Åklagarmyndighetens regelförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åklagarmyndighetens regelförteckning"

Transkript

1 Åklagarmyndighetens regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad

2 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS) gällande författningar Riktlinjer som inte har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling Riktlinjer som har beslutats före den 1 januari Riksåklagarens riktlinjer (RåR) Åklagarmyndighetens riktlinjer (ÅMR) Sökordsregister Förteckning över upphävda/ersatta föreskrifter och riktlinjer Upphävda/ersatta ÅFS Upphävda/ersatta riktlinjer... 23

3 3 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS) gällande författningar ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2005:2 om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen 2005:8 om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet 2005:9 och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål 2005:17 om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring 2005:18 om upphandling inom Åklagarmyndigheten 2005:19 om diarieföring 13 åklagarförordningen (2004:1265) :8; :4 2008:3 2009:2 2011:3 2011:4 2012:1 2012:7 2014:1, :8 2006: :6 2011: :12; :8 2013:1 2014:2 2015:1; :17; 1 utöver bemyndigandet i 3 förordningen (2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndigheten (instruktionen för Åklagarmyndigheten); fr.o.m. den 1 januari 2008 finns bemyndigandet i 1 b åklagarförordningen (2004:1265)

4 4 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2005:23 Åklagarmyndighetens allmänna råd om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter :9 2007:9; 2005:24 Åklagarmyndighetens allmänna råd om dokumentation vid sammanträde i brottmål 2005:25 om samordning av brottmålsärenden 2005:26 om strafföreläggande 2005:29 om dokumentation av skälen för restriktioner för häktade 2005:30 om dokumentation och underrättelser vid tvångsmedel 2005:31 om tjänstekort och åklagarbricka 2006:7 föreskrifter (ÅFS 2006:3) om ändring i Åklagarmyndighetens 2006:8 föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring 12 a och 16 strafföreläggandekungörelsen (1970:60) 19 b förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.m. 2 förordningen (1958:272) om tjänstekort 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten 13 åklagarförordningen (2004:1265) :5; :1;

5 5 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2006:9 Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2005:23) om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter 2006: : :14 föreskrifter (2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring 2007:2 2007:3 om skyldighet att i vissa fall skydda innehållet i ärenden och dokument från direktåtkomst i verksamhetsstödet Cåbra 2007:4 föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten 13 åklagarförordningen (2004:1265) 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten såvitt avser 2:a åklagarkammarens i Göteborg verksamhetsområde och i övrigt

6 6 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2007:5 och allmänna råd om bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar 2007:6 föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring 2007:7 2007:9 Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2005:23) om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter 13 åklagarförordningen (2004:1265) 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten :6; :12 om internationellt samarbete :2 2011:1 2011:7 2012:5 2013:5 2014:9 2015:4; 2007: :14 Notis om Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten kap. 7 lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, 1 kap. 3 lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut, 4 kap.1 tredje stycket lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och 3 första stycket förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och 12 lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

7 7 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2007: : :17 föreskrifter (ÅFS 2005:19) om diarieföring 2008:1 föreskrifter (ÅFS 2005:26) om strafföreläggande 2008:2 föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. 2008:3 föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål 2008:4 2009:1 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten 12 a och 16 strafföreläggandekungörelsen och 3 förordningen med instruktion för Åklagarmyndigheten 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten

8 8 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2009:2 föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål :4 Notis om riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott Ersätter 2009:3 2010:1 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott 2010:2 föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete 2010:3 föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. 2010:4 2010:5 2010:6 Åklagarmyndighetens allmänna råd för bevakning av frister i ärenden med anhållna 2010:7 föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. 6 instruktionen för Åklagarmyndigheten 6 instruktionen för Åklagarmyndigheten : :14;

9 9 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2010:8 2011:1 föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete 2011:2 och allmänna råd om fördelning av ärenden enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser mellan allmän åklagare och tullåklagare 2011:3 föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål 2011:4 föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål 2011:5 Notis om riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott 2011:6 om kontaktförbud 2011:7 föreskrifter (2007:12) om internationellt samarbete 6 instruktionen för Åklagarmyndigheten 2 åklagarförordningen Ersätter 2005:27 Ändrad genom 2013:6;

10 10 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2011:8 föreskrifter (ÅFS 2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten 2011:9 Åklagarmyndighetens allmänna råd om fullgörande av jour och beredskap 2011:10 Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2010:6) för bevakning av frister i ärenden med anhållna 2011:11 föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggning av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. 2011: :1 2012:2 2012:3 2012:4 2012:5 2012:6 föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål och allmänna råd om rättslig tillsyn föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott :13; :3;

11 11 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2012:7 2013:1 2013:2 2013:3 2013:4 2013:5 2013:6 2013:7 2013:8 2014:1 föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål föreskrifter (2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete föreskrifter (ÅFS 2011:6) om kontaktförbud om upphävande av Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2005:23) om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2013:3) om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål :8;

12 12 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2014:2 2014:3 2014:4 2014:5 2014:6 2014:7 2014:8 2014:9 2014: : :12 föreskrifter (ÅFS 2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2012:2) om rättslig tillsyn om indelningen av den operativa verksamheten föreskrifter (ÅFS 2005:25) om samordning av brottmålsärenden föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2007:5) om bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar om IT-säkerhet inom åklagarväsendet föreskrifter (ÅFS 2005:2) om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete om underrättelse i vissa fall om anmälan av resa utomlands och om utländska besök föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring ÅFS 2015: :17; Ersätter 2006: Ersätter 2005: Ersätter 2005:

13 13 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2014: : :15 allmänna råd (ÅFS 2011:9) om fullgörande av jour och beredskap allmänna råd (ÅFS 2010:6) för bevakning av frister i ärenden med anhållna om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare : : :1 2015:2 2015:3 och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas föreskrifter (ÅFS 2014:4) om indelning av den operativa verksamheten föreskrifter (ÅFS 2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten och allmänna råd om restriktioner föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2015:2) om restriktioner Ersätter 2006: Ännu ej beslutat Ersätter 2005:29 Ändrad genom 2015:3;

14 :4 2015:5 föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete Riktlinjer som inte har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling 2.1 Riktlinjer som har beslutats före den 1 januari Promemoria och riktlinjer för bekämpning av hatbrott Dnr 2002/ Riktlinjer och handlingsplan för åklagarväsendets brottsofferarbete

15 Riksåklagarens riktlinjer (RåR) RåR 2005:1 Handläggning av mål angående drograttfylleri Ersätter RÅFS 1999:5 RåR 2006:1 RåR 2006:3 RåR 2006:5 Uppsåt Riksåklagarens riktlinjer för handläggning av ungdomsärenden Bedrägligt beteende och åtalsprövningsregeln Ändrad ; RåR 2007:1 Handläggning av provokativa åtgärder Ändrad ; RåR 2007:2 RåR 2008:1 Beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov s.k. registertopsning Ändrad ; RåR 2008:2 Förundersökningsbegränsning och åtalsunderlåtelse Ändrad , ; RåR 2010:1 Åklagarprövningen av slutdelgivna polisledda förundersökningar Ersätter RåR 2006:2 RåR 2012:1 Underrättelser om hemliga tvångsmedel Ersätter RåR 2007:3 RåR 2013:1 Överprövning och annan prövningsverksamhet Ändrad ; RåR 2013:2 RåR 2014:1 RåR 2015:1 RåR 2015:2 Riktlinjer för tillämpning av 29 kap. 7 brottsbalken vid bötesbrott Etiska riktlinjer för åklagarväsendet Riktlinjer gällande restriktioner och långa häktningstider Kontaktförbud Ersätter RåR 2004:1

16 Åklagarmyndighetens riktlinjer (ÅMR) Juni 2002 Kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning inom åklagarväsendet ÅMR 2005:2 Säkerhetsbefrämjande åtgärder inom Åklagarmyndigheten Ersätter RÅFS 1997:3 ÅMR 2006:4 IT-säkerhetspolicy för Åklagarmyndigheten Ändrad ; ÅMR 2006:5 Användning av Internet inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2007:2 Representation, förmåner, m.m. Ändrad ; ÅMR 2008:2 Masskrivelser från enskilda ÅMR 2010:1 Riktlinjer för internrevision Ändrad ; ÅMR 2010:2 Möten, tjänsteresor och trafiksäkerhet ÅMR 2011:1 Intern styrning och kontroll inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2011:3 Ändring i Åklagarmyndighetens riktlinjer ÅMR 2011:3 Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Ändrad ; ÅMR 2011:4 Ersättning i samband med utbildningsuppdrag ÅMR 2011:5 Åklagarmyndighetens mängdbrottshantering ÅMR 2012:1 Tidredovisning inom Åklagarmyndigheten Ersätter ÅMR 2011:2 ÅMR 2012:2 Åklagarmyndighetens plan för utbildning och kompetensutveckling ÅMR 2012:3 Ändring i Åklagarmyndighetens riktlinjer ÅMR 2012:3 Elektronisk post (e-post) inom Åklagarmyndigheten Ersätter ÅMR 2006:6 Ändrad ;

17 17 ÅMR 2013:1 ÅMR 2013:2 ÅMR 2013:3 ÅMR 2013:4 ÅMR 2014:1 ÅMR 2014:2 ÅMR 2014:3 ÅMR 2014:4 ÅMR 2015:1 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), riktlinjer och vägledning Fördelning av ansvar och uppgifter mellan Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten Ändring i Åklagarmyndighetens riktlinjer ÅMR 2013:3 Åklagarmyndighetens informationssäkerhet policy och ansvar Ändring i Åklagarmyndighetens riktlinjer ÅMR 2013:4 Säker hantering av information Verksamhetsredovisning av Riksenheten för polismål Deltagande i externa evenemang Riktlinjer för Intern och extern kommunikation Riktlinjer för internationella besök Åklagarmyndighetens riskhantering enligt förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Ändrad ; Ersätter ÅMR 2006:7 Ändrad ; Ändrad ; Ändrad ; Ändrad ; Ersätter ÅMR 2011:1

18 18 3 Sökordsregister Sökord ÅFS/RåR/ÅMR Anhållna, bevakning av frister ÅFS 2010:6; ändrad - Anmälan av resa utomlands ÅFS 2014:11 Anmälningar mot åklagare och domare ÅFS 2006:12; ändrad - Anmälningar mot poliser, särskild beredskapstjänstgöring ÅFS 2005:17; ändrad - Arbetsmiljömål se Nationella åklagaravdelningen Arbetsmiljöarbetet ÅMR 2011:3; ändrad - Arresteringsorder, ärenden om europeisk ÅFS 2007:12; ändrad - Bedrägligt beteende och åtalsprövningsregeln RåR 2006:5 Beredskap vid de internationella åklagarkamrarna ÅFS 2005:17; ändrad - Beredskap för häktningsförhandlingar ÅFS 2005:17; ändrad - Beredskapstjänstgöring för olagliga utsläpp från fartyg ÅFS 2005:17; ändrad - Beredskapstjänstgöring för anmälningar mot poliser ÅFS 2005:17; ändrad - Beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande RåR 2007:2; ändrad - Bestickning ÅMR 2007:2; ändrad - Besök i tjänsten utomlands ÅFS 2014:11 Besöksförbud ÅFS 2011:6 Bevakning av frister i ärenden med anhållna ÅFS 2010:6; ändrad - Bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar ÅFS 2007:5; ändrad - Brandskyddsarbete (SBA) ÅMR 2013:1; ändrad - Brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare ÅFS 2014:15 Brott av vissa befattningshavare ÅFS 2014:16

