Islamska staten i Irak och Syrien: heligt raseri och dödlig terror

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Islamska staten i Irak och Syrien: heligt raseri och dödlig terror"

Transkript

1 Islamska staten i Irak och Syrien: heligt raseri och dödlig terror Sammanfattning Islamska staten i Irak och Syrien (ISIS) har sedan bildandet 2011 vunnit enastående framgångar. Den har utmanat och utmanövrerat al-qaida i Syrien. Den har genomfört djärva fritagningsoperationer i irakiska fängelser och befriat hundratals fångar i juni I december samma år dödade organisationen den irakiska generalen tillika chef för sjunde armédivisionen. I juni i år kunde organisationen erövra Iraks andra största stad Mosul på två dagar och senare proklamera en islamsk stat med Abu Bakr al-baghdadi som dess ledare. En tredjedel av Irak är nu på grund av ISIS framstötar bortom huvudstaden Bagdads kontroll. ISIS anser sig uppfylla en gudomlig uppenbarelse i upprättandet av en islamsk stat. Det anses vara en helig förpliktelse vilket motiverar till stora uppoffringar som motståndaren inte mäktar med. Organisationen för ett skoningslöst krig på slagfältet och på Internet mot den shiitiska grenen av Islam, inhemska regimer samt alla former av oliktänkande som de anser stå i vägen för den gudomliga enheten och uppenbarelsen. ISIS prioriterar till synes dessa inhemska mål och skiljer sig därmed från al-qaida som valt att prioritera yttre fiender som USA och västerlandet i största allmänhet. ISIS betoning på den inre fienden i den arabisk-muslimska världen innebär ett viktigt skifte i religiöst motiverad terrorism. De senaste framgångarna på den irakiska scenen är en upprepning av Iraks blodiga historia i vilken avgörande förändringar är påtvingade utifrån och med vapenmakt. ISIS har med ett heligt raseri gjort mångfalden till måltavla. Organisationens talesman Abu Mohammed al-adnani predikar att mångfalden är en hädelse och ett brott mot den religiösa enheten som den gudomliga uppenbarelsen förkunnar. Tron på att mångfalden är en fiende till Guds enhet jämte en militariserad tolkning av Islams budskap ackompanjerad av en skickligt fabricerad historia om oförsonliga motsättningar mellan människor utgör huvuddrag i den strategi som har lett till utropandet av den islamska staten i staden Mosul.

2 1. Inledning Omkring en tredjedel av Iraks territorium är i skrivande stund bortom centralmaktens kontroll. Detta område som angränsar Syrien och Saudi Arabien kontrolleras i varierande grad av olika motståndsgrupper, varav den islamistiska terrorgruppen ISIS, Islamska staten i Irak och Syrien, är den mest framträdande. Denna organisation kunde med några tusen man driva över regeringssoldater på flykt och erövra Iraks andra största stad Mosul på två dagar. Den grafiska profilen med den svarta fanan på vilken den islamska trosbekännelsen skriven i vitt Det finns ingen Gud förutom Gud och Mohammed är Guds sändebud har blivit bekant för en hel värld. Det finns en stor kunskapslucka om organisationens ideologi och världsåskådning. En hel del som rapporterats om organisationen har baserats på rykten. Syftet med denna rapport är att med utgångspunkt i organisationens egna ord beskriva hur organisationen utvecklats, dess världsåskådning och analysera dess budskap och metoder. Jag har valt följande originalkällor att ingå i min studie: 1) Tre inspelade tal av ISIS officiella talesperson som tillsammans är omkring två timmar långt. De är publicerade i juni, juli 2013 och maj 2014 av organisationens medieenhet al-furqan. 2) ISIS ledarens Abu Bakr al-baghdadis första offentliga framträdande då han predikade i en moské i Mosul i juli ) Al-Qaida ledaren Ayman al-zawahiris tal till ISIS ledaren Abu Bakr al- Baghdadi och ledaren för Nusrafronten i Syrien, Abu Mohammed al- Jawlani från december ) Propagandafilm om ISIS Nämnda tal är skickligt disponerade. De är fullspäckade med retoriska finesser och kulturella referenser som det är omöjligt att göra rättvisa i svensk språkdräkt. Jag har i min översättning av materialet inte angett webbreferenser eftersom innehållet blockeras regelbundet av censuren och uppkommer på nya hemsidor. 2. Organisationens utveckling: Från terror i Irak till erövringen av staden Mosul och proklamerandet av ett kalifat I slutet av juni i år proklamerade Abu Mohammed al-adnani, som är officiell talesperson för Islamska Staten i Irak och Syrien ett nytt kalifat som kallas den Islamska staten och upplöste därmed föregångaren Islamska staten i Irak

3 och Syrien. Abu Bakr al-baghdadi presenterades som ledare för detta kalifat. Han visade sig kort därefter offentligt i en fullsatt moské i Mosul där han predikade och ledde fredagsbönen. Rötterna till detta nyligen utropade kalifat finns i en organisation med namn Islamska Staten i Irak som bildades Det var en terrororganisation vars huvudsakliga verksamhet bestod i att attackera civila mål. Alla som på något sätt samarbetade med den nya irakiska regeringen efter den amerikanska invasionen av Irak var en måltavla. Inte mycket är känt från den tiden. Dess ledare dödades 2010 av en amerikansk bomb och Abu Bakr al-baghdadi tog över. Efter att inbördeskriget i Syrien bröt ut 2011 etablerade sig Islamska Staten i Irak i de östra delarna av landet som den syriska regeringsarmén förlorat kontrollen över. Denna omlokalisering medförde stora militära, strategiska och politiska konsekvenser. Organisationen förvandlades från en lokal underjordisk grupp till en internationell rörelse, med en egen mediaorganisation och aktiv propagandanärvaro på Internet. Den utmanövrerade al-qaida i Syrien och förödmjukade al-qaida ledaren Ayman al-zawahiri i en känd inspelning från maj I Syrien tränade organisationen upp sin militära förmåga och utvecklade också sin speciella stil av snabba, spektakulära attacker mot hårt befästa mål i kombination med en exempellös, sekteristisk terror mot den shiitiska befolkningen. I Syrien uppstod en mängd olika jihadistiska rörelser som stundtals kom att bekämpa varandra för makt och inflytande. Nusrafronten var en av de mest inflytelserika motståndsrörelserna. Den hade svurit trohet åt al-qaida i Afghanistan. Då Islamska Staten i Irak trädde in på den syriska scenen uppstod rivalitet mellan de två organisationerna. Den Islamska Staten i Irak gick segrande ur denna strid och tillkännagav bildandet av Islamska Staten i Irak och Syrien i april 2013 i vilken Nusrafronten ingick. Efter detta återvände organisationen på allvar till den irakiska scenen. I juni organiserade den två attacker på två hårt bevakade fängelser i Irak och fritog omkring 500 fängslade jihadister. I december 2013 intog organisationen provinshuvudstaden Ramadi i al-anbar provinsen och förflyttade sig därefter till staden Falluja som den alltjämt i koalition med övriga grupperingar kontrollerar. Den var också ansvarig för ha lurat in den irakiska divisionschefen, general Mohammed al-karwi i ett försåtminerat hus som dödade generalen och sex av hans närmsta befäl. Konflikten om inflytande i Syrien bland de olika grupperingarna och särskilt mellan Nusrafronten och ISIS föranledde al-qaida ledaren Ayman al-

4 Zawahiri att medla mellan organisationerna. I december 2013 talade ledaren för al-qaida in ett meddelande till ISIS och Nusrafronten. I det redogjorde han i punktform för sina ställningstaganden. Han kungjorde att ISIS skulle gå under sitt gamla namn Islamska staten i Irak och begränsade dess insatsområde till Irak. Abu Bakr al-bagdadi utnämndes som ledare för organisationen för ett år varefter en rapport skulle skickas till al-qaida i Afghanistan för att avgöra om hans ledarskap skulle fortsätta. I ett uppmärksammat tal från maj 2014 med titeln ursäkta Emir av al-qaida tillbakavisar ISIS talesman Abu Mohammad al-adnani Ayman al-zawahiris inblandning och säger staten (ISIS) inte är en del av al-qaida och har aldrig varit det samt att en organisation (al-qaida) inte kan beordra en stat något. Han anklagar samtidigt al-qaida ledaren för att orsaka splittring i den globala jihad-rörelsen: Det är du som har sårat muslimer och tänt fiendskap mellan krigarna då du stött förrädaren och hjälpt hans sak. Det är du som har sått splittring och det är du som kan avsluta den om Gud vill. Ändra din position och inta Allahs position och bota det du har förstört. Vi uppmanar dig för andra gången att ändra din metod. (maj 2014, Ursäkta Emir av al-qaida) I mitten av juni 2014 erövrade några tusen krigare från ISIS Iraks nästa största stad Mosul som har över en miljon invånare. Staden bevakades av tre divisioner om sammanlagt soldater och poliser. De lade i huvudsak ner sina vapen och flydde inom loppet av två dagar. Därefter avancerade styrkor från ISIS och intog med hjälp av andra beväpnade grupperingar stora delar av västra delen av Irak. Omkring en tredjedel av landet är nu bortom regeringsmaktens kontroll. 3. Världsåskådning: Förkunnelse, predikan och militarism Den Islamska Statens (IS) verksamhet inspireras av gudomlig kallelse och helig plikt. Denna religiösa prägel speglas i varje medieprodukt. Dess tolkning av islam, profeten Mohammed, koranen och det som de påstår är Mohammeds uttalanden (hadither) 1 utgör grunden för deras världsåskådning. De använder sig av dessa källor för att motivera sin ståndpunkt och för att övertyga folk om deras sak. Deras tolkning av religionen är därför en nyckel till att förstå deras världsåskådning. 1 Uttalanden som Profeten Mohammed har gjort och vars äkthet och betydelse är en islamsk teologisk vetenskap i sig.

5 Abu Mohammed al-adnani 2 är officiell talesperson för Islamska staten. Han inleder sina tal enligt följande hälsningsfras: Pris ske Allah den Starka och Orubblige. Välsignelse och frid åt den som sänds med svärdet för att frälsa världen. Talespersonens al-adnanis beskrivning av profeten Mohammed som utrustats med ett svärd för att frälsa världen är en högst kontroversiell tolkning men är medvetet valt för att passa organisationens militanta budskap. Upprättandet av en islamsk stat är organisationens huvudsakliga mål. En central term som används för att rättfärdiga detta mål är det arabiska ordet alnubuwwah. Det är en härledning från det arabiska ordet nabi profet och syftar på Mohammeds profetiska förkunnelse. Al-Adnani säger om det i ett tal från juli 2013 att: Det islamska samfundets projekt är upprättandet av en islamsk stat utifrån den profetiska förkunnelsens grunder (al-nubuwwah) som inte erkänner några gränser och inte gör skillnad mellan araben och utlänningen, österlänningen och västerlänningen utom i gudsfruktan. Denna stat är en trogen bundsförvant till Allah och som inte räds något annat. Vår väg är den enda vägen för att åstadkomma detta syfte. (juli 2013: De kommer endast att såra er ytligt) Grundandet av ett kalifat baserat på Profeten Mohammeds profetiska förkunnelse är ett heligt löfte ( ahd) som ingen muslim kan bortse ifrån. I talet från juli 2013 nämner al-adnani att det är andra året sedan rörelsen bildades och att det heliga löftet om att befria alla muslimska fångar, återta Andalusien, återerövra Jerusalem och befria Rom kvarstår. I samband med att Islamska staten utropades visade sig dess ledare al- Baghdadi för första gången i offentligheten i Mosul. Han höll i en fullsatt moské en väl disponerad predikan som samma dag lades ut på Internet. I sin predikan ville han med hjälp av Koranen inpränta Guds orubbliga auktoritet som anbefaller människan till Gudsdyrkan och upprättandet av dess religion. Ärade Muslimer, sannerligen Allah den högt Prisade och Upphöjda 3, skapade oss för att erkänna hans enhet och för att dyrka honom och 2 Det är ett så kallat nom de guerre. Hans framträder för det mesta i röstinspelningar. De få gånger han talat inför en kamera har han dolt sitt ansikte.

6 upprätta hans religion. Den Upphöjda sade Jag har skapat andarna och människan för att dyrka. Den högt Prisade och Upphöjda har beordrat oss att bekämpa fienden och vi går ut i helig strid i hans väg för att åstadkomma det och upprätta religionen. Den Upphöjda sade Det har föreskrivits er att strida även om det inte behagar er och den Upphöjda sade bekämpa dem tills splittringen upphör och hela religionen tillhör Allah. Ärade folk, Allah, den högt Prisade och Upphöjdas religion uppstår och uppfylls endast med Allahs rättskipning och bestraffning av de som går utanför Allahs gränser. Detta sker med mod och makt. Vad gäller de världsliga förmåner som civila härskare utlovar har han följande att säga: Jag utlovar inte välfärd, positioner, säkerhet och överflöd som kungar och härskare lovar dess undersåtar. Däremot lovar jag de rättrogna det som Allah redan har lovat av välsignelse och upphöjdhet. Det gudomliga löftet som Abu Bakr al-baghdadi talar om är gränslöst. Å ena sidan vilar den på en gudomlig uppenbarelse och är därmed bortom tid och rum. Det gudomliga budskapet är evigt och universellt. Dyrkan och gudsfruktan skapar en mänsklig förbindelse till det gudomliga. Organisationen erkänner inga fysiska gränser inom det islamska riket. Det proklamerade kalifatet är för alla muslimer. Befintliga nationsgränser erkänns inte. Tvärtom är det lokala och nationella något föraktligt. Om detta säger talespersonen al-adnani: Det lokala, nationella projektet som kallar sig islamistiska och som stöds av pengar och fatwor från lärda saudiska familjer och regeringar i arabiska halvön och som är tillverkade av säkerhetsapparaten. Det spelar ingen roll om dess regeringar har långa skägg och korta dräkter 4 för de är regeringar som slutar fred med judarna och upprättar gränser. Det internationella samfundet välsignar dessa regeringar som får sitta i säkerhetsrådet, och dessa befattningshavare skakar av rädsla för Amerika. (juli 2013, De kommer endast att såra er ytligt) 3 Allah har 99 så kallade attribut, som t. ex. den högt prisade, den Upphöjde, den Starke, den Orubblige. 4 Traditionalister inom Islam igenkänns av långt skägg och att deras kläder når ned ovanför fotanklarna för att de inte ska smutsas ned.

7 Al-Adnani häcklar al-qaida ledare Ayman al-zawahiris geografiska terminologi som han (helt riktigt) menar är resultatet av ett kolonialt ingrepp. Till skillnad från Ayman al-zawahiri använder sig rörelsen inte av ordet Syrien utan är konsekventa med det gammalarabiska uttrycket för norra delen av den arabiska halvön, Sham (norr). Den gudomliga uppenbarelsen används för att legitimera det gränslösa våldet mot alla som de uppfattar står i vägen för Guds förkunnelse och enhet här på jorden. Den shiitiska grenen av Islam kallas för rafidh som bokstavligen betyder den som vägrar (den sunnitiska läran). Talespersonen al-adnani säger: Vi proklamerar härmed slutet av vår operation rivningen av murar 5 och början av en ny fas som vi kallar arméns skördetid. Denna fas började genom Allahs nåd med att slå till mot en shiitisk by nära Hama med en försåtminerad bil med vilken Allah dödade tiotals av dem och fyllde deras hjärtan med skräck. De sattes i flykt och fördrevs från byn. Ni lejon av den Islamska staten i Irak och Syrien var tålamodiga och fast beslutna. De shiitiska avfällingarna har splittrats och deras hjärtan har fyllts med skräck över den seger som Allah beviljat oss. Gå ut och slå till med era (självmords) bälten, chocka dem med magnetiska bomber och minor. Skörda med era ljuddämpade pistoler och prickskyttar och låt attackerna slå dem i skräck. (juli 2013, De kommer endast att såra er ytligt) Alla medel är tillåtna. Det räcker med att tillhöra fel sekt inom Islam för att bli måltavla. Fienden finns i den egna arabiska nationen och utgör hela folkgrupper. Talespersonen al-adnani beskriver en försoningslös kamp mellan två läger, mellan de otrogna och de rättrogna. Han säger: Kriget fortgår mellan de otrognas läger och de rättrognas läger och trotsar maktens religiöst rättslärda tills uppståndelsens dag som inte maktens despoti eller rättvisans rättvisa kan förhindra. Det lågt liggande folkets propaganda kommer att dö av de rättrognas raseri och alla deras likar kan inte förhindra att muslimerna går ut i jihad. De äldre muslimerna ropar på jihad och sätter press på sina söner att gå 5 Operation i vilken två irakiska fängelser stormades i juni 2013 och omkring 500 fångar frigavs.

8 4. Analys ut i jihad och till och med det lilla barnet drömmer om att få göra det. Tyrannen kommer att ge upp i sina försök att avleda jihadisterna att strida och de utrustar arméer och deras medlöpare och medhjälpare för att varna för jihadisterna och baktala dem och agitera mot dem. De kommer att på alla sätt skada dem, förleda dem, att förklara dem kättare, anklaga och misstänkliggöra dem. (juli 2013, De kommer endast att såra er ytligt) Avgörande maktförändringar i irakisk historia har kommit till utifrån. Irak bildades 1921 genom att kolonialmakten drog streck i kartan och importerade en kung från Jordanien. På den grunden lades ett sunnimuslimskt styre över en shiitisk majoritet. Bathpartiet importerade en panarabisk filosofi och använde den för att cementera en brutal diktatur, varav den mest inflytelserika kretsen kom från staden Tikrit. Den amerikanske invasionen 2003 och efterföljande hord av nya härskare är ett annat exempel på ett främmande maktövertagande. I det perspektivet är den Islamska statens framgångar på slagfältet en upprepning av den irakiska historien om hur makten har kommit till utifrån med våld. ISIS är liksom tidigare makter blind gentemot mångfaldens realitet i Irak. De vill genom sin tillämpning av gudsdyrkan göra slut på mänsklig mångfald som den uppenbarar sig i olika trosuppfattningar och åsiktsskillnader. Dessa anses utgöra ett hot mot den gudomliga enheten. Denna tanke är väsensskild den demokratiska idén i vilken mångfald är en förutsättning för att demokrati ska tjäna något syfte. Inbördeskriget i Syrien har varit helt avgörande för Islamska statens möjligheter att expandera strategiskt och militärt. Medan det internationella samfundet ägnade flera år att diskutera huruvida moderata delar av den syriska motståndsrörelsen skulle stödjas, kunde Islamska staten utvecklas från en relativt marginell terrororganisation till en kraft som har satt hela regionen i gungning. Organisationen för ett avancerat krig på slagfältet och har ett väl utvecklat mediebudskap. Med hjälp av Internet ömsom predikar de och ömsom hetsar de mot shiiter och vad de anser vara sunnitiska avfällingar i mellanöstern. Knappt ingen skonas från detta krig. Kompromisslösheten i Abu Mohammed al-adnanis tal är drabbande. Hans tal är sprungna ur en klassisk arabisk bildningstradition i vilken retoriken är en självklar del av islamsk bildning. Den retoriska kraften kommer från två ytterligheter: det med alla tillgängliga medel påbjudna motståndet mot allt som anses avvikande mot Islams budskap och å andra sidan det himmelska löftet om

9 den gudomliga uppenbarelsen och upprättandet av en stat på de grunderna. Han säger till sunnimuslimerna: Låt er inte förödmjukas. Det finns ingen samlevnad mellan er och de shiitiska avfällingarna. Om ni håller er till Islam så kommer ni inte förödmjukas. Om freden, rättvisan och värdigheten skulle återvända så skulle profeten inte spillt en droppe blod och Allah skulle ha besparat oss Jihad. Sunnimuslimer, förena er med oss! Det är nog med förödmjukelse. Åt helvete med de shiitiska avfällingarna. Var redo, ni är förbannade! Jag har släppt loss lejonen. Förbannelse till er sunnimuslimer som inte tar till vapen. (juli 2013: De kommer endast att såra er ytligt) Hatet mot det som kan stå i vägen för hoppet om frälsning fräter sönder det medfödda mänskliga motståndet mot att döda oskyldiga. Det är ett uttryck för en gränslös vrede tillika en offervilja som vida överträffar motståndarens. Raseriet som al-adnani ger uttryck för är allt av att döma äkta och speglas budskapet och de djärva, dödsföraktande insatserna. Det finns i hans tal spår av en förödmjukelse av att se sina länder besudlas av ockupanter, kättare och regimer i arabvärlden som använder Islam för att rättfärdiga sitt maktmonopol. Detta budskap skiljer sig från al-qaidas som utmålat den yttre fienden USA och västvärlden som främsta fiende. Ledaren för Islamska staten Abu Bakr al-baghdadi som höll en predikan i en av de stora moskéerna i Mosul i juli har ett annat tonläge än al-adnanis våldsamma retorik. Dagen efter att regeringstrogna källor sagt att han dödats i en attack visar han sig för första gången i offentligheten i svart klädsel i predikstolen och talar till synes helt obehindrat utan manus. Syftet med hans tal är att presentera sig själv: Jag är inte bättre än ni. Om ni anser att jag har rätt, så stöd mig. Om ni tycker att jag har fel, ge mig råd och visa den rätta vägen Och ge mig av det som Allah har gett er. Om jag inte lyder Allah har ni ingen skyldighet att lyda mig. Han undviker att namnge sina fiender och använder inte termer som otrogna och avfällingar i sitt framförande. Men det heliga kriget, jihad är däremot den andra centrala punkten i hans tal: Om ni vill ha ett värdigt liv, så gå ut i jihad i Allahs väg. Islamska staten bryter det gängse mönstret av en religiöst motiverad terrororganisation. Den har gått från självmordsbälten till att genomföra taktiskt avancerade attacker på fängelser, fördriva en regeringsarmé och

10 kontrollera vidsträckta områden. Den har offentligt utmanat al-qaida i Afghanistan, gått segrande ur en kamp med al-qaidas allierade Nusrafronten i Syrien och mot al-qaida ledningens inrådan inlett en fullskalig attack mot den shiitiska sekten som kollektiv. Organisationens talesperson Abu Mohammed al-adnani legitimerar det i sina tal med sin tolkning av Islam och beskriver Islams profet som en som skickats med svärdet. Denna beskrivning av profeten Mohammed är högst kontroversiell. Mohammed var köpman och fick sina uppenbarelser som fyrtioåring. Han blev en profet, skiljedomare och statsman där det krigiska budskapet har förfalskats av Islamska staten. Även Koranen varnar för förfalskning av dess budskap: GÖR INTE Gud till måltavla för era eder så att ni [i Hans namn] hindrar er själva från att göra gott och frukta Gud och att medla i tvister mellan människor. Gud hör allt, vet allt. (sura 2, vers 224) Joel Ahlberg

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Jihad eller terrorism?

Jihad eller terrorism? Jihad eller terrorism? Islam är emot terrorism Islam och terrorism är motsatsen till varandra, som ljus och mörker, liv och död eller fred och krig. Islam tillåter inte krig eller att vålla andra religioner

Läs mer

Så ser terroristerna i IS på sin gärning

Så ser terroristerna i IS på sin gärning SvD 140825 13:16 Så ser terroristerna i IS på sin gärning Författaren och journalisten Nuri Kino är grundare av organisationen A Demand For Action som finns i femton länder och jobbar för skydd av minoriteter

Läs mer

Varje fråga ger upp till fem poäng. Det innebär att man på hela skrivningen kan få 30 poäng. För godkänt krävs minst 15.

Varje fråga ger upp till fem poäng. Det innebär att man på hela skrivningen kan få 30 poäng. För godkänt krävs minst 15. Skrivning på delkurs 1 den 24 oktober 2007 Varje fråga ger upp till fem poäng. Det innebär att man på hela skrivningen kan få 30 poäng. För godkänt krävs minst 15. 1. Vad innebär det som Said kallar orientalism?

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR ISLAM NA11A VT13

INSTUDERINGSFRÅGOR ISLAM NA11A VT13 INSTUDERINGSFRÅGOR ISLAM NA11A VT13 - Läs kapitlet om islam i läroboken (Religion 1) - Plugga på stencilen om islam. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Islam en livshållning Islams uppkomst

Islam en livshållning Islams uppkomst Islam Islam en livshållning Islam är en religion, men för muslimer har ordet religion en vidare innebörd än det i regel har för kristna. Muslimer anser att islam betecknar en livshållning, en grundläggande

Läs mer

Islam är fred och barmhärtighet

Islam är fred och barmhärtighet Islam är fred och barmhärtighet Assalamu Alaikum warahmatullahi wa barakatuh, (Allahs fred, barmhärtighet och välsignelse vare med dig) är det första muslimer säger till varandra närhelst de träffas. Koranen

Läs mer

Hur tänker vi lokalt?

Hur tänker vi lokalt? orebro.se Vad kommer vi att prata om? Hur kom Örebro in i detta arbete? Våldsbejakande extremism Sverige & Europa Reflektion Hur tänker vi lokalt? Skolans roll orebro.se orebro.se Våldsbejakande extremism

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

Ett budskap till icke muslimer

Ett budskap till icke muslimer www.konvertitguiden.com 1 Källa: www.kalamullah.com Översättning: www.konvertitguiden.com Ett budskap till icke muslimer I Allahs den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Bästa läsare: Avsikten med detta budskap

Läs mer

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B - - - Läs sidorna 76 81 och 120 122 i läroboken (Religion1) Läs stencilerna Jesu sista vecka, Jesus skärper lagens bud och Islam Instuderingsfrågorna hittar

Läs mer

DE SEX GRUNDERNA. Studiehäfte DE SEX GRUNDERNA. Författare: Shaykh Muhammed bin Abdil- Wahhâb. (rahimahullâh) Presenteras av: Ibn Abbas Centret

DE SEX GRUNDERNA. Studiehäfte DE SEX GRUNDERNA. Författare: Shaykh Muhammed bin Abdil- Wahhâb. (rahimahullâh) Presenteras av: Ibn Abbas Centret 1 Studiehäfte DE SEX GRUNDERNA Författare: Shaykh Muhammed bin Abdil- Wahhâb (rahimahullâh) Presenteras av: Ibn Abbas Centret 2 www.islam.nu 3 Introduktion I Allahs den Nåderikes den Barmhärtiges namn.

Läs mer

Muhammeds liv Arabiska halvön och islams uppkomst under 500- och 600-talen

Muhammeds liv Arabiska halvön och islams uppkomst under 500- och 600-talen Muhammeds liv Arabiska halvön och islams uppkomst under 500- och 600-talen Arabiska halvön på 500-talet enligt vår tideräkning Norr och väster om Arabiska halvön låg Östrom eller Bysantinska riket. Öster

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Islam -DEN YNGSTA AV DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA

Islam -DEN YNGSTA AV DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA Islam -DEN YNGSTA AV DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA Var och hur uppstår Islam? Islam uppstår på den Arabiska halvön Enligt Koranen får Muhammed uppdraget av Gud att sprida ett budskap till alla människor

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Islam. Abrahamitiska religionerna - Abraham och Hagar = Muhammed.

Islam. Abrahamitiska religionerna - Abraham och Hagar = Muhammed. Islam. Religion. Islam. Abrahamitiska religionerna - Abraham och Hagar = Muhammed. Världens näst största religion med ca 1,3 miljarder anhängare. Många bor på arabiska halvön. Historia. Muslimerna anser

Läs mer

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning.

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning. 108 Koranen är den heliga boken inom islam. Den som tillhör religionen islam kallas för muslim. I Koranen kan man läsa om den muslimska tron och om de regler som muslimer ska följa. För en muslim är orden

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN OCH ÖKA OSS I KUNSKAP OCH BELÖNA OSS MED PARADISET.

OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN OCH ÖKA OSS I KUNSKAP OCH BELÖNA OSS MED PARADISET. BISMILAH AL RAHMAN AL RAHIM ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT VI TACKAR ALLAH OCH BER ALLAH SWT OM SKYDD OCH VÄGLEDNING PÅ DEN RÄTTA VÄGEN. OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN

Läs mer

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT KHOTBA FREDAG 4 / 7 2014 Alhamdulillah al lazi farada aleyna Ramadan, wa ja3alaho rahmatan lill muslim, wa salat wa salam ala rasolihi al karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma3in wa ba3d. BISMILAH AL RAHMAN

Läs mer

Livet efter döden 1. Inlednidn:

Livet efter döden 1. Inlednidn: Danea Asaad Sharif Re B Livet efter döden Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Frågeställning Metod Källkritik 2. Bakgrund 3. Resultat på frågorna 4. Slutsats 5. Källor 1. Inlednidn: Jag har valt det

Läs mer

Islam i världen den näst största religionen Ca 1,5 miljard är muslimer, nästan 25 % av jordens befolkning.

Islam i världen den näst största religionen Ca 1,5 miljard är muslimer, nästan 25 % av jordens befolkning. Islam Islam i världen den näst största religionen Ca 1,5 miljard är muslimer, nästan 25 % av jordens befolkning. Ju mörkare blå färg, ju större andel muslimer Länder med många muslimer Grundare och helig

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

Islam. Gud, profeter, människor, troslära, heliga plaster, symboler

Islam. Gud, profeter, människor, troslära, heliga plaster, symboler Islam Gud, profeter, människor, troslära, heliga plaster, symboler Gud Guds namn: Allah Guds egenskaper Gud är en, det finns bara en enda Gud, monoteism Gud finns i en annan dimension (osynlig) Gud har

Läs mer

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Mark.11:1-10. Det är efter en tung och lång klättring som vi här i texten möter Jesus ridande nedför oljeberget och in i Jerusalem till människors lovprisning. Ifrån

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

Sv Kort orientering Alla religioner i världen har fått sitt namn antingen efter deras grundare eller efter det samhälle och nation i vilket respektive religion föddes. Kristendomen, till exempel, har fått

Läs mer

OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN OCH ÖKA OSS I KUNSKAP OCH BELÖNA OSS MED PARADISET.

OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN OCH ÖKA OSS I KUNSKAP OCH BELÖNA OSS MED PARADISET. FREDAGS KHOTBA 28 FEBRUARI, 2014 BISMILAH AL RAHMAN AL RAHIM ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT VI TACKAR ALLAH OCH BER ALLAH SWT OM SKYDD OCH VÄGLEDNING PÅ DEN RÄTTA VÄGEN. OCH VI BER ALLAH

Läs mer

Abu Bakr al-baghdadis fredagspredikan (khutbah) i Nouri moskén i Mosul, Irak, 4 juli 2014, (6 ramadan, 1435 e.h. (efter hijrah))

Abu Bakr al-baghdadis fredagspredikan (khutbah) i Nouri moskén i Mosul, Irak, 4 juli 2014, (6 ramadan, 1435 e.h. (efter hijrah)) Abu Bakr al-baghdadis fredagspredikan (khutbah) i Nouri moskén i Mosul, Irak, 4 juli 2014, (6 ramadan, 1435 e.h. (efter hijrah)) Översättning: Susanne Olsson och Emin Poljarevic, 2015-02-18 Fred vare med

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

Herakles uttalar sig om profeten Muhammed (Må Guds frid och välsignelser vara över honom)

Herakles uttalar sig om profeten Muhammed (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) www.islamguiden.com 1 Herakles uttalar sig om profeten Muhammed (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) Källa: www.islam-svarar.se www.islamguiden.com 2 Abu Sufyans möte med Herakles angående profeten

Läs mer

Vad är Islam? ! Lär dig förstå Islam! Detta häfte är gratis! Språk kontrollant Obaida Alramahi. Projektledare/Designer Kamal Ahmad

Vad är Islam? ! Lär dig förstå Islam! Detta häfte är gratis! Språk kontrollant Obaida Alramahi. Projektledare/Designer Kamal Ahmad DETTA Utgåva HÄFTE 2012, ÄR version GRATIS 2 Vad är Islam? Lär dig förstå Islam Projektledare/Designer Kamal Ahmad Språk kontrollant Obaida Alramahi 1 Kontrollant Imam Ahmad Alsaegh Detta häfte är gratis

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Islams guldålder 750-1258. Vetenskap och kultur i muslimska länder under kalifen i Bagdad

Islams guldålder 750-1258. Vetenskap och kultur i muslimska länder under kalifen i Bagdad Islams guldålder 750-1258 Vetenskap och kultur i muslimska länder under kalifen i Bagdad Arabernas erövringar Arabernas erövringar Syrien 636, Jerusalem 638 Mesopotamien 637 Egypten 640 644 Nordafrika

Läs mer

kapitel får du läsa om:

kapitel får du läsa om: 'slam är den största religionen i Mellanöstern, i delar av Asien och i norra Afrika. Den som tillhör religionen islam kallas muslim. Det finns muslimer över hela världen. Muslimer ber till samma Gud som

Läs mer

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Första söndagen i Advent Lars B Stenström

Första söndagen i Advent Lars B Stenström 111127 Första söndagen i Advent Lars B Stenström Predikotexter: Matteusevangeliet 21:1-9 och Lukasevangeliet 4:16-22 Jag har varit på studiebesök på Kvinnerstaskolan i veckan och sett miniåsnan Lilleman!

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM Eftersom Gud är människornas och universums absolute och ende Härskare, så är Han den högste Herren, Upprätthållaren, Livgivaren och den Barmhärtige, vars barmhärtighet omfattar

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

Teologiska argument mot IS. Mohammad Fazlhashemi Uppsala universitet Teologiska institutionen

Teologiska argument mot IS. Mohammad Fazlhashemi Uppsala universitet Teologiska institutionen Teologiska argument mot IS Mohammad Fazlhashemi Uppsala universitet Teologiska institutionen IS barbari & vandalism Folkmord riktad mot shiamuslimer, sunniter (som inte svär trohetseden till terrorsekten),

Läs mer

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL Välkomna B I L L D A L S P I N G ST KY R A START FEB 4 KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER! VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL 19.00-20.00 ÄMNEN: Läran om Fadern Läran om Sonen Läran om Anden Rättfärdighet

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Texter till predikan långfredagen

Texter till predikan långfredagen Texter till predikan långfredagen 2016 03 25 1Pe 2:21 Kristus led för er och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 1Pe 2:22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek

Läs mer

Tunadalskyrkan Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33

Tunadalskyrkan Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33 1 Tunadalskyrkan 160207 Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33 Genom historien är det många människor som på olika sätt fått bli förgrundsgestalter i det skeende som då varit, människor som haft kunskap,

Läs mer

Förlorad och återfunnen. 3:e Söndagen e. Trefaldighet

Förlorad och återfunnen. 3:e Söndagen e. Trefaldighet Förlorad och återfunnen 3:e Söndagen e. Trefaldighet Jesaja 51: 1 8 Hör på mig, ni som far efter rättfärdighet, ni som söker Herren. Se på klippan, ur vilken ni är uthuggna, och på gruvan, ur vilken ni

Läs mer

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem:

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: L/A KRIG I ALLMÄNHET Varför krigar människor? Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: 1. Människans natur Vissa hävdar att människan är krigisk av sin natur, och att det är därför det

Läs mer

Fredagsbönen mitt på dagen är veckans höjdpunkt. Hinner man så tvättar man sig i ett särskilt tvättrum före bönen i moskén.

Fredagsbönen mitt på dagen är veckans höjdpunkt. Hinner man så tvättar man sig i ett särskilt tvättrum före bönen i moskén. Bönen kan utföras överallt, men det är viktigt för muslimerna att veta riktningen mot Mekka. En bönematta med inbyggd kompass är ett praktiskt hjälpmedel om man inte har inbyggd GPS i mobilen. Fredagsbönen

Läs mer

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng.

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng. Religionshistoria I Abrahamitiska religioner, 7,5 hp Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att

Läs mer

Det blev starka och upprörda känslor mot det budskap Muhammad predikade Monoteismen(tron på en gud) Alla ska vara med och ta ansvar Domedagen (Guds

Det blev starka och upprörda känslor mot det budskap Muhammad predikade Monoteismen(tron på en gud) Alla ska vara med och ta ansvar Domedagen (Guds Islam Muhammad 570 e.kr föddes Muhammad i Mekka. Kameldrivare, karavanledare. Gift med rik änka (Khadidja) 610 e.kr mottog den ursprungliga koranen från Guds sändebud (ängeln Gabriel/ Jibril ) Muhammad

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2129 av Julia Kronlid m.fl. (SD) De kristnas och de övriga minoriteternas situation i inbördeskrigens Irak och Syrien

Motion till riksdagen 2015/16:2129 av Julia Kronlid m.fl. (SD) De kristnas och de övriga minoriteternas situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2129 av Julia Kronlid m.fl. (SD) De kristnas och de övriga minoriteternas situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

Abrahams barn i tre religioner

Abrahams barn i tre religioner Abrahams barn i tre religioner Rötter Judendom, kristendom och islam har samma rötter, både geografiskt och idémässigt De uppstod i mellanöstern för länge sedan Många personer, händelser och föreställningar

Läs mer

Galaterbrevet Del 8) 3:14-29

Galaterbrevet Del 8) 3:14-29 Galaterbrevet Del 8) 3:14-29 Undervisning: Chuck Smith Här har vi en underbar inblick i Guds nåd mot oss i Kristus. För: "Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle

Läs mer

Assads Syrien 1970? THE SWEDISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 2010

Assads Syrien 1970? THE SWEDISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 2010 Assads Syrien 1970? Syrien alawitstat under korseld Skapades av Frankrike 1920 som styrde genom att splittra etniska och religiösa grupper med hjälp av trupper från den alawitiska minoriteten Efter självständigheten

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln

Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln ISLAM Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln Gabriel för första gången och börjar mottag guds

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

Uppenbarelseboken 17:1-6

Uppenbarelseboken 17:1-6 Domen över Babylon Uppenbarelseboken 17:1-6 Uppenbarelseboken 13:1-4 Sköka = Otrogen församling Men som när en hustru är otrogen mot sin man, så har ni, Israels hus, varit otrogna mot mig, säger HERREN.

Läs mer

Grip tag i din Gudsberättelse

Grip tag i din Gudsberättelse Grip tag i din Gudsberättelse Gary Wilkerson April 18, 2011 Många kristna kämpar just nu med de största hindren i sina liv. I min egen församling står människor inför vad som tycks vara oöverstigliga berg.

Läs mer

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36 1/5 21 e trefaldighet Dagens bön: Käre Fader, påminn oss om vårt ansvar i samhället och världen. Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla, för rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn.

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

En introduktion i koranstudier

En introduktion i koranstudier 2002-03-07 WWW.ISLAMISKA.ORG _ En introduktion i koranstudier Den islamiska trons första och viktigaste kunskapskälla är Koranen. Varje muslim som har underkastat sig Allah är förpliktigad att ta till

Läs mer

Starka reaktioner mot det budskap han predikade

Starka reaktioner mot det budskap han predikade ISLAM MUHAMMAD 570 e.kr föddes Muhammed i Mekka. Kameldrivare, karavanledare. Gift med rik änka (Khadidja) 610 e.kr mottog den ursprungliga koranen från Guds sändebud (ängeln Gabriel/ Jibrail ) Kunde inte

Läs mer

ISLAM. Historia Heliga texter Heliga platser Utbredning

ISLAM. Historia Heliga texter Heliga platser Utbredning ISLAM Historia Heliga texter Heliga platser Utbredning FRÅGOR JAG SKA KUNNA BESVARA! Vem var Mohammed? När levde han, var levde han, vad gjorde han? Viktiga årtal? Vad hände med islam efter Mohammeds död?

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

De Abrahamitiska religionerna. Patriarken Abraham och de tre religionerna som uppstod i hans område

De Abrahamitiska religionerna. Patriarken Abraham och de tre religionerna som uppstod i hans område De Abrahamitiska religionerna Patriarken Abraham och de tre religionerna som uppstod i hans område Rötter Judendom, kristendom och islam har samma rötter, både vad det gäller idéer och deras geografiska

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Bibelns trovärdiga tolkning

Bibelns trovärdiga tolkning Inledning Bibeltext: 2 Tim 1:13-14 Bibelns trovärdiga tolkning Bibelns sanning betonades särskilt starkt för hundra år sedan, när den liberala teologin ifrågasatte sanningen i Bibeln. Bibelns auktoritet

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år B

Fjärde söndagen i advent år B 81 Fjärde söndagen i advent år B Ingångsantifon (jfr Jes 45:8) Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Nu närmar

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) De kristnas och övriga minoriteters situation i inbördeskrigens Irak och Syrien

Motion till riksdagen: 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) De kristnas och övriga minoriteters situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) De kristnas och övriga minoriteters situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron 1535 7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron Ingångsantifon (Upp 2:17) Hör, du som har öron, vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar skall jag ge av det

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Starka reaktioner mot det budskap han predikade

Starka reaktioner mot det budskap han predikade ISLAM MUHAMMAD 570 e.kr föddes Muhammed i Mekka. Kameldrivare, karavanledare. Gift med rik änka (Khadidja) 610 e.kr mottog den ursprungliga koranen från Guds sändebud (ängeln Gabriel/ Jibrail ) Kunde inte

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer