Polismyndighetens författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polismyndighetens författningssamling"

Transkript

1 Polismyndighetens författningssamling ISSN Utgivare: Gunilla Svahn Lindström Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd per den 1 mars 2016, ordnade enligt Polisens klassifikationssystem (FAP-nummer) 0 Lagstiftning, andra samhällsorgans verksamhet, allmänna samhällsfrågor och internationellt samarbete Allmänna råd om underrättelseskyldighet m.m. när utlänning är berövad friheten (RPSFS 2012:1) Föreskrifter och allmänna råd om omhändertagande av berusade personer (RPSFS 2000:57) Föreskrifter och allmänna råd för samarbete med nordiska polismyndigheter m.m. (RPSFS 2000:46) Föreskrifter och allmänna råd om anmälan av utrikes tjänsteresor, m.m. (RPSFS 2012:2) Föreskrifter och allmänna råd om rapportering av narkotikabrott och narkotikabeslag för internationell information (RPSFS 2012:8) Föreskrifter och allmänna råd om samarbete med utomnordiska polismyndigheter (RPSFS 2000:48) 1 Polisens verksamhet: organisation och allmän administration Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation enligt 27 och 28 polislagen (1984:387) (RPSFS 2011:12) Allmänna råd om anmodan att avhjälpa och begränsa skada (RPSFS 2012:31) Föreskrifter och allmänna råd om rapporteftergift (RPSFS 2012:7) Föreskrifter och allmänna råd om förvaring av personer i polisarrest (PMFS 2015:7) Föreskrifter och allmänna råd om förfarande med egendom som tagits i beslag, förverkats eller tagits i förvar (RPSFS 2014:1) Föreskrifter och allmänna råd om hemlig rumsavlyssning (RPSFS 2007:9) Föreskrifter och allmänna råd om polisens handläggning av ärenden om underrättelser om hemliga tvångsmedel (RPSFS 2010:11) Föreskrifter och allmänna råd om rätt för poliser att besluta om förverkande (RPSFS 2012:27) 1

2 104-1 Föreskrifter och allmänna råd om vilka hjälpmedel som får användas för att stoppa fordon enligt 10 5 polislagen (1984:387) m.m. (RPSFS 2011:14) Föreskrifter och allmänna råd om Polisens skjutvapen m.m. (RPSFS 2012:14) Föreskrifter och allmänna råd om användning av tårgas i polistjänsten (RPSFS 2011:16) Föreskrifter och allmänna råd om OC-spray (pepparspray) (RPSFS 2011:17) Föreskrifter och allmänna råd om Polisens användning av tårgas i den särskilda polistaktiken (RPSFS 2011:18) Föreskrifter och allmänna råd om distraktionsgranater (RPSFS 2011:19) Föreskrifter och allmänna råd om Polisflyget (RPSFS 2013:3) Föreskrifter och allmänna råd om radioutrustning och kommunikationscentraler (RPSFS 2010:4) Föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC) (RPSFS 2013:11) Föreskrifter och allmänna råd om Polisens grafiska profil (RPSFS 2005:6) Föreskrifter och allmänna råd om användning av IT-system inom Polisen (RPSFS 2005:8) Föreskrifter och allmänna råd om anskaffning, användning, utveckling och förändring av Polisens IT-system (RPSFS 2000:33) Föreskrifter och allmänna råd om systemet för hemlig teleavlyssning m.m. (RPSFS 2005:15) Föreskrifter och allmänna råd om den datoriserade rutinen för polismyndigheternas kommunikationscentraler (KC-Polis) (RPSFS 2001:17) Föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter i Polisens brottsbekämpande verksamhet (RPSFS 2011:11) Föreskrifter och allmänna råd om säkerhet vid Polisens informationsbehandling med stöd av IT (RPSFS 2009:4) Allmänna råd om publicering av bilder m.m. på Polisens hemsida på Internet (RPSFS 2011:7) Föreskrifter och allmänna råd om användning av IT-stödet Polisens underrättelsemodell Applikationer (PUM-A) (RPSFS 2012:20) 2 2 Övervakning och skydd Föreskrifter och allmänna råd om CBRNE (RPSFS 2009:8) Föreskrifter om expanderbar batong (RPSFS 2012:3)

3 201-1 Föreskrifter och allmänna råd om Polisens planering, organisation och ledning vid särskilda händelser (RPSFS 2006:14) Föreskrifter och allmänna råd om Nationella insatsstyrkan (RPSFS 2004:1) Allmänna råd om organisationen för identifiering av omkomna (RPSFS 2012:28) Föreskrifter och allmänna råd om polisförhandling i krissituationer (RPSFS 2013:12) Allmänna råd om polisinsatser vid kärnkraftverk m.m. Beredskapsorganisationen vid kärnkraftolycka (RPSFS 2001:2) Allmänna råd om polisinsatser vid kärnkraftverk m.m. Dokumentation av stråldoser (RPSFS 2000:53) Allmänna råd om polisinsatser vid kärnkraftverk m.m. Avsökning efter revision eller reparation (RPSFS 2000:54) Allmänna råd om polisinsatser vid kärnkraftverk m.m. Överfallslarm vid allvarligt brottsligt angrepp (RPSFS 2000:55) Allmänna råd om polisinsatser vid brottsligt angrepp mot transporter av kärnämne eller kärnavfall Allmänna råd om polisinsatser vid särskilda händelser Bombhot (RPSFS 2000:71) Föreskrifter och allmänna råd om Polisens åtgärder med misstänkt farligt föremål (RPSFS 2007:4) Allmänna råd om polisinsatser vid särskilda händelser Ingripande i farlig situation Föreskrifter och allmänna råd om Polisens hundverksamhet (RPSFS 2011:2) Föreskrifter och allmänna råd om polismyndighetens medverkan vid eftersök av vilt (RPSFS 2012:33) Föreskrifter och allmänna råd angående rapportering av incidenter m.m. (RPSFS 1991:7) Allmänna råd om särskild kontroll på flygplats (RPSFS 2000:49) Allmänna råd om förmansprövning på distans m.m. (RPSFS 2000:22) Föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av ordningsbot inom Polisen (RPSFS 2008:1) Föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av ordningsbot inom Polisen (RPSFS 2005:5) Föreskrifter och allmänna råd om information om förenklad delgivning enligt 33 kap. 6 andra stycket rättegångsbalken (RPSFS 2013:6) Föreskrifter om gränsövergångsställen (PMFS 2015:5) 3

4 273-1 Föreskrifter för polisens befattning med den inre utlänningskontrollen (RPSFS 2011:4) Föreskrifter och allmänna råd om registreringskort för hotellgäster m.m. (PMFS 2015:6) 3 Trafikövervakning, trafiksäkerhet Föreskrifter om hastighetsövervakning på land med laserhastighetsmätare (RPSFS 2003:6) Föreskrifter och allmänna råd om trafikövervakning på motorväg och motortrafikled m.m. (RPSFS 2000:51) Föreskrifter och allmänna råd om genomsnittshastighetsmätning (RPSFS 2012:4) Föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m. (RPSFS 2012:22) Föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas befattning med automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) (RPSFS 2012:30) Föreskrifter och allmänna råd om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument m.m. (RPSFS 2012:19) Föreskrifter och allmänna råd om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken (RPSFS 1999:4) Föreskrifter och allmänna råd om vägning av fordon med portabla fordonsvågar (RPSFS 2011:5) Föreskrifter och allmänna råd om Polisens tillsyn över transporter av farligt gods (RPSFS 2012:23) Föreskrifter och allmänna råd om hastighetsövervakning till sjöss med laserhastighetsmästare (RPSFS 2003:7) 4 4 Brottsutredning, spaning, brottsförebyggande verksamhet Allmänna råd om förhör som spelats in på ljudband eller videoband (RPSFS 2000:62) Föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott (RPSFS 2005:10) Föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål (RPSFS 2014:5) Föreskrifter och allmänna råd om handläggning av brottmål utan förundersökning (RPSFS 2012:29) Allmänna råd om åtgärder vid dödsfall som kan ha orsakats av yttre påverkan m.m. (RPSFS 2000:14) Föreskrifter och allmänna råd om Polisens preparatanalyser av cannabisharts och amfetamin samt identifiering av cannabisharts (RPSFS 2013:5)

5 429-1 Föreskrifter och allmänna råd om Polisens åtgärder mot organiserad illegal invandring (RPSFS 2012:34) Föreskrifter och allmänna råd om Polisens åtgärder mot organiserad illegal invandring (RPSFS 2012:34) Föreskrifter och allmänna råd om elektronisk övervakning vid särskilt utvidgat kontaktförbud (RPSFS 2013:9) Föreskrifter och allmänna råd om efterlysning (RPSFS 2000:20) Föreskrifter och allmänna råd om registrering av efterlysta fordon, registreringsskyltar, personliga skyltar och skyltar för beskickningsfordon (RPSFS 2012:5) Föreskrifter och allmänna råd om central registrering och undersökning av skjutvapen, patroner, kulor och patronhylsor (RPSFS 2000:17) Föreskrifter om en polismyndighets rätt att lämna ut uppgifter ur misstankeregistret (RPSFS 2002:7) Föreskrifter om en polismyndighets rätt att lämna ut uppgifter ur belastningsregistret (RPSFS 2002:8) Föreskrifter och allmänna råd om larm m.m. (RPSFS 2000:66) Föreskrifter och allmänna råd om fingeravtryck och annan signalementsupptagning (RPSFS 2005:12) Föreskrifter och allmänna råd om särskilt personsäkerhetsarbete m.m. (RPSFS 2011:8) Föreskrifter och allmänna råd om användning av kvalificerade skyddsidentiteter inom Polisen (RPSFS 2010:1) Föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas lokala personsäkerhetsverksamhet (RPSFS 2013:7) Föreskrifter och allmänna råd om Polisens rutiner för medling med anledning av brott (RPSFS 2008:5) Föreskrifter och allmänna råd om volontärer (RPSFS 2012:13) Föreskrifter och allmänna råd om användande av informatörer (RPSFS 2007:5) Föreskrifter om ändring i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (FAP 490-1, RPSFS 2007:5) om användande av informatörer (RPSFS 2009:2) 5 Polismyndighetsverksamhet: tillståndsgivning, intyg m.m Föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana (RPSFS 2009:9) Föreskrifter och allmänna råd om motorsport i terräng (RPSFS 2009:22) Föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar (RPSFS 2012:15) 5

6 523-1 Allmänna råd om sprängning (RPSFS 2012:6) Föreskrifter och allmänna råd om utförande och besiktning av skjutbana (RPSFS 2000:26) Föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas hantering av pass och nationellt identitetskort (RPSFS 2009:14) Föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPSFS 2009:13) Föreskrifter och allmänna råd om inköps- och försäljningsförteckningar m.m. enligt 5 kap. vapenförordningen (1996:70) (RPSFS 2000:30) Föreskrifter och allmänna råd om europeiskt skjutvapenpass m.m. (RPSFS 2000:59) Föreskrifter och allmänna råd om museers förvaring av skjutvapen (RPSFS 2006:13) Föreskrifter och allmänna råd om vapenhandlares och vissa sammanslutningars förvaring av skjutvapen m.m. (RPSFS 2005:4) Föreskrifter och allmänna råd om handel med begagnade varor (RPSFS 2009:3) Föreskrifter och allmänna råd för tillämpning av lagen om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg (1979:357) (RPSFS 2000:27) Föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag (RPSFS 2012:18) 6 6 Polismyndighetsverksamhet: administrativa utredningar, beslut och åtgärder Allmänna råd om delgivningsverksamheten (RPSFS 2001:9) Föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av beslut om avvisning och utvisning (RPSFS 2014:8) Föreskrifter och allmänna råd om flyttning av fordon (RPSFS 2012:25) Föreskrifter och allmänna råd om hantering av hittegods (RPSFS 2010:7) Allmänna råd om sjöfynd (RPSFS 2003:3) Föreskrifter och allmänna råd om omhändertagande av körkort, körkortstillstånd och traktorkort, om medgivande att trots omhändertagandet köra körkorts- eller traktorkortspliktigt fordon samt om omhändertagande av taxiförarlegitimation (RPSFS 1999:1) Föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (RPSFS 2012:17) Föreskrifter och allmänna råd till lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (RPSFS 2009:1)

7 694-1 Föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter (RPSFS 2012:16) Föreskrifter och allmänna råd om felparkeringsavgift (RPSFS 2000:44) Föreskrifter och allmänna råd om utbildning m.m. av jakttillsynsman (RPSFS 2000:28) Föreskrifter och allmänna råd om förordnande och utbildning av naturvårdsvakter (RPSFS 2000:29) Föreskrifter och allmänna råd om förordnande av sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter (RPSFS 2009:21) Föreskrifter och allmänna råd om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar (RPSFS 2010:5) 7 Personalfrågor Föreskrifter om anställning av polisintendenter och polissekreterare (RPSFS 2011:20) Föreskrifter och allmänna råd om personalredovisning (RPSFS 2000:64) Föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.m. (RPSFS 2002:1) Föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas medverkan vid utbildning av polisaspiranter och nationell kursplan för aspirantutbildning (RPSFS 2009:6) Föreskrifter och allmänna råd om fortbildning på trafikområdet (RPSFS 2000:37) Föreskrifter och allmänna råd om fortbildning i livräddning och i konflikthantering med kommunikation och självskydd (RPSFS 2000:21) Föreskrifter om utbildning av sådan personal som skall delta i en stödinsats som sker med stöd av lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning (RPSFS 2007:3) Föreskrifter om tjänstekort (RPSFS 1988:9) Föreskrifter om tjänstekort för polisman (polislegitimation) (RPSFS 1989:11) Föreskrifter och allmänna råd om särskilt tjänstekort för poliser (RPSFS 2010:2) Föreskrifter och allmänna råd om Polisens uniformer (RPSFS 2013:8) Anvisningar om polisfanans användning m.m. 7

8 8 Avtal, avlöning, pension, arbetstid, särskilda ersättningar 9 Medels- och materielförvaltning Föreskrifter och allmänna råd om Polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning (RPSFS 2011:13) Föreskrifter och allmänna råd om märkning av skyddshjälmar m.m. (RPSFS 2014:6) Föreskrifter och allmänna råd om användning av polisfordon (RPSFS 2000:12) Föreskrifter och allmänna råd om Polisens och andra statliga myndigheters förvaring och transport av skjutvapen och ammunition (RPSFS 2005:9) Föreskrifter och allmänna råd om intern styrning och kontroll inom Polisen (RPSFS 2013:1) Föreskrifter om förskott på böter (RPSFS 1999:2) 8 Elanders Sverige AB, 2016

Polismyndighetens författningssamling

Polismyndighetens författningssamling Polismyndighetens författningssamling ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström Sökordsregister över gällande föreskrifter och allmänna råd per den 1 januari 2015 alkoholutandningsprov FAP 333-2

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd per den 15 februari 2014, ordnade enligt Polisens

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd per den 1 januari 2010, ordnade enligt Polisens klassifikationssystem

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens användning av tårgas i den särskilda polistaktiken;

Läs mer

Polismyndighetens författningssamling

Polismyndighetens författningssamling Polismyndighetens författningssamling ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om elektronisk övervakning vid särskilt utvidgat kontaktförbud; beslutade

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Monica Rodrigo Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handläggningen av anmälningar mot anställda m.fl. inom

Läs mer

Polismyndighetens författningssamling

Polismyndighetens författningssamling Polismyndighetens författningssamling ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om OC-spray (pepparspray); beslutade den 28 juni 2016. PMFS 2016:6

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om elektronisk övervakning vid särskilt utvidgat kontaktförbud;

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister; SFS 2014:1158 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver

Läs mer

Polismyndighetens författningssamling

Polismyndighetens författningssamling Polismyndighetens författningssamling ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om polisarrester; beslutade den 31 juli 2015. PMFS 2015:7 FAP 102-1

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-01-23 Närvarande: F.d. justitierådet Torkel Gregow, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Ökade möjligheter att

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om OC-spray (pepparspray); beslutade den 5 december 2011.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

Registrering av hotellgäster

Registrering av hotellgäster Registrering av hotellgäster Det finns inget krav på att alla personer som bor på ett hotell ska registreras av den som driver hotellet. För utländska hotellgäster gäller däremot särskilda krav på registrering

Läs mer

Ny föreskrift för skyddsvakter - kommentarer

Ny föreskrift för skyddsvakter - kommentarer 1 (10) PM HK/Rättsavdelningen Datum Polisrättssektionen 2011-10-17 Lars Sjöberg kommissarie Ny föreskrift för skyddsvakter - kommentarer Sammanfattning grundutbildningen förlängs till 80 timmar och uppdateras

Läs mer

PM HK/Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Polisrättssektionen RA /12 Lars Sjöberg kommissarie

PM HK/Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Polisrättssektionen RA /12 Lars Sjöberg kommissarie 1 (5) PM HK/Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Polisrättssektionen 2012-06-01 RA-579-3813/12 Lars Sjöberg kommissarie PM - förslag till ändring av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens skjutvapen m.m.; beslutade den 30 mars 2012.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om CBRNE; beslutade den 20 april 2009. FAP 200-1 Utkom från

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

PM - förslag till ändringar av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter, RPSFS 2010:8, FAP 692-1

PM - förslag till ändringar av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter, RPSFS 2010:8, FAP 692-1 1 (5) PM HK/Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Polisrättssektionen 2012-06-04 RA-692-3814/12 Lars Sjöberg kommissarie PM - förslag till ändringar av Rikspolisstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter i Polisens brottsbekämpande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem; SFS 1999:1137 Utkom från trycket den 15 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Regeringen

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Monica Rodrigo Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2011:1 Utkom från trycket 2011-01-17 Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen;

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om postbehandling och diarieföring vid polismyndigheterna;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2003:522 Utkom från trycket den 5 augusti 2003 utfärdad den 24 juli 2003. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning s regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2014-05-08 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i s författningssamling (ÅFS) gällande författningar... 3 2 Riktlinjer

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 31 oktober

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om volontärer; beslutade den 26 april 2012. RPSFS 2012:13

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i polisdatalagen (2010:361); SFS 2014:597 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om polisdatalagen

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare:.chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om larm m.m.; beslutade den 22 november 2000. RPSFS 2000:66

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samarbete med utomnordiska polismyndigheter; beslutade

Läs mer

Polislag (1984:387) Allmänna bestämmelser. Polisverksamhetens ändamål. Polisens uppgifter. Samverkan med andra myndigheter och organisationer

Polislag (1984:387) Allmänna bestämmelser. Polisverksamhetens ändamål. Polisens uppgifter. Samverkan med andra myndigheter och organisationer Polislag (1984:387) SFS nr: 1984:387 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4 Utfärdad: 1984-06-07 Ändrad: t.o.m. SFS 2012:802 Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) Källa: Regeringskansliet / Lagrummet

Läs mer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rubrik: Polislag (1984:387) Utfärdad: 1984-06-07 Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:329 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Allmänna bestämmelser Polisverksamhetens ändamål 1 Som ett led i

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.m.; beslutade den 19

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning Åklagarmyndighetens regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2015-07-01 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS) gällande

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radioutrustning och kommunikationscentraler; beslutade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om misstankeregister; SFS 1999:1135 Utkom från trycket den 15 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Regeringen föreskriver följande 1 Med misstankeregister avses

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument m.m.;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

Klassificeringsstruktur vs andra strukturer för informationsklassning. Lena Elfving Nixon, Statens kriminaltekniska laboratorium

Klassificeringsstruktur vs andra strukturer för informationsklassning. Lena Elfving Nixon, Statens kriminaltekniska laboratorium Klassificeringsstruktur vs andra strukturer för informationsklassning Lena Elfving Nixon, Statens kriminaltekniska laboratorium Nuläget 21 länspolismyndigheter + RPS + SKL = Polismyndigheten 2015-01-01

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas lokala personsäkerhetsverksamhet;

Läs mer

1 (6) 1 Utnämning av hovrättslagman i Svea hovrätt Ju2011/7616/DOM. 2 Utnämning av hovrättspresident i Hovrätten för Västra Sverige Ju2011/7618/PO

1 (6) 1 Utnämning av hovrättslagman i Svea hovrätt Ju2011/7616/DOM. 2 Utnämning av hovrättspresident i Hovrätten för Västra Sverige Ju2011/7618/PO REGERINGEN Rättschefen Per Hall (ärende 1) Expeditionschefen Nils Öberg (ärendena 3 5) Rättschefen Dag Mattsson (ärende 6) Rättschefen Stefan Johansson (ärendena 2, 7 47) Ärendeförteckning regeringssammanträde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2015:74 Utkom från trycket den 3 mars 2015 utfärdad den 19 februari 2015. Regeringen föreskriver att

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter;

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens allmänna råd om sjöfynd; beslutade den 10 februari 2003. 1. Författningsbestämmelser FAP

Läs mer

Polismyndighetens riktlinjer om åtgärder vid dödsfall som kan ha orsakats av yttre påverkan m.m.

Polismyndighetens riktlinjer om åtgärder vid dödsfall som kan ha orsakats av yttre påverkan m.m. Polismyndighetens riktlinjer om åtgärder vid dödsfall som kan ha orsakats av yttre påverkan m.m. Polisen PM 2016:14 Saknr 414 Publicerades den 010516 2 (8) Avser område/ämne Åtgärder vid dödsfall som kan

Läs mer

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen 1 of 5 21/09/2010 13:57 immi Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen Tillbaka SFS nr: 2001:720 Departement/ myndighet: Utrikesdepartementet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

Svensk författningssamling 1988:868

Svensk författningssamling 1988:868 Svensk författningssamling 1988:868 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Polisdatalag; utfärdad den 11 juni 1998. SFS 1998:622 Utkom från trycket den 24 juni 1998 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister; SFS 2003:1183 Utkom från trycket den 30 december 2003 utfärdad den 18 december 2003. Regeringen föreskriver

Läs mer

Vapenlag (1996:67) [Fakta & Historik]

Vapenlag (1996:67) [Fakta & Historik] Vapenlag (1996:67) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. 2 Med skjutvapen förstås i denna

Läs mer

Auktorisation av bevakningsföretag

Auktorisation av bevakningsföretag Ansökan (sida 1 av 6) www.lansstyrelsen.se/vasternorrland 0611-34 90 00 Skriv ut och skicka blankett och bilagor i två exemplar till: Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 Härnösand Auktorisation av bevakningsföretag

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens hundverksamhet; beslutade den 28 mars 2011.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1370 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

1 av 8 2007-10-26 18:18 Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning Polismyndighetens verksamhetsuppföljning I följande underlag presenteras ett urval av Polismyndighetens verksamhetsuppföljning. Den redovisade statistiken beskriver polisverksamheten ur ett antal olika

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av ordningsbot inom Polisen; beslutade den

Läs mer

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott Bilaga 21 2017-01-17 Ju2017/00537/LP Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400); SFS 2014:633 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Allmänt säkerhetsarbete. Informationssäkerhet. Dokumentnamn och uppdateringsinfo

Allmänt säkerhetsarbete. Informationssäkerhet. Dokumentnamn och uppdateringsinfo Allmänt säkerhetsarbete SFS 1995:1300 Förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering SFS 1996:627 t.o.m. SFS 2010:365 Säkerhetsskyddslag (1996:627) SFS 2006:942 t.o.m. SFS 2010:1477 Förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen; SFS 2002:1051 Utkom från trycket den 20 december 2002 Omtryck utfärdad den 12 december

Läs mer

Vapenlag (1996:67) 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen.

Vapenlag (1996:67) 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. Vapenlag (1996:67) 1 kap. Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. 2 Med skjutvapen förstås i denna lag vapen med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Häktesförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2011 Utkom från trycket den 30 december 2010 Regeringen föreskriver följande. Förordningens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården; SFS 2014:1162 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september

Läs mer

Framställning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Framställning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet 1 (11) FRAMSTÄLLNING Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Rättsenheten 2011-08-29 RA-188-4256/11 Verksjurist Aimée Jillger Er referens Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning Polismyndighetens verksamhetsuppföljning I följande underlag presenteras ett urval av Polismyndighetens verksamhetsuppföljning. Den redovisade statistiken beskriver polisverksamheten ur ett antal olika

Läs mer

1 (8) 1 Utnämning av rådmän i Nacka tingsrätt Ju2013/4579/DOM. 2 Utnämning av rådman i Kristianstads tingsrätt Ju2013/4567/DOM

1 (8) 1 Utnämning av rådmän i Nacka tingsrätt Ju2013/4579/DOM. 2 Utnämning av rådman i Kristianstads tingsrätt Ju2013/4567/DOM REGERINGEN Expeditionschefen Stefan Johansson (ärendena 1 23, 44 67) Rättschefen Magnus Medin (ärendena 24 42) Rättschefen Malin Bonthron (ärende 43) Rättschefen Charlotte von Essen (ärendena 68 69) Ärendeförteckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2014:649 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten; SFS 2015:743 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Förordning (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (1999:1135) om misstankeregister Förordning (1999:1135) om misstankeregister 1 [3251] Med misstankeregister avses i denna förordning det register som förs med stöd av lagen (1998:621) om misstankeregister ([3201] o.f.). Förordning om

Läs mer

Polismyndighetens författningssamling

Polismyndighetens författningssamling Polismyndighetens författningssamling ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström Säkerhetspolisens föreskrifter om personskyddsverksamheten avseende den centrala statsledningen, statsbesök m.m.;

Läs mer

Polisens Beredskapsorganisation. Sune Börjesson / Christer Nordh Region Väst

Polisens Beredskapsorganisation. Sune Börjesson / Christer Nordh Region Väst Polisens Beredskapsorganisation Sune Börjesson / Christer Nordh Region Väst 1 Utryckningsorganisation Polisområde Halland Regionledning Gemensamma funktioner Lokalpolisområde Kungsbacka Regionledningscentral

Läs mer

579-3 RPS F och AR om utbildning och utrustning av skyddsvakter samt bevakning av civila skyddsobjekt; RPS FS 1991:5

579-3 RPS F och AR om utbildning och utrustning av skyddsvakter samt bevakning av civila skyddsobjekt; RPS FS 1991:5 FAP-artikel 579-3 579-3 RPS F och AR om utbildning och utrustning av skyddsvakter samt bevakning av civila skyddsobjekt; RPS FS 1991:5 FAP 579-3 För bilder som refereras till i texten, hänvisas till originaldokumentet.

Läs mer

Innan ansökan om auktorisation av bevakningsföretag

Innan ansökan om auktorisation av bevakningsföretag Ansökan om auktorisation av bevakningsföretag Enligt 2 lagen (1974:191) om bevakningsföretag får inte bevakningsföretag bedriva verksamhet som avses i 1 första stycket utan tillstånd enligt denna lag (auktorisation)

Läs mer

Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar

Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar Kathrine Månsson, Tullverket och Tobias Stenström, Polisen 1 Innehåll 1. Inledning 2. Vad är en spritbuss 3. Vem stödjer smugglingen 4. Vad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut som

Läs mer

Flyttning av fordon. Camilla Wågemark Polisintendent Polismyndigheten i Örebro län. www.polisen.se

Flyttning av fordon. Camilla Wågemark Polisintendent Polismyndigheten i Örebro län. www.polisen.se Flyttning av fordon Camilla Wågemark Polisintendent Polismyndigheten i Örebro län www.polisen.se Sidan 2 av 11 Innehållsförteckning 1 Författningshänvisning m.m...3 2 Inledning...3 3 Definitioner...3 3.1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:939 Utkom från trycket den 13 oktober 2009 utfärdad den 1 oktober 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om europeiskt skjutvapenpass m.m.; beslutade den 9 augusti

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vilka hjälpmedel som får användas för att stoppa fordon

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten; SFS 2006:883 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verks... medborgarskapslagstiftningen [Fakta & Historik]

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verks... medborgarskapslagstiftningen [Fakta & Historik] SFS 2001:720 Källa: Rixlex Utfärdad: 2001-09-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:506 Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen [Fakta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om transport av farligt gods; SFS 2006:311 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Strategi. för Sveriges yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll för perioden

Strategi. för Sveriges yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll för perioden Strategi för Sveriges yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll för perioden 2014 2016 2 Ett gemensamt ansvar Förord Gränskontroll och inre utlänningskontroll är viktiga delar i arbetet med att bekämpa

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling ISSN 0347-2612 Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK Transport Utkom från trycket den 11 juni 2012 Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om transportverksamheten

Läs mer