Största oljeutsläppet någonsin på västkusten sid 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Största oljeutsläppet någonsin på västkusten sid 5"

Transkript

1 vi på Tjörn Nr 4/2011 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Största oljeutsläppet någonsin på västkusten sid 5 Pizzakonvent Ungdomar och politiker i dialog sid 12 Äventyrspedagogik på schemat sid 8

2 Nu är vi certifierade! Lördagen den 17 september certifierades Tjörn till Säker och trygg kommun enligt Världshälsoorganisationens (WHO) kriterier. Tjörn blev därmed 15:e kommun i landet och 251:a kommun i världen som certifieras. halvera antalet olyckor Målet i kommunen är att minska antalet olyckor med 50 procent fram till år I och med certifieringen förstärks arbetet med att nå det målet. Arbetet sker tvärs igenom alla nämnder och styrelser i samarbete med övriga organisationer i samhället och medborgarna. Säker och trygg handlar om: Främjande insatser stärka det som är friskt och fungerar väl. Förebyggande insatser att förebygga innan det händer. Säkerhetsinsatser att vara förberedd om det händer. Akuta insatser att rycka ut om det händer. Säker och trygg kommun blir man i fem år. Därefter måste kommunen göra en ny ansökan för att få behålla certifikatet. certifierat och klart! Från vänster: Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande, Anette Holmberg och Bo Henricsson från WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion, Karolinska Institutet, Bo Svensson, kommunchef samt Anders Wernersten, ordförande Tjörns riskhanteringsgrupp. Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Bo Svensson Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna Carlsson-Käck redaktör Maria Johannessen formgivning 2 - VI PÅ TJÖRN nr Medskribenter i detta nummer: Peter Olausson, Maria Bäckersten, Anna Berglund, Ewa-Lena Svensson och Göte Björkdahl. Omslag: Rimfrost på äpple. Foto: Maria Johannessen Foton, om ej annat anges: Maria Johannessen Tryck: IT-grafiska, Göteborg Papper: Munken Polar 100 g Upplaga: exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1, Skärhamn

3 ledare skriv till bo Tid för reflektion Nu har verkligen hösten anlänt. En mörk tid för eftertanke och reflektion. I skrivande stund närmar vi oss med raska steg advent, och på något märkligt sätt känns det som att allt då vänder med ljus i fönstren, den kommande julen och sedan våren. Men först ska vi i kommunen ta oss igenom en budgetprocess och blicka fram emot ett bokslut och sedan börjar resan på allvar igen. Den finansiella krisen i världen slår naturligtvis även till på Tjörn. En ytterligare fokusering av hur vi bäst använder våra gemensamma resurser är helt nödvändig. Kommunens ekonomi ser i nuläget ganska bra ut men om vi ska få till stånd en framtidssatsning på välfärd och infrastruktur (bland annat vatten, vägar och IT) behövs rejäla överskott i den kommunala bokföringen. Vi har en extremt låg arbetslöshet både vad beträffar vuxna och unga. Detta skapar långsiktig stabilitet. Där tillkommer att nya bostadsområden är på gång och att skattekraften därför rimligen bör öka ganska snabbt. En stor gemensam satsning på barn och unga finansieras genom interna omfördelningar i budgeten och effekten av detta ska redovisas under nästa år. Certifieringen till säker och trygg kommun är en framgångsfaktor liksom invigningen av det nya kundcentret med turistbyrå och biblioteksservice. Men vi kan aldrig bli bättre än den svagaste länken i servicekedjan. Därför måste vi satsa ytterligare på kundbemötande, snabbhet och omtanke om medborgare och företag. Detta är ett ständigt förändringsarbete. Tack alla som deltagit i samrådsmötena, svarat på enkäten och delgett oss kloka tankar och synpunkter om förslaget till ny översiktsplan för Tjörn. I vår ska den färdiga översiktsplanen presenteras. I den beskrivs hur vår fantastiska ö kan utvecklas under de kommande decennierna. Nu vill jag önska alla Tjörnbor, företagare och besökare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År Carpe Diem Foto: Lisa Nestorson innehåll Nu är vi certifierade...2 Ledare...3 Tankar från kommunalrådet...4 Olja största utsläppet någonsin på västkusten...5 Äventyrspedagogik på schemat...8 BigSound en gemensam mötesplats...10 Tjörnbor väljer bilder till vinterns utställning...11 Nordiska Akvarellmuseet blir 20 meter längre...11 Julklappstips från biblioteket...11 Över en pizza ungdomar och politiker i dialog...12 Skräckfylld invigning...13 Filminspelning på Tjörn...14 Prestigefyllt pris till FFG...14 Ny chef på biblioteket...14 Tjörn 8:e bästa skolkommun...14 Öar hjälper varandra till hållbara lösningar...15 Bussterminal vid Myggenäs...15 Rondellen i Vallhamnskrysset dröjer...15 Tjörns kundcenter invigt...16 Helene brinner för näringslivet...16 Så nöjd är Tjörnföretagaren...16 Kvalitetssäkrad omsorg...17 Många vill veta mer om Tubberödshus...17 Icke-våldsgrupp för män...18 Hjärtstartare räddar liv här finns de...18 Skydda ditt hem branden tar allt...19 Några kom ihåg i advent...19 Tjörns kundcenter...20 Bo Svensson Kommunchef VI PÅ TJÖRN nr

4 Tankar från kommunalrådet Oljeutsläpp, skakig världsekonomi, ny näringslivsstrateg, topplaceringar för Tjörns skolor i olika mätningar Kommunalrådet Martin Johansen funderar över nuläget. Det har varit en händelserik höst på många sätt. Vi drabbades av västkustens största oljeutsläpp på 25 år och jag vill inledningsvis passa på att tacka alla som arbetade för att begränsa skadorna på miljön. Det gjordes ett alldeles utmärkt arbete. Väldigt många var inblandade i arbetet. Det var kommunens personal, det var de kommunala bolagen, Hemvärnet med den nationella skyddsstyrkan, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen och många, många andra. Ett stort tack till er alla. överskott Ekonomin i världen är skakig och det är svårbedömt vad som kommer att hända. För Tjörns del kan nämnas att kommunen enligt budget skulle landa på ett överskott på cirka 6 miljoner kronor för 2011 men enligt de senaste prognoserna ser det ut att bli ett överskott på närmare 30 miljoner kronor. Detta är bra då det stärker kommunens soliditet. Den är viktig för att klara framtida investeringar i välfärden i form av nya förskolor och äldreboenden till exempel. skolan i topp Vi måste också uppmärksamma att både grundskolan och företagsförlagda gymnasiet hamnat på topp tio-listan i olika mätningar över Sveriges bästa skolor. Ett stort grattis till alla som arbetat för att göra detta möjligt. Det bådar gott inför framtiden. översiktsplan engagerar Arbetet med översiktsplanen går framåt. Det har varit ett antal samrådsmöten med workshops för allmänheten och arbete i skolorna med att få in synpunkter på hur Tjörn ska utvecklas. Ett fantastiskt engagemang från väldigt många Tjörnbor gör att många kloka synpunkter har kommit fram. Nu ska dessa synpunkter och idéer sammanställas och arbetas in i så stora mått som möjligt för att vi sedan ska kunna ställa ut förslaget till översiktsplan. ny näringslivsstrateg Tjörns kommuns nya näringslivsstrateg Helene Evensen har nyligen börjat sin tjänst. Hon kommer närmast från ett arbete på Svenskt Näringsliv. Hos oss ska hon tillsammans med tjänstemän, politiker och företagare arbeta med hur alla inblandade ska samarbeta för att göra Tjörn ännu bättre. Ett arbete vi verkligen ser fram emot. Speciellt med tanke på att vi blir allt fler Tjörnbor i takt med att nya bostäder byggs. Målet är naturligtvis att alla inte ska behöva pendla. va-system prioriteras Vi måste också fortsätta att ha fokus på att få ordning på vårt va-system. Vi måste minimera riskerna för att människor inte har tjänligt vatten under perioder. Olyckor kommer alltid att ske men vårt uppdrag är att göra systemet så stabilt som möjligt. Det är ett uppdrag vi tar på största allvar. Martin Johansen, kommunalråd Foto: Lisa Nestorson 4 - VI PÅ TJÖRN nr

5 Olja Största utsläppet någonsin på västkusten Vid lunchtid torsdagen den 15 september ringde telefonen hos Hasse Wikberg på Räddningstjänsten. Oljefläckar hade setts vid Klädesholmen. Hasse och Lina Johansson på kommunens miljöavdelning åkte tillsammans med Tor Haugen från Tjörns Miljö AB ut och inspekterade det så kallade påslaget (som det kallas när olja från havet satt sig på land). Det var inte särskilt mycket några fläckar bara. De hade just blivit klara när de fick höra att olja även upptäckts utanför Kyrkesund. Kustbevakningen flög över området: på vattnet sträckte sig ett skimrande bälte från Skaboholmen in till Sunna marina, ungefär 60 meter brett och 2,5 kilometer långt. Hur många liter eller kubikmeter det kunde vara fråga om gick inte ens att gissa. Det verkade inte röra sig om någon allvarligare historia, men man tog det säkra före det osäkra. Kommunens krisledningsorganisation gick omedelbart upp i höjd beredskap. Kustbevakningen körde ut strandbekämpare (båtar specialkonstruerade för att ta upp olja från vattnet) och länsar. Bilder togs och hemsidan uppdaterades. mer och mer olja Detta oljeutsläpp skulle under de kommande dagarna och veckorna växa till det största på västkusten någonsin. I mängder av vikar och sund vid Härön, Koön, Skaboholmen, Grönskären och Kaurö låg decimetertjocka lager. Varje högvatten lämnade efter sig fläckar, pölar och hela oljesjöar uppe på klipporna. Ju mer olja som togs upp, desto mer upptäcktes. Datumet för den planerade avslutningen av den akuta saneringen flyttades ideligen fram. Tiotals kubikmeter blev hundratals. Det var värst de första dagarna, berättar Abbe Mikhael från Hemvärnet. Oljan låg som fast mark, man kunde nästan gå på den. Och vi upptäckte hela tiden mer. Det kändes som om det aldrig skulle ta slut. Länge jämförde man med oljeutsläppet 1987, då en grekisk tanker släppte ut cirka 100 kubikmeter olja. Då drabbades området från Kyrkesund till Pater Noster hårdast. Den här gången var oljan mer samlad men också betydligt rikligare. En månad efter den första upptäckten har omkring 750 kubikmeter tagits upp, motsvarande ungefär 500 ton ren olja (när den ligger i havet får den gradvis allt högre vattenhalt). VI PÅ TJÖRN nr

6 väloljat samarbete En sådan situation är naturligtvis betydligt större än vad en kommun klarar av. Trots att aktörerna var många och olika så gick samarbetet påfallande friktionsfritt. Bland de många myndigheter och organisationer som var inblandade i högre eller lägre grad fanns Kustbevakningen, Försvarsmakten, Hemvärnet med den nationella skyddsstyrkan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Havs- och vattenmyndigheten HaV (en ny myndighet som bland annat ersätter Fiskeriverket), Sjöräddningssällskapet, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Polisen, frivilligorganisationen Fågelcentralen i Rödbo, saneringsföretaget Entropi SAB, elever från Räddningsskolan Revinge och räddningstjänsterna från en rad kommuner som Göteborg, Vänersborg, Karlskrona, Botkyrka, Umeå, Visby och Stenungsund. Tjörns Måltids AB försåg alla inblandade med mat och dryck. Som mest var långt över 100 personer engagerade på land, till havs och i luften varje dag. I Sunna byggdes ett litet samhälle upp med staber, servering och förråd, inklusive containrar med saneringsutrustning som MSB har i beredskap för just sådana här händelser. Vi har cirka 60 personer i tjänst samtidigt, berättar kapten Patrik Svantesson, militär insatschef i Sunna. Fram till Sunna Marina. Foto: Peter Olausson slutet av september har vi haft minst 500 olika personer från stora delar av Götaland här ute, på fler eller färre pass. Det ställer stora krav på planeringen och på så sätt är vi faktiskt glada över att vara med. Detta motsvarar en riktigt stor övning men är ändå skarpt läge. Ett exempel på vilka resurser som kan kallas in är när sjögången vid Kaurö, som kan vara rejält grov även vid förhållandevis lindrig blåst, förhindrade båtarna att gå in och hämta säckar med sanerad olja. Då togs en helikopter in från Ronneby som gick i skytteltrafik mellan Kaurö och Linneviken, där en tillfällig helikopterbas upprättades. goda nyheter Fåglarna var det första många tänkte på när man fick höra talas om oljeutsläppet och började inse omfattningen. I det drabbade området finns tidvis hur mycket fågel som helst, och den kanske hårdast drabbade ön, Kaurö, är dessutom fågelskyddsområde. Men nu gick det ungefär så bra som det kunde: Vi fick in 20 fåglar sammanlagt, berättar Tommy Järås på Fågelcentralen. Hur många Militärens helikopter från Ronneby gick i skytteltrafik mellan Kaurö och Linneviken. Foto: Försvarsmakten 6 - VI PÅ TJÖRN nr

7 hundra som dött ute på skären vet vi naturligtvis inte, men det står klart att den stora katastrofen uteblev. En möjlig anledning kan ha varit att oljan var samlad den fanns i stora mängder, men på ett fåtal avgränsade platser. En vik kunde vara full med olja samtidigt som intilliggande stränder var helt rena. Ett tag befarade man att oljan skulle sprida sig in i Stigfjordens naturvårdsområde. Inloppen sattes under hårdbevakning, ett spärrades av med stora länsar. Efter några dagar kunde man konstatera att faran var över. Även Breviks kile (naturreservat, Natura 2000-område), där man hittade små spår av olja, klarade sig. Att hummerfisket fick sin premiär när det var som värst bekymrade många, men den enda konsekvensen var att ytterligare några små påslag upptäcktes. Kustbevakningen svarar för att ta upp olja som ligger på havet. Så fort den hamnar på land blir den kommunens problem. I praktiken håller man inte så benhårt på ansvarsområdena och samarbetar gärna i gränsområdet. mödosam finsanering I mitten av oktober övergick grovsaneringen till finsanering ett 30-tal sanerare går fram över klippor och stenar och gör rent i alla myriader skrymslen. Hur länge detta mödosamma arbete kommer att pågå är svårt att säga. Vår absoluta ambition är att bli helt klara inför turistsäsongen 2012, berättar Tor Haugen. Just nu prioriterar vi Kaurö dit mängder med fåglar kommer att anlända i vår, då vill vi ha det rent och fint. Hur väl vi kommer att lyckas beror främst på vädret. När vi ber Tor om en sista kommentar av hela händelseförloppet behöver han inte leta efter ord: I denna tragiska naturkatastrof har det varit så många så fokuserade människor inblandade, med stort hjärta och otrolig energi. Jag vill rikta ett riktigt stort tack till alla inblandade parter, och ni är så många, som hjälpt till att ta oss igenom det här. Vikar och sund utanför Härön drabbades hårt av oljeutsläppet. Illustration: Peter Olausson Foto: Försvarsmakten VI PÅ TJÖRN nr

8 Uppdrag: Rädda Skimra och Våge Äventyrspedagogik på schemat Höstskogen är nästan trolsk när åtta elever i årskurs 3 på Fridas Hage stiger in genom porten till en annan värld. De smyger tysta, öron och ögon är på spänn. De har ett viktigt och svårt uppdrag att rädda barnen Skimra och Våge som blivit förtrollade till krabbor, tillfångatagna och bortrövade till skogen av elaka Tång och Rusk. Uppdraget kräver både kunskap och samarbetsförmåga. Och eleverna är väl förberedda. De har tränat och forskat för att kunna lösa de svårigheter som möter dem i skogen. Veronica Carlsson från Rönnängs skola och Anna Helgeson från Fridas Hage leder det avslutande uppdraget. De är utbildade äventyrspedagoger vid Luleå tekniska universitet. Sagoäventyret Brisandia jakten på de gyllene musselskalen har vi själva utarbetat och det är vårt projektarbete i utbildningen, säger Veronica. Temat handlar om havet och barnen lär sig om djur och växter som lever i och kring havet. Vid äventyret i skogen ska de kunna svara på olika frågor om havet. De ska till exempel kunna skilja på olika måsfåglar, maneter och fiskar. äventyr i naturen Äventyrspedagogik är ett arbetssätt som använder muntligt berättande och sagan som hjälpmedel i lärandet. Hälsa och samarbetsförmåga är också viktiga ingredienser. Eleverna får vara ute i naturen och träna både kropp och knopp. Och naturen passar bra för upplevelser och lärande. Eleverna får ett uppdrag, ett problem som de ska lösa. För att klara uppdraget måste de ha god samarbetsförmåga och faktakunskap inom ämnet för det aktuella temat, berättar Anna. I ett äventyr ingår alltid ämnena svenska och idrott och hälsa. Där utöver kan man ha med vilka ämnen som helst. I Veronicas och Annas projekt ingår samhällskunskap, biologi, svenska samt idrott och hälsa. Pedagogerna i berörda klasser måste givetvis vara involverade för att ett genomförande ska vara möjligt. varför ska man välja äventyrspedagogik? Det är ett otroligt inspirerande arbetssätt där eleverna verkligen engagerar sig. De ser en mening med sitt lärande och samtidigt får de vara med i ett äventyr. Eleverna lyssnar, ser, känner och luktar för att de ska minnas, säger Veronica. Alla sinnen får vara aktiva 8 - VI PÅ TJÖRN nr

9 och då är det mycket lättare att lära sig nya saker, säger Anna. tränar samarbete Inom äventyrspedagogiken finns två olika koncept. Kompiskonceptet och Äventyrskonceptet. Kompiskonceptet går ut på att träna samarbete i grupp, ledarskap, förebygga kränkande behandling, visa hänsyn, stärka kamratrelationer och självkänsla. Äventyrskoncepet är själva upplevelsen i naturen då eleverna får vara med om ett äventyr. I det förberedande arbetet har de gjort övningar från kompiskonceptet. eleverna gillar Responsen har varit fantastisk! Både från elever och lärare. Under förarbetet när eleverna har forskat och tränat samarbete har frågorna duggat tätt: Vilken skog är det, När ska vi ha äventyret?. Efter äventyret: Va kul det här var, när alla fick göra allt och vara ledare Bra samarbete, Kan vi inte göra äventyret igen?, När får vi träffa barnen (som de räddade genom att bryta förtrollningen), berättar Anna. vad händer nu? Årskurs 3 och 4 på Fridas Hage har fullgjort uppdraget i äventyret Brisandia. Anna och Veronica har också fått möjligheten att jobba med med ett kompiskoncept i årskurs 6 på Häggvallskolan som ett led i kommunens arbete kring Säker och trygg kommun. På Rönnängs skola har man också jobbat med kompiskonceptet. Gråtrut, havstrut eller fiskmås? Det gäller att kunna rätt svar om uppdraget ska klaras av. I vinter fortsätter arbetet på Fridas Hage och Rönnängs skola. Tanken är att fler klasser ska få uppleva äventyr under våren. Anna och Veronicas vision är att även andra skolor på Tjörn ska få ta del av den här fantastiska pedagogiken och använda deras kunskaper. Tre gyllene musselskal kan bryta förtrollningen och befria Skimra och Våge. För att hitta musselskalen måste barnen lösa olika problem och svara på kluriga frågor. Plötsligt dyker Tång och Rusk upp i skogen och barnen måste gömma sig. Alla barn får prova på att vara spejare och hålla utkik samt leda gruppen undan faror. äventyrspedagogik Metoden bygger på ett helhetsperspektiv där aktiviteterna har ett pedagogiskt syfte samt på forskning och erfarenheter kring barns lärande. Man utgår från en berättelse eller saga som har koppling till ett tema som barnen arbetar med. Sagan leder till ett uppdrag som barnen ska klara av. Man använder inte befintliga sagor, utan man konstruerar sagan så att den passar det tema som eleverna arbetar med och det uppdrag och äventyr som man vill att eleverna ska arbeta med. Eleverna förbereder sig genom att träna samarbete och träna på olika saker som de behöver kunna för att klara av uppdraget. Källa: Luleå tekniska högskola VI PÅ TJÖRN nr

10 BigSound en gemensam mötesplats Foto: Anna Carlsson-Käck Att spela instrument tillsammans, hitta rätt ton på rätt ställe och få vara en del i något större är stort för många. Även för de små. I BigSound får man plats att växa. Nu kommer de snart, säger Kulturskolans Eva Elvesson och ställer fram stolar och notställ för brinnande livet. Och brinner, det gör hon även för kvällens aktivitet; BigSound. BigSound är en gemensam mötesplats för de yngre eleverna som spelar instrument i Kulturskolan. En gemensam mötesplats där det viktigaste är att träffas och spela, att hitta nya vänner i blandade åldrar där de kan odla sitt fritidsintresse även på det sociala planet. flera konserter inbokade BigSound startade som ett försöksprojekt redan 2009 men konceptet har utvecklats för varje termin. Då träffades ett fyrtiotal barn och ungdomar några lördagar för musicera. Målsättningen för detta läsår är att arbeta in en bestämd dag och tid som fungerar för så många som möjligt. Måndagskvällar är en bra kväll. Då har vi även annat ensemblespel i Häggvallskolan som de på sikt kan ingå i, säger Cathrine Berntsson, rektor för Kulturskolan och den som Det är jätteroligt att spela i orkester! säger nioåriga violinisten Siri Aurora Johansson från Kållekärr. Foto: Anna Carlsson-Käck tillsammans med Eva håller i BigSound, även om flera andra musiklärare också ingår i orkestern. Repertoaren för BigSound är just nu klart julinspirerad. I början av december ska man spela på julkonserten i Stenkyrka. Det är lite jobbigt att spela upp för andra men det är okej, säger Adam Burman. Adam går i sjätte klass på Bleketskolan och spelar elbas i BigSound. Bredvid Adam sitter klasskompisen Nellie Kapp vid trumsetet och laddar inför kvällens övning. Jag var med förra terminen också. Det är kul att spela tillsammans med andra, konstaterar hon och testar att cymbalen fungerar. det ska vara roligt! Ikväll kommer ett drygt tjugotal elever i åldrarna nio till tolv för att öva. Alla har spelat sitt instrument i minst ett år och här finns förutom Nellies trummor och Adams elbas även fioler, gitarr, trumpet, tvärflöjt, klarinett och saxofon. Till våren bjuder vi in blockflöjtarna att vara med också men de måste ha spelat minst en termin först. Vi spelar det mesta. Låtarna ska vara enkla att ta till sig och vi anpassar arrangemangen efter de olika kunskapsnivåerna så alla kan vara med. Det ska inte vara svårt, det ska vara roligt! menar Eva och försöker överrösta ljudet som uppstår när tjugo olika instrument ska stämmas. Efter ett par uppvärmningsövningar kommer orkestern igång ordentligt. När Vi på Tjörns utsända lämnar lokalen är det en mäktig version av Natt i Moskva jag stänger dörren om. Det här är verkligen BigSound. På riktigt VI PÅ TJÖRN nr

11 Weyler Tjörnbor väljer bilder till vinterns utställning Vinterns utställning Nya Blickar visar ett urval ur museets samling. Det är Tjörnborna själva som i ett projekt under hösten väljer de bilder som ska visas. Utställningen pågår 10 december 26 februari. Nordiska Akvarellmuseet blir 20 meter längre Lagom till sommarutställningen nästa år förväntas utbyggnaden av Nordiska Akvarellmuseet vara färdig. Och äntligen kan museets egen akvarellsamling visas året runt. Utbyggnaden förlänger museet mot före detta restaurang Bryggan och rondellen och museet växer med 410 kvadratmeter. Det blir en utställningshall på 240 kvadratmeter och resten är utökade verkstäder för barnverksamhet, personalrum och forskarrum. I och med utbyggnaden får museets stora konstsamling sin efterlängtade permanenta visningsyta. Samlingen som består av drygt tusen verk av ett hundratal nordiska konstnärer växer ständigt och är ett viktigt kulturarv. Den vanligaste frågan från besökare är Var är samlingen?, säger Benita Nilsson, museets marknadschef och ansvarig för den strategiska utvecklingen. Nu dröjer det inte så länge tills frågan får sitt svar. I maj förväntas alltihop stå klart. Foto: Anna Berglund Julklappstips från biblioteket Tillsammans med Vilma och Loppan av Annelie Khayati En bok för både nybörjarläsning och högläsning. Loppan och rullstolsburna Vilma brukar hålla ihop nästan jämt, men nu har Vilma varit sjuk och Loppan är mest med Malla på rasterna. Raka vägen över Himlabacken av Tjörnbon Victoria Jonasson Hammar Bilderbok som handlar om Frida och Moses som har fullt upp hela tiden på sin promenad till farfar. Himmel och helvete av Jón Kalman Stefansson När Pojkens bästa vän Bardur omkommer blir Pojken ensam kvar. Han bestämmer sig för att lämna fisket och gå iväg inåt land för att återlämna den bok som Bardur senast lånade. En bok om sorg, poesi och om olika människoöden. Jón Kalman Stefánsson Niceville av Kathryn Stockett Skeeter redigerar veckans hushållstips i lokaltidningen men reagerar allt starkare på de orättvisor hon ser omkring sig. Tillsammans med Aibileen och en annan svart hemhjälp börjar de skriva en bok om den amerikanska södern under 60-talet. Påminnerskan av Anne Tyler Liam flyttar till en ny mindre lägenhet där han första natten blir överfallen av en inbrottstjuv. När han vaknar upp på sjukhuset minns han inget av misshandeln. Kanske kan ha få hjälp av en påminnerska? En bok om en man och hans liv skriven på ett lättsamt och humoristiskt sätt. VI PÅ TJÖRN nr

12 Över en pizza Ungdomar och politiker i dialog Kollektivtrafik, fler elevdatorer och hur kan vi påverka mer? Ett trettiotal ungdomar kom till Radona för att äta pizza tillsammans med sina politiker och prata kring sådant som berör just barn och unga på Tjörn. Vad händer när ett antal Tjörn-ungdomar sätter sig ned för att äta pizza ihop med ett antal kommunalpolitiker? Vilka frågor är det som kommer att dryftas? Det vet vi snart, skrattar ungdomskonsulent Sabina Ostermark medan hon ilar mellan uppdragen denna invigningsdag. Kultur- och fritidscentra i Skärhamn har flyttat sin verksamhet till Radona och veckan är full av aktiviteter för alla höstlovslediga barn och ungdomar. Sabina Ostermark Jag tror på matchmaking som en mötesform för erfarenhetsutbyte på lika villkor. Det här som vi kallat för pizzakonventet är en del av detta. Syftet är att ge de unga en möjlighet att höras, att skapa möten och föra en dialog kring frågor som är viktiga för ungdomarna. stort intresse Intresset har varit stort. En anledning har varit det förberedande arbetet. Bland annat har unga fått möjlighet att skriva ned tankar och önskemål på post-it lappar som under invigningen presenterades som en utställning. Post-it lapparna har lockat flera att diskutera vidare. Ett fyrtiotal ungdomar har hört av sig till Sabina och på plats vid dagens sittning finns närmare trettio av dessa. Tio politiker har hörsammat inbjudan och börjar nu droppa in till registreringen, få namnskylt och en bordsplacering. Skräck är ett genomgående tema denna vecka på Radona och bland pizzor och politiker syns därför en och annan blodig zombie och flera hålögda spöken. Kontrasten är annorlunda men känns inte alls konstig. Välkomna! Kom och ta pizza och dricka så kör vi igång! hälsar Sabina. Deltagarna är uppdelade vid olika bord och varje grupp har en samtalsledare som startar dialogen och hjälper till att få samtalet framåt. Är det inte läskigt att prata med en politiker? Sofia Bertilsson och Alicia Ohlsson skakar frenetiskt på sina huvuden. De går i sjunde klass på Häggvallsskolan och ser fram emot att prata med politikerna om varför det finns så få elevdatorer på skolan. Vid deras bord sitter också Hans Strandberg (S) och Robert Johansson (MP) och de är rörande eniga om varför det är viktigt att de som politiker måste veta vad de unga på Tjörn tycker och tänker: Vi måste veta det för att kunna leda kommunen på ett bra sätt. kollektivtrafiken en viktig fråga Vid borden diskuterades hur man får gehör för sina åsikter, det pratades namninsamlingar och många ämnen kom upp under de timmar pizzzakonventet pågick. Gemensamt vid samtliga bord var dock frågan om varför det inte går fler bus VI PÅ TJÖRN nr

13 sar till och från Tjörn åt alla håll men helst söder ut. Även samordningen, eller snarare den upplevda bristen av samordning, mellan turerna lokalt inom kommunen diskuterades. Emilio Cotroneo (V) och Benita Nilsson (FP) poängterade vikten av att ungdomarna måste berätta och komma med konkreta fakta för att politikerna över huvudtaget ska veta och kunna agera. Alicia Ohlsson diskuterar viktiga frågor med politiker Hans Strandberg (S). Hur ska vi till exempel veta att det finns hundra ungdomar som spelar fotboll klockan sju en tisdag och vill kunna ta sig till och från träningen med buss om ingen berättar? Att behovet av en levande dialog mellan unga och kommunalpolitikerna är stort står helt klart. Om tre månader ska politiker och ungdomar träffas igen. Skräckfylld invigning Den 2 november, på höstlovets onsdag, invigdes den nya mötesplatsen för barn och unga i Skärhamn. Kultur- och fritidscentra ligger på Radona industriområde, i utkanten av Skärhamn. Många höstlovslediga elever hade hittat dit före invigningen febril aktivitet hade rått i flera dagar. Exakt vad man ägnat sig åt var det inga utomstående som riktigt visste. När det så blev invigningskväll var planen utanför full med folk. De bjöds på korv och värmde sig vid eldar i novembermörkret. Benita Nilsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, höll invigningstalet och klippte bandet. Då bröt zombieinvasionen ut. Ett myller av levande döda dök upp och drog in i kultur- och fritidscentra. Det var tydligen en hantering med radioaktiv sill som fått oförutsedda konsekvenser... Sedan fick de som vågade bege sig in på en guidad visning i de nu zombie-fyllda lokalerna. tim burton-tema Det hela var resultatet av en rad workshops som hållits, med Tim Burtons skräckfilmer som passande allhelgona-tema: konst, film, dans och drama. Under professionell ledning har ett 70-tal barn och ungdomar övat på dans och dramatiska framställningar, liksom på att få sina teatersminkningar tillräckligt blodiga. Några spelade in en film i lämpliga miljöer i närheten, och ytterligare några ägnade sig åt att göra skulpturer som användes vid skräckvandringen. Premiären av kultur- och fritidscentra var samtidigt en demonstration av grundidén: att verksamheten styrs av de barn och unga som väljer att tillbringa fritiden där. Som besökare kunde man bara imponeras av energin och entusiasmen hos de många medverkande. fakta: Kultur- och fritidscentras målgrupp är ungdomar mellan år men både äldre och yngre välkomnas. Kultur- och fritidscentra finns vid Radona i Skärhamn och på Häggvallskolan. Man erbjuder aktiviteter inom kultur, idrott och motor, internationella frågor samt delaktighet och inflytande. Se för mer information. VI PÅ TJÖRN nr

14 Filminspelning på Tjörn Jordskott. Ja, det är namnet på det pilotavsnitt av en ny serie som filmats på Tjörn i oktober. Filmteamet har bland annat lånat gamla kommunhuset i Sibräcka som har fått vara både polisstation och sjukstuga. Bland skådespelarna märks Göran Ragnestam. Jordskott är en skräckfylld berättelse om sägner, vansinne och hämnd med den svenska urskogen som fond. Kraften i familjebanden mellan en mor och hennes dotter är i fokus och filmen kretsar kring dessa två starka kvinnoroller. Filmen tar sitt avstamp i svensk folklore och vandringssägner men utspelar sig i nutid. Filmen görs av produktionsbolaget Tre vänner. Manusförfattare är Hans Rosenfelt som vi sett i program som På Spåret och Dubbat de senaste året. Regissör Henrik Björn gör sin regidebut med Jordskott och är också medmanusförfattare. Producent är Filip Hammarström VI PÅ TJÖRN nr Foto: Eva-Karin Ohlsson Prestigefullt pris till FFG Tjörns gymnasieskola En jury bestående av representanter från bland annat Svenskt Näringsliv, Business Region Göteborg, Arbetsförmedlingen, LO och TCO har tilldelat Företagsförlagda gymnasiet (FFG) pris för bästa gymnasieskola i hela Göteborgsregionen avseende lärlingsutbildning och samverkan med näringslivet. Vi är fantastiskt stolta och glada över att ha fått detta pris, säger skolans rektor Gunilla Lövström. Från vänster: Helene Odenjung, Gunilla Lövström, Anders Bergius, Jonas Dantzar och Charlotte Vadvik. Foto: FFG Prisutdelaren Helene Odenjung, 1:e vice ordförande i Folkpartiet, gratulerade Tjörn till det goda resultatet och önskade lycka till i det fortsatta arbetet. Vid prisutdelningen deltog två av de rutinerade lärare som bidragit till framgången, Charlotte Vadvik och Jonas Dantzar. Programsamordnaren Malin Haugen har med sin energi och entusiasm varit en viktig grund till vår framgång, säger Anders Bergius, chef för gymnasie- och vuxenutbildning på Tjörn. Ny chef på biblioteket Ann Marberg är ny bibliotekschef på Tjörn från och med 1 december. Ann arbetade tidigare som bibliotekskonsulent i Region Värmland. Innan dess var hon bland annat bibliotekschef i Tanum. På sin fritid tränar Ann gärna yoga och kör motorcykel. Inom kort blir hon dessutom Tjörnbo. Foto: Camilla Källgren Tjörn 8:e bästa skolkommun När Lärarförbundet rankar Sveriges bästa skolkommuner hamnar Tjörn på åttonde plats. Det är tre placeringar bättre än förra året och innebär att Tjörn även i år är bäst i Västsverige. Bäst i Sverige är Arvidsjaur. Rankingen baseras på 14 kriterier om skolan, allt från lärartäthet till andel barn i förskolan och elevernas resultat i årskurs 9. Tjörns placeringar genom åren: 11:e plats 2010, 6:e plats 2009, 3:e plats 2008, 5:e plats 2007.

15 Öar hjälper varandra till hållbara lösningar Tio öar i sex länder runt Nordsjön ingår sedan 2008 i ett europeiskt samarbete för att gemensamt försöka hitta innovativa och hållbara lösningar för frågorna kring vatten, energi och materialutveckling. Projektet kallas för Cradle to cradle vagga till vagga och Tjörn ingår som enda svenska kommun. Öar, oavsett vart de ligger geografiskt, har ungefär samma förutsättningar att förhålla sig till; begränsad befolkning på vintern och en flerdubblering av mängden invånare på sommaren. Det gör att vi kan dra nytta av varandras erfarenheter, berättar Ida Mattfolk, projektingenjör och Tjörns projektledare. Det långsiktiga målet inom projektet är att bli självförsörjande som ö och att allt ska vara miljömässigt hållbart. Här poängterar dock Ida att Tjörn även fortsättningsvis är mycket mån om att vara en del i en regional samverkan, precis som man är idag. Men det ena behöver inte utesluta det andra, säger Ida och berättar om den danska Samsö som tack vare cradle to cradle-projektet numera är helt självförsöjande på el genom vindkraft. skräp är näring Projektet är EU-finansierat med 3,5 miljoner euro och pågår till och med Pengarna ska då huvudsakligen ha använts till kunskapsutbyte mellan öarna och inrättande av pilotprojekt. På Tjörn innebär det konkret att man valt att titta närmare på infrastrukturen samt de enskilda avloppen i kommunen. Waste is food skräp är näring. Hur ska vi få det att sluta läcka ut i Stigfjorden och istället ta vara på de näringsämnen som våra avlopp faktiskt genererar? Projektperioden lider mot sitt slut. Vad händer sedan? Vi har flera lyckade utredningar som med största sannolikhet kan fortsätta och bli pilotprojekt inom EU, konstaterar Ida. Bussterminal vid Myggenäs Bygget av bussterminalen vid Myggenäs inleds under första kvartalet av Terminalen placeras där busshållplats och pendelparkering ligger nu. Terminalen byggs för att underlätta resandet med kollektivtrafik. Förhoppningen är att det i sin tur ska minska belastningen på Tjörnbron. Rondellen i Vallhamnskrysset dröjer Den planerade rondellen som ska ersätta Vallhamnskrysset visar sig bli dyrare än vad man tidigare trott. De ökade kostnaderna beror på att vägpartiet ligger i en backe. Kostnaden beräknas till cirka 15 miljoner kronor. När rondellbygget kan inledas är i skrivande stund oklart. Man hoppas att den pågående förstudien snart ska vara färdig och att ett startdatum då kan bestämmas. VI PÅ TJÖRN nr

16 Tjörns kundcenter invigt Bibliotek, turistbyrå och en ny kundtjänst med öppet sju dagar i veckan. Den 1 oktober invigdes Tjörns kundcenter i den nya entrén i kommunhuset i Skärhamn. Många hade hörsammat inbjudan och flera hundra personer passerade under dagens lopp. Tjörns kundcenter invigdes av Birgitta Adolfsson, kommunfullmäktiges ordförande, och i sitt tal poängterade hon att kundcentret är en plats för medborgarna och besökare. Biblioteket invigdes av Benita Nilsson, kultur- och fritidsnämndens ordförande. digert program Dagen innehöll ett digert program med bland annat underhållning av elever från Kulturskolan, barnteater, vernissage, författarbesök, clowner, bokbuss och tårta. Namngivningen av Tjörns kundcenter föregicks av en tävling som vanns av Boel Sjöberg. Priset ett resepresentkort delades ut i samband med invigningen. Birgitta Adolfsson, kommunfullmäktiges ordförande, inviger Tjörns kundcenter. Foto: Tjörns kommun Helene brinner för näringslivet Med snart 20 års erfarenhet av näringslivsfrågor intar hon posten som Tjörns nya näringslivstrateg. Helene Evensen, 42 år från Ljungskile har en gedigen erfarenhet från både Härryda kommun och Lilla Edets kommun. Till Tjörn kommer hon närmast från en tjänst som biträdande regionchef vid Svenskt Näringsliv i Göteborg. Det ska bli spännande och roligt att få arbeta operativt igen. Det är något som jag har saknat. Jag brinner verkligen för det här, säger Helene entusiastiskt. ut och träffa företag I Helenes uppdrag ligger att få det befintliga näringslivet att fortsätta blomstra men även att skapa nyetableringar i kommunen. Hur ska hon nå dit? Det är en lång strategisk väg att gå och ett arbete som görs tillsammans med politiker, förvaltningschefer och företagen Helene började sin tjänst den 7 november och ägnar nu mycket tid åt att sondera terrängen. Jag försöker vara ute och träffa så många företag i kommunen som möjligt och ta reda på vad de förväntar sig. Jag vill att de ska märka att jag är här och att jag arbetar helt och fullt med näringslivfrågor, för deras skull och för Tjörns utvecklings skull. Så nöjd är Tjörnföretagaren Hur uppfattar Tjörns kommuns företagare dess service? I nöjdhetsundersökningen INSIKT en nationell undersökning som i höst har genomförts av SKL, Sveriges kommuner och landsting ligger Tjörn kvar på samma medelbetyg som vid den senaste undersökningen för tre år sedan. Tjörns medelvärde är 62 på en 100-gradig skala. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 66. Den kvalitetsfaktor som de tillfrågade företagarna vill att kommunen ska prioritera är bemötandet. Högst betyg får området brandtillsyn. Miljö- och hälsoskydd har förbättrat sitt betyg kraftigt jämfört med tidigare undersökning. I undersökningen har enbart de företag som varit i kontakt med oss i kommunens roll som myndighetsutövare tillfrågats. Undersökningen omfattar bygglov, markupplåtelser, serveringstillstånd, miljöoch hälsoskydd samt brandtillsyn. Dessa fem verksamhetsområden betygsätts utifrån kvalitetsfaktorerna; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 125 Tjörnföretag har tillfrågats. Svarsfrekvensen är 65 procent. För hela undersökningen är svarsfrekvensen 58 procent VI PÅ TJÖRN nr

17 Från vänster: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef för funktionshinder Tjörns kommun, Lena Hansson, certifierare från Sveriges kommuner och landsting, Jane Cervell, Stenungsunds vuxenutbildning, Britta Heden, utvecklingsledare Vård och Äldreomsorg Stenungsunds kommun och Lilian Bohlin, enhetschef hemtjänsten Tjörns kommun. Kvalitetssäkrad omsorg Vårdutbildningen ska bottna i det verkliga vårdbehovet och samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsliv ska ge bättre koppling mellan teori och praktik. Nu kvalitetssäkras vårdutbildningen på Tjörn. Tjörns kommun har tillsammans med Stenungsund certifierats av Nationella rådet som vård- och omsorgscollege (VoC). Det här innebär att vi kan erbjuda kvalitetssäkrad och riktad yrkesutbildning för vuxna men också en kompetensutveckling för redan anställda, säger Ingegärd Gundersvik, avdelningschef på socialförvaltningen. god och säker vård och omsorg Satsningen på VoC ska också bidra till en god och säker vård och omsorg för medborgarna. Den ska även öka utbildningens attraktionskraft och yrkesstatus och kunna erbjuda utvecklingsvägar för redan anställd personal. För att kunna möta ett ökat behov av utbildad vård- och omsorgspersonal behöver dessa utbildningar förbättras och utvecklas rent informations- och marknadsföringsmässigt. Då ökar intresset och antalet sökande till utbildningarna, menar Ingegärd. Arbetet för att utveckla VoC är processinriktat och under ständig utveckling. Samverkan sker på nationell, regional och lokal nivå. Styrgruppen för VoC är sammansatt av samtliga utbildningsanordnare, arbetsgivare, politiker och fackliga företrädare. Gruppen träffas fyra gånger om året för att systematiskt följa upp de upprättade målen och se till att utbildningarna anpassas. Många vill veta mer om Tubberödshus Tubbemodellen och intraprenad intresserar många. Det märks inte minst på mängden studiebesök som Tubberödshus tagit emot. Mer än 30 grupper av varierande storlekar, med totalt cirka 300 besökare, har kommit och hälsat på. Besökarna har varit allt från politiker, tjänstemän till vård- och omsorgspersonal och pensionärsföreningar. Inför 2012 har det redan börjat bokas nya besök. Det är inte bara genom besök som Tubberödshus gjort sig kända utan genom en mängd tidningsartiklar och radioprogram. Dessutom har en tjej som studerar film valt att spela in en dokumentärfilm om Tubberödshus. Katten Torsten trivs bra på Tubberödshus. VI PÅ TJÖRN nr

18 Icke-våldsgrupp för män Krismottagningen för män i Stenungsund, Tjörn och Orust planerar att starta en ickevåldsgrupp, en metod för män som har våldsproblem i nära relationer. Metoden är utvecklad av Stiftelsen Alternativ Till Våld (ATV) i Oslo och har visat på mycket goda resultat. Behandlingen omfattar 24 tillfällen, en gång i veckan, och vänder sig till män i alla åldrar. Behandlingen är kostnadsfri. En grupp startas i Stenungsund så snart tillräckligt många anmälningar kommit in. vad är våld? Våld är varje handling riktad mot en person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. Våld kan vara fysiskt, sexuellt, materiellt, psykiskt eller latent. För ytterligare information ring Krismottagningen för män: Anki Spegel eller Per-Olof Ringarp Nilsson, telefon Icke-våldsgruppen för män är ett samarbete mellan Tjörns kommun, Orust kommun och Stenungsunds kommun. Hjärtstartare räddar liv här finns de En hjärtstartare kan betyda skillnaden mellan liv och död. Som ett led i arbetet med att göra Tjörn till en säker och trygg kommun placeras under hösten flera hjärtstartare ut på strategiska platser i kommunen. Några av dem är redan på plats. Kommunkontoret, Tjörns Kundcenter, Skärhamn Dyrön, brandboden Härön, brandboden Sundsby Säteri Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn ICA Nordevik i Skärhamn ICA Almö Livs i Myggenäs ICA Runes i Kållekärr ICA Rorsman i Rönnäng Möllers Lada på Lilla Askerön Tjörns riskhanteringsgrupp har köpt in tio hjärtstartare som ska placeras ut på strategiska platser i kommunen. Christina Cissig och Malin Rydberg, Tjörns kundcenter, tar emot en av dem ur gruppens ordförandes, Anders Wernerstens, hand. Foto: Tjörns kommun Pilane får en hjärtstartare sommartid som finns på Häggvallsskolan resten av året. Sedan tidigare finns också hjärtstartare i brandstationerna i Kållekärr och Skärhamn, brandboden på Klädesholmen och på Åstol samt hos FC Maritima i Köleröd. För mer information om hjärtstartarna på Tjörn, kontakta säkerhetssamordnare Thorbjörn Berndtsson, telefon eller Räddningstjänsten, telefon För information om var det finns hjärtstartare i landet, se VI PÅ TJÖRN nr

19 Skydda ditt hem branden tar allt De allra flesta som dör i bränder, dör i bostadsbränder. Ofta är det vardagliga saker som orsakar bränderna, till exempel en glömd platta på spisen, levande ljus, rökning eller barns lek med eld. Räddningstjänsten på Tjörn vill här komma med lite information om vad du kan göra för att öka brandsäkerheten hemma hos dig, helst nu inför juletiden med alla tända levande ljus. brandvarnare ett måste En brand kan växa oerhört fort. Eftersom bränder är ljudlösa i början kan det vara svårt att upptäcka dem i tid. Därför ska det finnas minst en uppsatt och fungerande brandvarnare i varje bostad/lägenhet. Är bostaden i flera våningsplan ska det finnas minst en brandvarnare i varje våningsplan. Brandvarnaren avger en larmsignal som måste höras ordentligt, så tänk på var du sätter upp den. Och för att den ska larma PS! Meddelande till alla barn På kan du vara med och tävla om fina priser. Du kan även blogga med Flammy på så måste batteriet vara i funktion. Batteriet bör bytas en gång om året. Varför inte att ta det som vana att byta batteri den 1:a advent, som är Räddningstjänstens brandvarnardag! Testa brandvarnaren en gång i månaden. Brandvarnare åldras och därför behöver de bytas ut ungefär vart tionde år. När brandvarnaren avger larmsignal och det brinner; rädda dig själv och andra i din närhet! Foto: Ms Clipart varna, larma, släck Eftersom bränder växer snabbt, bör alla ha en handbrandsläckare hemma. För bostäder rekommenderas en pulversläckare på sex kilo. Det är när branden fortfarande är liten som du har chans att släcka själv. Men grundregeln är VARNA de som är i fara. LARMA räddningstjänsten ring 112. SLÄCK branden, om det är möjligt. några kom ihåg i advent Byt batteri i dina brandvarnare. Ha levande ljus i obrännbara ljusstakar med obrännbara manschetter på. Sätt en komihåg-lapp på insidan av ytterdörren med texten GLÖM EJ SLÄCKA LJUSEN!. Räddningstjänsten Tjörn önskar er alla en fröjdefull jul. Carl-Ian Bissmark med personal. vill du veta mer om räddningstjänsten? Kontakta oss på telefon , måndag till fredag kl Eller mejla Mer information finns på På får du information om brandsäkerhetsutbildning. Brandvarnare och Flytvästar räddar liv! VI PÅ TJÖRN nr

20 Tjörns kundcenter Bibliotek Kundtjänst Turistbyrå Öppet 7 dagar i veckan. Måndag torsdag kl Fredag kl Lördag söndag kl NYHET! Nu tar vi emot de flesta betalkort på marknaden. här finns Dagstidningar Platsjournalen Informationsmaterial Utställningar av detaljplaner här kan du Köpa och ladda busskort. Köpa biljetter till arrangemang i kommunen. Köpa biljetter till filmer på Sagabion. Få tips om sevärdheter, aktiviteter, evenemang, utställningar och boende på Tjörn. Ta del av visionen för Tjörn vi hjälper dig att Anmäla adressändring, svara på frågor om fakturor för vatten och avlopp samt renhållning. Beställa vattenmätare. Ställa dig i tomtkö och lägenhetskö. Boka Kroksdalshallen, gymnastiksalarna i Skärhamn, Bleket, Långekärr, Kållekärr och Myggenäs. Ta emot vattenprovsflaskor som du själv beställt på alcontrol.se. Tisdagar kl biblioteket Låna, läs och lyssna på biblioteket. Utöver böcker och tidningar erbjuds även de flesta typer av media såsom exempelvis talböcker, cd, video, dvd och Internet. På söndagar har vi lättöppet vilket innebär att du kan skaffa lånekort, låna och lämna böcker i våra automater, använda datorer, läsa och titta på konstutställningen. arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen finns för tillfället i Stenungsund. Du kan också kontakta kundtjänst, eller arbetsformedlingen.se. turistbyrån Turistbyrån erbjuder all information besökaren behöver om Tjörn och dess närområde med tips på sevärdheter, aktiviteter, boende, evenemang och mycket mer. Här säljs också souvernirer och biljetter till lokala arrangemang. Vi hyr ut cyklar och flytvästar. Vintertid kan du hyra broddar och ispikar. Kontakt: , försäkringskassan Vi hjälper till med blankettfrågor och visar vägen till Försäkringskassans service. Behöver du träffa en handläggare från Försäkringskassan bokar du ett möte på tjänsteman i beredskap När du behöver nå kommunen efter kontorstid, exempelvis vid händelser som kan utgöra fara för allmänheten, kontaktar du tjänsteman i beredskap öppettider återvinningsstationen heås Måndag kl Tisdag fredag kl Öppet första helgfria lördagen i månaden kl För avvikande tider, se kontakta tjörns kundcenter Tjörns kommun, Skärhamn. Besöksadress: Kroksdalsvägen 1. Telefon Fax Mejla 20 - VI PÅ TJÖRN nr

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Tyck till om Tjörns framtid!

Tyck till om Tjörns framtid! Tyck till om Tjörns framtid! När du tänker framtid och Tjörn, vad tänker du på då? Tjörns kommun arbetar nu med att göra en ny Översiktsplan. Det är ett dokument som har sin utgångspunkt i hur kommunens

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Tryckeri: It-grafiska, Göteborg. Papper: Munken Polar. Upplaga: 350 ex.

Tryckeri: It-grafiska, Göteborg. Papper: Munken Polar. Upplaga: 350 ex. Årsredovisning Tjörns kommun 2011 1 Tryckeri: It-grafiska, Göteborg. Papper: Munken Polar. Upplaga: 350 ex. Redaktion: Katarina Hillberg, Mats Berntsson, Anna Elfman, Eva-Karin Ohlsson och Anna Carlsson-Käck.

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna 2014ht- 2015vt

Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna 2014ht- 2015vt Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna 2014ht- 2015vt PROJEKT ARBETET MÄNNISKOKROPPEN Period: HT 2014- VT 2015 Vi har arbetat mycket med projekt människokroppen som barnen har visat ett stort intresse för.

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

Kommunikation genom fåglar

Kommunikation genom fåglar 1 Kommunikation genom fåglar Ett projekt med femårsavdelningen 2009-2010 Dokumenterat av Ann-Christin Andersson & Therese Andersson Frejaparkens förskola 2 Vad säger läroplanen? Lärandet skall baseras

Läs mer

Äntligen sommar! När katten är borta dansar råttorna på bordet

Äntligen sommar! När katten är borta dansar råttorna på bordet Säker i Sommar! Äntligen sommar! Här kommer en informationsbroschyr till dig som bor och lever i Lomma kommun. Tanken är att öka säkerheten och tryggheten för dig och din familj. Nu kommer sommaren med

Läs mer

Välkommen till Familjehuset!

Välkommen till Familjehuset! Välkommen till Familjehuset! Vad är Familjehuset? Familjehuset är ett akut- utrednings- och behandlingshem för barn och föräldrar. Andledningen till att en familj kommer till Familjehuset varierar. Det

Läs mer

Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad

Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad Mikael är 49 år och länets yngste kommunalråd. Han började jobba som vårdbiträde och har även

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten Text: Maarit Wall Illustrationer: Henrik Nilson Layout och produktion: Viking Line Mariehamn Tryck: Mariehamns Tryckeri

Läs mer

MÖTET. Världens döttrar

MÖTET. Världens döttrar Världens döttrar Fotografen Lisen Stibeck har porträtterat unga flickor runt om i världen. De har alla olika uppväxt, bakgrund och möjligheter men ändå har de tre saker gemensamt. Oro, förvirring och framtidsdrömmar.

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag den 22 januari 2010 NORRBOTTEN Kvinna blir präst i Övertorneå Birgitta Pirhonen blir präst i Övertorneå. I torsdags bestämde kyrkorådet i Övertorneå att hon får jobbet. Det

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00 Bibliotekets höstprogram 2012 Cecilia Gyllenhammar Vad säger Maja Ekelöfs blick? Rapporter från en skurhink 2012. Karlskoga kommunarkiv bjuder in till föreläsning med Cecilia Persson. Onsdagen den 12 september

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA!

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! Hoppas att allt är bara bra med er inför den stundande All Helgonahelgen. Dagen idag bjuder ju på ett härligt höstväder. Vi får hoppas det håller i sig

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Rapport. Science Center Tänknikhuset. Axplock från verksamheten under våren 2015. Vårterminen 2015.

Rapport. Science Center Tänknikhuset. Axplock från verksamheten under våren 2015. Vårterminen 2015. Rapport Science Center Tänknikhuset Vårterminen 2015. Tänknikhuset har regelbundna tekniklektioner och teknikprojekt för cirka 50 klasser /1000 elever i Vårgårda kommun. Vi arbetar efter en strukturerad

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand

Vi lär oss om eld och brand Vi lär oss om eld och brand Innehåll: 1. Eld och brand...3 2. Hur brand startar och sprider sig...5 3. Hur upptäcker du att det brinner?...8 4. Vad ska du göra om det brinner?... 10 5. Olika utrymningsvägar...12

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 19 Fredag 20 maj 2011 NORRBOTTEN Vargen skjuten I söndags sköts en varg i närheten av Dockasberg i Boden. Vargen var på väg in i ett område med många renar. Det var Naturvårdsverket

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Julshow 2013 alla 3-6

Julshow 2013 alla 3-6 2013 / 2014 Spela i band åk 4-6 Om du redan spelar något instrument och kan det lite så är det här valet för dig. Tillsammans med Lasse väljer du och resten av bandet ut vilka låtar ni vill spela. Replokalen

Läs mer

Snilleblixtarna i Sverige

Snilleblixtarna i Sverige Snilleblixtinformation Bakgrund Snilleblixtarna i Sverige är en ideell förening som bildades våren 2006. Syftet med föreningen är att sprida Snilleblixtkonceptet till så många grundskolor som möjligt runt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR MÅL OCH FÖRHANDSUPPFATTNINGAR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 20 januari 2012. Farlig bakterie på Gällivare sjukhus

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 20 januari 2012. Farlig bakterie på Gällivare sjukhus LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 20 januari 2012 NORRBOTTEN Farlig bakterie på Gällivare sjukhus En patient och en sjukvårdare vid Gällivare sjukhus har smittats av en bakterie som kallas MRSA-bakterie. Andra

Läs mer