Janne Kling Stombergs Massiva Trägolv BRA ATT VETA TRÄ HAR OLIKA HÅRDHETSGRADER OCH FÄRGNYANSER HÄR VISAR VI ENDAST STANDARDMÅTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Janne Kling Stombergs Massiva Trägolv BRA ATT VETA TRÄ HAR OLIKA HÅRDHETSGRADER OCH FÄRGNYANSER HÄR VISAR VI ENDAST STANDARDMÅTT"

Transkript

1 Produkter 1

2 2

3 Iden här broschyren har vi samlat de flesta av våra produkter samt några tips om installation, skötsel och underhåll. Som du förstår skulle vi kunna prata om trä och hur man sköter och behandlar det i all oändlighet, men vi har försökt hålla oss kort och bara tagit med det mest väsentliga. BRA ATT VETA Först vill vi gärna ta upp några förutsättningar som är viktiga att känna till när man väljer ett golv eller andra produkter i massivt trä. Trägolv är gjorda av naturmaterial som lever och rör sig olika myc k e t, beroende på miljön. Trä påverkas av fukt och temperaturväxlingar men är, rätt hanterat, ett utomordentligt material. TRÄ HAR OLIKA HÅRDHETSGRADER OCH FÄRGNYANSER Olika träslag har olika hårdhetsgrader, strukturer och färgnyanser. Trä från samma träslag kan skilja sig åt både till utseende och struktur, eftersom varje träd påverkas av den unika miljö det vuxit i. Vi färgsorterar alltid våra tiljor och parkettstavar för hand. Bänkskivorna tillverkas alltid ur samma virkesparti. Ett nyproducerat golv kan ha en något annorlunda nyans än den du kanske sett prov på i bild eller på ett färdigt golv. Detta beror på att träet mörknar efter ljuspåverkan. Teak kan till exempel ha både gröna och orange inslag, men redan efter ett par veckor utjämnas variationerna till en jämn och mörkbrun ton. Körsbär är relativt ljus från början men mognar efterhand. HÄR VISAR VI ENDAST STANDARDMÅTT I den här broschyren visar vi endast standardmått vill du ha andra längder, bredder eller träslag kan vi i de allra flesta fall skräddarsy produkterna efter dina önskemål. Om du har några funderingar är du mer än välkommen att ringa direkt till snickeriet i Krägga eller till vårt försäljningskontor i Sollentuna. Janne Kling Stombergs Massiva Trägolv 3

4 Träslag Vi importerar träet till våra golv från hela världen, och lagerför det i fabriken i Krägga. En del av träet är färg- och kvistsorterat redan när vi får det, annat sorterar vi för hand när vi tillverkar golven. Vissa färg- och kvistvariationer får man dock alltid räkna med när man arbetar med trä. FÄRGSORTERING Varje tilja, bänkskiva och golv som lämnar vår fabrik i Krägga har sorterats för hand för att uppnå jämnast möjliga färgjämnhet. Alla färgavvikelser kan dock ej sorteras bort, vilket är tur tycker vi då det vackra med trä är just de olika färgnyanserna. HÅRDHETSGRAD Det finns olika sätt att mäta hårdheten i trä. Eftersom växtplats och annat påverkar varje enskilt träds utveckling, får dessa siffror ses som vägledande. Siffrorna är framtagna enligt Brinellmetoden; en internationell standard där hårdheten anges i stigande skala. ASK Asken är stark och tålig med markerad ådring. Träet är övervägande ljust men har en brun kärna. Ask sorteras efter den bruna kärnveden, askgolv kan därför innehålla mycket brunt. Ask har livligare färgvariationer än ek. Har ej kvistar. H å r d h e t s grad: 3,9 4,1 TEAK Ett medelhårt träslag med en vacker bärn s t e n s fä rg. Teaken är fet i sig och är därför speciellt lämplig i miljöer med stora fuktvariationer som badrum och båtar. Teak har nästan ingen kvist. Teaken i Stombergs produkter kommer från plantage i Burma. H å r d h e t s grad: 2,5 2,8 JATOBA Jatoba är ett mycket hårt, tungt och starkt träslag som kommer från Central- och Sydamerika. Färgen är rödbrun till mörkt rödbrun, strukturen är slät. H å r d h e t s grad : 7, 0 MERBAU Merbau är ett hårt, mörkt träslag som passar utmärkt som golv i lokaler med extra hårt slitage. Färgen varierar från mellanbrun via mörkt rödbrun till svart. Vi hämtar vår merbau från odlingar i Sydostasien med certifierat virke. H å r d h e t s grad: 4,2 4,5 4

5 VITEK Ek är ett relativt hårt träslag och har måttliga fuktrörelser. Vanligen gör vi vår kortstav av europeisk ek, och tiljan av amerikansk ek. Viteken är lätt gråbrun i färgen och har en markerad ådring. RÖDEK Precis som viteken är träet relativt hårt, men rödeken är ljusare i färgen och går mot rosa. H å r d h e t s grad vitek och rödek: 3,5 4,0 LÖNN Lönn är ett hårt och ljust träslag med stora fuktrörelser. Ofta förväxlas lönn och björk, då båda är ljusa och har ett liknande utseende. Lönnen har dock en flammig och mer markerad ådring än björken. Lönn har nästan ingen kvist. H å r d h e t s grad: 4,0 4,6 BJÖRK Björk är ett ljust och ganska mjukt träslag som inte bör användas i miljöer som är utsatta för hårt slitage. Ådringen är mild. Liksom andra träslag mörknar björk lite med tiden och får en varmare ton. H å r d h e t s grad: 2,3 2,7 KÖRSBÄR Ett medelhårt träslag som vi importerar från USA. Direkt efter hyvling är körsbärstiljan ljusrosa men efter ytbehandling och en tid i dagsljus mörknar träet och får en cognacsfärg. Strukturen är tämligen lugn. H å r d h e t s grad: 3,0 3,2 A M E R I K A N S K VA L N ÖT Amerikansk valnöt är mörkare brun än europeisk valnöt. Den har en anstrykning åt violett och är jämnare i färgen. Porerna är också något grövre. Kärnvedens rötbeständighet är mycket god. Kärnveden går dock ej att impregnera. H å r d h e t s grad: 2,3-3,2 5

6 Massiv tilja Tiljan är vårt klassiska, massiva brädgolv som du kan beställa i flera olika träslag. Du kan få tiljor i längder upp till mm, vilket ger ett golvresultat med en oöverträffad exklusivitet och träkänsla. Vi levererar tiljan med not och spont på långsidorna. Kortsidorna är vinkelkapade och undersidan är spårad för god formstabilitet. STA N DA RD : Tj o c k l e k B r e d d L ä n g d 21 mm, levereras i tjocklekar ner till 16 mm mm mm Ö v r i gt Vid leverans är tiljan nedtorkad till 7 % T R Ä S L AG : Vi t e k R ö d e k A s k B j ö r k Va l n ö t Kö r s b ä r L ö n n M e r b a u Te a k J a t o b a 6

7 Skeppsgolv Vårt skeppsgolv är i grunden samma produkt som vårt massiva brädgolv av tiljor, men monterat med speciella gummilister nåter mellan brädorna. Gummilisterna skapar det klassiska skeppsgolvsutseendet men hjälper också till att ta upp rörelser i träet. Tiljorna levereras med not och spont på långsidorna. Kortsidorna är vinkelkapade och undersidan spårad för god formstabilitet. STA N DA R D : Tj o c k l e k B r e d d L ä n g d G u m m i l i s t e r 21 mm, levereras i tjocklekar ner till 16 mm mm mm S v a rt, vit, transparent. Andra färger kan beställas. Ö v r i gt Vid leverans är tiljan nedtorkad till 7 %. T R Ä S L AG : Vi t e k R ö d e k A s k B j ö r k Va l n ö t Kö r s b ä r L ö n n M e r b a u Te a k J a t o b a 7

8 Massiv kortstav/mönsterstav Våra kortstavar är flexibla byggstenar med vilka du kan bygga mängder av olika golv. När du ska bygga mönster på längden, tvären eller diagonalen, kan vi leverera högeroch vänsterstavar. De allra flesta av våra kortstavsgolv är tillverkade av europeisk ek; ett träslag som är såväl hårt som formstabilt. STA N DA R D : Tj o c k l e k B r e d d L ä n g d e r 16 mm 65,5 mm 327 mm 700 mm Ö v r i gt Vid leverans är stavarna nedtorkade till 7 %. T R Ä S L AG : Vi t e k R ö d e k A s k B j ö r k Va l n ö t Kö r s b ä r L ö n n M e r b a u Te a k J a t o b a 8

9 Exempel på kortstavsmönster Kv a r n m ö n s t e r Kvarnmönster diagonalt R u t a Ruta schack med listband och fris Ruta diagonal med fris och l i s t b a n d F i s k b e n Enkelt fiskben med fris Dubbelt fiskben med fris Fiskben diagonal med fris av tilja Holländskt mönster Fa l l a n d e Hercules mönster Hercules diagonalt Hercules tegelmönster P l i n t m ö n s t e r 9

10 Mosaikparkett Mosaikparkett är en relativt ny teknik som snabbt blivit populär. Du skapar olika mönster av små stavar och monterar dem på ett nät, som sedan limmas på underlaget (betong, träfiber, mm.). Med mosaikparkett kan du lägga mönster på bredden, längden, tvären, diagonalen och höjden det finns i stort sett inga begränsningar. STA N DA R D : S t a v s t o r l e k M o n t e r i n g s e n h e t Ö v r i gt 8 x 23 x 160 mm 320 x 160 mm Obehandlat. Går även att specialbeställa i andra träslag T R Ä S L AG : Vi t e k R ö d e k A s k B j ö r k Va l n ö t Kö r s b ä r L ö n n M e r b a u Te a k J a t o b a 10

11 Stjärnparkett Det klassiska stjärnmönstret i stjärnparketten eller slottsparkett som den också kallas är flera hundra år gammalt. Stjärnparketten levereras i kvadrater som består av en plywoodstomme med ett slitskikt på 8 mm. Rutorna är spontade runt om och monteras med lös plywoodfjäder. L a byrinten, Flätan och Rutan leve re ras även de i kva d rater och består av en plywoodstomme med ett slitskikt på 8 mm. Vill du skapa andra mönster eller kopiera en parkett från 1600-talet? Vänd dig till oss. Vi tillve r kar parkettgolvet som du vill ha det. L a b y r i n t e n F l ä t a n R u t a n STA N DA R D : R u t s t o r l e k Tj o c k l e k Ö v r i gt 600 x 600 mm 21 mm Finns även i andra träslag än ek och körsbär T R Ä S L AG : Vi t e k R ö d e k A s k B j ö r k Va l n ö t Kö r s b ä r L ö n n M e r b a u Te a k J a t o b a 11

12 Förarbete och installation PROJEKTERING Fukt är trägolvets värsta fiende! Trägolv mår bäst i en jämn luftfuktighet, cirka %. Trägolvet bör vara det sista som installeras vid byggnationer. Murnings- och målningsarbeten tillför mycket fukt och bör således vara avslutade. Se till att ventilationen är god! Betongplatta på mark kan ge fuktproblem om den inte säkras med effektiv isolering, till exempel en 0,20 mm åldringsbeständig plastfolie med överlapp 20 cm samt eventuellt en ventilerad undergolvskonstruktion. Beroende på golvets storlek måste rörelsefogar skapas. INSTALLATION När man lägger trägolv måste rummet ha uppnått sin framtida temperatur, cirka +20 C och en luftfuktighet på %. Tiljorna måste ha uppnått rummets temperatur innan inläggning. En 0,20 mm åldersbeständig plastfolie läggs i botten med överlapp. Staven/tiljan spikas med dyckert i spontsidan, 3 st spik/ löpmeter för tilja. För 16 mm tiljor, rekommenderar vi spikpistol med 32 mm dyckert. För 21 mm tiljor, rekommenderar vi spikpistol med 38 mm dyckert. Vid läggning av skeppsgolv monterar man först en tilja, stoppar sedan i nåtlisten ovan spont, spikar fast tiljan och fortsätter med nästa. Nåtlisten slipas tillsammans med golvet. Golvet behöver 10 mm rörelsemarginal till alla fasta installationer. Är golvet bre d a re än 3 meter ska en fog på 1 mm lämnas va rje meter. Fogen skapas genom att man lägger ett snöre mellan brä d o rna som tas bort när tiljan är spika d. LIMNING Träet rör sig mer på bredden än på längden. Lägg därför inte bredare ytor än 10 meter utan rörelsefog. Limma aldrig i not och spont! Avstånd mot väggar, fasta installationer (elementrör, pelare etc) bör vara cirka 10 mm. Kortstav kan limmas direkt mot underlag av träfiberskivor eller betong. Observera att relativa fukthalten i betongen inte överstiger 60 %. Ytan måste vara jämn, +/-2 mm/2 m. Stavarna limmas med speciellt parkettlim direkt mot undergolvet. GOLVVÄRME Golvvärme under trägolv fungerar i de flesta fall, men bör ej användas som enda värmekälla. Vattenburen värme fungerar bra. Elvärme avråder vi ifrån. Golvvärme har effekten att träet kan krympa en del under eldningssäsongen för att sedan svälla och bli tätt under den fuktiga årstiden. Golvvärmen måste ha varit igång i 2 veckor när du lägger trägolv. Maxtemperatur under tiljorna är +27 C. UNDERLAG Vi rekommenderar ett underlag av mm spikbar p ly wood till parketten/tiljan. Underlaget bör ha samma fuktkvot som golvet, cirka 7,5 8,5 %. Plywood pluggas ner i betongen med 3 st plugg/kvm. Vid flytande undergolv stiftas 2 st 7 eller 9 mm plywoodskivor ihop vinkelrätt med varandra, med minst 15 cm förskjutna skarvar och 10 mm mellan skarvarna. Tiljan som inte är ändspontad limmas i kortändarna. Tiljan kan även skru vas eller spikas på reg e l. Regelavstånd 400 mm cc vid 21 mm tjocklek. Ändskarvar ska ske på regel. 12

13 Skötsel och underhåll Rätt skött håller trägolv i evighet (nästan i alla fall). Köper du ett massivt trägolv från Stombergs erbjuder vi ett underhållsavtal som omfattar underhållsoljning, rengöring och polering. I underhållsavtalet följer vi golvets egna behov och kontrollerar kontinuerligt att golvet mår bra. Du kan teckna underhållsavtal för ett eller flera år, beroende på vad som passar dig bäst. Återigen har du några som helst frågor, kontakta oss! Det vi inte vet om trägolv och hur man sköter dem är inte värt att veta. STOMBERGS GOLVOLJA Om inget annat är överenskommet grundoljar vi alltid våra golv efter installation med vår egen olja. Stombergs Golvolja har kvaliteter som gör den särkilt lämplig för stora ytor och högt slitage. T E K NISK FA KTA B i n d m e d e l Kallpressad linolja, härdade polymer, n a t u r v a x Vi s k o s i t e t 12 sek (DIN ) To r r h a l t L ö s n i n g s m e d e l M a t e r i a l å t g å n g Ku l ö r e r D e n s i t e t 0, 9 G l a n s To r k t i d Ve r k t y g s r e n g ö r i n g 43 vikt-% Lågaromatisk lacknafta 4 5 kvm/l Kan nyanseras med pasta avsedd för olje- och alkydfärger H a l v b l a n k t 8 10 timmar L a c k n a f t a YTBEHANDLING Stombergs golv levereras obehandlade. Efter montering slipar vi golvet och behandlar det med olja. Golven går även att oljepigmentera i olika kulörer. Det är viktigt att göra grundbehandling direkt när golvet lagts. Det kan täckas med golvskyddspapp och färdigbehandlas senare om andra byggnadsarbeten inte är klara. STÄDNING M i n s ka städbehov och slitage genom fö rebyg ga n d e åtgärder! Grus sliter hårt på trägolv förse entrén med avskrapningsgaller, grov matta eller textilmatta som tar bort fukt och finkornig smuts. För daglig städning, sopa och dammsug. Fukttorka golvet vid behov, använd då ett neutralt rengöringsmedel (vi rekommenderar Stombergs Såpa Natur). Observera att fukt och rengöringsmedel ökar behovet av underhåll! Möbeltassar förhindrar många repor. Använd dock ej metalltassar som ger märken. FLÄCKBORTTAGNING Ta bort fläckar så fort som möjligt med vatten och Stombergs Såpa Natur eller ett neutralt rengöringsmedel! Hjälper inte detta, försök slipa bort fläcken med en grön nylonduk, till exempel Scotch-Brite. Tuggummi och andra hårt sittande fläckar skrapar du bort. Den rengjorda ytan kan behöva kompletteras med lite olja. Observera att ekgolv reagerar med vissa metaller varvid svarta fläckar kan uppstå. UNDERHÅLL När det är dags för underhåll, börja med att städa golvet. Applicera ett tunt lager Stombergs Underhållsolja. Bearbeta med en vit eller röd rondell. Är golvet hårt smutsat, ta en brun rondell. Torka noga bort överskottsoljan och avsluta med att polera med en vit rondell. För högsta smutsresistens ska golvet torrpoleras mellan va rje oljningstillfälle på väl uthärdad olja med röd rondell, varv/minut och kg tryck på maskinen. Efter oljning, låt golvet torka i 8-12 timmar innan det beträds. Om golvet blir svårstädat och ser smutsigt eller torrt ut, måste det underhållas med tätare intervall. O B S! Organiska material som varit i kontakt med olja, till exempel trasor och papper, kan självantända och ska därför läggas i kallt vatten direkt efter användning. De kan också eldas upp under kontrollerade f o r m e r. 13

14 Massiva bänkskivor/huggkubbar Beställ dina stavlimmade bänk- och bordsskivor hos oss! Vi måttillverkar efter dina önskemål. Stavarna kan levereras i hela längder och du kan välja mellan olika stavbredder, dock ej på samma skiva. När det rör sig om skivor i långa längder, kan det i vissa fall vara svårt att finna virke utan kvist- och färgförändringar. Längder upp till mm är dock normalt inga problem. Skivorna levereras grundoljade. HUGGKUBBAR Vi tillverkar huggkubbar och skärbrädor i de flesta träslag. Huggkubbarna tillverkas med ändträsidan upp. Du kan själv välja tjocklek, bredd och längd. Levereras grundoljade. FA KTA MASSIVA BÄNK S K I VO R Tj o c k l e k S t a v b r e d d Ö v r i gt 20 mm, 30 mm, 40 mm mm Kan även beställas i amerikansk al T R Ä S L AG : Vi t e k R ö d e k A s k B j ö r k Va l n ö t Kö r s b ä r L ö n n M e r b a u Te a k J a t o b a 14

15 Snickerier och lister Med inredningsdetaljer som lister, socklar, trappsteg och ledstänger i trä skapar du enkelt både exklusiv och ombonad känsla. Vi har stor erfarenhet av att utveckla våra kunders idéer och önskemål. Våra snickare har tillverkat specialsnickerier och inredningar till butiker, restauranger, kontor, offentliga miljöer, bostäder och fritidshus över hela landet. Exempel på lister och ledstänger Ledstång Platt Ledstång G-klav Ledstång O v a l Ledstång Åttan K a l l e s o c k e l T R Ä S L AG : Vi t e k R ö d e k A s k B j ö r k Va l n ö t Kö r s b ä r L ö n n M e r b a u Te a k J a t o b a 15

16 Lite om vår miljöpolicy MILJÖKONTROLLERADE LEVERANTÖRER När vi tillverkar våra produkter gör vi allt för att processen ska vara så miljövänlig som möjligt, hela vägen. Vi kontrollerar exempelvis alltid att de företag vi köper trä från har miljökrav som överensstämmer med våra egna. Vårt tropiska trä kommer från odlingar och plantage med certifierat virke. Plasten runt våra lastpallar är miljövänlig. INGA ONÖDIGA LEVERANSER OCH SPILL En stor del av den totala miljöbelastningen orsakas av tranporter. En viktig del i vårt miljöarbete består i att planera leveranserna samkörning där det är möjligt och helst inga panikleveranser. Vi konfektionerar våra produkter vilket minskar antalet leveranser och håller nere materialspillet. Och sist men inte minst tar vi tillvara träspillet vid tillverkningen och använder det till att värma upp fabriken. VÅRA TRÄGOLV ÄR KRETSLOPPSPRODUKTER Trä är ett naturmaterial och ingår i kretsloppet, även som golv. Om du vill återanvända ett trägolv från Stombergs, ska du efter demontering försiktigt plocka bort all spik så att sponten blir ren. Efter montering är det bara att slipa, behandla och använda på nytt. Även förpackningarna till våra golv har flera liv. Vi återanvänder både lastpallarna och de så kallade ströpinnarna, som håller isär buntarna med tiljor under transport. STO MBERGS MASSIVA TRÄGO LV AB Krägga Gård, Bålsta. Tel , fax F Ö RS Ä LJNIN G S KO N TO R Turebergsvägen 5, 2 tr, Sollentuna. Tel , fax w w w. s t o m b e r g s. s e

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET:

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR LÄGGA GOLVET: Viktig information innan du börjar lägga våra golv! Låt golven ligga 48 timmar ouppackade i 18 21 C. Packa upp paketen efter hand som läggning sker. Använd aldrig tejp direkt på golvets yta. Den relativa

Läs mer

TARKETT TRÄGOLV EN UNDERBAR GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT TRÄGOLV INNOVATION

TARKETT TRÄGOLV EN UNDERBAR GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT TRÄGOLV INNOVATION TARKETT TRÄGOLV INSPIRATION OCH GUIDE TILL TARKETTS TRÄGOLVSSORTIMENT 2015 GENUINT HANTVERK SEDAN 1886 NATURLIGT HÅLLBART PÅ LÅNG SIKT EN UNDERBAR TRADITION VÄRLD AV OCH INNOVATION TRÄGOLV HERITAGE EK

Läs mer

INSTALLATION & SKÖTSEL

INSTALLATION & SKÖTSEL INSTALLATION & SKÖTSEL WOOD COLLECTION by ARDBO www.ardbogolv.se/wood Installationsbeskrivning Ansvar för användare/ installatör/ägare ARDBO WOOD COLLECTION är en naturprodukt som ger en varm, vacker miljö

Läs mer

v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION

v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMATION v1.0 1401 Folkets hus i UMEÅ - Rökt Ek PRODUKTINFORMATION v1.0 1401 2 Ask Select - Grant Thornton, Visby INNEHÅLL 03 PROD. BESKRIVNING PRODUKTSPECIFIKATION 05 ASK SELECT 06 ASK RUSTIC 07 EK SELECT 08 EK

Läs mer

Tekniska råd för att bedöma reklamationer.

Tekniska råd för att bedöma reklamationer. Tekniska råd för att bedöma reklamationer. Detta är en sammanställning av olika typer av fel och utseendeeffekter på golv/väggmaterial. Den är tänkt som en hjälp för dig som vill få en uppfattning om vad

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Presentation Ekens Golv AB sid 3 Undergolvsarbeten, fräsning, slipning av betong. sid 4 Sandavjämning före parkettläggning sid 4 Vattenskador, renovering och underhåll sid 5 Plattsättning

Läs mer

Informationsblad för Skånska Gårdar nr 2/2009. Årsmöte i Arrie

Informationsblad för Skånska Gårdar nr 2/2009. Årsmöte i Arrie Informationsblad för Skånska Gårdar nr 2/2009 Årsmöte i Arrie Arrie gamla kyrka. Målning av Lars Gullstrand 1881. Vi samlas i huset längst till höger på målningen, men observera att kyrkan är ombyggd och

Läs mer

Golvkunskap. Av Björn Ljungquist www.abljungquist.se 2007-07-07. Inledning

Golvkunskap. Av Björn Ljungquist www.abljungquist.se 2007-07-07. Inledning 1 Golvkunskap Av Björn Ljungquist www.abljungquist.se 2007-07-07 Inledning Sedan städning blivit ett etablerat yrke, som kräver kunskaper och kompetens samt ger en hel del människor sin dagliga utkomst,

Läs mer

0:- en riktig bygghandel. 35 vinnarprodukter till Galapriser. 1395:- Spara 500:- Nu startar 2013 års byggsäsong! Ett riktigt bollplank

0:- en riktig bygghandel. 35 vinnarprodukter till Galapriser. 1395:- Spara 500:- Nu startar 2013 års byggsäsong! Ett riktigt bollplank en riktig bygghandel 35 vinnarprodukter till Galapriser Nu startar 2013 års byggsäsong! 1395:- Spara 500:- Ett riktigt bollplank 0:- Patrik Andersson, XL-BYGG Ransta Snickeri KAMPANJERBJUDANDENA GÄLLER

Läs mer

Vägledning. Innan läggning

Vägledning. Innan läggning Vägledning Innan läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

PROFESSIONELL MÖBELVÅRD

PROFESSIONELL MÖBELVÅRD PROFESSIONELL MÖBELVÅRD PRODUKTKATALOG MÖBELVÅRDS- PRODUKTER MATERIAL-LÄRA PRODUKTER REKLAMATIONS- ORSAKER ERNST P. AB Box 16006, 412 21 Göteborg Tel (031) 703 07 70 Fax (031) 703 07 79 info@ernstp.se

Läs mer

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE TRÄDGÅRDENS BYGGSTENAR ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE UTEMILJÖ tips & inspiration ENTRÉ GARAGEUPPFART BELYSNING POOL UTEPLATS TRÄDGÅRD MUR SKÖTSEL PRODUKTER BYGGANVISNINGAR TRÄDGÅRDENS

Läs mer

GOLVGUIDE FÖR BOSTÄDER PRODUKTVAL GOLVTEKNISKA LÖSNINGAR RÅD & TIPS LAGKRAV

GOLVGUIDE FÖR BOSTÄDER PRODUKTVAL GOLVTEKNISKA LÖSNINGAR RÅD & TIPS LAGKRAV GOLVGUIDE FÖR BOSTÄDER PRODUKTVAL GOLVTEKNISKA LÖSNINGAR RÅD & TIPS LAGKRAV Omslagsbild: JM-bostad i Dalénum, Lidingö. 13 mm ekparkett från Tarkett. 2 Elegance / Ek Borstad Tango / Ek Cotton White Inledning

Läs mer

KVALITET SOM BERÖR SE 14

KVALITET SOM BERÖR SE 14 KVALITET SOM BERÖR SE 14 TRÄKVALITET SEDAN 1857 Kährs ligger i småländska Nybro, på samma plats där allting började för mer än 150 år sedan. År 1857 startade Johan Kähr ett litet svarveri och började producera

Läs mer

POLHUS AB. Hur gör jag?

POLHUS AB. Hur gör jag? Handledning för självbyggaren POLHUS AB Hur gör jag? Det är lätt att bygga hus om man köper byggsatsen från Polhus AB. Ifall det är första gången du bygger ett hus kan det ändå i något skede uppstå frågor

Läs mer

Starka lösningar till hela tomten

Starka lösningar till hela tomten STENSÄTTARENS BÄSTA KNEP Starka lösningar till hela tomten Om du funderar på att lägga stenar eller sätta stenplattor i trädgården så får du här ovärderliga tips och goda råd. Gör Så Här har följt ett

Läs mer

Lilla städskolan rent på Papyrus vis

Lilla städskolan rent på Papyrus vis Supporting you I Sverige är Papyrus den ledande grossisten för finpapper, packprodukter och förbrukningsvaror. Vi har alltid värnat om produkterna och deras kvalitet, men har också insett vikten av att

Läs mer

PRISLISTA 2015. PRISER i SEK inklusive & exklusive moms GILTIG från 1 FEBRUARI

PRISLISTA 2015. PRISER i SEK inklusive & exklusive moms GILTIG från 1 FEBRUARI PRISLISTA 2015 PRISER i SEK inklusive & exklusive moms GILTIG från 1 FEBRUARI 1 2 INNEHÅLL Priser: HANDTUFTADE, VÄVDA OCH TRYCKTA MATTOR A-Ö... 4 HELTÄCKNINGSMATTOR OCH GÅNGMATTOR A-Ö... 17 SK APA EN UNIK,

Läs mer

Hur gör man och vad ingår? Självbyggeri. med Småa

Hur gör man och vad ingår? Självbyggeri. med Småa Hur gör man och vad ingår? Självbyggeri med Småa Innehållsförteckning Innehåll...sida Vad innebär självbyggeri?...4 Allmänt om kontantlyft och materialspecifikation...5...5 Generella ordningsregler...9

Läs mer

Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 1:2003) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR

Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 1:2003) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR Utgiven av Golvbranschen, GBR (utgåva 1:2003) Trägolv på golvvärme BASINFORMATION BRANSCHRIKTLINJER NOMENKLATUR Trägolv på golvvärme ger en basinformation om vad man bör tänka på vid olika träslag på

Läs mer

Dags för en förändring? Det du behöver veta om målning utomhus.

Dags för en förändring? Det du behöver veta om målning utomhus. Dags för en förändring? Det du behöver veta om målning utomhus. Dags för en förändring? Det du behöver veta om målning utomhus. innehåll rengöring och förberedelse 6 13 terrasstvätt, fasadtvätt, alg- och

Läs mer

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 1 Skötsel & Underhåll Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 2 Generellt om virke Trä är en naturprodukt som förändras hela tiden. Färgskillnader, oregelbundenheter

Läs mer

ALTAN ELLER TRALLDÄCK? Information för trallbyggare

ALTAN ELLER TRALLDÄCK? Information för trallbyggare ALTAN ELLER TRALLDÄCK? Information för trallbyggare Sol, sommar bad och uteliv, det är drömmen för det stora flertalet svenskar. Åtminstone ända tills man upplever en av de då och då återkommande regniga

Läs mer

Välkommen till Stenguiden

Välkommen till Stenguiden Välkommen till Stenguiden Allt-i-sten är ett familjeföretag i andra generation som startades 1973. I över 40 år har vi samlat på oss kunskap om alla typer av stenar och utemiljöer. Den kunskapen vill vi

Läs mer

Förberedelser. Läggningsinstruktioner

Förberedelser. Läggningsinstruktioner 1 Förberedelser Pergo golv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan skall ses som ytterligare information till illustrationerna och är indelad i tre steg: Förberedelser,

Läs mer

Bygg Swed Totalentreprenad AB

Bygg Swed Totalentreprenad AB Bygg Swed Totalentreprenad AB NYBYGG, OMBYGGNAD, TILLBYGGNAD, RENOVERING Bygg Swed Totalentreprenad AB Org. No. 556844-1843 Vänortsringen 48 BG. No. 192-6146 195 30 Stockholm Email: info@byggswedten.com

Läs mer

Ett arbetsmaterial om måleri. Utgivet av ÅS INSTITUTET i samarbete med målarmästare Per Halvarsson och Bernt Adolph.

Ett arbetsmaterial om måleri. Utgivet av ÅS INSTITUTET i samarbete med målarmästare Per Halvarsson och Bernt Adolph. Naturfärger Ett arbetsmaterial om måleri Utgivet av ÅS INSTITUTET i samarbete med målarmästare Per Halvarsson och Bernt Adolph. Sammanställt av Gabriella Carlsson MATERIALET, som du just nu håller i din

Läs mer

Karin Ohlson död. Informationsblad för Skånska Gårdar nr 4/00-1/01

Karin Ohlson död. Informationsblad för Skånska Gårdar nr 4/00-1/01 Föreningens ordf. Styrelsens ordf. Vice ordförande Sekreterare Kassör Redaktion Föreningen Eric Lilius Tommy Carlstein Christer Fahlström Tore Persson Claes-Göran Kind Marianne Rosén Skånska Gårdar St

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer