Välkommen till Bostadsrättsföreningen Kolarängen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Bostadsrättsföreningen Kolarängen"

Transkript

1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Kolarängen Detta är en sammanställning av samlade erfarenheter, praktiska anvisningar och information om hur vi vill att det skall tillämpas och fungera i vår förening. För att lätt hitta den information du söker är den presenterad i bokstavordning. Vi som bor i föreningen kan bidra till god trivsel genom att visa hänsyn, respekt och tolerans mot varandra. Mer information finner du på föreningens hemsida, Styrelsen i Brf Kolarängen Kontaktinformation: Adress: Turbingränd 14, nedre botten Tel: , telefontid vardagar kl E-post:

2 Innhåll Anslagstavlor...3 Att hyra ut din lägenhet...3 Avfallshantering...3 Grovsopor... 3 Returpapper... 3 Elavfall... 3 Trädgårdsavfall... 3 Hushållssopor... 3 Barnvagns- och cykelrum...5 Bastu...5 Bordtennis...5 Brandvarnare...5 Bredband...6 Entréer...6 Felanmälan...6 Utanför ordinarie arbetstid... 6 Fest...6 Fixarna & Gubbgänget...7 Flaggning...7 Fyrverkeri...7 Förråd...7 Försäkringar...7 Bostadsrättstillägg... 7 Undantag... 8 Olyckfallsförsäkring... 8 Förvaltning...8 Garage och parkering...8 Garage... 8 Gästparkering... 8 Garagelåsen... 8 Parkering utomhus... 8 Övervakning... 9 Grannsamverkan mot brott...9 Grillplatser...9 Gym...9 Gästrum...9 Hemsida...9 Hobbylokal...9 Husdjur...10 Information/Öppet Hus...10 Kabel TV Lekplatser Låssystem Port- och lägenhetsnyckel Nyckelhantering Skötsel och batteribyte Förlust av nyckel Ny nyckel Garagenyckel Nyckelhantering Skötsel och batteribyte Förlust av nyckel Ny nyckel Mata inte fåglar Mattor Månadsavgiften Portombud Rökning Samlingslokaler Snickarlokaler Störande verksamhet Om du blir störd Taxi Terrass & Uteplats Inglasning Markis & solskydd Målning Odlingslåda Vindskärmar Terrassmästerskap Trafik i området Trapphus och entréer Träningslokal Tvättstugor Underhåll & reparationer Uppvärmning, vatten och ventilation Utemiljö, städning mm Valberedning Vävstugor Årsstämma och styrelse Utgåva Brf Kolarängen

3 Anslagstavlor Det finns anslagstavlor i entréerna, i hissarna, i garagen samt på Teknikvägen utomhus i anslutning till radhusen. På dessa finns aktuell information om föreningen. Att hyra ut din lägenhet Kontakta styrelsen om du vill hyra ut din bostad! Uthyrning är inte tillåten utan styrelsens skriftliga medgivande. Den som får tillstånd till uthyrning, ansvarar även under uthyrningstiden för att avgiften betalas, och för eventuella kostnader som hyresgästen orsakar på föreningens egendom. Avfallshantering Så här hanterar vi vårt avfall inom föreningen. Grovsopor I vår förening finns det en grovsopscontainer på vardera området som normalt töms varje vecka. Dessa är låsta med hänglås (använd din portnyckel) och är avsedda för både brännbart och icke brännbart avfall. Miljöfarliga ämnen och kemikalier, oljor, färger, elektronik, TV apparater, kyl, frys, lysrör, lågenergilampor, däck och asbest får inte läggas bland grovsoporna. Ej heller hushållssopor, trädgårdsavfall. Lasta containern så att utrymmet utnyttjas maximalt genom att. Kartonger skall vikas ihop eller rivas isär för att minimera volymen Möbler skall demonteras eller brytas isär Bräder och plankor skall ej vara längre än 1,6 m då långa saker kan fastna diagonalt och försvåra tömningen Returpapper Intill grovsopscontainern finns en container för returpapper. Dessa töms normalt varje vecka. Med returpapper avses tidningar, tidskrifter, kataloger och andra trycksaker. Dock inte kuvert, förpackningar, kassar (av plast eller papper) och böcker med hårda pärmar. Elavfall Det finns behållare i garagen för batterier, glödlampor, lysrör och små-el som töms regelbundet. Elapparaten som du vill bli av med måste rymmas i och läggas i den trådkorgsvagn som finns. Ryms ditt elavfall inte i den måste du själv frakta bort det till återvinningsstationen. Vitvaror får inte lämnas som elavfall. Inget elavfall får lämnas utanför de behållare och vagnar som finns uppställda. Trädgårdsavfall För trädgårdsavfall finns det en kompost på Turbingränd. På Teknikvägen finns ett antal speciella soptunnor under sommarhalvåret. Hushållssopor Vår bostadsförening är ansluten till en sopsugsanläggning i norra Kallhäll. Anläggningen drivs av Samfällighetsföreningen för Sopsug i Norra Kallhäll där vår förening är största ägare. Utgåva Brf Kolarängen

4 Andelsägare Antal användare Andel Bfr Kolarängen 319 lägenheter 40,22 % Wåhlins Fastigheter AB 261 lägenheter 27,91 % Bfr Svetsaren ~220 lägenheter 24,67 % Järfälla Kommun 2st barnstugor + Kolarängsskolan 7,20 % Vad händer med våra sopor? Detta känner vi igen. In med soppåsen, kanske t.o.m. stänga luckan men vad händer sen Om Du slänger en julgran eller påsar med kakelplattor kan de orsaka stopp i systemet. Ventiler och utrymmet måste då rensas, med extra kostnader för föreningen. Paketera ALLA sopor i en hopknuten bärkasse Då blir inte soporna för STORA och orsakas inga STOPP I källaren lagras först avfallet ovanför en reglerbar lagringsventil. Med jämna mellanrum öppnas ventilen och soporna sugs iväg med en hastighet av 50 km/tim via ett sinnrikt system till Sugstationen. 1 Sopnedkast, 2 Lagringsventil Utgåva Brf Kolarängen

5 Från Svetsarvägen, Turbingränd och Teknikvägen sugs soporna genom rören under Kallhällsleden till en sopstation. Dit kommer även sopor från Kolarängsskolan, två förskolor och radhusområdet på andra sidan Kallhällsleden. Barnvagns- och cykelrum Låsta barnvagns och cykelrum finns vid varje port. Använd din portnyckel för att komma in. Bastu Finns på Teknikvägen i södra Blå Huset och i Turbingränd 4. Kontakta bastuansvarig som ordnar att du får tillträde till bastun. Bokning sker på lista utanför respektive bastu. Respektera att boka bastun bara en gång i taget! I bastun finns anvisningar för användningen. Bordtennis Se Träningslokal Brandvarnare Alla lägenheter skall vara försedda med minst en brandvarnare. Du ansvarar för att se till att det finns fungerande brandvarnare. Utgåva Brf Kolarängen

6 Bredband Bredband via fibernät (10 eller 100 Mbit) från Bredbandsbolaget finns installerat i alla lägenheter. För inkoppling krävs avtal med Bredbandsbolaget. Kontakta kundtjänst på tel eller besök via Internet. Det finns även möjlighet till bredband från Comhem via TV uttaget. Kontakta bolagets kundtjänst direkt på tel eller besök via Internet. Entréer Entréerna till husen är låsta mellan klockan Kontrollera alltid att dörrarna går i lås vid passering under denna tid. Läs mer under rubriken Trapphus! Felanmälan Om du upptäcker fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen som tvättstuga, garage, hiss, entréer etc., så anmäler du felet via Felanmälan: tel via länk till Felanmälan på vår hemsida via e-post Sätt gärna upp en lapp med information att felet är anmält. Utanför ordinarie arbetstid (kl , samt lör-, sön- och helgdagar) Om du upptäcker något fel som behöver åtgärdas snabbt som t ex: vattenläckor garagedörrar som inte öppnas/stängs elfel som inte beror på säkringar som har löst ut skall du ringa Jourmontör på tel Sätt gärna upp en lapp med information att felet är anmält. Överväg extrakostnaden, som du vid överdriven anmälan till Jourmontör själv kan få betala. OBS! Felanmälan skall endast göras till HSB, som utfärdar en arbetsorder. Anmälan skall inte göras till styrelsen, föreningens funktionärer eller till fastighetsskötaren eftersom arbetsordern utfärdas bara om du har gjort en Felanmälan till HSB. Fest Se Störande verksamhet Utgåva Brf Kolarängen

7 Fixarna & Gubbgänget Fixarna på Teknikvägen och Gubbgänget på Turbingränd jobbar ideellt, framföralt med underhåll inom våra områden. Det kan vara allt från att måla bänkar eller röja sly till att reparera skärmväggar till våra terrasser eller att resa julgranen. Fixarna & Gubbgänget är helt självständiga men samarbetar med styrelsen. Vill du vara med i ett trevligt gäng och göra en insats för föreningen, hör av dig till respektive kontaktperson. Flaggning På båda områdena finns en flaggstång. Den som är flaggansvarig bevakar att det finns en flagga och en vimpel som är hela och rena och ordnar i möjligaste mån att flaggning sker på allmänna flaggdagar. Flaggan kan även hissas när någon högtidsdag i familjen ska uppmärksammas. Flaggansvarig lämnar anvisningar om hur detta kan ordnas och du kan själv få ta ansvar för att hissa och hala flaggan. Fyrverkeri Fyrverkeripjäser får inte skjutas från terrasserna eller mot husen. Förråd Till varje lägenhet hör ett så kallat lägenhetsförråd. Det finns också extra förråd att hyra. Kölista finns hos HSB I lägenhetsförråden får man inte förvara båtmotorer, motorcyklar, gräsklippare eller andra förbränningsmotorförsedda redskap. Brännbara vätskor och färg ska förvaras i plåtskåp. Extrahjul/däck skall helst förvaras i anslutning till respektive fordon. Cyklar, barnvagnar, sparkcyklar, kälkar och liknande skall förvaras i cykelrum eller i det egna förrådet. Gångar och utrymmen utanför lägenhetsförråden får ej användas som uppställningsplats. Försäkringar Föreningen har tecknat kollektiva försäkringar. Bostadsrättstillägg Du har själv underhållsansvar för din bostadsrätt. Underhållsansvaret bestäms i lag och av föreningens stadgar. Vid försäkringsskada på din lägenhet skall din Hemförsäkring ersätta skador på bostadens inre, t.ex. tapeter, sanitetsgods och köksinredning och även egen bekostad inredning i din lägenhet. Vad som hör till lägenheten framkommer av föreningens stadgar ( 26). För att säkerställa att alla lägenheter har ett Bostadsrättstillägg, har föreningen, som ett komplement till fastighetsförsäkringen, tecknat ett Bostadsrättstillägg för samtliga boende. Tillägget reglerar ditt underhållsansvar enligt föreningens stadgar och ersätter även din egen bekostade inredning. Utgåva Brf Kolarängen

8 Undantag Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning beror på Försummat underhåll Felaktigt material Felaktigt eller bristfälligt utfört arbete Felaktig konstruktion Skada genom vätska, fukt, röta, mögel eller svamp. Bostadsrättshavaren svarar för självrisk och i förekommande fall för åldersavdrag. Observera - Denna försäkring ersätter inte den traditionella Hemförsäkringen, endast dess Bostadsrättstillägg! Olyckfallsförsäkring Föreningen har även tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för boende och besökare under vistelse i föreningens fastighet och allmänna utrymmen (inklusive entrétrappor till byggnaden). Gäller även för boende och förtroendevalda under uppdrag för föreningens räkning och vid sammankomst anordnad av föreningen. Förvaltning Föreningen anlitar HSB Norra Storstockholm för administrativ och teknisk förvaltning. Garage och parkering Garage Det finns 236 platser totalt i fyra gemensamma varmgarage som är kameraövervakade. I alla garagen finns tvättplats med varmt och kallt vatten. Varje lägenhet får max disponera en garageplats. Undantag finns för några som från föreningens start har avtal om två platser. Dessutom finns några långa platser för två bilar s.k. dubbelplatser. Kön till garageplats administreras av HSB. Till dubbelplatserna är det en separat kö. Observera att garageplatsen ej är kopplad till bostaden och att platsen återgår till kön vid avflyttning! Garageporten, som har automatisk stängning, skall vid in- och utfart hållas under uppsikt tills den är helt stängd för att kontrollera att den går igen och att inte någon obehörig smiter in. Gör omgående Felanmälan om du ser något som verkar vara fel. Gästparkering Parkeringsplatser för gäster finns inom båda områdena. Avgift betalas betal- och kreditkort i automater på parkeringsplatserna eller via SMS-betalning med mobiltelefonen. Garagelåsen Se Låssystem Parkering utomhus Det finns 101 P-platser utomhus, en del av dem med uttag för motorvärmare. Kön till platserna administreras av HSB. Observera att P-platsen ej är kopplad till bostaden och att platsen återgår till kön vid avflyttning! Utgåva Brf Kolarängen

9 I väntan på egen garage- eller p-plats Medlem som står i kö för att hyra en garage- eller p-plats kan få ett parkeringstillstånd som, med en avgift på 135 kr per månad, ger rätt att parkera på föreningens avgiftsbelagda besöksplatser. P tillstånd erhålls av styrelsen. Observera att det krävs att både Parkeringstillståndet och P biljetten är synliga i bilen. Ingen garanti lämnas för att det finns ledig p-plats! Övervakning Inom hela vårt område sköts övervakningen av Parking Partners, tel Stopptiden inom området är 15 minuter mellan kl och 6 minuter mellan kl , utan att riskera felparkeringsavgift. Om du behöver längre tid för uppställning t.ex. för flyttbil eller hantverkare kan du kontakta fastighetsskötare som kan skriva ut ett tillfälligt parkeringstillstånd. För att minimera onödig trafik och parkering inom bostadsområdet skall befintliga bommar alltid hållas stängda. Om man anser sig felaktigt drabbad av en parkeringsbot skall man kontakta ordföranden som beslutar om vi kan dra ärendet vidare mot Parking Partners. Grannsamverkan mot brott Vi samarbetar med polisen i Grannsamverkan mot brott, för att minimera risken för inbrott och skadegörelse. Det innebär att vi är uppmärksamma på vår omgivning, har kontakt med grannar och ser till att ytterdörrar, dörrar till förråd och garage etc. hålls låsta samt polisanmäler tillbud snarast möjligt. Informationsblad, bland annat rapporter från närpolisen, sätts upp på anslagstavlorna och finns på vår interna hemsida. Grillplatser På både Teknikvägen och Turbingränd finns grillplatser. Tänk på brandfaran och förbered med vatten för att snabbt kunna släcka. Grillning på terrass eller uteplats ska ske med hänsyn till grannarna. Tändvätska får ej användas på terrasserna. Gym Se Träningslokal Gästrum På Turbingränd 4 finns ett gästrum med två + två sängplatser. Du kan läsa mer på hemsidan. Hemsida Föreningen har en intern hemsida med fyllig information om föreningen, Föreningen har även en extern sida på HSB webb, Denna kommer att göras om. Hobbylokal Se Snickerilokal Utgåva Brf Kolarängen

10 Husdjur Rastning av hundar bör ske utanför föreningens tomt. Du som är hundägare; tänk på att en skällande hund kan vara störande för dina grannar. Kattsand får absolut inte slängas i sopnedkastet, utan skall läggas i tunnorna för trädgårdsavfall eller i container för grovsopor. Låt inte katterna göra sina behov i sandlådorna! Information/Öppet Hus Öppet Hus är möten som styrelsen håller i samlingslokalen varannan gång på Teknikvägen och på Turbingränd. Dagar och tider samt deltagande styrelseledamöter redovisas på Månadsbladet på alla anslagstavlor. Dessa möten är en möjlighet för medlemmarna att träffa styrelsens ledamöter och ställa frågor om allt som rör boendet i föreningen. De föredragande från styrelsen kan informera om styrelsens arbete, föreningens ekonomi, pågående och planerade projekt, underhåll mm. Kabel TV Alla lägenheter är anslutna till Comhem kabel TV. Det ger Dig tillgång till basutbudet, ca 10 kanaler vilket ingår i månadsavgiften. Det finns även möjlighet att hyra en dekoder för extra kanaler. Kontakta kundtjänst på tel eller besök på Internet. Om bilden är dålig, kontrollera först om någon granne har samma problem, innan du gör en felanmälan som kan resultera i en onödig utryckning. I antenndosan finns även uttag för radiosignaler. Endast koaxialkablar av typ MS75/R får användas. Lekplatser På båda områdena finns lekplatser godkända enligt EU-regler. Låssystem Här beskrivs de två låssystem som skyddar våra bostäder och garagen. Port- och lägenhetsnyckel Garagenyckel Port- och lägenhetsnyckel Till portar och lägenheterna används ASSA dp CLIQ låssystem. ASSA dp CLIQ är ett kombinerat mekaniskt och elektroniskt låssystem med mycket hög säkerhet i kombination med stor flexibilitet och rationell administration. Varje nyckel har en unik digital identitet och kan ges behörighet till de låscylindrar du har rätt att öppna. Avkodningen sker mellan nycklar och cylindrar varje gång du sticker nyckeln i låset. Nycklarna har en lysdiod och avger akustiska signaler som indikerar om du har behörighet till låset. Utgåva Brf Kolarängen

11 Nyckelhantering Tryck in nyckeln i låset med tummen. Om nyckeln har behörighet blinkar en grön lysdiod och ett pipljud hörs. Om behörighet saknas, lyser dioden med rött sken. Släpp nyckeln och vänta någon sekund, sedan är det bara att vrida som vanligt. Man skall inte hålla i nyckeln under tiden avkodning sker. Detta kan bromsa den lilla motor som är monterad inne i cylindern och som frilägger låsspärren. Var försiktig med nycklarna så att dessa inte får mekaniska skador. Böjd nyckel försvårar avkodning i cylindern och cylindern kan skadas. Tips! Ställ från dig det du eventuellt bär på och öppna dörren med hjälp av handtaget. Dra inte i nyckeln för att undvika skador på nyckel och cylinder. Skötsel och batteribyte I nyckeln sitter ett batteri. Detta förser inte bara nyckeln utan även cylindern med ström. När batteriet är slut kan du bara öppna din lägenhetsdörr, men inte portlåset. ASSA räknar med att nyckelbatterierna har en livslängd på cirka två år. För batteribyte hänvisas till Norrlås AB (75 kr januari 2012). Vid katastrofläge försök kontakta Nyckelansvariga. Batterityp Litium CR2025. Smutsig nyckel kan försämra möjligheten att öppna portlåset. Rengör nyckeln enligt bilden Förlust av nyckel Anmäl omedelbart förlust av nyckel till Nyckelansvariga, så att den kan spärras. Att nyckeln är spärrad innebär att den inte kan användas i föreningens elektroniska låssystem. Nyckeln kan dock fortfarande användas för att öppna din lägenhetsdörr. Ny nyckel Nya nycklar kan beställas hos Nyckelansvariga, men hämtas och betalas hos Norrlås AB (600kr januari 2012). Garagenyckel Till gångdörrarna i garaget använder du din portnyckel. När du tilldelats garageplats kommer Nyckelansvariga att ge din portnyckel behörighet till garaget. Till garageporten används en elektronisk nyckel. Varje nyckel har en unik digital identitet och kan ges behörighet till det garage där du har din bilplats. Nyckeln är en fjärrkontroll för öppning av den garageport där du har din bil. OBS! Den elektroniska nyckeln är just en nyckel som inte skall förvaras i bilen. Kommer den på avvägar riskeras säkerheten för samtliga bilar i garaget. Utgåva Brf Kolarängen

12 Nyckelhantering Rikta nyckeln mot garageporten som bilden visar och tryck på den stora knappen. Den röda pilen tänds. Vänta på att den röda lampan bredvid porten börjar blinka och porten öppnas. Om porten inte reagerar kan du köra närmare och prova igen. Skötsel och batteribyte Var rädd om nyckeln och se till att den inte blir våt. Det är lämpligt att den sitter tillsammans med din bilnyckel. För batteribyte hänvisas till Norrlås AB (75 kr januari 2012). Förlust av nyckel Anmäl omedelbart förlust av nyckel till Nyckelansvariga, så att den kan spärras. Ny nyckel Nya nycklar kan beställas hos Nyckelansvariga (1600kr januari 2012). Mata inte fåglar Med hänsyn till dina grannar! Mata inte fåglar på terrassen eller i nära anslutning till husen, eftersom fågelspillning, förutom att den kan hamna på grannens terrass, även medför risk för smittspridning. Spill av foder på marken drar också till sig råttor som kan ta sig in i husen. Mattor Mattor och t.ex. sängkläder får inte skakas genom fönster eller utanför terrass. Piskställningar finns i området. Månadsavgiften Månadsavgiften för lägenheten och hyra för t.ex. garage skall betalas i förskott senast den sista dagen i månaden. Utebliven betalning kan leda till förseningsavgifter samt även till förverkande av äganderätten. Betalning via autogiro rekommenderas. Kontakta HSB, tel för ytterligare information. Portombud I portarna finns en person som åtagit sig att vara en länk mellan styrelsen och de boende i huset. Henne/honom kan du kontakta med frågor om boendet i föreningen. Rökning Rökning är inte tillåten i portar, hissar, källare, tvättstugor, garage eller andra allmänna utrymmen Samlingslokaler Samlingslokaler finns på Turbingränd 4 med plats för max 50 personer och på Teknikvägen för max 30 personer. Båda lokalerna har ett litet pentry med kokplattor och kylskåp samt diskmaskin. Utgåva Brf Kolarängen

13 Porslin, bestick, termosar, kaffebryggare, filter, disk- och rengöringsmedel ingår i avgiften som är 200 kronor. Detta gäller för tiden 18:00 12:00 påföljande dag och 100 kronor för tiden 12:30 17:00. Kvällsfest skall vara avslutad senast 24:00. Den som hyr betalar för eventuella skador. Snickarlokaler Snickarlokaler finns på Turbingränd 5 samt på Teknikvägen vid norra tvättstugan. Där har man tillgång till el, vatten och hyvelbänkar. Kontakta lokalansvarig (se anslagstavlorna) för mer information. Störande verksamhet Mellan kl och skall bullrande/störande verksamhet undvikas både inom- och utomhus (t.ex. hög volym på radio/tv och bullriga maskiner). Om du planerar en fest där ni avser att hålla på efter så är det viktigt att du tänker på att andra boende som inte deltar i festen, kanske vill sova. Berätta gärna om dina festplaner för dina grannar för att undvika missförstånd. Om du blir störd Grannar som stör varandra orsakar lätt en dålig stämning. Ibland kan konflikter t.o.m. bli långvariga. Vi som bor här i föreningen har enligt bostadsrättslagen vissa skyldigheter gentemot våra grannar. Vi är skyldiga att se till att grannarna inte utsätts för störningar som skadar hälsan eller boendemiljön. Bostadsrättsinnehavaren ska också se till att besökande uppfyller dessa krav. Om du blir störd kontakta då den som stör. Om inte det hjälper hör efter om flera i trapphuset känner sig drabbade. Det är alltid bäst att de inblandade själva försöker lösa problemet innan styrelsen eller förvaltaren kopplas in. Gör en lista/listor med datum och klockslag och vad det är för sorts störning det rör sig om. Det är viktigt att listorna blir korrekt ifyllda, eftersom de kan komma att användas som underlag i en eventuell rättsprocess. Om ni inte får gehör hos den som stör- informera styrelsen som kontaktar den störande och meddelar de skyldigheter man har som bostadsrättsinnehavare. Fortsätter trots detta störningarna sammanställer styrelsen listorna. Med dem som underlag skickar styrelsen ett rekommenderat brev till den störande som uppmanas att omedelbart sluta upp med störningarna. Bostadsrättsinnehavaren får även veta att lägenheten kan bli förverkad och att socialförvaltningen i så fall underrättas. Om den störande efter denna anmodan trots allt inte bättrar sig, kontaktar föreningen en jurist för att gå vidare i ärendet. Taxi På Turbingränd finns två markerade angöringsplatser till vilka taxibeställningar kan göras. Taxi till Teknikvägen beställs lämpligen till vändplanen vid södra Tvättstugan, då det kan vara svårt för taxi att hitta i området. Utgåva Brf Kolarängen

14 Terrass & Uteplats Under denna rubrik behandlas: Inglasning Markis & solskydd Målning Odlingslåda Vindskärmar Inglasning Det finns flera godkända inglasningar. Kontakta styrelsen om du vill glasa in din terrass. Markis & solskydd På terrasser som har överbyggnad av betong kan markisen fästas i överbyggnaden. På terrasser som inte har en överbyggnad av betong finns bara en träkonstruktion som inte är avsedd för infästning av markis eller att lägga någon form av tak på. Den som trots det gör en sådan åtgärd blir ansvarig för de eventuella skador som detta kan medföra på huset. Den som övertar en bostadsrätt övertar ansvaret från tidigare ägare. Målning Föreningen tillhandahåller genom Fixarna & Gubbgänget vit färg för betong och trä samt röd färg för trä, till de medlemmar som själva önskar måla sin terrass eller uteplats. Odlingslåda I odlingslådan får inte träd och buskar växa obehindrat på höjden. Vindskärmar På terrasser: De vindskydd/-skärmar som sitter mellan lägenheterna är föreningens angelägenhet, och dessa renoveras eller byggs nya av Fixarna & Gubbgänget. Skärmarna på ytterkanterna är medlemmarnas ansvar att underhålla! På uteplats i markplan: Båda originalskärmarna på sådan uteplats är föreningens angelägenhet. I samband med renovering eller byte måste ofta vegetation tas bort för att göra åtgärden möjlig. Terrassmästerskap Föreningens golfspelare ordnar varje höst Terrassmästerskap. Trafik i området Viss biltrafik i området accepteras, t.ex. taxi för sjuka och rörelsehindrade, hemtjänstens bilar, transport av möbler och tyngre gods samt för i och urlastning. Detsamma gäller servicebilar som skall utföra arbeten. Tillfälligt uppställda fordon får inte hindra annan trafik. Motorcykel och mopedåkning är inte tillåten inom området utom för färd till eller från uppställningsplats. Kontakta fastighetsskötaren om du behöver ett tillfälligt parkeringstillstånd inom området för t.ex. flytt eller för inhyrda hantverkare. Utgåva Brf Kolarängen

15 Trapphus och entréer Av brandsäkerhetsskäl får entréer och trapphus inte användas som uppställningsplats för cyklar, kälkar och barnvagnar etc. då detta kan försvåra eventuell utrymning t.ex. vid brand under dygnets mörka timmar. Skor, leksaker och liknande får inte stå i trapphusen. Blommor och väggprydnader får sättas ut, om det inte hindrar framkomligheten och städningen. Träningslokal På entréplanet till höger i Turbingränd 3 finns lokalen. Där finns enklare gymutrustning, skivstång motionscyklar och pingisbord. Lokalen får fritt användas av medlemmarna. Det finns ingen bokningslista. Man kan bara gå dit och träna med den utrustning som finns. Viss information om hur man tränar med redskapen finns anslagen. Där finns inte duschmöjlighet! På anslagstavlorna finns uppgift om kontaktperson som kan informera om användning av utrustningen och ordnar att du får tillträde till lokalen. Tvättstugor Det finns två tvättstugor på Teknikvägen 1 och 2 i de Blå Husen. På Turbingränd finns tvättstugorna i nr. 1, 4 och 14. I varje lokal finns tvättmaskiner, torkskåp, tumlare, elmangel, strykbräda och möjlighet till handtvätt. Maskinerna är avsedda för vanlig hushållstvätt. Färgning av textilier får inte ske i maskinerna. Mattvätt får inte förekomma i de vanliga tvättmaskinerna utan hänvisas till grovtvättmaskinerna i södra Blå Huset på Teknikvägen och i Turbingränd 14. Bokning av tvättstuga sker på en bokningstavla (tre timmars pass). Ta bort din bokningscylinder när du tvättat klart och sätt den i "parkeringsläge" längst ner på tavlan. Var och en städar efter sig när tvättpasset är avslutat (rengör maskiner, luddfilter och torkar av bänkar och golv). Sådan städning kan få göras under 30 minuter in på nästa tvättpass. Bokad men ej utnyttjad tvättid övergår till annan efter 30 minuter. Underhåll & reparationer Se stadgarna med bilaga, där föreningens respektive medlemmarnas ansvar, för underhåll av lägenheten framgår. Uppvärmning, vatten och ventilation Fastigheterna värms genom fjärrvärme. Tappvarmvatten är cirkulerande. Ventilationsluften leds ner i garagen, som värms upp på detta sätt. Utemiljö, städning mm. Föreningen har avtal med en entreprenör för skötsel av tomten vad avser träd, buskar, rabatter, gräsklippning och städning. Medlemmarna gör också en värdefull insats genom att sköta rabatter i sitt närområde. Varje vår och höst hålls en städdag då området och vissa delar på kommunens mark rensas från sly och skräp. Utgåva Brf Kolarängen

16 Valberedning Vid årsstämman utses en valberedning. Huvuduppgiften för den är att föreslå ledamöter till styrelsen och att bland medlemmarna hitta kompetenser till olika arbetsuppgifter i föreningen. Vävstugor Vävstugor finns på Turbingränd 5 och på Teknikvägen i det norra Blå Huset. Årsstämma och styrelse Föreningens årsstämma hålls varje år i början av maj, då det gångna årets verksamhet redovisas. Vid detta tillfälle väljs den styrelsen som har i uppdrag att sköta föreningens förvaltning och ekonomi under nästkommande år. Utgåva Brf Kolarängen

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE INFORMATION TILL NYINFLYTTADE Varmt välkommen till Brf Måttbandet i Stockholm! Vi har här samlat information som ni kan tänkas behöva som nyinflyttade i Brf Måttbandet. Om det ändå skulle vara något ni

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN VÄLKOMMEN TILL PORFYREN! Styrelsen för bostadsrättsföreningen Porfyren hälsar dig välkommen till ditt nya boende och som delägare i föreningen. Vi hoppas

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen 2006-09-29 Sidan 1 av 6 Gemensamhetsutrymmen Tvättstugorna Vi har två tvättstugor på vårt område, en i varje PLUS. Tvättstugorna är avgiftsfria och bokas med speciell cylinder märkt med lägenhetsnumret.

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS Brandsäkerhet Brandmyndigheten tillåter inte brandfarliga föremål på trapplanen. På grund av brandfaran och för att hålla alla utrymningsvägar öppna

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Information till boende i Riksbyggen bostadsrättsförening Norrköpingshus 32, BRF32

Information till boende i Riksbyggen bostadsrättsförening Norrköpingshus 32, BRF32 1(6) Norrköping 2015-03-01 Information till boende i Riksbyggen bostadsrättsförening Norrköpingshus 32, BRF32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i A-Ö är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i A-Ö är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Brf Rösjön 5 sidor Bostadsrättsföreningen Rösjön i Sollentuna 2013-05-08 Allmän information från A - Ö (Utöver denna lista finns också:ordningsregler och föreningens stadgar) Ansvar för ordningen bostadsrättshavaren

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

Ordnings- och trivselregler

Ordnings- och trivselregler Ordnings- och trivselregler Vi är varandras boendemiljö. I flerfamiljshus bor vi alla nära varandra och det innebär att vi måste ta hänsyn och respektera varandra. Vi har tillsammans skapat regler för

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

2015-02-02 Sidan 1 av 5

2015-02-02 Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars ändamål är att upplåta bostäder eller lokaler med bostadsrätt åt sina medlemmar (bostadsrättshavare). De regler som

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Limmaren 3 Borensvägen 52-60 i Årsta

Bostadsrättsföreningen Limmaren 3 Borensvägen 52-60 i Årsta Bostadsrättsföreningen Limmaren 3 Borensvägen 52-60 i Årsta Består av två bostadshus med fem trappuppgångar. De 30 lägenheterna varierar i storlek, 12 stycken à 42 kvm 6 stycken à 45 kvm och 12 stycken

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Inledning Brf Stadsparken i Lund bildades 1934 och inregistrerades 15 juni 1936. Föreningen

Läs mer

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$ t*- l.t;.. F*{.& {*;i?å olbäskem I tsohu$ Ordnings / trivselregler för brf Solbacken i Bohus Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Solbacken i Bohus, Ale kommun! Vi hoppas att ni genom att ta del

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28

A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28 A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28 Andrahandsuthyrning Vill du hyra ut i andra hand p.g.a. arbete, studie på annan ort, sambotest eller något annat giltigt skäl så ska du ansöka om tillstånd

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

BOLLPLAN Gräsplanen vid Kvartershuset är till för fotboll, brännboll etc.

BOLLPLAN Gräsplanen vid Kvartershuset är till för fotboll, brännboll etc. Att bo i bostadsrätt innebär att du har möjlighet att påverka trivsel, skötsel och service i bostadsområdet. Du har också insyn i och inflytande över förvaltning och ekonomi. INFORMATIONEN OCH REGLERNA

Läs mer

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Brf Porfyren Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Styrelsen Rev 2015-01-13 Innehåll 1. Vår bostadsrättsförening:...

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till kv Gippen

Välkommen till kv Gippen Välkommen till kv Gippen Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Fastighet AB. Vår förvaltare heter Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17 91 04. Inpassering

Läs mer

Trivselregler för boende i BRF Beckasinen 14.

Trivselregler för boende i BRF Beckasinen 14. Juli 2015 Trivselregler för boende i BRF Beckasinen 14. Det ligger i allas intresse att vi förvaltar vår fastighet på bästa sätt. Alla vill vi också ha en god grannsämja och ett kvalitativt boende. En

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt TRIVSELHANDBOK - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Välkommen till vår förening

Välkommen till vår förening 2013-10-25 HSB Brf ÅSÖBERGET december 2013 Distribueras till samtliga medlemmar för kännedom Barnängens Tekniska Fabrik som fanns i kvarteret Oljan, mellan 1873 fram till 1929 då fabriken flyttade till

Läs mer

BRF JÄRNÅLDERN INFOBLAD 2015-06-03

BRF JÄRNÅLDERN INFOBLAD 2015-06-03 Utearbetsdagar hösten 2015 BRF JÄRNÅLDERN Tänk på att packa kartongcontainern ordentligt så att den fylls till 100 %. Inga hela kartonger vik eller riv. Småelektronik kan slängas i kärl placerade i A-,

Läs mer

Trivselregler. Allmänt

Trivselregler. Allmänt Trivselregler För att föreningen skall fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Ge därför dessa punkter en stunds eftertanke. Bostadsrättshavare och hyresgäster

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se Välkommen till BRF Roslagsgatan 36! Vi vill med denna boendehandbok underlätta för dig som boende med svar på många av de frågor som kan tänkas dyka upp. Alla vill ha en så god boendemiljö som möjligt.

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

Välkommen till föreningen

Välkommen till föreningen 1 Välkommen till föreningen Styrelsen vill passa på att hälsa er välkomna till BRF Risten. Vi hoppas att allt är till belåtenhet och att ni kommer att trivas i vårt kvarter. I BRF Risten ingår adresserna:

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5

TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5 TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5 Områdesbevakningen nattetid sker fortlöpande. Styrelsen önskar synpunkter från Er för att kunna utvärdera om bevakningen har haft någon effekt. Har stölderna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD När man flyttar in i en ny bostad kan det vara mycket man funderar över. Om lägenheten, området, service m.m. Även om man tagit reda på en del i förväg så kan säkert många

Läs mer

Brf Diariet 6. Registervägen 28-36. Trivselregler Antagna 2015

Brf Diariet 6. Registervägen 28-36. Trivselregler Antagna 2015 Brf Diariet 6 Registervägen 28-36 Trivselregler Antagna 2015 Trivselregler och ordningsföreskrifter Att bo i en bostadsrättslägenhet innebär att du tillsammans med andra medlemmar äger en andel i en ekonomisk

Läs mer

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan 2 Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Stenhällan i Vallentuna. Vi hoppas Ni kommer att trivas med Er lägenhet och med Era

Läs mer

Ordningsregler. BRF Skytten i Duvbo

Ordningsregler. BRF Skytten i Duvbo Ordningsregler BRF Skytten i Duvbo Senast reviderade 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 A MEDLEMMARS ANSVAR OCH ÅTAGANDEN... 2 B SÄRSKILDA

Läs mer

Trivsel- och förhållningsregler

Trivsel- och förhållningsregler Dessa trivsel- och förhållningsregler gäller dig som boende i bostadsrätt på Lötmogatan 7 i Hägersten och är ett komplement till föreningens stadgar. Så fungerar en bostadsrättsförening En bostadsrättsförening

Läs mer

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Föreningen förvaltas av AdEx Fastighetsutveckling. Förvaltare: Daniel Boding Fastighetsadministratör: Cassandra Gustafsson Ekonomi: Lisa Welin

Läs mer

Brf Trumspelaren Information för alla medlemmar

Brf Trumspelaren Information för alla medlemmar Allmänt Bostadsrättsföreningen Trumspelaren i Linköping är en ekonomisk förening. Föreningen består av 627 lägenheter, alltifrån 1 rum med pentry till 5 rum med kök. Brf Trumspelaren äger husen och vi

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer