Equmeniakyrkans samarbete i Ryssland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Equmeniakyrkans samarbete i Ryssland"

Transkript

1 Equmeniakyrkans samarbete i Ryssland 1

2 Ryssland Ryssland är ett av de länder där Equmeniakyrkan genom bildarsamfundet Svenska Missionskyrkan funnits längst. Under modern tid, sedan 1990, har ett samarbete uppstått med den evangeliska kyrkan (Russian Church of Christians of Evangelical Faith, RCCEF) särskilt i södra Uralregionen (Ekaterinburg och Asbest). Samarbetet handlar om församlingsstöd, utbyte, ungdomsarbete, särskilt genom idrott (fotbollsläger), arbete med rehabilitering av människor med alkoholproblem, och Business Coaching ett projekt som går ut på att hjälpa dem som kommer från rehabiliteringen skapa sig en försörjning genom eget företagande. Det ges också stöd till kyrkan i delrepubliken Bashkortistan. Bashkortistan har en muslimsk majoritet. I delrepubliken bor förutom ryssar ett antal andra folk, bl.a. basjkirer och marier. Det finns få församlingar i området och de allra flesta är mycket små och samlas i ett hem. Dessutom har vår kyrka kontakter och projekt i andra delar av landet. Arbetet i Ryssland har ett stort utvecklingspotential. Hösten 2013 skrevs ett avtal mellan RCCEF, Equmeniakyrkan och Evangelical Covenant Church om samarbete när det gäller Ryssland. För Equmeniakyrkans räkning arbetar Göran Holmberg särskilt med Ryssland. Samarbete i Sverdlovsk De senaste åren har samarbetet med RCCEF i Sverdlovskregionen blivit allt viktigare. I den regionen ligger Jekaterinburg, en av Rysslands största städer. Där finns ett antal församlingar. Hela regionen har 57 församlingar (2010). Den största församlingen är den i Asbest (Kristi Kärleks Kyrka). Asbest är en liten ort ( invånare) som kretsar kring den jättelika asbestgruvan. Församlingen har ca 500 medlemmar och team av medarbetare under pastor Alexej Kobelevs ledning. Här finns även regionens biskop Andrej Berdyshev. Sedan starten 1991 har församlingen planterat över 20 nya församlingar i både närområdet och längre bort. Just nu pågår bl.a. en församlingsplantering i Kaliningrad, dit man har skickat en pastorsfamilj. Kaliningrad ligger nära Sverige och även där har vi fått ge stöd. Vårt samarbete med regionen har handlat om församlingsplantering, ungdomsverksamhet (idrott och volontärer), pastorsutbyte och fortbildning mm. 2

3 Socialt arbete Många församlingar i vår systerkyrka i Ryssland har ett eller flera behandlingshem för människor som vill bli fri från ett beroende. Det finns ett program som både jobbar med den andliga sidan och praktiskt arbete, så att man får lära sig ett liv med regelbundet arbete. Det finns även familjehem, där familjer med barn kan få stöd. Dessa hem drivs av människor som många gånger av egen erfarenhet vet vad en beroendesituation innebär, och som jobbar hårt för att hjälpa andra. Ett sådant arbete kräver mycket och framför allt ledarna i dessa hem behöver själva stöd och själavård och vägledning. Örjan Samuelsson har kontakt med ledningen i flera behandlingshem och ger dem vägledning. Han och andra reser regelbundet dit för att ge stöd och hjälp. Detta arbete hänger ihop med Business Coachningprogrammet, och har faktiskt sitt ursprung i det programmet, där man såg ett behov i de behandlingshem som man hade kontakt med. Salvation Center i Asbest, som är det kanske största i regionen, har byggt upp ett nätverk av olika behandlingshem i Sverdlovskdistriktet som man samarbetar med. Salvation Centers egen hemsida (www.salvationcentre.org; på engelska) ger aktuell information. Robert fick stor nytta av BCprogrammet. Han jobbar med avfallsåtervinning och har vunnit flera priser för sitt goda arbete! Business Coachning Församlingen i Asbest, som har tre egna behandlingshem, uppmuntrar f.d. drogmissbrukare som blivit kristna att starta egna företag för sin och andras försörjning. Därför startade man 2010 tillsammans med vår kyrka projektet Business Coaching (som då hette Business Incubator) som ett försök att utveckla ett kristet småföretagarnätverk i Asbest. Projektet var ett pilotprojekt som skulle kunna ge ringar på vattnet och spridas till andra städer och regioner i Ryssland. Blivande ryska småföretagare får hjälp av svenska företagare som agerar mentor. Tanken är att de inte bara lär sig företagsamhet, men också lär sig att samarbeta och stödja varandra och arbeta på ett etiskt bra sätt. Och att de anställer andra från samma bakgrund. Syftet är så här: o o o Stödja drogfria entreprenörer att utvecklas som företagare Säkra tillgång till sunda arbetsplatser för nyfrälsta drogmissbrukare Stödja småföretagare att i nätverksform utveckla kristen affärskultur som kan influera lokalsamhället 3

4 En första grupp har gått igenom programmet och fler grupper startas. Med erfarenheterna från den första gruppen förbättras programmet. Förutom i Sverdlovskregionen pågår ett projekt även i Perm sedan hösten 2013 och snart kanske på fler ställen. Programmet genomförs i samarbete med svenska företagare och är helt beroende av sponsring. Läs mer på projektets blogg: coachningiryssland.wordpress.com Idrott och ungdomar År 2010 åkte ett svenskt team från equmenia och Missionskyrkan till Asbest för att genomföra ett fotbollsläger. Lägret var tänkt som ett sätt att nå ut till ungdomar. Det handlade inte bara om idrott men om mycket mer. Det svenska konfirmandmaterialet Den viktigaste matchen fanns översatt till ryska och var till god hjälp. Lägret föll ut väl och har genomförts årligen. Ryktet spred sig och flera ryska församlingar har visat intresse, i olika delar av landet. Med hjälp av vännerna från Asbest har idrottsläger också genomförts i Tjelabinsk, en dotterförsamling till Asbest, I Perm och i Revda, nära Moskva, i ett samarbete med den lokala baptistförsamlingen och missionsförsamlingen i Ljurhalla. Framöver står även ett läger i Omsk, längre bort i Sibirien, på programmet. Idrott har visat sig ett bra sätt att nå ut till barn och ungdomar. Det kan också hjälpa till att överbrygga klyftan till det lokala samhället. Tanken är att metoden kan sprida sig till fler ryska församlingar, som kan genomföra detta själv och lära av varandra. Volontärer och utbyten Vid två tillfällen har Equmeniakyrkan haft några volontärer i Ryssland, som har jobbat med engelskundervisning ett bra sätt att skapa kontakter för kyrkan. Det har även varit en hel del utbyten i form av grupper som besökt det andra landet. Bland annat har det varit en fortbildningsresa för svenska pastorer i Ryssland samt studiebesök till Sverige inom ramen för de olika projekten. Under 2013 har för första gången en lärjungaskola Apg29 genomförts tillsammans med den ryska kyrkan. Lägret ägde rum i städerna Jekaterinburg och Omsk. Vi hoppas på fler skolor framöver med rysk deltagande, både i Ryssland och i andra länder. Bashkortostan Bashkortostan är en rysk delrepublik i södra Ural. Området kallas också Basjkirien. Huvudstaden heter Ufa. Av de ca 4 miljoner invånarna är 36% ryssar. De största andra folkgrupper är basjkirer (30%) och tatarer (25%). Båda talar ett språk som hör till den turkiska gruppen. Dessa två grupper är 4

5 huvudsakligen muslimer. Dessutom finns det områden i norr som är bebodda av marier, som är en finskugrisk folkgrupp. Vår kyrka har bl.a. gett stöd till bibelöversättningsarbete till basjkiriska. Bashkortostan är rik på mineraler och här bosatte sig under talets senare del bl.a. svenskar som jobbade med detta. I den gamla En församling där flera minoritetsfolk finns representerade svenskbygden Terlian hittar man idag fortfarande namn som Adamson och Johansson. Det var i detta område att Missionsförbundets missionär Wilhelm Sarwe verkade under många år. I delrepublikens huvudstad finns en större församling på ca 200 medlemmar, men de övriga 35 församlingar i delrepubliken är för det mesta mycket små, ibland inte ens 10 personer, och arbetet är svårt över huvud taget i denna delrepublik. Vi ger stöd från svenskt håll som går till församlingar som behöver det, men framför allt genom besök som uppskattas mycket. Man har annars mycket liten kontakt med kristna utanför landet eller ens i Ryssland. Besöken ger ett stöd till pastorer och församlingar genom att de kan erfara att de är del av en större kyrka och att människor på andra platser ber för dem. Urfolken i Ryssland Även på andra platser i Ryssland finns det många olika urfolk. Tillsammans med vår estniska samarbetskyrka tittar vi på hur vi kan samarbeta för att hjälpa församlingar bland en del av dessa folk, såsom samer, nentser, komi, chantier m.fl. Vi medverkar t ex i ett arbete med en bibelskola för dessa folk, där det ofta finns mycket få kristna, och har gett stöd till bibelöversättningsarbete. Vad behövs? Du kan vara med i detta mångsidiga missionsarbete i världens största land! Var med i bön, följ med via nyhetsbrev och ge din gåva. Ta gärna kontakt om du undrar över någonting. Under 2014 behövs följande inkomster för att kunna genomföra planerat arbete: nr Församlingsplantering och evangelisation (Bashkortostan, minoritetsfolk, förs. plantering) nr Socialt arbete (Coaching rehab centers) nr Fotbollsläger nr Business Coachning kr kr kr kr Om du vill ge till Ryssland där det bäst behövs skriver du nr Ryssland allmän Skicka din gåva på 90-kontot pg eller bg

6 Rysslands missionshistoria Kristendomen kom till det slaviska området efter 860, då kyrkan i Konstantinopel sände bröderna Kyrillos och Methodios som missionärer till området. De lyckades bl.a. vinna fursten Vladimir i Kiev. De utarbetade också ett alfabet, som utgör grunden för dagens kyrilliska skrift. Med tiden kom den rysk-ortodoxa kyrkan att dominera i Ryssland. Efter reformationen slog protestantiska kyrkor rot i landet, redan under talet, tack vara invandrare från väst som etablerade sig i Ryssland. Framför allt lutheraner blev en ganska stor grupp innan De första baptistiska församlingar kom under 1800-talets andra hälft. Svenska Missionsförbundet skickade redan 1880 två missionärer (Högberg och Höijer) till St Petersburg. Två år senare reste Wilhelm Sarwe till till ett område i södra Uralbergen, nuvarande Bashkortostan, där det fanns en del svenskar. Men han kom också att arbeta bland bashkirerna. Sedan flyttade han sin verksamhet till Kaukasusområdet. Förutom svenskar fanns lokala missionärer med i bilden. Missionär Wilhelm Sarwe Två andra missionärer (A.E. Karlsson och F. Hammarstedt) verkade från 1883 i området runt Arkangelsk, där man inriktade sig både på sjömän och ryssar, men även försökte etablera ett arbete bland de nomadiska nentserna. Myndigheterna satt stopp för deras arbete redan Revolutionen I samband med första världskriget och den ryska revolutionen tvingades SMF:s missionärer lämna Ryssland. kontakterna upphörde såväl med nuvarande Ryssland som med verksamheten i Kaukasus, som hade sitt centrum i nuvarande Georgien. De två samfund som hade grundats (i Kaukasus och i Ingermanland) upphörde. Under Sovjettiden utsattes alla kristna för svåra förföljelser. Mission var inte möjligt. Nya kontakter Efter 1990 blev det åter igen möjligt att besöka landet. Bland dem som besökte landet kan särskilt Jan Eriksson nämnas. Han etablerade många kontakter, bl.a. med ledningen i Russian Church of Christians of Evangelical Faith ( Pingstunionen ). Flera församlingar skaffade sig också vänförsamlingar i landet, både inom RCCEF och inom den ryska baptiströrelsen. kontakter som ligger till grund för vårt nuvarande samarbete i Ryssland. 6

7 Kontakt Du kan alltid ta kontakt med: Gerard Willemsen, koordinator för Eurasien, tel , epost Här kan du också anmäla dig till ett framtida nyhetsbrev. Göran Holmberg, Rysslandsmissionär, tel , epost Röd: Samarbete - Grön: Kontakter (jan 2014) Namn : Rossijskaja Federatsija Российская Федерация (Ryska Federationen) Statsskick: Förbundsrepublik Huvudstad Moskva Självständighet 1991 Yta km 2 Befolkning (2011) Valuta Rubel (RUB) Officiella språk Ryska plus 27 regionala språk Andra språk Sammanlagt över 100 minoritetsspråk Folkgrupper Ryssar (81%) plus över 185 andra folkslag BNI per capita i 2005 USD (källa UNDP) (2011) Human Development Index (UNDP) 0,741 ranking 66 (2011) Religion Kristna 46% (41% rysk-ortodox), muslimer 6,5%, andra 9% Equmeniakyrkans samarbete i Ryssland version jan

LJUS I ÖSTER. Mod för mission TID FÖR DET FÖRSVUNNA LANDET UNIVERSITET BLEV FÄNGELSE TRÄFF MED OBAMA. Inspirationshelg med ung och orädd pionjär

LJUS I ÖSTER. Mod för mission TID FÖR DET FÖRSVUNNA LANDET UNIVERSITET BLEV FÄNGELSE TRÄFF MED OBAMA. Inspirationshelg med ung och orädd pionjär LJUS I ÖSTER #2 FEBRUARI 2015 TILL RYSSLANDS ONÅDDA JESUS ÄR MISSIONENS GRUND H Inspirationshelg med ung och orädd pionjär 54 konfiskerade kyrkor i Ukrania Mod för mission TID FÖR DET FÖRSVUNNA LANDET

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

KRISTEN TEVE I TURKIET

KRISTEN TEVE I TURKIET Nr 4 maj 2014 KRISTEN TEVE I TURKIET Skulle inte gå, men blev en succé sid 4-6 NATIONELLA MISSIONÄRER ÄR NYCKELN I ARBETET Sid 7-9 NYA TANKAR FÖR BUDDHISTMUNKEN Sid 10-11 DE KRISTNA ÄR LJUSET I MISÄREN

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Tillsammans i världen

Tillsammans i världen Tillsammans i världen b e k ä m p a f a t t i g d o m e v a n g e l i s a t i o n m ä n s k l i g a r ä t t i g h e t e r Utmanad att vara med och göra skillnad alla har vi väl någon gång känt att det

Läs mer

Guds tid för Krim sid 4-6

Guds tid för Krim sid 4-6 Nr 1 januari 2002 Guds tid för Krim sid 4-6 Alim - en av få kristna krimtatarer sid 7-8 Utmanande väckelse bland bulgarienturkar sid 10-11 Satsning på Europas indianer sid 14 1 LEDARE AV WILGOT FRITZON

Läs mer

Nr 3 mars 2011. VÄCKELSEN I KINA sprids genom unga evangelister som är beredda att satsa allt Sid 6-7

Nr 3 mars 2011. VÄCKELSEN I KINA sprids genom unga evangelister som är beredda att satsa allt Sid 6-7 Nr 3 mars 2011 VÄCKELSEN I KINA sprids genom unga evangelister som är beredda att satsa allt Sid 6-7 ledare Ljus i Öster nr 3 mars 2011 Vad kan vi lära oss För några veckor sedan hade Ljus i Öster besök

Läs mer

Fann frihet i Kristus IRMA GÅR VIDARE 10 GODA INSATSER UNDER ÅRET KOVAL OCH RADIOGLÄDJEN. Mission bland lyxbåtar och sommarälskare

Fann frihet i Kristus IRMA GÅR VIDARE 10 GODA INSATSER UNDER ÅRET KOVAL OCH RADIOGLÄDJEN. Mission bland lyxbåtar och sommarälskare LJUS I ÖSTER#4 MAJ 2015 STOR FÖRFÖLJELSE I KINA LJUS I ÖSTER I EN NY TID T På plats i Montenegro Mission bland lyxbåtar och sommarälskare Fann frihet i Kristus 12 vitryska elever vill ut i mission IRMA

Läs mer

Nr 7 oktober 2005. Söndagsskolan når även föräldrarna Sid 6-7. Fortsatt satsning på nya missionärer Sid 4-5

Nr 7 oktober 2005. Söndagsskolan når även föräldrarna Sid 6-7. Fortsatt satsning på nya missionärer Sid 4-5 Nr 7 oktober 2005 Söndagsskolan når även föräldrarna Sid 6-7 Fortsatt satsning på nya missionärer Sid 4-5 LEDARE Av Wilgot Fritzon Ljus i Öster nr 7 20 oktober 2005 LiÖ orsakar instabilitet Det gjorde

Läs mer

Sommarkonferensen 2010

Sommarkonferensen 2010 Nr 2-2010 Sommarkonferensen 2010 Ledaren Den ansiktslösa väckelsen Jesusmanifestationen, Pngströrelsen, EFK och Adventistdsamfundet ökade under 2009! Resurskyrkor Så byggs Guds rike. Resurskyrkor förr

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Nära livet livsnära. Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16

Nära livet livsnära. Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16 Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16 Nära livet livsnära Från Mogen Nielsens vistelse hos oss 2006 noterade jag bl.a. att han sade: Det mest naturliga är vår relation till Gud ( Joh. 1:12). Personligen har jag

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

PROJEKTET SOM UTMANAR MÄNNEN Sid 4-6 BLÅS LIV I VÄNFÖRSAMLINGSIDÉN IGEN! Sid 7-9 DE VAR STRULIGA TONÅRINGAR - NU VITTNAR DE PÅ HÄRBÄRGET Sid 10-11

PROJEKTET SOM UTMANAR MÄNNEN Sid 4-6 BLÅS LIV I VÄNFÖRSAMLINGSIDÉN IGEN! Sid 7-9 DE VAR STRULIGA TONÅRINGAR - NU VITTNAR DE PÅ HÄRBÄRGET Sid 10-11 Nr 3 april 2014 PROJEKTET SOM UTMANAR MÄNNEN Sid 4-6 BLÅS LIV I VÄNFÖRSAMLINGSIDÉN IGEN! Sid 7-9 DE VAR STRULIGA TONÅRINGAR - NU VITTNAR DE PÅ HÄRBÄRGET Sid 10-11 1 ledare Ljus i Öster nr 3 april 2014

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Kristna över hela världen ber för muslimer

Kristna över hela världen ber för muslimer Nr 6 augusti 2011 Kristna över hela världen ber för muslimer Sid 4-7 ledare Ljus i Öster nr 6 augusti 2011 Vi tror på bön Vi befinner oss mitt i den muslimska fastemånaden Ramadan. Sedan många år har kristna

Läs mer

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP Maria Jönsson Åsa Jönsson Kicki Wemmenborn Bakgrund Vi jobbar på Helgedalskolan i Kristianstad. Helgedalskolan är en 0-5-skola med ca 280 elever.

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

Nr 8 november 2005. Tillväxt i Georgien Sid 4-7. Fler och fler ber, men det finns röda fält kvar Sid 14-15. Artur glad församlingsplanterare.

Nr 8 november 2005. Tillväxt i Georgien Sid 4-7. Fler och fler ber, men det finns röda fält kvar Sid 14-15. Artur glad församlingsplanterare. Nr 8 november 2005 Tillväxt i Georgien Sid 4-7 Fler och fler ber, men det finns röda fält kvar Sid 14-15 Artur glad församlingsplanterare i Abchazien Sid 17 LEDARE Ljus i Öster nr 8 18 november 2005 Biskopar

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

en HEL värld stöd Missionskyrkans internationella mission Missionskyrkans projektkatalog finns på www.missionskyrkan.

en HEL värld stöd Missionskyrkans internationella mission Missionskyrkans projektkatalog finns på www.missionskyrkan. en HEL värld stöd Missionskyrkans internationella mission Missionskyrkans projektkatalog finns på www.missionskyrkan.se/projektkatalog en HEL värld Evangelisation, diakoni och gemenskap är alla uttryck

Läs mer

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan!

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan! Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Posttidning B Nr 2/2008 Agape Församling flyttar till Löftets kyrka Sidan 3 Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer Voi-projektets framtid och finansiering Lina Brobjer och Sandra Fleischer Projektarbete VT-2012 Handledare: Karina Persson Tingsholmsgymnasiet Projektarbete 523 86 ULRICEHAMN VT-2012 SAMMANFATTNING Lina

Läs mer

Nr 1 2011 ÅrgÅNg 23 ISSN 1652-5108 Utvecklingsinsats: Kvinnor kan! En kvarts miljon får hjälp Ett spännande missionsland Hjälp till fattiga familjer

Nr 1 2011 ÅrgÅNg 23 ISSN 1652-5108 Utvecklingsinsats: Kvinnor kan! En kvarts miljon får hjälp Ett spännande missionsland Hjälp till fattiga familjer Nr 1 2011 Årgång 23 ISSN 1652-5108 F i l i p p i n e r n a Utvecklingsinsats: Kvinnor kan! U k r a i n a En kvarts miljon får hjälp Z a m b i a Ett spännande missionsland M o l d a v i e n Hjälp till fattiga

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer