Islamska staten i Irak och Syrien: heligt raseri och dödlig terror

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Islamska staten i Irak och Syrien: heligt raseri och dödlig terror"

Transkript

1 Islamska staten i Irak och Syrien: heligt raseri och dödlig terror Sammanfattning Islamska staten i Irak och Syrien (ISIS) har sedan bildandet 2011 vunnit enastående framgångar. Den har utmanat och utmanövrerat al-qaida i Syrien. Den har genomfört djärva fritagningsoperationer i irakiska fängelser och befriat hundratals fångar i juni I december samma år dödade organisationen den irakiska generalen tillika chef för sjunde armédivisionen. I juni i år kunde organisationen erövra Iraks andra största stad Mosul på två dagar och senare proklamera en islamsk stat med Abu Bakr al-baghdadi som dess ledare. En tredjedel av Irak är nu på grund av ISIS framstötar bortom huvudstaden Bagdads kontroll. ISIS anser sig uppfylla en gudomlig uppenbarelse i upprättandet av en islamsk stat. Det anses vara en helig förpliktelse vilket motiverar till stora uppoffringar som motståndaren inte mäktar med. Organisationen för ett skoningslöst krig på slagfältet och på Internet mot den shiitiska grenen av Islam, inhemska regimer samt alla former av oliktänkande som de anser stå i vägen för den gudomliga enheten och uppenbarelsen. ISIS prioriterar till synes dessa inhemska mål och skiljer sig därmed från al-qaida som valt att prioritera yttre fiender som USA och västerlandet i största allmänhet. ISIS betoning på den inre fienden i den arabisk-muslimska världen innebär ett viktigt skifte i religiöst motiverad terrorism. De senaste framgångarna på den irakiska scenen är en upprepning av Iraks blodiga historia i vilken avgörande förändringar är påtvingade utifrån och med vapenmakt. ISIS har med ett heligt raseri gjort mångfalden till måltavla. Organisationens talesman Abu Mohammed al-adnani predikar att mångfalden är en hädelse och ett brott mot den religiösa enheten som den gudomliga uppenbarelsen förkunnar. Tron på att mångfalden är en fiende till Guds enhet jämte en militariserad tolkning av Islams budskap ackompanjerad av en skickligt fabricerad historia om oförsonliga motsättningar mellan människor utgör huvuddrag i den strategi som har lett till utropandet av den islamska staten i staden Mosul.

2 1. Inledning Omkring en tredjedel av Iraks territorium är i skrivande stund bortom centralmaktens kontroll. Detta område som angränsar Syrien och Saudi Arabien kontrolleras i varierande grad av olika motståndsgrupper, varav den islamistiska terrorgruppen ISIS, Islamska staten i Irak och Syrien, är den mest framträdande. Denna organisation kunde med några tusen man driva över regeringssoldater på flykt och erövra Iraks andra största stad Mosul på två dagar. Den grafiska profilen med den svarta fanan på vilken den islamska trosbekännelsen skriven i vitt Det finns ingen Gud förutom Gud och Mohammed är Guds sändebud har blivit bekant för en hel värld. Det finns en stor kunskapslucka om organisationens ideologi och världsåskådning. En hel del som rapporterats om organisationen har baserats på rykten. Syftet med denna rapport är att med utgångspunkt i organisationens egna ord beskriva hur organisationen utvecklats, dess världsåskådning och analysera dess budskap och metoder. Jag har valt följande originalkällor att ingå i min studie: 1) Tre inspelade tal av ISIS officiella talesperson som tillsammans är omkring två timmar långt. De är publicerade i juni, juli 2013 och maj 2014 av organisationens medieenhet al-furqan. 2) ISIS ledarens Abu Bakr al-baghdadis första offentliga framträdande då han predikade i en moské i Mosul i juli ) Al-Qaida ledaren Ayman al-zawahiris tal till ISIS ledaren Abu Bakr al- Baghdadi och ledaren för Nusrafronten i Syrien, Abu Mohammed al- Jawlani från december ) Propagandafilm om ISIS Nämnda tal är skickligt disponerade. De är fullspäckade med retoriska finesser och kulturella referenser som det är omöjligt att göra rättvisa i svensk språkdräkt. Jag har i min översättning av materialet inte angett webbreferenser eftersom innehållet blockeras regelbundet av censuren och uppkommer på nya hemsidor. 2. Organisationens utveckling: Från terror i Irak till erövringen av staden Mosul och proklamerandet av ett kalifat I slutet av juni i år proklamerade Abu Mohammed al-adnani, som är officiell talesperson för Islamska Staten i Irak och Syrien ett nytt kalifat som kallas den Islamska staten och upplöste därmed föregångaren Islamska staten i Irak

3 och Syrien. Abu Bakr al-baghdadi presenterades som ledare för detta kalifat. Han visade sig kort därefter offentligt i en fullsatt moské i Mosul där han predikade och ledde fredagsbönen. Rötterna till detta nyligen utropade kalifat finns i en organisation med namn Islamska Staten i Irak som bildades Det var en terrororganisation vars huvudsakliga verksamhet bestod i att attackera civila mål. Alla som på något sätt samarbetade med den nya irakiska regeringen efter den amerikanska invasionen av Irak var en måltavla. Inte mycket är känt från den tiden. Dess ledare dödades 2010 av en amerikansk bomb och Abu Bakr al-baghdadi tog över. Efter att inbördeskriget i Syrien bröt ut 2011 etablerade sig Islamska Staten i Irak i de östra delarna av landet som den syriska regeringsarmén förlorat kontrollen över. Denna omlokalisering medförde stora militära, strategiska och politiska konsekvenser. Organisationen förvandlades från en lokal underjordisk grupp till en internationell rörelse, med en egen mediaorganisation och aktiv propagandanärvaro på Internet. Den utmanövrerade al-qaida i Syrien och förödmjukade al-qaida ledaren Ayman al-zawahiri i en känd inspelning från maj I Syrien tränade organisationen upp sin militära förmåga och utvecklade också sin speciella stil av snabba, spektakulära attacker mot hårt befästa mål i kombination med en exempellös, sekteristisk terror mot den shiitiska befolkningen. I Syrien uppstod en mängd olika jihadistiska rörelser som stundtals kom att bekämpa varandra för makt och inflytande. Nusrafronten var en av de mest inflytelserika motståndsrörelserna. Den hade svurit trohet åt al-qaida i Afghanistan. Då Islamska Staten i Irak trädde in på den syriska scenen uppstod rivalitet mellan de två organisationerna. Den Islamska Staten i Irak gick segrande ur denna strid och tillkännagav bildandet av Islamska Staten i Irak och Syrien i april 2013 i vilken Nusrafronten ingick. Efter detta återvände organisationen på allvar till den irakiska scenen. I juni organiserade den två attacker på två hårt bevakade fängelser i Irak och fritog omkring 500 fängslade jihadister. I december 2013 intog organisationen provinshuvudstaden Ramadi i al-anbar provinsen och förflyttade sig därefter till staden Falluja som den alltjämt i koalition med övriga grupperingar kontrollerar. Den var också ansvarig för ha lurat in den irakiska divisionschefen, general Mohammed al-karwi i ett försåtminerat hus som dödade generalen och sex av hans närmsta befäl. Konflikten om inflytande i Syrien bland de olika grupperingarna och särskilt mellan Nusrafronten och ISIS föranledde al-qaida ledaren Ayman al-

4 Zawahiri att medla mellan organisationerna. I december 2013 talade ledaren för al-qaida in ett meddelande till ISIS och Nusrafronten. I det redogjorde han i punktform för sina ställningstaganden. Han kungjorde att ISIS skulle gå under sitt gamla namn Islamska staten i Irak och begränsade dess insatsområde till Irak. Abu Bakr al-bagdadi utnämndes som ledare för organisationen för ett år varefter en rapport skulle skickas till al-qaida i Afghanistan för att avgöra om hans ledarskap skulle fortsätta. I ett uppmärksammat tal från maj 2014 med titeln ursäkta Emir av al-qaida tillbakavisar ISIS talesman Abu Mohammad al-adnani Ayman al-zawahiris inblandning och säger staten (ISIS) inte är en del av al-qaida och har aldrig varit det samt att en organisation (al-qaida) inte kan beordra en stat något. Han anklagar samtidigt al-qaida ledaren för att orsaka splittring i den globala jihad-rörelsen: Det är du som har sårat muslimer och tänt fiendskap mellan krigarna då du stött förrädaren och hjälpt hans sak. Det är du som har sått splittring och det är du som kan avsluta den om Gud vill. Ändra din position och inta Allahs position och bota det du har förstört. Vi uppmanar dig för andra gången att ändra din metod. (maj 2014, Ursäkta Emir av al-qaida) I mitten av juni 2014 erövrade några tusen krigare från ISIS Iraks nästa största stad Mosul som har över en miljon invånare. Staden bevakades av tre divisioner om sammanlagt soldater och poliser. De lade i huvudsak ner sina vapen och flydde inom loppet av två dagar. Därefter avancerade styrkor från ISIS och intog med hjälp av andra beväpnade grupperingar stora delar av västra delen av Irak. Omkring en tredjedel av landet är nu bortom regeringsmaktens kontroll. 3. Världsåskådning: Förkunnelse, predikan och militarism Den Islamska Statens (IS) verksamhet inspireras av gudomlig kallelse och helig plikt. Denna religiösa prägel speglas i varje medieprodukt. Dess tolkning av islam, profeten Mohammed, koranen och det som de påstår är Mohammeds uttalanden (hadither) 1 utgör grunden för deras världsåskådning. De använder sig av dessa källor för att motivera sin ståndpunkt och för att övertyga folk om deras sak. Deras tolkning av religionen är därför en nyckel till att förstå deras världsåskådning. 1 Uttalanden som Profeten Mohammed har gjort och vars äkthet och betydelse är en islamsk teologisk vetenskap i sig.

5 Abu Mohammed al-adnani 2 är officiell talesperson för Islamska staten. Han inleder sina tal enligt följande hälsningsfras: Pris ske Allah den Starka och Orubblige. Välsignelse och frid åt den som sänds med svärdet för att frälsa världen. Talespersonens al-adnanis beskrivning av profeten Mohammed som utrustats med ett svärd för att frälsa världen är en högst kontroversiell tolkning men är medvetet valt för att passa organisationens militanta budskap. Upprättandet av en islamsk stat är organisationens huvudsakliga mål. En central term som används för att rättfärdiga detta mål är det arabiska ordet alnubuwwah. Det är en härledning från det arabiska ordet nabi profet och syftar på Mohammeds profetiska förkunnelse. Al-Adnani säger om det i ett tal från juli 2013 att: Det islamska samfundets projekt är upprättandet av en islamsk stat utifrån den profetiska förkunnelsens grunder (al-nubuwwah) som inte erkänner några gränser och inte gör skillnad mellan araben och utlänningen, österlänningen och västerlänningen utom i gudsfruktan. Denna stat är en trogen bundsförvant till Allah och som inte räds något annat. Vår väg är den enda vägen för att åstadkomma detta syfte. (juli 2013: De kommer endast att såra er ytligt) Grundandet av ett kalifat baserat på Profeten Mohammeds profetiska förkunnelse är ett heligt löfte ( ahd) som ingen muslim kan bortse ifrån. I talet från juli 2013 nämner al-adnani att det är andra året sedan rörelsen bildades och att det heliga löftet om att befria alla muslimska fångar, återta Andalusien, återerövra Jerusalem och befria Rom kvarstår. I samband med att Islamska staten utropades visade sig dess ledare al- Baghdadi för första gången i offentligheten i Mosul. Han höll i en fullsatt moské en väl disponerad predikan som samma dag lades ut på Internet. I sin predikan ville han med hjälp av Koranen inpränta Guds orubbliga auktoritet som anbefaller människan till Gudsdyrkan och upprättandet av dess religion. Ärade Muslimer, sannerligen Allah den högt Prisade och Upphöjda 3, skapade oss för att erkänna hans enhet och för att dyrka honom och 2 Det är ett så kallat nom de guerre. Hans framträder för det mesta i röstinspelningar. De få gånger han talat inför en kamera har han dolt sitt ansikte.

6 upprätta hans religion. Den Upphöjda sade Jag har skapat andarna och människan för att dyrka. Den högt Prisade och Upphöjda har beordrat oss att bekämpa fienden och vi går ut i helig strid i hans väg för att åstadkomma det och upprätta religionen. Den Upphöjda sade Det har föreskrivits er att strida även om det inte behagar er och den Upphöjda sade bekämpa dem tills splittringen upphör och hela religionen tillhör Allah. Ärade folk, Allah, den högt Prisade och Upphöjdas religion uppstår och uppfylls endast med Allahs rättskipning och bestraffning av de som går utanför Allahs gränser. Detta sker med mod och makt. Vad gäller de världsliga förmåner som civila härskare utlovar har han följande att säga: Jag utlovar inte välfärd, positioner, säkerhet och överflöd som kungar och härskare lovar dess undersåtar. Däremot lovar jag de rättrogna det som Allah redan har lovat av välsignelse och upphöjdhet. Det gudomliga löftet som Abu Bakr al-baghdadi talar om är gränslöst. Å ena sidan vilar den på en gudomlig uppenbarelse och är därmed bortom tid och rum. Det gudomliga budskapet är evigt och universellt. Dyrkan och gudsfruktan skapar en mänsklig förbindelse till det gudomliga. Organisationen erkänner inga fysiska gränser inom det islamska riket. Det proklamerade kalifatet är för alla muslimer. Befintliga nationsgränser erkänns inte. Tvärtom är det lokala och nationella något föraktligt. Om detta säger talespersonen al-adnani: Det lokala, nationella projektet som kallar sig islamistiska och som stöds av pengar och fatwor från lärda saudiska familjer och regeringar i arabiska halvön och som är tillverkade av säkerhetsapparaten. Det spelar ingen roll om dess regeringar har långa skägg och korta dräkter 4 för de är regeringar som slutar fred med judarna och upprättar gränser. Det internationella samfundet välsignar dessa regeringar som får sitta i säkerhetsrådet, och dessa befattningshavare skakar av rädsla för Amerika. (juli 2013, De kommer endast att såra er ytligt) 3 Allah har 99 så kallade attribut, som t. ex. den högt prisade, den Upphöjde, den Starke, den Orubblige. 4 Traditionalister inom Islam igenkänns av långt skägg och att deras kläder når ned ovanför fotanklarna för att de inte ska smutsas ned.

7 Al-Adnani häcklar al-qaida ledare Ayman al-zawahiris geografiska terminologi som han (helt riktigt) menar är resultatet av ett kolonialt ingrepp. Till skillnad från Ayman al-zawahiri använder sig rörelsen inte av ordet Syrien utan är konsekventa med det gammalarabiska uttrycket för norra delen av den arabiska halvön, Sham (norr). Den gudomliga uppenbarelsen används för att legitimera det gränslösa våldet mot alla som de uppfattar står i vägen för Guds förkunnelse och enhet här på jorden. Den shiitiska grenen av Islam kallas för rafidh som bokstavligen betyder den som vägrar (den sunnitiska läran). Talespersonen al-adnani säger: Vi proklamerar härmed slutet av vår operation rivningen av murar 5 och början av en ny fas som vi kallar arméns skördetid. Denna fas började genom Allahs nåd med att slå till mot en shiitisk by nära Hama med en försåtminerad bil med vilken Allah dödade tiotals av dem och fyllde deras hjärtan med skräck. De sattes i flykt och fördrevs från byn. Ni lejon av den Islamska staten i Irak och Syrien var tålamodiga och fast beslutna. De shiitiska avfällingarna har splittrats och deras hjärtan har fyllts med skräck över den seger som Allah beviljat oss. Gå ut och slå till med era (självmords) bälten, chocka dem med magnetiska bomber och minor. Skörda med era ljuddämpade pistoler och prickskyttar och låt attackerna slå dem i skräck. (juli 2013, De kommer endast att såra er ytligt) Alla medel är tillåtna. Det räcker med att tillhöra fel sekt inom Islam för att bli måltavla. Fienden finns i den egna arabiska nationen och utgör hela folkgrupper. Talespersonen al-adnani beskriver en försoningslös kamp mellan två läger, mellan de otrogna och de rättrogna. Han säger: Kriget fortgår mellan de otrognas läger och de rättrognas läger och trotsar maktens religiöst rättslärda tills uppståndelsens dag som inte maktens despoti eller rättvisans rättvisa kan förhindra. Det lågt liggande folkets propaganda kommer att dö av de rättrognas raseri och alla deras likar kan inte förhindra att muslimerna går ut i jihad. De äldre muslimerna ropar på jihad och sätter press på sina söner att gå 5 Operation i vilken två irakiska fängelser stormades i juni 2013 och omkring 500 fångar frigavs.

8 4. Analys ut i jihad och till och med det lilla barnet drömmer om att få göra det. Tyrannen kommer att ge upp i sina försök att avleda jihadisterna att strida och de utrustar arméer och deras medlöpare och medhjälpare för att varna för jihadisterna och baktala dem och agitera mot dem. De kommer att på alla sätt skada dem, förleda dem, att förklara dem kättare, anklaga och misstänkliggöra dem. (juli 2013, De kommer endast att såra er ytligt) Avgörande maktförändringar i irakisk historia har kommit till utifrån. Irak bildades 1921 genom att kolonialmakten drog streck i kartan och importerade en kung från Jordanien. På den grunden lades ett sunnimuslimskt styre över en shiitisk majoritet. Bathpartiet importerade en panarabisk filosofi och använde den för att cementera en brutal diktatur, varav den mest inflytelserika kretsen kom från staden Tikrit. Den amerikanske invasionen 2003 och efterföljande hord av nya härskare är ett annat exempel på ett främmande maktövertagande. I det perspektivet är den Islamska statens framgångar på slagfältet en upprepning av den irakiska historien om hur makten har kommit till utifrån med våld. ISIS är liksom tidigare makter blind gentemot mångfaldens realitet i Irak. De vill genom sin tillämpning av gudsdyrkan göra slut på mänsklig mångfald som den uppenbarar sig i olika trosuppfattningar och åsiktsskillnader. Dessa anses utgöra ett hot mot den gudomliga enheten. Denna tanke är väsensskild den demokratiska idén i vilken mångfald är en förutsättning för att demokrati ska tjäna något syfte. Inbördeskriget i Syrien har varit helt avgörande för Islamska statens möjligheter att expandera strategiskt och militärt. Medan det internationella samfundet ägnade flera år att diskutera huruvida moderata delar av den syriska motståndsrörelsen skulle stödjas, kunde Islamska staten utvecklas från en relativt marginell terrororganisation till en kraft som har satt hela regionen i gungning. Organisationen för ett avancerat krig på slagfältet och har ett väl utvecklat mediebudskap. Med hjälp av Internet ömsom predikar de och ömsom hetsar de mot shiiter och vad de anser vara sunnitiska avfällingar i mellanöstern. Knappt ingen skonas från detta krig. Kompromisslösheten i Abu Mohammed al-adnanis tal är drabbande. Hans tal är sprungna ur en klassisk arabisk bildningstradition i vilken retoriken är en självklar del av islamsk bildning. Den retoriska kraften kommer från två ytterligheter: det med alla tillgängliga medel påbjudna motståndet mot allt som anses avvikande mot Islams budskap och å andra sidan det himmelska löftet om

9 den gudomliga uppenbarelsen och upprättandet av en stat på de grunderna. Han säger till sunnimuslimerna: Låt er inte förödmjukas. Det finns ingen samlevnad mellan er och de shiitiska avfällingarna. Om ni håller er till Islam så kommer ni inte förödmjukas. Om freden, rättvisan och värdigheten skulle återvända så skulle profeten inte spillt en droppe blod och Allah skulle ha besparat oss Jihad. Sunnimuslimer, förena er med oss! Det är nog med förödmjukelse. Åt helvete med de shiitiska avfällingarna. Var redo, ni är förbannade! Jag har släppt loss lejonen. Förbannelse till er sunnimuslimer som inte tar till vapen. (juli 2013: De kommer endast att såra er ytligt) Hatet mot det som kan stå i vägen för hoppet om frälsning fräter sönder det medfödda mänskliga motståndet mot att döda oskyldiga. Det är ett uttryck för en gränslös vrede tillika en offervilja som vida överträffar motståndarens. Raseriet som al-adnani ger uttryck för är allt av att döma äkta och speglas budskapet och de djärva, dödsföraktande insatserna. Det finns i hans tal spår av en förödmjukelse av att se sina länder besudlas av ockupanter, kättare och regimer i arabvärlden som använder Islam för att rättfärdiga sitt maktmonopol. Detta budskap skiljer sig från al-qaidas som utmålat den yttre fienden USA och västvärlden som främsta fiende. Ledaren för Islamska staten Abu Bakr al-baghdadi som höll en predikan i en av de stora moskéerna i Mosul i juli har ett annat tonläge än al-adnanis våldsamma retorik. Dagen efter att regeringstrogna källor sagt att han dödats i en attack visar han sig för första gången i offentligheten i svart klädsel i predikstolen och talar till synes helt obehindrat utan manus. Syftet med hans tal är att presentera sig själv: Jag är inte bättre än ni. Om ni anser att jag har rätt, så stöd mig. Om ni tycker att jag har fel, ge mig råd och visa den rätta vägen Och ge mig av det som Allah har gett er. Om jag inte lyder Allah har ni ingen skyldighet att lyda mig. Han undviker att namnge sina fiender och använder inte termer som otrogna och avfällingar i sitt framförande. Men det heliga kriget, jihad är däremot den andra centrala punkten i hans tal: Om ni vill ha ett värdigt liv, så gå ut i jihad i Allahs väg. Islamska staten bryter det gängse mönstret av en religiöst motiverad terrororganisation. Den har gått från självmordsbälten till att genomföra taktiskt avancerade attacker på fängelser, fördriva en regeringsarmé och

10 kontrollera vidsträckta områden. Den har offentligt utmanat al-qaida i Afghanistan, gått segrande ur en kamp med al-qaidas allierade Nusrafronten i Syrien och mot al-qaida ledningens inrådan inlett en fullskalig attack mot den shiitiska sekten som kollektiv. Organisationens talesperson Abu Mohammed al-adnani legitimerar det i sina tal med sin tolkning av Islam och beskriver Islams profet som en som skickats med svärdet. Denna beskrivning av profeten Mohammed är högst kontroversiell. Mohammed var köpman och fick sina uppenbarelser som fyrtioåring. Han blev en profet, skiljedomare och statsman där det krigiska budskapet har förfalskats av Islamska staten. Även Koranen varnar för förfalskning av dess budskap: GÖR INTE Gud till måltavla för era eder så att ni [i Hans namn] hindrar er själva från att göra gott och frukta Gud och att medla i tvister mellan människor. Gud hör allt, vet allt. (sura 2, vers 224) Joel Ahlberg

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT KHOTBA FREDAG 4 / 7 2014 Alhamdulillah al lazi farada aleyna Ramadan, wa ja3alaho rahmatan lill muslim, wa salat wa salam ala rasolihi al karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma3in wa ba3d. BISMILAH AL RAHMAN

Läs mer

Reflektioner och förslag på åtgärder för att motverka våldsam radikalisering utav religionen Islam.

Reflektioner och förslag på åtgärder för att motverka våldsam radikalisering utav religionen Islam. 1 Göteborg 2014-11-19 Reflektioner och förslag på åtgärder för att motverka våldsam radikalisering utav religionen Islam. Utifrån mitt perspektiv som verksam polis på integrationsgruppen i Göteborg De

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

www.islamguiden.com 1 Vad är Islam - en kort orientering

www.islamguiden.com 1 Vad är Islam - en kort orientering www.islamguiden.com 1 Vad är Islam - en kort orientering www.islamguiden.com 2 Alla religioner i världen har fått sitt namn antingen efter deras grundare eller efter det samhälle och nation i vilket respektive

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet 6 Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet är det som att återvända till livet och att renas från synd, säger Salam Katia. Fredag 14 augusti 2015 SFT 6 Vi tror att

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

En introduktion till islam och muslimsk kultur

En introduktion till islam och muslimsk kultur En introduktion till islam och muslimsk kultur Aksaa Islamutbildning för arbetslivet 1 En introduktion till islam och muslimsk kultur Ett tack till Daniel Stridsman som gjorde en första anpassning av textinnehållet,

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Organisation och ledarskap. Materialet ägs av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 1

Organisation och ledarskap. Materialet ägs av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 1 Organisation och ledarskap Materialet ägs av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 1 Strategi Vision Utgå alltid från visionen. När vi vet vart vi vill kan vi börja planera för att nå dit. Det är då vi

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Shiamiliser har idag Bagdad i ett fast grepp som de aldrig släpper.

Shiamiliser har idag Bagdad i ett fast grepp som de aldrig släpper. 1. Iraq Does Not Exist Anymore Nir Rosen, journalist, författare och Mellanösternkännare Nir Rosen beskriver här vad USAs invasion av Irak fört med sig av etnisk rensning, förvärrad flyktingkatastrof och

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Olika tro på samma Gud Från Pedagogiska magasinet 2004-11-17 00:00

Olika tro på samma Gud Från Pedagogiska magasinet 2004-11-17 00:00 Olika tro på samma Gud Från Pedagogiska magasinet 2004-11-17 00:00 Judar, kristna och muslimer tror på samma Gud. Alla tre religionerna har i grunden samma moraliska budskap, hävdar professor Christer

Läs mer

Vad är fasta och varför fastar man?

Vad är fasta och varför fastar man? Vad är fasta och varför fastar man? Fastan är den andra av islams fem grundpelare. Det är sådan form av dyrkan som avser stärka själen och öka ens självbehärskning. Fasta på arabiska kallas Saum, vilket

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Du frågar & Koranen besvarar 1. Du frågar. Koranen besvarar. Av Mohammed Yahya Al Toom

Du frågar & Koranen besvarar 1. Du frågar. Koranen besvarar. Av Mohammed Yahya Al Toom Du frågar & Koranen besvarar 1 Du frågar & Koranen besvarar Av Mohammed Yahya Al Toom Du frågar & Koranen besvarar 2 Innehåll 1. Vem är Skaparen?...4 2. Vem är Allah?...5 3. Trodde du a Allah skapade dig

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Jesus och Sackaios Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Inledning Lukt av intorkad svett och cigarettmättade kläder. Man känner även igen doften av gammal alkohol från mannen framför mig i kön

Läs mer

Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither)

Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither) www.islamguiden.com 1 Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither) www.islamguiden.com www.islamguiden.com 2 "Den bästa muslimen i fråga om tron

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Talekonstens grundprinciper för muslimer

Talekonstens grundprinciper för muslimer Talekonstens grundprinciper för muslimer - med betoning på retoriska figurer Sabeln Varför bör en muslim som kallar människorna till Herrens väg studera och lära sig talekonstens principer och de retoriska

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Programmet inleddes med att reportern stod och väntade på att NN skulle komma till intervjun. I samband med detta sa reportern följande.

Programmet inleddes med att reportern stod och väntade på att NN skulle komma till intervjun. I samband med detta sa reportern följande. 1/10 BESLUT 2015-06-22 Dnr: 15/00521 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2015-02-18, kl. 20.00 samt trailer för Uppdrag granskning, SVT1 och SVT2, 2015-02-13, 05-14, 05-15, 05-16 och 05-17, program om Islamiska

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Islams syn på sjukdom, lidande och livets slut Av Mostafa Malaekah (En föreläsning på Östra Sjukhuset, Göteborg 2008)

Islams syn på sjukdom, lidande och livets slut Av Mostafa Malaekah (En föreläsning på Östra Sjukhuset, Göteborg 2008) Islams syn på sjukdom, lidande och livets slut Av Mostafa Malaekah (En föreläsning på Östra Sjukhuset, Göteborg 2008) Copyright 2011 Mostafa Malakeah. All rights reserved. (Omtryckning eller reproducering

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Jag sitter i Pakistan och tittar på ett par skor

Jag sitter i Pakistan och tittar på ett par skor Jag sitter i Pakistan och tittar på ett par skor Av Rodney Åsberg. 20/11, 2014. Kot Radha Kishan, Pakistan 1 Salman 6 år förlorade dessa skor när hans mammas syster räddade honom och hans två syskon, Sonia

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

Utskott: UNSC Land: Colombia Delegater: Emelie Lannebro Bergman

Utskott: UNSC Land: Colombia Delegater: Emelie Lannebro Bergman Utskott: UNSC Land: Azerbajdzjan Delegater: Lovisa Feikes de Groot Republiken Azerbajdzjan är djupt oroade över det upptrappade våldet och den försämrade humanitära och sociala situationen i Syrien. Under

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Österländska religioner Döende Kulturfaktorer

Österländska religioner Döende Kulturfaktorer Österländska religioner Döende Kulturfaktorer DE ÖSTERLÄNDSKA FOLKEN ÄR MYCKET RELIGIÖST OCH ANDLIGT INSTÄLLDA, MEN FÖRHÅLLANDEVIS OINTELLEKTUELLA Genom de österländska religionerna lär man att meditation

Läs mer

Islam är en fredlig religion

Islam är en fredlig religion Islam är en fredlig religion Ett föredrag av Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V, överhuvud av den globala Ahmadiyya-rörelsen inom Islam, framfört vid ett tillfälle på Universite D abomey-calavi

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf. Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka

Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf. Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka ISBN: 978-952-67422-0-5 Ab Forsberg Rahkola Oy Vems Land? Jerusalems

Läs mer

diskussionsunderlag Hallelujabröllop

diskussionsunderlag Hallelujabröllop diskussionsunderlag Hallelujabröllop Religion Vad är religion? Vad innebär det att vara religiös? Är du religiös? Om ja, vad innebär religionen för dig? Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder,

Läs mer

RELIGIÖS ELLER KRISTEN?

RELIGIÖS ELLER KRISTEN? 27 Ole Andreas Meling Sann kristendom kontra religion och religiositet. Artikeln pekar på faran av att mycket av det som framställs som sann kristen tro i själva verket bara är religiositet. Vari ligger

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

- Vilken egenskap kan vi ändra på idag? Denna föreläsning vänder sig främst till ungdomarna men ändock till hela den muslimska ummah.

- Vilken egenskap kan vi ändra på idag? Denna föreläsning vänder sig främst till ungdomarna men ändock till hela den muslimska ummah. www.islamguiden.com 1 Fastställ ditt mål med livet Källa: Amro Khaled http://www.amrkhaled.net/ Översättning till svenska: Syster Soona Låt oss än en gång läsa Allâhs ord: Gud gör nämligen ingen ändring

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Jihadresenärer, Foreign Fighters eller. transnationella insurgenter

Jihadresenärer, Foreign Fighters eller. transnationella insurgenter ISBN 978-91-87709-71-5 mars 2015 Jihadresenärer, Foreign Fighters eller transnationella insurgenter? om diskussionen kring resandeproblematiken AV: LEILA GHANBARI Inledning Så kallade jihadresenärer som

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

Viktigt att veta om islam

Viktigt att veta om islam 1 Svenska kyrkan Kyrkokansliet Kajsa Ahlstrand Cajsa Sandgren Bengtsson Viktigt att veta om islam Femton saker som kristna bör veta om islam Inledning Sedan århundraden bor det muslimer i Europa. I många

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

SOFIA BERGTING peter bergting

SOFIA BERGTING peter bergting SOFIA BERGTING peter bergting Personer och varelser Lin Lin är ett skogsrå och fjorton år. Ju mer hon vistas i naturen, desto starkare blir hennes förmågor. I henne strömmar en Urkraft och denna skrämmer

Läs mer

MINNS DU SOMMAREN 2012?

MINNS DU SOMMAREN 2012? MINNS DU SOMMAREN 2012? Block 1 Fråga 1 Den muslimska fastemånaden Ramadan har passerat under sommaren. Hur många boende i Sverige är muslimer? 1 cirka 15 000 x cirka 150 000 2 cirka 1,5 miljoner En av

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda. Hur skiljer sig Buddha från hinduismen? Buddha trodde inte på någon gud, Buddha är ateist. Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

Vänsterpress om Irak juli 2014

Vänsterpress om Irak juli 2014 Vänsterpress om Irak juli 2014 Under slutet av juni kunde Isis (Islamiska staten i Irak och Levanten) inregistrera stora framgångar i Irak. Dess framryckning har nu stoppat upp. Man inriktar sig på att

Läs mer

CTFE INSIGHTS APRIL 2015.!!! ctfe.se

CTFE INSIGHTS APRIL 2015.!!! ctfe.se CTFE INSIGHTS APRIL 2015 ctfe.se Vi lever i en globaliserad värld som i grunden leder till en positiv utveckling. Men det går inte att bortse ifrån att globaliseringen också ställer oss inför stora utmaningar.

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a)

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a) TJUGOÅTTONDE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 12 oktober Läsning: Rom 1:1 7 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Jarl Odd rider genom sitt jarlarike och solen skiner varmt på

Jarl Odd rider genom sitt jarlarike och solen skiner varmt på Del 2 Kapitel 23 Jarl Odd rider genom sitt jarlarike och solen skiner varmt på honom som den gjort de flesta dagarna den senaste tiden. Vintern har äntligen släppt sitt grepp om hans jarlarike och det

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent.

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent. JESUS För drygt ett år sedan var jag på begravning. En församlingsmedlem, en äldre man, hade gått hem till Gud och den eviga vilan. Han hade varit pastor i många år, och hans familj och hem hade fungerat

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer