erö tidnin Företagarna ger Ekerö högt betyg Folkomr om östning Sid 7 25 mars års trädgårdshisto- ria visas i Drottningholms slottspark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "erö tidnin Företagarna ger Ekerö högt betyg Folkomr om östning Sid 7 25 mars 2012 350 års trädgårdshisto- ria visas i Drottningholms slottspark"

Transkript

1 Nr Ekerö tidning Företagarna ger Ekerö högt betyg Ekerö är den kommun som har utvecklat företagsklimatet bäst i år i Stockholms län, enligt företagarna. Det framgår av den senaste enkätundersökningen som Svenskt Näringsliv har gjort. Sid 7 Folkomröstningom 25 mars 2012 Foto: Tomas Södergren 350 års trädgårdshistoria visas i Drottningholms slottspark Den 28 april öppnar trädgårdsutställningen Trädgård och trädgårdsmästare på Drottningholm och Ekerö till nytta och nöje under 350 år. Sid 9 Hos den nystartade sektionen Unga Mot Jobb (UMJ) faller ingen mellan stolarna Arbetssökande ungdomar får individuellt anpassad support och vägledning mot framtida jobb och studier. Sid 10 Ett lysande projekt Ekebyhovs slottspark kommer att bli ett inbjudande vardagsrum även om aftonen. Under 2012 kommer arbetet med att installera belysning runt slottet och i parkområdet att påbörjas. Sid 9 Läs mer om folkomröstningen sid 4 5 JA NEJ

2 2 Kommunen Ekerö tidning Nr FÖRSLAGSLÅDA till Ekerö kommuns politiker! LÄS MER HÄR! Mejla dina frågor till våra politiker. Enklare betalning av dina fakturor Nu kan du som är kund hos Ekerö kommun betala dina fakturor enklare. Det finns olika sätt att välja på. Autogiro eller E-faktura. Läs mer på vår hemsida: Ekerö tidning utgivningsplan mars 27 maj Bästa läsare Foto: douglas bock 30 september 2 december Följ oss på Facebook! Nu finns Ekerö kommun på Facebook. Genom att bli ett fan på vår facebooksida, klicka på Gilla knappen, så får du uppdaterad information av oss. Du kan själv göra inlägg på vår sida och lämna kommentarer. Vi går äntligen mot ljusare tider och våren är här! I nuläget laddar alla vi förtroendevalda för slutspurten i den kommande folkomröstningen. Ska Ekerö kommun sälja aktierna i AB Ekerö Bostäder? Det är frågan som de röstberättigade i Ekerö kommun ges möjlighet att besvara i folkomröstningen söndag den 25 mars I tidningen hittar du all information om förtidsröstning, röstkort och vallokaler. Vi har nyligen fått en lägesrapport från Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av det lokala företagsklimatet. En av de kommuner som förbättrat sig mest i landet är Ekerö. Jag kan glädjande konstatera att vårt långsiktiga och gemensamma arbete ger resultat. Den goda dialog vi har med våra företagare är nyckeln till att vi klättrar uppåt och vi ska fortsätta på den inslagna vägen. Den 23 april kommer undersökningen att presenteras mer utförligt. Därutöver befäster vi vår position i nyföretagande i landet. Ekerö hamnar återigen bland de tio kommuner där företagandet ökar mest enligt Nyföretagarcentrums årliga Nyföretagarbarometer som just presenterades. Ekerö klättrar från plats åtta till plats sju av 290 kommuner. I början på året fick Ekerö kommun en ny webbsida. Den nya webben har en bättre och tydligare struktur och baseras på funktion och användarvänlighet. Kommunen har deltagit i Funkaprojektet tillsammans med cirka 60 aktiva kommuner för att utveckla en kommunal användarvänlig standard, vilket är klokt eftersom man där kombinerar de samlade erfarenheterna och kunskaperna. Som jag tidigare berättat så har E-paneler varit en viktig del i utvecklingsarbetet av den nya webben. Det vill säga en mötesplats på Internet för att fånga upp vad ekeröborna tycker om den övergripande planeringen av Ekerö kommun. Sist men inte minst har du inte tid att rösta på valdagen så vill jag rekommendera dig att utnyttja möjligheten till att förtidsrösta i kommunens mobila valbuss, kommunhuset eller Barnens bibliotek i Stenhamra. Valinformation finner du också på vår nya webb. Var med och påverka - utnyttja din röst i folkomröstningen! Väl mött i vallokalerna! Vänliga hälsningar Ekerö kommun har fått en ny webbplats Ekerö kommuns nya webbplats är mer användarvänlig och modern med funktioner som Google translate, aktuella händelser, rullande nyheter, lyssnafunktion, driftstörningsmodul, synpunktshantering m.m. Ekerö tidning Peter Carpelan (M) Kommunstyrelsens ordförande Ansvarig utgivare: Lars Hortlund Redaktion: Johan Elfver, Linda Blanckert Grafisk form: Linda Blanckert, Anna Levahn och Birgitta Hanzson redigering: Johan Elfver, Linda Blanckert Foto: Ekerö kommun om inget annat anges Tryckeri: Uffe Tryckare AB Upplaga: ex adress: Box 205, Ekerö Tfn: (vx) E-post:

3 Nr Ekerö tidning Nyheter 3 Många förslag på lösningar för Ekeröpendlare För att försöka häva den trafikinfarkt som är nära förestående, utreds olika trimningsåtgärder för de trafikanter som pendlar mellan Ekerö och Stockholm. Samåkning, intelligent trafiksignalsystem och pendelbåtar är några av förslagen i avvaktan på breddningen av Ekerövägen. Medborgarna känner stark oro för att fordonsköerna ska öka än mer, varför vi måste hitta lösningar för bättre framkomlighet i trafiken, säger Leif Kåsthag, planeringssamordnare på kommunledningskontoret, Ekerö kommun. En av de åtgärder man tittar på för att öka framkomligheten för Ekerö kommuns pendlare är breddning av Ekerövägen med ett extra körfält. Uppfattningen om vilka konsekvenser en breddning kommer att innebära går isär. Ekerö kommun, Länsstyrelsen och Trafikverket har samma syn i principiella frågor medan Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk ofta har en annan syn. En utökning från tre till fyra körfält kommer förhoppningsvis minska det privata bilåkandet till förmån för kollektivtrafikresandet, eftersom bussarna till skillnad från i dagsläget därmed får egna separata körfiler både till och från Ekerö under rusningstrafik. Idag tar det lika lång tid att åka bil som buss när man ska hem till Ekerö, menar Leif Kåsthag. Men Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk är inte lika övertygade. För dessa verk sätts bevarande av natur- och kulturvärdena på Lovö helt i fokus, medan övriga berörda parter är övertygade om att dessa mycket berättigade krav kan tillgodoses vid en utredning av transportinfrastrukturen. Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen och Ekerö kommun har faktiskt enats om detta genom en överenskommelse efter samråd, daterad den 7 april 2011, säger Leif Kåsthag. Samåkning Under 2012 hoppas man kunna återinföra möjligheten till samåkning i kollektivkörfältet på Ekerövägen. För att få nyttja kollektivkörfältet under högtrafik måste utöver föraren minst två passagerare sitta i bilen. Mellan år erbjöds medborgarna i ett försök möjlighet till samåkning, men Länsstyrelsen menade att privatfordon utgjorde hinder för bussar i linjetrafik. Även polisen tyckte att det var svårt att bedöma om det satt två eller tre personer i bilen och ansåg att man hade mer angelägna ärenden att hantera, i jämförelse med att kontrollera om bilister kör olovligt i busskörfältet. Det bedöms finnas ett antal positiva effekter med samåkning. Bättre framkomlighet, reducerade bränslekostnader och mindre avgaser, säger Leif Kåsthag. Intelligent trafiksignalsystem Trafikljusen över Stockholm är sammankopplade och är ett så kallat intelligent trafiksignalsystem. I det systemet ingår inte Ekerös trafikljus. Idag trimmas trafikljusen lokalt i Ekerö, men likt en klocka drar de sig kontinuerligt vilket gör att trafikljusen hamnar i ofas och onödiga köer uppstår. Vi har märkt att flytet i trafiken, åtminstone kortsiktigt, varit bättre när trafikljusen varit ur funktion. Under år 2012 hoppas vi att trafikljusen i Ekerö ska kunna kopplas ihop med övriga Stockholms intelligenta trafikljussystem, berättar Leif Kåsthag. Gång- och cykeltunnlar En mer långsiktig åtgärd som eventuellt kan komma till stånd runt 2015 är gång- och cykeltunnlar vid Kanton och Hertigarnas stall. Man ser även över in- och utfarter runt Drottningholm. Det bildas ofta köer bakom dem som ska köra in till golfbanan, teatern, kiosken, parkeringen och slottet och även mot malmen. Vi ser nu över möjligheten att bland annat bredda vägen vid de platserna. Det kan eventuellt bli fråga om ett vänstersvängfält, säger Leif Kåsthag. Förbättrade busshållplatser vid Drottningholm ses också över. Om fler än två bussar stannar vid en hållplats blir det köbildning i Det bedöms finnas ett antal positiva effekter med samåkning. Bättre framkomlighet, reducerade bränslekostnader och mindre avgaser det närliggande fordonskörfältet. Motorvägsbussar har varit uppe för diskussion, men SL har inga planer för det i dagsläget. Vi har haft direktbussar som körde till Ekerö centrum utan att göra stopp på vägen för några år sedan. Vi har inga planer på att återinföra det, men om det finns tillräckligt med underlag så är vi inte främmande för tanken, säger Per Ekberg, strategisk planerare, SL. Pendelbåt I Stockholm pågår ett pilotprojekt där kollektivtrafiken på Stockholms inre vattenvägar, Stockholm Lidingö Nacka, ska utvecklas. I pilotprojektet har turtätheten ökat och SL:s periodkort gäller på pendelbåtarna. Detta är ett projekt som vi hoppas att vi på Mälarsidan också ska få. En egen Ekerölinje i sötvatten. Det borde inte vara exklusivt för de boende i Saltsjön, säger Leif Kåsthag. Pendelbåten ska i ett eventuellt nytt pilotprojekt i sådant fall gå mellan Ekerö centrum och Stadshuset. Ekerö kommun och SL är överrens om att en ytterligare hållplats mellan dessa destinationer skulle kunna vara Ekensberg, för att öka antalet trafikanter på linjen och därmed förbättra samhällsnyttan ställd mot kostnad för denna infrastrukturinsats. Om pilotprojektet blir av och om det blir lyckat kommer förmodligen slutstationen att bli Gamla Stan eller Slussen. Linda Blanckert Förslag till bättre framkomlighet för Ekerötrafikanter: Breddning av Ekerövägen Intelligent trafiksignalsys tem Samåkning: Under högtrafik ska de bilar med minst tre personer i få möjlighet att köra i busskörfältet. Nya Gång-och cykeltunnlar Förbättrade busshållplatser Vänstersvängfält Pendelbåtar Förbättrad kollektivtrafik med avsevärt bättre infartsparkering ses också över.

4 4 Aktuellt Ekerö tidning Nr Ska kommunen sälja aktierna i AB Ekerö Bostäder? Bakgrund Måndag den 17 oktober beslutade Kommunstyrelsen att återuppväcka frågan om att sälja kommunens aktier i AB Ekerö bostäder. Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppdrag att försälja aktierna i AB Ekerö bostäder till ett pris, som skulle bestämmas med utgångspunkt i ett underliggande fastighetsvärde ej understigande 750 miljoner kronor. Med anledning av finanskrisen beslutade Kommunfullmäktige att avbryta den pågående försäljningen av aktierna i bolaget. Under förra året hörde intressenter av sig till kommunen och visade engagemang av att förvärva aktierna i bolaget om kommunen fortfarande var intresserade av att försälja dessa. Då intressenterna angav att de var villiga att åsätta ett värde på fastighetsbeståndet som var högre än de 750 miljoner kronor som Kommunfullmäktige tidigare angav som minibelopp gjorde Kommunstyrelsen bedömningen att det fanns anledning att åter väcka frågan. Initiativ om folkomröstning Torsdag den 27 oktober 2011 informerade Kommunfullmäktiges ordförande om ett folkomröstningsinitiativ i frågan om en försäljning av kommunens aktier i AB Ekerö bostäder eftersom oppositionen samlat in tillräckligt med namnunderskrifter för att initiera frågan. Ärendet om en eventuell försäljning av kommunens aktier i AB Ekerö bostäder återremitterades till Kommunstyrelsen för ytterligare utredning. Ärendet om folkomröstning har beretts av Ekerö kommun. Den 22 november fattade Kommunfullmäktige enhälligt beslut om att en folkomröstning ska genomföras den 25 mars Ändrad vallag Den 1 januari 2011 trädde omfattade ändringar i regeringsformen samt vissa ändringar i vallagen och kommunallagen i kraft (prop. 2009/10:80). En rådgivande folkomröstning ska hållas i en kommun eller ett landsting i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det, såvida inte minst två tredjedelar av ledamöterna i Kommunfullmäktige motsätter sig det. Kommunfullmäktiges beslut 22 november Kommunfullmäktige konstaterar att lagkraven är uppfyllda och beslutar att en rådgivande folkomröstning skall genomföras. 2 Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av folkomröstningen på kronor tas ur budgetreserven och överförs till Valnämnden för år Kommunfullmäktige beslutar att datum för folkomröstningen är den 25 mars Datumet beslutas i samråd med Valmyndigheten. 4 Kommunfullmäktige överlämnar ärendet om folkomröstning till Kommunstyrelsen för beredning. Enligt Kommunallagen 5 kap 23 får ett ärende om att hålla en rådgivande folkomröstning i en viss fråga väckas i Kommunfullmäktige av minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna i Ekerö kommun motsvarar ca personer. Efter kommunledningskontoret beredning och samråd med Valmyndigheten beslutade Kommunfullmäktige den 9 februari 2012: 1 Kommunfullmäktige beslutade att antal valdistrikt (15 st) är oförändrade från valet Kommunfullmäktige beslutade att antal vallokaler på valdagen ska vara 10 stycken det vill säga Adelsö Hembygdsgård Sundby skola - matsalen Munsö skola - matsalen Träkvista skola - matsalen Tappströmsskolan - stora matsalen Ekebyhovsskolan - matsalen Skå skola - gymnastiksalen Stenhamraskolan - matsalen Färentuna skola - Mellantuna Drottningholmsskolan - matsalen. Öppettider på valdagen ska vara klockan utom i Adelsö hembygdsgård, Munsö skola, Skå skola och Drottningholms skola där vallokalerna har Ekerö Bostäders fastighet på Ekuddsvägen öppet mellan klockan och Kommunfullmäktige beslutade att frågan som ska ställas är: Ska kommunen sälja aktierna i AB Ekerö Bostäder? 4 Kommunfullmäktige beslutade att röstsedlarna ska ha samma utseende som vid allmänna val samt vara vita. Det ska finnas tre röstsedlar på vilken frågan finns tryckt, en för JA, en för NEJ samt en blank. Ingen informationstext ska stå på valsedlarna, endast frågan. 5 Kommunfullmäktige beslutade att budröstning kan ske. 6 Kommunfullmäktige beslutade att förtidsröstning anordnas under tiden 12 mars mars Kommunfullmäktige beslutade att röstsammanräkningen ska vara avslutad senast den 27 mars 2012.

5 Nr Ekerö tidning aktuellt 5 Folkomröstning 25 mars Ska kommunen sälja aktierna i AB Ekerö Bostäder? Folkomröstning 25 mars Vem får rösta? För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Rösträtt i kommunal folkomröstning Du har rösträtt i kommunal folkomröstning om du: är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen. är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen. är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige tre år i följd samt folkbokförd i kommunen före valdagen. Förtidsröstning Ska du förtidsrösta behöver du både röstkort och id-handling. Det går att förtidsrösta i nedanstående röstningslokaler från och med måndag 12 mars till och med lördag 24 mars. Mobil valbuss Karusellplan/ Drottningholm Mån-fred kl Skå/utanför ICA Tis,ons kl Träkvistavallen Må,tor,fre kl Skå/utanför ICA Lör kl Träkvistavallen Sön kl Kommunhuset Tappströmsvägen 2 Må-tor kl Lör kl Barnens eget bibliotek i Stenhamra Herman Palms plan 3 Må kl Tis kl ons kl Tor kl Fre kl Sön kl Dubblettröstkort Om du inte fått något röstkort eller förlorat röstkortet kan kommunen utfärda dubblettröstkort måndag-fredag kl Ring kommunens växel tel Ytterligare frågor Har du frågor om valet kan du måndag-fredag kl kontakta valnämndens kansli: Åsa Lindgren eller Ann-Cathrine Bergström på tel Information om valet finns också på Röstningslokaler valdagen 25 mars Vallokal Valdistrikt Öppettider Adelsö Hembygdsgård Adelsö kl.10-13,17-20 Munsö skola Munsö kl.10-13,17-20 Matsalen Sundby skola Sundby/Helgö kl Matsalen Träkvista skola Träkvista S kl Matsalen Träkvista Ö Tappströmsskolan Ekerö/Gällstaö kl Stora matsalen Tappström Ekebyhovskolan Ekebyhov kl Matsalen Träkvista V Stenhamraskolan Svartsjö/Sånga kl Matsalen Stenhamra Färentuna skola Färingsö N kl Mellantuna Färentuna/Hilleshög Skå Skola Skå kl.10-13,17-20 Gymnastiksalen Drottningholmsskolan Lovö kl.10-13,17-20 Matsalen Med vänlig hälsning Valnämnden Ekerö kommun Barnens Bibliotek/ Stenhamra Skå/ vid ICA OBS! Röstkorten kommer med posten 9 mars. Karusellplan/ Drottningholm Röstningslokaler för förtidsröstning under perioden 12 mars till och med 24 mars. Kommunhuset Träkvistavallen

6 6 aktuellt Ekerö tidning Nr Livsviktiga minuter I samarbete med södertörns brandförsvar har Ekerö kommuns väktare från Svensk bevakningstjänst vidareutbildats i släckningsarbete. De blir så kallade Första insats person (FIP). Syftet är att snabbare än idag kunna göra de första, viktiga och avgörande åtgärderna på skadeplatsen. Väktarna kommer i de flesta fallen vara först på plats när ett larm har gått och de minuterna är oerhört viktiga, säger Stefan Persson, säkerhetssamordnare, Ekerö kommun. Väktarna utbildas på brandstationen i Ekerö. Väktarna består av två arbetslag som arbetar nätter och helger. De har tillgång till en radio som står i direktkontakt med SOS Alarm och kan därför vara på plats så snart ett larm har gått. Eftersom de ständigt cirkulerar i sina bilar kommer de med största sannolikhet kunna vara på plats snabbare än brandbilarna, säger Stefan Persson. De kommer att utrustas med större släckare i bilen för att kunna släcka mindre bränder och de ska även snabbt kunna bedöma om det är en stor brand och hur många brandbilar som behöver åka till platsen. Planen är att alla skolor och förskolor ska vara utrustade med automatlarm under 2012 och det är inte helt ovanligt att de går igång av sig själva. Att väktarna kan vara först på plats och där göra en bedömning om det är ett falsklarm eller inte räddar liv, eftersom cirka 90 procent av automatlarmen är falsklarm och risken då blir större att någon skadas i trafiken när utryckningsfordonen kör mot rött. Brinner det däremot i ett hus och någon har ringt larmcentralen så åker alltid brandbilen ut. Det kommer även väktarna att göra och då inleda släckningsarbete, berättar Stefan Persson. Tjänstegarantierna - en del av kvalitetsarbetet i kommunen Jag och min dåvarande fullmäktigekollega lade en motion om införande av tjänstegarantier i Ekerö kommun. Motionen antogs av ett totalt enigt fullmäktige vilket är glädjande, säger Sivert Åkerljung (KD). Tjänstegarantier är en del av kommunens kvalitetsarbete och beskriver på ett konkret sätt vilken service kommunens invånare kan förvänta sig av Ekerö kommun utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och kompetens. Garantierna syftar till att öka förtroendet för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna och är fastställda av kommunfullmäktige. Samtliga nämnder inklusive Kommunstyrelsen har antagit tjänstegarantier kopplade till sina respektive verksamheter. Alla blir vinnare med tjänstegarantier, både medborgare, politiker och kommunanställda. Kommunens personal får till exempel en tydligare bild av sina uppgifter. De får veta vad som är viktigt och förväntas av dem. En stor vinst är att systemet med tjänstegarantier ökar demokratin, alltså invånarnas möjlighet att påverka och ha synpunkter, menar Sivert Åkerljung. Klagomålshantering På kommunens nya hemsida finns en ny tydlig synpunkts- och klagomålshantering under fliken kontakt. Samtliga synpunkter och klagomål registreras och har samma prioritet. För att systemet med tjänstegarantier ska fungera är det viktigt att medborgarna talar om när kommunen inte håller vad den lovar. Då kan det som inte fungerar snabbt rättas till. Klagomålshanteringen och uppföljningen av den kommer att ge en tydlig bild av om det är någon särskild del i kommunförvaltningen som inte fungerar. De tjänstegarantier som nu tagits i nämnder och Grovsopor som trillar av släpet är en trafikfara Det förekommer att bilförare passerar sopsäckar som ligger utefter vägarna. Detta beror på att sopor på väg till Skå återvinningscentral lastats för dåligt, och fallit av. Ni som transporterar sopor till återvinningscentralen och inte bundit fast dem ordentligt, riskerar att tappa er last. Om avfallet hamnar på vägen utgör det en fara för både Hög brandsäkerhet Under det senaste året har det satsats stort på säkerheten i och omkring kommunens fastigheter. Värmekameror runt fasaderna på skolorna och fler brandlarm i kommunens byggnader har installerats. Även sprinklers har monterats på flera byggnader. De gröna soptunnorna som ofta står utanför kommunens lokaler är lättantändliga och nu görs ett test utanför fritidsgårdarna där soptunnorna placeras inuti ett brandskyddat, låsbart skåp för att på så sätt förhindra att en eventuell brand tar sig mot byggnaderna. I Södertälje har väktarna Ett bra bemötande och snabb handläggning är viktiga åtaganden för en kommun. Det menar Sivert Åkerljung (KD), som ligger bakom förslaget att införa tjänstegarantier i Ekerö kommun. styrelser är ett första steg. Dessa kan självfallet utvecklas och vässas ytterligare. Jag är dock väldigt glad att vi nu påbörjat arbetet med tjänstegarantierna och klagomålshanteringen, avslutar Sivert Åkerljung (KD). trafikanter och miljön. Under vinterhalvåret är det extra viktigt att tänka på detta då det är mörkt och svårt att upptäcka svarta sopsäckar i mörkret. Magdalena Swistak släckt det som skulle ha kunnat bli stora bränder i skolorna. Mellan år åkte väktarna ut på 133 larm varav 40 var släckningsarbeten. Visst kostar Foto: Lena Burman investeringarna en del men skulle en skola börja brinna har vi tjänat in den här kostnaden flera gånger om, avslutar Stefan Persson. Vad hinner FIP göra? Vid en brand handlar det om minuter. FIP kan hinna göra mycket i väntan på att kollegorna ska komma fram. Här är några exempel: Släckning av brand med handbrandsläckare Varna personer i fara Lämna lägesrapport till räddningscentralen i Stockholms län Begära förstärkningar i tidigt skede eller kunna vända resurser som inte behövs Orientera och bedöma situationen samt lämna förberedande order till ankommande styrkor Genomsökning av lokaler vid vissa automatiska brandlarm Låsa upp dörrar så att brandmännen snabbt kommer in Överenskommelsen Hur kan samverkan mellan de idéburna organisationerna och kommunen stärkas och utvecklas? Detta var frågan för kvällen när ett stort antal företrädare för föreningar och organisationer, politiker och tjänstemän från Ekerö kommun möttes den 14 februari för att lyssna till Hanna Broberg från Överenskommelsen. Initiativtagare till dialogen var socialnämndens ordförande Staffan Strömbäck (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Gerby (M) och kultur-och fritidsnämndens ordförande Gunilla Lindberg(FP). I Sverige finns det ca idéburna organisationer med omkring 32 miljoner medlemmar. Den kraft och kompetens som finns i den idéburna sektorn tas inte fullt ut tillvara i samhällsutvecklingen. Därför har ett flertal organisationer inom det sociala området, regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tecknat en nationell avsiktsförklaring om samverkan, den så kallade Överenskommelsen. Med den nationella Överenskommelsen som utgångspunkt diskuterades intresset av att utveckla formerna för samverkan på Ekerö. Ett uppföljningsmöte för fortsatt dialog ska gå av stapeln innan sommaren. Lena Burman Ta hand om ditt farliga avfall Tänk på din omgivning och lämna in miljöfarligt avfall på återvinningscentralen i Skå eller lägg det i den röda miljöboxen. Du som kommuninnevånare kan beställa passerkort på /avfall

7 Nr Ekerö tidning näringsliv 7 Foto: Marcus Lundstedt Alverbäcks återigen nydanande inom miljöfrågor Alverbäcks Blommor, Svenskt Sigill och Vi-skogen överräckte den första klimatbuketten till miljöminister Lena Ek (C). Klimatkompenserar med plantering av träd i Afrika Lökodlingen i Nederländerna, uppvärmning, kylning, emballage, packning, lagring, skörd och transporter ger upphov till klimatgaser som Alverbäcks kompenserar genom att plantera träd med hjälp av Vi-skogen. Det ligger i tiden att arbeta med miljö, men vi är inte klara än. Vi måste alla hjälpas åt att förbruka mindre energi om det ska räcka, säger Håkan Alverbäck. Alverbäcks blommor är sedan tidigare certifierade enligt Svenskt Sigills tilläggscertifiering för minskad klimatpåverkan. Som en vidareutveckling av Alverbäcks miljöarbete klimatkompenserar man numera hela sin tulpanodling med hjälp av Vi-skogen. Vi är glada och stolta över att arbeta tillsammans med Alverbäcks som är så seriösa i sitt miljöarbete, säger Hanna Wetterstrand, Vi-skogen. Alverbäcks producerar årligen 23 miljoner tulpaner vilket ger ett koldioxidutsläpp på 374 ton koldioxid per år. Detta kompenserar Alverbäck med att plantera träd i Tanzania. En vanlig tulpanbukett ger upphov till 0,18 kg koldioxid. Detta kan jämföras med en hamburgare, som ger upphov till ca 0,20 kg koldioxid. Varje bukett kommer att ha ett märke som talar om varje buketts klimatbelastning som Alverbäcks kompenserar för. Vi kommer inte att belasta kunden för vårt miljöarbete, det har vi löst internt. Våra tulpaner är dyrare än de holländska, men lökarna är kraftigare och hästlängder före miljömässigt. Man får det man betalar för, säger Håkan Alverbäck. Miljöminister Lena Ek var den första att motta en bukett klimatkompenserade tulpaner. Det är en prestation att ha en sådan här grön och tekniskt framsynt produktion av blommor som fyller de höga krav som finns på miljövänlighet, säger Lena Ek, miljöminister. Klimatkompensation så fungerar det De träd som planteras binder stora mängder koldioxid från atmosfären och bidrar till att minska växthuseffekten, ger bördigare jordar och inkomst till bönderna. Träd som planteras i ett specifikt projekt tar upp motsvarande mängd koldioxid som släpps ut av samarbetspartnern. Alverbäcks har i många år arbetat med att dra ned energiförbrukningen. 1. Sedan år 2005 har Alverbäcks värmt upp sina växthus med pellets istället för som tidigare med olja vilket minskade koldioxidutsläppen med ton. 2. Tulpanerna planteras i ekologisk jord. 3. Lådorna som tulpanerna planteras i ångas innan de används istället för att kemiska växtskyddsmedel används. 4. De flesta lökar komposteras. 5. Växthusen är byggda för att spara energi. Foto: Linda Blanckert Näringslivschefen Stefan Pellén Ekerö får högt betyg av företagarna Ekerö är den kommun som har utvecklat företagsklimatet bäst i år i Stockholms län, enligt företagarna. Det framgår av den senaste enkätundersökningen som Svenskt Näringsliv har gjort. Det är helt klart glädjande att vårt målmedvetna arbete ger resultat. Vi har jobbat mycket med att utveckla dialogen mellan kommunen och företagen, säger Stefan Pellén, Näringslivschef i Ekerö kommun. I en intervju med Svenskt Näringsliv får Stefan Pellén medhåll av Stefan Holm, regionchef på Svenskt Näringsliv. Ekerö kommun har arbetat mycket intensivt och målmedvetet i samarbete med företagen, för att förbättra företagsklimatet. Företagen uppskattar den närmare dialogen och den förbättrade informationen genom fler kontaktytor. Idag träffas man oftare, på både frukostmöten och på träffar med de lokala företagarorganisationerna. Det har gett resultat och det ska bli verkligt intressant att se vilken utdelning det ger i rankingen som kommer den 23 april, säger Stefan Holm. Framgångsfaktor Stefan Pellén känner ett stort stöd från politikerna i Ekerö kommun och han menar att det är en av framgångsfaktorerna. Politikerna i vår kommun är genuint intresserade av att träffa företagare, vilket är väldigt betydelsefullt. Det är relationerna mellan politik och näringsliv som är långsiktigt viktiga för att företagsklimatet ska fortsätta att utvecklas. Vi är ju en växande kommun och en av de bästa i landet när det gäller nyföretagande, säger Stefan Pellén till Svenskt Näringsliv. Ingemar Hertz (M), ordförande i Ekerö kommuns näringslivsråd, tycker att det är viktigt att Ekerö kommun hamnar högt upp i de olika mätningarna. Han menar att det är ett betyg på att kommunen verkligen stöttar sitt näringsliv och underlättar företagens verksamhet i kommunen. Näringslivschefen Stefan Pellén och näringslivskoordinator Merete Palmbergs arbete har betytt mycket för denna utveckling. Näringslivsrådet hoppas att kommunen med de insatser som görs ska fortsätta och klättra i de olika mätningarna och göra kommunen ännu mer intressant för nya företag, säger Ingemar Hertz (M). Linda Blanckert Under 2011 har RUT skapat motsvarande över 400 nya heltidsjobb i Stockholms län, uppger Företagarna i Stockholms län. I Ekerö kommun använde sig nästan kommuninvånare av avdragsmöjligheten till ett värde av 9,5 miljoner kronor. Antalet timmar motsvarar 37 heltidsjobb. Det är en ökning med 23 procent.

8 8 kultur Ekerö tidning Nr Tema: Världen Flaggor och symboler på Tema: Världen Årets tema som kommer att prägla kommunens kulturaktiviteter under 2012 är Världen. Det är ett tema som är hopplöst att greppa världen är ju så stor, så stor som det heter i visan, men friheten är rolig och inspirerande, säger Lennart Lundblad, chef Ekerö Kultur. Vikingar var temat för Ekerö Kultur under I Ekerö centrum härjade vikingar, Ekebyhovs slott förvandlades till en vikingatida handelsplats och biblioteket i Ekerö centrum belägrades av en upplevelseutställning för barn om vikingatiden. Utställningar, föreställningar, sagoberättelser, pyssel, föreläsningar och modevisningar har handlat om vikingatiden för att alla, liten som stor, skulle få en möjlighet att få veta lite mer om ett av de världsarv som finns i kommunen. Förra året hade vi fokus på en liten, liten del av världen en ö i Mälaren. I år vänder vi på det hela och tar in resten av världen. Det finns en massa olika symboler för världen och världens olika länder att använda sig av, flaggor och frimärken till exempel. Och så all Teaterbussen 15 april, Barnens eget bibliotek i Stenhamra 27 maj, Ekebyhovs slott För barn från fem år och uppåt. litteratur, förstås! säger Lennart Lundblad entusiastiskt. Från Novella till Aktuella I bibliotekets foajé kommer olika personer att berätta något som rör tema Världen. Bland annat kommer Per-Ove Kårfors från Orto Novo att berätta om aromatiska blad, och exotiska kryddor från hela världen. Onsdagar klockan Flaggutställning på Barnens eget bibliotek i Stenhamra Söndag 26 april kl 12 16, vernissage och Skapande söndag: gör din egen flagga tillsammans med konstnären Stig Holm! Missa inte! De senaste åren arbetar Ekerökultur med ett tema. Tidigare år har Aktiviteter Våren kommer att vara späckad med underhållning och aktiviteter kring temat: Världen. I en specialinredd teaterbuss kommer Teatersällskapet Abellis magiska teater att framföra marionetteaterföreställningen Syster Benrangel, som bygger på en saga från Sydafrika. Världsbokdagen infaller varje år den 23 april och kommer att uppmärksammas på biblioteket i Ekerö centrum med en mingelkväll. Nya, skönlitterära böcker kommer att presenteras och diskuteras, bokcirklar, och författare kommer att vara på plats. Det uppskattade konceptet Novella med soppa fortsätter i café Byblos under mars månad men med världen som tema. Filosofi, resor och kryddor från världens hörn kommer att diskuteras. Lennart Lundblad, chef Ekerö kultur Årets tema Världen är oändligt, och det kommer att hända massor av spännande saker under året. En del står i Kulturfoldern som man kan hämta på biblioteket eller i kommunhusets reception. Men det bästa är att regelbundet titta i evenemangskalendern på www. ekero.se. Där hittar man det mesta! säger Lennart Lundblad. Mars Tittut Amigo Marco Rios från Peru och Kerstin Wikström, båda kända från Bolibompa, har en föreställning för de minsta barnen i Erskinesalen. Dans, rörelse och sång till musik och rytmer från Latinamerika. Barnlördagar på biblioteken med pyssel, fika och sagostunder. Kalas Barnens eget bibliotek i Stenhamra fyller fyra år. Söndag 15 april kl Musik, teater och överraskningar. Alla barn och troll bjudes på saft och tårta! Känner du till......världsbokdagen Uppmärksammas 23 april, med mingelkväll på biblioteket, Ekerö centrum. En kreativ symbolverkstad invigdes under sportlovet i Galleri Utkiken. Tillsammans med konstnären Stig Holm kommer barn och unga under våren att få arbeta med symboler under temat: Världen. Flaggor är olika länders kanske mest kända symbol. Även frimärken är symboler för det land som ger ut frimärkena. De berättar nationens historia, kamp för framgång och framåtskridande och tro på framtiden. Vi vill att barn och ungdomar ska blicka ut över världen utanför Ekerö kommun. Det finns oändligt mycket kunskap i ett frimärke. Vi tänkte att barnen ska få jobba med egna frimärken och flaggor, säger Maud Edvardsson, kulturproducent Ekerö kommun. Varje land har en egen flagga Konstnären Stig Holm och färgerna i den symboliserar något för landet, som franska flaggan till exempel som symboliserar frihet, broderskap och jämlikhet, fyller Stig Holm i. Stig Holm Stig Holm kommer att leda verkstaden och guida barnen genom sitt arbete med symboler. Utöver sitt arbete som konstnär är han även arkeolog och osteolog. Förutom oljemåleri arbetar jag gärna i material som sten, trä och järnskrot. Jag inspireras av naturen och samlar på mig material som jag hittar både på marken och sjöbotten och sedan bygger jag något av det. Det kommer även att finnas möjlighet för barnen att pröva på att jobba i olika material, berättar han. Verkstaden riktar sig fråmst till barn och ungdomar. Den kommer att vara öppen till och med 24 mars och konstverken kommer att hängas upp på väggarna i galleriet. Det blir en utställning som kommer att växa fram. Förhoppningen är att även föräldrarna ska vara delaktiga, avslutar Maud Edvardsson. Flaggpyssel lördag 24 mars kl Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö centrum Ekerös bibliotekarier rekommenderar... Fabio Geda I havet finns det krokodiler Om du föds i Afghanistan, på fel plats och i fel ögonblick, så kan det hända att någon gör anspråk på ditt liv Det vet den 10-årige Enaiatollah Akbari. När talibanerna år 2000 tar kontrollen över den by där han bor, smugglar hans mor honom över gränsen till Pakistan. En kväll får hon honom att lova 3 saker: Att aldrig stjäla. Att aldrig bruka vapen. Att aldrig använda narkotika. Morgonen därpå är hans mor försvunnen. Ensam tar sig Enaiatollah till tryggheten och hamnar flera år senare i Italien. En gripande och samtidigt osentimental och underhållande berättelse om stora umbäranden, mod, generositet och smart överlevnadsinstikt. Boken bygger på egna erfarenheter och har blivit en succé i Italien och i många av de 30 länder där den kommit ut. Åsa Sjöberg, Bibliotekarie Just nu går Trolldiplomsjuryn igenom nomineringarna till årets trolldiplommottagare. Kriterierna för att få diplomet är: den som genom sitt konstnärskap förtjänstfullt bidrar till att barnens värld är och får vara förtrollad. Tidigare år har Georg Riedel, Lennart Hellsing, Stina Wirsén och Barbro Lindgren tilldelats diplomet. På fyraårsdagen för Barnens eget bibliotek i Stenhamra, som firas den 15/4 delas Trolldiplomet ut. Musik, teater och överraskningar. Alla barn och troll - bjudes på saft och tårta!

9 Nr Ekerö tidning Kultur 9 Foto:Tomas Södergren Foto: Tomas Södergren Utställningen pågår 28 april 2 september 2012 och är ett samarbete mellan Drottningholms slottsförvaltning, Statens fastighetsverk och Ekerö kommun. 130 olika sorters penséer presenteras utanför Kina slott 1 maj - 6 juni 350 års trädgårdshistoria visas i Drottningholms slottspark I slutat av april öppnar trädgårdsutställningen Trädgård och trädgårdsmästare på Drottningholm och Ekerö till nytta och nöje under 350 år. Utställningen börjar vid Kina slott och är uppbyggd av sex separata trädgårdsrum. Den sträcker sig över kvadratmeter och är gratis för besökarna. Utställningen är den största i slottsparkens historia. Ekerö kom tidigt att kallas för Stockholms trädgård. Ekerös gynnsamma odlingsklimat, fina jordbruksmark och närheten till Stockholms stad var och är fortfarande främjande för trädgårdsnäringen i kommunen. Utställningen har sin utgångspunkt i det kulturarv som Drottningholms slottspark erbjuder i samverkan med den rika trädgårdshistoria som Ekerö kommun bär på. Inom kommunen har trädgårdsnäringen varit viktig och är det även idag. Trädgårdsmästaren, nyttan och nöjet är grundtemat i utställningen, säger trädgårdsingenjör Paulina Landin, som är projektledare och anställd av Drottningholms slottsförvaltning. Under fyra månader kommer utställningen att pågå med blomsterarrangemang och aktiviteter. Penséer, pelargoner, saintpaulior och fuchsior kommer att pryda parken, Orangeriets historia, kunskap om aromatiska blad och musik i festpaviljongen är några av programpunkterna. Nytta och nöje Drottningholms trädgårdsmästare skapar tillsammans med Gunnar Kaj, blomsterkreatör och kanske mest känd för sina blomsterdekorationer till Nobelfesten, arrangemang och scenerier med fokus på nytta och nöje av blommor, grönsaker och annat växtmaterial från odlare på Mälaröarna. Växthus, drivbänkar, halmbalar, vassmattor och planteringar med bland annat tobaksplantor som fanns på öarna i början av 1900-talet kommer att visa på nyttan med trädgårdsodling. Nöjet Fröjden för ögat och dofterna, är blomsterinstallationer skapade av växtmaterial som i första hand kommer från odlare i Ekerö. Ekerö kom tidigt att kallas för Stockholms trädgård Vid Kina slott finns trädgårdsrum i vilka det kommer att finnas en utställning som i text och bild berättar om Drottningholms slottsparks historia och trädgårdsmästarna som arbetat där. Även Ekerös trädgårdshistoria som i början av 1900-talet hade många handelsträdgårdar och trädgårdsmästare som har varit verksamma på öarna finns dokumenterade. Och för att förhöja upplevelsen är rummen delvis gömda för varandra. Vi vill inspirera besökarna med en utställning som fortsätter att överraska och där utställningen förändras under säsongen, avslutar Paulina Landin. Trädgårdsmässan Under april går det även att besöka Drottningholms monter på trädgårdsmässan som är en försmak av trädgårdsutställningen Trädgård och trädgårdsmästare på Drottningholm och Ekerö- till nytta och nöje under 350 år. Missa inte... Den danske blomsterkonstnären Tage Andersens installation av kamelior. Déjeunersalongen på Drottningholms Slottsteater. T.o.m. 15 april vardagar 12 16, helger Utställningen pågår 28 april 2 september 2012, öppet dagligen kl maj 6 juni är det vårprakt i utställningen med tulpaner och penséer. Därefter följer sommarprakt 15 juni 2 september. 12 maj anordnas en trädgårdsmarknad med lokala trädgårdsodlare och småskaliga matproducenter. Med på utställningen finns ett Barnens trädgårdsrum där barnen kan använda sin kreativa sida och bland annat plantera frön och gå på tipspromenad. I närheten finns kafé samt försäljning av blommor. Fri entré. Tisdagar och torsdagar anordnas guidade turer på svenska av utställningen. Samling framför Kina slott. För mer information: Ett lysande projekt Ekebyhovs slottspark kommer att bli ett inbjudande vardagsrum även om aftonen. Under 2012 kommer arbetet med att installera belysning runt slottet och i parkområdet att påbörjas. Modern och finstämd ljussättning ökar både tryggheten och upplevelsen i vår vackra slottspark, säger Stefan Persson, säkerhetssamordnare, Ekerö kommun. Ekebyhovs slottsfasad var tidigare belyst med watt. Ganska ljust, men knappast vackert eller funktionellt. Den nya ljussättningen av slottet och området kommer att bli både tjusig och energisnål med en wattförbrukning på drygt watt. Ljus skapar både vackra och trygga miljöer och med diodlamporna som vi ska använda kan vi dessutom göra det med gott miljösamvete. Med modern LED-teknik kan vi idag ljussätta utemiljöer med en bråkdel av det energibehov som krävdes tidigare säger Stefan Persson. Slottet kommer att belysas när mörkret faller. Färgen på ljuset kommer att ställas in för att slottet ska få sin naturliga färg även på natten, men vid evenemang och högtider finns möjlighet att färga slottet i den färg som önskas. Även parken kommer att lysas upp samt passagerna mellan häckarna. Det är ganska mycket folk som rör sig i parken på kvällarna och det är bäckmörkt. Skogen är upplyst men parken är mörk. Tanken är att parken och skogen ska länkas ihop och att även gångstråken, buskar och parkbänkar ska lysas upp. Hög säkerhet Under vintern har även slottet utrustats med kameraövervakning runt fasaden och fönstren har fått ett så kallat profylonglas, en särskild film vilket ser ut som ett vanligt fönster men glaset är i princip okrossbart. Dessutom ska fasadsprinkler förhoppningsvis installeras under Linda Blanckert

10 10 ung i ekerö Ekerö tidning Nr Hos Unga Mot Jobb Faller ingen mellan stolarna Verksamheten Unga Mot Jobb startade i höstas Sektionen arbetar för att arbetssökande ungdomar med ofullständiga betyg inte ska slussas fram och tillbaka mellan olika myndigheter för att sedan riskera att falla mellan stolarna. Vi finns till för att hjälpa dessa ungdomar mot en ljusare framtid. Vår förhoppning är att kunna stötta dem ända in i mål, säger Rickard Hagenrud, studie- och yrkesvägledare, Ekerö kommun. Under det fjärde kvartalet 2011 var drygt ungdomar i åldern år arbetslösa i Sverige. I Ekerö rör det sig om cirka 80 ungdomar som är inskrivna på arbetsförmedlingen. Men jag vet att mörkertalet är större och det är vår uppgift att lokalisera dessa UMJ ungdomar och hjälpa dem att komma vidare, säger Rickard Hagenrud. Under hösten 2011 startade en ny avdelning under Ekerö vuxenutbildning och vägledningsenheten som riktar sig mot unga arbetslösa i åldern år. Den vänder sig framförallt mot dem som saknar betyg från grundskolan eller gymnasiet, arbetslivserfarenheter, och kontakter med arbetslivet. Upprinnelsen till Unga Mot Jobb var att studie- och yrkesvägledare kunde se att det fanns en hel del ungdomar i kommunen som har ofullständiga betyg från gymnasiet och som inte kommer vidare mot sysselsättning. Vi startade den här sektionen för att kunna jobba direkt med den här gruppen. De faller lätt mellan stolarna och bollas fram och tillbaka mellan vägledare, arbetsförmedlingen och coacher, säger Rickard Hagenrud. Finns med hela vägen De faller lätt mellan stolarna och bollas fram och tillbaka mellan vägledare, arbetsförmedlingen och coacher Rickards första frågor till den som kommer till honom är: Vad är dina drömmar? Vad har du för planer? Han inventerar styrkor och samlar in fakta och utefter det gör han en individuell handlingsplan. Det är viktigt med drömmar och det finns många olika sätt att nå sina mål. Vi brainstormar runt olika alternativ och ibland är allt bara ett virrvarr men jag hittar ofta ledtrådar och kan på så sätt hjälpa personen åt rätt håll. Det är viktigt att få tid att fundera igenom och reflektera över sitt studie- och yrkesval och jag försöker hjälpa dem i den processen. En del vill läsa upp sina betyg eller göra en prövning och vi kan hjälpa till med att hitta lämpliga kurser som passar. Andra är skoltrötta och då fungerar vi som en länk mot arbetsgivare och försöker hitta praktikplatser, berättar han. Om önskemål finns följer Rickard med på studiebesök på skolor eller arbetsplatser som har möjlighet att erbjuda praktik. Han hjälper även till med att formulera ett personligt brev och CV. Det är viktigt att vi finns med hela tiden och stöttar. Vi hänvisar inte ungdomarna vidare till någon som hänvisar dem vidare, då tappar man dem på vägen. Det handlar om att bygga förtroende och att de känner att de blir lyssnade på, säger Rickard. Hos Unga Mot Jobb kan man både få hjälp med att hitta en praktikplats... Olika typer av jobb I jakten på jobb och framförallt praktikplatser har UMJ (Unga Mot Jobb) byggt upp ett samarbete både med det lokala näringslivet men också utanför kommunen. Den vanligaste typen av praktikplats som erbjuds ungdomarna är inom restaurangbranschen, livsmedelsbutiker och inom barn- och äldreomsorgen. Men vi arbetar efter individens önskemål och hjälper gärna till Det är viktigt med drömmar och det finns många olika sätt att nå sina mål att hitta andra typer av praktikplatser. Rickard berättar att de lokala företag som han har kontakt med har en positiv inställning till att ta emot ungdomar. Jag upplever dem som väldigt bra handledare också, säger han. Nära samarbete med kommunens företagare Stefan Pellén, näringslivschef i Ekerö kommun, har ett nära samarbete med företagarna i kommunen och han menar att det är viktigt att näringslivet tar sin roll i att hjälpa unga människor in på arbetsmarknaden. Det medför ingen kostnad för ett företag att ta emot en praktikant och det finns inte något krav på att anställa en person som haft praktikplats. För ungdomarna innebär det en merit och en större arbetslivserfarenhet, vilken efterfrågas när de söker arbete. Att göra praktik är ett mycket bra sätt att få inblick i yrkeslivet och knyta kontakter för framtiden. Praktiktiden är även bra för arbetsgivaren som får lära känna praktikanten och eventuellt kan få en framtida medarbetare, säger Stefan Pellén....eller en utbildning i lämplig studietakt. Nu är det dags att söka Sommarpraktik De ungdomar som ska gå ut år 9 nu i vår, samt de ungdomar som ännu inte har gått ut år 2 på gymnasiet har möjlighet att söka sommarpraktik via UMJ och Ekerö kommun. Praktiken vara under tre veckor. Ersättning utgår. Särskild ansökningsblankett finns på För att kontakta UMJ och få hjälp att komma närmare din dröm: Samordnare UMJ: Rickard Hagenrud Tel: Mobil:

11 Nr Ekerö tidning ung i ekerö 11 Hovslagare Ett riktigt hästjobb Daniel Österlindh är en av initiativtagarna till gymmet Stenhamrakillar förverkligade en dröm med Snabb Slant Drömmer du om att ha en fotoutställning? Eller kanske arrangera en konsert? Eller bygga ett gym som Daniel Österlindh och Morgan Riboe i Stenhamra gjorde? Med bidraget Snabb Slant kan en liten dröm bli verklighet. Daniel Österlindh och Morgan Riboe lyckades med hjälp av Stenhamra fritidsgård och Snabb slant att bygga ett gym i en av lokalerna på fritidsgården. De har målat om och fräschat upp och fått hjälp med att beställa rätt träningsmaskiner och annan utrustning. Idén växte fram när vi insåg att varken vi eller våra kompisar gör något vettigt på helgerna. Det här är ett bra alternativ för oss som inte sysslar med några sporter eller är med i någon förening, säger Daniel Österlindh. Det tog bara några veckor från det att ansökan var inskickad tills de fått bidraget. Killarna vill att alla ungdomar ska få veta om att gymmet finns och de tänker sprida nyheten i hela kommunen. Vi ska göra reklam både på Facebook och i skolan genom att sätta upp lappar och dela ut broschyrer, säger Daniel Österlindh, som har lyckats få ihop drygt 200 medlemmar på sin facebooksida. Fritidsgården har tillgång både till omklädningsrum och dusch och det kommer att vara gratis att träna. Bland annat finns det hantlar, kryssdrag, bänkpress, ryggmaskin och två digitala cyklar. Någon ur personalen måste alltid vara närvarande och Rolf Bergenstråhle blir coach på gymmet. Han har tränat i 25 år och vet vad man ska göra för att träna lagom och må bra av det. Snabb Slant Bidraget Snabb Slant är ett bidrag på upp till kronor som ungdomar mellan år kan söka för att ordna till exempel en spelning, fotoutställning eller gruppresa. Handläggningstiden är två veckor. För att bli beviljad måste aktiviteten genomföras i kommunen och fler ungdomar ska ta del av projektet. Initiativet måste komma från en ungdom för att projektet ska bli beviljat. Så var det med killarnas idé om att öppna ett gym, säger Annika Magnusson, ungdomshandledare, Ekerö kommun. Om man vill ha hjälp att fylla i sin ansökan eller med att planera sitt projekt finns ungdomscoachen Ingrid Rogblad till hands. Oftast är det enskilda personer som söker bidraget och i år har kommunen beviljat sju projekt. Vi vill att ännu fler ungdomar ska söka Snabb slant, säger Annika Magnusson uppmanande. Magdalena Swistak Vi vill att ännu fler ungdomar ska söka Snabb slant Några av de projekt som blivit beviljade Snabb slant under 2011: Release-gig, Alexander Jonsson Barnoperan Spökslottet, Miranda Holmgren Spelkväll med Emil Svanängen, Mälarökyrkan Fotbollsturnéring, Charles Mellin, Erik Torlén Fotoutställning, Faces of Nairobi, Ossian Rydebjörk Ekebyhovskolan vandaliserad Veckorna före jul vandaliserades Ekebyhovskolan. Sex minuter efter att larmet gått var väktare på plats vilka kunde konstatera att 47 fönster hade krossats till ett värde av kronor. Man kan se i värmekameran att de har sprungit utefter baksidan och slagit sönder fönstren med en busshammare. Det handlar om så mycket pengar som vi kunnat göra annat för. En konstgräsplan kostar till exempel kronor, säger Stefan Persson, säkerhetssamordnare, Ekerö kommun. Marie Rafting tröttnade på att sitta och vänta på hovslagare som av olika skäl inte kunde komma i tid. Hon tog hästskorna i egna händer och gick som lärling hos hovslagaren Tonie Kronskans, en av öns äldsta och duktigaste hovslagare. Hon läste kurser på Wången och började sko sina egna hästar. Senare kompletterade hon sin utbildning på Axelssons massageinstitut för att förstå mer om hästars anatomi och vad som händer ovanför hoven. Det är ett tungt yrke. Hästar väger 600 kilo och är flyktdjur. Men de är trevliga arbetskamrater, säger Marie med ett leende. Marie är även silversmed. Samt har 35 års häst-tid i ryggen. Varför ska man bli hovslagare? Hästsektorn växer vilket innebär större efterfrågan på välutbildade hovslagare. Utöver framgångsrika travtränare så är det nästan bara hovslagare som tjänar pengar inom hästbranschen. Det är ett bra jobb om man orkar fysiskt. Och för killar måste det ju vara en dröm, det är ju i stallet tjejerna finns. Hur skor man en häst? Hästskorna finns i olika storlekar och olika material. Hästskor har en standardform, men eftersom alla hovar ser olika ut så måste man forma skon efter hoven. Städ och slägga är några av de verktyg man måste jobba med. Det tar ungefär en timme att sko en lugn häst och det bör ske var sjätte vecka. Har alla hästar skor? Vissa hästraser har sämre hovar, till exempel fullblod. Inför varje skoning bör man se till individen och vilket arbete den ska utföra samt på vilket underlag den går mest på. Hur den går och vilken kvalitet hoven har. Brukar de trampa av sig skor? Är den sulöm? Om man ska generalisera så har de flesta större hästar skor runt om, ponnier skor fram och mindre ponnier inga skor. Fjordingar, shetlandsponnier samt islänningar kan klara sig bättre utan skor. Travhästar samt galopphästar skor man med aluminiumskor som har bättre grepp. Maries tips till dem som funderar på att bli hovslagare: Det är en stor fördel om du har hållit på med hästar tidigare. Ha en vänlig och mjuk inställning till hästen du ska sko. Om yrket För att arbeta som hovslagare behöver man ha god grundfysik, då arbetet innefattar ergonomiskt påfrestande arbetsmoment. Man behöver ha god hand med djur och utöver teknisk skicklighet även kunskaper om hästens anatomi och sjukdomar lokaliserade till hovar och ben. För att bli hovslagare kan man välja att gå bredvid som lärling eller söka sig till en godkänd utbildning. Det finns idag fyra godkända hovslagarutbildningar, BYS i Skara, Flyinge, Wången samt Nordvik i Västernorrland. Som hovslagare kan man ta gesällbrev och mästarbrev genom hovslagarföreningen. Som hovslagare kan man vara anställd av ett stall eller ha eget företag. I Sverige finns det cirka 500 hovslagare och i Ekerö ungefär sex stycken.

12 På gång! Ett axplock av vad som händer i Ekerö kommun trädgårdsutställning vid kina slott 28 april-2 september Vårprakt 1 maj-6 juni Utställning med tulpaner, penséer och andra vårblommor designade av Gunnar Kaj. Penséutställning 1 maj-6 juni På trapporna till Kina slott presenteras 130 olika sorters penséer. Trädgårdsmarknad 12 maj kl Blomster- och grönsaksmarknad Barnens trädgårdsrum 1 maj-2 september Här kan barn plantera frön, gå på tipspromenad och mycket mer. Musik i festpaviljongen 3 juni & 16 juni Pelargon- och Fuchsiautställning 15 juni - 2 sept Berättelsevandringar Torsdagar Trädgårdssamtal och visningar i trädgårdsrummen vid Kina slott. för mer information om programpunkterna bio Blue valentine Torsdag 29 mars kl Ett ungt par reser bort över en helg för att försöka lösa sina relationsproblem. I återblickar får vi se scener ur deras tidigare liv. Medlemskap i filmstudion krävs. Var: Ekerö Bio, Erskinesalen, Tappström arr: Ekerö Filmstudio Miraklet i Lourdes Sön 25 mars kl En film om en rullstolsbunden kvinna på pilgrimsresa till Lourdes i franska Pyrenéerna. Var: Ekebyhovskyrkan. Fri entré Boy Torsdag 12 april :30 11-årige Boy har målat upp sin pappa som en superhjälte i sin annars problemfyllda maorifamilj. När pappan, som varit bortrest, dyker upp blir tillvaron uppochnervänd. Var: Ekerö Bio, Erskinesalen, Tappström arr: Ekerö Filmstudio Temple Grandin Sön 29 april kl Var: Ekebyhovskyrkan. Fri entré I taket lyser stjärnorna Sön 27 maj kl Var: Ekebyhovskyrkan. Fri entré mars Konsert Lördag 24 mars kl Konsert: Bachafton Bengt Tribukait, orgel cembalo Drottningholms slottskyrka Kamelia Royale 10 mars 15 april Utställning av blomsterkungen Tage Andersen i Déjeunersalongen. Öppet dagligen Teaterboden och Drottningholms Slottscafé har öppet! Plats: Drottningholms slottsteater Flyttfågelstudier på kyrkbacken Lördag 31 mars 09:00-12:00 Fåglarna vid Lovö kyrka har blivit en tradition dagen efter årsmötet. Här brukar man få se tofsvipor, sånglärkor, skogsduvor, starar, ormvråkar och kanske sångsvanar, som har återvänt från varmare länder. Plats: Lovö kyrka Arrangör: Mälaröarnas naturskyddsförening Med reservation för förändringar april påsklovspyssel 5-14 april Påskpysselbordet står framdukat. Plats: Barnens eget bibliotek i Stenhamra och biblioteket i Ekerö centrum trollkalas Söndag 15 april kl.12:00-16:00 Barnens eget bibliotek i Stenhamra fyller fyra år och gästas bland annat av troll från hela världen. Årets Trolldiplom delas ut. Musik, teater och överraskningar. Alla barn och troll - bjudes på saft och tårta! Teaterbussen Söndag 15 april Marionetteater i Abellis magiska teaterbuss. För barn från fem år och uppåt. Plats: Barnens eget bibliotek i Stenhamra Trädbeskärning 15 april :00-15:00 Beskär dina egna fruktträd! Ta på dig dina gummistövlar och häng med oss! Kursen innehåll: Beskärnings teori och historia, Föryngring av gamla fruktträd och Praktiska beskärnings övningar på fruktträd. 10 platser per kurs tillfälle. Boka tidigt för vara garanterad en plats. Plats: Rosenhill Musteri och Trädgård, Nyckelby Arrangör: Hillbillies Världsbokdagen Måndag 23 april Mingelkväll på biblioteket, Ekerö centrum flaggutställning Söndag 26 april kl Vernissage och Skapande Söndag: gör din egen flagga tillsammans med konstnären Stig Holm! Plats: Barnens eget bibliotek i Stenhamra All Världens Musik Lördag 28 april kl.15:00-17:00 Kulturskolans orkestrar Mälaröarnas Kammarorkester och Hjärtslaget bjuder tillsammans med Mälaröarnas Musiksällskap (MäMus) på musik från olika delar av världen. Entré 100 kr. Plats: Herman Palm salen, Stenhamra Församlingsgård Arr: Ekerö Kulturskola och MäMus maj Geocachingträffen Möte med det okända Lördag 5 maj kl Skattjakt med GPS för vuxna och familjer. Mer info. och anmälan på Plats: TräSjö-gården, mitt emot Ekebyhovsbacken Arr: MMDO-gruppen plantbytardag Tisdag 17 maj kl Ta med plantor du inte behöver och byt mot något spännande från någon annans trädgård. Plats: Biblioteket i Ekerö centrum. Samarr. Västerorts trädgårdssällskap Drottningholms slottsteater Säsongsinvigning 26 maj Romeo & Julia Körens Familjeföreställning: Tobaksladans hemligheter av August Strindberg Konsert i Déjeunersalongen med Drottningholmsteaterns orkester Filmvisning i parken: Trollflöjten av Mozart, regi Ingmar Bergman storloppis i ekebyhovs slottspark Söndag 27 maj kl Sälj loppisprylar eller produkter från egen tillverkning (ej kaffebröd). Boka plats för bord i parken. Tel: Kl & 15.00, konsert i Wrangelska salen Folkvisor från irland och Skottland. Teaterbussen Söndag 27 maj kl Abellis magiska teaterbuss. För barn från fem år och uppåt. Plats: Ekebyhovs slott Fler evenemang på

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 31 januari 2012, kl. 18.00-18.30 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-05-24

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-05-24 Tid och plats: den 24 maj 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Gunnar Pihl (FP), vice ordförande Carina Braun (M) Sivert Åkerljung ( KD) Lena Holst (MP) Lars Holmström (S) Bengt Tedemyr,

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20 Tid och plats: den 20 december 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Sivert Åkerljung ( KD) Lars Holmström (S) Joakim Becker,

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-09-20

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-09-20 Tid och plats: den 20 september 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Gunnar Pihl (FP) Carina Braun (M) Lena Holst (MP) Sivert Åkerljung ( KD) Lars Holmström

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

VALNÄMNDEN. Protokoll 2012-01-24. Tisdagen den 24 februari 2012, kl 18-20 i Dialogen. Tid och plats

VALNÄMNDEN. Protokoll 2012-01-24. Tisdagen den 24 februari 2012, kl 18-20 i Dialogen. Tid och plats Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2012, kl 18-20 i Dialogen Beslutande Ledamöter Göran Löfgren (M), ordförande Bo Hammarlund (FP) Anna-Carin Stålgren (KD) Ann-Britt Lindberg (C) Madeleine Mjöberg

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-03-15

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-03-15 Tid och plats: den 15 mars 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Lena Lönnquist (C) Lars Holmström (S) Bengt Tedemyr, Företagarna

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll

Näringslivsrådet Mötesprotokoll Tid och plats: den 16 maj 2013 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Gunnar Pihl (FP) Lena Lönnquist (C) Sivert Åkerljung ( KD) Lars Holmström (S) Lena Holst (MP)

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2013-02-21

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2013-02-21 Tid och plats: den 21 februari 2013 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Lena Lönnquist (C) Sivert Åkerljung ( KD) Lars Holmström

Läs mer

Mötesprotokoll Näringslivsrådet. Ordförande ... Plats och tid Ekebyhovs Slott kl. 15:00-17:00

Mötesprotokoll Näringslivsrådet. Ordförande ... Plats och tid Ekebyhovs Slott kl. 15:00-17:00 Plats och tid Ekebyhovs Slott kl. 15:00-17:00 Närvarande Protokollet omfattar paragraferna Ingemar Hertz (M) (ordförande) Gunnar Pihl (L) (vice ordförande) Ove Wallin (C) Lena Samuelsson (KD) Adam Reuterskiöld

Läs mer

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valen år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Vargmötet, kommunhuset, Vallentuna kl 15.30 16.40 ande Margareta Svanström (M), ordförande, Anne-Marie Karlsson (C), vice ordförande, Per-Olof

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 11 september 2012, kl. 18.00 - i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun Evenemang våren 2012 Biblioteken i Lessebo kommun Kurt Henriksson Boda Kurre berättar om sitt artistliv Glasblåsaren från Boda blev rikskändis som akrobaten Boda-Kurre. Tid. måndag 9/1 kl. 17.00 LCHF:

Läs mer

Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019

Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019 Tjänsteskrivelse 2017-11-07 Handläggare Tove Liljas Utredningsenheten Valnämnden Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019 Förslag till beslut 1. Valnämnden

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

K A LLELSE VALNÄMNDEN Tid och plats Kl Vargmötet, kommunhuset, Vallentuna. Henrik Enskär, kommunsekreterare. Kallade tjänstemän

K A LLELSE VALNÄMNDEN Tid och plats Kl Vargmötet, kommunhuset, Vallentuna. Henrik Enskär, kommunsekreterare. Kallade tjänstemän K A LLELSE VALNÄMNDEN 2014-06-12 Tid och plats Kl 15.30 Vargmötet, kommunhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Henrik Enskär, kommunsekreterare Övriga kallade Vallentuna den 5 juni 2014 Margareta Svanström

Läs mer

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6.1. Elevenkät, Svenska i skolan Vad tycker du? Sätt kryss i de rutor som stämmer med vad du tycker. Hur viktigt är det att (mycket viktigt, ganska viktigt, inte särskilt viktigt,

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Valet i fickformat. Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014

Valet i fickformat. Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014 Valet i fickformat Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014 Valet i fickformat Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige Val 2014... 3 Din rösträtt... 4 Ditt röstkort...

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Så här röstar du i omvalet

Så här röstar du i omvalet LÄTTLÄST om omvalet till kommunfullmäktige i Båstad 2015 Så här röstar du i omvalet Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i omvalet till kommunfullmäktige i Båstad 2015. Du kan också läsa om vad

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut.

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. 1 (6) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Blå Stället SOMMARKUL I ANGEREDS STADSPARK 2015. Hej alla leksugna barn! För dig mellan 6-13 år. Allt är gratis! Vecka 26-32. Kl 13-16.

Blå Stället SOMMARKUL I ANGEREDS STADSPARK 2015. Hej alla leksugna barn! För dig mellan 6-13 år. Allt är gratis! Vecka 26-32. Kl 13-16. s SOMMARKUL I ANGEREDS STADSPARK 2015 För dig mellan 6-13 år. Allt är gratis! Vecka 26-32. Kl 13-16. Hej alla leksugna barn! Nu är det ÄNTLIGEN SOMMAR snart! Skolan är slut för denna gång och vi på kommer

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30 Biskopsgården 2011-03-30 Valstrategi för Socialdemokraterna i Biskopsgården Tillsammans skapar vi möjligheternas Västra Götaland Socialdemokraterna i Biskopsgården www.socialdemokraterna.se/biskopsgarden

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2013-09-12

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2013-09-12 Tid och plats: den 12 september 2013 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Sivert Åkerljung ( KD) Lena Lönnquist (C) Lars Holmström

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Så här röstar du. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014.

Så här röstar du. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014. Lättläst om valet till Europaparlamentet 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du inte kan rösta

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.0020.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Leif Hägg (M) Anette Hallberg (S) Anders Nilsson (SD), tjg ers för

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Älmhlts Bibliotek Program barn & nga Våren 2015 http://bibliotek.almhlt.se Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Tors kl. 9.00 19.00 Fre kl. 9.00 17.00 Lör kl. 10.00 14.00

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Tid Onsdagen den 22 februari 2006, kl

Tid Onsdagen den 22 februari 2006, kl Tid Onsdagen den 22 februari 2006, kl. 18.00-19.00 Plats Tingshuset Ärenden 1-9 Ordförande Marita Andersson (c) Beslutande Marita Andersson (c) Olof Andersson (s) Sigge Bodén (s) Lennart Augustsson (c)

Läs mer

Omval den 15 maj 2011

Omval den 15 maj 2011 Lättläst information Omval den 15 maj 2011 Här kan du läsa om var det är omval den 15 maj. Du kan också läsa om hur du gör när du röstar i omvalet den 15 maj och om vem som får rösta. Informationen kommer

Läs mer

Ekebyhovs slott kl. 15:00 Sluttid:17:00

Ekebyhovs slott kl. 15:00 Sluttid:17:00 Plats och tid Beslutande ledamöter Ekebyhovs slott kl. 15:00 Sluttid:17:00 Ingemar Hertz (M), ordförande Gunnar Pihl (FP), vice ordförande Mats Ahlbom (M) Ove Wallin (C) Lena Samuelsson (KD) Mattias Lindmark

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2010-06-14 1 Plats och tid Kyrksalen klockan 17:00-17:35 Beslutande Kjell-Åke Johansson (KD) Hans Dahm (S) Ove Emanuelsson (M) Ingemar Ryefalk (FP) Liselott Nydén (S) Jan Holm (S), tjänstgörande

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2013-11-21

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2013-11-21 Tid och plats: den 21 november 2013 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Gunnar Pihl (FP) Lena Lönnquist (C) Lars Holmström (S) Lena Holst (MP) Joakim Becker, Mälaröarnas

Läs mer

Är jag redo för arbete?

Är jag redo för arbete? Är jag redo för arbete? En guide som skapats inom programmet Step by Step- ett ungdoms initiativ under Ung och Aktiv i Europa programmet Januari- September 2013 Vad innebär det att praktisera Jag lär mig

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (13) Valnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 juni 2010, kl.18:00-19:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (13) Valnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 juni 2010, kl.18:00-19:00. 2010-06-08 1 (13) Plats och tid ande Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 juni 2010, kl.18:00-19:00. Sverker Nilsson (C), ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande Lennart Alfredsson (C)

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 13.30 15.00 Beslutande Lars-Erik Nilsson, (M), ordförande Lars-Åke Bergstrand, (S), vice ordförande Kjell Myrén, (M)

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning

Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning Sammanställd av Djurens Rätt Göteborg 1 Djurens Rätt Göteborg genomförde i december 2012 en utställning på Frölunda kulturhus

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Solen, pedagogisk omsorg, kommer att erbjuda barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Solens hemvist är en lokal på Domarvägen i Huddinge

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 17-28

Sammanträdesprotokoll 17-28 Sammanträdesprotokoll 17-28 Sammanträde med Valnämnden Sammanträdesdatum 5 maj 2010 Plats och tid Stadshuset A491 klockan 17.00-19.00 Närvarande ledamöter Anna Brokås, Marja Ramsin, Lars-Evert Larsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(21) Plats och tid Näringslivscenter kl. 17.30-19.00 Beslutande Sonja Svenle Pettersson (GPKS) Margot Malmqvist (S) Eric Juhlin (C) Sven-Inge Bergh (S) Christine Ivarsson (M) ersätter Kerstin Lagerblad

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Valet i fickformat. Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010

Valet i fickformat. Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 Valet i fickformat Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 Valet i fickformat Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 Val 2010... 2 Valsedlar... 4 Rösta på parti och

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Onsdagen den 4 December 2013, kl 17.00 Plats: Gröna rummet, Teliahuset Information och överläggningar A/ Övergripande planering inför val 2014 B/

Läs mer

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m)

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m) 01-10 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 15.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina

Läs mer

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta.

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Lättläst information Val 2010 Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Du kan också läsa om hur du kan göra om du inte kan rösta på valdagen den 19 september.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD)

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD) Plats och tid: hus, Trosa kl. 18.00-18.15 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Tommy Setzman (S) Kenneth Tinglöf (KD) Ej tjänstgörande - ersättare Övriga närvarande: Jakob Etaat (kanslichef) Justering:

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 2-3

Trafiken i praktiken Åk 2-3 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 2-3 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Val på Åland den 18 oktober 2015

Val på Åland den 18 oktober 2015 Val på Åland den 18 oktober 2015 Foldern är utgiven av Ålands landskapsregering 2015 Mera information hittar du på hemsidan www.val.ax Välkommen att delta i valen! Det är val till lagtinget och kommunernas

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6 Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.30 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6 Ej tjänstgörande ersättare Lars Haraldsson

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Program. Bellevuegårdsbiblioteket

Program. Bellevuegårdsbiblioteket Program Bellevuegårds Hösten 2014 Vi gör mer än lånar ut böcker! Biblioteken är viktiga för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det slår

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer