Kommungruppernas verksamhetsberättelser 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommungruppernas verksamhetsberättelser 2014"

Transkript

1 Kommungruppernas verksamhetsberättelser 2014 Nybro kommungrupp LRF:s kommungrupp i Nybro har hållit 4 möten under året. I april träffade kommungruppen politiker från myndighetsnämnden och tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen i Nybro kommun. Ambitionen med träffen var att knyta kontakter och att få information om aktuella frågor i kommunen som kan komma att påverka företag inom de gröna näringarna i kommunen. Den enskilt största frågan för kommungruppen under 2014 har varit den föreslagna 400 kv luftledningen mellan Ekhyddan Nybro - Hemsjö. Kommungruppen har tagit en mängd olika kontakter och deltagit i flera aktiviteter kring projektet och var representerade vid de två informationsmöten som LRF sydost och Södra höll i Nybro kommun. Yttrande från kommungruppen, med krav på utredning av ett alternativ med nedgrävd likströmskabel har skickats till Svenska Kraftnät. Kommungruppen har också lämnat yttranden till Nybro kommun kring förslaget till Dricks och spillvattenplan för Nybro kommun och på förslaget till Vattenskyddsområde Gårdsryd. I augusti deltog kommungruppen och lokalavdelningarna med Bönder på stan i samband med att Nybro handel arrangerade Barnens dag. Under hösten har kommungruppen via LRF sydosts tjänstemän också lämnat ett yttrande kring förslaget till Utvidgat strandskydd vid sjöar i Nybro kommun. Hultsfreds kommungrupp Kommungruppen har haft fyra styrelsemöten under Vi ordnade inför valet en valraket i tre steg, där vi kontaktade politiker från de olika partierna. I steg ett fick man svara på ett antal frågor som vi sammanställt. Kontakt togs med pressen där politikerna fick ge svar. Steg två var en resa i kommunen där vi visade djurens vikt för att hålla lanskapet öppet. Vidare att vägarna på landet behöver ett bra underhåll. En tur längs Emån för att visa att lantbrukarna måste kunna få valla in sina åkraroch därmed minska översvämningsrisken. En skogsrunda gjordes där vi visade hur den enskilde skogsbrukaren sköter mångfalden i skogen. Dagen avslutades med lunch i det fria hos Kristin Pleijert som startat ett landsbygdsföretag med guidning och katering. Tredje steget var en debattkväll på skeppet Målilla där de olika partierna var representerade. Moderator var Anders Hermansson från LRF. Valraketen blev en mycket lyckad aktivitet. Även politikerna var riktigt nöjda. I december åt vi en jultallrik på Vena Wärdshus där vi även planerade kommande verksamhet. Per-Gunnar Solberg ordf.

2 Ljungby kommungrupp Kommunala frågor Vattenskyddsområde, nya miljötaxor och fiberutbyggnaden på landsbygden har åter igen varit de stora frågorna, så flera möten med politiker och tjänstemän har gjorts. Konsument och livsmedels aktiviteter Olika konsumentaktiviteter har genomförts lokalt i kommunen, där tyngdpunkten var Bonden i Stan i Ljungby centrum sista lördagen i augusti. Lokala matproducenter med provsmakning och försäljning fanns på plats, även djur som mjölkkor, hästar och smådjur fanns att se och lära känna. Även en mindre utställning av lantbruksmaskiner ingick vilket särskilt roade yngre besökare som gillade att provsitta dessa. Denna dag samordnades med delar av centrumföreningen i Ljungby. Utfrågningen av kommunpolitiker under dagen inför stundande val var mycket välbesökt och uppskattat. Politikeraktiviteter En studiedag i sann oförglömligmötesanda genomfördes för kommunpolitikerna, med ett besök på en mjölkgård med robot där deltagarna fick en inblick hur det strama läget för en yngre brukarfamilj är på ett sådant lantbruk. Hur viktigt det är för ett öppet landskap att dessa lantbruk kan leva kvar i bygden. Vidare informerades om hur användandet av antibiotika skiljer i olika länder, även diselskatt med m.m. diskuterades. Se även om politikerutfrågningen ovan i samband med Bonden i stan Övrigt Räddningstjänsten och kommungruppen har sedan några år ett samarbete när det gäller skogbränder, stormar och andra naturella olyckor vilket har uppdaterats under året och en större aktivitet under nästa år har planerats. Kommungruppen har medverkat vid ett par skogsdagar anordnade av Södra. Livsmedelsproduktionen är en ständig fråga inom kommungruppen och oron för att den ständigt minskar inom vårt område. // Ingmar Nilsson Ordf. Olofströms kommungrupp Har varit representerade vid samråd och utställning om Sydostlänken. Lämnat yttrande över den planerade kraftledningen. Varit på samråd på residenset om det öppna landskapet i länet. Även möte om Digital kommunikation Deltagit på vildsvinsmöte. Sitter med i vattenrådet för Skräbeån.

3 Uppvidinge kommungrupp Representanter har varit: Erik Johansson, Ingvald Törnqvist, Håkan Sjöstrand Sven-Olof Engstrand, Nils-Magnus Tover, Jenny Isacsson Kommunalråd Åke Carlsson inbjuden till ett möte 21/3-2014: Allmän information om kommunens utveckling. Vi diskuterade utfodring/åtling av vildsvin, vindkraftsutbyggnaden och att de gröna näringarna inte finns representerade i kommunens näringslivsråd. Uppvidinge kommun är pilotkommun i ett projekt LRF i skolan. Lärarna utbildas med bl.a. studiebesök på gård. Ska lättare få in tex funderingar om hållbar livsstil i skolarbetet. Uppföljning kommer att ske om vad detta ger Uppvidinge kommungrupp medverkade och var med som medarrangör till matmässa i Åseda 29/3. Eskil Erlandsson invigde mässan som var välbesökt och hölls på hotell Olov i Åseda, där man för dagen serverade närproducerat kött från Måketorps gård. Skogskväll anordnades tillsammans med Södra 27 maj. Tema gallring. Sven Bergman medverkade och diskuterade vargfrågan Inför valet Politikerträff , med gårdsbesök - där alla ledamöter i kommunfullmäktige var inbjudna. Frågor som diskuterades: Kommunal livsmedelsstrategi. Vilken mat vill vi servera i skola och omsorg? Närproducerat/Ekologiskt? Hur ska man tänka Vad kan man som politiker i Uppvidinge göra eller hjälpa till med för att öka tillväxten för de gröna näringarna Övriga frågor som diskuterats på våra möten: Alsterån Vargar, vildsvin, vindkraft Återkommande punkter är rapporter från avdelningarna och rapporter från andra föreningar i de gröna näringarna, samt om något år på gång i kommunen.

4 Kalmar kommungrupp LRFs Kommungrupp i Kalmar arbetar för att bevaka medlemmarnas intressen i kommunen. Kommungruppen är länken mellan medlemmarna och kommunen i frågor rörande bla ägandet och brukandet samt opinionsbildning. Styrelseledamöter 2014, Johan Wirblad, Staffan Ljungar, Jennie Juneberg, Roland Williamsson, Aron Cedergren, Cecilia Olsson, Henrik Jeansson, Jonas Adolfsson, Peter Ustrup. Styrelsen är uppdelad i olika arbetsgrupper. När det gäller vatten och kemikaliefrågor deltar även Lars Elfverson och Marcus Johansson. För Kalmar Kommungrupp har det under 2014 varit flera frågor av olika karaktär att engagera sig i. Nedan en kort sammanfattning som beskriver vårt arbete. Möten med miljökontoret angående tillsyn och kemikaliefrågor. Två inplanerade möten under året då miljöchef Ewa Janson med personal bla informerade om tillsynen och de aktuella projekten Miljöhänsyn i lantbruket samt Integrerat växtskydd ( IPM ) som från 2014 gällde vid bekämpning. När det gäller kemikalieförteckningen har miljökontoret arbetat vidare med de inkomna listorna från lantbruket och plockat ut 6 produkter klassade som riskminskningsämnen och används av flera lantbruk i kommunen. Kommungruppens uppgift är att företräda lantbrukarna i rätt riktning och när kemfirmorna ej heller presenterade några bättre ersättningspreparat vilar frågan för tillfället. Möten viltråd Kalmar kommun. Kommungruppen är representerades av Jan- Olof Engdahl i viltrådet där tätortsnära jakt av bla vildsvin och gäss samt trafikskador av vilt avhandlas tillsammans med kommunens jägare. Kommunforum Lantbruk. Två träffar under året med kommunstyrelsen och representanter från branchföretagen i området. Lantbruksnäringens möjligheter och hinder avhandlas tillsammans med Kommunens planer på byggnation och expansion. I maj var det träff på LRF Konsult och Bosse Johansson redovisade utdrag ur lantbruksbarometern samt framtida möjligheter för lantbruksnäringen. I december träffades vi hos Johan Persson i kommunhuset för att beröra aktuella frågor i respektive branch, huvuddelen berörde mjölkkrisen som slår hårt mot regionen. Nästa möte i april 2015 blir därför ett besök hos en expansiv mjölkföretagare på Öland. Kempolicy i vattenskyddsområden. Ett möte har genomförts med Kalmar kommuns politiker inför den nya kempolicyn där ersättningsfrågor och skyddsområdets nya eller kommande indelning diskuterats. Arbetsgruppen som representerar LRF/ markägare består av Aron Cedergren, Markus Johansson och Linda Hedlund. Förslag på utökad recipientkontroll i Ljungbyån. I februari var det ett möte på länsstyrelsen med representanter från LRF sydost, Södra samt Nybro och Kalmar kommungrupper. I slutet på mötet bestämde Landshövding Stefan Karlsson att ett omtag skulle göras i frågan med en mindre arbetsgrupp bestående av länsstyrelsen, Södra samt Håkan Lundgren och Linda Hedlund från LRF sydost.

5 Bonde i stan 11 oktober. Efter många års uppehåll kom så äntligen bönderna tillbaka på Kalmars gator och torg efter flera planeringsmöten. Kommungruppen hade ansvar för Djur och maskiner på Stortorget samt att anordna traktor och vagnåkningen mellan torgen. Kalvar, grisar och får från trakten samt flera traktorer och maskiner från närliggande gårdar var populära hos alla besökare. Planering inför 2015 startar under februari. Kommungruppen har under 2014 förutom ovan beskrivna möten haft två ordinarie styrelsemöten. Nya ledamöter under 2014 var Jonas Adolfsson och Peter Ustrup från Ryssby/ Åby. Vi hoppas att vårt arbete tillsammans med alla andra företrädare för näringen skapar goda kontakter som kommer till nytta för LRF medlemmarna i Kalmar kommun. Johan Wirblad Ordf. LRF Kalmar Kommungrupp Ronneby kommungrupp Vid mötet den 12 mars delade vi upp de olika ansvarsområdena och beslutade om verksamhetsplan Vid mötet den 24 april medverkade Anders Hermansson och vi planerade för politikerträffen i augusti. Vi gjorde också avstämning inför naturbruksdagarna. På naturbruksdagarna den 25 och 26 april var det som vanligt många intresserade. Den 22 maj hade vi träff tillsammans med kommungruppen i Tingsryd. Vi besökte ett hägn med ädellövskog i Raskamåla och fikade på Skomakartorpet där vi också fick höra hur det är att ha ett fik på landsbygden. Vi fick tips från tingsrydsgänget om deras kontakter med lokalpolitikerna. Vår träff med politikerna var hos Tage o Cilla Åkesson den 19 augusti. Det var en givande träff med bra uppslutning. Årets sista möte hade vi den 27 november. Carina Olsson med flera har representerat kommungruppen i olika sammanhang under året. Carina Olsson ordförande Hans-Olof Mattsson sekreterare Oskarshamns kommungrupp Oskarshamns LRF kommungrupp har haft fem styrelsemöten fördelade över året De arrangemang vi har drivit är en träff den 18 augusti där vi bjöd in kommunpolitiker och tjänstemän till en dag ute i verkligheten hos en mjölkproducent i kommunen. Gensvaret blev överraskande bra, och resulterade i bra och givande diskussioner om vad kommunen tillsammans med LRF kan samarbeta om i framtiden, tack vare bra hjälp av Anders Hermansson LRF

6 som moderator. Samtliga partier var representerade och vi var ca 25 deltagare samlade, med förhoppning att kommungruppen ska få till planerade möten med kommunpolitiker under kommande verksamhetsår. Temat för träffen var lokal livsmedelsproduktion och dess påverkan på arbetstillfällen och det öppna landskapet. Kommungruppen var medarangörer på Skog- och Miljödagen i Tjustgöl Misterhult. Arrangemanget samlade många besökare och även utställare. Den 11 oktober hade vi Traktorracet som kommungruppenen ordnade för 12 året i Döderhultsdalen. Besöksantalet växer lite varje år, och både nya och gamla utställare fanns på plats. Vi har haft träffar med Attraktiva Oskarshamn (en arbetsgrupp inom kommunen som stöttar vid olika arrangemang), speciellt inför traktorracet. LRFs kommungrupp i Oskarshamn den 7 januari 2015 Ordförande Roland Blixt Alvesta kommungrupp Alvesta kommungrupp har under året deltagit på välbesökt kosläpp, samt haft informationskväll med Miljö och hälsa där man fick mer kunskap om egenkontroll samt kontrollverksamhet som kommunen utför. Vi har deltagit i skyltkampanjen och monterat upp ett antal på strategiska platser. Mest iögonfallande blev den på den nystartade biogasanläggningen. Kretslopp på riktigt Har haft fyra sammanträden, samt två telemöte. Torsåsbygdens kommungrupp (och LRFavdelning) Styrelsen har haft följande sammansättning sedan årsmötet Ordförande Ralf Johansson, Vice ordförande Magnus Svensson, sekreterare Ingela Övgård, och kassör Mats Hultenius. Övriga Ledamöter Klern Bondesson, Germund Eriksson, Stefan Karlsson, Pär Larsson, Bjarne Renholdsson, Magnus Carlsson, Martin Aspernäs. Årsmötet hölls På restaurang Till Tobb och Fred där 50 medlemmar slöt upp. Vi lyssnade på föredrag om solel, solvärme och biogas. Vi har haft 5st styrelsemöte under året Aktiviteter under 2014 Medverkat i en workshop ang klimatet Bonde i butik Två djurskyddsträffar med länsstyrelsen Solenergiföreläsning tillsammans med kommunen Föredrag om lantbruket och skogen på kustmiljökonferensen i Bergkvara Skyltkampanjen inför valet Politikerträff i Övraby Skogsdag med gallringstävling

7 Möte med trafikverket ang ny dragning av E22 Biogasmöte i Blekinge & Mosekrog Medverkan i vattenrådet & vattenutbildningar Borgholms kommungrupp Borgholms kommungrupp har haft tre styrelsemöten, där vi diskuterat stenmurar, vatten, vildsvin, offentlig upphandling, 7:or och Borgholms Kommun. I juni hölls youngsters i Borgholm där kommungruppen var med, ett lilla Almedalen för politiker. LRF ungdomen var där med en monter, vi delade ut reklam om svensk mat och diskuterade med politiker och åskådare. Vildsvinsgruppen jobbar med en nolltolerans på Öland. Jaktledare har utbildats i höst och en grupp till våren. I år var det dags att fira allt jobb som Per Petersson och Tommy Petersson lagt ner i stenmursgruppen som resulterade i en lagändring om biotopsskydd. Firade gjorde vi i rungården i Runsten, två år efter det första mötet. Sista helgen i augusti var det Ölands bondemarknad på ICA supermarkets parkering i Borgholm, där tanken var att alla lokala leverantörer som levererar till butiken skulle vara på plats. Borgholms Kungsgård var där med kor och kalvar och presenterade det nya mejeriet. Helen från Äpplerum hade får, Håkan från Kolstad kom med gris och kulttingar. Kalmar Lantmän ställde ut tre traktorer. En hoppborg av halm fanns också. Vi delade upp det så att varje lokalavdelning stod två timmar var, informerade alla besökare och svarade på frågor. I tältet stod vi och sålde ost och delade ut reklam för svensk mat och öppna landskap. I oktober fick årskurs sju komma ut till en gård per klass. Fyra gårdar ställde upp. I februari har vi alltid ett möte med kommunledningen, samhällsbyggnadsnämnden och BEAB. I år planeras det för att de ska komma ut till en gård. /Carl-Johan Eriksson 2014 Emmaboda kommungrupp Emmaboda kommungrupp hade en monter när Skog och Traktormässan på Emmaboda-flygbana gick av stapeln i maj månad. Vi bjöd på björksav och svensk rökt picknickbog. Vårt fokus denna mässa var antibiotikaanvändningen i Sverige kontra vår omvärld. Även budskapet att Sverige är större än storstan tryckte vi hårt på. Det var en bra mässa med över 5000 besökare. Den 16 september var kommunstyrelsens ledamöter ute på studiebesök hos sex företag med anknytning till jord och skog. De var uppdelade i tre grupper som besökte två företag vardera. Vi lyckades förmedla mycket kunskap denna dag.

8 Kommungruppen är även en av deltegarna i Emmaboda kommuns näringslivsråd med representanter från näringsliv och kommunala förvaltningar samt politiker. Vi har även i år haft vårt populära lotteri på julskyltningen i Emmaboda sista söndagen i november. Våra vinster består till 100% av svenska råvaror till julbordet. Som vanligt var köplusten stor och våra 1000 lotter hade en strykande åtgång. Jim Henriksson Ordf Emmaboda kommungrupp Karlshamns kommungrupp Årsmötet hölls den 17 februari 2014 då Thomas Nilsson omvaldes som ordförande. På mötet delade vi upp våra ansvarsområden och diskuterade verksamhetsplan och aktiviteter för Dialogen mellan kommungrupp och kommunen har som vanligt varit mycket bra och vi har haft vägmöte både vår och höst angående enskilda vägar. Vi har varit delaktiga vid flera tillfällen i näringslivsrådet och i Karlshamns landsbygderåd, varit delaktiga i smakfestivalen i Asarum, Ringamåladagen samt Hällarydsdagen och haft en sammankomst tillsammans med Sparbanken Karlshamn angående upphandling av matvaror. Vi har även deltagit vid flera möten på Residenset Karlskrona för att diskuterade bredband - infrastruktur samt bevarande av betesmarkerna. I december hade vi ett kommungruppsmöte i Bräkne-Hoby då ämnet var reflektioner från valarbetet och Livsmedelsstrategi. Vi har diskuterat kring de skador som vildsvinen åsamkar på betes och jordbruksmarker. Lars-Ove Johansson och Anders Hermansson har medverkat vid ett tillfälle Med vänlig hälsning Sekreterare Elna Karlsson Karlskrona kommungrupp Årsmöte för kommungruppen på Lantmännen i Torskors Arbetsgrupp förebereder politikerträff inför valet under våren Politikerträff (kommunpolitiker)hos Arne Thörn , lyckad enligt de som deltog Kommungruppsmöte på Lantmännen i Torkors, medverkan av vår fadder Mikaela Johnsson från regionförbundstyrelsen Utöver ovanstående har vi deltagit på några träffar på residenset om lantbruket i Blekinge län.

9 Vimmerby kommungrupp Årsmöte hölls 27 februari i Roxx lokaler på Traktorgatan i Vimmerby då Eleonor Nilson, Flaka omvaldes som ordförande. Kommungruppen har därutöver haft fem protokollförda styrelsemöten, 9/1, 25/3, 19/5, 24/9, 25/11. Vilt Älgförvaltningsområdena diskuterades under året. Förvaltningsområdet: För Vimmerby har utsetts för markägarna Conny Josefsson, PerÅke Svensson. De sitter på treårsmandat. I viltförvaltningsdelegationen i Kalmar sitter Hans Johansson från Dövesta, han representerar LRF, fåravel-samt jordägarföreningen. Ersättare är Per-Åke Svensson. Vildsvin Har diskuterats i kommungruppen. Man ser hela tiden en ökning av skador på vall och skog eftersom antalet vildsvin ökar och breder ut sig. Även vargen diskuteras mycket, då vi i länet haft flera vargangrepp mot fårbesättningar, vilket är mycket beklagligt. Påverkan - Politik Näringslivsrådet i Vimmerby kommun Åke Hammarskjöld är kommungruppens representant i Näringslivsrådet. Svårt att få företag att flytta ut på landet, mycket sker centralt. Vi genomförde en politikerutfrågning i Tuna 20/8, utfrågning av Åke Hammarskjöld och Per-Ove Hemmingsson. 16/4 diskussion med Kristina Yngve, Per-Åke medverkade. Kristina Lindelöf har representerat kommungruppen i strategigruppen för turism och näringsliv. Årets företagare 2014 i Vimmerby utsågs på Vimmerbygalan 9/4 på Hotell Ronja. Där var kommungruppen representerad av ett antal personer och vi hade en monter och bjöd på närproducerade delikatesser. Vilket man inte fick njuta av på den smålänska buffen där fläskfilen b la kom från Chile. Skolmaten frågan om skolmaten har diskuterats under året. Det är väldigt mycket hel och halvfabrikat av varierande kvalitet och härkomst. Kommungruppen har träffat representanter från Vimmerby kommun för att försöka få till ett samarbete kring mer svenskt och närproducerat i kommunens kök. Ellen har varit på möte angående upphandling, mest allmän info. Skog och mark Skogsdag i Storebro 26/4 drygt 150 personer, samarbete med Södra, där vi informerade om medlemskap och svensk mat. Vi har gjort en skrivelse gällande nya regler när det gäller strandskyddet i Vimmerby kommun. Konsument

10 Öppen gård höll hos Torbjörn Svensson Näfstad 2/8 kl Där hade vi tipspromenad, enkätundersökning (bondgårdskollo), besök i ladugård, maskinvisning, fårvallning, försäljning av grillkorv från Håkan, fiskedamm, traktorkörning, ponnyridning mm. Kosläpp engagerar många i Råshult drog det ca 1500 pers. Kommungruppen deltog ej men eventet har diskuterats mycket när man pratar konsumentaktiviteter. Skolkontakt Vi har varit på en träff med Rose-Marie Winqvist angående skolkontaktgårdar. Där vi fick tips hur man kan göra för att få in mer jordbruk i skolan. Djurskydd och Miljö Mats Glindell är kommungruppsrepresentant i vattenrådet för Stångån, som består av fem arbetsgrupper. Han har deltagit på möten. Infrastruktur Fiberfrågan är en het potatis. Det fungerar bra på de ställen där man har någon eldsjäl som driver denna fråga, annars är det svårt att få igång det på landsbygden. Sociala aktiviteter Kommungruppen med respektive hade sommarmöte i Ingebo Hagar 28/7 där Kristina berättade om deras vision och vi tittade på gården och åt pizzabuffé. Kurser och konferenser Kommungruppsledamöter har deltagit i en del kurser och evenemang under året som gått. LRFstämman 20/5 hölls i Kalmar, många motioner, ca 50 st. Vi deltog också på kommungruppsträff i Högsby 27/11. Vad händer i LRF Sydost Eleonor har deltagit på de flesta telefonmöten där man går igenom sydoststyrelsens protokoll från deras möten och kan framföra synpunkter. Övrigt Under året har Karl-Magnus Waldner på LRf Konsult varit hos oss och informerat. Samt Carolina Gunnarsson från regionförbundet har informerat om arbetet med den nya livsmedelsstrategin. Under senhösten har vi diskuterat mycket runt de rådande mjölkpriserna. Det är högst beklagligt att bönderna inte kan få betalt för sin råvara, läget är snart ett katastrofläge med sjunkande mjölkpriser medan allt annat som foder, maskinkostnade, löner ska öka. Det är bara bönderna själva som inte kan ta ut lön för sina ibland 20 timmars långa arbetsdagar. Här måste LRF centralt gå in med krafttag nu annars är nog bönderna tyvärr en utdöende ras. /Caroline Hemmingsson Sekreterare

11 Västerviks kommungrupp 2014 Kommungruppen har under året haft årsmöte samt sju möten varav fyra protokollförda. Årets verksamhet började med att medlemmarna i gruppen startade upp jobbet med utmaningen Val 2014som mynnade ut i en politikerträff på Skramstad gård den 19 mars. Vi fokuserade då på vår möjlighet att hjälpas åt för att nå framgång inom kommunen med jobb, energi och livsmedel. En lyckad dag som vi nog kände oss ganska nöjda med. När det blev dags för Grönt Veckoslut på Gamleby gymnasiet som i år med LRF:s hjälp fått alla yngre skolelever I norra länsdelen inbjudna till, fick kommungruppen ta till sin konstnärliga ådra och spela teater för eleverna. Vi bjöd sedvanligt besökarna på mjölk och bullar i vår monter. Vi har varit på medieträningskurs och haft en kurs i förhandlingsteknik. En träff med kommunens livsmedelsupphandling och lokala producenter har genomförts. På årets Smaka på Tjust hade kommungruppen Öppen gård hos Daniel & Kicki på Totebo gård. Till vår traditionella Höstträff bjöd vi in Gunilla Aschan Chef Nordea Jord & Skog som gav oss sin bild av de gröna näringarna ur ett bankperspektiv. Älmhults kommungrupp Under året har 3 sammaträden hållits i kommungruppen. Inga aktiviteter har utförts under 2014 på grund av olika omständigheter. Planering av kommande aktiviteter har gjorts för genomförande under / Sven-Olof Trulsson, sekreterare Växjö kommungrupp Valet - politik påverkan Året har i mångt och mycket präglats av planering och genomförande av politiker träffar. Till första träffen den 9 april bjöds de politiska partierna in att delta med två representanter vardera till dialogmöte i Västra Nöbbele bygdegård. Kvällen inleddes med studiebesök på Orraryd Gård där mjölkproduktion med 400 kor bedrivs. Mötet var välbesökt och representanter från Mp,V, S, Fp, M, Kd, SD och C fanns med. Huvudtemat för kvällen var "Kommunal livsmedelsstrategi". Ytterligare en träff med de politiska partiernas representanter genomfördes 27 maj. Denna gång fördes dialog över frågeställningarna "Vad är skillnad mellan ekologiskt, konventionellt, närproducerat etc." och "vad vill ert parti göra för att öka tillväxten i de gröna näringarna"? Kvällen inleddes även denna gång med studiebesök. Holger och Vanja Linnebjörke visade sin ekologiska äggproduktion. Därefter följde dialogmöte i Dädesjö sockenstuga.

12 Vidare som ett led i påverkansarbetet har Anders vid ett flertal tillfällen besökt "Allmänhetens frågestund" vid kommunfullmäktiges sammanträden. Inför svaret på remissen om regeringens förslag angående EUs gemensamma jordbrukspolitik, CAP, har telefonmöte med alla kommungruppsordföranden i Sydost hållits där Stefan deltog. CAPreformen togs även upp till diskussion på kommungruppens årsmöte. Konsumentaktiviteter Medverkan tillsammans med branschorganisationer vid butiksaktivitet "Bondekampen" på Citygross samt medverkan vid "Mat 2014". LRF vill öka samarbetet med ICA. Kommungruppen har i december träffat ICA-handlare Håkan Seiborg på Maxi och diskuterat om kommande butiksaktivitet på ICA Maxi våren Vatten Träff med Ingrid Palmblad, Tekniska förvaltningen angående vattenskyddsområde i Åryd. Stefan, Anders och Christian deltog i träffen. Resultat uppnåddes genom att man fick en samstämmig syn på saken. Skog och vilt Vildsvinsproblematiken har diskuterats. Samrådsmöte med LRF och Växjö Norra jaktvårdskrets har genomförts. Göran har bidragit till detta. Informationsdag i Ör om Kometprogrammet där Camilla och Lena deltog. Komet är projektet där markägaren på eget initiativ kan ingå naturvårdsavtal för skydd av värdefull natur i skogsmark. Barn -och ungdom En viktig förutsättning vid barn -och ungdomsarbetet är att tillräckligt med gårdsvärdar finns. Träff om detta och planering av skolkontakten genomfördes. Träffen var förlagd till Centrumskolan i Växjö. Här deltog Stefan. Möten Årsmöte den 3/3 i Gemla. Mikaela Johnsson från regionstyrelsen tog med oss på en resa till Vietnam och Kambodja via bildvisning och berättade om arbetet i biståndsorganisationen We Effect. Sydoststämma 20/3 i Kalmar. Från vår kommun fick här Mellersta Kinnevalds lokalavdelning ta emot utmärkelsen "Årets lokalavdelning". Camilla Logarn fick Bernhard Ekström-stipendie. Anders Hermansson och Conny Berg erhöll Silvernålen. Kommungruppen har haft två möten med hela gruppen och tre möten med AU. Övrigt 26/2 Stefan, Lena och Christian var i V. Nöbbele när kommunen redovisade nya landsbygdsprogrammet. 2/10 Stödgruppsledarträff Eon. Stefan deltog. 22/10 Kugghjulsgala på residenset. Vår nominering Jens Ivarsson och Sandra Nilsson från Vederslöv fick utmärkelsen "Årets bonde".

13 25/11 Magnus, Birgitta, Stefan, Anders och Lena på kommungruppsmöte för länet i Alvesta Kronobergshed. Här gavs möjligheter för utbyte av erfarenheter och reflektioner från bl.a valarbetet. /Stefan Runesson ordf. Lena Stenemo sekr. Markaryds kommungrupp Södra Sunnebo lokalavd och Markaryds kommungrupp består av samma styrelse så vi har bara en verksamhetsberättelse. Styrelsen har under året haft tre sammanträden samt ett årsmöte. Aktiviteter: Fårsläpp på Sånna gård, 1 Maj som alltid är lika välbesökt. Uppsättning av skyltar ang LRF kampanj inför valet. Uppmärksammades i media, där vi hamnade på framsidan i Smålänningen. Bowling för medlemmar där vi bjöd på bowling och mat. Värt att nämna är att Lars Ove gjorde ett stopp i Södra Sunnebo när han hade jordbruksverket på rundresa ang LFA områdena. Då fick de se hur det kan fungera för en lantbrukare i skogsmark med många olika skiften på långa avstånd. /Lars Jonasson, Ordförande Södra Sunnebo Lokalavdelning Tingsryd kommungrupp Varje år kan vi se tillbaka på ett år av mycket engagemang och arbete inom kommungruppen. Men troligtvis är det bakomliggande året, det år som gruppen varit mer aktiv än någonsin. Händelser som krävt extra mycket förberedelse och arbete är de två träffar (gårdsbesök) gruppen haft med politiker/tjänstemän samt kostpersonal. Ett långsiktligt arbete för att uppmärksamma den Gröna näringen och inte minst vilka viktiga val alla kan göra (med kunskap i botten) för att välja mat/råvaror som är bra för såväl individen, djuren, marken, orten, Sverige osv osv. Gunilla och Henrik var med i förberedelserna för Tingsryds Företagsgalan som hölls den 14 nov. Priser delades ut till bl.a. Årets bonde och Vildsvinspriset (den som skjutit flest grisar under året). Utöver detta hade vi nominerat Årets bonde till Kugghjulsgalan på Residenset i Växjö, och även haft representanter från kommungruppen på plats. Utvecklingsråd kallas den grupp som träffar Tingsryds Kommun med jämna mellanrum. Detta för att bolla idéer, berätta vad som är på gång i kommunen mm. Ett mycket bra sätt för att öka förståelse för varandras verksamheter, minska riskerna att ta dåliga beslut mm. Årets matupplevelse var en resa till Daniel Berlins Krog i Skåne med 21 rätter och anpassat vinpaket till. Vilken höjdare, vilka smaker. Till en av efterrätterna serverades vi skummad råmjölk, spännande. Härligt med kockar som hittar nya användningsområden för våra råvaror, och inte minst, värdesätter det lokala och närproducerade (vetskapen om vad man tillagar/äter).

14 Mycket, mycket annat har hänt i kommungruppen under 2014, förteckningen över de olika händelserna kan ni läsa i tabellen här under. Datum Händelse Plats Notering 2 jan Arbetsmöte Skarmansmåla, hos Tobias och Frida 28 jan Kurs i media-träning Alvesta Planering inför utbildningsdag samt valarbete 4 feb Utvecklingsråd Kommunhuset, Tingsryd En representant från kommungruppen deltog 12 feb Årets kommungrupp - firande Kvarnen i Knällsberg 6 mars Styrelsemöte Länsförsäkringar, Tingsryd Förberedde politikerträff Besök av Rose-Marie Winqvist 17 mars Förberedelsemöte Skarmansmåla Inför politikerbesök 31 mars Politikerträff, valarbete Skarmansmåla, Hos Tobias och Frida Politiker och tjänstemän på gårdsbesök 8 april Utvecklingsråd Kommunhuset, Tingsryd En representant från kommungruppen deltog 16 april Styrelsemöte Väckelsång, Smålandsporten 22 maj Träff m. Ronneby kommungrupp Hos Hans-Olof Mattsson, Blekinge Besök av Bräkneåns vattenråd, ordf. Ann-Mari Lilja Skogstema Deltagit i Utbildningsråd Kommunhuset, Tingsryd Samarbete skola/näringsliv 2 sep Utvecklingsråd Kommunhuset, Tingsryd En representant från kommungruppen deltog 3 sep Överklagan inskickad till Svenskt Kraftnät 9 sep Styrelsemöte Flisehult, Hos Kent 6 okt Styrelsemöte Flisehult, hos Kent Besök av Rose- Marie Winqvist 22 okt Årets Bonde Residenset, Växjö Nominerade var Lotta och Daniel Johansson, Flålycke okt Kostpersonal-träff Skarmansmåla, hos Tobias och Frida 12 nov Matupplevelse Daniel Berlins Krog, Skåne Tranås Långsiktligt arbete för att öka kunskap hos oss förbrukarna av våra produkter 14 nov Företagsgala AMB, Tingsryd Årets Bonde Korrö Gård Vildsvinspriset- Ingmar Edvaldsson 2 dec Utvecklingsråd Kommunhuset, Tingsryd En representant från kommungruppen deltog 4-8 dec Studieresa Barcelona

15

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 1/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 09.30 16.00 Plats Närvarande Länsförsäkringar, Karlstad Dag Rogne, ordförande Karl-Axel Ström, vice ordförande Britt

Läs mer

Skogsgris på Tallriken. Matlandet Sverige Dnr 3.3.18-13820/14. Slutrapport. Rose-Marie Winqvist projektledare. LRF Sydost

Skogsgris på Tallriken. Matlandet Sverige Dnr 3.3.18-13820/14. Slutrapport. Rose-Marie Winqvist projektledare. LRF Sydost Skogsgris på Tallriken Matlandet Sverige Dnr 3.3.18-13820/14 Slutrapport Rose-Marie Winqvist projektledare LRF Sydost Projektets genomförande: Projektet inleddes med att vi definierade vilka aktörer vi

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Styrelsesammanträde Tid Kl 09.00 16.00 Plats Närvarande Ods Sockengård Paul Christensson, ordförande Monica Didriksson, vice ordförande Peter Tagesson

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Styrelsesammanträde Tid Kl 09.30-16.00 Plats Närvarande Övriga LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad Patrik Ohlsson, ordförande Kristina Kikki Ahlstedt Karlsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 LRF Sydost Verksamhetsberättelse 2014 En titt bakåt på 2014 Nu är det åter dags att reflektera över vad som hänt i vår verksamhet året 2014. Som alltid är det högtryck under februari med årsmöten, motioner

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 3/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 16.30 18.00 Plats Närvarande Övriga Dömle Herrgård, Deje Patrik Ohlsson, ordförande Karl-Axel Ström Kikki Ahlstedt

Läs mer

Anmälan till vattensamling 2012

Anmälan till vattensamling 2012 Anmälan till vattensamling 2012 B=Biotopvård för fisk SMÅ=Småskaliga åtgärder i diken UT=Utrustning och teknik för kustvård Namn Roll under dagen Organisation/ företag B/SMÅ/UT 1 Chatarina Holmgren Deltagare

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sju Gårdars mjölk Journalnummer: 2008-6160 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Ärendelista 164 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige 165 Val av kommunfullmäktiges valberedning 166 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 15 augusti 2005 Plats: Lars Nilsson i Bräkne-Hoby, kl. 18.30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 15 augusti 2005 Plats: Lars Nilsson i Bräkne-Hoby, kl. 18.30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 15 augusti 2005 Plats: Lars Nilsson i Bräkne-Hoby, kl. 18.30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar Myhr, Laila Myhr,

Läs mer

Planerad 400kV-ledning Ekhyddan-Nybro-Hemsjö Underlag till anförande vid frukostseminarium den 19 oktober 2016

Planerad 400kV-ledning Ekhyddan-Nybro-Hemsjö Underlag till anförande vid frukostseminarium den 19 oktober 2016 Mikael Jeansson 0477-44111 Mi- 2016-10-18 1(7) Planerad 400kV-ledning Ekhyddan-Nybro-Hemsjö Underlag till anförande vid frukostseminarium den 19 oktober 2016 Åhörare, ledamöter och övriga. Jag vill först

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Protokoll nr 5/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 08.45 16.00 Plats Närvarande Signal & Andersson, Hulda Mellgrens gata 4, Västra Frölunda Paul Christensson,

Läs mer

BUSS 1 START I VÄSTERVIK

BUSS 1 START I VÄSTERVIK BUSS 1 START I VÄSTERVIK Onsdagen 2 april: Kl. 07:00 Västervik Resecentrum. Kl. 08:00 Vimmerby Resecentrum Kl. 08:20 Hultsfreds Resecentrum Kl. 09:00 Högsby Resecentrum Kl. 09:30 Åseda Station ( Uppvidinge

Läs mer

Mer mat från Västerbotten

Mer mat från Västerbotten Mer mat från Västerbotten en regional livsmedelsstrategi en plattform för stärkande av livsmedelsnäringen i Västerbotten Övergripande mål: Att producera mer mat i Västerbotten Varför producera mer mat

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Du som tänker börja, eller har börjat och, träna bruks/ agility/rallylydnad/vallning,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2016-05-30, 9.00-11.30 Plats: Folkets Hus, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

för styrelsemöte söndagen den 1 mars 2015 med Dacke Scoutdistrikt

för styrelsemöte söndagen den 1 mars 2015 med Dacke Scoutdistrikt Dagordning för styrelsemöte söndagen den 1 mars 2015 med Dacke Scoutdistrikt Plats: Sporthallen, Bräkne-Hoby Klockan: 10.00. 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning 4. Föregående

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Nr 5/2015 Styrelsesammanträde med motionsgenomgång Tid Kl 09.00-17.40 Plats Sparbanken Skaraborg, Skara Närvarande Sofia Karlsson, ordförande, fr

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

Resultat Kalmarträffen A

Resultat Kalmarträffen A Prel resultatlista Resultat Kalmarträffen A 2016-04-03 Resultat klass A1 1 Marcus Nygren Tingsryds Psk 75 12 Silver 2 Benny Lagerström Eksjö PK 61 2 3 Peter Sternersson SP Ljungby 57 3 4 Patrik Adolfsson

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014

Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014 Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014 Foto: Mats Blomberg. Kometprogrammet Vad är det? Kronobergs län har under perioden 2010 till 2014 varit ett av fem försöksområden i projektet Kometprogrammet

Läs mer

Minnesanteckningar för Byggsamverkan Kronobergs årsmöte och byggchefsnätverk

Minnesanteckningar för Byggsamverkan Kronobergs årsmöte och byggchefsnätverk Minnesanteckningar för Byggsamverkan Kronobergs årsmöte och byggchefsnätverk Datum: Fredagen den 21 mars 2014 kl. 9.00-15.00 på RFSS, sal Sunnerbo. Årsmöte för Byggsamverkan Kronoberg 2014 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Ingegerd Lenander (KD) Bo Johansson (S), Ronneby tjg. ers. Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie

Ingegerd Lenander (KD) Bo Johansson (S), Ronneby tjg. ers. Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie SIDAN 1 (10) Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 4 november 2016 kl. 10.00 11.47 Beslutande och närvarande ersättare Börje Dovstad (L), Karlskrona, ordf. Annika Stacke (L), Växjö,

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedare: Revisorer: Rauno Lakso,

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Dialogmöte i Karlskrona november 2014

Dialogmöte i Karlskrona november 2014 Dialogmöte i Karlskrona november 2014 Har mobiltelefon 2014 Mobiltelefon 100% 98% 100% 100% 100% 99% 97% 97% 97% 90% 80% 90% 81% 70% 60% 54% 50% 40% 30% 20% 10% 2% 11% 0% 3-5 6-7 8-9 10-11 12-15 16-25

Läs mer

De gröna företagarnas syn på EU och EU-valet

De gröna företagarnas syn på EU och EU-valet LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Jan Lorentzson De gröna företagarnas syn på EU och EU-valet LRF Företagarundersökningar Rapport #3 2014-05-13 1(17) Innehållsförteckning 1. LRF Företagarundersökningar... 2 1.1

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte

Kallelse till styrelsemöte Kallelse till styrelsemöte Tid: Torsdagen den 28 augusti 2014, klockan 18.00. Plats: Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i Båtastan. 14118 Mötets öppnande Föregående protokoll från - styrelsens

Läs mer

Nytt landsbygdsprogram

Nytt landsbygdsprogram Nytt landsbygdsprogram Regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Skogsstyrelsen att ta fram förslag till nytt landsbygdsprogram Jordbruksverkets projekt Tulpan tar fram underlag I styrgruppen: Jordbruksverket,

Läs mer

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-02-18 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-02-18 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Tid 2014-02-18 kl. 18:30-21:00 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Terje Gunnarsson, vice ordförande Leif Swärdh, ersättande ledamot Katarina Kalavainen, sekreterare

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat

Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat Sammanfattning Den svenska maten är något vi ska vara stolta över. Sverige är bland de länder som har högst djurskydd

Läs mer

Styrelsen för Företagarna i Alingsås och Stiftelsen Understödsfonden får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2015

Styrelsen för Företagarna i Alingsås och Stiftelsen Understödsfonden får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen för Företagarna i Alingsås och Stiftelsen Understödsfonden får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2015 Styrelsens sammansättning Ordförande Karin Hedgren

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i:

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i: 1 ex sparas av lokalavdelningen. 1 ex skickas tillsammans med valrapporten till Carin Svensson LRF Sydost, Kronobergsgatan 9, 352 33 Växjö. Senast inkommen 1 mars. Protokoll för lokalavdelnings årsmöte

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 5/2014 Styrelsesammanträde med motionsgenomgång Tid Kl 09.30 16.45 Plats Närvarande LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad Patrik Ohlsson, ordförande Karl-Axel

Läs mer

Lägesrapport motioner och skrivelser Regionstämma LRF Sydost 2014

Lägesrapport motioner och skrivelser Regionstämma LRF Sydost 2014 Lägesrapport motioner och skrivelser Regionstämma LRF Sydost 2014 Motion nr 1-4 Mörbylångadalen, Sydöstra Öland, Ottenby och Torslunda LRF Sakägare Regionstämmans beslut i att satser Status regionen Status

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Bakgrund och syfte för Klimatdialogerna - ÖKA TAKTEN!

Bakgrund och syfte för Klimatdialogerna - ÖKA TAKTEN! Bakgrund och syfte för Klimatdialogerna - ÖKA TAKTEN! Klimatsamverkan Kalmar län Energiomställning (HINDRA) Klimatanpassning (LINDRA) Hållbar tillväxt Klimatkommissionens uppgifter: - Öka takten (för att

Läs mer

februari - mars 2014 * Skrivarkvällar * Rapport från Årsmötet * Inför EU-valet * Kommunfullmäktigelistan * Valfond och Glädjelotter

februari - mars 2014 * Skrivarkvällar * Rapport från Årsmötet * Inför EU-valet * Kommunfullmäktigelistan * Valfond och Glädjelotter februari - mars 2014 * Skrivarkvällar * Rapport från Årsmötet * Inför EU-valet * Kommunfullmäktigelistan * Valfond och Glädjelotter 2 Skrivarkvällar med Marie Olsson NÄR: 11 mar, 15 apr, 20 maj, 12 aug,

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Nr 10/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 09.30-15.00 Plats Närvarande Alberts Kök, hotell & restaurang, Trollhättan Paul Christensson, ordförande Monica

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Blekinges nya energi- och klimatstrategi. Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge

Blekinges nya energi- och klimatstrategi. Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge Blekinges nya energi och klimatstrategi Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge Klimatsamverkan Blekinge Bildandemöte 23 november 2011 på Residenset Varför behövs Klimatsamverkan?

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 8/2015 Styrelsesammanträde per telefon Tid Kl 19.00 21.00 Plats Närvarande Telefonsammanträde Patrik Ohlsson, ordförande Elsa Lund Magnussen, vice ordförande

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Christian Bauer Journalnummer:

Läs mer

2. Cecilia Hamilton, premierings länskommitté informerar om sommarpremieringarna.

2. Cecilia Hamilton, premierings länskommitté informerar om sommarpremieringarna. Styrelsemöte 2015-09-08 Studiefrämjandet, Uppsala Närvarande: Cecilia Birgersson, Rolf Arvidsson, Gunilla Söderberg, Kjell Sjöström, Carola Sahlin, Sanna Arndt Inbjudna: Cecilia Hamilton, Premierings länskommitté

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

10. Information om flyktingsituationen Kl

10. Information om flyktingsituationen Kl KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 19 oktober 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-25 67 Tid 8.30-10.30 Plats Stadshuset Omfattning 71-78 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 2013 En kort rapport om projektet

Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 2013 En kort rapport om projektet Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 2013 En kort rapport om projektet - Är en samverkan mellan tillsynsmyndigheterna (livsmedel och miljö) på kommunerna och länsstyrelserna

Läs mer

VÄLKOMNA! Dagordning. för styrelsemöte den 6 februari 2011 med Dacke Scoutdistrikt. Plats: Långasjö vandrarhem, Långasjö

VÄLKOMNA! Dagordning. för styrelsemöte den 6 februari 2011 med Dacke Scoutdistrikt. Plats: Långasjö vandrarhem, Långasjö Dagordning för styrelsemöte den 6 februari 2011 med Dacke Scoutdistrikt Plats: Långasjö vandrarhem, Långasjö Klockan: Direkt efter konstituerande styrelsemötet 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Företagsklimatet i Hultsfreds kommun 2017

Företagsklimatet i Hultsfreds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-28 Ärendelista 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2011-06-28 1 (3) Plats

Läs mer

Fullmäktigeledamöter

Fullmäktigeledamöter Fullmäktigeledamöter 2016 Länsförsäkringar län Vi är kundägda och det är genom fullmäktige som du som kund kan vara med och påverka bolagets verksamhet. Det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013 Företagarna Lycksele

Verksamhetsberättelse för 2013 Företagarna Lycksele Verksamhetsberättelse för 2013 Företagarna Lycksele Styrelsen för Företagarna Lycksele får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret haft

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Torsdagen den 5 augusti 2004 Plats: Galtsjön i Ronneby, kl 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Irene Nilsson, Christina Henriksson, Gerry Kjellsson och Oddvar

Läs mer

Fem styrelsemöten har hållits och ett ordinarie årsmöte. Alla styrelsemöten har varit öppna för medlemmar.

Fem styrelsemöten har hållits och ett ordinarie årsmöte. Alla styrelsemöten har varit öppna för medlemmar. Datum 1 (3) Verksamhetsberättelse för Ölands vattenråd 2015 Under året har 54 personer och företag, varav 23 genom Camping Öland, varit medlemmar. Medlemsavgift har varit 100 kronor oavsett om det varit

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

"Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun

Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun "Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun 1.1 De gröna näringarna i Karlsborg 2012 Jordbruket sysselsätter 50 personer och omsätter 60 miljoner kronor Skogsbruket sysselsätter

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Tisdagen den 1 mars 2005 Plats: Hos vice sekreterare Ås-Marie Johnsson i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar

Läs mer

Rapport från Bushresan i östra Blekinge 19 september 2016

Rapport från Bushresan i östra Blekinge 19 september 2016 Rapport från Bushresan i östra Blekinge 19 september 2016 Betesdjur på Slädö Foto Lotta Bergström Tillsammans med Landsbygdsnätverket, Länsstyrelsen och LRF Sydost arrangerade Karlskrona och Ronneby kommun

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 6/2017 Styrelsesammanträde Tid Kl 09.00-16.00 Plats Närvarande Förhinder Övriga LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad Patrik Ohlsson, ordförande Johan Rydberg,

Läs mer