Åklagarmyndighetens regelförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åklagarmyndighetens regelförteckning"

Transkript

1 Åklagarmyndighetens regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad

2 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS) gällande författningar Riktlinjer som inte har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling Riktlinjer som har beslutats före den 1 januari Riksåklagarens riktlinjer (RåR) Åklagarmyndighetens riktlinjer (ÅMR) Sökordsregister Förteckning över upphävda/ersatta föreskrifter och riktlinjer Upphävda/ersatta ÅFS Upphävda/ersatta riktlinjer... 23

3 3 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS) gällande författningar ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2005:2 om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen 2005:8 om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet 2005:9 och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål 2005:17 om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring 2005:18 om upphandling inom Åklagarmyndigheten 2005:19 om diarieföring 13 åklagarförordningen (2004:1265) :8; :4 2008:3 2009:2 2011:3 2011:4 2012:1 2012:7 2014:1, :8 2006: :6 2011: :12; :8 2013:1 2014:2 2015:1; :17; 1 utöver bemyndigandet i 3 förordningen (2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndigheten (instruktionen för Åklagarmyndigheten); fr.o.m. den 1 januari 2008 finns bemyndigandet i 1 b åklagarförordningen (2004:1265)

4 4 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2005:23 Åklagarmyndighetens allmänna råd om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter :9 2007:9; 2005:24 Åklagarmyndighetens allmänna råd om dokumentation vid sammanträde i brottmål 2005:25 om samordning av brottmålsärenden 2005:26 om strafföreläggande 2005:29 om dokumentation av skälen för restriktioner för häktade 2005:30 om dokumentation och underrättelser vid tvångsmedel 2005:31 om tjänstekort och åklagarbricka 2006:7 föreskrifter (ÅFS 2006:3) om ändring i Åklagarmyndighetens 2006:8 föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring 12 a och 16 strafföreläggandekungörelsen (1970:60) 19 b förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.m. 2 förordningen (1958:272) om tjänstekort 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten 13 åklagarförordningen (2004:1265) :5; :1;

5 5 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2006:9 Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2005:23) om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter 2006: : :14 föreskrifter (2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring 2007:2 2007:3 om skyldighet att i vissa fall skydda innehållet i ärenden och dokument från direktåtkomst i verksamhetsstödet Cåbra 2007:4 föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten 13 åklagarförordningen (2004:1265) 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten såvitt avser 2:a åklagarkammarens i Göteborg verksamhetsområde och i övrigt

6 6 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2007:5 och allmänna råd om bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar 2007:6 föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring 2007:7 2007:9 Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2005:23) om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter 13 åklagarförordningen (2004:1265) 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten :6; :12 om internationellt samarbete :2 2011:1 2011:7 2012:5 2013:5 2014:9 2015:4; 2007: :14 Notis om Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten kap. 7 lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, 1 kap. 3 lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut, 4 kap.1 tredje stycket lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och 3 första stycket förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och 12 lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

7 7 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2007: : :17 föreskrifter (ÅFS 2005:19) om diarieföring 2008:1 föreskrifter (ÅFS 2005:26) om strafföreläggande 2008:2 föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. 2008:3 föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål 2008:4 2009:1 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten 12 a och 16 strafföreläggandekungörelsen och 3 förordningen med instruktion för Åklagarmyndigheten 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten 6 och 8 instruktionen för Åklagarmyndigheten

8 8 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2009:2 föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål :4 Notis om riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott Ersätter 2009:3 2010:1 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott 2010:2 föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete 2010:3 föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. 2010:4 2010:5 2010:6 Åklagarmyndighetens allmänna råd för bevakning av frister i ärenden med anhållna 2010:7 föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. 6 instruktionen för Åklagarmyndigheten 6 instruktionen för Åklagarmyndigheten : :14;

9 9 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2010:8 2011:1 föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete 2011:2 och allmänna råd om fördelning av ärenden enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser mellan allmän åklagare och tullåklagare 2011:3 föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål 2011:4 föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål 2011:5 Notis om riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott 2011:6 om kontaktförbud 2011:7 föreskrifter (2007:12) om internationellt samarbete 6 instruktionen för Åklagarmyndigheten 2 åklagarförordningen Ersätter 2005:27 Ändrad genom 2013:6;

10 10 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2011:8 föreskrifter (ÅFS 2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten 2011:9 Åklagarmyndighetens allmänna råd om fullgörande av jour och beredskap 2011:10 Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2010:6) för bevakning av frister i ärenden med anhållna 2011:11 föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggning av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. 2011: :1 2012:2 2012:3 2012:4 2012:5 2012:6 föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål och allmänna råd om rättslig tillsyn föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott :13; :3;

11 11 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2012:7 2013:1 2013:2 2013:3 2013:4 2013:5 2013:6 2013:7 2013:8 2014:1 föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål föreskrifter (2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete föreskrifter (ÅFS 2011:6) om kontaktförbud om upphävande av Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2005:23) om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2013:3) om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål :8;

12 12 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2014:2 2014:3 2014:4 2014:5 2014:6 2014:7 2014:8 2014:9 2014: : :12 föreskrifter (ÅFS 2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2012:2) om rättslig tillsyn om indelningen av den operativa verksamheten föreskrifter (ÅFS 2005:25) om samordning av brottmålsärenden föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2007:5) om bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar om IT-säkerhet inom åklagarväsendet föreskrifter (ÅFS 2005:2) om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete om underrättelse i vissa fall om anmälan av resa utomlands och om utländska besök föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring ÅFS 2015: :17; Ersätter 2006: Ersätter 2005: Ersätter 2005:

13 13 ÅFS Rubrik Bemyndigande 1 I kraft Ändrad genom 2014: : :15 allmänna råd (ÅFS 2011:9) om fullgörande av jour och beredskap allmänna råd (ÅFS 2010:6) för bevakning av frister i ärenden med anhållna om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare : : :1 2015:2 2015:3 och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas föreskrifter (ÅFS 2014:4) om indelning av den operativa verksamheten föreskrifter (ÅFS 2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten och allmänna råd om restriktioner föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2015:2) om restriktioner Ersätter 2006: Ännu ej beslutat Ersätter 2005:29 Ändrad genom 2015:3;

14 :4 2015:5 föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete Riktlinjer som inte har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling 2.1 Riktlinjer som har beslutats före den 1 januari Promemoria och riktlinjer för bekämpning av hatbrott Dnr 2002/ Riktlinjer och handlingsplan för åklagarväsendets brottsofferarbete

15 Riksåklagarens riktlinjer (RåR) RåR 2005:1 Handläggning av mål angående drograttfylleri Ersätter RÅFS 1999:5 RåR 2006:1 RåR 2006:3 RåR 2006:5 Uppsåt Riksåklagarens riktlinjer för handläggning av ungdomsärenden Bedrägligt beteende och åtalsprövningsregeln Ändrad ; RåR 2007:1 Handläggning av provokativa åtgärder Ändrad ; RåR 2007:2 RåR 2008:1 Beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov s.k. registertopsning Ändrad ; RåR 2008:2 Förundersökningsbegränsning och åtalsunderlåtelse Ändrad , ; RåR 2010:1 Åklagarprövningen av slutdelgivna polisledda förundersökningar Ersätter RåR 2006:2 RåR 2012:1 Underrättelser om hemliga tvångsmedel Ersätter RåR 2007:3 RåR 2013:1 Överprövning och annan prövningsverksamhet Ändrad ; RåR 2013:2 RåR 2014:1 RåR 2015:1 RåR 2015:2 Riktlinjer för tillämpning av 29 kap. 7 brottsbalken vid bötesbrott Etiska riktlinjer för åklagarväsendet Riktlinjer gällande restriktioner och långa häktningstider Kontaktförbud Ersätter RåR 2004:1

16 Åklagarmyndighetens riktlinjer (ÅMR) Juni 2002 Kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning inom åklagarväsendet ÅMR 2005:2 Säkerhetsbefrämjande åtgärder inom Åklagarmyndigheten Ersätter RÅFS 1997:3 ÅMR 2006:4 IT-säkerhetspolicy för Åklagarmyndigheten Ändrad ; ÅMR 2006:5 Användning av Internet inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2007:2 Representation, förmåner, m.m. Ändrad ; ÅMR 2008:2 Masskrivelser från enskilda ÅMR 2010:1 Riktlinjer för internrevision Ändrad ; ÅMR 2010:2 Möten, tjänsteresor och trafiksäkerhet ÅMR 2011:1 Intern styrning och kontroll inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2011:3 Ändring i Åklagarmyndighetens riktlinjer ÅMR 2011:3 Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Ändrad ; ÅMR 2011:4 Ersättning i samband med utbildningsuppdrag ÅMR 2011:5 Åklagarmyndighetens mängdbrottshantering ÅMR 2012:1 Tidredovisning inom Åklagarmyndigheten Ersätter ÅMR 2011:2 ÅMR 2012:2 Åklagarmyndighetens plan för utbildning och kompetensutveckling ÅMR 2012:3 Ändring i Åklagarmyndighetens riktlinjer ÅMR 2012:3 Elektronisk post (e-post) inom Åklagarmyndigheten Ersätter ÅMR 2006:6 Ändrad ;

17 17 ÅMR 2013:1 ÅMR 2013:2 ÅMR 2013:3 ÅMR 2013:4 ÅMR 2014:1 ÅMR 2014:2 ÅMR 2014:3 ÅMR 2014:4 ÅMR 2015:1 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), riktlinjer och vägledning Fördelning av ansvar och uppgifter mellan Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten Ändring i Åklagarmyndighetens riktlinjer ÅMR 2013:3 Åklagarmyndighetens informationssäkerhet policy och ansvar Ändring i Åklagarmyndighetens riktlinjer ÅMR 2013:4 Säker hantering av information Verksamhetsredovisning av Riksenheten för polismål Deltagande i externa evenemang Riktlinjer för Intern och extern kommunikation Riktlinjer för internationella besök Åklagarmyndighetens riskhantering enligt förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Ändrad ; Ersätter ÅMR 2006:7 Ändrad ; Ändrad ; Ändrad ; Ändrad ; Ersätter ÅMR 2011:1

18 18 3 Sökordsregister Sökord ÅFS/RåR/ÅMR Anhållna, bevakning av frister ÅFS 2010:6; ändrad - Anmälan av resa utomlands ÅFS 2014:11 Anmälningar mot åklagare och domare ÅFS 2006:12; ändrad - Anmälningar mot poliser, särskild beredskapstjänstgöring ÅFS 2005:17; ändrad - Arbetsmiljömål se Nationella åklagaravdelningen Arbetsmiljöarbetet ÅMR 2011:3; ändrad - Arresteringsorder, ärenden om europeisk ÅFS 2007:12; ändrad - Bedrägligt beteende och åtalsprövningsregeln RåR 2006:5 Beredskap vid de internationella åklagarkamrarna ÅFS 2005:17; ändrad - Beredskap för häktningsförhandlingar ÅFS 2005:17; ändrad - Beredskapstjänstgöring för olagliga utsläpp från fartyg ÅFS 2005:17; ändrad - Beredskapstjänstgöring för anmälningar mot poliser ÅFS 2005:17; ändrad - Beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande RåR 2007:2; ändrad - Bestickning ÅMR 2007:2; ändrad - Besök i tjänsten utomlands ÅFS 2014:11 Besöksförbud ÅFS 2011:6 Bevakning av frister i ärenden med anhållna ÅFS 2010:6; ändrad - Bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar ÅFS 2007:5; ändrad - Brandskyddsarbete (SBA) ÅMR 2013:1; ändrad - Brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare ÅFS 2014:15 Brott av vissa befattningshavare ÅFS 2014:16

19 19 Sökord ÅFS/RåR/ÅMR Brottmålsärenden, samordning av ÅFS 2005:25; ändrad - Bötesbrott gällande riktlinjer för tillämpningen av 29 kap. 7 brottsbalken ungdomsrabatt RåR 2013:2 Cåbra, skyldighet att i vissa fall skydda innehållet i ärenden och dokument från direktåtkomst i verksamhetsstödet ÅFS 2007:3 Dagsbotsbeloppet, beräkningen av vid strafföreläggande RåR 2007:2; ändrad - Deltagande i externa evenemang ÅMR 2014:2 Deposition av böter, smugglings- och tullbrott ÅFS 2005:23; ändrad - Diarieföring ÅFS 2005:19; ändrad - Direktåtkomst i verksamhetsstödet Cåbra, skyldighet att i vissa fall skydda innehållet i ärenden och dokument från ÅFS 2007:3 Dokumentation av skälen för restriktioner ÅFS 2005:29 Dokumentation och underrättelser vid tvångsmedel ÅFS 2005:30 Dokumentation vid sammanträde i brottmål ÅFS 2005:24 Drograttfylleri RåR 2005:1 Ekobrottsmyndigheten fördelning av ansvar och uppgifter mellan Åklagarmyndigheten och ÅMR 2013:2 (EBMR 2013:2); ändrad - Elektronisk post inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2012:3; ändrad - Ersättning i samband med utbildningsuppdrag ÅMR 2011:4 Etiska riktlinjer för åklagarväsendet RåR 2014:1 Eurojust se Nationella åklagaravdelningen Europeisk arresteringsorder, handläggning av ärenden ÅFS 2007:12; ändrad - Europeiskt frysningsbeslut ÅFS 2007:12; ändrad - Externa evenemang ÅMR 2014:2 Fartygsutsläpp, särskild beredskapstjänstgöring ÅFS 2005:17; ändrad - Frister, bevakning i ärenden med anhållna ÅFS 2010:6; ändrad - Frysningsbeslut inom EU, åklagarbehörighet ÅFS 2007:12; ändrad -

20 20 Sökord ÅFS/RåR/ÅMR Fullföljd till Högsta domstolen ÅFS 2005:2; ändrad - Fördelning av ärenden enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser mellan allmän åklagare och tullåklagare Förundersökning i brottmål, som även kan ledas av Tullverket. ÅFS 2011:2 ÅFS 2013:3; ändrad - Förundersökningar, åklagarprövningen av slutdelgivna polisledda RåR 2010:1 Förundersökningsbegränsning och åtalsunderlåtelse RåR 2008:2; ändrad - Förundersökningsledning ÅFS 2005:9; ändrad - Gemensamma utredningsgrupper ÅFS 2007:12; ändrad - Hemliga tvångsmedel, underrättelser om RåR 2012:1 Information, rättslig ÅFS 2005:8 Informationssäkerhet ÅMR 2013:3; ändrad - Intern styrning ÅMR 2015:1 Internationell kris, särskild beredskap ÅFS 2005:17; ändrad - Internationell rättslig hjälp, handläggning av ärenden ÅFS 2007:12; ändrad - Internationella besök, inkommande ÅMR 2014:4 Internationella kamrarna, särskild beredskap ÅFS 2005:17; ändrad - Internationella åklagarkammare ÅFS 2014:4; ändrad - Internationella åklagarkamrarna, verksamhetsområde ÅFS 2014:4; ändrad - Internationellt samarbete i brottsutredningar, behörighet ÅFS 2007:12; ändrad - Internationellt samarbete i brottsutredningar, handläggning av ärenden ÅFS 2007:12; ändrad - Internet inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2006:5 Internrevision ÅMR 2010:1 IT-säkerhet ÅFS 2014:7

21 21 Sökord ÅFS/RåR/ÅMR IT-säkerhetspolicy ÅMR 2006:4; ändrad - Jour- och beredskapstjänstgöring ÅFS 2005:17; ändrad - Kommunikation intern och extern ÅMR 2014:3 Kontrollerade leveranser, åklagarbehörighet i vissa fall ÅFS 2007:12; ändrad - Klagomål mot åklagare ÅFS 2006:12; ändrad - Kontaktförbud ÅFS 2011:6; ändrad - RåR 2015:2 Korruption, Riksenheten mot se Nationella åklagaravdelningen Lokalisering av åklagarkamrarna ÅFS 2014:4 Masskrivelser från enskilda ÅMR 2008:2 Miljömål se Nationella åklagaravdelningen Mängdbrott RåR 2010:1 Muta ÅMR 2007:2; ändrad - Möten, tjänsteresor och trafiksäkerhet ÅMR 2010:2 Nationella åklagaravdelningen ÅFS 2014:4; ändrad - Olagliga utsläpp från fartyg, särskild beredskap ÅFS 2005:17; ändrad - Ordningsbot, föreskrifter om (notis m hänvisning till SFS) ÅFS 2007:14, 2009:4, 2010:1, 2011:5, 2012:4, 2012:6 Personalförmåner ÅMR 2007:2; ändrad - Polisledda förundersökningar, åklagarprövningen av slutdelgivna RåR 2010:1 Polismål, Riksenheten för se Särskilda åklagarkammaren Polismål, särskild beredskapstjänstgöring ÅFS 2005:17; ändrad - Prejudikatintresse, handläggning av mål ÅFS 2005:2; ändrad - Provokativa åtgärder, handläggning av RåR 2007:1; ändrad -

22 22 Sökord ÅFS/RåR/ÅMR Registertopsning RåR 2008:1 Representation ÅMR 2007:2; ändrad - Reserapport efter utlandsbesök ÅFS 2014:11 Restriktioner, dokumentation av skäl ÅFS 2015:2 Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål se Nationella åklagaravdelningen Riksenheten för polismål se Särskilda kammaren Riksenheten för säkerhetsmål se Nationella åklagaravdelningen Riksenheten mot korruption se Nationella åklagaravdelningen Riksåklagarens normgivning ÅFS 2005:8 Rotelvård, bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar ÅFS 2007:5; ändrad - Rättslig hjälp, handläggning av internationella ärenden ÅFS 2007:12; ändrad - Rättslig styrning och information i åklagarväsendet ÅFS 2005:8 Rättslig tillsyn ÅFS 2012:2; ändrad - Rättsutveckling, handläggning av mål ÅFS 2005:2; ändrad - Sammanträde i brottmål, dokumentation ÅFS 2005:24 Samordning av brottmålsärenden ÅFS 2005:25; ändrad - Skyddsidentitet, åklagarbehörighet i vissa fall ÅFS 2007:12; ändrad - Särskilda åklagarkammaren (f d riksenheten för polismål) ÅFS 2014:4; ändrad - Smugglings- och tullbrott, normalstraff ÅFS 2005:23; ändrad - Sponsring ÅMR 2007:2; ändrad - Strafföreläggande ÅFS 2005:26; ändrad - Styrning intern ÅMR 2011:1 Strafföreläggande, beräkningen av dagsbotsbeloppet vid RåR 2007:2; ändrad -

23 23 Sökord ÅFS/RåR/ÅMR Säkerhetsbefrämjande åtgärder inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2005:2 Säkerhetsmål, riksenheten för se Nationella åklagaravdelningen Särskild beredskap vid de internationella kamrarna ÅFS 2005:17; ändrad - Särskild beredskapstjänstgöring beträffande fartygsutsläpp ÅFS 2005:17; ändrad - Särskild beredskapstjänstgöring beträffande polismål ÅFS 2005:17; ändrad - Tidredovisning ÅMR 2012:1 Tjänstekort ÅFS 2005:31 Topsning RåR 2008:1 Tull- och smugglingsbrott, normalstraff ÅFS 2005:23; ändrad - Tullmål, fördelning av ärenden, normalstraff ÅFS 2005:23; ändrad - Tvångsmedel, dokumentation och underrättelser ÅFS 2005:30 Tvångsmedel, underrättelser om hemliga RåR 2012:1 Underrättelse till riksåklagaren i vissa fall ÅFS 2014:10 Underrättelser och dokumentation vid tvångsmedel ÅFS 2005:30 Underrättelser om hemliga tvångsmedel RåR 2012:1 Ungdomsrabatt (bötesbrott 29 kap 7 brottsbalken) RåR 2013:2 Ungdomsärenden, handläggning av RåR 2006:3; ändrad - Upphandling inom åklagarmyndigheten ÅFS 2005:18; ändrad - Uppsåt RåR 2006:1 Utbildning- och kompetensutveckling, plan för ÅMR 2012:2 Utlandsbesök i tjänsten ÅFS 2014:11 Utländska besök i Sverige ÅFS 2014:11 Utrikespolitiskt känsligt ärende, underrättelse till riksåklagaren ÅFS 2014:10 Åklagarkammare, förteckning ÅFS 2014:4; ändrad - Åklagarkammare, lokalisering och ÅFS 2014:4; ändrad -

24 24 Sökord ÅFS/RåR/ÅMR Åklagarmyndighetens normgivning ÅFS 2005:8 Åklagarområden ÅFS 2014:4; ändrad - Åklagarprövningen av slutdelgivna polisledda förundersökningar RåR 2010:1 Åtalsprövningsregeln, bedrägligt beteende och RåR 2006:5 Åtalsunderlåtelse, förundersökningsbegränsning RåR 2008:2; ändrad - Åtkomstskydd i Cåbra ÅFS 2007:3 Ärendefördelning inom åklagarorganisationen ÅFS 2014:4; ändrad - Överklagande till Högsta domstolen ÅFS 2005:2; ändrad - Överförande av lagföring till Sverige ÅFS 2007:12; ändrad - Överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder ÅFS 2007:12; ändrad - Överprövning och annan prövningsverksamhet RåR 2013:1; ändrad -

25 25 4 Förteckning över upphävda/ersatta föreskrifter och riktlinjer 4.1 Upphävda/ersatta ÅFS ÅFS Rubrik Upphävd genom/ersatt av 2005:1 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott (notis med hänvisning till SFS) 2005:3 om åklagares särskilda beredskapstjänstgöring för anmälningar mot anställda inom polisen, m.m. 2005:4 om behörig åklagare i vissa internationella ärenden 2005:5 om indelningen av den operativa verksamheten 2005:6 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott (notis med hänvisning till SFS) 2005:7 om handläggningen av anmälningar mot åklagare och domare m.fl. 2005:10 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott (notis med hänvisning till SFS) 2005:11 om underrättelse i vissa fall ÅFS 2005:6 ÅFS 2005:17 1 : ÅFS 2005:14 3 och 4 : ÅFS 2005:15 2 : ÅFS 2005:16 ÅFS 2014:4 ÅFS 2005:10 ÅFS 2006:12 ÅFS 2006:6 ÅFS 2014: :12 om Eurojust ÅFS 2007: :13 om handläggningen av ärenden om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder 2005:14 om handläggningen av ärenden om internationell rättslig hjälp 2005:15 om handläggningen av ärenden enligt lagen om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar 2005:16 om handläggningen av ärenden om erkännande och verkställighet inom EU av frysningsbeslut ÅFS 2007:12 ÅFS 2007:12 ÅFS 2007:12 ÅFS 2007:12

26 26 ÅFS Rubrik Upphävd genom/ersatt av 2005:20 om anmälan av resa utomlands och om utländska besök ÅFS 2014: :21 om användning av elektronisk post i åklagarväsendet 2005:22 och allmänna råd om datasäkerhet inom åklagarväsendet ÅMR 2006:6 ÅFS 2006:1 2005:27 om besöksförbud ÅFS 2011:6 2005:28 Åklagarmyndighetens allmänna råd för bevakning av frister i ärenden med anhållna ÅFS 2010:6 2006:1 om IT-säkerhet inom åklagarväsendet ÅFS 2014:7 2006:2 om handläggningen av ärenden om överförande av lagföring till Sverige 2006:4 om ändring i (ÅFS 2005:14) om handläggningen av ärenden om internationell rättslig hjälp 2006:5 om ändring i (ÅFS 2005:7) om handläggningen av anmälningar mot åklagare och domare m.fl. 2006:6 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott (notis med hänvisning till SFS) 2006:10 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott (notis med hänvisning till SFS) 2006:12 och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas 2007:1 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott (notis med hänvisning till SFS) 2007:8 Notis om Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott 2007:10 Notis om Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott ÅFS 2007:12 ÅFS 2007: :7 har upphört att gälla se 2006:12 ÅFS 2006:10 ÅFS 2007:1 ÅFS 2014:16 ÅFS 2007:8 ÅFS 2007:10 ÅFS 2007:11

27 27 ÅFS Rubrik Upphävd genom/ersatt av 2007:11 Notis om Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott 2007:14 Notis om Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott 2009:3 Notis om Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott ÅFS 2007:14 ÅFS 2009:3 ÅFS 2009:4

28 Upphävda/ersatta riktlinjer Rubrik Riktlinjer för ärenden rörande barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn Riktlinjer beträffande värdegränsen mellan stöld och snatteri Dnr 2002/1662 Upphävd genom/ersatt av Handläggning av ärenden rörande övergrepp mot barn - Handbok maj 2006 Nya rekommendationer om normalstraff vid tillgrepp i butik, ÅM-A 2009/ /1558 Riktlinjer för bekämpning av mängdbrott ÅMR 2006:2 2002/1642 Riktlinjer för bekämpning av arbetsmiljöbrott Upphävd genom beslut den 2 maj 2014 ÅM-A 2014/ :1 Riksåklagarens riktlinjer för tillämpning av 29 kap. 7 brottsbalken ungdomsrabatt Dnr RÅ-A 2003/0561 RåR 2013: Handläggning av fridskränkningsbrotten 2006 Ersatt mars 2012 av handbok Identifiering av misstänkt person och handlingars äkthet praktiska telefonnummer Upphävd genom beslut Ersatt av handbok. Rubrik RåR 2006:2 Åklagarprövningen av slutdelgivna polisledda förundersökningar Upphävd genom/ersatt av RåR 2010:1 RåR 2006:4 Anhållningsliggaren hur den skall föras och granskas ÅM-A 2011/0199 RåR 2007:3 Underrättelser om hemliga tvångsmedel RåR 2012:1

29 29 ÅMR 2005:1 Rubrik Åklagares jour- och beredskapstjänstgöring riktlinjer till ÅFS 2005:17 Upphävd genom/ersatt av ÅFS 2011:9 ÅMR 2006:1 Tidredovisning inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2006:3 ÅMR 2006:2 Bekämpning av mängdbrott RåR 2010:1 ÅMR 2006:6 Elektronisk post (e-post) inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2012:3 ÅMR 2006:7 Fördelning av ansvar och uppgifter mellan Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ÅMR 2007:1 Organisation för tillfällig förstärkning ÅMR 2013:2; ändrad - Upphävd genom beslut den 3 januari 2008 ÅM-A 2007/0759 ÅMR 2008:1 Tidredovisning inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2009:1 ÅMR 2009:1 Tidredovisning inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2011:2 ÅMR 2010:3 Verksamhetsredovisning av Riksenheten för polismål ÅMR 2014:1 ÅMR 2011:1 Åklagarmyndighetens riskhantering enligt förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. ÅMR 2015:1 ÅMR 2011:2 Tidredovisning inom Åklagarmyndigheten ÅMR 2012:1

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning s regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2014-05-08 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i s författningssamling (ÅFS) gällande författningar... 3 2 Riktlinjer

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Förteckning över Ekobrottsmyndighetens riktlinjer. Rättsenheten 2015-07-01

Förteckning över Ekobrottsmyndighetens riktlinjer. Rättsenheten 2015-07-01 Förteckning över s riktlinjer Rättsenheten 2015-07-01 Datum Sida 2015-07-01 1 (4) Dnr EBM A-2015/0391 Förteckning över s riktlinjer 1. Bakgrund och sammanfattning Enligt 18 c första stycket författningssamlingsförordningen

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012

Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012 Sida 1 (17) Riksåklagarens kansli Datum Dnr ÅM-A 2011/0867 Ert datum Er beteckning Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012 Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 5553 114 85 Stockholm Östermalmsgatan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Åklagarmyndighetens årsredovisning 2014

Åklagarmyndighetens årsredovisning 2014 Åklagarmyndighetens årsredovisning 2014 Innehåll Riksåklagaren har ordet...5 Om Åklagarmyndigheten...6 Mål och måluppfyllelse...7 Från brottsanmälan till domstolsförhandling...11 Intern styrning och kvalitetsarbete...12

Läs mer

Sida 2 (20) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Planeringsavdelningen 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28

Sida 2 (20) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Planeringsavdelningen 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28 Sida 2 (20) Er beteckning Innehåll Riksåklagarens förord... 3 Vårt uppdrag... 4 Vision... 4 Mål... 4 Aktiviteter och uppföljningsmått... 5 Organisation... 17 Budget... 18 Riskanalys... 20 Uppföljning och

Läs mer

Innehåll. Sida 2 (21) 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28, 2014-10-01 Er beteckning. Östermalmsgatan 87 C 010-562 50 00. Dnr.

Innehåll. Sida 2 (21) 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28, 2014-10-01 Er beteckning. Östermalmsgatan 87 C 010-562 50 00. Dnr. Sida 2 (21) Er beteckning Innehåll Riksåklagarens förord...3 Vårt uppdrag...4 Vision...4 Etiska riktlinjer...5 Mål...5 Aktiviteter och uppföljningsmått...6 Organisation...18 Budget...19 Riskanalys...21

Läs mer

År 2005 i sammanfattning

År 2005 i sammanfattning årsredovisning Innehåll År 2005 i sammanfattning... 5 Åklagarmyndighetens organisation 2005... 9 Ärendehantering... 11 1 Utgångspunkter för verksamhetsredovisningen... 12 1.1 Statsmakternas mål för 2005

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Verksamhetsplan fö r Å klagarmyndigheten 2012

Verksamhetsplan fö r Å klagarmyndigheten 2012 Sida 1 (17) Riksåklagarens kansli Uppdaterad Dnr ÅM-A 2011/0867 Datum 2011-12-22 Er beteckning Verksamhetsplan fö r Å klagarmyndigheten 2012 Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdraget till Åklagarmyndigheten att förstärka insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Slutredovisning av regeringsuppdraget till Åklagarmyndigheten att förstärka insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Sida 1 (20) Kammaråklagare Maria Sterup Ert datum Er beteckning Ju2008/7403/PO Till regeringen Justitiedepartementet och Utbildningsdepartementet Slutredovisning av regeringsuppdraget till Åklagarmyndigheten

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015 Bilaga 1 Datum Sida 2014-06-30 1 (8) Lena Lindgren Schelin Ert datum Dnr Chefsjurist, personuppgiftsombud EBM A-2014/0261 Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från

Läs mer

Åklagare ett yrke för dig?

Åklagare ett yrke för dig? Åklagare ett yrke för dig? ÅKLAGARVÄSENDET I FRONTLINJEN Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Kortanalys Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå)

Läs mer

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Malmö Datum Dnr ÅM-A 2015/0743 Kammaråklagare Anna Palmqvist Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Datalagring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten; SFS 2006:883 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1419 Utkom från trycket den 9 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 oktober 2008 (22.10) (OR. en) 9927/2/08 REV 2 CRIMORG 79 COPEN 102 EJN 39 EUROJUST 53

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 oktober 2008 (22.10) (OR. en) 9927/2/08 REV 2 CRIMORG 79 COPEN 102 EJN 39 EUROJUST 53 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 2 oktober 2008 (22.0) (OR. en) 9927/2/08 REV 2 CRIMORG 79 COPEN 02 EJN 39 EUROJUST 53 HÄVANDE AV SEKRETESS för dokument: 9927//08 REV RESTREINT UE av den: 22 september

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 2014-05-22 Dnr 891-2014 SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2013 avseende användningen

Läs mer

Vägledning för tillämpning av kulturminneslagen

Vägledning för tillämpning av kulturminneslagen Vägledning för tillämpning av kulturminneslagen Fornminnesbrott Ärendehantering vid anmälan rörande misstanke om fornminnesbrott (i enlighet med 2 kap. 21 första stycket 2 kulturminneslagen) Denna publikation

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Skatteverket; SFS 2003:1106 Utkom från trycket den 16 december 2003 utfärdad den 27 november 2003. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1)

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1) Remissyttrande Sida 1 (7) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Ju2009/834/Å Justitiedepartementet (Ju/Å) 103 33 Stockholm Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker

Läs mer

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014 Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014 Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

Ert datum. Box 5553. Erfarenheter av reformen En modernare rättegång

Ert datum. Box 5553. Erfarenheter av reformen En modernare rättegång ÅKLAGARMYNDIGHETEN Promemoria Sida 1 (8) Kammaråklagare Göran Hellstrand Ert datum Er beteckning AKLAGr.iRVYN1;: GHETEN Riksåklagaren R:kst;., ~,'c",onsll Box 5553, "'tnf\c\ i') 13 114 85 STOCKHOLM \nk,vi),j

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:45

Regeringens proposition 2010/11:45 Retsudvalget 2011-12 L 10, endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Regeringens proposition 2010/11:45 Förbättrat skydd mot stalkning Prop. 2010/11:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1 MISSTÄNKT Kastellet HVB BROTT Vållande till annans död -2005-05-18 Anmälan K33150-05,405A05003712

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Koncentration av ekoåklagare

Koncentration av ekoåklagare Koncentration av ekoåklagare inom ÅM nya stationeringsorter Rapport Arbetsgruppen December 2008 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av förslagen...3 2 Uppdraget...5 Genomförande...5 3 Åklagarkamrarnas

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Ökad effektivitet och förbättrad samverkan vid handläggning av mängdbrott

Ökad effektivitet och förbättrad samverkan vid handläggning av mängdbrott Ökad effektivitet och förbättrad samverkan vid handläggning av mängdbrott REDOVISNING I MAJ 2010 AV ETT REGERINGSUPPDRAG TILL RIKSPOLISSTYRELSEN, ÅKLAGARMYNDIGHETEN OCH DOMSTOLSVERKET Utgivare: Rikspolisstyrelsen/Domstolsverket/Åklagarmyndigheten

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2013

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2013 Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2013 Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

INTERNATIONELL RÄTTSLIG HJÄLP I BROTTMÄL INOM EU

INTERNATIONELL RÄTTSLIG HJÄLP I BROTTMÄL INOM EU INTERNATIONELL RÄTTSLIG HJÄLP I BROTTMÄL INOM EU EFFEKTIVITET V. RÄTTSSÄKERHET Malin Thunberg Schunke IUSTUS FÖRLAG Innehäll Förkortningar 13 1 Inledning 19 1.1 Om avhandlingsämnet 19 1.2 Bakgrund 20 1.2.1

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Dnr. Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv. Antagen av kommunfullmäktige

Dnr. Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv. Antagen av kommunfullmäktige Dnr Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv Dnr 2/6 Om MUTOR och BESTICKNING Mutor och korruption är inte så utbrett i vårt land, men det förekommer även här. Vi

Läs mer

Rikspolisstyrelsen - Åklagarmyndigheten

Rikspolisstyrelsen - Åklagarmyndigheten Delrapport utredning och lagföring 2013 Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat; SFS 2008:1332 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden

Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden Rapport över granskning av samtliga ärenden under perioden 2011-10-01 2013-09-30 RättsPM 2015:3 Utvecklingscentrum Göteborg Juni 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Avdelningen för särskilda utredningar

Avdelningen för särskilda utredningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Avdelningen för särskilda utredningar Rapport från OP 9 OP 9 2014-06-30 Innehåll Avdelningen för särskilda utredningar... 3 Uppdrag... 3 Uppdrag

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Förteckning över Kemikalieinspektionens föreskrifter den 24 februari 2015 Föreskrifter 1. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1011 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Förord 2012-02-22 1 (1)

Förord 2012-02-22 1 (1) Datum Sida 2012-02-22 1 (1) Ert datum Dnr EBM A-2011/0447 Förord 2011 var ett mycket bra år för Ekobrottsmyndigheten. Vi tog viktiga utvecklingsinitiativ samtidigt som vi förbättrade resultaten väsentligt.

Läs mer

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Kurser i djurskyddsbedömning våren 2010 samt januari 2011 Björn Dahlén Djurskyddschef 1 Den svenska modellen Samtal,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

VISSA ANDRA TULLFÖRFATTNINGAR

VISSA ANDRA TULLFÖRFATTNINGAR VISSA ANDRA TULLFÖRFATTNINGAR Befogenheter vid gräns mot annat EU-land [4001] 1 Tullverkets befogenheter Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om belastningsregister; SFS 1999:1134 Utkom från trycket den 15 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Regeringen föreskriver följande. 1 Med belastningsregister

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Internationell straffverkställighet

Internationell straffverkställighet Internationell straffverkställighet RättsPM 2007:20 Internationella enheten Rättsavdelningen Uppdaterad april 2015 Revidering av promemorian Promemorian utkom i december 2007. Den senaste uppdateringen

Läs mer

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott. Susanne Södersten (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott. Susanne Södersten (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 april 2014 Beatrice Ask Susanne Södersten (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

Kontaktförbud. - en handbok

Kontaktförbud. - en handbok Kontaktförbud - en handbok Utvecklingscentrum Göteborg September 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 5 1.1 BAKGRUND 5 1.2 SYFTET MED HANDBOKEN 6 1.3 ARBETET MED HANDBOKEN 6 1.4 UTFORMNINGEN AV HANDBOKEN

Läs mer

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28 28 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Policy mot mutor och bestickning

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor;

Läs mer

Arbetsgivarverket 2007-03-12. LRA eller överklagande?

Arbetsgivarverket 2007-03-12. LRA eller överklagande? Arbetsgivarverket 2007-03-12 LRA eller överklagande? Innehåll 1. Allmänt om innehållet 3 2. Regler om överprövning 4 3. LRA eller överklagande 5 4. Förfarandet vid överprövning enligt LRA 6 5. Förfarandet

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:61

Regeringens proposition 1999/2000:61 Regeringens proposition 1999/2000:61 Internationell rättslig hjälp i brottmål Prop. 1999/2000:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2000 Göran Persson Laila Freivalds

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Beslut efter granskning av ett ärende som handlagts under jourtid

Beslut efter granskning av ett ärende som handlagts under jourtid BESLUT Sida 1 (8) Kammaråklagare Ellen Aule Ert datum Er beteckning Beslut efter granskning av ett ärende som handlagts under jourtid Sammanfattning En man som avlidit i samband med ett polisingripande

Läs mer

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen 1 of 5 21/09/2010 13:57 immi Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen Tillbaka SFS nr: 2001:720 Departement/ myndighet: Utrikesdepartementet

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se Våld i nära relationer Våld och övergrepp mot barn Barn

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter

Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 56-2012 Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter 1 SAMMANFATTNING Nämnden har, utifrån de 21 polismyndigheternas svar

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer