Framtiden tillhör Munksjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtiden tillhör Munksjö"

Transkript

1 Munksjö 150 år

2

3 Munksjö Munksjö föddes i mötet mellan två briljanta herrar på en båt hem till Sverige startade uppfinnaren John Edward Lundström den svenska tändsticksindustrins fader och entreprenören Lars Johan Hierta Munksjö Pappersbruk i Jönköping. Nyfiket utforskade de industrialismens möjligheter tillsammans med Knut Ottonin Ljungquist, som ganska snart steg in som disponent och ägare. Det var Ottonin som gav Munksjö dess internationella ryktbarhet. Den innovativa drivkraften från bolagets tidiga år är i högsta grad levande i dagens Munksjö. Ett Munksjö som är fast beslutet att behålla en världsledande position som specialpapperstillverkare i - åtminstone år till!

4 Framtiden tillhör Munksjö JAN ÅSTRÖM, VD OCH KONCERNCHEF Med 30 års erfarenhet från pappers- och massaindustrin i bagaget antog Jan år 2008 utmaningen att leda Munksjö. Det är lätt att imponeras av Munksjös första 150 år människorna, drivkraften och produkterna som satte Jönköping och Munksjö på den internationella papperskartan. Minst lika imponerande är också hur bolaget tagit tillvara på sina framgångar och klarat motgångar och bakslag. Munksjö har alltid hittat framgångsrika vägar. Så ska det fortsätta. Som en allt mer renodlad strategi från 1960-talet och framåt har bolaget valt mindre och nischade specialpappersområden vid sidan av storskalig produktion och generiska produkter. Med ledande positioner har lönsamheten utvecklats positivt. Det finns en grundstyrka i Munksjös produkter som går att leda hela vägen tillbaka till 1860-talet. Därför har Munksjö också klarat några djupa kriser, rest sig och kommit tillbaka. Varumärket Munksjö är starkt globalt och står idag för unik kompetens och specialpapper i vissa fall skyddade av patent, helt avgörande för våra kunders produktframgångar och en tydlig konkurrensfördel. Varumärket Munksjö är också nära förknippat med staden Jönköping där allt började. Även om vi idag har högre omsättning utomlands än i Sverige, så är det här bolaget har sitt säte. Här tillverkas det berömda elektrotekniska specialpapperet sedan En imponerande produkthistoria som fortsätter att utvecklas. Rötterna är viktiga, men Munksjö är globalt och den nödvändiga framtida tillväxten kommer till stor del att ske utanför Jönköping och Sverige. Det är viktigt att Munksjö fortsätter att växa lönsamt inom väldefinierade specialpappersområden för att kunna befästa och utveckla positioner 4

5 som marknadsledare för att känna långsiktig trygghet. En återkomst på börsen är planerad, vilket jag tror kommer göra Munksjö gott. Att ha tillgång till ett brett ägande och en större kapitalmarknad är en fördel. Även i detta sammanhang märker jag Munksjös styrka; intresset för bolaget är stort. Sedan 1919 när aktien först noterades har Munksjö, med några få års undantag, varit på börsen. När jag tittar tillbaka på historien är det som sagt lätt att imponeras av människorna i bolagets historia, men också lätt att urskilja en person som höjer sig över mängden. Knut Ottonin Ljungquist kom ganska omgående in i verksamheten efter grundandet 1862 och tog snart med full kraft över ägarskapet. En helt unik ledargestalt som kom att påverka inte bara Munksjös utan hela Jönköpings utveckling. Det är mycket ovanligt att se en grav på ett fabriksområde, men Knut Ottonin ligger hedersamt begravd på rätt ställe. Min del av historien är att vårda och bygga vidare på det industriella arv vi har fått. Titta framåt och arbeta hårt, men också lära av det vi ser i backspegeln och leda företaget efter Knut Ottonins önskan att Munksjö alltid ska styras med sann heder. Jönköping den 12 maj 2012 Jan Åström 5

6 Vision Munksjös vision är att vara en ledande global tillverkare av värdeskapande specialpappersprodukter för avancerad, effektiv och miljövänlig produktdesign. Affärsidé Munksjös affärsidé är att erbjuda kunder flexibla och värdeskapande specialpappersprodukter inom produktområden med lönsam tillväxt.

7 Strategi Munksjö arbetar för att stärka sin position ytterligare på marknaden för dekorpapper samt specialpapper för industriella applikationer. Expansion sker organiskt och genom förvärv inom befintliga och närliggande produktområden på marknader med tillväxtmöjligheter. Produktutveckling sker i nära samarbete med kunder på försäljningsoch marknadsorganisationens uppdrag. Koncernens utvecklingscenter levererar tjänster för produktutveckling, materialanalyser och forskning till samtliga produktområden. Modern och avancerad utrustning tillsammans med specialistkunskaper hos våra medarbetare ger ett unikt kunderbjudande. Produktionen utvecklas löpande för att vara effektiv och flexibel och för att möta kundernas behov.

8 Gamla huvudentrén i Jönköping finns fortfarande kvar. Uppförd i en snickarglad schweizerstil runt förra sekelskiftet. Ledargestalter som låter gärningarna tala för sig 8 KNUT OTTONIN LJUNGQUIST Knut Ottonin Ljungquist föddes 1836 som nummer åtta i en skara av nio barn därav namnet Ottonin. Han hade läshuvud och intresse för det mesta. Efter studieåren i Uppsala försörjde han sig som lärare och journalist i sin hemstad Karlstad, innan han nappade på en platsannons från Munksjö. Ett företag är ingenting utan kraften hos varje enskild medarbetare. Somliga bidrar mer och längre, andra under kortare tid. Under Munksjös första 150 år är det mångas arbetskraft som bidragit till nya och bättre produkter och byggt bruken där papperet tillverkas. Det är vardagens ofta anonyma hjältar som burit Munksjö framåt genom decennierna och fortsätter göra så. Symboler för detta blir ledarna som bestämmer vilken väg företaget och ambitionerna ska ta. Här träffar vi några av gångna tiders ledare. Att Knut Ottonin Ljungquist ofta lyfts fram som Munksjös stora ledargestalt i företagets barndom är inte konstigt. Hans kraftfulla ledarskap byggde inte bara ett pappersbruk med världsrykte, han gjorde djupa avtryck i hela Jönköpings utveckling. Hans storhet skuggar ibland de två grundarna Johan Edvard Lundström och Lars Johan Hierta vars nyfikenhet och entreprenörskap sådde fröet till det lilla halmpappersbruket. Dock var det Ottonin som drog upp de stora linjerna mot framtiden. En ovanligt mångsidig begåvning som skriver sin platsansökan på klassisk grekiska, är tekniskt intresserad och ett ekonomiskt snille. Dessutom fanns tid för familj och samhällsengagemang. Ottonin leder sitt Munksjö i hela 24 år. Under ledning av August Skeppstedt genomfördes stora rationaliseringar och bland annat spinnpapper och kabelpapper lanserades. Det sistnämnda är än i dag en mycket framgångsrik produkt. Munksjöaktien noterades på Stockholmsbörsen Skeppstedt ledde bolaget under depressionens svåra år på 1930-talet.

9 Otto Heijne tog över vd-skapet 1939 och börjar nischa verksamheten mot specialpapper och ökar bolagets lönsamhet. Styrkan låg i produkterna, vilket visar sig även under andra världskriget och senare. Heijne pensioneras 1961 efter 27 år på Munksjö. Under slutet av 1970-talet är läget mycket svårt och bolaget går med förlust. Munksjö tvingas sälja hela skogsinnehavet för att stärka kassan. Företagsdoktorn Ulf af Trolle blir ordförande och vd Bert Sjölin genomför en total dammsugning för att frigöra kapital. Som ansvarig för ekonomin anställdes Rolf Ekedahl. Nu stöptes Munksjö om i grunden. I slutet av 1981 har likviditeten förbättrats. En nyemission om 80 miljoner planerades och intresset var så stort att den utökades. Munksjö visar åter styrka i svåra tider. Rolf Ekedahl tog över som vd 1983 och satsningen på lönsamma specialpapper fortsatte. År 2000 köptes hela Munksjö av den irländska förpackningskoncernen Jefferson Smurfit och Munksjö avnoteras från börsen. Vd under denna period var Per Rodert. År 2005 såldes Munksjö, förpackningsområdet undantaget, till riskkapitalbolaget EQT och Gunnar Palme tillträdde som vd. Hygienpappersdelen förvärvades av SCA. Munksjö var nu betydligt mindre, men lönsamheten och styrkan i de specialiserade papperskvaliteterna fanns kvar. Under vd Jan Åström har verksamheten utökats med specialpappersbruk i Tyskland och Frankrike. Munksjö är nu bland de världsledande inom en rad produktområden varav det så kallade dekorpapperet är det största. En återkomst på börsen planeras. 9

10 En önskan om framgång År 1889 byggde Munksjö en ny skorsten till ångpannehuset. Till minne av färdigställandet murar Knut Ottonin Ljungquist in en koppardosa i skorstensgrunden. Den innehöll bland annat några mynt och ett brev som Ottonin skrev till framtiden. När skorsten revs 60 år senare hittas dosan och man kan läsa: Jönköping den 29 Jan 1890 Härmed antecknas att den Custriska stora skorstenen började uppföras av Herr Wickert från Cassel den 1ste oktober 1889 sedan grunden, som började den 7de augusti samma år, redan ett par veckor varit färdig. I för det mesta mild fast mycket blåsig väderlek pågick arbetet till den 29 nov. då svenska flaggan hissades på krönet. Hr Wickert nedtog flaggan och avreste den 30 november på kvällen. Sedan har arbetet på ångpannehusets utvidgning åt nord för en ny 200 hästars Walther & Co s ångpanna pågått och pågår. Måhända skall den mur som täcker denna minnesdosa utgöra gränsen för Munksjö. Måtte det aldrig drabbas av olyckor eller för hårda prov! Måtte det alltid styras med sann heder, dugande kraft och stadig framgång till mångas väl! Gud allena äran. Amen. Munksjö d. 29 januari 1890 O. Ljungquist 10

11 Produkter Styrka i framgångsrik innovation Munksjös historia är också en uppvisning i envishet av att pröva sig fram till nya papperskvaliteter, nya användningsområden och ibland helt nya produktområden. En upptäckarglädje och experimentlusta som bottnar i hantverk och fingertoppskänsla trots de stora pappersmaskinerna och nyfikenhet på omvärlden. För det är där ute någonstans som idéer och möjligheter vaknar hos den som är intresserad av mer än bara papperstillverkning. Munksjö har varit nyfiket från starten Produkterna har hittat ut på marknader över hela världen och influenserna hittat hem. Munksjö föddes i det innovativa spåret, kan man säga, eftersom grundarna ville utforska tekniken att tillverka papper av halm istället för av bomullslump som var det gängse för tiden. Och i det spåret har företaget hållit sig. Visst kan man se en tydlig linje fram till dagens sortiment av nischade specialprodukter, men vägen dit har inte varit rak utan kantats av många sidospår genom åren. Somliga mer framgångsrika, andra mindre. Munksjö har vågat prova sig fram. När Munksjö var först med att lansera toalettpapper en specialprodukt, som snart blev en bred produkt. Munksjös tjärade takpapp blev snabbt internationellt känt och en storsäljare. Här låg innovationen i en kontinuerlig tillverkningsprocess. Att kunna tjärdränka papperet direkt på rulle och inte i ark. Det elektrotekniska papperet var när det introducerades bara en i raden av intressanta produkter. Att det nästan 100 år senare är en av de mest framgångsrika produkterna i Munksjös portfölj imponerar. En avancerad typ av papper som ställer extrema krav på renhet för att inte äventyra isoleringen i kablar och transformatorer. Det idag för koncernen så viktiga dekorpapperet är också en komplex produkt som används till laminatytor inom bland annat möbel- och inredningsindustrin. Våra kunders unika och specifika krav bestämmer komplexitet och egenskaper hos papperet och gör produkterna extremt svåra att kopiera. Där sitter styrkan i Munksjö idag och i framtiden. Papperskvaliteter genom åren: Kraftpapper (säckar, påsar) Wellpapp/solispapp Hygienpapper Oceanpapper (impregnerat för bland annat byggindustrin) Kräppat papper Fidélpapper (omslagspapper) 11

12 Våra medarbetare en mångkulturell kraft att räkna med GEOGRAFISK FÖRDELNING AV MUNKSJÖS ANSTÄLLDA Antalet anställda var vid utgången av Sverige 36%, Frankrike 26%, Tyskland 26%, Spanien 10% och andra länder 2%. Munksjös anställda är företagets själ och hjärta. Med sitt engagemang och sin erfarenhet bidrar var och en till Munksjös framgång genom att leverera högkvalitativa produkter och ge utmärkt service. Munksjö är en internationell koncern med produktionsanläggningar i Frankrike, Kina, Spanien, Sverige och Tyskland. Vi har säljkontor i Asien, Europa och Nordamerika och agenter på alla kontinenter. Vi är stolta över våra goda globala affärsrelationer. Vi vill vara en viktig partner till kunder, leverantörer och andra intressenter genom att erbjuda innovativa produkter och skapa mervärde till den industriella processen. Det kan vi göra genom att tillvarata den samlade erfarenhet och tekniska expertis, kunskap och insikt som bara en mångkulturell organisation kan erbjuda. Vi arbetar i gränsöverskridande team; internt mellan olika avdelningar och anläggningar, och externt med kunder, leverantörer och andra företag. Varje Munksjö-medarbetare är en del av ett stort nätverk där vi ständigt frågar oss: Vem kan bidra med nya aspekter för att lösa denna utmaning? Vem kan ha erfarenhet att dela med sig av i denna situation? Våra kärnvärden vägleder oss i det dagliga arbetet och de inspirerar och utmanar oss. En plattform av tillit, öppenhet och respekt stärker Munksjös position som ett växande, hållbart och lönsamt specialpappersföretag. 12

13 13

14 Munksjös geografiska närvaro d s h j Nettoomsättning 2011, MSEK Ebitda* (justerat) 2011, 427 MSEK Specialty Pulp 17% Specialty Pulp 23% Industrial Applications 25% Decor 58% Industrial Applications 20% Decor 57% * Ebitda = (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar (inklusive goodwillavskrivningar). 14

15 t r e q o k y u l f g a q Huvudkontor i Stockholm, Sverige w Koncernkontor i Jönköping, Sverige Produktionsanläggningar e Aspa Bruk, Sverige r Billingsfors, Sverige t Ed, Sverige w Jönköping, Sverige y Achern, Tyskland u Dettingen, Tyskland i Unterkochen, Tyskland o Arches, Frankrike a Tolosa, Spanien s Taicang, Kina Försäljningskontor i Aalen, Tyskland d Leominster, USA f Turin, Italien g Vergiate, Italien h Shanghai, Kina j Hong Kong, Kina k Lingolsheim, Frankrike Utvecklingscenter l Apprieu, Frankrike 15

16 Några milstolpar i Munksjös historia Knut Ottonin Ljungquist 1862 Lundström lämnar bolaget efter en schism med Hierta. Till ny disponent utses Knut Ottonin Ljungquist. Hans allmänna klokskap, i synnerhet i ekonomiska frågor, har varit uppenbar alltsedan han anställdes Alvar Müntzing anställdes och efter en tids exprimenterande lanserades produkten Swedish Kraft som blev en stor succé på världsmarknaden Munksjö lanserade en helt ny produkt på marknaden toalettpapper. Inte så märkvärdigt idag kan tyckas, men väldigt speciellt då. Jemnförande-kraftprof. Kraftpapp Munksjö Konkurents-dito Cellulosafabriken i Vaggeryd byggdes 4 mil söder om Jönköping och blev en viktig länk i produktionskedjan. Bruket såldes i början av 1980-talet Munksjö noterades på Stockholmsbörsen. Börsen grundades Den nybyggda sulfatfabriken i Aspa startades. Fastigheten om tunnland skog och bruket hade köpts redan Kapacitet 1927 var ton mot i dag ton Pappersmaskin nummer 13 installerades i Jönköping och blev brukets största specialpappersmaskin. Maskinen är fortfarande i drift. Lars Johan Hierta och Johan Edvard Lundström Företaget grundas av Lars Johan Hierta och Johan Edvard Lundström och anläggs på en liten åkerlapp som den senare köpt in i utkanten av sin hemstad Jönköping. Första produkterna: Halmpapper, takpapp, bokbinderi- och presspapp Ljungquist köpte Hiertas andel i företaget sedan denne gått bort. Han blev nu ensam ägare och drev mycket framgångsrikt ett växande Munksjö i 24 år. Företaget förblev i familjens ägo ytterligare 20 år. Han är en av Munksjös mest fascinerande personligheter, med ett starkt socialt engagemang som satt tydliga spår i Jönköpings historia Det första kabelpapperet, eller elektrotekniska papperet som det benämns i dag, tillverkades i Jönköping. En mycket framgångsrik och lönsam produkt som fortfarande tillverkas i Jönköping för export över hela världen Timsfors/Lagamill köptes och blir stommen i Munksjös wellpappstillverkning fram till år Företaget ombildades till aktiebolag med ett aktiekapital om kronor. 16 Ottonins grav

17 Maskin nummer 13 Munksjö hamnade under några år i en djup kris. Bolaget stöptes om i grunden och fick en nystart genom en nyemission Jefferson Smurfit köpte Munksjö. Nu ägdes 72% av bolaget av utländska aktieägare - unikt för svensk skogsindustri Munksjö förvärvade verksamheter inom dekorpapper, slipbaspapper, tunna specialtryckpapper och konstnärspapper med tillhörande produktionsanläggningar i Arches, Frankrike och Dettingen, Tyskland. I förvärvet ingick även ett forsknings- och utvecklingscenter i Apprieu, Frankrike, och en konverteringsanläggning i Achern, Tyskland. Munksjö avyttrade Munksjö Inpak AS i Norge för att renodla verksamheten. Billingsfors bruk Trelleborg AB förvärvade 90% av aktierna och Munksjö lämnade den svenska börsen. Munksjö köpte Billingsfors bruk för 2 kronor. Billingsfors har varit ett pappersbruk i 130 år Munksjö utökade sin verksamhet genom att förvärva dekorbolag i Italien, Tyskland, Spanien och USA Investmentbolaget EQT förvärvade Munksjö AB. Tillverkningen av toalettpapper såldes till SCA Dekorbolagen i Italien och USA lades ned på grund av bristande lönsamhet. Bolaget fyller 150 år och firar med öppet hus den 1 september. Maskin nummer 13 är den enda pappersmaskinen som är kvar i Jönköping i dag. Givetvis om- och tillbyggd många gånger sedan 50-talet. Maskinens årskapacitet i dag är cirka ton. Alltså mer än hela företagets år 1954.

18 Material för innovativ produktdesign Specialty Pulp Munksjökoncernen erbjuder specialpappersprodukter och specialmassa till kunder inom många olika branscher och användningsområden. Våra produkter används i en mängd olika applikationer såsom möbler, laminatgolv, bänkskivor, bipacksedlar, slipbaspapper och transformatorer. Fler exempel är högspänningskablar, tunna mellanläggspapper för stål och glas och sist men inte minst konstnärspapper. Specifika kundkrav och en konstant jakt efter höjd kvalitet innebär att alla våra produkter är extremt specialiserade. För att säkerställa att vi uppfyller kvalitetskraven utförs noggranna tester från råvaran, genom hela produktionsprocessen och ända fram till den slutliga kontrollen av den färdiga massan eller papperet. Munksjös produkter och tjänster används oftast i komplexa processer i flera steg. Genom ett offensivt samarbete med kunder och leverantörer skapar Munksjö en kreativ miljö där vi prestigelöst utforskar nya framgångsfaktorer och utvecklar befintliga

19 Miljövänlig specialmassa Munksjö tillverkar miljövänlig blekt och oblekt långfibrig massa till specialpapper. Trots att vi är en relativt liten aktör är vi kända som en av de mest kostnadseffektiva i branschen. Tack vare vår storlek och vårt oberoende kan vi erbjuda våra kunder flexibilitet i form av korta ledtider samt skräddarsydda och innovativa produkter. Våra kunder uppskattar Munksjös blekta massa för dess ljushet, renhet och styrka. Denna del av Munksjös massatillverkning är den största. Massan används till en mängd olika pappersprodukter, såsom grafiskt papper, tryck- och skrivpapper samt till förpackningar och hygienprodukter. Strömbrytare, toalettsitsar och speltärningar är exempel på användningsområden utanför pappersindustrin. Produktutvecklingen som bedrivs syftar till att optimera ljushet, rivstyrka, renhet eller andra egenskaper som efterfrågas av våra kunder. Den oblekta sulfatmassan är en specialmassa för filterpapper, hygienprodukter och kartong. De mest krävande applikationerna är elektrotekniska papper och produkter som kräver extra hög renhet produkter med förmåga att isolera och minimera elektrisk ledningsförmåga. Munksjö har en ledande position bland de få producenter i världen som tillverkar massa för isolering av elektriska produkter. Produktutvecklingen fokuserar på att ytterligare förbättra massans egenskaper för elektrotekniska tillämpningar inom kraftöverföring. ASPA BRUK Som första bruk i världen kunde Aspa Bruk erbjuda klorfri blekt sulfatmassa redan

20 Decor

21 Dekorpapper med design och kvalité Dekorpapper är ett högteknologiskt specialpapper för dekorativa ytor på träbaserade skivor för möbeltillverkning, laminatgolv och andra inredningselement. Utvecklat på 1930-talet och fick sitt stora genombrott på 1950-talet. Idag erbjuder laminat ett nästan oändligt utbud av design och ytor med stor mekanisk och kemisk resistens. Papperet, oberoende om det är enfärgat eller tryckt med trä-, steneller abstrakta mönster, impregneras först med melaminharts. Därefter lamineras det med värme och tryck på en spånskiva, MDF eller pappersfiberplatta. Färdigfolier för-impregneras direkt på pappersmaskinen och därefter lackas de för att slutligen appliceras på en spånskiva. Vi behärskar tillverkningsprocessen och kan garantera olika tekniska egenskaper hos papperet. Det har stor påverkan på effektiviteten i våra kunders produktionsprocesser såväl som på kvaliteten och designen av slutprodukterna. Laminatgolv med en yta som exakt motsvarar det tryckta mönstret möjliggörs endast av att våra pappersmakare bemästrar papperets expansion i vått tillstånd. Ofta definierar färgen på papperet den färg som slutprodukten ska ha. I vårt färgutbud har vi mer än olika nyanser tillgängliga, varav minst 400 är vita. Detta ger en uppfattning om hur viktigt färg är i denna industrisektor. Munksjö producerar cirka en femtedel av allt dekorpapper på världsmarknaden och vi levererar till fler än 300 kunder i 45 länder. 23

22 Tunna specialtryckpapper Tunna specialtryckpapper används för alla tillämpningar där mycket information ska tryckas på minsta möjliga utrymme. Exempel på sådana produkter är bipacksedlar i läkemedels- eller kosmetikaförpackningar samt papper till juridiska eller religiösa publikationer. Utmärkande egenskaper hos Munksjös tunna specialtryckpapper är hög opacitet, god vikbarhet och långvarig beständighet. Detta är ett resultat av ständig produkt- och produktionsutveckling och förbättring. Munksjö är en av marknadens ledande tillverkare av bipacksedlar. European Printed Products Munksjös European Printed Products, kallat E2P, är specialiserat på tryck av dekorpapper eller annat material till möbel- och golvindustrin. Tack vare nuvarande och kommande trender består Munksjös produkterbjudande av ett stort urval av olika trä- eller stenmönster samt abstrakta motiv. Tack vare teknisk kompetens hos våra medarbetare tillsammans med styrka i design och innovationskraft kommer E2P fortsätta vara en attraktiv spelare inom möbel- och inredningsvärlden. Verksamheten inom E2P ger också Munksjö ökade möjligheter att erbjuda våra kunder kompletterande produkter till deras kollektioner. Förutom tryckta dekorpapper producerar E2P även bestruket finpapper, releasepapper och papper till olika värdepappersprodukter. 24

23 Förste tekniker Sylvie Faure i Apprieu analyserar ytan på dekorpapper i svepelektronmikroskopet (höger). Genomskärning av ett lackat förimpregnerat papper (ovan). Forskning och utveckling Forskning och utveckling är avgörande för framgång i ett specialpappersföretag. Medarbetarna i forskningscentret i Apprieu, Frankrike, arbetar i nära samarbete med produktionsanläggningarna, inköps- och säljorganisationerna samt med leverantörer och kunder. Ett av centrets viktigaste verksamhetsområden är processtöd och felsökning av koncernens produkter. Innovativa och miljömässigt hållbara lösningar för kostnads- och materialbesparingar i värdekedjan identifieras. Alternativa råvaror och innovativa lösningar utvecklas ständigt för att möta specifika kundkrav och erbjuda nya värdeskapande produkter. Intensiv bevakning av ny teknik, nya tillämpningar och nya material längs hela värdekedjan är en viktig grund för all produktutveckling. Forskningscentret erbjuder stora möjligheter till analyser och tester. Den kanske allra mest spännande utrustningen är ett svepelektronmikroskop eller en pilotpappersmaskin, där alla typer av papper kan produceras i liten skala. Den expertis varje medarbetare besitter i kombination med en avancerad utrustning gör det möjligt för R&D-teamet att tillhandahålla tjänster för produktutveckling, materialanalys och forskning för alla produktområden i Munksjö-koncernen. Pilotpappersmaskinen gör det möjligt att modellera flertalet av Munksjös tillverkningsprocesser. Grundliga tester kan göras och produkter kontrolleras innan det är dags för den första provkörningen ute i bruken. 25

24 26 Industrial Applications

25 Elektrotekniskt papper Papper för effektiv långväga kraftöverföring Allt sedan 1909 har Munksjö bidragit till överföring och distribution av elkraft genom att utveckla och producera papper för elektrisk isolering. I dag används huvuddelen av det elektrotekniska papper som Munksjö tillverkar i transformatorer för att isolera lindningarna och kärnan. Andra viktiga användningsområden är transformatortillbehör såsom genomföringar, mättransformatorer och isolering i undervattenskablar HVDC-kablar. Ren massa och vatten med mycket låg ledningsförmåga är avgörande för att uppnå isoleringsförmåga. Kraftbolag runt om i världen kräver hög verkningsgrad och låga energiförluster. Munksjö, med massa i världsklass och tillgång till vatten från Vättern, deltar aktivt i den kontinuerliga utvecklingen för att förbättra isoleringsförmågan och livslängden. Med globala kundkontakter och teknik i framkant säkrar Munksjö sin ledande position inom denna sektor. ICKE-LEDANDE VATTEN Munksjö i Jönköping ligger vid en av de största färskvattenreservoarerna i norra Europa Vättern. Vattnet är exceptionellt rent med mycket låg salthalt. Det gör att det är perfekt för tillverkning av elektrotekniskt papper. Efter produktion renas vattnet noggrant innan det förs tillbaka till Vättern igen. 27

26 Spantex Spantex uppfanns på 1960-talet och har sedan dess använts för att uppgradera spånskivor för tillverkning av bland annat planmöbler. Pappersfolien består av en kombination av färska cellulosafibrer och konstgjorda hartser, precis som en spånskiva. Under lamineringsprocessen pressas papperet och spånskivan samman och kan sågas, borras eller bearbetas som en enhet. Oftast används Spantex för att balansera de spänningar som uppstår när fanér, folier eller högtryckslaminat appliceras på en spånskiva, men också för att balansera lågtryckslaminat. En särskild vattentät folie för undersidan på köksbänkar förhindrar att produkten blir skev och slår sig på grund av fukt. Folien kan tryckas med eller utan kundens logotyp. När Spantex används som en färdig folie lackas papperet för att förbättra hållbarheten på panelerna. Andra kvaliteter som ingår i Spantex - sortimentet är folier som lämpar sig för ytor som ska vara jämna och släta samt kantlister till paneler, möbler och köksbänkar. Absoluta krav på renhet och jämnhet Tunnpapper Mellanläggspapper används i stål-, aluminium- och glasindustrin för att bland annat minska spänningar i stålvalsar samt för att skydda ytorna. Minsta barkbit i papperet kan förstöra även det hårdaste stål. Våra kunder kräver en extremt hög renhetsgrad. Noggranna kvalitetskontroller utförs därför längs hela tillverkningsprocessen, från massa och andra råvaror till den slutliga pappersprodukten. Fettbeständigt tunt papper för livsmedels- och förpackningsindustrin, karbonråpapper och maskeringspapper för textilindustrin är ytterligare tunna pappersprodukter som vi erbjuder i intervall från 12 till 50 g/m². 28

27 Papper som gärna gör det tuffa jobbet Munksjö tillverkar och säljer slipbaspapper som används för tillverkning av olika former av ytbehandlade slipprodukter (skivor, ark, rullar, hjul m.m.). Slipprodukter används för att slipa eller polera material, för våt eller torrslipning inom många industriella sektorer som bil-, flyg-, möbeleller byggnadsindustrin. I över 50 år har Munksjö arbetat med att utveckla produkter och tjänster för att bli världens ledande tillverkare inom detta produktområde. Vår senaste produktlansering omfattar ett stort utbud av tjänster och expertlösningar tillsammans med ett komplett sortiment av pappers- och tygbaser. Vårt mål är att utveckla utmärkta standardiserade lösningar för att stärka våra kunders konkurrenskraft samt för att erbjuda anpassade tjänster, expertis och produkter till specifika marknadskrav. Vi är stolta över att vara den tillverkare som tillhandahåller slipbaspapper för de flesta slipande produkter, för såväl hobby- som industriell produktion. TRENDIGA MÖNSTER TILL NAGELFILAR Den senaste tillämpningen för slipbaspapper är att trycka kreativ design på ovansidan och sedan använda transparent sand. Detta ökar våra produkters attraktionskraft på marknader som drivs av mode och originalitet. 29

28 Konstnärspapper för intryck och uttryck Pappersbruket i Arches, Frankrike, har producerat papper av exceptionell kvalitet sedan Än idag tillverkas Arches -papperet på en långsamt roterande cylinder precis som det har gjort i mer än hundra år. Det ger papperet dess unika handgjorda känsla och utseende som kan accentueras med vattenmärken och ojämna kanter. Made in France by Munksjö Då papperet är tillverkat av 100% bomull får det en speciella känsla, bulk och styrka, och är mycket uppskattat av tryckare för alla typer av grafiska blad oavsett vilken teknik de använder. Konstnärer som Ingres, Delacroix, Van Gogh, Matisse, Chagall, Miro, Dali, Lichtenstein, Buffet och Alechinsky finns bland dem som har använt Arches -papper till sina konstverk. Tack vare att det är limmat med gelatin är akvarellpapperet från Arches än idag konstnärens val och ett världsledande namn inom akvarellpapper tillverkat av 100% bomull. Tidigt 2012 har vårt sortiment av konstnärspapper för teckning och akvarellmålning ytterligare kompletterats med en framgångsrik lansering av ett nytt papper designat för olja. Detta visar hur traditionell papperstillverkning kan vara den perfekta grunden för nya lösningar på dagens marknadskrav. 30

29 Hållbarhet - socialt och miljömässigt ansvar i balans för ekonomisk framgång Munksjö ska vara framgångsrikt genom en hållbar verksamhet. Vi använder internationellt erkända standarder för att uppnå en enhetlig hög standard inom dessa områden. De mest kända av dessa standarder är ISO9001 och 14001, som är väl etablerade på alla våra produktionsanläggningar. Inköp av virke och massa från ansvarsfulla skogsbruk är en del av denna strategi. Alla våra anläggningar är eller är på väg att certifieras i enlighet med normer som fastställts av FSC (Forest Stewardship Council) och/eller PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). Munksjös produkter och tillverkningsprocesser är utformade för att använda råvaror, vatten och energi effektivt och för att minimera avfall och restprodukter under produktens hela livslängd. Koncernen har investerat både tid och pengar för att minska utsläppen till vatten och luft. Tillgången på och effektiv användning av energi är en nyckelfaktor för produktion av massa och papper. Munksjö har som mål att bli självförsörjande på energi för alla anläggningar och därmed bli oberoende av extern energiförsörjning. Vi är innovativa även inom detta område - vi återanvänder värmen i luften, ångan eller i avloppsvattnet, förbränner restprodukter och använder mottrycksturbiner för att generera elektricitet. Munksjö har åtagit sig att driva och utveckla verksamheten på ett hållbart sätt. Detta gäller både inköp av råvaror och de produkter vi producerar. Munksjö var till exempel först med att producera klorfri massa och formaldehydfria förimpregnerade papper. 31

30 Dettingen, Tyskland: Dekorpapper, tunna specialtryckpapper Tolosa, Spanien: Dekorpapper Arches, Frankrike: Dekorpapper, slipbaspapper, konstnärspapper och European Printed Products Unterkochen, Tyskland: Dekorpapper Jönköping, Sverige: Elektrotekniskt papper Aspa, Sverige: Blekt och oblekt massa Våra pappers- och massabruk Jönköpingsanläggningen Bruket i centrala Jönköping där det hela började för 150 år sedan är den plats där Munksjö föddes. Idag är produktionsanläggningen i Jönköping ett bland sju bruk i Munksjökoncernen. En internationell koncern med global räckvidd. Billingsfors, Sverige: Mellanläggspapper, Spantex, oblekt kraftmassa Jönköpings pappersbruk producerar sedan mer än hundra år tillbaka det unika elektrotekniska papperet. Bruket har en pappersmaskin med en årlig kapacitet av ton och har cirka 120 anställda.

31 Foto: Carl-Robert Jonzon, Mats Andersson, Casper Hedberg, Örjan Henriksson, Lionel Pagès Grafisk Form: LOFT Tryck: Vettertryck

32 Munksjö AB Box Stockholm Tel:

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

Munksjö AB Årsredovisning 2011

Munksjö AB Årsredovisning 2011 Munksjö AB Årsredovisning 2011 Innehåll Koncernöversikt 1 Munksjö i korthet 1 Året i korthet 1 Produktöversikt 2 Vision 4 Affärsidé 4 Stategi 4 Vd har ordet 5 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens verksamhet

Läs mer

Munksjö AB Årsredovisning 2011

Munksjö AB Årsredovisning 2011 Munksjö AB Årsredovisning 2011 Innehåll Koncernöversikt 1 Munksjö i korthet 1 Året i korthet 1 Produktöversikt 2 Vision 4 Affärsidé 4 Stategi 4 Vd har ordet 5 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens verksamhet

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

VD tal 2005 Lars Blecko

VD tal 2005 Lars Blecko VD tal 2005 Lars Blecko Verksamheten 1 Kv 2005 Helår 2004 Marknaden Resultat Resurser Strukturåtgärder Finanser och utdelning Utsikter Rottneros - Verksamhet Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Upplands

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna.

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. En del av Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. 2 3 VÅR VISION Noblessa ska vara den ledande köksleverantören. Vi

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Intelligent pappersteknologi. Munksjö Oyj

Intelligent pappersteknologi. Munksjö Oyj Intelligent pappersteknologi Munksjö Oyj Årsredovisning 2014 Made by Munksjö Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Trä så långt ögat kan se

Trä så långt ögat kan se Pressmeddelande december 2013 Trä så långt ögat kan se Swisslog bygger distributionscentral för ekologiska livsmedel åt Alnatura Få höglageranläggningar är lika imponerande som den nya distributionscentralen

Läs mer

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases Bolagsstämma 2012 Maris Hartmanis, vd Corporate presentation, [ ] 2011 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA,

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se

Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se PERSONLIGA KÖK Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se Made in Halland. Inte långt ifrån Varberg, ca 3 mil österut

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 vi visar vägen F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 2 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 3 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Dörrar WIŚNIOWSKI Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Under 25 år har vi tillverkat stängsel med passion. Firmans namn WIŚNIOWSKI kommer från namnet på dess grundare och ägare - Andrzej Wiśniowski.

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Prislista FLUOLED DOMO PRO T8

Prislista FLUOLED DOMO PRO T8 Prislista FLUOLED DOMO PRO T8 Sida 40 Alla FLUOLED DOMO PRO T8 har följande gemensamma tekniska data (TA=25 ) Spänning: 85-265VA, 47-63Hz (standard) IP: 20 Tillval: 12VD / 24VD / 36VD (Standard) / Röd

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Tonsjökvalitet för din framgångs skull

Tonsjökvalitet för din framgångs skull Tonsjökvalitet för din framgångs skull 2 Vilken produkt ska vi göra åt dig? Oavsett om du behöver en enda produkt, till exempel ett högpresterande hjulnav för en extrem sportbil eller en oändlig serie

Läs mer

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan Tour & Andersson AB TA - ett varumärke på världskartan Framtiden handlar om värme och kyla Vi arbetar inom ett område som blir allt mer intressant och viktigare år för år. Det handlar om vårt inomhusklimat

Läs mer

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 UTVECKLINGEN UNDER 2008 Första halvåret:» Stark efterfrågan» Inflationsförväntningar och höjda räntor» Hög efterfrågan på råvaror gav fortsatt kraftiga kostnadsökningar

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Service för dig som som vill vara säker

Service för dig som som vill vara säker Service för dig som som vill vara säker VD:n har ordet Service har alltid varit en viktig del i pappersindustrin. Med ökande krav på kostnadseffektivitet stärks betydelsen av underhåll än mer. Metsos verksamhet

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Bänkskivor som är värda att mötas runt. Laminat Corian Granit och kompositsten Glas Massivträ Terrazzo och betong Stål Diskhoar

Bänkskivor som är värda att mötas runt. Laminat Corian Granit och kompositsten Glas Massivträ Terrazzo och betong Stål Diskhoar Bänkskivor som är värda att mötas runt Laminat Corian Granit och kompositsten Glas Massivträ Terrazzo och betong Stål Diskhoar Innehållsförteckning Laminat............... 3 Kompaktlaminat........ 4 Corian................

Läs mer

vi är matälskare! Färdigskuret för matproffs

vi är matälskare! Färdigskuret för matproffs vi är matälskare! Färdigskuret för matproffs 2 Cutting Edge - and Salad Med SallaCarte har du tillgång till marknadens bredaste sortiment av färska skurna frukter och grönsaker. Allt för att göra din vardag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR Hur schweizisk flerspindlig teknologi hjälper en huvudaktör i Asien. Maiko är ett aktiebolag som har specialiserat sig på mycket noggrann automatsvarvning.

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT VI FÖRPACKNINGAR FÖR EN 2 GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT Stark plattform för tillväxt Kraftigt

Läs mer

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år Öppet Hus 15 17 maj 2013 1963 grundades Svenska Traub AB som ett helägt dotterbolag till TRAUB AG. Över 4500 kurvstyrda och långt mer än 1000 CNC-styrda verktygsmaskiner

Läs mer

Pappersprovning: tillbakablick

Pappersprovning: tillbakablick källa: StoraEnso Provning av förpackningspapper Driftkontroll, produktutveckling, forskning Mål Efter föreläsningen ska du kunna förklara skillnader i användning av provning för: driftkontroll, produktutveckling

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Bokslutskommuniké 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 oktober 31 december 2007 1 januari 31 december 2007 Nettoomsättning 50,0 msek Nettoomsättning 180,6 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Årsstämma 2010 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Vår filosofi och ambition ICA modellen som grund Nordens och Baltikums ledande utvecklingspartner Affärsidé Aktivt och ansvarsfullt ägande Långsiktighet

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY Antal anställda: 65 Omsättning cirka: 90-100 MSEK PRODUKTION ÖMV är specialiserade på att producera processutrustning i rostfritt stål. Företagets produkter är uppdelade i

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ)

Gullberg & Jansson AB (publ) Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation riktad nyemission, september 2014 VD presentation, Alex Molvin Innehållsförteckning 1. Erbjudandet 2. Motiv till Erbjudandet 3. Gullberg & Jansson i korthet 4.

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

TORKMATERIAL IKATEX BOX. ikatex TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING

TORKMATERIAL IKATEX BOX. ikatex TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING TORKMATERIAL ikatex IKATEX BOX TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING Ikatex är en serie av textila, högklassiga torkdukar för den mest krävande användaren. Torkdukarna klarar hårda krav

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

HOS OSS FORMAS IDÉER

HOS OSS FORMAS IDÉER HOS OSS FORMAS IDÉER Direktlaminat erbjuder spetskompetens när det gäller laminatbaserade komponenter och inredningar. F900 RÄTA VINKLAR ELLER RUNDA HÖRN? Flexibilitet och specialisering ger nöjda kunder

Läs mer