Detta är en grundläggande guide som hjälper dig att hantera enheten samt använda dess funktioner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta är en grundläggande guide som hjälper dig att hantera enheten samt använda dess funktioner."

Transkript

1 BLAZE EZ

2

3 Innehållsförteckning 1. Vad finns i förpackningen? Fysisk beskrivning Framsidan Högra kanten Vänstra kanten Nedre kanten Baksidan Sätta i och ta ur batteriet Sätta in och ta ut ett SD-kort Ansluta till en dator Slå På/Av enheten Hemmenyn Grundläggande gränssnitt och program Inspelning Musik FM-radio Böcker OCR Webbaserade program Online Daisy Podradio Webbradio Kontrollera datum och tid Introduktion Denna snabbguide ger dig grundläggande information om hur du hanterar din Blaze EZ. Den förklarar hur du ansluter och laddar batteriet, startar och stänger av enheten samt hur du kommer åt program och undviker felaktiga knapptryckningar. Detta är en grundläggande guide som hjälper dig att hantera enheten samt använda dess funktioner.

4 1. Vad finns i förpackningen? Förpackningen till Blaze EZ ska innehålla följande artiklar: Blaze EZ Laddningsbart batteripack Strömadapter USB-kabel för att ansluta Blaze EZ till en dator USB-adapter för att ansluta USB-enheter till Blaze EZ Hörlurar Bärväska Bärrem Snabbguide i tryck och punktskrift CD med dokumentation 2. Fysisk beskrivning Placera Blaze EZ i din hand eller på en yta framför dig så att knappsatsen pekar uppåt och den rektangulära springan för minneskort på sidan av enheten pekar åt vänster Framsidan På framsidan av enheten sitter den primära knappsatsen. Högst upp i mitten sitter en smått nedsänkt fyrkantig knapp. Detta är Strömknappen för att starta och stänga av enheten. Till vänster och höger om Strömknappen sitter stereohögtalarna. Nedanför Strömknappen till vänster finns en rund knapp. Detta är Inspelningsknappen. Nedanför Inspelningsknappen sitter en rad med 3 fyrkantiga punktmärkta knappar. Från vänster till höger är dessa knappar Mediaknappen, Radioknappen samt Bokknappen. Dessa knappar öppnar Mediaspelaren, FM-radion samt Bokläsaren. Nedanför dessa applikationsknappar finns en cirkulär formation av navigationsknappar bestående av 5 knappar: pilknappar Vänster, Höger, Upp och Ner samt en liten rund knapp i mitten som är en Valknapp. 1

5 Nedanför navigationsknapparna finns en rad med 3 knappar: två fyrkantiga knappar samt en liten punktliknande knapp mellan dessa. Den fyrkantiga knapp som sitter till vänster är Avbryt. Den fyrkantiga knapp som sitter till höger är OCR. Den punktliknande knappen mellan dem är Utforska. Knappen Utforska visar en lista med filer tillhörande den för stunden aktiva applikationen i enheten. Till exempel, om du har Bokläsaren öppen visar knappen Utforska en lista med Daisyböcker och dokument som Bokläsaren kan läsa upp. Knappen Avbryt används för att avsluta applikationer, menyer eller dialoger. Strömknapp på/av Inspelningsknapp Musikknapp Radioknapp Bokknapp Navigationsknappar Avbryt OCR-knapp Utforska <Framsidan> 2.2. Högra kanten På den högra kanten av enheten finns 3 kontroller. Närmast den övre kanten på enheten sitter en Volymkontroll. Vrid Volymkontrollen ifrån dig för att öka volymen och mot dig för att minska den. När du justerar volymen känner du att kontrollen klickar vid varje inställning och enheten meddelar volymnivån som ett nummer. Nedanför Volymkontrollen sitter knappen Röstkontroll. Knappen Röstkontroll ger dig möjlighet att enkelt ställa in hastighet, volym samt tonhöjd för talsyntesen. Växla mellan de olika inställningarna genom att upprepat trycka på Röstkontroll samt använda Volymkontrollen för att justera den valda inställningen. Nedanför knappen Röstkontroll finns Knapplåset. När Knapplåset är i sin nedre position är alla knappar låsta och i den övre positionen fungerar de som vanligt. 2

6 Volymkontroll Röstkontroll Knapplås SD-kortplats Resetknapp <Vänstra och högra kanten> 2.3. Vänstra kanten På den vänstra kanten av enheten finns en fyrkantig avlång springa. Detta är SDkortplatsen Nedre kanten Om du känner på kanten närmast dig finner du 3 kontakter. Från vänster till höger är dessa: hörlursutgång, mikro-usb-port samt ingång för stereomikrofon. Använd hörlursutgången för att anslut hörlurar eller externa högtalare till enheten. Använd mikrofoningången för att ansluta en extern mikrofon eller line-in-enhet till Blaze EZ. Mikro-USB-porten används för att ansluta Blaze EZ till en dator vid filöverföring, för att ansluta en lagringsenhet eller CD-läsare samt för att ansluta strömadaptern vid laddning. Hörlursuttag Mikro-USB-port Ingång för stereomikrofon <Nedre kanten> 3

7 2.5. Baksidan Vänd Blaze EZ så att SD-kortläsaren hamnar på högra sidan. På baksidan av enheten finns 3 saker. Högst uppe i mitten finns hål för att fästa en bärrem. Under anslutningen för bärrem finns kameran för OCR. Nedanför kameran finns tre upphöjda linjer i en triangelform. Dessa markerar området på batteriluckan som man trycker in och drar nedåt för att öppna batterifacket på enheten. 3. Sätta i och ta ur batteriet Som det beskrivs ovan kommer du åt batterifacket genom att skjuta av locket på baksidan av enheten. Med knappsatsen nedåt och SD-kortläsaren till höger finner du området som används för att öppna batteriluckan under kamera markerat med upphöjda linjer. Tryck in och drag bakåt på detta område för att lossa luckan och skjuta av den från enheten. För att sätta in batteriet i enheten håller du det så att den raka kanten med fyra små rektangulära nedsänkta kontaktstift är riktad mot dig med kontaktstiften mot den vänstra sidan. Du ska också kunna känna en liten upphöjd punkt nära nedre vänstra hörnet på ovansidan nära kontaktstiften på batteriet. Placera först kanten med kontaktstiften i den nedre delen av batterifacket närmast dig, tryck sedan försiktigt ner resten av batteriet så att fastnar ordentligt. Skjut tillbaka luckan på enheten så att den klickar på plats. För att ta bort batteriet avlägsnar du luckan från enheten. Använd en fingernagel mellan den övre kanten på batteriet och den bortre kanten i batterifacket samt lyft upp och ur batteriet. 4. Sätta in och ta ut ett SD-kort Med knappsatsen vänd mot dig finner du SD-kortplatsen på vänstra kanten. När du sätter in ett SD-kort måste du först leta upp hörnet som är fasat i 45 grader. Rotera SD-kortet så att detta hörn är till vänster när du sätter in SD-kortet i kortplatsen. Sidan med etiketten ska vara neråt. Tryck försiktigt in kortet i kortplatsen tills det klickar på plats. Använd inte onödig kraft. Endast ett lätt tryck krävs för att låsa SD-kortet på plats. Om Blaze EZ är igång kommer du att höra ett ljud som bekräftar att kortet har upptäckts. 4

8 För att ta bort SD-kortet trycker du bara försiktigt in det tills det klickar lös och sedan drar du ut det. SD-kortet kommer att skjutas ut tillräckligt för att du ska kunna ta tag i det och dra ut det helt. Om Blaze EZ är igång kommer du att höra ett ljud som bekräftar att enheten har upptäckt borttagningen av SD-kortet. 5. Ansluta till en dator Sök reda på den lilla rektangulära anslutningen på framkanten på Blaze EZ mellan hörlursutgången och mikrofoningången. För att överföra filer från din dator till din Blaze EZ, stäng av Blaze EZ och anslut den mindre änden på den medföljande USB-kabeln i enhetens mikro-usb-port på framkanten och den större änden till en USB-port på din dator. Så snart den är ansluten till datorn, klicka på ikonen "Den här datorn" på datorns skrivbord. Blaze EZ visas som en portabel media-enhet under Windows med namnet Blaze. Om du öppnar "Blaze" kommer du att se den interna enheten i Blaze EZ under "Internminne". Om du har ett SD-kort i enheten kommer det att visas som "SD-kort". Du kan kopiera och organisera dokument, media, Daisyböcker och fotade bilder så som det bäst passar dig. Blaze EZ söker reda på spelbart innehåll vart än det ligger lagrat och indexerar det för att det ska bli tillgängligt för alla berörda program. 6. Slå På/Av enheten Tryck ner och håll inne Strömknappen i två sekunder för att starta Blaze EZ. Första gången du sätter in batteriet och ansluter Blaze EZ till en strömkontakt kommer enheten automatiskt att starta med ett kort pip följt av en melodi och ordet "HIMS". Efter detta hörs pip som indikerar förberedelse följt av startljudet. 5

9 Sedan meddelar enheten "Granskar disk" och Blaze EZ söker av den interna diskenheten samt alla eventuella anslutna enheter för att finna spelbart innehåll. Det är inte nödvändigt att placera innehåll i en speciell mappstruktur eftersom denna process söker av och indexerar allt spelbart innehåll på alla lagringsenheter och gör det tillgängligt för alla berörda program. Efter några sekunder meddelar enheten "Granskning klar". Du kommer till Hemmenyn som beskrivs i nästa avsnitt. För att stänga av Blaze EZ håller du ner Strömknappen i två sekunder igen. Ljudet för avstängning hörs och enheten stängs av. Efter den inledande startsekvensen som beskrivs ovan kan du slå på och av enheten snabbt genom att trycka ner och hålla inne Strömknappen. Efter uppstarten kommer man till Hemmenyn. Om batteriet blir urladdat eller om enheten nollställs kommer Blaze EZ att genomföra en längre uppstartsprocess såsom det beskriv ovan. Tiden för att slå på och av enheten är vanligtvis 5 sekunder. 7. Hemmenyn När du startar enheten kommer du till hemmenyn. Du kan också aktivera hemmenyn genom att trycka på Avbryt när du befinner dig i ett program. Hemmenyn innehåller en rad alternativ såsom statusinformation, inställningar och körbara program som du inte kommer åt via programknapparna. Du kan navigera mellan dessa alternativ i Hemmenyn via pilknapparna Vänster och Höger. Tryck på Valknappen för att aktivera det markerade alternativet i menyn. Hemmenyn innehåller följande alternativ: Datum och Tid, Batteristatus, Mjukvaruversion och ledigt utrymme, Inställningar för Röstguiden, Inspelningsinställningar, Status för Bluetooth, Status för trådlöst nätverk, Webbradio, Podradio och Verktyg. Om du trycker på Valknappen på alternativet Mjukvaruversion och ledigt utrymme får du mer information om enheten såsom serienummer samt MAC-adress. På platser där det är nödvändigt att mata in data, som när du anger ett lösenord för trådlöst nätverk, använder du följande metod: 1) Använd pilknapparna Upp och Ner för att välja typ av tangentbord: stora bokstäver, små bokstäver, siffror eller symboler. 6

10 2) Använd pilknapparna Höger och Vänster för att välja tecken att skriva in. 3) Tryck på Valknappen för att skriva in tecknet. 4) Tryck på Inspelningsknappen för att radera ett tecken och tryck på knappen Utforska för att läsa innehållet i redigeringsrutan. 5) Tryck ner och håll inne Valknappen när du är färdig med textinmatningen. 8. Grundläggande gränssnitt och program De flesta av programmen på Blaze EZ kommer du enkelt åt via fasta knappar Inspelning Tryck ner den runda knappen nedanför och till vänster och Strömknappen för att spela in och komma åt sparade inspelningar. En snabb tryckning på Inspelningsknappen visar en lista över inspelningar sparade på enheten. För att göra en ny inspelning trycker du ner och håller inne Inspelningsknappen i 2 sekunder. Du kommer att höra ett ljud som indikerar att spelningen har påbörjats. När du spelar in kan du trycka på Inspelningsknappen för att pausa samt återuppta inspelningen. När du är klar med inspelningen, tryck på Valknappen. Inspelningen sparas och du hoppar tillbaka till den plats du befann dig i enheten när inspelningen påbörjades. För att radera en inspelning från inspelningslistan, tryck ner och håll inne knappen Avbryt Musik Nedanför Inspelningsknappen finns tre fyrkantiga knappar som beskrivs i avsnitt 1. Knappen till vänster med ett M i punktskrift öppnar Mediaspelaren. Om du har spelat mediafiler tidigare kommer den senaste filen du spelade att börja spelas. Om du inte har spelat mediafiler kommer den första mediafilen i din samling att börja spelas. Under uppspelningen av mediafiler fungerar Mediaknappen som Start/Paus. Under uppspelningen kan du ändra hastigheten och tonhöjden på rösten genom att trycka på knappen Röstkontroll för att växla vilken inställning som ändras när du använder volymkontrollen. Notera: efter några sekunder återtar volymkontrollen sin normala funktion att styra volymnivån. Du meddelas att detta har hänt efter att ett kort pip ljuder. Under uppspelning kan du också förflytta dig via olika navigationselement såsom olika tidshopp samt spårnummer eller bokmärken om de finns. Använd 7

11 pilknapparna Upp och Ner för att välja navigationselement att flytta efter, använd sedan pilknapparna Vänster och Höger för att flytta bakåt och framåt med det valda elementet. När en fil spelas upp eller är pausad, tryck på Valknappen för att visa märkeshanteraren, i märkeshanteraren kan du lägga in bokmärken, röstbokmärken och markerande bokmärken. Du kan också flytta och radera märken. För att välja en specifik fil eller mapp att spela, tryck på den punktliknande knappen i mitten på nedersta raden. Använd knappen Utforska för att visa en lista med alla filer och mappar på alla lagringsenheter som är anslutna till Blaze EZ och innehåller spelbar media. Använd pilknapparna Höger och Vänster för att gå in och ut i mapparna samt använd pilknapparna Upp och Ner för att förflytta dig i en mapp eller fillista. Tryck på Valknappen för att börja spela upp en fil eller mapp. Tryck på knappen Avbryt för att avsluta Utforskaren och återvända till Mediaspelaren. Tryck ner och håll inne knappen Avbryt för att radera en fil eller mapp. Från Mediaspelaren kan du återvända till Hemmenyn genom att trycka på Avbryt. Eller så kan du växla till ett annat program med hjälp av den knapp som är associerad med programmet FM-radio Tryck på den mittersta knappen märkt med r i punktskrift, på raden med fyrkantiga knappar ovanför navigationsknapparna, för att använda FM-radion. Använd pilknapparna Vänster och Höger för att flytta framåt och bakåt 0.1 MHz för radiostationer. Notera: Du måste ha hörlurar anslutna för att använda FM-radio då sladden fungerar som antenn. För att automatiskt söka framåt efter radiokanaler, tryck ner och håll inne Högereller Vänsterpil. För att justera känsligheten vid sökningen, tryck ner och håll inne Upp- eller Nerpil. För att ställa in den aktuella stationen som ett förval, tryck Valknappen. Använd Upp och Ner för att flytta runt bland de förvalda stationerna. För att tysta och aktivera ljudet i radion, tryck på knappen "Radio" (R) när radioapplikationen är igång. För att växla mellan hörlurar och interna högtalare på Blaze EZ, tryck ner och håll inne knappen "Radio" (R) Böcker Knappen till höger på raden med fyrkantiga knappar är märkt med ett b i punktskrift och öppnar bokläsaren. Bokläsaren läser Daisyböcker och 8

12 dokumentfiler. Lästa böcker och dokument kommer att återupptas vid samma position som när du lämnade Bokläsaren. Om du inte har öppnat några böcker eller dokument sedan den senaste nollställningen placeras du i en lista med tillgängliga böcker och dokument. Du kan också komma åt listan med tillgängliga böcker och dokument genom att öppna Bokläsaren och trycka på knappen Utforska. Som med Mediaspelaren, så snart uppspelning av en bok eller dokument har påbörjas, fungerar Bokknappen som Spela/Pausa. Du kan också använda knappen Röstkontroll och Volymkontrollen för att justera hastighet och tonhöjd för läsrösten. Använd pilknapparna Upp och Ner för att växla bland de olika navigationselementen för boken eller dokumentet och använda Vänster och Höger för att förflytta dig med det valda elementet. Använd knappen "Utforska" för att öppna en lista med dokument och Daisyböcker på Blaze EZ OCR För att öppna OCR-programmet, tryck på knappen märkt med ett o i punktskrift nere på raden med fyrkantiga knappar. En lista med alternativ visas: "Ta en bild", "Blixt på/av", "Resultat", "Öppna fotograferad fil", "Öppna en extern fil" samt "Alternativ". Du kommer automatiskt till alternativet "Ta en bild". Du kan därför enkelt ta en bild var som helst i enheten genom att trycka på OCR-knappen följt av Valknappen eller genom att trycka på OCR-knappen två gånger. För bästa resultat, stöd på din armbåge eller använd någon annan metod för att försäkra dig om att kameran förblir stabil och still. Höj kameran ungefär 30 cm ovanför texten som du vill fota av och håll den så mycket över mitten av sidan som du kan. Notera: när du fotograferar små objekt såsom visitkort måste du sänka kameran närmare texten. När du väljer alternativet "Ta en bild" fokuserar kameran och bilden tas. OCRprogrammet identifierar automatiskt texten och påbörjar uppläsningen. En kopia av bilden i txt- samt jpg-format sparas automatiskt på enheten. Du kan komma åt jpg-bilden genom att använda alternativet "Öppna fotad fil". Textkopiorna av identifieringen finns tillgängliga under alternativet "resultat". Du kommer åt dem i Bokläsaren eftersom alla textfiler på enheten är tillgängliga där. Du kan också öppna bildfiler från andra platser på enheten och få dem identifierade av OCR-programmet med hjälp av alternativet "Öppna en extern fil". Använd dialogen "Alternativ" för att ställa in hur OCR-identifikationer utförs samt sparas. 9

13 9. Webbaserade program 9.1. Online Daisy Navigera till "Online Daisy" i hemmenyn med Vänster- eller Högerpil och tryck på Valknappen för att öppna den. Dialogen för att ange ID och lösenord presenteras. Skriv in ID och lösenord med hjälp av metoden som beskrivs i avsnitt 7. När du är inloggad presenteras en kombinationsruta med alternativen "Utgått", "Nytt" samt "Kommande". Du kan navigera mellan dessa alternativ via pilknapparna Vänster och Höger. Tryck pilknappen Ner för att visa alternativen i din valda boklista. Tryck Valknappen på ett objekt för att få information om boken eller ladda ner den. Använd pilknapparna Vänster och Höger för att flytta mellan "Filinformation" samt "Ladda ner fil" och tryck på Valknappen för att göra ditt val. Så snart ett objekt har laddats ner kan du spela upp det i bokläsaren i Blaze EZ Podradio Använd pilknapparna Vänster och Höger i hemmenyn för att navigera till Podradio och tryck på Valknappen. Blaze EZ meddelar "Uppdatera sändningar" och presenterar en lista med sändningar sparade på enheten. Blaze levereras med 24 podradiosändningar förinstallerade. Du kan importera sändningar till enheten genom att kopiera OPML-filer till mappen "Podcasts" i Blaze EZ när den är ansluten till en dator. I sändningslistan kan du trycka Vänster och Höger för att navigera bland sändningarna. Tryck på Valknappen för att uppdatera en sändning. Tryck på pilknappen Ner för presentera en lista med podradioavsnitt tillgängliga för sändningen. I podradiolistan kan du trycka Vänster och Höger för att navigera bland podradioavsnitten. När du flyttar mellan podradioavsnitt meddelas namnet på podradioavsnittet samt dess status: "Inte nedladdat", "Inte spelat", "Delvis spelat" eller "Spelat". Om du trycker Välj på ett podradioavsnitt med statusen "Inte nedladdad" kommer podradioavsnittet att laddas ner till din Blaze EZ. Om du trycker Välj på ett podradioavsnitt som har status "Inte spelat" eller "Spelat" kommer Blaze EZ att öppna Mediaspelaren och påbörja uppspelningen. Du kan använda samt navigera bland podradiofiler på samma sätt som andra mediafiler på enheten. Podradioavsnitt är också tillgängliga när du använder Utforskaren i Mediaspelaren. För att radera en sändning eller podradioavsnitt trycker du ner och håller inne knappen Avbryt när önskat objekt har fokus. 10

14 9.3. Webbradio För att spara Internetradiostationer på Blaze EZ, anslut Blaze EZ till din dator och kopiera spellistan med URL:er för webbradiokanaler till mappen "Web radio". Gå till hemmenyn för att öppna applikationen Webbradio och tryck Vänster eller höger för att navigera till "Webbradio" och tryck "Välj". När applikationen Webbradio startar söker den efter Internetradiostationer från spellistans URL:er i Webbradiomappen. Blaze EZ meddelar "Skapar kanallista", samt efter några sekunder, "Kanallistan skapad". Listan med tillgängliga Internetradiokanaler presenteras. Blaze EZ kommer med förinställda Internetradiostationer för ACB, Serotek, 181.FM samt Sky.FM. Använd Vänster och Höger för att navigera i kanallistan. Tryck "Välj" på stationen som du vill spela. Använd pilknapparna Vänster och Höger för att flytta mellan stationer vid uppspelning. Tryck Upp och Ner för att välja olika förflyttningssätt såsom "Första eller sista kanalen" eller "5 kanaler". Om du vill navigera i listan med stationer utan att ansluta till varje station när du förflyttar dig, tryck på knappen Avbryt och återvänd till stationslistan. För att radera en station i listan, tryck ner och håll inne knappen Avbryt när önskad station har fokus. Du kan också söka efter Webbradiostationer från en databas med knappen Utforska. Tryck ner och håll inne Utforska för att ladda ner den senaste databasen till enheten. När detta är gjort kan du trycka på Utforska för att söka i databasen. 10. Kontrollera datum och tid Du kan kontrollera datum och tid i Blaze EZ på två sätt: 1) Tryck snabbt på Strömknappen. Om du trycker snabbt på Strömknappen var du än befinner dig i enheten kommer datum och tid att meddelas. 2) Visa hemmenyn. Datum och tid är första objektet i hemmenyn. Varje gång du avslutar ett program för att återvända till hemmenyn kommer datum och tid att meddelas som första statusobjekt. Tryck "Välj" på "Datum och tid" för att ställa in det. 11

15

16

Innehållsförteckning 1. Vad finns i förpackningen? Fysisk beskrivning... 2

Innehållsförteckning 1. Vad finns i förpackningen? Fysisk beskrivning... 2 BLAZE ET 20150505 Introduktion Denna snabbguide ger dig grundläggande information om hur du hanterar din Blaze ET. Den förklarar hur du ansluter och laddar batteriet, startar och stänger av enheten samt

Läs mer

Snabbguide PLEXTALK PTP1

Snabbguide PLEXTALK PTP1 Snabbguide PLEXTALK PTP1 Tack för ditt inköp av Plextalk PTP1. Denna snabbguide beskriver grundläggande funktioner och handhavande. Var god se i användarmanualen för mer detaljerad information. (1) (8)

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Handbok PlexTalk Pocket

Handbok PlexTalk Pocket Reviderad 2015-01-23 1 (8) Handbok PlexTalk Pocket 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Handbok PlexTalk Pocket

Handbok PlexTalk Pocket Handbok PlexTalk Pocket 2016-09-26 Reviderad 2015-01-23 1 Grundläggande beskrivning 1.1 Spelarens knappar och anslutningar På spelarens överkant finns två anslutningar. Anslutningen till vänster är till

Läs mer

Lathund Plextalk PTN2

Lathund Plextalk PTN2 Lathund Plextalk PTN2 Daisysupport Plextalk telefon 08-39 94 30 Innehållsförteckning Iris Hjälpmedel Inledning... 4 Inledning... 4 Batteriet... 4 Knappbeskrivning... 5 Ovansidan... 5 Vänster sida kolumn

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver 160615 Innehåll 1 INLEDNING... 2 1.1 Hur få hjälp...2 1.2 Hur kommer tidningarna...2 1.3 Hur ser tidningarna ut...3 2 SPELAREN... 5 2.1 Beskrivning

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Juni 2006 Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt. Bones

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Lathund Plextalk Pocket, PTP1 Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Knappbeskrivning.... 4 Ovansidan.... 4 Numeriskt tangentbord....

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Manual för BookSense/BookSense XT version 3.0

Manual för BookSense/BookSense XT version 3.0 Manual för BookSense/BookSense XT version 3.0 Återförsäljare: LVI Low Vision International AB Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se Copyright 2011 LVI Low Vision International AB 352

Läs mer

Handbok Victor Reader Stratos 12M

Handbok Victor Reader Stratos 12M Reviderad 2015-01-23 1 (21) Handbok Victor Reader Stratos 12M 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Lathund Milestone 212

Lathund Milestone 212 Iris Hjälpmedel Ver: 4 Innehållsförteckning Lathund Milestone 212 Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Högra långsidan 4 Nederkant 4 Allmänt 4 De olika funktionerna

Läs mer

Lättläst om Victor Classic X

Lättläst om Victor Classic X Lättläst om Victor Classic X Viktiga knappar på spelaren Sätta på spelaren Till höger på spelarens ovansida finns en knapp. När du trycker på sätter du på spelaren. Du hör ett pip och en röst som säger:

Läs mer

Handbok Victor Reader Stratos 12M

Handbok Victor Reader Stratos 12M Reviderad 2015-01-23 1 (9) Handbok Victor Reader Stratos 12M 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Lathund Plextalk PTN2

Lathund Plextalk PTN2 Lathund Plextalk PTN2 Daisysupport Plextalk telefon 08-39 94 30 Innehållsförteckning Iris Hjälpmedel Inledning... 4 Inledning... 4 Batteriet... 4 Knappbeskrivning... 5 Ovansidan... 5 Vänster sida kolumn

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

VICTOR READER STREAM 2 Del 1 av 2 20151026

VICTOR READER STREAM 2 Del 1 av 2 20151026 VICTOR READER STREAM 2 Del 1 av 2 20151026 1 OM VICTOR READER STREAM HumanWare är stolta över att introducera Victor Reader Stream, den kraftfulla digitala talbokspelaren. Victor Reader Stream är designad

Läs mer

Handbok Milestone

Handbok Milestone Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Milestone 312 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 1.0 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Bokhyllan... 4 Ta bort en bok... 4 Appens

Läs mer

Användarmanual Legimus för Android. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Android. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Ladda ner tidningar...

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Manual Milestone 112 Ace

Manual Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

Lathund Milestone 212 och 212plus

Lathund Milestone 212 och 212plus Iris Hjälpmedel Ver: 4 Notera att denna lathund beskriver både Milestone 212 och Milestone 212plus där några egenskaper och val enbart finns i Milestone 212plus. Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3

Läs mer

Lathund Radio M312 Iris Hjälpmedel Januari 2010

Lathund Radio M312 Iris Hjälpmedel Januari 2010 Lathund Radio M312 Iris Hjälpmedel Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Repetition Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Högra långsidan 4 Nederkant

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

Handbok Victor Reader Stratos 4M

Handbok Victor Reader Stratos 4M Reviderad 2015-01-23 1 (17) Handbok Victor Reader Stratos 4M 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Handbok Milestone

Handbok Milestone Reviderad 2015-01-23 1 (6) Handbok Milestone 212 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Innehåll INNEHÅLL... 1 1 INLEDNING... 2 1.1 Hur få hjälp... 2 1.2 Hur kommer tidningarna... 2 1.3 Hur ser tidningarna ut... 2 2 LÄS EN TIDNING...

Läs mer

Kom igång. Plextalk PTN-2

Kom igång. Plextalk PTN-2 Kom igång Plextalk PTN-2 1 Kom igång 1.1 Uppackning Vid leverans sitter ett överlägg av plast på spelaren. Det täcker en del tangenter. Spelaren kan användas med överlägget på men får då lite begränsade

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Användarmanual Legimus för

Användarmanual Legimus för Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 3 Innehåll Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en

Läs mer

Kom igång. Victor Stratus 4 (Basic och M) ver

Kom igång. Victor Stratus 4 (Basic och M) ver Kom igång Victor Stratus 4 (Basic och M) ver. 160425 1 Kom igång 1.1 Uppackning Vid leverans sitter ett överlägg av plast på spelaren. Det täcker en del tangenter. Spelaren kan användas med överlägget

Läs mer

VICTOR READER STREAM Ver: 3.1 20120126

VICTOR READER STREAM Ver: 3.1 20120126 VICTOR READER STREAM Ver: 3.1 20120126 OM VICTOR READER STREAM HumanWare är stolta över att introducera Victor Reader Stream, den kraftfulla digitala talbokspelaren. Victor Reader Stream är designad som

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer

esys12 / esys40 Handledning

esys12 / esys40 Handledning Eurobraille VOYONS ENSEMBLE esys12 / esys40 Handledning Version 1.00 upplaga 1 Eurobraille 64 rue de Crimée, 75019 PARIS Tel : +33 (0)1 55 26 91 00 Fax : +33 (0)1 55 26 91 91 ESYS_ver1_Handledning.doc

Läs mer

Snabbguide ALVA BC640 151214. Sida 1 av 12

Snabbguide ALVA BC640 151214. Sida 1 av 12 Snabbguide ALVA BC640 151214 Sida 1 av 12 Sida 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 Vad finns i Lådan?... 4 Snabböversikt av ALVA BC640... 4 Installation av ALVA BC640 skärmläsardrivrutiner...

Läs mer

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Innehåll Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 5 Så här söker du en talbok... 5 Ladda ner

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Lathund Plextalk PTR2

Lathund Plextalk PTR2 Lathund Plextalk PTR2 Att använda PTR 2 Instruktion från Iris. Detta är ett övningshäfte som lär dig grunderna i att använda PTR 2 för att spela in på CD och minneskort, föra över inspelningar mellan olika

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation 1 Batteriet... 1

Viktig säkerhetsinformation 1 Batteriet... 1 Pratsam Mobile Innehåll Viktig säkerhetsinformation 1 Batteriet........................................ 1 Strömkälla....................................... 1 Hörlurar........................................

Läs mer

Kom igång. Victor Stratus 4 (Basic och M)

Kom igång. Victor Stratus 4 (Basic och M) Kom igång Victor Stratus 4 (Basic och M) 1 Kom igång 1.1 Uppackning Vid leverans sitter ett överlägg av plast på spelaren. Det täcker en del tangenter. Spelaren kan användas med överlägget på men får

Läs mer

E-BOT ADV del 1 20150120

E-BOT ADV del 1 20150120 E-BOT ADV del 1 20150120 2 Innehållsförteckning 1 Förpackningens innehåll... 6 2 E-bot ADV Överblick... 7 2.1 Helhet... 7 2.2 Baksidan... 8 2.3 Höger sida... 8 2.4 Framkant... 9 2.5 Framsida på trådlös

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 4 Hur tar

Läs mer

Grundläggande funktioner

Grundläggande funktioner Grundläggande funktioner Vilo-/väckningsknappen: När du håller din ipad upprätt ser du en svart knapp längst upp till höger. När du håller den intryckt i ungefär tre sekunder startar din ipad. Medan den

Läs mer

Handbok Milestone

Handbok Milestone Reviderad 2015-01-23 1 (13) Handbok Milestone 212 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

EasyLink och EasyLink 12

EasyLink och EasyLink 12 EasyLink och EasyLink 12 Innehållsförteckning 1. Välkommen till EasyLink 3 1.1. Introduktion 3 1.2. Regler och standarder 3 2. EasyLink 4 2.1. Innehållet i förpackningen 4 2.2. Beskrivning av EasyLink

Läs mer

E-BOT del 1 20150120

E-BOT del 1 20150120 E-BOT del 1 20150120 2 Innehållsförteckning 1 Förpackningens innehåll... 6 2 E-bot Överblick... 7 2.1 Helhet... 7 2.2 Baksidan... 8 2.3 Höger sida... 8 2.4 Framkant... 9 3 Ställ in E-bot... 10 3.1 Fälla

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

SuperVario/PocketVario

SuperVario/PocketVario BAUM Retec AG BAUM SuperVario/PocketVario Manual 2004 Copyright by Baum Retec AG Schloss Langenzell, 69257 Wiesenbach, Tyskland 1. Alla rättigheter reserverade. Ingenting som ingår i denna dokumentation

Läs mer

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE Komma i gång manual Tempus ID06 LITE 1 Innehållsförteckning Komma igång... 3 Logga in som administrator... 7 Administratormeny... 9 Nya arbetstagare... 10 Närvaro Status... 13 Närvaro... 13 Arbetsgivarelista...

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

VICTOR READER STREAM 2009-11-25 BOKLISTA ANTCKNINGAR TALBÖCKER TEXTFILER ANDRA BÖCKER MUSIK PODCASTS

VICTOR READER STREAM 2009-11-25 BOKLISTA ANTCKNINGAR TALBÖCKER TEXTFILER ANDRA BÖCKER MUSIK PODCASTS VICTOR READER STREAM 2009-11-25 BOKLISTA 1 ANTCKNINGAR TALBÖCKER TEXTFILER ANDRA BÖCKER MUSIK PODCASTS 1 TALBÖCKER Navigera med knapparna 4 och 6: 1. A 2000 Administration A 2. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007 Photo Story Mitt tips: Om du inte ser bilderna i manualen backa ett steg och spar filen. Öppna sedan den sparade filen. Då ser du bilderna. Med Photo Story kan du skapa bildberättelser, genom att sätta

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

E-BOT PRO del 1 20160506

E-BOT PRO del 1 20160506 E-BOT PRO del 1 20160506 2 Innehållsförteckning 1 Förpackningens innehåll... 6 2 E-bot PRO Överblick... 7 2.1 Helhet... 7 2.2 Baksidan... 8 2.3 Höger sida... 8 2.4 Framkant... 9 2.5 Framsida på trådlös

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad)

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Sidan 1 av 7 App-release: 1.0 Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionaliteten i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version...

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Android Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 3 Hur tar jag bort

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

ALVA BC640 Feature Pack

ALVA BC640 Feature Pack ALVA BC640 Feature Pack 2 Innehåll 1. ALVA BC640 Feature Pack... 4 1.1. Beskrivning av ovansidan... 4 1.2. Beskrivning av höger sida... 4 1.3. Beskrivning av vänster sida... 5 2. Att använda punkttangentbordet...

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer