Verksamhetsberättelse Styrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012. Styrelse"

Transkript

1

2 Verksamhetsberättelse 212 Styrelse För verksamhetsåret 212 har styrelsen haft följande utseende: Ansvarsområde Ordförande Ulf Ottosson Badtunna, Larm Vice ordförande Ola Bergendorff (Adj, anställd Annica Kristoffersson Protokoll, Ullmax, Ledarekommitté sk) Kassör Jan Ericsson Ekonomi, canadensare, ungdomsgrupp Ledamot Erik Andersson S&T Ledamot Martin Bladh Kustpaddlargrupp Ledamot Urban Andersson Kustpaddlargrupp Ledamot Caroline Engstrand Suppleant Gunilla Rosendahl S&T Suppleant Per Cegrell Samverkan skola/idrott Styrelsen har under verksamhetsåret haft 1 st protokollförda sammanträden och dessa läggs efter godkännande på efterföljande möte ut på klubbens hemsida. Övriga förtroendevalda Revisorer: Lars Gustavsson Göran Svensson Suppleant: Roland Enefalk Stug-/Tomtvärdar: Peter Engkvist Urban Andersson Materialförvaltare: Valberedning: Respektive kommitté/grupp Mats Lindgren sk Mattias Martinsson Gunnar Englund Kommittéer / Grupper Kustpaddlargrupp: Urban Andersson Martin Bladh Prova på-grupp: Urban Andersson Annica Kristoffersson (adm ansv) Ungdomsgrupp: Jan Ericsson

3 Antal medlemmar Verksamhetsberättelse 212 Medlems- & avtalsstatistik Antalet medlemmar är 325 vilket är en ökning med 11 st jämfört med förra året. ets ökning av medlemsantalet ligger helt på den kvinnliga delen medlemmar och mycket positivt är att vi når kvinnor över 25 år. 4 Medlemsantal Fördelning Män/Kvinnor Kvinnor 34% Män 66% Åldersfördelning Kvinnor > 19 år Män > 19 år Män < 19 år Kvinnor < 19 år

4 Antal Antal avtal Verksamhetsberättelse 212 Antalet klubbkajakavtalstagare är 31 st vilket är en kraftig ökning jämfört med föregående år. Ökningen beror till stor del på att vi ökat antalet säkerhetskurser men utomhuskurser under sommarperioden Antal klubbkajakav tal Det totala antalet platser uppgår till 17 st. Av dessa förfogar klubben över 45 st och resterande 125 är till medlemmar som hyr kajakplats. Vakanta kajakplatse r Av totalt 9 uthyrningsbara canadensareplatser är 2 st uthyrda.

5 Antal Antal Verksamhetsberättelse 212 Aktivitetsstöd Tyvärr fortsätter den fallande kurvan för aktivitetsstöd från stat o kommun, Vi befinner oss i en djup svacka i ungdomsverksamheten och att få igång en fungerande verksamhet för denna målgrupp är och blir en prioriterad fråga i styrelsearbetet. Kommunala o Statliga deltagaraktiviteter Statliga sammankomster Ungdomsverksamhet Under paddlingssäsongen har det varit välbesökt på Prova På paddlingen för ungdomar Övriga träningar har genomförts när ungdomarna haft möjlighet att delta. Prova på paddlingen har genomförts på ett utmärkt sätt av Lars Larsson, Anna Björk, Pontus Påhlsson, Hjalmar Johansson, Elin Ericsson, samt Jessica Kristofferson. Tävlingsverksamheten har även i år legat i träda, har inte funnits intresse från de ungdomar som varit på träningarna. Positivt på ungdomssidan är att Per Cegrell genomför ett mycket lyckat projekt Samverkan skola som följs med stort intresse av Smålandsidrotten och som på sikt kan ge en bra ungdomsverksamhet under förutsättning att klubben kan få fram ungdomsledare. Den 15 september genomfördes Olympic Day i Kalmar där klubben medverkade, Utanför Stagneliusskolan fick ungdomar prova på kajakpaddling och som en överraskning kom även Sveriges kanotdrottning, Sofia Paldanius, och hjälpte till.

6 Antal Antal Verksamhetsberättelse 212 Prova-på-paddlingsverksamhet Under året har klubben som vanligt haft Prova-På-Paddling varje tisdag från mitten på maj till och med september. Antalet deltagare har varierat, beroende på vädret. Prova-På-Paddlingen är en aktivitet som fungerar tack vare våra ledare som ställer upp i vått och torrt! Antal prova-på-deltagare Vuxna Antal prova-på-deltagare Ungdom Kustpaddlarverksamhet De sedvanliga medlemspaddlingarna på onsdagar har under 212 haft många deltagare, 15-2 per tillfälle har varit vanligt. Under året som gått har vi också genomfört ett omfattande turprogram på helger i ett flertal olika paddelvatten. Endagsturerna till Påskallavik, Skäggenäs samt Sälpaddlingen har engagerat särskilt många deltagare. Ett antal övernattningsturer har också gjorts till bl a Lurö skärgård i Vänern samt Tjust skärgård. Säkerhetskurserna under 212 har varit fyra till antalet (två inomhus och två utomhus). Sammanlagt 3 kursdeltagare har genomfört kurserna och därmed erhållit erforderliga färdigheter för att teckna klubbkajakavtal. Under vårvintern genomfördes även bassängträning för medlemmar vid två tillfällen samt en kvällsföreläsning om meteorologi.

7 Verksamhetsberättelse 212 Canadensareuthyrning Uthyrningen av klubbens 14 canadensare är helt klart en av de viktigaste inkomstkällorna i verksamheten. Uthyrningen är samtidigt ett mycket bra sätt att visa upp övrig klubbverksamhet för att väcka intresse för kanotklubben och paddling i allmänhet. Marknadsförningen via klubbens hemsida, Svenska kanotförbundets hemsida kanotvåg, Kalmar turist, Enirokatalogen mm har nu fått ett ordentligt fäste hos kunderna. Vi har nu etablerat oss i uthyrningskretsarna, inte minst bland kommunens skolor. I år har några av klubbens medlemmar har lagt ner en stor del av sin fritid (även arbetstid) och för att vi i framtiden skall kunna få denna ekonomiska vinning måste det till flera medlemmar som hjälper till med uthyrningen. Annica tar mycket av uthyrningen under sin arbetstid och ideell tid under vardagarna och måste avlastas under helger och semester. Det blir ingen stor belastning om det skapas en grupp på ca 15-2 medlemmar som hjälps åt med denna verksamhet. Klubbanläggning Under året har renoveringar och underhåll gjorts där taktegel mm bytts ut på de nordliga kajakbyggnaderna. Klubblokalen har också tillgänglighetsanpassats i form av en ramp till entrén samt nya bredare innerdörrar. Luftvärmepump har installerats i klubbhuset som sänker våra elkostnader. Arbetet med utökad och förbättrad utebelysning pågår och detta färdigställs under våren 213. Pga renovering av badtunnan har uthyrningen under året varit ganska blygsam. Bryggorna har renoverats och ger nu en mycket förbättrad flytkraft. Gällande muddringen fick vi inget bidrag från kommunen men projekteringen av detta fortsatte i styrelsen Efter länsstyrelsens beslut om att muddermassorna skulle transporteras till deponi för blöta massor där närmaste deponistation ligger utanför Växjö, vilket medför alldeles för stora kostnader för klubben, så har detta projekt lagts ner i nuvarande form. Styrelsen fortsätter att jobba med frågan i form föra fram problemen till politiker och tjänstemän inom kommunen. Ullmax-försäljning Klubben har under året sålt underställ och värmande funktionskläder från Ullmax. Det är högkvalitativa produkter till humana priser. På klubben har vi en uppsättning produkter medlemmarna kan titta på, och så har vi en väska medlemmarna kan ta med sig till sina arbetsplatser t ex. Under året har klubben sålt för drygt 4 :-, varav ungefär 1/4 går tillbaks till klubben som ren förtjänst.

8 Verksamhetsberättelse 212 Säker & Trygg förening Sedan 26 har Kalmar Kanotklubb varit certifierad enligt Säker&Trygg Förening. Under verksamhetsår 212 har Erik Andersson och Gunilla Rosendahl varit certifieringsansvariga. Samtliga punkter i certifieringspärmen är genomgångna och åtgärdade. Dessa har redovisats för Kalmar Kultur och Fritidsförvaltning samt för Smålandsidrotten. I november deltog Erik och Gunilla på certifieringscermonin i Sporthallen. Styrelsen har varit delaktig och aktiv under arbetets gång och materialet finns tillgängligt för medlemmarna i klubbhuset. Under året har klubben gjort flera åtgärder inom ramen för Säker&Trygg: Satsning har gjorts på tillgänglighet. Dörrarna i klubbhuset har breddats och en ramp har tillkommit. Även toaletten har gjorts mer tillgänglig. Förvaring av brandfarliga gaser och vätskor har fått ett säkerhetsskåp. Planering för förbättrad utomhusbelysning har påbörjats och väntas vara klart under våren 213. Kalmar Båtmässa Sista helgen i maj arrangerades en flytande Båtmässa i Kalmar Gästhamn. Där hade företag och föreningar möjlighet att visa upp sig. Kanotklubben deltog med uppvisningar; Martin Bladh och Urban Andersson visade olika rollningar, Urban Andersson, Martin Bladh, Gunnar Englund, Peter Engqvist och hans son blev räddade av Sjöräddningssällskapets Rescue Runner. I samband med mässan ordnade klubben ett motionslopp genom Kalmars kanaler, där drygt 2 medlemmar ställde upp. Utbildningar & konferenser Ulf Ottosson och Jan Ericsson deltog i distriktets planeringsdag inför 212 på Ädelfors Folkhögskola i mars 212. Inbjuden föreläsare var OS-kanotisten Henrik Nilsson. Ulf Ottosson deltog även på Svenska kanotförbundets årsmöte i mars. Lars Larsson, Anna Björk samt Pontus Pålsson åkte på Svenska Idrottsmässan i Jönköping 27 oktober. Annica Kristoffersson har genomgått utbildning Klubben online. Representation Under året har klubben varit representerad i Småland & Blekinge Kanotförbund med Ulf Ottosson som kassör, Jan Ericsson som revisor. Vid distriktets årsmöte i mars på Ädelfors Folkhögskola utanför Vetlanda representerade Jan Ericsson och Ulf Ottosson klubben. Annica Kristoffersson och Ulf Ottosson deltog i Ullmax s KickOff i oktober. Vid SmålandsIdrottens jullunch representerades klubben av Urban Andersson och Martin Bladh

9 Verksamhetsberättelse 212 Avslutning Liksom föregående år har även detta år varit fyllt med händelserika upplevelser och som alltid gäller det att blicka framåt. Därför tar vi nu nya friska tag och fortsätter med den positiva anda som finns i klubben. Vi har idag en av Sveriges finaste klubbanläggningar, en bred verksamhet med många olika aktiviteter och en härlig samarbetsanda mellan de olika verksamheterna och ska vi kunna behålla allt detta krävs en stabil ekonomi. För att vi ska kunna behålla den nivå i service och ett brett utbud av verksamheter gäller det att alla hjälps åt. Ställ upp när Du får frågan från valberedningen eller styrelsen till olika poster inom föreningen eller erbjud Din hjälp på andra sätt. Ju fler som hjälps åt desto lättare blir bördan. Styrelsen tackar medlemmar, arbetsgrupper, ledare, instruktörer och förtroendevalda för det gångna året och ser fram mot ett nytt år med mångfald i aktiviteter och nya medlemmar. Kalmar den 17 januari 213 Ulf Ottosson Ola Bergendorff Caroline Engstrand Jan Ericsson Martin Bladh Erik Andersson Urban Andersson Gunilla Rosendahl Per Cegrell

BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB

BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 DAGORDNING STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE DAGORDNING 2012-03- 19 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med!

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med! Inledning Året 2014 var året då vi fortsatte att bygga på allt det som var nytt i vårt nya gemensamma! Under året skapade vi vårt gemensamma distriktsmärke och nya grafiska profil och vi genomförde Äventyret

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 2014 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 1 FOMS årsmöte 20150318 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande.

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande. 1 Styrelsen för HYLTE VOLLEY Bollklubb lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003-07-01 2004-06-30. 1. FÖRORD. Vi tar en fjärdeplats i grundserien på samma poäng som Falkenbergs VBK.

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (15) o Styrelsens verksamhetsberättelse o Tävlings- och domarkommitténs verksamhetsberättelse o Distriktslagsverksamheten o Utbildnings- och utvecklingskommitténs verksamhetsberättelse Styrelsens

Läs mer

Mälaröarnas Alpina Skidklubb (MASK) Verksamhetsberättelse 2008/2009

Mälaröarnas Alpina Skidklubb (MASK) Verksamhetsberättelse 2008/2009 Mälaröarnas Alpina Skidklubb (MASK) Verksamhetsberättelse 2008/2009 Allmänt Klubben har under verksamhetsåret haft 10 protokollfördra styrelsemöten. Under verksamhetsåret har klubben bytt administratör.

Läs mer

Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna halland. Verksamhetsberättelse 2010. med årsredovisning

Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna halland. Verksamhetsberättelse 2010. med årsredovisning Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna halland Verksamhetsberättelse 2010 med årsredovisning Innehåll Styrelsens inledning... 3 Idé och organisation... 5 En resa under 25 år...7 Studiedistriktets verksamhet...

Läs mer

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 (fastställd på årsmötet 2012-03-17) Förslövs IF Org.nr. 839400-3043 Box 79, 269 71 Förslöv www.fif.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsidé... 3 3 Värdegrund... 4

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2

Verksamhetsberättelse 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Ordföranden har ordet 2 Uppföljning - mål 2012 3 Organisation 5 Personal 5 Sammanträden. Medlemsmöten 5 Representation 6 Utmärkelser 7 Medlemsutveckling

Läs mer

Vår tidningsredaktion Fontänhuskällan gav 2012 ut 6 nummer av tidningen.

Vår tidningsredaktion Fontänhuskällan gav 2012 ut 6 nummer av tidningen. Inledning 2012 har präglats av en positiv anda och det ekonomiska läget är stabilt för det kommande året. Men arbetet fortgår för att skapa en varaktighet och stabilitet i ekonomin. Det har varit mycket

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

Protokoll från Blekinges Motorcyklisters årsmöte Söndagen den 17 oktober 2004 Plats och tid: Galtsjön, Ronneby kl 14:00

Protokoll från Blekinges Motorcyklisters årsmöte Söndagen den 17 oktober 2004 Plats och tid: Galtsjön, Ronneby kl 14:00 Protokoll från Blekinges Motorcyklisters årsmöte Söndagen den 17 oktober 2004 Plats och tid: Galtsjön, Ronneby kl 14:00 1 Val av ordförande att leda mötets förhandlingar. Ulf Nelsén valdes. 2 Val av sekreterare

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2011

Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2011 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2011 Ordinarie årsmöte 2012-01-29 Västerorts RC Sportklubb Innehåll Bilaga 1 Dagordning Bilaga 2 Röstlängd Bilaga 3 Verksamhetsberättelse Bilaga 4 Resultatrapport Bilaga

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Göteborg Beachvolley Club. verksamhetsåret 201 2-201 3 HJÄRTAT I SVENSK BEACHVOLLEY

Verksamhetsberättelse för Göteborg Beachvolley Club. verksamhetsåret 201 2-201 3 HJÄRTAT I SVENSK BEACHVOLLEY Verksamhetsberättelse för Göteborg Beachvolley Club verksamhetsåret 2 2-2 HJÄRTAT I SVENSK BEACHVOLLEY Styrelsen i Göteborg Beachvolley Club får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 22-9-

Läs mer

Närvarande: Elin Hoppe, Gunilla Lundell, Jan Bohman, Katja Jahn, Ylva Fontell, Lotta Nenzén.

Närvarande: Elin Hoppe, Gunilla Lundell, Jan Bohman, Katja Jahn, Ylva Fontell, Lotta Nenzén. Styrgrupp för LEADER-projekt Turism i Fjärdhundrabygden Minnesantecknigar från möte 090903 Närvarande: Elin Hoppe, Gunilla Lundell, Jan Bohman, Katja Jahn, Ylva Fontell, Lotta Nenzén. Ylva o Katja lämnar

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

BÄLINGE RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSÅRET 2014

BÄLINGE RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSÅRET 2014 Vi har under året jobbat vidare med att utveckla verksamheten. Personalen och styrelsen har aktivt agerat med information på ett effektivare och tydligare sätt. Man märker det genom

Läs mer

Bli en bättre valberedare. Tips och råd för valberedare inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson

Bli en bättre valberedare. Tips och råd för valberedare inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson Bli en bättre valberedare Tips och råd för valberedare inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson BLI EN BÄTTRE VALBEREDARE 2 1. Valberedningen är viktig Detta är ett kurshäfte som får kopieras för användning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Göteborgs Uppfinnareförening Verksamhetsberättelse 2014

Göteborgs Uppfinnareförening Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 Göteborgs Uppfinnareförening Verksamhetsberättelse 2014 Organisationsnummer 857208-0995 www.guf.se info@guf.se GUF Styrelse 2014 Ordf. V.ordf. Sekreterare: Kassör: Vice kassör Ord.styrelseledamöter:

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2.

HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2. HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2. 3 1 S T Y R E L S E N Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av

Läs mer

Det börjar snart bli dags att lägga 2014

Det börjar snart bli dags att lägga 2014 Ordföranden har ordet Det börjar snart bli dags att lägga 2014 till handlingarna, i skrivande stund återstår någon vecka men när ni läser detta har det nog redan blivit 2015. Traditionellt är ju detta

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se VERKSAMHETSÅRET 2009 Västerviks Nya Golfklubb Organisationsnummer: 83 36 00-885 Årsredovisning verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Verksamhets-

Läs mer