Framtiden tillhör Munksjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtiden tillhör Munksjö"

Transkript

1 Munksjö 150 år

2

3 Munksjö Munksjö föddes i mötet mellan två briljanta herrar på en båt hem till Sverige startade uppfinnaren John Edward Lundström den svenska tändsticksindustrins fader och entreprenören Lars Johan Hierta Munksjö Pappersbruk i Jönköping. Nyfiket utforskade de industrialismens möjligheter tillsammans med Knut Ottonin Ljungquist, som ganska snart steg in som disponent och ägare. Det var Ottonin som gav Munksjö dess internationella ryktbarhet. Den innovativa drivkraften från bolagets tidiga år är i högsta grad levande i dagens Munksjö. Ett Munksjö som är fast beslutet att behålla en världsledande position som specialpapperstillverkare i - åtminstone år till!

4 Framtiden tillhör Munksjö JAN ÅSTRÖM, VD OCH KONCERNCHEF Med 30 års erfarenhet från pappers- och massaindustrin i bagaget antog Jan år 2008 utmaningen att leda Munksjö. Det är lätt att imponeras av Munksjös första 150 år människorna, drivkraften och produkterna som satte Jönköping och Munksjö på den internationella papperskartan. Minst lika imponerande är också hur bolaget tagit tillvara på sina framgångar och klarat motgångar och bakslag. Munksjö har alltid hittat framgångsrika vägar. Så ska det fortsätta. Som en allt mer renodlad strategi från 1960-talet och framåt har bolaget valt mindre och nischade specialpappersområden vid sidan av storskalig produktion och generiska produkter. Med ledande positioner har lönsamheten utvecklats positivt. Det finns en grundstyrka i Munksjös produkter som går att leda hela vägen tillbaka till 1860-talet. Därför har Munksjö också klarat några djupa kriser, rest sig och kommit tillbaka. Varumärket Munksjö är starkt globalt och står idag för unik kompetens och specialpapper i vissa fall skyddade av patent, helt avgörande för våra kunders produktframgångar och en tydlig konkurrensfördel. Varumärket Munksjö är också nära förknippat med staden Jönköping där allt började. Även om vi idag har högre omsättning utomlands än i Sverige, så är det här bolaget har sitt säte. Här tillverkas det berömda elektrotekniska specialpapperet sedan En imponerande produkthistoria som fortsätter att utvecklas. Rötterna är viktiga, men Munksjö är globalt och den nödvändiga framtida tillväxten kommer till stor del att ske utanför Jönköping och Sverige. Det är viktigt att Munksjö fortsätter att växa lönsamt inom väldefinierade specialpappersområden för att kunna befästa och utveckla positioner 4

5 som marknadsledare för att känna långsiktig trygghet. En återkomst på börsen är planerad, vilket jag tror kommer göra Munksjö gott. Att ha tillgång till ett brett ägande och en större kapitalmarknad är en fördel. Även i detta sammanhang märker jag Munksjös styrka; intresset för bolaget är stort. Sedan 1919 när aktien först noterades har Munksjö, med några få års undantag, varit på börsen. När jag tittar tillbaka på historien är det som sagt lätt att imponeras av människorna i bolagets historia, men också lätt att urskilja en person som höjer sig över mängden. Knut Ottonin Ljungquist kom ganska omgående in i verksamheten efter grundandet 1862 och tog snart med full kraft över ägarskapet. En helt unik ledargestalt som kom att påverka inte bara Munksjös utan hela Jönköpings utveckling. Det är mycket ovanligt att se en grav på ett fabriksområde, men Knut Ottonin ligger hedersamt begravd på rätt ställe. Min del av historien är att vårda och bygga vidare på det industriella arv vi har fått. Titta framåt och arbeta hårt, men också lära av det vi ser i backspegeln och leda företaget efter Knut Ottonins önskan att Munksjö alltid ska styras med sann heder. Jönköping den 12 maj 2012 Jan Åström 5

6 Vision Munksjös vision är att vara en ledande global tillverkare av värdeskapande specialpappersprodukter för avancerad, effektiv och miljövänlig produktdesign. Affärsidé Munksjös affärsidé är att erbjuda kunder flexibla och värdeskapande specialpappersprodukter inom produktområden med lönsam tillväxt.

7 Strategi Munksjö arbetar för att stärka sin position ytterligare på marknaden för dekorpapper samt specialpapper för industriella applikationer. Expansion sker organiskt och genom förvärv inom befintliga och närliggande produktområden på marknader med tillväxtmöjligheter. Produktutveckling sker i nära samarbete med kunder på försäljningsoch marknadsorganisationens uppdrag. Koncernens utvecklingscenter levererar tjänster för produktutveckling, materialanalyser och forskning till samtliga produktområden. Modern och avancerad utrustning tillsammans med specialistkunskaper hos våra medarbetare ger ett unikt kunderbjudande. Produktionen utvecklas löpande för att vara effektiv och flexibel och för att möta kundernas behov.

8 Gamla huvudentrén i Jönköping finns fortfarande kvar. Uppförd i en snickarglad schweizerstil runt förra sekelskiftet. Ledargestalter som låter gärningarna tala för sig 8 KNUT OTTONIN LJUNGQUIST Knut Ottonin Ljungquist föddes 1836 som nummer åtta i en skara av nio barn därav namnet Ottonin. Han hade läshuvud och intresse för det mesta. Efter studieåren i Uppsala försörjde han sig som lärare och journalist i sin hemstad Karlstad, innan han nappade på en platsannons från Munksjö. Ett företag är ingenting utan kraften hos varje enskild medarbetare. Somliga bidrar mer och längre, andra under kortare tid. Under Munksjös första 150 år är det mångas arbetskraft som bidragit till nya och bättre produkter och byggt bruken där papperet tillverkas. Det är vardagens ofta anonyma hjältar som burit Munksjö framåt genom decennierna och fortsätter göra så. Symboler för detta blir ledarna som bestämmer vilken väg företaget och ambitionerna ska ta. Här träffar vi några av gångna tiders ledare. Att Knut Ottonin Ljungquist ofta lyfts fram som Munksjös stora ledargestalt i företagets barndom är inte konstigt. Hans kraftfulla ledarskap byggde inte bara ett pappersbruk med världsrykte, han gjorde djupa avtryck i hela Jönköpings utveckling. Hans storhet skuggar ibland de två grundarna Johan Edvard Lundström och Lars Johan Hierta vars nyfikenhet och entreprenörskap sådde fröet till det lilla halmpappersbruket. Dock var det Ottonin som drog upp de stora linjerna mot framtiden. En ovanligt mångsidig begåvning som skriver sin platsansökan på klassisk grekiska, är tekniskt intresserad och ett ekonomiskt snille. Dessutom fanns tid för familj och samhällsengagemang. Ottonin leder sitt Munksjö i hela 24 år. Under ledning av August Skeppstedt genomfördes stora rationaliseringar och bland annat spinnpapper och kabelpapper lanserades. Det sistnämnda är än i dag en mycket framgångsrik produkt. Munksjöaktien noterades på Stockholmsbörsen Skeppstedt ledde bolaget under depressionens svåra år på 1930-talet.

9 Otto Heijne tog över vd-skapet 1939 och börjar nischa verksamheten mot specialpapper och ökar bolagets lönsamhet. Styrkan låg i produkterna, vilket visar sig även under andra världskriget och senare. Heijne pensioneras 1961 efter 27 år på Munksjö. Under slutet av 1970-talet är läget mycket svårt och bolaget går med förlust. Munksjö tvingas sälja hela skogsinnehavet för att stärka kassan. Företagsdoktorn Ulf af Trolle blir ordförande och vd Bert Sjölin genomför en total dammsugning för att frigöra kapital. Som ansvarig för ekonomin anställdes Rolf Ekedahl. Nu stöptes Munksjö om i grunden. I slutet av 1981 har likviditeten förbättrats. En nyemission om 80 miljoner planerades och intresset var så stort att den utökades. Munksjö visar åter styrka i svåra tider. Rolf Ekedahl tog över som vd 1983 och satsningen på lönsamma specialpapper fortsatte. År 2000 köptes hela Munksjö av den irländska förpackningskoncernen Jefferson Smurfit och Munksjö avnoteras från börsen. Vd under denna period var Per Rodert. År 2005 såldes Munksjö, förpackningsområdet undantaget, till riskkapitalbolaget EQT och Gunnar Palme tillträdde som vd. Hygienpappersdelen förvärvades av SCA. Munksjö var nu betydligt mindre, men lönsamheten och styrkan i de specialiserade papperskvaliteterna fanns kvar. Under vd Jan Åström har verksamheten utökats med specialpappersbruk i Tyskland och Frankrike. Munksjö är nu bland de världsledande inom en rad produktområden varav det så kallade dekorpapperet är det största. En återkomst på börsen planeras. 9

10 En önskan om framgång År 1889 byggde Munksjö en ny skorsten till ångpannehuset. Till minne av färdigställandet murar Knut Ottonin Ljungquist in en koppardosa i skorstensgrunden. Den innehöll bland annat några mynt och ett brev som Ottonin skrev till framtiden. När skorsten revs 60 år senare hittas dosan och man kan läsa: Jönköping den 29 Jan 1890 Härmed antecknas att den Custriska stora skorstenen började uppföras av Herr Wickert från Cassel den 1ste oktober 1889 sedan grunden, som började den 7de augusti samma år, redan ett par veckor varit färdig. I för det mesta mild fast mycket blåsig väderlek pågick arbetet till den 29 nov. då svenska flaggan hissades på krönet. Hr Wickert nedtog flaggan och avreste den 30 november på kvällen. Sedan har arbetet på ångpannehusets utvidgning åt nord för en ny 200 hästars Walther & Co s ångpanna pågått och pågår. Måhända skall den mur som täcker denna minnesdosa utgöra gränsen för Munksjö. Måtte det aldrig drabbas av olyckor eller för hårda prov! Måtte det alltid styras med sann heder, dugande kraft och stadig framgång till mångas väl! Gud allena äran. Amen. Munksjö d. 29 januari 1890 O. Ljungquist 10

11 Produkter Styrka i framgångsrik innovation Munksjös historia är också en uppvisning i envishet av att pröva sig fram till nya papperskvaliteter, nya användningsområden och ibland helt nya produktområden. En upptäckarglädje och experimentlusta som bottnar i hantverk och fingertoppskänsla trots de stora pappersmaskinerna och nyfikenhet på omvärlden. För det är där ute någonstans som idéer och möjligheter vaknar hos den som är intresserad av mer än bara papperstillverkning. Munksjö har varit nyfiket från starten Produkterna har hittat ut på marknader över hela världen och influenserna hittat hem. Munksjö föddes i det innovativa spåret, kan man säga, eftersom grundarna ville utforska tekniken att tillverka papper av halm istället för av bomullslump som var det gängse för tiden. Och i det spåret har företaget hållit sig. Visst kan man se en tydlig linje fram till dagens sortiment av nischade specialprodukter, men vägen dit har inte varit rak utan kantats av många sidospår genom åren. Somliga mer framgångsrika, andra mindre. Munksjö har vågat prova sig fram. När Munksjö var först med att lansera toalettpapper en specialprodukt, som snart blev en bred produkt. Munksjös tjärade takpapp blev snabbt internationellt känt och en storsäljare. Här låg innovationen i en kontinuerlig tillverkningsprocess. Att kunna tjärdränka papperet direkt på rulle och inte i ark. Det elektrotekniska papperet var när det introducerades bara en i raden av intressanta produkter. Att det nästan 100 år senare är en av de mest framgångsrika produkterna i Munksjös portfölj imponerar. En avancerad typ av papper som ställer extrema krav på renhet för att inte äventyra isoleringen i kablar och transformatorer. Det idag för koncernen så viktiga dekorpapperet är också en komplex produkt som används till laminatytor inom bland annat möbel- och inredningsindustrin. Våra kunders unika och specifika krav bestämmer komplexitet och egenskaper hos papperet och gör produkterna extremt svåra att kopiera. Där sitter styrkan i Munksjö idag och i framtiden. Papperskvaliteter genom åren: Kraftpapper (säckar, påsar) Wellpapp/solispapp Hygienpapper Oceanpapper (impregnerat för bland annat byggindustrin) Kräppat papper Fidélpapper (omslagspapper) 11

12 Våra medarbetare en mångkulturell kraft att räkna med GEOGRAFISK FÖRDELNING AV MUNKSJÖS ANSTÄLLDA Antalet anställda var vid utgången av Sverige 36%, Frankrike 26%, Tyskland 26%, Spanien 10% och andra länder 2%. Munksjös anställda är företagets själ och hjärta. Med sitt engagemang och sin erfarenhet bidrar var och en till Munksjös framgång genom att leverera högkvalitativa produkter och ge utmärkt service. Munksjö är en internationell koncern med produktionsanläggningar i Frankrike, Kina, Spanien, Sverige och Tyskland. Vi har säljkontor i Asien, Europa och Nordamerika och agenter på alla kontinenter. Vi är stolta över våra goda globala affärsrelationer. Vi vill vara en viktig partner till kunder, leverantörer och andra intressenter genom att erbjuda innovativa produkter och skapa mervärde till den industriella processen. Det kan vi göra genom att tillvarata den samlade erfarenhet och tekniska expertis, kunskap och insikt som bara en mångkulturell organisation kan erbjuda. Vi arbetar i gränsöverskridande team; internt mellan olika avdelningar och anläggningar, och externt med kunder, leverantörer och andra företag. Varje Munksjö-medarbetare är en del av ett stort nätverk där vi ständigt frågar oss: Vem kan bidra med nya aspekter för att lösa denna utmaning? Vem kan ha erfarenhet att dela med sig av i denna situation? Våra kärnvärden vägleder oss i det dagliga arbetet och de inspirerar och utmanar oss. En plattform av tillit, öppenhet och respekt stärker Munksjös position som ett växande, hållbart och lönsamt specialpappersföretag. 12

13 13

14 Munksjös geografiska närvaro d s h j Nettoomsättning 2011, MSEK Ebitda* (justerat) 2011, 427 MSEK Specialty Pulp 17% Specialty Pulp 23% Industrial Applications 25% Decor 58% Industrial Applications 20% Decor 57% * Ebitda = (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar (inklusive goodwillavskrivningar). 14

15 t r e q o k y u l f g a q Huvudkontor i Stockholm, Sverige w Koncernkontor i Jönköping, Sverige Produktionsanläggningar e Aspa Bruk, Sverige r Billingsfors, Sverige t Ed, Sverige w Jönköping, Sverige y Achern, Tyskland u Dettingen, Tyskland i Unterkochen, Tyskland o Arches, Frankrike a Tolosa, Spanien s Taicang, Kina Försäljningskontor i Aalen, Tyskland d Leominster, USA f Turin, Italien g Vergiate, Italien h Shanghai, Kina j Hong Kong, Kina k Lingolsheim, Frankrike Utvecklingscenter l Apprieu, Frankrike 15

16 Några milstolpar i Munksjös historia Knut Ottonin Ljungquist 1862 Lundström lämnar bolaget efter en schism med Hierta. Till ny disponent utses Knut Ottonin Ljungquist. Hans allmänna klokskap, i synnerhet i ekonomiska frågor, har varit uppenbar alltsedan han anställdes Alvar Müntzing anställdes och efter en tids exprimenterande lanserades produkten Swedish Kraft som blev en stor succé på världsmarknaden Munksjö lanserade en helt ny produkt på marknaden toalettpapper. Inte så märkvärdigt idag kan tyckas, men väldigt speciellt då. Jemnförande-kraftprof. Kraftpapp Munksjö Konkurents-dito Cellulosafabriken i Vaggeryd byggdes 4 mil söder om Jönköping och blev en viktig länk i produktionskedjan. Bruket såldes i början av 1980-talet Munksjö noterades på Stockholmsbörsen. Börsen grundades Den nybyggda sulfatfabriken i Aspa startades. Fastigheten om tunnland skog och bruket hade köpts redan Kapacitet 1927 var ton mot i dag ton Pappersmaskin nummer 13 installerades i Jönköping och blev brukets största specialpappersmaskin. Maskinen är fortfarande i drift. Lars Johan Hierta och Johan Edvard Lundström Företaget grundas av Lars Johan Hierta och Johan Edvard Lundström och anläggs på en liten åkerlapp som den senare köpt in i utkanten av sin hemstad Jönköping. Första produkterna: Halmpapper, takpapp, bokbinderi- och presspapp Ljungquist köpte Hiertas andel i företaget sedan denne gått bort. Han blev nu ensam ägare och drev mycket framgångsrikt ett växande Munksjö i 24 år. Företaget förblev i familjens ägo ytterligare 20 år. Han är en av Munksjös mest fascinerande personligheter, med ett starkt socialt engagemang som satt tydliga spår i Jönköpings historia Det första kabelpapperet, eller elektrotekniska papperet som det benämns i dag, tillverkades i Jönköping. En mycket framgångsrik och lönsam produkt som fortfarande tillverkas i Jönköping för export över hela världen Timsfors/Lagamill köptes och blir stommen i Munksjös wellpappstillverkning fram till år Företaget ombildades till aktiebolag med ett aktiekapital om kronor. 16 Ottonins grav

17 Maskin nummer 13 Munksjö hamnade under några år i en djup kris. Bolaget stöptes om i grunden och fick en nystart genom en nyemission Jefferson Smurfit köpte Munksjö. Nu ägdes 72% av bolaget av utländska aktieägare - unikt för svensk skogsindustri Munksjö förvärvade verksamheter inom dekorpapper, slipbaspapper, tunna specialtryckpapper och konstnärspapper med tillhörande produktionsanläggningar i Arches, Frankrike och Dettingen, Tyskland. I förvärvet ingick även ett forsknings- och utvecklingscenter i Apprieu, Frankrike, och en konverteringsanläggning i Achern, Tyskland. Munksjö avyttrade Munksjö Inpak AS i Norge för att renodla verksamheten. Billingsfors bruk Trelleborg AB förvärvade 90% av aktierna och Munksjö lämnade den svenska börsen. Munksjö köpte Billingsfors bruk för 2 kronor. Billingsfors har varit ett pappersbruk i 130 år Munksjö utökade sin verksamhet genom att förvärva dekorbolag i Italien, Tyskland, Spanien och USA Investmentbolaget EQT förvärvade Munksjö AB. Tillverkningen av toalettpapper såldes till SCA Dekorbolagen i Italien och USA lades ned på grund av bristande lönsamhet. Bolaget fyller 150 år och firar med öppet hus den 1 september. Maskin nummer 13 är den enda pappersmaskinen som är kvar i Jönköping i dag. Givetvis om- och tillbyggd många gånger sedan 50-talet. Maskinens årskapacitet i dag är cirka ton. Alltså mer än hela företagets år 1954.

18 Material för innovativ produktdesign Specialty Pulp Munksjökoncernen erbjuder specialpappersprodukter och specialmassa till kunder inom många olika branscher och användningsområden. Våra produkter används i en mängd olika applikationer såsom möbler, laminatgolv, bänkskivor, bipacksedlar, slipbaspapper och transformatorer. Fler exempel är högspänningskablar, tunna mellanläggspapper för stål och glas och sist men inte minst konstnärspapper. Specifika kundkrav och en konstant jakt efter höjd kvalitet innebär att alla våra produkter är extremt specialiserade. För att säkerställa att vi uppfyller kvalitetskraven utförs noggranna tester från råvaran, genom hela produktionsprocessen och ända fram till den slutliga kontrollen av den färdiga massan eller papperet. Munksjös produkter och tjänster används oftast i komplexa processer i flera steg. Genom ett offensivt samarbete med kunder och leverantörer skapar Munksjö en kreativ miljö där vi prestigelöst utforskar nya framgångsfaktorer och utvecklar befintliga

19 Miljövänlig specialmassa Munksjö tillverkar miljövänlig blekt och oblekt långfibrig massa till specialpapper. Trots att vi är en relativt liten aktör är vi kända som en av de mest kostnadseffektiva i branschen. Tack vare vår storlek och vårt oberoende kan vi erbjuda våra kunder flexibilitet i form av korta ledtider samt skräddarsydda och innovativa produkter. Våra kunder uppskattar Munksjös blekta massa för dess ljushet, renhet och styrka. Denna del av Munksjös massatillverkning är den största. Massan används till en mängd olika pappersprodukter, såsom grafiskt papper, tryck- och skrivpapper samt till förpackningar och hygienprodukter. Strömbrytare, toalettsitsar och speltärningar är exempel på användningsområden utanför pappersindustrin. Produktutvecklingen som bedrivs syftar till att optimera ljushet, rivstyrka, renhet eller andra egenskaper som efterfrågas av våra kunder. Den oblekta sulfatmassan är en specialmassa för filterpapper, hygienprodukter och kartong. De mest krävande applikationerna är elektrotekniska papper och produkter som kräver extra hög renhet produkter med förmåga att isolera och minimera elektrisk ledningsförmåga. Munksjö har en ledande position bland de få producenter i världen som tillverkar massa för isolering av elektriska produkter. Produktutvecklingen fokuserar på att ytterligare förbättra massans egenskaper för elektrotekniska tillämpningar inom kraftöverföring. ASPA BRUK Som första bruk i världen kunde Aspa Bruk erbjuda klorfri blekt sulfatmassa redan

20 Decor

21 Dekorpapper med design och kvalité Dekorpapper är ett högteknologiskt specialpapper för dekorativa ytor på träbaserade skivor för möbeltillverkning, laminatgolv och andra inredningselement. Utvecklat på 1930-talet och fick sitt stora genombrott på 1950-talet. Idag erbjuder laminat ett nästan oändligt utbud av design och ytor med stor mekanisk och kemisk resistens. Papperet, oberoende om det är enfärgat eller tryckt med trä-, steneller abstrakta mönster, impregneras först med melaminharts. Därefter lamineras det med värme och tryck på en spånskiva, MDF eller pappersfiberplatta. Färdigfolier för-impregneras direkt på pappersmaskinen och därefter lackas de för att slutligen appliceras på en spånskiva. Vi behärskar tillverkningsprocessen och kan garantera olika tekniska egenskaper hos papperet. Det har stor påverkan på effektiviteten i våra kunders produktionsprocesser såväl som på kvaliteten och designen av slutprodukterna. Laminatgolv med en yta som exakt motsvarar det tryckta mönstret möjliggörs endast av att våra pappersmakare bemästrar papperets expansion i vått tillstånd. Ofta definierar färgen på papperet den färg som slutprodukten ska ha. I vårt färgutbud har vi mer än olika nyanser tillgängliga, varav minst 400 är vita. Detta ger en uppfattning om hur viktigt färg är i denna industrisektor. Munksjö producerar cirka en femtedel av allt dekorpapper på världsmarknaden och vi levererar till fler än 300 kunder i 45 länder. 23

22 Tunna specialtryckpapper Tunna specialtryckpapper används för alla tillämpningar där mycket information ska tryckas på minsta möjliga utrymme. Exempel på sådana produkter är bipacksedlar i läkemedels- eller kosmetikaförpackningar samt papper till juridiska eller religiösa publikationer. Utmärkande egenskaper hos Munksjös tunna specialtryckpapper är hög opacitet, god vikbarhet och långvarig beständighet. Detta är ett resultat av ständig produkt- och produktionsutveckling och förbättring. Munksjö är en av marknadens ledande tillverkare av bipacksedlar. European Printed Products Munksjös European Printed Products, kallat E2P, är specialiserat på tryck av dekorpapper eller annat material till möbel- och golvindustrin. Tack vare nuvarande och kommande trender består Munksjös produkterbjudande av ett stort urval av olika trä- eller stenmönster samt abstrakta motiv. Tack vare teknisk kompetens hos våra medarbetare tillsammans med styrka i design och innovationskraft kommer E2P fortsätta vara en attraktiv spelare inom möbel- och inredningsvärlden. Verksamheten inom E2P ger också Munksjö ökade möjligheter att erbjuda våra kunder kompletterande produkter till deras kollektioner. Förutom tryckta dekorpapper producerar E2P även bestruket finpapper, releasepapper och papper till olika värdepappersprodukter. 24

23 Förste tekniker Sylvie Faure i Apprieu analyserar ytan på dekorpapper i svepelektronmikroskopet (höger). Genomskärning av ett lackat förimpregnerat papper (ovan). Forskning och utveckling Forskning och utveckling är avgörande för framgång i ett specialpappersföretag. Medarbetarna i forskningscentret i Apprieu, Frankrike, arbetar i nära samarbete med produktionsanläggningarna, inköps- och säljorganisationerna samt med leverantörer och kunder. Ett av centrets viktigaste verksamhetsområden är processtöd och felsökning av koncernens produkter. Innovativa och miljömässigt hållbara lösningar för kostnads- och materialbesparingar i värdekedjan identifieras. Alternativa råvaror och innovativa lösningar utvecklas ständigt för att möta specifika kundkrav och erbjuda nya värdeskapande produkter. Intensiv bevakning av ny teknik, nya tillämpningar och nya material längs hela värdekedjan är en viktig grund för all produktutveckling. Forskningscentret erbjuder stora möjligheter till analyser och tester. Den kanske allra mest spännande utrustningen är ett svepelektronmikroskop eller en pilotpappersmaskin, där alla typer av papper kan produceras i liten skala. Den expertis varje medarbetare besitter i kombination med en avancerad utrustning gör det möjligt för R&D-teamet att tillhandahålla tjänster för produktutveckling, materialanalys och forskning för alla produktområden i Munksjö-koncernen. Pilotpappersmaskinen gör det möjligt att modellera flertalet av Munksjös tillverkningsprocesser. Grundliga tester kan göras och produkter kontrolleras innan det är dags för den första provkörningen ute i bruken. 25

24 26 Industrial Applications

25 Elektrotekniskt papper Papper för effektiv långväga kraftöverföring Allt sedan 1909 har Munksjö bidragit till överföring och distribution av elkraft genom att utveckla och producera papper för elektrisk isolering. I dag används huvuddelen av det elektrotekniska papper som Munksjö tillverkar i transformatorer för att isolera lindningarna och kärnan. Andra viktiga användningsområden är transformatortillbehör såsom genomföringar, mättransformatorer och isolering i undervattenskablar HVDC-kablar. Ren massa och vatten med mycket låg ledningsförmåga är avgörande för att uppnå isoleringsförmåga. Kraftbolag runt om i världen kräver hög verkningsgrad och låga energiförluster. Munksjö, med massa i världsklass och tillgång till vatten från Vättern, deltar aktivt i den kontinuerliga utvecklingen för att förbättra isoleringsförmågan och livslängden. Med globala kundkontakter och teknik i framkant säkrar Munksjö sin ledande position inom denna sektor. ICKE-LEDANDE VATTEN Munksjö i Jönköping ligger vid en av de största färskvattenreservoarerna i norra Europa Vättern. Vattnet är exceptionellt rent med mycket låg salthalt. Det gör att det är perfekt för tillverkning av elektrotekniskt papper. Efter produktion renas vattnet noggrant innan det förs tillbaka till Vättern igen. 27

26 Spantex Spantex uppfanns på 1960-talet och har sedan dess använts för att uppgradera spånskivor för tillverkning av bland annat planmöbler. Pappersfolien består av en kombination av färska cellulosafibrer och konstgjorda hartser, precis som en spånskiva. Under lamineringsprocessen pressas papperet och spånskivan samman och kan sågas, borras eller bearbetas som en enhet. Oftast används Spantex för att balansera de spänningar som uppstår när fanér, folier eller högtryckslaminat appliceras på en spånskiva, men också för att balansera lågtryckslaminat. En särskild vattentät folie för undersidan på köksbänkar förhindrar att produkten blir skev och slår sig på grund av fukt. Folien kan tryckas med eller utan kundens logotyp. När Spantex används som en färdig folie lackas papperet för att förbättra hållbarheten på panelerna. Andra kvaliteter som ingår i Spantex - sortimentet är folier som lämpar sig för ytor som ska vara jämna och släta samt kantlister till paneler, möbler och köksbänkar. Absoluta krav på renhet och jämnhet Tunnpapper Mellanläggspapper används i stål-, aluminium- och glasindustrin för att bland annat minska spänningar i stålvalsar samt för att skydda ytorna. Minsta barkbit i papperet kan förstöra även det hårdaste stål. Våra kunder kräver en extremt hög renhetsgrad. Noggranna kvalitetskontroller utförs därför längs hela tillverkningsprocessen, från massa och andra råvaror till den slutliga pappersprodukten. Fettbeständigt tunt papper för livsmedels- och förpackningsindustrin, karbonråpapper och maskeringspapper för textilindustrin är ytterligare tunna pappersprodukter som vi erbjuder i intervall från 12 till 50 g/m². 28

27 Papper som gärna gör det tuffa jobbet Munksjö tillverkar och säljer slipbaspapper som används för tillverkning av olika former av ytbehandlade slipprodukter (skivor, ark, rullar, hjul m.m.). Slipprodukter används för att slipa eller polera material, för våt eller torrslipning inom många industriella sektorer som bil-, flyg-, möbeleller byggnadsindustrin. I över 50 år har Munksjö arbetat med att utveckla produkter och tjänster för att bli världens ledande tillverkare inom detta produktområde. Vår senaste produktlansering omfattar ett stort utbud av tjänster och expertlösningar tillsammans med ett komplett sortiment av pappers- och tygbaser. Vårt mål är att utveckla utmärkta standardiserade lösningar för att stärka våra kunders konkurrenskraft samt för att erbjuda anpassade tjänster, expertis och produkter till specifika marknadskrav. Vi är stolta över att vara den tillverkare som tillhandahåller slipbaspapper för de flesta slipande produkter, för såväl hobby- som industriell produktion. TRENDIGA MÖNSTER TILL NAGELFILAR Den senaste tillämpningen för slipbaspapper är att trycka kreativ design på ovansidan och sedan använda transparent sand. Detta ökar våra produkters attraktionskraft på marknader som drivs av mode och originalitet. 29

28 Konstnärspapper för intryck och uttryck Pappersbruket i Arches, Frankrike, har producerat papper av exceptionell kvalitet sedan Än idag tillverkas Arches -papperet på en långsamt roterande cylinder precis som det har gjort i mer än hundra år. Det ger papperet dess unika handgjorda känsla och utseende som kan accentueras med vattenmärken och ojämna kanter. Made in France by Munksjö Då papperet är tillverkat av 100% bomull får det en speciella känsla, bulk och styrka, och är mycket uppskattat av tryckare för alla typer av grafiska blad oavsett vilken teknik de använder. Konstnärer som Ingres, Delacroix, Van Gogh, Matisse, Chagall, Miro, Dali, Lichtenstein, Buffet och Alechinsky finns bland dem som har använt Arches -papper till sina konstverk. Tack vare att det är limmat med gelatin är akvarellpapperet från Arches än idag konstnärens val och ett världsledande namn inom akvarellpapper tillverkat av 100% bomull. Tidigt 2012 har vårt sortiment av konstnärspapper för teckning och akvarellmålning ytterligare kompletterats med en framgångsrik lansering av ett nytt papper designat för olja. Detta visar hur traditionell papperstillverkning kan vara den perfekta grunden för nya lösningar på dagens marknadskrav. 30

29 Hållbarhet - socialt och miljömässigt ansvar i balans för ekonomisk framgång Munksjö ska vara framgångsrikt genom en hållbar verksamhet. Vi använder internationellt erkända standarder för att uppnå en enhetlig hög standard inom dessa områden. De mest kända av dessa standarder är ISO9001 och 14001, som är väl etablerade på alla våra produktionsanläggningar. Inköp av virke och massa från ansvarsfulla skogsbruk är en del av denna strategi. Alla våra anläggningar är eller är på väg att certifieras i enlighet med normer som fastställts av FSC (Forest Stewardship Council) och/eller PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). Munksjös produkter och tillverkningsprocesser är utformade för att använda råvaror, vatten och energi effektivt och för att minimera avfall och restprodukter under produktens hela livslängd. Koncernen har investerat både tid och pengar för att minska utsläppen till vatten och luft. Tillgången på och effektiv användning av energi är en nyckelfaktor för produktion av massa och papper. Munksjö har som mål att bli självförsörjande på energi för alla anläggningar och därmed bli oberoende av extern energiförsörjning. Vi är innovativa även inom detta område - vi återanvänder värmen i luften, ångan eller i avloppsvattnet, förbränner restprodukter och använder mottrycksturbiner för att generera elektricitet. Munksjö har åtagit sig att driva och utveckla verksamheten på ett hållbart sätt. Detta gäller både inköp av råvaror och de produkter vi producerar. Munksjö var till exempel först med att producera klorfri massa och formaldehydfria förimpregnerade papper. 31

30 Dettingen, Tyskland: Dekorpapper, tunna specialtryckpapper Tolosa, Spanien: Dekorpapper Arches, Frankrike: Dekorpapper, slipbaspapper, konstnärspapper och European Printed Products Unterkochen, Tyskland: Dekorpapper Jönköping, Sverige: Elektrotekniskt papper Aspa, Sverige: Blekt och oblekt massa Våra pappers- och massabruk Jönköpingsanläggningen Bruket i centrala Jönköping där det hela började för 150 år sedan är den plats där Munksjö föddes. Idag är produktionsanläggningen i Jönköping ett bland sju bruk i Munksjökoncernen. En internationell koncern med global räckvidd. Billingsfors, Sverige: Mellanläggspapper, Spantex, oblekt kraftmassa Jönköpings pappersbruk producerar sedan mer än hundra år tillbaka det unika elektrotekniska papperet. Bruket har en pappersmaskin med en årlig kapacitet av ton och har cirka 120 anställda.

31 Foto: Carl-Robert Jonzon, Mats Andersson, Casper Hedberg, Örjan Henriksson, Lionel Pagès Grafisk Form: LOFT Tryck: Vettertryck

32 Munksjö AB Box Stockholm Tel:

PASSION PULP IS OUR HÖGRE TAKT I PRODUKT- LANSERINGARNA NY STRATEGISK HANDLINGSPLAN AGENDA 500 FOKUS PÅ UTVALDA NISCHER & EXPANSION

PASSION PULP IS OUR HÖGRE TAKT I PRODUKT- LANSERINGARNA NY STRATEGISK HANDLINGSPLAN AGENDA 500 FOKUS PÅ UTVALDA NISCHER & EXPANSION PULP IS OUR PASSION ROTTNEROS ÅRSREDOVISNING NY STRATEGISK HANDLINGSPLAN AGENDA 500 FOKUS PÅ UTVALDA NISCHER & EXPANSION HÖGRE TAKT I PRODUKT- LANSERINGARNA VÄGEN FRAMÅT MÅLSÄTTNING KONCERNEN SKA NÅ EN

Läs mer

Årsredovisning 2006. En förändring i lönsamhet och position

Årsredovisning 2006. En förändring i lönsamhet och position Årsredovisning 2006 En förändring i lönsamhet och position INNEHÅLL innehåll Året i korthet... 3 Per Lindberg har ordet... 4 Affärsidé, strategier och mål... 7 Packaging & Speciality Paper... 10 Packaging

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd Vårt företag, våra val Årsredovisning 2007 Christiane Yoshinaga anställd Robert Dobkowski anställd Jouko Karvinen CEO Hannu Honkanen anställd José Videgain anställd Lisa McCartney konsument Ingrid Engström

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

fiskars Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011

fiskars Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 fiskars Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 Hållbar design för vardagen, sedan 1649 innehåll s. 2 2 4 6 8 BOLAGET Fiskars i korthet Året 2011 i korthet Verkställande direktörens översikt Strategi s.

Läs mer

Billerud blev BillerudKorsnäs, i ett slag dubbelt så stort och en ledande europeisk aktör inom förnybara förpackningsmaterial

Billerud blev BillerudKorsnäs, i ett slag dubbelt så stort och en ledande europeisk aktör inom förnybara förpackningsmaterial BiLLerudkorsnäs årsredovisning 2012 Billerud blev BillerudKorsnäs, i ett slag dubbelt så stort och en ledande europeisk aktör inom förnybara förpackningsmaterial årsredovisning 2012 MaTerial och TjäNSTer

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2%

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2% Årsredovisning 2 KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt Rottneros producerar kundanpassade pappersmassor för avsalumarknaden. Rottneros har cirka 300 medarbetare och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under.

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Fem argument för att investera i Doro 2

Fem argument för att investera i Doro 2 Årsredovisning 2010 Doro skapar värden genom att utveckla de bästa telekomprodukterna för den växande andelen äldre bland världens befolkning. Försäljningen 2010 ökade med 28,5 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

SCA Miljö och socialt ansvar 2004

SCA Miljö och socialt ansvar 2004 2004 SCA Miljö och socialt ansvar 2004 Miljödata 2004 2003 2002 PRODUKTION Papper och massa kton 9.543 9.111 8.452 Virke och sågade trävaror 1.000 m 3 1.509 1.485 1.454 RÅMATERIAL Rundved och sågverksflis

Läs mer

Drivkrafter för hållbar tillväxt ABB-koncernens årsredovisning 2009

Drivkrafter för hållbar tillväxt ABB-koncernens årsredovisning 2009 Drivkrafter för hållbar tillväxt ABB-koncernens årsredovisning 2009 ABB Annual Report 2009 Drivkrafter för hållbar tillväxt UG4 Om ABB ABB är ett av världens ledande kraft och automationsföretag. Vi tillhandahåller

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

HMS ÅRSREDO VISNING 2008 HMS Networks AB (publ) Box 4126, 300 04 Halmstad Tel: 035-17 29 00 Fax: 035-17 29 09 info@hms.se www.hms.

HMS ÅRSREDO VISNING 2008 HMS Networks AB (publ) Box 4126, 300 04 Halmstad Tel: 035-17 29 00 Fax: 035-17 29 09 info@hms.se www.hms. Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 En miljon installerade Anybus nätverkskort över hela världen. 317 miljoner kr i försäljning med stark lönsamhetsutveckling. Återkommande försäljning till tusen kunder

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen 1 2009/2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE ÅRSREDOVISNING 2011 2 BJÖRN BORG I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI 8 VARUMÄRKET 12 BJÖRN LOVES JOHN 14 PRODUKTUTVECKLING 18 VERKSAMHETEN 23 PRODUKTOMRÅDEN 26 GEOGRAFISKA MARKNADER

Läs mer

Verksamheten 2010 Mars, 2011

Verksamheten 2010 Mars, 2011 Verksamheten 2010 Mars, 2011 Innehåll Året som gick 2010 1 VD-ord 2 Vision, mål och strategier 4 Omvärlden och trender 6 Investeringsverksamheten 8 Våra portföljbolag 10 Alelion 10 Applied Nano Surfaces

Läs mer

Shape SNURR. största vindkraftspark. En ljus framtid för belysningsdesign. Konstnären som gått från måleri till aluminium

Shape SNURR. största vindkraftspark. En ljus framtid för belysningsdesign. Konstnären som gått från måleri till aluminium Shape En tidning från Sapakoncernen # 1 2009 En ljus framtid för belysningsdesign Konstnären som gått från måleri till aluminium Ny ytbehandling stoppar korrosion Miljövänlig reklamtavla drivs med solceller

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer

Stockholm. Halden. Taastrup. Edinburgh. London. Frankfurt. Calgary. München. Milano. Toronto. Boston. New York. Pasadena

Stockholm. Halden. Taastrup. Edinburgh. London. Frankfurt. Calgary. München. Milano. Toronto. Boston. New York. Pasadena Årsredovisning 2000 Halden Stockholm Edinburgh Taastrup Calgary London Frankfurt München Toronto New York Boston Milano Pasadena Seoul Hong Kong Sydney Teknologisk kompetens Börs- kompetens Transaktions-

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2006

SCA Hållbarhetsredovisning 2006 SCA Hållbarhetsredovisning 2006 Året i korthet Innehåll För att ytterligare förbättra SCAs vattenanvändning hölls ett internt seminarium för att sprida förbättringsåtgärder, bland annat effektivare användning

Läs mer

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2011 Kalendarium Holmen offentliggör för år 2012 följande ekonomiska rapporter: Delår januari mars 8 maj Delår januari juni 14 augusti Delår januari september

Läs mer

Nolato AB (publ) årsredovisning 2013

Nolato AB (publ) årsredovisning 2013 Nolato AB (publ) årsredovisning 213 Genom mikroformsprutning kan Nolato Medical tillverka extremt små medicintekniska komponenter, mindre än en millimeter och med en vikt på ett tusendels gram. Nolato

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Årsredovisning 13:51. 10:17 UTTAGSAUTOMAT Allmänheten tar ut kontanter för att spendera i affärer och restauranger.

Årsredovisning 13:51. 10:17 UTTAGSAUTOMAT Allmänheten tar ut kontanter för att spendera i affärer och restauranger. Årsredovisning 2013 13:51 07:38 BUTIK Värdetransportörer ser till att uttagsautomater är påfyllda och att bankkontor och butiker har rätt mängd kontanter. 10:17 UTTAGSAUTOMAT Allmänheten tar ut kontanter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer