Islamska staten i Irak och Syrien: heligt raseri och dödlig terror

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Islamska staten i Irak och Syrien: heligt raseri och dödlig terror"

Transkript

1 Islamska staten i Irak och Syrien: heligt raseri och dödlig terror Sammanfattning Islamska staten i Irak och Syrien (ISIS) har sedan bildandet 2011 vunnit enastående framgångar. Den har utmanat och utmanövrerat al-qaida i Syrien. Den har genomfört djärva fritagningsoperationer i irakiska fängelser och befriat hundratals fångar i juni I december samma år dödade organisationen den irakiska generalen tillika chef för sjunde armédivisionen. I juni i år kunde organisationen erövra Iraks andra största stad Mosul på två dagar och senare proklamera en islamsk stat med Abu Bakr al-baghdadi som dess ledare. En tredjedel av Irak är nu på grund av ISIS framstötar bortom huvudstaden Bagdads kontroll. ISIS anser sig uppfylla en gudomlig uppenbarelse i upprättandet av en islamsk stat. Det anses vara en helig förpliktelse vilket motiverar till stora uppoffringar som motståndaren inte mäktar med. Organisationen för ett skoningslöst krig på slagfältet och på Internet mot den shiitiska grenen av Islam, inhemska regimer samt alla former av oliktänkande som de anser stå i vägen för den gudomliga enheten och uppenbarelsen. ISIS prioriterar till synes dessa inhemska mål och skiljer sig därmed från al-qaida som valt att prioritera yttre fiender som USA och västerlandet i största allmänhet. ISIS betoning på den inre fienden i den arabisk-muslimska världen innebär ett viktigt skifte i religiöst motiverad terrorism. De senaste framgångarna på den irakiska scenen är en upprepning av Iraks blodiga historia i vilken avgörande förändringar är påtvingade utifrån och med vapenmakt. ISIS har med ett heligt raseri gjort mångfalden till måltavla. Organisationens talesman Abu Mohammed al-adnani predikar att mångfalden är en hädelse och ett brott mot den religiösa enheten som den gudomliga uppenbarelsen förkunnar. Tron på att mångfalden är en fiende till Guds enhet jämte en militariserad tolkning av Islams budskap ackompanjerad av en skickligt fabricerad historia om oförsonliga motsättningar mellan människor utgör huvuddrag i den strategi som har lett till utropandet av den islamska staten i staden Mosul.

2 1. Inledning Omkring en tredjedel av Iraks territorium är i skrivande stund bortom centralmaktens kontroll. Detta område som angränsar Syrien och Saudi Arabien kontrolleras i varierande grad av olika motståndsgrupper, varav den islamistiska terrorgruppen ISIS, Islamska staten i Irak och Syrien, är den mest framträdande. Denna organisation kunde med några tusen man driva över regeringssoldater på flykt och erövra Iraks andra största stad Mosul på två dagar. Den grafiska profilen med den svarta fanan på vilken den islamska trosbekännelsen skriven i vitt Det finns ingen Gud förutom Gud och Mohammed är Guds sändebud har blivit bekant för en hel värld. Det finns en stor kunskapslucka om organisationens ideologi och världsåskådning. En hel del som rapporterats om organisationen har baserats på rykten. Syftet med denna rapport är att med utgångspunkt i organisationens egna ord beskriva hur organisationen utvecklats, dess världsåskådning och analysera dess budskap och metoder. Jag har valt följande originalkällor att ingå i min studie: 1) Tre inspelade tal av ISIS officiella talesperson som tillsammans är omkring två timmar långt. De är publicerade i juni, juli 2013 och maj 2014 av organisationens medieenhet al-furqan. 2) ISIS ledarens Abu Bakr al-baghdadis första offentliga framträdande då han predikade i en moské i Mosul i juli ) Al-Qaida ledaren Ayman al-zawahiris tal till ISIS ledaren Abu Bakr al- Baghdadi och ledaren för Nusrafronten i Syrien, Abu Mohammed al- Jawlani från december ) Propagandafilm om ISIS Nämnda tal är skickligt disponerade. De är fullspäckade med retoriska finesser och kulturella referenser som det är omöjligt att göra rättvisa i svensk språkdräkt. Jag har i min översättning av materialet inte angett webbreferenser eftersom innehållet blockeras regelbundet av censuren och uppkommer på nya hemsidor. 2. Organisationens utveckling: Från terror i Irak till erövringen av staden Mosul och proklamerandet av ett kalifat I slutet av juni i år proklamerade Abu Mohammed al-adnani, som är officiell talesperson för Islamska Staten i Irak och Syrien ett nytt kalifat som kallas den Islamska staten och upplöste därmed föregångaren Islamska staten i Irak

3 och Syrien. Abu Bakr al-baghdadi presenterades som ledare för detta kalifat. Han visade sig kort därefter offentligt i en fullsatt moské i Mosul där han predikade och ledde fredagsbönen. Rötterna till detta nyligen utropade kalifat finns i en organisation med namn Islamska Staten i Irak som bildades Det var en terrororganisation vars huvudsakliga verksamhet bestod i att attackera civila mål. Alla som på något sätt samarbetade med den nya irakiska regeringen efter den amerikanska invasionen av Irak var en måltavla. Inte mycket är känt från den tiden. Dess ledare dödades 2010 av en amerikansk bomb och Abu Bakr al-baghdadi tog över. Efter att inbördeskriget i Syrien bröt ut 2011 etablerade sig Islamska Staten i Irak i de östra delarna av landet som den syriska regeringsarmén förlorat kontrollen över. Denna omlokalisering medförde stora militära, strategiska och politiska konsekvenser. Organisationen förvandlades från en lokal underjordisk grupp till en internationell rörelse, med en egen mediaorganisation och aktiv propagandanärvaro på Internet. Den utmanövrerade al-qaida i Syrien och förödmjukade al-qaida ledaren Ayman al-zawahiri i en känd inspelning från maj I Syrien tränade organisationen upp sin militära förmåga och utvecklade också sin speciella stil av snabba, spektakulära attacker mot hårt befästa mål i kombination med en exempellös, sekteristisk terror mot den shiitiska befolkningen. I Syrien uppstod en mängd olika jihadistiska rörelser som stundtals kom att bekämpa varandra för makt och inflytande. Nusrafronten var en av de mest inflytelserika motståndsrörelserna. Den hade svurit trohet åt al-qaida i Afghanistan. Då Islamska Staten i Irak trädde in på den syriska scenen uppstod rivalitet mellan de två organisationerna. Den Islamska Staten i Irak gick segrande ur denna strid och tillkännagav bildandet av Islamska Staten i Irak och Syrien i april 2013 i vilken Nusrafronten ingick. Efter detta återvände organisationen på allvar till den irakiska scenen. I juni organiserade den två attacker på två hårt bevakade fängelser i Irak och fritog omkring 500 fängslade jihadister. I december 2013 intog organisationen provinshuvudstaden Ramadi i al-anbar provinsen och förflyttade sig därefter till staden Falluja som den alltjämt i koalition med övriga grupperingar kontrollerar. Den var också ansvarig för ha lurat in den irakiska divisionschefen, general Mohammed al-karwi i ett försåtminerat hus som dödade generalen och sex av hans närmsta befäl. Konflikten om inflytande i Syrien bland de olika grupperingarna och särskilt mellan Nusrafronten och ISIS föranledde al-qaida ledaren Ayman al-

4 Zawahiri att medla mellan organisationerna. I december 2013 talade ledaren för al-qaida in ett meddelande till ISIS och Nusrafronten. I det redogjorde han i punktform för sina ställningstaganden. Han kungjorde att ISIS skulle gå under sitt gamla namn Islamska staten i Irak och begränsade dess insatsområde till Irak. Abu Bakr al-bagdadi utnämndes som ledare för organisationen för ett år varefter en rapport skulle skickas till al-qaida i Afghanistan för att avgöra om hans ledarskap skulle fortsätta. I ett uppmärksammat tal från maj 2014 med titeln ursäkta Emir av al-qaida tillbakavisar ISIS talesman Abu Mohammad al-adnani Ayman al-zawahiris inblandning och säger staten (ISIS) inte är en del av al-qaida och har aldrig varit det samt att en organisation (al-qaida) inte kan beordra en stat något. Han anklagar samtidigt al-qaida ledaren för att orsaka splittring i den globala jihad-rörelsen: Det är du som har sårat muslimer och tänt fiendskap mellan krigarna då du stött förrädaren och hjälpt hans sak. Det är du som har sått splittring och det är du som kan avsluta den om Gud vill. Ändra din position och inta Allahs position och bota det du har förstört. Vi uppmanar dig för andra gången att ändra din metod. (maj 2014, Ursäkta Emir av al-qaida) I mitten av juni 2014 erövrade några tusen krigare från ISIS Iraks nästa största stad Mosul som har över en miljon invånare. Staden bevakades av tre divisioner om sammanlagt soldater och poliser. De lade i huvudsak ner sina vapen och flydde inom loppet av två dagar. Därefter avancerade styrkor från ISIS och intog med hjälp av andra beväpnade grupperingar stora delar av västra delen av Irak. Omkring en tredjedel av landet är nu bortom regeringsmaktens kontroll. 3. Världsåskådning: Förkunnelse, predikan och militarism Den Islamska Statens (IS) verksamhet inspireras av gudomlig kallelse och helig plikt. Denna religiösa prägel speglas i varje medieprodukt. Dess tolkning av islam, profeten Mohammed, koranen och det som de påstår är Mohammeds uttalanden (hadither) 1 utgör grunden för deras världsåskådning. De använder sig av dessa källor för att motivera sin ståndpunkt och för att övertyga folk om deras sak. Deras tolkning av religionen är därför en nyckel till att förstå deras världsåskådning. 1 Uttalanden som Profeten Mohammed har gjort och vars äkthet och betydelse är en islamsk teologisk vetenskap i sig.

5 Abu Mohammed al-adnani 2 är officiell talesperson för Islamska staten. Han inleder sina tal enligt följande hälsningsfras: Pris ske Allah den Starka och Orubblige. Välsignelse och frid åt den som sänds med svärdet för att frälsa världen. Talespersonens al-adnanis beskrivning av profeten Mohammed som utrustats med ett svärd för att frälsa världen är en högst kontroversiell tolkning men är medvetet valt för att passa organisationens militanta budskap. Upprättandet av en islamsk stat är organisationens huvudsakliga mål. En central term som används för att rättfärdiga detta mål är det arabiska ordet alnubuwwah. Det är en härledning från det arabiska ordet nabi profet och syftar på Mohammeds profetiska förkunnelse. Al-Adnani säger om det i ett tal från juli 2013 att: Det islamska samfundets projekt är upprättandet av en islamsk stat utifrån den profetiska förkunnelsens grunder (al-nubuwwah) som inte erkänner några gränser och inte gör skillnad mellan araben och utlänningen, österlänningen och västerlänningen utom i gudsfruktan. Denna stat är en trogen bundsförvant till Allah och som inte räds något annat. Vår väg är den enda vägen för att åstadkomma detta syfte. (juli 2013: De kommer endast att såra er ytligt) Grundandet av ett kalifat baserat på Profeten Mohammeds profetiska förkunnelse är ett heligt löfte ( ahd) som ingen muslim kan bortse ifrån. I talet från juli 2013 nämner al-adnani att det är andra året sedan rörelsen bildades och att det heliga löftet om att befria alla muslimska fångar, återta Andalusien, återerövra Jerusalem och befria Rom kvarstår. I samband med att Islamska staten utropades visade sig dess ledare al- Baghdadi för första gången i offentligheten i Mosul. Han höll i en fullsatt moské en väl disponerad predikan som samma dag lades ut på Internet. I sin predikan ville han med hjälp av Koranen inpränta Guds orubbliga auktoritet som anbefaller människan till Gudsdyrkan och upprättandet av dess religion. Ärade Muslimer, sannerligen Allah den högt Prisade och Upphöjda 3, skapade oss för att erkänna hans enhet och för att dyrka honom och 2 Det är ett så kallat nom de guerre. Hans framträder för det mesta i röstinspelningar. De få gånger han talat inför en kamera har han dolt sitt ansikte.

6 upprätta hans religion. Den Upphöjda sade Jag har skapat andarna och människan för att dyrka. Den högt Prisade och Upphöjda har beordrat oss att bekämpa fienden och vi går ut i helig strid i hans väg för att åstadkomma det och upprätta religionen. Den Upphöjda sade Det har föreskrivits er att strida även om det inte behagar er och den Upphöjda sade bekämpa dem tills splittringen upphör och hela religionen tillhör Allah. Ärade folk, Allah, den högt Prisade och Upphöjdas religion uppstår och uppfylls endast med Allahs rättskipning och bestraffning av de som går utanför Allahs gränser. Detta sker med mod och makt. Vad gäller de världsliga förmåner som civila härskare utlovar har han följande att säga: Jag utlovar inte välfärd, positioner, säkerhet och överflöd som kungar och härskare lovar dess undersåtar. Däremot lovar jag de rättrogna det som Allah redan har lovat av välsignelse och upphöjdhet. Det gudomliga löftet som Abu Bakr al-baghdadi talar om är gränslöst. Å ena sidan vilar den på en gudomlig uppenbarelse och är därmed bortom tid och rum. Det gudomliga budskapet är evigt och universellt. Dyrkan och gudsfruktan skapar en mänsklig förbindelse till det gudomliga. Organisationen erkänner inga fysiska gränser inom det islamska riket. Det proklamerade kalifatet är för alla muslimer. Befintliga nationsgränser erkänns inte. Tvärtom är det lokala och nationella något föraktligt. Om detta säger talespersonen al-adnani: Det lokala, nationella projektet som kallar sig islamistiska och som stöds av pengar och fatwor från lärda saudiska familjer och regeringar i arabiska halvön och som är tillverkade av säkerhetsapparaten. Det spelar ingen roll om dess regeringar har långa skägg och korta dräkter 4 för de är regeringar som slutar fred med judarna och upprättar gränser. Det internationella samfundet välsignar dessa regeringar som får sitta i säkerhetsrådet, och dessa befattningshavare skakar av rädsla för Amerika. (juli 2013, De kommer endast att såra er ytligt) 3 Allah har 99 så kallade attribut, som t. ex. den högt prisade, den Upphöjde, den Starke, den Orubblige. 4 Traditionalister inom Islam igenkänns av långt skägg och att deras kläder når ned ovanför fotanklarna för att de inte ska smutsas ned.

7 Al-Adnani häcklar al-qaida ledare Ayman al-zawahiris geografiska terminologi som han (helt riktigt) menar är resultatet av ett kolonialt ingrepp. Till skillnad från Ayman al-zawahiri använder sig rörelsen inte av ordet Syrien utan är konsekventa med det gammalarabiska uttrycket för norra delen av den arabiska halvön, Sham (norr). Den gudomliga uppenbarelsen används för att legitimera det gränslösa våldet mot alla som de uppfattar står i vägen för Guds förkunnelse och enhet här på jorden. Den shiitiska grenen av Islam kallas för rafidh som bokstavligen betyder den som vägrar (den sunnitiska läran). Talespersonen al-adnani säger: Vi proklamerar härmed slutet av vår operation rivningen av murar 5 och början av en ny fas som vi kallar arméns skördetid. Denna fas började genom Allahs nåd med att slå till mot en shiitisk by nära Hama med en försåtminerad bil med vilken Allah dödade tiotals av dem och fyllde deras hjärtan med skräck. De sattes i flykt och fördrevs från byn. Ni lejon av den Islamska staten i Irak och Syrien var tålamodiga och fast beslutna. De shiitiska avfällingarna har splittrats och deras hjärtan har fyllts med skräck över den seger som Allah beviljat oss. Gå ut och slå till med era (självmords) bälten, chocka dem med magnetiska bomber och minor. Skörda med era ljuddämpade pistoler och prickskyttar och låt attackerna slå dem i skräck. (juli 2013, De kommer endast att såra er ytligt) Alla medel är tillåtna. Det räcker med att tillhöra fel sekt inom Islam för att bli måltavla. Fienden finns i den egna arabiska nationen och utgör hela folkgrupper. Talespersonen al-adnani beskriver en försoningslös kamp mellan två läger, mellan de otrogna och de rättrogna. Han säger: Kriget fortgår mellan de otrognas läger och de rättrognas läger och trotsar maktens religiöst rättslärda tills uppståndelsens dag som inte maktens despoti eller rättvisans rättvisa kan förhindra. Det lågt liggande folkets propaganda kommer att dö av de rättrognas raseri och alla deras likar kan inte förhindra att muslimerna går ut i jihad. De äldre muslimerna ropar på jihad och sätter press på sina söner att gå 5 Operation i vilken två irakiska fängelser stormades i juni 2013 och omkring 500 fångar frigavs.

8 4. Analys ut i jihad och till och med det lilla barnet drömmer om att få göra det. Tyrannen kommer att ge upp i sina försök att avleda jihadisterna att strida och de utrustar arméer och deras medlöpare och medhjälpare för att varna för jihadisterna och baktala dem och agitera mot dem. De kommer att på alla sätt skada dem, förleda dem, att förklara dem kättare, anklaga och misstänkliggöra dem. (juli 2013, De kommer endast att såra er ytligt) Avgörande maktförändringar i irakisk historia har kommit till utifrån. Irak bildades 1921 genom att kolonialmakten drog streck i kartan och importerade en kung från Jordanien. På den grunden lades ett sunnimuslimskt styre över en shiitisk majoritet. Bathpartiet importerade en panarabisk filosofi och använde den för att cementera en brutal diktatur, varav den mest inflytelserika kretsen kom från staden Tikrit. Den amerikanske invasionen 2003 och efterföljande hord av nya härskare är ett annat exempel på ett främmande maktövertagande. I det perspektivet är den Islamska statens framgångar på slagfältet en upprepning av den irakiska historien om hur makten har kommit till utifrån med våld. ISIS är liksom tidigare makter blind gentemot mångfaldens realitet i Irak. De vill genom sin tillämpning av gudsdyrkan göra slut på mänsklig mångfald som den uppenbarar sig i olika trosuppfattningar och åsiktsskillnader. Dessa anses utgöra ett hot mot den gudomliga enheten. Denna tanke är väsensskild den demokratiska idén i vilken mångfald är en förutsättning för att demokrati ska tjäna något syfte. Inbördeskriget i Syrien har varit helt avgörande för Islamska statens möjligheter att expandera strategiskt och militärt. Medan det internationella samfundet ägnade flera år att diskutera huruvida moderata delar av den syriska motståndsrörelsen skulle stödjas, kunde Islamska staten utvecklas från en relativt marginell terrororganisation till en kraft som har satt hela regionen i gungning. Organisationen för ett avancerat krig på slagfältet och har ett väl utvecklat mediebudskap. Med hjälp av Internet ömsom predikar de och ömsom hetsar de mot shiiter och vad de anser vara sunnitiska avfällingar i mellanöstern. Knappt ingen skonas från detta krig. Kompromisslösheten i Abu Mohammed al-adnanis tal är drabbande. Hans tal är sprungna ur en klassisk arabisk bildningstradition i vilken retoriken är en självklar del av islamsk bildning. Den retoriska kraften kommer från två ytterligheter: det med alla tillgängliga medel påbjudna motståndet mot allt som anses avvikande mot Islams budskap och å andra sidan det himmelska löftet om

9 den gudomliga uppenbarelsen och upprättandet av en stat på de grunderna. Han säger till sunnimuslimerna: Låt er inte förödmjukas. Det finns ingen samlevnad mellan er och de shiitiska avfällingarna. Om ni håller er till Islam så kommer ni inte förödmjukas. Om freden, rättvisan och värdigheten skulle återvända så skulle profeten inte spillt en droppe blod och Allah skulle ha besparat oss Jihad. Sunnimuslimer, förena er med oss! Det är nog med förödmjukelse. Åt helvete med de shiitiska avfällingarna. Var redo, ni är förbannade! Jag har släppt loss lejonen. Förbannelse till er sunnimuslimer som inte tar till vapen. (juli 2013: De kommer endast att såra er ytligt) Hatet mot det som kan stå i vägen för hoppet om frälsning fräter sönder det medfödda mänskliga motståndet mot att döda oskyldiga. Det är ett uttryck för en gränslös vrede tillika en offervilja som vida överträffar motståndarens. Raseriet som al-adnani ger uttryck för är allt av att döma äkta och speglas budskapet och de djärva, dödsföraktande insatserna. Det finns i hans tal spår av en förödmjukelse av att se sina länder besudlas av ockupanter, kättare och regimer i arabvärlden som använder Islam för att rättfärdiga sitt maktmonopol. Detta budskap skiljer sig från al-qaidas som utmålat den yttre fienden USA och västvärlden som främsta fiende. Ledaren för Islamska staten Abu Bakr al-baghdadi som höll en predikan i en av de stora moskéerna i Mosul i juli har ett annat tonläge än al-adnanis våldsamma retorik. Dagen efter att regeringstrogna källor sagt att han dödats i en attack visar han sig för första gången i offentligheten i svart klädsel i predikstolen och talar till synes helt obehindrat utan manus. Syftet med hans tal är att presentera sig själv: Jag är inte bättre än ni. Om ni anser att jag har rätt, så stöd mig. Om ni tycker att jag har fel, ge mig råd och visa den rätta vägen Och ge mig av det som Allah har gett er. Om jag inte lyder Allah har ni ingen skyldighet att lyda mig. Han undviker att namnge sina fiender och använder inte termer som otrogna och avfällingar i sitt framförande. Men det heliga kriget, jihad är däremot den andra centrala punkten i hans tal: Om ni vill ha ett värdigt liv, så gå ut i jihad i Allahs väg. Islamska staten bryter det gängse mönstret av en religiöst motiverad terrororganisation. Den har gått från självmordsbälten till att genomföra taktiskt avancerade attacker på fängelser, fördriva en regeringsarmé och

10 kontrollera vidsträckta områden. Den har offentligt utmanat al-qaida i Afghanistan, gått segrande ur en kamp med al-qaidas allierade Nusrafronten i Syrien och mot al-qaida ledningens inrådan inlett en fullskalig attack mot den shiitiska sekten som kollektiv. Organisationens talesperson Abu Mohammed al-adnani legitimerar det i sina tal med sin tolkning av Islam och beskriver Islams profet som en som skickats med svärdet. Denna beskrivning av profeten Mohammed är högst kontroversiell. Mohammed var köpman och fick sina uppenbarelser som fyrtioåring. Han blev en profet, skiljedomare och statsman där det krigiska budskapet har förfalskats av Islamska staten. Även Koranen varnar för förfalskning av dess budskap: GÖR INTE Gud till måltavla för era eder så att ni [i Hans namn] hindrar er själva från att göra gott och frukta Gud och att medla i tvister mellan människor. Gud hör allt, vet allt. (sura 2, vers 224) Joel Ahlberg

Vad du inte vet om Islam

Vad du inte vet om Islam Vad du inte vet om Islam Av Mostafa Malaekah IslamGuiden Box 87, 195 22 Märsta Tel: 08-591 180 99 www.islamguiden.com Copyright 2011 Mostafa Malaekah. All rights reserved. (Omtryckning eller reproducering

Läs mer

INNEHÅLL Arabisk höst Kurdisk vår. Utdrag ur Syrien Vrede och uppror Dana Orkideh. Tre korta med Rojavakommittén

INNEHÅLL Arabisk höst Kurdisk vår. Utdrag ur Syrien Vrede och uppror Dana Orkideh. Tre korta med Rojavakommittén 5 Den arabiska våren bar på löftet om att progressiva sociala rörelser kunde förändra samhällen i grunden. Vi såg folket göra uppror och diktatorer falla. Men sedan kom hösten, och med den en hård repression.

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

CC BY-ND ISBN: 978-91-637-6138-6

CC BY-ND ISBN: 978-91-637-6138-6 Islam under slöjan CREATIVE COMMONS: ERKÄNNANDE, INGA BEARBETNINGAR CC BY-ND Licensen Creative Commons erkännande, inga bearbetningar, innebär att upphovsmannen tillåter kopiering och spridning, kommersiell

Läs mer

FÖRSAMLINGENS PROFETISKA KALLELSE

FÖRSAMLINGENS PROFETISKA KALLELSE som för människor är omöjligt, nämligen att leva helt för Gud. En församling som kommer att ha sitt ursprung, inte i denna fallna världen, utan i himlen där Guds vilja sker. När detta sker i historien

Läs mer

Kan folket få vad de vill? en intervju med Gilbert Achcar

Kan folket få vad de vill? en intervju med Gilbert Achcar 1 Kan folket få vad de vill? en intervju med Gilbert Achcar [Intervjun gjordes av David Finkel, redaktör på Against the Current, den amerikanska organisationen Solidaritys tidning. Intervjun gjordes 6

Läs mer

30 kr. IrakSolidaritet Sthlm BRÄNNPUNKT II. Brännpunkt Irak

30 kr. IrakSolidaritet Sthlm BRÄNNPUNKT II. Brännpunkt Irak BRÄNNPUNKT II IrakSolidaritet Sthlm 30 kr Omslaget är gjort av konstnären Torsten Jurell, www.jurell.se USA UT UR IRAK! Världens folk har aldrig talat så klart och tydligt mot ett planerat angreppskrig

Läs mer

Offer för historien? Exemplet Jugoslavien

Offer för historien? Exemplet Jugoslavien Texter Del 1: Historiebruk och nationalism Offer för historien? Exemplet Jugoslavien Glöm aldrig din historia! Denna uppmaning har många fått världen över, inte minst under tider av konflikter och oroligheter.

Läs mer

Kvinnan i islam kontra kvinnan i den judisk-kristna traditionen:

Kvinnan i islam kontra kvinnan i den judisk-kristna traditionen: www.islamguiden.com 1 Kvinnan i islam kontra kvinnan i den judisk-kristna traditionen: MYTEN & VERKLIGHETEN AV Dr. Sherif Abdel Azeem http://sultan.org/articles/women.html Översättning till svenska: OummIslam

Läs mer

Förord Förbundskongressen i Uppsala 2011 samt förbundsårsmötet i Stockholms 2012 gav förbundsstyrelsen det uppdrag som framgår av det följande:

Förord Förbundskongressen i Uppsala 2011 samt förbundsårsmötet i Stockholms 2012 gav förbundsstyrelsen det uppdrag som framgår av det följande: Förord Förbundskongressen i Uppsala 2011 samt förbundsårsmötet i Stockholms 2012 gav förbundsstyrelsen det uppdrag som framgår av det följande: Händelserna i Nordafrika och Mellanöstern (MENA) som inleddes

Läs mer

10.1. Strategin för okonventionell krigföring, en manual för kriget mot Syrien... 60 10.2. Erfarenheter från Syrien... 62 11.1 Svenskar strider med

10.1. Strategin för okonventionell krigföring, en manual för kriget mot Syrien... 60 10.2. Erfarenheter från Syrien... 62 11.1 Svenskar strider med Innehåll 1.1. År 635 till 1516. Från kalifstyre till ottomanvälde... 5 1.2. 1914-1920. Frankrikes och Storbritanniens svek och Syriens grundande... 5 1.3. 1920-1946 Franskt kolonialstyre, härska genom

Läs mer

Bok Tr etton ÅTeruppräTTelsen av sanna Guds hemland

Bok Tr etton ÅTeruppräTTelsen av sanna Guds hemland Bok Tr et ton ÅterupprättelseN av Sanna Guds hemland Innehåll Kapitel 1 Återupprättelsen av sanna Guds hemland Sektion 1 Det hemland som den Sanne Guden längtar efter 2025 Sektion 2 Vi måste hitta vårt

Läs mer

Irak, Palestina, Afghanistan - Samma ockupation? En seminariedokumentation, maj 2007

Irak, Palestina, Afghanistan - Samma ockupation? En seminariedokumentation, maj 2007 Irak, Palestina, Afghanistan - Samma ockupation? En seminariedokumentation, maj 2007 Innehåll Inledning 4 Arbetsgruppen för seminariet SEMINARIET Seminariet öppnas 5 Eftikhar Hashem Alhusainy Till Sisyfos

Läs mer

Nummer 1 2002 Pris 25 kr

Nummer 1 2002 Pris 25 kr Nummer 1 2002 Pris 25 kr Innehåll ges ut av Palestinagrupperna i Sverige (PGS). Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år. Presslagt 020212 Upplaga 2500 Foto framsida: Birgitta Elfström Ansvarig utgivare

Läs mer

Motsättningar i blandäktenskap En deskriptiv studie av äktenskap mellan personer med olika religiös och kulturell bakgrund

Motsättningar i blandäktenskap En deskriptiv studie av äktenskap mellan personer med olika religiös och kulturell bakgrund Beteckning: HRV:C09:40 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Motsättningar i blandäktenskap En deskriptiv studie av äktenskap mellan personer med olika religiös och kulturell bakgrund Ilnaz

Läs mer

Martin Luther King & ickevåld

Martin Luther King & ickevåld Martin Luther King & ickevåld FÖRDJUPNINGSHÄFTE Innehåll Förord...3 Inledning...4 1: En kort biografi om Martin Luther King...5 2: King om våld och ickevåld...8 3: Ickevåld en strategi för att förändra

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT MASSAKERN Marco Impagliazzo

ETT FÖNSTER MOT MASSAKERN Marco Impagliazzo ETT FÖNSTER MOT MASSAKERN Marco Impagliazzo "Vem talar idag om folkmordet på armenierna?" 1. Detta välkända uttalande av Hitler gjordes inför chefsbefälhavare för de väpnade tyska styrkorna den 22 augusti

Läs mer

Den assyriska synen på och förhållandet till kyrkan, religionen och samhället

Den assyriska synen på och förhållandet till kyrkan, religionen och samhället Institution för kultur och kommunikation Religionsvetenskap Kurskod 719A19 Religionssociologi Vårterminen 2012 Sara Barmano Den assyriska synen på och förhållandet till kyrkan, religionen och samhället

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern Mellanöstern Mellanöstern är en mångfacetterad region med historia och kulturarv som går mycket långt tillbaka. I denna kommittémotion väljer vi att koncentrera oss på några få områden, såväl geografiskt

Läs mer

ISLAM VARFÖR? Del 1 & 2. Faten Amin

ISLAM VARFÖR? Del 1 & 2. Faten Amin ISLAM VARFÖR? Del 1 & 2 Faten Amin I Allahs Namn, den Barmhärtige Förbarmaren Innehållsförteckning sida Förord---------------------------------------------------------------------------------------- 04

Läs mer

Shiamiliser har idag Bagdad i ett fast grepp som de aldrig släpper.

Shiamiliser har idag Bagdad i ett fast grepp som de aldrig släpper. 1. Iraq Does Not Exist Anymore Nir Rosen, journalist, författare och Mellanösternkännare Nir Rosen beskriver här vad USAs invasion av Irak fört med sig av etnisk rensning, förvärrad flyktingkatastrof och

Läs mer

Fascist! Det är så vi vanligtvis använder ordet. Eller ett invektiv, som er svenskalärare skulle säga.

Fascist! Det är så vi vanligtvis använder ordet. Eller ett invektiv, som er svenskalärare skulle säga. J-ä-v-l-a f-a-s-c-i-s-t-j-ä-v-el! Jävla fascist! Fascist! Det är så vi vanligtvis använder ordet. Som ett skällsord. Eller ett invektiv, som er svenskalärare skulle säga. Vilket betyder skällsord. Men

Läs mer

Jakten på bekräftelse håller på att förändra samhället. Bloggkriget pekar på systemfel. Nytt ultimatum till kristna från islamistisk grupp i Syrien

Jakten på bekräftelse håller på att förändra samhället. Bloggkriget pekar på systemfel. Nytt ultimatum till kristna från islamistisk grupp i Syrien Foto: Josefin Casteryd Insikt 12 13 Gator av guld eller ett ingenting? Owe Wikström skriver bok om döden. Ledare 2 Bloggkriget pekar på systemfel CARL-HENRIC JAKTLUND, ledarskribent onsdag 5 mars 2014

Läs mer

Gilbert Achcar: Folket vill men har de någon chans?

Gilbert Achcar: Folket vill men har de någon chans? 1 Gilbert Achcar: Folket vill men har de någon chans? [Intervju från 14 februari 2014. Ursprungligen publicerad på opendemocracy.org. Här översatt från versionen på International Viewpoint, 25 mars 2014.

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

OFELBARA (ERREN ")",)#5- ANF RTRO!NSVARIG 2EDAKTIONSKOMMITTÏ & R OCH I 4IDSKRIFTEN PASTORSUTBILDNING 0RENUMERATIONSPRISET MED

OFELBARA (ERREN ),)#5- ANF RTRO!NSVARIG 2EDAKTIONSKOMMITTÏ & R OCH I 4IDSKRIFTEN PASTORSUTBILDNING 0RENUMERATIONSPRISET MED 3 INNEHÅLL Redaktionellt. Alvar Svenson... 93 Inledning till Bibeln del 7. Profetböckerna. Stefan Hedkvist... 98 Bibeln, bibelsynen och bibelforskningsläget. Seth Erlandsson...112 Jesus som jordens nye

Läs mer

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron Tankar om framtiden För några år sedan, i början på 2000-talet, hade jag en upplevelse tidigt en morgon. Jag såg i en slags drömsyn en vägtrumla eller vägvält, köra över vår nation Sverige. Den körde fram

Läs mer

Islam är en fredlig religion

Islam är en fredlig religion Islam är en fredlig religion Ett föredrag av Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V, överhuvud av den globala Ahmadiyya-rörelsen inom Islam, framfört vid ett tillfälle på Universite D abomey-calavi

Läs mer