Lägesrapport motioner och skrivelser Regionstämma LRF Sydost 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport motioner och skrivelser Regionstämma LRF Sydost 2014"

Transkript

1 Lägesrapport motioner och skrivelser Regionstämma LRF Sydost 2014 Motion nr 1-4 Mörbylångadalen, Sydöstra Öland, Ottenby och Torslunda LRF Sakägare Regionstämmans beslut i att satser Status regionen Status riksförbundet med motionerna som grund skriva en motion till riksförbundsstämman LRF har initierat ett internt arbete för att analysera frågan om talerätt och behovet av förändringar i lagstiftningen för att förtydliga när talerätt föreligger. Planen är att sedan gå vidare med förslag till ansvariga politiker inom de områden där talerätten anses vara ett hinder för ägandet och företagandet. Arbetet fortsätter Motion nr 5 Bergunda LRF Sveriges livsmedelsförsörjning med motionen som grund skriva en motion till riksförbundsstämman LRF Sydost projekt Framtidsstudie för Kalmar län i samarbete med länsstyrelsen och regionförbundet genomförde en Framtidsdag den 25 april där de olika studierna redovisades. Ett av resultaten är att ta fram en livsmedelsstrategi för Kalmar län tillsammans med branschen och myndigheter. Det kommer också att göras en studie om möjligheterna för livsmedelsproduktionen i Kronobergs och Ett internt underlag för en nationell livsmedelsstrategi har tagits fram. Landsbygdsministern har sammankallat till ett möte 5 mars 2015 om arbetet med en livsmedelsstrategi. Samma dag överlämnas Konkurrenskraftsutredningens betänkande som innehåller under för en nationell livsmedelsstrategi

2 Forts. Sveriges livsmedelsförsörjning Blekinge län. Detta arbete kommer att påbörjas i september. Kalmar län; Arbetet är i full gång och ska vara klart till Ölands skördefest vecka 39. Kronobergs län; En rapport ska redovisas i vecka 3. Efter redovisning ska beslut tas hur vi går vidare. Blekinge län; Arbete med rapport pågår och ska presenteras den 19 mars Motion nr 6 Alvesta LRF Strategi för svenska mervärden Status regionen Status riksförbundet skicka en skrivelse till riksförbundsstyrelsen med en uppmaning att det arbete som gjorts angående en nationell livsmedelsstrategi sedan förra stämman redovisas på stämman 2014 tillsammans med vilket arbete som utförs för att lyfta de svenska mervärdena till fördel för den svenske bonden lönsamhet En skrivelse skickades till Riksförbundsstyrelsen den 27 mars Sammanfattning svar på skrivelse: På Riksförbundsstämman maj 2014 redovisades LRFs arbete för och med en nationell livsmedelsstrategi. Detta skedde på olika sätt; dels genom den utfrågning av Helena Jonsson som hölls under inledningen, dels i politikerutfrågningen. I samband med behandlingen av de motioner som rörde konkurrenskraft förtydligade Helena Jonsson på ett mer konkret sätt hur LRF arbetar med en nationell livsmedelsstrategi. Till Riksförbundsstämman togs en uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier fram. Den finns tillgänglig i både tryckt och digital form. I rapporten redovisas en rad projekt och aktiviteter som genomförts för att tyddliggöra de svenska mervardena, både regionalt och nationellt. Svaret i sin helhet finns tillgängligt på LRF Sydost regionkontor

3 Motion nr 14 Motorp Karlslunda LRF Kommunala avgifter Status regionen Status riksförbundet i samarbete med kommungruppen ta upp frågan om tillsynsavgift med första hand Kalmar kommun, samt ev. med andra kommuner dör frågan är aktuell skicka en skrivelse till Riksförbundsstyrelsen som klargör vårt ställningsstagande. En dialog förs tillsammans med Kalmar Kommungrupp huruvida denna fråga ska lyftas i kommunen. En skrivelse skickad till Riksförbundsstyrelsen den 28 mars Arbete pågår Motion nr 15 Älghult LRF Vildsvin med motionen som grund skriva en motion till riksförbundsstämman LRF har fått jaktlagsutredningen att föreslå den möjlighet till länsvisa förbud mot vitlutfordring som riksförbundsstamman beslöt om Dessutom föreslog utredningen generellt förbud mot utfodring av klövvilt under vegetationsperioden. LRF arbetar nu på att kommande proposition följer utredningens förslag, med de ändringar LRF föreslagit. I övriga har LRF samverkan om bättre förvalting av vildsvin med Jägarförbundet (SJV) centralt. Även i regionerana pågår löpande arbete lokalt och regionalt.

4 Motion nr 16 Almundsryds LRF Mobiltäckning Status regionen Status riksförbundet skriva en motion till riksförbundsstämman om vikten av bra mobiltelefonitäckning och att mobiltelefonmaster ska fungera genom backup, fram tills ordinarie strömförsörjning fungerar igen. Skickat en motion till Riksförbundsstämman Departementet har uppvaktats med framgång. Konsumentverket och Post- och telestyrelsen har lämnat en rapport om en mer rättvisande och enhetlig redovisning av mobiltäckning. Samtliga mobiloperatörer är ense om att använda sig av samma systematik för att mäta täckning och för att ha samma täckningsmarkeringar på sina kartor. Frågan har tagits upp bland annat i Bredbansforums mobilgrupp och den har rört sig framåt. I februari 2015 pågår remisskrivande angående lagändringar i frågan. Krav på batteribackupp föreslås skrivas in i lagstiftningen i ställer för dagens Allmänt Råd från PTS som ej är juridisk bindande. Detta gäller dock större mobilmaster som betjänar många abonnenter. Men det får ändå ses som ett steg framåt i frågan, med mer tydliga lagkrav kring batteribackupp till mobilmaster

5 Motion nr 17 Gamleby LRF LRF-kooperation-framtidsdebatt- LRFs roll Status regionen Status riksförbundet skriva en motion till riksförbundsstämman om vikten av LRFs roll vad gäller att leda en spetsig och nytänkande kooperativ idédebatt. Att utveckla nya moderna samverkansformer för framtida företag En planeringsgrupp av förtroendevalda är knuten till kooperativa rådet för att utveckla rådets form och innehåll. En kooperativ konferens, Inflytande och engagemang i framtidens kooperation, genomfördes den 8 januari med cirka 100 deltagare från LRFs organisationsmedlemmar, LRF Ungdomen och LRF. Enheten Företagande och Analys för diskussioner med LRF Sydost om en seminariedag om samverkan mellan företag inom de gröna näringarna

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Underlag till regionala konferenser

Underlag till regionala konferenser LRF Ungdomens riksstämma 2015 Underlag till regionala konferenser INNEHÅLL Motioner och yttranden... sid. 2 Status på motioner från 2014... sid. 31 Remiss... sid. 32 Arbetsordning... sid. 33 Motion nr

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan 1 2 2013-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 maj 2013 BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2006 kommuner och föreningar

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2006 kommuner och föreningar 1(6) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2006 kommuner och föreningar Ansvarig myndighet/organisation: Klimatkommunerna/Sveriges Ekokommuner Projektnamn: Kommunikation av lokalt miljömålsarbete

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

Minnesanteckningar möte myndighetsnätverket Kunskapslänken Stockholm 2015-04- 17

Minnesanteckningar möte myndighetsnätverket Kunskapslänken Stockholm 2015-04- 17 Minnesanteckningar möte myndighetsnätverket Kunskapslänken Stockholm 2015-04- 17 Deltagare: Anna- Carin Bylund, Folkbildningsrådet Karin Bårman, Skolverket Tore Carlsson, Energimyndigheten Kerstin Eriksson,

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

AKTUELLT OM Ensamkommande barn och ungdomar juni, juli, augusti 2009

AKTUELLT OM Ensamkommande barn och ungdomar juni, juli, augusti 2009 AKTUELLT OM Ensamkommande barn och ungdomar juni, juli, augusti 2009 Nuläge Den 1 juli 2006 genomfördes en lagändring som innebär att ansvaret för boende och omvårdnad av ensamkommande asylsökande barn

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30. Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster

Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30. Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30 Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster Rapportnummer PTSER-2012:14 Diarienummer ISSN 1650-9862 Författare Pär Lindberg, Malin Walhquist och Helena Granborg

Läs mer

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär.

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 2 2013-03-01 Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. Ordföranden har ordet sidan

Läs mer