Arkivbildare våren 2015 Distrikts-, läns- och regionala organisationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkivbildare våren 2015 Distrikts-, läns- och regionala organisationer"

Transkript

1 Arkivbildare våren 2015 Distrikts-, läns- och regionala organisationer Arkivbildare Handl start Handl slut Volymer Hyllm Förtecknat Bildnings- och Studieorganisationer Frikyrkliga Studieförbundet i Skåne-Blekinge KFUK-KFUM:s studieförbund i Kristianstad Blekinge KFUK-KFUM:s studieförbund i Sydsverige KFUK-KFUM:s studieavdelning i östra Malmöhus län KFUM/ K:s Studieförbunds studieråd i Malmöhus län Ja Skånes Bildningsförbund Ja Studieförbundet Vuxenskolan. Folkpartiets organisationsråd i Kristianstads län Studieförbundet Vuxenskolans organisationsråd Malmöhus län Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne ,1 Ja Sveriges Kyrkliga Studieförbund, SKS, i Lunds stift Ekonomiska organisationer Folkpartiets Ombudsmannaförenings stipendiefond Ja Klåverödsstiftelsen Ja Skånes distrikt av Folkets Husföreningarnas Riksorganisation Skånes NTO-gård byggnadsförening upa ,1 Ja Skånes Skoarbetares Sjuk- och begravningskassa ,1 Ja Skånesemin ekonomiska förening ,1 Ja

2 Södra Sveriges Bageriarbetares Arbetsbyrå ,1 Ja Våra Gårdar Skånedistriktet Västra Skånes Missionsförenings Tjänares Understödskassa ,1 Ja Fackliga organisationer Byggnads Mätningsdistrikt nr Ja Frisörarbetareförbundet avdelning 3, Skåne ,1 Ja Föreningen Kristianstads läns kvinnliga Landsfiskalbiträden ,1 Ja Föreningen Malmöhus läns Landsfiskalbiträden ,1 Ja Hushållslärarnas Riksförening, M-kretsen ,5 Ja Kristianstads läns TCO-distrikt Ja L-kretsen av Hushållslärarnas Riksförening ,7 Ja Lotcoma ,6 Ja Lunds Stifts Kyrkomusikerförening ,0 Ja Lärarförbundets regionala lokalavdelning i Kristianstads län L ,5 Ja Lärarförbundets Regionala lokalavdelning i Malmöhus län (M50) ,6 Ja Malmöhus läns TCO-distrikt Ja Sv. Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund Länsavdelningen för Kristianstads län (SHSTF) Sv. Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund Länsavdelning för Malmöhus län (SHSTF) Skånedistriktets Tvättföreståndareförening ,1 Ja Skånes distrikt av SAC ,1 Ja Skånes distrikt av Sv. Träarbetareförbundet Ja

3 Skånes Fackliga Arbetaredistrikt ,1 Ja Skånes Fackliga Slakt- och Charkuteriarbetardistrikt ,1 Ja Skånes Rörarbetaredistrikt Ja Skånska Lantarbetareförbundet ,1 Ja Svenska Laboratorieassistensföreningen (SLF) Lokalavdelning för Skåne Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) Lokalavdelning för Kristianstads län Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) Lokalavdelning för Malmöhus län Sv Järnvägsmannaförbundet, SJ:s tredje distriktsorganisation, Sydsverige Sv Bokbindareförbundets Skånekommitté ,1 Ja Sv Lantarbetareförbundet Skånes distrikt ,6 Ja Sv Lantarbetareförbundet Skånedistriktet, krets ,1 Ja Sv Lantarbetareförbundet Skånedistriktet, krets ,1 Ja Sv Lantarbetareförbundet Skånedistriktet, krets 7, Skånes Ja Trädgårdsarbetares samorganisation Sv Lantarbetareförbundet Skånedistriktet, krets ,1 Ja Sv Lantarbetareförbundet, Södra distriktet ,1 Ja Sv Livsmedelsarbetareförbundet, Södra distriktet ,1 Ja Sv Musikerförbundet, Skånes distrikt ,1 Ja Sv Spårvägsförbundets samorganisation, Skåne Ja Sv Transportarbetareförbundet Södra distriktet ,1 Ja Sv Tunnbinderiarbetareförbundets Skånedistrikt Ja Sveriges Facklärarförbund - SFL i Malmöhus län ,8 Ja Sydsvenska kretsen av Slöjd-, yrkes- och handelslärarnas riksförening ,1 Ja

4 Södra Sveriges distriktchefsförening avd. 18 av FFF Telegraf- och telefonmannaförbundet första linjedistriktets ,1 Ja samorganisation Telegraf- och telefonmannaförbundet avdelning 12, Skåne ,1 Ja Vårdförbundet avdelning Skåne Freds- och Försvarsorganisationer Försvarets Motorklubb avd. 11 Malmöhus ,1 Ja Hemvärnsbefälens Riksförbund (HBR) - Skåne 1941 Kristianstads läns FBU-förbund ,0 Ja Malmöhus läns FBU-förbund ,6 Ja Malmöhus Unglottaförbund Skånes FBU-förbund Skånes FN-distrikt ,5 Ja Frilufts- och Naturvårdsorganisationer Aktion Skåne Miljö ,5 Ja Kristianstads länsdistrikt av 4H Skånes Djurskyddsförbund ,1 Ja Sydskånska Kennelklubben Ja Idrotts- och Sportsorganisationer Skånes Orienteringsförbund ,7 Ja Sydsvenska Squashförbundet ,4 Ja

5 De Skånska Lantliga Ryttarföreningarna Ja Kulturella organisationer Arbetarrörelsens kulturhistoriska förening Ja Folkdansringen Skåne ,1 Ja Föreningen Skånska Möllor Författarcentrum Syd Hallandsdistriktet av Gammaldansarnas Riksförbund Musikfrämjandet i Kullabygden Nordvästra Skånes Folkdanskrets Nordvästra Skånes Gammaldansdistrikt Nordöstra Skånes Gammaldansdistrikt Regionförbundet Körsång i Skåne Riksteatern Skåne Skåneländska Gastronomiska Akademien Skånemetodisternas Sångarförbund ,1 Ja Skånes Distriktskommitté av Bygdeteatern ,1 Ja Skånes Konstförening Skånska Akademien 1981 Sydvästra Skånes Folkdanskrets ,0 Ja Västra Skånes Missionskör ,1 Ja Äldre simmande sjuksköterskors förening ,3 Ja Nykterhets- och Antidrogorganisationer

6 Alliansen IOGT-NTO Rörelsen i Skåne, Malmö Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning (CAN) i Malmöhus län Fjärde kretsen inom Skånes distrikt av NGTO Kristianstads läns distrikt av MHF Ja Kvinnorådet i Skånes västra distriktloge av IOGT Malmöhus läns distrikt av MHF ,2 Ja Malmöhus läns distrikt av MHF:s Stödförening ,4 Ja MHF Malmöhus läns distrikts damklubbsråd Ja Nordskånes kretsförbund av NTO 1938 Norra Skånes Kretsförbund av IOGT ,1 Ja Skånes Blåbandsförbund 1 0,1 Ja Skånes Distrikt av IOGT (1964-) Skånes Distrikt av IOGT-NTO Skånes Distrikt av IOGT-NTOs Juniorförbund ,1 Ja Skånes distrikt av NTO:s studieförbund ,1 Ja Skånes Distrikt av SGU Skånes Distriktloge av NTO ,1 Ja Skånes distriktloge före 1907 Skånes Flickscoutdistrikt av IOGT ,1 Ja Skånes Nykterhetsförbund Skånes Scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) ,0 Ja Skånes Södra Distriktloge av IOGT Skånes UNF-Distrikt

7 Skånes ungdoms helnykterhetsförbund Ja Skånes Ungdomsdistrikt av NTO ,1 Ja Skånes Västra Distriktloge av IOGT Skånes Östra Distriktloge av IOGT ,1 Ja Tredje kretsen inom Skånes distrikt av NTO Vita Bandets Skånedistrikt ,1 Ja Västra Göinge och Frosta kretsloge av IOGT Ja Personarkiv Mary Anne Börjes handlingar rörande hennes politiska arbete Sjöstedtska Släktföreningen Tyra Anderssons samling Politiska organisationer Arbetarpartiet Kommunisterna, Skånes kommunistiska partidistrikt ,1 Ja Folkpartiet Liberalerna i Kristianstads län Ja Folkpartiet liberalerna i Malmöhus län Ja Folkpartiet liberalerna i Skåne ,1 Ja Folkpartiets Kvinnoförbund i Kristianstads län ,2 Ja Folkpartiets Kvinnoförbund i Malmöhus län ,1 Ja Folkpartiets Kvinnoförbunds distrikt i Fyrstadskretsen ,1 Ja Folkpartiets Ombudsmannaförening ,3 Ja Folkpartiets Ungdomsförbund i Kristianstad län ,2 Ja Folkpartiets Valkretsförbund inom Fyrstadskretsen ,5 Ja

8 Kristianstads läns Frisinnade förbund ,4 Ja Liberala Ungdomsförbundet i Malmöhus län ,4 Ja Liberala Ungdomsförbundet Skåne ,1 Ja Malmöhus läns Rösträttsförening ,1 Ja Mellersta västra kretsen av Skånes SSU-distrikt ,2 Ja Nordvästra Skånes Agitationskrets av Skånes SSU-krets ,1 Ja Skåne Blekinge distrikt av Socialistiska ungdomsförbundet Ja Skåne - Socialdemokrater mot EU ,1 Ja Skånes distrikt av Sveriges kristna socialdemokrater, Broderskapsrörelsen Skånes distrikt av Ungsocialistiska partiet Ja Skånes Rösträttsförening Ja Skånes SSU-distrikt Ja Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti, södra distriktet Ja Sydvästra Kretsen av Skånes SSU-distrikt ,1 Ja Sydöstra Skånes Agitationskrets av Skånes SSU-distrkt ,1 JA Religiösa organisationer Baptistsmissionen - SBUF i Sydsverige Baptistungdom i Sydsverige - BUSS Brödrakretsen (EFS) Ja Brödrakretsen Hoppet Ja Centralföreningen för Södra Skånes Evangeliska Lutherska missionsföreningar Ja

9 Distriktsmission Syd EFS i Sydsverige EFS I Västra Skåne Ja EFS i Östra Skåne och Blekinge EFS Kvinnogrupp i Skåne ,1 Ja EFS Livsluft EFS Medarbetareförbund (MAF) i Sydsverige ,2 Ja Frälsningsarméns DHK Södra divisionen ,5 Ja Förbundet Skånemetodisternas ungdom ,1 Ja Föreningen Hela Människan Rådet för EFS i Centrala Skåne SKU, Skånes Kristliga Ungdomsförbund Skåne Missionen Skåne Missionens ungdom (-sutskott) Skåne-Blekinge Distriktsmission Skåne-Blekinge Fribaptistdistrikt Skånedistrikt Metodistkyrkans kvinnosällskap ,1 Ja Skånekretsen av Metodistkyrkan ,1 Ja Skånekretsens Predikantförbund inom Metodistkyrkan ,1 Ja Skånes Distriktsförening/ -mission Skånes Kristna Råd Skånes Missionssällskap Skånes Missionssällskaps Kvinnoråd Skånes Predikantförbund

10 Skånes Predikantskoleförening Ja Skånes Soldathem/ Föreningen soldaternas vänner i Hässleholm Skånes Söndagsskoleförening Ja Svenska Baptistsamfundets ungdomsförbund i Sydsverige Svenska Järnvägsmissionen Skåne kretsen ,5 Ja Sydsvenska Baptistmissionen Sydöstra Skånes Missionsförening Södra Dalarnas Fribaptistförsamlingars Provinsmöten Ja Södra Götalands distrikt av SMF Södra Götalands distrikt av SMU Södra Skånes Kretsförbund av De Ungas Förbund ,1 Ja Södra Skånes Lutherska Missionsförening ,5 Ja Södra Sveriges Söndagsskole- och Ungdomsförbund ,2 Ja Västra Skånes Missionsförenings Predikantförbund ,1 Ja Västra Skånes Missionsförenings Ungdomsavdelning (VSMU) ,6 Ja Solidaritets- och Välgörenhetsorganisationer Kommittén för Rädda Barnens Individuella Engångshjälp Ja Kristianstadsdistriktet av Svenska Röda Korset Rädda Barnens distriktsförbund i Skåne ,0 Ja Rädda Barnens Länsförbund i Kristianstad län Röda Korset Region Syd Röda Korsets Malmöhusdistrikt Ne

11 Övriga föreningar Afasiföreningen i Skåne län Celiakiföreningen i Skåne DHR Skåne Länsdistrikt Diabetesföreningen i Skåne län Gröna Drakens lokalavdelning Sunnan Hyresgästföreningen i Södra Skåne Ja Koalition för Amputerade Kristianstad länsdistrikt av De Handikappades Riksförbund Kristianstads dövas länsförbund Malmöhus dövas länsförbund Malmöhus Hem och Samhälle Malmöhus läns distrikt av kooperativa kvinnogillesförbundet ,2 Ja Malmöhus länsdistrikt av De Handikappades Riksförbund MHF Malmöhus läns distrikts damklubbsråd Ja Malmökretsens hyresgästförening i södra Skåne 1965 Museiföreningen Skånska Järnvägar Kristianstads dövas länsförbund- pensionärsråd Oxie Härads Biodlareförening ,2 Ja Polisområde Mellersta Skånes Seniorklubb Reso Skåneanläggningar förening upa Ja Rörelsehindrade - Förbundens (RH-förbundens) Ortopedtekniska råd i Skåne Skånekommunernas förbund för öppet ungdomsarbete

12 Skåne-FLS, Föreningen Lärare i Samhällskunskap ,1 Ja Skånes dövas förbund Skånes dövas länsförbund Skånes Husmodersförbund Hem och samhälle J Skånes Lokalavdelning av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF) Skånes Ornitologiska förening J Skånes världsfederalister Stiftelsen Skåneländska flaggans dag Stiftelsen Skånes Framtid Specialisttandläkareföreningen Region Skåne Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Skånedistrikt Ja Södra distriktet av Hyresgästernas Riksförbund ,1 Ja Södra Regiondistriktet av de Handikappades Riksförbund Södra Sveriges Resodistrikt ,1 Ja Unga Synskadade i Skåne ,0 Ja Unga Örnars Riksförbund, distrikt Skåne ,1 Ja Ungdomens Röda Korsdistrikt, Kristianstad VISIR:s Skånedistrikt Öresundsklubben för Synskadade med omnejd

Berättelse över verksamheten 2013

Berättelse över verksamheten 2013 Berättelse över verksamheten 2013 Bilder på framsida: Foto från Arkivens Dag i Kävlinge kommunhus samt från årets omflyttningar av arkivmaterial i magasin. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDLEMMAR Skånes Arkivförbund

Läs mer

Berättelse över verksamheten 2011

Berättelse över verksamheten 2011 Berättelse över verksamheten 2011 Bild på framsida: Skivomslag som ingår i arkivet för Nevis Gymnastikförening. Verksamhetsberättelse 2011 MEDLEMMAR Skånes Arkivförbund hade vid utgången av året 193 medlemmar.

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor: Medlemsförteckning Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse

Innehållsförteckning. Bilagor: Medlemsförteckning Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse Innehållsförteckning Förvaltning 3 - Organisation 3 - Årsmöte 3 - Styrelse- och förtroendevalda 4 - Styrelse- och AU-sammanträden 4 - Personal 5 Arkivleveranser och ordnande 5 - Arkiv 5 - Affischer 7 -

Läs mer

Berättelse över verksamheten 2012

Berättelse över verksamheten 2012 Berättelse över verksamheten 2012 Bild på framsida: Nål för Frosta Härads Trädgårdsutställning i Höör, 1913 ur Höörs Försköningsförenings arkiv som bevaras i kommunarkivet i Höör. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Förord Under 2010 genomgick Folkrörelsearkivet en förändring av särskilt slag när arkivets föreståndare sedan 40 år tillbaka, Karl-Ivar Åsander, avgick med pension i augusti.

Läs mer

MARS 1999. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län. Folkrörelsernas arkiv 30 år. Folkrörelsernas arkiv har med sina snart 450 medlemsorganisationer

MARS 1999. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län. Folkrörelsernas arkiv 30 år. Folkrörelsernas arkiv har med sina snart 450 medlemsorganisationer MARS 1999 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län Nya 1 Artisten Aldis Stevensen. Hon uppträdde i Folkparken i Örebro i september 1936. Foto: Walterström Atelier, Örebro. Knut Walterström drev

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Framsidan: Ett fotomontage från bland annat Timrås första föreningsevent på Lögdö bruk i Timrå, där Ulrika Hådén och Petra Forsberg deltog. Vi ser även Erik Nydahl och Bo Anders

Läs mer

Medlemsförteckning 2015

Medlemsförteckning 2015 Medlemsförteckning 2015 Kansli 2 Styrelsen 2 Riksomfattande arkiv 2 Regionala arkiv 2 Lokala arkiv 4 Riksorganisationer 6 Lokala organisationer 8 1 KANSLI Folkrörelsernas Arkivförbund c/o ArkivCentrum

Läs mer

FRAMTIDENS ENGAGEMANG 20 MARS 21 MARS 22 APRIL INBJUDAN TILL FRAMTIDENS ENGAGEMANG

FRAMTIDENS ENGAGEMANG 20 MARS 21 MARS 22 APRIL INBJUDAN TILL FRAMTIDENS ENGAGEMANG BOM BOM BOM) FRAMTIDENS ENGAGEMANG 20 MARS 21 MARS 22 APRIL Portland Taiko INBJUDAN TILL FRAMTIDENS ENGAGEMANG EN SCENARIOKONFERENS ÖVER TRE DAGAR ÄR DU EN AV VÅRA FRAMTIDSSPANARE? Där passionen utvecklar.

Läs mer

Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3)

Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3) Är Ni beredda? Brand, översvämningar, klimatförändringar, byggnader som rasar ihop, konflikter och hot Orosrapporterna duggar tätt i nyhetsmedierna. Vi kan nog ibland lite till mans (och kvinns) känna

Läs mer

FemNet FENIX Miljöförening Flyktingföreningen Folkets Bio Malmö Folkuniversitetet Fontänhuset Malmö Form/Design Center FORUM Idéburna organisationer

FemNet FENIX Miljöförening Flyktingföreningen Folkets Bio Malmö Folkuniversitetet Fontänhuset Malmö Form/Design Center FORUM Idéburna organisationer Tack! Det har varit många som på olika sätt varit delaktig i arbetsprocessen. Representanterna från de ca. 160 aktörerna har antingen: deltagit i våra möten, workshops, konferenser, nätverk bistått med

Läs mer

. I- 2013-07-18. Remiss REGERINGSKANSLIET. Utbildningsdepartementet. Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik. Remissi nstanser: U2013/4442/UC

. I- 2013-07-18. Remiss REGERINGSKANSLIET. Utbildningsdepartementet. Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik. Remissi nstanser: U2013/4442/UC . I- REGERINGSKANSLIET Remiss 2013-07-18 U2013/4442/UC Utbildningsdepartementet Enheten för ungdomspolitik och det civila samhället Elisabet Modee Telefon 08-405 1694 Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik

Läs mer

PERSONALEN PÅ SVs SKÅNEREGION

PERSONALEN PÅ SVs SKÅNEREGION PERSONALEN PÅ SVs SKÅNEREGION Regionchef Margaretha Pettersson Övergripande ansvar för verksamheten. Ekonomiansvarig Jonnie Hedström Regionens ekonomi, ekonomi-, IT- och administrationsstrategi, ekonomisk

Läs mer

Utvärdering Projekt kring föräldrastöd

Utvärdering Projekt kring föräldrastöd Utvärdering Projekt kring föräldrastöd Projekt Organisation Ort Redovisning 1.Ett projekt med syfte Svenska Tvillingklubben Stockholm 1 år - 1996 att förbättra tvillingars möjlighet till individuell uppfostran

Läs mer

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 2008 STYRELSEN Denna har utgjorts av ordförande Åke Bendix (Föreningen Varbergs Museum), Varberg, med Hans-Erik Qvarnström,

Läs mer

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND SKÅNE

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND SKÅNE ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND SKÅNE Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 3 Inledning ABF Skåne har under åren 2010-2012 arbetar utifrån den långsiktiga plan som

Läs mer

SIMRISHAMN. Fritidsguide 2008-2009. Tel: 0417-305 85

SIMRISHAMN. Fritidsguide 2008-2009. Tel: 0417-305 85 SIMRISHAMN Fritidsguide 2008-2009 Tel: 0417-305 85 Lantmannavägen 46, Onslunda Södra Industrilokalen, infart Ringvägen www.borstteknik.se info@borstteknik.se TRÄ FÄRG KÖK BADRUM TRÄDGÅRD VÄXTER DJURTILLBEHÖR

Läs mer

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning Projekt kring arbete och funktionsnedsättning NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Boende sysselsättningsprojekt dör människor med psykiska störningar RSMH 1 år - 1997 2. Projektet Orkidén Kristianstads

Läs mer

BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR

BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR 1 ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR fredag den 20 februari 2004 2 Hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) finns idag 5 129 arkiv och samlingar registrerade

Läs mer

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2014 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2014 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

Göteborg VERKSAMHETEN 2012

Göteborg VERKSAMHETEN 2012 Göteborg VERKSAMHETEN 2012 Foto omslag och sista sidan: Sven Baljeu Layout: Salla Karlborg Foton på sidorna 6, 11, 13, 14, 15, Sven Baljeu Foto på sidan 8, Salla Järvinen Bild på sidan 9, Hannes Anderzen

Läs mer

Årsberättelse 2012. Arbeterskor vid Malmö Yllefabrik

Årsberättelse 2012. Arbeterskor vid Malmö Yllefabrik Årsberättelse 2012 Arbeterskor vid Malmö Yllefabrik Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne Verksamhetsberättelse 2012 Styrelse och förtroendevalda Verkställande utskott Kjell-Arne Landgren, ordf., Roger Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-06-27 Sida 1 (48)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-06-27 Sida 1 (48) Sida 1 (48) Plats och tid Mimers hus, sammanträdeslokal A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Mohamed Hama

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2008-02-05 KUN 2008/2

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2008-02-05 KUN 2008/2 KUN 2008-02-14, p 14 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Margreta Wennerberg Uppföljning av regionala distriktsorganisationer 2006 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

SLAN V E R K S A M H E T

SLAN V E R K S A M H E T SLAN V E R K S A M H E T 2011-2012 VERKSAMHETSBESKRIVNING 2011-2012 SLAN Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor SUMMERING För att göra verksamhetsberättelsen lättillgänglig inleder vi med en

Läs mer

Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin

Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin verksamhet. Ett antal pensionärsföreningar i Göteborg och omkringliggande områden samlades denna dag för att diskutera och besluta om bildande

Läs mer

FÖRSÄKRINGSRÅDGIVAREVERKSAMHETEN VIDAREUTBILDNINGEN 2011

FÖRSÄKRINGSRÅDGIVAREVERKSAMHETEN VIDAREUTBILDNINGEN 2011 - i andra hand att välja övriga erbjudna kurser. BYGGNADS, ELEKTRIKERNA och MÅLARNA Datum i första hand Kurshandledare 19 oktober Elektrikerna avd 8 Södra Sverige Claes Andersson, LO Maria Bolin, Folksam

Läs mer

RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet

RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet Tillväxt, miljö och regionplanering 2013-09-27 1 (12) RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet Kommuner i Stockholms län Botkyrka kommun Danderyds kommun Ekerö kommun Haninge kommun

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE, REVISORER OCH PRESIDIUM VID KONGRESSEN 2012 ORDFÖRANDE. ALEKSANDER GABELIC Ålder 46 år OMVAL

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE, REVISORER OCH PRESIDIUM VID KONGRESSEN 2012 ORDFÖRANDE. ALEKSANDER GABELIC Ålder 46 år OMVAL VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE, REVISORER OCH PRESIDIUM VID KONGRESSEN 2012 I enlighet med tidigare kongressbeslut har varje nominerad lämnat en egen berättelse/motivering inkl foto. Valberedningens

Läs mer