KORPÖGAT. Här prunkar pelargoner. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Genteknikens förgård. Nu är Logen mogen Sidan 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KORPÖGAT. Här prunkar pelargoner. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Genteknikens förgård. Nu är Logen mogen Sidan 16"

Transkript

1 KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 2 Maj 2004 Pris 10 kronor Tobbe från TV Tobbe trollkarl har besökt Torsåker med sin show och lockat till många skratt. När Tobbe inte trollar på scenen i Torsåker är han programledare för Lattjo Lajban i TV 4. Sidan 15 Här prunkar pelargoner Sidorna 8-9 Genteknikens förgård En gång kom besökare från hela världen till Kratte Masugn för att studera hur dåtidens genteknik kunde höja värdet på det svenska skogsbeståndet. Projektet lades i malpåse men har nu förvandlats till en turistattraktion av Kalvsnäs byalag. Sidorna Nobile stannade Torsåker Den 3 maj 1928 kunde Torsåkersborna se något märkligt. En av dåtidens största äventyrare passerade Torsåker på sin väg mot Nordpolen med en märklig farkost. Då stannade tiden. Sidan 14 Torsåker by night 115 grannar i Torsåker har nattvandrat till skydd mot brottslighet. Resultatet har blivit minskat antal tillgreppsbrott. Polisen, som nu planerar för semesterstängning, ser Grannsamverkan som ett komplement till sin patrullering. Nattvandringen har även haft en social funktion, grannar som lärt känna varandra. Belönad målare Ett av gymnasieskolans mer prestigefyllda stipendier heter Guldpenseln. Den utdelas till fyrtio elever i Sverige som visat särskild fallenhet för målning och som även kan tjäna som förebilder för andra. Stipendiet syftar till att höja målaryrkets status och bygga upp en yrkesstolthet inom kåren. I år hamnade en av guldpenslarna i Torsåker, hos Dick Svallbring. Nu är Logen mogen Sidan 16 Sidan 4 Sidan 6 Kommunen krymper Befolkningsprognoser talar om en minskad befolkning i Hofors. Det är en dyster prognos. Fram till 2013 beräknas antalet invånare i Torsåker minska med 214 personer, till drygt 2500 peroner. Sidan 3 & ledare

2 2 KORPÖGAT Vinnare och förlorare!hofors kommun har presenterat sin prognos för befolkningsutvecklingen fram till år Den innehåller både glada och sorgliga nyheter. Det sorgliga utgörs av att prognosmakarna förutspår att Hofors kommun under den närmaste tioårsperioden kommer att tappa cirka invånare. Det glädjande är att Torsåker utpekas som en sol på en annars mörknande himmel. Där förutspås tappet inte bli lika våldsamt som i Hofors. En prognos är alltid en prognos. Hur utfallet i slutänden blir vet inte ens Gud fader själv, än mindre kommunalrådet. Men skulle det finnas något mått av sanning i vad som förutspås kan vi som bor i Hofors kommun komma att räknas till samhällets förlorare. Vad den utvecklingen kommer att innebära för service till allmänheten och hur fastighetspriserna kommer att påverkas kan man bara spekulera i. Men inte ser det ljust ut. Om vi i den situationen har någon glädje av vårt EU-medlemskap är tveksamt. Trenden från EU är tydlig. Man satsar där det lönar sig. De bidrag som ibland faller som manna från himlen skall inte ses som överstatliga socialbidrag gällande för all framtid. Mannan faller i förhoppning om att den skall användas för att uträtta något konstruktivt inför framtiden. Om så inte sker upphör mannaregnet och det börjar regna på annat håll istället. Kommunens företrädare talar om en vision som skall hjälpa oss vidare och förmå oss att möta framtiden med högburet huvud. Tanken är nog god. Men sämre service och fallande fastighetspriser kan inte ersättas av visioner. För övrigt vimlar det av visionärer i historien. En av dem var luftskeppskonstruktören Umberto Nobile som man kan läsa om på annan plats i tidningen. Ett nytänkande måste till. Vad kan man annars göra? Skulle vi tjäna något på att bilda storkommun med kommunerna Sandviken, Hofors och Ockelbo? För Torsåkers del skulle det förmodligen inte leda till någon försämring. En resa med bil från centrala Torsåker till Sandviken skiljer sig i tid inte mycket från en bilresa till Hofors. Inom Sandvikens och Ockelbos kommuner finns flera orter med samma problematik som Torsåker. Även där finns engagerade människor som utanför den traditionella politikens domäner brottas med frågan om hur problemen inför framtiden skall lösas. Precis som man gör i Torsåker. Varför då inte slå ihop denna samlade vilja och kompetens som ett alternativ till den traditionella politiken. Det vore kanske en vision lika god som någon annan. Eller som en av grundarna till Rolls Roycefabriken en gång sa till sin produktionschef: Skall ni skaffa något till den här firman måste ni köpa det bästa som finns. Finns det inte, så uppfinn det! KORPÖGAT Torsåkers Sockentidning Politiskt oberoende Utges av: Torsåkers Sockenförening T.f. ansvarig utgivare Lars Pettersson Redaktionssekreterare: Maude Hydén, Annonser: Margareta Skogsberg Material skickas till: Alkrantzvägen Torsåker Layout: Katarina Berglund, Roul Skogsberg KORPÖGAT är inget EU-projekt Missat avdrag En mycket ärlig person satte i sin deklaration, under inkomst av tjänst, upp försäljning av tomglas på systemet kronor. Å andra sidan tog han upp, under avdrag för inkomstens förvärvande, kronor, den summa som han köpt tomglasen för på systemet plus dess innehåll. Det kan även kallas underskott i förvärvskällan. Men detta är nu ett minne blott. Systembolaget tar inte längre emot tomglas. Naturen skräpas ned, stora resurser i form av tomglas, som måste tillverkas på nytt, går förlorade. Å andra sidan är snart även Systembolagets saga all. Denna symbol för svenskheten, en gång i brittisk press karaktäriserad som den sovjetliknande institutionen står inför en nedläggning, utkonkurrerad av den billiga EU-spriten som flödar in över våra gränser. Snart har vi alla, var och en, sitt eget System att lita till. Slanan (inte Korpulenten) Postadress: Korpögat Solbergaleden Torsåker Besöksadress: Bygdegården Torsåker tel fax Tryck: Sandvikens Tryckeri AB, 2004

3 Botad tatuerare Miljö- och hälsoskyddskontoret har efter inspektion konstaterat att en illegal tatuerare härjat i kommunen. Mannen har utan tillstånd lånat tatueringsverktyg från sin praktikplats vid en tatuerarverkstad i Falun för att mot betalning bedriva egen rörelse på hemmaplan. Fallet kan komma att ställas under åtalsprövning eftersom risk för blodsmitta föreligger om tatuering görs på ett felaktigt sätt. Därför måste man som tatuerare ha särskilt tillstånd enligt miljöbalken om verksamheten bedrivs yrkesmässigt. Mannen har erkänt sina synder och lovar bot och bättring. Ny klimatstrategi Kommunen har antagit en ny klimatstrategi som skall gälla till En klimatstrategi är en strategi för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet skall vara att 90 % av kommunens fastighetsbestånd år 2013 skall värmas med spillvärme och/eller energi från förnyelsebara energikällor. Samtliga kommunens bolags/fastighetsförvaltningars fastigheter skall ha energieffektiviserats så att energibehovet har minskat med minst 20 % utifrån 1998 års nivå. Övriga fastighetsägare skall ha motiverats med syfte att uppnå motsvarande. Energianvändningen för transporter skall ha minskat med 15 %. Vidare avser man att verka för solenergiutbyggnad, effektiviserad transportsektor och avfallsintegrerad bränsleförsörjning. Samt utbyggnad av fjärr- och närvärmesystem. KORPÖGAT Hofors kommun har nu kommit på ett system för att få bort alla gamla skrotbilar som står uppställda i kommunen. Nu reagerar kommunen! Korpögat har i två nummer slagit larm om de skrotbilar som dumpas lite här och var i kommunen och som det ibland tycks vara helt omöjligt att få undanröjda. Nu har man från kommunens sida reagerat på problemet. Kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag om att byggnadsinspektören skall få en tillfällig delegation att tillämpa de två olika lagar som finns för flyttning av fordon. Samtidigt har Ulf Johansson och Börje Sjöberg vid Byggservicekontoret getts i uppdrag att utarbeta ett permanent förslag gällande handläggning av kommunens skrotbilsärenden med ambitionen: Skrotbilar skall bort! Vi blir färre Kommunen har reviderat sin befolkningsprognos för åren Eftersom befolkningsstrukturen för Torsåkers och Hofors församlingar är olika har man för första gången försökt att prognostisera de båda församlingarna var för sig. För kommunen i helhet beräknas ett födelseunderskott på 75 personer per år fram till Prognoser för in- och utflyttning för studier och arbete kan vara svåra att göra. Likaså är det svårt att ställa prognoser för personer som ännu inte är födda och där det står skrivet i stjärnorna om dom över huvud taget kommer att bli födda eller inte. Men man har gjort vad man kunnat, och presenterar följande siffror för befolkningsutvecklingen fram till år 2013: För Hofors församling kommer befolkningen att minska från till 6.595, en minskning med 876 personer. För Torsåkers församling beräknas motsvarande minskning ske från till 2559, vilket gör 214 personer. Hofors befolkning beräknas således minska med 11,7 % och Torsåkers befolkning med 7,7 % 3

4 4 KORPÖGAT Åter till Dragbo Korpögats två artiklar om mördarvargen och soldaten Ed har uppenbarligen väckt intresse i bygden. I artiklarna berättade vi om byn Dragbo, en avlägsen by som en del Torsåkersbor aldrig hört talas om, än mindre sett. Men var låg egentligen soldattorpet i Dragbo där soldaten Ed bodde? Våra undersökningar ledde oss till en husgrund som fanns på bild i förra numret av Korpögat. Nu har Janet Holmstedt hört av sig och undrar om vi kom rätt i våra sökningar. Janet bor på platsen och är mycket intresserad av byn Dragbos historia. Hon är väl förtrogen med historien om mördarvargen och soldaten Ed:. Det finns en annan husgrund i Dragbo som kallas för Edestorp. Namnet måste ju ha något ursprung. Jag tror att det var där som soldaten Ed bodde, säger Janet. Vi erkänner att det låter logiskt och ber i förekommande fall att få rätta oss. Hur som helst har vi i alla fall lyckats sätta Dragbo på kartan. Miljövänliga eldare straffas Varför får man högre sotningstaxa om man har en miljögodkänd panna och lägre taxa om pannan ej är miljögodkänd? Borde det inte vara tvärtom? Jag vet inte, men visst är det märkligt, svarar kommunalrådet Marie-Louise Dangardt sedan frågan tagits upp i kommunfullmäktige. Hon menar att det möjligen kan bero på att det tar längre tid att sota en sådan panna men att kommunen skall ta upp frågan med sotningsväsendet för att få en förklaring. Grannar mot brott Bättre än så här kan det inte bli, var budskapet då Anders Haglund och Thomas Lundqvist från TIF samlade Torsåkersborna till avstämning för den grannsamverkan som pågått i Torsåker sedan i höstas. Till avstämningen hade man från polisen rekvirerat brottsstatistik för Torsåker som klart påvisar en minskning av tillgreppsbrott på orten. Thomas Lundqvist och Anders Haglund, samordnare av Grannsamverkan i Torsåker. Det är just tillgreppsbrotten ( läs stölder) man vill komma åt genom nattvandring och grannsamverkan. Således den brottslighet som utförs av småbuset som oftast är missbrukare. 115 personer har deltagit i nattvandringar enligt ett schema som inte är officiellt. Flera iakttagelser har gjorts som påvisat nattlig aktivitet i Torsåker. Några bilar har hållits under särskild observation. Vid två kända tillfällen har nattvandrarna konfronterats med bilburna personer som inte varit Torsåkersbor och som av allt att döma haft brottsligt uppsåt med sitt nattliga besök här. En av dessa åkte dessutom i en bil som vid kontroll visade sig vara stulen. Från polisen har man framfört att det mönster för grannsamverkan som sker i Torsåker är ett alldeles utomordentligt komplement till deras verksamhet. Nattvandringarna har även haft en social funktion genom att några Torsåkersbor fått nya vänner, sa Anders Haglund och menade att något måste man ju ändå prata med varandra om när man går sida vid sida för att studera Torsåker nattetid. Grannsamverkan kommer att fortsätta och nu har vi sommaren framför oss med allt vad det innebär. En full brevlåda och en långhårig gräsmatta är tydliga signaler om att ett hus står tomt. Tänk på det, sa Anders Haglund och berättade att viss ökning av tillgreppsbrott har skett på ett par kringliggande orter. Något som skulle kunna spilla över hit under sommaren. Men med fortsatta nattvandringar i kombination med att grannar håller koll på varandras hus i samband med semestrar och dylikt kan vi nog se fram emot en trevlig sommar, avslutade Anders Haglund, i synnerhet som polisstationen i Hofors håller stängt för semester vecka 21.

5 KORPÖGAT 5 Gladiatorerna Miljö- och hälsoskyddskontoret har fått en ansökan om befrielse från sophämtning från en person som hävdar att han i sitt fritidshus aldrig efterlämnar några sopor. Därför vill han heller inte betala för soptömning. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Pär Åslund förordade befrielse från avgift med hänvisning till Miljöbalken 18 och Renhållningsordningen 67 som säger att befrielse kan ges om man själv kan ta hand om sitt avfall utan risk för människors hälsa eller miljön. Så tyckte dock inte Gästrike Renhållning. GR kontrade i motanfall med att om en möbel går sönder i framtiden måste den lämnas som grovsopor. Det kostar pengar att ta hand om den och därför kan ingen fastighetsägare befrias från soptömningsavgift. Pär Åslund duckade och laddade om. Från Miljöbalkens 2 kap 7 avlossade han en salva hänvisande till Skälighetsprincipen och hävdade att det inte kan vara skäligt att en person år efter år skall betala för soptömning med tanke på att en möbel kan komma att gå sönder i framtiden. Korpögat har ej kunnat utröna om matchen är slut och hur den i så fall slutade. 2 1 stod det i alla fall i halvtid. Kommunalt rekryteringsbehov Hofors kommun har avlämnat sin årsredovisning för Av personalberättelsen framgår att kommunen vid årsskiftet hade 978 anställda med månadsavlöning tillika med vikarier som sammanlagt ger 1300 löneutbetalningar per månad. Det är kvinnorna som dominerar, även här. Hela 86 procent av kommunens anställda är kvinnor vilket i stort följer riksgenomsnittet. Den största yrkesgruppen inom kommunen är vårdpersonal, 284 av 978 anställda. Åldersstrukturen är snedvriden. Hela 804 anställda ligger i åldersspannet år och 68 anställda är äldre än 60 år vilket skvallrar om stort rekryteringsbehov under de närmaste tio åren. Personalomsättningen är låg vilket tyder på att man trivs som kommunanställd. Den vanligaste orsaken till att man slutar en tjänst är att man tillträder en annan tjänst inom kommunen. Den genomsnittlige kommunalaren i Hofors kommun är 44 år gammal och har en sjukfrånvaro på 8,7 procent. Trollkarlen Tobbe Så var det slut på terminen för kyrkans barn- och ungdomsverksamhet. Med Astrid Lindgrens sång Du ska inte tro det blir sommar inleddes avslutningsfesten som i år förlagts till Torsåkers bygdegård. Kanske främst med tanke på dagens huvudperson Tobbe trollkarl, välkänd från TV:s barnprogram. För många av barnen blev det en stor upplevelse att få se honom livs levande i Torsåker. I ett rasande tempo genomförde han sin show med ballonger, trolleristavar och andra välkända trolleriattiraljer. Många extrapoäng plockade han till sig genom att konsekvent under showen använda ordet kompis då han kommunicerade med sin unga publik, på samma sätt som han brukar göra genom TV-rutan. Efter showen omringades Tobbe trollkarl av alla som ville ha hans idolkort. Arne Lundin tackade för den gångna terminen och delade ut blommor till barn- och ungdomsverksamhetens ledare. Samt hälsade alla välkomna tillbaka i höst. Se även sidan 15. Solbergaleden 15 - Torsåker Tel Öppettider: Vard Lörd Affärslunch Specialarrangemang Dagens rätt Bröllop Catering Firmafester Välkommen till oss! SOMMAR ERBJUDANDE Markör dim :- 6m Pem- slang fr. 4:-/m När det gäller rör...har vi ledningen! Välkommen till oss i Storvik Du också Magasinsgatan 20 - Storvik Tel , 31630, Fax

6 6 KORPÖGAT Dick Svallbring från Torsåker visar upp den pensel i guld som han belönades med av Guldpenselkommittén. Kludd belönad med Guldpensel Torsåkerskillen Dick Svallbring har tilldelats stipendiet Guldpenseln. Det var lite överraskande men visst var det roligt, säger Dick då Korpögat kommer för att gratulera. Dick går i avslutningsklassen på målarlinjen vid Bessemergymnasiet i Sandviken. Egentligen ville han bli snickare. Men efter att på gymnasiet ha fått lite erfarenhet av husoch byggnationer valde han målarlinjen då det var dags att välja inriktning för framtiden. Och ganska snart kände han att han hamnat rätt. Utmärkelsen Guldpenseln utdelas årligen till fyrtio elever i Sverige. Bakom utmärkelsen står Alcro Färg, Svenska Målarförbundet och Målarmästarna. Syftet med Guldpenseln är att uppmuntra duktiga blivande målare och lyfta fram Gammelstillavägen Torsåker Din lokala leverantör av villaolja & diesel Lars Lindroths Åkeri Tel , dem som förebilder för kommande årskullar gymnasieelever. Man vill bygga upp en yrkesstolthet inom kåren som i sin tur skall leda till att fler söker sig till målaryrket. Kriterierna för att bli nominerad till Guldpenseln är att man under utbildningen skall ha visat särskild fallenhet för yrket. Man skall även vara en god kamrat och ha egenskaper som gör att man kan lyftas fram som ett föredöme för andra. Varje år görs förfrågan till samtliga gymnasieskolor med målarprogram om man har någon elev som kan tänkas motsvara detta. Och i år valde Bessemergymnasiet att nominera Dick som sedan även klarade den slutgiltiga uttagning som i Stockholm gjordes av Guldpenselkommittén. Stipendiet består av ett halssmycke i guld i form av en målarpensel och en två dagars resa till Stockholm med ett program varvat med upplevelser och studiebesök. Dick bor i centrala Torsåker och är sambo med hamstern Tove som får finna sig i att dela Dick med en annan tjej som ibland kommer på besök. Det blev ett fullspäckat tvådagarsprogram i Stockholm, berättar Dick. Ett uppskattat inslag var mötet med Johnny Krigsström, välkänd från TV-programmet Room Service. Guldpenslarna fick även ta del av de senaste trenderna inom färger och färgsättning. Besök på Gröna Lund varvades med en minikurs för den som vill starta eget. Höjdpunkten var givetvis själva ceremonin där penslarna delades ut i samband med lunch på en av Stockholms exklusiva restauranger. Det blev många intryck att ta med sig hem till Torsåker. Vi frågar Dick vad han skall göra i sommar: Det blir jobb för hela slanten. Jag börjar direkt efter skolavslutningen och någon semester blir det inte i år. Det är lika bra att jobba på när man är ung och arbetssugen. Tids nog blir det väl tid för semester, säger Dick och lyfter på taket till hamsterhuset för att se om Tove är vaken. Text och foto: Kajsa Dalgränsens Mekaniska Tel

7 Socialiserade fiskevatten KORPÖGAT 7 Lördag 19 juni Loppmarknad Kl.10:00-15:00 En ny fiskeplan är under uppsegling för Hofors kommuns fiskevatten. Samtliga sjöar och vattendrag i kommunen har inventerats. Arbetet har delvis finansierats med EU-medel. Målet med planen är att den skall utgöra en bra grund för framtida fiskevårdsarbete i Hofors kommun. I förslaget föreslås en rad åtgärder för att bland annat befrämja fiskens möjlighet att nå sina lekområden för att därigenom säkerställa fortplantning. En del vandringshinder finns i våra vattendrag som för detta ändamål bör tas bort. Vidare har konstaterats att man vid skogsavverkningar inte alltid följt bestämmelserna om att vid vattendrag kvarlämna vissa träd för beskuggning av vattenytor. Beskuggningen är viktig för att motverka vattenvegetation. Flera fisketurister Ett av målen för fiskeplanen är att öka antalet fiskande turister och fisketurismentreprenörer. Alla fiskerättsägare har därför fått möjlighet att yttra sig över planen. I de yttranden som avgivits har uttrycks ett visst missnöje över att man i fiskevårdplanen ibland använt felaktiga namn på vattendrag vilket förvirrat begreppen. I fiskevårdsplanen talas bland annat om Ballsenbäcken, trots att ingen fiskerättsägare någonsin hört talas om en bäck med det namnet. Kommunen har medgivit att planen innehåller vissa felaktiga namnuppgifter, som kommer att rättas. Vidare framgår att de flesta fiskerättsägare är jordbrukare som kanske inte alltid vill ha fisketurister springande på sina marker i tid och otid. En fiskerättsägare uttrycker till och med oro över att kommunen genom fiskeplanen socialiserar privatägd mark och våra fiskevatten. Det gör vi inte alls, svarar man från kommunen och påpekar att ingen kan tvingas genomföra fiskebefrämjande åtgärder mot sin vilja. Planen skall ses som stöd och hjälp och ingenting annat. Text: Staffan Berglind Foto: Dunja Kalk TorsLoge TORSÅKER Anmälan senast 6 juni 100 kr/m sättes in på Bg Speciella önskemål behandlas i den ordning som anmälan registreras Frågor? po.ferm datorservice service av PC och lokala nätverk Ring , Per-Olof Ferm Wijbyvägen 59, Torsåker Butiken mitt i byn Paketutlämning ATG ombud Svenska Spel Apoteksutlämning Öppet Måndag - Fredag 9:30-20:00 Lördag: 9:30-19:00 Söndag: 11:00-19:00 Svensk Kassaservice Måndag - Fredag 13:00-17:30 Lördag: 10:00-14:00 Söndagar stängt

8 8 KORPÖGAT Torsåkers pelargonparadis Pelargonbäbisarnas hus Pelargoner, pelargoner, pelargoner. Vart man än ser så finns det en oändlig mängd av olika sorter av pelargoner. Korpögat har besökt Pia Walldau Bergabacken AB, i Berg. Det hela startades för nio år sedan med pelargoner på postorder över hela vårt vackra land. Pias intresse för dessa blommor är stort och nu har hon byggt en fantastisk anläggning med växthus, café och visningslokal. Det har alltid varit ett stort intresse för Pias pelargoner men hon har tyckt att det har räckt med att sälja per postorder. Efter nio år har hon beslutat att dela med sig av sin pelargonsamling till gemene man. Besök denna oas och njut av något i det mysiga cafeét som tycks vara en produkt av stort kunnande och god fantasi. Roliga blomnamn Korpögat visades runt bland alla dessa ljuvliga sorter av både engelska och gamla svenska pelargoner. Reporterns favorit blev en svensk-engelsk penseépelargon, Swedish-angel. Det finns många roliga och underfundiga namn på pelargonerna ex Klockar-Anna, Johanna, Norrland etc. I växthuset finns även en del andra gamla växter. Vilda arter I barnkammaren fanns det ca 2500 stycken bebisar på ett rullbord. Det finns cirka sextusen olika sorter och vilda arter från Sydafrika. Pia har i flera år varit med sina blommor på visningar bland annat i Dalarna och nu kan de även visas i Gästrikland. Bergabacken AB har även deltagit på Älvsjömässan i år och planerar att deltaga även nästa år. Det finns en sort som heter Blekingeflickan, som kan köpas hos Pia. Den är en av årets favoriter för pelargonsamlare. Bergabacken AB kommer att ha öppet från juni till mitten av augusti.

9 KORPÖGAT 9 Vad du växer! Här får ni ett recept på: Pelargonkaka 2,5 dl vispgrädde, 2,5 dl socker, 2 ägg, 3,5 dl vetemjöl, 2 tsk bakpulver, 1 tsk vaniljsocker, mixade färska blad av doftpelargoner efter smak. Glasyr mixade blad av doftpelargoner, 5 dl florsocker, 1 äggvita 1tsk citronsaft och lite vaniljsocker. Svenska Pelargonsällskapet sprider kunskap om pelargoner och ger ut en bulletin om bland annat tips och odlingsråd. Vill du bli medlem skriv till Kerstin Kreutz-Sabel, Fridhem Århult, Oskarshamn. Text: Maude Hydén Foto: Roul Skogsberg HULDS ÅKERI AB Torsåker Centralgatan 13 Hofors Tel

10 10 KORPÖGAT Vid turistmålet Kalvsnäs: DJUPT ROTAD VETENSKAP 1996 bildades Kalvsnäs- Kratten Byalag. Ambitionen var att rusta upp den gamla kvarnen i Kalvsnäs som de senaste decennierna stått som ett kråkslott. Tankar fanns även om att med hjälp av Skogsvårdsstyrelsens lämningar vid Kratte Masugn göra byn till ett turistmål. Och man lyckades. Den 11 maj hölls officiell invigning av den nyrestaurerade kvarnen som tillsammans med Pinetet och klonarkivet vid Kratten gett Gästrikland en ny sevärdhet. Det låg något av högtid i luften då byalagets sekreterare Roland Lundén hälsade gästerna välkomna till invigningen. En dröm hade gått i uppfyllelse, inte minst för byalagets ordförande Sune Norström som i flera decennier verkat för en upprustning av kvarnen. På plats fanns bland annat representanter från Länsmuséet och Hofors kommun. De inbjudna gästerna visades runt i den uppfräschade kvarnbyggnaden som förutom en historik över byn även innehåller en utställning om skog och skogsbruk, sammanställd av Jeff Nilsson. Bidrag från Gästrikefonden, Föreningssparbanken och Hembygdsföreningen har tillsammans med kr från EU gjort projektet möjligt. Den ideella insatsen har varit omfattan-de och har i EU-projektet beräk-nats till ett värde av kr. Roland Lundén visar Kratte Masugns historia i Kalvsnäs kvarn.

11 KORPÖGAT 11 Gediget arbete med insamling av frön och ympning gav träd med stort värde för skogsnäringen. Kvarnen skall tills vidare fungera som samlingslokal, galleri och museum. Även tillfälliga fotoutställningar kommer att inrymmas. Till projektet hör också Pinetet och klonarkivet strax invid Kratte Masugn. Johnny Larsson har under de senaste tre åren lagt ner ett omfattande arbete med att röja upp på platsen för Pinetet och klonarki-vet som blev helt igenväxt då Skogsvårdsstyrelsen övergav området Vetenskap och mytologi J ohnny Larsson tog vid invigningen själv hand om guidningen genom det nyröjda Pinetet som utgörs av ett åttiotal svenska och exotiska växter planterade i vetenskapligt syfte. Här har vi en Douglasgran som kommer från Amerika och som i fullväxt tillstånd kan bli 125 meter hög, berättade Johnny Larsson och tillade att flera av träden i Pinetet har anknytning till den nordiska mytologin. Besökare från hela världen Nästa besökspunkt var klonarkivet där Sune Norström och Sten Brunk berättade om Sigge Blomqvist vid Skogsvårdsstyrelsen som kan sä- gas vara pappa till det klonarkiv som en gång lockade besökare från hela världen. Klonarkivet har sitt ursprung från så kallade plusträd från gran, tall, björk och lärkträd. Ett plusträd är ett träd med förstklassiga växtegenskaper. Ge- Världsunik artbank nom att fara runt i hela Europa och ta frön och ympa från sådana plusträd lyckades man skapa en artbank med förträffliga växtegenskaper. Tester visade att träd från artbanken kunde ge upp till femtio procents högre tillväxt än övriga jämförbara träd. Klonarkivet ansågs därför ha ett stort värde för den framtida skogsnäringen. Idag har forskningen till viss del avstannat på det området, berättade Sune Norström, men menade också att klonarkivet står här som en resurs inför framtiden även om det idag mest ses som en sevärdhet ur turistsynpunkt. Genom klonarkivet och Pinetet har Gästrikland fått en ny naturhistorisk sevärdhet. Nu är projektpengarna slut och för att området skall bli sevärt även i framtiden måste det ständigt underhållas. Lantbruksuniversitet SLU har visat stort intresse för det här. Sveaskog äger hela området och givetvis ligger det i deras intresse att anläggningen finns. Därför tror vi inte att det blir några problem med det framtida underhållet, avslutade Johnny Larsson. Douglasgranen på nära håll. Reportage: Staffan Berglind

12 12 KORPÖGAT Ett års fiskafänge tagets bussar. Senast var dom till Bosjön och nästa tillfälle är Bessemerfesten i Hofors där fiske kommer att ske i någon av dammarna. Dagen när jag är in på LB står Daniel Nyström Danne, Sonny Björtoft Sompa och Björn Larsson till tjänst. Larsson & Bergström är namnen bakom LB fritid som i dagarna firar ettårsjubileum. Det är många grabbar i skolåldern i affären som känner killarna väl. Dom samlas där och snackar fiske. Även fiskeintresserade utanför socknen har fått upp ögonen för killarna på LB fritids. Fiskekortförsäljning Dom säljer även fiskekort till sjöarna i Hofors fiskevårdsområden. Prova vår specialmeny Just för denna dag Lördag 5 Juni TORSÅKERS SOCKENDAG Vi startar dagen kl 13:00 med den traditionella flagghissningen Kom & var med på en händelserik dag Agility uppvisning Smedjan - Lokala smederna Fiol & Pianomusik - elever från Uppsala och Falun Byakampen - Samla dina grannar & tävla om vandringspokalen Lokala förmågor Barnprogram - med Godisregn LIVE åldersgräns 18 år - leg. kontroll För mer info: På kvällen blir det rockmusik Som tips på fiskevatten får jag veta att regnbåge är bäst i Igeltjärn vid Hoo eller i Långssjöarna vid Hubobanan och Långshyttan. Abborre går att få vid övre dammen i Gammelstilla men dom riktigt fina finns i Malmjärn men är svårfiskade. Ungdomsaktiviteter Men även utanför affärens väggar har dom aktiviteter, främst då för barn och ungdom. Det är Danne och Sompa som hyr olika sjöar och tar med sig ungdomarna dit i före- Goda fiskrecept Favoritfisken skiljer sig något mellan killarna. Björn har abborre som sin favorit, Sompa gillar både regnbåge och abborre. Danne är mer för röding, öring och harr. Men det är ju så mycket mer än att bara fiska. Att tillaga och äta den hör ju också till. När jag frågar efter något bra recept börjar killarna himla med ögonen och slicka sig om munnarna när dom funderar. Det finns ju så många goda fiskar. Björns recept: En tvåkilos gös som smetas in rikligt med smör och färska örter. Lägg i purjolök i fisken, linda in i folie och lägg den sen på en glödbädd i ca tio minuter per sida. Dannes recept: Harr stekt i stekpannan med citronpeppar och salt. Ätes direkt på hårt bröd. Sompas recept: En tvåkilos regnbåge med citronpeppar, dill och purjolök. Lägg enekvistar runt fisken och linda in i foliepapper. Låt ligga på glöd ca tio minuter per sida. Serveras med en kall öl! Text och foto: Dunja Kalk och mycket mycket mer... Välkomna!

13 KORPÖGAT 13 Jazzkonsert i Torsåkers kyrka Söndagen den 16 maj var det dags för en skön jazzkväll i Torsåkers kyrka. Närmare bestämt den 31:a gången. Det var fem herrar som lät oss, cirka ett hundratal åhörare, ta del av deras spelglädje. Rolf Edström på gitarr är nestorn i gänget, som närmar sig sjuttiofem. På klarinett Bosse Tigren och på trumpet Sten Hodin som bör räkna sig till de mogna grabbarnas skara, bägge blir 70 år under året. Sedan har vi juniorerna Ulf Magnusson bas och Sven Hedström på piano. Gamla godingar Konserten började i en mjuk stil med, I m confessin och sedan blandades Olle Adolphsson visor med gamla godingar som bland annat Sunny side of the street. Sommarjazz Herrarnas spelglädje var en fröjd att både se och lyssna på. Det känns verkligen att dom själva njuter lika mycket som åhörarna.vi lyssnade till ett femtontal olika melodier däribland Idas sommarvisa i form av allsång. Alla gick hem nöjda med kvällens begivenheter och vi ser förväntansfullt fram emot nästa konsert. Sven lovade att om alla levde och hade hälsan skulle vi ses i höst igen. Text: Maude Hydén Staffan Berglind Skrönikor i Torsåker Staffans krönikor på CD och kassett UTE NU! I varje nummer av Korpögat har Staffan Berglind, känd Torsåkersbo, publicerat sina krönikor. Det är skildringar av hans hembygd, lättsamma historier från dåtid och nutid om livet i Torsåker. I krönikorna möter vi Torsåkersbygdens original, sällsamma historier om slåtterhjälpare, Guds predikant, dyngkärror och en influensmaskin. Dessa historier finns nu på CD och kassett, inlästa av förre medarbetaren vid Sveriges Radio Gävleborg, Lars Pettersson, som läst in krönikorna och illustrerat dem med ljud. Pris 120 kronor. Finna att köpa hos Nornholms blommor eller kan beställas från TorVision, Solbergaleden 28, TORSÅKER, telefon

14 14 KORPÖGAT... plötsligt händer något. Bilar och hästar stannar. Kvarnhjul slutar att snurra. I affärer och på banker och postkontor utbryter nästan panik när kunder och personal kastar sig mot utgångarna för att så snabbt som möjligt komma ut i det fria. Inom loppet av några minuter töms hela Solberga skola på både lärare och elever. Samma fenomen inträffar ute i byskolorna. Allt blir så overkligt. Inom kort står hela Torsåkers befolkning uppradad som stenstoder med märkliga ansiktsuttryck stirrande rakt upp mot skyn Nordpolen via Torsåker Någon timme senare stannade hela Torsåker av samma anledning. Under en knapp halvtimme kunde Torsåkersborna se hur det väldiga luftskeppet sakta men säkert arbetade sig fram genom skyarna i riktning mot Nordpolen. Äventyret Italia slutade dock inte lyckligt. Till Nordpolen kom man. Men på återresan överraskasom om de skulle få bevittna Kristi återkomst till jorden. Och genom hela socknen går ett sus, sprunget ur suktande själar som aldrig kunnat föreställa sig att man skulle få uppleva någonting sådant här: Italia! Äventyret Italia hade börjat den 15 april 1928 då den italienske luftskeppskonstruktören Umberto Nobile lyfte från Milano med sitt egenhändigt designade luftskepp Italia för att föra det till Nordpolen. Två år tidigare hade han varit där med luftskeppet Norge. Nu ville han göra om resan, kanske mest för att den första resan inte fick den publicitet han tyckte att den förtjänade. Hundvakt Den nya expeditionen utgjordes av sexton man, däribland den svenske meteorologen Finn Malmgren som utsetts till expeditionens navigatör. Ombord fanns även Nobiles hund. Den här gången hade Nobile inte sparat på krutet för att hans resa skulle få så mycket uppmärksamhet som möjligt. Även i Sverige blev publiciteten stor med tanke på att en svensk utsetts som navigatör för resan. I svenska massmedia utnämn- Det är tidig förmiddag i Torsåker torsdagen 3 maj Allt är som vanligt och går sin gilla gång som det nästan alltid gör i Torsåker. En dag som alla andra... Staffans krönika: Dagen då Torsåker såg upp des Finn Malmgren till Italia-hjälten innan resan ens hade påbörjats. Då man närmade sig Skandinavien lät Nobile via radio meddela att han ämnade föra sitt luftskepp rakt över den svenska huvudstaden, dels som en hyllning till den svenske navigatören som skulle visa vägen till Nordpolen. Men även för att Sveriges konung och medborgarna i hans huvudstad skulle få tillfälle att se det ståtliga luftskeppet. Gesten uppfattades som oerhört hedrande för Sverige. Pressarna stoppades och flygvapnets hedersförband beordrades att möta Nobile vid Landsort. Strax före klockan åtta på morgonen stannade hela Stockholm då Nobile kom med sitt luftskepp på sin ärofyllda färd mot Nordpolen. Foto: Flygvapenmuséet, Linköping des man av dåligt väder vid Spetsbergen. Det väldiga luftskeppet kraschade mot isen i en historia som slutade med att de flesta expeditionsmedlemmarna omkom, däribland navigatören Finn Malmgren. Luftbakelse Händelsen den 3 maj satte djupa spår hos Torsåkersborna. En av ortens kaféer komponerade en Italia-bakelse i form av ett luftskepp. På skolgårdarna började man leka luftskeppspiloter och till och med kattungar ute i byarna döptes till Italia. Idrottsföreningen TIF som gick ännu längre, utlyste den 3 maj som en lokal helgdag i Torsåker och instiftade Italiafesten som årligen skulle hållas vid Särsta backe, där TIF då hade sitt högkvarter. Tydligen blev inte intresset för festen vad man hoppats på. Efter ett par år lades den tills vidare på is, och där ligger den än. Det kanske var synd. Nog var det väl ändå något speciellt med dagen 3 maj 1928, den dag då Stockholmare och Torsåkersbor plötsligt hade någonting gemensamt. Text: Staffan Berglind

15 Ungdomsredaktionen Tobbe trollkarl! Torsåker hade besök av Tobbe trollkarl lördagen den 15 maj. Efter en mycket rolig och fartfylld show med många skratt får vi gå bakom scenen för att i lugn och ro intervjua Tobbe trollkarl. Han berättar att han varit i Torsåker förut och att han har haft en gammal flickvän som bott här men som numera bor i Norge. Men han tycker att det är väldigt fint här! För 14 år sedan började hans intresse för trolleri på allvar då han fick sin pappas gamla trollerilåda. När han var liten drömde han om att bli kock, men efter att ha provat på att trolla på scen ändrades drömmen. Efter att Tobbe varit med i programmet På rymmen så frågade TV4 honom om han var intresserad av att bli barnprogramledare för Lattjo Lajban och det var han. Tobbe trollar inte bara på scen utan i TV-rutan också. Sjukt mycket ostbågar Han berättar att han har en helt vanlig fritid där han är hemma med sin flickvän, går på bio och är med kompisar och tränar. Det bästa Tobbe vet är att hyra en bra film, lägga sig i soffan och äta sjukt mycket ostbågar. Då mår han som allra bäst. Eftersom han uppträder nästan varje helg är han sällan nervös. Han tycker bara att det är väldigt roligt! Hans stora förebild inom trolleriet är Carl Einar Häckner, som är hans stora husgud. När vi frågar vad han skulle önska sig mest av allt i hela världen svarar han att man borde ju säga fred på jorden. Men det är så pretentiöst så han säger i ställer att alla han känner, inklusive honom själv, får leva långa och lyckliga liv. Han beskriver sig själv som en glad, generös, förvirrad och lite konstig person. Snorbubbla Sista frågan till Tobbe är om han har gjort bort sig någon gång på scen eller i TV och där får vi höra många roliga saker. Han har bl.a. sprungit ut på scenen med gylfen öppen, svurit i Lattjo Lajban och en gång råkade han få ut en snorbubbla genom näsan. Men den drog han snabbt in igen. KORPÖGAT 15 Om man vill bli trollkarl är Tobbes bästa råd att man lånar böcker på biblioteket, och så finns det många bra hemsidor på Internet man kan hitta. När man börjar lära sig lite grann så finns det många magiska klubbar i Sverige man kan vända sig till, så det är bara att öva på! Text och foto: Therese Hanssen och Elin Johansson TACK! Tack alla ni som uppvaktade mig på min 60-årsdag och gjorde den till ett mycket trevligt minne tack för alla gåvor, både flytande och fasta. Olle Hydén Auktion på TorsLoge Söndag den 20 juni kl. 11:00 Lösöre från flera hem försäljes Bl.a. kan nämnas chiffonjé, skänk, vägg- o fickur, fotogenlampor, linne, porslin, glas, kopparsaker samt mycket, mycket annat Ivarshyttevägen 5, Hedemora Box 27, Hedemora Telefon: Mobil:

16 16 KORPÖGAT Gunnar gör ett glänsande arbete Tors Loge 20 år I år firar Tors Loge 20 år. Dansen på Tors Loge började sommaren 1984 med fulla hus varje danskväll. Det var samma konstellation, SMK-Hofors, TIF och Hofors HC som drev logen som idag. Den första styrelsen bestod av följande herrar, en del av dem är borta men ändå ihågkomna: Gösta Krusell, Erik Sand, Olle Wennberg, Veikko Helanti, Arne Steen och Kjell Jackson. När man på den tiden skulle till logen på dans så gick man och betalade inträde och återvände hem för att stärka sig med både mat och dryck. Kom man inte i god tid så var det fullt men när man visade upp sin stämplade hand så fick man komma in. Utdelningen till ovanstående klubbar uppkom till 100 tusen per klubb rekordåret, dom tre första åren gick logen med stor vinst för klubbarna och ortsbefolkningen dansade varje lördag under sommaren. Under senare år så är det mer folk utifrån och då kan dom komma miltals ifrån för att dansa. Det kommer husvagnsekipage och ställer upp utanför logen och det är samma vagnar vid speciella danskvällar, det är ju orkestrarna som lockar. PRO-danserna på onsdagarna har varit igång sen man startade logen. Nuvarande styrelse på logen består av: Anders Haglund, Sven och Ingela Styffe, Gunnar Larsson, Markku Hannuksela, Olle Hydén och Lennart Dammberg. Styrelsen är ansvarig för allt under danskvällarna tillsammans med klubbarnas representanter. Serveringen har ofta en trubadur som spelar och sjunger för de gäster som inte tycker att dansen är det viktigaste. Idag är det flera aktiviteter på logen. Loppmarknad sista lördagen före midsommar och i år ska det bli en auktion på söndagen efter loppiset, allt för att få in medel till klubbarna. Det vore kul om våra kommuninnevånare hittade tillbaka till logen, säger styrelsen med en mun. Nu är det dags för den tjugonde sommardansen och styrelsen har redan satt igång med att fräscha upp lokalerna, sätta på vattnet, byta ut trasiga fönster och putsa av den värsta smutsen. Allt arbete är som vanligt ideellt och alla hoppas man ställer upp mangrant under sommaren. Alla ser fram emot en ytterligare välbesökt säsong med dans och trevlig gemenskap på olika sätt. Reportage: Maude Hydén

17 KORPÖGAT 17 Välkommen till KULTUR- och BYAVANDRINGAR 2004 I TORSÅKER Tis 29 juni ELTEBO Kl. 18:00 Guide: Byalaget Samling: Spruthuset Tis 6 juli VIBYHYTTAN Kl. 18:00 Guide: Håkan Krans Samling: Hyttbacken Tis 13 juli HÄSTBO Kl. 18:00 Guide: Ann Eriksson Samling: Bygdegården Tis 20 juli GAMMELSTILLA Kl. 18:00 Guide: Karin & Rune Sundelius Smed i Smedjan Samling: Parkeringen Gammelstilla bruk Tis 27 juli KALVSNÄS Kl. 18:00 Guide: Byalaget Samling: Kvarnen Tis 3 aug HOO Kl. 18:00 Guide: Lena Holmstedt & Gunnar Sehlberg Samling: Djupviken Tis 10 aug TORSÅKERS KYRKA Kl. 18:00 Avslutning årets Kultur- och Byavandringar Sång och Musik MEDTAG KAFFEKORG

18 18 KORPÖGAT Torsåker Bluegrass Festival firar 20 år Torsåker Bluegrass Festival jubilerar med 20:e festivalen i sommar. Vem kunde tro detta när Leif Sunnebrandt en kulen vinterdag 1985 kom upp med den galna idén att arrangera en bluegrassfestival i Torsåker? Sedan dess har en handfull personer i byn kämpat varje år med att arrangera denna festival. Genom åren har många artister deltagit. Vi har haft musiker från USA, Irland, Tjeckien, Holland, England, Ryssland, Finland, Danmark, Norge och alltid har den svenska eliten i genren deltagit. USA (bluegrassmusikens hemland) har bidragit med bl.a. stjärngängen California (1993) och Blueridge (1999). Men redan 1987 och 1988 hade vi besök av Stringfever från South Carolina. Från Ryssland har barnen i Cheerful Diligences charmat oss och senaste festivalen (2003) bjöd Bluegrass Boogiemen från Holland på stor underhållning. Svenska bluegrassbanden genom åren har varit bl.a. Bluegrass Swedes, Country Comfort, Backwood Grass, Norrbärke BG Monogram från Tjeckien Boys, Lillen Eklund, Cayenne, B Nice Boys. Idag stavas den svenska eliten Backporch Band, Downhill, Weeds, Lonesome Mountaineers. Band som jag vill påstå har Torsåkers Bluegrass Festival att tacka för att de finns till! När Musik Gävleborg vill marknadsföra Gäst- GARNBOD Solbergaleden 22, Torsåker STICK- & VIRKGARN Uppritade BRODERIER DMC Moulinegarner - KEMTVÄTT MATTRASOR - MATTVARP Mån-fre (lunch ) Inte dyr Inte billig Inte bäst Men jag finns här Nornholms Blommor Solbergaleden - Torsåker Lördag: Stängt Tel

19 riklands musikutbud så nämns Torsåker Bluegrass Festival tillsammans med Konserthuset i Gävle, Jazzbangen, Countryfestivalen i Furuvik och Kammarmusikfestivalen i Sandviken. Vår festival har bidragit till att Torsåker berikats med inflyttade musiker/ kulturarbetare som Marita Vikström, Jonas Kjellgren och Johan Wallner. Festivalen arrangerades förr vid Gammelgården i samarbete med Torsåkers Hembygdsförening. Numera genomförs den vid Torsåkers IP i samarbete med TIF. Årets festival kommer att bli en fest i dagarna tre! Vi inleder med en kvällstillställning på Gästis, fredagen den 2 juli. Lördagen den 3 juli är vi på Torsåkers IP från kl och avslutar någon gång på natten till den 4:e på Gästis. Även gospel På söndag eftermiddag den 4 juli kommer en gospelkonsert att arrangeras i Torsåkers kyrka i samarbete med Torsåkers församling. Festivalhelgen kommer att bjuda på högklassig underhållning med flera utländska artister. Från USA kommer Jimmy Gaudreau & Randy Waller med Backup samt The Musselwhite Family. Båda kommer att uppträda lördag och söndag. Från Finland kommer Wasel Arar & North State och dessutom medverkar hela svenska eliten som vanligt. Text: Lars Blom Elefant med extranummer Torsåker kommer förmodligen även i sommar att gästas av en cirkus. Då kan det vara bra att veta att cirkusdjuren numera ibland tar egna initiativ för att visa sina konster. Genom TV4 Text erfar vi att en cirkuselefant polisanmälts för skadegörelse efter en föreställning i Finspång. Då elefanten skulle ledas ut från cirkustältet efter genomförd show passerade den platsen där alla cirkusbesökande barn parkerat sina cyklar. Plötsligt svängde den ut sin snabel och grep tag i en cykel, lade den på marken och började utöva någon slags afrikansk krigsdans med cykeln som underlag. Cykeln var i det närmaste ny och tillhörde en pojke vars far nu krävt cirkusen på ersättning för cykeln, av vilken det endast återstod fragment då dansen var slut. Cirkusdirektören har dock avvisat ersättningskravet med motiveringen att numret inte ingick i föreställningen varför elefanten får svara för sina egna gärningar. Det tunga ärendet ligger hos polisen för utredning. Villaolja & Diesel RING OSS! KORPÖGAT 19 När det gäller badrum Vi har våtrumsbehörighet Kakelbutiken, Storvik Tel/fax Mekaniska arbeten, svetsning, bockning och pulverlackering Tel Mogendans lördagar FÖRSTA DANSEN åldersgräns 20år 29 MAJ BHONUS Välkommen önskar TIF - SMK -HHC

20 20 KORPÖGAT : : :- READY 2.995: :- MORS DAG! DAM 3 vxl. från 3.395: :-

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Länsfestival 2014 Kronoparken, Karlstad

Länsfestival 2014 Kronoparken, Karlstad KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Öppen fritidsverksamhet Karlstad 2014-04-24 Bent Fagerslett, 070-296 10 30 bent.fagerslett@karlstad.se Länsfestival 2014 Kronoparken, Karlstad Välkommen till UKM! Du har

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius)

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) 1. Ta ut predikat (p) och subjekt (s) i följande meningar. Tänk på att både predikatet och subjektet kan bestå av flera ord. a) Pojkarna cyklar på gatan. b) Den

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT loka delfiner och busiga gorillor. Snurriga karuseller och K pirriga berg- och dalbanor. Våghalsiga bad och makalösa konserter. Vilda hotell och mysiga

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

HÖGAKTUELLT. Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502. Utgivare av detta nummer är Skolan

HÖGAKTUELLT. Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502. Utgivare av detta nummer är Skolan HÖGAKTUELLT Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502 Utgivare av detta nummer är Skolan REKTOR FORTFARANDE SJUKSKRIVEN Gunnar Ygberg som har varit sjukskriven sedan slutet av januari kommer ej att återkomma

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare.

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare. Att förstå ord hjälper dig att förstå text. Vad betyder orden? Skriv siffran vid rätt ord. 5 4 6 3 2 1 kämpa uppmuntran SPA dämpa massage buffé 1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20 Veckobrev för Opalen 1 v 18-20!!! Hej alla barn och föräldrar! 7 maj 2015 Tänk vad fort tiden går! Det gäller att stanna upp nu och njuta av det långa, ljusa och härliga dagarna. Vi startar inte upp så

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING Premiär måndagen den 14 oktober klockan 16.00 - Höstens nya must- see serie VIOLETTA Violetta är en smart och levnadsglad tjej. Hon har en fantastisk sångröst som hon ärvt

Läs mer

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Till svenska av Kami Anani Korrektur av Irene Elmerot, red.språkkonsult www.red.se Omslagsbild av Takahiro Asano Omslagsformgivning av Triturus HB Satt

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg.

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg. Höstlovskul vecka 44 Höstlovslediga barn är välkomna till Badhuset, Biblioteket, fritidsgårdarna, Parken och Söderslättshallen vecka 44! På programmet finns bland annat dans, innefotbollsturnering, gipsporträtt,

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Zanzibar Café & Rökeri

Zanzibar Café & Rökeri 146 Zanzibar Café & Rökeri HITTA HIT: Från Göteborg kör E6 norrut. Ta av väg 168 mot Kungälv/Marstrand/ Ytterby och kör 17 km. I Tjuvkil fortsätt rakt fram tills du ser Café Zanzibar B & Bs plank. et sticker

Läs mer

SKOTEREXPEDITION PÅ SVALBARD APRIL 2013

SKOTEREXPEDITION PÅ SVALBARD APRIL 2013 SKOTEREXPEDITION PÅ APRIL 2013 R FÖLJ MED PÅ DITT LIVS ÄVENTYR PÅ Europas sista riktiga vildmark! Bara några timmar med flyg från Oslo. SKOTEREXPEDITION Äventyr i Isbjörnens rike MITT EMELLAN NORDNORGE

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever Veckans ordspråk: Ingen människa är fri som är herre över sitt eget sinne. Epictetus Hej! Välkomna tillbaka från sportlovet. Många har säkert haft en skön och vilsam period.

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6.1. Elevenkät, Svenska i skolan Vad tycker du? Sätt kryss i de rutor som stämmer med vad du tycker. Hur viktigt är det att (mycket viktigt, ganska viktigt, inte särskilt viktigt,

Läs mer

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. Nummer 1

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. Nummer 1 LUNDSKOLAN LUNDBLADET Nummer 1 INLEDNING VÄLKOMMEN Välkommen till det första numret av vår skoltidning. Tidningen kommer att starta som en någorlunda vanlig tidning men kommer efter hand bli något mer.

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter.

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012 Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. BRUKSGATAN 5. 26233 ÄNGELHOLM. MOBIL. 070 5818051 ORGANISATIONSNR:

Läs mer

Energivecka 2013. Energi- och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo 2014-02-06

Energivecka 2013. Energi- och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo 2014-02-06 Energivecka 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför vi behöver lära oss mer om energi... 3 Varför energivecka... 3 Målgrupp och inbjudan... 3 Val av plats för energiveckan... 4 Utställningen...

Läs mer

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Mer information om exakta tider och prisuppgifter kommer senare på Trikumo s hemsida.

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

FILMPEDAGOGIK.NU MEDIEGRANSKNING I SKOLAN. Hur bilder fungerar med olika text

FILMPEDAGOGIK.NU MEDIEGRANSKNING I SKOLAN. Hur bilder fungerar med olika text FILMPEDAGOGIK.NU MEDIEGRANSKNING I SKOLAN Hur bilder fungerar med olika text MEDIEGRANSKNING I SKOLAN HUR BILDER FUNGERAR MED OLIKA TEXT MIKAEL KOWALSKI Epost: fb.filmped@swipnet.se Telefon 031-12 10 90

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september Nu har det gått ett tag sen sist. Ett tag då vi (Sussi och Hans) har varit i Sverige omlott. Nu är vi dock tillbaks på barnhemmet igen båda

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

PAC- manualen 2013 #1

PAC- manualen 2013 #1 PACmanualen 2013 #1 Hej & hopp från redaktionen Innehåll Vår allas chefsredaktör, reporter och layoutare Andrea Lindahl har semester från PAC-manualen. Istället har Sofie Larsson och Nina Forsberg (+Siggan)

Läs mer

Jag har aldrig haft nån plan B

Jag har aldrig haft nån plan B Jag har aldrig haft nån plan B En intervju med Nicke Andersson Som (grundande) medlem av flera välkända band spelar låtskrivaren, sångaren, gitarristen och trummisen Nicke Andersson sedan flera decennier

Läs mer

Mangateckning, 9-12 år

Mangateckning, 9-12 år Utbud våren 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i vår. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Innehåll. Engagemang och kunskap två viktiga faktorer som en lärare ska ha.

Innehåll. Engagemang och kunskap två viktiga faktorer som en lärare ska ha. ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 2 2011 Engagemang och kunskap två viktiga faktorer som en lärare ska ha. Hasse, vår lärare på kursen i Ra 180 har bägge dessa egenskaper, det vågar vi påstå. I helgen har vi

Läs mer