Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014"

Transkript

1 Vårt dnr 14/ Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens kanslier, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) översänder för kännedom bifogad sammanställning över landstingens patientavgifter i öppen och sluten vård, som gäller fr.o.m. den 1 januari Dessa uppgifter finns även tillgängliga via förbundets hemsida här Sveriges Kommuner och Landsting Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Åsa Himmelsköld För kännedom: Landstingens uppgiftslämnare Sjukvårdsregionerna/samverkansnämnderna Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: avgmissiv14

2 Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2014 En patient betalar under en tolvmånadersperiod högst kr för öppen hälso- och sjukvård. Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under 18 år får barnen gemensamt avgiftsbefrielse när kostnaderna uppgår till kr. Beloppet är ett högkostnadsskydd som regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Örebro läns landsting har ett högkostnadsskydd på 900 kr. Nästan samtliga landsting har beslutat att barn och ungdom under 20 år inte betalar någon avgift i öppen hälso- och sjukvård. Fr.o.m. 20-årsdagen upphör avgiftsfriheten. Följande landsting tillämpar andra regler. I Sörmland, Kronoberg och Blekinge upphör avgiftsfriheten fr.o.m. det kalenderår personen fyller 20 år. Stockholm tar ut avgift fr.o.m. 18-årsdagen. Gotland tillämpar halv avgift för barn under 18 år. Uppsala tar ut halv avgift för barn och ungdom under 20 år med undantag av besök inom primärvården där avgiften är 0 kr. I Norrbotten betalar barn t.o.m. 17 år ingen avgift för besök på jourtid och helger. Inom Region Skåne tillämpas patientavgifter fr.o.m. 18 års ålder med undantag av besök inom habiliteringen som är avgiftsfri även för vuxna. Örebro tillämpar ingen besöksavgift för barn och ungdom under 25 år. Jämtlands läns landsting har avgiftsfria besök vid ungdomspsykiatrisk mottagning t.o.m. 23-årsdagen. Landstinget i Kalmar län har avgiftsbefrielse i öppen hälso- och sjukvård för personer 85 år och äldre. Landsting Primärvård Hembesökstillägg Recept per tfn Specialistläkare Specialistläkare Kommentar husläkare Stockholm geriatriker 0 geriatriker** efter remiss 150 från primärvård* 350 från specialist * Gäller första besöket ** Gäller första besöket med remiss fr husläkare Uppsala * * Gäller första besöket Sörmland fr. primärvården i lt D* * Gäller första besöket Östergötland * från primärvården ** * Hembesök av läkare ** Gäller första besöket Jönköping * * Gäller första besöket Kronoberg från primärvård * 0 ** 300 * Gäller första besöket ** Efter remiss från spec.läkare samma dag. Kalmar 200/100* Jourtid 250/150* /200* 100 från primärvård dagtid 50 från primärvård jourtid * Det lägre beloppet vid 1:a besöket efter hän-visning av sköterska. Blekinge e-recept 300, 150 psykiatri 100 (besök 1), 300 Skåne 200/160* (gäller ej E-recept) (besök 1) * Lägre avgift på mot. där patienten är listad Halland * 150 psykiatriker 100 (besök 1), 300 *150 när specialist är knuten till vårdenhet inom Vårdval Halland Västra Götaland 100/300* 100/0* gynekolog 100 från primärvårdsläkare** * Vald VC/Annan VC ** Gäller första besöket Värmland Örebro från primärvårdsläkare* *Gäller första besöket Västmanland Avgiftsfritt för personer över 85 år Dalarna Gävleborg * * Avgift för recept som inte är överenskomna i smb. med besök Västernorrland från primärvård*, 0 från specialistläkare** * Gäller första besöket **Akut med remiss Jämtland (besök 1), 250 Västerbotten Norrbotten (besök 1), 300 Gotland * *Avser råd av läkare

3 Landsting Akutmottagning Jourtid Primärvård Akutmott Stockholm 400, 120* 400** *** Sjukvårdande behandling Kiropraktiker/ Naprapater Kommentar **** *Avgift för barn och ungdom under 18 år på sjukhusens akutmottagningar. **Gäller sjukhusens akutmottagningar ***Gäller primärvårdens akutmottagningar ****Endast kiropraktor med vårdavtal. Uppsala 3/230* ** * Närvårdsakutmottagningar ** Även psykoterapeut Sörmland * * Även distr.sköt. Östergötland 150 i primärvård, vid avtal Jönköping vid avtal Kronoberg * * Endast naprapat med vårdavtal Kalmar vid avtal med * Ej naprapat kiropraktiker * Blekinge , 150 psykiatri Jourcentral primärvård 150 Skåne 450 på sjukhus 200/160* på vårdcentral 200/160* 50 hos usk, ssk. och /160* 200/160* * Lägre avgift på mottagning där patienten är listad. dsk. Halland /300* /0** 100*** * Vardagar efter 20.00, lördagar efter samt söndag och helgdag. ** Usk, ssk, dsk i närsjukvård *** Kiropraktor och naprapat som har avtal med vårdenhet inom Vårdval Halland. Västra Götaland 200*/ ** 300*** 200*/300 50** 100**** 200 * Gynekolog, ** Vald VC, *** Annan VC **** Annan VC och övriga mottagningar sjukgym/arbetst Värmland Örebro * * Krav på remiss från primärvården. Västmanland primärvård 150 sjukhusvård 100 Avgiftsfritt för personer över 85 år Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland * *Endast kiropraktiker med vårdavtal Västerbotten Norrbotten * * Även mottagnings- och hembesök av distrikts-/ sjuksköterska på hälsocentral, med vissa undantag, kostar 125 kr. Gotland 400*, ** * Gäller även ambulanssjukvård som ges på plats utan efterföljande transport. ** 0 kr vid akutremiss från PV

4 P-pillersubvention och IVF-avgifter 2014 Landsting P-pillersubvention Stockholm 12 mån. förskrivning av p-piller, p- stav och hormonspiral 60 kr 3 mån. förskrivning av p-piller och p-spruta 30 kr 12 mån. förbrukning av p-ring och p-plåster 60 kr och 3 mån. 30 kr. Akut preventivmedel gratis. T o m år IVF-avgifter 25 år 350 kr per besök. Tre behandlingar. Uppsala 100 kr per år. 19 år Patienten erbjudes tre behandlingar till ordinarie patientavgifter. Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Kvinnan betalar själv första 3-månadersreceptet. Därefter 100 kr per år. 25 kr för 3 månaders förbrukning. 100 kr för 1-års förbrukning. Gäller endast preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen. Egen kostnad ska inte överstiga 100 kr per år. Preventivmedel ska ingå i läkemedelsförmånen för att vara aktuella för subventionen. Egenavgift 100 kr, endast preventivmedel inom läkemedelsförmånen. Gäller alla preventivmedel inom läkemedelsförmånen. 100 kr/år eller 25 kr/kvartal. 21 år Högst två IVF-behandlingar per år med offentlig finansiering. Vanliga patientavgifter under utrednings- och behandlingstiden. 25 år Två försök med vanlig patientavgift. 25 år Två försök med vanlig patientavgift. 25 år Tre försök per par subventioneras och de betalar ordinarie patientavgifter. 25 år Två försök med vanlig patientavgift. Blekinge Gratis 19 år Patienter betalar patientavgift och sjukresa enligt gängse regler. Begränsat antal försök. Skåne Gratis 25 år Tre försök per par subventioneras och de betalar gällande patientavgifter. Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland 3 mån = egenavgift 25 kr, 6 mån = egenavgift 50 kr, 12 mån = egenavgift 100 kr >12 mån = egenavgift 100 kr 100 % minus 25 kr per kvartal Egenavgift 100 kr, endast preventivmedel inom läkemedelsförmånen. Preventivmedel avsedda för kvinnor är gratis; gäller även för vissa preventivmedel utanför läkemedelsförmånen. 100 % minus 25 kr per kvartal 25 år Tre behandlingar medges. Patienten betalar gällande patientavgift. 19 år Tre behandlingar per patient till vanlig patientavgift. 25 år Tre behandlingar per patient till vanlig patientavgift. 25 år Tre behandlingar till vanlig patientavgift om de utförs vid IVF-enheten i Örebro. 24 år Vid IVF-behandling betalas samma avgift som för läkarbesök i öppen vård.

5 Landsting P-pillersubvention T o m IVF-avgifter år Dalarna 200 kr per år 25 år Läkarbesök 300 kr. Annan vårdgivare 100 kr. Endast en avgift per besök. Tre landstingsfinansierade försök enligt prioriteringsnormer. Gävleborg 100 kr per år 25 år Upp till tre försök per par bekostas av landstinget. Ordinarie patientavgifter gäller. Ytterligare insatser bekostas ej av landstinget. Västernorrland Subvention 70 % på p-piller förskrivna på recept vid varje expedieringstillfälle. 23 år En behandling per par. Patienten betalar vanlig avgift. Jämtland Kvinnorna betalar 50 %. 24 år Insemination: 3 landstingsfinansierade försök. Provrörsbefruktning: Ett försök och en frysåterföring eller ett nytt fullskaleförsök om frysåterföring ej är möjlig (gäller både lesbiska och heterosexuella par). Patienten betalar vanlig avgift. Västerbotten 100 kr per år 25 år En (1) fullskalebehandling och en frystransfer eller ytterligare en fullskalebehandling (totalt två försök). Patienten betalar vanlig avgift. Norrbotten 100 % per recept subventioneras. 25 år En färsk- och frystransfer eller två färska transfer om en frystransfer inte är möjlig. Patienten betalar vanlig avgift. Gotland Max kostnad är 300 kr per år. 19 år Ordinarie patientavgift. Patientavgifter för gynekologisk hälsokontroll respektive mammografi 2014 Landsting Gyn hälsokontroll Mammografi Kommentar Stockholm 0* 0* * Gäller vid riktade hälsokontroller Uppsala Ingår i högkostnadsskyddet Sörmland 0. Vid uteblivet bokat besök debiteras Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Blekinge 120* 120 * Avgiftsfritt första besöket (23 år) Skåne 120* 120 * Avgiftsfritt under 30 år Halland Västra Götaland Värmland Ingår i högkostnadsskyddet Örebro Västmanland 200* 200 * Avgiftsfritt upp till 25 år Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten 100* 200 * Avgiftsfritt för åringar Norrbotten Gotland 0 200

6 Regler för influensavaccin 2014 Landsting Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Gotland Regler Influensa- och pneumokockvaccination: Smittskyddsläkaren utfärdar rekommendation. Avgiftsfritt för ålderspensionärer samt för yngre personer som har någon av följande kroniska sjukdomar: Kronisk lungsjukdom, inkl. astma, kraftig övervikt (BMI>40), neuromuskulär sjukdom (t ex MS), kronisk hjärtkärlsjukdom (dock inte enbart förhöjt blodtryck), ökad risk för infektioner (t ex immunbristsjukdom, men också andra tillstånd såsom cancer eller autoimmunitet där sjukdomen i sig eller behandlingen medför en ökad risk för infektioner), kronisk lever- eller njursvikt, svårinställd diabetes mellitus, flerfunktionshinder hos barn. Gravida betalar ingen avgift för influensavaccination. Behandlingsavgift 150 kr samt vaccinkostnad. För personer äldre än 65 år och för personer inom vissa riskgrupper enligt smittskyddsläkarens anvisningar utgår ingen avgift. Ingen avgift för vaccin och vaccination till riskgrupper och personer 65 år och äldre. Riskgrupper enligt Socialstyrelsen erbjuds avgiftsfri vaccination. Gratis influensa- och pneumokockvaccinationer till patienter äldre än 65 år samt riskgrupper enligt Socialstyrelsen. Avgiftsfri influensa- och pneumokockvaccin för riskgrupper och personer över 65 år. Enhetlig avgift för influensa- och pneumokockvaccinering. 160 kr per tillfälle. Personer som under året fyller 65 år eller är 65 år och äldre, samt riskgrupper enligt Socialstyrelsen betalar 0 kr för influensavaccinering. Grundavgift för influensavaccinering är 300 kr. Kostnad för vaccin tillkommer. Grundavgift och vaccinkostnad ingår i högkostnadsskyddet. Samtliga invånare över 65 år får influensaoch pneumokockvaccination avgiftsfritt. Ingen besöksavgift vid influensavaccination för personer över 65 år hos distriktssköterska/sjuksköterska. Avgiftsfri influensa- och pneumokockvaccination för riskgrupper och för personer som fyllt 65 år. Övriga betalar 100 kr och vaccinkostnad. Personer, bosatta i Halland, över 65 år och riskgrupper enligt Socialstyrelsen betalar endast vaccinkostnaden, 60 kr. Ingår inte i högkostnadsskyddet. Riskgrupper enligt Socialstyrelsen och personer över 65 år betalar en subventionerad avgift på100 kr. Övriga betalar en avgift för vaccination enligt prislista. Riskgrupper enligt Socialstyrelsen och personer över 65 år betalar ingen avgift. Övriga betalar en grundavgift på 200 kr och vaccinkostnaden. Avgiftsfritt för personer som tillhör de medicinska riskgrupperna enl SoS samt för personer över 65 år. Övriga betalar 1 kr. Personer över 65 år eller tillhör riskgrupp enligt Socialstyrelsen får avgiftsfri vaccination mot influensa och pneumoni. Patienter över 65 och de som tillhör riskgrupper enligt Socialstyrelsen betalar ingen avgift för influensavaccination. Övriga betalar 2 kr. Avgiftsfri influensavaccination fr.o.m. det år personen fyller 65 samt för patienter som går på kontroller för hjärt-, lung-, njursjukdom, astma, diabetes eller immunbrist och för riskgrupper enligt Socialstyrelsen. Övriga betalar grundavgift på 250 kr och vaccinkostnad. Patient som under året fyller 65 år samt äldre och patient som tillhör riskgrupp betalar 70 kr för influensavaccination. Vaccin mot pneumokockinfektion 175 kr. Övriga åldrar och ej riskgrupp betalar en grundavgift hos primärvård 175 kr, och vid specialistklinik är avgiften 300 kr + faktiskt kostnad för vaccin - 30 kr för vaccin. Vaccinationerna ingår inte i högkostnadsskyddet. Riskgrupper enligt smittskyddsmyndighet och personer över 65 år betalar 75 kr. Övriga betalar besöksavgift hos sköterska med 100 kr, hos läkare 200 kr samt kostnad för vaccin. Riskgrupper enligt central smittskyddsmyndighet och personer över 65 år betalar endast kostnaden för vaccin mot influensa och pneumokockinfektioner. För riskgrupper enligt Socialstyrelsens definition är vaccination mot influensa avgiftsfri. Vid vaccinationskampanjer är de av Socialstyrelsen rekommenderade riskgrupperna avgiftsbefriade. Smittskyddsläkaren beslutar vid behov om vad detta innebär.

7 Avgifter i sluten vård år Stockholms läns landsting < 18 år 0 18 år Patienter med hel aktivitetsersättning/sjukersättning under 40 år betalar 40 kr per dag de 30 första dagarna vid varje vårdtillfälle. Landstinget i Uppsala län Avgift i kr dag 1 30 Avgift i kr dag Patienter med hel aktivitetsersättning/sjukersättning under 40 år betalar 50 kr även de 30 första dagarna. Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland Patienter med hel aktivitetsersättning/sjukersättning under 40 år betalar 50 kr per dag under de första 30 dagarna. Student med CSN-intyg har avgiftsfri sluten vård. Patienten måste vid varje vårdtillfälle begära en nedsättning av avgiften. Landstinget i Jönköpings län De patienter som har mer än 10 vårddagar betalar därefter kr per vårddag.

8 Landstinget Kronoberg Avgift i kr per dag Patienter med en årsinkomst som understiger kr. 40 Patienter under 40 år med hel sjuk- eller aktivitetsersättning Halv avgift under de 30 första dagarna vid varje vårdtillfälle Patienten får själv ansöka om avgiftsnedsättningar. Landstinget i Kalmar län Avgift i kr dag Patienter med hel aktivitetsersättning/sjukersättning under 40 år betalar 50 kr per dag de 30 första dagarna av ett vårdtillfälle. Tvångsvårdade betalar ingen slutenvårdsavgift. Landstinget Blekinge Avgift i kr dag 1 14 Avgift i kr dag Inkomst under kr/mån Total pensionsförmån mindre än kr/mån Patienter med hel aktivitetsersättning/sjukersättning under 40 år Region Skåne Avgift dag 1 30 Avgift dag Patienter mellan 20 och 39 med hel sjuk- eller aktivitetsersättning Patienten betalar fr.o.m. sjätte vårddagen halv avgift om den skattepliktiga inkomsten, inklusive hel- eller delpension, är lägre än kronor/år. Patienter under 40 år med hel aktivitetsersättning/sjukersättning betalar 40 kr per dag de 30 första dagarna vid varje vårdtillfälle.

9 Region Halland Personer yngre än 40 år med hel aktivitetsersättning/sjukersättning betalar halv avgift de 30 första dagarna av varje vårdtillfälle. Personer som vårdas enligt LPT och LRV betalar ingen patientavgift i sluten vård. Avgiftsfrihet gäller också när patient måste vårdas utomläns. Västra Götalandsregionen Högst kr per löpande 30-dagarsperiod Patienter med hel aktivitetsersättning/sjukersättning under 40 år Halv avgift under de 30 första dagarna vid varje vårdtillfälle Landstinget i Värmland Örebro läns landsting < Landstinget Västmanland Patienter under 40 år med hel aktivitetsersättning/sjukersättning betalar 50 kr per dag de 30 första dagarna vid varje vårdtillfälle. Landstinget Dalarna 20 Patienter på patienthotell betalar samma avgifter. Landstinget Gävleborg

10 Landstinget Västernorrland och månadsinkomst Patienter med hel aktivitetsersättning/sjukersättning under 40 år betalar halv avgift (50 kr) de 30 första dagarna av ett vårdtillfälle. Person med bruttoinkomst som är lägre än kr/månad har möjlighet att söka nedsättning. Jämtlands läns landsting Patienter med hel aktivitetsersättning/sjukersättning under 40 år betalar 50 kr per dag. Västerbottens läns landsting Högst kr per 30-dagarsperiod. Patienter med hel aktivitetsersättning/sjukersättning under 40 år betalar 50 kr per dag. Norrbottens läns landsting och månadsinkomst Månadsinkomst < före skatt Pension < efter skatt 50 Patienter med aktivitetsersättning/sjukersättning 50 till 50 % och med arbetsinkomst som tillsammans understiger kr per månad efter skatt Patienter under 40 år med hel aktivitetsersättning/sjukersättning 50 kr de första 30 dagarna vid varje vårdtillfälle Patienter som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård ska betala vårdavgift. Region Gotland < kr Patienter med hel aktivitetsersättning/sjukersättning under 40 år betalar 50 kr per dag. Patienter med månadsinkomst under kr kan efter ansökan få avgiften nedsatt till 50 kr per dag, fr.o.m. det 15:e vårddygnet.

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer

AVGIFTSHANDBOK version 11

AVGIFTSHANDBOK version 11 1(92) AVGIFTSHANDBOK version 11 1 Introduktion, sökordsregister 2 Läkarvård öppen vård 3 Sjukvårdande behandling Provtagningar Mödra- och barnhälsovård Preventivmedelsrådgivning m m 4 Högkostnadsskydd

Läs mer

Avgiftshandboken 2011

Avgiftshandboken 2011 Avgiftshandboken 2011 Publicerat: 2010-12-22, kl 13:10 Utskrivet: 2010-12-27, kl 08:23 Avgifter - Asylsökande mfl Gömda flyktingar Hälsoundersökning Planerad vård Sammanfattning patientavgiftsregler Utomlänsflyktingar

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012 Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2012 reviderad 1 april 2012 1 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård... 5 Speciellt om avgifter som rör barn och ungdomar...7

Läs mer

Avgifter i öppenvård. Avgifter i slutenvård. Bilaga 6 Patientavgifter år 2015 i Landstinget i Kalmar län

Avgifter i öppenvård. Avgifter i slutenvård. Bilaga 6 Patientavgifter år 2015 i Landstinget i Kalmar län Bilaga 6 Patientavgifter år 2015 i Landstinget i Kalmar län Avgifter i öppenvård Vårdbesök oavsett personalkategori 200 kr * Gruppbehandling/gruppbesök, receptarvode och telefonkonsultation med läkare

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Ärendeförteckning 27 november

Ärendeförteckning 27 november Landstingsfullmäktige Landstingets kansli Christian Eriksson 2013-11-14 LK/132020 Ärendeförteckning 27 november 1. LK/131785 Beslut om synnerliga skäl i balanskravsutredningen 2. LK/131563 Borgensförbindelse

Läs mer

Regelverk för patientavgifter

Regelverk för patientavgifter Regelverk för patientavgifter 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-07-01Diarienummer: HSN 1410-1347 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

Läs mer

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1. 1 SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.3 KVITTON OCH KVITTOKOPIOR... 11 1.4 ADMINISTRATION...

Läs mer

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 november 2012

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 november 2012 Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2012 reviderad 1 november 2012 1 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård... 5 Anvisning om avgiften för inkontinensartikel...8

Läs mer

Katalogen 2010. Spara! Innehåller viktig information om telefonnummer, adresser, tider och dina rättigheter som patient.

Katalogen 2010. Spara! Innehåller viktig information om telefonnummer, adresser, tider och dina rättigheter som patient. Katalogen 2010 Spara! Innehåller viktig information om telefonnummer, adresser, tider och dina rättigheter som patient. Vi skriver ut fysisk aktivitet på recept (FaR). Det kan både förebygga och behandla

Läs mer

Ryggskott? Besök webben.

Ryggskott? Besök webben. Patientinformation Din rätt som patient...55 Vårdgaranti och valfrihet...56 Hälsoval du väljer din vårdcentral...57 Om patientjournaler...58 När du lämnar prov...59 Att resa till vården...60 Lev ett sundare

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Köp av verksamhet KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER 2006 2013

Köp av verksamhet KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER 2006 2013 Köp av verksamhet KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER 26 213 Köp av verksamhet KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER 26 213 Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och

Läs mer

Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2010 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER

Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2010 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2010 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2010 VERKSAMHET OCH EKONOMI

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2009 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER

Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2009 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2009 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2009 VERKSAMHET OCH EKONOMI

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2006. Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2006. Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2006 Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2006 Verksamhet och ekonomi i landsting

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer