ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 2: användning. Version 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 2: användning. Version 1.0"

Transkript

1 ANVISNINGAR Sjundeå e-postsystem Del 2: användning Version 1.0

2 1(21) Sjundeå e-postsystem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING E-POSTANVÄNDNING ÖVERSIKT ATT LÄSA MEDDELANDEN Ta emot nya meddelanden Ladda ned bilagor ATT SKRIVA MEDDELANDEN Nytt meddelande Svara på ett meddelande Vidarebefordra meddelande Skicka bilagor Att spara utkast ADRESSBOK Lägga till adresser Redigera och ta bort adresser MEDDELANDEHANTERING Radera meddelanden Flytta meddelanden Sortera meddelanden SÄKERHETSASPEKTER Skräppost Bilagor och säkerhetsrisker SPECIALINSTÄLLNINGAR BYTE AV LÖSENORD SEMESTERMEDDELANDE Aktivering Borttagning EFTERSÄND MEDDELANDEN... 20

3 2(21) 3 E-postanvändning 3.1 Översikt E-postfunktionen i Horde består dels av en meny med ett antal mappar, dels av ett fält som visar mapparnas innehåll (2) 1 2 INKORG den viktigaste mappen. I inkorgen lagras alla meddelanden som har skickas till dig. Luonnokset Här sparas utkast till mail som du börjat skriva. Se avsnitt för mer om detta. Roskakori Här sparas alla meddelanden som du raderat, ända tills du tömmer skräpkorgen. Sent-mail Här sparas kopior av alla meddelanden som du har skickat. Spam Om du får skräppost skall du flytta den till denna mapp. Mer om detta i avsnitt När din inkorg innehåller fler meddelanden än vad som kan visas på en enda sida kommer du kunna bläddra dig fram mellan sidorna med hjälp av panelen i övre högra hörnet genom att trycka på pilarna eller skriva in ett sidnummer och trycka ENTER. 3.2 Att läsa meddelanden Ta emot nya meddelanden När du har fått ett nytt meddelande poppar det upp en liten ruta som berättar detta (förutsatt att du gjort sådana inställningar se avsnitt i inställningsanvisningarna). Informationsrutan kan tas bort genom att klicka på OK. Om du inte redan är inne i din INKORG, klicka då på denna. (Se pilen nedan)

4 3(21) Det nya meddelandet visas längst upp i inkorgen (beroende på sorteringsinställningar se avsnitt 2.3.1) med annan stil än de övriga för att visa att det är oläst. Genom att klicka på e-postmeddelandets ärendetext (se bilden nedan) öppnar du meddelandet. I det öppnade meddelandet kan du se när det har anlänt (Datum:), vem som är avsändare (Från:), vilka som är mottagare (Till:), meddelandets ärende (Ärende:) samt om det innehåller några bifogade filer (Delar:)

5 4(21) När du har läst klart meddelandet kan du antingen klicka på INKORG igen för att läsa andra meddelanden, eller bestämma dig för att radera, svara på eller vidarebefordra meddelandet. Mer om dessa åtgärder i följande avsnitt Ladda ned bilagor Om du har tagit emot ett e-postmeddelande som innehåller en bilaga ser det ut som på bilden nedan. En liten ikon längst till vänster, därefter filnamnet, information om bilagans storlek och därefter två ikoner till. För att öppna bilagan eller spara den på din dator klickar du på ikonen med den röda pilen. En bilaga är en fil (t.ex. ett Office-dokument eller en bild) som skickas tillsammans med texten du skriver i e-postmeddelandet. Mottagaren kan spara filen på sin dator och använda den som vanligt. Du får nu upp ett fönster där du tillfrågas om du vill öppna filen eller spara den på din dator. Observera att fönstrena ser annorlunda ut beroende på vilken webbläsare du använder. Mozilla Firefox Internet Explorer Om du vill öppna bilagan direkt sker detta med det program som anges. I de flesta fall rekommenderar datorn rätt program, men om du vet att du skall använda ett annan kan du välja detta (endast i Firefox). När du klickar på OK öppnas bilagan i det valda programmet. I Internet Explorer räcker det med att klicka på Avaa. Om du istället vill spara bilagan på din dator väljer du detta alternativ och får då upp ett fönster med nedanstående utseende. Bläddra dig fram till platsen på datorn där du vill spara filen. Använd snabbikonerna till vänster (t.ex. Omat tiedostot/mina dokument) eller menyn längst upp för att hitta den mapp du vill spara i. Du kan också skapa en ny mapp genom att trycka på ikonen vid pilen. Namnge mappen och tryck på ENTER när du är klar.

6 5(21) Skapa ny mapp När du öppnat den mapp du vill spara bilagan i trycker du på Tallenna. 3.3 Att skriva meddelanden Nytt meddelande För att skriva ett nytt meddelande skall du klicka på Nytt meddelande antingen i huvudmenyn eller i den övre menyn. Du får upp ett fönster i vilket du skall ange mottagare och ärende samt skriva ditt meddelande och lägga till eventuella bilagor.

7 6(21) Till (1) Här skriver du mottagarens e-postadress. Om du vill skicka till flera mottagare samtidigt kan du sätta ett, mellan adresserna: Cc och Bcc (2): Hit kan du sätta e-postadresser som du vill att en kopia av meddelandet skickas till. Cc fungerar likadant som om du skrev flera adresser på raden Till medan Bcc också gör kopiornas mottagare hemliga. De personer som får meddelandet kan då inte se vilka andra som också har fått det. Ärende (3): Här skriver du en rubrik för ditt meddelande. Adressbok (4): Om du klickar här kan du infoga mottagaradresser från din adressbok genom att markera de önskade adresserna i den vänstra kolumnen och klicka på Till/Cc/Bcc för att lägga till dem i önskat fält. Mer om adressboken i avsnitt 3.4. Bilagor (5): Här kan du klicka för att hoppa till funktionen för bilagor. Mer om detta i avsnitt Text (6): Här skriver du ditt meddelande När du har fyllt i mottagare, ärende och text kan du skicka ditt meddelande genom att trycka på Skicka.

8 7(21) Svara på ett meddelande Om du har öppnat ett meddelande som du vill svara på skall du klicka på Svaraalternativet. Ett nytt fönster öppnas, precis som när du skall skriva ett helt nytt meddelande. Skillnaden är att mottagarens e-postadress och meddelandets ärende redan är ifyllda. Dessutom visas texten från meddelandet du vill svara på i textfältet, med tecknet > framför varje rad. Du kan själv välja om du helt vill ta bort det besvarade meddelandets text, eller om du vill skriva svaret ovanför, under eller mitt i den. I exemplet nedan har texten lämnats kvar så att man kan se vad ärendet handlade om från början, och svaret har skrivits ovanför.

9 8(21) När du har skrivit ditt svar klickar du på Skicka Vidarebefordra meddelande Funktionen vidarebefordra låter dig skicka ett mottaget meddelande vidare till en annan mottagare. Efter att du klickat på Vidarbefordra får du upp ett nytt fönster som innehåller meddelandet du vill vidarebefordra. Nu skall ange den nya mottagarens adress i Till: och om du vill kan du också skriva en förklarande kommentar eller något annat tillägg i textfältet. Klicka på Skicka när du är färdig.

10 9(21) Skicka bilagor Vi många tillfällen vill man skicka en fil från sin dator till en annan person. Detta görs genom att bifoga den till ett meddelande. Proceduren är likadan oavsett om det är fråga om ett nytt meddelande, ett svar på ett mottaget meddelande eller ett vidarebefordrat meddelande. Längst ned i fönstret där du skriver ditt meddelande finns ett fält där du kontrollerar vilka bilagor som skickas. Du lägger till en bilaga genom att klicka på knappen Selaa Du får då upp ett fönster där du kan bläddra fram och markera filen som du vill bifoga. Klicka på filen så att filnamnet uppenbarar sig nedtill i fältet tiedostonimi. Klicka därefter på Avaa.

11 10(21) Notera att sökvägen till filen du lade till har dykt upp i fältet vid Fil 1: Om du vill bifoga en fil till klickar du på Selaa vid fältet för Fil 2. När du har valt alla filer du vill bifoga är det dags att klicka på Uppdatera. Nu laddar datorn upp filerna till e-postservern, och detta kan dröja en stund. När filerna har laddats upp till servern kommer du se dem som små ikoner med tillhörande filnamn längst ned i fönstret. Om du vill ångra dig och ta bort en bilaga innan du skickar meddelandet kan du kryssa i den lilla rutan invid radera och därefter trycka på knappen Uppdatera. När du är nöjd med bilagorna kan du skicka meddelandet i vanlig ordning, och mottagaren kan hämta filerna till sin dator Att spara utkast Om du har påbörjat ett meddelande som du vill spara och färdigställa senare kan du spara det som ett utkast. Detta gör du genom att klicka på knappen Spara utkast i meddelandefönstret. Det du hittills har skrivit sparas i mappen Luonnokset.

12 11(21) 3.4 Adressbok När du vill återta och fortsätta skriva på ditt meddelande klickar du först på mappen Luonnokset. Därefter hittar du ditt meddelande bland utkasten och klickar på det för att återta det. I adressboken kan du lagra namn och kontaktinformation till olika människor. I avsnitt visades det hur du lägger till adresser från adressboken som mottagare i ett e- postmeddelande. Detta avsnitt tar upp hur du lägger till och tar bort adresser ur adressboken. Adressboken finns under menyn Organisera. När du klickar på adressboken hamnar du först i sökfunktionen, men genom att klicka på knappen Lista så ser du alla kontakter i adressboken Lägga till adresser För att lägga till en adress klickar du på Ny kontakt-ikonen. Du kan nu föra in den kontaktinformation som du önskar.

13 12(21) Tryck på spara när du är färdig. Observera att alla nya adresser du använder då du skickar ett e-postmeddelande automatiskt förs in i adressboken! Redigera och ta bort adresser För att ändra innehållet i kontakt skall du klicka på ändra-ikonen vid adressen (se markeringen nedan). Du kan då skriva in ny information eller ändra befintlig. Tryck på spara då du är färdig.

14 13(21) För att radera en kontakt skall du sätta ett kryss i rutan vid kontakten. Det går bra att markera flera kontakter med en gång genom att sätta kryss i rutorna. Tryck därefter på radera-alternativet och bekräfta att du radera. 3.5 Meddelandehantering Utöver att kunna ta emot och skicka meddelanden är det viktigt att känna till hur man administrerar sin e-post. Onödiga meddelanden bör raderas, det kan hända att man vill sortera och flytta meddelandena mellan olika mappar och det finns tillfällen då man vill se meddelandena i någon annan ordning än efter ankomstdatum Radera meddelanden Öppna inkorgen och bläddra fram till de meddelanden som du vill radera. Sätt ett kryss i rutan framför dessa meddelanden. Klicka därefter på Radera och meddelandena flyttas till skräpkorgen. För att slutgiltigt ta bort meddelandet, och alla andra raderade meddelanden som samlats i skräpkorgen, så trycker du på ikonen Töm papperskorg. Så länge du inte tömt papperskorgen kan du titta på meddelanden som du tagit bort genom att klicka på mappen Roskakori och därefter på det önskade meddelandet Flytta meddelanden Ibland kan det vara nödvändigt att flytta meddelanden mellan olika mappar, t.ex. om du vill ha alla meddelanden som berör ett visst projekt i samma mapp. I avsnitt (inställningsanvisningarna) beskrevs hur du skapar egna mappar. På detta sätt har en mapp med namnet Projekt nu skapats. För att flytta meddelanden från inkorgen till projektmappen gör man på följande sätt. Markera meddelandena i inkorgen som skall flyttas genom att sätta kryss i rutorna vid meddelandena. Öppna därefter den markerade menyn och klicka på mappen dit du vill flytta meddelandena. Klicka därefter antingen på Flytta eller Kopiera. Om du trycker på

15 14(21) kopiera sparas meddelandet i din inkorg och endast en kopia skickas till projektmappen, men om du väljer flytta försvinner meddelandet ur din inkorg Sortera meddelanden Meddelandena i inkorgen sorteras som standardinställning efter ankomstdatum, så att de senast ankomna visas övers. Om man vill ändra sorteringen utan att ge sig på inställningarna kan man göra detta genom att klicka direkt på kolumnernas rubriker. Man kan alltså sortera meddelandena efter ankomstdatum, avsändare och ärende. Genom att klicka på den lilla pilen i rubriken kan man dessutom ändra sorteringsordningen

16 15(21) mellan stigande och fallande: det vill säga att antingen visas det senast ankomna meddelandet först eller sist. Sorterar man enligt ärende visas rubrikerna alfabetiskt antingen A-Ö eller Ö-A. 3.6 Säkerhetsaspekter Skräppost Skräppost är en benämning på automatiska massutskick som kan innehålla allt ifrån harmlösa reklamerbjudanden till bedrägerier och skadliga filer. Massutskicken skickas till miljontals e-postadresser utifrån listor som har sammanställts t.ex. av adresser som e- postanvändare har registrerat vid besök på olika webbsidor eller som automatiskt har dammsugits från Internet med hjälp av program som känner igen e-postadresser på hemsidor. De kan också genereras slumpmässigt utifrån ordlistor och namnlistor. Sjundeås e-postsystem är utrustat med programvara som automatiskt känner igen och blockerar skräppost, men eftersom det alltid är fråga om en sannolikhetsbedömning kan det slinka igenom enstaka skräppostmeddelanden. Det är också möjligt att ett legitimt meddelande fastnar i filtrena om det påminner om skräppost. Om du får meddelanden i din inkorg som påminner om skräppost skall du flytta dem till mappen Spam på det sätt som beskrivs i avsnitt E-postsystemet undersöker regelbundet innehållet i denna mapp för att förbättra filtret mot skräppost. Klicka inte på några länkar i meddelandet och tro inte på påståenden om att du kommer att avregistreras från utskickslistan om du genomför en eller annan åtgärd. Det som sannolikt händer är att avsändaren får en bekräftelse på att din e-postadress är aktiv, vilket kommer innebära att det kommer mer e-post Bilagor och säkerhetsrisker Många av de största virusattackerna har lyckats genom att virusen spridits genom e- postbilagor som under några få dagar har nått stora mängder datorer genom att automatiskt skicka sig vidare till alla adresser i en persona adressbok. Säkerhetstänkande Banker, myndigheter och firmor ber dig aldrig om lösenord, personuppgifter, kontonummer och dylik information per e-post Sjundeås e-postsystem har ett virusskydd som i de allra flesta fall kan identifiera och rensa bort virus i ett e-postmeddelande innan det når din inkorg, men det finns ändå skäl att vara försiktig med bilagor. Om du av en okänd avsändare uppmanas att öppna en bilaga som du inte väntat på att motta kan det vara klokast att avstå. Kom ihåg att den som vill skicka en skadlig fil inte döper den till mittvirus.exe utan vill få den att framstå som oskyldig och väljer namn som antyder att filen innehåller humor, arbetsdokument gulliga bilder eller liknande. Köp aldrig något som erbjuds i skräppostmeddelanden: du blir lurad! Tro inte på böner om hjälp och uppmaningar om att föra över pengar Var försiktig med bifogade filer. Om du inte känner igen avsändaren eller tycker filen verkar misstänkt är det bäst att inte öppna den.

17 16(21) 4 Specialinställningar Öppna ett nytt fönster i webbläsaren och ange adressen https://mail.siuntio.fi/cgibin/qmailadmin. Du kommer nu till en speciell administrationssida. Skriv den första delen av din e-postadress i fältet käyttäjän laatikko, dvs. förnamn.efternamn Skriv siuntio.fi i fältet Verkkotunnus (domain) Skriv ditt e-postlösenord i fältet Salasana Klicka på Kirjaudu Du förflyttas nu till följande sida., från vilken du skall utgå då du gör ändringarna i följande avsnitt.

18 17(21) 4.1 Byte av lösenord Efter att ha loggat in dig på administrationssidan enligt ovanstående instruktion kan du skriva ett nytt lösenord i de markerade fälten.

19 18(21) Du kan även gå direkt till ett formulär för att byta lösenord genom att klicka på länken Vaihda salasana på inloggningssidan. Du förflyttas till följande sida: Fyll i din e-postadress och ditt nuvarande lösenord i de två övre fälten Ange det nya lösenordet i de två nedre fälten Klicka på Vaihda salasana 4.2 Semestermeddelande Semestermeddelandet är ett automatiskt svar på e-postmeddelanden som kommit till din inkorg.

20 19(21) Aktivering Kryssa i rutan vid Lomatiedote Ange en rubrik för det automatiska svarsmeddelandet Skriv den text som det automatiska svarsmeddelandet skall innehålla. Klicka på Muokkaa laatikkoa Om du är färdig med alla inställningar klickar du på Poistu Borttagning Ta bort krysset vid Lomatiedote Klicka på Muokkaa laatikkoa Om du är färdig med alla inställningar klickar du på Poistu.

21 20(21) 4.3 Eftersänd meddelanden Eftersändning av meddelanden kan användas om du vill att dina meddelanden skall vidarebefordras till en annan e-postadress. Markera Lähetä osoitteeseen genom att klicka i cirkeln och skriv in adressen som du vill vidarebefordra meddelandena till. Om du kryssar i Tallenna kopio kommer dessutom en kopia av meddelandet att sparas i din inkorg, så att meddelandet alltså både skickas till den nya adressen och finns kvar på den gamla.

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

FirstClass Klient 7.0 Manual

FirstClass Klient 7.0 Manual av Sven E Carlsson FirstClass Klient 7.0 Manual till MS Windows FirstClass FAQ... 2 Knappar på Skrivbord och Mailbox... 3 Förkortningar i FirstClass manualen... 4 Koppla upp... 4 Läsa meddelande... 5 Skapa

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Wilmaguide för vårdnadshavarna

Wilmaguide för vårdnadshavarna HELSINGFORS STAD 1(9) Wilmaguide för vårdnadshavarna Vad är Wilma? Wilma är en Internetanslutning för lärare och elever samt deras vårdnadshavare. Det är inget dataprogram som fungerar på användarens dator,

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

E-posthantering med Lotus Notes

E-posthantering med Lotus Notes E-posthantering med Lotus Notes En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 2 E-posthantering med Lotus Notes Denna manual är en del av det kursmaterial som

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

INNEHÅLL 30 juni 2015

INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Introduktion 1 1.1 Inloggning...................................... 1 2 E-post 3 2.1 Administrera din e-post............................... 3 2.1.1 Skapa vidarebefodran

Läs mer

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset 1 Allmänt Detta är den lilla instruktionen för att redigera innehållet för laget. För att få en lagsida skicka ett mail till webmaster, webmaster@vikingstad.nu Ange namn, epostadress och lag 1 ALLMÄNT...1

Läs mer

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering Manual Grunderna Av 1. Basics Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5 2. Sidhantering Skapa en ny sida 6 Ta bort sida 9 Flytta sida 10 3. Filhantering Skapa

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda OPEN TEXT FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf FirstClass 9.1 Ny inloggningsruta Ange dina kontouppgifter och tryck på ENTER tangenten

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver "epost.tierp.se" i adressfältet.

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver epost.tierp.se i adressfältet. Outlook Webmail Innehåll Outlook Webmail... 3 Inloggning... 3 Navigeringsfönstret... 4 E-post... 5 Skapa och skicka meddelande... 6 Ange alternativ för meddelanden... 6 Adressboken... 7 Kontrollera stavning...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

B-ML 2012 SÅ HÄR ANVÄNDER DU DEN NYA GMAIL

B-ML 2012 SÅ HÄR ANVÄNDER DU DEN NYA GMAIL SÅ HÄR ANVÄNDER DU DEN NYA GMAIL SÅ HÄR ANVÄNDER DU GMAIL Först bör du sätta upp ett konto på Gmail genom att registrera dig. Det gör du med att gå till Gmails sida, antingen via Google och Gmail som nedan,

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Instruktion för Betanias Kundportal

Instruktion för Betanias Kundportal Instruktion för Betanias Kundportal Att bli användare När er organisation godkänt att bli användare av systemet får du ett välkomstmeddelande första gången vi skickar en rekvisition till dig. Klicka eller

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Användarnamn, lösenord och e-postadress får du tilldelade av skolans IT-ansvarige, efter att din ansökan är mottagen och godkänd av administratören.

Användarnamn, lösenord och e-postadress får du tilldelade av skolans IT-ansvarige, efter att din ansökan är mottagen och godkänd av administratören. E K Manual för e-postprogram i Eda Skolor E-postprogrammet är ett sk webbaserat system, med möjlighet att skicka och läsa e-post från valfri dator som är ansluten till Internet. Vårt e-postsystem är tänkt

Läs mer

Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola

Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola Lernias yrkeshögskola använder Adoy som administrativt verktyg för ansökningar. Vi godkänner enbart digitala ansökningar via detta system och vi

Läs mer

Lär dig använda e-posten effektivt

Lär dig använda e-posten effektivt E-POSTSKOLAN Det här kan du lära dig Följ med i alla avsnitt av PC-tidningens e-postskola. Du får lära dig Outlook Express och det mesta som har med e-post att göra. Vi går igenom programmet och skickar

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Länk till modulen Skapa Filarkiv

Länk till modulen Skapa Filarkiv Dokumenthantering i Ping Pong: åhörarkopior I denna modul går du igenom hur funktionen Dokument fungerar i PING PONG och hur den skiljer sig från Filarkivet. Du får också en genomgång av hur du laddar

Läs mer

Office 365. E-post. Staden Jakobstad It-avdelningen och Databyrån 22.3.2013

Office 365. E-post. Staden Jakobstad It-avdelningen och Databyrån 22.3.2013 Office 365 E-post Staden Jakobstad It-avdelningen och Databyrån 22.3.2013 Microsofts molntjänst E-post med kalender, kontakter och uppgifter Lync videokonferenser Office 365 SharePoint intra med arbetsytor

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

InfoGlue för lättredaktörer

InfoGlue för lättredaktörer 1 InfoGlue för lättredaktörer Gå till www.publicera.gu.se/enkel-inloggning och klicka på Länk till den enkla inloggningen. Alternativt så finns det en inloggningslänk någonstans på den (institutions-)webbplats

Läs mer

E-post på ett säkrare sätt. Information till domstolens aktörer. Inledning

E-post på ett säkrare sätt. Information till domstolens aktörer. Inledning 1 (7) E-post på ett säkrare sätt Inledning Information till domstolens aktörer Domstolen ska börja använda sig av e-postkryptering. Anledningen till att domstolen ska börja kryptera sin en e-post är att

Läs mer

Symbol for Windows Skriva dokument E-post

Symbol for Windows Skriva dokument E-post Handicom Symbol for Windows Skriva dokument E-post Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 INNEHÅLL INNEHÅLL...2 INLEDNING...3 INSTALLATION OCH LICENSER...4 1. INNAN DU KAN ANVÄNDA E-POST...6

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Inledning/innehållsförteckning. Hej!

Inledning/innehållsförteckning. Hej! WORDPRESS LATHUND Inledning/innehållsförteckning Hej! Det här är en lathund för dig som har en hemsida i Möcklenföreningarnas webbportal. Vi hoppas att den ska vara till hjälp. Är det något du inte förstår

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Krypterad e-postförbindelse mellan försäkringsmäklare och Finansinspektionen

Krypterad e-postförbindelse mellan försäkringsmäklare och Finansinspektionen 1 (5) Krypterad e-postförbindelse mellan och Finansinspektionen 1 Allmänt Försäkringsmäklaren kan, om den så önskar, skicka in berättelsen om rörelse och bokslutsinformationen till Finansinspektionen via

Läs mer

Användarhandledning. Man trycker på Visa certifikat

Användarhandledning. Man trycker på Visa certifikat Användarhandledning Inloggning sker så här. En webbläsare startas, för Windows-användare Internet Explorer och för Mac-användare Safari (OBS! Ej Firefox. Firefox kan inte hantera den javafil som skickas

Läs mer

5. E-post. Låt dig inte luras! Svara ALDRIG på e-brev med meddelanden om vinster eller erbjudanden om snabba pengar. Allt är bluff!

5. E-post. Låt dig inte luras! Svara ALDRIG på e-brev med meddelanden om vinster eller erbjudanden om snabba pengar. Allt är bluff! 5. E-post Allmänt om e-post Att skicka brev via internet kallas att e-posta eller mejla. Det är ett billigt och snabbt sätt att kommunicera med människor i rummet bredvid (kan vara trevligare att prata

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 100915 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

E-post på ett säkrare sätt

E-post på ett säkrare sätt 1 (7) Administrativa enheten E-post på ett säkrare sätt Hovrätten ska börja använda sig av säker e-post. Säker e-post innebär att e-post skickas via ett säkert nät där all kommunikation är krypterad. Det

Läs mer

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator http://www.easylabelcreator.se/customer/lantmannen/ Innehållsförteckning Om tjänsten... 2 Snabbguide... 3 Inloggning... 5 Skapa konto... 5 Glömt användarnamn... 6

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

Hur fungerar säker e-post?

Hur fungerar säker e-post? 1 (6) Hur fungerar säker e-post? Meddelandet skickas inte direkt till din e-postlåda, utan lagras istället på en säker server. Till dig skickas ett smeddelande med en länk för att få tillgång till meddelandet.

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer