Sammanställning av samtliga av Polismyndigheten i Stockholms län, prövade och godkända bevakningsobjekt enligt 3 LOV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av samtliga av Polismyndigheten i Stockholms län, prövade och godkända bevakningsobjekt enligt 3 LOV"

Transkript

1 AA Sammanställning av samtliga av Polismyndigheten i Stockholms län, prövade och godkända bevakningsobjekt enligt 3 LOV Tjänstgöringsställen/områden inom Stockholms län. Utrustning: batong, expanderbar batong, handbojor och tjänstevapen, förutsatt att det medgivits som särskild utrustning i förordnandet. Förordnandet gäller på följande platser jämlikt 3 LOV. Denna specifikation skall tillsammans med förordnande och godkänd legitimationshandling medföras under tjänstgöring och på anmodan uppvisas. RIKSDAGEN m.m. Där beslut om särskild bevakning föreligger krävs särskilt beslut av polismyndigheten för bärande av tjänstevapen. Länstäckande uppdrag SL:s kollektivtrafikområden i Stockholms län, AA , giltigt t.o.m , med verkställighetsföreskrift och bilaga över knutpunkter. SL:s bussdepåer, tågdepåer tvärbanan, tunnelbanan, pendeltåg, Lidingöbanan samt Roslagsbanan, AA giltigt t.o.m SL, Citybanan, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av SL s Citybana, linje 7, mellan Sergelstorg och Waldemarsudde. I bevakningsområdet ingår hållplatser samt ombord på spårvagnarna under färd. Riksförordnande RA inom AB Storstockholms Lokaltrafiks områden inom Stockholm, Södermanland och Uppsala län CITY Polismästardistrikt 1 Arlanda Express, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområde: (Centralstationen) Hela plattformsytan mellan trappan upp till World Trade Center och den bortre trappan och hissen upp till Kungsbron, trappor, hissar samt entréer mot Centralstationen, Östra Järnvägsgatan, Kungsbron och World Trade Center. Beslutet gäller även vänthallen samt ombord på stillastående tåg på spår 1 och 2 samt trappan och hissen till Kungsbron och ut till plattformens slut för spår 1 och 2. Barn-ungdomspsykiatriska kliniken Sachsgatan 10 AA Giltigt t.o.m Bevakningsområde: akutmottagningen med reception, entréns omedelbara närhet, väntrum samt allmänna toaletter. Beslutet gäller ej undersökningsrum, patientbostäder eller personalutrymmen.

2 2 Beroendecentrum Hållpunkt, mottagning för hemlösa, Maria Prästgårdsgata 32 F AA , giltigt t.o.m Tjänstgöringsområdet omfattar receptionen och på området i omedelbar anslutning till entrén dit patientgruppen har tillträde. Birka Cruises, AA , giltigt t.o.m Tjänstgöringsområdet omfattar de områden/utrymmen dit allmänheten har tillträde inom hela terminalbyggnaden, plan 1, 2 och plan 3 där takterrassen är inrymd, trapphus som allmänheten nyttjar, det överbyggda gångstråket som löper utmed terminalbyggnaden, lokalgatan med gång- och cykelbana som löper längs med terminalbyggnad och parkeringar. Den västra parkeringen avsedd för Birka Cruises (bussparkering) belägen vid kajplats 156/157. Birka Cruises av- och påsläppszon i öster belägen vid kajplats 152/153, inklusive vändplan. Burger King, Sergels torg 1, AA , giltigt tom Bevakningsområdet utgörs av ytorna i restaurangen dit allmänheten har tillträde samt kundtoaletter, uteservering, entréer samt i entréernas omedelbara närhet. Beslutet gäller under restaurangens öppettider. Centralstationsbyggnaden, AA , giltigt t.o.m samt AA giltigt Bevakningsområde, Centralstationens stora hall, förbindelsegångar, rulltrappor, hissar, allmänna toaletter, runt fontänen mot Vasagatan, på trottoaren längst med hela stationshuset inklusive södra gaveln och norra hallen. Centralstationen i Stockholm, Plattformar och spår, AA giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av Plattform 2, spår 3 och 4 Plattform3, spår 5 och 6 Plattform 4, spår 7 och 8/10 samt trapphus och hiss till övre hallen Plattform 5, spår 11 och 12 samt trapphus och hiss till övre hallen och trapphus och Hiss till gångtunneln Plattform 8, spår 17 och 18 samt trapphus och hiss till övre hallen och trapphus och Hiss till gångtunneln Plattform 9, spår 19 samt trapphus och hiss till gångtunneln Gångtunneln, gula gången, samt Mellantrucktunneln Cityterminalen, AA , giltigt t.o.m Plan 1 och 2. Klarabergsviadukten 72 Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de ytor allmänheten har tillträde till så som entré och entréhallar, receptionen, hissar, trappor, hotellkorridorer, allmänna toaletter samt utanför entrén och i dess omedelbara närhet. Beslutet innefattar EJ hotellrum, personalutrymmen, trottoaren framför hotellet samt ej eller garaget under hotellet. Där utskänkning sker enligt alkohollagen t.ex. restauranger och barer, gäller bevakningen med ordningsvakter i enlighet med 2 Lag(1980:578) om ordningsvakter.

3 Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de utrymmen som allmänheten har tillträde till så som entré och entréhallar, receptionen, hissar, trappor, hotellkorridorer, nödutgångar, allmänna toaletter samt utanför entrén på Ringvägen 98 i dess omedelbara närhet samt lastgatan. Beslutet innefattar EJ hotellrum eller personalutrymmen. Där utskänkning sker enligt alkohollagen t.ex. restauranger och barer, gäller bevakningen med ordningsvakter i enlighet med 2 Lag(1980:578) om ordningsvakter. 3 Fältöversten Centrum, AA , giltigt t.o.m Fältöverstens innecentrum. Terrassplanet samt Fältöverstens offentliga garage samt Karlaplanstorget fram till busshållplatserna vid Karlaplan samt nedgångarna till T-banan. Försäkringskassans Huvudkontor, Klara Vattugränd 1, AA giltigt t.o.m Tjänstgöringsområdet omfattas av utrymmen dit allmänheten äger tillträde. Kundcenter, Klara Vattugränd 1. Receptionen samt entrén, eventuella toaletter samt i entréns omedelbara närhet. Förvaltningsrätten i Stockholm (Länsrätten), Tegeluddsvägen 1, AA giltigt t.o.m Tjänstgöringsområde: Receptionen samt entrén, hissar, trappor, besöksrum, förhandlingssalar samt sidogångar. Utanför entrén längs husfasaden. Gallerian, Hamngatan, AA Giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de utrymmen dit allmänheten har tillträde såsom entréer samt området i entréernas omedelbara närhet, rulltrappor, trappor samt hissar, toaletter m.m. Beslutet avser Gallerians 4 våningsplan inklusive garaget. Grimman Akutboende, Maria prästgårdsgata 34 F. AA , giltigt t.o.m Tjänstgöringsområdet omfattar receptionen samt entré med sluss och förvaringsrum samt logirum. Beslutet gäller även hela gården med lastkaj utanför Grimmans lokaler. Maria Prästgårdsgata mellan timmermansgatan och Rosenlundsgatan längs husfasaden, i ytterkant. Grimman 2 och Grimman 3, Maria Prästgårdsgatan samt Wollmar Yxkullsgatan AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av samtliga receptioner, väntrum, allmänna toaletter, hissar trappor, barnvagnsrummet etc. dit allmänheten har tillträde. Serveringen i entréplanet, uteserveringen samt gräsmattan. Samtliga entréer varuintag, innergårdar, hela trottoaren mellan fastigheten Wollmar Yxkullsgatan 23 fram till Rosenlundsgatan. Gröna Lunds Tivoli, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de trottoarer som omger Gröna Lund. Från färjeläget vid Allmänna Gränd upp mot Djurgårdsvägen, Långa gatan samt området på Gröna Lunds baksida som vetter mot Gamla Djurgårdsstaden, Allmänna Gränd som delar Gröna Lund i två delar samt parkeringsplatsen kv. Skeppsholmsviken. Inom Gröna lunds tivoliområde gäller 2 LOV

4 4 Hyresnämnden i Stockholm, AA , giltigt t.o.m Ulriksborgsgatan 5, plan 9. Bevakningsområdet utgörs av receptionen, hissar trappor, allmänna toaletter, besöksrummet i anslutning till receptionen, entrén i bottenvåningen samt under skärmtak utanför entrén. Ica Nära, Sergels torg, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av entrén, samt entréns omedelbara närhet och området utanför kassalinjen. Kronofogdens auktionslokal samt uppställningsplatsen: AA Giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av utrymmen som allmänheten har tillträde till i auktionslokalerna Esplanaden 3. Sundbyberg, Esplanaden 1 visningslokal för utmätt gods samt SF Bio Drottninggatan 82. Beslutet gäller, allmänna toaletter, trapphus, hissar, entréer och i dess omedelbara närhet samt utefter eventuell kö till auktionslokalerna. Polismyndigheten avslår Västbergagatan 22 Hägersten uppställningsplats för utmätta fordon. Polismyndigheten anser inte att det finns behov av förordnade ordningsvakter utan föreslår två (2) väktare. Kammarätten, Regeringsrätten och Svea Hovrätt, Riddarholmen, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de på skissen streckmarkerade utrymmena dit allmänheten har tillträde. Skiss skall förvaras tillgängliga för ordningsvakterna. Kungshallen, AA , giltigt t.o.m De områden dit allmänheten har tillträde, så som trappor, rulltrappor, hissar och toaletter samt i entréns omedelbara närhet. Beslutet gäller ej de restauranger med utskänkningstillstånd där ordningsvakter förordnas enligt 2 LOV. Kungsholmens Stadsdelsförvaltning, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de två våningsplan som omfattas av reception, väntrum, besöksrum, hissar, trappor med trapphall samt området i direkt anslutning till entrén. Kulturhuset, Sergels Torg 3 samt Stockholms Stadsteaters lokaler, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet omfattar hela Kulturhuset samt Stadsteaterns byggnad, de ytrymmen dit allmänheten har tillträde inklusive samtliga entréer samt i entréernas omedelbara närhet. Landstingshuset, Hantverkargatan 45, AA giltigt t o m Tjänstgöringsområdet omfattar landstingsparken samt Landstingshuset, huvudentré samt reception på bottenvåning, entrén och läktare vid sessionssalen på plan 2 och entré, entréhall, kapprum, sessionssal samt lunchrestaurang på plan 3. Lindhagens köpcentrum Kvarteret Paradiset 29, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av entrén, hissar, trappor allmänna toaletter, kundparkeringen under köpcentrat, lastplatsen, butiker med helt öppen ingång mot gallerian, ICA Maxi och Systembolaget utanför kassalinjen, trottoaren utanför köpcentrat mot Lindhagensgatan samt de två entréerna med hissar och trappor belägna i var ände av fasaden mot Lindhagensgatan. Tjänstgörande ordningsvakt har befogenhet att föra omhändertagna/gripna till och från tilldelat väntutrymme som är beläget utanför 3 LOV området i väntan på polis.

5 5 McDonald s Vasagatan 24, AA , giltigt t.o.m Tjänstgöringsområdet omfattas av de ytor allmänheten har tillträde till inne på restaurangen samt entrén och i dess omedelbara närhet, se skiss som förvaras i restaurangen. Tillståndet gäller alla dagar vid öppettiden samt en timme efter stängning. McDonald s Sergelgatan 4, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av själva restaurangen, dit allmänheten har tillträde, Besökstoaletter samt eventuell uteservering och i direkt anslutning till entrén. McDonald s Folkungagatan 50, AA , Giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av utrymmen som allmänheten har tillträde till, entrén, serveringslokalen samt allmänna toaletter. Beslutet gäller även trottoarens hela bredd utefter restaurangens sträckning. Bevakningen bör ske mellan Max hamburgerrestauranger, AA , giltigt t o m Hamngatan 12 samt Vasagatan 7, Stockholm. Bevakningsområdet utgörs av de allmänna utrymmet i restaurangerna dit allmänheten har tillträde. Medborgarhuset Medborgarplatsen 2-4, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av ytorna dit allmänheten har tillträde såsom hissar, trapphus samt foajéer på varje våningsplan. Se bifogad kartskiss. Tillståndet gäller endast då Medborgarhuset är öppet för allmänheten. De två entréerna med adress Folkungagatan ingår också i bevakningsområdet. Nordic Light Hotel och Nordic Sea Hotel, Vasaplan 2-7, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de utrymmen som allmänheten har tillträde till så som entré och entréhallar, receptioner, hissar, trappor, hotellkorridorer, allmänna toaletter samt utanför entréer i dess omedelbara närhet samt gästgarage och passagen mellan de två hotellen. Beslutet gäller ej hotellrum eller personalutrymmen. Där utskänkning sker enligt alkohollagen t.ex restauranger och barer, gäller bevakningen med ordningsvakter i enlighet med 2 Lag(1980:578) om ordningsvakter. Nordiska Kompaniet, NK, Hamngatan 18-20, AA , giltigt tom Bevakningsområde: Plan 1. Nedre källarplanet. Plan 2. Övre källarplanet. Plan 3. Entréplan gatuplan. Plan 4, 5, 6 samt 7 våningsplan dit allmänheten har tillträde. Norrmalms Stadsdelsförvaltning, Tuleg 13, AA , giltigt t.o.m Entré, reception, toaletter, trapphus med tillhörande trapphallar, korridorer samt besök- och samtalsrum. Beslutet gäller ej tjänsterum. Passagen Regeringsgatan 44,, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de allmänna utrymmen och entréer i passagen, dit allmänheten har tillträde. Se ritningar i beslutet. PK-huset, Hamngatan 10-14, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområde utgörs av entréerna och i entréernas omedelbara närhet, passagerna på gatu- och källarplanet, trappor, hissar samt allmänna toaletter.

6 PUB varuhus, Drottninggatan / Hötorget. AA , giltigt t.o.m Ordningshållning i direkt anslutning till varuhusets entréer samt vid behov av avvisande, avlägsnande och gripande från utskänkningsställen tillhörande varuhuset gäller närmaste lämpliga väg ut ur varuhuset. PUB, utökning, AA , utökning av befintligt område, giltigt t.o.m Det utökade bevakningsområdet innefattar hela varuhuset, inklusive Glashuset samt affärsgatan under Drottninggatan som förbinder de båda husen, på de ställen som allmänheten har tillträde till. Beslutet gäller även de personalutrymmen så som personalentré och personalhiss som används vid transport, av gripna/omhändertagna, till avräkningsrummet. Pelarbacken, enheten för hemlösa Östgötagatan 10, AA Giltigt t.o.m Bevakningsområde: receptionen med besöksrum, korridor till vårdavdelning som används som väntrum, väntrum en trappa upp där utbetalning av olika bidrag hanteras, trapphus, hissar samt allmänna toaletter. Området utanför entrén samt hela Östgötagatan mellan Högbergsgatan och Kapellgränd. Kapellgränd 7 i entréns omedelbar närhet. Radisson Blue Waterfront hotel AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de utrymmen som allmänheten har tillträde till såsom entréer och entréhallar, receptioner, hissar, trappor, trapphus, hotellkorridorer samt allmänna toaletter. Beslutet gäller ej hotellrum eller personalutrymmen. Regeringskansliet, AA , giltigt t.o.m I byggnader som är skyddsobjekt gäller inte beslutet om bevakning enligt 3 LOV. I Regeringskansliets samtliga byggnader gäller beslutet de ytor som allmänheten har tillträde till så som entréer, trappor, trapphus, hissar samt allmänna toaletter etc. Beslutet gäller ytorna utomhus i kvarteret Rosenbad och Lejonet, mellan Fredsgatan i norr och Strömmen i söder. I väster, vid trappan mot Vasabron och i öster, trottoarens ytterkant mot Gustav Adolfs Torg. Se bilaga 1. Riksdagen AA samt tilläggsbeslut AA , giltiga t.o.m Tjänstgörings området omfattar de utrymmen inomhus som allmänheten har tillträde till. I lokalerna på Helgeandsholmen samt i Gamla stan, Riddarhustorget 7 9, Storkyrkobrinken 2 4, Storkyrkobrinken 7 13 samt Mynttorget 1 4, Jakobsgatan 6. Tjänstgöringsområdet utomhus omfattar de ytor som allmänheten har tillträde till på Helgeandsholmen fram till Norrbro. Gränsen för området, för Riksbron går vid norra landfästet samt för Stallbron vid södra landsfästet. Observera att tilläggsbeslutet gäller från och omfattar Bevakningsområdet, inomhus, upphör fr.o.m. den 1 oktober 2010, då Riksdagens byggnader på Helgeandsholmen och i Gamla Stan övergår till skyddsobjekt. Bevakningsområdet begränsas, från samma datum, att gälla enbart utomhus på Helgeandsholmen, på de ytor dit allmänheten har tillträde. Området begränsas av Norrbros västra sida, Riksbrons norra landfäste samt Stallbrons södra landfäste i övrigt begränsas området av Stallkanalen i söder, Norrström i norr samt Riddarfjärden i väster. Ordningsvakter som tjänstgör vid Riksdagen beviljas inte bärande av tjänstevapen från och med

7 Ringen Centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgöras av utrymmen dit allmänheten har tillträde, under de tider köpcentrumet har öppet, såsom garaget med lastbrygga, trappor, offentliga toaletter, under skärmtaken vid entréerna Götgatan och Ringvägen, samt pelargången utanför butikerna mot Ringvägen. Se bifogade ritningar i tidigare beslut: AA Beslutet gäller EJ i butikslokaler eller den transportkorridor som löper från lastbryggan i garaget till butikernas personal- och lagerutrymmen. Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, AA giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av utrymmen som allmänheten har tillträde till såsom entré, reception, hissar, trappor, hotellkorridorer, allmänna toaletter samt friskvårdsanläggningen, garaget och varumottagningen. Beslutet gäller ej hotellrum eller personalutrymmen. Scandic Anglais Humlegårdsgatan 23, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av receptionen, trappor, hissar, allmänna toaletter, hotellkorridorer, garage samt garageutfartens omedelbar närhet. Beslutet gäller även trottoarens ytterkant mot Humlegårdsgatan. Beslutet gäller ej hotellrum eller personalutrymmen. Tillståndet för restaurangen och andra utrymmen med alkoholtillstånd gäller 2 LOV då alkoholdrycker serveras enligt alkohollagen. Det antal ordningsvakter som tillståndet gäller skall vara utöver det antal ordningsvakter som används för utrymmen enligt utskänkningstillståndet. Scandic Hotel Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av receptionen, korridorer utanför gästrum, hissar, trapphus samt utanför entrén i bredd med husfasadens överbyggnad. Scandic Hotel Continental, Klara Vattugränd 4, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av receptionen inklusive försäljningsdisk, hissar, trapphus, korridorer utanför gästrum, utanför entrén i bredd med husfasadens överbyggnad. Beslutet gäller även hotellets garageplatser Mäster Samuelsgatan 69. Scandic Malmen hotell, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de utrymmen som allmänheten har tillträde till så som entré och entréhallar, receptionen, hissar, trappor, hotellkorridorer, allmänna toaletter samt utanför entrén på Folkungagatan i dess omedelbara närhet samt under skärmtaket på entrén vid Götgatan och i dess omedelbara närhet. Beslutet innefattar EJ hotellrum eller personalutrymmen. Där utskänkning sker enligt alkohollagen t.ex. restauranger och barer, gäller bevakningen med ordningsvakter i enlighet med 2 Lag(1980:578) om ordningsvakter. Scandic Park, Karlavägen 43, AA giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de utrymmen som allmänheten har tillträde till så som entré och entréhall, reception, hissar, trappor, hotellkorridorer, nödutgångar, allmänna toaletter samt utanför entrén längs trottoaren utmed Karlavägen 43 från murstenen till byggnaden för Svenskt Näringsliv. Bevakningsområdet innefattar även bakgården mellan hotellet och grannbyggnaden med början vid Karlavägen, gården mot Floragatan, entrén till garaget, hela garaget under gården inkl infarten från Östermalmsgatan. Se även bifogade ritningar. 7

8 8 Sergelgången AA giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av ytor tillgängliga för allmänheten inom Sergelgången inkl entréerna mot Sergelarkaden och Hamngatan så som promenadstråk, hissar, trappor samt rulltrappor. Sergels torg AA giltigt t o m Bevakningsområdet utgörs av Sergelarkaden samt marknivån som begränsas av Kulturhusets fasad och en tänkt linje rakt över Drottninggatan. I Drottninggatans västra kant och i en tänkt linje mot Åhléns Hörna. Från Åhléns Hörna österut längs husfasaden på Klarabergsgatan. I Sergelgatans västra kant fram till Hötorgsskrapan fasad mot Sergels torg. Snett över Sveavägen vid övergångsstället mot Sveavägens östra kant. Hamngatans norra kant fram till Malmskillnadsgatans viadukt över Hamngatan. Söderut intill trappan upp mot Malmskillnadsgatan samt Kulturhusets östra fasad. Skrapan, galleria AA giltigt t o m Bevakningsområdet utgörs av de utrymmen dit allmänheten har tillträde såsom entréer samt området i entréernas omedelbara närhet, rulltrappor, trappor samt hissar och allmänna toaletter. I Skrapans restauranger/barer där utskänkning sker enligt alkohollagen, gäller bevakningen med ordningsvakter i enlighet med 2 Lag(1980:578) om ordningsvakter. Stockholms Stadsmission, Fleminggatan 115, AA giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs, vid behov, av stora salen samt toaletter efter beslut av enhetschef Liselott Fält eller Erik Vårdstedt. Beslutet omfattas även av gården belägen mellan bostadshusen på Arbetargatan, Mariebergsgatan, S:t Göransgatan och Fleminggatan, hela trottoarens bredd mellan Fleminggatan 111 och Mariebergsgatan 30, samt entrén Fleminggatan 115. Beslutet gäller ej personalutrymmen. S:t Eriks Ögonsjukhus, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av entréer, akutmottagningens väntrum, hissar, trappor, toaletter, korridorer på avdelningar dit allmänheten har tillträde, utomhus på området mellan sjukhuset och fastigheten Polhemstvärgränd samt i trapphuset i nämnda fastighet. Tjänstgöringsområdet omfattar EJ patientsalar, behandlingsrum eller personalutrymmen. S:t Görans sjukhusområde samt Stadshagsgården, S:t Göransgatan, AA giltigt t.o.m Bevakningsområdet omfattas inomhus av de utrymmen dit allmänheten har tillträde såsom entréer, akutmottagningar med tillhörande väntrum, korridorer, allmänna toaletter samt trapphus och hissar. Observera: patientsalar, behandlingsrum, kontor etc. ingår inte i bevakningsområdet. Utomhus utgörs bevakningsområdet av, sjukhusområdet med parkeringsytor och grönområden. S:ta Clara kyrkogård, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområde utgörs av området innanför det staket och grindar som avgränsar kyrkogården. Bevakning med ordningsvakter medges endast under månaderna april september. Sheraton Hotel, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de utrymmen som allmänheten har tillträde till, såsom reception, entrén, lobby, hissar, trappor, korridorer, konferens- och Mezzanineplanet samt garage. Beslutet gäller även utanför entrén fram till trottoarkanten mot Herkulesgatan samt Vasagatan i höjd med garageinfarten, varumattagningen samt Tysta Maria gången. Beslutet gäller ej hotellrum och personalutrymmen.

9 9 Spårväg city, SL, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av spårväg city och dess intressesfär, fordon och perronger dygnet runt sträckan Sergels torg - Waldemarsudde Stadshuset, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet omfattar kvarteret Eldqvarn, mot norr och väster fram till huslivet, mot öster och söder begränsas området av kajkanten. Vid stora entrén mot Hantverkargatan gäller tjänstgöringsområdet i omedelbar anslutning till entrén. Området omfattas av lokaler och ytor inomhus likväl som utomhus tillgängliga för allmänheten. Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de ytor allmänheten har tillträde till så som entréer, korridorer, trappor/trapphus, väntrum toaletter. Beslutet gäller ej personalrum, behandlingsrum samt patientsalarna eftersom de är att anses som privata. Bevakningsområdet utomhus utgörs av Stockholms Sjukhems inhägnade område. Stockholms Universitet, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområde Universitetets huvudbyggnad, Södra huset med tillhörande entréer, befintliga markområden utomhus mellan huskropparna A-F, Allhuset samt kulvert mellan Södra huset och Allhuset. Systembolaget Klarabergsgatan 62, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av entrén och i entréns omedelbara närhet på trottoaren samt området fram till kassalinjen. Bevakningsområdet gäller inte bakom kassalinjen, själva butiken. Södermalms stadsdelsförvaltning, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av receptionen, besöksrum i anslutning till receptionen, korridorer utanför tjänsterum samt toaletter. Beslutet gäller även entréhallen i gatuplanet, under överbyggnaden utanför entrén, hissar och trappor när det gäller stadsdelsförvaltningens klienter. Söderhallarna, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de delar av Söderhallarna, ej Saluhallen, dit allmänheten har tillträde, såsom entréer, torgytor, passager, trappor, hissar på pl. 3 till 6, samt utrymningsvägen från Biogatan på plan 4 som mynnar i anslutning till Saluhallen på plan 5. Bevakningsområdet är markerat på bilagda ritningar, se beslut AA : bil 1 plan 6, butiksplan, bil 2 plan 5, entréplan från Medborgarplatsen, bil 3 plan 4, Biografgatan, bil 4 plan 3, trapphusentré till Söderhallarna. Bevakningsområdet utgörs av de utrymmen av Söderhallarna dit allmänheten har tillträde, såsom entréer, torgytor, passager, trappor, hissar på plan 3 till 6 samt utrymningsvägen från Biogatan på plan 4 som mynnar i anslutning till Saluhallen på plan 5. Utomhus gäller beslutet utanför entréerna och i dess omedelbara närhet, under skärmtak och överbyggnad. I trappor som leder direkt till entréerna samt hela Folkungatrappan, från plan 5, fram till och med planteringen intill Västgötagatan.

10 10 Södersjukhusets, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområde utgörs av entréer samt akutmottagningar med tillhörande väntrum samt den stora passagen inom sjukhuset. Tjänstgöringsområdet omfattas också av korridorer på avdelningar dit allmänheten har tillträde samt utomhus på tomten i sjukhusets omedelbara närhet till ovan nämnda entréer och akutmottagningar. Beslutet innefattar ej patientsalar och ej heller behandlingsrum då allmänheten normalt inte har tillträde dit. Tingsrätter i Stockholms län. AA , giltigt t.o.m Stockholms tingsrätt: Scheelegatan 21, Fleminggatan 14, Säkerhetssalen Bergsgatan 50, Häktningslokal Polhemsgatan 30, Nacka Tr Augustendalsvägen 20, Solna Tr Sunbybergsvägen 5, Södertörns Tr Björnkullavägen 5A, Attunda Tr Tingsvägen 7 samt Erik Dahlbergsgatan 60. Bevakningsområdet utgörs av de områden allmänheten har tillträde till så som tingssalar/sessionssalar, samtalsrum, entréer och i respektive entrés omedelbara närhet, väntrum, korridorer, toaletter, hissar samt trappor. Vikingterminalen Stadsgårdshamnen, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av Tegelviksplans markyta, byggnader inom inhägnat område som avgränsas med staket mot Stadsgårdsleden, Londonviadukten, grönområdet där Fåfängan är beläget. Bilincheckning, buss och taxiplan, långtradarplan, trailerplan, masthamnen samt infarten från Londonviadukten till Tegelviksplan. Beslutet gäller ej kontorslokaler eller personalutrymmen. World Trade Center, AA , giltigt tom Bevakningsområdet utgörs av de allmänna utrymmen dit allmänheten har tillträde såsom entréer och garage vid terminalen 3, Klarabergsviadukten 70 samt Kungsbron 1. Terminalen 2 ingår ej i beslutet. Värtahamnen, Tallink Silja-terminalen, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de ytor som allmänheten har tillträde till så som entréer, trappor, hissar, toaletter, passagerarhallar samt utomhus, utanför entréerna, i dess omedelbara närhet. Västermalmsgallerian, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av allmänna ytor innanför entrédörrarna. Beslutet omfattar inte butikslokaler, restauranger, post och banklokaler och/eller liknande lokaler. Bevakningsområdet utgörs även av allmänna ytor utanför gallerian i passagen till T- banestation Fridhemsplan inklusive trappor och rulltrappor till inbyggd T-baneentré i gatunivå. Tjänstgöringsområdet omfattar även garage som nyttjas av besökande till gallerian inom kvarteret Trossen. Åhléns City Klarabergsgatan/Drottninggatan. AA , giltigt t.o.m , utökning AA Bevakningsområdet utgörs av utrymmen som allmänheten har tillträde till inom varuhuset. Samt det överbyggda området mot Drottninggatan/Klarabergsgatan. Utökningen gäller garageplanen samt infart fordon/gående från Mäster Samuelsgatan 61 samt trappor och hissar som ger möjlighet att komma till garaget.

11 11 Östermalms stadsdelsförvaltning, Karlavägen 104. AA giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de ytor allmänheten har tillträde till så som reception, toaletter, samtalsrum, hissar, trappor med trapphall samt område i direkt anslutning till entrén. SÖDERORT Polismästardistrikt 2 BRF Liljeholmens port samt BRF Liljeholmens torg. AA giltigt t.o.m Tjänstgöringsområdet utgörs av gatan vid Liljeholmstorget 4-28 samt trappan mellan Liljeholmstorget Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4. AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av entrén och receptionen samt de utrymmen allmänheten har tillträde till så som besöksrum/samtalsrum och korridorer i anslutning till dessa rum, väntrum samt toaletter på entréplan plan 02 och plan 04. Hissar och trappor på samtliga våningsplan. Området utanför entrén i form av gångar och trappor i anslutning till denna, så som plattsättning fram till parkeringen och trottoaren samt planteringen som gränsar mot parkeringsplatsen. På baksidan av fastigheten ingår personalentrén med rökburen fram till gatan och mot gräsmattan. Se bifogad ritning. Farsta Centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet omfattar offentliga utrymmen i gallerian Farsta Centrum dvs. innetorg och kundgator samt även området utomhus mellan Farstavägen från Farstaplan till Larsbodavägen. Larsbodavägens sträckning till Kroppaplan samt busstorget och området från busstorget till Farstaplan. Innefattande Munkforsplan, Storforsplan, Karlandaplan samt Farsta Torg. Beslutet gäller EJ bostadshus. Farsta stadsdelsförvaltning, Storforsplan 36, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av entrén, trapphuset med hissar samt receptionen med de utrymmen som allmänheten har tillträde till så som besöksrum och toaletter på plan 11. Se vidare bilaga 1 innehållande ritningar. Beslutet gäller ej Hägervägen Globens Evenemangsområde. AA giltigt t.o.m I samband med evenemang utgörs bevakningsområdet av samtliga ytor vid arenorna dit allmänheten har tillträde. Även innefattande ytorna och skogsområdet runt hotellet. Globen galleria shopping AA giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av samtliga ytor, entréer och parkeringsgarage i shoppinganläggningen dit allmänheten har tillträde. Beslutet innefattar också Quality Globe Hotel, de utrymmen dit allmänheten har tillträde såsom entréer, reception, hissar, trappor, hotellkorridorer. Beslutet gäller ej hotellrum eller personalutrymmen. Där utskänkning sker enligt alkohollagen, t.ex. restauranger och barer, gäller bevakningen med ordningsvakter i enlighet med 2 Lag(1980:578) om ordningsvakter.

12 12 Hagsätra Torg, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområde: torg, gårdar, terrasser, gator, parkeringsplatser, grönområden etc. inom området Oldshammarsgatan, Vintrosagatan, Glanshammarsgatan samt Kvarntorpsgränd samt det grönområde söder om T-banan, i rak linje från daghemmets nordvästra hörn till staketet mot T-banan. Beslutet gäller även gångtunneln under Vintrosagatan mot Hagsätraskolan. Beslutet gälle EJ affärer eller bostadshus eller andra privata områden. Hägerstens/Liljeholmens Stadsdelsförvaltning, AA , giltigt t.o.m Tjänstgöringsområdet omfattar receptionen, entrén, hissar, trappor, trapphallar, toaletter avsedda för besökande samt de utrymmen som upplåtits som väntrum Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsförvaltning beroendemottagning, Katrinebergsg. 35 A, AA , giltigt t.o.m Tjänstgöringsområde: Receptionen, korridorer utanför tjänsterummen, hissar, trappor, allmänna toaletter, entrén samt utanför entrén i dess omedelbara närhet. Beslutet gäller även öppna mottagningen, suterrängplanet, Katarinabacken 36, uteplatsen samt gångvägen från uteplatsen upp till Katarinabergsbacken 36 samt det öppna området utanför nr.36. Beslutet gäller EJ kontorsrum eller personalutrymmen. Högdalens Centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområde, utrymmen dit allmänheten har tillträde. Kronofogdens uppställningsplats Västbergavägen 22 AA Giltigt t.o.m Beslutet gäller vid visning av fordon, inom uppställningsplatsen för utmätta fordon. Vid garageentréerna, i dess omedelbara närhet samt utefter eventuell kö till lokalen Liljeholmstorget. AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet omfattas av de utrymmen dit allmänheten har tillträde. Dock ej trappan mellan Liljeholmstorget samt Liljeholmstorget 4-28 som är privat område. Skärholmens Centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av Äspholmsvägen i norr, Ekholmsvägen i väst och syd i gatornas ytterkant sett från centrumet samt Skärholmsvägen i öst i vägens innerkant sett från centrumet. Se kartskiss i beslut AA I centrumanläggningen gäller beslutet områden dit allmänheten har tillträde, dock ej butikslokaler eller andra byggnader eller inrättningar dit allmänheten normalt ej har tillträde. Beslutet gäller ej inom SL s intressesfär såsom T-banans vänthall eller ombord på bussar som har hållplats i Skärholmens centrum. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de utrymmen som allmänheten har tillträde till såsom entréer, trapphus, hissar, receptioner, besöksrum och allmänna toaletter. Beslutet innefattar ej kontorsrum. Skärholmens stadsdelsförvaltning, Bodholmsplan 2, Storholmsgatan 3, Måsholmstorget 3. AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de ytor dit allmänheten har tillträde till så som receptioner, väntrum, besöksrum/samtalsrum, toaletter, trappor och hissar. Se beslut och bifogade bilagor. Stockholmsmässan AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet omfattas av ytorna utanför mässhallarna enligt markering på bifogad ritning, parkeringsplatser samt i anslutning till hotellet. Dock EJ på hotellet.

13 Systembolaget och Sabis, Gullmarsplan. AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av områden dit allmänheten har tillträde till vid Systembolaget, Sabis och Snusboden. I Systembolaget, utanför kassalinjen, i Sabis, rulltrappor samt utrymmet nedanför rulltrappan utanför kassalinjen. Trapphuset med entréer till parkering samt parkeringsplatser samt under skärmtaket utanför entrén till Gullmarsplan 4-6. Vårbergs Centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de ytor som allmänheten har tillträde till, så som gångar, trappor, hissar samt toaletter, dock inte i butikerna. Utomhus, enligt markering på bifogad ritning, inklusive nedre delen av terrassen, med anknytning till entrén till köpcentrumet, fram t.o.m. första sektionen av trappor. Se skiss som ska förvaras i bevakningslokal. 13 SÖDERTÖRN Polismästardistrikt 7 Alby Centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av innecentrat med tillhörande lastgårdar samt intilliggande parkeringsytor. Utomhusdel med torg mellan innecentrat och T-banehuset. Trapphus och övriga allmänna ytor inom Albyvägen 8-14 samt tillhörande P-hus med servicegångar. Brandbergens Centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet omfattar de offentliga utrymmena inne i centrumbyggnaden, samt även området utomhus, två meter kring samtliga utgångar samt området mellan Jungfruns gata och centrumbyggnaden på byggnadens södra sida (30 meter). Se skiss som förvaras i bevakningslokal. Flemingsbergs Centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområde, Centrum samt parkeringshuset under centrumanläggningen Fredrika Bremergymnasiet, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de utrymmen dit allmänheten har tillträde såsom entréer, entréplan, toaletter samt aula. Hallunda Centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de utrymmen dit allmänheten har tillträde så som hissar, trappor, rulltrappor, allmänna toaletter, parkeringsplatser, parkeringsdäck samt affärer med helt öppen ingång. Beslutet gäller även runt hela centrumet även den lilla parken utanför entré 1 samt gångvägen under tunneln fram till dom stora stenarna. Haninge Centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av Centrumområdet med eventuella gångtunnlar inom det markerade området på bifogad ritning. Haninge Centrum Kulturhuset, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av Kulturhusets allmänna utrymmen, på terrassen utanför huvudentrén mot Poseidons gränd, trappan från Poseidons gränd upp mot norra entrén fram till muren mot grönområdet samt trappan upp mot Eskilsvägen, runt fasaden mot grönområdet under skärmtaket samt söder om Kulturhuset, platsen som avgränsas av låga lyktstolpar mot gångvägen.

14 Heron City, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområde de ytor som allmänheten nyttjar för allmän samfärdsel inom byggnaden Heron City. Tjänstgöringsområdet omfattar också området utanför byggnaden med parkeringsplatser, parkeringsgarage samt grönområdet runt byggnaden enligt ritnings som finns i beslutet. Huddinge centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av utrymmen dit allmänheten har tillträde till. Huddinge kommunalhus Kommunalvägen 28 AA , giltigt t.o.m Bevakningsområde: Bibliotekets ytterkant fram till Kommunalvägen. Kommunalvägens innerkant mot kommunalhuset, uppfarten till parkeringarna samt baksidan av kommunalstyrelsen gränsen mot kyrkogården. Beslutet gäller även reception, trappor, hissar samt allmänna toaletter. Beslutet gäller ej personalutrymmen eller tjänsterum. Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av det markerade området på bifogad karta. I bevakningsområdet ingår även, inomhus i de delar som allmänheten har tillträde till. Patientsalarna är undantagna beslutet med anledning av att salarna bedöms vara patientens bostad under vistelsen på sjukhuset. Beslutet gäller ej heller behandlingsrum eftersom allmänheten i regel ej har tillträde till dessa samt personalutrymmen. Haninge Kommunhus, Rudsjöterassen 2, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområde, entrén samt i dess omdelbara närhet, socialförvaltningens reception plan 1 och 2, Kontorshuset Gymnasietorget 1 Huddinge, socialkontor samt äldreomsorgen plan 5-8 AA giltigt t.o.m Bevakningsområde: entrén, entréns omedelbara närhet, receptionen plan 5, hissar trappor, allmänna toaletter, väntrum samt korridorer utanför tjänsterum som utnyttjas som väntrum. Beslutet gäller ej personalutrymmen eller tjänsterum. Röntgenvägen 3 Huddinge, socialkontor plan 1-4. AA giltigt t.o.m Bevakningsområde: samtliga entréers omedelbara närhet, hela entréhallen, reception, trappor, hissar, trappor, allmänna toaletter samt väntrum. Beslutet gäller ej personalutrymmen eller tjänsterum. Skogås Centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområde innecentrum samt dess omedelbara närhet. Bevakningsområdet gäller också yttertorget samt gångtunneln som leder från Centrumet till Melodivägen. Tekniska nämndhuset Sjödalsvägen 29 Huddinge, missbrukarenheten AA , giltigt t.o.m Bevakningsområde: entrén, entréns omedelbara närhet, reception, väntrum, trappor, hissar, allmänna toaletter samt korridorer utanför tjänsterum som utnyttjas som väntrum. Beslutet gäller ej personalutrymmen eller tjänsterum. Tumba Centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområde, utrymmen dit allmänheten har tillträde, såsom entrén, trappor, hissar, allmänna toaletter. Beslutet gäller även gångbron över järnvägen samt parkeringsplatserna. 14

15 Vårby Gårds Centrum, AA , giltig t.o.m Bevakningsområde, utrymmen dit allmänheten har tillträde, såsom entrén, hissar trapphus allmänna toaletter etc. Innerkanten av Vårby Allé samt utefter tunnelbanan upp till skolan. 15 VÄSTERORT Polismästardistrikt 4 Bromma flygplats AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av staketet mot flygplatsen, det avgränsade område från säkerhetsgrindarna vid Ranhammarsvägen samt terminalbyggnaden, trappor, hissar samt allmänna toaletter. Beslutet gäller ej personalutrymmen samt det inhägnade flygplatsområdet. Bromma stadsdelsförvaltning, Gustavslundsvägen 151 G. AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de på bilagorna markerade ytorna: Bil 1:1 Huvudentrén med tillhörande reception, samtalsrum/besöksrum, toaletter, trappor, hissar och korridorer till vilka allmänheten har tillträde. Bil 1:2-7 Trapphus med tillhörande trappor och hissar på samtliga våningsplan. Bil 2 Området utanför huvudentrén och personalingång fram till trottoaren mot Gustavslundsvägen, gångvägar samt hela bilparkeringen enligt ritning. Ritningar över förordnat område skall förvaras i vaktlokalen. Hallonbergens Centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de allmänna utrymmen som allmänheten har tillträde till. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av stadsdelsförvaltningens reception, lokaler, entréhall, trapphus och garage vid Hässelby Torg Gäller under tiderna lokalerna har öppet för allmänheten. Karolinska Universitetssjukhusets, Solna: AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utomhus utgörs av de grönområdet mellan byggnaderna samt det som omger sjukhusområdet. Bostadsfastigheter ingår inte i bevakningsområdet. I bevakningsområdet ingår även inomhus i byggnaderna i de delar som allmänheten har tillträde till. Patientsalarna är undantagna beslutet med anledning av att salarna bedöms vara patientens bostad under vistelsen på sjukhuset. Beslutet gäller ej heller behandlingsrum eftersom allmänheten i regel ej har tillträde till dessa samt personalutrymmen. Kista Centrum, AA , giltigt t.o.m BEVAKNINGSOMRÅDE: 1. Ärvinge Torg/Kista Torg: Gränsdragning enligt följande: Utanför södra entrén från Danmarksgatan fram till infart till parkeringsområdet samt fram till Vejlegatans gåbanor som leder till kyrkan vid Vejlegatans vändzon. I detta åtagande inkluderar det lastzon och utrymmen utanför café Shai och utfart för polisgarage tillhörande Kista Närpolis. Vidare passagen mellan kyrkan och Kista Gallerias fastighet. Passagen går från Vejlegatan in till Kista Torg. 2. Gångbro mot Kista Industriområde/Brandesgången: Gränsdragning enligt följande: Från entrén vid Brandesgången ska förordnandet gälla till man passerat gångbro under Hanstavägen. 3. Gångbro och cykelväg parallellt med Kistagången: Gränsdragning enligt följande: Samtliga gångvägar och utanförliggande genomfartsgångar/passager i anslutning till Kista Gallerias

16 16 fastighet, dess personalingångar, p-garage entréer i anslutning till Hanstavägen, Jan Stenbäcks Torg och som är tillhörande Kista Galleria ska förordnandet gälla för att säkerställa personal och besökare till och från Kista Galleria samt för upprätthållandet av den allmänna ordningen i aktuellt nämnt område. Inom ramen för detta område gäller även förordnandet längs med Kista Gallerias fastighets hela östra sida från fastighetens fasad ut till Hanstavägen längs hela Kista Galleria. 4. Jan Stenbäcks Torg: Gränsdragning enligt följande: Förordnandet omfattar hela Jan Stenbäcks Torg från samtliga östliga entréer (Kistagången) samt entré från nybyggnationen mitt på Jan Stenbäcks Torg fram till Färögatan. Detta med anledning av att Kista Gallerias fastigheter innefattar fastigheter på motsatta sidan av Kista Galleria vid Jan Stenbäcks Torg. 5. Område utanför entré Kista Galleria vid Science Tower: Gränsdragning enligt följande: Förordnandet ska gälla gångbanor från Jan Stenbäcks Torg fram till Danmarksgatan samt utanför Kista Gallerias södra entré som leder ut mot Science Tower 6. Trapphus och receptioner inom Kista Gallerias fastighet dit allmänheten äga tillträde: Gränsdragning enligt följande: Förordnandet omfattar samtliga trapphus, genomfartsgångar, receptioner i Kista Gallerias fastighet där allmänhet äga tillträde. 7. Hela nybyggnationen av Kista Galleria: Gränsdragning enligt följande: Förordnandet omfattar hela Kista Gallerias nybyggnationen på 1200 Kvm enligt bifogade ritningar. Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de områden som allmänheten har tillträde till så som receptioner med väntrum, toaletter, akutrum/besöksrum samt hissar och trappor på samtliga våningsplan enligt bifogade ritningar. Socialkontoret i Sundbybergs stad, Kavallerivägen 4, Rissne, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de ytor dit allmänheten har tillträde. Ordningsvakten kommer att vara placerad i receptionen tillsammans med en av socialkontorets anställda. Solna Centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de allmänna utrymmen i inomhuscentrat, såsom kundgator och inomhustorg samt tillhörande parkeringsdäck och garage. Solna Stadshus, AA , giltig t.o.m Bevakningsområdet utgörs av entrén och entréns omedelbara närhet, foajé, trappor, hissar, allmänna toaletter, övre våningen sammanträdesrum samt anslutande korridorer. Solna socialförvaltning Englundavägen 9,11,13, AA giltigt t.o.m Bevakningsområde utgörs av receptioner/väntrum, entréer, hissar, trappor, allmänna toaletter, besöksrum/samtalsrum samt området utanför entréerna tom trappan nertill gatan. Beslutet gäller ej tjänsterum, konferensrum eller personalmatsalar. Spånga-Tensta Socialkontor, Fagerstagatan 15, AA giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de områden allmänheten har tillträde till så som: huvudentrén med tillhörande reception. Samtalsrum/besöksrum, toaletter samt korridorer på plan 1-3. Trappor och hissar på samtliga våningsplan 1-6. Utomhus gäller bevakningsområdet runt hela byggnaden fram till trottoarer och parkeringen fram till plantering. Se bilagor med markerade ritningar. Tensta centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av utrymmen som allmänheten har tillträde till enligt bifogad kartskiss. Beslutet gäller även baksidan av centrumanläggningen i Gillingeparken.

17 17 Vällingby Centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de delar av Vällingby Centrum dit allmänheten har tillträde så som torgytor, passager, trappor, hissar, förbindelsegångar, gallerior, p-garage, p-platser, lastgator etc. enligt markering på bilagda ritningar; Bil 1: Översikt av bevakningsområdet i markplan, bil 2: Översikt av lastgator under markplan, bil 3: Solursgaraget, bil 4: Trapphus, bil 5: Mattorget markplan samt plan 1, bil 6: Modevaruhuset, endast entréer markplan, bil 7: Vällingehus, markplan samt plan 1, bil 8: Åregaraget, samtliga plan. Beslutet gäller ej i butikslokaler eller varuhus. Åkermyntan Centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av de utrymmen inom centrumanläggningen dit allmänheten har tillträde. Beslutet gäller ej butikslokaler. I Åkermyntans restauranger där utskänkning sker enligt alkohollagen, gäller bevakningen med ordningsvakter i enlighet med 2 Lag (1980:578) om ordningsvakter. Bevakningsområdet omfattar vidare parkeringen på framsidan av Åkermyntan, där avgränsning sker i väst av Lövkojsgränd. I söder utgörs avgränsningen av planteringarna som gränsar mot Preem-mackens område och allmänna grönområden. Från yttre sydöstra hörnet på parkeringen sträcker sig bevakningsområdet i en rak linje mot Växthusvägen, för att sedan omfatta hela östra sidan av centrumet längs med Växthusvägen fram till Drivbänksvägen. Även parkeringen på baksidan omfattas av beslutet, där avgränsning utgörs av Drivbänksvägen. Vidare omfattar beslutet gångvägen längs med fasaden på baksidan samt gångvägen närmast fasaden längs med Lövkojsgränd, inklusive varumottagning/lastkajer mot Lövkojsgränd. Se bifogad kartskiss. NORRORT Polismästardistrikt 5 Helenelunds Centrum, AA , giltigt tom Bevakningsområdet utgörs av de platser inom centrumanläggningen dit allmänheten har tillträde, såsom hissar, trappor, allmänna toaletter samt förbindelsegången på plan 2 som förbinder de två trapphusen, Bevakningsområdet utomhus, se bifogad skiss. Jakobsbergs Centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av området som begränsas av trottoar längs Ynglingavägen/Vasaplatsen husliven Riddarplatsen passagen mot Drabantvägen och dess husliv (ej trottoar) förlängningen av Riddarparken mot Tornérparkeringen (inbegriper trottoar/vägbana infart/väg mot Tornér-/Allmogeplatsen) husliven Allmogeplatsen åter Vasaplatsen. Beslutet innefattar även Drabantparkeringen, p-hus samt Tornérparkeringen. Riddarparken, Jakobsbergs Centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområde utgörs av den allmänna parkmarken. Sollentuna centrum, AA , giltigt t.o.m BEVAKNINGSOMRÅDE Centrumbyggnaden utgörs bevakningsområdet av utrymmen som allmänheten har tillträde till, allmänna ytor såsom trappor, hissar samt allmänna toaletter och parkeringsdäcken. Utanför centrumbyggnaden är bevakningsområdet: Bevakningsområdet utgörs av de utrymmen som allmänheten har tillträde till, såsom trappor, hissar samt allmänna toaletter. Beslutet innefattar även parkeringsdäcken samt gången till dörren som leder in till bevakningsbolagets avrapporteringsrum och gången fram till avrapporteringsrummet samt avrapporteringsrummet. Utanför centrumbyggnaden gäller beslutet enligt AA där även centrumordningsvakterna har rätt att ingripa enligt 3 LOV.

18 18 Sollentuna Kommun, giltigt t o m Bevakningsområdet utgörs av samtliga våningsplan i Turebergshuset dit allmänheten har tillträde såsom entréer, trappor och trapphus, hissar, väntrum samt allmänna toaletter, dock ej kontorsrum. Område 1: Området runt Turebergs Torg, busstorget, Satelliten Ungdomens hus (idrotts- och events-/diskoteksanläggning), Aniaraplatsen med biblioteket samt även runt om köpcentrumsdelen. Området gäller torg och strövområden mellan vägar och gatukorsningar; Sollentunavägen, Kung Agnes väg, Sköldvägen, Bygdevägen. Område 2: Rättscentrum, Flyktingmottagningen på Tingsvägen 17, beroendemottagningen på Malmvägen 14A och fritidsgården Röda rummet på Malm vägen 14B. Området gäller också Malmparken och strövområden samt gångtunnlar under stambanan från Turebergs Torg och Aniaraplatsen samt mellan vägar och korsningar; Tingsvägen, Hvidovrestråket, Malmvägen och Tusbystråket. Dock ej bostadshus. Se bifogad kartskiss. Stinsen köpcentrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av samtliga ytor i shoppinganläggningen, entréer, trappor, lastkajer och parkeringsgarage. Även butiker med helt öppen ingång mot gallerian. Utomhus, den allmänna p-platsen, utmed husfasaden mot gatan samt lastområdet, i staketet mot spårområdet samt infarterna till lastområdet och garaget. Se kartskiss. Stationsområdet Upplands Väsby, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområde mellan Väsbyvägen, Industrivägen och Bankens bro samt toaletter, parkeringsplatser samt tunnel under järnvägen. Scandic Infra City, Upplands Väsby, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av utrymmen som allmänheten har tillträde till, receptionen, hissar trappor, konferenslokaler, hotellkorridorer, allmänna toaletter samt utanför entrén i dess omedelbara närhet. Beslutet gäller EJ hotellrum eller personalutrymmen. Scandic hotell, Upplands Väsby, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av utrymmen som allmänheten har tillträde till, receptionen, hissar trappor, konferenslokaler, hotellkorridorer, allmänna toaletter samt utanför entrén i dess omedelbara närhet. Beslutet gäller EJ hotellrum eller personalutrymmen. Turebergshuset, Sollentuna AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av Socialkontorets lokaler plan 2, 3 och 4, korridorer, besöksrum/väntrum samt toaletter upplåtna för allmänheten. Konferenscentrum plan 13, allmänna utrymmen samt Kommunfullmäktiges och Socialkontorets sammanträden dit allmänheten har tillträde. Receptionen plan 0. Huvudentrén under skärmtak och fram till husväggen samt Under skärmtak vid entrén Allfarvägen 31. Valsta Centrum, Märsta, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av utrymmen som allmänheten har tillträde till, kundstråket,

19 19 Trappor samt apoteket utanför kassalinjen. Beslutet gäller även utanför centrumet, parkeringen utanför entré 1, grönområdet fram till Mjölnergatan utanför entré 2, i gångvägens ytterkant utanför entré 3, innerkanten av Bragegatan samt garaget och garagenedfart. Väsby Centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområde utgörs av utrymmen allmänheten har tillträde till i centrumanläggningen. Dragonvägen med avgränsning parkeringsplatsens ytterkant samt Kyrkvägen, Arkadstigen och Drabantvägen, avgränsning vid husliv. Parkeringsplatser samt garage som allmänheten har tillträde till. Utanför köpcentrat gäller grönområden inom markering på karta, se beslutet. Beslutet gäller utanför kassalinjen för systembolaget. SÖDERTÄLJE Polismästardistrikt 8 Södertälje Handelsområde, Axa sport center samt Fotbollsarena AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av utrymmen som allmänheten har tillträde till inom Geneta- Fritidsledens ytterkant med begränsning mot öster i tillfartsvägen till parkeringsplatsen samt vid samtliga parkeringsplatser inom området. Vid Axa Sport Center och fotbollsarenan gäller beslut enligt 2 Lag (1980:578) vid evenemang på arenorna, vid tillstånd enligt Ordningslagen. Inom handelsområdet gäller beslutet trappor, hissar allmänna toaletter etc.. För systembolaget och övriga butiker gäller beslutet utanför kassalinjen. För restauranger gäller 2 LOV, då alkoholdrycker serveras till allmänheten med tillstånd enligt alkohollagen. Södertälje Sjukhus, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av utrymmen som allmänheten har tillträde till såsom entrén, receptionen, hissar trappor, väntrum, korridorer samt allmänna toaletter. Beslutet gäller även inom sjukhusområdet fram till trottoarers ytterkant Rosenborgsgatan, Erik Dahlbergs väg, Doktorsvägen samt Lagmansvägen. Beslutet gäller EJ patientsalar eller personalutrymmen. Södertälje Centrum/City, AA , giltigt t.o.m Bevakningsorådet utgörs av Centrumanläggningen samt Lunagallerian. Södertälje Social och omsorgskontor, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av entrén, Receptionen, besöksrum, toaletter trappor, hissar samt korridorer när dom används som väntrum. ROSLAGEN Polismästardistrikt 4 Alceahuset, Åkersberga, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av samtliga utrymmen i Alceahuset dit allmänheten har tillträde såsom entréer, entréhallar, hissar, offentliga toaletter, trapphus och korridorer, dock ej tjänsterum. Beslutet gäller husets samtliga våningsplan, vilka bl.a. inrymmer

20 Kommunfullmäktiges lokaler, Socialförvaltningen, akutläkarmottagningar samt vuxenpsykavdelning. 20 Badholmen Vaxholm AA giltigt samt Bevakningsområdet: Badholmen i Vaxholm med tillhörande bryggor, gäller dock ej privata båtar förtöjda vid bryggorna. Beslutet gäller även kön till taxibåtarna, Prinsen, Daphne, Athena och Storholmen som trafikerar Badholmen från kajplatserna 6-9 i Vaxholm och tillhör företaget Kronuddens Taxi. Beslutet gäller även ombord på båtarna då de trafikerar Badholmen/Vaxholm samt utefter köerna vid kajplatserna. Vid utskänkningsområde på Badholmen gäller LOV 2. Danderyds sjukhus, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av entréer samt akutmottagningar med tillhörande väntrum. Utökat tjänstgöringsområde korridorer på avdelningar dit allmänheten har tillträde, sjukhusets trapphus som nyttjas av allmänheten samt utomhus på tomten i sjukhusets omedelbara närhet till ovan nämnda entréer och akutmottagningar. Mörby Centrum AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av utrymmen som allmänheten har tillträde till inom centrumanläggningen, dock ej i butikslokalerna. För Systembolagets butik gäller beslutet utanför kassalinjen. Beslutet gäller även parkeringshus samt parkeringsdäck. Utanför centrumanläggningen gäller beslutet utefter sträckstenskanten vid Mörbyleden fram till rondellen öster om motorvägen samt området för in- och utfart till parkeringsgaraget (gamla OKQ8). Vid busstorget, T-baneentrén, gäller beslutet utefter sträckstenskanten, från Mörbyleden in mot busstorget samt utefter parkeringsgaraget mot Golfbanevägen, utefter parkeringsgaraget, Golfbanevägen mot parken, utfarten från parkeringshuset fram till gångvägens gräskant mot höghusen, söderut fram till Golfbanevägens sträckstenskant med förlängning mot motorvägen. Efter staketet mot motorvägen i dess förlängning mot Mörbyleden, samt trappan ner mot Mörbyleden. För restauranger gäller 2 LOV, då alkoholdrycker serveras till allmänheten med tillstånd enligt alkohollagen (1994:1738). Åkersberga Centrum, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av det inringade området enligt bifogad kartskiss. Beslutet gäller ej inne i skolans lokaler. NACKA Polismästardistrikt 6 Magasinet Sickla köpkvarter, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet omfattar Magasinet med entréer, garage samt området i direkt anslutning till dessa. Nacka Stadshus, AA , giltigt t.o.m Bevakningsområdet utgörs av utrymmen som allmänheten har tillträde till, receptionen, innergården med bl.a. restaurang, fullmäktigesalen, allmänna toaletter samt socialtjänstens

Sammanställning av samtliga av Polismyndigheten i Stockholms läns prövade och godkända bevakningsobjekt enligt 3 LOV

Sammanställning av samtliga av Polismyndigheten i Stockholms läns prövade och godkända bevakningsobjekt enligt 3 LOV Sammanställning 1 (24) Polismyndigheten i Stockholms län City Polismästardistrikt Tillståndsenheten, 1TI/O3 Datum 2014-03-27 Diarienr (åberopas) Saknr AA-692-11014-2011 692 Sammanställning av samtliga

Läs mer

Platser som beslutats av Polismyndigheten efter särskild prövning enligt 3 lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV)

Platser som beslutats av Polismyndigheten efter särskild prövning enligt 3 lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV) Sammanställning 1 (17) Datum 2015-06-22 Polismyndigheten Diarienr (åberopas) Saknr Förvaltningsrätt Stockholm RA 692 Senast uppdaterade versionen av detta dokument finns alltid tillgängligt via polisen.se.

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Maria Sahlstrand 2014-06-20 Tfn 08-508 274 82 1(28) Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm,

Läs mer

Utblick Slussen. NY uppdatering april 2011. Förslag av ULF CHRISTERSON arkitekt SAR/MSA

Utblick Slussen. NY uppdatering april 2011. Förslag av ULF CHRISTERSON arkitekt SAR/MSA STADSMUSEET KF-HUSEN ALLHUSET saluhall, bibliotek, kontor KATARINAHISSEN KATARINAPLATSEN RYSSGÅRDEN FYRFILIG RAMP SÖDERMALMSTORG AULA KARL JOHANS TORG AMFITEATER KULTURLOKALER EVENEMANGSPLATS SCEN VINTERTRÄDGÅRD

Läs mer

D OKU MENT STO C K H O LM DOKUMENT. Staden utvecklas ständigt varje dag händer något som förändrar gatubilden.

D OKU MENT STO C K H O LM DOKUMENT. Staden utvecklas ständigt varje dag händer något som förändrar gatubilden. Staden utvecklas ständigt varje dag händer något som förändrar gatubilden. DOKUMENT Fotograferna Erik G Svensson, Roger Turesson och Jeppe Wikström har med STO C K H O LM över 1 000 nytagna bilder fångat

Läs mer

Hörslingor i Stockholms län

Hörslingor i Stockholms län Hörslingor i Stockholms län Innehåll ABF 5 Akademibokhandeln 5 Bibliotek 5 Biografer 6 Folkets Hus 7 Kommunhus 8 Konferens/hotell 9 Kyrkor/samfund 13 Museer 16 Samlingssalar 18 Servicehus/trygghetsboende

Läs mer

PLANBESKRIVNING Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36, 37 m m i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2011-08491-54

PLANBESKRIVNING Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36, 37 m m i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2011-08491-54 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Niklas Zetterberg 1(40) Tfn 08-508 273 35 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36, 37 m m i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2011-08491-54 Planområdets

Läs mer

SLUSSEN PÅ 2000-TALET. Nytt förslag av ARK SAR/MSA ULF CHRISTERSON tel: 08/668 40 80 april rev. okt 2005

SLUSSEN PÅ 2000-TALET. Nytt förslag av ARK SAR/MSA ULF CHRISTERSON tel: 08/668 40 80 april rev. okt 2005 SLUSSEN PÅ 2000-TALET Nytt förslag av ARK SAR/MSA ULF CHRISTERSON tel: 08/668 40 80 april rev. okt 2005 SAMMANFATTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Det här förslaget innehåller förutom nya idéer, en integrerad

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Kommunstyrelsen 16 december 2013 8

Kommunstyrelsen 16 december 2013 8 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1507.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för fastigheten Grantorp

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann Tfn 08-508 271 08 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Ersta 24 och Rabatten

Läs mer

KV LAGERN 2, RÅSUNDA FOTBOLLSSTADION. Dokumentation inför rivning 2011-09-05

KV LAGERN 2, RÅSUNDA FOTBOLLSSTADION. Dokumentation inför rivning 2011-09-05 KV LAGERN 2, RÅSUNDA FOTBOLLSSTADION Dokumentation inför rivning 2011-09-05 KV LAGERN, RÅSUNDA FOTBOLLSSTADION SOLNA Dokumentation: Maria Lorentzi, byggnadsantikvarie Olle Nylind, byggnadsantikvarie Johanna

Läs mer

DIN PERSONLIGA LISTA MED LEDIGA LOKALER

DIN PERSONLIGA LISTA MED LEDIGA LOKALER DIN PERSONLIGA LISTA MED LEDIGA LOKALER Lediga lokaler från Newsec Nedan listas en översikt med de lediga lokaler du valt att visa som PDF fil. PDF formatet gör att du kan välja att spara filen lokalt

Läs mer

VIDD VY 7. SLUSSVY från munkbron mot terminalen och södermalm. VY 3 från öster

VIDD VY 7. SLUSSVY från munkbron mot terminalen och södermalm. VY 3 från öster VY 7 brons undersida, blank ljus terrazzo reflekterar solljus och från vattenspegeln SLUSSVY från munkbron mot terminalen och södermalm VY 3 från öster nya nedgångar i glas kopplar bussterminalen och stadsbussarna

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2009-01-19. Detaljplan för. KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING 2009-01-19. Detaljplan för. KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(40) SAMRÅDSHANDLING 2009-01-19 Dnr 08-0060:2 Tillhör karta dnr 08-0060:1 Detaljplan för KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM centrala Kristianstad, Kristianstads kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Detaljplan för område vid Selma Lagerlöfs torg, etapp 1 inom stadsdelen Backa i Göteborg

Detaljplan för område vid Selma Lagerlöfs torg, etapp 1 inom stadsdelen Backa i Göteborg Detaljplan för område vid Selma Lagerlöfs torg, etapp 1 inom stadsdelen Backa i Göteborg Perspektiv från väster över planområdet Samrådshandling 2014-01-14 Innehållsförteckning Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

fastigheter och lokaler Lediga Fastighetsbranschens: heta trender duktiga förvaltare bästa flyttips kaxiga byggprojekt Nr 1 2002

fastigheter och lokaler Lediga Fastighetsbranschens: heta trender duktiga förvaltare bästa flyttips kaxiga byggprojekt Nr 1 2002 Lediga fastigheter och lokaler Nr 1 2002 Fastighetsbranschens: heta trender duktiga förvaltare bästa flyttips kaxiga byggprojekt Medföljer som bilaga i Dagens Industri februari 2002 Notiser Svårsålda NCClägenheter

Läs mer

Kvällsekonomi. i de regionala stadskärnorna

Kvällsekonomi. i de regionala stadskärnorna Kvällsekonomi i de regionala stadskärnorna rapport 1:2011 Kvällsekonomi i de regionala stadskärnorna Regionplanekontoret ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län. Kontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

Översiktsplan för Storsjö strand. Inledning 2. Planeringsförutsättningar 7. Planförslag 20. Genomförande 38. Översiktsplanens konsekvenser 40

Översiktsplan för Storsjö strand. Inledning 2. Planeringsförutsättningar 7. Planförslag 20. Genomförande 38. Översiktsplanens konsekvenser 40 Översiktsplan för Storsjö strand INNEHÅLL Inledning 2 Planeringsförutsättningar 7 Planförslag 20 Genomförande 38 Översiktsplanens konsekvenser 40 Bilageförteckning 52 Utlåtande 1 INLEDNING Bakgrund När

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Skansen 18 i stadsdelen Norrmalm (påbyggnad hotell)

Startpromemoria för planläggning av Skansen 18 i stadsdelen Norrmalm (påbyggnad hotell) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (12) 2014-08-15 Handläggare Julia Nedersjö Telefon: 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Skansen 18

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 1996/82 214 Projekt 9107 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på planenheten i november 2012, enligt

Läs mer

Tänk om småbutikerna i city

Tänk om småbutikerna i city DEL 2 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED AKTÖRER OCH INTRESSENTER I CITY Här följer en kort sammanfattning av synpunkter från ett 30-tal intervjuade personer. Först sammanfattas de vanligaste åsikterna

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer

modernt miljöhus i city

modernt miljöhus i city VASAGATAN 7 modernt miljöhus i city Modernt miljöhus mitt i city Vasagatan 7 är ett helt unikt projekt och vi är verkligen stolta över vad vi åstadkommer här. Aldrig förr har vi genomfört en så stor och

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

Planbeskrivning 52-75. Detaljplan för STENBRON 1 m.fl. Eriksberg, Botkyrka kommun. LAGA KRAFT den 2012-04-12. Botkyrka kommun. Stadsbyggnadsenheten

Planbeskrivning 52-75. Detaljplan för STENBRON 1 m.fl. Eriksberg, Botkyrka kommun. LAGA KRAFT den 2012-04-12. Botkyrka kommun. Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för STENBRON 1 m.fl. Eriksberg, Botkyrka kommun Planbeskrivning LAGA KRAFT den 2012-04-12 Botkyrka kommun Referens Anna Ahlstrand SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BOTKYRKA KOMMUN 2 [16] Information

Läs mer