagets själ och hjärta. Med sitt engagemang och sin erfarenhet bidrar var och en till Munksjös framgång genom att leverera högkvalitativa produkter och ge utmärkt service. Munksjö är en internationell koncern med produktionsanläggningar i Frankrike, Kina, Spanien, Sverige och Tyskland. Vi har säljkontor i Asien, Europa och Nordamerika och agenter på alla kontinenter. Vi är stolta över våra goda globala affärsrelationer. Vi vill vara en viktig partner till kunder, leverantörer och andra intressenter genom att erbjuda innovativa produkter och skapa mervärde till den industriella processen. Det kan vi göra genom att tillvarata den samlade erfarenhet och tekniska expertis, kunskap och insikt som bara en mångkulturell organisation kan erbjuda. Vi arbetar i gränsöverskridande team; internt mellan olika avdelningar och anläggningar, och externt med kunder, leverantörer och andra företag. Varje Munksjö-medarbetare är en del av ett stort nätverk där vi ständigt frågar oss: Vem kan bidra med nya aspekter för att lösa denna utmaning? Vem kan ha erfarenhet att dela med sig av i denna situation? Våra kärnvärden vägleder oss i det dagliga arbetet och de inspirerar och utmanar oss. En plattform av tillit, öppenhet och respekt stärker Munksjös position som ett växande, hållbart och lönsamt specialpappersföretag. 12

13 13

14 Munksjös geografiska närvaro d s h j Nettoomsättning 2011, MSEK Ebitda* (justerat) 2011, 427 MSEK Specialty Pulp 17% Specialty Pulp 23% Industrial Applications 25% Decor 58% Industrial Applications 20% Decor 57% * Ebitda = (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar (inklusive goodwillavskrivningar). 14

15 t r e q o k y u l f g a q Huvudkontor i Stockholm, Sverige w Koncernkontor i Jönköping, Sverige Produktionsanläggningar e Aspa Bruk, Sverige r Billingsfors, Sverige t Ed, Sverige w Jönköping, Sverige y Achern, Tyskland u Dettingen, Tyskland i Unterkochen, Tyskland o Arches, Frankrike a Tolosa, Spanien s Taicang, Kina Försäljningskontor i Aalen, Tyskland d Leominster, USA f Turin, Italien g Vergiate, Italien h Shanghai, Kina j Hong Kong, Kina k Lingolsheim, Frankrike Utvecklingscenter l Apprieu, Frankrike 15

16 Några milstolpar i Munksjös historia Knut Ottonin Ljungquist 1862 Lundström lämnar bolaget efter en schism med Hierta. Till ny disponent utses Knut Ottonin Ljungquist. Hans allmänna klokskap, i synnerhet i ekonomiska frågor, har varit uppenbar alltsedan han anställdes Alvar Müntzing anställdes och efter en tids exprimenterande lanserades produkten Swedish Kraft som blev en stor succé på världsmarknaden Munksjö lanserade en helt ny produkt på marknaden toalettpapper. Inte så märkvärdigt idag kan tyckas, men väldigt speciellt då. Jemnförande-kraftprof. Kraftpapp Munksjö Konkurents-dito Cellulosafabriken i Vaggeryd byggdes 4 mil söder om Jönköping och blev en viktig länk i produktionskedjan. Bruket såldes i början av 1980-talet Munksjö noterades på Stockholmsbörsen. Börsen grundades Den nybyggda sulfatfabriken i Aspa startades. Fastigheten om tunnland skog och bruket hade köpts redan Kapacitet 1927 var ton mot i dag ton Pappersmaskin nummer 13 installerades i Jönköping och blev brukets största specialpappersmaskin. Maskinen är fortfarande i drift. Lars Johan Hierta och Johan Edvard Lundström Företaget grundas av Lars Johan Hierta och Johan Edvard Lundström och anläggs på en liten åkerlapp som den senare köpt in i utkanten av sin hemstad Jönköping. Första produkterna: Halmpapper, takpapp, bokbinderi- och presspapp Ljungquist köpte Hiertas andel i företaget sedan denne gått bort. Han blev nu ensam ägare och drev mycket framgångsrikt ett växande Munksjö i 24 år. Företaget förblev i familjens ägo ytterligare 20 år. Han är en av Munksjös mest fascinerande personligheter, med ett starkt socialt engagemang som satt tydliga spår i Jönköpings historia Det första kabelpapperet, eller elektrotekniska papperet som det benämns i dag, tillverkades i Jönköping. En mycket framgångsrik och lönsam produkt som fortfarande tillverkas i Jönköping för export över hela världen Timsfors/Lagamill köptes och blir stommen i Munksjös wellpappstillverkning fram till år Företaget ombildades till aktiebolag med ett aktiekapital om kronor. 16 Ottonins grav

17 Maskin nummer 13 Munksjö hamnade under några år i en djup kris. Bolaget stöptes om i grunden och fick en nystart genom en nyemission Jefferson Smurfit köpte Munksjö. Nu ägdes 72% av bolaget av utländska aktieägare - unikt för svensk skogsindustri Munksjö förvärvade verksamheter inom dekorpapper, slipbaspapper, tunna specialtryckpapper och konstnärspapper med tillhörande produktionsanläggningar i Arches, Frankrike och Dettingen, Tyskland. I förvärvet ingick även ett forsknings- och utvecklingscenter i Apprieu, Frankrike, och en konverteringsanläggning i Achern, Tyskland. Munksjö avyttrade Munksjö Inpak AS i Norge för att renodla verksamheten. Billingsfors bruk Trelleborg AB förvärvade 90% av aktierna och Munksjö lämnade den svenska börsen. Munksjö köpte Billingsfors bruk för 2 kronor. Billingsfors har varit ett pappersbruk i 130 år Munksjö utökade sin verksamhet genom att förvärva dekorbolag i Italien, Tyskland, Spanien och USA Investmentbolaget EQT förvärvade Munksjö AB. Tillverkningen av toalettpapper såldes till SCA Dekorbolagen i Italien och USA lades ned på grund av bristande lönsamhet. Bolaget fyller 150 år och firar med öppet hus den 1 september. Maskin nummer 13 är den enda pappersmaskinen som är kvar i Jönköping i dag. Givetvis om- och tillbyggd många gånger sedan 50-talet. Maskinens årskapacitet i dag är cirka ton. Alltså mer än hela företagets år 1954.

18 Material för innovativ produktdesign Specialty Pulp Munksjökoncernen erbjuder specialpappersprodukter och specialmassa till kunder inom många olika branscher och användningsområden. Våra produkter används i en mängd olika applikationer såsom möbler, laminatgolv, bänkskivor, bipacksedlar, slipbaspapper och transformatorer. Fler exempel är högspänningskablar, tunna mellanläggspapper för stål och glas och sist men inte minst konstnärspapper. Specifika kundkrav och en konstant jakt efter höjd kvalitet innebär att alla våra produkter är extremt specialiserade. För att säkerställa att vi uppfyller kvalitetskraven utförs noggranna tester från råvaran, genom hela produktionsprocessen och ända fram till den slutliga kontrollen av den färdiga massan eller papperet. Munksjös produkter och tjänster används oftast i komplexa processer i flera steg. Genom ett offensivt samarbete med kunder och leverantörer skapar Munksjö en kreativ miljö där vi prestigelöst utforskar nya framgångsfaktorer och utvecklar befintliga

19 Miljövänlig specialmassa Munksjö tillverkar miljövänlig blekt och oblekt långfibrig massa till specialpapper. Trots att vi är en relativt liten aktör är vi kända som en av de mest kostnadseffektiva i branschen. Tack vare vår storlek och vårt oberoende kan vi erbjuda våra kunder flexibilitet i form av korta ledtider samt skräddarsydda och innovativa produkter. Våra kunder uppskattar Munksjös blekta massa för dess ljushet, renhet och styrka. Denna del av Munksjös massatillverkning är den största. Massan används till en mängd olika pappersprodukter, såsom grafiskt papper, tryck- och skrivpapper samt till förpackningar och hygienprodukter. Strömbrytare, toalettsitsar och speltärningar är exempel på användningsområden utanför pappersindustrin. Produktutvecklingen som bedrivs syftar till att optimera ljushet, rivstyrka, renhet eller andra egenskaper som efterfrågas av våra kunder. Den oblekta sulfatmassan är en specialmassa för filterpapper, hygienprodukter och kartong. De mest krävande applikationerna är elektrotekniska papper och produkter som kräver extra hög renhet produkter med förmåga att isolera och minimera elektrisk ledningsförmåga. Munksjö har en ledande position bland de få producenter i världen som tillverkar massa för isolering av elektriska produkter. Produktutvecklingen fokuserar på att ytterligare förbättra massans egenskaper för elektrotekniska tillämpningar inom kraftöverföring. ASPA BRUK Som första bruk i världen kunde Aspa Bruk erbjuda klorfri blekt sulfatmassa redan

20 Decor

21 Dekorpapper med design och kvalité Dekorpapper är ett högteknologiskt specialpapper för dekorativa ytor på träbaserade skivor för möbeltillverkning, laminatgolv och andra inredningselement. Utvecklat på 1930-talet och fick sitt stora genombrott på 1950-talet. Idag erbjuder laminat ett nästan oändligt utbud av design och ytor med stor mekanisk och kemisk resistens. Papperet, oberoende om det är enfärgat eller tryckt med trä-, steneller abstrakta mönster, impregneras först med melaminharts. Därefter lamineras det med värme och tryck på en spånskiva, MDF eller pappersfiberplatta. Färdigfolier för-impregneras direkt på pappersmaskinen och därefter lackas de för att slutligen appliceras på en spånskiva. Vi behärskar tillverkningsprocessen och kan garantera olika tekniska egenskaper hos papperet. Det har stor påverkan på effektiviteten i våra kunders produktionsprocesser såväl som på kvaliteten och designen av slutprodukterna. Laminatgolv med en yta som exakt motsvarar det tryckta mönstret möjliggörs endast av att våra pappersmakare bemästrar papperets expansion i vått tillstånd. Ofta definierar färgen på papperet den färg som slutprodukten ska ha. I vårt färgutbud har vi mer än olika nyanser tillgängliga, varav minst 400 är vita. Detta ger en uppfattning om hur viktigt färg är i denna industrisektor. Munksjö producerar cirka en femtedel av allt dekorpapper på världsmarknaden och vi levererar till fler än 300 kunder i 45 länder. 23

22 Tunna specialtryckpapper Tunna specialtryckpapper används för alla tillämpningar där mycket information ska tryckas på minsta möjliga utrymme. Exempel på sådana produkter är bipacksedlar i läkemedels- eller kosmetikaförpackningar samt papper till juridiska eller religiösa publikationer. Utmärkande egenskaper hos Munksjös tunna specialtryckpapper är hög opacitet, god vikbarhet och långvarig beständighet. Detta är ett resultat av ständig produkt- och produktionsutveckling och förbättring. Munksjö är en av marknadens ledande tillverkare av bipacksedlar. European Printed Products Munksjös European Printed Products, kallat E2P, är specialiserat på tryck av dekorpapper eller annat material till möbel- och golvindustrin. Tack vare nuvarande och kommande trender består Munksjös produkterbjudande av ett stort urval av olika trä- eller stenmönster samt abstrakta motiv. Tack vare teknisk kompetens hos våra medarbetare tillsammans med styrka i design och innovationskraft kommer E2P fortsätta vara en attraktiv spelare inom möbel- och inredningsvärlden. Verksamheten inom E2P ger också Munksjö ökade möjligheter att erbjuda våra kunder kompletterande produkter till deras kollektioner. Förutom tryckta dekorpapper producerar E2P även bestruket finpapper, releasepapper och papper till olika värdepappersprodukter. 24

23 Förste tekniker Sylvie Faure i Apprieu analyserar ytan på dekorpapper i svepelektronmikroskopet (höger). Genomskärning av ett lackat förimpregnerat papper (ovan). Forskning och utveckling Forskning och utveckling är avgörande för framgång i ett specialpappersföretag. Medarbetarna i forskningscentret i Apprieu, Frankrike, arbetar i nära samarbete med produktionsanläggningarna, inköps- och säljorganisationerna samt med leverantörer och kunder. Ett av centrets viktigaste verksamhetsområden är processtöd och felsökning av koncernens produkter. Innovativa och miljömässigt hållbara lösningar för kostnads- och materialbesparingar i värdekedjan identifieras. Alternativa råvaror och innovativa lösningar utvecklas ständigt för att möta specifika kundkrav och erbjuda nya värdeskapande produkter. Intensiv bevakning av ny teknik, nya tillämpningar och nya material längs hela värdekedjan är en viktig grund för all produktutveckling. Forskningscentret erbjuder stora möjligheter till analyser och tester. Den kanske allra mest spännande utrustningen är ett svepelektronmikroskop eller en pilotpappersmaskin, där alla typer av papper kan produceras i liten skala. Den expertis varje medarbetare besitter i kombination med en avancerad utrustning gör det möjligt för R&D-teamet att tillhandahålla tjänster för produktutveckling, materialanalys och forskning för alla produktområden i Munksjö-koncernen. Pilotpappersmaskinen gör det möjligt att modellera flertalet av Munksjös tillverkningsprocesser. Grundliga tester kan göras och produkter kontrolleras innan det är dags för den första provkörningen ute i bruken. 25

24 26 Industrial Applications

25 Elektrotekniskt papper Papper för effektiv långväga kraftöverföring Allt sedan 1909 har Munksjö bidragit till överföring och distribution av elkraft genom att utveckla och producera papper för elektrisk isolering. I dag används huvuddelen av det elektrotekniska papper som Munksjö tillverkar i transformatorer för att isolera lindningarna och kärnan. Andra viktiga användningsområden är transformatortillbehör såsom genomföringar, mättransformatorer och isolering i undervattenskablar HVDC-kablar. Ren massa och vatten med mycket låg ledningsförmåga är avgörande för att uppnå isoleringsförmåga. Kraftbolag runt om i världen kräver hög verkningsgrad och låga energiförluster. Munksjö, med massa i världsklass och tillgång till vatten från Vättern, deltar aktivt i den kontinuerliga utvecklingen för att förbättra isoleringsförmågan och livslängden. Med globala kundkontakter och teknik i framkant säkrar Munksjö sin ledande position inom denna sektor. ICKE-LEDANDE VATTEN Munksjö i Jönköping ligger vid en av de största färskvattenreservoarerna i norra Europa Vättern. Vattnet är exceptionellt rent med mycket låg salthalt. Det gör att det är perfekt för tillverkning av elektrotekniskt papper. Efter produktion renas vattnet noggrant innan det förs tillbaka till Vättern igen. 27

26 Spantex Spantex uppfanns på 1960-talet och har sedan dess använts för att uppgradera spånskivor för tillverkning av bland annat planmöbler. Pappersfolien består av en kombination av färska cellulosafibrer och konstgjorda hartser, precis som en spånskiva. Under lamineringsprocessen pressas papperet och spånskivan samman och kan sågas, borras eller bearbetas som en enhet. Oftast används Spantex för att balansera de spänningar som uppstår när fanér, folier eller högtryckslaminat appliceras på en spånskiva, men också för att balansera lågtryckslaminat. En särskild vattentät folie för undersidan på köksbänkar förhindrar att produkten blir skev och slår sig på grund av fukt. Folien kan tryckas med eller utan kundens logotyp. När Spantex används som en färdig folie lackas papperet för att förbättra hållbarheten på panelerna. Andra kvaliteter som ingår i Spantex - sortimentet är folier som lämpar sig för ytor som ska vara jämna och släta samt kantlister till paneler, möbler och köksbänkar. Absoluta krav på renhet och jämnhet Tunnpapper Mellanläggspapper används i stål-, aluminium- och glasindustrin för att bland annat minska spänningar i stålvalsar samt för att skydda ytorna. Minsta barkbit i papperet kan förstöra även det hårdaste stål. Våra kunder kräver en extremt hög renhetsgrad. Noggranna kvalitetskontroller utförs därför längs hela tillverkningsprocessen, från massa och andra råvaror till den slutliga pappersprodukten. Fettbeständigt tunt papper för livsmedels- och förpackningsindustrin, karbonråpapper och maskeringspapper för textilindustrin är ytterligare tunna pappersprodukter som vi erbjuder i intervall från 12 till 50 g/m². 28

27 Papper som gärna gör det tuffa jobbet Munksjö tillverkar och säljer slipbaspapper som används för tillverkning av olika former av ytbehandlade slipprodukter (skivor, ark, rullar, hjul m.m.). Slipprodukter används för att slipa eller polera material, för våt eller torrslipning inom många industriella sektorer som bil-, flyg-, möbeleller byggnadsindustrin. I över 50 år har Munksjö arbetat med att utveckla produkter och tjänster för att bli världens ledande tillverkare inom detta produktområde. Vår senaste produktlansering omfattar ett stort utbud av tjänster och expertlösningar tillsammans med ett komplett sortiment av pappers- och tygbaser. Vårt mål är att utveckla utmärkta standardiserade lösningar för att stärka våra kunders konkurrenskraft samt för att erbjuda anpassade tjänster, expertis och produkter till specifika marknadskrav. Vi är stolta över att vara den tillverkare som tillhandahåller slipbaspapper för de flesta slipande produkter, för såväl hobby- som industriell produktion. TRENDIGA MÖNSTER TILL NAGELFILAR Den senaste tillämpningen för slipbaspapper är att trycka kreativ design på ovansidan och sedan använda transparent sand. Detta ökar våra produkters attraktionskraft på marknader som drivs av mode och originalitet. 29

28 Konstnärspapper för intryck och uttryck Pappersbruket i Arches, Frankrike, har producerat papper av exceptionell kvalitet sedan Än idag tillverkas Arches -papperet på en långsamt roterande cylinder precis som det har gjort i mer än hundra år. Det ger papperet dess unika handgjorda känsla och utseende som kan accentueras med vattenmärken och ojämna kanter. Made in France by Munksjö Då papperet är tillverkat av 100% bomull får det en speciella känsla, bulk och styrka, och är mycket uppskattat av tryckare för alla typer av grafiska blad oavsett vilken teknik de använder. Konstnärer som Ingres, Delacroix, Van Gogh, Matisse, Chagall, Miro, Dali, Lichtenstein, Buffet och Alechinsky finns bland dem som har använt Arches -papper till sina konstverk. Tack vare att det är limmat med gelatin är akvarellpapperet från Arches än idag konstnärens val och ett världsledande namn inom akvarellpapper tillverkat av 100% bomull. Tidigt 2012 har vårt sortiment av konstnärspapper för teckning och akvarellmålning ytterligare kompletterats med en framgångsrik lansering av ett nytt papper designat för olja. Detta visar hur traditionell papperstillverkning kan vara den perfekta grunden för nya lösningar på dagens marknadskrav. 30

29 Hållbarhet - socialt och miljömässigt ansvar i balans för ekonomisk framgång Munksjö ska vara framgångsrikt genom en hållbar verksamhet. Vi använder internationellt erkända standarder för att uppnå en enhetlig hög standard inom dessa områden. De mest kända av dessa standarder är ISO9001 och 14001, som är väl etablerade på alla våra produktionsanläggningar. Inköp av virke och massa från ansvarsfulla skogsbruk är en del av denna strategi. Alla våra anläggningar är eller är på väg att certifieras i enlighet med normer som fastställts av FSC (Forest Stewardship Council) och/eller PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). Munksjös produkter och tillverkningsprocesser är utformade för att använda råvaror, vatten och energi effektivt och för att minimera avfall och restprodukter under produktens hela livslängd. Koncernen har investerat både tid och pengar för att minska utsläppen till vatten och luft. Tillgången på och effektiv användning av energi är en nyckelfaktor för produktion av massa och papper. Munksjö har som mål att bli självförsörjande på energi för alla anläggningar och därmed bli oberoende av extern energiförsörjning. Vi är innovativa även inom detta område - vi återanvänder värmen i luften, ångan eller i avloppsvattnet, förbränner restprodukter och använder mottrycksturbiner för att generera elektricitet. Munksjö har åtagit sig att driva och utveckla verksamheten på ett hållbart sätt. Detta gäller både inköp av råvaror och de produkter vi producerar. Munksjö var till exempel först med att producera klorfri massa och formaldehydfria förimpregnerade papper. 31

30 Dettingen, Tyskland: Dekorpapper, tunna specialtryckpapper Tolosa, Spanien: Dekorpapper Arches, Frankrike: Dekorpapper, slipbaspapper, konstnärspapper och European Printed Products Unterkochen, Tyskland: Dekorpapper Jönköping, Sverige: Elektrotekniskt papper Aspa, Sverige: Blekt och oblekt massa Våra pappers- och massabruk Jönköpingsanläggningen Bruket i centrala Jönköping där det hela började för 150 år sedan är den plats där Munksjö föddes. Idag är produktionsanläggningen i Jönköping ett bland sju bruk i Munksjökoncernen. En internationell koncern med global räckvidd. Billingsfors, Sverige: Mellanläggspapper, Spantex, oblekt kraftmassa Jönköpings pappersbruk producerar sedan mer än hundra år tillbaka det unika elektrotekniska papperet. Bruket har en pappersmaskin med en årlig kapacitet av ton och har cirka 120 anställda.

31 Foto: Carl-Robert Jonzon, Mats Andersson, Casper Hedberg, Örjan Henriksson, Lionel Pagès Grafisk Form: LOFT Tryck: Vettertryck

32 Munksjö AB Box Stockholm Tel:

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

Munksjö AB Årsredovisning 2011

Munksjö AB Årsredovisning 2011 Munksjö AB Årsredovisning 2011 Innehåll Koncernöversikt 1 Munksjö i korthet 1 Året i korthet 1 Produktöversikt 2 Vision 4 Affärsidé 4 Stategi 4 Vd har ordet 5 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens verksamhet

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

Munksjö AB Årsredovisning 2011

Munksjö AB Årsredovisning 2011 Munksjö AB Årsredovisning 2011 Innehåll Koncernöversikt 1 Munksjö i korthet 1 Året i korthet 1 Produktöversikt 2 Vision 4 Affärsidé 4 Stategi 4 Vd har ordet 5 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens verksamhet

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Munksjö Oyj Årsredovisning 2013

Munksjö Oyj Årsredovisning 2013 Munksjö Oyj Årsredovisning 213 Innehåll Munksjö i korthet Koncernöversikt Munksjö i korthet 1 Året i korthet 2 Vår vision 3 Strategi och mål 4 Vd har ordet 6 Munksjös historia 8 Geografisk närvaro 1 Affärsområde

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh INVESTERARPRESENTATION Kvartal 3 2017 Lennart Eberleh 1 INNEHÅLL Kort om Rottneros: Hållbar tillväxt i utvalda nischer Marknaden Tredje kvartalet Vägen framåt 2 HÅLLBAR TILLVÄXT I UTVALDA NISCHER 3 ROTTNEROSKONCERNEN

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Framgång genom engagemang och nära samarbete

Framgång genom engagemang och nära samarbete Framgång genom engagemang och nära samarbete Erfarenhet skapas inte av vad man har gjort, utan hur man gjorde det, tog lärdom av det och gick vidare. Vi skapar rätt förutsättningar för våra kunder att

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

VI UTMANAR KONVENTIONELLA FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

VI UTMANAR KONVENTIONELLA FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VI UTMANAR KONVENTIONELLA FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID 1 SKYDD- OCH SÄKERHET HÖGSTA PRIORITET PÅ GRUVÖN Som besökare bär du alltid hjälm och varselväst på området Nödutgångar Återsamlingsplats

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande.

Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande. Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande. Hög kapacitet och nyskapande lösningar. För våra kunders behov Visionen för Martinsons Trä är att med engagerade medarbetare

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Inredningsskivor NYHET NYHET NYHET. SKIVOR i en rik palett av färger, mönster och strukturer ger många spännande möjligheter.

Inredningsskivor NYHET NYHET NYHET. SKIVOR i en rik palett av färger, mönster och strukturer ger många spännande möjligheter. Inredningsskivor SKIVOR i en rik palett av färger, mönster och strukturer ger många spännande möjligheter. TOPAN MDF DEKORIT CHOICE INNOVUS BYGGELITS INSPIRERANDE INREDNINGSPRODUKTER lämpar sig utmärkt

Läs mer

Wellpapp låg ytvikt bra miljöval!

Wellpapp låg ytvikt bra miljöval! Wellpapp låg ytvikt bra miljöval! PRINT SMOOTH PERFORMANCE SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 2 Det är upp till oss Anta utmaningarna, låt våra kunder stå i centrum i allt vi gör. Låt oss ta till oss kraften i entreprenörskap och lagarbete för att ta vara på varje

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien 1 Pappersindustri På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken mycket längre

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

MILJÖSORTERING KITE. Formgivning: Annica Doms NYHET. Kite lockinsats i lackerad MDF, NCS S 0500-N, vit.

MILJÖSORTERING KITE. Formgivning: Annica Doms NYHET. Kite lockinsats i lackerad MDF, NCS S 0500-N, vit. Produktblad - Kite MILJÖSORTERING KITE MILJÖSORTERING KITE Kite en genialt designad möbel för källsortering tilldelades 2012 Red Dot Design Award för sin innovativa form. Moduluppbyggnaden och möjligheten

Läs mer

SCA-koncernen. Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter

SCA-koncernen. Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter Välkommen till SCA SCA-koncernen Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter Nettoomsättningen 2014 uppgick till 104 miljarder SEK 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna.

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. En del av Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. 2 3 VÅR VISION Noblessa ska vara den ledande köksleverantören. Vi

Läs mer

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal.

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal. FÄRGSTARKA ÅR BECKERS. Det finns inga färgbutiker i Sverige. Det konstaterar Carl Wilhelm Becker när han kommer hit som resande försäljare för tyska färgfabriker och handelshus. TEXT BENGT CARLSSON BILD

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130906 Produktion: Valentin&Byhr. Tryck: Strokirk-Landströms. Papper: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.se Om oss. EFG är en ledande europeisk leverantör

Läs mer

Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning

Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning Våra kunders erfarenhet är när de använder exodraft produkter övergår det ofta deras förväntningar flera gånger om. Jørgen Andersen, CEO Sedan 1957 har exodraft

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

Produktblad - Arkiv Kontor

Produktblad - Arkiv Kontor Produktblad - Arkiv Kontor ARKIV KONTOR ARKIV KONTOR Arkivet är ett mångsidigt och smart förvaringssystem för den som har mycket att spara och förvara. Med den flexibla utbyggbara lösningen kan företagets

Läs mer

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 vi visar vägen F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 2 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 3 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Värö. En av världens största och mest moderna massaindustrier.

Välkommen till Södra Cell Värö. En av världens största och mest moderna massaindustrier. Välkommen till Södra Cell Värö En av världens största och mest moderna massaindustrier. 2 I Södras värld utgår allt från skogen Södra är Sveriges största skogsägareförening med mer än 50 000 skogsägare

Läs mer

Produktblad - Miljödisk

Produktblad - Miljödisk Produktblad - Miljödisk MILJÖDISK TreCes miljöstationer är designade för att täcka hela kontorets avfallshantering och återvinning. Vi erbjuder allt från en mindre miljöstation med små kärl placerade i

Läs mer

hållbara Fem möjligheter

hållbara Fem möjligheter hållbara Fem möjligheter blir Hållbarheten din fördel Att tänka hållbarhet och långsiktighet är ett måste på dagens marknad, oavsett bransch. Det innebär att kraven som ställs på dig blir fler. För dina

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

SVEBA-DAHLEN.COM SVENSK INNOVATION GLOBAL BAKNING

SVEBA-DAHLEN.COM SVENSK INNOVATION GLOBAL BAKNING SVEBA-DAHLEN.COM SVENSK INNOVATION GLOBAL BAKNING Kunskap och trygghet från en erfaren branschexpert. SVEBA-DAHLEN.COM SVEBA DAHLEN GROUP Sveba Dahlen erbjuder ett unikt helhetskoncept med användarvänliga

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

SEX STARKA SKÄL ATT VÄLJA KÄHRS

SEX STARKA SKÄL ATT VÄLJA KÄHRS SEX STARKA SKÄL ATT VÄLJA KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADITION INNOVATION DESIGN 1 2 3 Trä är det mest miljövänliga, vackraste och mest flexibla golvmaterial som finns. Det är därför som vi bara

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR MARKNADSLEDANDE I BRANSCHEN Amiga AB grundades i augusti 2000 och är idag en av Sveriges ledande el- och VVS-grossister för proffsoch konsumentfackhandeln. Verksamheten

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Säkerheten främst Protective Equipment s mål är att aldrig orsaka skada hos våra anställda, miljön vi arbetar inom, våra kunder och leverantörer Emergency Exit Emergency

Läs mer

SCANDIFLEX FÖRSTKLASSIGA FÖRPACKNINGAR MED FLEXIBILITET, FUNKTION OCH FORM I FOKUS FÖR DIN FRAMGÅNG

SCANDIFLEX FÖRSTKLASSIGA FÖRPACKNINGAR MED FLEXIBILITET, FUNKTION OCH FORM I FOKUS FÖR DIN FRAMGÅNG SCANDIFLEX FÖRSTKLASSIGA FÖRPACKNINGAR MED FLEXIBILITET, FUNKTION OCH FORM I FOKUS FÖR DIN FRAMGÅNG Historik Verksamheten startades 1985 som en utbrytare från Åkerlund & Rausing Quadrans Oy ny ägare i

Läs mer

Produktblad - Arbetsö

Produktblad - Arbetsö Produktblad - Arbetsö ARBETSÖ 80x4 ARBETSÖ Arbetsön för dig som värdesätter flexibilitet och valmöjlighet. Betjäning från båda håll, välj mellan dörrar och lådor. Lådor tål upp till 50 kilos belastning

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Dörrar WIŚNIOWSKI Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Under 25 år har vi tillverkat stängsel med passion. Firmans namn WIŚNIOWSKI kommer från namnet på dess grundare och ägare - Andrzej Wiśniowski.

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Netrevelation byter inriktning och förvärvar IndustrIQ AB genom apportemission

Netrevelation byter inriktning och förvärvar IndustrIQ AB genom apportemission Netrevelation byter inriktning och förvärvar IndustrIQ AB genom apportemission Transaktionen i korthet Netrevelation AB (publ) har avtalat med Avalanche Capital AB och Minara AB om att förvärva samtliga

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Skogscertifierade produkter från SCA

Skogscertifierade produkter från SCA Skogscertifierade produkter från SCA PE FC /05-33-132 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org VARFÖR SKA JAG BRY MIG? Skogscertifiering bildar en trovärdig länk mellan ansvarsfullt skogsbruk

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Dekaler Skyltar Emblem Metabrite TM Overlayer Frontpaneler Membranpaneler Pekskärmar E.L - lampor

Dekaler Skyltar Emblem Metabrite TM Overlayer Frontpaneler Membranpaneler Pekskärmar E.L - lampor Dekaler Skyltar Emblem Metabrite TM Overlayer Frontpaneler Membranpaneler Pekskärmar E.L - lampor Välkommen till Danielson DANIELSON levererar industriell grafik för all typ av produktmärkning. Screentryckning

Läs mer

VD tal 2005 Lars Blecko

VD tal 2005 Lars Blecko VD tal 2005 Lars Blecko Verksamheten 1 Kv 2005 Helår 2004 Marknaden Resultat Resurser Strukturåtgärder Finanser och utdelning Utsikter Rottneros - Verksamhet Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Upplands

Läs mer

Setting a new standard. Again.

Setting a new standard. Again. Setting a new standard. Again. Att nå ut till kunden med dina magasin, kataloger eller DRutskick kräver mer än ett bra erbjudande. Du behöver ett papper som förstärker känslan och upplevelsen av dina produkter.

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Ingredienser för livet

Ingredienser för livet Ingredienser för livet 1 Början Ägget är starten för många av jordens levande varelser. Dess egenskaper är till nytta även för det redan levande. För omkring 70 år sedan kläcktes ur ägget en affärsidé

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Tydlig strategi att utgå ifrån

Tydlig strategi att utgå ifrån Årsstämma 2017 Tydlig strategi att utgå ifrån Öka substansvärdet Bedriva verksamheten effektivt Generera en attraktiv totalavkastning Betala en stadigt stigande utdelning Vår modell bygger på tydliga roller

Läs mer

Sandgjutet Aluminiumgjutgods

Sandgjutet Aluminiumgjutgods Sandgjutet Aluminiumgjutgods Om oss: GAP är ett företag som erbjuder full kundservice; från design och utveckling av detaljen som ska gjutas, till leverans av färdigt bearbetade, målade och testade artiklar.

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

UPOFLOOR ZERO INGEN PVC

UPOFLOOR ZERO INGEN PVC ZERO PVC -FRITT GOLV UPOFLOOR ZERO PVC-FRITT GOLV Fritt från PVC, klor och mjukgörare Fritt från ftalater, halogener och tungmetaller Homogen sammansättning Utmärkt hållbarhet Lätt att lägga Ingen vaxning,

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer