Största oljeutsläppet någonsin på västkusten sid 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Största oljeutsläppet någonsin på västkusten sid 5"

Transkript

1 vi på Tjörn Nr 4/2011 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Största oljeutsläppet någonsin på västkusten sid 5 Pizzakonvent Ungdomar och politiker i dialog sid 12 Äventyrspedagogik på schemat sid 8

2 Nu är vi certifierade! Lördagen den 17 september certifierades Tjörn till Säker och trygg kommun enligt Världshälsoorganisationens (WHO) kriterier. Tjörn blev därmed 15:e kommun i landet och 251:a kommun i världen som certifieras. halvera antalet olyckor Målet i kommunen är att minska antalet olyckor med 50 procent fram till år I och med certifieringen förstärks arbetet med att nå det målet. Arbetet sker tvärs igenom alla nämnder och styrelser i samarbete med övriga organisationer i samhället och medborgarna. Säker och trygg handlar om: Främjande insatser stärka det som är friskt och fungerar väl. Förebyggande insatser att förebygga innan det händer. Säkerhetsinsatser att vara förberedd om det händer. Akuta insatser att rycka ut om det händer. Säker och trygg kommun blir man i fem år. Därefter måste kommunen göra en ny ansökan för att få behålla certifikatet. certifierat och klart! Från vänster: Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande, Anette Holmberg och Bo Henricsson från WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion, Karolinska Institutet, Bo Svensson, kommunchef samt Anders Wernersten, ordförande Tjörns riskhanteringsgrupp. Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Bo Svensson Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna Carlsson-Käck redaktör Maria Johannessen formgivning 2 - VI PÅ TJÖRN nr Medskribenter i detta nummer: Peter Olausson, Maria Bäckersten, Anna Berglund, Ewa-Lena Svensson och Göte Björkdahl. Omslag: Rimfrost på äpple. Foto: Maria Johannessen Foton, om ej annat anges: Maria Johannessen Tryck: IT-grafiska, Göteborg Papper: Munken Polar 100 g Upplaga: exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1, Skärhamn

3 ledare skriv till bo Tid för reflektion Nu har verkligen hösten anlänt. En mörk tid för eftertanke och reflektion. I skrivande stund närmar vi oss med raska steg advent, och på något märkligt sätt känns det som att allt då vänder med ljus i fönstren, den kommande julen och sedan våren. Men först ska vi i kommunen ta oss igenom en budgetprocess och blicka fram emot ett bokslut och sedan börjar resan på allvar igen. Den finansiella krisen i världen slår naturligtvis även till på Tjörn. En ytterligare fokusering av hur vi bäst använder våra gemensamma resurser är helt nödvändig. Kommunens ekonomi ser i nuläget ganska bra ut men om vi ska få till stånd en framtidssatsning på välfärd och infrastruktur (bland annat vatten, vägar och IT) behövs rejäla överskott i den kommunala bokföringen. Vi har en extremt låg arbetslöshet både vad beträffar vuxna och unga. Detta skapar långsiktig stabilitet. Där tillkommer att nya bostadsområden är på gång och att skattekraften därför rimligen bör öka ganska snabbt. En stor gemensam satsning på barn och unga finansieras genom interna omfördelningar i budgeten och effekten av detta ska redovisas under nästa år. Certifieringen till säker och trygg kommun är en framgångsfaktor liksom invigningen av det nya kundcentret med turistbyrå och biblioteksservice. Men vi kan aldrig bli bättre än den svagaste länken i servicekedjan. Därför måste vi satsa ytterligare på kundbemötande, snabbhet och omtanke om medborgare och företag. Detta är ett ständigt förändringsarbete. Tack alla som deltagit i samrådsmötena, svarat på enkäten och delgett oss kloka tankar och synpunkter om förslaget till ny översiktsplan för Tjörn. I vår ska den färdiga översiktsplanen presenteras. I den beskrivs hur vår fantastiska ö kan utvecklas under de kommande decennierna. Nu vill jag önska alla Tjörnbor, företagare och besökare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År Carpe Diem Foto: Lisa Nestorson innehåll Nu är vi certifierade...2 Ledare...3 Tankar från kommunalrådet...4 Olja största utsläppet någonsin på västkusten...5 Äventyrspedagogik på schemat...8 BigSound en gemensam mötesplats...10 Tjörnbor väljer bilder till vinterns utställning...11 Nordiska Akvarellmuseet blir 20 meter längre...11 Julklappstips från biblioteket...11 Över en pizza ungdomar och politiker i dialog...12 Skräckfylld invigning...13 Filminspelning på Tjörn...14 Prestigefyllt pris till FFG...14 Ny chef på biblioteket...14 Tjörn 8:e bästa skolkommun...14 Öar hjälper varandra till hållbara lösningar...15 Bussterminal vid Myggenäs...15 Rondellen i Vallhamnskrysset dröjer...15 Tjörns kundcenter invigt...16 Helene brinner för näringslivet...16 Så nöjd är Tjörnföretagaren...16 Kvalitetssäkrad omsorg...17 Många vill veta mer om Tubberödshus...17 Icke-våldsgrupp för män...18 Hjärtstartare räddar liv här finns de...18 Skydda ditt hem branden tar allt...19 Några kom ihåg i advent...19 Tjörns kundcenter...20 Bo Svensson Kommunchef VI PÅ TJÖRN nr

4 Tankar från kommunalrådet Oljeutsläpp, skakig världsekonomi, ny näringslivsstrateg, topplaceringar för Tjörns skolor i olika mätningar Kommunalrådet Martin Johansen funderar över nuläget. Det har varit en händelserik höst på många sätt. Vi drabbades av västkustens största oljeutsläpp på 25 år och jag vill inledningsvis passa på att tacka alla som arbetade för att begränsa skadorna på miljön. Det gjordes ett alldeles utmärkt arbete. Väldigt många var inblandade i arbetet. Det var kommunens personal, det var de kommunala bolagen, Hemvärnet med den nationella skyddsstyrkan, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen och många, många andra. Ett stort tack till er alla. överskott Ekonomin i världen är skakig och det är svårbedömt vad som kommer att hända. För Tjörns del kan nämnas att kommunen enligt budget skulle landa på ett överskott på cirka 6 miljoner kronor för 2011 men enligt de senaste prognoserna ser det ut att bli ett överskott på närmare 30 miljoner kronor. Detta är bra då det stärker kommunens soliditet. Den är viktig för att klara framtida investeringar i välfärden i form av nya förskolor och äldreboenden till exempel. skolan i topp Vi måste också uppmärksamma att både grundskolan och företagsförlagda gymnasiet hamnat på topp tio-listan i olika mätningar över Sveriges bästa skolor. Ett stort grattis till alla som arbetat för att göra detta möjligt. Det bådar gott inför framtiden. översiktsplan engagerar Arbetet med översiktsplanen går framåt. Det har varit ett antal samrådsmöten med workshops för allmänheten och arbete i skolorna med att få in synpunkter på hur Tjörn ska utvecklas. Ett fantastiskt engagemang från väldigt många Tjörnbor gör att många kloka synpunkter har kommit fram. Nu ska dessa synpunkter och idéer sammanställas och arbetas in i så stora mått som möjligt för att vi sedan ska kunna ställa ut förslaget till översiktsplan. ny näringslivsstrateg Tjörns kommuns nya näringslivsstrateg Helene Evensen har nyligen börjat sin tjänst. Hon kommer närmast från ett arbete på Svenskt Näringsliv. Hos oss ska hon tillsammans med tjänstemän, politiker och företagare arbeta med hur alla inblandade ska samarbeta för att göra Tjörn ännu bättre. Ett arbete vi verkligen ser fram emot. Speciellt med tanke på att vi blir allt fler Tjörnbor i takt med att nya bostäder byggs. Målet är naturligtvis att alla inte ska behöva pendla. va-system prioriteras Vi måste också fortsätta att ha fokus på att få ordning på vårt va-system. Vi måste minimera riskerna för att människor inte har tjänligt vatten under perioder. Olyckor kommer alltid att ske men vårt uppdrag är att göra systemet så stabilt som möjligt. Det är ett uppdrag vi tar på största allvar. Martin Johansen, kommunalråd Foto: Lisa Nestorson 4 - VI PÅ TJÖRN nr

5 Olja Största utsläppet någonsin på västkusten Vid lunchtid torsdagen den 15 september ringde telefonen hos Hasse Wikberg på Räddningstjänsten. Oljefläckar hade setts vid Klädesholmen. Hasse och Lina Johansson på kommunens miljöavdelning åkte tillsammans med Tor Haugen från Tjörns Miljö AB ut och inspekterade det så kallade påslaget (som det kallas när olja från havet satt sig på land). Det var inte särskilt mycket några fläckar bara. De hade just blivit klara när de fick höra att olja även upptäckts utanför Kyrkesund. Kustbevakningen flög över området: på vattnet sträckte sig ett skimrande bälte från Skaboholmen in till Sunna marina, ungefär 60 meter brett och 2,5 kilometer långt. Hur många liter eller kubikmeter det kunde vara fråga om gick inte ens att gissa. Det verkade inte röra sig om någon allvarligare historia, men man tog det säkra före det osäkra. Kommunens krisledningsorganisation gick omedelbart upp i höjd beredskap. Kustbevakningen körde ut strandbekämpare (båtar specialkonstruerade för att ta upp olja från vattnet) och länsar. Bilder togs och hemsidan uppdaterades. mer och mer olja Detta oljeutsläpp skulle under de kommande dagarna och veckorna växa till det största på västkusten någonsin. I mängder av vikar och sund vid Härön, Koön, Skaboholmen, Grönskären och Kaurö låg decimetertjocka lager. Varje högvatten lämnade efter sig fläckar, pölar och hela oljesjöar uppe på klipporna. Ju mer olja som togs upp, desto mer upptäcktes. Datumet för den planerade avslutningen av den akuta saneringen flyttades ideligen fram. Tiotals kubikmeter blev hundratals. Det var värst de första dagarna, berättar Abbe Mikhael från Hemvärnet. Oljan låg som fast mark, man kunde nästan gå på den. Och vi upptäckte hela tiden mer. Det kändes som om det aldrig skulle ta slut. Länge jämförde man med oljeutsläppet 1987, då en grekisk tanker släppte ut cirka 100 kubikmeter olja. Då drabbades området från Kyrkesund till Pater Noster hårdast. Den här gången var oljan mer samlad men också betydligt rikligare. En månad efter den första upptäckten har omkring 750 kubikmeter tagits upp, motsvarande ungefär 500 ton ren olja (när den ligger i havet får den gradvis allt högre vattenhalt). VI PÅ TJÖRN nr

6 väloljat samarbete En sådan situation är naturligtvis betydligt större än vad en kommun klarar av. Trots att aktörerna var många och olika så gick samarbetet påfallande friktionsfritt. Bland de många myndigheter och organisationer som var inblandade i högre eller lägre grad fanns Kustbevakningen, Försvarsmakten, Hemvärnet med den nationella skyddsstyrkan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Havs- och vattenmyndigheten HaV (en ny myndighet som bland annat ersätter Fiskeriverket), Sjöräddningssällskapet, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Polisen, frivilligorganisationen Fågelcentralen i Rödbo, saneringsföretaget Entropi SAB, elever från Räddningsskolan Revinge och räddningstjänsterna från en rad kommuner som Göteborg, Vänersborg, Karlskrona, Botkyrka, Umeå, Visby och Stenungsund. Tjörns Måltids AB försåg alla inblandade med mat och dryck. Som mest var långt över 100 personer engagerade på land, till havs och i luften varje dag. I Sunna byggdes ett litet samhälle upp med staber, servering och förråd, inklusive containrar med saneringsutrustning som MSB har i beredskap för just sådana här händelser. Vi har cirka 60 personer i tjänst samtidigt, berättar kapten Patrik Svantesson, militär insatschef i Sunna. Fram till Sunna Marina. Foto: Peter Olausson slutet av september har vi haft minst 500 olika personer från stora delar av Götaland här ute, på fler eller färre pass. Det ställer stora krav på planeringen och på så sätt är vi faktiskt glada över att vara med. Detta motsvarar en riktigt stor övning men är ändå skarpt läge. Ett exempel på vilka resurser som kan kallas in är när sjögången vid Kaurö, som kan vara rejält grov även vid förhållandevis lindrig blåst, förhindrade båtarna att gå in och hämta säckar med sanerad olja. Då togs en helikopter in från Ronneby som gick i skytteltrafik mellan Kaurö och Linneviken, där en tillfällig helikopterbas upprättades. goda nyheter Fåglarna var det första många tänkte på när man fick höra talas om oljeutsläppet och började inse omfattningen. I det drabbade området finns tidvis hur mycket fågel som helst, och den kanske hårdast drabbade ön, Kaurö, är dessutom fågelskyddsområde. Men nu gick det ungefär så bra som det kunde: Vi fick in 20 fåglar sammanlagt, berättar Tommy Järås på Fågelcentralen. Hur många Militärens helikopter från Ronneby gick i skytteltrafik mellan Kaurö och Linneviken. Foto: Försvarsmakten 6 - VI PÅ TJÖRN nr

7 hundra som dött ute på skären vet vi naturligtvis inte, men det står klart att den stora katastrofen uteblev. En möjlig anledning kan ha varit att oljan var samlad den fanns i stora mängder, men på ett fåtal avgränsade platser. En vik kunde vara full med olja samtidigt som intilliggande stränder var helt rena. Ett tag befarade man att oljan skulle sprida sig in i Stigfjordens naturvårdsområde. Inloppen sattes under hårdbevakning, ett spärrades av med stora länsar. Efter några dagar kunde man konstatera att faran var över. Även Breviks kile (naturreservat, Natura 2000-område), där man hittade små spår av olja, klarade sig. Att hummerfisket fick sin premiär när det var som värst bekymrade många, men den enda konsekvensen var att ytterligare några små påslag upptäcktes. Kustbevakningen svarar för att ta upp olja som ligger på havet. Så fort den hamnar på land blir den kommunens problem. I praktiken håller man inte så benhårt på ansvarsområdena och samarbetar gärna i gränsområdet. mödosam finsanering I mitten av oktober övergick grovsaneringen till finsanering ett 30-tal sanerare går fram över klippor och stenar och gör rent i alla myriader skrymslen. Hur länge detta mödosamma arbete kommer att pågå är svårt att säga. Vår absoluta ambition är att bli helt klara inför turistsäsongen 2012, berättar Tor Haugen. Just nu prioriterar vi Kaurö dit mängder med fåglar kommer att anlända i vår, då vill vi ha det rent och fint. Hur väl vi kommer att lyckas beror främst på vädret. När vi ber Tor om en sista kommentar av hela händelseförloppet behöver han inte leta efter ord: I denna tragiska naturkatastrof har det varit så många så fokuserade människor inblandade, med stort hjärta och otrolig energi. Jag vill rikta ett riktigt stort tack till alla inblandade parter, och ni är så många, som hjälpt till att ta oss igenom det här. Vikar och sund utanför Härön drabbades hårt av oljeutsläppet. Illustration: Peter Olausson Foto: Försvarsmakten VI PÅ TJÖRN nr

8 Uppdrag: Rädda Skimra och Våge Äventyrspedagogik på schemat Höstskogen är nästan trolsk när åtta elever i årskurs 3 på Fridas Hage stiger in genom porten till en annan värld. De smyger tysta, öron och ögon är på spänn. De har ett viktigt och svårt uppdrag att rädda barnen Skimra och Våge som blivit förtrollade till krabbor, tillfångatagna och bortrövade till skogen av elaka Tång och Rusk. Uppdraget kräver både kunskap och samarbetsförmåga. Och eleverna är väl förberedda. De har tränat och forskat för att kunna lösa de svårigheter som möter dem i skogen. Veronica Carlsson från Rönnängs skola och Anna Helgeson från Fridas Hage leder det avslutande uppdraget. De är utbildade äventyrspedagoger vid Luleå tekniska universitet. Sagoäventyret Brisandia jakten på de gyllene musselskalen har vi själva utarbetat och det är vårt projektarbete i utbildningen, säger Veronica. Temat handlar om havet och barnen lär sig om djur och växter som lever i och kring havet. Vid äventyret i skogen ska de kunna svara på olika frågor om havet. De ska till exempel kunna skilja på olika måsfåglar, maneter och fiskar. äventyr i naturen Äventyrspedagogik är ett arbetssätt som använder muntligt berättande och sagan som hjälpmedel i lärandet. Hälsa och samarbetsförmåga är också viktiga ingredienser. Eleverna får vara ute i naturen och träna både kropp och knopp. Och naturen passar bra för upplevelser och lärande. Eleverna får ett uppdrag, ett problem som de ska lösa. För att klara uppdraget måste de ha god samarbetsförmåga och faktakunskap inom ämnet för det aktuella temat, berättar Anna. I ett äventyr ingår alltid ämnena svenska och idrott och hälsa. Där utöver kan man ha med vilka ämnen som helst. I Veronicas och Annas projekt ingår samhällskunskap, biologi, svenska samt idrott och hälsa. Pedagogerna i berörda klasser måste givetvis vara involverade för att ett genomförande ska vara möjligt. varför ska man välja äventyrspedagogik? Det är ett otroligt inspirerande arbetssätt där eleverna verkligen engagerar sig. De ser en mening med sitt lärande och samtidigt får de vara med i ett äventyr. Eleverna lyssnar, ser, känner och luktar för att de ska minnas, säger Veronica. Alla sinnen får vara aktiva 8 - VI PÅ TJÖRN nr

9 och då är det mycket lättare att lära sig nya saker, säger Anna. tränar samarbete Inom äventyrspedagogiken finns två olika koncept. Kompiskonceptet och Äventyrskonceptet. Kompiskonceptet går ut på att träna samarbete i grupp, ledarskap, förebygga kränkande behandling, visa hänsyn, stärka kamratrelationer och självkänsla. Äventyrskoncepet är själva upplevelsen i naturen då eleverna får vara med om ett äventyr. I det förberedande arbetet har de gjort övningar från kompiskonceptet. eleverna gillar Responsen har varit fantastisk! Både från elever och lärare. Under förarbetet när eleverna har forskat och tränat samarbete har frågorna duggat tätt: Vilken skog är det, När ska vi ha äventyret?. Efter äventyret: Va kul det här var, när alla fick göra allt och vara ledare Bra samarbete, Kan vi inte göra äventyret igen?, När får vi träffa barnen (som de räddade genom att bryta förtrollningen), berättar Anna. vad händer nu? Årskurs 3 och 4 på Fridas Hage har fullgjort uppdraget i äventyret Brisandia. Anna och Veronica har också fått möjligheten att jobba med med ett kompiskoncept i årskurs 6 på Häggvallskolan som ett led i kommunens arbete kring Säker och trygg kommun. På Rönnängs skola har man också jobbat med kompiskonceptet. Gråtrut, havstrut eller fiskmås? Det gäller att kunna rätt svar om uppdraget ska klaras av. I vinter fortsätter arbetet på Fridas Hage och Rönnängs skola. Tanken är att fler klasser ska få uppleva äventyr under våren. Anna och Veronicas vision är att även andra skolor på Tjörn ska få ta del av den här fantastiska pedagogiken och använda deras kunskaper. Tre gyllene musselskal kan bryta förtrollningen och befria Skimra och Våge. För att hitta musselskalen måste barnen lösa olika problem och svara på kluriga frågor. Plötsligt dyker Tång och Rusk upp i skogen och barnen måste gömma sig. Alla barn får prova på att vara spejare och hålla utkik samt leda gruppen undan faror. äventyrspedagogik Metoden bygger på ett helhetsperspektiv där aktiviteterna har ett pedagogiskt syfte samt på forskning och erfarenheter kring barns lärande. Man utgår från en berättelse eller saga som har koppling till ett tema som barnen arbetar med. Sagan leder till ett uppdrag som barnen ska klara av. Man använder inte befintliga sagor, utan man konstruerar sagan så att den passar det tema som eleverna arbetar med och det uppdrag och äventyr som man vill att eleverna ska arbeta med. Eleverna förbereder sig genom att träna samarbete och träna på olika saker som de behöver kunna för att klara av uppdraget. Källa: Luleå tekniska högskola VI PÅ TJÖRN nr

10 BigSound en gemensam mötesplats Foto: Anna Carlsson-Käck Att spela instrument tillsammans, hitta rätt ton på rätt ställe och få vara en del i något större är stort för många. Även för de små. I BigSound får man plats att växa. Nu kommer de snart, säger Kulturskolans Eva Elvesson och ställer fram stolar och notställ för brinnande livet. Och brinner, det gör hon även för kvällens aktivitet; BigSound. BigSound är en gemensam mötesplats för de yngre eleverna som spelar instrument i Kulturskolan. En gemensam mötesplats där det viktigaste är att träffas och spela, att hitta nya vänner i blandade åldrar där de kan odla sitt fritidsintresse även på det sociala planet. flera konserter inbokade BigSound startade som ett försöksprojekt redan 2009 men konceptet har utvecklats för varje termin. Då träffades ett fyrtiotal barn och ungdomar några lördagar för musicera. Målsättningen för detta läsår är att arbeta in en bestämd dag och tid som fungerar för så många som möjligt. Måndagskvällar är en bra kväll. Då har vi även annat ensemblespel i Häggvallskolan som de på sikt kan ingå i, säger Cathrine Berntsson, rektor för Kulturskolan och den som Det är jätteroligt att spela i orkester! säger nioåriga violinisten Siri Aurora Johansson från Kållekärr. Foto: Anna Carlsson-Käck tillsammans med Eva håller i BigSound, även om flera andra musiklärare också ingår i orkestern. Repertoaren för BigSound är just nu klart julinspirerad. I början av december ska man spela på julkonserten i Stenkyrka. Det är lite jobbigt att spela upp för andra men det är okej, säger Adam Burman. Adam går i sjätte klass på Bleketskolan och spelar elbas i BigSound. Bredvid Adam sitter klasskompisen Nellie Kapp vid trumsetet och laddar inför kvällens övning. Jag var med förra terminen också. Det är kul att spela tillsammans med andra, konstaterar hon och testar att cymbalen fungerar. det ska vara roligt! Ikväll kommer ett drygt tjugotal elever i åldrarna nio till tolv för att öva. Alla har spelat sitt instrument i minst ett år och här finns förutom Nellies trummor och Adams elbas även fioler, gitarr, trumpet, tvärflöjt, klarinett och saxofon. Till våren bjuder vi in blockflöjtarna att vara med också men de måste ha spelat minst en termin först. Vi spelar det mesta. Låtarna ska vara enkla att ta till sig och vi anpassar arrangemangen efter de olika kunskapsnivåerna så alla kan vara med. Det ska inte vara svårt, det ska vara roligt! menar Eva och försöker överrösta ljudet som uppstår när tjugo olika instrument ska stämmas. Efter ett par uppvärmningsövningar kommer orkestern igång ordentligt. När Vi på Tjörns utsända lämnar lokalen är det en mäktig version av Natt i Moskva jag stänger dörren om. Det här är verkligen BigSound. På riktigt VI PÅ TJÖRN nr

11 Weyler Tjörnbor väljer bilder till vinterns utställning Vinterns utställning Nya Blickar visar ett urval ur museets samling. Det är Tjörnborna själva som i ett projekt under hösten väljer de bilder som ska visas. Utställningen pågår 10 december 26 februari. Nordiska Akvarellmuseet blir 20 meter längre Lagom till sommarutställningen nästa år förväntas utbyggnaden av Nordiska Akvarellmuseet vara färdig. Och äntligen kan museets egen akvarellsamling visas året runt. Utbyggnaden förlänger museet mot före detta restaurang Bryggan och rondellen och museet växer med 410 kvadratmeter. Det blir en utställningshall på 240 kvadratmeter och resten är utökade verkstäder för barnverksamhet, personalrum och forskarrum. I och med utbyggnaden får museets stora konstsamling sin efterlängtade permanenta visningsyta. Samlingen som består av drygt tusen verk av ett hundratal nordiska konstnärer växer ständigt och är ett viktigt kulturarv. Den vanligaste frågan från besökare är Var är samlingen?, säger Benita Nilsson, museets marknadschef och ansvarig för den strategiska utvecklingen. Nu dröjer det inte så länge tills frågan får sitt svar. I maj förväntas alltihop stå klart. Foto: Anna Berglund Julklappstips från biblioteket Tillsammans med Vilma och Loppan av Annelie Khayati En bok för både nybörjarläsning och högläsning. Loppan och rullstolsburna Vilma brukar hålla ihop nästan jämt, men nu har Vilma varit sjuk och Loppan är mest med Malla på rasterna. Raka vägen över Himlabacken av Tjörnbon Victoria Jonasson Hammar Bilderbok som handlar om Frida och Moses som har fullt upp hela tiden på sin promenad till farfar. Himmel och helvete av Jón Kalman Stefansson När Pojkens bästa vän Bardur omkommer blir Pojken ensam kvar. Han bestämmer sig för att lämna fisket och gå iväg inåt land för att återlämna den bok som Bardur senast lånade. En bok om sorg, poesi och om olika människoöden. Jón Kalman Stefánsson Niceville av Kathryn Stockett Skeeter redigerar veckans hushållstips i lokaltidningen men reagerar allt starkare på de orättvisor hon ser omkring sig. Tillsammans med Aibileen och en annan svart hemhjälp börjar de skriva en bok om den amerikanska södern under 60-talet. Påminnerskan av Anne Tyler Liam flyttar till en ny mindre lägenhet där han första natten blir överfallen av en inbrottstjuv. När han vaknar upp på sjukhuset minns han inget av misshandeln. Kanske kan ha få hjälp av en påminnerska? En bok om en man och hans liv skriven på ett lättsamt och humoristiskt sätt. VI PÅ TJÖRN nr

12 Över en pizza Ungdomar och politiker i dialog Kollektivtrafik, fler elevdatorer och hur kan vi påverka mer? Ett trettiotal ungdomar kom till Radona för att äta pizza tillsammans med sina politiker och prata kring sådant som berör just barn och unga på Tjörn. Vad händer när ett antal Tjörn-ungdomar sätter sig ned för att äta pizza ihop med ett antal kommunalpolitiker? Vilka frågor är det som kommer att dryftas? Det vet vi snart, skrattar ungdomskonsulent Sabina Ostermark medan hon ilar mellan uppdragen denna invigningsdag. Kultur- och fritidscentra i Skärhamn har flyttat sin verksamhet till Radona och veckan är full av aktiviteter för alla höstlovslediga barn och ungdomar. Sabina Ostermark Jag tror på matchmaking som en mötesform för erfarenhetsutbyte på lika villkor. Det här som vi kallat för pizzakonventet är en del av detta. Syftet är att ge de unga en möjlighet att höras, att skapa möten och föra en dialog kring frågor som är viktiga för ungdomarna. stort intresse Intresset har varit stort. En anledning har varit det förberedande arbetet. Bland annat har unga fått möjlighet att skriva ned tankar och önskemål på post-it lappar som under invigningen presenterades som en utställning. Post-it lapparna har lockat flera att diskutera vidare. Ett fyrtiotal ungdomar har hört av sig till Sabina och på plats vid dagens sittning finns närmare trettio av dessa. Tio politiker har hörsammat inbjudan och börjar nu droppa in till registreringen, få namnskylt och en bordsplacering. Skräck är ett genomgående tema denna vecka på Radona och bland pizzor och politiker syns därför en och annan blodig zombie och flera hålögda spöken. Kontrasten är annorlunda men känns inte alls konstig. Välkomna! Kom och ta pizza och dricka så kör vi igång! hälsar Sabina. Deltagarna är uppdelade vid olika bord och varje grupp har en samtalsledare som startar dialogen och hjälper till att få samtalet framåt. Är det inte läskigt att prata med en politiker? Sofia Bertilsson och Alicia Ohlsson skakar frenetiskt på sina huvuden. De går i sjunde klass på Häggvallsskolan och ser fram emot att prata med politikerna om varför det finns så få elevdatorer på skolan. Vid deras bord sitter också Hans Strandberg (S) och Robert Johansson (MP) och de är rörande eniga om varför det är viktigt att de som politiker måste veta vad de unga på Tjörn tycker och tänker: Vi måste veta det för att kunna leda kommunen på ett bra sätt. kollektivtrafiken en viktig fråga Vid borden diskuterades hur man får gehör för sina åsikter, det pratades namninsamlingar och många ämnen kom upp under de timmar pizzzakonventet pågick. Gemensamt vid samtliga bord var dock frågan om varför det inte går fler bus VI PÅ TJÖRN nr

13 sar till och från Tjörn åt alla håll men helst söder ut. Även samordningen, eller snarare den upplevda bristen av samordning, mellan turerna lokalt inom kommunen diskuterades. Emilio Cotroneo (V) och Benita Nilsson (FP) poängterade vikten av att ungdomarna måste berätta och komma med konkreta fakta för att politikerna över huvudtaget ska veta och kunna agera. Alicia Ohlsson diskuterar viktiga frågor med politiker Hans Strandberg (S). Hur ska vi till exempel veta att det finns hundra ungdomar som spelar fotboll klockan sju en tisdag och vill kunna ta sig till och från träningen med buss om ingen berättar? Att behovet av en levande dialog mellan unga och kommunalpolitikerna är stort står helt klart. Om tre månader ska politiker och ungdomar träffas igen. Skräckfylld invigning Den 2 november, på höstlovets onsdag, invigdes den nya mötesplatsen för barn och unga i Skärhamn. Kultur- och fritidscentra ligger på Radona industriområde, i utkanten av Skärhamn. Många höstlovslediga elever hade hittat dit före invigningen febril aktivitet hade rått i flera dagar. Exakt vad man ägnat sig åt var det inga utomstående som riktigt visste. När det så blev invigningskväll var planen utanför full med folk. De bjöds på korv och värmde sig vid eldar i novembermörkret. Benita Nilsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, höll invigningstalet och klippte bandet. Då bröt zombieinvasionen ut. Ett myller av levande döda dök upp och drog in i kultur- och fritidscentra. Det var tydligen en hantering med radioaktiv sill som fått oförutsedda konsekvenser... Sedan fick de som vågade bege sig in på en guidad visning i de nu zombie-fyllda lokalerna. tim burton-tema Det hela var resultatet av en rad workshops som hållits, med Tim Burtons skräckfilmer som passande allhelgona-tema: konst, film, dans och drama. Under professionell ledning har ett 70-tal barn och ungdomar övat på dans och dramatiska framställningar, liksom på att få sina teatersminkningar tillräckligt blodiga. Några spelade in en film i lämpliga miljöer i närheten, och ytterligare några ägnade sig åt att göra skulpturer som användes vid skräckvandringen. Premiären av kultur- och fritidscentra var samtidigt en demonstration av grundidén: att verksamheten styrs av de barn och unga som väljer att tillbringa fritiden där. Som besökare kunde man bara imponeras av energin och entusiasmen hos de många medverkande. fakta: Kultur- och fritidscentras målgrupp är ungdomar mellan år men både äldre och yngre välkomnas. Kultur- och fritidscentra finns vid Radona i Skärhamn och på Häggvallskolan. Man erbjuder aktiviteter inom kultur, idrott och motor, internationella frågor samt delaktighet och inflytande. Se för mer information. VI PÅ TJÖRN nr

14 Filminspelning på Tjörn Jordskott. Ja, det är namnet på det pilotavsnitt av en ny serie som filmats på Tjörn i oktober. Filmteamet har bland annat lånat gamla kommunhuset i Sibräcka som har fått vara både polisstation och sjukstuga. Bland skådespelarna märks Göran Ragnestam. Jordskott är en skräckfylld berättelse om sägner, vansinne och hämnd med den svenska urskogen som fond. Kraften i familjebanden mellan en mor och hennes dotter är i fokus och filmen kretsar kring dessa två starka kvinnoroller. Filmen tar sitt avstamp i svensk folklore och vandringssägner men utspelar sig i nutid. Filmen görs av produktionsbolaget Tre vänner. Manusförfattare är Hans Rosenfelt som vi sett i program som På Spåret och Dubbat de senaste året. Regissör Henrik Björn gör sin regidebut med Jordskott och är också medmanusförfattare. Producent är Filip Hammarström VI PÅ TJÖRN nr Foto: Eva-Karin Ohlsson Prestigefullt pris till FFG Tjörns gymnasieskola En jury bestående av representanter från bland annat Svenskt Näringsliv, Business Region Göteborg, Arbetsförmedlingen, LO och TCO har tilldelat Företagsförlagda gymnasiet (FFG) pris för bästa gymnasieskola i hela Göteborgsregionen avseende lärlingsutbildning och samverkan med näringslivet. Vi är fantastiskt stolta och glada över att ha fått detta pris, säger skolans rektor Gunilla Lövström. Från vänster: Helene Odenjung, Gunilla Lövström, Anders Bergius, Jonas Dantzar och Charlotte Vadvik. Foto: FFG Prisutdelaren Helene Odenjung, 1:e vice ordförande i Folkpartiet, gratulerade Tjörn till det goda resultatet och önskade lycka till i det fortsatta arbetet. Vid prisutdelningen deltog två av de rutinerade lärare som bidragit till framgången, Charlotte Vadvik och Jonas Dantzar. Programsamordnaren Malin Haugen har med sin energi och entusiasm varit en viktig grund till vår framgång, säger Anders Bergius, chef för gymnasie- och vuxenutbildning på Tjörn. Ny chef på biblioteket Ann Marberg är ny bibliotekschef på Tjörn från och med 1 december. Ann arbetade tidigare som bibliotekskonsulent i Region Värmland. Innan dess var hon bland annat bibliotekschef i Tanum. På sin fritid tränar Ann gärna yoga och kör motorcykel. Inom kort blir hon dessutom Tjörnbo. Foto: Camilla Källgren Tjörn 8:e bästa skolkommun När Lärarförbundet rankar Sveriges bästa skolkommuner hamnar Tjörn på åttonde plats. Det är tre placeringar bättre än förra året och innebär att Tjörn även i år är bäst i Västsverige. Bäst i Sverige är Arvidsjaur. Rankingen baseras på 14 kriterier om skolan, allt från lärartäthet till andel barn i förskolan och elevernas resultat i årskurs 9. Tjörns placeringar genom åren: 11:e plats 2010, 6:e plats 2009, 3:e plats 2008, 5:e plats 2007.

15 Öar hjälper varandra till hållbara lösningar Tio öar i sex länder runt Nordsjön ingår sedan 2008 i ett europeiskt samarbete för att gemensamt försöka hitta innovativa och hållbara lösningar för frågorna kring vatten, energi och materialutveckling. Projektet kallas för Cradle to cradle vagga till vagga och Tjörn ingår som enda svenska kommun. Öar, oavsett vart de ligger geografiskt, har ungefär samma förutsättningar att förhålla sig till; begränsad befolkning på vintern och en flerdubblering av mängden invånare på sommaren. Det gör att vi kan dra nytta av varandras erfarenheter, berättar Ida Mattfolk, projektingenjör och Tjörns projektledare. Det långsiktiga målet inom projektet är att bli självförsörjande som ö och att allt ska vara miljömässigt hållbart. Här poängterar dock Ida att Tjörn även fortsättningsvis är mycket mån om att vara en del i en regional samverkan, precis som man är idag. Men det ena behöver inte utesluta det andra, säger Ida och berättar om den danska Samsö som tack vare cradle to cradle-projektet numera är helt självförsöjande på el genom vindkraft. skräp är näring Projektet är EU-finansierat med 3,5 miljoner euro och pågår till och med Pengarna ska då huvudsakligen ha använts till kunskapsutbyte mellan öarna och inrättande av pilotprojekt. På Tjörn innebär det konkret att man valt att titta närmare på infrastrukturen samt de enskilda avloppen i kommunen. Waste is food skräp är näring. Hur ska vi få det att sluta läcka ut i Stigfjorden och istället ta vara på de näringsämnen som våra avlopp faktiskt genererar? Projektperioden lider mot sitt slut. Vad händer sedan? Vi har flera lyckade utredningar som med största sannolikhet kan fortsätta och bli pilotprojekt inom EU, konstaterar Ida. Bussterminal vid Myggenäs Bygget av bussterminalen vid Myggenäs inleds under första kvartalet av Terminalen placeras där busshållplats och pendelparkering ligger nu. Terminalen byggs för att underlätta resandet med kollektivtrafik. Förhoppningen är att det i sin tur ska minska belastningen på Tjörnbron. Rondellen i Vallhamnskrysset dröjer Den planerade rondellen som ska ersätta Vallhamnskrysset visar sig bli dyrare än vad man tidigare trott. De ökade kostnaderna beror på att vägpartiet ligger i en backe. Kostnaden beräknas till cirka 15 miljoner kronor. När rondellbygget kan inledas är i skrivande stund oklart. Man hoppas att den pågående förstudien snart ska vara färdig och att ett startdatum då kan bestämmas. VI PÅ TJÖRN nr

16 Tjörns kundcenter invigt Bibliotek, turistbyrå och en ny kundtjänst med öppet sju dagar i veckan. Den 1 oktober invigdes Tjörns kundcenter i den nya entrén i kommunhuset i Skärhamn. Många hade hörsammat inbjudan och flera hundra personer passerade under dagens lopp. Tjörns kundcenter invigdes av Birgitta Adolfsson, kommunfullmäktiges ordförande, och i sitt tal poängterade hon att kundcentret är en plats för medborgarna och besökare. Biblioteket invigdes av Benita Nilsson, kultur- och fritidsnämndens ordförande. digert program Dagen innehöll ett digert program med bland annat underhållning av elever från Kulturskolan, barnteater, vernissage, författarbesök, clowner, bokbuss och tårta. Namngivningen av Tjörns kundcenter föregicks av en tävling som vanns av Boel Sjöberg. Priset ett resepresentkort delades ut i samband med invigningen. Birgitta Adolfsson, kommunfullmäktiges ordförande, inviger Tjörns kundcenter. Foto: Tjörns kommun Helene brinner för näringslivet Med snart 20 års erfarenhet av näringslivsfrågor intar hon posten som Tjörns nya näringslivstrateg. Helene Evensen, 42 år från Ljungskile har en gedigen erfarenhet från både Härryda kommun och Lilla Edets kommun. Till Tjörn kommer hon närmast från en tjänst som biträdande regionchef vid Svenskt Näringsliv i Göteborg. Det ska bli spännande och roligt att få arbeta operativt igen. Det är något som jag har saknat. Jag brinner verkligen för det här, säger Helene entusiastiskt. ut och träffa företag I Helenes uppdrag ligger att få det befintliga näringslivet att fortsätta blomstra men även att skapa nyetableringar i kommunen. Hur ska hon nå dit? Det är en lång strategisk väg att gå och ett arbete som görs tillsammans med politiker, förvaltningschefer och företagen Helene började sin tjänst den 7 november och ägnar nu mycket tid åt att sondera terrängen. Jag försöker vara ute och träffa så många företag i kommunen som möjligt och ta reda på vad de förväntar sig. Jag vill att de ska märka att jag är här och att jag arbetar helt och fullt med näringslivfrågor, för deras skull och för Tjörns utvecklings skull. Så nöjd är Tjörnföretagaren Hur uppfattar Tjörns kommuns företagare dess service? I nöjdhetsundersökningen INSIKT en nationell undersökning som i höst har genomförts av SKL, Sveriges kommuner och landsting ligger Tjörn kvar på samma medelbetyg som vid den senaste undersökningen för tre år sedan. Tjörns medelvärde är 62 på en 100-gradig skala. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 66. Den kvalitetsfaktor som de tillfrågade företagarna vill att kommunen ska prioritera är bemötandet. Högst betyg får området brandtillsyn. Miljö- och hälsoskydd har förbättrat sitt betyg kraftigt jämfört med tidigare undersökning. I undersökningen har enbart de företag som varit i kontakt med oss i kommunens roll som myndighetsutövare tillfrågats. Undersökningen omfattar bygglov, markupplåtelser, serveringstillstånd, miljöoch hälsoskydd samt brandtillsyn. Dessa fem verksamhetsområden betygsätts utifrån kvalitetsfaktorerna; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 125 Tjörnföretag har tillfrågats. Svarsfrekvensen är 65 procent. För hela undersökningen är svarsfrekvensen 58 procent VI PÅ TJÖRN nr

17 Från vänster: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef för funktionshinder Tjörns kommun, Lena Hansson, certifierare från Sveriges kommuner och landsting, Jane Cervell, Stenungsunds vuxenutbildning, Britta Heden, utvecklingsledare Vård och Äldreomsorg Stenungsunds kommun och Lilian Bohlin, enhetschef hemtjänsten Tjörns kommun. Kvalitetssäkrad omsorg Vårdutbildningen ska bottna i det verkliga vårdbehovet och samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsliv ska ge bättre koppling mellan teori och praktik. Nu kvalitetssäkras vårdutbildningen på Tjörn. Tjörns kommun har tillsammans med Stenungsund certifierats av Nationella rådet som vård- och omsorgscollege (VoC). Det här innebär att vi kan erbjuda kvalitetssäkrad och riktad yrkesutbildning för vuxna men också en kompetensutveckling för redan anställda, säger Ingegärd Gundersvik, avdelningschef på socialförvaltningen. god och säker vård och omsorg Satsningen på VoC ska också bidra till en god och säker vård och omsorg för medborgarna. Den ska även öka utbildningens attraktionskraft och yrkesstatus och kunna erbjuda utvecklingsvägar för redan anställd personal. För att kunna möta ett ökat behov av utbildad vård- och omsorgspersonal behöver dessa utbildningar förbättras och utvecklas rent informations- och marknadsföringsmässigt. Då ökar intresset och antalet sökande till utbildningarna, menar Ingegärd. Arbetet för att utveckla VoC är processinriktat och under ständig utveckling. Samverkan sker på nationell, regional och lokal nivå. Styrgruppen för VoC är sammansatt av samtliga utbildningsanordnare, arbetsgivare, politiker och fackliga företrädare. Gruppen träffas fyra gånger om året för att systematiskt följa upp de upprättade målen och se till att utbildningarna anpassas. Många vill veta mer om Tubberödshus Tubbemodellen och intraprenad intresserar många. Det märks inte minst på mängden studiebesök som Tubberödshus tagit emot. Mer än 30 grupper av varierande storlekar, med totalt cirka 300 besökare, har kommit och hälsat på. Besökarna har varit allt från politiker, tjänstemän till vård- och omsorgspersonal och pensionärsföreningar. Inför 2012 har det redan börjat bokas nya besök. Det är inte bara genom besök som Tubberödshus gjort sig kända utan genom en mängd tidningsartiklar och radioprogram. Dessutom har en tjej som studerar film valt att spela in en dokumentärfilm om Tubberödshus. Katten Torsten trivs bra på Tubberödshus. VI PÅ TJÖRN nr

18 Icke-våldsgrupp för män Krismottagningen för män i Stenungsund, Tjörn och Orust planerar att starta en ickevåldsgrupp, en metod för män som har våldsproblem i nära relationer. Metoden är utvecklad av Stiftelsen Alternativ Till Våld (ATV) i Oslo och har visat på mycket goda resultat. Behandlingen omfattar 24 tillfällen, en gång i veckan, och vänder sig till män i alla åldrar. Behandlingen är kostnadsfri. En grupp startas i Stenungsund så snart tillräckligt många anmälningar kommit in. vad är våld? Våld är varje handling riktad mot en person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. Våld kan vara fysiskt, sexuellt, materiellt, psykiskt eller latent. För ytterligare information ring Krismottagningen för män: Anki Spegel eller Per-Olof Ringarp Nilsson, telefon Icke-våldsgruppen för män är ett samarbete mellan Tjörns kommun, Orust kommun och Stenungsunds kommun. Hjärtstartare räddar liv här finns de En hjärtstartare kan betyda skillnaden mellan liv och död. Som ett led i arbetet med att göra Tjörn till en säker och trygg kommun placeras under hösten flera hjärtstartare ut på strategiska platser i kommunen. Några av dem är redan på plats. Kommunkontoret, Tjörns Kundcenter, Skärhamn Dyrön, brandboden Härön, brandboden Sundsby Säteri Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn ICA Nordevik i Skärhamn ICA Almö Livs i Myggenäs ICA Runes i Kållekärr ICA Rorsman i Rönnäng Möllers Lada på Lilla Askerön Tjörns riskhanteringsgrupp har köpt in tio hjärtstartare som ska placeras ut på strategiska platser i kommunen. Christina Cissig och Malin Rydberg, Tjörns kundcenter, tar emot en av dem ur gruppens ordförandes, Anders Wernerstens, hand. Foto: Tjörns kommun Pilane får en hjärtstartare sommartid som finns på Häggvallsskolan resten av året. Sedan tidigare finns också hjärtstartare i brandstationerna i Kållekärr och Skärhamn, brandboden på Klädesholmen och på Åstol samt hos FC Maritima i Köleröd. För mer information om hjärtstartarna på Tjörn, kontakta säkerhetssamordnare Thorbjörn Berndtsson, telefon eller Räddningstjänsten, telefon För information om var det finns hjärtstartare i landet, se VI PÅ TJÖRN nr

19 Skydda ditt hem branden tar allt De allra flesta som dör i bränder, dör i bostadsbränder. Ofta är det vardagliga saker som orsakar bränderna, till exempel en glömd platta på spisen, levande ljus, rökning eller barns lek med eld. Räddningstjänsten på Tjörn vill här komma med lite information om vad du kan göra för att öka brandsäkerheten hemma hos dig, helst nu inför juletiden med alla tända levande ljus. brandvarnare ett måste En brand kan växa oerhört fort. Eftersom bränder är ljudlösa i början kan det vara svårt att upptäcka dem i tid. Därför ska det finnas minst en uppsatt och fungerande brandvarnare i varje bostad/lägenhet. Är bostaden i flera våningsplan ska det finnas minst en brandvarnare i varje våningsplan. Brandvarnaren avger en larmsignal som måste höras ordentligt, så tänk på var du sätter upp den. Och för att den ska larma PS! Meddelande till alla barn På kan du vara med och tävla om fina priser. Du kan även blogga med Flammy på så måste batteriet vara i funktion. Batteriet bör bytas en gång om året. Varför inte att ta det som vana att byta batteri den 1:a advent, som är Räddningstjänstens brandvarnardag! Testa brandvarnaren en gång i månaden. Brandvarnare åldras och därför behöver de bytas ut ungefär vart tionde år. När brandvarnaren avger larmsignal och det brinner; rädda dig själv och andra i din närhet! Foto: Ms Clipart varna, larma, släck Eftersom bränder växer snabbt, bör alla ha en handbrandsläckare hemma. För bostäder rekommenderas en pulversläckare på sex kilo. Det är när branden fortfarande är liten som du har chans att släcka själv. Men grundregeln är VARNA de som är i fara. LARMA räddningstjänsten ring 112. SLÄCK branden, om det är möjligt. några kom ihåg i advent Byt batteri i dina brandvarnare. Ha levande ljus i obrännbara ljusstakar med obrännbara manschetter på. Sätt en komihåg-lapp på insidan av ytterdörren med texten GLÖM EJ SLÄCKA LJUSEN!. Räddningstjänsten Tjörn önskar er alla en fröjdefull jul. Carl-Ian Bissmark med personal. vill du veta mer om räddningstjänsten? Kontakta oss på telefon , måndag till fredag kl Eller mejla Mer information finns på På får du information om brandsäkerhetsutbildning. Brandvarnare och Flytvästar räddar liv! VI PÅ TJÖRN nr

20 Tjörns kundcenter Bibliotek Kundtjänst Turistbyrå Öppet 7 dagar i veckan. Måndag torsdag kl Fredag kl Lördag söndag kl NYHET! Nu tar vi emot de flesta betalkort på marknaden. här finns Dagstidningar Platsjournalen Informationsmaterial Utställningar av detaljplaner här kan du Köpa och ladda busskort. Köpa biljetter till arrangemang i kommunen. Köpa biljetter till filmer på Sagabion. Få tips om sevärdheter, aktiviteter, evenemang, utställningar och boende på Tjörn. Ta del av visionen för Tjörn vi hjälper dig att Anmäla adressändring, svara på frågor om fakturor för vatten och avlopp samt renhållning. Beställa vattenmätare. Ställa dig i tomtkö och lägenhetskö. Boka Kroksdalshallen, gymnastiksalarna i Skärhamn, Bleket, Långekärr, Kållekärr och Myggenäs. Ta emot vattenprovsflaskor som du själv beställt på alcontrol.se. Tisdagar kl biblioteket Låna, läs och lyssna på biblioteket. Utöver böcker och tidningar erbjuds även de flesta typer av media såsom exempelvis talböcker, cd, video, dvd och Internet. På söndagar har vi lättöppet vilket innebär att du kan skaffa lånekort, låna och lämna böcker i våra automater, använda datorer, läsa och titta på konstutställningen. arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen finns för tillfället i Stenungsund. Du kan också kontakta kundtjänst, eller arbetsformedlingen.se. turistbyrån Turistbyrån erbjuder all information besökaren behöver om Tjörn och dess närområde med tips på sevärdheter, aktiviteter, boende, evenemang och mycket mer. Här säljs också souvernirer och biljetter till lokala arrangemang. Vi hyr ut cyklar och flytvästar. Vintertid kan du hyra broddar och ispikar. Kontakt: , försäkringskassan Vi hjälper till med blankettfrågor och visar vägen till Försäkringskassans service. Behöver du träffa en handläggare från Försäkringskassan bokar du ett möte på tjänsteman i beredskap När du behöver nå kommunen efter kontorstid, exempelvis vid händelser som kan utgöra fara för allmänheten, kontaktar du tjänsteman i beredskap öppettider återvinningsstationen heås Måndag kl Tisdag fredag kl Öppet första helgfria lördagen i månaden kl För avvikande tider, se kontakta tjörns kundcenter Tjörns kommun, Skärhamn. Besöksadress: Kroksdalsvägen 1. Telefon Fax Mejla 20 - VI PÅ TJÖRN nr

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö Cultural Planning på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid Åldrande befolkning Många företagare (1800 företag) Ca hälften

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Fackbok (barn & ungdom)

Fackbok (barn & ungdom) Äntligen är vi åter med nya boktips lagom till sportlovet. Hoppas alla lässugna får möjlighet att läsa lite nya böcker nu när ni är lediga. Denna gång tipsar vi om lite nytt lättläst och annat smått och

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

Hur det kommer sig att så många ungdomar och lokalpolitiker lärt känna varandra på Tjörn

Hur det kommer sig att så många ungdomar och lokalpolitiker lärt känna varandra på Tjörn Hur det kommer sig att så många ungdomar och lokalpolitiker lärt känna varandra på Tjörn En berättelse om ungt inflytandearbetet på KoFc september 2011 juni 2012 Container, kamera och små lappar Det började

Läs mer

Fler medborgare och mer demokrati!

Fler medborgare och mer demokrati! Fler medborgare och mer demokrati! Cultural Planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-20 1 [10] Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 20.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Marianne Olsson (SB), 1:e vice

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Tyck till om Tjörns framtid!

Tyck till om Tjörns framtid! Tyck till om Tjörns framtid! När du tänker framtid och Tjörn, vad tänker du på då? Tjörns kommun arbetar nu med att göra en ny Översiktsplan. Det är ett dokument som har sin utgångspunkt i hur kommunens

Läs mer

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA!

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! Hoppas att allt är bara bra med er inför den stundande All Helgonahelgen. Dagen idag bjuder ju på ett härligt höstväder. Vi får hoppas det håller i sig

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Fler medborgare och mer demokrati. Cultural planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Hamar

Fler medborgare och mer demokrati. Cultural planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Hamar Fler medborgare och mer demokrati Cultural planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Hamar 2012-09-26 På Tjörn skrev Pär Lagerkvist några av sina vackraste dikter och här målade

Läs mer

Fler medborgare och mer demokrati!

Fler medborgare och mer demokrati! Fler medborgare och mer demokrati! Cultural Planning metod för samhällsutveckling på Tjörn, 15 april 2015 Tinna Harling och Marie Bergdahl Tjörns kommun är en ö Belägen norr om Göteborg 15 000 invånare

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Kvarnstensbladet Nr.12 11 juni 2012 Årgång 6, ansvarig utgivare: Kenneth Modin

Kvarnstensbladet Nr.12 11 juni 2012 Årgång 6, ansvarig utgivare: Kenneth Modin Kvarnstensbladet Nr.12 11 juni 2012 Årgång 6, ansvarig utgivare: Kenneth Modin Hej på er! Så var det då dags igen! Avslutningsvecka för Kvarnstensbarnen efter ett intensivt och spännande läsår Ett stort

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM Moomin CharactersTM 2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM TRÄFFA DJUREXPERTEN Charlotte Hage. FREDDE GRANBERG TOVE JANSSON 100 ÅR BARNTEATER CHARLOTTE HAGE JULIA LINDEN HILL SAGOSTUNDER BOKHÖRNAN RETROVECKA MÅRTEN

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Tranbärets månadsbrev september 2015

Tranbärets månadsbrev september 2015 Tranbärets månadsbrev september 2015 Vilken höst vi har! Sol och värme växlas med regn och rusk, men september ser ut att avslutas med sol och det gillar vi. Naturen bjuder på underbara färgkombinationer

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam Boktips Äntligen, äntligen, äntligen kommer vi med våra nya lästips lagom till höstlovet. Hoppas ni kan hitta något mysigt ställe att krypa upp, ner eller in i och läsa lite bra böcker nu när vädret är

Läs mer

Foton i detta nummer: Jonathan Helgesson

Foton i detta nummer: Jonathan Helgesson Foton i detta nummer: Jonathan Helgesson Nr Nr 63 80 oktober april 2007 2012 Verksamhetsledaren Hej du medlem! En ny teaterhöst har dragit igång i lokstallarna. Nya gruppkonstellationer och nybörjare samsas

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Höstlovs Program 2015

Höstlovs Program 2015 Höstlovs Program 2015 Aktiviteter, evenemang och tips för unga Planering inför höstlovet 2015 Inför höstlovet har Laholms kommun tillsammans med andra aktörer i kommunen och regionen samlat material som

Läs mer

Av Lukas.Ullström klass 5 svettpärlan.

Av Lukas.Ullström klass 5 svettpärlan. Jorden Bildas Av Lukas.Ullström klass 5 svettpärlan. Det var en gång en måne som kallades gubben i månen för han var typ en levande måne som åkte omkring i rymden och skapade saker. Han var gud över allting

Läs mer

SKAPANDE SKOLA 2015-16

SKAPANDE SKOLA 2015-16 2015-16 Nu finns möjlighet att under läsåret 15-16 göra Skapande skola-projekt på Din skola. Falkenbergs kommun har av Kulturrådet beviljats medel för att genomföra konstnärliga projekt för årskurs F-9

Läs mer

Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna 2014ht- 2015vt

Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna 2014ht- 2015vt Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna 2014ht- 2015vt PROJEKT ARBETET MÄNNISKOKROPPEN Period: HT 2014- VT 2015 Vi har arbetat mycket med projekt människokroppen som barnen har visat ett stort intresse för.

Läs mer

Föräldrahyllan Leva med barn Lars H. Gustafsson & Marie Köhler

Föräldrahyllan Leva med barn Lars H. Gustafsson & Marie Köhler Föräldrahyllan Leva med barn Lars H. Gustafsson & Marie Köhler En lättläst bok med tilltalande layout. Författarna skriver om barnets utveckling och omvårdnad, med tips om t.ex. amning, sömn, tandborstning

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] Sammanträdesdatum 2014-09-01. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] Sammanträdesdatum 2014-09-01. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] 2014-09-01 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08 Utses att justera Leif Göbel (S) Justeringens

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Lärarmaterial. Det skulle varit jag dansteater av Birgitta Egerbladh. VästmanlandsTeater

Lärarmaterial. Det skulle varit jag dansteater av Birgitta Egerbladh. VästmanlandsTeater VästmanlandsTeater Slottsgatan 11 722 11 Västerås Tel 021-470 41 00 skola@vastmanlandsteater.se vastmanlandsteater.se Lärarmaterial Det skulle varit jag dansteater av Birgitta Egerbladh Illustration: Malin

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

Fler medborgare och mer demokrati!

Fler medborgare och mer demokrati! Fler medborgare och mer demokrati! Cultural Planning metod för samhällsutveckling på Tjörn, 28 augusti 2015 Tinna Harling Tjörns kommun är en ö Belägen norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid 40 000

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer