Residenset. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Antikvarisk dokumentation av interiör renovering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Residenset. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Antikvarisk dokumentation av interiör renovering"

Transkript

1 Residenset Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk dokumentation av interiör renovering Blekinge museum rapport 2009:22 antikvarie Agneta Ericsson

2 Innehåll Bakgrund...2 Historik...2 Ombyggnadsarbetet...5 Skador/förändringar...6 Generellt genomförda arbeten...6 Antikvariskt deltagande...8 Källor...16

3 Bakgrund Länsresidenset i Karlskrona är byggnadsminnesmärke sedan I riksantikvarieämbetets godkännande ( ; diarienr ) av ombyggnadsarbetena av privat lägenhet (landshövdingens bostad) förordades krav på antikvarisk kontroll. Kontrollen har utförts av Blekinge museum genom antikvarie Agneta Ericsson. Historik Residenset Nuvarande residenset uppfördes efter ritningar av hovintendenten Gustaf Lindgren och ersatte då en äldre residensbyggnad på Ronnebygata 22 (byggnaden revs när länsstyrelsens nuvarande lokaler uppfördes 1953). Residensbyggnaden är ett sent utslag av 1800-talets ecklektiska stilideal, alltså blandning av flera stilar. Grundplanen har drag av en romersk villa genom att vara uppförd runt en öppen gård, exteriören speglar 1700-talets klassicism, interiören mycket av engelskt heminredningsideal medan materialen nästan genomgående är helsvenska. Byggnaden är uppförd i lätt suterräng med den västra delen av källarvåningen nedgrävd, däröver två våningar och en oinredd vind. När det nya residenset invigdes 1911 disponerades bottenvåningen huvudsakligen till representation och övervåningen till sov- och gästrum. Källarvåningen inrymde bla bostadsrum för tjänstefolk, kök, matkällare och pannrum (ångpanna). Under tidernas lopp har nyttjandet av huset förändrats, vilket lett till att vissa rum och avdelningar fått ny funktion. Detta gäller i hög grad det vi idag kallar landshövdingens bostad, bestående av rumsfilen i den norra flygellängans övervåning. Merparten av de olika representationsutrymmena har förblivit mer eller mindre oförändrade genom tiderna förklarades residenset som statligt byggnadsminne enligt förordningen om statliga byggnadsminnen (1988:1229). Landshövdingens bostad Det som idag utgör landshövdingens lägenhet utgjordes ursprungligen av en fil gästrum flankerad av en barnkammare (129) och ett rum för tjänare (120). Den enda sanitära inrättning som finns markerad på byggnadsritningen från 1909 är ett VC (119) utanför tjänarens rum. På motsatta väggen finns ett schakt för mathiss. Entrén till vart och ett av de tre gästrummen (122, 124, 126) utgörs av ett litet förrum och till rum 122 hör också en garderob med dörr från förrummet. I barnkammaren är en eldstad markerad i den södra kortväggen; eventuellt en av de kakelugnar som genom Kronans försorg levererades från Chapmanbostaden. Gästrumshallen är en utvidgning av den centrala öppna övre hallen (101). I ett tillägg till bygghandlingarna noteras att en dörr tagits upp mellan rum 121 och 122, vilket sannolikt betyder att det sk tjänare rummet redan ursprungligen varit ett gästrum. 2

4 Byggnadsritningen från Den norra flygeln i övervåningen är disponerad till gästrum, barnkammare mm Enligt de ursprungliga bygghandlingarna har alla rum -med undantag för de mest representativa- utformats enligt ett standardföreskrivande. I detta står bla att golv i övervåningen läggs af bättre, halfren 37 mm. furu men i hallarna av helren spontad furu av samma dimension, vidare frisplankor af minst 10 cm. längs efter väggar och eldstäder och att skarvar såvidt möjligt undvikes samt att inga spikhuvfvuden få blifva synliga. Endast till garderober, tamburer och kök fick uppstående trösklar finnas, eljest icke. Vidare ska alla tak utom i kök och andra våtutrymmen målas med kalkfärg och snickerier med linoljefärg. I badrum och toaletter läggs golv med 2 cm. asfalt med uppvikta 15 cm. socklar och på undergolf af 5 cm. beton. 3

5 I början av 1940-talet utreds en ombyggnad av övervåningen, inredning av tjänare- och gästrumsavdelningen. I samband med detta sätts glasväggen mellan stora hallen 101 och gästrumshallen 101a upp Någon gång runt 1960 sannolikt (ritningen upprättad/reviderad 1957, -58, -63, -65 och -85) gjordes en omdisposition för att avskilja en privat bostadslägenhet till landshövdingen. Till detta nyttjades tjänare- och gästrumslängan med angränsade delar i övervåningen. Störst förändring utsattes gästrum 126 för genom att byggas om till kök. För detta krävdes att vatten och avlopp drogs till rummet. (Det gamla köket i källarvåningen låg nästan rakt under.) Diskbänken placerades framför fönstret. I samband med omvandlingen har också hål sågats i fönstrets marmorbänk för att öka ventilationen bakom diskbänken och för att underlätta cirkulation av värmen från elementet under fönstret. Längs väggarna placerades köksinredning. Vidare togs förrummet bort för att öka golvytan och köksdörren flyttades till nuvarande läge. Eldstaden i rum 129 togs sannolikt nu bort och nytt golv lades in över ugnens fundament. Avbalkningen/alkoven i rum 122 försågs med vägg mot rummet och en dörr ut mot korridoren och inreddes till badrum (122a). På ritningen avslutas korridoren med ett litet förrum (101b) till badrummet. Förrummet bildar också genomgångsrum från den bakre trapphallen (118) till den gamla gästrumskorridoren (101a). Den dörrpost med vägg som finns nu är alltså sekundär. Märkligt nog flyttades väggen mellan avbalkningen och förrummet (123) på bekostnad av det blivande badrummet. Dörren in till rummet (122) måste därför flyttas närmre den östra väggen. Det nuvarande västra väggpartiet mellan rum och förrum står nu delvis över den förra dörröppningen. Väggens frisbräda slutar där dörren tidigare satt. Exakt dessa arbeten gjordes är dock inte klarlagt. Vidare har en hiss installerats i den bortre delen av hallen (118) och en diskbänk i borstrummet (117). I samband med hissinstallationen har dörren från trapphuset förskjutits åt öster. Borstrummet var ursprungligen en öppen vinkel på hallen och helt utan fast inredning. Diskbänken har sannolikt installerats under tal. 4

6 Mångfaldigt reviderade ombyggnadsritning ( ) där omvandlingen av gästrumskorridoren framgår Ombyggnadsarbetet De under januari och februari 2009 företagna ombyggnadsarbetena har syftat till att koncentrera landshövdingens privata bostadslägenhet, samt att fräscha upp framför allt kök och våtrum (bla utvidga badrummet genom att flytta en vägg). Med undantag av våtutrymmen har ingreppen huvudsakligen varit ytliga, dvs borttagning av sekundära ytskikt och iordningställande av de därunder liggande ursprungliga, eller uppfräschning av befintliga ytor. 5

7 Badrum och toalett har rensats ner till stomme mer eller mindre för att kunna våtrumsäkras. Nya rördragningar har också bidragit till framtida säkerhet. I köket har äldre skåpsinredning och diskbänk tagits bort. Också i borstrummet har en diskbänk tagits bort. Skador/förändringar Inga stora eller oväntade skador har varit iakttagbara i de delar av landshövdings bostad som nu renoverats. Trägolven har överlag visat sig oskadda under missfärgningar och repor har varit ytliga. Enda missräkningen har varit den skog av avslipade dyckerthuvuden i köksgolvet som kom fram vid slipning. En skada som ju egentligen är mer estetisk än fysisk. Vidare syns i det avtäckta köksgolvet den frisbräda som följde det borttagna förrummet. Rördragningar och fukt (?) från diskbänken i köket, som sedan 1960-talet stått framför fönstret, har resulterat i att golvet här skarvats i/lagts om så att en generalskarv uppstått knappt en meter ut från fönsterväggen. Golvbräderna i samtliga rum hade krympt och breda springor bildats på flera håll. Sannolikt är golvet i rum 128 senare inlagt. Virket är kvistigt och frisbräda saknas. Utanför mathissen i trapphushallen (118) var en tidigare skada (?) ilagad med en golvbräda mycket bredare än golvets övriga. Brädan skilde sig även färgmässigt betänkligt från övriga golvet. Golvlister och skurklotsar har av okänd anledning krympt så att springor bildats mot golvet, olika breda i olika delar av rummen. I några rum har sprickor uppstått vid skarvar i fotlisten. Endast i köket ligger skurklotsarna dikt an mot det ursprungliga brädgolvet. Fotlisten här togs sannolikt bort i samband med köksinstallationen omkring Skador på fönstersnickerierna inskränkte sig mestadels till hål efter gardinuppsättningar - med undantag av köket där slitaget varit stort och i fd barnkammaren (129) där färglagren runt speglar och skarvar blivit för tjocka och spruckit. Fönstren liksom alla snickerier i de fd gästrummen ( ) bättringsmålades senast 2001 och skadorna därmed mestadels obetydliga. I de målade färglagren på väggen i trapphushallen (118) bakom dörren till gästrumskorridoren fanns mindre bomytor, där färgen släppt från väggen. I borstrummet (117) fanns också ett släpp ner till vassmattan på den östra väggen, mot stora trappan till övre hallen (116). Badrum och toalett har inte uppvisat vare sig fukt- eller mögelskador. Golvnivån i båda rummen var dock så hög och trösklarna så låga att ett ev vattenläckage skulle ha medfört att vattnet runnit ut på golven i närmsta rum. Generellt genomförda arbeten Golv Golvmattor av olika slag har avlägsnats. Golven har därefter slipats och lackats med Duri Golvlack Unic matt. Diskussionen pendlade mellan allt från såpskurning och blanklack. Matt golvlack utgör en näst intill osynlig men samtidigt högst slittåliga och föga arbetskrävande 6

8 golvyta som också är antikvariskt acceptabelt. På ytterst få ställen är sprickorna mellan golvbräderna så breda att de måst fyllas i och där har det gjorts med slipspån blandat med golvlack. Överlag var golven i bättre skick än beräknat och missfärgningar och repor gick inte på djupet. Väggar Skador och hål efter tidigare infattningar och ledningar i väggarna har lagats i med gipsspackel; Nordsjö Gipsspackel (61500). Gammal väggväv har bredspacklats med Nordsjö Spackel Medium (60124) och målats med Nordsjö Bindoplast 5 (50115) NCS SO502Y i alla rum med undantag av vardagsrummet (129). Vissa rum har tapetserats se resp rum. Snickerier Skador i snickerierna har lagats i med linoljespackel och därefter målats med linoljefärg (Wibo linoljefärg, 1920, halvblank, glans 40, kulör NCS S1505-Y20R.). I rum där skadorna varit minimala har skadorna försiktigt lagats i och i princip bara patinerats med linoljefärg. Snickerierna i övrigt ej målade. Där skadorna varit mer omfattande har målningsarbetet blivit mer omfattande. All övermålning har självfallet gjorts med samma kulör som befintlig. Ambitionen har varit att höja glansen på befintliga dörr-, fönster- och golvsnickerier eftersom den var/är osedvanligt låg/saknas helt och har en yta lika sträv som kalk- eller limfärg. Vid ommålningen 2001 målades gästrummens snickerier med emulsionsfärg Credo (7A-94-30). Eftersom färglagren redan är betänkligt tjocka och fyller ut profiler och lister rejält, beslutades att om möjligt enbart slutstryka snickerierna för att höja glansen, men ej fylla ut profilerna mer än nödvändigt med färg. Av denna anledning finns i några rum nu snickerier med olika glans och än så länge något olika kulör. Kulörskillnaden kommer med tiden något att utjämnas men aldrig helt pga glansskillnaden. Självklart har samma kulör som befintlig använts. Allt i väntan på nästa ommålning då alla snickerier kommer att ses över. Fotlist I alla gästrummen har en springa uppstått mellan golv och fotlist och mellan skurkloss och golv. Springans bredd har varierat från rum till rum. Initialt beslutades ta bort de trekantsstavar som i några rum täckte springan och ersätta den med en inmålad skugglist. Eftersom sprickbildningen genomgående var ganska stor har skugglisten satts upp i alla gästrummen. Möjligheten att fylla ut mellanrummet mellan golv och skurklots med en list med motsvarande profiler, visade sig mer eller mindre omöjlig pga svårigheten att rensa bort gammal spik i springan och få fäste för en list. Istället fick hela skurklotsen tas bort och ersättas med en ny motsvarande. Alla fotlister målade med Wibo linoljefärg, 1920, halvblank, glans 40, kulör NCS S1505-Y20R. Färgstege I alla rum där mer omfattande målningsarbeten skulle utförs (dvs 129, 126, 124 ) har färgstegar i all hast skrapats fram på fotlisterna. Ambitionen har varit att lägga stegarna så diskret som möjligt (bakom garderober eller sannolikt öppna dörrar). Dessvärre har alla av misstag målats över trots markering. I rum 118 skrapades färglager osystematiskt fram på en vägg för att eventuellt inhämta förslag till ny färgsättning, utan ambition att sparas. 7

9 Tak Enbart tak som varit slitna/spruckna har åtgärdats. Sprickor har lagats i med Nordsjö Spackel Medium (60124) och därefter målats med Nordsjö Bindoplast 3, bruten vit NCS S 0500-N. Underliggande färg har identifierats som alkydoljefärg eller latex. Antikvariskt deltagande Korridor 101 Den gamla gångmattan var klistrad på trägolvet och mycket klister satt kvar i golvet som slipades, se ovan Genomförda arbeten. Fotlisterna under fönstren in mot centrala hallen (101) var slitna och laserades därför (grund Nordsjö snickerigrund två strykningar däröver två strykningar Ljunga lasyrolja pigmenterad med brunocker och oxidrött). Utsidan dörren till badrum med foder samt dörrposten mot övriga korridoren laserades på samma sätt. Golvet i hallen (101) slipat och fotlisten grundstruken för att laseras. Dörren till badrummet (122a ) grundad och lasyrstruken en gång Borstrum 117 Diskusssion om borttagning av gamla diskbänken (som ej var ursprunglig) och den nya bänkens storlek/placering. Den gamla har tagits bort och ersatts med en modern, större och bättre fungerande bänk med skåp. Av spåren i brädgolvet under diskbänken framkom att något litet (ca 60 x 60) skåp/bänk stått på platsen före diskbänken, som sannolikt placerades där under tal. Golvslipning se ovan, Genomförda arbeten. Cementilagningen vid elementet i borstrummet hade vid slutbesiktningen ännu inte åtgärdats. Inget behov av skugglist utmed golvet. Fotlisten målades med Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505- Y20R. Skada/släpp i putsen ner till vassmattan i väggen ut mot övre trapphallen (116) ilagades med Nordsjö Gipsspackel (61500). Väggarna målade med Nordsjö Bindoplast 5, NCS SO502Y. Den tidigare målningen gjord före 2001, okänd färgtyp. Taket målat med 8

10 Nordsjö Bindoplast 3, bruten vit NCS S 0500-N, och senast sannolikt struket med alkydoljefärg. Sprickor ispacklade med Nordsjö Spackel Medium (60124). Väggen i borstrummet (117) före och efter ilagning och målning Golvet under diskbänken i borstrummet (117) före slipning Golvet i borstrummet efter slipning och med ny diskbänk. 9

11 Trapphushall 118 Diskussion om hur öka ljuset, hur lätta upp intrycket av den trista skåpsväggen över mathissen samt den praktiska användningen av hallen (med tex kapphängare). Golvslipning se ovan Genomförda arbeten. Byte av gammal ilagning i golvet vid mathissen till samma bredd som övriga golvbräder. En rits har frästs in tvärs över brädorna som en förlängning av skarven mellan golvbräderna och frisbrädan. Har ej patinerats utan lämnats något ljusare än övriga, och kommer snart att mörkna. Inget behov av skugglist utmed golvet. Fotlisten målad med Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505-Y20R. Väggarna målade med Nordsjö Bindoplast 5, NCS SO502Y. Den tidigare målningen gjord före 2001, okänd färgtyp. Luckorna i skåpsinredningen över mathissen inkl blindluckorna målas med samma färg som hallens övriga snickerier; Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505-Y20R. Övriga skåpet målas in med hallväggen Nordsjö Bindoplast 5, NCS SO502Y. Dörrknoppar av olika slag ersattes med nya. Listen upptill målas vit som taket. Dörren till hallen (101) laserad på båda sidor med Nordsjö snickerigrund och däröver två gånger Ljunga lasyrolja pigmenterad med brunocker och oxidrött. Liksom dörrfodret mot hallen (101). Dörrsnickerier i övrigt utan åtgärd. Taket målat med Nordsjö Bindoplast 3, bruten vit NCS S 0500-N, och senast sannolikt struket med alkydoljefärg. Sprickor i spacklade med Nordsjö Spackel Medium (60124). Mathissen i hall (118) före målning och efter 10

12 Gammal och ny ilagning i golvet framför mathissen Toalett 120 Bifall till borttagning av hela den gamla betongsulan i golvet för att få en fuktsäker golvnivå utan att höja tröskeln. Rum 121 Golvslipning se ovan Genomförda arbeten. En springa i golvet under elementet ifylld med slipmjöl och lack. Skugglist runt hela golvet och samtliga skurklotsar nya. Hela fotlisten inklusive klotsar målad med Wibo linoljefärg, halvblank NCS S1505-Y20R. Hål efter gardinuppsättningar i fönstersnickerierna ilagade med linoljespackel. Fönster inklusive snickerier slutstrukna med Wibo linoljefärg, halvblank NCS S1505-Y20R. Dörrar inklusive dörrsnickerier slutstrukna med Wibo linoljefärg, halvblank NCS S1505-Y20R. Fotlist och golv före slipning, målning och uppsättning av skugglist i rum (121) Ny skurklots, fot-och skugglist allt nymålat och golvet slipat Badrum 122 a Bifall till borttagning av hela den gamla betongsulan i golvet för att få en fuktsäker golvnivå utan att höja tröskeln. Väggen mellan förrum och badrum riven och ny reglad och gipsad vägg uppbyggd så nära förrummets dörrfoder som möjligt för att öka badrummets yta. Dörren laserad, se Korridor

13 Spår av den nedtagna väggen mellan badrum (122a) och förrum (123) Den nya utflyttade väggen och det nyslipade golvet i förrum (123) 12

14 Rum 122/ 123 Golvslipning se ovan, Genomförda arbeten. Skugglist runt hela golvet. Springan mellan skurkloss och golv lämnad utan åtgärd. Hela fotlisten inkl klossar målad med Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505-Y20R. Hål efter gardinuppsättningar i fönstersnickerierna ilagade med linoljespackel och bara skadorna övermålade med Wibo linoljefärg. Fönstersnickerierna i övrigt ej målade. Gamla hålkälet borttaget och tapen neddragen ca 20 cm på väggen. Takvinkeln inmålad med taket med Nordsjö Bindoplast 3 bruten vit NCS S 0500-N. Ny vägg uppsatt mellan förrum och badrum (tidigare dörr); sedvanlig regel med gipsskivor. Nya tapeter på väggarna och samma tapet uppsatt på de tidigare målade väggarna i förrummet. Dörrar och dörrsnickerier ej åtgärdade. Taket målat med Nordsjö Bindoplast 3, bruten vit NCS S 0500-N, och senast sannolikt struket med alkydoljefärg. Sprickor i spacklade med Nordsjö Spackel Medium (60124). Skurklots och fotlist före målning och efter målning med inmålad skugglist och ny tapet Rum 124/125 Golvslipning se ovan, Genomförda arbeten i såväl rum som förrum. Skugglist runt hela golvet och iskarvade lister under skurklossarna. Hela fotlisten inkl klossar målad med Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505-Y20R. Hål efter gardinuppsättningar i fönstersnickerierna ilagade med linoljespackel och bara skadorna övermålade med Wibo linoljefärg. Fönstersnickerierna i övrigt ej målade. Dörrsnickerier ej målade. Förrummet tapetserat med rummets tapet (tidigare målade väggar). Färgstege skrapades fram mitt på fotlisten ut mot hallen och på fotlisten mot förrummet. Åtminstone den mot förrummet övermålad. Den andra bakom garderober. 13

15 Fotlist gästrum (124) före ilagning, målning och efter med inmålad skugglist Skurklotsar och fotlist under fönster före ilagning och målning och efter Rum 126 kök För att slippa höja golvnivån i köket (och därmed tröskeln mot hallen och slippa besvärlig passning mot skurklotsarna) beslutades slipa även köksgolvet. Brädgolvet i bra skick. Beslöts att skarven mellan gammalt golv och ilagning inte var mer störande än att den kunde lämnas utan åtgärd. Frisbrädan som en gång mötte förrummet blev synlig liksom ilagningarna framför diskbänken. Däremot var dyckerthuvudena, som kom fram vid slipningen, för många för att vara estetiskt acceptabelt. Beslöts därför måla golvet i en ljus golvlinoljefärg harmoniserad med skåpsinredningens och väggarnas färg. Dessvärre har golvet målats/rollats med Nordsjö Epolan Golvfärg NCS S2005-Y20R. Beslöts behålla den felaktiga målningen med motiveringen att slipning och nymålning med linoljefärg skulle skjuta upp landshövdingens inflyttning åtminstone en vecka och att ytterligare en slipning också onödigt skulle slita på golvet. Vid nästa ommålning tas färgen bort och ersätts med en lämplig linoljefärg. Köket (och vardagsrummet 129) det enda rum där skurklotsarna möter golvet utan springor. Ny fotlist motsvarande den gamla i hela köket, målad med Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505-Y20R. Skador i snickerierna har lagats i med linoljespackel. Alla snickerier har slutstrukits med Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505-Y20R. Färgstege på skurklotsen baksidan dörren till rum 129 har målats över. De gamla tapetlagren på väggarna har bevarats under nuvarande ytskikt så långt möjligt. Väggarna målade med Nordsjö Bindoplast 5, NCS SO502Y. Taket målat med Nordsjö Bindoplast 3, bruten vit NCS S 0500-N, och senast struket med latexfärg. Sprickor i spacklade med Nordsjö Spackel Medium (60124). 14

16 Golvet i köket (126) golvet i det borttagna förrummet och ilagningarna under diskbänk Samma golvpartier efter målning och uppsättning av ny fotlist Kökets nordvästra vägg efter borttagning av gammal köksinredning och med ny 15

17 Rum 129 Snickerierna, framför allt fönster och dörrar, spruckna mycket pga alltför tjocka färglager, lös torr färg har skrapats bort. Skador i snickerierna har lagats i med linoljespackel. Alla snickerier har strukits med Wibo linoljefärg, halvblank, NCS S1505-Y. Färgstege på fotlist bakom dörren till köket rum 126 har målats över.väggarna har bredspacklats med Nordsjö Spackel Medium (60124) och strukits med Nordsjö Bindoplast 5, NCS S1005-Y. Några bräder i golvfrisen i den södra nischen har ersatts med lika befintliga.taket målat med Nordsjö Bindoplast 3, bruten vit NCS S 0500-N. Sprickor ispacklade med Nordsjö Spackel Medium (60124). Snickerier i vardagsrum (129) före ommålning Torra lösa färglager bortskrapade och ispacklade och målade Källor Interiör dokumentation och antikvarisk undersökning av Länsresidenset i Blekinge. Anna Hällström, Blekinge museum 2000 Antikvarisk dokumentation av interiör renovering i Länsresidenset i Blekinge. Anna Hällström, Blekinge museum 2001 Blekinge museum arkiv 16

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

Varvschefsbostället Blå festsalen

Varvschefsbostället Blå festsalen Varvschefsbostället Blå festsalen Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:30 Agneta Ericsson Innehåll Historik... 2 Beskrivning... 2 Blå Festsalen... 3 Upprustning...

Läs mer

Varvschefsbostället ombyggnad badrum

Varvschefsbostället ombyggnad badrum Varvschefsbostället ombyggnad badrum Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2009:21 antikvarie Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning...

Läs mer

Kavaljersflygeln, Tullgarns slott

Kavaljersflygeln, Tullgarns slott Kavaljersflygeln, Tullgarns slott Antikvarisk kontroll vid nvändig förstärkning av brandsäkerhet samt utrymningstrappa, Kavaljersflygeln, Tullgarns slott, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland Eva

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Offertunderlag för källarrenovering

Offertunderlag för källarrenovering Offertunderlag för källarrenovering Huset byggdes 1927 och byggdes om och till 1978 1980 åt syd och väst. Gillestuga och toalett tillhör utbyggnaden. Enligt uppgift ska grunden vara betong i de gamla delarna

Läs mer

Villa Vera, Ronneby brunn

Villa Vera, Ronneby brunn 2006:29 Villa Vera, Ronneby brunn Byggnadsminne nr 72 Slutrapport, antikvarisk kontroll Exteriör renovering Rapport, år och nr: 2006:29 Rapportnamn: Villa Vera, Ronneby Brunn Byggnadsminne nr 72. Slutrapport,

Läs mer

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg Konstbacken Konstbacken östra 17, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Målningsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:25 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Höga paneler på ett par timmar. 2 lösningar som ger

Höga paneler på ett par timmar. 2 lösningar som ger LÖSNING Släta paneler med en profilerad dekorlist upptill skapar enkelhet på ett nästan klassiskt sätt. Lätt Svårt Svårighetsgrad: Monteringen är enkel om du bara har mätt och sågat rätt. Tidsåtgång: Beror

Läs mer

Vad får man göra i sin lägenhet?

Vad får man göra i sin lägenhet? Vad får man göra i sin lägenhet? Enligt hyreslagen får man som hyresgäst göra mindre förbättringsarbeten i sin lägenhet. Det innebär att man till exempel får: måla och tapetsera sätta upp kakel ovanför

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping

Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping Kv Bofinken 13, Nikolai församling, Örebro, Örebro kommun, Närke Målningsarbeten 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:5 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

DOKUMENTATIONSRAPPORT --.-. 3' "..~~ '". II KVTULLEN2 1992:6 ... HARNOSANDSSTAD HÄRNÖSANDS KOMMUN LÄNSMUSEET MURBERGET. . o

DOKUMENTATIONSRAPPORT --.-. 3' ..~~ '. II KVTULLEN2 1992:6 ... HARNOSANDSSTAD HÄRNÖSANDS KOMMUN LÄNSMUSEET MURBERGET. . o DOKUMENTATIONSRAPPORT --.-. 3' "..~~ '". II KVTULLEN2 1992:6.... HARNOSANDSSTAD HÄRNÖSANDS KOMMUN LÄNSMUSEET MURBERGET. o AVD. FOR KULTURMILJOVARD HJORDIS EK SETH JANSSON INLEDNING Enligt byggnadsnämndens

Läs mer

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ]

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ] LÄGGA TRÄGOLV [ Trä ger trevnad hemma ] GOLV I MASSIVT TRÄ Denna broschyr gäller golv tillverkade av massivt trä (furu eller gran). Golvbräderna är spontade och har således en honoch hanspont. Numera är

Läs mer

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!!

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Omklädningsrum Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Som ni alla vet som har hus och liknande finns det alltid en list eller skruv som fattas så även här. Är det någon som inte ser

Läs mer

Italienska villan, Ronneby brunn

Italienska villan, Ronneby brunn 2006:28 Italienska villan, Ronneby brunn Byggnadsminne nr 72 Slutrapport, antikvarisk kontroll Exteriör renovering Rapport, år och nr: 2006:28 Rapportnamn: Italienska villan, Ronneby Brunn Byggnadsminne

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland.

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:65 Bergs kyrka Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster Antikvarisk kontroll Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland Helén Sjökvist Bergs kyrka Underhållsåtgärder

Läs mer

Kv Vargen 8, Rudbecksgatan 57, Örebro

Kv Vargen 8, Rudbecksgatan 57, Örebro Kv Vargen 8, Rudbecksgatan 57, Örebro Restaurering av målningar i trapphus, 2005 Nikolai församling, Örebro kn, Närke Kulturmiljövård Linda Gustafsson 2006 Antikvarisk rapport Beskrivning Hyresfastigheten

Läs mer

Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke

Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke Ommålning av klockstapeln vid Dylta Bruks herrgård 2005 Antikvarisk rapport Charlott Hansen Rapport 2005:12 2005-12-09 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Kristine kyrka Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:23 Anders Franzén

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt.

Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Arbeten på Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2002:34 Stefan Ädel Bohusläns museum rapport 2002:34

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA TAK ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA TAK ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA TAK ARBETSRÅD INOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA TAK! Täckpapper eller plast till ytor som skall skyddas Tvättsvampar och trasor samt en hink Beckers Målartvätt Gummihandskar,

Läs mer

Ängsö slott. Restaurering av innertak. Antikvarisk kontroll. Ängsö gård 2:1 Ängsö socken Västmanland. Helén Sjökvist

Ängsö slott. Restaurering av innertak. Antikvarisk kontroll. Ängsö gård 2:1 Ängsö socken Västmanland. Helén Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:75 Ängsö slott Restaurering av innertak Antikvarisk kontroll Ängsö gård 2:1 Ängsö socken Västmanland Helén Sjökvist Ängsö slott Restaurering av innertak Antikvarisk

Läs mer

Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002

Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002 Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002 Antikvarisk medverkan i samband med invändiga förändringar Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:14 Anders

Läs mer

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning Byggnadsantikvarisk dokumentation Katrinetorp Dokumentation av tapeter och väggmålning Del av fastigheten Lockarp 44:1, Bunkeflo socken, Malmö kommun Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:005

Läs mer

Kungsholms fort. Karlskrona kommun. Inventering av interiörer. Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin

Kungsholms fort. Karlskrona kommun. Inventering av interiörer. Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin Kungsholms fort Karlskrona kommun Inventering av interiörer Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin Innehåll Inledning. 3 Linje 1-9. 3 D1 Norra befälshuset (41).. 4 D2 Södra befälshuset (42).. 4

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna. http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf

Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna. http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna. http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf De föreslagna nya lägenhetstyperna Bostäderna ingår i flerbostadshus, lamellhus med invändig bredd 13 m,

Läs mer

Sätt färg på tillvaron genom att måla och tapetsera

Sätt färg på tillvaron genom att måla och tapetsera Du får måla och din lägenhet. Arbetet måste dock göras på ett fackmannamässigt sätt, och förändringen får inte vara för extrem. Foto: Johan lindqvist fotografi Du får måla och din lägenhet Arbetet måste

Läs mer

Dokumentation av interiörer i Alléhuset, fd lantarbetarbostad

Dokumentation av interiörer i Alléhuset, fd lantarbetarbostad Kulturhistorisk utredning Dokumentation av interiörer i Alléhuset, fd lantarbetarbostad Alléhuset inom byggnadsminnet Örbyhus slott Örbyhus 1:7 Vendels socken Tierps kommun Dnr UM Km 343/2008 Agnetha Pettersson

Läs mer

Björnebergs gård. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ändring och restaurering. Järstorps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län

Björnebergs gård. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ändring och restaurering. Järstorps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Björnebergs gård Antikvarisk medverkan i samband med invändig ändring och restaurering Järstorps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:49 Bo E Karlson

Läs mer

Färgundersökning Väntsalen i Virserums jvstn

Färgundersökning Väntsalen i Virserums jvstn Färgundersökning Väntsalen i Virserums jvstn Virserums sn, Hultsfreds kommun, Småland Richard Edlund Kalmar läns museum Byggnadsantikvariska rapporter maj 2006 KALMAR LÄNS MUSEUM Färgundersökning av väntsalen

Läs mer

Renovering av badrum, toalett samt utbyggnad av rum på övervåning

Renovering av badrum, toalett samt utbyggnad av rum på övervåning Renovering av badrum, toalett samt utbyggnad av rum på övervåning Detta är en förberedande beskrivning av planeringen. Vi behöver en fingervisning om kostnaden innan vi lämnar in kontrollplanen för utbyggnaden

Läs mer

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Örebro Slott Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Antikvarisk rådgivning och dokumentation i samband med renoveringsarbeten, Örebro Slott, Sydvästra tornet år 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Görvälns slott. Antikvarisk kontroll vid upprustning av tak och vindsfönster m m, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland

Görvälns slott. Antikvarisk kontroll vid upprustning av tak och vindsfönster m m, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid upprustning av tak och vindsfönster m m, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2006:12 Görvälns slott Antikvarisk kontroll

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

Rambeskrivning avseende årsavtal måleriarbeten

Rambeskrivning avseende årsavtal måleriarbeten Rambeskrivning avseende årsavtal måleriarbeten 2011-11-08 Upprättad av HBV Sida: 2 (5) MÅLNINGSBESKRIVNING LÄGENHETER Färgsättning vid lägenhetsmåleri enligt följande: Tak: Väggar: Snickerier: Köksluckor:

Läs mer

Långvinds herrgård. Ett hus med stil och historia. Anders Franzén

Långvinds herrgård. Ett hus med stil och historia. Anders Franzén Långvinds herrgård Detalj av fasaden. Utsidan är i komplett snickarglädje: hyvlad fasadpanel lagd i olika riktningar, lövsågade fönsteröverstycken, en stor veranda i två våningar, med svarvade stolpar

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Ställdalsgård, hus 4. Renovering av hus 4, år Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland.

Ställdalsgård, hus 4. Renovering av hus 4, år Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland. Ställdalsgård, hus 4 Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Renovering av hus 4, år 2005-2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2006:31 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Material- och arbetsbeskrivning att lända till efterrättelse vid uppförande av mejeribyggnad i Alsjöholm, 1924

Material- och arbetsbeskrivning att lända till efterrättelse vid uppförande av mejeribyggnad i Alsjöholm, 1924 Material- och arbetsbeskrivning att lända till efterrättelse vid uppförande av mejeribyggnad i Alsjöholm, 1924 Byggnaden uppföres ifullöverensstämmelse med denna arbetsbeskrivning, bifogade ritningar samt

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

ästerby februari - september 2009

ästerby februari - september 2009 Renovering av vävstugan V i ästerby februari - september 2009 Vävstugan, Rengsjös gamla sockenstuga, som flyttades till Västerby 1956 behövde renoveras. Det har den gjort sedan många år, kvinnorna som

Läs mer

Kyrhults kyrka ommålning av bänkinredning

Kyrhults kyrka ommålning av bänkinredning 2014:13 Kyrhults kyrka ommålning av bänkinredning Slutrapport, antikvarisk medverkan Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport: 2014:13 Rapportnamn:, Slutrapport, antikvarisk medverkan

Läs mer

Byggnader inom Nora stationsområde

Byggnader inom Nora stationsområde Byggnader inom Nora stationsområde Nora socken och kommun, Västmanland Underhållsarbeten 2011 Örjan Hedhman Rapport 2011:20 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 3 INLEDNING...

Läs mer

Hallingstorps kapell Invändiga målningsarbeten

Hallingstorps kapell Invändiga målningsarbeten Antikvarisk medverkan Hallingstorps kapell Invändiga målningsarbeten Säby socken i Tranås kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:31 Bo E Karlson Antikvarisk medverkan Hallingstorps

Läs mer

Gården Grunnarp. O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l. D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT

Gården Grunnarp. O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l. D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Gården Grunnarp O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Gården Grunnarp, Varbergs kommun 2015:22 OMSLAG Vass till tak på Gården

Läs mer

Flensburgska huset. Antikvarisk slutrapport. Igensättning av glasblock på innergården samt interiör renovering

Flensburgska huset. Antikvarisk slutrapport. Igensättning av glasblock på innergården samt interiör renovering Antikvarisk slutrapport Flensburgska huset Igensättning av glasblock på innergården samt interiör renovering Fastigheten Oscar 25 och 26, Malmö kommun Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:004

Läs mer

2. Fristad 2013 Köket

2. Fristad 2013 Köket 2. Fristad 2013 Köket Mitten av januari och framåt. Elen är planerad av Carl -Fredrik, Agneta Skarp o Gunnar + lite fler tyckare. Martin Backgården och Fredrik Williams(aliasWille) sköter elektriciteten.

Läs mer

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Johan Dellbeck(text) Olle Norling (foto) september 2001 Akademiska sjukhuset i Uppsala Byggnad T1, f.d. sjuksköterske-

Läs mer

Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm

Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm 086740004 Kv Bulten 17, Långholmsgatan 13 på Södermalm i Stockholm Bilaga SB, Bygg, kv Bulten 1 över slutbesiktning av totalentreprenad stambyte gällande bygg-och målningsarbeten inom rubricerad fastighet.

Läs mer

Manbyggnad på Röcklinge 2:25

Manbyggnad på Röcklinge 2:25 2010:37 Antikvarisk kontrollrapport Manbyggnad på Röcklinge 2:25 Konservering av väggmålningar i manbyggnad på Röcklinge 2:25, Västerlövsta sn, Heby kn Per Lundgren 2010:37 Omslagsfotografi: Bårder i kammaren

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri Gullmarsberg 2:2 Skredsviks socken, Uddevalla kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2005:21 Lars Rydbom Katarina

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

Emiliakapellet i Porla

Emiliakapellet i Porla Emiliakapellet i Porla Skagershults socken, Laxå kommun, Närke. Utvändig renovering 2012 Anneli Borg Rapport 2012:21 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Inledning Ramundeboda

Läs mer

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Presentation Representativ och rymlig bostadsvåning i centrum av Mariehamn. Gavellägenheten som ligger på våning I har två öppna spisar,

Läs mer

Hem långmossen. Boningshuset och ena flygeln med synlig timmerstomme. Verandan har fått nytt plåttak och dubbeldörrarna nya speglar.

Hem långmossen. Boningshuset och ena flygeln med synlig timmerstomme. Verandan har fått nytt plåttak och dubbeldörrarna nya speglar. Boningshuset och ena flygeln med synlig timmerstomme. Verandan har fått nytt plåttak och dubbeldörrarna nya speglar. 14 Paradiset vid vägs ände Ibland blir det inte som man tänkt sig. Varken Gunilla eller

Läs mer

DOKUMENTATION AV KV LYCKAN, STORGATAN 40, SUNDSVALLS KOMMUN.

DOKUMENTATION AV KV LYCKAN, STORGATAN 40, SUNDSVALLS KOMMUN. Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningen Rapport nr 2005:23 Anette Lund/Lars-Erik Sjögren DOKUMENTATION AV KV LYCKAN, STORGATAN 40, SUNDSVALLS KOMMUN. INNEHÅLL Bakgrund...3 Bygglovarkiv Sundsvalls

Läs mer

Ramundeboda kyrka. Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010

Ramundeboda kyrka. Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010 Ramundeboda kyrka Laxå, Ramundeboda socken, Laxå kommun, Närke Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010 Charlott Torgén Rapport 2011:17 Engelbrektsgatan

Läs mer

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala Presentation Stilfullt inredd gavellägenhet med modern och kvalitativ inredning om 3 R+K (83 m 2 ) samt stor inglasad

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2014-06-24 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Berg Hackås-Gärde 1:9 Gärde 650, 830 23 Hackås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött suterränghus

Läs mer

Ängsö slott. Målningsrestaurering, Stora salen. Antikvarisk Rapport. Ängsö gård 2:1 Ängsö socken Västmanland. Lisa Skanser Tobias Mårud

Ängsö slott. Målningsrestaurering, Stora salen. Antikvarisk Rapport. Ängsö gård 2:1 Ängsö socken Västmanland. Lisa Skanser Tobias Mårud Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:47 Ängsö slott Målningsrestaurering, Stora salen Antikvarisk Rapport Ängsö gård 2:1 Ängsö socken Västmanland Lisa Skanser Tobias Mårud Ängsö slott Målningsrestaurering,

Läs mer

Saltsjöbadens friluftsbad, herrbadet

Saltsjöbadens friluftsbad, herrbadet Saltsjöbadens friluftsbad, herrbadet Antikvarisk kontroll vid restaurering, Saltsjöbadens friluftsbad, herrbadet, Boo socken, Nacka kommun, Uppland Niss Maria Legars Kersti Lilja Rapport 2006:27 Saltsjöbadens

Läs mer

AKTIELÄGENHET VID TORGGATAN 8 Centrala Mariehamn

AKTIELÄGENHET VID TORGGATAN 8 Centrala Mariehamn AKTIELÄGENHET VID TORGGATAN 8 Centrala Mariehamn Stor aktielägenhet om 4 rum och kök i Mariehamns absoluta centrum. Lägenheten är totalrenoverad 2010 och har klassisk inredning med ekparkettgolv, vita

Läs mer

Tomteboda stationshus

Tomteboda stationshus Tomteboda stationshus Antikvarisk kontroll vid rivning, Tomteboda stationshus, Solna socken, Solna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2006:17 Tomteboda stationshus Antikvarisk kontroll vid rivning, Tomteboda

Läs mer

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län.

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. Örserums skola Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014: 29 Margaretha

Läs mer

Så här mäter du bostaden

Så här mäter du bostaden Så här mäter du bostaden Så här mäter du bostaden I vardagsspråket används ibland uttryck som bostadsyta, lägenhetsyta, våningsyta etc. Vid bostadsaffärer är det extra viktigt att parterna använder sig

Läs mer

SKOGSKYRKOGÅRDEN SKOGSKREMATORIET. Ombyggnad för nytt arkiv. Dnr RUMSBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DATUM: REV:

SKOGSKYRKOGÅRDEN SKOGSKREMATORIET. Ombyggnad för nytt arkiv. Dnr RUMSBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DATUM: REV: Kyrkogårdsförvaltningen Tekniska avdelningen SKOGSKYRKOGÅRDEN Dnr 4.1.2-81-2016 RUMSBESKRIVNING DATUM: 2016-03-01 REV: Antal sidor inkl denna, 8 HOS Arkitekter AB Åsögatan 113, 116 24 Stockholm Tel 08

Läs mer

Hedmanska gården. Antikvarisk kontroll OMBYGGNAD AV RESTAURANG I HUS A. Fastigheten Gyllenstjärna 7 i Malmö stad. Jörgen Kling

Hedmanska gården. Antikvarisk kontroll OMBYGGNAD AV RESTAURANG I HUS A. Fastigheten Gyllenstjärna 7 i Malmö stad. Jörgen Kling Antikvarisk kontroll Hedmanska gården OMBYGGNAD AV RESTAURANG I HUS A Fastigheten Gyllenstjärna 7 i Malmö stad Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:008 Malmö Museer Box 406 201 24 Malmö Tel: 040-34

Läs mer

Almesåkra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet

Almesåkra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet Almesåkra kyrka Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet Almesåkra socken i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2016:33

Läs mer

LARS-NILS I ÖNNEBERG. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av mangårdsbyggnad. Önneberg 5:9 Alfta socken Ovanåkers kommun Hälsingland 2009

LARS-NILS I ÖNNEBERG. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av mangårdsbyggnad. Önneberg 5:9 Alfta socken Ovanåkers kommun Hälsingland 2009 Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:05 LARS-NILS I ÖNNEBERG Antikvarisk medverkan i samband med renovering av mangårdsbyggnad Önneberg 5:9 Alfta socken Ovanåkers kommun Hälsingland 2009 Daniel Olsson LARS-NILS

Läs mer

Måla med lackfärger. Väck liv i dina möbler och snickerier

Måla med lackfärger. Väck liv i dina möbler och snickerier Måla med lackfärger Väck liv i dina möbler och snickerier Måla med lackfärger Med Beckers lackfärger kan du måla de flesta snickerier inomhus som fönster, dörrkarmar, dörrar, fotlister och skåpluckor.

Läs mer

Antikvarisk kontroll i samband med renovering av skiffertaket på donjonen inom Drottningskärs kastell, Aspö socken, Karlskrona kommun

Antikvarisk kontroll i samband med renovering av skiffertaket på donjonen inom Drottningskärs kastell, Aspö socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll i samband med renovering av skiffertaket på donjonen inom Drottningskärs kastell, Aspö socken, Karlskrona kommun Blekinge museum rapport 2004:10 Thomas Persson Innehållsförteckning

Läs mer

Vasatornet. Kersti Lilja. Restaurering av tak, klocktorn och fönster

Vasatornet. Kersti Lilja. Restaurering av tak, klocktorn och fönster Restaurering av tak, klocktorn och fönster Vasatornet Antikvarisk kontroll, Rydboholm 2:1, Östra Ryds socken i Österåkers kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2003:35 Box 6176 102 33 Stockholm Tel 08-690

Läs mer

LSS - boende, Rödhakevägen, Brittsbo Nybyggnad 06.5 RUMSBESKRIVNING. TOTALENTREPRENAD Förfrågningsunderlag

LSS - boende, Rödhakevägen, Brittsbo Nybyggnad 06.5 RUMSBESKRIVNING. TOTALENTREPRENAD Förfrågningsunderlag Projektnr 96849 Objekt 12364 LSS boende, Rödhakevägen, Brittsbo 06.5 RUMSBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD AD ARKITEKTKONTOR Box 96 Tel: 06310 14 10 20110131 Östersunds kommun Teknisk förvaltning Fastighet

Läs mer

Uppsala centralstation

Uppsala centralstation Uppsala centralstation Dragarbrunn 31:2 Uppsala stad och kommun Renovering av plåttak Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten Johan Dellbeck 2008-06-23 Uppsala centralstation Dragarbrunn 31:2

Läs mer

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme.

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme. - " t. Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 71, Västra Jåtvatåliet. Järfälla kommun Nulägesbeskrivning Läge Granskogs torp ligger på ]änrafåltet inom Västra järvafältets naturreservat, Torpet

Läs mer

Val och tillval. till kvarteret Töfsingdalen

Val och tillval. till kvarteret Töfsingdalen Val och tillval till kvarteret Töfsingdalen När du flyttar till en nybyggd lägenhet hos Stockholmshem är du garanterad en grundstandard med bland annat vackra parkettgolv och helkaklat badrum. För att

Läs mer

Järnvägsstationen i Kopparberg

Järnvägsstationen i Kopparberg Järnvägsstationen i Kopparberg Herrhagen 1:33, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:26 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Lillkyrka kyrka. Anneli Borg Rapport 2014:11. Engelbrektsgatan ÖREBRO Tel

Lillkyrka kyrka. Anneli Borg Rapport 2014:11. Engelbrektsgatan ÖREBRO Tel Lillkyrka kyrka Installation av ny styr- och övervakningsanläggning för klimatförbättrande åtgärder i Lillkyrka kyrka, Lillkyrka socken, Örebro kommun, Närke, 2013. Anneli Borg Rapport 2014:11 Engelbrektsgatan

Läs mer

PANEL & LIST. Här hittar du tydliga och handfasta råd så att du snabbt kan komma igång och göra det rätt från början. Så enkelt att du gör det själv!

PANEL & LIST. Här hittar du tydliga och handfasta råd så att du snabbt kan komma igång och göra det rätt från början. Så enkelt att du gör det själv! PANEL & LIST Gamla slitna tapeter och flagnande färg. Då är det på tiden att fräscha upp hemma. Vad är då bättre än att sätta upp träpanel. Panelen inte bara skyddar väggen mot stötar. Den piggar också

Läs mer

Kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka

Kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka Kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Örebro Län. Utvändiga putsarbeten på kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka Bild 1. Bodarna före exteriöra putsarbeten. Louise Anshelm Rapport

Läs mer

Lindgården Lasarettet Medevi brunn

Lindgården Lasarettet Medevi brunn Rapport 2012:208 Antikvarisk medverkan Lindgården Lasarettet Medevi brunn Medevi brunn 2:1 Västra Ny socken Motala kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B Säby 3:29 Expeditionsbyggnad nr 82, Barkaby flygfält Järfälla kommun Stockholms län Ursprunglig kontorsdörr återanvänd till förråd ANTIKVARISK SLUTREDOVISNING Postadress: Parkvägen 10B, 169 35 Solna. Org

Läs mer

RUMSBESKRIVNING. Kv Sykorgen 7. Bromma

RUMSBESKRIVNING. Kv Sykorgen 7. Bromma RUMSBESKRVNN Kv Sykorgen 7 Ombyggnad av lokaler till bostäder Bromma Datum 2014 03 06 1 Rumsbeskrivning allmänt Denna beskrivning omfattar utförande, material samt i vissa fall fabrikat för att säkerställa

Läs mer

Arbetsråd inomhus, konsument. Hur gör man? Måla tak och väggar

Arbetsråd inomhus, konsument. Hur gör man? Måla tak och väggar Arbetsråd inomhus, konsument Hur gör man? Måla tak och väggar Så målar du tak och väggar 1. 4. 7. 11. 12. 5. 13. 8. 2. 9. 14. 3. 10. Har du bestämt dig för att måla om? Kul! Oavsett om du ska måla taket,

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA MÖBLER OCH SNICKERIER INOMHUS Med Beckers Elegant Aqua Lackfärg kan du måla det mesta i snickeriväg inomhus. Med snickerier menas fönster,

Läs mer

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank VÄGGAR OCH TAK för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par

Läs mer

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg.

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Med högtäckande Sober Natur Takfärg räcker det oftast med en strykning. Sober Natur Takfärg är en vattenspädbar, och extra täckande färg, för målning av tak

Läs mer

Del :Rum Modell: Fritidshus, version 2 Projekt Datum Revdatum Rev Bygghandling 400000 2014-09-12 2015-10-19 D BYGGMAX. 25kvm Attefallshus

Del :Rum Modell: Fritidshus, version 2 Projekt Datum Revdatum Rev Bygghandling 400000 2014-09-12 2015-10-19 D BYGGMAX. 25kvm Attefallshus Sida: 1(8) Del :Rum BYGGMAX 25kvm Attefallshus Modell: Fritidshus. Version 2 Rumsbeskrivning Denna beskrivning ansluter till Hus AMA 11 BYGGHANDLING Upprättad av Griab AB 2014-09-12 Sida: 2(8) Del :Rum

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Visning När du sagt upp din bostad är den ledig för uthyrning. Det innebär att du måste ge nya hyresgäster möjlighet att komma och titta. Vanligtvis tar personen kontakt

Läs mer