Åklagarmyndighetens regelförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åklagarmyndighetens regelförteckning"

Transkript

1 Åklagarmyndighetens regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad

2 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS) gällande författningar Riktlinjer som inte har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling Riktlinjer som har beslutats före den 1 januari Riksåklagarens riktlinjer (RåR) Åklagarmyndighetens riktlinjer (ÅMR) Sökordsregister Förteckning över upphävda/ersatta föreskrifter och riktlinjer Upphävda/ersatta ÅFS Upphävda/ersatta riktlinjer... 23

3 3 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS) gällande författningar ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2005:2 om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen 2005:8 om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet 2005:9 och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål 2005:17 om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring 2005:18 om upphandling inom Åklagarmyndigheten 2005:19 om diarieföring 13 åklagarförordningen (2004:1265) :8; :4 2008:3 2009:2 2011:3 2011:4 2012:1 2012:7 2014:1, :8 2006: :6 2011: :12; :8 2013:1 2014:2 2015:1; :17; 1 utöver bemyndigandet i 3 förordningen (2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndigheten (instruktionen för Åklagarmyndigheten); fr.o.m. den 1 januari 2008 finns bemyndigandet i 1 b åklagarförordningen (2004:1265)

4 4 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2005:23 Åklagarmyndighetens allmänna råd om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter :9 2007:9; 2005:24 Åklagarmyndighetens allmänna råd om dokumentation vid sammanträde i brottmål 2005:25 om samordning av brottmålsärenden 2005:26 om strafföreläggande 2005:29 om dokumentation av skälen för restriktioner för häktade 2005:30 om dokumentation och underrättelser vid tvångsmedel 2005:31 om tjänstekort och åklagarbricka 2006:7 föreskrifter (ÅFS 2006:3) om ändring i Åklagarmyndighetens 2006:8 föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring 12 a och 16 strafföreläggandekungörelsen (1970:60) 19 b förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.m. 2 förordningen (1958:272) om tjänstekort 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten 13 åklagarförordningen (2004:1265) :5; :1;

5 5 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2006:9 Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2005:23) om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter 2006: : :14 föreskrifter (2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring 2007:2 2007:3 om skyldighet att i vissa fall skydda innehållet i ärenden och dokument från direktåtkomst i verksamhetsstödet Cåbra 2007:4 föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten 13 åklagarförordningen (2004:1265) 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten såvitt avser 2:a åklagarkammarens i Göteborg verksamhetsområde och i övrigt

6 6 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2007:5 och allmänna råd om bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar 2007:6 föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring 2007:7 2007:9 Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2005:23) om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter 13 åklagarförordningen (2004:1265) 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten :6; :12 om internationellt samarbete :2 2011:1 2011:7 2012:5 2013:5 2014:9 2015:4; 2007: :14 Notis om Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten kap. 7 lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, 1 kap. 3 lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut, 4 kap.1 tredje stycket lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och 3 första stycket förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och 12 lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

7 7 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2007: : :17 föreskrifter (ÅFS 2005:19) om diarieföring 2008:1 föreskrifter (ÅFS 2005:26) om strafföreläggande 2008:2 föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. 2008:3 föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål 2008:4 2009:1 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten 12 a och 16 strafföreläggandekungörelsen och 3 förordningen med instruktion för Åklagarmyndigheten 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten

8 8 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2009:2 föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål :4 Notis om riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott Ersätter 2009:3 2010:1 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott 2010:2 föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete 2010:3 föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. 2010:4 2010:5 2010:6 Åklagarmyndighetens allmänna råd för bevakning av frister i ärenden med anhållna 2010:7 föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. 6 instruktionen för Åklagarmyndigheten 6 instruktionen för Åklagarmyndigheten : :14;

9 9 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2010:8 2011:1 föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete 2011:2 och allmänna råd om fördelning av ärenden enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser mellan allmän åklagare och tullåklagare 2011:3 föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål 2011:4 föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål 2011:5 Notis om riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott 2011:6 om kontaktförbud 2011:7 föreskrifter (2007:12) om internationellt samarbete 6 instruktionen för Åklagarmyndigheten 2 åklagarförordningen Ersätter 2005:27 Ändrad genom 2013:6;

10 10 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2011:8 föreskrifter (ÅFS 2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten 2011:9 Åklagarmyndighetens allmänna råd om fullgörande av jour och beredskap 2011:10 Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2010:6) för bevakning av frister i ärenden med anhållna 2011:11 föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggning av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. 2011: :1 2012:2 2012:3 2012:4 2012:5 2012:6 föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål och allmänna råd om rättslig tillsyn föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott :13; :3;

11 11 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2012:7 2013:1 2013:2 2013:3 2013:4 2013:5 2013:6 2013:7 2013:8 2014:1 föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål föreskrifter (2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete föreskrifter (ÅFS 2011:6) om kontaktförbud om upphävande av Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2005:23) om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2013:3) om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål :8;

12 12 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2014:2 2014:3 2014:4 2014:5 2014:6 2014:7 2014:8 2014:9 2014: : :12 föreskrifter (ÅFS 2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2012:2) om rättslig tillsyn om indelningen av den operativa verksamheten föreskrifter (ÅFS 2005:25) om samordning av brottmålsärenden föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2007:5) om bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar om IT-säkerhet inom åklagarväsendet föreskrifter (ÅFS 2005:2) om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete om underrättelse i vissa fall om anmälan av resa utomlands och om utländska besök föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring ÅFS 2015: :17; Ersätter 2006: Ersätter 2005: Ersätter 2005:

13 13 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2014: : :15 allmänna råd (ÅFS 2011:9) om fullgörande av jour och beredskap allmänna råd (ÅFS 2010:6) för bevakning av frister i ärenden med anhållna om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare : : :1 2015:2 2015:3 och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas föreskrifter (ÅFS 2014:4) om indelning av den operativa verksamheten föreskrifter (ÅFS 2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten och allmänna råd om restriktioner föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2015:2) om restriktioner Ersätter 2006: Ännu ej beslutat Ersätter 2005:29 Ändrad genom 2015:3;

14 :4 2015:5 föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete Riktlinjer som inte har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling 2.1 Riktlinjer som har beslutats före den 1 januari Promemoria och riktlinjer för bekämpning av hatbrott Dnr 2002/ Riktlinjer och handlingsplan för åklagarväsendets brottsofferarbete

15 Riksåklagarens riktlinjer (RåR) RåR 2005:1 Handläggning av mål angående drograttfylleri Ersätter RÅFS 1999:5 RåR 2006:1 RåR 2006:3 RåR 2006:5 Uppsåt Riksåklagarens riktlinjer för handläggning av ungdomsärenden Bedrägligt beteende och åtalsprövningsregeln Ändrad ; RåR 2007:1 Handläggning av provokativa åtgärder Ändrad ; RåR 2007:2 RåR 2008:1 Beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov s.k. registertopsning Ändrad ; RåR 2008:2 Förundersökningsbegränsning och åtalsunderlåtelse Ändrad , ; RåR 2010:1 Åklagarprövningen av slutdelgivna polisledda förundersökningar Ersätter RåR 2006:2 RåR 2012:1 Underrättelser om hemliga tvångsmedel Ersätter RåR 2007:3 RåR 2013:1 Överprövning och annan prövningsverksamhet Ändrad ; RåR 2013:2 RåR 2014:1 RåR 2015:1 RåR 2015:2 Riktlinjer för tillämpning av 29 kap. 7 brottsbalken vid bötesbrott Etiska riktlinjer för åklagarväsendet Riktlinjer gällande restriktioner och långa häktningstider Kontaktförbud Ersätter RåR 2004:1

16 Åklagarmyndighetens riktlinjer (ÅMR) Juni 2002 Kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning inom åklagarväsendet ÅMR 2005:2 Säkerhetsbefrämjande åtgärder inom Åklagarmyndigheten Ersätter RÅFS 1997:3 ÅMR 2006:4 IT-säkerhetspolicy för Åklagarmyndigheten Ändrad ; ÅMR 2006:5 Användning av Internet inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2007:2 Representation, förmåner, m.m. Ändrad ; ÅMR 2008:2 Masskrivelser från enskilda ÅMR 2010:1 Riktlinjer för internrevision Ändrad ; ÅMR 2010:2 Möten, tjänsteresor och trafiksäkerhet ÅMR 2011:1 Intern styrning och kontroll inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2011:3 Ändring i Åklagarmyndighetens riktlinjer ÅMR 2011:3 Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Ändrad ; ÅMR 2011:4 Ersättning i samband med utbildningsuppdrag ÅMR 2011:5 Åklagarmyndighetens mängdbrottshantering ÅMR 2012:1 Tidredovisning inom Åklagarmyndigheten Ersätter ÅMR 2011:2 ÅMR 2012:2 Åklagarmyndighetens plan för utbildning och kompetensutveckling ÅMR 2012:3 Ändring i Åklagarmyndighetens riktlinjer ÅMR 2012:3 Elektronisk post (e-post) inom Åklagarmyndigheten Ersätter ÅMR 2006:6 Ändrad ;

17 17 ÅMR 2013:1 ÅMR 2013:2 ÅMR 2013:3 ÅMR 2013:4 ÅMR 2014:1 ÅMR 2014:2 ÅMR 2014:3 ÅMR 2014:4 ÅMR 2015:1 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), riktlinjer och vägledning Fördelning av ansvar och uppgifter mellan Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten Ändring i Åklagarmyndighetens riktlinjer ÅMR 2013:3 Åklagarmyndighetens informationssäkerhet policy och ansvar Ändring i Åklagarmyndighetens riktlinjer ÅMR 2013:4 Säker hantering av information Verksamhetsredovisning av Riksenheten för polismål Deltagande i externa evenemang Riktlinjer för Intern och extern kommunikation Riktlinjer för internationella besök Åklagarmyndighetens riskhantering enligt förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Ändrad ; Ersätter ÅMR 2006:7 Ändrad ; Ändrad ; Ändrad ; Ändrad ; Ersätter ÅMR 2011:1

18 18 3 Sökordsregister Sökord ÅFS/RåR/ÅMR Anhållna, bevakning av frister ÅFS 2010:6; ändrad - Anmälan av resa utomlands ÅFS 2014:11 Anmälningar mot åklagare och domare ÅFS 2006:12; ändrad - Anmälningar mot poliser, särskild beredskapstjänstgöring ÅFS 2005:17; ändrad - Arbetsmiljömål se Nationella åklagaravdelningen Arbetsmiljöarbetet ÅMR 2011:3; ändrad - Arresteringsorder, ärenden om europeisk ÅFS 2007:12; ändrad - Bedrägligt beteende och åtalsprövningsregeln RåR 2006:5 Beredskap vid de internationella åklagarkamrarna ÅFS 2005:17; ändrad - Beredskap för häktningsförhandlingar ÅFS 2005:17; ändrad - Beredskapstjänstgöring för olagliga utsläpp från fartyg ÅFS 2005:17; ändrad - Beredskapstjänstgöring för anmälningar mot poliser ÅFS 2005:17; ändrad - Beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande RåR 2007:2; ändrad - Bestickning ÅMR 2007:2; ändrad - Besök i tjänsten utomlands ÅFS 2014:11 Besöksförbud ÅFS 2011:6 Bevakning av frister i ärenden med anhållna ÅFS 2010:6; ändrad - Bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar ÅFS 2007:5; ändrad - Brandskyddsarbete (SBA) ÅMR 2013:1; ändrad - Brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare ÅFS 2014:15 Brott av vissa befattningshavare ÅFS 2014:16

19 19 Sökord ÅFS/RåR/ÅMR Brottmålsärenden, samordning av ÅFS 2005:25; ändrad - Bötesbrott gällande riktlinjer för tillämpningen av 29 kap. 7 brottsbalken ungdomsrabatt RåR 2013:2 Cåbra, skyldighet att i vissa fall skydda innehållet i ärenden och dokument från direktåtkomst i verksamhetsstödet ÅFS 2007:3 Dagsbotsbeloppet, beräkningen av vid strafföreläggande RåR 2007:2; ändrad - Deltagande i externa evenemang ÅMR 2014:2 Deposition av böter, smugglings- och tullbrott ÅFS 2005:23; ändrad - Diarieföring ÅFS 2005:19; ändrad - Direktåtkomst i verksamhetsstödet Cåbra, skyldighet att i vissa fall skydda innehållet i ärenden och dokument från ÅFS 2007:3 Dokumentation av skälen för restriktioner ÅFS 2005:29 Dokumentation och underrättelser vid tvångsmedel ÅFS 2005:30 Dokumentation vid sammanträde i brottmål ÅFS 2005:24 Drograttfylleri RåR 2005:1 Ekobrottsmyndigheten fördelning av ansvar och uppgifter mellan Åklagarmyndigheten och ÅMR 2013:2 (EBMR 2013:2); ändrad - Elektronisk post inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2012:3; ändrad - Ersättning i samband med utbildningsuppdrag ÅMR 2011:4 Etiska riktlinjer för åklagarväsendet RåR 2014:1 Eurojust se Nationella åklagaravdelningen Europeisk arresteringsorder, handläggning av ärenden ÅFS 2007:12; ändrad - Europeiskt frysningsbeslut ÅFS 2007:12; ändrad - Externa evenemang ÅMR 2014:2 Fartygsutsläpp, särskild beredskapstjänstgöring ÅFS 2005:17; ändrad - Frister, bevakning i ärenden med anhållna ÅFS 2010:6; ändrad - Frysningsbeslut inom EU, åklagarbehörighet ÅFS 2007:12; ändrad -

20 20 Sökord ÅFS/RåR/ÅMR Fullföljd till Högsta domstolen ÅFS 2005:2; ändrad - Fördelning av ärenden enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser mellan allmän åklagare och tullåklagare Förundersökning i brottmål, som även kan ledas av Tullverket. ÅFS 2011:2 ÅFS 2013:3; ändrad - Förundersökningar, åklagarprövningen av slutdelgivna polisledda RåR 2010:1 Förundersökningsbegränsning och åtalsunderlåtelse RåR 2008:2; ändrad - Förundersökningsledning ÅFS 2005:9; ändrad - Gemensamma utredningsgrupper ÅFS 2007:12; ändrad - Hemliga tvångsmedel, underrättelser om RåR 2012:1 Information, rättslig ÅFS 2005:8 Informationssäkerhet ÅMR 2013:3; ändrad - Intern styrning ÅMR 2015:1 Internationell kris, särskild beredskap ÅFS 2005:17; ändrad - Internationell rättslig hjälp, handläggning av ärenden ÅFS 2007:12; ändrad - Internationella besök, inkommande ÅMR 2014:4 Internationella kamrarna, särskild beredskap ÅFS 2005:17; ändrad - Internationella åklagarkammare ÅFS 2014:4; ändrad - Internationella åklagarkamrarna, verksamhetsområde ÅFS 2014:4; ändrad - Internationellt samarbete i brottsutredningar, behörighet ÅFS 2007:12; ändrad - Internationellt samarbete i brottsutredningar, handläggning av ärenden ÅFS 2007:12; ändrad - Internet inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2006:5 Internrevision ÅMR 2010:1 IT-säkerhet ÅFS 2014:7

21 21 Sökord ÅFS/RåR/ÅMR IT-säkerhetspolicy ÅMR 2006:4; ändrad - Jour- och beredskapstjänstgöring ÅFS 2005:17; ändrad - Kommunikation intern och extern ÅMR 2014:3 Kontrollerade leveranser, åklagarbehörighet i vissa fall ÅFS 2007:12; ändrad - Klagomål mot åklagare ÅFS 2006:12; ändrad - Kontaktförbud ÅFS 2011:6; ändrad - RåR 2015:2 Korruption, Riksenheten mot se Nationella åklagaravdelningen Lokalisering av åklagarkamrarna ÅFS 2014:4 Masskrivelser från enskilda ÅMR 2008:2 Miljömål se Nationella åklagaravdelningen Mängdbrott RåR 2010:1 Muta ÅMR 2007:2; ändrad - Möten, tjänsteresor och trafiksäkerhet ÅMR 2010:2 Nationella åklagaravdelningen ÅFS 2014:4; ändrad - Olagliga utsläpp från fartyg, särskild beredskap ÅFS 2005:17; ändrad - Ordningsbot, föreskrifter om (notis m hänvisning till SFS) ÅFS 2007:14, 2009:4, 2010:1, 2011:5, 2012:4, 2012:6 Personalförmåner ÅMR 2007:2; ändrad - Polisledda förundersökningar, åklagarprövningen av slutdelgivna RåR 2010:1 Polismål, Riksenheten för se Särskilda åklagarkammaren Polismål, särskild beredskapstjänstgöring ÅFS 2005:17; ändrad - Prejudikatintresse, handläggning av mål ÅFS 2005:2; ändrad - Provokativa åtgärder, handläggning av RåR 2007:1; ändrad -

22 22 Sökord ÅFS/RåR/ÅMR Registertopsning RåR 2008:1 Representation ÅMR 2007:2; ändrad - Reserapport efter utlandsbesök ÅFS 2014:11 Restriktioner, dokumentation av skäl ÅFS 2015:2 Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål se Nationella åklagaravdelningen Riksenheten för polismål se Särskilda kammaren Riksenheten för säkerhetsmål se Nationella åklagaravdelningen Riksenheten mot korruption se Nationella åklagaravdelningen Riksåklagarens normgivning ÅFS 2005:8 Rotelvård, bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar ÅFS 2007:5; ändrad - Rättslig hjälp, handläggning av internationella ärenden ÅFS 2007:12; ändrad - Rättslig styrning och information i åklagarväsendet ÅFS 2005:8 Rättslig tillsyn ÅFS 2012:2; ändrad - Rättsutveckling, handläggning av mål ÅFS 2005:2; ändrad - Sammanträde i brottmål, dokumentation ÅFS 2005:24 Samordning av brottmålsärenden ÅFS 2005:25; ändrad - Skyddsidentitet, åklagarbehörighet i vissa fall ÅFS 2007:12; ändrad - Särskilda åklagarkammaren (f d riksenheten för polismål) ÅFS 2014:4; ändrad - Smugglings- och tullbrott, normalstraff ÅFS 2005:23; ändrad - Sponsring ÅMR 2007:2; ändrad - Strafföreläggande ÅFS 2005:26; ändrad - Styrning intern ÅMR 2011:1 Strafföreläggande, beräkningen av dagsbotsbeloppet vid RåR 2007:2; ändrad -

23 23 Sökord ÅFS/RåR/ÅMR Säkerhetsbefrämjande åtgärder inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2005:2 Säkerhetsmål, riksenheten för se Nationella åklagaravdelningen Särskild beredskap vid de internationella kamrarna ÅFS 2005:17; ändrad - Särskild beredskapstjänstgöring beträffande fartygsutsläpp ÅFS 2005:17; ändrad - Särskild beredskapstjänstgöring beträffande polismål ÅFS 2005:17; ändrad - Tidredovisning ÅMR 2012:1 Tjänstekort ÅFS 2005:31 Topsning RåR 2008:1 Tull- och smugglingsbrott, normalstraff ÅFS 2005:23; ändrad - Tullmål, fördelning av ärenden, normalstraff ÅFS 2005:23; ändrad - Tvångsmedel, dokumentation och underrättelser ÅFS 2005:30 Tvångsmedel, underrättelser om hemliga RåR 2012:1 Underrättelse till riksåklagaren i vissa fall ÅFS 2014:10 Underrättelser och dokumentation vid tvångsmedel ÅFS 2005:30 Underrättelser om hemliga tvångsmedel RåR 2012:1 Ungdomsrabatt (bötesbrott 29 kap 7 brottsbalken) RåR 2013:2 Ungdomsärenden, handläggning av RåR 2006:3; ändrad - Upphandling inom åklagarmyndigheten ÅFS 2005:18; ändrad - Uppsåt RåR 2006:1 Utbildning- och kompetensutveckling, plan för ÅMR 2012:2 Utlandsbesök i tjänsten ÅFS 2014:11 Utländska besök i Sverige ÅFS 2014:11 Utrikespolitiskt känsligt ärende, underrättelse till riksåklagaren ÅFS 2014:10 Åklagarkammare, förteckning ÅFS 2014:4; ändrad - Åklagarkammare, lokalisering och ÅFS 2014:4; ändrad -

24 24 Sökord ÅFS/RåR/ÅMR Åklagarmyndighetens normgivning ÅFS 2005:8 Åklagarområden ÅFS 2014:4; ändrad - Åklagarprövningen av slutdelgivna polisledda förundersökningar RåR 2010:1 Åtalsprövningsregeln, bedrägligt beteende och RåR 2006:5 Åtalsunderlåtelse, förundersökningsbegränsning RåR 2008:2; ändrad - Åtkomstskydd i Cåbra ÅFS 2007:3 Ärendefördelning inom åklagarorganisationen ÅFS 2014:4; ändrad - Överklagande till Högsta domstolen ÅFS 2005:2; ändrad - Överförande av lagföring till Sverige ÅFS 2007:12; ändrad - Överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder ÅFS 2007:12; ändrad - Överprövning och annan prövningsverksamhet RåR 2013:1; ändrad -

25 25 4 Förteckning över upphävda/ersatta föreskrifter och riktlinjer 4.1 Upphävda/ersatta ÅFS ÅFS Rubrik Upphävd genom/ersatt av 2005:1 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott (notis med hänvisning till SFS) 2005:3 om åklagares särskilda beredskapstjänstgöring för anmälningar mot anställda inom polisen, m.m. 2005:4 om behörig åklagare i vissa internationella ärenden 2005:5 om indelningen av den operativa verksamheten 2005:6 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott (notis med hänvisning till SFS) 2005:7 om handläggningen av anmälningar mot åklagare och domare m.fl. 2005:10 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott (notis med hänvisning till SFS) 2005:11 om underrättelse i vissa fall ÅFS 2005:6 ÅFS 2005:17 1 : ÅFS 2005:14 3 och 4 : ÅFS 2005:15 2 : ÅFS 2005:16 ÅFS 2014:4 ÅFS 2005:10 ÅFS 2006:12 ÅFS 2006:6 ÅFS 2014: :12 om Eurojust ÅFS 2007: :13 om handläggningen av ärenden om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder 2005:14 om handläggningen av ärenden om internationell rättslig hjälp 2005:15 om handläggningen av ärenden enligt lagen om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar 2005:16 om handläggningen av ärenden om erkännande och verkställighet inom EU av frysningsbeslut ÅFS 2007:12 ÅFS 2007:12 ÅFS 2007:12 ÅFS 2007:12

26 26 ÅFS Rubrik Upphävd genom/ersatt av 2005:20 om anmälan av resa utomlands och om utländska besök ÅFS 2014: :21 om användning av elektronisk post i åklagarväsendet 2005:22 och allmänna råd om datasäkerhet inom åklagarväsendet ÅMR 2006:6 ÅFS 2006:1 2005:27 om besöksförbud ÅFS 2011:6 2005:28 Åklagarmyndighetens allmänna råd för bevakning av frister i ärenden med anhållna ÅFS 2010:6 2006:1 om IT-säkerhet inom åklagarväsendet ÅFS 2014:7 2006:2 om handläggningen av ärenden om överförande av lagföring till Sverige 2006:4 om ändring i (ÅFS 2005:14) om handläggningen av ärenden om internationell rättslig hjälp 2006:5 om ändring i (ÅFS 2005:7) om handläggningen av anmälningar mot åklagare och domare m.fl. 2006:6 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott (notis med hänvisning till SFS) 2006:10 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott (notis med hänvisning till SFS) 2006:12 och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas 2007:1 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott (notis med hänvisning till SFS) 2007:8 Notis om Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott 2007:10 Notis om Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott ÅFS 2007:12 ÅFS 2007: :7 har upphört att gälla se 2006:12 ÅFS 2006:10 ÅFS 2007:1 ÅFS 2014:16 ÅFS 2007:8 ÅFS 2007:10 ÅFS 2007:11

27 27 ÅFS Rubrik Upphävd genom/ersatt av 2007:11 Notis om Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott 2007:14 Notis om Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott 2009:3 Notis om Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott ÅFS 2007:14 ÅFS 2009:3 ÅFS 2009:4

28 Upphävda/ersatta riktlinjer Rubrik Riktlinjer för ärenden rörande barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn Riktlinjer beträffande värdegränsen mellan stöld och snatteri Dnr 2002/1662 Upphävd genom/ersatt av Handläggning av ärenden rörande övergrepp mot barn - Handbok maj 2006 Nya rekommendationer om normalstraff vid tillgrepp i butik, ÅM-A 2009/ /1558 Riktlinjer för bekämpning av mängdbrott ÅMR 2006:2 2002/1642 Riktlinjer för bekämpning av arbetsmiljöbrott Upphävd genom beslut den 2 maj 2014 ÅM-A 2014/ :1 Riksåklagarens riktlinjer för tillämpning av 29 kap. 7 brottsbalken ungdomsrabatt Dnr RÅ-A 2003/0561 RåR 2013: Handläggning av fridskränkningsbrotten 2006 Ersatt mars 2012 av handbok Identifiering av misstänkt person och handlingars äkthet praktiska telefonnummer Upphävd genom beslut Ersatt av handbok. Rubrik RåR 2006:2 Åklagarprövningen av slutdelgivna polisledda förundersökningar Upphävd genom/ersatt av RåR 2010:1 RåR 2006:4 Anhållningsliggaren hur den skall föras och granskas ÅM-A 2011/0199 RåR 2007:3 Underrättelser om hemliga tvångsmedel RåR 2012:1

29 29 ÅMR 2005:1 Rubrik Åklagares jour- och beredskapstjänstgöring riktlinjer till ÅFS 2005:17 Upphävd genom/ersatt av ÅFS 2011:9 ÅMR 2006:1 Tidredovisning inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2006:3 ÅMR 2006:2 Bekämpning av mängdbrott RåR 2010:1 ÅMR 2006:6 Elektronisk post (e-post) inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2012:3 ÅMR 2006:7 Fördelning av ansvar och uppgifter mellan Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ÅMR 2007:1 Organisation för tillfällig förstärkning ÅMR 2013:2; ändrad - Upphävd genom beslut den 3 januari 2008 ÅM-A 2007/0759 ÅMR 2008:1 Tidredovisning inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2009:1 ÅMR 2009:1 Tidredovisning inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2011:2 ÅMR 2010:3 Verksamhetsredovisning av Riksenheten för polismål ÅMR 2014:1 ÅMR 2011:1 Åklagarmyndighetens riskhantering enligt förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. ÅMR 2015:1 ÅMR 2011:2 Tidredovisning inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2012:1

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning s regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2014-05-08 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i s författningssamling (ÅFS) gällande författningar... 3 2 Riktlinjer

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas; ÅFS 2014:16 Publiceringsdatum: 23 december 2014

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket; ÅFS 2013:3 Konsoliderad version Konsoliderad

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:5 Åklagarmyndigheten

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m.; ÅFS 2006:12 Konsoliderad version Konsoliderad version senast

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om restriktioner; ÅFS 2015:2 Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:1 Åklagarmyndigheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i åklagarförordningen (1996:205); utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:995 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten; SFS 2015:743 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Förteckning över Ekobrottsmyndighetens riktlinjer. Rättsenheten 2015-07-01

Förteckning över Ekobrottsmyndighetens riktlinjer. Rättsenheten 2015-07-01 Förteckning över s riktlinjer Rättsenheten 2015-07-01 Datum Sida 2015-07-01 1 (4) Dnr EBM A-2015/0391 Förteckning över s riktlinjer 1. Bakgrund och sammanfattning Enligt 18 c första stycket författningssamlingsförordningen

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(7) Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-MS 1998:57) om gallring, överlämnande och

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2011:9) om fullgörande av jour och beredskap; ÅFS 2014:13 Publiceringsdatum: 4 november 2014 beslutade den 3 november

Läs mer

[2201] Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2013:3) om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket

[2201] Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2013:3) om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket Smugglingslagen m.m./efterlysningskungörelse m.m. 1 [2201] Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2013:3) om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket Allmänt

Läs mer

Resande i sexuella övergrepp mot barn

Resande i sexuella övergrepp mot barn Resande i sexuella övergrepp mot barn Ett metodstöd för handläggningen RättsPM 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN... 3 2.1 INLEDANDE

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

Åklagarnas dokumentationsskyldighet. restriktioner

Åklagarnas dokumentationsskyldighet. restriktioner Åklagarnas dokumentationsskyldighet vid användning av restriktioner Tillsynsrapport 2013:7 Utvecklingscentrum Malmö December 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 3 Bakgrund...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården; SFS 2014:1162 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om belastningsregister; SFS 1998:620 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Belastningsregister 1

Läs mer

Åklagarmyndighetens årsredovisning 2013

Åklagarmyndighetens årsredovisning 2013 Åklagarmyndighetens årsredovisning 2013 Innehåll Riksåklagaren har ordet... 3 Om Åklagarmyndigheten... 4 Från brottsanmälan till domstolsförhandling... 6 Intern styrning och kvalitetsarbete... 8 Resultatredovisning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Om Åklagarmyndigheten...8. Från brottsanmälan till domstolsförhandling...10. Brottsutredning och processföring...19

Om Åklagarmyndigheten...8. Från brottsanmälan till domstolsförhandling...10. Brottsutredning och processföring...19 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Riksåklagaren har ordet...7 Om Åklagarmyndigheten...8 Från brottsanmälan till domstolsförhandling...10 Intern styrning och kvalitetsarbete...12 Resultatredovisning...18

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Monica Rodrigo Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handläggningen av anmälningar mot anställda m.fl. inom

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål; beslutade den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister; SFS 2014:1158 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Överprövning och annan prövningsverksamhet

Överprövning och annan prövningsverksamhet Konsoliderad version 1 Överprövning och annan prövningsverksamhet Genom dessa riktlinjer ger riksåklagaren vägledning för handläggningen av ärenden som rör överprövning och omprövning av åklagares beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012

Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012 Sida 1 (17) Riksåklagarens kansli Datum Dnr ÅM-A 2011/0867 Ert datum Er beteckning Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012 Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 5553 114 85 Stockholm Östermalmsgatan

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen SFS nr: 2003:69 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen Utfärdad: 2003-02-27 Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:450

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-06-14 Dnr 43-2016 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg 1. SAMMANFATTNING Åklagarkammaren i Göteborg har överlag

Läs mer

DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm f KAMMARRÅTTEN I DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm Sida 1 (4) /',// c7- KLAGANDE Bo-Göran Bodin SR Ekot Sveriges Radio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Åklagarmyndighetens beslut den 18 januari

Läs mer

Sida 2 (20) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Planeringsavdelningen 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28

Sida 2 (20) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Planeringsavdelningen 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28 Sida 2 (20) Er beteckning Innehåll Riksåklagarens förord... 3 Vårt uppdrag... 4 Vision... 4 Mål... 4 Aktiviteter och uppföljningsmått... 5 Organisation... 17 Budget... 18 Riskanalys... 20 Uppföljning och

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-26 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Överlämnande från Sverige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Åklagarmyndighetens årsredovisning 2014

Åklagarmyndighetens årsredovisning 2014 Åklagarmyndighetens årsredovisning 2014 Innehåll Riksåklagaren har ordet...5 Om Åklagarmyndigheten...6 Mål och måluppfyllelse...7 Från brottsanmälan till domstolsförhandling...11 Intern styrning och kvalitetsarbete...12

Läs mer

Till Statsrådet Anders Ygeman

Till Statsrådet Anders Ygeman Till Statsrådet Anders Ygeman Statsrådet Anders Ygeman beslutade den 4 april 2016 att uppdra åt överåklagaren Gunnel Lindberg att se över normgivningen m.m. inom åklagarväsendet. Härmed överlämnas promemorian

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2012:281 Utkom från trycket den 29 maj 2012 utfärdad den 16 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Granskning av vissa ärenden där underrättelse underlåtits

Granskning av vissa ärenden där underrättelse underlåtits Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-05-22 Dnr 5-2012 m.fl. 1 Granskning av vissa ärenden där underrättelse underlåtits 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har utifrån

Läs mer

Årsrapport Tillsynsavdelningen

Årsrapport Tillsynsavdelningen Årsrapport 2014 Tillsynsavdelningen Februari 2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Verksamheten under 2014... 5 3.1 Särskilda tillsynsärenden... 5 3.2 Remisser och beslut från

Läs mer

År 2005 i sammanfattning

År 2005 i sammanfattning årsredovisning Innehåll År 2005 i sammanfattning... 5 Åklagarmyndighetens organisation 2005... 9 Ärendehantering... 11 1 Utgångspunkter för verksamhetsredovisningen... 12 1.1 Statsmakternas mål för 2005

Läs mer

Innehåll. Sida 2 (21) 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28, 2014-10-01 Er beteckning. Östermalmsgatan 87 C 010-562 50 00. Dnr.

Innehåll. Sida 2 (21) 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28, 2014-10-01 Er beteckning. Östermalmsgatan 87 C 010-562 50 00. Dnr. Sida 2 (21) Er beteckning Innehåll Riksåklagarens förord...3 Vårt uppdrag...4 Vision...4 Etiska riktlinjer...5 Mål...5 Aktiviteter och uppföljningsmått...6 Organisation...18 Budget...19 Riskanalys...21

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, Stockholm

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, Stockholm SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-04-27 Dnr 152-2015 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Malmö 1. SAMMANFATTNING Åklagarkammaren i Malmö har överlag

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2016:491 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels att

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-10-08 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Erkännande och verkställighet av frihetsberövande

Läs mer

4. Ekonomiskt resultat... 71 4.1 Anslag och utgifter... 71 4.2 Kostnader och intäkter... 72 4.3 Kostnader och intäkter per brottsgrupp... 73 5.

4. Ekonomiskt resultat... 71 4.1 Anslag och utgifter... 71 4.2 Kostnader och intäkter... 72 4.3 Kostnader och intäkter per brottsgrupp... 73 5. ÅR årsredovisning 6 Innehåll År 2006 i sammanfattning... 5 Åklagarmyndighetens organisation 2006... 9 Ärendehantering... 11 1. Utgångspunkter för verksamhetsredovisningen... 12 1.1 Statsmakternas mål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem; SFS 1999:1137 Utkom från trycket den 15 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Regeringen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-06-18 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Polisreformen så här långt: Förundersökningsledaren ett rättsligt perspektiv

Polisreformen så här långt: Förundersökningsledaren ett rättsligt perspektiv Polisreformen så här långt: Förundersökningsledaren ett rättsligt perspektiv Poliser möter praktiker: Ledarskap inom polisen Växjö, maj 2016 Lena Landström Förundersökningsledaren Delstudie inom ramen

Läs mer

Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete

Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 1 kap. Allmänna bestämmelser [7961] Denna lag tillämpas på internationellt tullsamarbete som 1. följer av en internationell överenskommelse med en annan

Läs mer

Verksamhetsplan fö r Å klagarmyndigheten 2012

Verksamhetsplan fö r Å klagarmyndigheten 2012 Sida 1 (17) Riksåklagarens kansli Uppdaterad Dnr ÅM-A 2011/0867 Datum 2011-12-22 Er beteckning Verksamhetsplan fö r Å klagarmyndigheten 2012 Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100); SFS 1999:301 Utkom från trycket den 4 juni 1999 utfärdad den 4 maj 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om sekretesslagen

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdraget till Åklagarmyndigheten att förstärka insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Slutredovisning av regeringsuppdraget till Åklagarmyndigheten att förstärka insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Sida 1 (20) Kammaråklagare Maria Sterup Ert datum Er beteckning Ju2008/7403/PO Till regeringen Justitiedepartementet och Utbildningsdepartementet Slutredovisning av regeringsuppdraget till Åklagarmyndigheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Tullverket Box STOCKHOLM

Tullverket Box STOCKHOLM YTTRANDE 1(5) Datum Dnr RA 04-2011/3784 2011-09-19 Ert Dnr STY2011-546 Tullverket Box 12 854 112 98 STOCKHOLM Förslag till Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter i Tullverkets

Läs mer

Vilket skydd ger kontaktförbud?

Vilket skydd ger kontaktförbud? Vilket skydd ger kontaktförbud? Disposition Vad är ett kontaktförbud? Olika former av kontaktförbud Åklagarens riskbedömning Partsinsyn, sekretess och kommunikation Redovisning av tillsynsrapport Åklagarmyndighetens

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING tili åklagarna. Given

ALLMÄN ANVISNING tili åklagarna. Given RIKSAKLAGARÄMBETET ALLMÄN ANVISNING tili åklagarna Given 19.12.2002 RÄ:2002:4 Dnr 55/31/02 Normbas F om häradsåklagare 13 a 1 mom. I kraft 1.1.2003 - tillsvidare Anvisning om åklagares beredskap som undersökningsledare

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:588 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1 Denna förordning

Läs mer

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott Bilaga 21 2017-01-17 Ju2017/00537/LP Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp. Internationell rättslig hjälp

Läs mer

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken Lag (1964:163) om införande av brottsbalken 1 [1601] Den av riksdagen år 1962 antagna och den 21 december samma år (nr 700) utfärdade brottsbalken ([1001] o.f.) skall jämte vad nedan stadgas träda i kraft

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål; SFS 2011:108 Utkom från trycket den 22 februari 2011 beslutat den

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder YTTRANDE 1 (7) Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57) Sammanfattning Hovrätten tillstyrker med de påpekanden

Läs mer

Tillsynsrapport Redovisning av granskningen av ärenden med lång handläggningstid

Tillsynsrapport Redovisning av granskningen av ärenden med lång handläggningstid Tillsynsrapport Redovisning av granskningen av ärenden med lång handläggningstid Tillsynsrapport 2015:1 Utvecklingscentrumen Mars 2015 (dnr ÅM-A 2014/1375) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2

Läs mer

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-12-15 Dnr 80-2016 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd 1. SAMMANFATTNING Polismyndigheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:652 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2004:988 Utkom från trycket den 23 november 2004 utfärdad den 11 november 2004. Regeringen föreskriver

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 september 2014 B 1296-14 KLAGANDE COC Ombud och offentlig försvarare: Advokat JR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Årsrapport Tillsynsavdelningen

Årsrapport Tillsynsavdelningen Årsrapport 2015 Tillsynsavdelningen Januari 2016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Verksamheten under 2015... 5 3.1 Särskilda tillsynsärenden... 5 3.2 Remisser och beslut från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i polisdatalagen (2010:361); SFS 2014:597 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om polisdatalagen

Läs mer

ÅKLAGARE. ett yrke för dig?

ÅKLAGARE. ett yrke för dig? ÅKLAGARE ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Den anmälningsskyldighet som tillkommer de lokala åklagarmyndigheterna

Den anmälningsskyldighet som tillkommer de lokala åklagarmyndigheterna ALLMÄN ANVISNING RÅ:2011:1 Dnr 16/31/11 Given I kraft 25.8.2011 1.9.2011 - tills vidare Upphäver RÅ:2008:1 Dnr 3/31/08 Den anmälningsskyldighet som tillkommer de lokala åklagarmyndigheterna Författningsgrund

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-03-16 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder

Läs mer

Unga misstänktas rätt till försvarare Ändring av RåR 2006:3

Unga misstänktas rätt till försvarare Ändring av RåR 2006:3 Beslutade den 18 mars 2016 Unga misstänktas rätt till försvarare Ändring av RåR 2006:3 Kapitel 4 i Riksåklagarens riktlinjer för handläggning av ungdomsärenden (RåR 2006:3) ska ha följande lydelse. 4 Unga

Läs mer

Åklagare ett yrke för dig?

Åklagare ett yrke för dig? Åklagare ett yrke för dig? ÅKLAGARVÄSENDET I FRONTLINJEN Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten; SFS 2006:883 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1 MISSTÄNKT Kastellet HVB BROTT Vållande till annans död -2005-05-18 Anmälan K33150-05,405A05003712

Läs mer

Åklagare. - ett yrke för dig?

Åklagare. - ett yrke för dig? Åklagare - ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarens uppgifter

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Skatteverket; SFS 2003:1106 Utkom från trycket den 16 december 2003 utfärdad den 27 november 2003. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Justitiedepartementet Stockholm

Justitiedepartementet Stockholm R2A DATUM 1 (6) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkandet Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete (SOU 2011:20) Hovrätten har granskat delbetänkandets

Läs mer

Yttrande över promemorian Vem ska göra vad? Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda (Ds 2013:64)

Yttrande över promemorian Vem ska göra vad? Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda (Ds 2013:64) Datum Sida 2013-12-11 1 (5) Ert dnr Dnr Ju2013/6806/L4 EBM A-2013/0625 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Vem ska göra vad? Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål; SFS 2012:605 Utkom från trycket den 2 oktober 2012 beslutat den

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande

Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande Ds 2013:30 Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut II:12 Justitiedepartementet 2016-12-14 Ju2016/00882/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:218

Regeringens proposition 2016/17:218 Regeringens proposition 2016/17:218 Nya regler om bevisinhämtning inom EU Prop. 2016/17:218 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 augusti 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet; SFS 2001:85 Utkom från trycket den 20 mars 2001 utfärdad den 8 mars 2001. Enligt riksdagens beslut

Läs mer