19 19 Sökord ÅFS/RåR/ÅMR Brottmålsärenden, samordning av ÅFS 2005:25; ändrad - Bötesbrott gällande riktlinjer för tillämpningen av 29 kap. 7 brottsbalken ungdomsrabatt RåR 2013:2 Cåbra, skyldighet att i vissa fall skydda innehållet i ärenden och dokument från direktåtkomst i verksamhetsstödet ÅFS 2007:3 Dagsbotsbeloppet, beräkningen av vid strafföreläggande RåR 2007:2; ändrad - Deltagande i externa evenemang ÅMR 2014:2 Deposition av böter, smugglings- och tullbrott ÅFS 2005:23; ändrad - Diarieföring ÅFS 2005:19; ändrad - Direktåtkomst i verksamhetsstödet Cåbra, skyldighet att i vissa fall skydda innehållet i ärenden och dokument från ÅFS 2007:3 Dokumentation av skälen för restriktioner ÅFS 2005:29 Dokumentation och underrättelser vid tvångsmedel ÅFS 2005:30 Dokumentation vid sammanträde i brottmål ÅFS 2005:24 Drograttfylleri RåR 2005:1 Ekobrottsmyndigheten fördelning av ansvar och uppgifter mellan Åklagarmyndigheten och ÅMR 2013:2 (EBMR 2013:2); ändrad - Elektronisk post inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2012:3; ändrad - Ersättning i samband med utbildningsuppdrag ÅMR 2011:4 Etiska riktlinjer för åklagarväsendet RåR 2014:1 Eurojust se Nationella åklagaravdelningen Europeisk arresteringsorder, handläggning av ärenden ÅFS 2007:12; ändrad - Europeiskt frysningsbeslut ÅFS 2007:12; ändrad - Externa evenemang ÅMR 2014:2 Fartygsutsläpp, särskild beredskapstjänstgöring ÅFS 2005:17; ändrad - Frister, bevakning i ärenden med anhållna ÅFS 2010:6; ändrad - Frysningsbeslut inom EU, åklagarbehörighet ÅFS 2007:12; ändrad -

20 20 Sökord ÅFS/RåR/ÅMR Fullföljd till Högsta domstolen ÅFS 2005:2; ändrad - Fördelning av ärenden enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser mellan allmän åklagare och tullåklagare Förundersökning i brottmål, som även kan ledas av Tullverket. ÅFS 2011:2 ÅFS 2013:3; ändrad - Förundersökningar, åklagarprövningen av slutdelgivna polisledda RåR 2010:1 Förundersökningsbegränsning och åtalsunderlåtelse RåR 2008:2; ändrad - Förundersökningsledning ÅFS 2005:9; ändrad - Gemensamma utredningsgrupper ÅFS 2007:12; ändrad - Hemliga tvångsmedel, underrättelser om RåR 2012:1 Information, rättslig ÅFS 2005:8 Informationssäkerhet ÅMR 2013:3; ändrad - Intern styrning ÅMR 2015:1 Internationell kris, särskild beredskap ÅFS 2005:17; ändrad - Internationell rättslig hjälp, handläggning av ärenden ÅFS 2007:12; ändrad - Internationella besök, inkommande ÅMR 2014:4 Internationella kamrarna, särskild beredskap ÅFS 2005:17; ändrad - Internationella åklagarkammare ÅFS 2014:4; ändrad - Internationella åklagarkamrarna, verksamhetsområde ÅFS 2014:4; ändrad - Internationellt samarbete i brottsutredningar, behörighet ÅFS 2007:12; ändrad - Internationellt samarbete i brottsutredningar, handläggning av ärenden ÅFS 2007:12; ändrad - Internet inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2006:5 Internrevision ÅMR 2010:1 IT-säkerhet ÅFS 2014:7

21 21 Sökord ÅFS/RåR/ÅMR IT-säkerhetspolicy ÅMR 2006:4; ändrad - Jour- och beredskapstjänstgöring ÅFS 2005:17; ändrad - Kommunikation intern och extern ÅMR 2014:3 Kontrollerade leveranser, åklagarbehörighet i vissa fall ÅFS 2007:12; ändrad - Klagomål mot åklagare ÅFS 2006:12; ändrad - Kontaktförbud ÅFS 2011:6; ändrad - RåR 2015:2 Korruption, Riksenheten mot se Nationella åklagaravdelningen Lokalisering av åklagarkamrarna ÅFS 2014:4 Masskrivelser från enskilda ÅMR 2008:2 Miljömål se Nationella åklagaravdelningen Mängdbrott RåR 2010:1 Muta ÅMR 2007:2; ändrad - Möten, tjänsteresor och trafiksäkerhet ÅMR 2010:2 Nationella åklagaravdelningen ÅFS 2014:4; ändrad - Olagliga utsläpp från fartyg, särskild beredskap ÅFS 2005:17; ändrad - Ordningsbot, föreskrifter om (notis m hänvisning till SFS) ÅFS 2007:14, 2009:4, 2010:1, 2011:5, 2012:4, 2012:6 Personalförmåner ÅMR 2007:2; ändrad - Polisledda förundersökningar, åklagarprövningen av slutdelgivna RåR 2010:1 Polismål, Riksenheten för se Särskilda åklagarkammaren Polismål, särskild beredskapstjänstgöring ÅFS 2005:17; ändrad - Prejudikatintresse, handläggning av mål ÅFS 2005:2; ändrad - Provokativa åtgärder, handläggning av RåR 2007:1; ändrad -

22 22 Sökord ÅFS/RåR/ÅMR Registertopsning RåR 2008:1 Representation ÅMR 2007:2; ändrad - Reserapport efter utlandsbesök ÅFS 2014:11 Restriktioner, dokumentation av skäl ÅFS 2015:2 Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål se Nationella åklagaravdelningen Riksenheten för polismål se Särskilda kammaren Riksenheten för säkerhetsmål se Nationella åklagaravdelningen Riksenheten mot korruption se Nationella åklagaravdelningen Riksåklagarens normgivning ÅFS 2005:8 Rotelvård, bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar ÅFS 2007:5; ändrad - Rättslig hjälp, handläggning av internationella ärenden ÅFS 2007:12; ändrad - Rättslig styrning och information i åklagarväsendet ÅFS 2005:8 Rättslig tillsyn ÅFS 2012:2; ändrad - Rättsutveckling, handläggning av mål ÅFS 2005:2; ändrad - Sammanträde i brottmål, dokumentation ÅFS 2005:24 Samordning av brottmålsärenden ÅFS 2005:25; ändrad - Skyddsidentitet, åklagarbehörighet i vissa fall ÅFS 2007:12; ändrad - Särskilda åklagarkammaren (f d riksenheten för polismål) ÅFS 2014:4; ändrad - Smugglings- och tullbrott, normalstraff ÅFS 2005:23; ändrad - Sponsring ÅMR 2007:2; ändrad - Strafföreläggande ÅFS 2005:26; ändrad - Styrning intern ÅMR 2011:1 Strafföreläggande, beräkningen av dagsbotsbeloppet vid RåR 2007:2; ändrad -

23 23 Sökord ÅFS/RåR/ÅMR Säkerhetsbefrämjande åtgärder inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2005:2 Säkerhetsmål, riksenheten för se Nationella åklagaravdelningen Särskild beredskap vid de internationella kamrarna ÅFS 2005:17; ändrad - Särskild beredskapstjänstgöring beträffande fartygsutsläpp ÅFS 2005:17; ändrad - Särskild beredskapstjänstgöring beträffande polismål ÅFS 2005:17; ändrad - Tidredovisning ÅMR 2012:1 Tjänstekort ÅFS 2005:31 Topsning RåR 2008:1 Tull- och smugglingsbrott, normalstraff ÅFS 2005:23; ändrad - Tullmål, fördelning av ärenden, normalstraff ÅFS 2005:23; ändrad - Tvångsmedel, dokumentation och underrättelser ÅFS 2005:30 Tvångsmedel, underrättelser om hemliga RåR 2012:1 Underrättelse till riksåklagaren i vissa fall ÅFS 2014:10 Underrättelser och dokumentation vid tvångsmedel ÅFS 2005:30 Underrättelser om hemliga tvångsmedel RåR 2012:1 Ungdomsrabatt (bötesbrott 29 kap 7 brottsbalken) RåR 2013:2 Ungdomsärenden, handläggning av RåR 2006:3; ändrad - Upphandling inom åklagarmyndigheten ÅFS 2005:18; ändrad - Uppsåt RåR 2006:1 Utbildning- och kompetensutveckling, plan för ÅMR 2012:2 Utlandsbesök i tjänsten ÅFS 2014:11 Utländska besök i Sverige ÅFS 2014:11 Utrikespolitiskt känsligt ärende, underrättelse till riksåklagaren ÅFS 2014:10 Åklagarkammare, förteckning ÅFS 2014:4; ändrad - Åklagarkammare, lokalisering och ÅFS 2014:4; ändrad -

24 24 Sökord ÅFS/RåR/ÅMR Åklagarmyndighetens normgivning ÅFS 2005:8 Åklagarområden ÅFS 2014:4; ändrad - Åklagarprövningen av slutdelgivna polisledda förundersökningar RåR 2010:1 Åtalsprövningsregeln, bedrägligt beteende och RåR 2006:5 Åtalsunderlåtelse, förundersökningsbegränsning RåR 2008:2; ändrad - Åtkomstskydd i Cåbra ÅFS 2007:3 Ärendefördelning inom åklagarorganisationen ÅFS 2014:4; ändrad - Överklagande till Högsta domstolen ÅFS 2005:2; ändrad - Överförande av lagföring till Sverige ÅFS 2007:12; ändrad - Överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder ÅFS 2007:12; ändrad - Överprövning och annan prövningsverksamhet RåR 2013:1; ändrad -

25 25 4 Förteckning över upphävda/ersatta föreskrifter och riktlinjer 4.1 Upphävda/ersatta ÅFS ÅFS Rubrik Upphävd genom/ersatt av 2005:1 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott (notis med hänvisning till SFS) 2005:3 om åklagares särskilda beredskapstjänstgöring för anmälningar mot anställda inom polisen, m.m. 2005:4 om behörig åklagare i vissa internationella ärenden 2005:5 om indelningen av den operativa verksamheten 2005:6 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott (notis med hänvisning till SFS) 2005:7 om handläggningen av anmälningar mot åklagare och domare m.fl. 2005:10 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott (notis med hänvisning till SFS) 2005:11 om underrättelse i vissa fall ÅFS 2005:6 ÅFS 2005:17 1 : ÅFS 2005:14 3 och 4 : ÅFS 2005:15 2 : ÅFS 2005:16 ÅFS 2014:4 ÅFS 2005:10 ÅFS 2006:12 ÅFS 2006:6 ÅFS 2014: :12 om Eurojust ÅFS 2007: :13 om handläggningen av ärenden om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder 2005:14 om handläggningen av ärenden om internationell rättslig hjälp 2005:15 om handläggningen av ärenden enligt lagen om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar 2005:16 om handläggningen av ärenden om erkännande och verkställighet inom EU av frysningsbeslut ÅFS 2007:12 ÅFS 2007:12 ÅFS 2007:12 ÅFS 2007:12

26 26 ÅFS Rubrik Upphävd genom/ersatt av 2005:20 om anmälan av resa utomlands och om utländska besök ÅFS 2014: :21 om användning av elektronisk post i åklagarväsendet 2005:22 och allmänna råd om datasäkerhet inom åklagarväsendet ÅMR 2006:6 ÅFS 2006:1 2005:27 om besöksförbud ÅFS 2011:6 2005:28 Åklagarmyndighetens allmänna råd för bevakning av frister i ärenden med anhållna ÅFS 2010:6 2006:1 om IT-säkerhet inom åklagarväsendet ÅFS 2014:7 2006:2 om handläggningen av ärenden om överförande av lagföring till Sverige 2006:4 om ändring i (ÅFS 2005:14) om handläggningen av ärenden om internationell rättslig hjälp 2006:5 om ändring i (ÅFS 2005:7) om handläggningen av anmälningar mot åklagare och domare m.fl. 2006:6 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott (notis med hänvisning till SFS) 2006:10 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott (notis med hänvisning till SFS) 2006:12 och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas 2007:1 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott (notis med hänvisning till SFS) 2007:8 Notis om Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott 2007:10 Notis om Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott ÅFS 2007:12 ÅFS 2007: :7 har upphört att gälla se 2006:12 ÅFS 2006:10 ÅFS 2007:1 ÅFS 2014:16 ÅFS 2007:8 ÅFS 2007:10 ÅFS 2007:11

27 27 ÅFS Rubrik Upphävd genom/ersatt av 2007:11 Notis om Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott 2007:14 Notis om Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott 2009:3 Notis om Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott ÅFS 2007:14 ÅFS 2009:3 ÅFS 2009:4

28 Upphävda/ersatta riktlinjer Rubrik Riktlinjer för ärenden rörande barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn Riktlinjer beträffande värdegränsen mellan stöld och snatteri Dnr 2002/1662 Upphävd genom/ersatt av Handläggning av ärenden rörande övergrepp mot barn - Handbok maj 2006 Nya rekommendationer om normalstraff vid tillgrepp i butik, ÅM-A 2009/ /1558 Riktlinjer för bekämpning av mängdbrott ÅMR 2006:2 2002/1642 Riktlinjer för bekämpning av arbetsmiljöbrott Upphävd genom beslut den 2 maj 2014 ÅM-A 2014/ :1 Riksåklagarens riktlinjer för tillämpning av 29 kap. 7 brottsbalken ungdomsrabatt Dnr RÅ-A 2003/0561 RåR 2013: Handläggning av fridskränkningsbrotten 2006 Ersatt mars 2012 av handbok Identifiering av misstänkt person och handlingars äkthet praktiska telefonnummer Upphävd genom beslut Ersatt av handbok. Rubrik RåR 2006:2 Åklagarprövningen av slutdelgivna polisledda förundersökningar Upphävd genom/ersatt av RåR 2010:1 RåR 2006:4 Anhållningsliggaren hur den skall föras och granskas ÅM-A 2011/0199 RåR 2007:3 Underrättelser om hemliga tvångsmedel RåR 2012:1

29 29 ÅMR 2005:1 Rubrik Åklagares jour- och beredskapstjänstgöring riktlinjer till ÅFS 2005:17 Upphävd genom/ersatt av ÅFS 2011:9 ÅMR 2006:1 Tidredovisning inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2006:3 ÅMR 2006:2 Bekämpning av mängdbrott RåR 2010:1 ÅMR 2006:6 Elektronisk post (e-post) inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2012:3 ÅMR 2006:7 Fördelning av ansvar och uppgifter mellan Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ÅMR 2007:1 Organisation för tillfällig förstärkning ÅMR 2013:2; ändrad - Upphävd genom beslut den 3 januari 2008 ÅM-A 2007/0759 ÅMR 2008:1 Tidredovisning inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2009:1 ÅMR 2009:1 Tidredovisning inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2011:2 ÅMR 2010:3 Verksamhetsredovisning av Riksenheten för polismål ÅMR 2014:1 ÅMR 2011:1 Åklagarmyndighetens riskhantering enligt förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. ÅMR 2015:1 ÅMR 2011:2 Tidredovisning inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2012:1

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

Tillsynsrapport. Förundersökningsbegränsning, åtalsunderlåtelse och. särskild åtalsprövning vid förmögenhetsbrott

Tillsynsrapport. Förundersökningsbegränsning, åtalsunderlåtelse och. särskild åtalsprövning vid förmögenhetsbrott Tillsynsrapport Förundersökningsbegränsning, åtalsunderlåtelse och särskild åtalsprövning vid förmögenhetsbrott Tillsynsrapport 2014:2 Utvecklingscentrum Stockholm Mars 2014 (dnr ÅM-A 2013/0039) Innehållsförteckning

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:93

Regeringens proposition 2003/04:93 Regeringens proposition 2003/04:93 Några frågor om sekretess, m.m. Prop. 2003/04:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 4 mars 2004 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar. Rikspolisstyrelsen

Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar. Rikspolisstyrelsen Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar Rikspolisstyrelsen Innehåll 3 Innehåll Inledning...4 Bakgrund...4 Bemanning...4 IU:s verksamhet styrs i huvudsak av följande regelverk m.m...4 Utredningsverksamhet...5

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

BESLAG. En handbok. Utvecklingscentrum Malmö September 2010

BESLAG. En handbok. Utvecklingscentrum Malmö September 2010 1 BESLAG En handbok Utvecklingscentrum Malmö September 2010 2 Innehållsförteckning Del 1 1 Inledning... 4 1.1 Sökfunktioner... 4 1.2 Markeringar... 4 2 Förutsättningar för beslag... 4 3 Beslag eller förvar

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Investeringsbedrägeri. Rapport om arbetsmetodik och åtgärder

Investeringsbedrägeri. Rapport om arbetsmetodik och åtgärder Investeringsbedrägeri Rapport om arbetsmetodik och åtgärder RättsPM 2007:23 Utvecklingscentrum Stockholm Ekobrottsmyndigheten December 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 Vad är ett investeringsbedrägeri?...4

Läs mer

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Kortanalys Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå)

Läs mer

Förtal och förolämpning. - Den särskilda åtalsprövningsregeln i 5 kap. 5 BrB - Gränsdragningen mot JK:s kompetensområde - Vissa konkurrensfrågor

Förtal och förolämpning. - Den särskilda åtalsprövningsregeln i 5 kap. 5 BrB - Gränsdragningen mot JK:s kompetensområde - Vissa konkurrensfrågor Förtal och förolämpning - Den särskilda åtalsprövningsregeln i 5 kap. 5 BrB - Gränsdragningen mot JK:s kompetensområde - Vissa konkurrensfrågor RättsPM 2012:1 Utvecklingscentrum Stockholm Januari 2012

Läs mer

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 1 kap. Lagens innehåll 1 Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering

Läs mer

Bidragsbrottslagen - lagtext och utdrag ur förarbetena - rekommendationer

Bidragsbrottslagen - lagtext och utdrag ur förarbetena - rekommendationer Bidragsbrottslagen - lagtext och utdrag ur förarbetena - rekommendationer RättsPM 2007:21 Utvecklingscentrum Stockholm December 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bidragsbrottslagen...4 1.1

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Allm. anm. I innehållsförteckningen finns endast de kapitel som är intagna i handboken.

Allm. anm. I innehållsförteckningen finns endast de kapitel som är intagna i handboken. BROTTSBALKEN M.M. Allm. anm. I innehållsförteckningen finns endast de kapitel som är intagna i handboken. INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BROTTSBALKEN Första avdelningen Allmänna bestämmelser 1 kap. Om brott

Läs mer

LOA Lag om offentlig anställning

LOA Lag om offentlig anställning LOA Lag om offentlig anställning I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Lagens tillämpningsområde... 3 Bedömningsgrunder vid anställning... 3

Läs mer

Det svenska rättsväsendet. en kort introduktion

Det svenska rättsväsendet. en kort introduktion Det svenska rättsväsendet en kort introduktion Produktion: Justitiedepartementet, oktober 2012 Bilder: Bobbo Lauhage/Scanpix, Pontus Lundahl/Scanpix, Örjan Björkdahl/Scanpix, Andrew Kolb/Scanpix, Erik

Läs mer

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 ESV 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet Bestämmelser om finansiering, betalnings- och räntefrågor,

Läs mer

Senast ändrad: t.o.m. SFS 2014:615

Senast ändrad: t.o.m. SFS 2014:615 SFS 1962:700 Källa Utfärdad: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 1962-12-21 2014-09-04 t.o.m. SFS 2014:615 Brottsbalk (1962:700) FÖRSTA AVDELNINGEN Allmänna bestämmelser 1 kap.

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006 X X X X 7 5 Årsredovisning 2006 7 6 X X X X I N N E H Å L L 1 Innehåll 2 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Resultatredovisning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga

Läs mer

Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden

Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden Inspektionsrapport 2009:5 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2009 Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn. Handbok. Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014)

Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn. Handbok. Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014) Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn Handbok Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Barnkonventionen och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post Datainspektionen Årsredovisning 2009 Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se, eller

Läs mer

Häktningstider och restriktioner. Rapport

Häktningstider och restriktioner. Rapport Häktningstider och restriktioner Rapport Januari 2014 Innehållsförteckning FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 1 INLEDNING... 8 1.1 Uppdraget och gruppens arbete... 8 1.2 Bakgrund... 9 1.2.1 Kort om Europakonventionen

Läs mer

1 kap. Om brott och brottspåföljder. 2 kap. Om tillämpligheten av svensk lag

1 kap. Om brott och brottspåföljder. 2 kap. Om tillämpligheten av svensk lag 1 av 49 2010-05-23 19:24 SFS 1962:700 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1962-12-21 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:308 Brottsbalk

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd Handbok 2001:1 utgåva 3 mars 2004 MILJÖBALKEN Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd NATURVÅRDSVERKET

Läs mer