Största oljeutsläppet någonsin på västkusten sid 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Största oljeutsläppet någonsin på västkusten sid 5"

Transkript

1 vi på Tjörn Nr 4/2011 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Största oljeutsläppet någonsin på västkusten sid 5 Pizzakonvent Ungdomar och politiker i dialog sid 12 Äventyrspedagogik på schemat sid 8

2 Nu är vi certifierade! Lördagen den 17 september certifierades Tjörn till Säker och trygg kommun enligt Världshälsoorganisationens (WHO) kriterier. Tjörn blev därmed 15:e kommun i landet och 251:a kommun i världen som certifieras. halvera antalet olyckor Målet i kommunen är att minska antalet olyckor med 50 procent fram till år I och med certifieringen förstärks arbetet med att nå det målet. Arbetet sker tvärs igenom alla nämnder och styrelser i samarbete med övriga organisationer i samhället och medborgarna. Säker och trygg handlar om: Främjande insatser stärka det som är friskt och fungerar väl. Förebyggande insatser att förebygga innan det händer. Säkerhetsinsatser att vara förberedd om det händer. Akuta insatser att rycka ut om det händer. Säker och trygg kommun blir man i fem år. Därefter måste kommunen göra en ny ansökan för att få behålla certifikatet. certifierat och klart! Från vänster: Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande, Anette Holmberg och Bo Henricsson från WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion, Karolinska Institutet, Bo Svensson, kommunchef samt Anders Wernersten, ordförande Tjörns riskhanteringsgrupp. Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Bo Svensson Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna Carlsson-Käck redaktör Maria Johannessen formgivning 2 - VI PÅ TJÖRN nr Medskribenter i detta nummer: Peter Olausson, Maria Bäckersten, Anna Berglund, Ewa-Lena Svensson och Göte Björkdahl. Omslag: Rimfrost på äpple. Foto: Maria Johannessen Foton, om ej annat anges: Maria Johannessen Tryck: IT-grafiska, Göteborg Papper: Munken Polar 100 g Upplaga: exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1, Skärhamn

3 ledare skriv till bo Tid för reflektion Nu har verkligen hösten anlänt. En mörk tid för eftertanke och reflektion. I skrivande stund närmar vi oss med raska steg advent, och på något märkligt sätt känns det som att allt då vänder med ljus i fönstren, den kommande julen och sedan våren. Men först ska vi i kommunen ta oss igenom en budgetprocess och blicka fram emot ett bokslut och sedan börjar resan på allvar igen. Den finansiella krisen i världen slår naturligtvis även till på Tjörn. En ytterligare fokusering av hur vi bäst använder våra gemensamma resurser är helt nödvändig. Kommunens ekonomi ser i nuläget ganska bra ut men om vi ska få till stånd en framtidssatsning på välfärd och infrastruktur (bland annat vatten, vägar och IT) behövs rejäla överskott i den kommunala bokföringen. Vi har en extremt låg arbetslöshet både vad beträffar vuxna och unga. Detta skapar långsiktig stabilitet. Där tillkommer att nya bostadsområden är på gång och att skattekraften därför rimligen bör öka ganska snabbt. En stor gemensam satsning på barn och unga finansieras genom interna omfördelningar i budgeten och effekten av detta ska redovisas under nästa år. Certifieringen till säker och trygg kommun är en framgångsfaktor liksom invigningen av det nya kundcentret med turistbyrå och biblioteksservice. Men vi kan aldrig bli bättre än den svagaste länken i servicekedjan. Därför måste vi satsa ytterligare på kundbemötande, snabbhet och omtanke om medborgare och företag. Detta är ett ständigt förändringsarbete. Tack alla som deltagit i samrådsmötena, svarat på enkäten och delgett oss kloka tankar och synpunkter om förslaget till ny översiktsplan för Tjörn. I vår ska den färdiga översiktsplanen presenteras. I den beskrivs hur vår fantastiska ö kan utvecklas under de kommande decennierna. Nu vill jag önska alla Tjörnbor, företagare och besökare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År Carpe Diem Foto: Lisa Nestorson innehåll Nu är vi certifierade...2 Ledare...3 Tankar från kommunalrådet...4 Olja största utsläppet någonsin på västkusten...5 Äventyrspedagogik på schemat...8 BigSound en gemensam mötesplats...10 Tjörnbor väljer bilder till vinterns utställning...11 Nordiska Akvarellmuseet blir 20 meter längre...11 Julklappstips från biblioteket...11 Över en pizza ungdomar och politiker i dialog...12 Skräckfylld invigning...13 Filminspelning på Tjörn...14 Prestigefyllt pris till FFG...14 Ny chef på biblioteket...14 Tjörn 8:e bästa skolkommun...14 Öar hjälper varandra till hållbara lösningar...15 Bussterminal vid Myggenäs...15 Rondellen i Vallhamnskrysset dröjer...15 Tjörns kundcenter invigt...16 Helene brinner för näringslivet...16 Så nöjd är Tjörnföretagaren...16 Kvalitetssäkrad omsorg...17 Många vill veta mer om Tubberödshus...17 Icke-våldsgrupp för män...18 Hjärtstartare räddar liv här finns de...18 Skydda ditt hem branden tar allt...19 Några kom ihåg i advent...19 Tjörns kundcenter...20 Bo Svensson Kommunchef VI PÅ TJÖRN nr

4 Tankar från kommunalrådet Oljeutsläpp, skakig världsekonomi, ny näringslivsstrateg, topplaceringar för Tjörns skolor i olika mätningar Kommunalrådet Martin Johansen funderar över nuläget. Det har varit en händelserik höst på många sätt. Vi drabbades av västkustens största oljeutsläpp på 25 år och jag vill inledningsvis passa på att tacka alla som arbetade för att begränsa skadorna på miljön. Det gjordes ett alldeles utmärkt arbete. Väldigt många var inblandade i arbetet. Det var kommunens personal, det var de kommunala bolagen, Hemvärnet med den nationella skyddsstyrkan, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen och många, många andra. Ett stort tack till er alla. överskott Ekonomin i världen är skakig och det är svårbedömt vad som kommer att hända. För Tjörns del kan nämnas att kommunen enligt budget skulle landa på ett överskott på cirka 6 miljoner kronor för 2011 men enligt de senaste prognoserna ser det ut att bli ett överskott på närmare 30 miljoner kronor. Detta är bra då det stärker kommunens soliditet. Den är viktig för att klara framtida investeringar i välfärden i form av nya förskolor och äldreboenden till exempel. skolan i topp Vi måste också uppmärksamma att både grundskolan och företagsförlagda gymnasiet hamnat på topp tio-listan i olika mätningar över Sveriges bästa skolor. Ett stort grattis till alla som arbetat för att göra detta möjligt. Det bådar gott inför framtiden. översiktsplan engagerar Arbetet med översiktsplanen går framåt. Det har varit ett antal samrådsmöten med workshops för allmänheten och arbete i skolorna med att få in synpunkter på hur Tjörn ska utvecklas. Ett fantastiskt engagemang från väldigt många Tjörnbor gör att många kloka synpunkter har kommit fram. Nu ska dessa synpunkter och idéer sammanställas och arbetas in i så stora mått som möjligt för att vi sedan ska kunna ställa ut förslaget till översiktsplan. ny näringslivsstrateg Tjörns kommuns nya näringslivsstrateg Helene Evensen har nyligen börjat sin tjänst. Hon kommer närmast från ett arbete på Svenskt Näringsliv. Hos oss ska hon tillsammans med tjänstemän, politiker och företagare arbeta med hur alla inblandade ska samarbeta för att göra Tjörn ännu bättre. Ett arbete vi verkligen ser fram emot. Speciellt med tanke på att vi blir allt fler Tjörnbor i takt med att nya bostäder byggs. Målet är naturligtvis att alla inte ska behöva pendla. va-system prioriteras Vi måste också fortsätta att ha fokus på att få ordning på vårt va-system. Vi måste minimera riskerna för att människor inte har tjänligt vatten under perioder. Olyckor kommer alltid att ske men vårt uppdrag är att göra systemet så stabilt som möjligt. Det är ett uppdrag vi tar på största allvar. Martin Johansen, kommunalråd Foto: Lisa Nestorson 4 - VI PÅ TJÖRN nr

5 Olja Största utsläppet någonsin på västkusten Vid lunchtid torsdagen den 15 september ringde telefonen hos Hasse Wikberg på Räddningstjänsten. Oljefläckar hade setts vid Klädesholmen. Hasse och Lina Johansson på kommunens miljöavdelning åkte tillsammans med Tor Haugen från Tjörns Miljö AB ut och inspekterade det så kallade påslaget (som det kallas när olja från havet satt sig på land). Det var inte särskilt mycket några fläckar bara. De hade just blivit klara när de fick höra att olja även upptäckts utanför Kyrkesund. Kustbevakningen flög över området: på vattnet sträckte sig ett skimrande bälte från Skaboholmen in till Sunna marina, ungefär 60 meter brett och 2,5 kilometer långt. Hur många liter eller kubikmeter det kunde vara fråga om gick inte ens att gissa. Det verkade inte röra sig om någon allvarligare historia, men man tog det säkra före det osäkra. Kommunens krisledningsorganisation gick omedelbart upp i höjd beredskap. Kustbevakningen körde ut strandbekämpare (båtar specialkonstruerade för att ta upp olja från vattnet) och länsar. Bilder togs och hemsidan uppdaterades. mer och mer olja Detta oljeutsläpp skulle under de kommande dagarna och veckorna växa till det största på västkusten någonsin. I mängder av vikar och sund vid Härön, Koön, Skaboholmen, Grönskären och Kaurö låg decimetertjocka lager. Varje högvatten lämnade efter sig fläckar, pölar och hela oljesjöar uppe på klipporna. Ju mer olja som togs upp, desto mer upptäcktes. Datumet för den planerade avslutningen av den akuta saneringen flyttades ideligen fram. Tiotals kubikmeter blev hundratals. Det var värst de första dagarna, berättar Abbe Mikhael från Hemvärnet. Oljan låg som fast mark, man kunde nästan gå på den. Och vi upptäckte hela tiden mer. Det kändes som om det aldrig skulle ta slut. Länge jämförde man med oljeutsläppet 1987, då en grekisk tanker släppte ut cirka 100 kubikmeter olja. Då drabbades området från Kyrkesund till Pater Noster hårdast. Den här gången var oljan mer samlad men också betydligt rikligare. En månad efter den första upptäckten har omkring 750 kubikmeter tagits upp, motsvarande ungefär 500 ton ren olja (när den ligger i havet får den gradvis allt högre vattenhalt). VI PÅ TJÖRN nr

6 väloljat samarbete En sådan situation är naturligtvis betydligt större än vad en kommun klarar av. Trots att aktörerna var många och olika så gick samarbetet påfallande friktionsfritt. Bland de många myndigheter och organisationer som var inblandade i högre eller lägre grad fanns Kustbevakningen, Försvarsmakten, Hemvärnet med den nationella skyddsstyrkan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Havs- och vattenmyndigheten HaV (en ny myndighet som bland annat ersätter Fiskeriverket), Sjöräddningssällskapet, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Polisen, frivilligorganisationen Fågelcentralen i Rödbo, saneringsföretaget Entropi SAB, elever från Räddningsskolan Revinge och räddningstjänsterna från en rad kommuner som Göteborg, Vänersborg, Karlskrona, Botkyrka, Umeå, Visby och Stenungsund. Tjörns Måltids AB försåg alla inblandade med mat och dryck. Som mest var långt över 100 personer engagerade på land, till havs och i luften varje dag. I Sunna byggdes ett litet samhälle upp med staber, servering och förråd, inklusive containrar med saneringsutrustning som MSB har i beredskap för just sådana här händelser. Vi har cirka 60 personer i tjänst samtidigt, berättar kapten Patrik Svantesson, militär insatschef i Sunna. Fram till Sunna Marina. Foto: Peter Olausson slutet av september har vi haft minst 500 olika personer från stora delar av Götaland här ute, på fler eller färre pass. Det ställer stora krav på planeringen och på så sätt är vi faktiskt glada över att vara med. Detta motsvarar en riktigt stor övning men är ändå skarpt läge. Ett exempel på vilka resurser som kan kallas in är när sjögången vid Kaurö, som kan vara rejält grov även vid förhållandevis lindrig blåst, förhindrade båtarna att gå in och hämta säckar med sanerad olja. Då togs en helikopter in från Ronneby som gick i skytteltrafik mellan Kaurö och Linneviken, där en tillfällig helikopterbas upprättades. goda nyheter Fåglarna var det första många tänkte på när man fick höra talas om oljeutsläppet och började inse omfattningen. I det drabbade området finns tidvis hur mycket fågel som helst, och den kanske hårdast drabbade ön, Kaurö, är dessutom fågelskyddsområde. Men nu gick det ungefär så bra som det kunde: Vi fick in 20 fåglar sammanlagt, berättar Tommy Järås på Fågelcentralen. Hur många Militärens helikopter från Ronneby gick i skytteltrafik mellan Kaurö och Linneviken. Foto: Försvarsmakten 6 - VI PÅ TJÖRN nr

7 hundra som dött ute på skären vet vi naturligtvis inte, men det står klart att den stora katastrofen uteblev. En möjlig anledning kan ha varit att oljan var samlad den fanns i stora mängder, men på ett fåtal avgränsade platser. En vik kunde vara full med olja samtidigt som intilliggande stränder var helt rena. Ett tag befarade man att oljan skulle sprida sig in i Stigfjordens naturvårdsområde. Inloppen sattes under hårdbevakning, ett spärrades av med stora länsar. Efter några dagar kunde man konstatera att faran var över. Även Breviks kile (naturreservat, Natura 2000-område), där man hittade små spår av olja, klarade sig. Att hummerfisket fick sin premiär när det var som värst bekymrade många, men den enda konsekvensen var att ytterligare några små påslag upptäcktes. Kustbevakningen svarar för att ta upp olja som ligger på havet. Så fort den hamnar på land blir den kommunens problem. I praktiken håller man inte så benhårt på ansvarsområdena och samarbetar gärna i gränsområdet. mödosam finsanering I mitten av oktober övergick grovsaneringen till finsanering ett 30-tal sanerare går fram över klippor och stenar och gör rent i alla myriader skrymslen. Hur länge detta mödosamma arbete kommer att pågå är svårt att säga. Vår absoluta ambition är att bli helt klara inför turistsäsongen 2012, berättar Tor Haugen. Just nu prioriterar vi Kaurö dit mängder med fåglar kommer att anlända i vår, då vill vi ha det rent och fint. Hur väl vi kommer att lyckas beror främst på vädret. När vi ber Tor om en sista kommentar av hela händelseförloppet behöver han inte leta efter ord: I denna tragiska naturkatastrof har det varit så många så fokuserade människor inblandade, med stort hjärta och otrolig energi. Jag vill rikta ett riktigt stort tack till alla inblandade parter, och ni är så många, som hjälpt till att ta oss igenom det här. Vikar och sund utanför Härön drabbades hårt av oljeutsläppet. Illustration: Peter Olausson Foto: Försvarsmakten VI PÅ TJÖRN nr

8 Uppdrag: Rädda Skimra och Våge Äventyrspedagogik på schemat Höstskogen är nästan trolsk när åtta elever i årskurs 3 på Fridas Hage stiger in genom porten till en annan värld. De smyger tysta, öron och ögon är på spänn. De har ett viktigt och svårt uppdrag att rädda barnen Skimra och Våge som blivit förtrollade till krabbor, tillfångatagna och bortrövade till skogen av elaka Tång och Rusk. Uppdraget kräver både kunskap och samarbetsförmåga. Och eleverna är väl förberedda. De har tränat och forskat för att kunna lösa de svårigheter som möter dem i skogen. Veronica Carlsson från Rönnängs skola och Anna Helgeson från Fridas Hage leder det avslutande uppdraget. De är utbildade äventyrspedagoger vid Luleå tekniska universitet. Sagoäventyret Brisandia jakten på de gyllene musselskalen har vi själva utarbetat och det är vårt projektarbete i utbildningen, säger Veronica. Temat handlar om havet och barnen lär sig om djur och växter som lever i och kring havet. Vid äventyret i skogen ska de kunna svara på olika frågor om havet. De ska till exempel kunna skilja på olika måsfåglar, maneter och fiskar. äventyr i naturen Äventyrspedagogik är ett arbetssätt som använder muntligt berättande och sagan som hjälpmedel i lärandet. Hälsa och samarbetsförmåga är också viktiga ingredienser. Eleverna får vara ute i naturen och träna både kropp och knopp. Och naturen passar bra för upplevelser och lärande. Eleverna får ett uppdrag, ett problem som de ska lösa. För att klara uppdraget måste de ha god samarbetsförmåga och faktakunskap inom ämnet för det aktuella temat, berättar Anna. I ett äventyr ingår alltid ämnena svenska och idrott och hälsa. Där utöver kan man ha med vilka ämnen som helst. I Veronicas och Annas projekt ingår samhällskunskap, biologi, svenska samt idrott och hälsa. Pedagogerna i berörda klasser måste givetvis vara involverade för att ett genomförande ska vara möjligt. varför ska man välja äventyrspedagogik? Det är ett otroligt inspirerande arbetssätt där eleverna verkligen engagerar sig. De ser en mening med sitt lärande och samtidigt får de vara med i ett äventyr. Eleverna lyssnar, ser, känner och luktar för att de ska minnas, säger Veronica. Alla sinnen får vara aktiva 8 - VI PÅ TJÖRN nr

9 och då är det mycket lättare att lära sig nya saker, säger Anna. tränar samarbete Inom äventyrspedagogiken finns två olika koncept. Kompiskonceptet och Äventyrskonceptet. Kompiskonceptet går ut på att träna samarbete i grupp, ledarskap, förebygga kränkande behandling, visa hänsyn, stärka kamratrelationer och självkänsla. Äventyrskoncepet är själva upplevelsen i naturen då eleverna får vara med om ett äventyr. I det förberedande arbetet har de gjort övningar från kompiskonceptet. eleverna gillar Responsen har varit fantastisk! Både från elever och lärare. Under förarbetet när eleverna har forskat och tränat samarbete har frågorna duggat tätt: Vilken skog är det, När ska vi ha äventyret?. Efter äventyret: Va kul det här var, när alla fick göra allt och vara ledare Bra samarbete, Kan vi inte göra äventyret igen?, När får vi träffa barnen (som de räddade genom att bryta förtrollningen), berättar Anna. vad händer nu? Årskurs 3 och 4 på Fridas Hage har fullgjort uppdraget i äventyret Brisandia. Anna och Veronica har också fått möjligheten att jobba med med ett kompiskoncept i årskurs 6 på Häggvallskolan som ett led i kommunens arbete kring Säker och trygg kommun. På Rönnängs skola har man också jobbat med kompiskonceptet. Gråtrut, havstrut eller fiskmås? Det gäller att kunna rätt svar om uppdraget ska klaras av. I vinter fortsätter arbetet på Fridas Hage och Rönnängs skola. Tanken är att fler klasser ska få uppleva äventyr under våren. Anna och Veronicas vision är att även andra skolor på Tjörn ska få ta del av den här fantastiska pedagogiken och använda deras kunskaper. Tre gyllene musselskal kan bryta förtrollningen och befria Skimra och Våge. För att hitta musselskalen måste barnen lösa olika problem och svara på kluriga frågor. Plötsligt dyker Tång och Rusk upp i skogen och barnen måste gömma sig. Alla barn får prova på att vara spejare och hålla utkik samt leda gruppen undan faror. äventyrspedagogik Metoden bygger på ett helhetsperspektiv där aktiviteterna har ett pedagogiskt syfte samt på forskning och erfarenheter kring barns lärande. Man utgår från en berättelse eller saga som har koppling till ett tema som barnen arbetar med. Sagan leder till ett uppdrag som barnen ska klara av. Man använder inte befintliga sagor, utan man konstruerar sagan så att den passar det tema som eleverna arbetar med och det uppdrag och äventyr som man vill att eleverna ska arbeta med. Eleverna förbereder sig genom att träna samarbete och träna på olika saker som de behöver kunna för att klara av uppdraget. Källa: Luleå tekniska högskola VI PÅ TJÖRN nr

10 BigSound en gemensam mötesplats Foto: Anna Carlsson-Käck Att spela instrument tillsammans, hitta rätt ton på rätt ställe och få vara en del i något större är stort för många. Även för de små. I BigSound får man plats att växa. Nu kommer de snart, säger Kulturskolans Eva Elvesson och ställer fram stolar och notställ för brinnande livet. Och brinner, det gör hon även för kvällens aktivitet; BigSound. BigSound är en gemensam mötesplats för de yngre eleverna som spelar instrument i Kulturskolan. En gemensam mötesplats där det viktigaste är att träffas och spela, att hitta nya vänner i blandade åldrar där de kan odla sitt fritidsintresse även på det sociala planet. flera konserter inbokade BigSound startade som ett försöksprojekt redan 2009 men konceptet har utvecklats för varje termin. Då träffades ett fyrtiotal barn och ungdomar några lördagar för musicera. Målsättningen för detta läsår är att arbeta in en bestämd dag och tid som fungerar för så många som möjligt. Måndagskvällar är en bra kväll. Då har vi även annat ensemblespel i Häggvallskolan som de på sikt kan ingå i, säger Cathrine Berntsson, rektor för Kulturskolan och den som Det är jätteroligt att spela i orkester! säger nioåriga violinisten Siri Aurora Johansson från Kållekärr. Foto: Anna Carlsson-Käck tillsammans med Eva håller i BigSound, även om flera andra musiklärare också ingår i orkestern. Repertoaren för BigSound är just nu klart julinspirerad. I början av december ska man spela på julkonserten i Stenkyrka. Det är lite jobbigt att spela upp för andra men det är okej, säger Adam Burman. Adam går i sjätte klass på Bleketskolan och spelar elbas i BigSound. Bredvid Adam sitter klasskompisen Nellie Kapp vid trumsetet och laddar inför kvällens övning. Jag var med förra terminen också. Det är kul att spela tillsammans med andra, konstaterar hon och testar att cymbalen fungerar. det ska vara roligt! Ikväll kommer ett drygt tjugotal elever i åldrarna nio till tolv för att öva. Alla har spelat sitt instrument i minst ett år och här finns förutom Nellies trummor och Adams elbas även fioler, gitarr, trumpet, tvärflöjt, klarinett och saxofon. Till våren bjuder vi in blockflöjtarna att vara med också men de måste ha spelat minst en termin först. Vi spelar det mesta. Låtarna ska vara enkla att ta till sig och vi anpassar arrangemangen efter de olika kunskapsnivåerna så alla kan vara med. Det ska inte vara svårt, det ska vara roligt! menar Eva och försöker överrösta ljudet som uppstår när tjugo olika instrument ska stämmas. Efter ett par uppvärmningsövningar kommer orkestern igång ordentligt. När Vi på Tjörns utsända lämnar lokalen är det en mäktig version av Natt i Moskva jag stänger dörren om. Det här är verkligen BigSound. På riktigt VI PÅ TJÖRN nr

11 Weyler Tjörnbor väljer bilder till vinterns utställning Vinterns utställning Nya Blickar visar ett urval ur museets samling. Det är Tjörnborna själva som i ett projekt under hösten väljer de bilder som ska visas. Utställningen pågår 10 december 26 februari. Nordiska Akvarellmuseet blir 20 meter längre Lagom till sommarutställningen nästa år förväntas utbyggnaden av Nordiska Akvarellmuseet vara färdig. Och äntligen kan museets egen akvarellsamling visas året runt. Utbyggnaden förlänger museet mot före detta restaurang Bryggan och rondellen och museet växer med 410 kvadratmeter. Det blir en utställningshall på 240 kvadratmeter och resten är utökade verkstäder för barnverksamhet, personalrum och forskarrum. I och med utbyggnaden får museets stora konstsamling sin efterlängtade permanenta visningsyta. Samlingen som består av drygt tusen verk av ett hundratal nordiska konstnärer växer ständigt och är ett viktigt kulturarv. Den vanligaste frågan från besökare är Var är samlingen?, säger Benita Nilsson, museets marknadschef och ansvarig för den strategiska utvecklingen. Nu dröjer det inte så länge tills frågan får sitt svar. I maj förväntas alltihop stå klart. Foto: Anna Berglund Julklappstips från biblioteket Tillsammans med Vilma och Loppan av Annelie Khayati En bok för både nybörjarläsning och högläsning. Loppan och rullstolsburna Vilma brukar hålla ihop nästan jämt, men nu har Vilma varit sjuk och Loppan är mest med Malla på rasterna. Raka vägen över Himlabacken av Tjörnbon Victoria Jonasson Hammar Bilderbok som handlar om Frida och Moses som har fullt upp hela tiden på sin promenad till farfar. Himmel och helvete av Jón Kalman Stefansson När Pojkens bästa vän Bardur omkommer blir Pojken ensam kvar. Han bestämmer sig för att lämna fisket och gå iväg inåt land för att återlämna den bok som Bardur senast lånade. En bok om sorg, poesi och om olika människoöden. Jón Kalman Stefánsson Niceville av Kathryn Stockett Skeeter redigerar veckans hushållstips i lokaltidningen men reagerar allt starkare på de orättvisor hon ser omkring sig. Tillsammans med Aibileen och en annan svart hemhjälp börjar de skriva en bok om den amerikanska södern under 60-talet. Påminnerskan av Anne Tyler Liam flyttar till en ny mindre lägenhet där han första natten blir överfallen av en inbrottstjuv. När han vaknar upp på sjukhuset minns han inget av misshandeln. Kanske kan ha få hjälp av en påminnerska? En bok om en man och hans liv skriven på ett lättsamt och humoristiskt sätt. VI PÅ TJÖRN nr

12 Över en pizza Ungdomar och politiker i dialog Kollektivtrafik, fler elevdatorer och hur kan vi påverka mer? Ett trettiotal ungdomar kom till Radona för att äta pizza tillsammans med sina politiker och prata kring sådant som berör just barn och unga på Tjörn. Vad händer när ett antal Tjörn-ungdomar sätter sig ned för att äta pizza ihop med ett antal kommunalpolitiker? Vilka frågor är det som kommer att dryftas? Det vet vi snart, skrattar ungdomskonsulent Sabina Ostermark medan hon ilar mellan uppdragen denna invigningsdag. Kultur- och fritidscentra i Skärhamn har flyttat sin verksamhet till Radona och veckan är full av aktiviteter för alla höstlovslediga barn och ungdomar. Sabina Ostermark Jag tror på matchmaking som en mötesform för erfarenhetsutbyte på lika villkor. Det här som vi kallat för pizzakonventet är en del av detta. Syftet är att ge de unga en möjlighet att höras, att skapa möten och föra en dialog kring frågor som är viktiga för ungdomarna. stort intresse Intresset har varit stort. En anledning har varit det förberedande arbetet. Bland annat har unga fått möjlighet att skriva ned tankar och önskemål på post-it lappar som under invigningen presenterades som en utställning. Post-it lapparna har lockat flera att diskutera vidare. Ett fyrtiotal ungdomar har hört av sig till Sabina och på plats vid dagens sittning finns närmare trettio av dessa. Tio politiker har hörsammat inbjudan och börjar nu droppa in till registreringen, få namnskylt och en bordsplacering. Skräck är ett genomgående tema denna vecka på Radona och bland pizzor och politiker syns därför en och annan blodig zombie och flera hålögda spöken. Kontrasten är annorlunda men känns inte alls konstig. Välkomna! Kom och ta pizza och dricka så kör vi igång! hälsar Sabina. Deltagarna är uppdelade vid olika bord och varje grupp har en samtalsledare som startar dialogen och hjälper till att få samtalet framåt. Är det inte läskigt att prata med en politiker? Sofia Bertilsson och Alicia Ohlsson skakar frenetiskt på sina huvuden. De går i sjunde klass på Häggvallsskolan och ser fram emot att prata med politikerna om varför det finns så få elevdatorer på skolan. Vid deras bord sitter också Hans Strandberg (S) och Robert Johansson (MP) och de är rörande eniga om varför det är viktigt att de som politiker måste veta vad de unga på Tjörn tycker och tänker: Vi måste veta det för att kunna leda kommunen på ett bra sätt. kollektivtrafiken en viktig fråga Vid borden diskuterades hur man får gehör för sina åsikter, det pratades namninsamlingar och många ämnen kom upp under de timmar pizzzakonventet pågick. Gemensamt vid samtliga bord var dock frågan om varför det inte går fler bus VI PÅ TJÖRN nr

13 sar till och från Tjörn åt alla håll men helst söder ut. Även samordningen, eller snarare den upplevda bristen av samordning, mellan turerna lokalt inom kommunen diskuterades. Emilio Cotroneo (V) och Benita Nilsson (FP) poängterade vikten av att ungdomarna måste berätta och komma med konkreta fakta för att politikerna över huvudtaget ska veta och kunna agera. Alicia Ohlsson diskuterar viktiga frågor med politiker Hans Strandberg (S). Hur ska vi till exempel veta att det finns hundra ungdomar som spelar fotboll klockan sju en tisdag och vill kunna ta sig till och från träningen med buss om ingen berättar? Att behovet av en levande dialog mellan unga och kommunalpolitikerna är stort står helt klart. Om tre månader ska politiker och ungdomar träffas igen. Skräckfylld invigning Den 2 november, på höstlovets onsdag, invigdes den nya mötesplatsen för barn och unga i Skärhamn. Kultur- och fritidscentra ligger på Radona industriområde, i utkanten av Skärhamn. Många höstlovslediga elever hade hittat dit före invigningen febril aktivitet hade rått i flera dagar. Exakt vad man ägnat sig åt var det inga utomstående som riktigt visste. När det så blev invigningskväll var planen utanför full med folk. De bjöds på korv och värmde sig vid eldar i novembermörkret. Benita Nilsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, höll invigningstalet och klippte bandet. Då bröt zombieinvasionen ut. Ett myller av levande döda dök upp och drog in i kultur- och fritidscentra. Det var tydligen en hantering med radioaktiv sill som fått oförutsedda konsekvenser... Sedan fick de som vågade bege sig in på en guidad visning i de nu zombie-fyllda lokalerna. tim burton-tema Det hela var resultatet av en rad workshops som hållits, med Tim Burtons skräckfilmer som passande allhelgona-tema: konst, film, dans och drama. Under professionell ledning har ett 70-tal barn och ungdomar övat på dans och dramatiska framställningar, liksom på att få sina teatersminkningar tillräckligt blodiga. Några spelade in en film i lämpliga miljöer i närheten, och ytterligare några ägnade sig åt att göra skulpturer som användes vid skräckvandringen. Premiären av kultur- och fritidscentra var samtidigt en demonstration av grundidén: att verksamheten styrs av de barn och unga som väljer att tillbringa fritiden där. Som besökare kunde man bara imponeras av energin och entusiasmen hos de många medverkande. fakta: Kultur- och fritidscentras målgrupp är ungdomar mellan år men både äldre och yngre välkomnas. Kultur- och fritidscentra finns vid Radona i Skärhamn och på Häggvallskolan. Man erbjuder aktiviteter inom kultur, idrott och motor, internationella frågor samt delaktighet och inflytande. Se för mer information. VI PÅ TJÖRN nr

14 Filminspelning på Tjörn Jordskott. Ja, det är namnet på det pilotavsnitt av en ny serie som filmats på Tjörn i oktober. Filmteamet har bland annat lånat gamla kommunhuset i Sibräcka som har fått vara både polisstation och sjukstuga. Bland skådespelarna märks Göran Ragnestam. Jordskott är en skräckfylld berättelse om sägner, vansinne och hämnd med den svenska urskogen som fond. Kraften i familjebanden mellan en mor och hennes dotter är i fokus och filmen kretsar kring dessa två starka kvinnoroller. Filmen tar sitt avstamp i svensk folklore och vandringssägner men utspelar sig i nutid. Filmen görs av produktionsbolaget Tre vänner. Manusförfattare är Hans Rosenfelt som vi sett i program som På Spåret och Dubbat de senaste året. Regissör Henrik Björn gör sin regidebut med Jordskott och är också medmanusförfattare. Producent är Filip Hammarström VI PÅ TJÖRN nr Foto: Eva-Karin Ohlsson Prestigefullt pris till FFG Tjörns gymnasieskola En jury bestående av representanter från bland annat Svenskt Näringsliv, Business Region Göteborg, Arbetsförmedlingen, LO och TCO har tilldelat Företagsförlagda gymnasiet (FFG) pris för bästa gymnasieskola i hela Göteborgsregionen avseende lärlingsutbildning och samverkan med näringslivet. Vi är fantastiskt stolta och glada över att ha fått detta pris, säger skolans rektor Gunilla Lövström. Från vänster: Helene Odenjung, Gunilla Lövström, Anders Bergius, Jonas Dantzar och Charlotte Vadvik. Foto: FFG Prisutdelaren Helene Odenjung, 1:e vice ordförande i Folkpartiet, gratulerade Tjörn till det goda resultatet och önskade lycka till i det fortsatta arbetet. Vid prisutdelningen deltog två av de rutinerade lärare som bidragit till framgången, Charlotte Vadvik och Jonas Dantzar. Programsamordnaren Malin Haugen har med sin energi och entusiasm varit en viktig grund till vår framgång, säger Anders Bergius, chef för gymnasie- och vuxenutbildning på Tjörn. Ny chef på biblioteket Ann Marberg är ny bibliotekschef på Tjörn från och med 1 december. Ann arbetade tidigare som bibliotekskonsulent i Region Värmland. Innan dess var hon bland annat bibliotekschef i Tanum. På sin fritid tränar Ann gärna yoga och kör motorcykel. Inom kort blir hon dessutom Tjörnbo. Foto: Camilla Källgren Tjörn 8:e bästa skolkommun När Lärarförbundet rankar Sveriges bästa skolkommuner hamnar Tjörn på åttonde plats. Det är tre placeringar bättre än förra året och innebär att Tjörn även i år är bäst i Västsverige. Bäst i Sverige är Arvidsjaur. Rankingen baseras på 14 kriterier om skolan, allt från lärartäthet till andel barn i förskolan och elevernas resultat i årskurs 9. Tjörns placeringar genom åren: 11:e plats 2010, 6:e plats 2009, 3:e plats 2008, 5:e plats 2007.

15 Öar hjälper varandra till hållbara lösningar Tio öar i sex länder runt Nordsjön ingår sedan 2008 i ett europeiskt samarbete för att gemensamt försöka hitta innovativa och hållbara lösningar för frågorna kring vatten, energi och materialutveckling. Projektet kallas för Cradle to cradle vagga till vagga och Tjörn ingår som enda svenska kommun. Öar, oavsett vart de ligger geografiskt, har ungefär samma förutsättningar att förhålla sig till; begränsad befolkning på vintern och en flerdubblering av mängden invånare på sommaren. Det gör att vi kan dra nytta av varandras erfarenheter, berättar Ida Mattfolk, projektingenjör och Tjörns projektledare. Det långsiktiga målet inom projektet är att bli självförsörjande som ö och att allt ska vara miljömässigt hållbart. Här poängterar dock Ida att Tjörn även fortsättningsvis är mycket mån om att vara en del i en regional samverkan, precis som man är idag. Men det ena behöver inte utesluta det andra, säger Ida och berättar om den danska Samsö som tack vare cradle to cradle-projektet numera är helt självförsöjande på el genom vindkraft. skräp är näring Projektet är EU-finansierat med 3,5 miljoner euro och pågår till och med Pengarna ska då huvudsakligen ha använts till kunskapsutbyte mellan öarna och inrättande av pilotprojekt. På Tjörn innebär det konkret att man valt att titta närmare på infrastrukturen samt de enskilda avloppen i kommunen. Waste is food skräp är näring. Hur ska vi få det att sluta läcka ut i Stigfjorden och istället ta vara på de näringsämnen som våra avlopp faktiskt genererar? Projektperioden lider mot sitt slut. Vad händer sedan? Vi har flera lyckade utredningar som med största sannolikhet kan fortsätta och bli pilotprojekt inom EU, konstaterar Ida. Bussterminal vid Myggenäs Bygget av bussterminalen vid Myggenäs inleds under första kvartalet av Terminalen placeras där busshållplats och pendelparkering ligger nu. Terminalen byggs för att underlätta resandet med kollektivtrafik. Förhoppningen är att det i sin tur ska minska belastningen på Tjörnbron. Rondellen i Vallhamnskrysset dröjer Den planerade rondellen som ska ersätta Vallhamnskrysset visar sig bli dyrare än vad man tidigare trott. De ökade kostnaderna beror på att vägpartiet ligger i en backe. Kostnaden beräknas till cirka 15 miljoner kronor. När rondellbygget kan inledas är i skrivande stund oklart. Man hoppas att den pågående förstudien snart ska vara färdig och att ett startdatum då kan bestämmas. VI PÅ TJÖRN nr

16 Tjörns kundcenter invigt Bibliotek, turistbyrå och en ny kundtjänst med öppet sju dagar i veckan. Den 1 oktober invigdes Tjörns kundcenter i den nya entrén i kommunhuset i Skärhamn. Många hade hörsammat inbjudan och flera hundra personer passerade under dagens lopp. Tjörns kundcenter invigdes av Birgitta Adolfsson, kommunfullmäktiges ordförande, och i sitt tal poängterade hon att kundcentret är en plats för medborgarna och besökare. Biblioteket invigdes av Benita Nilsson, kultur- och fritidsnämndens ordförande. digert program Dagen innehöll ett digert program med bland annat underhållning av elever från Kulturskolan, barnteater, vernissage, författarbesök, clowner, bokbuss och tårta. Namngivningen av Tjörns kundcenter föregicks av en tävling som vanns av Boel Sjöberg. Priset ett resepresentkort delades ut i samband med invigningen. Birgitta Adolfsson, kommunfullmäktiges ordförande, inviger Tjörns kundcenter. Foto: Tjörns kommun Helene brinner för näringslivet Med snart 20 års erfarenhet av näringslivsfrågor intar hon posten som Tjörns nya näringslivstrateg. Helene Evensen, 42 år från Ljungskile har en gedigen erfarenhet från både Härryda kommun och Lilla Edets kommun. Till Tjörn kommer hon närmast från en tjänst som biträdande regionchef vid Svenskt Näringsliv i Göteborg. Det ska bli spännande och roligt att få arbeta operativt igen. Det är något som jag har saknat. Jag brinner verkligen för det här, säger Helene entusiastiskt. ut och träffa företag I Helenes uppdrag ligger att få det befintliga näringslivet att fortsätta blomstra men även att skapa nyetableringar i kommunen. Hur ska hon nå dit? Det är en lång strategisk väg att gå och ett arbete som görs tillsammans med politiker, förvaltningschefer och företagen Helene började sin tjänst den 7 november och ägnar nu mycket tid åt att sondera terrängen. Jag försöker vara ute och träffa så många företag i kommunen som möjligt och ta reda på vad de förväntar sig. Jag vill att de ska märka att jag är här och att jag arbetar helt och fullt med näringslivfrågor, för deras skull och för Tjörns utvecklings skull. Så nöjd är Tjörnföretagaren Hur uppfattar Tjörns kommuns företagare dess service? I nöjdhetsundersökningen INSIKT en nationell undersökning som i höst har genomförts av SKL, Sveriges kommuner och landsting ligger Tjörn kvar på samma medelbetyg som vid den senaste undersökningen för tre år sedan. Tjörns medelvärde är 62 på en 100-gradig skala. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 66. Den kvalitetsfaktor som de tillfrågade företagarna vill att kommunen ska prioritera är bemötandet. Högst betyg får området brandtillsyn. Miljö- och hälsoskydd har förbättrat sitt betyg kraftigt jämfört med tidigare undersökning. I undersökningen har enbart de företag som varit i kontakt med oss i kommunens roll som myndighetsutövare tillfrågats. Undersökningen omfattar bygglov, markupplåtelser, serveringstillstånd, miljöoch hälsoskydd samt brandtillsyn. Dessa fem verksamhetsområden betygsätts utifrån kvalitetsfaktorerna; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 125 Tjörnföretag har tillfrågats. Svarsfrekvensen är 65 procent. För hela undersökningen är svarsfrekvensen 58 procent VI PÅ TJÖRN nr

17 Från vänster: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef för funktionshinder Tjörns kommun, Lena Hansson, certifierare från Sveriges kommuner och landsting, Jane Cervell, Stenungsunds vuxenutbildning, Britta Heden, utvecklingsledare Vård och Äldreomsorg Stenungsunds kommun och Lilian Bohlin, enhetschef hemtjänsten Tjörns kommun. Kvalitetssäkrad omsorg Vårdutbildningen ska bottna i det verkliga vårdbehovet och samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsliv ska ge bättre koppling mellan teori och praktik. Nu kvalitetssäkras vårdutbildningen på Tjörn. Tjörns kommun har tillsammans med Stenungsund certifierats av Nationella rådet som vård- och omsorgscollege (VoC). Det här innebär att vi kan erbjuda kvalitetssäkrad och riktad yrkesutbildning för vuxna men också en kompetensutveckling för redan anställda, säger Ingegärd Gundersvik, avdelningschef på socialförvaltningen. god och säker vård och omsorg Satsningen på VoC ska också bidra till en god och säker vård och omsorg för medborgarna. Den ska även öka utbildningens attraktionskraft och yrkesstatus och kunna erbjuda utvecklingsvägar för redan anställd personal. För att kunna möta ett ökat behov av utbildad vård- och omsorgspersonal behöver dessa utbildningar förbättras och utvecklas rent informations- och marknadsföringsmässigt. Då ökar intresset och antalet sökande till utbildningarna, menar Ingegärd. Arbetet för att utveckla VoC är processinriktat och under ständig utveckling. Samverkan sker på nationell, regional och lokal nivå. Styrgruppen för VoC är sammansatt av samtliga utbildningsanordnare, arbetsgivare, politiker och fackliga företrädare. Gruppen träffas fyra gånger om året för att systematiskt följa upp de upprättade målen och se till att utbildningarna anpassas. Många vill veta mer om Tubberödshus Tubbemodellen och intraprenad intresserar många. Det märks inte minst på mängden studiebesök som Tubberödshus tagit emot. Mer än 30 grupper av varierande storlekar, med totalt cirka 300 besökare, har kommit och hälsat på. Besökarna har varit allt från politiker, tjänstemän till vård- och omsorgspersonal och pensionärsföreningar. Inför 2012 har det redan börjat bokas nya besök. Det är inte bara genom besök som Tubberödshus gjort sig kända utan genom en mängd tidningsartiklar och radioprogram. Dessutom har en tjej som studerar film valt att spela in en dokumentärfilm om Tubberödshus. Katten Torsten trivs bra på Tubberödshus. VI PÅ TJÖRN nr

18 Icke-våldsgrupp för män Krismottagningen för män i Stenungsund, Tjörn och Orust planerar att starta en ickevåldsgrupp, en metod för män som har våldsproblem i nära relationer. Metoden är utvecklad av Stiftelsen Alternativ Till Våld (ATV) i Oslo och har visat på mycket goda resultat. Behandlingen omfattar 24 tillfällen, en gång i veckan, och vänder sig till män i alla åldrar. Behandlingen är kostnadsfri. En grupp startas i Stenungsund så snart tillräckligt många anmälningar kommit in. vad är våld? Våld är varje handling riktad mot en person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. Våld kan vara fysiskt, sexuellt, materiellt, psykiskt eller latent. För ytterligare information ring Krismottagningen för män: Anki Spegel eller Per-Olof Ringarp Nilsson, telefon Icke-våldsgruppen för män är ett samarbete mellan Tjörns kommun, Orust kommun och Stenungsunds kommun. Hjärtstartare räddar liv här finns de En hjärtstartare kan betyda skillnaden mellan liv och död. Som ett led i arbetet med att göra Tjörn till en säker och trygg kommun placeras under hösten flera hjärtstartare ut på strategiska platser i kommunen. Några av dem är redan på plats. Kommunkontoret, Tjörns Kundcenter, Skärhamn Dyrön, brandboden Härön, brandboden Sundsby Säteri Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn ICA Nordevik i Skärhamn ICA Almö Livs i Myggenäs ICA Runes i Kållekärr ICA Rorsman i Rönnäng Möllers Lada på Lilla Askerön Tjörns riskhanteringsgrupp har köpt in tio hjärtstartare som ska placeras ut på strategiska platser i kommunen. Christina Cissig och Malin Rydberg, Tjörns kundcenter, tar emot en av dem ur gruppens ordförandes, Anders Wernerstens, hand. Foto: Tjörns kommun Pilane får en hjärtstartare sommartid som finns på Häggvallsskolan resten av året. Sedan tidigare finns också hjärtstartare i brandstationerna i Kållekärr och Skärhamn, brandboden på Klädesholmen och på Åstol samt hos FC Maritima i Köleröd. För mer information om hjärtstartarna på Tjörn, kontakta säkerhetssamordnare Thorbjörn Berndtsson, telefon eller Räddningstjänsten, telefon För information om var det finns hjärtstartare i landet, se VI PÅ TJÖRN nr

19 Skydda ditt hem branden tar allt De allra flesta som dör i bränder, dör i bostadsbränder. Ofta är det vardagliga saker som orsakar bränderna, till exempel en glömd platta på spisen, levande ljus, rökning eller barns lek med eld. Räddningstjänsten på Tjörn vill här komma med lite information om vad du kan göra för att öka brandsäkerheten hemma hos dig, helst nu inför juletiden med alla tända levande ljus. brandvarnare ett måste En brand kan växa oerhört fort. Eftersom bränder är ljudlösa i början kan det vara svårt att upptäcka dem i tid. Därför ska det finnas minst en uppsatt och fungerande brandvarnare i varje bostad/lägenhet. Är bostaden i flera våningsplan ska det finnas minst en brandvarnare i varje våningsplan. Brandvarnaren avger en larmsignal som måste höras ordentligt, så tänk på var du sätter upp den. Och för att den ska larma PS! Meddelande till alla barn På kan du vara med och tävla om fina priser. Du kan även blogga med Flammy på så måste batteriet vara i funktion. Batteriet bör bytas en gång om året. Varför inte att ta det som vana att byta batteri den 1:a advent, som är Räddningstjänstens brandvarnardag! Testa brandvarnaren en gång i månaden. Brandvarnare åldras och därför behöver de bytas ut ungefär vart tionde år. När brandvarnaren avger larmsignal och det brinner; rädda dig själv och andra i din närhet! Foto: Ms Clipart varna, larma, släck Eftersom bränder växer snabbt, bör alla ha en handbrandsläckare hemma. För bostäder rekommenderas en pulversläckare på sex kilo. Det är när branden fortfarande är liten som du har chans att släcka själv. Men grundregeln är VARNA de som är i fara. LARMA räddningstjänsten ring 112. SLÄCK branden, om det är möjligt. några kom ihåg i advent Byt batteri i dina brandvarnare. Ha levande ljus i obrännbara ljusstakar med obrännbara manschetter på. Sätt en komihåg-lapp på insidan av ytterdörren med texten GLÖM EJ SLÄCKA LJUSEN!. Räddningstjänsten Tjörn önskar er alla en fröjdefull jul. Carl-Ian Bissmark med personal. vill du veta mer om räddningstjänsten? Kontakta oss på telefon , måndag till fredag kl Eller mejla Mer information finns på På får du information om brandsäkerhetsutbildning. Brandvarnare och Flytvästar räddar liv! VI PÅ TJÖRN nr

20 Tjörns kundcenter Bibliotek Kundtjänst Turistbyrå Öppet 7 dagar i veckan. Måndag torsdag kl Fredag kl Lördag söndag kl NYHET! Nu tar vi emot de flesta betalkort på marknaden. här finns Dagstidningar Platsjournalen Informationsmaterial Utställningar av detaljplaner här kan du Köpa och ladda busskort. Köpa biljetter till arrangemang i kommunen. Köpa biljetter till filmer på Sagabion. Få tips om sevärdheter, aktiviteter, evenemang, utställningar och boende på Tjörn. Ta del av visionen för Tjörn vi hjälper dig att Anmäla adressändring, svara på frågor om fakturor för vatten och avlopp samt renhållning. Beställa vattenmätare. Ställa dig i tomtkö och lägenhetskö. Boka Kroksdalshallen, gymnastiksalarna i Skärhamn, Bleket, Långekärr, Kållekärr och Myggenäs. Ta emot vattenprovsflaskor som du själv beställt på alcontrol.se. Tisdagar kl biblioteket Låna, läs och lyssna på biblioteket. Utöver böcker och tidningar erbjuds även de flesta typer av media såsom exempelvis talböcker, cd, video, dvd och Internet. På söndagar har vi lättöppet vilket innebär att du kan skaffa lånekort, låna och lämna böcker i våra automater, använda datorer, läsa och titta på konstutställningen. arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen finns för tillfället i Stenungsund. Du kan också kontakta kundtjänst, eller arbetsformedlingen.se. turistbyrån Turistbyrån erbjuder all information besökaren behöver om Tjörn och dess närområde med tips på sevärdheter, aktiviteter, boende, evenemang och mycket mer. Här säljs också souvernirer och biljetter till lokala arrangemang. Vi hyr ut cyklar och flytvästar. Vintertid kan du hyra broddar och ispikar. Kontakt: , försäkringskassan Vi hjälper till med blankettfrågor och visar vägen till Försäkringskassans service. Behöver du träffa en handläggare från Försäkringskassan bokar du ett möte på tjänsteman i beredskap När du behöver nå kommunen efter kontorstid, exempelvis vid händelser som kan utgöra fara för allmänheten, kontaktar du tjänsteman i beredskap öppettider återvinningsstationen heås Måndag kl Tisdag fredag kl Öppet första helgfria lördagen i månaden kl För avvikande tider, se kontakta tjörns kundcenter Tjörns kommun, Skärhamn. Besöksadress: Kroksdalsvägen 1. Telefon Fax Mejla 20 - VI PÅ TJÖRN nr

Tubbemodellen ger livskvalitet

Tubbemodellen ger livskvalitet vi på Tjörn Nr 1/2011 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Tubbemodellen ger livskvalitet sid 5 7 Nya kommunfullmäktige sid 14 15 Bygga i sommar? sid 16 Vi på Tjörn Ansvarig utgivare:

Läs mer

Nytt färjeläge sid 6. vi på. Det hände på höstlovet. Han fick Sveriges roligaste jobb. sid 10 11. sid 5. Nr 6/2012

Nytt färjeläge sid 6. vi på. Det hände på höstlovet. Han fick Sveriges roligaste jobb. sid 10 11. sid 5. Nr 6/2012 vi på Tjörn Nr 6/2012 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Nytt färjeläge sid 6 Det hände på höstlovet sid 10 11 Han fick Sveriges roligaste jobb sid 5 Översätt direkt på webben Tjörns

Läs mer

Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8

Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8 vi på Tjörn Nr 5/2012 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Spara pengar på gemensamt hämtställe sid 8 Idrott för alla med olympiska förtecken sid 10 11 Tjörnborna trivs i sin kommun

Läs mer

Vatten och sill på Klädesholmen sid 5 7. vi på. Nyheter i sophämtningen. Träffar för näringslivet. sid 16 17. sid 8. Nr 1/2012

Vatten och sill på Klädesholmen sid 5 7. vi på. Nyheter i sophämtningen. Träffar för näringslivet. sid 16 17. sid 8. Nr 1/2012 vi på Tjörn Nr 1/2012 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Vatten och sill på Klädesholmen sid 5 7 Nyheter i sophämtningen sid 16 17 Träffar för näringslivet sid 8 Mer kommunikation

Läs mer

Så ska Tjörn få ett levande näringsliv

Så ska Tjörn få ett levande näringsliv vi på Tjörn Nr 1/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Så ska Tjörn få ett levande näringsliv sid 6 Träna sunt med Ren Träning sid 8 Stort intresse för Tjörns Tubbemodell sid 10

Läs mer

Tjörn. Vanlig hederlig husmanskost. vi på. Ekonomi: Nu rundar vi av året. Vårt nya namn är DELTA. sid 9 11. sid 4. sid 7.

Tjörn. Vanlig hederlig husmanskost. vi på. Ekonomi: Nu rundar vi av året. Vårt nya namn är DELTA. sid 9 11. sid 4. sid 7. vi på Tjörn Nr 6/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Vanlig hederlig husmanskost sid 9 11 Ekonomi: Nu rundar vi av året sid 4 Vårt nya namn är DELTA sid 7 Tjörn samlade för Världens

Läs mer

Ditt avfall är Martins arbetsmiljö

Ditt avfall är Martins arbetsmiljö vi på Tjörn Nr 5/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Ditt avfall är Martins arbetsmiljö sid 11 12 Positivt delårsbokslut sid 5 Elever på säkerhetsövning sid 6 7 Kommunens kommunikationskanaler

Läs mer

Nytt centrum tar form sid 6 7

Nytt centrum tar form sid 6 7 vi på Tjörn Nr 1/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Nytt centrum tar form sid 6 7 Mer skatt stannar på Tjörn sid 4 Piruetter, isprinsessor och lagkänsla sid 10 12 Välbesökt

Läs mer

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8.

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8. vi på Tjörn Nr 3/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Elever lär sig umgås på nätet sid 16 Fast styrka hos Räddningstjänsten sid 8 Stort intresse för Almöstrand sid 5 Hitta ditt

Läs mer

Ny vision visar vägen till Tjörns framtid sid 6 7

Ny vision visar vägen till Tjörns framtid sid 6 7 vi på Tjörn Nr 3/2015 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Ny vision visar vägen till Tjörns framtid sid 6 7 Verksamheten 2014 i korthet sid 4 5 Fototävling sid 2 FOTOTÄVLING Dela

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Wunderbaum och världsrekord succé för Tjörnträffen sid 13 15

Wunderbaum och världsrekord succé för Tjörnträffen sid 13 15 vi på Tjörn Nr 3/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Wunderbaum och världsrekord succé för Tjörnträffen sid 13 15 Verksamheten i korthet 2012 sid 5 Allt det här kan du göra i

Läs mer

Snart flyttar vi till den nya förskolan. vi på. Ditt husbygge från lov till start sid 10. Vision 2035. sid 7. sid 4. Nr 2/2014

Snart flyttar vi till den nya förskolan. vi på. Ditt husbygge från lov till start sid 10. Vision 2035. sid 7. sid 4. Nr 2/2014 vi på Tjörn Nr 2/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Snart flyttar vi till den nya förskolan sid 7 Ditt husbygge från lov till start sid 10 Vision 2035 sid 4 Är du Tjörnsmogen?

Läs mer

En tidning från Hylte kommun 2015

En tidning från Hylte kommun 2015 HYLTE15 En tidning från Hylte kommun 2015 kvalité: hylte utmärker sig igen kris: ÄR DU BEREDD? tema: integration - Hylte har visat vägen i Halland projektstart: E-förvaltning för smartare service Foto:

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

vänersborg.kommunguide.se

vänersborg.kommunguide.se KOMMUNGUIDE 2015/2016 I kampen för en friskare jord är varje insats värdefull. Våra handlingar i dag bestämmer hur världen vi lämnar till kommande generationer skall se ut. Genom att återvinna vårt avfall

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Piteå Science Park erbjuder unika möjligheter

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Piteå Science Park erbjuder unika möjligheter PITEÅ KOMMUNS PERSONALTIDNING NR 1 2014 Pitekvarten För alla medarbetare på Piteå kommun Piteå Science Park erbjuder unika möjligheter SIDAN 13 Goda idéer kan bli verklighet tack vare ny utvecklingspott

Läs mer

Tanum. Information från Tanums kommun Nummer 22 Juni 2006. TEMA: Skola. BILAGA: Novell i tanumsmiljö. av Camilla Läckberg SEGER TILL VARJE PRIS!

Tanum. Information från Tanums kommun Nummer 22 Juni 2006. TEMA: Skola. BILAGA: Novell i tanumsmiljö. av Camilla Läckberg SEGER TILL VARJE PRIS! Tanum Information från Tanums kommun Nummer 22 Juni 2006 TEMA: Skola BILAGA: Novell i tanumsmiljö av Camilla Läckberg SEGER TILL VARJE PRIS! Mat i Tanum Tanums kommun har sedan en tid tillbaka samarbete

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Årgång 10 Nyheter och information från Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

no.2 Karlshamnaren - båda finns i Karlshamn! en tidning för våra invånare och besökare. Little Big Planet, Tarsier Studios

no.2 Karlshamnaren - båda finns i Karlshamn! en tidning för våra invånare och besökare. Little Big Planet, Tarsier Studios no.2 2012 Karlshamnaren en tidning för våra invånare och besökare. Little Big Planet, Tarsier Studios Årets företagare i Sverige 2012 Årets städare i Sverige 2012 - båda finns i Karlshamn! Hallå där Sven-Åke!

Läs mer

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation Från Ekerö kommun Dec Nr.04 2012 Fiber är ett högaktuellt ämne i kommunen just nu. Men behöver vi det verkligen? Sid 3 Filmvisningarna i Erskinesalen digitaliseras

Läs mer

Företagsklimat. det är enkelt att vara företagare i mariestad. 2015 En tidning från. 3 nya. solna Entreprenörskommunen vinner för åttonde året i rad

Företagsklimat. det är enkelt att vara företagare i mariestad. 2015 En tidning från. 3 nya. solna Entreprenörskommunen vinner för åttonde året i rad Företagsklimat 2015 En tidning från Svenskt Näringsliv viktigt med tydlig målbild Strängnäs och Kävlinge berättar om sina framgångsrecept solna Entreprenörskommunen vinner för åttonde året i rad 3 nya

Läs mer

Ett samlat Kliv. Ett samlat Kliv

Ett samlat Kliv. Ett samlat Kliv Vill du veta mer? Kontakta Kultur i Väst vx 031-333 51 00 Västra Götalandsregionens Kultursekretariat Regionens Hus 462 80 Vänersborg Ett samlat Kliv Mellan 2011 och 2014 har några skolor i Västra Götaland

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

FALKENBERG NR 3 2013 FALKENBERG. Fotbollsseger för hela Falkenberg. Satsningar i nästa års budget. Destination Falkenberg under 2014

FALKENBERG NR 3 2013 FALKENBERG. Fotbollsseger för hela Falkenberg. Satsningar i nästa års budget. Destination Falkenberg under 2014 EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN FALKENBERG FALKENBERG NR 3 2013 NR 2 2013 EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN Fotbollsseger för hela Falkenberg Satsningar i nästa års budget Destination Falkenberg under

Läs mer

Äventyrsstart på skolåret!

Äventyrsstart på skolåret! Nykvarns kommuntidning Nr 3-07 Äventyrsstart på skolåret! SPÄNNANDE BOK OM TURINGES TORP TRÅDLÖST BREDBAND I GLESBYGD? HUR BLIR DET MED DÄCKSHUSET? FOLKFEST PÅ TRÄDGÅRDSMÄSSAN TUTAN OKTOBER 2007 Praktverk

Läs mer

Tanum. Besök mässan Det goda livet. TEMA: Kultur och fritid. Tanums Tillväxtråd. Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010

Tanum. Besök mässan Det goda livet. TEMA: Kultur och fritid. Tanums Tillväxtråd. Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010 4 12 19 TEMA: Kultur och fritid Besök mässan Det goda livet Tanums Tillväxtråd INNEHÅLL TEMA: Kultur och fritid Nyheter för föreningarna... 4 Tonerna

Läs mer