Intervju med Sverker Jansson i hans hem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intervju med Sverker Jansson i hans hem 96 08 16"

Transkript

1 Rapport 1996 Intervju med Sverker Jansson i hans hem Fornlämning, Fastighet, Socken, Kommun, Landskap, Margareta Bergvall

2 Intervju med Sverker Jansson i hans hem Gustaf Hallström berättade för Sigurd Curman att det fanns utbyggnadsplaner för Nämforsen. Han fick reda på detta av damen som hade hotellet vid posten, och som också ägde fallhöjd vid forsen. K.A. Gustafsson, Curman och Hallström reste upp, träffade en ingeniör som bekräftade att det var bråttom. Detta var under kriget. Man byggde ut hela vattensystem under kriget. Det fanns en lag som innebar att besluten kunde tas innan ersättningspengar etc var klara. Bergström och Curman vilket resulterade att kraftverket... Vattenfall betalade kartan som ingår i Hallströms publikation, dvs kartan över öarna. Almgren grävde, men slutförde ej p g a att han blev inkallad. Sverker Jansson slutförde grävningen. Han målade också ristningarna på landsidan. Vattenfall gjorde spångar.borgström var mycket dominerande. Det var Curman också. Tore Nilsson var teknisk direktör. Också han var en mycket stark person. Vattenfall skötte detta exemplariskt under många år. När Tore Nilsson var aktiv var Jonas Norrby hans närmaste man. Norrby var i Nämforsen när man byggde ut. Nils Sjölin (f d länsråd) var mycket driftig och dominerade länsantikbarie och länsarkitekt. Norrby ville ha en kulturutbildning för personalen(?). Sverker Jansson gemomförde denna. Sigvard(?) Strand var chef för Tekniska museet. Utbildningen innefattade 8 delar. Strand orkade inte genomföra detta. Sverker Jansson gjorde det i stället. Nils Sjölin genomdrev att järnvägsstationen skulle ingå i planerna för Nämforsen (1970 talet). Sverker Jansson gjorde imå1ningarna. Sjölin skaffade en båt (en gammal flottningsbåt med motor) och en gubbe anställdes för att köra denna ut till öarna. I programmet för Nämforsen ingi9k uppmålning, järnvägsstationen, skyltar och utställning. Sverker Jansson var redaktör för Adalenböckerna. Guvå var chef för projektet. Sjölin var drivande i det hela. När Sjölin försvann tonades allt ner. Sverker J gjorde en stor mängd avgjutningar av gips som nu finns på Vattenfall. Dessa är mycket fina och kan vara av värde för forskningen. Norrby hade mycket stort kulturhistoriskt intresse. Han stödde alltid den verksamheten.på den tiden kunde man avhandla allt med Norrby eller Tekniska direktören. Sverker satte i system att aldrig skriva, i stället gick han upp och resonerade hade Sverker och Tore Nilsson samråd då de resonerade sig fram till den vattenmängd som skulle släppas ut, det s k Turistvattnet. Sjölin ordnade ett stort möte. Det turistvatten som går idag, är ungefär lika mycket som det vatten som gick sommartid före utbyggnaden. Sjölin var ordförande i Stiftelsen. Sedan ville han att kommunen skulle ha ordförandeposten. Då föll allting. Sjöregleringen och Nämforsen gick hand i hand. Sverker jansson hade gott samarbete med Sollefteå Kommun. Ofta informella möten. Miljötänkande fanns inte när utbyggnaden gjordes. Kriget påverkade. T Hellman och E Festin, Karlin (Kulturen i Lund) motsatte sig allt Curman ville. Curman tyckte att länsmuseernas kvalitet var för dålig. Två landsantikvariereformer gav decentralisering.

3 Bo Hellman:. Alla landsantikvarier var underordnade Ämbetet. S J reste mycket. Livlig kontakt mellan Sverker Jansson och Bo ~.ellman. De var gamla kamrater. Hellman arbetade för RAA i samband med Indalsälvens utbyggnad. Holm- Björkå: Sverker Jansson hade mycket kontakt med Bröndsted. Reste med honom. Sverker läste i Uppsala, tog sin lic i Uppsala. Kom in på sjöregleringarna eftersom han var tillfälligt anställd på SHM genom Gustafsson. Han flyttade 1945 till fornminnesavdelningen. Efterträdde där Gustafsson. De sista 6-7 åren var han överantikvarie. Bagge och SHM var inte intresserade av materialet från sjöregleringarna. Bagge var bara intresserad av lagerföljden. Han var inte regionalt intresserad. Sista sommaren det grävdes på Ställverket arbetade Wenche Slomann där. Hennes far gjorde Konstindustrimuseet i Köpenhamn. Ställverket: Det var omrört och brukat. Gustaf Hallström grävde Råinget. Han var noggrann men ej någon grävare. Jakobsson var ch~f för Indalsälvens regleringsförening. Festin bråkade.!llycket med Jakobsson. Då kom J till RAA och begärde hjälp. Cmman och Gustafsson åkte till Ostersund och resonerade. Jakobsson betalade utgrävningen. Tinnberg var med och inventerade. SJ gjorde upp med Jakobsson. Jakobsson följde med upp och tittade på grävningarna. Då lärde man sig det som Hvarfner gjorde. Gick upp till Jakobsson varje dag och sade att det här vill vi göra. Alla direktörer besöktes en gång varje vinter. Hade med rapporter. Visade planer och kostnadsberäkningar. Vatten(dom?)stolarna var kallsinniga. Kammarkollegiet kunde inte hjälpa till. Lagen var inte skriven så! Hade ingen personal och ingen budget i början. Akademin och Riksantikvarien var samma sak på den tiden. Det hände att vissa företagare satsade pengar på vissa åtgärder. KONTAKT! Personlig kontakt var mycket viktig!!! Man skrev aldrig brev! Alltid personliga besök! Man gjorde också privata grävningar på donationsmedel, t ex Högom. Det var på Gustaf Velanders eget initiativ. Dagmar Selling och Sverker Jansson grävde. GV betalade från början till slut. Gustaf Velander kom från mycket fattiga förhållanden och blev oerhört förmögen. Han var Medelpads största skogsägare. Han var delägare i Sundsvalls enskilda bank. En mycket god finansman. Som många andra som har det gott ställt ville han gärna närma sig kulturen. Han var mycket konstintresserad. Stödde Leander Engströms söner. Astrid Velander var dotter till läkaren och konstsamlaren Helge Dahlstedt. Velander: Grävningen skulle vara förutsättningen för att fynden skulle komma till Sundsvall. Velander och Enström på SCA samt kommunens byggnadsdirektör slog sig samman. Velander satt i styrelsen på Riksbanken. Fick därför Riksbankshuset till förmånligt pris. Mats Rehnberg och Sverker gjorde en utredning om museet. Rehnberg letade rätt på Ingemar Thunander. Han blev den bäst betalda museichefen i landet.

4 Velander satsade pengar för rapporter. Dagmar S slutade, flyttade hon blev störd i sitt arbete. Det rann ut i sanden. Sverker Jansson ordnade så gravgömman lyftes. Han hade lyft en valkäke på samma sätt i Bohuslän. Hallström &Nisses ordnade detta. Hallström var ofta ute och tittade på grävningen. Bilderna hittades sedan (vad han menarför bilder vetjag ej!) Nordlander var kommunalråd. Mycket märkvärdig. Gammal socialdemokrat. Versteegh sponsrade.sverker träffade honom en gång. SJ visade honom Högom, men Versteegh gav sig ej till känna. Återställandet av Högomområdet. K A Gustafsson köpte husen och rev. Versteegh sponsrade återställandet. SJ hade mycket kontakt med Allzen i samband med vatten (SCA). Allzen berättade att när Versteegh ville köpa vatten ville han låna av sin pappa, men far och son Versteegh hade alltid bråkat och pappan vägrade låna honom pengarna. Annars hade han varit den största vattenägaren. Versteegh var tidigt ute och framåtblickande. Nämforsen var en inledning på SJ:s norrlandsarbeten. Det är KA Gustafsson som fick folk att riva hus,...restaurera etc (jag tror han menar på Högomområdet) Sundsvall ägde området men låg i fejd med Selånger. Selånger ville bygga för att behålla l. o P anenngs... pa omra de t. Viktigt att ta fram hur okänsliga folk var! Bostadsområdet Granlo skulle från början ha varit ändå närmare. Skolan skulle ha legat på andra sidan vägen. Miljötänkande fanns inte! Men det började här. Staden gjorde fastighetsköp. Gunnar Hallström var fri konstnär. De hade sommarnöje mitt emot Björkö. Han flyttade 1901 till Björkö. Han ville ha en nationalpark i Björkö. och fick igenom i Riksdag köp av Björkö. Det köptes halva ön. Han blev tillsyningsman för det. Han ville ha området som det ursprungliga landskapet. Heidenstam m fl låg bakom detta. Sedan kommer Curman och blir Riksantikvarie. Gillade ej Gunnar Hallström som var mycket självrådig.sigurd Curman tyckte det var för oordnat. KA Gustafsson växte upp på ett litet bruk i Dalarnas bergslag där pappan var förvaltare för skogar, ängsmark, skog etc. Han skulle bli skogsman men började läsa i stället. Fick kontakt med Selander. Då fick G Hallström gå! Curman satte dit Gustafsson. Han ville ge tillbaka vikingarnas landskap, dvs ängs och haglandskap. Idag vårdar man Björkö som ett mellanting. Gustafsson ville inte gräva. Han ville Björkö skulle ligga i Mälaren som ett vikingalandskap. KA Gustafsson hade mycket kontakt med naturprofessorer, etc. Litet udda, hade mer intresse för landskapet än det arkeologiska landskapet. Gustafsson var den förste som såg fornlämningarna i landskapet.

5 Nu har pendeln slagit över till föremål. Gustafsson hade många kontakter: Carl Fries, t ex.( han var intendent på Skansen) Rosenberg, (fågelkännare), Sten Selander(botanist), Remell(?), Bertil Lindqvist, Carl Malmström på Skogshögskolan. Dagens svårigheter skymmer blicken bakåt. Gustafsson var bedrev inventeringsverksamhet. Sockeninventering. Nationalparkerna är det storstadsmänniskor som drivit fram. De vill ha något som de inte har. Sommarstugebebyggelse likaså. Miljöfantasterna har betytt mycket. Man kan fundera över om detta (vad?)ska vara kvar eller inte.

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Vi tillverkar det du behöver Det är vår slogan och även det bästa med den här branschen, d.v.s. att nästa jobb inte är likt det senaste. Ingen slentrian och

Läs mer

till våra medarbetare. Detta har skapat en arbetsmiljö där det finns plats och tid att reflektera, diskutera och trivas.

till våra medarbetare. Detta har skapat en arbetsmiljö där det finns plats och tid att reflektera, diskutera och trivas. Grunden Media är en fristående del av föreningen Grunden i Göteborg. Vi är en daglig verksamhet enligt LSS, Lagen om särskilt stöd för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Vi anpassar arbetstakten

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 Mikael Ahlbin, Conny Bergqvist, Elisabeth Broberg, Anders Harnfeldt, Åke Johansson, Anna Strand

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Rivstarta hösten SPECIAL: AV GUSTAF BRICKMAN OCH MAJA-STINA SKARSTEDT

Rivstarta hösten SPECIAL: AV GUSTAF BRICKMAN OCH MAJA-STINA SKARSTEDT HITTA DIN DRIVKRAFT Stressa ner och känn efter vad du vill. Experten visar dig hur. Sid 18 ALDRIN FICK HJÄLP AV KUNDEN Aldrin fick tillbaka motivationen med hjälp av en kund. Sid 21 TESTA DIG SJÄLV Vad

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

- Vad är det tuffaste som varit sen vi pratade förra veckan då?

- Vad är det tuffaste som varit sen vi pratade förra veckan då? - Okej Christer, det har varit en full vecka förstår jag? - Ja, den har varit proppfull faktiskt. Nu är det lite lugnar den här veckan hoppas jag men förra veckan och veckan där innan var helt knökfullt

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

31 Gustav om tio år uttal

31 Gustav om tio år uttal 31 Gustav om tio år uttal Hur vill du att ditt liv ska se ut om `tio år? Jag skulle nog helst vilja `leva ett `vanligt `familjeliv, ha hus och barn och ett jobb som jag känner mig trygg i men som absolut

Läs mer

De första kapitlen av: Tore Friskopps Sagor från verkligheten 93 historier, lärdomar och tips från en e-handlare

De första kapitlen av: Tore Friskopps Sagor från verkligheten 93 historier, lärdomar och tips från en e-handlare De första kapitlen av: Tore Friskopps Sagor från verkligheten 93 historier, lärdomar och tips från en e-handlare SLUTET Den 28 december 2007 låste jag min cykel utanför tingsrätten i Linköping. Det var

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Dubbelt utsatt. Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Dubbelt utsatt. Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Dubbelt utsatt Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kvinnor berättar om sina liv Det här är en lättläst version av boken Dubbelt Utsatt. Den handlar om kvinnor med funktionsnedsättning

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

5 SAF Skåne, Rapport om företagsklimat och tillväxt i de skånska kommunerna, 1999.

5 SAF Skåne, Rapport om företagsklimat och tillväxt i de skånska kommunerna, 1999. Skurup är en liten kommun med 14 000 invånare. Den ligger på skånska slätten, vid Skånes sydkust, mitt emellan Malmö och Ystad. Många av invånarna pendlar till jobb i andra kommuner, inte minst till Malmö.

Läs mer

Innehåll. Kära läsare 1. Fredrik Ahlerup 2. Konsten att vara närvarande och osynlig 7. Lasse assistentkarta 8. Sven-Erik Johansson 9

Innehåll. Kära läsare 1. Fredrik Ahlerup 2. Konsten att vara närvarande och osynlig 7. Lasse assistentkarta 8. Sven-Erik Johansson 9 Innehåll sid Kära läsare 1 Fredrik Ahlerup 2 Konsten att vara närvarande och osynlig 7 Lasse assistentkarta 8 Sven-Erik Johansson 9 Att vara personlig assistent 13 Törnrosa 14 Ny blissbroschyr 16 Böcker

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Vem bryr sig om Hudiksvalls framtid? TV-profilen väljer Hudiksvall. Olle Skoglund berättar om Private Banking. våra kunder Nummer 2 2009

Vem bryr sig om Hudiksvalls framtid? TV-profilen väljer Hudiksvall. Olle Skoglund berättar om Private Banking. våra kunder Nummer 2 2009 Hela denna bilaga är en annons från Hudiksvalls Sparbank NäraFör våra kunder Nummer 2 2009 TV-profilen väljer Hudiksvall Olle Skoglund berättar om Private Banking Vem bryr sig om Hudiksvalls framtid? vd

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer