Detta är en grundläggande guide som hjälper dig att hantera enheten samt använda dess funktioner.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta är en grundläggande guide som hjälper dig att hantera enheten samt använda dess funktioner."

Transkript

1 BLAZE EZ

2

3 Innehållsförteckning 1. Vad finns i förpackningen? Fysisk beskrivning Framsidan Högra kanten Vänstra kanten Nedre kanten Baksidan Sätta i och ta ur batteriet Sätta in och ta ut ett SD-kort Ansluta till en dator Slå På/Av enheten Hemmenyn Grundläggande gränssnitt och program Inspelning Musik FM-radio Böcker OCR Webbaserade program Online Daisy Podradio Webbradio Kontrollera datum och tid Introduktion Denna snabbguide ger dig grundläggande information om hur du hanterar din Blaze EZ. Den förklarar hur du ansluter och laddar batteriet, startar och stänger av enheten samt hur du kommer åt program och undviker felaktiga knapptryckningar. Detta är en grundläggande guide som hjälper dig att hantera enheten samt använda dess funktioner.

4 1. Vad finns i förpackningen? Förpackningen till Blaze EZ ska innehålla följande artiklar: Blaze EZ Laddningsbart batteripack Strömadapter USB-kabel för att ansluta Blaze EZ till en dator USB-adapter för att ansluta USB-enheter till Blaze EZ Hörlurar Bärväska Bärrem Snabbguide i tryck och punktskrift CD med dokumentation 2. Fysisk beskrivning Placera Blaze EZ i din hand eller på en yta framför dig så att knappsatsen pekar uppåt och den rektangulära springan för minneskort på sidan av enheten pekar åt vänster Framsidan På framsidan av enheten sitter den primära knappsatsen. Högst upp i mitten sitter en smått nedsänkt fyrkantig knapp. Detta är Strömknappen för att starta och stänga av enheten. Till vänster och höger om Strömknappen sitter stereohögtalarna. Nedanför Strömknappen till vänster finns en rund knapp. Detta är Inspelningsknappen. Nedanför Inspelningsknappen sitter en rad med 3 fyrkantiga punktmärkta knappar. Från vänster till höger är dessa knappar Mediaknappen, Radioknappen samt Bokknappen. Dessa knappar öppnar Mediaspelaren, FM-radion samt Bokläsaren. Nedanför dessa applikationsknappar finns en cirkulär formation av navigationsknappar bestående av 5 knappar: pilknappar Vänster, Höger, Upp och Ner samt en liten rund knapp i mitten som är en Valknapp. 1

5 Nedanför navigationsknapparna finns en rad med 3 knappar: två fyrkantiga knappar samt en liten punktliknande knapp mellan dessa. Den fyrkantiga knapp som sitter till vänster är Avbryt. Den fyrkantiga knapp som sitter till höger är OCR. Den punktliknande knappen mellan dem är Utforska. Knappen Utforska visar en lista med filer tillhörande den för stunden aktiva applikationen i enheten. Till exempel, om du har Bokläsaren öppen visar knappen Utforska en lista med Daisyböcker och dokument som Bokläsaren kan läsa upp. Knappen Avbryt används för att avsluta applikationer, menyer eller dialoger. Strömknapp på/av Inspelningsknapp Musikknapp Radioknapp Bokknapp Navigationsknappar Avbryt OCR-knapp Utforska <Framsidan> 2.2. Högra kanten På den högra kanten av enheten finns 3 kontroller. Närmast den övre kanten på enheten sitter en Volymkontroll. Vrid Volymkontrollen ifrån dig för att öka volymen och mot dig för att minska den. När du justerar volymen känner du att kontrollen klickar vid varje inställning och enheten meddelar volymnivån som ett nummer. Nedanför Volymkontrollen sitter knappen Röstkontroll. Knappen Röstkontroll ger dig möjlighet att enkelt ställa in hastighet, volym samt tonhöjd för talsyntesen. Växla mellan de olika inställningarna genom att upprepat trycka på Röstkontroll samt använda Volymkontrollen för att justera den valda inställningen. Nedanför knappen Röstkontroll finns Knapplåset. När Knapplåset är i sin nedre position är alla knappar låsta och i den övre positionen fungerar de som vanligt. 2

6 Volymkontroll Röstkontroll Knapplås SD-kortplats Resetknapp <Vänstra och högra kanten> 2.3. Vänstra kanten På den vänstra kanten av enheten finns en fyrkantig avlång springa. Detta är SDkortplatsen Nedre kanten Om du känner på kanten närmast dig finner du 3 kontakter. Från vänster till höger är dessa: hörlursutgång, mikro-usb-port samt ingång för stereomikrofon. Använd hörlursutgången för att anslut hörlurar eller externa högtalare till enheten. Använd mikrofoningången för att ansluta en extern mikrofon eller line-in-enhet till Blaze EZ. Mikro-USB-porten används för att ansluta Blaze EZ till en dator vid filöverföring, för att ansluta en lagringsenhet eller CD-läsare samt för att ansluta strömadaptern vid laddning. Hörlursuttag Mikro-USB-port Ingång för stereomikrofon <Nedre kanten> 3

7 2.5. Baksidan Vänd Blaze EZ så att SD-kortläsaren hamnar på högra sidan. På baksidan av enheten finns 3 saker. Högst uppe i mitten finns hål för att fästa en bärrem. Under anslutningen för bärrem finns kameran för OCR. Nedanför kameran finns tre upphöjda linjer i en triangelform. Dessa markerar området på batteriluckan som man trycker in och drar nedåt för att öppna batterifacket på enheten. 3. Sätta i och ta ur batteriet Som det beskrivs ovan kommer du åt batterifacket genom att skjuta av locket på baksidan av enheten. Med knappsatsen nedåt och SD-kortläsaren till höger finner du området som används för att öppna batteriluckan under kamera markerat med upphöjda linjer. Tryck in och drag bakåt på detta område för att lossa luckan och skjuta av den från enheten. För att sätta in batteriet i enheten håller du det så att den raka kanten med fyra små rektangulära nedsänkta kontaktstift är riktad mot dig med kontaktstiften mot den vänstra sidan. Du ska också kunna känna en liten upphöjd punkt nära nedre vänstra hörnet på ovansidan nära kontaktstiften på batteriet. Placera först kanten med kontaktstiften i den nedre delen av batterifacket närmast dig, tryck sedan försiktigt ner resten av batteriet så att fastnar ordentligt. Skjut tillbaka luckan på enheten så att den klickar på plats. För att ta bort batteriet avlägsnar du luckan från enheten. Använd en fingernagel mellan den övre kanten på batteriet och den bortre kanten i batterifacket samt lyft upp och ur batteriet. 4. Sätta in och ta ut ett SD-kort Med knappsatsen vänd mot dig finner du SD-kortplatsen på vänstra kanten. När du sätter in ett SD-kort måste du först leta upp hörnet som är fasat i 45 grader. Rotera SD-kortet så att detta hörn är till vänster när du sätter in SD-kortet i kortplatsen. Sidan med etiketten ska vara neråt. Tryck försiktigt in kortet i kortplatsen tills det klickar på plats. Använd inte onödig kraft. Endast ett lätt tryck krävs för att låsa SD-kortet på plats. Om Blaze EZ är igång kommer du att höra ett ljud som bekräftar att kortet har upptäckts. 4

8 För att ta bort SD-kortet trycker du bara försiktigt in det tills det klickar lös och sedan drar du ut det. SD-kortet kommer att skjutas ut tillräckligt för att du ska kunna ta tag i det och dra ut det helt. Om Blaze EZ är igång kommer du att höra ett ljud som bekräftar att enheten har upptäckt borttagningen av SD-kortet. 5. Ansluta till en dator Sök reda på den lilla rektangulära anslutningen på framkanten på Blaze EZ mellan hörlursutgången och mikrofoningången. För att överföra filer från din dator till din Blaze EZ, stäng av Blaze EZ och anslut den mindre änden på den medföljande USB-kabeln i enhetens mikro-usb-port på framkanten och den större änden till en USB-port på din dator. Så snart den är ansluten till datorn, klicka på ikonen "Den här datorn" på datorns skrivbord. Blaze EZ visas som en portabel media-enhet under Windows med namnet Blaze. Om du öppnar "Blaze" kommer du att se den interna enheten i Blaze EZ under "Internminne". Om du har ett SD-kort i enheten kommer det att visas som "SD-kort". Du kan kopiera och organisera dokument, media, Daisyböcker och fotade bilder så som det bäst passar dig. Blaze EZ söker reda på spelbart innehåll vart än det ligger lagrat och indexerar det för att det ska bli tillgängligt för alla berörda program. 6. Slå På/Av enheten Tryck ner och håll inne Strömknappen i två sekunder för att starta Blaze EZ. Första gången du sätter in batteriet och ansluter Blaze EZ till en strömkontakt kommer enheten automatiskt att starta med ett kort pip följt av en melodi och ordet "HIMS". Efter detta hörs pip som indikerar förberedelse följt av startljudet. 5

9 Sedan meddelar enheten "Granskar disk" och Blaze EZ söker av den interna diskenheten samt alla eventuella anslutna enheter för att finna spelbart innehåll. Det är inte nödvändigt att placera innehåll i en speciell mappstruktur eftersom denna process söker av och indexerar allt spelbart innehåll på alla lagringsenheter och gör det tillgängligt för alla berörda program. Efter några sekunder meddelar enheten "Granskning klar". Du kommer till Hemmenyn som beskrivs i nästa avsnitt. För att stänga av Blaze EZ håller du ner Strömknappen i två sekunder igen. Ljudet för avstängning hörs och enheten stängs av. Efter den inledande startsekvensen som beskrivs ovan kan du slå på och av enheten snabbt genom att trycka ner och hålla inne Strömknappen. Efter uppstarten kommer man till Hemmenyn. Om batteriet blir urladdat eller om enheten nollställs kommer Blaze EZ att genomföra en längre uppstartsprocess såsom det beskriv ovan. Tiden för att slå på och av enheten är vanligtvis 5 sekunder. 7. Hemmenyn När du startar enheten kommer du till hemmenyn. Du kan också aktivera hemmenyn genom att trycka på Avbryt när du befinner dig i ett program. Hemmenyn innehåller en rad alternativ såsom statusinformation, inställningar och körbara program som du inte kommer åt via programknapparna. Du kan navigera mellan dessa alternativ i Hemmenyn via pilknapparna Vänster och Höger. Tryck på Valknappen för att aktivera det markerade alternativet i menyn. Hemmenyn innehåller följande alternativ: Datum och Tid, Batteristatus, Mjukvaruversion och ledigt utrymme, Inställningar för Röstguiden, Inspelningsinställningar, Status för Bluetooth, Status för trådlöst nätverk, Webbradio, Podradio och Verktyg. Om du trycker på Valknappen på alternativet Mjukvaruversion och ledigt utrymme får du mer information om enheten såsom serienummer samt MAC-adress. På platser där det är nödvändigt att mata in data, som när du anger ett lösenord för trådlöst nätverk, använder du följande metod: 1) Använd pilknapparna Upp och Ner för att välja typ av tangentbord: stora bokstäver, små bokstäver, siffror eller symboler. 6

10 2) Använd pilknapparna Höger och Vänster för att välja tecken att skriva in. 3) Tryck på Valknappen för att skriva in tecknet. 4) Tryck på Inspelningsknappen för att radera ett tecken och tryck på knappen Utforska för att läsa innehållet i redigeringsrutan. 5) Tryck ner och håll inne Valknappen när du är färdig med textinmatningen. 8. Grundläggande gränssnitt och program De flesta av programmen på Blaze EZ kommer du enkelt åt via fasta knappar Inspelning Tryck ner den runda knappen nedanför och till vänster och Strömknappen för att spela in och komma åt sparade inspelningar. En snabb tryckning på Inspelningsknappen visar en lista över inspelningar sparade på enheten. För att göra en ny inspelning trycker du ner och håller inne Inspelningsknappen i 2 sekunder. Du kommer att höra ett ljud som indikerar att spelningen har påbörjats. När du spelar in kan du trycka på Inspelningsknappen för att pausa samt återuppta inspelningen. När du är klar med inspelningen, tryck på Valknappen. Inspelningen sparas och du hoppar tillbaka till den plats du befann dig i enheten när inspelningen påbörjades. För att radera en inspelning från inspelningslistan, tryck ner och håll inne knappen Avbryt Musik Nedanför Inspelningsknappen finns tre fyrkantiga knappar som beskrivs i avsnitt 1. Knappen till vänster med ett M i punktskrift öppnar Mediaspelaren. Om du har spelat mediafiler tidigare kommer den senaste filen du spelade att börja spelas. Om du inte har spelat mediafiler kommer den första mediafilen i din samling att börja spelas. Under uppspelningen av mediafiler fungerar Mediaknappen som Start/Paus. Under uppspelningen kan du ändra hastigheten och tonhöjden på rösten genom att trycka på knappen Röstkontroll för att växla vilken inställning som ändras när du använder volymkontrollen. Notera: efter några sekunder återtar volymkontrollen sin normala funktion att styra volymnivån. Du meddelas att detta har hänt efter att ett kort pip ljuder. Under uppspelning kan du också förflytta dig via olika navigationselement såsom olika tidshopp samt spårnummer eller bokmärken om de finns. Använd 7

11 pilknapparna Upp och Ner för att välja navigationselement att flytta efter, använd sedan pilknapparna Vänster och Höger för att flytta bakåt och framåt med det valda elementet. När en fil spelas upp eller är pausad, tryck på Valknappen för att visa märkeshanteraren, i märkeshanteraren kan du lägga in bokmärken, röstbokmärken och markerande bokmärken. Du kan också flytta och radera märken. För att välja en specifik fil eller mapp att spela, tryck på den punktliknande knappen i mitten på nedersta raden. Använd knappen Utforska för att visa en lista med alla filer och mappar på alla lagringsenheter som är anslutna till Blaze EZ och innehåller spelbar media. Använd pilknapparna Höger och Vänster för att gå in och ut i mapparna samt använd pilknapparna Upp och Ner för att förflytta dig i en mapp eller fillista. Tryck på Valknappen för att börja spela upp en fil eller mapp. Tryck på knappen Avbryt för att avsluta Utforskaren och återvända till Mediaspelaren. Tryck ner och håll inne knappen Avbryt för att radera en fil eller mapp. Från Mediaspelaren kan du återvända till Hemmenyn genom att trycka på Avbryt. Eller så kan du växla till ett annat program med hjälp av den knapp som är associerad med programmet FM-radio Tryck på den mittersta knappen märkt med r i punktskrift, på raden med fyrkantiga knappar ovanför navigationsknapparna, för att använda FM-radion. Använd pilknapparna Vänster och Höger för att flytta framåt och bakåt 0.1 MHz för radiostationer. Notera: Du måste ha hörlurar anslutna för att använda FM-radio då sladden fungerar som antenn. För att automatiskt söka framåt efter radiokanaler, tryck ner och håll inne Högereller Vänsterpil. För att justera känsligheten vid sökningen, tryck ner och håll inne Upp- eller Nerpil. För att ställa in den aktuella stationen som ett förval, tryck Valknappen. Använd Upp och Ner för att flytta runt bland de förvalda stationerna. För att tysta och aktivera ljudet i radion, tryck på knappen "Radio" (R) när radioapplikationen är igång. För att växla mellan hörlurar och interna högtalare på Blaze EZ, tryck ner och håll inne knappen "Radio" (R) Böcker Knappen till höger på raden med fyrkantiga knappar är märkt med ett b i punktskrift och öppnar bokläsaren. Bokläsaren läser Daisyböcker och 8

12 dokumentfiler. Lästa böcker och dokument kommer att återupptas vid samma position som när du lämnade Bokläsaren. Om du inte har öppnat några böcker eller dokument sedan den senaste nollställningen placeras du i en lista med tillgängliga böcker och dokument. Du kan också komma åt listan med tillgängliga böcker och dokument genom att öppna Bokläsaren och trycka på knappen Utforska. Som med Mediaspelaren, så snart uppspelning av en bok eller dokument har påbörjas, fungerar Bokknappen som Spela/Pausa. Du kan också använda knappen Röstkontroll och Volymkontrollen för att justera hastighet och tonhöjd för läsrösten. Använd pilknapparna Upp och Ner för att växla bland de olika navigationselementen för boken eller dokumentet och använda Vänster och Höger för att förflytta dig med det valda elementet. Använd knappen "Utforska" för att öppna en lista med dokument och Daisyböcker på Blaze EZ OCR För att öppna OCR-programmet, tryck på knappen märkt med ett o i punktskrift nere på raden med fyrkantiga knappar. En lista med alternativ visas: "Ta en bild", "Blixt på/av", "Resultat", "Öppna fotograferad fil", "Öppna en extern fil" samt "Alternativ". Du kommer automatiskt till alternativet "Ta en bild". Du kan därför enkelt ta en bild var som helst i enheten genom att trycka på OCR-knappen följt av Valknappen eller genom att trycka på OCR-knappen två gånger. För bästa resultat, stöd på din armbåge eller använd någon annan metod för att försäkra dig om att kameran förblir stabil och still. Höj kameran ungefär 30 cm ovanför texten som du vill fota av och håll den så mycket över mitten av sidan som du kan. Notera: när du fotograferar små objekt såsom visitkort måste du sänka kameran närmare texten. När du väljer alternativet "Ta en bild" fokuserar kameran och bilden tas. OCRprogrammet identifierar automatiskt texten och påbörjar uppläsningen. En kopia av bilden i txt- samt jpg-format sparas automatiskt på enheten. Du kan komma åt jpg-bilden genom att använda alternativet "Öppna fotad fil". Textkopiorna av identifieringen finns tillgängliga under alternativet "resultat". Du kommer åt dem i Bokläsaren eftersom alla textfiler på enheten är tillgängliga där. Du kan också öppna bildfiler från andra platser på enheten och få dem identifierade av OCR-programmet med hjälp av alternativet "Öppna en extern fil". Använd dialogen "Alternativ" för att ställa in hur OCR-identifikationer utförs samt sparas. 9

13 9. Webbaserade program 9.1. Online Daisy Navigera till "Online Daisy" i hemmenyn med Vänster- eller Högerpil och tryck på Valknappen för att öppna den. Dialogen för att ange ID och lösenord presenteras. Skriv in ID och lösenord med hjälp av metoden som beskrivs i avsnitt 7. När du är inloggad presenteras en kombinationsruta med alternativen "Utgått", "Nytt" samt "Kommande". Du kan navigera mellan dessa alternativ via pilknapparna Vänster och Höger. Tryck pilknappen Ner för att visa alternativen i din valda boklista. Tryck Valknappen på ett objekt för att få information om boken eller ladda ner den. Använd pilknapparna Vänster och Höger för att flytta mellan "Filinformation" samt "Ladda ner fil" och tryck på Valknappen för att göra ditt val. Så snart ett objekt har laddats ner kan du spela upp det i bokläsaren i Blaze EZ Podradio Använd pilknapparna Vänster och Höger i hemmenyn för att navigera till Podradio och tryck på Valknappen. Blaze EZ meddelar "Uppdatera sändningar" och presenterar en lista med sändningar sparade på enheten. Blaze levereras med 24 podradiosändningar förinstallerade. Du kan importera sändningar till enheten genom att kopiera OPML-filer till mappen "Podcasts" i Blaze EZ när den är ansluten till en dator. I sändningslistan kan du trycka Vänster och Höger för att navigera bland sändningarna. Tryck på Valknappen för att uppdatera en sändning. Tryck på pilknappen Ner för presentera en lista med podradioavsnitt tillgängliga för sändningen. I podradiolistan kan du trycka Vänster och Höger för att navigera bland podradioavsnitten. När du flyttar mellan podradioavsnitt meddelas namnet på podradioavsnittet samt dess status: "Inte nedladdat", "Inte spelat", "Delvis spelat" eller "Spelat". Om du trycker Välj på ett podradioavsnitt med statusen "Inte nedladdad" kommer podradioavsnittet att laddas ner till din Blaze EZ. Om du trycker Välj på ett podradioavsnitt som har status "Inte spelat" eller "Spelat" kommer Blaze EZ att öppna Mediaspelaren och påbörja uppspelningen. Du kan använda samt navigera bland podradiofiler på samma sätt som andra mediafiler på enheten. Podradioavsnitt är också tillgängliga när du använder Utforskaren i Mediaspelaren. För att radera en sändning eller podradioavsnitt trycker du ner och håller inne knappen Avbryt när önskat objekt har fokus. 10

14 9.3. Webbradio För att spara Internetradiostationer på Blaze EZ, anslut Blaze EZ till din dator och kopiera spellistan med URL:er för webbradiokanaler till mappen "Web radio". Gå till hemmenyn för att öppna applikationen Webbradio och tryck Vänster eller höger för att navigera till "Webbradio" och tryck "Välj". När applikationen Webbradio startar söker den efter Internetradiostationer från spellistans URL:er i Webbradiomappen. Blaze EZ meddelar "Skapar kanallista", samt efter några sekunder, "Kanallistan skapad". Listan med tillgängliga Internetradiokanaler presenteras. Blaze EZ kommer med förinställda Internetradiostationer för ACB, Serotek, 181.FM samt Sky.FM. Använd Vänster och Höger för att navigera i kanallistan. Tryck "Välj" på stationen som du vill spela. Använd pilknapparna Vänster och Höger för att flytta mellan stationer vid uppspelning. Tryck Upp och Ner för att välja olika förflyttningssätt såsom "Första eller sista kanalen" eller "5 kanaler". Om du vill navigera i listan med stationer utan att ansluta till varje station när du förflyttar dig, tryck på knappen Avbryt och återvänd till stationslistan. För att radera en station i listan, tryck ner och håll inne knappen Avbryt när önskad station har fokus. Du kan också söka efter Webbradiostationer från en databas med knappen Utforska. Tryck ner och håll inne Utforska för att ladda ner den senaste databasen till enheten. När detta är gjort kan du trycka på Utforska för att söka i databasen. 10. Kontrollera datum och tid Du kan kontrollera datum och tid i Blaze EZ på två sätt: 1) Tryck snabbt på Strömknappen. Om du trycker snabbt på Strömknappen var du än befinner dig i enheten kommer datum och tid att meddelas. 2) Visa hemmenyn. Datum och tid är första objektet i hemmenyn. Varje gång du avslutar ett program för att återvända till hemmenyn kommer datum och tid att meddelas som första statusobjekt. Tryck "Välj" på "Datum och tid" för att ställa in det. 11

15

16

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Snabbguide PLEXTALK PTP1

Snabbguide PLEXTALK PTP1 Snabbguide PLEXTALK PTP1 Tack för ditt inköp av Plextalk PTP1. Denna snabbguide beskriver grundläggande funktioner och handhavande. Var god se i användarmanualen för mer detaljerad information. (1) (8)

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Användarhandbok. Xperia V. LT25i

Användarhandbok. Xperia V. LT25i Användarhandbok Xperia V LT25i Innehåll Xperia V Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Android vad och varför?...7 Telefonen översikt...8 Montering...9 Starta och stänga av enheten...11

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

Användarhandbok. Xperia L C2105/C2104

Användarhandbok. Xperia L C2105/C2104 Användarhandbok Xperia L C2105/C2104 Innehåll Xperia L Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Vad är Android?...7 Telefonen översikt...7 Montering...8 Starta och stänga av enheten...10

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...8 Varför behöver jag ett Google -konto?...9 Ladda enheten...10 Grunderna...11

Läs mer

Användarhandbok. Xperia ZR C5503/C5502

Användarhandbok. Xperia ZR C5503/C5502 Användarhandbok Xperia ZR C5503/C5502 Innehåll Xperia ZR Användarhandbok...6 Komma igång...7 Android vad och varför?...7 Enheten - översikt...7 Montering...8 Starta och stänga av enheten...10 Skärmlås...10

Läs mer

PRONTO! Användarmanual. Mjukvaruversion 3.3. För Pronto! 18 V3

PRONTO! Användarmanual. Mjukvaruversion 3.3. För Pronto! 18 V3 PRONTO! Användarmanual För Pronto! 18 V3 Mjukvaruversion 3.3 Juli 2011 Manualens uppbyggnad Denna manual är i tre delar. Del 1 är riktad till nybörjare som har liten erfarenhet av datorer eller liknande

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer

Dolphin Guide Användarmanual

Dolphin Guide Användarmanual Dolphin Guide Användarmanual www.dolphinguide.com 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...1 2. Om denna användarmanual...7 3. Hur man installerar Guide...8 3.1 Innan du installerar Guide...8

Läs mer

Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved.

Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved. ReadEasy Move 2 med Feature Pack ver 4.6 Handledning Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved. Innehållsförteckning VisionAid International Innehållsförteckning... 2 Introduktion...

Läs mer

Användarmanual Plextalk PTN1

Användarmanual Plextalk PTN1 Användarmanual Plextalk PTN1 Tack för att du skaffat en Daisyspelare från Iris. Med hjälp av denna manual kan du snabbt komma igång med din spelare. Har du ytterligare frågor är du välkommen att ta kontakt

Läs mer

Användarhandbok. Xperia E4g E2003/E2006/E2053

Användarhandbok. Xperia E4g E2003/E2006/E2053 Användarhandbok Xperia E4g E2003/E2006/E2053 Innehåll Komma igång...6 Om denna användarhandbok...6 Enhetsöversikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...10

Läs mer

Din HTC Sensation XL med Beats Audio Användarhandbok

Din HTC Sensation XL med Beats Audio Användarhandbok Din HTC Sensation XL med Beats Audio Användarhandbok 2 Innehåll Innehåll Komma igång Lådans innehåll 8 HTC Sensation XL med Beats Audio 8 Kåpan på baksidan 10 SIM-kort 11 Batteri 12 Slå på och av strömmen

Läs mer

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 40 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Användarhandbok. Xperia E3 D2202/D2203/D2206

Användarhandbok. Xperia E3 D2202/D2203/D2206 Användarhandbok Xperia E3 D2202/D2203/D2206 Innehåll Komma igång...6 Om denna användarhandbok...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

HP Photosmart estation C510 series apps för utskrift. HP Photosmart estation C510 series Beskrivning av produktens yttre delar

HP Photosmart estation C510 series apps för utskrift. HP Photosmart estation C510 series Beskrivning av produktens yttre delar Innehåll 1 HP Photosmart estation C510 series apps för utskrift...3 HP Photosmart estation C510 series Beskrivning av produktens yttre delar...3 HP Photosmart estation C510 series Använda den avtagbara

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Användarhandbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Användarhandbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Enheten - översikt... 6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision & Smartvision LITE - Användarhandbok (Rev 2.6) - Version 1684,3233 1 Introduktion Gratulerar till köpet av SmartVision eller SmartVision Lite. SmartVision

Läs mer

Nokia Lumia 710 Användarhandbok

Nokia Lumia 710 Användarhandbok Nokia Lumia 710 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 6 Knappar och delar 6 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 7 Sätta i SIM-kortet 8 Ladda din telefon 9 Antennplacering

Läs mer