KORPÖGAT. Här prunkar pelargoner. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Genteknikens förgård. Nu är Logen mogen Sidan 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KORPÖGAT. Här prunkar pelargoner. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Genteknikens förgård. Nu är Logen mogen Sidan 16"

Transkript

1 KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 2 Maj 2004 Pris 10 kronor Tobbe från TV Tobbe trollkarl har besökt Torsåker med sin show och lockat till många skratt. När Tobbe inte trollar på scenen i Torsåker är han programledare för Lattjo Lajban i TV 4. Sidan 15 Här prunkar pelargoner Sidorna 8-9 Genteknikens förgård En gång kom besökare från hela världen till Kratte Masugn för att studera hur dåtidens genteknik kunde höja värdet på det svenska skogsbeståndet. Projektet lades i malpåse men har nu förvandlats till en turistattraktion av Kalvsnäs byalag. Sidorna Nobile stannade Torsåker Den 3 maj 1928 kunde Torsåkersborna se något märkligt. En av dåtidens största äventyrare passerade Torsåker på sin väg mot Nordpolen med en märklig farkost. Då stannade tiden. Sidan 14 Torsåker by night 115 grannar i Torsåker har nattvandrat till skydd mot brottslighet. Resultatet har blivit minskat antal tillgreppsbrott. Polisen, som nu planerar för semesterstängning, ser Grannsamverkan som ett komplement till sin patrullering. Nattvandringen har även haft en social funktion, grannar som lärt känna varandra. Belönad målare Ett av gymnasieskolans mer prestigefyllda stipendier heter Guldpenseln. Den utdelas till fyrtio elever i Sverige som visat särskild fallenhet för målning och som även kan tjäna som förebilder för andra. Stipendiet syftar till att höja målaryrkets status och bygga upp en yrkesstolthet inom kåren. I år hamnade en av guldpenslarna i Torsåker, hos Dick Svallbring. Nu är Logen mogen Sidan 16 Sidan 4 Sidan 6 Kommunen krymper Befolkningsprognoser talar om en minskad befolkning i Hofors. Det är en dyster prognos. Fram till 2013 beräknas antalet invånare i Torsåker minska med 214 personer, till drygt 2500 peroner. Sidan 3 & ledare

2 2 KORPÖGAT Vinnare och förlorare!hofors kommun har presenterat sin prognos för befolkningsutvecklingen fram till år Den innehåller både glada och sorgliga nyheter. Det sorgliga utgörs av att prognosmakarna förutspår att Hofors kommun under den närmaste tioårsperioden kommer att tappa cirka invånare. Det glädjande är att Torsåker utpekas som en sol på en annars mörknande himmel. Där förutspås tappet inte bli lika våldsamt som i Hofors. En prognos är alltid en prognos. Hur utfallet i slutänden blir vet inte ens Gud fader själv, än mindre kommunalrådet. Men skulle det finnas något mått av sanning i vad som förutspås kan vi som bor i Hofors kommun komma att räknas till samhällets förlorare. Vad den utvecklingen kommer att innebära för service till allmänheten och hur fastighetspriserna kommer att påverkas kan man bara spekulera i. Men inte ser det ljust ut. Om vi i den situationen har någon glädje av vårt EU-medlemskap är tveksamt. Trenden från EU är tydlig. Man satsar där det lönar sig. De bidrag som ibland faller som manna från himlen skall inte ses som överstatliga socialbidrag gällande för all framtid. Mannan faller i förhoppning om att den skall användas för att uträtta något konstruktivt inför framtiden. Om så inte sker upphör mannaregnet och det börjar regna på annat håll istället. Kommunens företrädare talar om en vision som skall hjälpa oss vidare och förmå oss att möta framtiden med högburet huvud. Tanken är nog god. Men sämre service och fallande fastighetspriser kan inte ersättas av visioner. För övrigt vimlar det av visionärer i historien. En av dem var luftskeppskonstruktören Umberto Nobile som man kan läsa om på annan plats i tidningen. Ett nytänkande måste till. Vad kan man annars göra? Skulle vi tjäna något på att bilda storkommun med kommunerna Sandviken, Hofors och Ockelbo? För Torsåkers del skulle det förmodligen inte leda till någon försämring. En resa med bil från centrala Torsåker till Sandviken skiljer sig i tid inte mycket från en bilresa till Hofors. Inom Sandvikens och Ockelbos kommuner finns flera orter med samma problematik som Torsåker. Även där finns engagerade människor som utanför den traditionella politikens domäner brottas med frågan om hur problemen inför framtiden skall lösas. Precis som man gör i Torsåker. Varför då inte slå ihop denna samlade vilja och kompetens som ett alternativ till den traditionella politiken. Det vore kanske en vision lika god som någon annan. Eller som en av grundarna till Rolls Roycefabriken en gång sa till sin produktionschef: Skall ni skaffa något till den här firman måste ni köpa det bästa som finns. Finns det inte, så uppfinn det! KORPÖGAT Torsåkers Sockentidning Politiskt oberoende Utges av: Torsåkers Sockenförening T.f. ansvarig utgivare Lars Pettersson Redaktionssekreterare: Maude Hydén, Annonser: Margareta Skogsberg Material skickas till: Alkrantzvägen Torsåker Layout: Katarina Berglund, Roul Skogsberg KORPÖGAT är inget EU-projekt Missat avdrag En mycket ärlig person satte i sin deklaration, under inkomst av tjänst, upp försäljning av tomglas på systemet kronor. Å andra sidan tog han upp, under avdrag för inkomstens förvärvande, kronor, den summa som han köpt tomglasen för på systemet plus dess innehåll. Det kan även kallas underskott i förvärvskällan. Men detta är nu ett minne blott. Systembolaget tar inte längre emot tomglas. Naturen skräpas ned, stora resurser i form av tomglas, som måste tillverkas på nytt, går förlorade. Å andra sidan är snart även Systembolagets saga all. Denna symbol för svenskheten, en gång i brittisk press karaktäriserad som den sovjetliknande institutionen står inför en nedläggning, utkonkurrerad av den billiga EU-spriten som flödar in över våra gränser. Snart har vi alla, var och en, sitt eget System att lita till. Slanan (inte Korpulenten) Postadress: Korpögat Solbergaleden Torsåker Besöksadress: Bygdegården Torsåker tel fax Tryck: Sandvikens Tryckeri AB, 2004

3 Botad tatuerare Miljö- och hälsoskyddskontoret har efter inspektion konstaterat att en illegal tatuerare härjat i kommunen. Mannen har utan tillstånd lånat tatueringsverktyg från sin praktikplats vid en tatuerarverkstad i Falun för att mot betalning bedriva egen rörelse på hemmaplan. Fallet kan komma att ställas under åtalsprövning eftersom risk för blodsmitta föreligger om tatuering görs på ett felaktigt sätt. Därför måste man som tatuerare ha särskilt tillstånd enligt miljöbalken om verksamheten bedrivs yrkesmässigt. Mannen har erkänt sina synder och lovar bot och bättring. Ny klimatstrategi Kommunen har antagit en ny klimatstrategi som skall gälla till En klimatstrategi är en strategi för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet skall vara att 90 % av kommunens fastighetsbestånd år 2013 skall värmas med spillvärme och/eller energi från förnyelsebara energikällor. Samtliga kommunens bolags/fastighetsförvaltningars fastigheter skall ha energieffektiviserats så att energibehovet har minskat med minst 20 % utifrån 1998 års nivå. Övriga fastighetsägare skall ha motiverats med syfte att uppnå motsvarande. Energianvändningen för transporter skall ha minskat med 15 %. Vidare avser man att verka för solenergiutbyggnad, effektiviserad transportsektor och avfallsintegrerad bränsleförsörjning. Samt utbyggnad av fjärr- och närvärmesystem. KORPÖGAT Hofors kommun har nu kommit på ett system för att få bort alla gamla skrotbilar som står uppställda i kommunen. Nu reagerar kommunen! Korpögat har i två nummer slagit larm om de skrotbilar som dumpas lite här och var i kommunen och som det ibland tycks vara helt omöjligt att få undanröjda. Nu har man från kommunens sida reagerat på problemet. Kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag om att byggnadsinspektören skall få en tillfällig delegation att tillämpa de två olika lagar som finns för flyttning av fordon. Samtidigt har Ulf Johansson och Börje Sjöberg vid Byggservicekontoret getts i uppdrag att utarbeta ett permanent förslag gällande handläggning av kommunens skrotbilsärenden med ambitionen: Skrotbilar skall bort! Vi blir färre Kommunen har reviderat sin befolkningsprognos för åren Eftersom befolkningsstrukturen för Torsåkers och Hofors församlingar är olika har man för första gången försökt att prognostisera de båda församlingarna var för sig. För kommunen i helhet beräknas ett födelseunderskott på 75 personer per år fram till Prognoser för in- och utflyttning för studier och arbete kan vara svåra att göra. Likaså är det svårt att ställa prognoser för personer som ännu inte är födda och där det står skrivet i stjärnorna om dom över huvud taget kommer att bli födda eller inte. Men man har gjort vad man kunnat, och presenterar följande siffror för befolkningsutvecklingen fram till år 2013: För Hofors församling kommer befolkningen att minska från till 6.595, en minskning med 876 personer. För Torsåkers församling beräknas motsvarande minskning ske från till 2559, vilket gör 214 personer. Hofors befolkning beräknas således minska med 11,7 % och Torsåkers befolkning med 7,7 % 3

4 4 KORPÖGAT Åter till Dragbo Korpögats två artiklar om mördarvargen och soldaten Ed har uppenbarligen väckt intresse i bygden. I artiklarna berättade vi om byn Dragbo, en avlägsen by som en del Torsåkersbor aldrig hört talas om, än mindre sett. Men var låg egentligen soldattorpet i Dragbo där soldaten Ed bodde? Våra undersökningar ledde oss till en husgrund som fanns på bild i förra numret av Korpögat. Nu har Janet Holmstedt hört av sig och undrar om vi kom rätt i våra sökningar. Janet bor på platsen och är mycket intresserad av byn Dragbos historia. Hon är väl förtrogen med historien om mördarvargen och soldaten Ed:. Det finns en annan husgrund i Dragbo som kallas för Edestorp. Namnet måste ju ha något ursprung. Jag tror att det var där som soldaten Ed bodde, säger Janet. Vi erkänner att det låter logiskt och ber i förekommande fall att få rätta oss. Hur som helst har vi i alla fall lyckats sätta Dragbo på kartan. Miljövänliga eldare straffas Varför får man högre sotningstaxa om man har en miljögodkänd panna och lägre taxa om pannan ej är miljögodkänd? Borde det inte vara tvärtom? Jag vet inte, men visst är det märkligt, svarar kommunalrådet Marie-Louise Dangardt sedan frågan tagits upp i kommunfullmäktige. Hon menar att det möjligen kan bero på att det tar längre tid att sota en sådan panna men att kommunen skall ta upp frågan med sotningsväsendet för att få en förklaring. Grannar mot brott Bättre än så här kan det inte bli, var budskapet då Anders Haglund och Thomas Lundqvist från TIF samlade Torsåkersborna till avstämning för den grannsamverkan som pågått i Torsåker sedan i höstas. Till avstämningen hade man från polisen rekvirerat brottsstatistik för Torsåker som klart påvisar en minskning av tillgreppsbrott på orten. Thomas Lundqvist och Anders Haglund, samordnare av Grannsamverkan i Torsåker. Det är just tillgreppsbrotten ( läs stölder) man vill komma åt genom nattvandring och grannsamverkan. Således den brottslighet som utförs av småbuset som oftast är missbrukare. 115 personer har deltagit i nattvandringar enligt ett schema som inte är officiellt. Flera iakttagelser har gjorts som påvisat nattlig aktivitet i Torsåker. Några bilar har hållits under särskild observation. Vid två kända tillfällen har nattvandrarna konfronterats med bilburna personer som inte varit Torsåkersbor och som av allt att döma haft brottsligt uppsåt med sitt nattliga besök här. En av dessa åkte dessutom i en bil som vid kontroll visade sig vara stulen. Från polisen har man framfört att det mönster för grannsamverkan som sker i Torsåker är ett alldeles utomordentligt komplement till deras verksamhet. Nattvandringarna har även haft en social funktion genom att några Torsåkersbor fått nya vänner, sa Anders Haglund och menade att något måste man ju ändå prata med varandra om när man går sida vid sida för att studera Torsåker nattetid. Grannsamverkan kommer att fortsätta och nu har vi sommaren framför oss med allt vad det innebär. En full brevlåda och en långhårig gräsmatta är tydliga signaler om att ett hus står tomt. Tänk på det, sa Anders Haglund och berättade att viss ökning av tillgreppsbrott har skett på ett par kringliggande orter. Något som skulle kunna spilla över hit under sommaren. Men med fortsatta nattvandringar i kombination med att grannar håller koll på varandras hus i samband med semestrar och dylikt kan vi nog se fram emot en trevlig sommar, avslutade Anders Haglund, i synnerhet som polisstationen i Hofors håller stängt för semester vecka 21.

5 KORPÖGAT 5 Gladiatorerna Miljö- och hälsoskyddskontoret har fått en ansökan om befrielse från sophämtning från en person som hävdar att han i sitt fritidshus aldrig efterlämnar några sopor. Därför vill han heller inte betala för soptömning. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Pär Åslund förordade befrielse från avgift med hänvisning till Miljöbalken 18 och Renhållningsordningen 67 som säger att befrielse kan ges om man själv kan ta hand om sitt avfall utan risk för människors hälsa eller miljön. Så tyckte dock inte Gästrike Renhållning. GR kontrade i motanfall med att om en möbel går sönder i framtiden måste den lämnas som grovsopor. Det kostar pengar att ta hand om den och därför kan ingen fastighetsägare befrias från soptömningsavgift. Pär Åslund duckade och laddade om. Från Miljöbalkens 2 kap 7 avlossade han en salva hänvisande till Skälighetsprincipen och hävdade att det inte kan vara skäligt att en person år efter år skall betala för soptömning med tanke på att en möbel kan komma att gå sönder i framtiden. Korpögat har ej kunnat utröna om matchen är slut och hur den i så fall slutade. 2 1 stod det i alla fall i halvtid. Kommunalt rekryteringsbehov Hofors kommun har avlämnat sin årsredovisning för Av personalberättelsen framgår att kommunen vid årsskiftet hade 978 anställda med månadsavlöning tillika med vikarier som sammanlagt ger 1300 löneutbetalningar per månad. Det är kvinnorna som dominerar, även här. Hela 86 procent av kommunens anställda är kvinnor vilket i stort följer riksgenomsnittet. Den största yrkesgruppen inom kommunen är vårdpersonal, 284 av 978 anställda. Åldersstrukturen är snedvriden. Hela 804 anställda ligger i åldersspannet år och 68 anställda är äldre än 60 år vilket skvallrar om stort rekryteringsbehov under de närmaste tio åren. Personalomsättningen är låg vilket tyder på att man trivs som kommunanställd. Den vanligaste orsaken till att man slutar en tjänst är att man tillträder en annan tjänst inom kommunen. Den genomsnittlige kommunalaren i Hofors kommun är 44 år gammal och har en sjukfrånvaro på 8,7 procent. Trollkarlen Tobbe Så var det slut på terminen för kyrkans barn- och ungdomsverksamhet. Med Astrid Lindgrens sång Du ska inte tro det blir sommar inleddes avslutningsfesten som i år förlagts till Torsåkers bygdegård. Kanske främst med tanke på dagens huvudperson Tobbe trollkarl, välkänd från TV:s barnprogram. För många av barnen blev det en stor upplevelse att få se honom livs levande i Torsåker. I ett rasande tempo genomförde han sin show med ballonger, trolleristavar och andra välkända trolleriattiraljer. Många extrapoäng plockade han till sig genom att konsekvent under showen använda ordet kompis då han kommunicerade med sin unga publik, på samma sätt som han brukar göra genom TV-rutan. Efter showen omringades Tobbe trollkarl av alla som ville ha hans idolkort. Arne Lundin tackade för den gångna terminen och delade ut blommor till barn- och ungdomsverksamhetens ledare. Samt hälsade alla välkomna tillbaka i höst. Se även sidan 15. Solbergaleden 15 - Torsåker Tel Öppettider: Vard Lörd Affärslunch Specialarrangemang Dagens rätt Bröllop Catering Firmafester Välkommen till oss! SOMMAR ERBJUDANDE Markör dim :- 6m Pem- slang fr. 4:-/m När det gäller rör...har vi ledningen! Välkommen till oss i Storvik Du också Magasinsgatan 20 - Storvik Tel , 31630, Fax

6 6 KORPÖGAT Dick Svallbring från Torsåker visar upp den pensel i guld som han belönades med av Guldpenselkommittén. Kludd belönad med Guldpensel Torsåkerskillen Dick Svallbring har tilldelats stipendiet Guldpenseln. Det var lite överraskande men visst var det roligt, säger Dick då Korpögat kommer för att gratulera. Dick går i avslutningsklassen på målarlinjen vid Bessemergymnasiet i Sandviken. Egentligen ville han bli snickare. Men efter att på gymnasiet ha fått lite erfarenhet av husoch byggnationer valde han målarlinjen då det var dags att välja inriktning för framtiden. Och ganska snart kände han att han hamnat rätt. Utmärkelsen Guldpenseln utdelas årligen till fyrtio elever i Sverige. Bakom utmärkelsen står Alcro Färg, Svenska Målarförbundet och Målarmästarna. Syftet med Guldpenseln är att uppmuntra duktiga blivande målare och lyfta fram Gammelstillavägen Torsåker Din lokala leverantör av villaolja & diesel Lars Lindroths Åkeri Tel , dem som förebilder för kommande årskullar gymnasieelever. Man vill bygga upp en yrkesstolthet inom kåren som i sin tur skall leda till att fler söker sig till målaryrket. Kriterierna för att bli nominerad till Guldpenseln är att man under utbildningen skall ha visat särskild fallenhet för yrket. Man skall även vara en god kamrat och ha egenskaper som gör att man kan lyftas fram som ett föredöme för andra. Varje år görs förfrågan till samtliga gymnasieskolor med målarprogram om man har någon elev som kan tänkas motsvara detta. Och i år valde Bessemergymnasiet att nominera Dick som sedan även klarade den slutgiltiga uttagning som i Stockholm gjordes av Guldpenselkommittén. Stipendiet består av ett halssmycke i guld i form av en målarpensel och en två dagars resa till Stockholm med ett program varvat med upplevelser och studiebesök. Dick bor i centrala Torsåker och är sambo med hamstern Tove som får finna sig i att dela Dick med en annan tjej som ibland kommer på besök. Det blev ett fullspäckat tvådagarsprogram i Stockholm, berättar Dick. Ett uppskattat inslag var mötet med Johnny Krigsström, välkänd från TV-programmet Room Service. Guldpenslarna fick även ta del av de senaste trenderna inom färger och färgsättning. Besök på Gröna Lund varvades med en minikurs för den som vill starta eget. Höjdpunkten var givetvis själva ceremonin där penslarna delades ut i samband med lunch på en av Stockholms exklusiva restauranger. Det blev många intryck att ta med sig hem till Torsåker. Vi frågar Dick vad han skall göra i sommar: Det blir jobb för hela slanten. Jag börjar direkt efter skolavslutningen och någon semester blir det inte i år. Det är lika bra att jobba på när man är ung och arbetssugen. Tids nog blir det väl tid för semester, säger Dick och lyfter på taket till hamsterhuset för att se om Tove är vaken. Text och foto: Kajsa Dalgränsens Mekaniska Tel

7 Socialiserade fiskevatten KORPÖGAT 7 Lördag 19 juni Loppmarknad Kl.10:00-15:00 En ny fiskeplan är under uppsegling för Hofors kommuns fiskevatten. Samtliga sjöar och vattendrag i kommunen har inventerats. Arbetet har delvis finansierats med EU-medel. Målet med planen är att den skall utgöra en bra grund för framtida fiskevårdsarbete i Hofors kommun. I förslaget föreslås en rad åtgärder för att bland annat befrämja fiskens möjlighet att nå sina lekområden för att därigenom säkerställa fortplantning. En del vandringshinder finns i våra vattendrag som för detta ändamål bör tas bort. Vidare har konstaterats att man vid skogsavverkningar inte alltid följt bestämmelserna om att vid vattendrag kvarlämna vissa träd för beskuggning av vattenytor. Beskuggningen är viktig för att motverka vattenvegetation. Flera fisketurister Ett av målen för fiskeplanen är att öka antalet fiskande turister och fisketurismentreprenörer. Alla fiskerättsägare har därför fått möjlighet att yttra sig över planen. I de yttranden som avgivits har uttrycks ett visst missnöje över att man i fiskevårdplanen ibland använt felaktiga namn på vattendrag vilket förvirrat begreppen. I fiskevårdsplanen talas bland annat om Ballsenbäcken, trots att ingen fiskerättsägare någonsin hört talas om en bäck med det namnet. Kommunen har medgivit att planen innehåller vissa felaktiga namnuppgifter, som kommer att rättas. Vidare framgår att de flesta fiskerättsägare är jordbrukare som kanske inte alltid vill ha fisketurister springande på sina marker i tid och otid. En fiskerättsägare uttrycker till och med oro över att kommunen genom fiskeplanen socialiserar privatägd mark och våra fiskevatten. Det gör vi inte alls, svarar man från kommunen och påpekar att ingen kan tvingas genomföra fiskebefrämjande åtgärder mot sin vilja. Planen skall ses som stöd och hjälp och ingenting annat. Text: Staffan Berglind Foto: Dunja Kalk TorsLoge TORSÅKER Anmälan senast 6 juni 100 kr/m sättes in på Bg Speciella önskemål behandlas i den ordning som anmälan registreras Frågor? po.ferm datorservice service av PC och lokala nätverk Ring , Per-Olof Ferm Wijbyvägen 59, Torsåker Butiken mitt i byn Paketutlämning ATG ombud Svenska Spel Apoteksutlämning Öppet Måndag - Fredag 9:30-20:00 Lördag: 9:30-19:00 Söndag: 11:00-19:00 Svensk Kassaservice Måndag - Fredag 13:00-17:30 Lördag: 10:00-14:00 Söndagar stängt

8 8 KORPÖGAT Torsåkers pelargonparadis Pelargonbäbisarnas hus Pelargoner, pelargoner, pelargoner. Vart man än ser så finns det en oändlig mängd av olika sorter av pelargoner. Korpögat har besökt Pia Walldau Bergabacken AB, i Berg. Det hela startades för nio år sedan med pelargoner på postorder över hela vårt vackra land. Pias intresse för dessa blommor är stort och nu har hon byggt en fantastisk anläggning med växthus, café och visningslokal. Det har alltid varit ett stort intresse för Pias pelargoner men hon har tyckt att det har räckt med att sälja per postorder. Efter nio år har hon beslutat att dela med sig av sin pelargonsamling till gemene man. Besök denna oas och njut av något i det mysiga cafeét som tycks vara en produkt av stort kunnande och god fantasi. Roliga blomnamn Korpögat visades runt bland alla dessa ljuvliga sorter av både engelska och gamla svenska pelargoner. Reporterns favorit blev en svensk-engelsk penseépelargon, Swedish-angel. Det finns många roliga och underfundiga namn på pelargonerna ex Klockar-Anna, Johanna, Norrland etc. I växthuset finns även en del andra gamla växter. Vilda arter I barnkammaren fanns det ca 2500 stycken bebisar på ett rullbord. Det finns cirka sextusen olika sorter och vilda arter från Sydafrika. Pia har i flera år varit med sina blommor på visningar bland annat i Dalarna och nu kan de även visas i Gästrikland. Bergabacken AB har även deltagit på Älvsjömässan i år och planerar att deltaga även nästa år. Det finns en sort som heter Blekingeflickan, som kan köpas hos Pia. Den är en av årets favoriter för pelargonsamlare. Bergabacken AB kommer att ha öppet från juni till mitten av augusti.

9 KORPÖGAT 9 Vad du växer! Här får ni ett recept på: Pelargonkaka 2,5 dl vispgrädde, 2,5 dl socker, 2 ägg, 3,5 dl vetemjöl, 2 tsk bakpulver, 1 tsk vaniljsocker, mixade färska blad av doftpelargoner efter smak. Glasyr mixade blad av doftpelargoner, 5 dl florsocker, 1 äggvita 1tsk citronsaft och lite vaniljsocker. Svenska Pelargonsällskapet sprider kunskap om pelargoner och ger ut en bulletin om bland annat tips och odlingsråd. Vill du bli medlem skriv till Kerstin Kreutz-Sabel, Fridhem Århult, Oskarshamn. Text: Maude Hydén Foto: Roul Skogsberg HULDS ÅKERI AB Torsåker Centralgatan 13 Hofors Tel

10 10 KORPÖGAT Vid turistmålet Kalvsnäs: DJUPT ROTAD VETENSKAP 1996 bildades Kalvsnäs- Kratten Byalag. Ambitionen var att rusta upp den gamla kvarnen i Kalvsnäs som de senaste decennierna stått som ett kråkslott. Tankar fanns även om att med hjälp av Skogsvårdsstyrelsens lämningar vid Kratte Masugn göra byn till ett turistmål. Och man lyckades. Den 11 maj hölls officiell invigning av den nyrestaurerade kvarnen som tillsammans med Pinetet och klonarkivet vid Kratten gett Gästrikland en ny sevärdhet. Det låg något av högtid i luften då byalagets sekreterare Roland Lundén hälsade gästerna välkomna till invigningen. En dröm hade gått i uppfyllelse, inte minst för byalagets ordförande Sune Norström som i flera decennier verkat för en upprustning av kvarnen. På plats fanns bland annat representanter från Länsmuséet och Hofors kommun. De inbjudna gästerna visades runt i den uppfräschade kvarnbyggnaden som förutom en historik över byn även innehåller en utställning om skog och skogsbruk, sammanställd av Jeff Nilsson. Bidrag från Gästrikefonden, Föreningssparbanken och Hembygdsföreningen har tillsammans med kr från EU gjort projektet möjligt. Den ideella insatsen har varit omfattan-de och har i EU-projektet beräk-nats till ett värde av kr. Roland Lundén visar Kratte Masugns historia i Kalvsnäs kvarn.

11 KORPÖGAT 11 Gediget arbete med insamling av frön och ympning gav träd med stort värde för skogsnäringen. Kvarnen skall tills vidare fungera som samlingslokal, galleri och museum. Även tillfälliga fotoutställningar kommer att inrymmas. Till projektet hör också Pinetet och klonarkivet strax invid Kratte Masugn. Johnny Larsson har under de senaste tre åren lagt ner ett omfattande arbete med att röja upp på platsen för Pinetet och klonarki-vet som blev helt igenväxt då Skogsvårdsstyrelsen övergav området Vetenskap och mytologi J ohnny Larsson tog vid invigningen själv hand om guidningen genom det nyröjda Pinetet som utgörs av ett åttiotal svenska och exotiska växter planterade i vetenskapligt syfte. Här har vi en Douglasgran som kommer från Amerika och som i fullväxt tillstånd kan bli 125 meter hög, berättade Johnny Larsson och tillade att flera av träden i Pinetet har anknytning till den nordiska mytologin. Besökare från hela världen Nästa besökspunkt var klonarkivet där Sune Norström och Sten Brunk berättade om Sigge Blomqvist vid Skogsvårdsstyrelsen som kan sä- gas vara pappa till det klonarkiv som en gång lockade besökare från hela världen. Klonarkivet har sitt ursprung från så kallade plusträd från gran, tall, björk och lärkträd. Ett plusträd är ett träd med förstklassiga växtegenskaper. Ge- Världsunik artbank nom att fara runt i hela Europa och ta frön och ympa från sådana plusträd lyckades man skapa en artbank med förträffliga växtegenskaper. Tester visade att träd från artbanken kunde ge upp till femtio procents högre tillväxt än övriga jämförbara träd. Klonarkivet ansågs därför ha ett stort värde för den framtida skogsnäringen. Idag har forskningen till viss del avstannat på det området, berättade Sune Norström, men menade också att klonarkivet står här som en resurs inför framtiden även om det idag mest ses som en sevärdhet ur turistsynpunkt. Genom klonarkivet och Pinetet har Gästrikland fått en ny naturhistorisk sevärdhet. Nu är projektpengarna slut och för att området skall bli sevärt även i framtiden måste det ständigt underhållas. Lantbruksuniversitet SLU har visat stort intresse för det här. Sveaskog äger hela området och givetvis ligger det i deras intresse att anläggningen finns. Därför tror vi inte att det blir några problem med det framtida underhållet, avslutade Johnny Larsson. Douglasgranen på nära håll. Reportage: Staffan Berglind

12 12 KORPÖGAT Ett års fiskafänge tagets bussar. Senast var dom till Bosjön och nästa tillfälle är Bessemerfesten i Hofors där fiske kommer att ske i någon av dammarna. Dagen när jag är in på LB står Daniel Nyström Danne, Sonny Björtoft Sompa och Björn Larsson till tjänst. Larsson & Bergström är namnen bakom LB fritid som i dagarna firar ettårsjubileum. Det är många grabbar i skolåldern i affären som känner killarna väl. Dom samlas där och snackar fiske. Även fiskeintresserade utanför socknen har fått upp ögonen för killarna på LB fritids. Fiskekortförsäljning Dom säljer även fiskekort till sjöarna i Hofors fiskevårdsområden. Prova vår specialmeny Just för denna dag Lördag 5 Juni TORSÅKERS SOCKENDAG Vi startar dagen kl 13:00 med den traditionella flagghissningen Kom & var med på en händelserik dag Agility uppvisning Smedjan - Lokala smederna Fiol & Pianomusik - elever från Uppsala och Falun Byakampen - Samla dina grannar & tävla om vandringspokalen Lokala förmågor Barnprogram - med Godisregn LIVE åldersgräns 18 år - leg. kontroll För mer info: På kvällen blir det rockmusik Som tips på fiskevatten får jag veta att regnbåge är bäst i Igeltjärn vid Hoo eller i Långssjöarna vid Hubobanan och Långshyttan. Abborre går att få vid övre dammen i Gammelstilla men dom riktigt fina finns i Malmjärn men är svårfiskade. Ungdomsaktiviteter Men även utanför affärens väggar har dom aktiviteter, främst då för barn och ungdom. Det är Danne och Sompa som hyr olika sjöar och tar med sig ungdomarna dit i före- Goda fiskrecept Favoritfisken skiljer sig något mellan killarna. Björn har abborre som sin favorit, Sompa gillar både regnbåge och abborre. Danne är mer för röding, öring och harr. Men det är ju så mycket mer än att bara fiska. Att tillaga och äta den hör ju också till. När jag frågar efter något bra recept börjar killarna himla med ögonen och slicka sig om munnarna när dom funderar. Det finns ju så många goda fiskar. Björns recept: En tvåkilos gös som smetas in rikligt med smör och färska örter. Lägg i purjolök i fisken, linda in i folie och lägg den sen på en glödbädd i ca tio minuter per sida. Dannes recept: Harr stekt i stekpannan med citronpeppar och salt. Ätes direkt på hårt bröd. Sompas recept: En tvåkilos regnbåge med citronpeppar, dill och purjolök. Lägg enekvistar runt fisken och linda in i foliepapper. Låt ligga på glöd ca tio minuter per sida. Serveras med en kall öl! Text och foto: Dunja Kalk och mycket mycket mer... Välkomna!

13 KORPÖGAT 13 Jazzkonsert i Torsåkers kyrka Söndagen den 16 maj var det dags för en skön jazzkväll i Torsåkers kyrka. Närmare bestämt den 31:a gången. Det var fem herrar som lät oss, cirka ett hundratal åhörare, ta del av deras spelglädje. Rolf Edström på gitarr är nestorn i gänget, som närmar sig sjuttiofem. På klarinett Bosse Tigren och på trumpet Sten Hodin som bör räkna sig till de mogna grabbarnas skara, bägge blir 70 år under året. Sedan har vi juniorerna Ulf Magnusson bas och Sven Hedström på piano. Gamla godingar Konserten började i en mjuk stil med, I m confessin och sedan blandades Olle Adolphsson visor med gamla godingar som bland annat Sunny side of the street. Sommarjazz Herrarnas spelglädje var en fröjd att både se och lyssna på. Det känns verkligen att dom själva njuter lika mycket som åhörarna.vi lyssnade till ett femtontal olika melodier däribland Idas sommarvisa i form av allsång. Alla gick hem nöjda med kvällens begivenheter och vi ser förväntansfullt fram emot nästa konsert. Sven lovade att om alla levde och hade hälsan skulle vi ses i höst igen. Text: Maude Hydén Staffan Berglind Skrönikor i Torsåker Staffans krönikor på CD och kassett UTE NU! I varje nummer av Korpögat har Staffan Berglind, känd Torsåkersbo, publicerat sina krönikor. Det är skildringar av hans hembygd, lättsamma historier från dåtid och nutid om livet i Torsåker. I krönikorna möter vi Torsåkersbygdens original, sällsamma historier om slåtterhjälpare, Guds predikant, dyngkärror och en influensmaskin. Dessa historier finns nu på CD och kassett, inlästa av förre medarbetaren vid Sveriges Radio Gävleborg, Lars Pettersson, som läst in krönikorna och illustrerat dem med ljud. Pris 120 kronor. Finna att köpa hos Nornholms blommor eller kan beställas från TorVision, Solbergaleden 28, TORSÅKER, telefon

14 14 KORPÖGAT... plötsligt händer något. Bilar och hästar stannar. Kvarnhjul slutar att snurra. I affärer och på banker och postkontor utbryter nästan panik när kunder och personal kastar sig mot utgångarna för att så snabbt som möjligt komma ut i det fria. Inom loppet av några minuter töms hela Solberga skola på både lärare och elever. Samma fenomen inträffar ute i byskolorna. Allt blir så overkligt. Inom kort står hela Torsåkers befolkning uppradad som stenstoder med märkliga ansiktsuttryck stirrande rakt upp mot skyn Nordpolen via Torsåker Någon timme senare stannade hela Torsåker av samma anledning. Under en knapp halvtimme kunde Torsåkersborna se hur det väldiga luftskeppet sakta men säkert arbetade sig fram genom skyarna i riktning mot Nordpolen. Äventyret Italia slutade dock inte lyckligt. Till Nordpolen kom man. Men på återresan överraskasom om de skulle få bevittna Kristi återkomst till jorden. Och genom hela socknen går ett sus, sprunget ur suktande själar som aldrig kunnat föreställa sig att man skulle få uppleva någonting sådant här: Italia! Äventyret Italia hade börjat den 15 april 1928 då den italienske luftskeppskonstruktören Umberto Nobile lyfte från Milano med sitt egenhändigt designade luftskepp Italia för att föra det till Nordpolen. Två år tidigare hade han varit där med luftskeppet Norge. Nu ville han göra om resan, kanske mest för att den första resan inte fick den publicitet han tyckte att den förtjänade. Hundvakt Den nya expeditionen utgjordes av sexton man, däribland den svenske meteorologen Finn Malmgren som utsetts till expeditionens navigatör. Ombord fanns även Nobiles hund. Den här gången hade Nobile inte sparat på krutet för att hans resa skulle få så mycket uppmärksamhet som möjligt. Även i Sverige blev publiciteten stor med tanke på att en svensk utsetts som navigatör för resan. I svenska massmedia utnämn- Det är tidig förmiddag i Torsåker torsdagen 3 maj Allt är som vanligt och går sin gilla gång som det nästan alltid gör i Torsåker. En dag som alla andra... Staffans krönika: Dagen då Torsåker såg upp des Finn Malmgren till Italia-hjälten innan resan ens hade påbörjats. Då man närmade sig Skandinavien lät Nobile via radio meddela att han ämnade föra sitt luftskepp rakt över den svenska huvudstaden, dels som en hyllning till den svenske navigatören som skulle visa vägen till Nordpolen. Men även för att Sveriges konung och medborgarna i hans huvudstad skulle få tillfälle att se det ståtliga luftskeppet. Gesten uppfattades som oerhört hedrande för Sverige. Pressarna stoppades och flygvapnets hedersförband beordrades att möta Nobile vid Landsort. Strax före klockan åtta på morgonen stannade hela Stockholm då Nobile kom med sitt luftskepp på sin ärofyllda färd mot Nordpolen. Foto: Flygvapenmuséet, Linköping des man av dåligt väder vid Spetsbergen. Det väldiga luftskeppet kraschade mot isen i en historia som slutade med att de flesta expeditionsmedlemmarna omkom, däribland navigatören Finn Malmgren. Luftbakelse Händelsen den 3 maj satte djupa spår hos Torsåkersborna. En av ortens kaféer komponerade en Italia-bakelse i form av ett luftskepp. På skolgårdarna började man leka luftskeppspiloter och till och med kattungar ute i byarna döptes till Italia. Idrottsföreningen TIF som gick ännu längre, utlyste den 3 maj som en lokal helgdag i Torsåker och instiftade Italiafesten som årligen skulle hållas vid Särsta backe, där TIF då hade sitt högkvarter. Tydligen blev inte intresset för festen vad man hoppats på. Efter ett par år lades den tills vidare på is, och där ligger den än. Det kanske var synd. Nog var det väl ändå något speciellt med dagen 3 maj 1928, den dag då Stockholmare och Torsåkersbor plötsligt hade någonting gemensamt. Text: Staffan Berglind

15 Ungdomsredaktionen Tobbe trollkarl! Torsåker hade besök av Tobbe trollkarl lördagen den 15 maj. Efter en mycket rolig och fartfylld show med många skratt får vi gå bakom scenen för att i lugn och ro intervjua Tobbe trollkarl. Han berättar att han varit i Torsåker förut och att han har haft en gammal flickvän som bott här men som numera bor i Norge. Men han tycker att det är väldigt fint här! För 14 år sedan började hans intresse för trolleri på allvar då han fick sin pappas gamla trollerilåda. När han var liten drömde han om att bli kock, men efter att ha provat på att trolla på scen ändrades drömmen. Efter att Tobbe varit med i programmet På rymmen så frågade TV4 honom om han var intresserad av att bli barnprogramledare för Lattjo Lajban och det var han. Tobbe trollar inte bara på scen utan i TV-rutan också. Sjukt mycket ostbågar Han berättar att han har en helt vanlig fritid där han är hemma med sin flickvän, går på bio och är med kompisar och tränar. Det bästa Tobbe vet är att hyra en bra film, lägga sig i soffan och äta sjukt mycket ostbågar. Då mår han som allra bäst. Eftersom han uppträder nästan varje helg är han sällan nervös. Han tycker bara att det är väldigt roligt! Hans stora förebild inom trolleriet är Carl Einar Häckner, som är hans stora husgud. När vi frågar vad han skulle önska sig mest av allt i hela världen svarar han att man borde ju säga fred på jorden. Men det är så pretentiöst så han säger i ställer att alla han känner, inklusive honom själv, får leva långa och lyckliga liv. Han beskriver sig själv som en glad, generös, förvirrad och lite konstig person. Snorbubbla Sista frågan till Tobbe är om han har gjort bort sig någon gång på scen eller i TV och där får vi höra många roliga saker. Han har bl.a. sprungit ut på scenen med gylfen öppen, svurit i Lattjo Lajban och en gång råkade han få ut en snorbubbla genom näsan. Men den drog han snabbt in igen. KORPÖGAT 15 Om man vill bli trollkarl är Tobbes bästa råd att man lånar böcker på biblioteket, och så finns det många bra hemsidor på Internet man kan hitta. När man börjar lära sig lite grann så finns det många magiska klubbar i Sverige man kan vända sig till, så det är bara att öva på! Text och foto: Therese Hanssen och Elin Johansson TACK! Tack alla ni som uppvaktade mig på min 60-årsdag och gjorde den till ett mycket trevligt minne tack för alla gåvor, både flytande och fasta. Olle Hydén Auktion på TorsLoge Söndag den 20 juni kl. 11:00 Lösöre från flera hem försäljes Bl.a. kan nämnas chiffonjé, skänk, vägg- o fickur, fotogenlampor, linne, porslin, glas, kopparsaker samt mycket, mycket annat Ivarshyttevägen 5, Hedemora Box 27, Hedemora Telefon: Mobil:

16 16 KORPÖGAT Gunnar gör ett glänsande arbete Tors Loge 20 år I år firar Tors Loge 20 år. Dansen på Tors Loge började sommaren 1984 med fulla hus varje danskväll. Det var samma konstellation, SMK-Hofors, TIF och Hofors HC som drev logen som idag. Den första styrelsen bestod av följande herrar, en del av dem är borta men ändå ihågkomna: Gösta Krusell, Erik Sand, Olle Wennberg, Veikko Helanti, Arne Steen och Kjell Jackson. När man på den tiden skulle till logen på dans så gick man och betalade inträde och återvände hem för att stärka sig med både mat och dryck. Kom man inte i god tid så var det fullt men när man visade upp sin stämplade hand så fick man komma in. Utdelningen till ovanstående klubbar uppkom till 100 tusen per klubb rekordåret, dom tre första åren gick logen med stor vinst för klubbarna och ortsbefolkningen dansade varje lördag under sommaren. Under senare år så är det mer folk utifrån och då kan dom komma miltals ifrån för att dansa. Det kommer husvagnsekipage och ställer upp utanför logen och det är samma vagnar vid speciella danskvällar, det är ju orkestrarna som lockar. PRO-danserna på onsdagarna har varit igång sen man startade logen. Nuvarande styrelse på logen består av: Anders Haglund, Sven och Ingela Styffe, Gunnar Larsson, Markku Hannuksela, Olle Hydén och Lennart Dammberg. Styrelsen är ansvarig för allt under danskvällarna tillsammans med klubbarnas representanter. Serveringen har ofta en trubadur som spelar och sjunger för de gäster som inte tycker att dansen är det viktigaste. Idag är det flera aktiviteter på logen. Loppmarknad sista lördagen före midsommar och i år ska det bli en auktion på söndagen efter loppiset, allt för att få in medel till klubbarna. Det vore kul om våra kommuninnevånare hittade tillbaka till logen, säger styrelsen med en mun. Nu är det dags för den tjugonde sommardansen och styrelsen har redan satt igång med att fräscha upp lokalerna, sätta på vattnet, byta ut trasiga fönster och putsa av den värsta smutsen. Allt arbete är som vanligt ideellt och alla hoppas man ställer upp mangrant under sommaren. Alla ser fram emot en ytterligare välbesökt säsong med dans och trevlig gemenskap på olika sätt. Reportage: Maude Hydén

17 KORPÖGAT 17 Välkommen till KULTUR- och BYAVANDRINGAR 2004 I TORSÅKER Tis 29 juni ELTEBO Kl. 18:00 Guide: Byalaget Samling: Spruthuset Tis 6 juli VIBYHYTTAN Kl. 18:00 Guide: Håkan Krans Samling: Hyttbacken Tis 13 juli HÄSTBO Kl. 18:00 Guide: Ann Eriksson Samling: Bygdegården Tis 20 juli GAMMELSTILLA Kl. 18:00 Guide: Karin & Rune Sundelius Smed i Smedjan Samling: Parkeringen Gammelstilla bruk Tis 27 juli KALVSNÄS Kl. 18:00 Guide: Byalaget Samling: Kvarnen Tis 3 aug HOO Kl. 18:00 Guide: Lena Holmstedt & Gunnar Sehlberg Samling: Djupviken Tis 10 aug TORSÅKERS KYRKA Kl. 18:00 Avslutning årets Kultur- och Byavandringar Sång och Musik MEDTAG KAFFEKORG

18 18 KORPÖGAT Torsåker Bluegrass Festival firar 20 år Torsåker Bluegrass Festival jubilerar med 20:e festivalen i sommar. Vem kunde tro detta när Leif Sunnebrandt en kulen vinterdag 1985 kom upp med den galna idén att arrangera en bluegrassfestival i Torsåker? Sedan dess har en handfull personer i byn kämpat varje år med att arrangera denna festival. Genom åren har många artister deltagit. Vi har haft musiker från USA, Irland, Tjeckien, Holland, England, Ryssland, Finland, Danmark, Norge och alltid har den svenska eliten i genren deltagit. USA (bluegrassmusikens hemland) har bidragit med bl.a. stjärngängen California (1993) och Blueridge (1999). Men redan 1987 och 1988 hade vi besök av Stringfever från South Carolina. Från Ryssland har barnen i Cheerful Diligences charmat oss och senaste festivalen (2003) bjöd Bluegrass Boogiemen från Holland på stor underhållning. Svenska bluegrassbanden genom åren har varit bl.a. Bluegrass Swedes, Country Comfort, Backwood Grass, Norrbärke BG Monogram från Tjeckien Boys, Lillen Eklund, Cayenne, B Nice Boys. Idag stavas den svenska eliten Backporch Band, Downhill, Weeds, Lonesome Mountaineers. Band som jag vill påstå har Torsåkers Bluegrass Festival att tacka för att de finns till! När Musik Gävleborg vill marknadsföra Gäst- GARNBOD Solbergaleden 22, Torsåker STICK- & VIRKGARN Uppritade BRODERIER DMC Moulinegarner - KEMTVÄTT MATTRASOR - MATTVARP Mån-fre (lunch ) Inte dyr Inte billig Inte bäst Men jag finns här Nornholms Blommor Solbergaleden - Torsåker Lördag: Stängt Tel

19 riklands musikutbud så nämns Torsåker Bluegrass Festival tillsammans med Konserthuset i Gävle, Jazzbangen, Countryfestivalen i Furuvik och Kammarmusikfestivalen i Sandviken. Vår festival har bidragit till att Torsåker berikats med inflyttade musiker/ kulturarbetare som Marita Vikström, Jonas Kjellgren och Johan Wallner. Festivalen arrangerades förr vid Gammelgården i samarbete med Torsåkers Hembygdsförening. Numera genomförs den vid Torsåkers IP i samarbete med TIF. Årets festival kommer att bli en fest i dagarna tre! Vi inleder med en kvällstillställning på Gästis, fredagen den 2 juli. Lördagen den 3 juli är vi på Torsåkers IP från kl och avslutar någon gång på natten till den 4:e på Gästis. Även gospel På söndag eftermiddag den 4 juli kommer en gospelkonsert att arrangeras i Torsåkers kyrka i samarbete med Torsåkers församling. Festivalhelgen kommer att bjuda på högklassig underhållning med flera utländska artister. Från USA kommer Jimmy Gaudreau & Randy Waller med Backup samt The Musselwhite Family. Båda kommer att uppträda lördag och söndag. Från Finland kommer Wasel Arar & North State och dessutom medverkar hela svenska eliten som vanligt. Text: Lars Blom Elefant med extranummer Torsåker kommer förmodligen även i sommar att gästas av en cirkus. Då kan det vara bra att veta att cirkusdjuren numera ibland tar egna initiativ för att visa sina konster. Genom TV4 Text erfar vi att en cirkuselefant polisanmälts för skadegörelse efter en föreställning i Finspång. Då elefanten skulle ledas ut från cirkustältet efter genomförd show passerade den platsen där alla cirkusbesökande barn parkerat sina cyklar. Plötsligt svängde den ut sin snabel och grep tag i en cykel, lade den på marken och började utöva någon slags afrikansk krigsdans med cykeln som underlag. Cykeln var i det närmaste ny och tillhörde en pojke vars far nu krävt cirkusen på ersättning för cykeln, av vilken det endast återstod fragment då dansen var slut. Cirkusdirektören har dock avvisat ersättningskravet med motiveringen att numret inte ingick i föreställningen varför elefanten får svara för sina egna gärningar. Det tunga ärendet ligger hos polisen för utredning. Villaolja & Diesel RING OSS! KORPÖGAT 19 När det gäller badrum Vi har våtrumsbehörighet Kakelbutiken, Storvik Tel/fax Mekaniska arbeten, svetsning, bockning och pulverlackering Tel Mogendans lördagar FÖRSTA DANSEN åldersgräns 20år 29 MAJ BHONUS Välkommen önskar TIF - SMK -HHC

20 20 KORPÖGAT : : :- READY 2.995: :- MORS DAG! DAM 3 vxl. från 3.395: :-

KORPÖGAT. Vi dansade en sommar. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Munkar motade pesten Sidan 18. Ett fall i EU-sand.

KORPÖGAT. Vi dansade en sommar. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Munkar motade pesten Sidan 18. Ett fall i EU-sand. K T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 2 Augusti 2004 Pris 10 kronor Ett fall i EU-sand Barn har i alla tider gillat att gunga och leka med sand. Men efter EU-inträdet är allt inte lika enkelt

Läs mer

KORPÖGAT. Mänskligt att fela. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Kommunalt kackel om Hönshuset Sidan 8

KORPÖGAT. Mänskligt att fela. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Kommunalt kackel om Hönshuset Sidan 8 KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 2 November 2004 Pris 10:- Dubbla budskap Nästa år får vi rökfria restauranger. Landstinget fimpar och Hofors kommun antar en ny policy för tobak

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Siv hindrades lämna Torsåker sidan 14. Besök från Järvsö. Från Fors till USA.

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Siv hindrades lämna Torsåker sidan 14. Besök från Järvsö. Från Fors till USA. KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 1 Nr: 9-10 December Besök från Järvsö Som ett yrväder kom hon genom snöstormen till Torsåker och tog hela bygden i famn. Har man stått på scenen

Läs mer

KORPÖGAT. Fullt ös över stubben. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Nisse men inte från Manpower

KORPÖGAT. Fullt ös över stubben. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Nisse men inte från Manpower KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 2 Oktober 2004 Pris 10:- Förfäderna återuppstår Att rekonstruera Torsåkers sockendräkt är ett sätt att bevara traditioner och lära sig hur förfäderna

Läs mer

Vår årgång II. Inte bara. Korpögat. Ledare

Vår årgång II. Inte bara. Korpögat. Ledare 2 KORPÖGA Ledare Vår årgång II För oss som gör Korpögat är steget från den första årgången till den andra en milstolpe. Korpögat går nu in på sitt andra år. Att tidningen är uppskattad har vi märkt genom

Läs mer

KORPÖGAT. Sällskap med ädla syften. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Årstid med lövsprickning och vägsprickning. Post men ändå ingen post

KORPÖGAT. Sällskap med ädla syften. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Årstid med lövsprickning och vägsprickning. Post men ändå ingen post KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 3 April 2005 Pris 10:- Post men ändå ingen post Posten i Torsåker är ingen riktig post, åtminstone inte för de Torsåkersbor som ska hämta ut

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 5 Maj 2007 Pris 10:- Medaljerade Torsåkersbor Vad har Erica Roth, Per Tjerneld och Håkan Elfström gemensamt? Jo, alla har i sportsliga sammanhang

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Träff på Bygdegården. Den blomstertid nu kommer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Träff på Bygdegården. Den blomstertid nu kommer KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 4 Juni 2006 Pris 10:- Ett med naturen Björnar lufsar ibland omkring i Torsåker. Men måste man egentligen vara rädd för björnen? Vi ställer frågan

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Kilovis med böcker blev kilobyte

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Kilovis med böcker blev kilobyte KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 5 Oktober 2007 Pris 10:- Livskvalitet anno 1946 Att som barn få växa upp på landet sägs vara en stor fördel. År 1946 fanns ännu den klassiska

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. En 30-årig jubilar. I målsmans frånvaro. Här mopsar man upp sig! Sidan 16

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. En 30-årig jubilar. I målsmans frånvaro. Här mopsar man upp sig! Sidan 16 KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 3 Mars 2005 Pris 10:- En 30-årig jubilar I målsmans frånvaro Sidan 8 Partydrogandet bland ungdomar ökar kraftigt i vår region. I Sandviken har

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Rävigt värre Sidan 21-23. Ylva blir Ylva. Med Jesus på pakethållaren.

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Rävigt värre Sidan 21-23. Ylva blir Ylva. Med Jesus på pakethållaren. KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 5 September 2007 Pris 10:- Ylva blir Ylva Man behöver i egentlig mening inte vara en offentlig person för att bli känd av alla i Torsåker. Vissa

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Möte av klass

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Möte av klass KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 7 Maj 2009 Pris 10:- Ingen söndagsåkning precis Torsåkerskillen Andreas Haga skall åka rally i sommar, men inte vilket rally som helst. Här väntar

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 8 Mars 2010 Pris 10:- Något i hästväg För 30 år sedan tog experterna till orda och klassade hästen som ett fornminne eftersom hästen ansågs ha

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 3 November 2005 Pris 10:- Pengar och moral Följetongen om Anna-Lisas badrum går vidare. En upprörd läsare ställer Hoforshus mot väggen och undrar

Läs mer

Blomsterfonden uppmuntrar Sidan 7

Blomsterfonden uppmuntrar Sidan 7 Årgång 6 April 2008 Pris 10:- Planer för framtiden Hofors kommun har utarbetat förslag till översiktsplan fram till 2027. Det är en lång tid och mycket kan hända fram till dess. Klart är att Torsåker tycks

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Rätt ska vara rätt, sa rätten

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Rätt ska vara rätt, sa rätten KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 4 April 2006 Pris 10:- Ja må han leva Många firar sina större bemärkelsedagar på annan ort. Det gjorde även slaktaren Viktor Lindfors då han

Läs mer

Bensinen har gått upp... Sidan 17

Bensinen har gått upp... Sidan 17 Årgång 6 Juni 2008 Pris 10:- Härliga sommarlov Vad vore en sommar i Torsåker utan den traditionella skolavslutningen? Barnen sjöng i kyrkan, stipendier delades ut och på skolgården stod kramarna som spön

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Slutet nalkas i fjärran?

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Slutet nalkas i fjärran? KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 8 Maj 2010 Pris 10:- Dramatisk bilutflykt För ett år sedan gav sig Andreas Haga ut på sitt livs resa till Mongoliet. Färden handlade om ett välgörenhetsrally

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Transportör som tänkt klart...

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Transportör som tänkt klart... KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 7 Augusti 2009 Pris 10:- Sommarlovet slut Höstterminen har börjat i landets skolor. På Solberga skola bjöds på lite extra högtidligheter då all

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Båtgåta

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Båtgåta KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 7 April 2009 Pris 10:- Härmed efterlyses Som kanske alla vet är det gratis att i Korpögat efterlysa saknade föremål samt saknade hundar och katter.

Läs mer

Stenblogg. Kringflackande kvinna

Stenblogg. Kringflackande kvinna Årgång 7 September 2009 Pris 10:- Kringflackande kvinna Siv Larsson brukar synas lite här och var i Torsåker; på Spelmannen, i Pia-Gänget, i kyrkokören, på loppis och i teaterföreningen Tors Hammare. Ibland

Läs mer

Hetsande brännvinsost

Hetsande brännvinsost Årgång 7 Oktober 2009 Pris 10:- Med kunden i centrum De flesta företag månar om sina kunder, men det finns också företag som inte har någon större anledning att göra det. Kunderna kommer ändå. Det gäller

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 8 Februari 2010 Pris 10:- 99-åring med stil Han bär inte bara sina år med heder. Med heder bär han även sitt dragspel som han gärna trakterar

Läs mer

Kontakten. 38 gick till UKM-final. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag.

Kontakten. 38 gick till UKM-final. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 2 april 2010 forshaga.se 38 gick till UKM-final Läs mer på sidorna 4-5 Fotbollen i fokus - ny hall? Myggen med på dagordningen

Läs mer

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras.

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. EN TIDNING FRÅN HOLSLJUNGA BYALAG Midsommar På Högelycke Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. Kl 14.00 blir det Midsommarfirande traditionsenligt

Läs mer

Fördel. Framgångsrika Edsbylack satsar på miljön sid 7. Malin - brandsoldat i Ovanåker sid 14 #1-08. En tidning från Ovanåkers kommun

Fördel. Framgångsrika Edsbylack satsar på miljön sid 7. Malin - brandsoldat i Ovanåker sid 14 #1-08. En tidning från Ovanåkers kommun Fördel Alfta-Edsbyn En tidning från Ovanåkers kommun #1-08 www.ovanaker.se Framgångsrika Edsbylack satsar på miljön sid 7 Malin - brandsoldat i Ovanåker sid 14 Föreingsarkivet på Norra skolan Golfarens

Läs mer

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ åssit MAJ 2015 STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD innehåll 4 Konkurrerar nätshoppingen ut Piteås butiker? 14 Hockeyklubben

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

Klöverbladet. Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund, #4 2006. Ekonomi

Klöverbladet. Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund, #4 2006. Ekonomi Klöverbladet Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund, #4 2006 Vi i 4H är bäst! För att vi alltid har kul i alla lägen, vi gör allting så roligt av ingenting

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer