Välkommen till Bostadsrättsföreningen Kolarängen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Bostadsrättsföreningen Kolarängen"

Transkript

1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Kolarängen Detta är en sammanställning av samlade erfarenheter, praktiska anvisningar och information om hur vi vill att det skall tillämpas och fungera i vår förening. För att lätt hitta den information du söker är den presenterad i bokstavordning. Vi som bor i föreningen kan bidra till god trivsel genom att visa hänsyn, respekt och tolerans mot varandra. Mer information finner du på föreningens hemsida, Styrelsen i Brf Kolarängen Kontaktinformation: Adress: Turbingränd 14, nedre botten Tel: , telefontid vardagar kl E-post:

2 Innhåll Anslagstavlor...3 Att hyra ut din lägenhet...3 Avfallshantering...3 Grovsopor... 3 Returpapper... 3 Elavfall... 3 Trädgårdsavfall... 3 Hushållssopor... 3 Barnvagns- och cykelrum...5 Bastu...5 Bordtennis...5 Brandvarnare...5 Bredband...6 Entréer...6 Felanmälan...6 Utanför ordinarie arbetstid... 6 Fest...6 Fixarna & Gubbgänget...7 Flaggning...7 Fyrverkeri...7 Förråd...7 Försäkringar...7 Bostadsrättstillägg... 7 Undantag... 8 Olyckfallsförsäkring... 8 Förvaltning...8 Garage och parkering...8 Garage... 8 Gästparkering... 8 Garagelåsen... 8 Parkering utomhus... 8 Övervakning... 9 Grannsamverkan mot brott...9 Grillplatser...9 Gym...9 Gästrum...9 Hemsida...9 Hobbylokal...9 Husdjur...10 Information/Öppet Hus...10 Kabel TV Lekplatser Låssystem Port- och lägenhetsnyckel Nyckelhantering Skötsel och batteribyte Förlust av nyckel Ny nyckel Garagenyckel Nyckelhantering Skötsel och batteribyte Förlust av nyckel Ny nyckel Mata inte fåglar Mattor Månadsavgiften Portombud Rökning Samlingslokaler Snickarlokaler Störande verksamhet Om du blir störd Taxi Terrass & Uteplats Inglasning Markis & solskydd Målning Odlingslåda Vindskärmar Terrassmästerskap Trafik i området Trapphus och entréer Träningslokal Tvättstugor Underhåll & reparationer Uppvärmning, vatten och ventilation Utemiljö, städning mm Valberedning Vävstugor Årsstämma och styrelse Utgåva Brf Kolarängen

3 Anslagstavlor Det finns anslagstavlor i entréerna, i hissarna, i garagen samt på Teknikvägen utomhus i anslutning till radhusen. På dessa finns aktuell information om föreningen. Att hyra ut din lägenhet Kontakta styrelsen om du vill hyra ut din bostad! Uthyrning är inte tillåten utan styrelsens skriftliga medgivande. Den som får tillstånd till uthyrning, ansvarar även under uthyrningstiden för att avgiften betalas, och för eventuella kostnader som hyresgästen orsakar på föreningens egendom. Avfallshantering Så här hanterar vi vårt avfall inom föreningen. Grovsopor I vår förening finns det en grovsopscontainer på vardera området som normalt töms varje vecka. Dessa är låsta med hänglås (använd din portnyckel) och är avsedda för både brännbart och icke brännbart avfall. Miljöfarliga ämnen och kemikalier, oljor, färger, elektronik, TV apparater, kyl, frys, lysrör, lågenergilampor, däck och asbest får inte läggas bland grovsoporna. Ej heller hushållssopor, trädgårdsavfall. Lasta containern så att utrymmet utnyttjas maximalt genom att. Kartonger skall vikas ihop eller rivas isär för att minimera volymen Möbler skall demonteras eller brytas isär Bräder och plankor skall ej vara längre än 1,6 m då långa saker kan fastna diagonalt och försvåra tömningen Returpapper Intill grovsopscontainern finns en container för returpapper. Dessa töms normalt varje vecka. Med returpapper avses tidningar, tidskrifter, kataloger och andra trycksaker. Dock inte kuvert, förpackningar, kassar (av plast eller papper) och böcker med hårda pärmar. Elavfall Det finns behållare i garagen för batterier, glödlampor, lysrör och små-el som töms regelbundet. Elapparaten som du vill bli av med måste rymmas i och läggas i den trådkorgsvagn som finns. Ryms ditt elavfall inte i den måste du själv frakta bort det till återvinningsstationen. Vitvaror får inte lämnas som elavfall. Inget elavfall får lämnas utanför de behållare och vagnar som finns uppställda. Trädgårdsavfall För trädgårdsavfall finns det en kompost på Turbingränd. På Teknikvägen finns ett antal speciella soptunnor under sommarhalvåret. Hushållssopor Vår bostadsförening är ansluten till en sopsugsanläggning i norra Kallhäll. Anläggningen drivs av Samfällighetsföreningen för Sopsug i Norra Kallhäll där vår förening är största ägare. Utgåva Brf Kolarängen

4 Andelsägare Antal användare Andel Bfr Kolarängen 319 lägenheter 40,22 % Wåhlins Fastigheter AB 261 lägenheter 27,91 % Bfr Svetsaren ~220 lägenheter 24,67 % Järfälla Kommun 2st barnstugor + Kolarängsskolan 7,20 % Vad händer med våra sopor? Detta känner vi igen. In med soppåsen, kanske t.o.m. stänga luckan men vad händer sen Om Du slänger en julgran eller påsar med kakelplattor kan de orsaka stopp i systemet. Ventiler och utrymmet måste då rensas, med extra kostnader för föreningen. Paketera ALLA sopor i en hopknuten bärkasse Då blir inte soporna för STORA och orsakas inga STOPP I källaren lagras först avfallet ovanför en reglerbar lagringsventil. Med jämna mellanrum öppnas ventilen och soporna sugs iväg med en hastighet av 50 km/tim via ett sinnrikt system till Sugstationen. 1 Sopnedkast, 2 Lagringsventil Utgåva Brf Kolarängen

5 Från Svetsarvägen, Turbingränd och Teknikvägen sugs soporna genom rören under Kallhällsleden till en sopstation. Dit kommer även sopor från Kolarängsskolan, två förskolor och radhusområdet på andra sidan Kallhällsleden. Barnvagns- och cykelrum Låsta barnvagns och cykelrum finns vid varje port. Använd din portnyckel för att komma in. Bastu Finns på Teknikvägen i södra Blå Huset och i Turbingränd 4. Kontakta bastuansvarig som ordnar att du får tillträde till bastun. Bokning sker på lista utanför respektive bastu. Respektera att boka bastun bara en gång i taget! I bastun finns anvisningar för användningen. Bordtennis Se Träningslokal Brandvarnare Alla lägenheter skall vara försedda med minst en brandvarnare. Du ansvarar för att se till att det finns fungerande brandvarnare. Utgåva Brf Kolarängen

6 Bredband Bredband via fibernät (10 eller 100 Mbit) från Bredbandsbolaget finns installerat i alla lägenheter. För inkoppling krävs avtal med Bredbandsbolaget. Kontakta kundtjänst på tel eller besök via Internet. Det finns även möjlighet till bredband från Comhem via TV uttaget. Kontakta bolagets kundtjänst direkt på tel eller besök via Internet. Entréer Entréerna till husen är låsta mellan klockan Kontrollera alltid att dörrarna går i lås vid passering under denna tid. Läs mer under rubriken Trapphus! Felanmälan Om du upptäcker fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen som tvättstuga, garage, hiss, entréer etc., så anmäler du felet via Felanmälan: tel via länk till Felanmälan på vår hemsida via e-post Sätt gärna upp en lapp med information att felet är anmält. Utanför ordinarie arbetstid (kl , samt lör-, sön- och helgdagar) Om du upptäcker något fel som behöver åtgärdas snabbt som t ex: vattenläckor garagedörrar som inte öppnas/stängs elfel som inte beror på säkringar som har löst ut skall du ringa Jourmontör på tel Sätt gärna upp en lapp med information att felet är anmält. Överväg extrakostnaden, som du vid överdriven anmälan till Jourmontör själv kan få betala. OBS! Felanmälan skall endast göras till HSB, som utfärdar en arbetsorder. Anmälan skall inte göras till styrelsen, föreningens funktionärer eller till fastighetsskötaren eftersom arbetsordern utfärdas bara om du har gjort en Felanmälan till HSB. Fest Se Störande verksamhet Utgåva Brf Kolarängen

7 Fixarna & Gubbgänget Fixarna på Teknikvägen och Gubbgänget på Turbingränd jobbar ideellt, framföralt med underhåll inom våra områden. Det kan vara allt från att måla bänkar eller röja sly till att reparera skärmväggar till våra terrasser eller att resa julgranen. Fixarna & Gubbgänget är helt självständiga men samarbetar med styrelsen. Vill du vara med i ett trevligt gäng och göra en insats för föreningen, hör av dig till respektive kontaktperson. Flaggning På båda områdena finns en flaggstång. Den som är flaggansvarig bevakar att det finns en flagga och en vimpel som är hela och rena och ordnar i möjligaste mån att flaggning sker på allmänna flaggdagar. Flaggan kan även hissas när någon högtidsdag i familjen ska uppmärksammas. Flaggansvarig lämnar anvisningar om hur detta kan ordnas och du kan själv få ta ansvar för att hissa och hala flaggan. Fyrverkeri Fyrverkeripjäser får inte skjutas från terrasserna eller mot husen. Förråd Till varje lägenhet hör ett så kallat lägenhetsförråd. Det finns också extra förråd att hyra. Kölista finns hos HSB I lägenhetsförråden får man inte förvara båtmotorer, motorcyklar, gräsklippare eller andra förbränningsmotorförsedda redskap. Brännbara vätskor och färg ska förvaras i plåtskåp. Extrahjul/däck skall helst förvaras i anslutning till respektive fordon. Cyklar, barnvagnar, sparkcyklar, kälkar och liknande skall förvaras i cykelrum eller i det egna förrådet. Gångar och utrymmen utanför lägenhetsförråden får ej användas som uppställningsplats. Försäkringar Föreningen har tecknat kollektiva försäkringar. Bostadsrättstillägg Du har själv underhållsansvar för din bostadsrätt. Underhållsansvaret bestäms i lag och av föreningens stadgar. Vid försäkringsskada på din lägenhet skall din Hemförsäkring ersätta skador på bostadens inre, t.ex. tapeter, sanitetsgods och köksinredning och även egen bekostad inredning i din lägenhet. Vad som hör till lägenheten framkommer av föreningens stadgar ( 26). För att säkerställa att alla lägenheter har ett Bostadsrättstillägg, har föreningen, som ett komplement till fastighetsförsäkringen, tecknat ett Bostadsrättstillägg för samtliga boende. Tillägget reglerar ditt underhållsansvar enligt föreningens stadgar och ersätter även din egen bekostade inredning. Utgåva Brf Kolarängen

8 Undantag Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning beror på Försummat underhåll Felaktigt material Felaktigt eller bristfälligt utfört arbete Felaktig konstruktion Skada genom vätska, fukt, röta, mögel eller svamp. Bostadsrättshavaren svarar för självrisk och i förekommande fall för åldersavdrag. Observera - Denna försäkring ersätter inte den traditionella Hemförsäkringen, endast dess Bostadsrättstillägg! Olyckfallsförsäkring Föreningen har även tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för boende och besökare under vistelse i föreningens fastighet och allmänna utrymmen (inklusive entrétrappor till byggnaden). Gäller även för boende och förtroendevalda under uppdrag för föreningens räkning och vid sammankomst anordnad av föreningen. Förvaltning Föreningen anlitar HSB Norra Storstockholm för administrativ och teknisk förvaltning. Garage och parkering Garage Det finns 236 platser totalt i fyra gemensamma varmgarage som är kameraövervakade. I alla garagen finns tvättplats med varmt och kallt vatten. Varje lägenhet får max disponera en garageplats. Undantag finns för några som från föreningens start har avtal om två platser. Dessutom finns några långa platser för två bilar s.k. dubbelplatser. Kön till garageplats administreras av HSB. Till dubbelplatserna är det en separat kö. Observera att garageplatsen ej är kopplad till bostaden och att platsen återgår till kön vid avflyttning! Garageporten, som har automatisk stängning, skall vid in- och utfart hållas under uppsikt tills den är helt stängd för att kontrollera att den går igen och att inte någon obehörig smiter in. Gör omgående Felanmälan om du ser något som verkar vara fel. Gästparkering Parkeringsplatser för gäster finns inom båda områdena. Avgift betalas betal- och kreditkort i automater på parkeringsplatserna eller via SMS-betalning med mobiltelefonen. Garagelåsen Se Låssystem Parkering utomhus Det finns 101 P-platser utomhus, en del av dem med uttag för motorvärmare. Kön till platserna administreras av HSB. Observera att P-platsen ej är kopplad till bostaden och att platsen återgår till kön vid avflyttning! Utgåva Brf Kolarängen

9 I väntan på egen garage- eller p-plats Medlem som står i kö för att hyra en garage- eller p-plats kan få ett parkeringstillstånd som, med en avgift på 135 kr per månad, ger rätt att parkera på föreningens avgiftsbelagda besöksplatser. P tillstånd erhålls av styrelsen. Observera att det krävs att både Parkeringstillståndet och P biljetten är synliga i bilen. Ingen garanti lämnas för att det finns ledig p-plats! Övervakning Inom hela vårt område sköts övervakningen av Parking Partners, tel Stopptiden inom området är 15 minuter mellan kl och 6 minuter mellan kl , utan att riskera felparkeringsavgift. Om du behöver längre tid för uppställning t.ex. för flyttbil eller hantverkare kan du kontakta fastighetsskötare som kan skriva ut ett tillfälligt parkeringstillstånd. För att minimera onödig trafik och parkering inom bostadsområdet skall befintliga bommar alltid hållas stängda. Om man anser sig felaktigt drabbad av en parkeringsbot skall man kontakta ordföranden som beslutar om vi kan dra ärendet vidare mot Parking Partners. Grannsamverkan mot brott Vi samarbetar med polisen i Grannsamverkan mot brott, för att minimera risken för inbrott och skadegörelse. Det innebär att vi är uppmärksamma på vår omgivning, har kontakt med grannar och ser till att ytterdörrar, dörrar till förråd och garage etc. hålls låsta samt polisanmäler tillbud snarast möjligt. Informationsblad, bland annat rapporter från närpolisen, sätts upp på anslagstavlorna och finns på vår interna hemsida. Grillplatser På både Teknikvägen och Turbingränd finns grillplatser. Tänk på brandfaran och förbered med vatten för att snabbt kunna släcka. Grillning på terrass eller uteplats ska ske med hänsyn till grannarna. Tändvätska får ej användas på terrasserna. Gym Se Träningslokal Gästrum På Turbingränd 4 finns ett gästrum med två + två sängplatser. Du kan läsa mer på hemsidan. Hemsida Föreningen har en intern hemsida med fyllig information om föreningen, Föreningen har även en extern sida på HSB webb, Denna kommer att göras om. Hobbylokal Se Snickerilokal Utgåva Brf Kolarängen

10 Husdjur Rastning av hundar bör ske utanför föreningens tomt. Du som är hundägare; tänk på att en skällande hund kan vara störande för dina grannar. Kattsand får absolut inte slängas i sopnedkastet, utan skall läggas i tunnorna för trädgårdsavfall eller i container för grovsopor. Låt inte katterna göra sina behov i sandlådorna! Information/Öppet Hus Öppet Hus är möten som styrelsen håller i samlingslokalen varannan gång på Teknikvägen och på Turbingränd. Dagar och tider samt deltagande styrelseledamöter redovisas på Månadsbladet på alla anslagstavlor. Dessa möten är en möjlighet för medlemmarna att träffa styrelsens ledamöter och ställa frågor om allt som rör boendet i föreningen. De föredragande från styrelsen kan informera om styrelsens arbete, föreningens ekonomi, pågående och planerade projekt, underhåll mm. Kabel TV Alla lägenheter är anslutna till Comhem kabel TV. Det ger Dig tillgång till basutbudet, ca 10 kanaler vilket ingår i månadsavgiften. Det finns även möjlighet att hyra en dekoder för extra kanaler. Kontakta kundtjänst på tel eller besök på Internet. Om bilden är dålig, kontrollera först om någon granne har samma problem, innan du gör en felanmälan som kan resultera i en onödig utryckning. I antenndosan finns även uttag för radiosignaler. Endast koaxialkablar av typ MS75/R får användas. Lekplatser På båda områdena finns lekplatser godkända enligt EU-regler. Låssystem Här beskrivs de två låssystem som skyddar våra bostäder och garagen. Port- och lägenhetsnyckel Garagenyckel Port- och lägenhetsnyckel Till portar och lägenheterna används ASSA dp CLIQ låssystem. ASSA dp CLIQ är ett kombinerat mekaniskt och elektroniskt låssystem med mycket hög säkerhet i kombination med stor flexibilitet och rationell administration. Varje nyckel har en unik digital identitet och kan ges behörighet till de låscylindrar du har rätt att öppna. Avkodningen sker mellan nycklar och cylindrar varje gång du sticker nyckeln i låset. Nycklarna har en lysdiod och avger akustiska signaler som indikerar om du har behörighet till låset. Utgåva Brf Kolarängen

11 Nyckelhantering Tryck in nyckeln i låset med tummen. Om nyckeln har behörighet blinkar en grön lysdiod och ett pipljud hörs. Om behörighet saknas, lyser dioden med rött sken. Släpp nyckeln och vänta någon sekund, sedan är det bara att vrida som vanligt. Man skall inte hålla i nyckeln under tiden avkodning sker. Detta kan bromsa den lilla motor som är monterad inne i cylindern och som frilägger låsspärren. Var försiktig med nycklarna så att dessa inte får mekaniska skador. Böjd nyckel försvårar avkodning i cylindern och cylindern kan skadas. Tips! Ställ från dig det du eventuellt bär på och öppna dörren med hjälp av handtaget. Dra inte i nyckeln för att undvika skador på nyckel och cylinder. Skötsel och batteribyte I nyckeln sitter ett batteri. Detta förser inte bara nyckeln utan även cylindern med ström. När batteriet är slut kan du bara öppna din lägenhetsdörr, men inte portlåset. ASSA räknar med att nyckelbatterierna har en livslängd på cirka två år. För batteribyte hänvisas till Norrlås AB (75 kr januari 2012). Vid katastrofläge försök kontakta Nyckelansvariga. Batterityp Litium CR2025. Smutsig nyckel kan försämra möjligheten att öppna portlåset. Rengör nyckeln enligt bilden Förlust av nyckel Anmäl omedelbart förlust av nyckel till Nyckelansvariga, så att den kan spärras. Att nyckeln är spärrad innebär att den inte kan användas i föreningens elektroniska låssystem. Nyckeln kan dock fortfarande användas för att öppna din lägenhetsdörr. Ny nyckel Nya nycklar kan beställas hos Nyckelansvariga, men hämtas och betalas hos Norrlås AB (600kr januari 2012). Garagenyckel Till gångdörrarna i garaget använder du din portnyckel. När du tilldelats garageplats kommer Nyckelansvariga att ge din portnyckel behörighet till garaget. Till garageporten används en elektronisk nyckel. Varje nyckel har en unik digital identitet och kan ges behörighet till det garage där du har din bilplats. Nyckeln är en fjärrkontroll för öppning av den garageport där du har din bil. OBS! Den elektroniska nyckeln är just en nyckel som inte skall förvaras i bilen. Kommer den på avvägar riskeras säkerheten för samtliga bilar i garaget. Utgåva Brf Kolarängen

12 Nyckelhantering Rikta nyckeln mot garageporten som bilden visar och tryck på den stora knappen. Den röda pilen tänds. Vänta på att den röda lampan bredvid porten börjar blinka och porten öppnas. Om porten inte reagerar kan du köra närmare och prova igen. Skötsel och batteribyte Var rädd om nyckeln och se till att den inte blir våt. Det är lämpligt att den sitter tillsammans med din bilnyckel. För batteribyte hänvisas till Norrlås AB (75 kr januari 2012). Förlust av nyckel Anmäl omedelbart förlust av nyckel till Nyckelansvariga, så att den kan spärras. Ny nyckel Nya nycklar kan beställas hos Nyckelansvariga (1600kr januari 2012). Mata inte fåglar Med hänsyn till dina grannar! Mata inte fåglar på terrassen eller i nära anslutning till husen, eftersom fågelspillning, förutom att den kan hamna på grannens terrass, även medför risk för smittspridning. Spill av foder på marken drar också till sig råttor som kan ta sig in i husen. Mattor Mattor och t.ex. sängkläder får inte skakas genom fönster eller utanför terrass. Piskställningar finns i området. Månadsavgiften Månadsavgiften för lägenheten och hyra för t.ex. garage skall betalas i förskott senast den sista dagen i månaden. Utebliven betalning kan leda till förseningsavgifter samt även till förverkande av äganderätten. Betalning via autogiro rekommenderas. Kontakta HSB, tel för ytterligare information. Portombud I portarna finns en person som åtagit sig att vara en länk mellan styrelsen och de boende i huset. Henne/honom kan du kontakta med frågor om boendet i föreningen. Rökning Rökning är inte tillåten i portar, hissar, källare, tvättstugor, garage eller andra allmänna utrymmen Samlingslokaler Samlingslokaler finns på Turbingränd 4 med plats för max 50 personer och på Teknikvägen för max 30 personer. Båda lokalerna har ett litet pentry med kokplattor och kylskåp samt diskmaskin. Utgåva Brf Kolarängen

13 Porslin, bestick, termosar, kaffebryggare, filter, disk- och rengöringsmedel ingår i avgiften som är 200 kronor. Detta gäller för tiden 18:00 12:00 påföljande dag och 100 kronor för tiden 12:30 17:00. Kvällsfest skall vara avslutad senast 24:00. Den som hyr betalar för eventuella skador. Snickarlokaler Snickarlokaler finns på Turbingränd 5 samt på Teknikvägen vid norra tvättstugan. Där har man tillgång till el, vatten och hyvelbänkar. Kontakta lokalansvarig (se anslagstavlorna) för mer information. Störande verksamhet Mellan kl och skall bullrande/störande verksamhet undvikas både inom- och utomhus (t.ex. hög volym på radio/tv och bullriga maskiner). Om du planerar en fest där ni avser att hålla på efter så är det viktigt att du tänker på att andra boende som inte deltar i festen, kanske vill sova. Berätta gärna om dina festplaner för dina grannar för att undvika missförstånd. Om du blir störd Grannar som stör varandra orsakar lätt en dålig stämning. Ibland kan konflikter t.o.m. bli långvariga. Vi som bor här i föreningen har enligt bostadsrättslagen vissa skyldigheter gentemot våra grannar. Vi är skyldiga att se till att grannarna inte utsätts för störningar som skadar hälsan eller boendemiljön. Bostadsrättsinnehavaren ska också se till att besökande uppfyller dessa krav. Om du blir störd kontakta då den som stör. Om inte det hjälper hör efter om flera i trapphuset känner sig drabbade. Det är alltid bäst att de inblandade själva försöker lösa problemet innan styrelsen eller förvaltaren kopplas in. Gör en lista/listor med datum och klockslag och vad det är för sorts störning det rör sig om. Det är viktigt att listorna blir korrekt ifyllda, eftersom de kan komma att användas som underlag i en eventuell rättsprocess. Om ni inte får gehör hos den som stör- informera styrelsen som kontaktar den störande och meddelar de skyldigheter man har som bostadsrättsinnehavare. Fortsätter trots detta störningarna sammanställer styrelsen listorna. Med dem som underlag skickar styrelsen ett rekommenderat brev till den störande som uppmanas att omedelbart sluta upp med störningarna. Bostadsrättsinnehavaren får även veta att lägenheten kan bli förverkad och att socialförvaltningen i så fall underrättas. Om den störande efter denna anmodan trots allt inte bättrar sig, kontaktar föreningen en jurist för att gå vidare i ärendet. Taxi På Turbingränd finns två markerade angöringsplatser till vilka taxibeställningar kan göras. Taxi till Teknikvägen beställs lämpligen till vändplanen vid södra Tvättstugan, då det kan vara svårt för taxi att hitta i området. Utgåva Brf Kolarängen

14 Terrass & Uteplats Under denna rubrik behandlas: Inglasning Markis & solskydd Målning Odlingslåda Vindskärmar Inglasning Det finns flera godkända inglasningar. Kontakta styrelsen om du vill glasa in din terrass. Markis & solskydd På terrasser som har överbyggnad av betong kan markisen fästas i överbyggnaden. På terrasser som inte har en överbyggnad av betong finns bara en träkonstruktion som inte är avsedd för infästning av markis eller att lägga någon form av tak på. Den som trots det gör en sådan åtgärd blir ansvarig för de eventuella skador som detta kan medföra på huset. Den som övertar en bostadsrätt övertar ansvaret från tidigare ägare. Målning Föreningen tillhandahåller genom Fixarna & Gubbgänget vit färg för betong och trä samt röd färg för trä, till de medlemmar som själva önskar måla sin terrass eller uteplats. Odlingslåda I odlingslådan får inte träd och buskar växa obehindrat på höjden. Vindskärmar På terrasser: De vindskydd/-skärmar som sitter mellan lägenheterna är föreningens angelägenhet, och dessa renoveras eller byggs nya av Fixarna & Gubbgänget. Skärmarna på ytterkanterna är medlemmarnas ansvar att underhålla! På uteplats i markplan: Båda originalskärmarna på sådan uteplats är föreningens angelägenhet. I samband med renovering eller byte måste ofta vegetation tas bort för att göra åtgärden möjlig. Terrassmästerskap Föreningens golfspelare ordnar varje höst Terrassmästerskap. Trafik i området Viss biltrafik i området accepteras, t.ex. taxi för sjuka och rörelsehindrade, hemtjänstens bilar, transport av möbler och tyngre gods samt för i och urlastning. Detsamma gäller servicebilar som skall utföra arbeten. Tillfälligt uppställda fordon får inte hindra annan trafik. Motorcykel och mopedåkning är inte tillåten inom området utom för färd till eller från uppställningsplats. Kontakta fastighetsskötaren om du behöver ett tillfälligt parkeringstillstånd inom området för t.ex. flytt eller för inhyrda hantverkare. Utgåva Brf Kolarängen

15 Trapphus och entréer Av brandsäkerhetsskäl får entréer och trapphus inte användas som uppställningsplats för cyklar, kälkar och barnvagnar etc. då detta kan försvåra eventuell utrymning t.ex. vid brand under dygnets mörka timmar. Skor, leksaker och liknande får inte stå i trapphusen. Blommor och väggprydnader får sättas ut, om det inte hindrar framkomligheten och städningen. Träningslokal På entréplanet till höger i Turbingränd 3 finns lokalen. Där finns enklare gymutrustning, skivstång motionscyklar och pingisbord. Lokalen får fritt användas av medlemmarna. Det finns ingen bokningslista. Man kan bara gå dit och träna med den utrustning som finns. Viss information om hur man tränar med redskapen finns anslagen. Där finns inte duschmöjlighet! På anslagstavlorna finns uppgift om kontaktperson som kan informera om användning av utrustningen och ordnar att du får tillträde till lokalen. Tvättstugor Det finns två tvättstugor på Teknikvägen 1 och 2 i de Blå Husen. På Turbingränd finns tvättstugorna i nr. 1, 4 och 14. I varje lokal finns tvättmaskiner, torkskåp, tumlare, elmangel, strykbräda och möjlighet till handtvätt. Maskinerna är avsedda för vanlig hushållstvätt. Färgning av textilier får inte ske i maskinerna. Mattvätt får inte förekomma i de vanliga tvättmaskinerna utan hänvisas till grovtvättmaskinerna i södra Blå Huset på Teknikvägen och i Turbingränd 14. Bokning av tvättstuga sker på en bokningstavla (tre timmars pass). Ta bort din bokningscylinder när du tvättat klart och sätt den i "parkeringsläge" längst ner på tavlan. Var och en städar efter sig när tvättpasset är avslutat (rengör maskiner, luddfilter och torkar av bänkar och golv). Sådan städning kan få göras under 30 minuter in på nästa tvättpass. Bokad men ej utnyttjad tvättid övergår till annan efter 30 minuter. Underhåll & reparationer Se stadgarna med bilaga, där föreningens respektive medlemmarnas ansvar, för underhåll av lägenheten framgår. Uppvärmning, vatten och ventilation Fastigheterna värms genom fjärrvärme. Tappvarmvatten är cirkulerande. Ventilationsluften leds ner i garagen, som värms upp på detta sätt. Utemiljö, städning mm. Föreningen har avtal med en entreprenör för skötsel av tomten vad avser träd, buskar, rabatter, gräsklippning och städning. Medlemmarna gör också en värdefull insats genom att sköta rabatter i sitt närområde. Varje vår och höst hålls en städdag då området och vissa delar på kommunens mark rensas från sly och skräp. Utgåva Brf Kolarängen

16 Valberedning Vid årsstämman utses en valberedning. Huvuduppgiften för den är att föreslå ledamöter till styrelsen och att bland medlemmarna hitta kompetenser till olika arbetsuppgifter i föreningen. Vävstugor Vävstugor finns på Turbingränd 5 och på Teknikvägen i det norra Blå Huset. Årsstämma och styrelse Föreningens årsstämma hålls varje år i början av maj, då det gångna årets verksamhet redovisas. Vid detta tillfälle väljs den styrelsen som har i uppdrag att sköta föreningens förvaltning och ekonomi under nästkommande år. Utgåva Brf Kolarängen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla

Brf Jakob i Järfälla Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

Brf Finnboda Hage A-Ö

Brf Finnboda Hage A-Ö Brf Finnboda Hage A-Ö A-Ö 2015-01-26 Sida 1 Inledning Andelstal Andrahandsuthyrning Ansvar för bostadsrätten Balkonger / terrasser Besiktning och avhjälpande åtgärder Bostadsrätthavare Brandsäkerhet Bredband

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Boendeinformation. Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby!

Boendeinformation. Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby! Boendeinformation Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby! I denna Boendeinformation finns Allmän information om Brf Venus Ordningsregler I Boendepärmen, som utdelas till alla bostadsrättshavare,

Läs mer

Lokalinformation Information, tips och regler för boende på Rubingatan

Lokalinformation Information, tips och regler för boende på Rubingatan Flik 5 Lokalinformation Information, tips och regler för boende på Rubingatan -1- INNEHÅLLSFÖRTECKNING Expeditioner och information 3 Styrelseexpeditionen 3 Fastighetsservice 3 Rubin-Nytt 3 Informationsblad

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla 2007. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla 2007. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till i Järfälla 2007 Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom, samt

Läs mer

Välkommen till Brf Svindersvik i Nacka

Välkommen till Brf Svindersvik i Nacka Trivselregler Välkommen till Brf Svindersvik i Nacka Vi i styrelsen för Brf Svindersvik i Nacka önskar Dig välkommen som boende och medlem. Vi vill presentera föreningen för Dig och berätta lite om vilka

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni

Läs mer

Välkommen till Serenaden!

Välkommen till Serenaden! HSB 57 Serenaden 2008-11-06 Denna broschyr finns också på vår hemsida: http://www.uppsala.hsb.se/57serenaden/ Välkommen till Serenaden! Här är samlat lite information, tips och regler som är bra att känna

Läs mer

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg Detta är en allmän information som ger svar på de vanligaste frågorna för medlemmar i Brf Silvieberg. En hel del av det som finns i ABC behandlas även

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

2014-11-10. Informations- och ordningsregler för HSB Brf Kärrdal

2014-11-10. Informations- och ordningsregler för HSB Brf Kärrdal 2014-11-10 Informations- och ordningsregler för HSB Brf Kärrdal 2 HSB Brf Kärrdal bildades redan 1962 och var klar för inflyttning våren 1973. Föreningen består av 182 lägenheter som med tillhörande markområden,

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORSTUGAN!

VÄLKOMMEN TILL STORSTUGAN! VÄLKOMMEN TILL STORSTUGAN! Informationsbroschyr för boende i Brf. Storstugan Brf Storstugan 1 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Tangen, HSB Stockholm A-Ö, också med information om Minnebergs Fest/Samlingslokaler medföljer nummer

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4 VÄLKOMMEN TILL OSTADSRÄTTS ÖRENINGEN STUGAN 4 1 Innehåll Innehållsförteckning 1. OPÄRMENS SYTE 4 1.1 Om bopärmen 4 1.2 Allmänt om Stugan 4 4 2. STYRELSEN 5 2.1 Kontakt med styrelsen 5 2.2 Informationsblad

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer